Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

Thứ hai - 03/07/2017 23:43
Tổng số có 475 thí sinh đăng ký dự thi; Tổng số thí sinh tuyển 462 trong đó thí sinh tuyển thẳng 03 (01HS đạt giải quốc gia và 02 HS khuyết tật). Số thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh ngày 10, 11/07/2017 là 472; sẽ tuyển qua thi 459 HS.
Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018
Thí sinh kiểm tra thông tin, nếu sai sót báo lại Thầy Cường ĐT 0977280911
TT Trường THCS Họ tên Ngày sinh Giới Nơi sinh UT KK Ghi chú
1 Định Bình Hoàng Diệu Anh 09/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
2 Định Bình Phạm Thị Lan Anh 22/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
3 Định Bình Nguyễn Thị Tâm Anh 26/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
4 Định Bình Lê Tuấn Anh 30/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
5 Định Bình Nguyễn Hà Chang 02/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
6 Định Bình Phạm Thị Chiên 05/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
7 Định Bình Phạm Thị Diệp 23/04/01 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
8 Định Bình Cao Hải Dương 08/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
9 Định Bình Trịnh Thị Hoa 23/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
10 Định Bình Ngô Thị Hồng 10/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
11 Định Bình Phạm Thị Huyền 15/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
12 Định Bình Ngô Văn Hùng 13/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
13 Định Bình Lê Xi Ka 15/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
14 Định Bình Lê Thị Là 28/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
15 Định Bình Đào Thị Khánh Linh 17/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
16 Định Bình Trịnh Diệp Linh 14/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
17 Định Bình Ngô Phương Linh 04/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
18 Định Bình Nguyễn Hà Linh 27/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
19 Định Bình Luyện Sỹ Lực 08/08/01 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
20 Định Bình Lê  Phương Ly 16/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
21 Định Bình Trịnh Xuân Minh 02/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
22 Định Bình Trịnh Đình Nam 30/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
23 Định Bình Thiều Văn Nam 16/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
24 Định Bình Lê Thị Thuý Ngàn 16/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
25 Định Bình Bùi Thị Nguyệt 10/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
26 Định Bình Phạm Thu Phương 30/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
27 Định Bình Vũ Thị Quỳnh 19/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
28 Định Bình Mai Thị Sen 17/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
29 Định Bình Nguyễn Ngọc Sơn 07/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
30 Định Bình Nguyễn Thanh Tâm 19/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
31 Định Bình Phạm Văn Thanh 21/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
32 Định Bình Lê Công Thành 23/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
33 Định Bình Nguyễn Thị Thảo 13/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
34 Định Bình Nguyễn Phương Thảo 20/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
35 Định Bình Trần Thị Hồng Thắm 02/11/02 Nữ Bảo Lộc, Lâm Đồng 0.0 1.5 N_Giỏi
36 Định Bình Nguyễn Thị Thắm 26/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
37 Định Bình Trịnh Thị Thương 02/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
38 Định Bình Lê Anh Tôn 21/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
39 Định Bình Ngô Anh Tuấn 15/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
40 Định Bình Lê Vĩnh Tùng 24/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
41 Định Bình Trịnh Văn Tú 24/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
42 Định Bình Hoàng Thị Yến 10/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
43 Định Bình Nguyễn Thị Hải Yến 29/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
44 Định Hải Trương Thị Lan Anh 12/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
45 Định Hải Phạm Văn Cầu 18/06/02 Nam Hậu Lộc, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
46 Định Hải Trịnh Thị Thảo Diệp 30/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
47 Định Hải Nguyễn Xuân Điệp 23/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
48 Định Hải Vũ Thị Hồng Hải 22/11/01 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
49 Định Hải Vũ Quỳnh Hoa 19/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
50 Định Hải Lê Thị Nam 06/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
51 Định Hải Nguyễn Thị Quỳnh 12/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
52 Định Hải Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
53 Định Hải Nguyễn Đức Thắng 14/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
54 Định Hải Trương Văn Thắng 28/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
55 Định Hải Trần Đức Thắng 01/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
56 Định Hải Lê Đức Toàn 21/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba KHKT
57 Định Hải Trần Hải Triệu 26/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
58 Định Hải Trần Quốc Tuấn 06/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
59 Định Hải Lê Thị Hải Vân 02/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
60 Định Hoà Lê Thị Lan Anh 12/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
61 Định Hoà Vũ Đức Anh 26/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
62 Định Hoà Lê Thị Kiều Anh 06/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
63 Định Hoà Lê Quỳnh Anh 04/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
64 Định Hoà Nguyễn Thị ánh 10/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
65 Định Hoà Lê Thị Thuỳ Dung 22/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
66 Định Hoà Ngô Văn Điệp 18/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
67 Định Hoà Ngô Minh  Đức 16/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
68 Định Hoà Lê Thị Hồng 04/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
69 Định Hoà Vũ Thương Huyền 28/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
70 Định Hoà Lê Đức Hùng 25/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
71 Định Hoà Lê Thị Thu Hương 27/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
72 Định Hoà Vũ Thị Hương 18/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
73 Định Hoà Phạm Thị Thanh Loan 01/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
74 Định Hoà Đinh Thị Trà My 08/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
75 Định Hoà Ngô Thị Ngân 10/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
76 Định Hoà Ngô Thảo Ngân 02/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
77 Định Hoà Trịnh Thị Nhung 21/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
78 Định Hoà Vũ Thị Kim Oanh 29/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
79 Định Hoà Ngô Minh Phúc 14/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
80 Định Hoà Lê Ngọc Phương 22/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 2.0 1.5 N_Giỏi, Con BB
81 Định Hoà Lê Thị Phương 12/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
82 Định Hoà Hoàng Minh Quang 27/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
83 Định Hoà Ngô Yến Quỳnh 26/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi, Ba Tỉnh
84 Định Hoà Nguyễn Minh Thành 31/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
85 Định Hoà Nguyễn Thu Thuý 06/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
86 Định Hoà Hoàng Thị Thương 17/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
87 Định Hoà Lê Huyền Trang 05/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
88 Định Hoà Trần Thị Huyền Trang 05/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
89 Định Hoà Ngô Minh Tuấn 25/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
90 Định Hoà Lê Thị ánh Tuyết 11/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
91 Định Hoà Phạm Thị Cẩm Vân 14/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
92 Định Hoà Ngô Ngọc Vinh 14/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
93 Định Hoà Vũ Thị Hải Yến 29/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
94 Định Hưng Nguyễn Thị Phương Anh 02/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
95 Định Hưng Nguyễn Tiến Dũng 27/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
96 Định Hưng Bùi Đại Dương 20/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
97 Định Hưng Nguyễn Hương Giang 16/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
98 Định Hưng Trương Thị Giang 15/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
99 Định Hưng Bùi Thị Hà 01/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
100 Định Hưng Trịnh Thị Hạnh 26/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
101 Định Hưng Phạm Thị Hiền 06/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
102 Định Hưng Trịnh Thị Hoà 07/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
103 Định Hưng Nguyễn Thị Huệ 15/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
104 Định Hưng Dương Việt Hưng 24/04/02 Nam Liên Bang Nga 0.0 1.5 N_Giỏi
105 Định Hưng Lê Văn Kiên 02/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
106 Định Hưng Vũ Thế Kiệt 04/09/02 Nam TP Buôn Ma Thuật 0.0 0.5 N_TB
107 Định Hưng Lê Thị Lan 19/06/02 Nữ Triệu Sơn, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
108 Định Hưng Trương Thị Lan 19/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
109 Định Hưng Lê Thị Thuỳ Linh 06/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
110 Định Hưng Giáp Trịnh Đời Loan 29/12/02 Nữ TT Y Tế Bù Đăng 1.0 1.5 N_Giỏi, DT TS
111 Định Hưng Trịnh Văn Long 23/05/02 Nam Ngọc Lặc, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
112 Định Hưng Nguyễn Thị Mai 09/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
113 Định Hưng Lưu Đức Minh 29/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
114 Định Hưng Nguyễn Thị Huyền My 23/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
115 Định Hưng Mai Thị Nguyệt 08/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
116 Định Hưng Phạm Thị Nhung 29/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
117 Định Hưng Phạm Thị Phượng 13/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
118 Định Hưng Trịnh Ngọc Sơn 22/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
119 Định Hưng Bùi Kim Tấn 26/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
120 Định Hưng Mai Thị Thảo 03/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
121 Định Hưng Phạm Thị Thảo 10/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
122 Định Hưng Nguyễn Thị Hoài Thu 27/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
123 Định Hưng Trịnh Hoàng Thương 27/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
124 Định Hưng Phạm Thị Huyền Trang 02/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
125 Định Hưng Trịnh Thị Quỳnh Trang 26/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
126 Định Hưng Nguyễn Thị Tuyết 20/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
127 Định Hưng Phạm Đức Tùng 10/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
128 Định Liên Lê Thị Thu An 29/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
129 Định Liên Nguyễn Thị ánh 02/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
130 Định Liên Nguyễn Thị Bình 20/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
131 Định Liên Lê An Duy 09/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
132 Định Liên Đào Thị Duyên 09/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
133 Định Liên Nguyễn Đặng Dũng 31/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
134 Định Liên Nguyễn Văn Đức 18/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
135 Định Liên Lê Văn Đức 21/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
136 Định Liên Lê Trí Đức 22/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
137 Định Liên Lê Quyền Giang 19/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
138 Định Liên Lê Minh Hiếu 20/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
139 Định Liên Lê Minh Hiếu 09/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
140 Định Liên Trịnh Thị Hoa 12/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
141 Định Liên Trịnh Thị Hồng 01/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
142 Định Liên Lê Thị Hồng 21/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
143 Định Liên Nguyễn Thị Hồng 10/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
144 Định Liên Nguyễn Quang Huy 23/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
145 Định Liên Lê Thị Hương 11/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
146 Định Liên Lê Thị Hương 11/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
147 Định Liên Lê Thu Hương 01/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
148 Định Liên Lê Thị Thu Hương 19/06/02 Nữ Quan Sơn, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
149 Định Liên Lưu Văn Kiên 30/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
150 Định Liên Lê Thị Lâm 04/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
151 Định Liên Nguyễn Khánh Linh 20/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
152 Định Liên Nguyễn Thị Loan 20/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
153 Định Liên Lưu Trần Mạnh 08/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
154 Định Liên Trịnh Đức Mạnh 07/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
155 Định Liên Trịnh Đức Minh 08/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
156 Định Liên Trịnh Thị Ngọc 07/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
157 Định Liên Trịnh Thị Nguyệt 06/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
158 Định Liên Nguyễn Thị Quỳnh 22/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
159 Định Liên Lê Như Quỳnh 02/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
160 Định Liên Trịnh Ngọc Sơn 17/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
161 Định Liên Nguyễn Minh Tài 24/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
162 Định Liên Trịnh Thị Thanh 29/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
163 Định Liên Vũ Xuân Thành 10/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
164 Định Liên Lưu Thị Thu Thảo 09/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
165 Định Liên Trịnh Xuân Thái 25/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
166 Định Liên Nguyễn Thị Thu 06/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
167 Định Liên Trịnh Thị Thuý 10/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
168 Định Liên Lê Văn Tiến 17/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
169 Định Liên Đào Thị Trang 13/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
170 Định Liên Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
171 Định Liên Nguyễn Thị Thu Trang 06/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
172 Định Liên Lưu Huyền Trang 18/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
173 Định Liên Lưu Thuỳ Trang 11/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 2.0 1.5 N_Giỏi, Con TB
174 Định Liên Trịnh Hà Trang 24/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
175 Định Liên Lê Văn Trung 12/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
176 Định Liên Lưu Anh Tuấn 02/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
177 Định Liên Lê Anh Tuấn 22/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
178 Định Liên Lê Thị Tú 08/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
179 Định Liên Lê Thị Tố Uyên 11/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
180 Định Liên Lưu Tuấn Việt 20/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
181 Định Liên Nguyễn Quang Vũ 04/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
182 Định Long Khương Thị Hào 26/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
183 Định Long Trịnh Thị Long 12/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
184 Định Long Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
185 Định Long Lê Thị Phương Thảo 07/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
186 Định Long Trịnh Thị Thuý 26/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
187 Định Long Nghiêm Thị Trang 25/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
188 Định Long Bùi Thị Huyền Trang 18/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
189 Định Long Trịnh Thị Tuyên 08/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
190 Định Long Trịnh Anh Văn 15/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
191 Định Tăng Nguyễn Văn Ba 24/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
192 Định Tăng Lưu Thị Kim Chi 23/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
193 Định Tăng Lê Thị Dung 12/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
194 Định Tăng Lê Hữu Đại 30/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
195 Định Tăng Lê Thị Hồng Giang 08/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
196 Định Tăng Trịnh Thị Thu Hà 02/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
197 Định Tăng Ngô Văn Hải 17/10/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
198 Định Tăng Nguyễn Thị Hạnh 28/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
199 Định Tăng Trịnh Thị Hằng 23/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
200 Định Tăng Lê Thuý Hiền 14/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
201 Định Tăng Lê Thị Hiền 17/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
202 Định Tăng Lê Thị Hương 23/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
203 Định Tăng Bùi Văn Kiên 08/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
204 Định Tăng Nguyễn Thuỳ Linh 28/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
205 Định Tăng Lê Thị Nga 04/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
206 Định Tăng Lê Thị Nga 27/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
207 Định Tăng Thiều Thị Nga 25/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
208 Định Tăng Lê Thị Nhung 30/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
209 Định Tăng Lê Thị Phượng 19/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
210 Định Tăng Trịnh Minh Quân 25/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
211 Định Tăng Cao Anh Quân 19/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
212 Định Tăng Trần Vân Quỳnh 25/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
213 Định Tăng Nguyễn Văn Thuỷ 03/04/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
214 Định Tăng Lê Văn Tiến 19/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
215 Định Tân Nguyễn Việt An 12/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
216 Định Tân Nguyễn Hoàng Anh 03/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
217 Định Tân Trịnh Đức Chung 30/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
218 Định Tân Nguyễn Quốc Cường 23/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
219 Định Tân Ngô Thuỳ Dung 05/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
220 Định Tân Vũ Thị Duyên 29/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
221 Định Tân Nguyễn Văn Dũng 06/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
222 Định Tân Vũ Xuân Dương 17/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
223 Định Tân Nguyễn Văn Đức 12/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
224 Định Tân Trịnh Thị Hiền 29/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
225 Định Tân Nguyễn Thị Hoa 25/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
226 Định Tân Vũ Thị Hồng 14/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
227 Định Tân Trần Thị Huế 05/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
228 Định Tân Trần Thị Thanh Huyền 14/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
229 Định Tân Nguyễn Thị Lan Hương 11/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
230 Định Tân Trần Thị Hướng 07/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
231 Định Tân Lê Thị Linh Lam 24/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
232 Định Tân Mai Thị Lan 12/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
233 Định Tân Nguyễn Văn Linh 25/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
234 Định Tân Trịnh Thị Phương Linh 22/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 3.0 N_Giỏi, Nhì Tỉnh
235 Định Tân Nguyễn Thị Khánh Ly 20/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
236 Định Tân Vũ Hồng Nhung 21/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
237 Định Tân Trần Thị Phượng 23/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
238 Định Tân Lê Hồng Quân 14/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
239 Định Tân Lê Thị Diễm Quỳnh 14/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
240 Định Tân Đỗ Thị Thuý 15/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
241 Định Tân Nguyễn Văn Tiến 06/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
242 Định Tân Phạm Văn Tiệp 14/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
243 Định Tân Trịnh Quốc Trung 17/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
244 Định Tân Đỗ Anh Tuấn 12/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
245 Định Tân Nguyễn Thị Tuyết 10/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
246 Định Tân Nguyễn Thị Tố Uyên 31/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
247 Định Tân Trần Đức Vinh 05/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
248 Định Tiến Nguyễn Lê Tuấn Anh 03/04/02 Nam TP Hồ Chí Minh 0.0 1.5 N_Giỏi
249 Định Tiến Vũ Tuấn Anh 12/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
250 Định Tiến Lê Thị Ngọc Anh 30/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
251 Định Tiến Nguyễn Tú Anh 21/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
252 Định Tiến Đào Thị Ngọc ánh 29/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
253 Định Tiến Lê Ngọc Kim Dung 08/11/02 Nữ Bà Rịa Vũng Tàu 0.0 1.5 N_Giỏi
254 Định Tiến Nguyễn Thị Hạnh 23/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
255 Định Tiến Cao Việt Hoàng 27/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
256 Định Tiến Lê Thị Huyền 01/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
257 Định Tiến Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba KHKT
258 Định Tiến Lê Thị Linh 05/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
259 Định Tiến Lê Thị Linh 20/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
260 Định Tiến Vũ Hồng Minh 30/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
261 Định Tiến Cao Tây Nguyên 24/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
262 Định Tiến Nguyễn Thị Oanh 18/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
263 Định Tiến Nguyễn Thị Thu Oanh 04/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
264 Định Tiến Nguyễn Hoàng Thái 22/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
265 Định Tiến Nguyễn Thị Kim Thu 20/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
266 Định Tiến Lê Thị Ngọc Thư 31/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
267 Định Tiến Trịnh Thanh Tùng 24/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba KHKT
268 Định Tiến Trịnh Văn Tùng 18/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
269 Định Tiến Trịnh Long Vũ 26/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
270 Định Tiến Trịnh Ngọc Hà Xuyên 08/10/01 Nữ TP Hồ Chí Minh 0.0 1.5 N_Giỏi
271 Định Tường Lê Thị Mai Anh 24/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
272 Định Tường Trần Thị Lan Anh 21/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
273 Định Tường Trịnh Thị Phương Anh 11/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
274 Định Tường Lê Văn Chính 28/12/01 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
275 Định Tường Lâm Văn Chung 22/08/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
276 Định Tường Trần Thị Dung 13/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
277 Định Tường Trịnh Tiến Dũng 15/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
278 Định Tường Lê Văn Dương 05/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
279 Định Tường Bùi Văn Anh Đức 29/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
280 Định Tường Ngô Thanh Hà 28/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
281 Định Tường Nguyễn Thị Hằng 02/08/01 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
282 Định Tường Lê Xuân Hoàng 24/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
283 Định Tường Lê Công Hoàng 27/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
284 Định Tường Lê Bá Hoàng 20/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
285 Định Tường Lưu Thanh Hồng 21/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
286 Định Tường Vũ Thị Thu Hồng 10/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
287 Định Tường Lê  Đình Hùng 24/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
288 Định Tường Đặng Thanh Hương 23/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
289 Định Tường Lê Thị Thu Hương 05/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
290 Định Tường Trịnh Trọng Lâm 20/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
291 Định Tường Lê Thị Quỳnh Liên 30/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
292 Định Tường Lê Thị Nga Liên 08/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
293 Định Tường Nguyễn Thị Khánh Ly 28/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
294 Định Tường Lưu Thị Ngà 17/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
295 Định Tường Trịnh Thị Ngân 05/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
296 Định Tường Trần Thị Kim Ngân 01/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
297 Định Tường Lê Thị Minh Ngọc 13/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
298 Định Tường Lê Thị Nguyệt 16/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
299 Định Tường Lê Thị Nhung 08/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
300 Định Tường Trịnh Thị Phương 20/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
301 Định Tường Trương Thanh Phương 10/07/02 Nữ Bá Thước, Thanh Hoá 1.0 1.5 N_Giỏi,DTTS
302 Định Tường Lê Thị Hồng Phượng 22/05/01 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
303 Định Tường Trịnh Hữu Quốc 24/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
304 Định Tường Lê Thị Thu Quỳnh 28/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
305 Định Tường Lê Thị Phương Thảo 20/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
306 Định Tường Lê Thị Phương Thảo 06/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
307 Định Tường Trịnh Thị Thắm 21/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
308 Định Tường Lê Anh Thắng 23/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
309 Định Tường Lê Đức Thắng 19/12/01 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
310 Định Tường Trần Văn Thiên 17/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
311 Định Tường Ngô Văn Tiến 02/12/01 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
312 Định Tường Trịnh Thị Tình 25/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
313 Định Tường Lê Nguyễn Văn Trường 21/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
314 Định Tường Trịnh Văn Tuấn 21/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
315 Định Tường Đinh Thị Hồng Vân 08/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
316 Định Tường Đỗ Thị Yến 01/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
317 Định Thành Phạm Thị Lan Anh 19/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
318 Định Thành Nguyễn Thị Hải Anh 26/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
319 Định Thành Hoàng Vũ Ngọc ánh 22/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
320 Định Thành Phạm Thị Chi 24/05/02 Nữ Krông Búk, Đắk Lắk 0.0 1.5 N_Giỏi
321 Định Thành Lê Thị Tú Hà 03/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
322 Định Thành Hoàng Thị Lâm 02/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
323 Định Thành Vũ Văn Mạnh 31/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
324 Định Thành Nguyễn Thị Dung Nhi 08/11/01 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
325 Định Thành Nguyễn Hoài Quý 08/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
326 Định Thành Trịnh Thị Thanh Thuỷ 28/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
327 Định Thành Lê Thị Thương 01/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
328 Định Thành Phạm Lê Tiến 16/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
329 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Thu An 30/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
330 Lê Đình Kiên Lê Đức Anh 18/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
331 Lê Đình Kiên Lê Thị Lan Anh 24/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
332 Lê Đình Kiên Lưu Thị Châm Anh 11/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
333 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Tú Anh 15/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
334 Lê Đình Kiên Hồ Quỳnh Anh 29/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
335 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Minh Anh 27/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
336 Lê Đình Kiên Lưu Thị Minh ánh 24/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
337 Lê Đình Kiên Trần Thị Chinh 03/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
338 Lê Đình Kiên Lê Thành Chung 12/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
339 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Thiên Cúc 01/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
340 Lê Đình Kiên Lê Thị Hồng Diên 09/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
341 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Thuỳ Dung 05/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
342 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Duy 02/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
343 Lê Đình Kiên Hách Hải Dương 28/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi, Ba Tỉnh
344 Lê Đình Kiên Nguyễn Xuân Dương 15/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
345 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Giang 17/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
346 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Hằng 16/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
347 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Hằng 05/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 3.0 N_Giỏi,Nhì Tỉnh
348 Lê Đình Kiên Phạm Thị Bích Hiền 21/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
349 Lê Đình Kiên Trần Công Hiếu 07/06/02 Nam Đông Sơn, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
350 Lê Đình Kiên Hoàng Phúc Hiếu 25/04/02 Nam TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
351 Lê Đình Kiên Lê Thị Hiếu 21/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
352 Lê Đình Kiên Vũ Phương Hoa 10/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
353 Lê Đình Kiên Nguyễn Đức Hoàng 10/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
354 Lê Đình Kiên Lưu Trung Hoàng 06/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
355 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Huệ 04/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
356 Lê Đình Kiên Phạm Nguyễn Hoàng Huy 03/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
357 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Phương Huyền 01/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
358 Lê Đình Kiên Nguyễn Khánh Huyền 22/08/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
359 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Thu Huyền 05/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
360 Lê Đình Kiên Nguyễn Đức Huynh 20/10/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
361 Lê Đình Kiên Nguyễn Đình Hùng 17/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
362 Lê Đình Kiên Nguyễn Quốc Hưng 17/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
363 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Lan Hương 17/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
364 Lê Đình Kiên Lê Tiểu Linh 30/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
365 Lê Đình Kiên Lê Thị Hoài Linh 29/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
366 Lê Đình Kiên Trịnh Huyền Ly 28/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
367 Lê Đình Kiên Lê Thị Mai 21/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
368 Lê Đình Kiên Lê Thị Thuý Nga 02/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.0 Ba Tỉnh, N_Khá
369 Lê Đình Kiên Hồ Thanh Ngân 11/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
370 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị ánh Nguyệt 13/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
371 Lê Đình Kiên Lê Thị Hồng Nhung 26/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
372 Lê Đình Kiên Đỗ Thị Hồng Nhung 26/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
373 Lê Đình Kiên Bùi Hồng Nhung 31/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
374 Lê Đình Kiên Ngô Hùng Phúc 08/11/02 Nam TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
375 Lê Đình Kiên Lê Thị Lan Phương 09/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
376 Lê Đình Kiên Lê Thị Thu Phương 05/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
377 Lê Đình Kiên Nghiêm Thị Phương 26/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
378 Lê Đình Kiên Vũ Thị Lan Phương 01/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
379 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Hương Quế 08/12/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
380 Lê Đình Kiên Lê Ngọc Quý 15/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
381 Lê Đình Kiên Nguyễn Hồng Sơn 01/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
382 Lê Đình Kiên Vũ Minh Tâm 05/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
383 Lê Đình Kiên Lê Thị Thanh Tâm 14/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
384 Lê Đình Kiên Nguyễn Thanh Thảo 07/08/02 Nữ Nhơn Trạch, Đồng Nai 0.0 1.0 N_Khá
385 Lê Đình Kiên Lê Hồng Thái 02/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
386 Lê Đình Kiên Lê Văn Thắng 13/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
387 Lê Đình Kiên Vũ Minh Thọ 18/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
388 Lê Đình Kiên Trương Trị Trang Thơ 25/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
389 Lê Đình Kiên Lê Thị Huyền Thương 17/02/02 Nữ Quan Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
390 Lê Đình Kiên Lê Thị Thu Trang 02/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
391 Lê Đình Kiên Trần Vũ Hải Trân 04/05/02 Nữ Vĩnh Long 0.0 1.5 N_Giỏi
392 Lê Đình Kiên Phạm Văn Trung 19/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
393 Lê Đình Kiên Đỗ Nguyễn Minh Trung 02/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
394 Lê Đình Kiên Nguyễn Thanh Trường 29/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
395 Lê Đình Kiên Lê Minh Tuấn 15/11/02 Nam Long Biên, Hà Nội 0.0 1.5 N_Giỏi
396 Lê Đình Kiên Phạm Văn Tuấn 08/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
397 Lê Đình Kiên Trịnh Hữu Tùng 31/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 3.5 N_Giỏi,Nhất Tỉnh
398 Lê Đình Kiên Bùi Thanh Tùng 13/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 3.0 N_Giỏi,Nhì Tỉnh
399 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Tố Uyên 26/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
400 Lê Đình Kiên Lê Thị Vân 20/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
401 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Hồng Vân 19/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
402 Lê Đình Kiên Lê Thị Minh Yến 15/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
403 TT Quán Lào Lê Hoàng Anh 27/11/01 Nam Hà Nội 0.0 1.5 N_Giỏi
404 TT Quán Lào Lê Quốc Anh 04/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
405 TT Quán Lào Hách Công Việt Anh 10/09/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
406 TT Quán Lào Lê Phương Anh 10/11/02 Nữ TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
407 TT Quán Lào Nguyễn Trần Diệu Anh 22/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
408 TT Quán Lào Phạm Hồng Anh 18/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
409 TT Quán Lào Trịnh Quốc Cường 30/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
410 TT Quán Lào Hoàng Thị Phương Dung 15/03/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
411 TT Quán Lào Ngô Ngân Giang 04/05/02 Nữ TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
412 TT Quán Lào Lê Thanh Hải 31/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
413 TT Quán Lào Lý Mai Hạnh 12/10/02 Nữ TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
414 TT Quán Lào Trịnh Thanh Hằng 12/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
415 TT Quán Lào Nguyễn Nhật Linh 25/12/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
416 TT Quán Lào Trịnh Văn Linh 12/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
417 TT Quán Lào Hoàng Lê Mai Linh 22/09/02 Nữ TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
418 TT Quán Lào Trịnh Tiến Lực 09/01/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 2.5 N_Giỏi,Ba Tỉnh
419 TT Quán Lào Trịnh Đào Ngọc Mai 03/04/02 Nữ TP Hồ Chí Minh 0.0 1.5 N_Giỏi
420 TT Quán Lào Lê Nguyệt Minh 26/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
421 TT Quán Lào Trịnh Quốc Nhật Minh 07/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
422 TT Quán Lào Ngô Thanh Nam 22/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
423 TT Quán Lào Lê Thị Ngọc 22/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
424 TT Quán Lào Lê Công Nguyên 21/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
425 TT Quán Lào Lê Hồng Nhung 08/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
426 TT Quán Lào Dương Diễm Quỳnh 16/04/02 Nữ TP Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
427 TT Quán Lào Nguyễn Thanh Tâm 07/02/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
428 TT Quán Lào Đào Xuân Thành 01/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
429 TT Quán Lào Phạm Trịnh Nhật Thành 30/08/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
430 TT Quán Lào Trịnh Quỳnh Trang 06/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
431 TT Quán Lào Trịnh Thị Thuỳ Trang 11/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
432 TT Quán Lào Lê Thị Tuyết 15/04/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
433 TT Quán Lào Lê Anh Tú 25/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
434 Thiệu Ngọc Lê Thị Ngọc Anh 28/08/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 3.0 1.5 N_Giỏi,Con TB81%
435 Thiệu Ngọc Trần Thị Thu Huyền 09/02/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
436 Thiệu Ngọc Nguyễn Nhật Long 18/03/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
437 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Thương 30/06/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
438 Thiệu Ngọc Phạm Trần Anh Tuấn 06/12/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
439 Thiệu Thành Trịnh Thu Hồng 24/12/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
440 Thiệu Thành Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/08/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
441 Thiệu Thành Lê Văn Quyền 18/04/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
442 Thiệu Thành Lê Thị Diễm Quỳnh 28/02/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
443 Thiệu Thành Trịnh Thị Sáng 16/11/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
444 Thiệu Thành Hoàng Thị Thảo 06/10/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
445 Thiệu Thành Lê Huyền Trang 06/07/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
446 Thiệu Vũ Ngô Thị Hà 20/02/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
447 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Hằng 21/09/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
448 Thiệu Vũ Nguyễn Văn Hoàng 26/03/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
449 Thiệu Vũ Ngô Thị Loan 26/09/02 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá
450 Thiệu Vũ Nguyễn Thanh Sang 12/04/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
451 Thiệu Vũ Trịnh Anh Tuấn 16/02/02 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
452 Yên Lạc Lê Thị Vân Anh 10/05/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
453 Yên Lạc Hà Lê Quế Anh 20/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
454 Yên Lạc Đào Ngọc Anh 20/05/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
455 Yên Lạc Lê Thị Dung 07/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
456 Yên Lạc Lưu Việt Đức 25/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
457 Yên Lạc Lưu Khánh Huyền 26/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
458 Yên Lạc Trịnh Thị Hương 19/10/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
459 Yên Lạc Trịnh Đức Minh 20/04/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
460 Yên Lạc Trịnh Thị Nhung 14/08/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
461 Yên Lạc Lê  Hồng Phong 11/07/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
462 Yên Lạc Lê Nam Phong 14/03/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
463 Yên Lạc Lưu Thanh Tâm 26/01/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
464 Yên Lạc Lê Phương Thanh 09/09/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
465 Yên Lạc Nguyễn Thuỳ Trang 14/07/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
466 Yên Lạc Nguyễn Thị Trang 28/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
467 Yên Lạc Lê Thị Thu Trang 20/06/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
468 Yên Phong Nguyễn Bảo Khánh 05/11/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 1.0 2.5 N_G,DTTS,3tỉnh
469 Yên Thái Phạm Hồng Đức 02/11/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 3.0 N_Giỏi,Nhì Tỉnh
470 Yên Thái Đào Thị Hoa 14/02/02 Nữ Đăk Lăk 0.0 1.5 N_Giỏi
471 Yên Thái Lê Thị Linh 01/02/02 Nữ Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.5 N_Giỏi
472 Yên Thái Nguyễn Văn Long 06/06/02 Nam Yên Định, Thanh Hoá 0.0 1.0 N_Khá

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây