Danh sách phòng thi kỳ 1 năm học 2019-2020 - Khôi 11

Thứ bảy - 21/12/2019 09:31
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú
1 11A1 Đặng Ngọc Anh 07/12/2003 7 1  
2 11A1 Lê Tuấn Anh 26/10/2003 18 1  
3 11A1 Nguyễn Quỳnh Anh 10/09/2003 28 2  
4 11A1 Phạm Thị Phương Anh 23/11/2003 39 2  
5 11A1 Phạm Mai Chi 16/06/2003 70 3  
6 11A1 Trịnh Xuân Diện 27/01/2003 93 4  
7 11A1 Trịnh Xuân Dũng 22/04/2003 123 6  
8 11A1 Yên Thế Duy 08/05/2003 134 6  
9 11A1 Nguyễn Thị Hồng Duyên 02/09/2003 137 6  
10 11A1 Lê Trần Hải Đăng 20/11/2003 141 6  
11 11A1 Nguyễn Quý Đức 30/08/2003 168 7  
12 11A1 Trịnh Tiến Đức 19/08/2003 171 8  
13 11A1 Đỗ Trần Thu Hà 05/11/2003 186 8  
14 11A1 Lê Thu Hà 06/04/2003 190 8  
15 11A1 Lê Xuân Hải 19/11/2003 200 9  
16 11A1 Lê Thị Thu Hằng 11/03/2003 210 9  
17 11A1 Vũ Quang Hiếu 21/11/2003 248 11  
18 11A1 Lê Thị Phương Hoa 17/03/2003 255 11  
19 11A1 Trịnh Thị Hoan 18/10/2003 266 12  
20 11A1 Trịnh Công Hùng 29/04/2003 292 13  
21 11A1 Trịnh Nguyễn Huy 30/08/2003 327 14  
22 11A1 Lê Việt Hưng 21/10/2003 299 13  
23 11A1 Nguyễn Duy Khánh 11/10/2003 340 15  
24 11A1 Phạm Thị Liên 30/01/2003 362 16  
25 11A1 Bùi Khánh Linh 27/06/2003 363 16  
26 11A1 Nguyễn Quang Linh 25/01/2003 381 16  
27 11A1 Nguyễn Vũ Khánh Linh 13/08/2003 388 17  
28 11A1 Hoàng Tuyết Mai 22/03/2003 426 18  
29 11A1 Nguyễn Nhật Minh 08/04/2003 444 19  
30 11A1 Lê Thanh Nga 25/01/2003 464 20  
31 11A1 Hoàng Văn Nghĩa 02/09/2003 477 20  
32 11A1 Phạm Quang Ngọc 22/12/2003 484 21  
33 11A1 Ngô Xuân Nguyên 24/08/2003 490 21  
34 11A1 Nguyễn Thị Như Thanh 06/02/2003 613 26  
35 11A1 Nguyễn Minh Thành 13/12/2003 623 26  
36 11A1 Nguyễn Thiều Công Thành 19/08/2003 624 26  
37 11A1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/11/2003 635 27  
38 11A1 Trịnh Thị Phương Thảo 29/12/2003 637 27  
39 11A1 Lê Hoài Thu 22/12/2003 645 27  
40 11A1 Đỗ Thu Thủy 04/09/2003 676 29  
41 11A1 Lê Phúc Toàn 12/08/2003 700 30  
42 11A1 Phạm Quang Trung 18/12/2003 726 31  
43 11A1 Nguyễn Quý Trường 07/07/2003 730 31  
44 11A1 Vũ Đào Mai Tú 28/09/2003 736 31  
45 11A1 Phạm Minh Tuấn 22/05/2003 746 32  
  11A1 Count 45        
1 11A2 Hoàng Tiến An 21/09/2003 1 1  
2 11A2 Nguyễn Thuận An 21/10/2003 2 1  
3 11A2 Lê Hải Anh 20/12/2003 11 1  
4 11A2 Lê Thị Lan Anh 12/02/2003 13 1  
5 11A2 Hoàng Minh Ánh 24/10/2003 47 2  
6 11A2 Trịnh Minh Bảo 17/07/2003 59 3  
7 11A2 Bùi Minh Chiến 01/01/2003 73 4  
8 11A2 Hoàng Phú Cường 12/02/2003 87 4  
9 11A2 Lê Ngọc Diệp 08/07/2003 94 4  
10 11A2 Nguyễn Thị Dung 16/03/2003 109 5  
11 11A2 Nguyễn Mạnh Duy 13/06/2003 131 6  
12 11A2 Lê Đình Đức 06/01/2003 160 7  
13 11A2 Trịnh Thu Hà 11/11/2003 193 9  
14 11A2 Vũ Văn Hà 29/06/2003 195 9  
15 11A2 Lê Thị Hiệp 14/02/2003 242 11  
16 11A2 Lê Minh Hồng 03/03/2003 274 12  
17 11A2 Nguyễn Thị Huệ 05/11/2003 285 12  
18 11A2 Trịnh Trung Huy 01/01/2003 328 14  
19 11A2 Lê Thị Thu Hương 13/02/2003 307 13  
20 11A2 Ngô Thúy Hương 18/03/2003 309 13  
21 11A2 Ngô Thúy Hường 18/03/2003 319 14  
22 11A2 Trần Gia Khánh 12/08/2003 341 15  
23 11A2 Hoàng Phúc Lâm 23/11/2003 347 15  
24 11A2 Mai Thị Hồng Liên 11/10/2003 360 15  
25 11A2 Nguyễn Lê Khánh Linh 18/11/2003 379 16  
26 11A2 Trịnh Diệu Linh 16/07/2003 390 17  
27 11A2 Nguyễn Thị Hồng May 05/05/2003 437 19  
28 11A2 Lê Xuân Minh 01/04/2003 441 19  
29 11A2 Lưu Nhật Minh 25/03/2003 442 19  
30 11A2 Cao Hoài Nam 13/02/2003 455 19  
31 11A2 Lưu Đức Nhật 10/07/2003 497 21  
32 11A2 Lê Việt Quang 19/08/2003 550 23  
33 11A2 Trần Anh Quân 01/09/2003 547 23  
34 11A2 Lê Văn Quyền 18/01/2003 564 24  
35 11A2 Lưu Thiện Siêu 01/10/2003 577 25  
36 11A2 Nguyễn Văn Sơn 20/02/2003 580 25  
37 11A2 Đỗ Trung Tâm 12/03/2003 582 25  
38 11A2 Trịnh Thị Thanh Tâm 13/04/2003 588 25  
39 11A2 Trịnh Đình Quyết Thắng 29/10/2003 605 26  
40 11A2 Hoàng Huy Tiến 13/01/2003 686 29  
41 11A2 Trịnh Xuân Tiến 20/03/2003 694 29  
42 11A2 Ngô Thế An Toàn 02/01/2003 701 30  
43 11A2 Trần Mạnh Toàn 03/12/2003 702 30  
44 11A2 Nguyễn Thị Tuyền 05/01/2003 760 32  
45 11A2 Lưu Thế Vinh 19/11/2003 771 33  
46 11A2 Nguyễn Thành Vinh 04/01/2003 772 33  
47 11A2 Nguyễn Trọng Vũ 02/04/2003 776 33  
48 11A2 Lê Thị Hải Yến 08/11/2003 783 33  
  11A2 Count 48        
1 11A3 Trịnh Văn An 29/05/2003 5 1  
2 11A3 Phạm Nam Anh 13/03/2003 36 2  
3 11A3 Trịnh Hữu Hoàng Anh 26/05/2003 43 2  
4 11A3 Nguyễn Việt Hà Duy 21/12/2003 132 6  
5 11A3 Đỗ Thế Dương 14/07/2003 125 6  
6 11A3 Lê Xuân Đô 09/03/2003 156 7  
7 11A3 Lê Minh Đức 27/02/2003 165 7  
8 11A3 Trịnh Xuân Anh Đức 24/05/2003 173 8  
9 11A3 Lê Minh Hậu 18/07/2003 225 10  
10 11A3 Lê Ngọc Hậu 15/01/2003 226 10  
11 11A3 Trịnh Minh Hiền 16/10/2003 237 10  
12 11A3 Nguyễn Xuân Hưng 29/01/2003 301 13  
13 11A3 Vũ Thị Lan Hương 10/01/2003 318 14  
14 11A3 Nguyễn Hải Lâm 29/10/2003 349 15  
15 11A3 Lê Thị Linh 19/10/2003 370 16  
16 11A3 Nguyễn Thúy Linh 08/08/2003 384 16  
17 11A3 Nguyễn Vũ Bảo Long 14/09/2003 412 18  
18 11A3 Lê Đình Lực 25/12/2003 414 18  
19 11A3 Hoàng Nhật Minh 13/10/2003 438 19  
20 11A3 Trần Nhật Minh 11/06/2003 445 19  
21 11A3 Trịnh Lê Na 26/09/2003 454 19  
22 11A3 Lê Văn Nam 02/12/2003 460 20  
23 11A3 Bùi Thị Hải Ngân 30/04/2003 475 20  
24 11A3 Trịnh Thảo Bình Nguyên 14/01/2003 492 21  
25 11A3 Nguyễn Trọng Nhân 23/05/2003 495 21  
26 11A3 Mai Thị Nhung 13/08/2003 508 22  
27 11A3 Trịnh Hồng Nhung 01/10/2003 514 22  
28 11A3 Lê Công Phúc 15/05/2003 521 22  
29 11A3 Vũ Hà Phương 23/04/2003 536 23  
30 11A3 Ngô Hồng Quân 15/01/2003 544 23  
31 11A3 Ngô Văn Quân 20/02/2003 545 23  
32 11A3 Phạm Công Quân 10/09/2003 546 23  
33 11A3 Nguyễn Thị Thục Quyên 02/06/2003 562 24  
34 11A3 Phạm Thị Xuân Quỳnh 29/12/2002 573 24  
35 11A3 Nguyễn Hoàng Sơn 06/02/2003 579 25  
36 11A3 Nguyễn Thị Thu Tâm 10/10/2003 585 25  
37 11A3 Lê Hải Thanh 13/03/2003 610 26  
38 11A3 Trịnh Đình Thành 04/11/2003 625 27  
39 11A3 Trịnh Hữu Thắng 05/03/2003 606 26  
40 11A3 Lê Hồng Thúy 10/08/2003 668 28  
41 11A3 Lê Thị Thu Trà 25/12/2003 703 30  
42 11A3 Lê Thị Quế Trâm 08/05/2003 705 30  
43 11A3 Phạm Như Tiến Trường 07/02/2003 731 31  
44 11A3 Phạm Quang Tuấn 26/02/2003 747 32  
45 11A3 Lê Anh Văn 25/03/2003 769 33  
46 11A3 Trịnh Văn Văn 27/03/2003 770 33  
47 11A3 Trịnh Khánh Vân 01/05/2003 768 32  
48 11A3 Lê Hữu Anh Vũ 29/07/2003 774 33  
  11A3 Count 48        
1 11A4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/09/2003 52 3  
2 11A4 Ngô Văn Cảnh 19/03/2003 63 3  
3 11A4 Lưu Thị Dung 30/06/2003 107 5  
4 11A4 Trịnh Phương Dung 06/10/2003 111 5  
5 11A4 Trịnh Văn Duy 30/03/2003 133 6  
6 11A4 Lê Anh Tiến Đạt 09/01/2003 146 7  
7 11A4 Lê Văn Đạt 25/03/2003 147 7  
8 11A4 Trịnh Tiến Đạt 03/04/2003 152 7  
9 11A4 Trịnh Công Điền 09/03/2003 154 7  
10 11A4 Bùi Văn Đức 23/04/2003 157 7  
11 11A4 Hoàng Văn Đức 20/07/2003 159 7  
12 11A4 Trương Huỳnh Đức 06/02/2003 175 8  
13 11A4 Đỗ Thanh Hải 10/06/2003 197 9  
14 11A4 Lê Thị Ngọc Hiền 28/07/2003 232 10  
15 11A4 Lê Thị Hiệp 07/06/2003 243 11  
16 11A4 Hà Trung Hiếu 17/07/2003 245 11  
17 11A4 Trịnh Thị Hoa 28/06/2003 258 11  
18 11A4 Lê Huy Hoàng 06/05/2003 267 12  
19 11A4 Lê Công Hùng 23/05/2003 288 12  
20 11A4 Nguyễn Sỹ Hùng 17/07/2003 290 13  
21 11A4 Nguyễn Văn Hùng 05/02/2003 291 13  
22 11A4 Lê Đức Hưng 18/03/2003 295 13  
23 11A4 Hoàng Lê Khoa 13/07/2003 342 15  
24 11A4 Nguyễn Văn Lâm 26/04/2003 350 15  
25 11A4 Lê Như Long 21/02/2003 407 17  
26 11A4 Trịnh Ngọc Mai 28/12/2003 430 18  
27 11A4 Hoàng Văn Minh 29/04/2003 439 19  
28 11A4 Trịnh Thị Mùi 25/07/2003 449 19  
29 11A4 Nguyễn Thị Thúy Nga 11/02/2003 468 20  
30 11A4 Lê Thị Oanh 06/03/2003 517 22  
31 11A4 Nguyễn Văn Phúc 24/02/2003 523 22  
32 11A4 Trịnh Thị Phương 02/02/2003 534 23  
33 11A4 Trịnh Anh Quang 19/05/2003 552 23  
34 11A4 Trịnh Huy Quang 13/07/2003 553 24  
35 11A4 Đặng Hương Quỳnh 15/12/2003 566 24  
36 11A4 Nguyễn Ngọc Thạch 22/03/2003 593 25  
37 11A4 Ngô Văn Thành 06/05/2003 621 26  
38 11A4 Nguyễn Công Thành 23/11/2003 622 26  
39 11A4 Trịnh Thị Phương Thảo 11/05/2003 638 27  
40 11A4 Nguyễn Thị Thu 01/04/2003 651 28  
41 11A4 Hà Ngọc Thú 21/03/2003 653 28  
42 11A4 Phạm Thị Thương 03/04/2003 661 28  
43 11A4 Trịnh Thị Thương 22/08/2003 665 28  
44 11A4 Đỗ Quốc Tiến 12/01/2003 685 29  
45 11A4 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/10/2003 714 30  
46 11A4 Lê Thị Tố Uyên 15/08/2003 766 32  
47 11A4 Lưu Ngọc Minh Vũ 13/10/2003 775 33  
48 11A4 Lê Thị Hải Yến 21/01/2003 784 33  
  11A4 Count 48        
1 11A5 Lê Thị Lan Anh 24/10/2003 14 1  
2 11A5 Nguyễn Tuấn Anh 19/08/2003 34 2  
3 11A5 Trần Văn Anh 12/06/2003 41 2  
4 11A5 Trần Xuân Bách 13/12/2003 58 3  
5 11A5 Lê Đức Bình 25/11/2003 60 3  
6 11A5 Trần Thị Hà Châu 25/04/2003 67 3  
7 11A5 Nguyễn Thị Thuỳ Chinh 31/10/2003 76 4  
8 11A5 Ngô Anh Dũng 13/10/2003 116 5  
9 11A5 Phạm Quốc Dũng 02/12/2003 118 5  
10 11A5 Trịnh Đình Dương 28/06/2003 129 6  
11 11A5 Trịnh Chí Đạt 21/10/2003 149 7  
12 11A5 Lê Huy Đằng 16/08/2003 142 6  
13 11A5 Lê Tiến Hải 02/10/2003 199 9  
14 11A5 Dương Thị Thanh Hằng 12/10/2003 205 9  
15 11A5 Nguyễn Thị Hiền 28/11/2003 234 10  
16 11A5 Trần Đức Hiếu 20/10/2003 246 11  
17 11A5 Ngô Văn Hiệu 01/10/2003 249 11  
18 11A5 Lê Văn Hoàng 03/12/2003 269 12  
19 11A5 Lê Văn Huy 30/07/2003 325 14  
20 11A5 Lưu Ngọc Huyền 04/05/2003 330 14  
21 11A5 Phạm Thị Minh Huyền 15/10/2003 335 14  
22 11A5 Nguyễn Thị Thu Hương 05/03/2003 314 14  
23 11A5 Trịnh Thị Linh 25/03/2003 395 17  
24 11A5 Trịnh Văn Linh 26/05/2003 397 17  
25 11A5 Lưu Văn Long 02/07/2003 409 18  
26 11A5 Nguyễn Hữu Long 24/03/2003 410 18  
27 11A5 Nguyễn Văn Long 15/11/2003 411 18  
28 11A5 Bùi Thanh Mai 14/10/2003 425 18  
29 11A5 Trịnh Văn Nam 29/04/2003 462 20  
30 11A5 Nguyễn Thị Thúy Nga 14/08/2003 469 20  
31 11A5 Nguyễn Văn Nguyên 13/01/2003 491 21  
32 11A5 Cao Lê Thị Tuyết Nhung 03/12/2003 504 21  
33 11A5 Trịnh Thị Hồng Nhung 02/11/2003 515 22  
34 11A5 Hà Văn Phúc 20/04/2003 520 22  
35 11A5 Nguyễn Thị Thu Phương 01/11/2003 532 23  
36 11A5 Vũ Trần Phương 26/08/2003 537 23  
37 11A5 Lê Việt Quang 06/10/2003 551 23  
38 11A5 Nguyễn Văn Quý 09/03/2003 557 24  
39 11A5 Lê Thị Thắm 02/12/2003 599 25  
40 11A5 Trịnh Thị Thu 21/02/2003 652 28  
41 11A5 Lê Huy Tiến 18/09/2003 687 29  
42 11A5 Trần Ngọc Tiến 16/12/2003 692 29  
43 11A5 Lê Anh Tuấn 24/02/2003 738 31  
44 11A5 Trịnh Đăng Tuấn 02/08/2003 748 32  
45 11A5 Trịnh Ngọc Tuyến 28/01/2003 759 32  
46 11A5 Nguyễn Bá Tước 28/02/2003 754 32  
  11A5 Count 46        
1 11A6 Trần Thị Thu An 04/02/2003 3 1  
2 11A6 Lê Thị Anh 10/07/2003 12 1  
3 11A6 Ngô Nguyễn Quỳnh Anh 02/12/2003 20 1  
4 11A6 Nguyễn Thị Kiều Anh 13/01/2003 29 2  
5 11A6 Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/2001 31 2  
6 11A6 Phạm Thị Anh 27/01/2003 38 2  
7 11A6 Trịnh Thị Bình 23/01/2003 62 3  
8 11A6 Trịnh Quốc Công 01/09/2003 85 4  
9 11A6 Lê Thị Dung 20/10/2003 102 5  
10 11A6 Lê Thị Duyên 14/10/2003 135 6  
11 11A6 Đoàn Thị Giang 20/11/2003 178 8  
12 11A6 Trương Thị Giang 10/11/2003 185 8  
13 11A6 Hoàng Thị Hà 30/04/2003 188 8  
14 11A6 Trịnh Thu Hà 25/09/2003 194 9  
15 11A6 Nguyễn Văn Hải 24/04/2003 202 9  
16 11A6 Trịnh Thị Hằng 30/07/2003 218 10  
17 11A6 Lê Thị Hiên 03/07/2003 230 10  
18 11A6 Phạm Thị Mai Hiên 04/10/2003 231 10  
19 11A6 Trương Thị Hiếu 29/09/2003 247 11  
20 11A6 Lê Thị Hoa 29/07/2003 252 11  
21 11A6 Bùi Thị Hồng 27/08/2003 272 12  
22 11A6 Lê Thị Huệ 25/03/2003 284 12  
23 11A6 Trịnh Văn Hùng 28/04/2003 294 13  
24 11A6 Khương Thị Mai Hương 17/04/2003 304 13  
25 11A6 Mai Lan Hương 17/06/2003 308 13  
26 11A6 Nguyễn Thị Lan 29/06/2003 356 15  
27 11A6 Bùi Thị Long 15/01/2003 404 17  
28 11A6 Nguyễn Thị Lương 17/07/2003 418 18  
29 11A6 Trịnh Thị Ngọc 16/01/2003 486 21  
30 11A6 Đồng Thị Nguyệt 21/11/2003 493 21  
31 11A6 Hoàng Khánh Phương 18/04/2003 526 22  
32 11A6 Vũ Thị Phượng 28/06/2003 540 23  
33 11A6 Bùi Ngọc Quân 10/08/2003 541 23  
34 11A6 Nguyễn Phùng Sang 02/02/2002      
35 11A6 Vũ Công Sơn 10/03/2003 581 25  
36 11A6 Nguyễn Thị Tâm 09/09/2003 584 25  
37 11A6 Bùi Thị Phương Thảo 04/09/2003 626 27  
38 11A6 Vũ Minh Thọ 18/11/2002      
39 11A6 Lê Thị Thơm 24/11/2003 643 27  
40 11A6 Lê Thị Thu Thủy 27/05/2003 677 29  
41 11A6 Lê Đình Toàn 13/12/2003 699 30  
42 11A6 Lê Thanh Tuấn 05/11/2003 741 31  
43 11A6 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/2003 743 31  
44 11A6 Lê Thị Kim Tuyến 13/06/2003 757 32  
45 11A6 Lê Thị Thúy Tuyến 22/08/2003 758 32  
46 11A6 Vũ Thị Ưng 21/01/2003 764 32  
  11A6 Count 46        
1 11A7 Nguyễn Mai Anh 10/11/2003 22 1  
2 11A7 Nguyễn Ngọc Minh Anh 04/12/2003 25 2  
3 11A7 Nguyễn Phương Anh 22/08/2003 26 2  
4 11A7 Nguyễn Quế Anh 10/09/2003 27 2  
5 11A7 Trịnh Minh Anh 26/11/2003 44 2  
6 11A7 Trịnh Thị Tú Anh 21/11/2003 46 2  
7 11A7 Trịnh Võ Hồng Ánh 07/09/2003 54 3  
8 11A7 Đỗ Khánh Chi 02/11/2003 69 3  
9 11A7 Phạm Thị Hương Giang 16/10/2003 183 8  
10 11A7 Lê Minh Hằng 28/10/2003 207 9  
11 11A7 Lưu Minh Hằng 21/09/2003 212 9  
12 11A7 Trương Mỹ Hoa 02/10/2003 260 11  
13 11A7 Nguyễn Quang Huy 30/11/2003 326 14  
14 11A7 Phạm Thị Huyền 14/03/2003 334 14  
15 11A7 Lê Dịu Hương 11/11/2003 305 13  
16 11A7 Lê Hoàng Linh 05/08/2003 367 16  
17 11A7 Lê Thảo Linh 06/11/2003 369 16  
18 11A7 Lê Thị Phương Linh 17/03/2003 371 16  
19 11A7 Lê Thị Phương Linh 18/09/2003 372 16  
20 11A7 Lê Thùy Linh 01/01/2003 374 16  
21 11A7 Trịnh Thị Quỳnh Mai 26/09/2003 432 18  
22 11A7 Trịnh Thị Ngọc 06/11/2003 487 21  
23 11A7 Lê Bình Nguyên 29/12/2003 489 21  
24 11A7 Phùng Mai Nhi 22/10/2003 501 21  
25 11A7 Vũ Yến Nhi 07/05/2003 502 21  
26 11A7 Hoàng Cẩm Nhung 16/12/2003 505 22  
27 11A7 Lê Hồng Nhung 07/12/2003 506 22  
28 11A7 Trịnh Thị Tuyết Nhung 08/10/2003 516 22  
29 11A7 Nguyễn Thị Tố Như 08/04/2003 503 21  
30 11A7 Lê Thị Mai Phương 06/12/2003 527 22  
31 11A7 Lê Vũ Yến Phương 04/12/2003 530 23  
32 11A7 Trịnh Trọng Quyền 25/10/2003 565 24  
33 11A7 Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/11/2003 570 24  
34 11A7 Lê Thị Linh Tâm 01/11/2003 583 25  
35 11A7 Bùi Phương Thanh 13/03/2003 607 26  
36 11A7 Lê Phương Thu 07/05/2003 646 27  
37 11A7 Trịnh Huyền Trang 17/04/2003 716 30  
38 11A7 Trịnh Huyền Trang 24/11/2003 717 30  
39 11A7 Hà Ngọc Trâm 23/12/2003 704 30  
40 11A7 Vũ Lê Phương Trinh 22/09/2003 722 31  
41 11A7 Lê Thanh Xuân 29/11/2003 780 33  
42 11A7 Đào Hải Yến 24/01/2003 782 33  
43 11A7 Phạm Thị Yến 02/11/2003 789 33  
  11A7 Count 43        
1 11A8 Lê Thị Lan Anh 21/09/2003 15 1  
2 11A8 Nguyễn Minh Anh 28/03/2003 24 1  
3 11A8 Trịnh Thị Minh Ánh 12/07/2003 53 3  
4 11A8 Lê Thị Kim Dung 11/08/2003 103 5  
5 11A8 Lê Thị Mai Dung 15/10/2003 104 5  
6 11A8 Trịnh Thế Dũng 02/11/2003 122 6  
7 11A8 Lưu Thị Hương Giang 04/11/2003 181 8  
8 11A8 Nguyễn Thị Thanh Hà 07/05/2003 192 8  
9 11A8 Trần Thị Hằng 14/06/2003 216 9  
10 11A8 Trần Thị Thúy Hằng 04/01/2003 217 10  
11 11A8 Vũ Thị Hiền 04/06/2003 239 10  
12 11A8 Lê Hồng Hoa 03/09/2003 251 11  
13 11A8 Lê Phương Huệ 10/07/2003 283 12  
14 11A8 Trịnh Thị Huệ 01/09/2003 286 12  
15 11A8 Nguyễn Thị Ánh Huyền 16/11/2003 331 14  
16 11A8 Nguyễn Thị Hương 14/05/2003 310 13  
17 11A8 Phạm Thị Thúy Hường 15/01/2003 322 14  
18 11A8 Lê Trương Mạnh Linh 28/11/2003 375 16  
19 11A8 Nguyễn Thùy Linh 04/04/2003 385 17  
20 11A8 Lê Thanh Long 26/08/2003 408 17  
21 11A8 Lưu Đại Lộc 26/02/2003 402 17  
22 11A8 Trịnh Thị Hương Ly 22/10/2003 422 18  
23 11A8 Lê Nguyễn Huyền My 08/07/2003 450 19  
24 11A8 Lê Na 01/03/2003 453 19  
25 11A8 Phạm Linh Nga 27/09/2003 470 20  
26 11A8 Nguyễn Thị Ngọc 20/02/2003 482 21  
27 11A8 Trịnh Bảo Ngọc 25/05/2003 485 21  
28 11A8 Mai Thị Nhung 13/11/2003 509 22  
29 11A8 Thiều Thị Phan 14/10/2003 518 22  
30 11A8 Nguyễn Thị Bích Phượng 01/05/2003 538 23  
31 11A8 Lê Thị Quyên 25/01/2003 561 24  
32 11A8 Nguyễn Thị Thanh 14/06/2003 614 26  
33 11A8 Trương Thị Thanh 11/11/2003 617 26  
34 11A8 Ngô Thị Thu Thảo 15/08/2003 633 27  
35 11A8 Trịnh Thị Thu Thảo 12/10/2003 639 27  
36 11A8 Trịnh Thị Lệ Thủy 15/10/2003 682 29  
37 11A8 Nguyễn Thị Hoài Thương 27/03/2003 659 28  
38 11A8 Trịnh Mai Thương 27/05/2003 663 28  
39 11A8 Hoàng Thị Trang 30/04/2003 706 30  
40 11A8 Nguyễn Hà Trang 14/01/2003 710 30  
41 11A8 Trịnh Thị Trang 24/02/2003 718 30  
42 11A8 Trịnh Đào Lê Vy 25/04/2003 778 33  
43 11A8 Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/2003 786 33  
  11A8 Count 43        
1 11A9 Trịnh Thị Kiều Anh 28/09/2003 45 2  
2 11A9 Ngô Thị Hồng Ánh 18/08/2003 50 3  
3 11A9 Nguyễn Thị Châm 15/05/2003 64 3  
4 11A9 Trịnh Linh Chi 19/06/2003 72 3  
5 11A9 Nguyễn Thị Dung 02/11/2003 110 5  
6 11A9 Trịnh Thị Giang 31/10/2003 184 8  
7 11A9 Hoàng Thúy Hằng 06/02/2003 206 9  
8 11A9 Trịnh Thị Hằng 17/07/2003 219 10  
9 11A9 Vũ Thu Hiền 28/05/2003 240 10  
10 11A9 Lê Thị Hoa 12/12/2003 253 11  
11 11A9 Trịnh Thị Hoa 13/03/2003 259 11  
12 11A9 Lê Thị Khánh Hòa 22/03/2003 264 11  
13 11A9 Lê Văn Hưng 01/05/2003 297 13  
14 11A9 Hồ Thị Hương 17/10/2003 302 13  
15 11A9 Lê Thị Lan Hương 30/01/2003 306 13  
16 11A9 Nguyễn Thị Hương 27/12/2003 311 13  
17 11A9 Nguyễn Thị Lan Hương 19/12/2003 312 13  
18 11A9 Lê Thị Lan 26/02/2003 353 15  
19 11A9 Cao Thị Thùy Linh 17/01/2003 364 16  
20 11A9 Lê Nhật Linh 13/12/2003 368 16  
21 11A9 Nguyễn Thị Phương Linh 28/06/2003 383 16  
22 11A9 Trần Khánh Linh 02/08/2003 389 17  
23 11A9 Hoàng Thị Lương 06/08/2003 415 18  
24 11A9 Ngô Thị Ngọc Mai 12/08/2003 428 18  
25 11A9 Nguyễn Hoàng Minh 16/06/2003 443 19  
26 11A9 Dương Quốc Nam 17/06/2003 456 19  
27 11A9 Trịnh Thị Nga 30/10/2003 471 20  
28 11A9 Lê Thị Hà Nhi 10/11/2003 499 21  
29 11A9 Lê Thị Tuyết Nhi 08/01/2003 500 21  
30 11A9 Lê Thị Minh Phương 06/12/2003 528 22  
31 11A9 Trịnh Minh Phượng 18/12/2003 539 23  
32 11A9 Trần Thị Như Quỳnh 16/10/2003 574 24  
33 11A9 Trịnh Thị Thanh Tâm 19/09/2003 589 25  
34 11A9 Lê Phương Thảo 16/06/2003 629 27  
35 11A9 Trịnh Phương Thảo 01/05/2003 636 27  
36 11A9 Nguyễn Quyết Thắng 20/06/2003 604 26  
37 11A9 Nguyễn Thị Thùy 06/10/2003 675 29  
38 11A9 Nguyễn Thị Phương Thúy 23/04/2003 671 28  
39 11A9 Hoàng Lê Anh Thư 26/10/2003 654 28  
40 11A9 Nguyễn Huyền Trang 11/12/2003 712 30  
41 11A9 Vũ Thị Huyền Trang 14/08/2003 720 30  
42 11A9 Lê Thị Tú 20/03/2003 734 31  
43 11A9 Trịnh Thị Tươi 06/07/2003 755 32  
44 11A9 Lê Thị Cẩm Vân 02/06/2003 767 32  
45 11A9 Nguyễn Thị Yến 18/05/2003 787 33  
46 11A9 Trịnh Hải Yến 24/12/2003 790 33  
  11A9 Count 46        
1 11A10 Hoàng Khắc Anh 07/08/2003 9 1  
2 11A10 Nguyễn Thị Thu Anh 21/10/2003 33 2  
3 11A10 Lê Thị Hồng Ánh 28/09/2003 48 2  
4 11A10 Lê Thị Ngọc Ánh 03/06/2003 49 3  
5 11A10 Nguyễn Quang Bách 29/08/2003 57 3  
6 11A10 Nguyễn Thị Bình 26/10/2003 61 3  
7 11A10 Bùi Mai Chi 13/02/2003 68 3  
8 11A10 Hoàng Thị Thanh Chúc 04/09/2003 78 4  
9 11A10 Lê Thành Công 19/11/2003 82 4  
10 11A10 Lê Thùy Dung 17/11/2003 106 5  
11 11A10 Vũ Thị Dung 18/12/2003 112 5  
12 11A10 Vũ Tiến Dũng 20/04/2003 124 6  
13 11A10 Trịnh Thị Duyên 15/10/2003 138 6  
14 11A10 Lưu Văn Đức 06/06/2003 167 7  
15 11A10 Lê Thị Lệ Giang 30/07/2003 180 8  
16 11A10 Lê Thị Hằng 05/09/2003 208 9  
17 11A10 Lê Thị Hằng 01/11/2003 209 9  
18 11A10 Lê Thị Thúy Hằng 19/09/2003 211 9  
19 11A10 Lê Thị Thanh Hiền 19/08/2003 233 10  
20 11A10 Đinh Thị Hòa 23/03/2003 262 11  
21 11A10 Thiều Thị Hồng 15/12/2003 282 12  
22 11A10 Trịnh Thị Huệ 20/06/2003 287 12  
23 11A10 Nguyễn Thị Huyền 15/04/2003 332 14  
24 11A10 Hoàng Thu Hương 26/08/2003 303 13  
25 11A10 Nguyễn Thị Lan Hương 10/01/2003 313 14  
26 11A10 Vũ Hồng Lan 20/01/2003 358 15  
27 11A10 Mai Thị Linh 22/10/2003 377 16  
28 11A10 Trịnh Ngọc Linh 30/08/2003 393 17  
29 11A10 Trịnh Thị Linh 13/09/2003 396 17  
30 11A10 Trịnh Thị Diệu Linh 22/07/2003 394 17  
31 11A10 Lê Hải Nam 19/09/2003 458 20  
32 11A10 Trịnh Hoàng Ngân 23/10/2003 476 20  
33 11A10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/2003 511 22  
34 11A10 Nguyễn Diễm Quỳnh 01/01/2003 569 24  
35 11A10 Trịnh Thị Hồng Thanh 04/10/2003 616 26  
36 11A10 Lê Kim Thảo 03/09/2003 628 27  
37 11A10 Lê Thị Phương Thảo 15/09/2003 630 27  
38 11A10 Nguyễn Thị Biên Thùy 09/09/2003 674 29  
39 11A10 Nguyễn Thị Thủy 22/05/2003 680 29  
40 11A10 Lưu Thị Huyền Thương 13/12/2003 657 28  
41 11A10 Ngô Thị Thương 22/10/2003 658 28  
42 11A10 Lê Thế Tiến 13/09/2002 690 29  
43 11A10 Trần Đức Tính 02/07/2003 696 29  
44 11A10 Trương Thị Huyền Trang 10/11/2003 719 30  
45 11A10 Lê Ngọc Trường 27/10/2003 729 31  
46 11A10 Nguyễn Hoàng Tuấn 09/11/2003 744 31  
47 11A10 Nguyễn Đình Tư 02/08/2003 737 31  
48 11A10 Phạm Thị Hải Yến 29/09/2003 788 33  
  11A10 Count 48        
1 11A11 Lê Thị Lan Anh 09/04/2003 16 1  
2 11A11 Lê Thị Quỳnh Anh 26/09/2003 17 1  
3 11A11 Nguyễn Mai Anh 20/12/2003 23 1  
4 11A11 Nguyễn Thị Lan Anh 01/10/2003 32 2  
5 11A11 Trịnh Hoàng Anh 08/09/2003 42 2  
6 11A11 Lê Xuân Bách 18/08/2003 56 3  
7 11A11 Lê Văn Cường 01/10/2003 88 4  
8 11A11 Trịnh Minh Đạt 01/03/2003 150 7  
9 11A11 Nguyễn Thị Kiều Giang 08/03/2003 182 8  
10 11A11 Nguyễn Thị Hà 27/03/2003 191 8  
11 11A11 Trần Thiện Hải 15/09/2003 203 9  
12 11A11 Trịnh Thị Hạnh 20/01/2003 223 10  
13 11A11 Nguyễn Thị Thu Hằng 19/12/2003 213 9  
14 11A11 Nguyễn Văn Hậu 16/02/2003 227 10  
15 11A11 Lê Thị Hoa 08/08/2003 254 11  
16 11A11 Nguyễn Thị Mai Hoa 17/10/2003 257 11  
17 11A11 Lê Thị Hồng 05/05/2003 275 12  
18 11A11 Nguyễn Thị Hồng 18/03/2003 280 12  
19 11A11 Trương Thị Hương 03/07/2003 317 14  
20 11A11 Nguyễn Ngọc Linh 01/11/2003 380 16  
21 11A11 Nguyễn Thị Linh 03/01/2003 382 16  
22 11A11 Phạm Lê Long 12/01/2003 413 18  
23 11A11 Trịnh Đức Minh 11/06/2003 446 19  
24 11A11 Phạm Hoàng Như Ngà 08/01/2003 474 20  
25 11A11 Nguyễn Thị Ngọc 22/09/2003 483 21  
26 11A11 Đoàn Lê Nguyên 15/05/2003 488 21  
27 11A11 Lê Thị Nguyệt 21/10/2003 494 21  
28 11A11 Khương Uyển Nhi 03/02/2003 498 21  
29 11A11 Vũ Đình Quang 16/09/2003 554 24  
30 11A11 Trịnh Ngọc Quý 06/11/2003 558 24  
31 11A11 Trịnh Xuân Quý 15/01/2003 560 24  
32 11A11 Phạm Thị Quỳnh 18/11/2003 572 24  
33 11A11 Trịnh Thị Quỳnh 11/11/2003 575 24  
34 11A11 Lê Thị Sắc 16/05/2003 576 24  
35 11A11 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/09/2003 634 27  
36 11A11 Trịnh Văn Thiên 24/07/2003 641 27  
37 11A11 Lưu Thị Thơm 03/03/2003 644 27  
38 11A11 Lê Thị Thu 02/11/2003 647 27  
39 11A11 Lê Thị Thu Thủy 21/12/2003 678 29  
40 11A11 Vũ Thị Thúy 25/10/2003 673 29  
41 11A11 Nguyễn Thị Thương 29/04/2003 660 28  
42 11A11 Trịnh Thị Thanh Trúc 07/09/2003 724 31  
43 11A11 Khương Huy Trường 12/10/2003 728 31  
44 11A11 Vũ Thị Tuấn 06/04/2003 750 32  
45 11A11 Lê Thị Hải Yến 09/09/2003 785 33  
  11A11 Count 45        
1 11C1 Lê Văn Bắc 04/08/2003 55 3  
2 11C1 Nguyễn Thị Hà Châu 09/10/2003 66 3  
3 11C1 Trần Thị Chi 28/10/2003 71 3  
4 11C1 Ngô Thị Dung 27/03/2003 108 5  
5 11C1 Trần Doãn Dũng 25/09/2003 120 5  
6 11C1 Lê Thị Duyên 03/11/2003 136 6  
7 11C1 Phạm Quang Định 20/11/2002 155 7  
8 11C1 Trịnh Đình Đức 06/11/2003 169 8  
9 11C1 Lê Hồng Đức 10/09/2003 163 7  
10 11C1 Lê Công Hà Giang 19/07/2003 179 8  
11 11C1 Nguyễn Văn Hậu 02/07/2003 228 10  
12 11C1 Ngô Thị Hoa 12/03/2003 256 11  
13 11C1 Lê Tư Hoàng 05/05/2003 268 12  
14 11C1 Lê Văn Hùng 02/09/2003 289 13  
15 11C1 Lê Đình Huy 03/09/2002 324 14  
16 11C1 Trịnh Thu Hương 26/01/2003 316 14  
17 11C1 Nguyễn Thị Bích Hường 12/12/2002 320 14  
18 11C1 Lê Ngọc Khánh 03/04/2003 339 15  
19 11C1 Ngô Văn Mạnh 06/10/2003 435 19  
20 11C1 Lê Công Nam 01/03/2003 457 20  
21 11C1 Lê Thị Ngọc 18/05/2003 481 21  
22 11C1 Đặng Minh Nhật 15/07/2003 496 21  
23 11C1 Hoàng Anh Phi 02/01/2003 519 22  
24 11C1 Trịnh Ngọc Phúc 27/02/2003 524 22  
25 11C1 Nguyễn Văn Quốc 10/11/2003 555 24  
26 11C1 Ngô Văn Quý 23/01/2003 556 24  
27 11C1 Trịnh Thị Quý 24/11/2003 559 24  
28 11C1 Phạm Thị Quyên 18/02/2003 563 24  
29 11C1 Lưu Ngọc Tân 11/10/2002 590 25  
30 11C1 Lưu Văn Thái 12/12/2003 595 25  
31 11C1 Bùi Thị Thanh 10/10/2003 608 26  
32 11C1 Ngô Thị Thanh 24/10/2003 612 26  
33 11C1 Lê Đình Thắng 06/05/2003 600 25  
34 11C1 Lê Thị Thu 20/02/2003 648 27  
35 11C1 Nguyễn Thị Hoài Thu 27/12/2002 650 28  
36 11C1 Trịnh Thị Thương 23/08/2003 666 28  
37 11C1 Lê Minh Tiến 21/11/2003 689 29  
38 11C1 Nguyễn Thị Tình 20/11/2003 697 30  
39 11C1 Nguyễn Thị Thu Trang 06/01/2003 715 30  
40 11C1 Đinh Quang Trọng 29/10/2003 723 31  
41 11C1 Lê Văn Trương 02/08/2003 727 31  
42 11C1 Phạm Anh Tuấn 11/07/2003 745 32  
43 11C1 Trịnh Văn Tuấn 23/05/2003 749 32  
44 11C1 Nguyễn Thị Tuyết 22/05/2003 762 32  
45 11C1 Trịnh Thị Xuân 02/08/2003 781 33  
  11C1 Count 45        
1 11C2 Nguyễn Thị Kim Anh 16/11/2003 30 2  
2 11C2 Phạm Minh Chương 23/10/2003      
3 11C2 Lê Viết Cường 09/03/2003 90 4  
4 11C2 Nguyễn Quốc Cường 01/04/2003 92 4  
5 11C2 Nguyễn Thị Diệp 16/04/2003 95 4  
6 11C2 Lữ Thị Huyền Diệu 24/01/2003 96 4  
7 11C2 Nguyễn Thị Diệu 20/11/2003 97 5  
8 11C2 Đỗ Thị Thùy Dung 18/03/2003 101 5  
9 11C2 Lê Huy Dương 07/06/2003 127 6  
10 11C2 Lê Thị Hạnh 25/07/2003 221 10  
11 11C2 Lê Thị Hạnh 02/08/2003 222 10  
12 11C2 Trịnh Thị Hân 21/11/2003 204 9  
13 11C2 Ngô Thị Ánh Hồng 29/05/2003 279 12  
14 11C2 Nguyễn Hồng Liên 14/09/2002 361 16  
15 11C2 Lê Thị Trúc Linh 09/05/2003 373 16  
16 11C2 Nguyễn Thùy Linh 12/01/2003 386 17  
17 11C2 Phạm Như Lợi 12/10/2003 403 17  
18 11C2 Lưu Thiện Mạnh 02/09/2003 434 19  
19 11C2 Vũ Nhật Minh 25/12/2003 447 19  
20 11C2 Vũ Thị Trà My 25/09/2003 451 19  
21 11C2 Lê Thị Hồng Nhung 15/09/2003 507 22  
22 11C2 Phạm Thị Nhung 05/11/2003 512 22  
23 11C2 Lê Thị Ngọc Phương 06/01/2003 529 23  
24 11C2 Phạm Thị Phương 18/08/2003 533 23  
25 11C2 Hoàng Minh Quân 21/12/2003 542 23  
26 11C2 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 05/02/2003 571 24  
27 11C2 Trịnh Mỹ Tâm 23/03/2003 586 25  
28 11C2 Trịnh Thị Tâm 04/03/2003 587 25  
29 11C2 Nguyễn Minh Tấn 10/10/2003 591 25  
30 11C2 Khương Thị Thanh 28/10/2003 609 26  
31 11C2 Lê Thị Thịnh 19/08/2003 642 27  
32 11C2 Lê Thị Thúy 06/12/2003 669 28  
33 11C2 Trịnh Thị Mai Thương 18/11/2003 664 28  
34 11C2 Trương Quang Tiến 26/07/2003 695 29  
35 11C2 Ngô Thị Trang 25/10/2003 709 30  
36 11C2 Nguyễn Quỳnh Trang 27/10/2003 713 30  
37 11C2 Trịnh Thị Minh Tuyết 26/03/2003 763 32  
38 11C2 Hà Nhật Vy 07/10/2003 777 33  
39 11C2 Nguyễn Thị Xoan 01/10/2003 779 33  
  11C2 Count 39        
1 11C3 Hoàng Thị Kim Anh 07/08/2003 10 1  
2 11C3 Nguyễn Tuấn Anh 20/12/2003 35 2  
3 11C3 Phạm Nam Anh 27/03/2003 37 2  
4 11C3 Lê Văn Chiến 09/04/2003 74 4  
5 11C3 Nguyễn Đức Cường 03/05/2003 91 4  
6 11C3 Lê Thị Thúy Dung 02/08/2003 105 5  
7 11C3 Nguyễn Anh Dũng 22/09/2003 117 5  
8 11C3 Lê Duy Đức 13/08/2003 162 7  
9 11C3 Trịnh Xuân Đức 17/12/2003 174 8  
10 11C3 Vũ Văn Đức 04/09/2003 176 8  
11 11C3 Lê Đình Hà 24/09/2003 189 8  
12 11C3 Nguyễn Lê Thúy Hòa 19/06/2003 265 12  
13 11C3 Nguyễn Văn Hoàng 17/08/2003 270 12  
14 11C3 Đỗ Thị Hồng 10/09/2003 273 12  
15 11C3 Nguyễn Thị Hồng 11/03/2003 281 12  
16 11C3 Trịnh Đức Hùng 05/09/2003 293 13  
17 11C3 Nguyễn Thị Huyền 12/05/2003 333 14  
18 11C3 Nguyễn Văn Hưng 13/05/2003 300 13  
19 11C3 Phạm Thị Thu Hường 05/08/2003 321 14  
20 11C3 Khương Minh Khoan 02/09/2003 343 15  
21 11C3 Vũ Đình Lâm 25/08/2003 352 15  
22 11C3 Trịnh Đình Linh 18/02/2003 391 17  
23 11C3 Lê Thị Loan 06/12/2003 398 17  
24 11C3 Nguyễn Thị Loan 17/10/2003 400 17  
25 11C3 Lê Ngọc Long 30/12/2002 406 17  
26 11C3 Khương Thị Hương Ly 05/07/2003 420 18  
27 11C3 Nguyễn Thị Xuân Mai 19/09/2003 429 18  
28 11C3 Vũ Văn Minh 03/11/2003 448 19  
29 11C3 Lê Phương Nam 08/05/2003 459 20  
30 11C3 Trương Phương Nam 01/05/2003 463 20  
31 11C3 Nguyễn Thị Thanh Nga 02/07/2003 467 20  
32 11C3 Ngô Thị Hồng Nhung 05/11/2003 510 22  
33 11C3 Ngô Thị Hồng Phúc 20/05/2003 522 22  
34 11C3 Trịnh Thị Phương 25/09/2003 535 23  
35 11C3 Trịnh Văn Quân 20/08/2003 548 23  
36 11C3 Cao Ngọc Thiên 20/05/2003 640 27  
37 11C3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 06/11/2003 679 29  
38 11C3 Vũ Đình Thuyên 19/07/2003 684 29  
39 11C3 Bùi Quốc Toàn 01/08/2003 698 30  
  11C3 Count 39        
1 11C4 Trịnh Thị Châm 06/02/2003 65 3  
2 11C4 Trần Lê Chiến 13/05/2003 75 4  
3 11C4 Nguyễn Đình Chung 14/11/2003 80 4  
4 11C4 Lê Đình Du 23/08/2003 100 5  
5 11C4 Phạm Văn Dũng 31/08/2003 119 5  
6 11C4 Nguyễn Thị Đào 01/09/2003 143 6  
7 11C4 Vũ Thị Đào 28/04/2003 144 6  
8 11C4 Lê Thị Đức 28/12/2003 166 7  
9 11C4 Dương Thu Hà 10/10/2003 187 8  
10 11C4 Lê Đình Hải 13/08/2003 198 9  
11 11C4 Hoàng Thị Hậu 20/07/2003 224 10  
12 11C4 Lê Huy Hòa 15/10/2003 263 11  
13 11C4 Lê Thị Hồng 11/01/2003 276 12  
14 11C4 Trần Ngọc Huynh 22/05/2003 336 14  
15 11C4 Trịnh Thị Hương 11/08/2003 315 14  
16 11C4 Trịnh Thị Ngọc Lam 12/01/2003 346 15  
17 11C4 Lê Thị Lan 04/02/2003 354 15  
18 11C4 Lê Hoài Lâm 26/03/2003 348 15  
19 11C4 Lê Huy Lân 12/11/2003 359 15  
20 11C4 Trịnh Thị Bích Lọc 01/03/2003 401 17  
21 11C4 Ngô Văn Lương 15/11/2002 417 18  
22 11C4 Lê Quang Minh 27/02/2003 440 19  
23 11C4 Trần Thị Nhung 25/08/2003 513 22  
24 11C4 Hoàng Minh Quang 29/08/2003 549 23  
25 11C4 Lê Thị Diễm Quỳnh 22/02/2003 567 24  
26 11C4 Trịnh Thị Tần 08/11/2003 592 25  
27 11C4 Lê Văn Thanh 24/09/2003 611 26  
28 11C4 Trần Thị Tuyết Thanh 22/09/2003 615 26  
29 11C4 Lê Huy Thành 16/10/2003 618 26  
30 11C4 Ngô Văn Thái 12/04/2003 596 25  
31 11C4 Trịnh Hồng Thái 13/02/2003 598 25  
32 11C4 Đinh Thị Thanh Thảo 02/06/2003 627 27  
33 11C4 Lưu Phương Thảo 11/11/2003 632 27  
34 11C4 Trịnh Hoài Thuận 26/10/2003 655 28  
35 11C4 Lê Thị Thúy 04/10/2003 670 28  
36 11C4 Thiều Hoài Thương 16/08/2003 662 28  
37 11C4 Trịnh Thị Thương 01/04/2003 667 28  
38 11C4 Lê Huy Tiến 22/12/2001 688 29  
39 11C4 Trịnh Văn Quốc Triệu 26/02/2003 721 31  
40 11C4 Trịnh Văn Trường 17/09/2003 733 31  
41 11C4 Lê Huy Tuấn 20/09/2003 740 31  
42 11C4 Lê Văn Tuấn 19/05/2003 742 31  
43 11C4 Lê Thị Tuyết 24/03/2003 761 32  
44 11C4 Lê Xuân Tùng 02/03/2003 751 32  
  11C4 Count 44        
1 11C5 Phạm Lê Chí Công 17/02/2003 83 4  
2 11C5 Trịnh Hữu Công 09/04/2003 84 4  
3 11C5 Trịnh Văn Cơ 03/04/2003 81 4  
4 11C5 Hoàng Anh Dũng 12/08/2003 113 5  
5 11C5 Nguyễn Văn Đại 20/03/2003 139 6  
6 11C5 Đỗ Văn Đạt 02/10/2003 145 7  
7 11C5 Lê Đình Đức 24/09/2003 161 7  
8 11C5 Lê Huy Đức 29/01/2003 164 7  
9 11C5 Trịnh Viết Đức 13/04/2003 172 8  
10 11C5 Trịnh Thị Hậu 08/02/2003 229 10  
11 11C5 Lê Thế Hiệp 18/06/2003 241 11  
12 11C5 Khương Thị Hoa 10/03/2003 250 11  
13 11C5 Đỗ Văn Huy 19/11/2003 323 14  
14 11C5 Lê Văn Hưng 28/12/2003 298 13  
15 11C5 Lê An Khánh 27/08/2003 338 15  
16 11C5 Vũ Văn Khôi 15/11/2003 344 15  
17 11C5 Ngô Thị Lan 10/10/2003 355 15  
18 11C5 Ngô Thị Thùy Linh 17/05/2003 378 16  
19 11C5 Nguyễn Văn Linh 16/02/2003 387 17  
20 11C5 Nguyễn Thị Kim Loan 11/12/2003 399 17  
21 11C5 Lê Huy Long 10/02/2003 405 17  
22 11C5 Trần Đức Lương 08/05/2003 419 18  
23 11C5 Trịnh Thị Mai 04/03/2003 431 18  
24 11C5 Ngô Văn Mạnh 24/12/2003 436 19  
25 11C5 Vũ Thị Thanh Mỹ 26/12/2003 452 19  
26 11C5 Lê Thị Nga 22/09/2003 465 20  
27 11C5 Nguyễn Trung Nghĩa 28/06/2003 479 20  
28 11C5 Trịnh Văn Nghĩa 06/03/2003 480 20  
29 11C5 Lê Xuân Thành 15/07/2003 619 26  
30 11C5 Ngô Ngọc Thành 15/12/2003 620 26  
31 11C5 Lê Hữu Thắng 03/01/2003 601 26  
32 11C5 Lê Ngọc Thắng 24/04/2003 602 26  
33 11C5 Mai Đức Thắng (bỏ Học) 11/11/2002 271 12  
34 11C5 Trịnh Đình Tiến 24/03/2003 693 29  
35 11C5 Lê Thị Kiều Trang 16/10/2003 707 30  
36 11C5 Lê Văn Trung 20/04/2003 725 31  
37 11C5 Ngô Ngọc Tú 12/01/2003 735 31  
38 11C5 Lê Đình Tuấn 20/01/2003 739 31  
39 11C5 Trịnh Văn Tùng 06/10/2003 752 32  
40 11C5 Vũ Văn Tùng 22/06/2003 753 32  
41 11C5 Trịnh Hữu Uy 26/01/2003 765 32  
  11C5 Count 41        
1 11C6 Trịnh Thị An 11/08/2003 4 1  
2 11C6 Nguyễn Thị Hồng Ánh 17/12/2003 51 3  
3 11C6 Lê Đăng Chính 04/11/2003 77 4  
4 11C6 Lê Thị Huyền Dịu 12/02/2003 98 5  
5 11C6 Lê Tiến Dũng 10/01/2003 115 5  
6 11C6 Trịnh Đình Dũng 20/12/2003 121 6  
7 11C6 Lê Văn Duy 22/05/2003 130 6  
8 11C6 Lê Đình Dương 22/06/2002 126 6  
9 11C6 Nguyễn Phùng Dương 24/04/2003 128 6  
10 11C6 Nguyễn Văn Đạt 01/01/2003 148 7  
11 11C6 Đàm Đình Đức 01/06/2003 158 7  
12 11C6 Vũ Văn Đức 17/05/2003 177 8  
13 11C6 Nguyễn Văn Hai 02/04/2003 196 9  
14 11C6 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/04/2003 214 9  
15 11C6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/09/2003 215 9  
16 11C6 Trịnh Thị Hằng 20/10/2003 220 10  
17 11C6 Nguyễn Thị Hiền 05/01/2003 235 10  
18 11C6 Đàm Đình Hòa 21/03/2003 261 11  
19 11C6 Lê Thị Hồng 13/02/2003 277 12  
20 11C6 Trịnh Lý Huỳnh 10/07/2003 337 15  
21 11C6 Lê Đức Hưng 24/03/2003 296 13  
22 11C6 Lê Đình Khuê 24/11/2003 345 15  
23 11C6 Trịnh Thị Lan 12/11/2003 357 15  
24 11C6 Đào Ngọc Linh 06/06/2003      
25 11C6 Hoàng Văn Linh 06/06/2003 366 16  
26 11C6 Trịnh Hà Linh 01/01/2003 392 17  
27 11C6 Lưu Đình Lương 25/08/2003 416 18  
28 11C6 Nguyễn Thị Thảo Ly 02/12/2003 421 18  
29 11C6 Lê Thị Thiên Lý 11/11/2003 423 18  
30 11C6 Lê Thị Mai 10/02/2003 427 18  
31 11C6 Lưu Quỳnh Nga 21/10/2003 466 20  
32 11C6 Nguyễn Thị Phương 17/04/2003 531 23  
33 11C6 Lê Thị Quỳnh 26/12/2003 568 24  
34 11C6 Hoàng Minh Sơn 06/05/2003 578 25  
35 11C6 Lê Tiến Thái 18/09/2002 594 25  
36 11C6 Lê Thu Thảo 13/03/2003 631 27  
37 11C6 Lê Thế Thắng 20/11/2003 603 26  
38 11C6 Trịnh Thị Thủy 10/12/2003 683 29  
39 11C6 Nguyễn Thị Thúy 09/12/2003 672 28  
40 11C6 Lê Thu Trang 03/09/2003 708 30  
41 11C6 Trịnh Thị Vinh 07/04/2003 773 33  
  11C6 Count 41        
1 11C7 Bùi Thị Ngọc Anh 21/11/2003 6 1  
2 11C7 Đặng Thế Anh 17/10/2003 8 1  
3 11C7 Lê Tuấn Anh 21/07/2003 19 1  
4 11C7 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 10/09/2003 21 1  
5 11C7 Phùng Thế Anh 06/09/2003 40 2  
6 11C7 Lưu Xuân Chung 03/09/2003 79 4  
7 11C7 Trịnh Văn Công 11/04/2003 86 4  
8 11C7 Lê Văn Cường 26/09/2003 89 4  
9 11C7 Lê Văn Do 30/08/2003 99 5  
10 11C7 Lê Đình Dũng 25/09/2003 114 5  
11 11C7 Trịnh Văn Đại 15/03/2003 140 6  
12 11C7 Trịnh Thành Đạt 26/10/2003 151 7  
13 11C7 Vũ Văn Đạt 30/09/2003 153 7  
14 11C7 Trịnh Minh Đức 02/03/2003 170 8  
15 11C7 Nguyễn Hồng Hải 26/10/2003 201 9  
16 11C7 Nguyễn Thị Hiền 08/09/2003 236 10  
17 11C7 Trịnh Thị Hiền 14/08/2003 238 10  
18 11C7 Vũ Đình Hiệp 24/05/2003 244 11  
19 11C7 Lê Thị Hồng 25/11/2003 278 12  
20 11C7 Hoàng Thị Huyền 04/04/2003 329 14  
21 11C7 Trịnh Quốc Lâm 23/11/2003 351 15  
22 11C7 Hách Kiều Linh 12/08/2003 365 16  
23 11C7 Lưu Thị Linh 14/12/2003 376 16  
24 11C7 Lưu Thị Lý 18/08/2003 424 18  
25 11C7 Đào Xuân Mạnh 18/03/2003 433 19  
26 11C7 Nguyễn Hoài Nam 30/07/2003 461 20  
27 11C7 Trịnh Thị Nga 21/02/2003 472 20  
28 11C7 Vũ Thị Nga 18/08/2003 473 20  
29 11C7 Lê Tuấn Nghĩa 05/09/2003 478 20  
30 11C7 Hách Nguyễn Diệu Phương 06/11/2003 525 22  
31 11C7 Lại Hồng Quân 17/02/2003 543 23  
32 11C7 Trịnh Đình Thái 13/08/2003 597 25  
33 11C7 Lê Thị Thu 25/07/2003 649 28  
34 11C7 Nguyễn Văn Thủy 14/08/2003 681 29  
35 11C7 Lê Minh Thương 09/01/2003 656 28  
36 11C7 Mai Văn Tiến 04/08/2003 691 29  
37 11C7 Nguyễn Hoàng Trang 07/09/2003 711 30  
38 11C7 Trịnh Đình Trường 25/04/2002 732 31  
39 11C7 Trịnh Văn Tường 09/03/2003 756 32  
  11C7 Count 39        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây