Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ vào nguyện vọng của HS đăng ký môn học tự chọn; căn cứ vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả học ở THCS (giải tỉnh, huyện và điểm TBM học lớp 9). Trường THPT Yên Định 1 phân HS về các lớp sau. Lưu ý: HS đã phân lớp không được tự ý chuyển lớp học

Xem tiếp...

DANH SÁCH PHÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Thứ tư - 11/08/2021 11:17

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký của học sinh, kết quả điểm thi vào lớp 10, điểm tổng kết ở THCS, HS đạt giải huyện, tỉnh các môn văn hóa. Căn cứ vào số lượng chẵn theo đơn vị lớp 42HS/lớp và điều kiện CSVC và đội ngũ giáo viên giảng dạy. Nhà trường đã phân lớp đạt tới 98.5% nguyện vọng HS đăng ký. Một số HS điểm môn Anh quá thấp đăng ký vào khối D nhà trường đã chuyển sang khối A hoặc khối C.
Lưu ý: Do năm học này có thêm lớp khối A1 nên trật tự lớp có thể bị thay đổi:
- Lớp khối A1 (Toán, Lý, Anh): 10A1
- Lớp Ban tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) từ 10A2 đến 10A5
- Lớp khối A (Toán, Lý, Hóa): 10A6
- Lớp khối C (Văn, Sử, Địa) 10A7
- Lớp khối D(Toán, Văn, Anh) từ 10A8 đến 10A17
SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THCS Lớp10 Xếp lớp khối
561001 Vũ Bình An 14/11/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561002 Trần Lê Đức An 09/11/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561003 Đường Minh An 30/07/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
561004 Nguyễn Thanh An 03/10/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561005 Trần Thu An 15/02/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561006 Lê Thúy An 09/11/2006  Định Liên A16 Cơ bản D
561007 Lưu Thúy An 11/09/2006  Định Liên A17 Cơ bản D
561009 Ngô Tuấn An 21/10/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561010 Phan Bảo Anh 22/11/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561011 Lê Thị Diệp Anh 04/09/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561015 Trần Đức Anh 24/02/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561017 Trịnh Đức Anh 30/09/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561018 Nguyễn Hoài Anh 25/01/2006  Thị trấn A2 Ban tự nhiên
561019 Đào Hoàng Anh 13/09/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561020 Lê Hoàng Anh 08/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561021 Lê Hoàng Anh 28/10/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
561022 Lê Hoàng Anh 26/12/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561023 Ngô Hoàng Anh 25/10/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561024 Nguyễn Hoàng Anh 30/06/2006  Định Tiến A16 Cơ bản D
561026 Nguyễn Hoàng Anh 24/11/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561027 Trịnh Phan Hoàng Anh 14/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561028 Trịnh Viết Hoàng Anh 15/08/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
561030 Lê Hồng Anh 24/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561031 Vũ Hồng Anh 15/02/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561032 Vũ Thị Lan Anh 02/12/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561033 Lê Mai Anh 04/12/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561034 Trịnh Minh Anh 04/11/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561035 Ngô Ngọc Anh 21/09/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561037 Nguyễn Thị Phương Anh 19/02/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561038 Nguyễn Thị Phương Anh 30/10/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
561039 Nguyễn Quốc Anh 16/09/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561040 Trần Quốc Anh 27/12/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561041 Trịnh Thị Quỳnh Anh 01/05/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561042 Trịnh Thái Anh 18/01/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561043 Trần Thảo Anh 06/11/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
561044 Lê Thế Anh 06/05/2006  Định Thành A2 Ban tự nhiên
561046 Lê Đức Tuấn Anh 25/12/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561047 Hoàng Tuấn Anh 02/06/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561050 Nguyễn Tuấn Anh 11/03/2006  Yên Lạc A2 Ban tự nhiên
561052 Trần Tuấn Anh 04/10/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561053 Trịnh Tuấn Anh 25/01/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
561056 Hoàng Văn Anh 10/03/2006  Định Bình A2 Ban tự nhiên
561057 Phạm Cao Vân Anh 26/10/2006  Định Tiến A15 Cơ bản D
561058 Nguyễn Thị Vân Anh 20/11/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561059 Trịnh Vân Anh 04/03/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561061 Nguyễn Việt Anh 22/11/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561062 Lê Huy Ánh 26/05/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561063 Lê Ngọc Ánh 29/09/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561064 Ngô Ngọc Ánh 12/10/2006  Định Bình A5 Ban tự nhiên
561065 Lê Thị Ngọc Ánh 28/10/2006  Định Hoà A4 Ban tự nhiên
561066 Phạm Thị Ngọc Ánh 13/04/2006  Thị trấn A7 Cơ bản C
561067 Trương Thị Ngọc Ánh 28/07/2006  Định Hoà A16 Cơ bản D
561068 Lê Trần Ngọc Ánh 24/08/2006  Định Tân A7 Cơ bản C
561070 Trịnh Viết Ánh 25/11/2006  Định Long A6 Cơ bản A
561071 Trịnh Văn Quốc Ân 17/04/2006  Định Tân A6 Cơ bản A
561072 Lê Văn Bách 25/05/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561073 Nguyễn Đức Vũ Bảo 27/02/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
561074 Ngô Thị Bích 23/06/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561081 Trịnh Thị Thùy Châm 29/01/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
561082 Lê Kim Chi 26/07/2006  Định Tiến A16 Cơ bản D
561083 Nguyễn Linh Chi 15/07/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561084 Lê Thị Ngọc Chi 22/01/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561085 Ngô Bùi Quỳnh Chi 02/08/2006  Thiệu Ngọc A8 Cơ bản D
561087 Lê Minh Chiến 28/02/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
561088 Trịnh Ngọc Chiến 19/09/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561089 Trương Văn Chiến 08/05/2006  Định Hưng A1 CB khối A1
561091 Khương Việt Chinh 18/03/2006  Định Long A7 Cơ bản C
561092 Nguyễn Văn Chính 06/02/2006  Định Thành A6 Cơ bản A
561093 Trịnh Mạnh Chí 16/09/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
561094 Phạm Minh Chung 25/03/2006  Định Bình A15 Cơ bản D
561097 Trịnh Hữu Chữ 19/10/2006  Định Tiến A4 Ban tự nhiên
561098 Phạm Phan Công 22/11/2006  Vĩnh Thịnh A2 Ban tự nhiên
561099 Lê Thành Công 17/02/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
561102 Lê Mai Cương 19/07/2006  Định Tăng A15 Cơ bản D
561103 Phan Thanh Cương 04/02/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561104 Nguyễn Bá Cường 11/06/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561106 Nguyễn Mạnh Cường 10/06/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
561108 Lê Tiến Cường 15/12/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561109 Hoàng Việt Cường 04/04/2006  Định Hoà A4 Ban tự nhiên
561116 Nguyễn Thùy Dung 14/03/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
561117 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/03/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561118 Lê Thị Thùy Dung 24/09/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
561119 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/03/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561120 Trịnh Thị Thùy Dung 16/12/2006  Định Hải A16 Cơ bản D
561122 Trịnh Đức Dũng 26/10/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561123 Vũ Kim Dũng 10/03/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561124 Lưu Mạnh Dũng 29/09/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561125 Trương Tấn Dũng 03/11/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561127 Lê Tiến Dũng 02/12/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
561128 Nguyễn Tiến Dũng 30/06/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561129 Nguyễn Tiến Dũng 08/08/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561130 Mai Trung Dũng 09/08/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
561134 Ngô Việt Dũng 12/09/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561135 Phạm Thị Ánh Dương 30/10/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561139 Ngô Kim Dương 19/05/2006  Thiệu Ngọc A7 Cơ bản C
561143 Trịnh Thị Dương 27/09/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561144 Nguyễn Thùy Dương 15/05/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561147 Trần Thị Thùy Dương 30/11/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
561148 Trịnh Thùy Dương 22/12/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561149 Trịnh Tùng Dương 05/05/2006  Định Liên A1 CB khối A1
561150 Nguyễn Văn Dương 17/08/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561152 Lê Đình Duy 05/02/2006  Định Tường A3 Ban tự nhiên
561154 Lê Trịnh Hoàng Duy 19/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561156 Trịnh Minh Duy 06/09/2006  Định Tăng A5 Ban tự nhiên
561157 Trịnh Quốc Duy 09/09/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
561158 Lê Văn Duy 13/03/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561159 Nguyễn Văn Duy 21/03/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561160 Nguyễn Văn Duy 26/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561161 Phạm Hồng Duyên 25/07/2006  Định Tân A4 Ban tự nhiên
561162 Đào Thị Mỹ Duyên 03/05/2005  Định Tăng A7 Cơ bản C
561163 Lê Thị Mỹ Duyên 16/10/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561164 Trịnh Thị Mỹ Duyên 28/03/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561165 Lê Thị Duyên 31/03/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561167 Lưu Thị Duyên 23/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561168 Trịnh Thị Duyên 26/04/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561173 Lê Xuân Đại 18/07/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561174 Lê Thị Đào 10/05/2006  Định Thành A1 CB khối A1
561175 Phạm Đăng Đạt 02/07/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
561177 Lê Minh Đạt 28/01/2006  Định Liên A3 Ban tự nhiên
561178 Bùi Quang Đạt 20/08/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561179 Trịnh Quốc Đạt 21/07/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561180 Trịnh Viết Thành Đạt 04/10/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561181 Lê Bá Tiến Đạt 03/10/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561182 Đào Tiến Đạt 08/02/2006  Định Tiến A5 Ban tự nhiên
561185 Lê Hữu Đỉnh 21/06/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
561186 Nguyễn Quốc Định 05/10/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561191 Hà Minh Đức 20/04/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561192 Lê Minh Đức 12/07/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
561194 Trịnh Minh Đức 03/02/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561199 Nguyễn Thắng Đức 18/09/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561200 Lê Văn Đức 14/12/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
561201 Nguyễn Văn Đức 13/01/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561202 Nguyễn Văn Đức 21/01/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
561203 Nguyễn Văn Đức 13/05/2005  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561204 Lê Việt Đức 28/11/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561205 Đỗ Công Giang 26/07/2006 TH& Yên Ninh A3 Ban tự nhiên
561206 Trịnh Đình Giang 27/11/2006 TH& Yên Ninh A6 Cơ bản A
561208 Lê Hương Giang 08/03/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561209 Nguyễn Hương Giang 03/06/2006  Thiệu Thành A16 Cơ bản D
561211 Nguyễn Thị Minh Giang 07/11/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561212 Nguyễn Thị Phương Giang 26/09/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561213 Lê Quỳnh Giang 07/11/2006  Định Tân A17 Cơ bản D
561214 Trịnh Thị Giang 03/08/2006  Thị trấn A7 Cơ bản C
561215 Mai Trúc Giang 04/03/2006  Định Tân A17 Cơ bản D
561216 Nguyễn Trường Giang 02/02/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561217 Lê Văn Giang 31/03/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561218 Lê Bá Hải 10/07/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561219 Trịnh Đình Hải 20/04/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561220 Lưu Đức Hải 10/12/2006  Định Hưng A7 Cơ bản C
561222 Nguyễn Lê Hải 28/05/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561223 Nguyễn Minh Hải 15/09/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561225 Phạm Thị Hải 09/04/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
561227 Lê Mỹ Hạnh 20/05/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
561228 Ngô Thị Ngọc Hạnh 11/07/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561229 Lê Thị Hồng Hảo 01/02/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561230 Hoàng Ngọc Hà 28/08/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561231 Nguyễn Ngọc Hà 04/04/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561232 Trịnh Thị Ngọc Hà 18/09/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561233 Vũ Thị Ngọc Hà 28/05/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561234 Lê Thị Thanh Hà 03/06/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561235 Bùi Thị Hà 23/08/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561237 Trịnh Thị Hà 05/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561238 Phạm Thu Hà 04/09/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561239 Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561240 Nguyễn Thị Thu Hà 17/04/2006  Định Hoà A5 Ban tự nhiên
561241 Nguyễn Thị Thu Hà 16/06/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561242 Trịnh Thu Hà 21/05/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561243 Trịnh Vũ Nguyệt Hằng 30/07/2006  Định Bình A17 Cơ bản D
561244 Trịnh Thị Thanh Hằng 04/01/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561245 Lê Thị Hằng 21/04/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561246 Lê Thị Thu Hằng 25/10/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561247 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/08/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561248 Trịnh Thị Thu Hằng 02/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561249 Lê Thị Thúy Hằng 21/03/2006  Định Liên A17 Cơ bản D
561251 Trịnh Thị Quỳnh Hậu 24/09/2006  Định Long A6 Cơ bản A
561252 Nguyễn Thu Hậu 06/09/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561255 Lê Quang Hiền 25/11/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
561256 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/01/2006  Định Hải A3 Ban tự nhiên
561257 Lê Thị Hiền 01/02/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561258 Ngô Thị Hiền 05/07/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561259 Nguyễn Thị Hiền 17/02/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561260 Nguyễn Thị Hiền 01/04/2006  Định Tiến A17 Cơ bản D
561261 Thiều Thị Hiền 11/03/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561262 Trịnh Thị Hiền 30/09/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561263 Trịnh Thị Hiền 14/10/2006  Định Tường A9 Cơ bản D
561264 Lê Thị Thu Hiền 06/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561265 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/03/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561266 Trịnh Thị Thu Hiền 29/08/2006  Yên Lạc A9 Cơ bản D
561267 Trịnh Thu Hiền 15/06/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561268 Lê Hoàng Hiệp 03/07/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561269 Hoàng Minh Hiệp 21/03/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
561271 Nguyễn Duy Hiếu 22/01/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561272 Yên Đức Hiếu 07/08/2006  Định Long A7 Cơ bản C
561273 Đào Ngọc Hiếu 02/01/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561274 Nguyễn Thị Hiếu 07/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561277 Nguyễn Xuân Hiếu 11/05/2006  Thiệu Ngọc A5 Ban tự nhiên
561278 Lê Quốc Hiệu 12/11/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561279 Trần Thị Ngọc Hoa 20/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561280 Trịnh Quỳnh Hoa 25/02/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561281 Trịnh Quỳnh Hoa 31/12/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
561282 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/07/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561285 Hoàng Thu Hoa 16/01/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561286 Phạm Thị Hoài 06/05/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561287 Bùi Thị Thu Hoài 06/09/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561288 Nguyễn Văn Hoan 05/04/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
561289 Cao Huy Hoàng 28/10/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
561290 Lê Huy Hoàng 13/04/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561291 Lê Huy Hoàng 24/03/2005  Định Hoà A6 Cơ bản A
561293 Trịnh Huy Hoàng 15/07/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561294 Vũ Huy Hoàng 05/09/2006  Định Bình A1 CB khối A1
561295 Trịnh Trung Hoàng 09/09/2006  Yên Lạc A5 Ban tự nhiên
561296 Hà Văn Hoàng 04/08/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561299 Lại Quốc Hoàn 24/01/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
561300 Lê Quốc Hoàn 11/07/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561302 Trịnh Trung Hoàn 10/09/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561303 Nguyễn Việt Hoàn 15/05/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
561304 Lê Thị Hòa 18/02/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561306 Hoàng Thị Hồng 04/04/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561307 Hoàng Thị Hồng 12/05/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561309 Nguyễn Thị Hồng 23/06/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561310 Phạm Thị Hồng 17/11/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
561311 Trần Thị Hồng 04/01/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561312 Trịnh Thị Hồng 05/07/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
561313 Nguyễn Thúy Hồng 15/12/2006  Thiệu Thành A16 Cơ bản D
561314 Nguyễn Thị Huế 21/05/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561316 Lê Thị Thu Huệ 18/10/2006  Yên Lạc A7 Cơ bản C
561317 Vũ Chí Hùng 02/06/2006  Định Hoà A4 Ban tự nhiên
561321 Lê Quốc Hùng 08/01/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561322 Lê Tuấn Hùng 06/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561323 Nguyễn Văn Hùng 13/01/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561327 Lê Việt Hùng 18/05/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561328 Nghiêm Hải Hưng 22/08/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
561330 Lê Mạnh Hưng 17/12/2006  Định Thành A2 Ban tự nhiên
561333 Lê Thị Lan Hương 09/07/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
561334 Lê Thị Lan Hương 21/09/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561335 Ngô Thị Lan Hương 08/09/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561338 Lưu Thị Mai Hương 08/10/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561339 Nguyễn Thanh Hương 22/02/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561340 Lưu Thiên Hương 25/12/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561341 Đinh Thị Hương 09/04/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
561342 Lê Thị Hương 04/07/2006  Định Tăng A17 Cơ bản D
561343 Tô Nữ Thị Hương 10/01/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
561344 Phạm Thị Hương 16/02/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561347 Nguyễn Thị Thu Hương 06/12/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
561348 Trịnh Thị Hường 03/01/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561350 Lê Thu Hường 16/06/2006  Định Hải A1 CB khối A1
561352 Vũ Thị Thu Hường 23/06/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561354 Lê Dương Huy 14/07/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561356 Bùi Gia Huy 28/02/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561357 Phạm Ngọc Huy 09/10/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561358 Mai Nhật Huy 13/12/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
561359 Nguyễn Quang Huy 24/02/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561360 Nguyễn Quang Huy 05/07/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561361 Nguyễn Quang Huy 27/08/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561362 Trịnh Quang Huy 20/03/2006  Định Liên A2 Ban tự nhiên
561363 Trịnh Quang Huy 30/11/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561364 Trịnh Quang Huy 20/12/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561365 Trịnh Trung Huy 15/12/2006  Yên Lạc A6 Cơ bản A
561366 Lê Xuân Huy 09/02/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
561368 Nguyễn Khánh Huyền 27/09/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561369 Nguyễn Thị Khánh Huyền 27/03/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561370 Trần Khánh Huyền 05/08/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561372 Lê Thanh Huyền 15/01/2006  Định Tăng A1 CB khối A1
561374 Lê Thị Thanh Huyền 20/12/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561375 Bùi Thị Thảo Huyền 14/02/2006  Định Liên A16 Cơ bản D
561376 Ngô Thị Huyền 02/06/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561377 Lê Thu Huyền 06/02/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561378 Trịnh Phạm Thu Huyền 10/12/2006  Định Hải A7 Cơ bản C
561379 Lê Thị Thu Huyền 14/08/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
561380 Lê Thương Huyền 03/09/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
561381 Nguyễn Anh Huynh 02/01/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561382 Đinh Quang Huỳnh 09/08/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
561385 Trịnh Đình Khánh 14/12/2006  Định Hưng A7 Cơ bản C
561386 Ngô Huy Khánh 01/10/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
561387 Nguyễn Nam Khánh 21/01/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561389 Trịnh Xuân Khánh 24/01/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561390 Trịnh Văn Khoa 02/09/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
561391 Nguyễn Trọng Khôi 06/11/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
561395 Phạm Trung Kiên 10/03/2006  Định Hải A15 Cơ bản D
561397 Lưu Đức Kiệt 25/03/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561398 Hoàng Gia Kiệt 28/12/2006  Định Tân A4 Ban tự nhiên
561399 Ngô Gia Kiệt 04/09/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
561400 Bùi Tuấn Kiệt 26/11/2006  Thị trấn A7 Cơ bản C
561402 Trịnh Thị Hương Lan 29/09/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561404 Nguyễn Phương Lan 07/03/2006  Thiệu Thành A16 Cơ bản D
561405 Mai Quỳnh Lan 22/09/2006  Định Tường A15 Cơ bản D
561406 Lê Thị Lan 22/06/2006  Định Thành A15 Cơ bản D
561407 Trịnh Thị Lan 16/01/2006 TH& Yên Ninh A1 CB khối A1
561408 Trương Thị Lan 10/09/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
561409 Trần Doãn Lăng 04/09/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561411 Lê Hoàng Lâm 19/03/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561413 Lê Thị Hồng Lê 01/02/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561414 Lê Hồng Liên 20/01/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561416 Phạm Thị Liên 02/08/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561417 Lê Thị Thu Liên 16/01/2007  Định Tường A11 Cơ bản D
561419 Lê Diệu Linh 24/11/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561420 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/02/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561421 Phạm Thị Diệu Linh 13/11/2006  Định Tân A17 Cơ bản D
561422 Phạm Đức Linh 28/01/2006  Định Long A2 Ban tự nhiên
561423 Nguyễn Lê Hải Linh 02/09/2006  Yên Thái A17 Cơ bản D
561424 Lê Hoàng Hà Linh 23/03/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561425 Đoàn Khánh Linh 05/07/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561426 Nguyễn Khánh Linh 25/05/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561427 Phạm Khánh Linh 01/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561428 Đào Thị Khánh Linh 01/12/2006  Yên Lạc A9 Cơ bản D
561429 Đỗ Thị Khánh Linh 06/11/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
561430 Lê Thị Khánh Linh 05/02/2006  Định Hải A17 Cơ bản D
561431 Lê Thị Khánh Linh 03/03/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561432 Lê Thị Khánh Linh 09/05/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561433 Lê Thị Khánh Linh 15/06/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
561435 Trịnh Thị Khánh Linh 27/09/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
561436 Lê Trang Khánh Linh 02/08/2006  Định Liên A5 Ban tự nhiên
561437 Vũ Khánh Linh 21/03/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
561438 Lê Kiều Linh 10/10/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561439 Bùi Thị Lan Linh 07/12/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561440 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/01/2006  Định Hải A7 Cơ bản C
561441 Nguyễn Nhật Linh 05/02/2006  Yên Lạc A17 Cơ bản D
561442 Nguyễn Thị Nhật Linh 28/08/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561443 Lê Phương Linh 02/12/2006  Định Liên A16 Cơ bản D
561444 Ngô Phương Linh 20/03/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561445 Nguyễn Phương Linh 30/04/2006  Thiệu Ngọc A7 Cơ bản C
561446 Nguyễn Phương Linh 16/07/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561447 Quản Thị Phương Linh 02/07/2006  Định Tường A1 CB khối A1
561448 Trịnh Phương Linh 11/07/2006  Thiệu Vũ A17 Cơ bản D
561449 Trịnh Vũ Quỳnh Linh 11/10/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561450 Lê Thị Linh 27/11/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561451 Ngô Thị Linh 22/09/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561452 Nguyễn Thị Linh 01/03/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
561453 Trịnh Thị Linh 24/03/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561455 Vũ Thị Linh 18/11/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
561456 Nguyễn Đỗ Thùy Linh 09/06/2006  Định Hưng A1 CB khối A1
561457 Lê Hoàng Thùy Linh 31/12/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561459 Cao Thị Thùy Linh 08/01/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561460 Lê Thị Thùy Linh 06/06/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561461 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/07/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
561462 Phạm Thị Thùy Linh 22/10/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561463 Trần Thị Thùy Linh 17/10/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
561464 Trịnh Thị Thùy Linh 22/02/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561466 Lê Trịnh Thúy Linh 29/08/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561468 Nguyễn Văn Linh 23/08/2005  Yên Thái A7 Cơ bản C
561470 Trịnh Thị Loan 24/01/2006  Định Long A11 Cơ bản D
561472 Trần Gia Long 20/12/2006  Thị trấn A4 Ban tự nhiên
561474 Nguyễn Thành Long 10/05/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561476 Mai Vĩnh Long 10/02/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561477 Trịnh Thị Thủy Lợi 23/05/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
561478 Bùi Đức Lương 06/11/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
561479 Vũ Đức Lương 06/02/2006  Định Tiến A2 Ban tự nhiên
561480 Trịnh Đăng Hoàng Lương 07/07/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
561483 Lê Thị Hoa Ly 20/06/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
561484 Bùi Thị Hồng Ly 19/07/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
561485 Nguyễn Hoàng Khánh Ly 02/09/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561486 Nguyễn Khánh Ly 30/11/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
561487 Nguyễn Thị Khánh Ly 21/08/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561488 Trịnh Khánh Ly 26/05/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561489 Trịnh Thị Mai Ly 17/03/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561490 Nguyễn Thị Ly 28/08/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561491 Trần Thị Ly 01/12/2006  Định Tăng A7 Cơ bản C
561493 Trịnh Lê Mai 02/08/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561495 Trần Thị Ngọc Mai 04/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561496 Đào Quỳnh Mai 07/12/2006  Định Liên A3 Ban tự nhiên
561497 Trịnh Thị Quỳnh Mai 12/11/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561498 Lê Thị Thanh Mai 19/12/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561499 Trịnh Trần Thanh Mai 01/03/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561500 Trịnh Thảo Mai 22/01/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
561501 Trần Thị Mai 26/05/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
561502 Trịnh Thị Mai 12/02/2006  Định Liên A4 Ban tự nhiên
561503 Trịnh Thị Mai 13/03/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561504 Trần Thị Xuân Mai 04/07/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
561505 Trịnh Thị Xuân Mai 29/12/2006  Định Bình A3 Ban tự nhiên
561506 Lê Duy Mạnh 11/04/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561508 Lê Đình Mạnh 08/11/2006  Định Thành A6 Cơ bản A
561513 Lê Thị Mến 28/06/2006  Định Tường A17 Cơ bản D
561514 Trịnh Thị Mến 12/07/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
561515 Lê Anh Minh 30/12/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
561516 Chu Bảo Minh 21/04/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561517 Lê Trần Bình Minh 11/10/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
561518 Đào Duy Minh 17/06/2006  Định Tiến A4 Ban tự nhiên
561519 Trịnh Đình Minh 19/11/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561520 Trịnh Đình Minh 24/12/2006  Định Hưng A9 Cơ bản D
561521 Lê Đức Minh 20/05/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
561522 Lê Hải Minh 20/06/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561523 Nguyễn Ngọc Minh 25/08/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561524 Hà Quang Minh 08/07/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561525 Nguyễn Quang Minh 22/02/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561527 Trịnh Quang Minh 21/12/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
561528 Trịnh Quang Minh 22/12/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
561530 Vũ Thành Minh 06/10/2006  Định Hoà A5 Ban tự nhiên
561531 Nguyễn Thị Minh 10/05/2006  Định Hải A1 CB khối A1
561534 Đặng Hà My 12/12/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561535 Lê Hà My 27/10/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
561536 Hà Thị Trà My 17/05/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
561537 Nguyễn Thị Trà My 26/10/2006  Thiệu Thành A7 Cơ bản C
561538 Trịnh Thị Trà My 04/02/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
561542 Phạm Hải Nam 30/06/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561544 Trương Thành Nam 25/10/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561545 Cao Thị Nam 10/05/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561548 Lê Thị Nga 15/10/2006  Định Tăng A15 Cơ bản D
561549 Ngô Thị Nga 06/08/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
561550 Nguyễn Thị Nga 01/03/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
561551 Vũ Thị Thúy Nga 26/03/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
561552 Nguyễn Khánh Ngân 13/01/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561553 Đỗ Thị Kim Ngân 06/09/2006 TH& Yên Ninh A5 Ban tự nhiên
561554 Vũ Thị Kim Ngân 20/12/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561555 Vũ Bùi Mai Ngân 03/08/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561556 Lê Thị Ngân 09/01/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561557 Nguyễn Thị Ngân 30/12/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561559 Trịnh Minh Nghĩa 24/08/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561560 Trịnh Minh Nghĩa 12/10/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
561562 Lê Trọng Nghĩa 20/01/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561565 Lê Thị Bích Ngọc 06/08/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561566 Trịnh Hữu Ngọc 11/08/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
561567 Trần Thị Minh Ngọc 09/02/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561568 Nguyễn Thị Như Ngọc 10/01/2006  Định Tân A15 Cơ bản D
561569 Trần Văn Ngọc 26/10/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561570 Trần Khôi Nguyên 13/11/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
561571 Lê Thị Thảo Nguyên 18/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
561572 Nguyễn Văn Nguyên 19/08/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
561573 Lê Thị Ánh Nguyệt 04/09/2006  Định Thành A14 Cơ bản D
561574 Nguyễn Minh Nguyệt 11/09/2006  Định Liên A2 Ban tự nhiên
561575 Trịnh Thị Nguyệt 09/04/2006  Định Tường A17 Cơ bản D
561576 Lê Thùy Nhâm 11/09/2006  Định Tăng A1 CB khối A1
561577 Lê Đình Nhân 26/10/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
561578 Nguyễn Văn Nhân 29/03/2006  Định Liên A7 Cơ bản C
561579 Trịnh Quốc Nhật 01/02/2006  Thiệu Ngọc A1 CB khối A1
561580 Nguyễn Bảo Nhi 11/10/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
561581 Trịnh Phương Bảo Nhi 14/06/2006  Định Long A6 Cơ bản A
561582 Nguyễn Thị Hoài Nhi 29/03/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
561584 Đỗ Thị Trang Nhi 17/12/2006  Lê Đình Kiên A16 Cơ bản D
561585 Lê Thị Tuyết Nhi 30/01/2006  Thị trấn A17 Cơ bản D
561587 Nguyễn Yến Nhi 23/11/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
561588 Nguyễn Yến Nhi 27/12/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
561589 Phùng Yến Nhi 24/01/2006  Định Long A3 Ban tự nhiên
561590 Lê Thị Yến Nhi 03/04/2006  Yên Thái A7 Cơ bản C
561591 Lê Thị Yến Nhi 23/04/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
561592 Lê Thị Yến Nhi 16/05/2006  Định Tường A15 Cơ bản D
561593 Lê Thị Yến Nhi 09/11/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561594 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/04/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
561595 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/08/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
561596 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/10/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
561597 Vũ Thị Yến Nhi 24/08/2006  Định Hoà A16 Cơ bản D
561598 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/12/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
561599 Nguyễn Thị Nhung 17/01/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
561600 Nguyễn Thị Nhung 30/11/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
562001 Đỗ Thùy Nhung 02/11/2006  Định Công A1 CB khối A1
562002 Kiều Trang Nhung 06/06/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562003 Kiều Quỳnh Như 04/01/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562005 Phạm Thị Tố Như 14/03/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
562006 Đinh Thị Hoài Ninh 24/08/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
562008 Nguyễn Thị Nụ 27/01/2006  Định Thành A15 Cơ bản D
562010 Lê Thị Kim Oanh 27/08/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562011 Mai Thị Kim Oanh 06/04/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
562012 Trịnh Thị Kim Oanh 11/02/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562013 Nguyễn Thị Oanh 08/11/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562014 Lê Duy Phát 17/06/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562015 Lê Hữu Phong 29/11/2006  Thị trấn A5 Ban tự nhiên
562016 Lê Ngọc Phong 10/02/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
562017 Nguyễn Duy Phúc 02/07/2006  Định Hoà A16 Cơ bản D
562018 Lê Xuân Trọng Phúc 05/12/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
562019 Lê Văn Phúc 19/01/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562020 Trịnh Văn Phúc 01/02/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
562022 Nguyễn Gia Phú 04/01/2007  Định Tân A4 Ban tự nhiên
562023 Đào Thị Anh Phương 14/08/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562024 Lê Trịnh Đăng Phương 12/10/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
562025 Dương Đức Phương 25/08/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
562026 Thiều Thị Hồng Phương 07/03/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562027 Lê Huyền Phương 01/11/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562028 Hoàng Khánh Phương 07/11/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562029 Lê Thị Mai Phương 15/08/2006  Định Tường A1 CB khối A1
562030 Nguyễn Lê Minh Phương 17/02/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562031 Trịnh Thị Minh Phương 20/11/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562032 Lê Thị Quỳnh Phương 25/12/2006  Định Tiến A17 Cơ bản D
562033 Nguyễn Thế Phương 14/08/2006  Định Liên A6 Cơ bản A
562034 Hoàng Thị Phương 28/01/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
562035 Lưu Thị Phương 08/08/2006  Định Tăng A11 Cơ bản D
562036 Trần Thị Phương 23/09/2006  Định Tăng A16 Cơ bản D
562037 Nguyễn Thu Phương 15/10/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562038 Khương Thị Thu Phương 06/12/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562039 Trịnh Thị Thu Phương 28/04/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
562040 Hoàng Văn Phương 03/09/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562041 Nguyễn Văn Phương 23/09/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562043 Trịnh Thị Phượng 01/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562044 Vũ Duy Quang 06/01/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562045 Lê Anh Quân 23/05/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562046 Lê Anh Quân 04/07/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562047 Trịnh Hoàng Quân 03/11/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
562048 Lê Minh Quân 22/05/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562050 Lê Thế Minh Quân 16/04/2006  Thị trấn A3 Ban tự nhiên
562051 Cao Thụy Quân 06/04/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562055 Kiều Thị Quyết 27/01/2006  Đông Tiến A15 Cơ bản D
562056 Lưu Thị Diễm Quỳnh 27/05/2006  Yên Lạc A3 Ban tự nhiên
562057 Lê Thị Hải Quỳnh 22/10/2006  Định Thành A15 Cơ bản D
562059 Khương Như Quỳnh 08/03/2006  Định Tiến A7 Cơ bản C
562062 Lê Thị Quỳnh 15/03/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562063 Đào Thị Thúy Quỳnh 20/09/2006  Định Tiến A7 Cơ bản C
562064 Trịnh Bách Quý 04/09/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
562065 Lê Đức Quý 05/12/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
562066 Trịnh Thị Quý 12/02/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562068 Trịnh Hùng Sâm 24/10/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562070 Trịnh Hùng Bách Sơn 13/06/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562072 Trịnh Phạm Cao Sơn 23/05/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
562073 Trịnh Công Sơn 23/03/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562074 Trịnh Đình Sơn 13/08/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562075 Lê Hoàng Sơn 04/02/2006  Lê Đình Kiên A7 Cơ bản C
562077 Lê Minh Sơn 17/04/2006  Định Hải A3 Ban tự nhiên
562078 Trần Thái Sơn 26/10/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
562079 Trương Văn Sơn 08/05/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562080 Trịnh Đình Sỹ 10/03/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
562082 Lê Văn Tài 10/01/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
562084 Trịnh Thị Mỹ Tâm 24/12/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562085 Lê Thị Thanh Tâm 15/07/2006  Định Hoà A15 Cơ bản D
562087 Trần Thanh Tâm 17/07/2006  Định Tăng A15 Cơ bản D
562088 Lê Thị Tâm 19/10/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
562090 Lê Xuân Tâm 22/04/2006  Định Thành A4 Ban tự nhiên
562091 Trịnh Vũ Trọng Tần 16/04/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
562092 Lê Đình Thái 28/05/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
562095 Nguyễn Thị Kiều Thanh 16/08/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562096 Nguyễn Phương Thanh 19/07/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562097 Lê Thị Phương Thanh 18/11/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562098 Nguyễn Thị Vân Thanh 26/11/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562100 Lê Đình Thành 12/05/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
562101 Lê Đức Thành 19/12/2006  Định Bình A7 Cơ bản C
562102 Nguyễn Hà Thành 16/02/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562103 Nguyễn Minh Thành 13/03/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562104 Trịnh Quốc Thành 09/03/2006  Định Bình A15 Cơ bản D
562105 Lang Tấn Thành 18/03/2006  Thị trấn A1 CB khối A1
562106 Nguyễn Tất Thành 10/05/2006  Định Hoà A7 Cơ bản C
562107 Phạm Thị Thành 14/12/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562109 Lê Văn Thành 26/04/2006  Định Tăng A2 Ban tự nhiên
562111 Lưu Văn Thành 05/10/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
562112 Ngô Văn Thành 06/08/2006  Thiệu Ngọc A6 Cơ bản A
562113 Phạm Văn Thành 15/02/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562114 Lê Xuân Thành 06/05/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
562115 Nguyễn Ngọc Thao 15/05/2006  Định Bình A4 Ban tự nhiên
562116 Lưu Phương Thảo 12/11/2006  Thị trấn A2 Ban tự nhiên
562118 Lê Thị Phương Thảo 29/05/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562119 Lê Thị Phương Thảo 06/12/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562120 Ngô Thị Phương Thảo 05/04/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562121 Trịnh Thị Phương Thảo 09/10/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
562122 Trịnh Phương Thảo 06/11/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562123 Lê Thanh Thảo 10/10/2006  Định Bình A16 Cơ bản D
562124 Lê Thị Thanh Thảo 28/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562125 Lưu Thiện Thảo 08/12/2006  Định Liên A3 Ban tự nhiên
562127 Lê Thị Thảo 12/01/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562128 Nguyễn Thị Thảo 13/05/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562130 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/11/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562132 Hà Thị Thắm 22/02/2006  Thị trấn A5 Ban tự nhiên
562133 Nguyễn Thị Thắm 23/06/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562134 Trịnh Thị Thắm 24/10/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562135 Mai Văn Bảo Thắng 01/06/2006  Định Hưng A7 Cơ bản C
562136 Lê Khắc Đức Thắng 02/01/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562137 Trịnh Đức Thắng 16/01/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
562138 Trần Quang Thắng 27/01/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
562141 Lê Tiến Thắng 12/05/2006  Thiệu Vũ A6 Cơ bản A
562142 Lê Ninh Toàn Thắng 04/06/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562143 Hoàng Văn Thắng 24/02/2006  Thiệu Thành A5 Ban tự nhiên
562145 Trịnh Văn Thắng 29/09/2006  Định Tân A11 Cơ bản D
562146 Trịnh Xuân Thắng 15/10/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562148 Trịnh Ngọc Thiện 31/10/2006  Định Liên A2 Ban tự nhiên
562149 Nguyễn Đức Thịnh 22/12/2006  Định Hải A5 Ban tự nhiên
562150 Trịnh Trung Thịnh 13/03/2006  Yên Lạc A4 Ban tự nhiên
562151 Nguyễn Đình Thông 17/09/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562152 Nguyễn Văn Thông 21/05/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562153 Trịnh Thị Anh Thơ 09/08/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562154 Phạm Thị Hoài Thu 10/08/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562155 Trịnh Thị Phương Thu 02/01/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562156 Lê Thanh Thu 08/08/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
562157 Nguyễn Thị Thu 24/07/2006  Định Tiến A15 Cơ bản D
562158 Nguyễn Thị Thu 28/10/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
562159 Trịnh Thị Thu 20/01/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562160 Nguyễn Duy Thuận 16/03/2005  Định Bình A15 Cơ bản D
562161 Nguyễn Đức Thuận 14/07/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
562162 Mai Anh Thư 09/01/2006  Thiệu Thành A5 Ban tự nhiên
562164 Trịnh Thị Anh Thư 03/06/2006  Định Long A5 Ban tự nhiên
562165 Trịnh Anh Thư 05/07/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
562166 Trịnh Thị Khánh Thư 20/09/2006  Yên Lạc A7 Cơ bản C
562167 Trịnh Thị Minh Thư 20/11/2006  Định Tăng A5 Ban tự nhiên
562168 Trần Thanh Thư 26/09/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
562169 Nguyễn Văn Thức 12/01/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562171 Lê Hiền Thương 10/06/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562175 Nguyễn Thị Thương 06/08/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562179 Trịnh Thị Thương 08/04/2006  Định Long A15 Cơ bản D
562180 Trần Thị Thu Thương 25/02/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562183 Vũ Thị Hồng Thuyên 18/05/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562184 Nguyễn Phương Thùy 01/09/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562185 Lê Thị Phương Thùy 08/08/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562188 Nguyễn Thị Thúy 25/09/2006  Thiệu Thành A4 Ban tự nhiên
562189 Trịnh Thị Thúy 15/01/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
562190 Trịnh Thị Thúy 28/11/2006  Định Long A7 Cơ bản C
562191 Lê Thị Thủy 14/07/2006  Định Tiến A17 Cơ bản D
562192 Lê Thị Thủy 16/09/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562194 Trịnh Thị Thủy 30/10/2006  Định Long A15 Cơ bản D
562196 Trần Thị Thu Thủy 15/06/2006  Định Tường A9 Cơ bản D
562197 Nguyễn Thị Phương Thụy 27/05/2006  Thiệu Thành A12 Cơ bản D
562199 Nguyễn Hữu Tiến 13/03/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
562200 Lê Thị Hồng Tình 22/02/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562204 Trịnh Hữu Toàn 02/06/2006  Định Tường A9 Cơ bản D
562205 Nguyễn Khánh Toàn 04/06/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562206 Nguyễn Long Toàn 17/11/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
562209 Đào Xuân Toàn 20/01/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
562210 Nguyễn Xuân Toàn 13/10/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
562211 Ngô Văn Toản 11/07/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562212 Nguyễn Thị Đào Trang 31/08/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
562213 Trịnh Thị Hiền Trang 10/12/2006  Định Tường A8 Cơ bản D
562214 Lê Huyền Trang 17/08/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
562215 Lưu Huyền Trang 30/05/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562216 Đỗ Thị Huyền Trang 30/03/2006  Định Tường A7 Cơ bản C
562217 Lê Thị Huyền Trang 27/04/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562219 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/09/2006  Định Hưng A15 Cơ bản D
562220 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/11/2006  Định Hải A17 Cơ bản D
562221 Trần Thị Huyền Trang 02/08/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562222 Trịnh Thị Huyền Trang 21/08/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562223 Trần Huyền Trang 13/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562225 Nguyễn Thị Kiều Trang 21/12/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
562226 Trần Linh Trang 29/06/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
562227 Nguyễn Mai Trang 03/08/2006  Định Tân A7 Cơ bản C
562228 Hách Thị Mai Trang 10/11/2006  Định Tăng A8 Cơ bản D
562230 Trịnh Minh Trang 11/02/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562231 Lê Thị Quỳnh Trang 11/05/2006  Thiệu Ngọc A1 CB khối A1
562232 Hoàng Thị Trang 01/12/2005  Thiệu Vũ A7 Cơ bản C
562233 Nguyễn Thị Trang 19/01/2006  Định Tiến A12 Cơ bản D
562234 Nguyễn Thị Trang 18/12/2006  Định Long A15 Cơ bản D
562235 Phạm Thị Trang 13/09/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562236 Nguyễn Thu Trang 18/03/2006 TH& Yên Ninh A17 Cơ bản D
562237 Đỗ Thị Thu Trang 25/07/2006  Định Tăng A14 Cơ bản D
562238 Lê Thị Thu Trang 04/03/2006  Định Tăng A4 Ban tự nhiên
562239 Lê Thị Thu Trang 01/12/2006  Định Tiến A1 CB khối A1
562240 Nguyễn Thị Thu Trang 01/08/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
562242 Nguyễn Thùy Trang 07/07/2006  Định Liên A9 Cơ bản D
562243 Lê Thị Thanh Trà 23/11/2006  Định Liên A15 Cơ bản D
562244 Ngô Ngọc Bảo Trâm 09/11/2006  Thị trấn A15 Cơ bản D
562245 Phạm Ngọc Bảo Trân 27/05/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562249 Lê Hồng Trọng 04/01/2006  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
562250 Nguyễn Hữu Trọng 09/12/2006  Định Bình A6 Cơ bản A
562251 Lê Văn Trọng 05/10/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562254 Lê Ngọc Trung 06/05/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562255 Ngô Quang Trung 02/08/2006  Định Hoà A10 Cơ bản D
562257 Nguyễn Thành Trung 18/04/2006  Thị trấn A2 Ban tự nhiên
562258 Lê Văn Trung 27/10/2006  Định Tăng A1 CB khối A1
562260 Vũ Đăng Trường 20/02/2006  Định Tân A12 Cơ bản D
562265 Phạm Văn Trường 08/06/2006  Định Hoà A6 Cơ bản A
562268 Nguyễn Xuân Trường 06/12/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562269 Trịnh Xuân Trường 15/10/2006  Định Hưng A10 Cơ bản D
562270 Lê Anh Tuấn 09/09/2006  Định Tường A5 Ban tự nhiên
562271 Ngô Anh Tuấn 06/06/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562272 Nguyễn Anh Tuấn 22/12/2006  Lê Đình Kiên A1 CB khối A1
562273 Lê Văn Anh Tuấn 01/03/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562275 Vũ Anh Tuấn 25/09/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562276 Vũ Châu Tuấn 09/01/2006  Định Tiến A3 Ban tự nhiên
562277 Trịnh Hoàng Tuấn 08/03/2006 TH& Yên Ninh A4 Ban tự nhiên
562278 Đỗ Khắc Tuấn 06/01/2006  Định Tường A6 Cơ bản A
562279 Nguyễn Minh Tuấn 05/02/2006  Định Tiến A14 Cơ bản D
562280 Phạm Ngọc Tuấn 05/10/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562282 Phạm Quốc Tuấn 23/09/2006  Định Tân A3 Ban tự nhiên
562283 Đỗ Thanh Tuấn 28/08/2006  Thiệu Ngọc A1 CB khối A1
562284 Trịnh Văn Tuấn 08/03/2006  Định Hưng A8 Cơ bản D
562286 Trịnh Thanh Tùng 25/07/2006  Định Long A4 Ban tự nhiên
562288 Trương Văn Tùng 06/01/2006  Định Hưng A6 Cơ bản A
562291 Lê Cẩm Tú 28/04/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562292 Bùi Thị Cẩm Tú 03/07/2006  Định Hưng A5 Ban tự nhiên
562294 Trịnh Minh Tú 08/09/2006  Định Long A3 Ban tự nhiên
562295 Trịnh Thị Tú 21/01/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562296 Vũ Lê Văn Tú 27/04/2006  Định Hoà A11 Cơ bản D
562297 Nguyễn Văn Tú 01/01/2005  Định Hưng A9 Cơ bản D
562298 Phạm Văn Tú 16/04/2006  Định Tường A11 Cơ bản D
562302 Lê Thị Tứ 24/10/2006  Định Tiến A5 Ban tự nhiên
562303 Nguyễn Thế Tuyên 08/12/2006  Định Bình A5 Ban tự nhiên
562305 Nguyễn Thị Tuyền 04/06/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562306 Phạm Thị Kim Tuyến 01/06/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562307 Lê Thị Tuyển 22/10/2006  Định Tiến A13 Cơ bản D
562308 Lê Thị Ánh Tuyết 02/12/2006  Định Tiến A4 Ban tự nhiên
562309 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/05/2006  Định Tân A13 Cơ bản D
562311 Trịnh Mai Uyên 18/07/2006  Định Long A17 Cơ bản D
562312 Trịnh Thị Phương Uyên 07/06/2006  Lê Đình Kiên A8 Cơ bản D
562313 Trịnh Tố Uyên 25/05/2006  Định Tân A16 Cơ bản D
562314 Trịnh Tố Uyên 03/08/2006  Thị trấn A16 Cơ bản D
562315 Lê Thanh Vân 28/12/2006  Yên Lạc A9 Cơ bản D
562316 Ngô Thị Thanh Vân 29/05/2006  Định Long A7 Cơ bản C
562317 Hoàng Thị Vân 28/02/2006  Định Hưng A16 Cơ bản D
562318 Lê Thị Vân 02/09/2006  Định Liên A4 Ban tự nhiên
562319 Trịnh Thị Vân 23/01/2006  Thiệu Ngọc A13 Cơ bản D
562320 Trịnh Thị Vân 20/04/2006  Định Liên A8 Cơ bản D
562321 Lê Thúy Vân 02/05/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562322 Nguyễn Thị Thúy Vân 04/07/2006  Định Hải A9 Cơ bản D
562323 Nguyễn Đăng Vinh 28/03/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
562324 Trịnh Đình Vinh 13/11/2006  Định Liên A10 Cơ bản D
562325 Đinh Quang Vinh 03/07/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562326 Nguyễn Quang Vinh 10/12/2006  Thiệu Thành A7 Cơ bản C
562327 Lê Thành Vinh 25/04/2006  Định Bình A1 CB khối A1
562328 Ngô Thế Vinh 26/04/2006  Định Bình A10 Cơ bản D
562330 Nguyễn Phùng Vượng 09/02/2006  Định Liên A11 Cơ bản D
562331 Nguyễn Long Vũ 20/09/2006  Định Hoà A1 CB khối A1
562334 Lê Văn Trương Vũ 08/08/2006  Lê Đình Kiên A2 Ban tự nhiên
562335 Đỗ Tuấn Vũ 15/07/2006  Định Tân A2 Ban tự nhiên
562336 Nguyễn Hà Vy 09/12/2006  Định Tăng A5 Ban tự nhiên
562337 Hoàng Mai Vy 04/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562338 Trương Thị Mỹ Vy 29/04/2006  Yên Thái A7 Cơ bản C
562339 Lưu Thị Phương Vy 02/10/2006  Lê Đình Kiên A17 Cơ bản D
562340 Trịnh Nguyễn Tường Vy 31/07/2006  Định Bình A9 Cơ bản D
562341 Lê Thị Xinh 07/07/2006  Yên Lạc A5 Ban tự nhiên
562343 Bùi Thị Xuân 15/12/2006  Định Tăng A13 Cơ bản D
562344 Nguyễn Thị Xuân 05/02/2006  Thiệu Vũ A14 Cơ bản D
562346 Lê Hải Yến 08/11/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562348 Dương Thị Hải Yến 27/07/2006  Định Bình A15 Cơ bản D
562349 Khương Thị Hải Yến 27/11/2006  Định Long A11 Cơ bản D
562350 Nguyễn Thị Hải Yến 05/05/2006  Định Hoà A7 Cơ bản C
562351 Lê Thị Hồng Yến 30/10/2006  Định Tường A12 Cơ bản D
562352 Trần Thị Mai Yến 07/10/2006  Lê Đình Kiên A5 Ban tự nhiên
562353 Hồ Như Ý 01/04/2006  Thị trấn A8 Cơ bản D
861386 Trần Ngọc Trung 12/02/2006 Lam sơn về A2 Ban tự nhiên
861390 Lê Thị Xuân 16/02/2006 Lam sơn về A1 CB khối A1
861523 Lê Thành Đạt 10/05/2006 Lam sơn về A3 Ban tự nhiên
Bảo lưu Lê Tiến Mạnh 10/07/2005  Lê Đình Kiên A4 Ban tự nhiên
Bảo lưu từ 10A15 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004   Định Hải A9 Cơ bản D
HS K.Tật Lê Thị Duyên 16/05/2005  Định Liên A10 Cơ bản D
HS K.Tật Nguyễn Thị Hằng 17/10/2006  Định Tăng A10 Cơ bản D
HS K.Tật Lê Văn Quyền Linh 17/07/2005  Định Thành A10 Cơ bản D
HS K.Tật Trịnh Thị Linh Nhi 29/06/2006  Lê Đình Kiên A3 Ban tự nhiên
HS K.Tật Phạm Huy Hoàng 26/10/2005  Định Tân A6 Cơ bản A
HS K.Tật Lưu Đức Công 25/10/2006  Định Tăng A6 Cơ bản A
Lưu ban từ 10A11 Lê Văn Nam 12/5/2005 Định Bình A8 Cơ bản D
Lưu ban từ 10A4 Kiều Đức Quân  
26/08/2005
Định Bình A6 Cơ bản A
Lưu ban từ 10A6 Lê Văn Hậu 04/07/2005 Thiệu Thành A7 Cơ bản C

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây