DANH SÁCH PHÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ bảy - 11/08/2018 11:12
Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký Ban học, kết quả học tập ở THCS và kết quả tuyển sinh trường THPT Yên Định 1 phân lớp
Gồm: 4 lớp Ban tự nhiên (từ 10A1 đến 10A4 học Toán, Lý, Hóa, Sinh nâng cao); 01 lớp Ban cơ bản A (10A5 học Toán, Lý, Hóa nâng cao); 01 Lớp Cơ bản C (10A6 học theo khối Văn, Sử, Địa) và 05 Lớp cơ bản D (từ 10A7 đến 10A11 học theo khối Toán, Văn, Anh)
Lưu ý: Nhà trường phân lớp đảm bảo gần như hầu hết theo nguyện vọng HS, chỉ có một số HS do điểm Tiếng Anh hoặc Toán quá thấp không đúng nguyện vọng. (Nếu dùng điện thoại hãy quay ngang để thấy tên lớp)
Họ và tên Ngày sinh  THCS Đăng ký Xếp lớp Lớp 10 Ghi chú
Trần Thị Thu An 02/04/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Trịnh Văn An 29/05/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Hoàng Tiến An 21/09/03 Thiệu Thành Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Thuận An 21/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Lê Thị Anh 10/07/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lê Thị Quỳnh Anh 26/09/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Thu Anh 21/10/03 Thiệu Vũ Cơ bản D Cơ bản D A10  
Nguyễn Mai Anh 20/12/03 Thiệu Ngọc Cơ bản D Cơ bản D A11  
Ngô Nguyễn Quỳnh Anh 02/12/03 Thiệu Ngọc Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Thị Kiều Anh 13/01/03 Thiệu Ngọc Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Phạm Nam Anh 13/03/03 Yên Ninh Ban TN Ban TN A3  
Lê Thị Lan Anh 09/04/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trịnh Hoàng Anh 09/08/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Thị Lan Anh 24/10/03 Yên Lạc Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Trần Văn Anh 12/06/03 Định Tân Cơ bản A Cơ bản A A5  
Trịnh Hữu Hoàng Anh 26/05/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/01 Định Hoà Cơ bản C Cơ bản C A6  
Trịnh Thị Kiều Anh 28/09/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Minh Anh 02/11/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A7  
Hoàng Khắc Anh 07/08/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A10  
Nguyễn Thị Lan Anh 04/10/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Tuấn Anh 19/08/03 Định Bình Ban TN Cơ bản A A5  
Nguyễn Quế Anh 10/09/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Quỳnh Anh 10/09/03 Định Bình Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Mai Anh 10/11/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Minh Anh 28/03/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thị Tú Anh 21/11/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Phạm Thị Phương Anh 23/11/03 Định Liên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thị Lan Anh 01/10/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Tuấn Anh 26/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Lê Hải Anh 20/12/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Đặng Ngọc Anh 07/12/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Phương Anh 22/08/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Ngọc Minh Anh 04/12/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Minh Anh 26/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Lan Anh 21/09/03 Yên Thái Ban TN Cơ bản A A5  
Nguyễn Thị Ngọc ánh 17/09/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A4  
Trịnh Thị Minh ánh 12/07/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Ngô Thị Hồng ánh 18/08/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thị Ngọc ánh 03/06/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thị Hồng ánh 28/09/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Hoàng Minh ánh 24/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Trịnh Võ Hồng ánh 07/09/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Minh Bảo 17/07/03 Định Long Ban TN Ban TN A2  
Lê Xuân Bách 18/08/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Bình 26/10/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Đức Bình 25/11/03 Định Thành Cơ bản A Cơ bản A A5  
Ngô Văn Cảnh 19/03/03 Thiệu Ngọc Cơ bản A Ban TN A4  
Nguyễn Thị Châm 15/05/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trần Thị Hà Châu 25/04/03 Định Tường Ban TN Cơ bản A A5  
Trịnh Linh Chi 19/06/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A9  
Bùi Mai Chi 13/02/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Phạm Mai Chi 16/06/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Đỗ Khánh Chi 02/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Bùi Minh Chiến 01/01/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Thị Thuỳ Chinh 31/10/03 Định Thành Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Hoàng Thị Thanh Chúc 04/09/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A10  
Hoàng Phú Cường 12/02/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A2  
Lê Văn Cường 01/10/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trịnh Xuân Diện 27/01/03 Định Long Ban TN Ban TN A1  
Lê Ngọc Diệp 07/08/03 Định Tường Ban TN Ban TN A4  
Ngô Thị Ngọc Diệp 17/10/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Phương Dung 10/06/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A4  
Lê Thị Dung 20/10/03 TT Quán Lào Cơ bản C Cơ bản C A6  
Nguyễn Thị Dung 16/03/03 Định Tân Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Thị Dung 02/11/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lê Thùy Dung 17/11/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lưu Thị Dung 30/06/03 Định Tăng Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Thị Mai Dung 15/10/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Mạnh Duy 13/06/03 Định Liên Ban TN Cơ bản A A5  
Trịnh Văn Duy 30/03/03 Định Liên Cơ bản A Ban TN A4  
Yên Thế Duy 08/05/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Việt Hà Duy 21/12/03 Yên Thái Ban TN Ban TN A3  
Lê Thị Duyên 14/10/03 Định Tiến Cơ bản C Cơ bản C A6  
Nguyễn Thị Hồng Duyên 02/09/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thế Dũng 02/11/03 Thiệu Ngọc Cơ bản D Cơ bản D A8  
Vũ Tiến Dũng 20/04/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A10  
Phạm Quốc Dũng 02/12/03 Định Bình Cơ bản A Cơ bản A A5  
Trịnh Xuân Dũng 22/04/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Đình Dương 28/06/03 Yên Lạc Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Lê Văn Đạt 25/03/03 Thiệu Ngọc Cơ bản A Ban TN A4  
Trịnh Minh Đạt 01/03/03 Yên Ninh Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trịnh Tiến Đạt 04/03/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A4  
Trịnh Chí Đạt 21/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Cơ bản A A5  
Lê Trần Hải Đăng 20/11/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Công Điền 03/09/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A4  
Lê Xuân Đô 09/03/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A3  
Lê Đình Đức 06/01/03 Định Thành Ban TN Ban TN A2  
Bùi Văn Đức 23/04/03 Thiệu Ngọc Ban TN Ban TN A4  
Hoàng Văn Đức 20/07/03 Định Long Ban TN Ban TN A4  
Trương Huỳnh Đức 02/06/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A4  
Lưu Văn Đức 06/06/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Nguyễn Quý Đức 30/08/03 Định Liên Ban TN Ban TN A1  
Lê Minh Đức 27/02/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Tiến Đức 19/08/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Xuân Anh Đức 24/05/03 Yên Ninh Ban TN Ban TN A3  
Phạm Thị Hương Giang 16/10/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Thị Giang 31/10/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Đoàn Thị Giang 20/11/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lê Thị Lệ Giang 30/07/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trương Thị Giang 10/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lưu Thị Hương Giang 04/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Kiều Giang 08/03/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Thanh Hà 07/05/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thu Hà 11/11/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A2  
Vũ Văn Hà 29/06/03 Định Bình Ban TN Ban TN A2  
Đỗ Trần Thu Hà 05/11/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Lê Thu Hà 06/04/03 Định Tường Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thị Hà 27/03/03 Yên Thái Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Tiến Hải 02/10/03 Định Tiến Cơ bản A Cơ bản A A5  
Trần Thiện Hải 15/09/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Văn Hải 24/04/03 Lê Đình Kiên Cơ bản C Cơ bản C A6  
Đỗ Thanh Hải 06/10/03 Lê Đình Kiên Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Xuân Hải 19/11/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thị Hạnh 20/01/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Trịnh Thị Hằng 17/07/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thị Thu Hằng 11/03/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thị Thu Hằng 19/12/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A11  
Hoàng Thúy Hằng 06/02/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Dương Thị Thanh Hằng 12/10/03 Định Tân Ban TN Cơ bản A A5  
Lê Thị Hằng 05/09/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Thị Hằng 30/07/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trần Thị Thúy Hằng 04/01/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lưu Minh Hằng 21/09/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Minh Hằng 28/10/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Thúy Hằng 19/09/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trần Thị Hằng 14/06/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Thị Hằng 01/11/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Ngọc Hậu 15/01/03 Định Tân Ban TN Ban TN A4  
Lê Minh Hậu 18/07/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Văn Hậu 16/02/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Thị Hiên 03/07/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Phạm Thị Mai Hiên 04/10/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Thị Hiền 28/11/03 Thiệu Vũ Cơ bản A Cơ bản A A5  
Vũ Thu Hiền 28/05/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Minh Hiền 16/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Vũ Thị Hiền 04/06/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Thị Ngọc Hiền 28/07/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A4  
Trương Thị Hiếu 29/09/03 Định Hưng Cơ bản C Cơ bản C A6  
Vũ Quang Hiếu 21/11/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A1  
Hà Trung Hiếu 17/07/03 TT Quán Lào Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Thị Hiệp 14/02/03 Định Thành Ban TN Ban TN A2  
Lê Thị Hiệp 06/07/03 Yên Lạc Ban TN Ban TN A4 Toán thấp
Ngô Văn Hiệu 01/10/03 Thiệu Thành Cơ bản A Cơ bản A A5  
Lê Thị Hoa 08/08/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Thị Phương Hoa 17/03/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A1  
Trương Mỹ Hoa 02/10/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Hoa 12/12/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Mai Hoa 17/10/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trịnh Thị Hoa 13/03/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thị Hoa 29/07/03 Thiệu Thành Cơ bản C Cơ bản C A6  
Lê Hồng Hoa 03/09/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thị Hoan 18/10/03 Định Liên Ban TN Ban TN A1  
Lê Huy Hoàng 05/06/03 TT Quán Lào Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Văn Hoàng 03/12/03 Định Tường Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Lê Thị Khánh Hòa 22/03/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A9  
Đinh Thị Hòa 23/03/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thị Hồng 05/05/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Minh Hồng 03/03/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A2  
Thiều Thị Hồng 15/12/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A10  
Bùi Thị Hồng 27/08/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Thị Hồng 18/03/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lê Thị Huệ 25/03/03 Yên Lạc Cơ bản C Cơ bản C A6  
Trịnh Thị Huệ 01/09/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Huệ 05/11/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A2  
Trịnh Thị Huệ 20/06/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Phương Huệ 10/07/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Văn Huy 30/07/03 Định Liên Cơ bản A Cơ bản A A5  
Nguyễn Quang Huy 30/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Nguyễn Huy 30/08/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Phạm Thị Huyền 14/03/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Thị ánh Huyền 16/11/03 Thiệu Vũ Cơ bản D Cơ bản D A8  
Phạm Thị Minh Huyền 15/10/03 Định Bình Ban TN Cơ bản A A5  
Lưu Ngọc Huyền 04/05/03 Định Tăng Cơ bản A Cơ bản A A5  
Nguyễn Thị Huyền 15/04/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Văn Hùng 28/04/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Sỹ Hùng 17/07/03 Thiệu Thành Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Công Hùng 23/05/03 Thiệu Thành Cơ bản A Ban TN A4  
Trịnh Công Hùng 29/04/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Lê Văn Hưng 01/05/03 Yên Lạc Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Đức Hưng 18/03/03 Định Liên Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Việt Hưng 21/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Xuân Hưng 29/01/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thị Hương 14/05/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Hương 27/12/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Hoàng Thu Hương 26/08/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Mai Lan Hương 17/06/03 Định Hưng Cơ bản C Cơ bản C A6  
Vũ Thị Lan Hương 10/01/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A3  
Trương Thị Hương 07/03/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A11  
Ngô Thúy Hương 18/03/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A2  
Lê Thị Lan Hương 30/01/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A9  
Khương Thị Mai Hương 17/04/03 Định Bình Cơ bản C Cơ bản C A6  
Lê Dịu Hương 11/11/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Thị Thu Hương 05/03/03 Định Bình Cơ bản A Cơ bản A A5  
Hồ Thị Hương 17/10/03 Thiệu Thành Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Lan Hương 10/01/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thị Thu Hương 13/02/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Ngô Thúy Hường 18/03/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A2  
Phạm Thị Thúy Hường 15/01/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trần Gia Khánh 12/08/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Duy Khánh 11/10/03 Định Long Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thị Lan 29/06/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Vũ Hồng Lan 20/01/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thị Lan 26/02/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Văn Lâm 26/04/03 Định Long Ban TN Ban TN A4  
Lưu Tiến Lâm 18/03/03 Định Liên Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Hải Lâm 29/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Hoàng Phúc Lâm 23/11/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Mai Thị Hồng Liên 10/11/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A2  
Phạm Thị Liên 30/01/03 Định Hải Ban TN Ban TN A2  
Lê Thị Phương Linh 17/03/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Trương Mạnh Linh 28/11/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Quang Linh 25/01/03 Yên Lạc Ban TN Ban TN A1  
Cao Thị Thùy Linh 17/01/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Ngọc Linh 30/08/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thảo Linh 06/11/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Linh 19/10/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Vũ Khánh Linh 13/08/03 Định Tân Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thùy Linh 04/04/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thúy Linh 08/08/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Trần Khánh Linh 02/08/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Mai Thị Linh 22/10/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Bùi Khánh Linh 27/06/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thị Diệu Linh 22/07/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Ngọc Linh 01/11/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Phương Linh 28/06/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Thị Linh 13/09/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Văn Linh 26/05/03 Định Bình Cơ bản A Cơ bản A A5  
Nguyễn Lê Khánh Linh 18/11/03 Định Bình Ban TN Ban TN A2  
Trịnh Thị Linh 25/03/03 Định Liên Cơ bản A Cơ bản A A5  
Lê Hoàng Linh 05/08/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Nhật Linh 13/12/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thùy Linh 01/01/03 Thiệu Thành Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Diệu Linh 16/07/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Lê Thị Phương Linh 18/09/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Thị Linh 03/01/03 Yên Thái Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Như Long 21/02/03 Thiệu Ngọc Cơ bản A Ban TN A4  
Bùi Thị Long 15/01/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lê Thanh Long 26/08/03 TT Quán Lào Cơ bản A Ban TN A3  
Phạm Lê Long 12/01/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Văn Long 15/11/03 Định Tân Ban TN Cơ bản A A5  
Nguyễn Vũ Bảo Long 14/09/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Lưu Văn Long 02/07/03 Định Tường Cơ bản A Cơ bản A A5  
Lưu Đại Lộc 26/02/03 Yên Lạc Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Lương 17/07/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Hoàng Thị Lương 06/08/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Đình Lực 25/12/03 Định Hưng Cơ bản A Ban TN A3  
Trịnh Thị Hương Ly 22/10/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Ngọc Mai 28/12/03 Yên Ninh Cơ bản A Ban TN A4  
Bùi Thanh Mai 14/10/03 Định Hoà Ban TN Cơ bản A A5  
Ngô Thị Ngọc Mai 12/08/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A9  
Hoàng Tuyết Mai 22/03/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thị Quỳnh Mai 26/09/03 Yên Ninh Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Hồng May 05/05/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Hoàng Minh 16/06/03 Thiệu Vũ Cơ bản D Cơ bản D A9  
Hoàng Văn Minh 29/04/03 Thiệu Vũ Ban TN Ban TN A4  
Nguyễn Nhật Minh 08/04/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Đức Minh 11/06/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lưu Nhật Minh 25/03/03 Định Liên Ban TN Ban TN A2  
Trần Nhật Minh 11/06/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Hoàng Nhật Minh 13/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Lê Xuân Minh 01/04/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Trịnh Thị Mùi 25/07/03 Yên Ninh Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Nguyễn Huyền My 08/07/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Lê Na 26/09/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A3  
Lê Na 01/03/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Cao Hoài Nam 13/02/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A2  
Lê Văn Nam 02/12/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Lê Hải Nam 19/09/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Văn Nam 29/04/03 Định Tăng Cơ bản A Cơ bản A A5  
Trịnh Thị Nga 30/10/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Thúy Nga 02/11/03 Định Tân Ban TN Ban TN A4  
Nguyễn Thị Thúy Nga 14/08/03 Định Tân Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Lê Thanh Nga 25/01/03 Định Liên Ban TN Ban TN A1  
Phạm Linh Nga 27/09/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A8  
Phạm Hoàng Như Ngà 08/01/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A11  
Bùi Thị Hải Ngân 30/04/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A3  
Trịnh Hoàng Ngân 23/10/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Hoàng Văn Nghĩa 02/09/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Thị Ngọc 22/09/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Ngọc 20/02/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thị Ngọc 16/01/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Trịnh Thị Ngọc 06/11/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Bảo Ngọc 25/05/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Phạm Quang Ngọc 22/12/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Ngô Xuân Nguyên 24/08/03 Yên Lạc Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Văn Nguyên 13/01/03 Định Tăng Cơ bản A Cơ bản A A5  
Đoàn Lê Nguyên 15/05/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Bình Nguyên 29/12/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thảo Bình Nguyên 14/01/03 Lê Đình Kiên Cơ bản A Ban TN A3  
Lê Thị Nguyệt 21/10/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Đồng Thị Nguyệt 21/11/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Lưu Đức Nhật 10/07/03 Yên Lạc Ban TN Ban TN A2  
Vũ Yến Nhi 07/05/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A8  
Khương Uyển Nhi 03/02/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Thị Tuyết Nhi 08/01/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thị Hà Nhi 10/11/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A9  
Phùng Mai Nhi 22/10/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Hồng Nhung 01/10/03 Yên Lạc Ban TN Ban TN A3  
Cao Lê Thị Tuyết Nhung 03/12/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Mai Thị Nhung 13/08/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A3  
Trịnh Thị Hồng Nhung 02/11/03 Định Hưng Ban TN Cơ bản A A5  
Mai Thị Nhung 13/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thị Tuyết Nhung 08/10/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Hồng Nhung 07/12/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Hoàng Cẩm Nhung 16/12/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Thị Tố Như 08/04/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Oanh 03/06/03 Định Bình Ban TN Ban TN A4  
Thiều Thị Phan 14/10/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Công Phúc 15/05/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Văn Phúc 24/02/03 Thiệu Thành Cơ bản A Ban TN A4  
Hà Văn Phúc 20/04/03 Định Tường Cơ bản A Cơ bản A A5  
Trịnh Thị Phương 02/02/03 Định Long Ban TN Ban TN A4  
Lê Thị Minh Phương 06/12/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Thu Phương 01/11/03 Định Bình Ban TN Cơ bản A A5  
Vũ Hà Phương 23/04/03 Định Bình Ban TN Ban TN A4  
Hoàng Khánh Phương 18/04/03 Định Bình Cơ bản C Cơ bản C A6  
Lê Thị Phương 10/01/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Mai Phương 06/12/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Vũ Yến Phương 04/12/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Minh Phượng 18/12/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Bích Phượng 01/05/03 Yên Thái Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Việt Quang 06/10/03 Thiệu Ngọc Cơ bản A Cơ bản A A5  
Trịnh Huy Quang 13/07/03 Định Long Cơ bản A Ban TN A4  
Lê Việt Quang 19/08/03 Định Bình Ban TN Ban TN A2  
Ngô Hồng Quân 15/01/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A3  
Bùi Ngọc Quân 10/08/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Phạm Công Quân 10/09/03 Định Bình Ban TN Ban TN A3  
Trần Anh Quân 01/09/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Ngô Văn Quân 20/02/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A4  
Nguyễn Thị Thục Quyên 02/06/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Lê Thị Quyên 25/01/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Trọng Quyền 25/10/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Văn Quyền 18/01/03 Định Tường Ban TN Ban TN A2  
Hoàng Như Quỳnh 10/11/03 Yên Lạc Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trần Thị Như Quỳnh 16/10/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Phạm Thị Xuân Quỳnh 29/12/02 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Trịnh Thị Quỳnh 11/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A11  
Đặng Hương Quỳnh 15/12/03 Định Liên Ban TN Ban TN A4  
Phạm Thị Quỳnh 18/11/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Diễm Quỳnh 01/01/03 Định Công Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Xuân Quý 15/01/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Trịnh Ngọc Quý 06/11/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Thị Sắc 16/05/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lưu Thiện Siêu 01/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Văn Sơn 20/02/03 Định Thành Cơ bản A Ban TN A2  
Nguyễn Hoàng Sơn 06/02/03 TT Quán Lào Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Thị Thu Tâm 10/10/03 Định Thành Ban TN Ban TN A3  
Đỗ Trung Tâm 12/03/03 Thiệu Ngọc Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Nguyễn Thị Tâm 09/09/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Trịnh Thị Thanh Tâm 13/04/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A2  
Lê Thị Linh Tâm 01/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Thị Thanh Tâm 19/09/03 Định Tường Cơ bản A Cơ bản A A5  
Nguyễn Thị Thanh 14/06/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Hải Thanh 13/03/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Thị Như Thanh 06/02/03 Định Tân Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thị Hồng Thanh 04/10/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trương Thị Thanh 11/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Xuân Thanh 10/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Cơ bản A A5  
Bùi Phương Thanh 13/03/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Công Thành 23/11/03 Định Thành Ban TN Ban TN A4  
Trịnh Đình Thành 04/11/03 Yên Lạc Ban TN Ban TN A3  
Ngô Văn Thành 05/06/03 Định Tăng Ban TN Ban TN A4  
Nguyễn Thiều Công Thành 19/08/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Trần Tiến Thành 01/04/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Minh Thành 13/12/03 Yên Thái Ban TN Ban TN A1  
Ngô Thị Thu Thảo 15/08/03 Thiệu Ngọc Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Kim Thảo 03/09/03 Yên Lạc Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Trịnh Phương Thảo 01/05/03 Yên Lạc Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Thị Thu Thảo 12/10/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thị Phương Thảo 05/11/03 Định Bình Ban TN Ban TN A4  
Nguyễn Thị Phương Thảo 20/09/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Phương Thảo 16/06/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/11/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thị Phương Thảo 29/12/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Quyết Thắng 20/06/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Hữu Thắng 05/03/03 TT Quán Lào Cơ bản A Ban TN A3  
Trịnh Đình Quyết Thắng 29/10/03 Yên Ninh Ban TN Ban TN A2  
Lưu Thị Thơm 03/03/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Thị Thơm 24/11/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản C A6 Anh thấp
Nguyễn Thị Thu 04/01/03 Định Bình Ban TN Ban TN A4  
Lê Hoài Thu 22/12/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Lê Thị Thu 02/11/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trịnh Thị Thu 21/02/03 Định Tường Ban TN Cơ bản A A5 Toán thấp
Nguyễn Thị Biên Thùy 09/09/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A10  
Nguyễn Thị Thùy 06/10/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thị Thu Thủy 27/05/03 Định Tiến Cơ bản C Cơ bản C A6  
Nguyễn Thị Thủy 22/05/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Thị Lệ Thủy 15/10/03 Định Hải Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Thị Thu Thủy 21/12/03 Định Tường Cơ bản D Cơ bản D A11  
Đỗ Thu Thủy 04/09/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Lê Hồng Thúy 10/08/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Vũ Thị Thúy 25/10/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A11  
Nguyễn Thị Phương Thúy 23/04/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A9  
Hoàng Lê Anh Thư 26/10/03 Thiệu Vũ Cơ bản D Cơ bản D A9  
Phạm Thị Thương 04/03/03 Định Thành Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Hoài Thương 27/03/03 Thiệu Ngọc Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Thị Thương 22/08/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A9  
Trịnh Mai Thương 27/05/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A8  
Ngô Thị Thương 22/10/03 Định Bình Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lưu Thị Huyền Thương 13/12/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Nguyễn Thị Thương 29/04/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A11  
Đỗ Quốc Tiến 01/12/03 Định Tiến Cơ bản A Ban TN A4  
Trịnh Xuân Tiến 20/03/03 Định Hải Ban TN Ban TN A2  
Hoàng Huy Tiến 13/01/03 Thiệu Thành Ban TN Ban TN A2  
Trần Đức Tính 02/07/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Phúc Toàn 12/08/03 Định Hoà Ban TN Ban TN A1  
Ngô Thế An Toàn 02/01/03 Định Bình Ban TN Ban TN A2  
Trần Mạnh Toàn 12/03/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2  
Hoàng Thị Trang 30/04/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trịnh Huyền Trang 17/04/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Thị Trang 24/02/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A8  
Trương Thị Huyền Trang 10/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Vũ Thị Huyền Trang 14/08/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Huyền Trang 10/04/03 Định Bình Ban TN Ban TN A4  
Nguyễn Huyền Trang 11/12/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Trịnh Huyền Trang 24/11/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Nguyễn Hà Trang 14/01/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Thị Thu Trà 25/12/03 Định Tường Ban TN Ban TN A3  
Hà Ngọc Trâm 23/12/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Quế Trâm 08/05/03 Định Bình Ban TN Ban TN A3  
Vũ Lê Phương Trinh 22/09/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Phạm Quang Trung 18/12/03 Định Liên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Thị Thanh Trúc 07/09/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A11  
Phạm Như Tiến Trường 07/02/03 Định Thành Ban TN Ban TN A3  
Khương Huy Trường 12/10/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A11  
Lê Ngọc Trường 27/10/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A10  
Nguyễn Quý Trường 07/07/03 Định Liên Ban TN Ban TN A1  
Phạm Quang Tuấn 26/02/03 Định Tân Ban TN Ban TN A3  
Nguyễn Hoàng Tuấn 09/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thanh Tuấn 05/11/03 Định Hoà Không ĐK Cơ bản C A6 Anh thấp
Vũ Thị Tuấn 06/04/03 Định Hoà Cơ bản D Cơ bản D A11  
Phạm Minh Tuấn 22/05/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A1  
Trịnh Đăng Tuấn 02/08/03 Định Tường Ban TN Cơ bản A A5  
Nguyễn Thị Tuyền 05/01/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A2  
Trịnh Ngọc Tuyến 28/01/03 Định Tiến Cơ bản A Cơ bản A A5  
Lê Thị Thúy Tuyến 22/08/03 Thiệu Thành Cơ bản C Cơ bản C A6  
Vũ Đào Mai Tú 28/09/03 Định Tiến Ban TN Ban TN A1  
Nguyễn Đình Tư 02/08/03 Thiệu Vũ Cơ bản D Cơ bản D A10  
Trịnh Thị Tươi 06/07/03 Định Long Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Bá Tước 28/02/03 Định Long Cơ bản A Cơ bản A A5  
Lê Anh Văn 25/03/03 Yên Giang Ban TN Ban TN A3  
Trịnh Văn Văn 27/03/03 Lê Đình Kiên Cơ bản A Ban TN A3  
Nguyễn Thành Vinh 04/01/03 Định Tân Ban TN Ban TN A2  
Lưu Thế Vinh 19/11/03 Định Liên Ban TN Ban TN A2  
Nguyễn Trọng Vũ 02/04/03 Định Liên Ban TN Ban TN A2  
Lưu Ngọc Minh Vũ 13/10/03 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A4  
Trịnh Đào Lê Vy 25/04/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A8  
Lê Thanh Xuân 29/11/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Trịnh Hải Yến 24/12/03 TT Quán Lào Cơ bản D Cơ bản D A9  
Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/03 Định Tiến Cơ bản D Cơ bản D A8  
Nguyễn Thị Yến 18/05/03 Định Tân Cơ bản D Cơ bản D A9  
Lê Thị Hải Yến 08/11/03 Định Hưng Ban TN Ban TN A2  
Phạm Thị Yến 02/11/03 Định Hưng Cơ bản D Cơ bản D A7  
Phạm Thị Hải Yến 29/09/03 Định Tăng Cơ bản D Cơ bản D A10  
Lê Thị Hải Yến 21/01/03 Định Liên Cơ bản A Cơ bản A A5  
Lê Thị Hải Yến 09/09/03 Định Liên Cơ bản D Cơ bản D A11  
Đào Hải Yến 24/01/03 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7  
Lê Thị Lan Anh 12/02/2003 Lê Đình Kiên Ban TN Ban TN A2 Lam Sơn
Lê Phương Thu 07/05/2003 Lê Đình Kiên Cơ bản D Cơ bản D A7 Lam sơn
Đỗ Thế Dương 14/07/2003 Thiệu Ngọc Ban TN Ban TN A3 Lam Sơn
Lê Thị Thanh Hiền 19/08/03   Cơ bản D Cơ bản D A10 Khuyết tật
Lê Thành Công 19/11/03   Cơ bản D Cơ bản D A10 Khuyết tật
Trịnh Thị Duyên 15/10/03   Cơ bản D Cơ bản D A10 Khuyết tật
Lê Thế Tiến 13/09/02   Không ĐK Cơ bản D A10 Khuyết tật
Lương Văn Tùng 17/01/03   Cơ bản C Cơ bản C A6 Khuyết tật
Trịnh Thị Bình 23/01/03   Cơ bản C Cơ bản C A6 Khuyết tật
Nguyễn Phùng Sang 02/02/02   Không ĐK Cơ bản C A6 Khuyết tật
Bùi Văn Thắng 03/10/03   Không ĐK Cơ bản C A6 Khuyết tật

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây