Danh sách trúng tuyển vọng 1 vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 (năm học 2022-2023)

Danh sách trúng tuyển vọng 1 vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 (năm học 2022-2023)

Chiều ngày 26/06/2022 Hội đồng tuyển sinh họp chính thức công bố điểm chuẩn, sau khi có dữ liệu của thí sinh không đỗ trường Dân tộc nội trú có NV1 về trường Yên Định 1. - Tổng số được tuyển vào lớp 10 là 672 chỉ tiêu- Nguyện vọng 1 xét 90% chỉ tiêu là 605 chỉ tiêu- HS khuyết tật tuyển thẳng là 5 HS- HS dân tội nội trú NV1 về Yên Định 1 là 2 HS=> Số chỉ tiêu nguyện vọng 1 còn lại là 598 chỉ tiêu=> Điểm từ 22,80 trở lên là 598 thí sinh=> Vậy điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Định 1 là 22,80 điểm

Xem tiếp...

DANH SÁCH PHÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Thứ tư - 11/08/2021 11:17

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký của học sinh, kết quả điểm thi vào lớp 10, điểm tổng kết ở THCS, HS đạt giải huyện, tỉnh các môn văn hóa. Căn cứ vào số lượng chẵn theo đơn vị lớp 42HS/lớp và điều kiện CSVC và đội ngũ giáo viên giảng dạy. Nhà trường đã phân lớp đạt tới 98.5% nguyện vọng HS đăng ký. Một số HS điểm môn Anh quá thấp đăng ký vào khối D nhà trường đã chuyển sang khối A hoặc khối C.
Lưu ý: Do năm học này có thêm lớp khối A1 nên trật tự lớp có thể bị thay đổi:
- Lớp khối A1 (Toán, Lý, Anh): 10A1
- Lớp Ban tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) từ 10A2 đến 10A5
- Lớp khối A (Toán, Lý, Hóa): 10A6
- Lớp khối C (Văn, Sử, Địa) 10A7
- Lớp khối D(Toán, Văn, Anh) từ 10A8 đến 10A17
SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THCS Lớp10 Xếp lớp khối
561001 Vũ Bình An 14/11/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561002 Trần Lê Đức An 09/11/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561003 Đường Minh An 30/07/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
561004 Nguyễn Thanh An 03/10/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561005 Trần Thu An 15/02/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561006 Lê Thúy An 09/11/2006  Định Liên A16 Cơ bản D
561007 Lưu Thúy An 11/09/2006  Định Liên A17 Cơ bản D
561009 Ngô Tuấn An 21/10/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561010 Phan Bảo Anh 22/11/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561011 Lê Thị Diệp Anh 04/09/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561015 Trần Đức Anh 24/02/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561017 Trịnh Đức Anh 30/09/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561018 Nguyễn Hoài Anh 25/01/2006  Thị trấn A2 Ban tự nhiên
561019 Đào Hoàng Anh 13/09/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561020 Lê Hoàng Anh 08/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561021 Lê Hoàng Anh 28/10/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
561022 Lê Hoàng Anh 26/12/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561023 Ngô Hoàng Anh 25/10/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561024 Nguyễn Hoàng Anh 30/06/2006  Định Tiến A16 Cơ bản D
561026 Nguyễn Hoàng Anh 24/11/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561027 Trịnh Phan Hoàng Anh 14/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561028 Trịnh Viết Hoàng Anh 15/08/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
561030 Lê Hồng Anh 24/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561031 Vũ Hồng Anh 15/02/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561032 Vũ Thị Lan Anh 02/12/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561033 Lê Mai Anh 04/12/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561034 Trịnh Minh Anh 04/11/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561035 Ngô Ngọc Anh 21/09/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561037 Nguyễn Thị Phương Anh 19/02/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561038 Nguyễn Thị Phương Anh 30/10/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
561039 Nguyễn Quốc Anh 16/09/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561040 Trần Quốc Anh 27/12/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561041 Trịnh Thị Quỳnh Anh 01/05/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561042 Trịnh Thái Anh 18/01/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561043 Trần Thảo Anh 06/11/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
561044 Lê Thế Anh 06/05/2006  Định Thành A2 Ban tự nhiên
561046 Lê Đức Tuấn Anh 25/12/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561047 Hoàng Tuấn Anh 02/06/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561050 Nguyễn Tuấn Anh 11/03/2006  Yên Lạc A2 Ban tự nhiên
561052 Trần Tuấn Anh 04/10/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561053 Trịnh Tuấn Anh 25/01/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
561056 Hoàng Văn Anh 10/03/2006  Định Bình A2 Ban tự nhiên
561057 Phạm Cao Vân Anh 26/10/2006  Định Tiến A15 Cơ bản D
561058 Nguyễn Thị Vân Anh 20/11/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561059 Trịnh Vân Anh 04/03/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561061 Nguyễn Việt Anh 22/11/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561062 Lê Huy Ánh 26/05/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561063 Lê Ngọc Ánh 29/09/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561064 Ngô Ngọc Ánh 12/10/2006  Định Bình A5 Ban tự nhiên
561065 Lê Thị Ngọc Ánh 28/10/2006  Định Hoà A4 Ban tự nhiên
561066 Phạm Thị Ngọc Ánh 13/04/2006  Thị trấn A7 Cơ bản C
561067 Trương Thị Ngọc Ánh 28/07/2006  Định Hoà A16 Cơ bản D
561068 Lê Trần Ngọc Ánh 24/08/2006  Định Tân A7 Cơ bản C
561070 Trịnh Viết Ánh 25/11/2006  Định Long A6 Cơ bản A
561071 Trịnh Văn Quốc Ân 17/04/2006  Định Tân A6 Cơ bản A
561072 Lê Văn Bách 25/05/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561073 Nguyễn Đức Vũ Bảo 27/02/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
561074 Ngô Thị Bích 23/06/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561081 Trịnh Thị Thùy Châm 29/01/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
561082 Lê Kim Chi 26/07/2006  Định Tiến A16 Cơ bản D
561083 Nguyễn Linh Chi 15/07/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561084 Lê Thị Ngọc Chi 22/01/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561085 Ngô Bùi Quỳnh Chi 02/08/2006  Thiệu Ngọc A8 Cơ bản D
561087 Lê Minh Chiến 28/02/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
561088 Trịnh Ngọc Chiến 19/09/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561089 Trương Văn Chiến 08/05/2006  Định Hưng A1 CB khối A1
561091 Khương Việt Chinh 18/03/2006  Định Long A7 Cơ bản C
561092 Nguyễn Văn Chính 06/02/2006  Định Thành A6 Cơ bản A
561093 Trịnh Mạnh Chí 16/09/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
561094 Phạm Minh Chung 25/03/2006  Định Bình A15 Cơ bản D
561097 Trịnh Hữu Chữ 19/10/2006  Định Tiến A4 Ban tự nhiên
561098 Phạm Phan Công 22/11/2006  Vĩnh Thịnh A2 Ban tự nhiên
561099 Lê Thành Công 17/02/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
561102 Lê Mai Cương 19/07/2006  Định Tăng A15 Cơ bản D
561103 Phan Thanh Cương 04/02/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561104 Nguyễn Bá Cường 11/06/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561106 Nguyễn Mạnh Cường 10/06/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
561108 Lê Tiến Cường 15/12/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561109 Hoàng Việt Cường 04/04/2006  Định Hoà A4 Ban tự nhiên
561116 Nguyễn Thùy Dung 14/03/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
561117 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/03/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561118 Lê Thị Thùy Dung 24/09/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
561119 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/03/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561120 Trịnh Thị Thùy Dung 16/12/2006  Định Hải A16 Cơ bản D
561122 Trịnh Đức Dũng 26/10/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561123 Vũ Kim Dũng 10/03/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561124 Lưu Mạnh Dũng 29/09/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561125 Trương Tấn Dũng 03/11/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561127 Lê Tiến Dũng 02/12/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
561128 Nguyễn Tiến Dũng 30/06/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561129 Nguyễn Tiến Dũng 08/08/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561130 Mai Trung Dũng 09/08/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
561134 Ngô Việt Dũng 12/09/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561135 Phạm Thị Ánh Dương 30/10/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561139 Ngô Kim Dương 19/05/2006  Thiệu Ngọc A7 Cơ bản C
561143 Trịnh Thị Dương 27/09/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561144 Nguyễn Thùy Dương 15/05/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561147 Trần Thị Thùy Dương 30/11/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
561148 Trịnh Thùy Dương 22/12/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561149 Trịnh Tùng Dương 05/05/2006  Định Liên A1 CB khối A1
561150 Nguyễn Văn Dương 17/08/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561152 Lê Đình Duy 05/02/2006  Định Tường A3 Ban tự nhiên
561154 Lê Trịnh Hoàng Duy 19/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561156 Trịnh Minh Duy 06/09/2006  Định Tăng A5 Ban tự nhiên
561157 Trịnh Quốc Duy 09/09/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
561158 Lê Văn Duy 13/03/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561159 Nguyễn Văn Duy 21/03/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561160 Nguyễn Văn Duy 26/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561161 Phạm Hồng Duyên 25/07/2006  Định Tân A4 Ban tự nhiên
561162 Đào Thị Mỹ Duyên 03/05/2005  Định Tăng A7 Cơ bản C
561163 Lê Thị Mỹ Duyên 16/10/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561164 Trịnh Thị Mỹ Duyên 28/03/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561165 Lê Thị Duyên 31/03/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561167 Lưu Thị Duyên 23/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561168 Trịnh Thị Duyên 26/04/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561173 Lê Xuân Đại 18/07/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561174 Lê Thị Đào 10/05/2006  Định Thành A1 CB khối A1
561175 Phạm Đăng Đạt 02/07/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
561177 Lê Minh Đạt 28/01/2006  Định Liên A3 Ban tự nhiên
561178 Bùi Quang Đạt 20/08/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561179 Trịnh Quốc Đạt 21/07/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561180 Trịnh Viết Thành Đạt 04/10/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561181 Lê Bá Tiến Đạt 03/10/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561182 Đào Tiến Đạt 08/02/2006  Định Tiến A5 Ban tự nhiên
561185 Lê Hữu Đỉnh 21/06/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
561186 Nguyễn Quốc Định 05/10/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561191 Hà Minh Đức 20/04/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561192 Lê Minh Đức 12/07/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
561194 Trịnh Minh Đức 03/02/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561199 Nguyễn Thắng Đức 18/09/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561200 Lê Văn Đức 14/12/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
561201 Nguyễn Văn Đức 13/01/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561202 Nguyễn Văn Đức 21/01/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
561203 Nguyễn Văn Đức 13/05/2005  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561204 Lê Việt Đức 28/11/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561205 Đỗ Công Giang 26/07/2006 TH& Yên Ninh A3 Ban tự nhiên
561206 Trịnh Đình Giang 27/11/2006 TH& Yên Ninh A6 Cơ bản A
561208 Lê Hương Giang 08/03/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561209 Nguyễn Hương Giang 03/06/2006  Thiệu Thành A16 Cơ bản D
561211 Nguyễn Thị Minh Giang 07/11/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561212 Nguyễn Thị Phương Giang 26/09/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561213 Lê Quỳnh Giang 07/11/2006  Định Tân A17 Cơ bản D
561214 Trịnh Thị Giang 03/08/2006  Thị trấn A7 Cơ bản C
561215 Mai Trúc Giang 04/03/2006  Định Tân A17 Cơ bản D
561216 Nguyễn Trường Giang 02/02/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561217 Lê Văn Giang 31/03/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561218 Lê Bá Hải 10/07/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561219 Trịnh Đình Hải 20/04/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561220 Lưu Đức Hải 10/12/2006  Định Hưng A7 Cơ bản C
561222 Nguyễn Lê Hải 28/05/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561223 Nguyễn Minh Hải 15/09/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561225 Phạm Thị Hải 09/04/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
561227 Lê Mỹ Hạnh 20/05/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
561228 Ngô Thị Ngọc Hạnh 11/07/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561229 Lê Thị Hồng Hảo 01/02/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561230 Hoàng Ngọc Hà 28/08/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561231 Nguyễn Ngọc Hà 04/04/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561232 Trịnh Thị Ngọc Hà 18/09/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561233 Vũ Thị Ngọc Hà 28/05/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561234 Lê Thị Thanh Hà 03/06/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561235 Bùi Thị Hà 23/08/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561237 Trịnh Thị Hà 05/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561238 Phạm Thu Hà 04/09/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561239 Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561240 Nguyễn Thị Thu Hà 17/04/2006  Định Hoà A5 Ban tự nhiên
561241 Nguyễn Thị Thu Hà 16/06/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561242 Trịnh Thu Hà 21/05/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561243 Trịnh Vũ Nguyệt Hằng 30/07/2006  Định Bình A17 Cơ bản D
561244 Trịnh Thị Thanh Hằng 04/01/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561245 Lê Thị Hằng 21/04/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561246 Lê Thị Thu Hằng 25/10/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561247 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/08/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561248 Trịnh Thị Thu Hằng 02/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561249 Lê Thị Thúy Hằng 21/03/2006  Định Liên A17 Cơ bản D
561251 Trịnh Thị Quỳnh Hậu 24/09/2006  Định Long A6 Cơ bản A
561252 Nguyễn Thu Hậu 06/09/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561255 Lê Quang Hiền 25/11/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
561256 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/01/2006  Định Hải A3 Ban tự nhiên
561257 Lê Thị Hiền 01/02/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561258 Ngô Thị Hiền 05/07/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561259 Nguyễn Thị Hiền 17/02/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561260 Nguyễn Thị Hiền 01/04/2006  Định Tiến A17 Cơ bản D
561261 Thiều Thị Hiền 11/03/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561262 Trịnh Thị Hiền 30/09/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561263 Trịnh Thị Hiền 14/10/2006  Định Tường A9 Cơ bản D
561264 Lê Thị Thu Hiền 06/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561265 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/03/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561266 Trịnh Thị Thu Hiền 29/08/2006  Yên Lạc A9 Cơ bản D
561267 Trịnh Thu Hiền 15/06/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561268 Lê Hoàng Hiệp 03/07/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561269 Hoàng Minh Hiệp 21/03/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
561271 Nguyễn Duy Hiếu 22/01/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561272 Yên Đức Hiếu 07/08/2006  Định Long A7 Cơ bản C
561273 Đào Ngọc Hiếu 02/01/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561274 Nguyễn Thị Hiếu 07/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561277 Nguyễn Xuân Hiếu 11/05/2006  Thiệu Ngọc A5 Ban tự nhiên
561278 Lê Quốc Hiệu 12/11/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561279 Trần Thị Ngọc Hoa 20/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561280 Trịnh Quỳnh Hoa 25/02/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561281 Trịnh Quỳnh Hoa 31/12/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
561282 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/07/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561285 Hoàng Thu Hoa 16/01/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561286 Phạm Thị Hoài 06/05/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561287 Bùi Thị Thu Hoài 06/09/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561288 Nguyễn Văn Hoan 05/04/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
561289 Cao Huy Hoàng 28/10/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
561290 Lê Huy Hoàng 13/04/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561291 Lê Huy Hoàng 24/03/2005  Định Hoà A6 Cơ bản A
561293 Trịnh Huy Hoàng 15/07/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561294 Vũ Huy Hoàng 05/09/2006  Định Bình A1 CB khối A1
561295 Trịnh Trung Hoàng 09/09/2006  Yên Lạc A5 Ban tự nhiên
561296 Hà Văn Hoàng 04/08/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561299 Lại Quốc Hoàn 24/01/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
561300 Lê Quốc Hoàn 11/07/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561302 Trịnh Trung Hoàn 10/09/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561303 Nguyễn Việt Hoàn 15/05/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
561304 Lê Thị Hòa 18/02/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561306 Hoàng Thị Hồng 04/04/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561307 Hoàng Thị Hồng 12/05/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561309 Nguyễn Thị Hồng 23/06/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561310 Phạm Thị Hồng 17/11/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
561311 Trần Thị Hồng 04/01/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561312 Trịnh Thị Hồng 05/07/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
561313 Nguyễn Thúy Hồng 15/12/2006  Thiệu Thành A16 Cơ bản D
561314 Nguyễn Thị Huế 21/05/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561316 Lê Thị Thu Huệ 18/10/2006  Yên Lạc A7 Cơ bản C
561317 Vũ Chí Hùng 02/06/2006  Định Hoà A4 Ban tự nhiên
561321 Lê Quốc Hùng 08/01/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561322 Lê Tuấn Hùng 06/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561323 Nguyễn Văn Hùng 13/01/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561327 Lê Việt Hùng 18/05/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561328 Nghiêm Hải Hưng 22/08/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
561330 Lê Mạnh Hưng 17/12/2006  Định Thành A2 Ban tự nhiên
561333 Lê Thị Lan Hương 09/07/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
561334 Lê Thị Lan Hương 21/09/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561335 Ngô Thị Lan Hương 08/09/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561338 Lưu Thị Mai Hương 08/10/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561339 Nguyễn Thanh Hương 22/02/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561340 Lưu Thiên Hương 25/12/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561341 Đinh Thị Hương 09/04/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
561342 Lê Thị Hương 04/07/2006  Định Tăng A17 Cơ bản D
561343 Tô Nữ Thị Hương 10/01/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561344 Phạm Thị Hương 16/02/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561347 Nguyễn Thị Thu Hương 06/12/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561348 Trịnh Thị Hường 03/01/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561350 Lê Thu Hường 16/06/2006  Định Hải A1 CB khối A1
561352 Vũ Thị Thu Hường 23/06/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561354 Lê Dương Huy 14/07/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561356 Bùi Gia Huy 28/02/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561357 Phạm Ngọc Huy 09/10/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561358 Mai Nhật Huy 13/12/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561359 Nguyễn Quang Huy 24/02/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561360 Nguyễn Quang Huy 05/07/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561361 Nguyễn Quang Huy 27/08/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561362 Trịnh Quang Huy 20/03/2006  Định Liên A2 Ban tự nhiên
561363 Trịnh Quang Huy 30/11/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561364 Trịnh Quang Huy 20/12/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561365 Trịnh Trung Huy 15/12/2006  Yên Lạc A6 Cơ bản A
561366 Lê Xuân Huy 09/02/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
561368 Nguyễn Khánh Huyền 27/09/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561369 Nguyễn Thị Khánh Huyền 27/03/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561370 Trần Khánh Huyền 05/08/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561372 Lê Thanh Huyền 15/01/2006  Định Tăng A1 CB khối A1
561374 Lê Thị Thanh Huyền 20/12/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561375 Bùi Thị Thảo Huyền 14/02/2006  Định Liên A16 Cơ bản D
561376 Ngô Thị Huyền 02/06/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561377 Lê Thu Huyền 06/02/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561378 Trịnh Phạm Thu Huyền 10/12/2006  Định Hải A7 Cơ bản C
561379 Lê Thị Thu Huyền 14/08/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
561380 Lê Thương Huyền 03/09/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
561381 Nguyễn Anh Huynh 02/01/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561382 Đinh Quang Huỳnh 09/08/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
561385 Trịnh Đình Khánh 14/12/2006  Định Hưng A7 Cơ bản C
561386 Ngô Huy Khánh 01/10/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
561387 Nguyễn Nam Khánh 21/01/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561389 Trịnh Xuân Khánh 24/01/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561390 Trịnh Văn Khoa 02/09/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561391 Nguyễn Trọng Khôi 06/11/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
561395 Phạm Trung Kiên 10/03/2006  Định Hải A15 Cơ bản D
561397 Lưu Đức Kiệt 25/03/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561398 Hoàng Gia Kiệt 28/12/2006  Định Tân A4 Ban tự nhiên
561399 Ngô Gia Kiệt 04/09/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
561400 Bùi Tuấn Kiệt 26/11/2006  Thị trấn A7 Cơ bản C
561402 Trịnh Thị Hương Lan 29/09/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561404 Nguyễn Phương Lan 07/03/2006  Thiệu Thành A16 Cơ bản D
561405 Mai Quỳnh Lan 22/09/2006  Định Tường A15 Cơ bản D
561406 Lê Thị Lan 22/06/2006  Định Thành A15 Cơ bản D
561407 Trịnh Thị Lan 16/01/2006 TH& Yên Ninh A1 CB khối A1
561408 Trương Thị Lan 10/09/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561409 Trần Doãn Lăng 04/09/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561411 Lê Hoàng Lâm 19/03/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561413 Lê Thị Hồng Lê 01/02/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561414 Lê Hồng Liên 20/01/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561416 Phạm Thị Liên 02/08/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561417 Lê Thị Thu Liên 16/01/2007  Định Tường A11 Cơ bản D
561419 Lê Diệu Linh 24/11/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561420 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/02/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561421 Phạm Thị Diệu Linh 13/11/2006  Định Tân A17 Cơ bản D
561422 Phạm Đức Linh 28/01/2006  Định Long A2 Ban tự nhiên
561423 Nguyễn Lê Hải Linh 02/09/2006  Yên Thái A17 Cơ bản D
561424 Lê Hoàng Hà Linh 23/03/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561425 Đoàn Khánh Linh 05/07/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561426 Nguyễn Khánh Linh 25/05/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561427 Phạm Khánh Linh 01/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561428 Đào Thị Khánh Linh 01/12/2006  Yên Lạc A9 Cơ bản D
561429 Đỗ Thị Khánh Linh 06/11/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
561430 Lê Thị Khánh Linh 05/02/2006  Định Hải A17 Cơ bản D
561431 Lê Thị Khánh Linh 03/03/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561432 Lê Thị Khánh Linh 09/05/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561433 Lê Thị Khánh Linh 15/06/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
561435 Trịnh Thị Khánh Linh 27/09/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
561436 Lê Trang Khánh Linh 02/08/2006  Định Liên A5 Ban tự nhiên
561437 Vũ Khánh Linh 21/03/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561438 Lê Kiều Linh 10/10/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561439 Bùi Thị Lan Linh 07/12/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561440 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/01/2006  Định Hải A7 Cơ bản C
561441 Nguyễn Nhật Linh 05/02/2006  Yên Lạc A17 Cơ bản D
561442 Nguyễn Thị Nhật Linh 28/08/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561443 Lê Phương Linh 02/12/2006  Định Liên A16 Cơ bản D
561444 Ngô Phương Linh 20/03/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561445 Nguyễn Phương Linh 30/04/2006  Thiệu Ngọc A7 Cơ bản C
561446 Nguyễn Phương Linh 16/07/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561447 Quản Thị Phương Linh 02/07/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561448 Trịnh Phương Linh 11/07/2006  Thiệu Vũ A17 Cơ bản D
561449 Trịnh Vũ Quỳnh Linh 11/10/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561450 Lê Thị Linh 27/11/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561451 Ngô Thị Linh 22/09/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561452 Nguyễn Thị Linh 01/03/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
561453 Trịnh Thị Linh 24/03/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561455 Vũ Thị Linh 18/11/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561456 Nguyễn Đỗ Thùy Linh 09/06/2006  Định Hưng A1 CB khối A1
561457 Lê Hoàng Thùy Linh 31/12/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561459 Cao Thị Thùy Linh 08/01/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561460 Lê Thị Thùy Linh 06/06/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561461 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/07/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561462 Phạm Thị Thùy Linh 22/10/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561463 Trần Thị Thùy Linh 17/10/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
561464 Trịnh Thị Thùy Linh 22/02/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561466 Lê Trịnh Thúy Linh 29/08/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561468 Nguyễn Văn Linh 23/08/2005  Yên Thái A7 Cơ bản C
561470 Trịnh Thị Loan 24/01/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561472 Trần Gia Long 20/12/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561474 Nguyễn Thành Long 10/05/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561476 Mai Vĩnh Long 10/02/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561477 Trịnh Thị Thủy Lợi 23/05/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
561478 Bùi Đức Lương 06/11/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561479 Vũ Đức Lương 06/02/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561480 Trịnh Đăng Hoàng Lương 07/07/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561483 Lê Thị Hoa Ly 20/06/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561484 Bùi Thị Hồng Ly 19/07/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561485 Nguyễn Hoàng Khánh Ly 02/09/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561486 Nguyễn Khánh Ly 30/11/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561487 Nguyễn Thị Khánh Ly 21/08/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561488 Trịnh Khánh Ly 26/05/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561489 Trịnh Thị Mai Ly 17/03/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561490 Nguyễn Thị Ly 28/08/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561491 Trần Thị Ly 01/12/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561493 Trịnh Lê Mai 02/08/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561495 Trần Thị Ngọc Mai 04/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561496 Đào Quỳnh Mai 07/12/2006  Định Liên A3 Ban tự nhiên
561497 Trịnh Thị Quỳnh Mai 12/11/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561498 Lê Thị Thanh Mai 19/12/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561499 Trịnh Trần Thanh Mai 01/03/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561500 Trịnh Thảo Mai 22/01/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
561501 Trần Thị Mai 26/05/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
561502 Trịnh Thị Mai 12/02/2006  Định Liên A4 Ban tự nhiên
561503 Trịnh Thị Mai 13/03/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561504 Trần Thị Xuân Mai 04/07/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561505 Trịnh Thị Xuân Mai 29/12/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561506 Lê Duy Mạnh 11/04/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561508 Lê Đình Mạnh 08/11/2006  Định Thành A6 Cơ bản A
561513 Lê Thị Mến 28/06/2006  Định Tường A17 Cơ bản D
561514 Trịnh Thị Mến 12/07/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561515 Lê Anh Minh 30/12/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561516 Chu Bảo Minh 21/04/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561517 Lê Trần Bình Minh 11/10/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561518 Đào Duy Minh 17/06/2006  Định Tiến A4 Ban tự nhiên
561519 Trịnh Đình Minh 19/11/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561520 Trịnh Đình Minh 24/12/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561521 Lê Đức Minh 20/05/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
561522 Lê Hải Minh 20/06/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561523 Nguyễn Ngọc Minh 25/08/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561524 Hà Quang Minh 08/07/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561525 Nguyễn Quang Minh 22/02/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561527 Trịnh Quang Minh 21/12/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561528 Trịnh Quang Minh 22/12/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
561530 Vũ Thành Minh 06/10/2006  Định Hoà A5 Ban tự nhiên
561531 Nguyễn Thị Minh 10/05/2006  Định Hải A1 CB khối A1
561534 Đặng Hà My 12/12/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561535 Lê Hà My 27/10/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561536 Hà Thị Trà My 17/05/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
561537 Nguyễn Thị Trà My 26/10/2006  Thiệu Thành A7 Cơ bản C
561538 Trịnh Thị Trà My 04/02/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561542 Phạm Hải Nam 30/06/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561544 Trương Thành Nam 25/10/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561545 Cao Thị Nam 10/05/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561548 Lê Thị Nga 15/10/2006  Định Tăng A15 Cơ bản D
561549 Ngô Thị Nga 06/08/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561550 Nguyễn Thị Nga 01/03/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
561551 Vũ Thị Thúy Nga 26/03/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561552 Nguyễn Khánh Ngân 13/01/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561553 Đỗ Thị Kim Ngân 06/09/2006 TH& Yên Ninh A5 Ban tự nhiên
561554 Vũ Thị Kim Ngân 20/12/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561555 Vũ Bùi Mai Ngân 03/08/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561556 Lê Thị Ngân 09/01/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561557 Nguyễn Thị Ngân 30/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561559 Trịnh Minh Nghĩa 24/08/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561560 Trịnh Minh Nghĩa 12/10/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
561562 Lê Trọng Nghĩa 20/01/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561565 Lê Thị Bích Ngọc 06/08/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561566 Trịnh Hữu Ngọc 11/08/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561567 Trần Thị Minh Ngọc 09/02/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561568 Nguyễn Thị Như Ngọc 10/01/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561569 Trần Văn Ngọc 26/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561570 Trần Khôi Nguyên 13/11/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561571 Lê Thị Thảo Nguyên 18/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561572 Nguyễn Văn Nguyên 19/08/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
561573 Lê Thị Ánh Nguyệt 04/09/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561574 Nguyễn Minh Nguyệt 11/09/2006  Định Liên A2 Ban tự nhiên
561575 Trịnh Thị Nguyệt 09/04/2006  Định Tường A17 Cơ bản D
561576 Lê Thùy Nhâm 11/09/2006  Định Tăng A1 CB khối A1
561577 Lê Đình Nhân 26/10/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561578 Nguyễn Văn Nhân 29/03/2006  Định Liên A7 Cơ bản C
561579 Trịnh Quốc Nhật 01/02/2006  Thiệu Ngọc A1 CB khối A1
561580 Nguyễn Bảo Nhi 11/10/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561581 Trịnh Phương Bảo Nhi 14/06/2006  Định Long A6 Cơ bản A
561582 Nguyễn Thị Hoài Nhi 29/03/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561584 Đỗ Thị Trang Nhi 17/12/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561585 Lê Thị Tuyết Nhi 30/01/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561587 Nguyễn Yến Nhi 23/11/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561588 Nguyễn Yến Nhi 27/12/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561589 Phùng Yến Nhi 24/01/2006  Định Long A3 Ban tự nhiên
561590 Lê Thị Yến Nhi 03/04/2006  Yên Thái A7 Cơ bản C
561591 Lê Thị Yến Nhi 23/04/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
561592 Lê Thị Yến Nhi 16/05/2006  Định Tường A15 Cơ bản D
561593 Lê Thị Yến Nhi 09/11/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561594 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/04/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561595 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/08/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561596 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/10/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561597 Vũ Thị Yến Nhi 24/08/2006  Định Hoà A16 Cơ bản D
561598 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/12/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
561599 Nguyễn Thị Nhung 17/01/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561600 Nguyễn Thị Nhung 30/11/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
562001 Đỗ Thùy Nhung 02/11/2006  Định Công A1 CB khối A1
562002 Kiều Trang Nhung 06/06/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562003 Kiều Quỳnh Như 04/01/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562005 Phạm Thị Tố Như 14/03/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
562006 Đinh Thị Hoài Ninh 24/08/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
562008 Nguyễn Thị Nụ 27/01/2006  Định Thành A15 Cơ bản D
562010 Lê Thị Kim Oanh 27/08/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562011 Mai Thị Kim Oanh 06/04/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
562012 Trịnh Thị Kim Oanh 11/02/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562013 Nguyễn Thị Oanh 08/11/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562014 Lê Duy Phát 17/06/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562015 Lê Hữu Phong 29/11/2006  Thị trấn A5 Ban tự nhiên
562016 Lê Ngọc Phong 10/02/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
562017 Nguyễn Duy Phúc 02/07/2006  Định Hoà A16 Cơ bản D
562018 Lê Xuân Trọng Phúc 05/12/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
562019 Lê Văn Phúc 19/01/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562020 Trịnh Văn Phúc 01/02/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
562022 Nguyễn Gia Phú 04/01/2007  Định Tân A4 Ban tự nhiên
562023 Đào Thị Anh Phương 14/08/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562024 Lê Trịnh Đăng Phương 12/10/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
562025 Dương Đức Phương 25/08/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
562026 Thiều Thị Hồng Phương 07/03/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562027 Lê Huyền Phương 01/11/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562028 Hoàng Khánh Phương 07/11/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562029 Lê Thị Mai Phương 15/08/2006  Định Tường A1 CB khối A1
562030 Nguyễn Lê Minh Phương 17/02/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562031 Trịnh Thị Minh Phương 20/11/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562032 Lê Thị Quỳnh Phương 25/12/2006  Định Tiến A17 Cơ bản D
562033 Nguyễn Thế Phương 14/08/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
562034 Hoàng Thị Phương 28/01/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
562035 Lưu Thị Phương 08/08/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
562036 Trần Thị Phương 23/09/2006  Định Tăng A16 Cơ bản D
562037 Nguyễn Thu Phương 15/10/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562038 Khương Thị Thu Phương 06/12/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562039 Trịnh Thị Thu Phương 28/04/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
562040 Hoàng Văn Phương 03/09/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562041 Nguyễn Văn Phương 23/09/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562043 Trịnh Thị Phượng 01/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562044 Vũ Duy Quang 06/01/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562045 Lê Anh Quân 23/05/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562046 Lê Anh Quân 04/07/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562047 Trịnh Hoàng Quân 03/11/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
562048 Lê Minh Quân 22/05/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562050 Lê Thế Minh Quân 16/04/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
562051 Cao Thụy Quân 06/04/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562055 Kiều Thị Quyết 27/01/2006  Đông Tiến A15 Cơ bản D
562056 Lưu Thị Diễm Quỳnh 27/05/2006  Yên Lạc A3 Ban tự nhiên
562057 Lê Thị Hải Quỳnh 22/10/2006  Định Thành A15 Cơ bản D
562059 Khương Như Quỳnh 08/03/2006  Định Tiến A7 Cơ bản C
562062 Lê Thị Quỳnh 15/03/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562063 Đào Thị Thúy Quỳnh 20/09/2006  Định Tiến A7 Cơ bản C
562064 Trịnh Bách Quý 04/09/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
562065 Lê Đức Quý 05/12/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
562066 Trịnh Thị Quý 12/02/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562068 Trịnh Hùng Sâm 24/10/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562070 Trịnh Hùng Bách Sơn 13/06/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562072 Trịnh Phạm Cao Sơn 23/05/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
562073 Trịnh Công Sơn 23/03/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562074 Trịnh Đình Sơn 13/08/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562075 Lê Hoàng Sơn 04/02/2006  Lê Đình Kiên A7 Cơ bản C
562077 Lê Minh Sơn 17/04/2006  Định Hải A3 Ban tự nhiên
562078 Trần Thái Sơn 26/10/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
562079 Trương Văn Sơn 08/05/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562080 Trịnh Đình Sỹ 10/03/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
562082 Lê Văn Tài 10/01/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
562084 Trịnh Thị Mỹ Tâm 24/12/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562085 Lê Thị Thanh Tâm 15/07/2006  Định Hoà A15 Cơ bản D
562087 Trần Thanh Tâm 17/07/2006  Định Tăng A15 Cơ bản D
562088 Lê Thị Tâm 19/10/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
562090 Lê Xuân Tâm 22/04/2006  Định Thành A4 Ban tự nhiên
562091 Trịnh Vũ Trọng Tần 16/04/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
562092 Lê Đình Thái 28/05/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
562095 Nguyễn Thị Kiều Thanh 16/08/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562096 Nguyễn Phương Thanh 19/07/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562097 Lê Thị Phương Thanh 18/11/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562098 Nguyễn Thị Vân Thanh 26/11/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562100 Lê Đình Thành 12/05/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
562101 Lê Đức Thành 19/12/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
562102 Nguyễn Hà Thành 16/02/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562103 Nguyễn Minh Thành 13/03/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562104 Trịnh Quốc Thành 09/03/2006  Định Bình A15 Cơ bản D
562105 Lang Tấn Thành 18/03/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
562106 Nguyễn Tất Thành 10/05/2006  Định Hoà A7 Cơ bản C
562107 Phạm Thị Thành 14/12/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562109 Lê Văn Thành 26/04/2006  Định Tăng A2 Ban tự nhiên
562111 Lưu Văn Thành 05/10/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
562112 Ngô Văn Thành 06/08/2006  Thiệu Ngọc A6 Cơ bản A
562113 Phạm Văn Thành 15/02/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562114 Lê Xuân Thành 06/05/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
562115 Nguyễn Ngọc Thao 15/05/2006  Định Bình A4 Ban tự nhiên
562116 Lưu Phương Thảo 12/11/2006  Thị trấn A2 Ban tự nhiên
562118 Lê Thị Phương Thảo 29/05/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562119 Lê Thị Phương Thảo 06/12/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562120 Ngô Thị Phương Thảo 05/04/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562121 Trịnh Thị Phương Thảo 09/10/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
562122 Trịnh Phương Thảo 06/11/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562123 Lê Thanh Thảo 10/10/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
562124 Lê Thị Thanh Thảo 28/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562125 Lưu Thiện Thảo 08/12/2006  Định Liên A3 Ban tự nhiên
562127 Lê Thị Thảo 12/01/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562128 Nguyễn Thị Thảo 13/05/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562130 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/11/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562132 Hà Thị Thắm 22/02/2006  Thị trấn A5 Ban tự nhiên
562133 Nguyễn Thị Thắm 23/06/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562134 Trịnh Thị Thắm 24/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562135 Mai Văn Bảo Thắng 01/06/2006  Định Hưng A7 Cơ bản C
562136 Lê Khắc Đức Thắng 02/01/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562137 Trịnh Đức Thắng 16/01/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
562138 Trần Quang Thắng 27/01/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
562141 Lê Tiến Thắng 12/05/2006  Thiệu Vũ A6 Cơ bản A
562142 Lê Ninh Toàn Thắng 04/06/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562143 Hoàng Văn Thắng 24/02/2006  Thiệu Thành A5 Ban tự nhiên
562145 Trịnh Văn Thắng 29/09/2006  Định Tân A11 Cơ bản D
562146 Trịnh Xuân Thắng 15/10/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562148 Trịnh Ngọc Thiện 31/10/2006  Định Liên A2 Ban tự nhiên
562149 Nguyễn Đức Thịnh 22/12/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
562150 Trịnh Trung Thịnh 13/03/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
562151 Nguyễn Đình Thông 17/09/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562152 Nguyễn Văn Thông 21/05/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562153 Trịnh Thị Anh Thơ 09/08/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562154 Phạm Thị Hoài Thu 10/08/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562155 Trịnh Thị Phương Thu 02/01/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562156 Lê Thanh Thu 08/08/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
562157 Nguyễn Thị Thu 24/07/2006  Định Tiến A15 Cơ bản D
562158 Nguyễn Thị Thu 28/10/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
562159 Trịnh Thị Thu 20/01/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562160 Nguyễn Duy Thuận 16/03/2005  Định Bình A15 Cơ bản D
562161 Nguyễn Đức Thuận 14/07/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
562162 Mai Anh Thư 09/01/2006  Thiệu Thành A5 Ban tự nhiên
562164 Trịnh Thị Anh Thư 03/06/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
562165 Trịnh Anh Thư 05/07/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
562166 Trịnh Thị Khánh Thư 20/09/2006  Yên Lạc A7 Cơ bản C
562167 Trịnh Thị Minh Thư 20/11/2006  Định Tăng A5 Ban tự nhiên
562168 Trần Thanh Thư 26/09/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
562169 Nguyễn Văn Thức 12/01/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562171 Lê Hiền Thương 10/06/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562175 Nguyễn Thị Thương 06/08/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562179 Trịnh Thị Thương 08/04/2006  Định Long A15 Cơ bản D
562180 Trần Thị Thu Thương 25/02/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562183 Vũ Thị Hồng Thuyên 18/05/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562184 Nguyễn Phương Thùy 01/09/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562185 Lê Thị Phương Thùy 08/08/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562188 Nguyễn Thị Thúy 25/09/2006  Thiệu Thành A4 Ban tự nhiên
562189 Trịnh Thị Thúy 15/01/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
562190 Trịnh Thị Thúy 28/11/2006  Định Long A7 Cơ bản C
562191 Lê Thị Thủy 14/07/2006  Định Tiến A17 Cơ bản D
562192 Lê Thị Thủy 16/09/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562194 Trịnh Thị Thủy 30/10/2006  Định Long A15 Cơ bản D
562196 Trần Thị Thu Thủy 15/06/2006  Định Tường A9 Cơ bản D
562197 Nguyễn Thị Phương Thụy 27/05/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562199 Nguyễn Hữu Tiến 13/03/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
562200 Lê Thị Hồng Tình 22/02/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562204 Trịnh Hữu Toàn 02/06/2006  Định Tường A9 Cơ bản D
562205 Nguyễn Khánh Toàn 04/06/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562206 Nguyễn Long Toàn 17/11/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
562209 Đào Xuân Toàn 20/01/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
562210 Nguyễn Xuân Toàn 13/10/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
562211 Ngô Văn Toản 11/07/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562212 Nguyễn Thị Đào Trang 31/08/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
562213 Trịnh Thị Hiền Trang 10/12/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
562214 Lê Huyền Trang 17/08/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
562215 Lưu Huyền Trang 30/05/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562216 Đỗ Thị Huyền Trang 30/03/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
562217 Lê Thị Huyền Trang 27/04/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562219 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/09/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
562220 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/11/2006  Định Hải A17 Cơ bản D
562221 Trần Thị Huyền Trang 02/08/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562222 Trịnh Thị Huyền Trang 21/08/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562223 Trần Huyền Trang 13/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562225 Nguyễn Thị Kiều Trang 21/12/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
562226 Trần Linh Trang 29/06/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
562227 Nguyễn Mai Trang 03/08/2006  Định Tân A7 Cơ bản C
562228 Hách Thị Mai Trang 10/11/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
562230 Trịnh Minh Trang 11/02/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562231 Lê Thị Quỳnh Trang 11/05/2006  Thiệu Ngọc A1 CB khối A1
562232 Hoàng Thị Trang 01/12/2005  Thiệu Vũ A7 Cơ bản C
562233 Nguyễn Thị Trang 19/01/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562234 Nguyễn Thị Trang 18/12/2006  Định Long A15 Cơ bản D
562235 Phạm Thị Trang 13/09/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562236 Nguyễn Thu Trang 18/03/2006 TH& Yên Ninh A17 Cơ bản D
562237 Đỗ Thị Thu Trang 25/07/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562238 Lê Thị Thu Trang 04/03/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
562239 Lê Thị Thu Trang 01/12/2006  Định Tiến A1 CB khối A1
562240 Nguyễn Thị Thu Trang 01/08/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562242 Nguyễn Thùy Trang 07/07/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
562243 Lê Thị Thanh Trà 23/11/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562244 Ngô Ngọc Bảo Trâm 09/11/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
562245 Phạm Ngọc Bảo Trân 27/05/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562249 Lê Hồng Trọng 04/01/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562250 Nguyễn Hữu Trọng 09/12/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562251 Lê Văn Trọng 05/10/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562254 Lê Ngọc Trung 06/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562255 Ngô Quang Trung 02/08/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
562257 Nguyễn Thành Trung 18/04/2006  Thị trấn A2 Ban tự nhiên
562258 Lê Văn Trung 27/10/2006  Định Tăng A1 CB khối A1
562260 Vũ Đăng Trường 20/02/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562265 Phạm Văn Trường 08/06/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
562268 Nguyễn Xuân Trường 06/12/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562269 Trịnh Xuân Trường 15/10/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562270 Lê Anh Tuấn 09/09/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
562271 Ngô Anh Tuấn 06/06/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562272 Nguyễn Anh Tuấn 22/12/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562273 Lê Văn Anh Tuấn 01/03/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562275 Vũ Anh Tuấn 25/09/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562276 Vũ Châu Tuấn 09/01/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
562277 Trịnh Hoàng Tuấn 08/03/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
562278 Đỗ Khắc Tuấn 06/01/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
562279 Nguyễn Minh Tuấn 05/02/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
562280 Phạm Ngọc Tuấn 05/10/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562282 Phạm Quốc Tuấn 23/09/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
562283 Đỗ Thanh Tuấn 28/08/2006  Thiệu Ngọc A1 CB khối A1
562284 Trịnh Văn Tuấn 08/03/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562286 Trịnh Thanh Tùng 25/07/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
562288 Trương Văn Tùng 06/01/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
562291 Lê Cẩm Tú 28/04/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562292 Bùi Thị Cẩm Tú 03/07/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562294 Trịnh Minh Tú 08/09/2006  Định Long A3 Ban tự nhiên
562295 Trịnh Thị Tú 21/01/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562296 Vũ Lê Văn Tú 27/04/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
562297 Nguyễn Văn Tú 01/01/2005  Định Hưng A9 Cơ bản D
562298 Phạm Văn Tú 16/04/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
562302 Lê Thị Tứ 24/10/2006  Định Tiến A5 Ban tự nhiên
562303 Nguyễn Thế Tuyên 08/12/2006  Định Bình A5 Ban tự nhiên
562305 Nguyễn Thị Tuyền 04/06/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562306 Phạm Thị Kim Tuyến 01/06/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562307 Lê Thị Tuyển 22/10/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562308 Lê Thị Ánh Tuyết 02/12/2006  Định Tiến A4 Ban tự nhiên
562309 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/05/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
562311 Trịnh Mai Uyên 18/07/2006  Định Long A17 Cơ bản D
562312 Trịnh Thị Phương Uyên 07/06/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
562313 Trịnh Tố Uyên 25/05/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
562314 Trịnh Tố Uyên 03/08/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
562315 Lê Thanh Vân 28/12/2006  Yên Lạc A9 Cơ bản D
562316 Ngô Thị Thanh Vân 29/05/2006  Định Long A7 Cơ bản C
562317 Hoàng Thị Vân 28/02/2006  Định Hưng A16 Cơ bản D
562318 Lê Thị Vân 02/09/2006  Định Liên A4 Ban tự nhiên
562319 Trịnh Thị Vân 23/01/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562320 Trịnh Thị Vân 20/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562321 Lê Thúy Vân 02/05/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562322 Nguyễn Thị Thúy Vân 04/07/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562323 Nguyễn Đăng Vinh 28/03/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562324 Trịnh Đình Vinh 13/11/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562325 Đinh Quang Vinh 03/07/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562326 Nguyễn Quang Vinh 10/12/2006  Thiệu Thành A7 Cơ bản C
562327 Lê Thành Vinh 25/04/2006  Định Bình A1 CB khối A1
562328 Ngô Thế Vinh 26/04/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
562330 Nguyễn Phùng Vượng 09/02/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
562331 Nguyễn Long Vũ 20/09/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
562334 Lê Văn Trương Vũ 08/08/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562335 Đỗ Tuấn Vũ 15/07/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
562336 Nguyễn Hà Vy 09/12/2006  Định Tăng A5 Ban tự nhiên
562337 Hoàng Mai Vy 04/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562338 Trương Thị Mỹ Vy 29/04/2006  Yên Thái A7 Cơ bản C
562339 Lưu Thị Phương Vy 02/10/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562340 Trịnh Nguyễn Tường Vy 31/07/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562341 Lê Thị Xinh 07/07/2006  Yên Lạc A5 Ban tự nhiên
562343 Bùi Thị Xuân 15/12/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
562344 Nguyễn Thị Xuân 05/02/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
562346 Lê Hải Yến 08/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562348 Dương Thị Hải Yến 27/07/2006  Định Bình A15 Cơ bản D
562349 Khương Thị Hải Yến 27/11/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562350 Nguyễn Thị Hải Yến 05/05/2006  Định Hoà A7 Cơ bản C
562351 Lê Thị Hồng Yến 30/10/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562352 Trần Thị Mai Yến 07/10/2006  Lê Đình Kiên A5 Ban tự nhiên
562353 Hồ Như Ý 01/04/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
861386 Trần Ngọc Trung 12/02/2006 Lam sơn về A2 Ban tự nhiên
861390 Lê Thị Xuân 16/02/2006 Lam sơn về A1 CB khối A1
861523 Lê Thành Đạt 10/05/2006 Lam sơn về A3 Ban tự nhiên
Bảo lưu Lê Tiến Mạnh 10/07/2005  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
Bảo lưu từ 10A15 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004   Định Hải A9 Cơ bản D
HS K.Tật Lê Thị Duyên 16/05/2005  Định Liên A10 Cơ bản D
HS K.Tật Nguyễn Thị Hằng 17/10/2006  Định Tăng A10 Cơ bản D
HS K.Tật Lê Văn Quyền Linh 17/07/2005  Định Thành A10 Cơ bản D
HS K.Tật Trịnh Thị Linh Nhi 29/06/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
HS K.Tật Phạm Huy Hoàng 26/10/2005  Định Tân A6 Cơ bản A
HS K.Tật Lưu Đức Công 25/10/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
Lưu ban từ 10A11 Lê Văn Nam 12/5/2005 Định Bình A8 Cơ bản D
Lưu ban từ 10A4 Kiều Đức Quân  
26/08/2005
Định Bình A6 Cơ bản A
Lưu ban từ 10A6 Lê Văn Hậu 04/07/2005 Thiệu Thành A7 Cơ bản C

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây