Hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2017

Thứ ba - 21/11/2017 20:51
Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2017 thông báo:
UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
Số: 2749 /SGDĐT-PC&CTHSSV
V/v rà soát danh sách thí sinh và hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2017
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11  năm 2017
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT
 
Thực hiện Công văn số 1658/BTC-STP ngày 20/11/2017 của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh về việc rà soát danh sách thí sinh và hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2017, để chuẩn bị tổ chức cuộc thi tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng và thành công, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện một số công việc sau:
1. Tiến hành rà soát danh sách thí sinh đạt điểm cao trong vòng thi cấp trường
- Trên cơ sở danh sách kết quả cuộc thi cấp trường do Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương cung cấp, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã rà soát 20 thí sinh đạt kết quả cao/trường (có danh sách kèm theo). Tuy nhiên, một số trường có sự trùng nhau về thông tin của thí sinh, một thí sinh nhưng đăng ký nhiều tài khoản khác nhau; đăng ký thông tin trường sai lệch với thực tế...Vì vậy, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT rà soát, kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin và lập danh sách 06 thí sinh có tổng điểm cao nhất/trường theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Danh sách 06 thí sinh có tổng điểm cao nhất/trường theo thứ tự từ cao xuống thấp đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Pháp chế và Công tác học sinh, sinh viên) Hộp thư điện tử: phuongut.pc@thanhhoa.edu.vn trước ngày 23/11/2017 để xét trao giải thưởng vòng thi cấp trường và tham gia cuộc thi cấp tỉnh vòng thi online (chỉ các thí sinh thi tối thiểu 03 tuần và đạt tổng điểm từ 150 điểm trở lên mới đủ điều kiện thi cấp tỉnh).
2. Thông báo cuộc thi tỉnh
- Thời gian tổ chức cuộc thi cấp tỉnh
+ Vòng loại online cấp tỉnh: Tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 27-30/11/2017.
 Tuy nhiên để cuộc thi cấp tỉnh vòng chung khảo tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề nghị các trường thông báo cho 06 học sinh có tổng điểm cao nhất/trường tham gia vòng loại online cấp tỉnh trong thời gian 2 ngày (27-28/11/2017). Các thí sinh tham gia thi trực tuyến online và dự thi 01 lần duy nhất để quyết định kết quả dự thi chung khảo cấp tỉnh (hình thức như đối với cuộc thi cấp trường).
Lưu ý: Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp tỉnh phải thi tối thiểu 03 tuần và đạt tổng điểm từ 150 điểm trở. Vì vậy, một số trường chỉ có 4 hoặc 5 thí sinh đủ điệu kiện tham gia vòng thi loại online cấp tỉnh. Riêng trường THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn không có thí sinh nào đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp tỉnh.
+ Vòng thi chung khảo tập trung: Dự kiến tổ chức vào chiều ngày 02/12/2017 (địa điểm thi tập trung Ban tổ chức sẽ thông báo sau)
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Pháp chế và công tác học sinh, sinh viên) để phối hợp giải quyết. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Ứng Thị Phượng – ĐT: 0973.737.398./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                              
- Giám đốc (Để b/c);                                                  
- Lưu: VT, PC&CTHSSV.     
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Trần Văn Hòa
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây