Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ vào nguyện vọng của HS đăng ký môn học tự chọn; căn cứ vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả học ở THCS (giải tỉnh, huyện và điểm TBM học lớp 9). Trường THPT Yên Định 1 phân HS về các lớp sau. Lưu ý: HS đã phân lớp không được tự ý chuyển lớp học

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 trường THPT Yên Định 1

Thứ sáu - 24/06/2016 17:10
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 năm học 2016-2017 là 23.25 điểm
        Năm học 2016-2017 trường THPT Yên Định 1 được UBND tỉnh phê duyệt tuyển 12 lớp với 504 học sinh. Tổng số đăng ký dự thi vào trường là 561 thí sinh. Ngày 24/06/2016 Hội đồng tuyển sinh trường THPT Yên Định 1 đã họp và xác định điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách trúng tuyển sẽ trình Sở GD&ĐT Thanh Hóa phê duyệt:
- Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 là 23.25 điểm
- Danh sách trúng tuyển như sau
Trường Phòng SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Định Bình 21 601492 Đỗ Thị Trang 06/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 6 601137 Lê Thị Thu Hằng 13/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 12 601281 Vũ Tuấn Linh 12/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 4 601088 Trần Thị Thùy Dương 22/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 11 601244 Phạm Thị Hường 09/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 22 601507 Lê Văn Hiếu Trung 25/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 10 601220 Phạm Thị Huyền 17/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 5 601101 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 15 601347 Phạm Thảo Ngân 10/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 15 601355 Ngô Đức Nguyên 11/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 6 601138 Trịnh Thị Hằng 13/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 21 601493 Luyện Thị Trang 22/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 13 601290 Trịnh Đình Long 22/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 12 601280 Kiều Thị Phương Linh 05/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 6 601129 Ngô Thị Hạnh 19/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 12 601267 Trịnh Thị Liên 12/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 10 601225 Ngô Văn Hùng 10/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 20 601464 Trần Thị Thủy 19/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 12 601279 Lê Thị Linh 15/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 19 601437 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 3 601072 Lê Thị Phương Dung 06/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 2 601025 Lê Thị Ngọc Anh 23/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 4 601084 Nguyễn Văn Dũng 11/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 3 601051 Đỗ Xuân Chiến 09/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 2 601026 Lê Thị Lan Anh 16/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 23 601533 Trịnh Thị ánh Tuyết 26/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 4 601089 Lê Tùng Dương 04/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 13 601302 Nguyễn Thị Kim Ly 14/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 19 601442 Lê Minh Thăng 27/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 2 601043 Trịnh Văn Bình 11/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 8 601177 Trương Thị Thu Hoài 14/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 12 601284 Lê Thùy Linh 24/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 8 601180 Trịnh Cao Hoàn 11/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 11 601250 Lê Trung Kiên 19/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 19 601453 Nguyễn Tiến Thịnh 04/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 12 601283 Cố Thị Linh 12/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 22 601517 Trịnh Văn Trường 22/10/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 16 601376 Nguyễn Thị Oanh 28/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 20 601465 Ngô Thị Thủy 30/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 17 601402 Vũ Thị Quyên 06/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 9 601211 Lê Thị Thanh Huệ 25/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 24 601553 Nguyễn Thanh Vũ 16/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 17 601388 Nguyễn Thị Phượng 07/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 19 601448 Nguyễn Văn Thắng 11/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 19 601438 Nguyễn Thị Thảo 07/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 14 601325 Nguyễn Thị Minh 11/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 24 601560 Ngô Thị Yến 25/07/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 15 601350 Trịnh Minh Nghĩa 18/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 12 601282 Trương Thị Linh 18/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 20 601478 Vũ Văn Tiến 06/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 8 601188 Nguyễn Huy Hoàng 19/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 10 601229 Vũ Văn Hùng 25/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 14 601324 Trịnh Thị Minh 20/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 18 601423 Đào Minh Tâm 23/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 14 601323 Vũ Văn Minh 06/03/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 9 601197 Ngô Thị Hồng 28/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 23 601531 Vũ Thị Tuyết 10/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 6 601132 Ngô Thị Hằng 07/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 1 601012 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 8 601169 Ngô Phương Hoa 26/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 10 601221 Vũ Văn Hùng 20/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 1 601010 Lê Thị Phương Anh 14/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 14 601315 Lê Đức Minh 20/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 9 601207 Ngô Thị Huệ 05/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 601271 Phạm Thị Linh 01/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 7 601157 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 28/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 10 601232 Phạm Mai Hương 11/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 13 601307 Nguyễn Trường Mạnh 14/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 18 601432 Vũ Thị Thảo 01/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 22 601521 Lê Anh Tuấn 14/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 16 601380 Vũ Thị Phúc 29/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 4 601094 Ngô Thị Đảng 21/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 1 601013 Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 6 601144 Lê Thị Hậu 12/01/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Định Hoà 2 601038 Nguyễn Thị Hồng ánh 16/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 15 601342 Vũ Thị Ngân 09/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 1 601011 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 6 601124 Nguyễn Thị Hải 15/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 7 601156 Ngô Minh Hiếu 22/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 17 601391 Vũ Tuấn Quang 01/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 20 601461 Lê Bích Thủy 20/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 1 601014 Ngô Thị Quỳnh Anh 19/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 18 601426 Trịnh Thị Hồng Thanh 06/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 13 601304 Vũ Thị Mai 28/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 18 601416 Lê Khắc Tài 30/11/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 17 601404 Vũ Thị Quỳnh 28/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 15 601348 Phạm Thị Ngân 08/11/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 15 601352 Ngô Thị Ngọc 14/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 11 601259 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 14 601316 Vũ Hùng Minh 01/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 13 601300 Nguyễn Thị Khánh Ly 25/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 19 601454 Lê Thị Anh Thơ 19/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 24 601557 Trịnh Thị Yến 19/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 20 601466 Trương Thị Thúy 14/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 1 601016 Nguyễn Thị Kim Anh 18/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 601406 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 14 601329 Trịnh Đăng Nam 19/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 22 601505 Trương Quốc Trung 17/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 14 601317 Lê Xuân Minh 19/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 21 601503 Mai Văn Trọng 24/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 5 601118 Nguyễn Thị Thu Hà 27/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 13 601310 Mai Đức Mạnh 13/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 16 601366 Lê Thị Nhung 12/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 3 601069 Bùi Thị Dung 18/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 5 601119 Trịnh Thị Hà 15/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 22 601512 Trương Văn Trường 05/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 1 601015 Nguyễn Thế Anh 20/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 601405 Bùi Thị Như Quỳnh 16/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 23 601551 Trần Văn Vũ 13/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 23 601547 Lưu Văn Vinh 17/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 18 601417 Trương Văn Tài 29/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 23 601541 Trịnh Thị Thảo Vân 27/08/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 6 601127 Trịnh Thị Hảo 18/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 13 601311 Bùi Hữu Mạnh 17/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 4 601077 Trịnh Thị Mỹ Duyên 03/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 13 601309 Nguyễn Đức Mạnh 18/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 601399 Kiều Thị Quyên 10/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 19 601433 Nguyễn Phương Thảo 15/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 22 601511 Trịnh Xuân Trường 27/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 15 601353 Nguyễn Thị Ngọc 24/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 12 601274 Trịnh Thị Mỹ Linh 26/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 14 601332 Nguyễn Thị Nga 07/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 6 601133 Lương Thị Hằng 20/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 22 601527 Mai Xuân Tuyên 28/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 5 601111 Lê Hoàng Giang 19/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 16 601365 Trịnh Thị Nhung 18/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 18 601418 Phan Thị Thanh Tâm 19/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 3 601050 Bùi Văn Chiến 15/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 14 601333 Trịnh Thị Nga 16/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 15 601359 Lưu Đức Nhân 26/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 17 601397 Trịnh Minh Quân 08/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601170 Lê Thị Thanh Hoa 21/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 601488 Lưu Thị Hà Trang 01/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 601502 Lê Thị Trâm 07/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 20 601472 Lê Thị Thương 10/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 1 601019 Lê Trí Anh 04/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601192 Lê Thị Thanh Hòa 30/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 14 601331 Trịnh Đức Nam 01/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 4 601096 Trịnh Hồng Đạo 24/08/01 TP Thanh Hóa
Định Liên 10 601239 Lê Thu Hường 21/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 18 601425 Lê Thị Tấm 16/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 9 601205 Lê Thu Huế 15/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 1 601018 Lê Tuấn Anh 02/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601179 Lê Trọng Hoàn 15/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 12 601265 Lê Thị Liên 12/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 4 601078 Nguyễn Thị Duyên 28/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601185 Lê Việt Hoàng 02/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 19 601452 Lê Đức Thịnh 17/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 601552 Nguyễn Long Vũ 12/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 5 601103 Lưu Quý Đôn 02/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601171 Nguyễn Phương Hoa 07/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 5 601120 Lê Thị Hà 27/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 5 601098 Nguyễn Tuấn Đạt 17/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601191 Hoàng Thị Hòa 28/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 10 601233 Trương Thị Hương 13/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 16 601367 Trần Thị Hồng Nhung 13/02/01 Hà Tây
Định Liên 6 601134 Nguyễn Thị Hằng 19/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 17 601400 Đỗ Thị Quyên 26/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 11 601249 Lưu Trung Kiên 16/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 15 601357 Lê Thị Minh Nguyệt 01/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 8 601184 Lưu Huy Hoàng 30/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 17 601407 Hoàng Thị Lan Quỳnh 10/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 13 601295 Trịnh Đức Lương 15/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 11 601261 Lê Thị Lâm 10/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 1 601017 Lưu Phương Anh 15/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 7 601158 Đỗ Văn Hiếu 17/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 601489 Lưu Thị Trang 21/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 601504 Lê Thế Trọng 25/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 22 601528 Nguyễn Phùng Tuyên 19/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 2 601039 Trịnh Ngọc ánh 06/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 601542 Trần Thị Vân 12/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 24 601558 Trịnh Thị Yến 29/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 19 601444 Nguyễn Văn Thắng 28/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 3 601067 Trịnh Ngọc Diệp 25/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 10 601218 Đào Thị Huyền 26/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 9 601208 Nguyễn Thị Huệ 15/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 16 601373 Trịnh Thị Nhung 18/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 5 601110 Lê Minh Đức 21/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 4 601091 Ngô Thị Dương 22/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 22 601526 Trịnh Lê Anh Tuấn 23/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 8 601174 Trịnh Thị Hoa 03/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 2 601045 Trịnh Thị Châm 03/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 18 601431 Trịnh Đình Thành 13/11/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 20 601474 Trịnh Thị Thương 29/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 6 601141 Trịnh Thị Hằng 28/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 24 601559 Nghiêm Hải Yến 14/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 18 601421 Lê Thị Tâm 17/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 9 601202 Trịnh Thị Hồng 15/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 21 601499 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 11 601257 Nguyễn Thị Lan 08/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 4 601074 Trịnh Thị Dung 23/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 3 601055 Trịnh Viết Chính 31/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 12 601268 Trịnh Thị Liên 09/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 4 601090 Khương Văn Dương 25/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 22 601522 Lê Anh Tuấn 12/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 21 601482 Nguyễn Song Toàn 03/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 10 601231 Lê Thị Hưng 14/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 23 601532 Lưu Thị Tuyết 01/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 10 601234 Lê Thị Hương 01/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 8 601172 Hoàng Thị Hoa 23/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 4 601086 Trịnh Ngọc Dương 15/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 11 601254 Bùi Thị Lan 10/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 3 601052 Lê Thị Chinh 23/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 17 601386 Phạm Thị Phương 17/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 20 601467 Nguyễn Thị Thúy 06/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 9 601193 Nguyễn Thị Hòa 06/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 4 601087 Lê Hoàng Dương 20/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 9 601209 Trịnh Thị Huệ 19/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 4 601079 Lê Thị Duyên 13/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 14 601334 Nguyễn Thị Thu Nga 19/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 5 601112 Nguyễn Thị Hương Giang 20/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 22 601513 Lê Xuân Trường 15/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 5 601100 Đỗ Thành Đạt 23/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 1 601020 Đinh Thị Mai Anh 28/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 9 601212 Hách Quang Huy 19/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 21 601483 Đỗ Ngọc Toàn 16/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 16 601368 Lưu Thị Nhung 29/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 3 601063 Ngô Việt Cường 24/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 5 601113 Phạm Thị Giang 20/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 16 601375 Trần Thị Nhung 13/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 19 601445 Lê Văn Thắng 25/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 15 601344 Lê Thị Ngân 08/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 18 601414 Lưu Hoàng Sơn 27/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 5 601099 Trịnh Thành Đạt 15/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 22 601523 Nguyễn Đức Tuấn 13/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 7 601151 Nguyễn Thị Hiền 08/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 12 601278 Ngô Khánh Linh 18/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 6 601136 Trịnh Thị Thu Hằng 25/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 3 601064 Trần Đức Cường 25/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 9 601200 Trịnh Thu Hồng 15/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 7 601147 Nguyễn Thị Hiên 23/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 2 601044 Phạm Thị Châm 09/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 7 601145 Nguyễn Văn Hậu 28/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 10 601224 Lê Mạnh Hùng 24/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 1 601024 Nguyễn Đức Anh 25/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 4 601083 Trịnh Hùng Dũng 24/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 19 601440 Lê Xuân Thái 18/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 601473 Trịnh Thị Thương 23/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 601480 Phạm Thị Tình 18/01/01 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Định Tân 11 601255 Lê Thị Lan 27/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 10 601223 Lê Văn Hùng 08/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 601470 Lê Thị Thanh Thư 30/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 10 601236 Trịnh Thị Hương 14/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 11 601243 Trần Thu Hường 11/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 19 601449 Lê Xuân Thiên 23/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 2 601042 Lê Thị Bình 26/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 1 601001 Trịnh Thị An 14/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 15 601346 Trịnh Thúy Ngân 22/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 16 601371 Hoàng Thị Nhung 29/01/01 TP Thanh Hóa
Định Tân 11 601262 Trịnh Thị Nhật Lệ 21/08/01 Ninh Bình
Định Tân 17 601387 Nguyễn Thị Bích Phượng 27/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 16 601370 Lê Trang Nhung 07/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 19 601450 Lê Văn Thiên 18/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 12 601277 Nguyễn Khánh Linh 08/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 601468 Hoàng Thị Thúy 20/10/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 1 601023 Nguyễn Đức Anh 23/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 14 601319 Nguyễn Văn Minh 04/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 23 601536 Vũ Thị Tú 14/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 7 601150 Phạm Thị Hiền 15/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 1 601002 Nguyễn Diệu An 04/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 3 601065 Phạm Văn Cường 24/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 12 601276 Trần Thị Linh 08/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 9 601204 Trịnh Văn Huấn 19/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 14 601320 Nguyễn Văn Minh 03/09/01 Thuận An, Bình Dương
Định Tân 22 601514 Nguyễn Ngọc Trường 24/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 3 601061 Cao Ngọc Trương 02/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 4 601081 Trịnh Thị Duyên 25/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 3 601066 Lê Thị Diên 10/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 12 601285 Trịnh Thị Linh 15/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 14 601313 Trịnh Văn Mạnh 31/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 2 601028 Trịnh Phương Anh 22/07/01 TP Thanh Hóa
Định Tiến 17 601392 Lê Văn Quang 16/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 18 601430 Nguyễn Trung Thành 13/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 8 601186 Trương Việt Hoàng 04/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 7 601165 Lê Duy Hiệp 06/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 23 601538 Hàn Hoàng Uyên 12/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 9 601194 Vũ Trọng Hòa 30/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 9 601214 Nguyễn Giang Huy 26/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 9 601213 Lê Viết Huy 20/09/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 7 601152 Nguyễn Thị Hiền 05/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 13 601305 Lê Tuyết Mai 22/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 14 601321 Trịnh Thị Minh 28/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 2 601040 Nhữ Ngọc ánh 06/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 2 601048 Đinh Thị Quỳnh Chi 26/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 5 601109 Lê Duy Đức 29/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 2 601029 Hàn Thị Vân Anh 28/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 5 601108 Nguyễn Thành Đức 14/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 17 601408 Phạm Thị Quỳnh 16/01/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 22 601524 Phạm Anh Tuấn 29/10/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 2 601027 Vũ Thị Lan Anh 16/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 7 601153 Vũ Thị Hiền 16/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 21 601495 Lê Thị Trang 14/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 3 601057 Lê Thành Chung 10/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 18 601411 Vũ Văn Sang 01/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 7 601146 Lê Thị Hậu 27/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 7 601160 Đào Trung Hiếu 25/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 21 601494 Nguyễn Thị Trang 21/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 20 601469 Lê Thị Thúy 18/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 23 601548 Nguyễn Quang Vinh 02/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 6 601122 Lê Thị Hà 07/11/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 18 601427 Lê Thị Thanh 25/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 1 601021 Lê Thị Lan Anh 15/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 18 601415 Lê Đình Sơn 18/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 20 601463 Lê Thị Thủy 28/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 4 601075 Lê Đình Duy 02/02/01 Hà Nội
Định Tường 9 601206 Lê Minh Huế 10/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 601242 Lê Thị Hường 25/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 10 601222 Lê Văn Hùng 31/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 601241 Lê Thị Hường 18/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 601260 Trịnh Thị Lài 06/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 16 601378 Lê Hùng Phong 07/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 10 601219 Lê Thị Huyền 07/12/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Định Tường 22 601509 Trần Ân Trúc 17/10/01 TP Thanh Hóa
Định Tường 3 601062 Phan Thị Cúc 13/02/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Định Tường 5 601107 Lê Bá Anh Đức 15/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 3 601053 Trịnh Hữu Trường Chinh 06/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 4 601082 Lê Đình Dũng 01/11/01 TP Thanh Hóa
Định Tường 13 601301 Trần Thị Ly 08/09/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 19 601435 Lê Thị Thảo 10/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 15 601339 Lê Thị Thúy Nga 24/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 15 601345 Vũ Hoàng Ngân 15/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 19 601456 Trịnh Thị Thu 18/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 3 601060 Lê Bảo Chương 27/07/00 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 10 601235 Trịnh Thị Hương 06/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 12 601266 Lê Thị Phương Liên 02/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 13 601312 Trần Văn Mạnh 02/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 3 601071 Trịnh Thị Dung 16/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 5 601106 Ngô Minh Đức 28/11/01 Mường Lát, Thanh Hóa
Định Tường 11 601252 Lê Đình Kỳ 16/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 6 601121 Đỗ Ngọc Hà 22/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 1 601022 Lê Hồng Anh 01/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 601245 Nguyễn Duy Kết 02/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 15 601354 Ngô Thị Ngọc 03/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 13 601303 Trần Khánh Ly 03/01/01 Thường Xuân, Thanh Hóa
Định Tường 20 601462 Đinh Thị Thủy 08/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 21 601491 Lê Thị Thùy Trang 08/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 15 601338 Lê Thị Thảo Nga 24/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 9 601210 Nguyễn Thị Minh Huệ 09/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 9 601199 Lê Thị Hồng 17/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 19 601436 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 8 601189 Lê Văn Hoàng 04/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 9 601203 Lê Thị Hồng 10/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 15 601340 Nguyễn Duy Ngà 26/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 6 601128 Trần Thị Hạ 17/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 10 601228 Lê Việt Hùng 22/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 19 601443 Vũ Thị Thắm 03/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 4 601080 Lê Thị Duyên 20/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 19 601441 Phạm Văn Thái 01/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 23 601543 Phạm Thị Vân 27/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 6 601142 Lê Thị Thúy Hằng 20/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 13 601296 Trịnh Thị Lương 24/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 20 601460 Trịnh Thị Thùy 09/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 16 601374 Phạm Thị Nhung 25/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 11 601258 Lê Thị Lan 06/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 12 601269 Mai Thùy Linh 24/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 16 601383 Trịnh Hoàng Trinh Phương 11/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 21 601484 Nguyễn Quốc Toàn 27/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 601520 Bùi Quang Tuấn 09/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 10 601217 Trịnh Lê Huyền 14/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 21 601501 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 601518 Trần Minh Tuấn 26/04/01 Thanh Xuân, Hà Nội
Lê Đình Kiên 17 601403 Lưu Thị Quỳnh 19/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 4 601085 Lê Văn Ngọc Dương 10/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 7 601148 Lê Thị Thu Hiền 19/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 7 601166 Nguyễn Mai Hoa 08/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 5 601097 Hoàng Quốc Đạt 18/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 2 601047 Nguyễn Phương Chi 25/09/01 Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 3 601056 Phạm Lê Chung 12/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 7 601168 Trịnh Thị Hoa 25/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 10 601230 Trịnh Xuân Hưng 28/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 6 601123 Trịnh Thanh Hải 20/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601005 Nguyễn Lê Đức Anh 27/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601006 Nguyễn Vương Anh 28/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 5 601104 Nguyễn Duy Đức 17/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601009 Lê Thị Vân Anh 07/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 9 601216 Nguyễn Khánh Huyền 17/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 12 601270 Nguyễn Thị Khánh Linh 26/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 19 601455 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 13 601289 Phùng Thị Loan 05/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 20 601475 Nguyễn Đình Thưởng 29/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 6 601131 Nguyễn Diệu Hằng 09/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 16 601382 Nguyễn Hà Phương 01/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 16 601384 Nguyễn Trần Thanh Phương 20/09/01 Mường Lát, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 2 601037 Trịnh Duy Anh 25/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 13 601293 Trịnh Thông Lợi 16/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 7 601164 Lê Thiên Tuấn Hiệp 23/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 8 601178 Nghiêm Văn Hoàn 29/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601007 Vũ Thị Ngọc Anh 24/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 2 601041 Trịnh Lâm Bằng 05/07/01 Thọ Xuân, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 8 601183 Đỗ Việt Hoàng 04/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 2 601046 Ngô Thị Linh Chi 02/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 15 601360 Lê Anh Nhật 26/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 8 601182 Nguyễn Huy Hoàng 05/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 11 601264 Lưu Hồng Liên 02/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601004 Nguyễn Thị Lan Anh 27/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 4 601093 Phạm Văn Đài 16/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 601545 Lê Bá Việt 06/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 7 601167 Trịnh Thị Quỳnh Hoa 27/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 18 601410 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 09/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 601529 Nguyễn Thị Tuyến 06/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 13 601298 Thiều Tiến Lưu 10/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 601519 Bùi Anh Tuấn 07/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 17 601389 Lê Văn Quang 28/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 601544 Yên Thị Hồng Viện 26/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 15 601351 Hà Bích Ngọc 25/03/01 Liên Bang Nga
Lê Đình Kiên 2 601036 Phạm Thị Minh Anh 17/01/01 TP Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 17 601385 Lê Hạnh Phương 29/11/01 TP Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 7 601162 Lê Xuân Hiếu 22/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 13 601306 Trịnh Đức Mạnh 22/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 17 601395 Trịnh Đình Quân 01/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601008 Lê Thị Lan Anh 10/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 4 601076 Hoàng Thị Thùy Duyên 15/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 21 601486 Lê Thị Hà Trang 26/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 601535 Nguyễn Hữu Tú 16/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 17 601390 Trịnh Văn Quang 07/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 18 601413 Trần Việt Sơn 01/04/01 Hưng Yên
Lê Đình Kiên 20 601471 Lê Thị Thương 15/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 1 601003 Hà Đức Anh 23/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 11 601247 Lưu Xuân Khánh 21/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 24 601554 Hoàng Đức Vương 19/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 6 601143 Kiều Thị Hằng 15/03/01 Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 15 601341 Lưu Thị Ngân 08/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 8 601190 Vũ Huy Hoàng 21/01/01 TP Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 11 601253 Lưu Thị Lan 23/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 601550 Lê Tuấn Vũ 19/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 601546 Trịnh Thị Vinh 27/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Minh Khai 20 601479 Trần Quang Tiến 25/09/01 TP Thanh Hóa
TT Quán Lào 7 601154 Nguyễn Thúy Hiền 14/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 10 601237 Trịnh Mai Hương 04/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 17 601393 Lưu Minh Quang 08/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 16 601361 Ngô Thị Yến Nhi 06/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 2 601031 Mai Vũ Tuấn Anh 17/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 2 601034 Nguyễn Quỳnh Anh 16/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 17 601398 Trịnh Trần Minh Quân 04/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 6 601139 Bùi Thu Hằng 10/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 22 601510 Nguyễn Thanh Trúc 12/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 23 601534 Nguyễn Dương Tùng 16/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 2 601033 Hoàng Duy Anh 17/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 4 601073 Lê Xuân Hoàng Dung 08/11/01 TP Thanh Hóa
TT Quán Lào 18 601412 Nguyễn Ngọc Sang 29/11/01 Cẩm Thủy, Thanh Hóa
TT Quán Lào 5 601115 Nguyễn Ngọc Trà Giang 09/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 21 601497 Trịnh Thị Huyền Trang 02/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 2 601032 Đinh Thị Vân Anh 13/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 3 601054 Trịnh Thị Vân Chính 29/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 14 601322 Nguyễn Tài Minh 18/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 21 601498 Nguyễn Minh Trang 18/08/01 TP Thanh Hóa
TT Quán Lào 9 601215 Đỗ Quốc Huy 15/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 21 601496 Đặng Thị Huyền Trang 16/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 5 601116 Đinh Thị Hương Giang 26/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 18 601419 Dương Thanh Tâm 15/06/00 TP Thanh Hóa
TT Quán Lào 20 601457 Lê Thị Thu 03/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 23 601539 Hoàng Thị Uyên 20/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 14 601327 Trịnh Thị Trà My 08/03/01 TP Thanh Hóa
TT Quán Lào 16 601372 Lê Thị Hồng Nhung 23/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 2 601035 Trịnh Trung Anh 24/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 15 601356 Trịnh Thị Nguyên 22/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 20 601459 Lê Thị Biên Thùy 21/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 20 601458 Lê Thị Phương Thu 23/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 22 601525 Trịnh Đăng Tuấn 11/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 23 601530 Hà Hữu Tuyến 18/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 8 601176 Trịnh Thị Hoài 12/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 16 601362 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 2 601030 Nguyễn Thị Anh 21/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 24 601555 Lê Thị Xuân 05/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 19 601451 Lê Văn Thiết 24/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
TT Quán Lào 3 601058 Trịnh Anh Chung 29/05/01 Yên Định, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 15 601349 Nguyễn Thị Ngân 27/02/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 12 601287 Ngô Mỹ Linh 30/10/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 18 601429 Nguyễn Thị Thanh 03/05/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 16 601377 Ngô Thị Kim Oanh 24/04/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 9 601196 Trần Xuân Hợp 23/07/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 16 601363 Ngô Thị ánh Nhi 16/08/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 6 601126 Lê Thị Hải 08/07/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 3 601059 Trịnh Thế Chung 22/02/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 19 601439 Phạm Thị Thảo 24/07/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 21 601485 Nguyễn Thị Tới 18/07/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 12 601288 Ngô Thị Ngọc Linh 19/08/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 3 601049 Nguyễn Thị Mai Chi 30/11/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 23 601540 Thiều Thị Thu Uyên 01/04/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 22 601508 Trịnh Quốc Trung 24/09/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 8 601175 Ngô Thị Hoa 21/01/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 12 601286 Nguyễn Duy Linh 02/01/01 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Yên Lạc 23 601537 Nguyễn Cẩm Tú 02/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 6 601140 Lê Thị Hằng 09/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 8 601173 Lê Hồng Hoa 22/01/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 14 601336 Lưu Thị Nga 30/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 7 601155 Lê Thị Hiền 30/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 18 601424 Trịnh Minh Tân 03/03/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 22 601516 Lê Xuân Trường 11/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 15 601337 Vũ Thanh Nga 10/12/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 16 601381 Trịnh Đình Phụng 21/04/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 11 601256 Lê Thị Phương Lan 20/06/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 18 601420 Lưu Thị Thanh Tâm 28/08/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 18 601428 Phạm Thị Thanh 09/09/00 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 9 601195 Lê Thị Hợp 14/09/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 9 601201 Lê Thị Hồng 03/11/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 24 601556 Lê Thị Yên 20/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 21 601481 Lê Thị Tình 14/07/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 24 601561 Trịnh Thị Hải Yến 18/02/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 7 601163 Lê Minh Hiếu 10/10/01 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 6 601130 Hoàng Thị Hạnh 15/09/01 Yên Định, Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây