DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 NĂM HOC 2019-2020

Thứ năm - 20/06/2019 06:16
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Yên Định 1. Lịch tập trung và lịch nhập học nhà trường sẽ thông báo vào cuối tháng 7/2019
Xem điểm thi vào 10
http://220.231.105.70:8086/Tracuu/TracuuKetqua.aspx
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
1 561001 Trịnh Đăng An 04/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
2 561002 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
3 561003 Trịnh Quốc An 18/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
4 561004 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
5 561005 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
6 561006 Lê Thị Việt An 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
7 561008 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
8 561009 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
9 561010 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
10 561011 Lê Đức Anh 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
11 561012 Lê Đức Anh 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
12 561013 Lê Đức Anh 23/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
13 561014 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
14 561015 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
15 561016 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
16 561017 Phạm Đức Anh 07/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
17 561018 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 Ngọc Lặc, Thanh Hóa
18 561019 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
19 561021 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
20 561022 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
21 561023 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
22 561024 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
23 561025 Trịnh Mai Anh 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
24 561026 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
25 561028 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
26 561029 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
27 561030 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
28 561031 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương
29 561032 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
30 561033 Lê Bùi Quang Anh 15/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
31 561034 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
32 561035 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
33 561036 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
34 561037 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
35 561038 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
36 561039 Thiều Sỹ Anh 25/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
37 561040 Trịnh Thị Anh 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
38 561041 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
39 561043 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
40 561044 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
41 561045 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
42 561047 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
43 561048 Trương Văn Anh 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
44 561049 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 Bv Đa Khoa Đồng Nai
45 561050 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
46 561052 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
47 561053 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
48 561054 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
49 561055 Lâm Quang Bách 23/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
50 561056 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
51 561057 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
52 561058 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
53 561059 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
54 561060 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
55 561061 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
56 561062 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
57 561063 Cao Thị Châu 18/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
58 561064 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
59 561065 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
60 561066 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
61 561067 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
62 561068 Lê Đình Chinh 21/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
63 561069 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
64 561070 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
65 561071 Lê Chí Chung 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
66 561072 Trịnh Mai Chung 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
67 561073 Lê Văn Chung 11/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
68 561074 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
69 561075 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
70 561076 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 Lâm Đồng
71 561077 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
72 561078 Phạm Văn Cường 23/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
73 561079 Trần Thị Diện 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
74 561081 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
75 561082 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
76 561083 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
77 561084 Lê Thị Diệu 12/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
78 561085 Trịnh Thị Dung 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
79 561086 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
80 561087 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
81 561088 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
82 561089 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa
83 561090 Hoàng Đình Dũng 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
84 561091 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
85 561092 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
86 561093 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
87 561094 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
88 561095 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
89 561096 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
90 561097 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
91 561098 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
92 561099 Lê Văn Dũng 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
93 561100 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
94 561101 Lê Đình Dương 28/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
95 561102 Lê Đình Dương 30/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
96 561103 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
97 561104 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
98 561105 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
99 561106 Lê Thị Thùy Dương 12/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
100 561107 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
101 561108 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
102 561109 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
103 561110 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
104 561111 Lê Trí Dương 14/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
105 561112 Lê Tùng Dương 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
106 561113 Trịnh Văn Tùng Dương 15/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
107 561114 Lê Văn Dương 03/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
108 561115 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
109 561116 Lê An Duy 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
110 561117 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
111 561118 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
112 561119 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
113 561120 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 Thạch Thành, Thanh Hóa
114 561121 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
115 561122 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
116 561123 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
117 561124 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
118 561125 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
119 561126 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
120 561128 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
121 561130 Đinh Thị Đào 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
122 561131 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
123 561132 Trịnh Quốc Đạt 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
124 561133 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
125 561134 Lê Thế Đạt 10/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
126 561135 Cao Tiến Đạt 25/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
127 561136 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
128 561137 Nguyễn Trọng Đạt 04/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
129 561138 Lê Văn Đạt 13/09/2004 Bệnh Viện Hùng Vương
130 561139 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
131 561143 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
132 561144 Lê Anh Đức 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
133 561145 Trần Anh Đức 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
134 561146 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
135 561148 Trịnh Công Minh Đức 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
136 561149 Lê Minh Đức 18/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
137 561151 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
138 561152 Phạm Ngọc Đức 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
139 561154 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
140 561156 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
141 561158 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
142 561159 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
143 561160 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
144 561162 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
145 561163 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
146 561164 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
147 561166 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
148 561167 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
149 561168 Lê Đức Hải 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
150 561169 Trần Đức Hải 11/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
151 561170 Lê Hồng Hải 02/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
152 561171 Lê Thế Hải 03/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
153 561172 Trần Tiến Hải 19/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
154 561173 Lê Trí Hải 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
155 561174 Dương Văn Hải 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
156 561175 Lê Văn Hải 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
157 561176 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
158 561177 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
159 561178 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
160 561179 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
161 561180 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
162 561181 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
163 561182 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
164 561183 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
165 561184 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
166 561185 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
167 561186 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
168 561187 Vũ Thị Hà 11/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
169 561188 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
170 561189 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
171 561190 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
172 561191 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
173 561192 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
174 561193 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
175 561194 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
176 561195 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 Yên Định, Thanh Hóa
177 561196 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
178 561197 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
179 561198 Tống Thúy Hằng 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
180 561199 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
181 561200 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
182 561201 Lê Văn Hậu 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
183 561203 Lê Thị Hiên 09/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
184 561204 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
185 561205 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 Thạch Thành, Thanh Hóa
186 561206 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
187 561207 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
188 561208 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
189 561209 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
190 561210 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa
191 561211 Trịnh Thu Hiền 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
192 561212 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
193 561213 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
194 561214 Lê Minh Hiếu 21/08/2004 Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh
195 561216 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
196 561217 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
197 561218 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
198 561219 Ngô Trung Hiếu 15/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
199 561221 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
200 561222 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
201 561223 Lê Thị Hoa 16/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
202 561225 Lưu Thu Hoài 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
203 561226 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
204 561231 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
205 561232 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
206 561234 Lê Đình Hồng 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
207 561235 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
208 561236 Lê Thị Hồng 26/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
209 561237 Lê Thị Hồng 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
210 561238 Lê Thị Hồng 12/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
211 561239 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
212 561240 Trần Thị Hồng 04/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
213 561241 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
214 561242 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
215 561243 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
216 561244 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
217 561245 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
218 561246 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
219 561247 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
220 561248 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
221 561249 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
222 561250 Lê Thị Huệ 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
223 561251 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
224 561252 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
225 561253 Vũ Thị Huệ 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
226 561254 Lê Thu Huệ 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
227 561256 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
228 561257 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
229 561258 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
230 561259 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
231 561260 Lê Việt Hùng 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
232 561262 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
233 561263 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
234 561264 Lê Văn Hưng 21/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
235 561265 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
236 561266 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
237 561267 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
238 561268 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
239 561269 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
240 561270 Cao Thị Hương 07/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
241 561271 Lê Thị Hương 25/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
242 561273 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
243 561274 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
244 561275 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa
245 561276 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
246 561277 Lê Thị Hường 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
247 561278 Nguyễn Thị Hường 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
248 561279 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
249 561280 Hà Quang Huy 28/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
250 561281 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
251 561282 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
252 561283 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
253 561284 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
254 561285 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
255 561286 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
256 561287 Lê Thị Huyền 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
257 561288 Lê Thị Huyền 18/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
258 561289 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
259 561290 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
260 561291 Lê Thị Thuý Huyền 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
261 561292 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 Hà Trung, Thanh Hóa
262 561293 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
263 561294 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
264 561295 Lê Huy Khôi 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
265 561296 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
266 561297 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
267 561298 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
268 561299 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 Anh Sơn, Nghệ An
269 561303 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
270 561304 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
271 561305 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
272 561306 Bùi Thanh Lam 06/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
273 561307 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
274 561308 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
275 561309 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
276 561310 Lê Thị Lan 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
277 561311 Lê Thị Lan 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
278 561312 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
279 561313 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
280 561314 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
281 561315 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
282 561316 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
283 561317 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
284 561318 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
285 561319 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
286 561320 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
287 561321 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
288 561322 Phạm Thị Liên 06/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
289 561323 Trần Thị Liên 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
290 561324 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
291 561325 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 Thanh Liêm, Hà Nam
292 561326 Lưu Gia Linh 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
293 561327 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
294 561328 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
295 561329 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
296 561330 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
297 561331 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
298 561332 Đào Thị Linh 04/10/2004 Ngọc Lặc, Thanh Hóa
299 561333 Lê Thị Linh 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
300 561334 Phạm Thị Linh 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
301 561335 Phạm Thị Linh 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
302 561336 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
303 561337 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
304 561338 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
305 561339 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
306 561340 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
307 561341 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
308 561342 Phạm Văn Linh 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
309 561343 Lê Kiều Loan 19/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
310 561344 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
311 561345 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
312 561346 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
313 561347 Lê Thùy Loan 01/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
314 561349 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
315 561350 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
316 561351 Bùi Quang Long 05/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
317 561352 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
318 561353 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
319 561355 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
320 561356 Lê Thị Lương 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
321 561358 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
322 561359 Lê Hồng Ly 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
323 561360 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 Bv Nhân Dân Gia Định,tp Hồ Chí Minh
324 561361 Lê Đình Lý 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
325 561362 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 Yên Định, Thanh Hóa
326 561363 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
327 561364 Lê Thị Mai 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
328 561365 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
329 561366 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
330 561367 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
331 561368 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
332 561369 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
333 561370 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
334 561371 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
335 561372 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
336 561373 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
337 561374 Lê Văn Mạnh 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
338 561376 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
339 561377 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
340 561378 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
341 561379 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
342 561380 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
343 561381 Trần Nhật Minh 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
344 561382 Đinh Quang Minh 15/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
345 561383 Lê Thị Minh 19/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
346 561384 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
347 561386 Lê Xuân Minh 05/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
348 561387 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
349 561388 Khương Trà My 08/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
350 561389 Lê Anh Nam 03/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
351 561390 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
352 561392 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
353 561393 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
354 561394 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004 Bệnh Viện Tỉnh Hà Tây
355 561396 Lê Văn Nam 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
356 561397 Ngô Văn Nam 21/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
357 561398 Phạm Văn Nam 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
358 561399 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
359 561400 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 Tánh Linh, Bình Thuận
360 561401 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
361 561402 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
362 561403 Hoàng Việt Nga 10/11/2004 Bv Bạch Mai Hà Nội
363 561404 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
364 561405 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
365 561406 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
366 561407 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
367 561408 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
368 561409 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Gia Lai
369 561410 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
370 561412 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
371 561413 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
372 561415 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
373 561416 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
374 561417 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
375 561418 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
376 561419 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
377 561420 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
378 561421 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
379 561422 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
380 561423 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
381 561424 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
382 561425 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 Bình Dương
383 561426 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
384 561427 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
385 561428 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
386 561429 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
387 561430 Lê Thị Nhung 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
388 561431 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
389 561433 Trần Doãn Như 10/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
390 561434 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
391 561435 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
392 561438 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
393 561439 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
394 561440 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
395 561441 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
396 561442 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
397 561443 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
398 561445 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
399 561447 Trần Phú 02/05/2004 Hậu Lộc, Thanh Hóa
400 561448 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
401 561449 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
402 561450 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 Bv Thành Phố Thanh Hóa
403 561451 Trần Minh Phương 01/06/2004 Bến Lức, Long An
404 561452 Đào Thị Phương 23/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
405 561453 Lê Thị Phương 13/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
406 561454 Lê Thị Phương 22/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
407 561455 Ngô Thị Phương 10/02/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
408 561456 Quản Thị Phương 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
409 561457 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
410 561458 Đặng Thu Phương 19/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
411 561459 Nguyễn Thị Thu Phương 02/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
412 561460 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
413 561461 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
414 561462 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
415 561463 Lê Thị Phượng 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
416 561464 Trần Thị Phượng 14/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
417 561465 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
418 561466 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
419 561467 Khương Minh Quang 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
420 561468 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
421 561469 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
422 561470 Lê Xuân Quang 16/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
423 561471 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
424 561472 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
425 561474 Vũ Minh Quân 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
426 561475 Vũ Trung Quân 11/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
427 561476 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
428 561477 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
429 561478 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
430 561479 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
431 561480 Lê Thị Quyên 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
432 561481 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
433 561482 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
434 561483 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
435 561484 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
436 561485 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
437 561486 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
438 561487 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
439 561488 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
440 561489 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
441 561490 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
442 561491 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
443 561492 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
444 561493 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
445 561494 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
446 561495 Lê Đình Sâm 26/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
447 561496 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
448 561497 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
449 561498 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
450 561499 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
451 561500 Lê Hồng Sơn 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
452 561501 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
453 561502 Lê Minh Sơn 08/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
454 561503 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
455 561504 Lê Thị Sương 14/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
456 561505 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
457 561506 Lê Anh Tài 08/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
458 561507 Lê Bá Tài 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
459 561508 Lê Thế Tài 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
460 561509 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
461 561510 Đào Văn Tài 14/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
462 561511 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
463 561512 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
464 561513 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
465 561514 Vũ Văn Tài 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
466 561515 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
467 561516 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
468 561517 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
469 561518 Lê Thị Tâm 17/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
470 561519 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
471 561520 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
472 561521 Trịnh Thị Tâm 16/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
473 561522 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
474 561523 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
475 561524 Trịnh Đình Thái 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
476 561525 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
477 561527 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 Bá Thước, Thanh Hóa
478 561528 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
479 561529 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
480 561530 Lê Quang Thành 08/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
481 561532 Bùi Văn Thành 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
482 561533 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
483 561534 Lê Phương Thảo 28/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
484 561535 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
485 561536 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
486 561537 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
487 561538 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
488 561539 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
489 561540 Lê Thị Thảo 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
490 561541 Mai Thị Thảo 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
491 561542 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
492 561544 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
493 561545 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
494 561546 Trương Văn Thảo 23/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
495 561548 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
496 561549 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
497 561550 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
498 561552 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
499 561553 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
500 561554 Mai Văn Thắng 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
501 561556 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
502 561557 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
503 561558 Trần Văn Thắng 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
504 561559 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
505 561560 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
506 561561 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
507 561562 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
508 561564 Lê Đức Thiện 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
509 561565 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
510 561566 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
511 561567 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
512 561568 Lê Hoàng Thông 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
513 561569 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
514 561570 Lê Văn Thơm 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
515 561572 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
516 561573 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
517 561574 Lê Thị Thu 21/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
518 561575 Lê Thị Thu 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
519 561576 Lê Thị Thu 14/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
520 561577 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
521 561578 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
522 561579 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
523 561580 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
524 561581 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
525 561582 Lê Hoài Thương 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
526 561583 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
527 561584 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
528 561585 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
529 561586 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
530 561587 Phạm Thị Thương 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
531 561588 Vũ Thị Thương 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
532 561589 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
533 561590 Lê Thị Thuý 05/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
534 561592 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
535 561593 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
536 561594 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
537 561595 Đào Thị Thủy 16/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
538 561596 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 Bv Lê Lợi Vũng Tàu
539 561598 Lê Đức Tiến 05/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa
540 561599 Trần Lê Tiến 23/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
541 561601 Trần Văn Tiến 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
542 561602 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
543 561603 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa
544 561605 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
545 561606 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
546 561607 Ngô Văn Toan 08/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
547 561608 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
548 561611 Lê Văn Toàn 11/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
549 561612 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
550 561613 Lê Huyền Trang 24/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
551 561615 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
552 561616 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
553 561617 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
554 561618 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
555 561619 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
556 561620 Lê Kiều Trang 02/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
557 561621 Lê Thị Trang 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
558 561622 Lê Thị Trang 29/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
559 561623 Lưu Thị Trang 06/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
560 561624 Lê Thu Trang 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
561 561625 Mai Thu Trang 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
562 561626 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
563 561627 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
564 561628 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 Ninh Thuận
565 561629 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
566 561630 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
567 561631 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 Thọ Xuân, Thanh Hóa
568 561632 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
569 561633 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
570 561634 Trần Thị Trúc 23/07/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương
571 561637 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
572 561638 Lê Văn Trường 03/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
573 561639 Phạm Văn Trường 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
574 561640 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
575 561641 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
576 561642 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
577 561643 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
578 561644 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
579 561645 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
580 561646 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
581 561647 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa
582 561648 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
583 561649 Trịnh Đình Tuấn 13/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
584 561650 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
585 561651 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa
586 561652 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
587 561653 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
588 561654 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
589 561655 Trần Anh Tùng 11/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
590 561656 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
591 561657 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
592 561660 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
593 561661 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
594 561662 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
595 561663 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
596 561664 Luyện Thị Tú 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
597 561666 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
598 561667 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
599 561668 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
600 561669 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
601 561670 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
602 561671 Trịnh Hải Vân 27/09/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
603 561673 Lê Thảo Vân 10/02/2004 Bá Thước, Thanh Hóa
604 561674 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
605 561675 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
606 561676 Bùi Thị Vân 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
607 561677 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 Thái Thụy, Thái Bình
608 561678 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
609 561679 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
610 561680 Lê Thảo Vi 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
611 561681 Lê Bá Việt 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
612 561682 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
613 561684 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
614 561685 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
615 561686 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
616 561687 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
617 561688 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
618 561689 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 Đà Lạt, Lâm Đồng
619 561690 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
620 561691 Trần Long Vũ 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
621 561692 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa
622 561693 Lê Quang Vũ 05/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
623 561694 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
624 561695 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
625 561696 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
626 561697 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
627 561698 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
628 Khuyết tật Trịnh Thị Dung 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hoá
629 Khuyết tật Hà Văn Thuận 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hoá

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây