Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 NĂM HOC 2019-2020

Thứ năm - 20/06/2019 06:16
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Yên Định 1. Lịch tập trung và lịch nhập học nhà trường sẽ thông báo vào cuối tháng 7/2019
Xem điểm thi vào 10
http://220.231.105.70:8086/Tracuu/TracuuKetqua.aspx
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
1 561001 Trịnh Đăng An 04/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
2 561002 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
3 561003 Trịnh Quốc An 18/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
4 561004 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
5 561005 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
6 561006 Lê Thị Việt An 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
7 561008 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
8 561009 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
9 561010 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
10 561011 Lê Đức Anh 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
11 561012 Lê Đức Anh 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
12 561013 Lê Đức Anh 23/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
13 561014 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
14 561015 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
15 561016 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
16 561017 Phạm Đức Anh 07/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
17 561018 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 Ngọc Lặc, Thanh Hóa
18 561019 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
19 561021 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
20 561022 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
21 561023 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
22 561024 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
23 561025 Trịnh Mai Anh 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
24 561026 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
25 561028 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
26 561029 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
27 561030 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
28 561031 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương
29 561032 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
30 561033 Lê Bùi Quang Anh 15/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
31 561034 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
32 561035 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
33 561036 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
34 561037 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
35 561038 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
36 561039 Thiều Sỹ Anh 25/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
37 561040 Trịnh Thị Anh 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
38 561041 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
39 561043 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
40 561044 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
41 561045 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
42 561047 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
43 561048 Trương Văn Anh 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
44 561049 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 Bv Đa Khoa Đồng Nai
45 561050 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
46 561052 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
47 561053 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
48 561054 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
49 561055 Lâm Quang Bách 23/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
50 561056 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
51 561057 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
52 561058 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
53 561059 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
54 561060 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
55 561061 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
56 561062 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
57 561063 Cao Thị Châu 18/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
58 561064 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
59 561065 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
60 561066 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
61 561067 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
62 561068 Lê Đình Chinh 21/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
63 561069 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
64 561070 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
65 561071 Lê Chí Chung 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
66 561072 Trịnh Mai Chung 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
67 561073 Lê Văn Chung 11/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
68 561074 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
69 561075 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
70 561076 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 Lâm Đồng
71 561077 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
72 561078 Phạm Văn Cường 23/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
73 561079 Trần Thị Diện 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
74 561081 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
75 561082 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
76 561083 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
77 561084 Lê Thị Diệu 12/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
78 561085 Trịnh Thị Dung 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
79 561086 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
80 561087 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
81 561088 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
82 561089 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa
83 561090 Hoàng Đình Dũng 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
84 561091 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
85 561092 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
86 561093 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
87 561094 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
88 561095 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
89 561096 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
90 561097 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
91 561098 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
92 561099 Lê Văn Dũng 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
93 561100 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
94 561101 Lê Đình Dương 28/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
95 561102 Lê Đình Dương 30/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
96 561103 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
97 561104 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
98 561105 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
99 561106 Lê Thị Thùy Dương 12/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
100 561107 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
101 561108 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
102 561109 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
103 561110 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
104 561111 Lê Trí Dương 14/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
105 561112 Lê Tùng Dương 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
106 561113 Trịnh Văn Tùng Dương 15/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
107 561114 Lê Văn Dương 03/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
108 561115 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
109 561116 Lê An Duy 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
110 561117 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
111 561118 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
112 561119 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
113 561120 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 Thạch Thành, Thanh Hóa
114 561121 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
115 561122 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
116 561123 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
117 561124 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
118 561125 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
119 561126 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
120 561128 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
121 561130 Đinh Thị Đào 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
122 561131 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
123 561132 Trịnh Quốc Đạt 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
124 561133 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
125 561134 Lê Thế Đạt 10/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
126 561135 Cao Tiến Đạt 25/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
127 561136 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
128 561137 Nguyễn Trọng Đạt 04/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
129 561138 Lê Văn Đạt 13/09/2004 Bệnh Viện Hùng Vương
130 561139 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
131 561143 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
132 561144 Lê Anh Đức 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
133 561145 Trần Anh Đức 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
134 561146 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
135 561148 Trịnh Công Minh Đức 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
136 561149 Lê Minh Đức 18/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
137 561151 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
138 561152 Phạm Ngọc Đức 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
139 561154 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
140 561156 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
141 561158 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
142 561159 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
143 561160 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
144 561162 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
145 561163 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
146 561164 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
147 561166 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
148 561167 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
149 561168 Lê Đức Hải 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
150 561169 Trần Đức Hải 11/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
151 561170 Lê Hồng Hải 02/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
152 561171 Lê Thế Hải 03/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
153 561172 Trần Tiến Hải 19/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
154 561173 Lê Trí Hải 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
155 561174 Dương Văn Hải 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
156 561175 Lê Văn Hải 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
157 561176 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
158 561177 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
159 561178 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
160 561179 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
161 561180 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
162 561181 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
163 561182 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
164 561183 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
165 561184 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
166 561185 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
167 561186 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
168 561187 Vũ Thị Hà 11/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
169 561188 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
170 561189 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
171 561190 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
172 561191 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
173 561192 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
174 561193 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
175 561194 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
176 561195 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 Yên Định, Thanh Hóa
177 561196 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
178 561197 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
179 561198 Tống Thúy Hằng 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
180 561199 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
181 561200 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
182 561201 Lê Văn Hậu 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
183 561203 Lê Thị Hiên 09/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
184 561204 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
185 561205 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 Thạch Thành, Thanh Hóa
186 561206 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
187 561207 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
188 561208 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
189 561209 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
190 561210 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa
191 561211 Trịnh Thu Hiền 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
192 561212 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
193 561213 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
194 561214 Lê Minh Hiếu 21/08/2004 Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh
195 561216 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
196 561217 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
197 561218 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
198 561219 Ngô Trung Hiếu 15/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
199 561221 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
200 561222 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
201 561223 Lê Thị Hoa 16/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
202 561225 Lưu Thu Hoài 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
203 561226 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
204 561231 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
205 561232 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
206 561234 Lê Đình Hồng 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
207 561235 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
208 561236 Lê Thị Hồng 26/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
209 561237 Lê Thị Hồng 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
210 561238 Lê Thị Hồng 12/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
211 561239 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
212 561240 Trần Thị Hồng 04/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
213 561241 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
214 561242 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
215 561243 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
216 561244 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
217 561245 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
218 561246 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
219 561247 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
220 561248 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
221 561249 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
222 561250 Lê Thị Huệ 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
223 561251 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
224 561252 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
225 561253 Vũ Thị Huệ 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
226 561254 Lê Thu Huệ 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
227 561256 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
228 561257 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
229 561258 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
230 561259 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
231 561260 Lê Việt Hùng 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
232 561262 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
233 561263 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
234 561264 Lê Văn Hưng 21/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
235 561265 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
236 561266 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
237 561267 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
238 561268 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
239 561269 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
240 561270 Cao Thị Hương 07/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
241 561271 Lê Thị Hương 25/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
242 561273 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
243 561274 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
244 561275 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa
245 561276 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
246 561277 Lê Thị Hường 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
247 561278 Nguyễn Thị Hường 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
248 561279 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
249 561280 Hà Quang Huy 28/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
250 561281 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
251 561282 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
252 561283 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
253 561284 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
254 561285 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
255 561286 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
256 561287 Lê Thị Huyền 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
257 561288 Lê Thị Huyền 18/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
258 561289 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
259 561290 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
260 561291 Lê Thị Thuý Huyền 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
261 561292 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 Hà Trung, Thanh Hóa
262 561293 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
263 561294 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
264 561295 Lê Huy Khôi 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
265 561296 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
266 561297 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
267 561298 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
268 561299 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 Anh Sơn, Nghệ An
269 561303 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
270 561304 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
271 561305 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
272 561306 Bùi Thanh Lam 06/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
273 561307 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
274 561308 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
275 561309 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
276 561310 Lê Thị Lan 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
277 561311 Lê Thị Lan 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
278 561312 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
279 561313 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
280 561314 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
281 561315 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
282 561316 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
283 561317 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
284 561318 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
285 561319 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
286 561320 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
287 561321 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
288 561322 Phạm Thị Liên 06/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
289 561323 Trần Thị Liên 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
290 561324 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
291 561325 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 Thanh Liêm, Hà Nam
292 561326 Lưu Gia Linh 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
293 561327 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
294 561328 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
295 561329 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
296 561330 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
297 561331 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
298 561332 Đào Thị Linh 04/10/2004 Ngọc Lặc, Thanh Hóa
299 561333 Lê Thị Linh 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
300 561334 Phạm Thị Linh 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
301 561335 Phạm Thị Linh 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
302 561336 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
303 561337 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
304 561338 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
305 561339 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
306 561340 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
307 561341 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
308 561342 Phạm Văn Linh 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
309 561343 Lê Kiều Loan 19/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
310 561344 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
311 561345 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
312 561346 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
313 561347 Lê Thùy Loan 01/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
314 561349 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
315 561350 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
316 561351 Bùi Quang Long 05/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
317 561352 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
318 561353 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
319 561355 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
320 561356 Lê Thị Lương 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
321 561358 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
322 561359 Lê Hồng Ly 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
323 561360 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 Bv Nhân Dân Gia Định,tp Hồ Chí Minh
324 561361 Lê Đình Lý 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
325 561362 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 Yên Định, Thanh Hóa
326 561363 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
327 561364 Lê Thị Mai 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
328 561365 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
329 561366 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
330 561367 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
331 561368 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
332 561369 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
333 561370 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
334 561371 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
335 561372 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
336 561373 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
337 561374 Lê Văn Mạnh 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
338 561376 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
339 561377 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
340 561378 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
341 561379 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
342 561380 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
343 561381 Trần Nhật Minh 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
344 561382 Đinh Quang Minh 15/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
345 561383 Lê Thị Minh 19/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
346 561384 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
347 561386 Lê Xuân Minh 05/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
348 561387 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
349 561388 Khương Trà My 08/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
350 561389 Lê Anh Nam 03/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
351 561390 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
352 561392 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
353 561393 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
354 561394 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004 Bệnh Viện Tỉnh Hà Tây
355 561396 Lê Văn Nam 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
356 561397 Ngô Văn Nam 21/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
357 561398 Phạm Văn Nam 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
358 561399 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
359 561400 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 Tánh Linh, Bình Thuận
360 561401 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
361 561402 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
362 561403 Hoàng Việt Nga 10/11/2004 Bv Bạch Mai Hà Nội
363 561404 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
364 561405 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
365 561406 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
366 561407 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
367 561408 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
368 561409 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Gia Lai
369 561410 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
370 561412 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
371 561413 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
372 561415 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
373 561416 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
374 561417 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
375 561418 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
376 561419 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
377 561420 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
378 561421 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
379 561422 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
380 561423 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
381 561424 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
382 561425 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 Bình Dương
383 561426 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
384 561427 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
385 561428 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
386 561429 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
387 561430 Lê Thị Nhung 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
388 561431 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
389 561433 Trần Doãn Như 10/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
390 561434 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
391 561435 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
392 561438 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
393 561439 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
394 561440 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
395 561441 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
396 561442 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
397 561443 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
398 561445 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
399 561447 Trần Phú 02/05/2004 Hậu Lộc, Thanh Hóa
400 561448 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
401 561449 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
402 561450 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 Bv Thành Phố Thanh Hóa
403 561451 Trần Minh Phương 01/06/2004 Bến Lức, Long An
404 561452 Đào Thị Phương 23/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
405 561453 Lê Thị Phương 13/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
406 561454 Lê Thị Phương 22/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
407 561455 Ngô Thị Phương 10/02/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
408 561456 Quản Thị Phương 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
409 561457 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
410 561458 Đặng Thu Phương 19/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
411 561459 Nguyễn Thị Thu Phương 02/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
412 561460 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
413 561461 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
414 561462 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
415 561463 Lê Thị Phượng 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
416 561464 Trần Thị Phượng 14/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
417 561465 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
418 561466 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
419 561467 Khương Minh Quang 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
420 561468 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
421 561469 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
422 561470 Lê Xuân Quang 16/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
423 561471 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
424 561472 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
425 561474 Vũ Minh Quân 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
426 561475 Vũ Trung Quân 11/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
427 561476 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
428 561477 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
429 561478 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
430 561479 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
431 561480 Lê Thị Quyên 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
432 561481 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
433 561482 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
434 561483 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
435 561484 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
436 561485 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
437 561486 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
438 561487 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
439 561488 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
440 561489 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
441 561490 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
442 561491 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
443 561492 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
444 561493 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
445 561494 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
446 561495 Lê Đình Sâm 26/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
447 561496 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
448 561497 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
449 561498 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
450 561499 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
451 561500 Lê Hồng Sơn 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
452 561501 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
453 561502 Lê Minh Sơn 08/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
454 561503 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
455 561504 Lê Thị Sương 14/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
456 561505 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
457 561506 Lê Anh Tài 08/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
458 561507 Lê Bá Tài 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
459 561508 Lê Thế Tài 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
460 561509 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
461 561510 Đào Văn Tài 14/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
462 561511 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
463 561512 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
464 561513 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
465 561514 Vũ Văn Tài 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
466 561515 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
467 561516 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
468 561517 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
469 561518 Lê Thị Tâm 17/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
470 561519 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
471 561520 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
472 561521 Trịnh Thị Tâm 16/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
473 561522 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
474 561523 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
475 561524 Trịnh Đình Thái 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
476 561525 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
477 561527 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 Bá Thước, Thanh Hóa
478 561528 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
479 561529 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
480 561530 Lê Quang Thành 08/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
481 561532 Bùi Văn Thành 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
482 561533 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
483 561534 Lê Phương Thảo 28/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
484 561535 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
485 561536 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
486 561537 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
487 561538 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
488 561539 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
489 561540 Lê Thị Thảo 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
490 561541 Mai Thị Thảo 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
491 561542 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
492 561544 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
493 561545 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
494 561546 Trương Văn Thảo 23/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
495 561548 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
496 561549 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
497 561550 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
498 561552 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
499 561553 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
500 561554 Mai Văn Thắng 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
501 561556 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
502 561557 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
503 561558 Trần Văn Thắng 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
504 561559 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
505 561560 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
506 561561 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
507 561562 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
508 561564 Lê Đức Thiện 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
509 561565 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
510 561566 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
511 561567 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
512 561568 Lê Hoàng Thông 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
513 561569 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
514 561570 Lê Văn Thơm 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
515 561572 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
516 561573 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
517 561574 Lê Thị Thu 21/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
518 561575 Lê Thị Thu 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
519 561576 Lê Thị Thu 14/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
520 561577 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
521 561578 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
522 561579 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
523 561580 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
524 561581 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
525 561582 Lê Hoài Thương 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
526 561583 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
527 561584 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
528 561585 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
529 561586 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
530 561587 Phạm Thị Thương 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
531 561588 Vũ Thị Thương 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
532 561589 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
533 561590 Lê Thị Thuý 05/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
534 561592 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
535 561593 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
536 561594 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
537 561595 Đào Thị Thủy 16/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
538 561596 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 Bv Lê Lợi Vũng Tàu
539 561598 Lê Đức Tiến 05/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa
540 561599 Trần Lê Tiến 23/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
541 561601 Trần Văn Tiến 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
542 561602 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
543 561603 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa
544 561605 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
545 561606 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
546 561607 Ngô Văn Toan 08/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
547 561608 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
548 561611 Lê Văn Toàn 11/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
549 561612 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
550 561613 Lê Huyền Trang 24/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
551 561615 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
552 561616 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
553 561617 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
554 561618 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
555 561619 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
556 561620 Lê Kiều Trang 02/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
557 561621 Lê Thị Trang 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
558 561622 Lê Thị Trang 29/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
559 561623 Lưu Thị Trang 06/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
560 561624 Lê Thu Trang 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
561 561625 Mai Thu Trang 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
562 561626 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
563 561627 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
564 561628 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 Ninh Thuận
565 561629 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
566 561630 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
567 561631 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 Thọ Xuân, Thanh Hóa
568 561632 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
569 561633 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
570 561634 Trần Thị Trúc 23/07/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương
571 561637 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
572 561638 Lê Văn Trường 03/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
573 561639 Phạm Văn Trường 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
574 561640 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
575 561641 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
576 561642 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
577 561643 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
578 561644 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
579 561645 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
580 561646 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
581 561647 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa
582 561648 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
583 561649 Trịnh Đình Tuấn 13/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
584 561650 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
585 561651 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa
586 561652 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
587 561653 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
588 561654 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
589 561655 Trần Anh Tùng 11/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa
590 561656 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
591 561657 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
592 561660 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
593 561661 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
594 561662 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa
595 561663 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
596 561664 Luyện Thị Tú 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
597 561666 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
598 561667 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa
599 561668 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
600 561669 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
601 561670 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
602 561671 Trịnh Hải Vân 27/09/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa
603 561673 Lê Thảo Vân 10/02/2004 Bá Thước, Thanh Hóa
604 561674 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
605 561675 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
606 561676 Bùi Thị Vân 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
607 561677 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 Thái Thụy, Thái Bình
608 561678 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
609 561679 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
610 561680 Lê Thảo Vi 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
611 561681 Lê Bá Việt 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
612 561682 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa
613 561684 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
614 561685 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
615 561686 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa
616 561687 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
617 561688 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
618 561689 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 Đà Lạt, Lâm Đồng
619 561690 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
620 561691 Trần Long Vũ 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa
621 561692 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa
622 561693 Lê Quang Vũ 05/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa
623 561694 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa
624 561695 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa
625 561696 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa
626 561697 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa
627 561698 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa
628 Khuyết tật Trịnh Thị Dung 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hoá
629 Khuyết tật Hà Văn Thuận 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hoá

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây