Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ vào nguyện vọng của HS đăng ký môn học tự chọn; căn cứ vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả học ở THCS (giải tỉnh, huyện và điểm TBM học lớp 9). Trường THPT Yên Định 1 phân HS về các lớp sau. Lưu ý: HS đã phân lớp không được tự ý chuyển lớp học

Xem tiếp...

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 (năm học 2022-2023)

Chủ nhật - 26/06/2022 18:46
- Tuyển thẳng HS khuyết tật 5 HS
- Điểm chuẩn Nguyện vọng 1 là 22,8 điểm có 604
- Điểm chuẩn Nguyện vọng 2 là 21.3 điểm có thêm 60 HS
- Đang đề nghị Sở GD xét thêm 3 HS có điểm 21.2 điểm
=> Tổng đủ 672 chỉ tiêu
Anh Khai giang â
Anh Khai giang â
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THCS  Ghi chú
1 031387 Lê Quỳnh Anh 24/10/2007  DTNT Mường Lát Đỗ NV1
2 031402 Nguyễn Hà Giang 07/08/2007  DTNT Mường Lát Đỗ NV1
3 561007 Lê Thế An 21/12/2007  Định Bình Đỗ NV2
4 561027 Thiều Thị Hồng Anh 05/05/2007  Định Bình Đỗ NV2
5 561039 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/11/2007  Định Bình Đỗ NV1
6 561046 Trịnh Nguyễn Quang Anh 17/11/2007  Định Bình Đỗ NV1
7 561139 Hoàng Ngọc Dương 19/03/2007  Định Bình Đỗ NV1
8 561143 Đỗ Tùng Dương 07/11/2007  Định Bình Đỗ NV1
9 561169 Hoàng Quốc Đạt 22/12/2007  Định Bình Đỗ NV2
10 561176 Nguyễn Tiến Đạt 06/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
11 561179 Nguyễn Văn Đạt 03/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
12 561223 Ngô Thị Hải 15/07/2007  Định Bình Đỗ NV1
13 561224 Nguyễn Thị Hải 06/12/2007  Định Bình Đỗ NV1
14 561232 Vũ Thị Ngọc Hà 31/12/2007  Định Bình Đỗ NV1
15 561273 Nguyễn Xuân Hiếu 10/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
16 561297 Khương Thị Ánh Hồng 06/02/2007  Định Bình Đỗ NV2
17 561309 Dương Văn Huấn 03/06/2007  Định Bình Đỗ NV1
18 561315 Luyện Mạnh Hùng 01/10/2006  Định Bình Đỗ NV1
19 561350 Phạm Lê Khánh Huyền 11/06/2007  Định Bình Đỗ NV1
20 561356 Hoàng Thị Huyền 21/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
21 561380 Trịnh Đăng Lâm 21/10/2007  Định Bình Đỗ NV1
22 561404 Nguyễn Mai Linh 16/03/2007  Định Bình Đỗ NV1
23 561407 Phạm Mạnh Linh 22/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
24 561429 Trịnh Hồng Loan 05/07/2007  Định Bình Đỗ NV1
25 561444 Lê Văn Luyến 13/06/2007  Định Bình Đỗ NV1
26 561455 Trịnh Bông Mai 27/12/2007  Định Bình Đỗ NV1
27 561484 Hứa Thị Diễm My 12/09/2007  Định Bình Đỗ NV1
28 561490 Lê Huy Nam 08/10/2007  Định Bình Đỗ NV1
29 561531 Trần Thị Ngọc 24/06/2007  Định Bình Đỗ NV2
30 561558 Trịnh Thị Yến Nhi 02/08/2007  Định Bình Đỗ NV1
31 561573 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/12/2007  Định Bình Đỗ NV1
32 562030 Nguyễn Thị Phượng 10/10/2007  Định Bình Đỗ NV2
33 562035 Ngô Ngọc Quang 01/11/2007  Định Bình Đỗ NV1
34 562131 Trịnh Thị Ngọc Thiện 03/07/2007  Định Bình Đỗ NV1
35 562139 Phạm Anh Thư 04/10/2007  Định Bình Đỗ NV1
36 562149 Phạm Hoài Thương 05/09/2007  Định Bình Đỗ NV1
37 562189 Lê Thị Trang 01/08/2007  Định Bình Đỗ NV1
38 562191 Nguyễn Thị Trang 01/06/2007  Định Bình Đỗ NV2
39 562206 Hoàng Thị Trinh 20/11/2007  Định Bình Đỗ NV1
40 562209 Trịnh Đình Trọng 15/10/2007  Định Bình Đỗ NV1
41 562229 Ngô Minh Tuấn 06/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
42 562230 Nguyễn Minh Tuấn 25/04/2007  Định Bình Đỗ NV1
43 562245 Phạm Thanh Tùng 14/09/2007  Định Bình Đỗ NV1
44 562279 Phạm Quang Vinh 08/01/2007  Định Bình Đỗ NV1
45 562290 Lữ Yến Vy 20/03/2007  Định Bình Đỗ NV1
46 562301 Hoàng Thị Hải Yến 20/10/2007  Định Bình Đỗ NV2
47 562304 Trịnh Thị Hải Yến 28/01/2007  Định Bình Đỗ NV1
48 561109 Ngô Văn Cường 04/11/2007  Định Công Đỗ NV1
49 561448 Nguyễn Khánh Ly 14/10/2007  Định Công Đỗ NV1
50 561003 Trịnh Khánh An 04/02/2007  Định Hải Đỗ NV2
51 561070 Nguyễn Thị Vân Anh 14/11/2007  Định Hải Đỗ NV1
52 561071 Nguyễn Thị Vân Anh 18/12/2007  Định Hải Đỗ NV1
53 561076 Trịnh Hồng Ánh 08/09/2007  Định Hải Đỗ NV1
54 561092 Lê Hải Chi 19/02/2007  Định Hải Đỗ NV1
55 561117 Bùi Thị Phương Dung 19/11/2007  Định Hải Đỗ NV1
56 561311 Nguyễn Thị Kim Huệ 17/07/2007  Định Hải Đỗ NV2
57 561338 Đỗ Quang Huy 01/04/2007  Định Hải Đỗ NV1
58 561344 Trịnh Văn Huy 21/02/2007  Định Hải Đỗ NV2
59 561355 Trương Ngọc Huyền 03/06/2006  Định Hải Đỗ NV1
60 561357 Nguyễn Thị Huyền 08/04/2007  Định Hải Đỗ NV1
61 561378 Trịnh Thị Mai Lan 09/10/2007  Định Hải Đỗ NV1
62 561400 Lê Khánh Linh 26/12/2007  Định Hải Đỗ NV1
63 561409 Trịnh Thị Ngọc Linh 09/09/2007  Định Hải Đỗ NV2
64 561424 Trịnh Thị Thùy Linh 21/11/2007  Định Hải Đỗ NV2
65 561467 Phạm Ngọc Mạnh 22/12/2007  Định Hải Đỗ NV1
66 561485 Nguyễn Thị Trà My 23/04/2007  Định Hải Đỗ NV1
67 561502 Nguyễn Thị Tú Nga 04/01/2007  Định Hải Đỗ NV1
68 561537 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 16/07/2007  Định Hải Đỗ NV1
69 562015 Bùi Bích Phương 27/02/2007  Định Hải Đỗ NV1
70 562051 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/04/2006  Định Hải Đỗ NV1
71 562177 Đào Xuân Toàn 18/10/2007  Định Hải Đỗ NV1
72 562193 Trịnh Thị Trang 28/11/2007  Định Hải Đỗ NV1
73 562220 Nguyễn Xuân Trường 21/07/2007  Định Hải Đỗ NV1
74 562228 Nguyễn Mạnh Tuấn 22/10/2007  Định Hải Đỗ NV2
75 562240 Đỗ Hồng Tùng 27/07/2007  Định Hải Đỗ NV1
76 562251 Ngô Thị Thanh Tú 29/10/2007  Định Hải Đỗ NV1
77   Trịnh Khánh Nguyên 24/11/2007  Định Hải HS khuyết tật
78 561005 Phạm Thái An 10/09/2007  Định Hoà Đỗ NV1
79 561050 Trịnh Quốc Anh 14/09/2007  Định Hoà Đỗ NV1
80 561065 Ngô Tuấn Anh 06/06/2007  Định Hoà Đỗ NV1
81 561073 Ngô Việt Anh 25/04/2007  Định Hoà Đỗ NV1
82 561075 Vũ Việt Anh 02/01/2007  Định Hoà Đỗ NV2
83 561098 Lê Hoàng Ngọc Chúc 16/07/2007  Định Hoà Đỗ NV1
84 561151 Trịnh Đức Duy 28/08/2007  Định Hoà Đỗ NV1
85 561171 Trịnh Quốc Đạt 27/11/2006  Định Hoà Đỗ NV1
86 561177 Vũ Tiến Đạt 16/05/2007  Định Hoà Đỗ NV2
87 561221 Hoàng Nguyễn Hải 27/09/2007  Định Hoà Đỗ NV1
88 561231 Lê Thị Hồng Hà 01/11/2007  Định Hoà Đỗ NV1
89 561238 Nguyễn Khánh Hằng 19/02/2007  Định Hoà Đỗ NV1
90 561254 Vũ Thị Thanh Hiền 19/03/2007  Định Hoà Đỗ NV1
91 561265 Ngô Minh Hiếu 10/11/2007  Định Hoà Đỗ NV2
92 561269 Hoàng Phạm Ngọc Hiếu 06/12/2007  Định Hoà Đỗ NV1
93 561282 Ngô Minh Hoàng 08/11/2007  Định Hoà Đỗ NV1
94 561290 Trịnh Việt Hoàng 20/07/2007  Định Hoà Đỗ NV2
95 561384 Vũ Quốc Lập 13/03/2007  Định Hoà Đỗ NV1
96 561389 Vũ Diệu Linh 24/08/2007  Định Hoà Đỗ NV1
97 561392 Nguyễn Ngô Hoàng Linh 31/05/2007  Định Hoà Đỗ NV1
98 561393 Nguyễn Hoàng Linh 30/11/2007  Định Hoà Đỗ NV1
99 561410 Lê Tiến Ngọc Linh 10/06/2007  Định Hoà Đỗ NV1
100 561412 Trịnh Cao Phương Linh 01/02/2007  Định Hoà Đỗ NV1
101 561432 Lê Thị Loan 08/04/2007  Định Hoà Đỗ NV1
102 561508 Lê Thị Thảo Ngân 04/11/2007  Định Hoà Đỗ NV2
103 561509 Vũ Thị Thảo Ngân 10/09/2007  Định Hoà Đỗ NV1
104 561524 Trịnh Thị Hồng Ngọc 10/12/2007  Định Hoà Đỗ NV1
105 561526 Đoàn Thị Minh Ngọc 15/08/2007  Định Hoà Đỗ NV1
106 561536 Ngô Thảo Nguyên 22/03/2007  Định Hoà Đỗ NV1
107 561542 Nguyễn Thị Út Nhàn 20/05/2007  Định Hoà Đỗ NV1
108 561555 Hoàng Thị Yến Nhi 27/10/2007  Định Hoà Đỗ NV1
109 561562 Ngô Thị Hồng Nhung 13/11/2007  Định Hoà Đỗ NV1
110 562067 Nguyễn Cao Sơn 06/02/2007  Định Hoà Đỗ NV2
111 562089 Ngô Thị Kim Thanh 18/11/2007  Định Hoà Đỗ NV1
112 562091 Lê Thị Phương Thanh 23/07/2007  Định Hoà Đỗ NV2
113 562107 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/10/2007  Định Hoà Đỗ NV1
114 562114 Ngô Thị Thanh Thảo 02/11/2007  Định Hoà Đỗ NV1
115 562119 Trịnh Thị Thu Thảo 29/01/2007  Định Hoà Đỗ NV1
116 562141 Vũ Thị Anh Thư 02/02/2007  Định Hoà Đỗ NV1
117 562161 Vũ Thị Thanh Thúy 01/01/2007  Định Hoà Đỗ NV2
118 562162 Vũ Thị Thúy 24/01/2007  Định Hoà Đỗ NV1
119 562188 Lê Thị Trang 21/01/2007  Định Hoà Đỗ NV1
120 562221 Lê Anh Tuấn 23/03/2007  Định Hoà Đỗ NV1
121 562239 Phạm Đức Tùng 13/06/2007  Định Hoà Đỗ NV1
122 562266 Lê Thị Tuyết 13/09/2007  Định Hoà Đỗ NV2
123 562275 Lê Thị Kim Vi 15/07/2007  Định Hoà Đỗ NV1
124 561020 Trịnh Hải Anh 20/09/2007  Định Hưng Đỗ NV1
125 561069 Lê Thị Vân Anh 15/03/2007  Định Hưng Đỗ NV1
126 561088 Nguyễn Thị Bình 14/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
127 561089 Trương Văn Bình 05/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
128 561106 Mai Quốc Cường 06/05/2007  Định Hưng Đỗ NV1
129 561126 Bùi Đức Dũng 17/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
130 561182 Trịnh Văn Điệp 03/11/2007  Định Hưng Đỗ NV1
131 561202 Trịnh Văn Đức 13/10/2007  Định Hưng Đỗ NV1
132 561233 Trịnh Thị Hà 04/10/2007  Định Hưng Đỗ NV2
133 561242 Lê Thị Hằng 27/01/2007  Định Hưng Đỗ NV1
134 561246 Phạm Thị Thu Hằng 23/10/2007  Định Hưng Đỗ NV2
135 561249 Trịnh Thị Thúy Hằng 15/01/2007  Định Hưng Đỗ NV2
136 561250 Hoàng Phạm Thy Hạ 24/11/2007  Định Hưng Đỗ NV1
137 561281 Vũ Huy Hoàng 03/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
138 561349 Mai Diệu Huyền 17/05/2007  Định Hưng Đỗ NV1
139 561394 Phạm Hoàng Linh 12/04/2007  Định Hưng Đỗ NV1
140 561397 Phạm Huyền Linh 20/05/2007  Định Hưng Đỗ NV1
141 561405 Bùi Thị Mai Linh 04/11/2007  Định Hưng Đỗ NV1
142 561406 Trịnh Thị Mai Linh 01/09/2007  Định Hưng Đỗ NV1
143 561408 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23/03/2007  Định Hưng Đỗ NV2
144 561471 Bùi Khắc Minh 03/02/2007  Định Hưng Đỗ NV1
145 561498 Nguyễn Thị Hằng Nga 08/06/2007  Định Hưng Đỗ NV1
146 561518 Lê Thị Bảo Ngọc 10/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
147 561528 Lê Thị Thái Ngọc 04/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
148 561553 Lê Yến Nhi 20/10/2007  Định Hưng Đỗ NV1
149 561571 Lê Thị Kim Oanh 18/08/2007  Định Hưng Đỗ NV1
150 562009 Phạm Văn Phong 16/04/2007  Định Hưng Đỗ NV1
151 562023 Nguyễn Thị Phương 15/02/2007  Định Hưng Đỗ NV1
152 562026 Lê Thị Thu Phương 23/08/2007  Định Hưng Đỗ NV1
153 562066 Nguyễn Trịnh Bảo Sơn 01/08/2007  Định Hưng Đỗ NV1
154 562092 Nguyễn Thị Thanh 18/01/2007  Định Hưng Đỗ NV1
155 562116 Nguyễn Thị Thảo 18/01/2007  Định Hưng Đỗ NV1
156 562117 Phạm Thị Thảo 02/09/2007  Định Hưng Đỗ NV1
157 562145 Trương Văn Thức 26/01/2007  Định Hưng Đỗ NV1
158 562157 Mai Thanh Thùy 06/11/2007  Định Hưng Đỗ NV1
159 562170 Trịnh Hữu Tiến 06/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
160 562187 Trịnh Thị Quỳnh Trang 24/12/2007  Định Hưng Đỗ NV1
161 562215 Lê Quang Trường 20/11/2007  Định Hưng Đỗ NV1
162 562280 Trịnh Thành Vinh 30/09/2007  Định Hưng Đỗ NV1
163 562294 Mai Ca Ngọc Xuân 24/04/2007  Định Hưng Đỗ NV1
164 561004 Trịnh Ngọc An 13/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
165 561010 Nguyễn Thị An 02/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
166 561013 Lê Văn An 29/09/2007  Định Liên Đỗ NV1
167 561014 Nguyễn Lê Châm Anh 04/08/2007  Định Liên Đỗ NV1
168 561029 Phạm Kim Anh 17/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
169 561030 Lê Thị Kim Anh 20/09/2007  Định Liên Đỗ NV1
170 561034 Trịnh Mai Anh 16/09/2007  Định Liên Đỗ NV1
171 561038 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/03/2007  Định Liên Đỗ NV1
172 561042 Nguyễn Phương Anh 17/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
173 561056 Lê Trí Thế Anh 23/11/2007  Định Liên Đỗ NV1
174 561061 Trịnh Khắc Tuấn Anh 28/02/2007  Định Liên Đỗ NV1
175 561077 Nguyễn Ngọc Ánh 23/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
176 561080 Trịnh Ngọc Ánh 15/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
177 561095 Trịnh Khắc Chiến 13/07/2007  Định Liên Đỗ NV1
178 561104 Nguyễn Lê Cường 05/02/2007  Định Liên Đỗ NV1
179 561123 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
180 561130 Lưu Quốc Dũng 23/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
181 561142 Lê Trí Dương 12/03/2007  Định Liên Đỗ NV1
182 561144 Nguyễn Tùng Dương 06/11/2007  Định Liên Đỗ NV1
183 561149 Nguyễn Đức Duy 24/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
184 561155 Nguyễn Trọng Vũ Duy 20/06/2007  Định Liên Đỗ NV1
185 561174 Lưu Thiện Đạt 04/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
186 561175 Lê Tiến Đạt 24/11/2007  Định Liên Đỗ NV2
187 561186 Nguyễn Văn Độ 10/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
188 561196 Trịnh Minh Đức 12/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
189 561205 Lê Cẩm Giang 06/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
190 561213 Lê Trường Giang 29/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
191 561214 Nguyễn Trường Giang 02/04/2007  Định Liên Đỗ NV1
192 561225 Lê Thị Hồng Hạnh 18/09/2007  Định Liên Đỗ NV1
193 561244 Nguyễn Thị Hằng 29/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
194 561264 Lê Minh Hiếu 18/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
195 561266 Nguyễn Minh Hiếu 07/08/2007  Định Liên Đỗ NV2
196 561285 Lưu Thiện Hoàng 03/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
197 561291 Đào Lê Hoàn 02/07/2007  Định Liên Đỗ NV1
198 561303 Trịnh Thị Thu Hồng 27/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
199 561305 Lê Thị Tuyết Hồng 26/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
200 561323 Trịnh Gia Hưng 27/03/2007  Định Liên Đỗ NV1
201 561332 Lê Thị Hường 04/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
202 561376 Lê Trung Kiên 29/10/2007  Định Liên Đỗ NV2
203 561413 Lưu Phương Linh 21/11/2007  Định Liên Đỗ NV1
204 561427 Nguyễn Tú Linh 22/07/2007  Định Liên Đỗ NV1
205 561428 Lưu Thị Diệu Loan 22/11/2007  Định Liên Đỗ NV1
206 561447 Lê Khánh Ly 18/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
207 561458 Trịnh Ngọc Mai 15/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
208 561465 Lê Đức Mạnh 27/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
209 561477 Lê Thiện Minh 24/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
210 561480 Lê Trí Minh 24/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
211 561483 Trần Xuân Minh 24/08/2007  Định Liên Đỗ NV1
212 561495 Lưu Thiện Nam 25/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
213 561504 Trịnh Thị Ngà 25/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
214 561529 Lê Thị Ngọc 16/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
215 561530 Nguyễn Thị Ngọc 24/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
216 561540 Trịnh Minh Nguyệt 25/02/2007  Định Liên Đỗ NV1
217 561541 Lê Thị Nguyệt 01/02/2007  Định Liên Đỗ NV2
218 561545 Vũ Long Nhật 24/08/2007  Định Liên Đỗ NV1
219 561564 Ngô Thị Nhung 23/04/2007  Định Liên Đỗ NV1
220 561569 Lê Quỳnh Như 17/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
221 561574 Lê Thị Oanh 20/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
222 561575 Nguyễn Trâm Oanh 22/11/2007  Định Liên Đỗ NV1
223 562004 Trịnh Duy Phong 16/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
224 562017 Nguyễn Thị Lan Phương 14/03/2007  Định Liên Đỗ NV1
225 562022 Nguyễn Thị Minh Phương 11/04/2007  Định Liên Đỗ NV1
226 562025 Nguyễn Thu Phương 24/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
227 562031 Nguyễn Duy Quang 27/07/2007  Định Liên Đỗ NV2
228 562044 Nguyễn Văn Quyến 11/02/2007  Định Liên Đỗ NV1
229 562045 Hà Lưu Quỳnh 24/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
230 562046 Hà Như Quỳnh 24/10/2007  Định Liên Đỗ NV1
231 562047 Lê Như Quỳnh 22/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
232 562056 Trương Thị Quỳnh 01/11/2007  Định Liên Đỗ NV1
233 562078 Lê Thị Tâm 26/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
234 562080 Lê Mạnh Tân 17/09/2007  Định Liên Đỗ NV1
235 562086 Vũ Văn Thái 25/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
236 562094 Lê Văn Thanh 27/03/2007  Định Liên Đỗ NV1
237 562115 Lê Thị Thảo 07/02/2007  Định Liên Đỗ NV1
238 562222 Lê Anh Tuấn 29/04/2007  Định Liên Đỗ NV1
239 562237 Lê Văn Tuấn 11/09/2007  Định Liên Đỗ NV1
240 562250 Lê Hoàng Tú 15/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
241 562263 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
242 562274 Nguyễn Hà Vi 12/12/2007  Định Liên Đỗ NV1
243 562278 Lê Quang Vinh 01/01/2007  Định Liên Đỗ NV1
244 562283 Lưu Thiện Vũ 03/05/2007  Định Liên Đỗ NV1
245 562299 Lê Hải Yến 15/02/2007  Định Liên Đỗ NV1
246   Vũ Đức Châu 01/10/2007  Định Liên HS khuyết tật
247 561032 Lê Hoàng Lan Anh 17/02/2007  Định Long Đỗ NV2
248 561127 Hoàng Mạnh Dũng 08/03/2007  Định Long Đỗ NV1
249 561146 Bùi Xuân Dương 20/05/2007  Định Long Đỗ NV1
250 561262 Trịnh Đức Hiếu 23/01/2007  Định Long Đỗ NV1
251 561326 Phạm Thị Lan Hương 25/11/2007  Định Long Đỗ NV1
252 561346 Yên Việt Huy 27/01/2007  Định Long Đỗ NV1
253 561386 Trịnh Thị Liên 13/04/2007  Định Long Đỗ NV1
254 561488 Ngô Hoàng Nam 15/10/2007  Định Long Đỗ NV1
255 561552 Phạm Uyên Nhi 05/08/2007  Định Long Đỗ NV1
256 562005 Trịnh Gia Phong 06/07/2007  Định Long Đỗ NV1
257 562027 Lê Thị Thu Phương 24/09/2007  Định Long Đỗ NV1
258 562058 Khương Ngọc Quý 29/05/2007  Định Long Đỗ NV1
259 562077 Hoàng Thị Tâm 18/08/2007  Định Long Đỗ NV1
260 562133 Trịnh Văn Thiện 03/08/2007  Định Long Đỗ NV2
261 562146 Trịnh Viết Thức 27/06/2007  Định Long Đỗ NV1
262 562153 Lê Thị Thương 24/03/2007  Định Long Đỗ NV1
263 562158 Ngô Thị Thanh Thùy 25/06/2007  Định Long Đỗ NV1
264 562203 Trịnh Bảo Trâm 26/01/2007  Định Long Đỗ NV1
265 562241 Trần Quang Tùng 31/08/2006  Định Long Đỗ NV1
266 562254 Trịnh Văn Tú 10/02/2007  Định Long Đỗ NV1
267 562289 Trịnh Tuyết Vy 12/12/2007  Định Long Đỗ NV1
268 562302 Nguyễn Thị Hải Yến 21/01/2007  Định Long Đỗ NV1
269 561047 Đỗ Quốc Anh 01/01/2007  Định Tăng Đỗ NV1
270 561049 Trần Quốc Anh 30/04/2007  Định Tăng Đỗ NV1
271 561060 Lê Hữu Tuấn Anh 04/08/2007  Định Tăng Đỗ NV1
272 561062 Lê Tuấn Anh 06/01/2007  Định Tăng Đỗ NV1
273 561090 Nguyễn Quỳnh Châm 29/09/2007  Định Tăng Đỗ NV1
274 561136 Lê Xuân Dũng 16/02/2007  Định Tăng Đỗ NV1
275 561184 Lê Văn Đông 20/07/2007  Định Tăng Đỗ NV1
276 561185 Lưu Văn Đông 10/11/2007  Định Tăng Đỗ NV1
277 561245 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/06/2007  Định Tăng Đỗ NV1
278 561251 Đỗ Thị Mỹ Hậu 07/06/2007  Định Tăng Đỗ NV1
279 561293 Phạm Văn Hoàn 01/06/2007  Định Tăng Dự kiến Đỗ NV2
280 561298 Lê Thị Bích Hồng 15/09/2007  Định Tăng Đỗ NV1
281 561324 Lê Thị Lan Hương 02/02/2007  Định Tăng Đỗ NV1
282 561342 Lưu Văn Huy 22/02/2007  Định Tăng Đỗ NV1
283 561347 Lê Xuân Huy 01/09/2007  Định Tăng Đỗ NV1
284 561385 Trịnh Thị Ngọc Liên 08/12/2007  Định Tăng Đỗ NV2
285 561433 Cao Ngọc Long 26/07/2007  Định Tăng Đỗ NV1
286 561434 Lưu Quang Long 17/01/2007  Định Tăng Đỗ NV2
287 561454 Lê Thị Lý 21/08/2007  Định Tăng Đỗ NV1
288 561456 Nguyễn Thị Huyền Mai 29/10/2007  Định Tăng Đỗ NV2
289 561479 Nguyễn Thị Thùy Minh 24/11/2007  Định Tăng Đỗ NV1
290 561548 Lưu Minh Nhật 08/05/2007  Định Tăng Đỗ NV1
291 561549 Lưu Thị Minh Nhật 22/08/2007  Định Tăng Đỗ NV1
292 561570 Lưu Thị Nương 04/01/2007  Định Tăng Đỗ NV1
293 562003 Lê Ngô Trí Phi 06/07/2007  Định Tăng Đỗ NV2
294 562016 Lưu Thị Hồng Phương 10/11/2007  Định Tăng Đỗ NV1
295 562020 Lê Minh Phương 20/02/2007  Định Tăng Đỗ NV1
296 562036 Trịnh Ngọc Quang 10/05/2007  Định Tăng Đỗ NV1
297 562054 Trần Thị Thanh Quỳnh 19/04/2007  Định Tăng Đỗ NV1
298 562103 Trần Ngân Thảo 30/11/2007  Định Tăng Đỗ NV1
299 562127 Lê Văn Thắng 24/11/2007  Định Tăng Đỗ NV1
300 562134 Lưu Thị Anh Thơ 06/06/2007  Định Tăng Đỗ NV1
301 562155 Nguyễn Thị Thương 01/11/2007  Định Tăng Đỗ NV1
302 562156 Nguyễn Thị Phương Thùy 02/07/2007  Định Tăng Đỗ NV1
303 562171 Trịnh Văn Tiến 30/08/2007  Định Tăng Đỗ NV1
304 562183 Trần Thị Huyền Trang 01/10/2007  Định Tăng Đỗ NV1
305 562190 Nguyễn Thị Trang 01/04/2007  Định Tăng Đỗ NV1
306 562200 Trịnh Ngọc Tuyết Trang 15/05/2007  Định Tăng Đỗ NV1
307 562255 Trịnh Xuân Tú 14/02/2007  Định Tăng Đỗ NV2
308 562309 Lê Thị Yến 12/03/2007  Định Tăng Đỗ NV1
309 561024 Nguyễn Hoàng Anh 06/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
310 561048 Lê Quốc Anh 01/08/2007  Định Tân Đỗ NV1
311 561054 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/10/2007  Định Tân Đỗ NV1
312 561055 Nguyễn Thế Anh 16/01/2007  Định Tân Đỗ NV1
313 561091 Trần Vũ Hải Châu 31/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
314 561103 Trịnh Hùng Cường 31/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
315 561107 Đỗ Ngọc Quốc Cường 25/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
316 561111 Ngô Thị Ngọc Diệp 20/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
317 561116 Trịnh Thị Linh Dung 01/10/2007  Định Tân Đỗ NV2
318 561138 Trịnh Hoàng Dương 22/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
319 561153 Nguyễn Lê Duy 09/12/2007  Định Tân Đỗ NV1
320 561173 Nguyễn Thành Đạt 29/07/2007  Định Tân Đỗ NV1
321 561201 Trịnh Văn Đức 22/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
322 561207 Nguyễn Lê Hương Giang 06/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
323 561229 Trịnh Thị Hạnh 25/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
324 561260 Trịnh Huy Hiệp 25/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
325 561280 Trịnh Huy Hoàng 25/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
326 561301 Nguyễn Thị Hồng 02/07/2007  Định Tân Đỗ NV1
327 561341 Nguyễn Quốc Huy 09/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
328 561345 Vũ Văn Huy 11/01/2007  Định Tân Đỗ NV1
329 561354 Trịnh Ngọc Huyền 18/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
330 561361 Trần Duy Khánh 05/12/2007  Định Tân Đỗ NV1
331 561370 Lê Anh Khoa 24/12/2007  Định Tân Đỗ NV1
332 561381 Vũ Ngọc Lâm 09/08/2007  Định Tân Đỗ NV1
333 561382 Trịnh Quang Lâm 29/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
334 561401 Lê Thị Khánh Linh 15/01/2007  Định Tân Đỗ NV1
335 561411 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 18/12/2007  Định Tân Đỗ NV1
336 561414 Lê Thị Phương Linh 13/09/2007  Định Tân Đỗ NV1
337 561423 Trịnh Thị Thuỳ Linh 11/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
338 561430 Trịnh Thị Mai Loan 18/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
339 561442 Lê Xuân Lực 07/11/2007  Định Tân Đỗ NV2
340 561466 Trịnh Minh Mạnh 30/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
341 561472 Trịnh Lê Minh 12/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
342 561497 Lê Xuân Nam 17/04/2007  Định Tân Đỗ NV1
343 561503 Nguyễn Thị Yến Nga 18/09/2007  Định Tân Đỗ NV1
344 561516 Lê Bảo Ngọc 14/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
345 561525 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 08/07/2007  Định Tân Đỗ NV1
346 561557 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/09/2006  Định Tân Đỗ NV2
347 561560 Lê Vũ Yến Nhi 12/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
348 561561 Phạm Hồng Nhung 14/06/2007  Định Tân Đỗ NV1
349 561563 Trần Thị Hồng Nhung 18/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
350 561566 Nguyễn Thị Nhung 07/10/2007  Định Tân Đỗ NV1
351 562029 Đỗ Minh Phượng 28/01/2007  Định Tân Đỗ NV1
352 562073 Lê Anh Tài 04/07/2007  Định Tân Đỗ NV1
353 562082 Hoàng Ngọc Thạch 19/08/2007  Định Tân Đỗ NV1
354 562083 Trịnh Hồng Thái 29/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
355 562111 Phạm Thanh Thảo 22/01/2007  Định Tân Đỗ NV1
356 562118 Lê Thị Thu Thảo 22/09/2007  Định Tân Đỗ NV1
357 562121 Trịnh Thị Thắm 07/01/2007  Định Tân Đỗ NV2
358 562130 Hoàng Đức Thiện 01/04/2007  Định Tân Đỗ NV1
359 562137 Nguyễn Văn Thơm 20/06/2007  Định Tân Đỗ NV1
360 562148 Nguyễn Hoài Thương 02/09/2007  Định Tân Đỗ NV1
361 562154 Mai Thị Thương 21/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
362 562160 Lê Thanh Thúy 08/09/2007  Định Tân Đỗ NV1
363 562164 Nguyễn Huy Xuân Thủy 07/03/2007  Định Tân Đỗ NV1
364 562169 Nguyễn Đức Tiến 03/03/2007  Định Tân Đỗ NV2
365 562180 Lê Thị Huyền Trang 23/09/2007  Định Tân Đỗ NV1
366 562199 Phạm Thùy Trang 26/10/2007  Định Tân Đỗ NV1
367 562244 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/2007  Định Tân Đỗ NV1
368 562249 Phạm Anh Tú 26/07/2007  Định Tân Đỗ NV1
369 562257 Nguyễn Thị Kim Tuyến 17/11/2007  Định Tân Đỗ NV1
370 562261 Lê Thị Ánh Tuyết 07/05/2007  Định Tân Đỗ NV1
371 562264 Trịnh Thị Ánh Tuyết 07/08/2007  Định Tân Đỗ NV1
372 562273 Đỗ Thị Thúy Vân 04/02/2007  Định Tân Đỗ NV1
373 562286 Nguyễn Thị Hà Vy 15/04/2007  Định Tân Đỗ NV1
374 562287 Vũ Thị Khánh Vy 16/01/2007  Định Tân Đỗ NV1
375 562292 Nguyễn Văn Vỹ 14/07/2007  Định Tân Đỗ NV1
376 561045 Vũ Thị Phương Anh 06/11/2007  Định Tiến Đỗ NV1
377 561115 Lê Văn Doanh 08/12/2007  Định Tiến Đỗ NV1
378 561157 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/2007  Định Tiến Đỗ NV1
379 561162 Nguyễn Bá Đại 26/03/2007  Định Tiến Đỗ NV1
380 561166 Lê Mạnh Đạt 14/04/2007  Định Tiến Đỗ NV1
381 561194 Lê Minh Đức 10/12/2007  Định Tiến Đỗ NV2
382 561195 Nguyễn Minh Đức 05/06/2007  Định Tiến Đỗ NV2
383 561208 Nguyễn Lê Hương Giang 06/08/2007  Định Tiến Đỗ NV2
384 561227 Lê Thị Hạnh 22/01/2007  Định Tiến Đỗ NV1
385 561277 Lê Viết Hoan 14/05/2007  Định Tiến Đỗ NV1
386 561310 Trịnh Thu Huế 15/03/2007  Định Tiến Đỗ NV1
387 561402 Trịnh Thị Khánh Linh 06/08/2007  Định Tiến Đỗ NV1
388 561403 Trịnh Khánh Linh 02/09/2007  Định Tiến Đỗ NV1
389 561416 Trịnh Thị Linh 25/09/2007  Định Tiến Đỗ NV1
390 561459 Trương Thị Thanh Mai 15/10/2007  Định Tiến Đỗ NV1
391 561462 Khương Thị Tuyết Mai 16/02/2007  Định Tiến Đỗ NV1
392 561511 Lê Thị Thu Ngân 13/05/2007  Định Tiến Đỗ NV1
393 561527 Vũ Thị Như Ngọc 01/08/2007  Định Tiến Đỗ NV1
394 562011 Nguyễn Hùng Phúc 09/03/2007  Định Tiến Đỗ NV1
395 562039 Nguyễn Văn Quân 23/03/2005  Định Tiến Đỗ NV1
396 562042 Trịnh Thị Quyên 30/10/2007  Định Tiến Đỗ NV1
397 562090 Phạm Phương Thanh 04/12/2007  Định Tiến Đỗ NV1
398 562192 Nguyễn Thị Trang 06/10/2007  Định Tiến Đỗ NV1
399 562195 Nguyễn Thu Trang 16/11/2007  Định Tiến Đỗ NV1
400 562204 Nguyễn Tố Trân 19/12/2007  Định Tiến Dự kiến Đỗ NV2
401 562210 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/06/2007  Định Tiến Đỗ NV1
402 562295 Trịnh Thị Thanh Xuân 04/02/2007  Định Tiến Đỗ NV1
403 562305 Trịnh Thị Hải Yến 26/05/2007  Định Tiến Đỗ NV1
404   Lê Quốc Hưng 10/05/2007  Định Tiến HS khuyết tật
405 561012 Lê Văn An 18/08/2007  Định Tường Đỗ NV2
406 561068 Lê Vân Anh 04/06/2007  Định Tường Đỗ NV1
407 561079 Lê Thị Ngọc Ánh 17/03/2007  Định Tường Đỗ NV1
408 561122 Lưu Thị Thùy Dung 17/04/2007  Định Tường Đỗ NV1
409 561128 Lê Mạnh Dũng 01/09/2007  Định Tường Đỗ NV1
410 561134 Lê Văn Dũng 08/11/2007  Định Tường Đỗ NV1
411 561159 Đỗ Thị Thảo Duyên 17/06/2007  Định Tường Đỗ NV1
412 561161 Ngô Thùy Duyên 16/01/2007  Định Tường Dự kiến Đỗ NV2
413 561188 Lê Anh Đức 22/01/2007  Định Tường Đỗ NV1
414 561192 Trịnh Hữu Đức 07/11/2007  Định Tường Đỗ NV1
415 561215 Đỗ Đức Hải 11/08/2007  Định Tường Đỗ NV1
416 561236 Lê Thị Thu Hà 03/12/2007  Định Tường Đỗ NV1
417 561252 Trịnh Thị Hậu 03/10/2007  Định Tường Đỗ NV1
418 561255 Lê Thị Hiền 03/01/2007  Định Tường Đỗ NV2
419 561259 Lê Huy Hiệp 28/06/2007  Định Tường Đỗ NV1
420 561286 Lê Văn Hoàng 15/09/2007  Định Tường Đỗ NV1
421 561300 Lê Thị Hồng 21/02/2007  Định Tường Đỗ NV2
422 561359 Ngô Thị Thu Huyền 11/04/2007  Định Tường Đỗ NV1
423 561422 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/10/2007  Định Tường Đỗ NV1
424 561449 Lê Thị Khánh Ly 17/01/2007  Định Tường Đỗ NV1
425 561457 Trịnh Thị Ngọc Mai 19/07/2007  Định Tường Đỗ NV1
426 561482 Lê Văn Minh 02/05/2007  Định Tường Đỗ NV1
427 561486 Trịnh Lê Na 01/10/2007  Định Tường Đỗ NV1
428 561501 Trịnh Thúy Nga 15/02/2007  Định Tường Đỗ NV1
429 562008 Trịnh Trọng Phong 14/10/2007  Định Tường Đỗ NV1
430 562014 Đinh Quang Huy Phước 03/10/2007  Định Tường Đỗ NV1
431 562024 Trịnh Thị Phương 17/08/2007  Định Tường Đỗ NV1
432 562068 Lê Bá Hồng Sơn 11/01/2007  Định Tường Đỗ NV1
433 562085 Lê Ngọc Thái 17/08/2007  Định Tường Đỗ NV1
434 562113 Lê Thị Thanh Thảo 31/03/2007  Định Tường Đỗ NV1
435 562136 Đinh Thị Thơm 26/02/2007  Định Tường Đỗ NV1
436 562159 Đỗ Thị Thùy 13/05/2007  Định Tường Đỗ NV1
437 562174 Trần Đức Toàn 07/06/2007  Định Tường Đỗ NV1
438 562208 Lê Đình Trọng 24/11/2007  Định Tường Đỗ NV1
439 562234 Lê Đình Quang Tuấn 15/10/2007  Định Tường Đỗ NV2
440 562258 Lê Thị Tuyến 26/09/2007  Định Tường Đỗ NV1
441 562269 Hồ Thị Hồng Vân 02/11/2007  Định Tường Đỗ NV1
442 562285 Nguyễn Hồng Hà Vy 18/09/2007  Định Tường Đỗ NV1
443 562298 Đinh Hải Yến 18/08/2007  Định Tường Đỗ NV1
444 561044 Đỗ Thị Phương Anh 27/10/2007  Định Thành Đỗ NV1
445 561051 Trần Đoàn Quỳnh Anh 06/06/2007  Định Thành Đỗ NV1
446 561086 Lê Gia Bảo 20/04/2007  Định Thành Đỗ NV1
447 561137 Lê Đình Dương 14/03/2007  Định Thành Đỗ NV1
448 561203 Phạm Xuân Đức 09/01/2007  Định Thành Đỗ NV1
449 561217 Nguyễn Hoàng Hải 22/05/2007  Định Thành Đỗ NV2
450 561226 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 08/09/2007  Định Thành Đỗ NV1
451 561325 Lê Thị Lan Hương 20/02/2007  Định Thành Đỗ NV1
452 561489 Nguyễn Hoàng Nam 04/12/2007  Định Thành Đỗ NV1
453 562101 Phạm Như Thành 14/03/2007  Định Thành Đỗ NV1
454 562138 Nguyễn Thị Thuận 08/09/2007  Định Thành Đỗ NV1
455 562182 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/07/2007  Định Thành Đỗ NV1
456   Lê Thế Tiến 25/08/2007  Định Thành HS khuyết tật
457 561328 Nguyễn Thị Hương 28/06/2007  Hoằng Quang Đỗ NV1
458 561001 Lưu Đức An 22/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
459 561002 Đỗ Thị Khánh An 01/07/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
460 561008 Lê Trương Thiên An 02/02/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
461 561015 Lê Diệp Anh 15/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
462 561018 Trịnh Đức Anh 10/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
463 561019 Trịnh Hải Anh 20/06/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
464 561021 Nguyễn Hiền Anh 09/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
465 561023 Lê Hoàng Anh 17/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
466 561025 Vũ Hoàng Anh 24/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
467 561026 Nguyễn Hồng Anh 31/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
468 561040 Trịnh Thị Ngọc Anh 09/07/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
469 561041 Trịnh Ngọc Anh 15/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
470 561043 Nguyễn Phương Anh 13/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
471 561052 Phan Quỳnh Anh 21/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
472 561058 Nguyễn Thị Trâm Anh 20/08/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
473 561081 Trịnh Nguyệt Ánh 06/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
474 561084 Lê Quang Bách 05/06/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
475 561102 Trịnh Anh Cường 09/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
476 561112 Trịnh Ngọc Diệp 26/08/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
477 561118 Trịnh Thị Phương Dung 20/06/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
478 561125 Trịnh Đình Dũng 22/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
479 561141 Ngô Thị Thùy Dương 08/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
480 561156 Hà Thị Mỹ Duyên 20/08/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
481 561172 Lưu Thành Đạt 10/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
482 561209 Lưu Hương Giang 04/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
483 561235 Lê Thị Thu Hà 17/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
484 561240 Đinh Thanh Hằng 24/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
485 561256 Nguyễn Thị Hiền 06/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
486 561271 Lê Trung Hiếu 08/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
487 561278 Nguyễn Duy Hoàng 29/08/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
488 561320 Lê Việt Hùng 01/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
489 561322 Trịnh Ngọc Gia Hưng 17/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
490 561335 Lê Đình Huy 21/02/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
491 561336 Vũ Đình Huy 11/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
492 561353 Trịnh Minh Huyền 06/02/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
493 561362 Lê Hữu Gia Khánh 29/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
494 561364 Lê Trần Nam Khánh 27/04/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
495 561420 Đỗ Thị Thùy Linh 16/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
496 561426 Lê Vũ Thùy Linh 02/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
497 561435 Lê Thành Long 08/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
498 561446 Hoàng Hải Ly 10/08/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
499 561450 Trịnh Khánh Ly 10/08/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
500 561460 Trịnh Thảo Mai 15/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
501 561470 Nguyễn Hồng Minh 18/06/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
502 561476 Nguyễn Quang Minh 24/05/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
503 561507 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
504 561515 Nguyễn Bùi Bảo Ngọc 13/06/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV2
505 561517 Hoàng Thị Bảo Ngọc 10/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
506 561519 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
507 561538 Trịnh Thảo Nguyên 26/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
508 561546 Lê Minh Nhật 27/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
509 561559 Trịnh Thị Yến Nhi 14/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
510 562001 Lê Minh Phát 07/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
511 562002 Trịnh Xuân Phát 24/11/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
512 562007 Lê Nhật Phong 11/05/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
513 562013 Trần Doãn Phú 31/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
514 562033 Lê Bá Minh Quang 29/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
515 562038 Nguyễn Ngọc Quân 18/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
516 562070 Ngô Ngọc Sơn 29/05/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
517 562087 Thiều Dương Đức Thanh 01/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
518 562100 Lưu Minh Thành 26/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
519 562102 Hoàng Diệu Thảo 31/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
520 562105 Phạm Lê Phương Thảo 24/04/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
521 562110 Lê Thanh Thảo 28/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
522 562140 Nguyễn Thị Anh Thư 04/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
523 562142 Trịnh Anh Thư 07/02/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
524 562151 Lê Lệ Thương 20/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
525 562185 Hồ Quỳnh Trang 12/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
526 562194 Bùi Thu Trang 21/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
527 562213 Lê Đình Trường 01/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
528 562214 Trịnh Đức Trường 25/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
529 562218 Bùi Xuân Trường 03/02/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
530 562223 Lê Anh Tuấn 13/06/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
531 562225 Trịnh Anh Tuấn 18/03/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
532 562232 Phạm Minh Tuấn 19/10/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
533 562256 Trịnh Nam Lan Tường 24/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
534 562281 Trịnh Lê Duy Vũ 02/01/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
535 562303 Nguyễn Thị Hải Yến 15/12/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
536 562307 Đỗ Hoàng Yến 28/09/2007  Lê Đình Kiên Đỗ NV1
537 562173 Nguyễn Đức Toàn 10/12/2007  Quang Trung Đỗ NV1
538 701589 Lê Nam Thắng 12/06/2007  Quang Trung Đỗ NV1
539 561006 Trần Thái An 09/12/2007  Thị trấn Đỗ NV2
540 561093 Lê Trần Linh Chi 24/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
541 561114 Trịnh Huyền Diệu 18/11/2007  Thị trấn Đỗ NV1
542 561148 Lê Công Duy 04/11/2007  Thị trấn Đỗ NV1
543 561198 Lê Văn Minh Đức 21/11/2007  Thị trấn Đỗ NV1
544 561199 Trịnh Thị Đức 15/01/2007  Thị trấn Đỗ NV1
545 561234 Nguyễn Thu Hà 03/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
546 561270 Lê Trung Hiếu 03/05/2007  Thị trấn Đỗ NV1
547 561287 Lê Ngô Việt Hoàng 24/06/2007  Thị trấn Đỗ NV1
548 561292 Đinh Lê Hoàn 16/08/2007  Thị trấn Đỗ NV1
549 561317 Lưu Tuấn Hùng 24/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
550 561337 Nguyễn Ngọc Huy 16/11/2007  Thị trấn Đỗ NV1
551 561351 Bùi Thị Khánh Huyền 13/05/2007  Thị trấn Đỗ NV1
552 561360 Nguyễn Phú Khang 14/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
553 561363 Trịnh Gia Khánh 16/11/2007  Thị trấn Đỗ NV1
554 561375 Hà Trung Kiên 02/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
555 561387 Nguyễn Diệu Linh 08/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
556 561388 Bùi Vi Diệu Linh 05/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
557 561395 Lê Ngô Hồng Linh 23/11/2007  Thị trấn Đỗ NV1
558 561399 Hồ Khánh Linh 28/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
559 561415 Lưu Thị Phương Linh 08/05/2007  Thị trấn Đỗ NV1
560 561419 Ngô Thùy Linh 08/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
561 561443 Nguyễn Thị Hải Lương 08/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
562 561464 Hà Vũ Xuân Mai 03/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
563 561474 Dương Nhật Minh 17/08/2007  Thị trấn Đỗ NV1
564 561491 Lê Nhật Nam 23/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
565 561493 Trịnh Phương Nam 05/03/2007  Thị trấn Đỗ NV1
566 561499 Trần Thiên Nga 28/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
567 561513 Trịnh An Ngọc 30/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
568 561514 Trịnh Ánh Ngọc 07/06/2007  Thị trấn Đỗ NV1
569 561534 Lưu Quang Hiểu Nguyên 01/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
570 561554 Nguyễn Yến Nhi 23/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
571 562018 Phạm Mai Phương 04/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
572 562063 Phạm Thiên Sáng 03/10/2007  Thị trấn Đỗ NV1
573 562084 Lê Khắc Minh Thái 15/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
574 562104 Đỗ Phương Thảo 04/12/2007  Thị trấn Đỗ NV1
575 562125 Lê Phú Thắng 12/07/2007  Thị trấn Đỗ NV1
576 562129 Trịnh Văn Thắng 01/04/2007  Thị trấn Đỗ NV1
577 562135 Nguyễn Hoàng Thọ 10/02/2007  Thị trấn Đỗ NV1
578 562163 Trịnh Thị Thu Thủy 27/06/2007  Thị trấn Đỗ NV1
579 562165 Nguyễn Lê Thủy Tiên 17/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
580 562181 Ngô Thị Huyền Trang 20/02/2007  Thị trấn Đỗ NV1
581 562202 Lê Hoàng Bảo Trâm 08/09/2007  Thị trấn Đỗ NV1
582 562236 Trịnh Quốc Tuấn 05/07/2007  Thị trấn Đỗ NV1
583 562238 Trịnh Đăng Tùng 12/06/2007  Thị trấn Đỗ NV1
584 562268 Trịnh Thị Hải Vân 06/07/2007  Thị trấn Đỗ NV1
585 562282 Hoàng Khánh Vũ 01/05/2007  Thị trấn Đỗ NV1
586 562284 Lê Tuấn Vũ 20/01/2007  Thị trấn Đỗ NV1
587 561094 Ngô Quỳnh Chi 21/08/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
588 561108 Nguyễn Quốc Cường 05/01/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
589 561147 Ngô Anh Duy 21/05/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
590 561237 Ngô Thị Thu Hà 20/01/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
591 561339 Phạm Quang Huy 08/08/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
592 561348 Phan Văn Huyên 27/02/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
593 561391 Nguyễn Thị Hiếu Linh 04/07/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
594 561478 Bùi Thị Thu Minh 12/03/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
595 562050 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/11/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
596 562106 Ngô Thị Phương Thảo 23/02/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
597 562147 Lê Gia Thương 22/05/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
598 562150 Ngô Nguyễn Huyền Thương 22/05/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
599 562262 Lê Thị Ánh Tuyết 18/05/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
600 562291 Ngô Yến Vy 14/11/2007  Thiệu Ngọc Đỗ NV1
601 481092 Ngô Thị Bình 18/04/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
602 481125 Nguyễn Thùy Dung 12/07/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
603 481367 Nguyễn Thùy Linh 21/08/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
604 561296 Nguyễn Văn Hôn 08/04/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
605 561333 Trịnh Thu Hường 20/11/2007  Thiệu Thành Đỗ NV2
606 561418 Mai Thùy Linh 09/06/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
607 561440 Lê Văn Lợi 22/05/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
608 561523 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/12/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
609 561576 Nguyễn Hữu Phát 26/08/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
610 562019 Trịnh Mai Phương 12/02/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
611 562048 Lê Như Quỳnh 08/12/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
612 562074 Lê Quốc Tài 12/10/2007  Thiệu Thành Đỗ NV2
613 562123 Nguyễn Đức Thắng 19/10/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
614 562176 Hoàng Văn Toàn 11/02/2007  Thiệu Thành Đỗ NV1
615 561011 Hoàng Văn An 02/07/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
616 561099 Trịnh Đình Chung 08/08/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
617 561140 Hoàng Thái Dương 07/10/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
618 561267 Nguyễn Minh Hiếu 02/10/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV2
619 561275 Nguyễn Thị Hoa 27/03/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
620 561279 Mai Huy Hoàng 19/02/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
621 561366 Phạm Ngọc Khánh 20/04/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
622 561374 Phạm Ngọc Kiên 27/10/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV2
623 561377 Lê Thị Thúy Kiều 22/11/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
624 561396 Nguyễn Huy Linh 03/03/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
625 561473 Lê Ngọc Minh 10/09/2007  Thiệu Vũ Đỗ NV1
626 561124 Lê Anh Dũng 22/06/2007  Yên Hùng Đỗ NV1
627 561189 Nguyễn Anh Đức 28/07/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
628 561216 Lê Đức Hải 01/08/2007  Yên Lạc Đỗ NV2
629 561358 Đào Thị Thu Huyền 16/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
630 561390 Lê Đan Linh 17/05/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
631 561398 Hà Khánh Linh 22/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
632 561496 Lê Văn Nam 16/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
633 561550 Trịnh Diễm Nhi 23/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
634 562006 Lê Hùng Phong 05/12/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
635 562010 Trịnh Viết Phong 03/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
636 562061 Nguyễn Thị Sang 24/12/2007  Yên Lạc Đỗ NV2
637 562108 Đào Thanh Thảo 12/03/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
638 562109 Lê Thanh Thảo 26/10/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
639 562122 Trịnh Lê Đức Thắng 15/01/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
640 562143 Lê Ngọc Mai Thư 03/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
641 562144 Nguyễn Minh Thư 24/09/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
642 562227 Trịnh Đức Tuấn 30/08/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
643 562253 Nguyễn Tuấn Tú 24/06/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
644 562271 Trịnh Mai Vân 01/09/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
645 562272 Lê Thảo Vân 28/08/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
646 562288 Lê Thảo Vy 12/11/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
647 562306 Trịnh Thị Hải Yến 23/12/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
648 562308 Trịnh Hoàng Yến 06/03/2007  Yên Lạc Đỗ NV1
649 561299 Trịnh Bích Hồng 02/01/2007  Yên Lâm Đỗ NV1
650 561417 Lê Thùy Linh 19/04/2007  Yên Lâm Đỗ NV1
651 561078 Lê Thị Ngọc Ánh 03/01/2007  Yên Thái Đỗ NV1
652 561165 Nguyễn Thị Anh Đào 09/01/2007  Yên Thái Đỗ NV1
653 561212 Lê Thị Giang 06/07/2007  Yên Thái Đỗ NV1
654 561228 Nguyễn Thị Hạnh 13/01/2007  Yên Thái Đỗ NV1
655 561241 Trịnh Thị Thanh Hằng 03/01/2007  Yên Thái Đỗ NV1
656 561258 Trịnh Thu Hiền 27/04/2007  Yên Thái Đỗ NV1
657 561330 Lê Thị Thu Hương 25/06/2007  Yên Thái Đỗ NV1
658 561439 Ngô Trọng Lợi 06/07/2007  Yên Thái Đỗ NV1
659 561469 Bùi Lê Hoàng Minh 01/03/2007  Yên Thái Đỗ NV1
660 561572 Lê Thị Kim Oanh 05/11/2007  Yên Thái Đỗ NV1
661 562037 Đào Mạnh Quân 02/11/2007  Yên Thái Đỗ NV1
662 562267 Nguyễn Thị Thu Uyên 27/12/2006  Yên Thái Đỗ NV1
663   Lê Thị Thùy Trang 14/12/2007  Yên Thái HS khuyết tật
664 561053 Lê Thị Quỳnh Anh 04/05/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
665 561074 Lê Trọng Việt Anh 22/10/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
666 561096 Trịnh Tuyết Chinh 10/02/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
667 561105 Trịnh Minh Cường 27/11/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
668 561164 Trần Văn Đại 30/08/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
669 561167 Trịnh Bá Quốc Đạt 02/06/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
670 561425 Trịnh Thùy Linh 09/10/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
671 561543 Vũ Lâm Nhật 06/05/2007 Yên Ninh Đỗ NV1
672 562259 Nguyễn Quang Tuyển 18/06/2007 Yên Ninh Đỗ NV1

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây