Kết qủa thi THPT Quốc gia năm 2016

Thứ tư - 20/07/2016 08:28

Kết qủa thi THPT Quốc gia năm 2016

Kết qủa thi THPT Quốc gia năm 2016 -Địa điểm thi THPT Yên Định 1

 
TT Họ tên SBD Toán Hóa Văn Địa Anh Ngày sinh GT CMND
1 ĐÀO XUÂN TÀI 028012243 4.5    5.5  6    2.5 09/06/1997 Nam 174674766
2 NGUYỄN VĂN HOÀN 028005349 5.75   5.5  7.75 4.68 02/04/1997 Nam 174682171
3 LÊ XUÂN DỰ 028002554 5.5    4    6.75 4 06/02/1998 Nam 174682650
4 LÊ VĂN HƯNG 028006544 5.5    3.5  7.5  6.15 01/05/1997 Nam 174682672
5 LÊ CHUNG ĐỨC 028003279 6      3.5    5.28 21/11/1997 Nam 174687182
6 NGUYỄN CHÍ SƠN 028012018 5      5    4.5  5.38 19/05/1996 Nam 174736457
7 NGUYỄN HỒNG QUÂN 028011364 6.25   5.5  6.75 2.13 11/06/1998 Nam 174806136
8 LÂM THỊ THANH THỦY 028013935 4      6    5.75 1.98 23/05/1998 Nữ 175032392
9 VŨ VĂN ĐỨC 028003498 2      4    6.25 3 03/03/1997 Nam 175040035
10 TRỊNH THỊ NGỌC 028010036 4.75   5    5.75 3.25 10/01/1998 Nữ 175040234
11 LÊ HỮU THƯƠNG 028014224 5      4.75 6    2.63 28/12/1998 Nam 175040277
12 NGUYỄN THỊ THANH LINH 028008041 5.25   6    5.5  2 02/08/1998 Nữ 175040280
13 CAO HÙNG SƠN 028011893 5.5    5.5  5    4.75 16/10/1998 Nam 175040300
14 ĐINH TIẾN DŨNG 028002201 4.5    3    6.25 3.63 18/10/1996 Nam 175040383
15 NGUYỄN VĂN ANH 028000501 5.5    4.25 5.25 4.13 15/10/1998 Nam 175040385
16 NGÔ THÙY DUNG 028002108 5.5    4.5  7.25 4 14/08/1998 Nữ 175040388
17 NGUYỄN NHẬT MINH 028009188 4      3.5  3.75 1.98 01/05/1998 Nam 175040394
18 VÕ VIẾT SƠN 028012157 4.75   5.5  6    2 05/12/1998 Nam 175040402
19 TRỊNH ĐÌNH QUÂN 028011411 5.25   5    7    2.38 24/08/1997 Nam 175040403
20 HÀN QUỐC ĐẠT 028002872 4.25   5    7.5  4.88 27/05/1998 Nam 175040411
21 LÊ VĂN HÒA 028005170 3.5    4.25 6.75 3.5 01/01/1998 Nam 175040415
22 VŨ HIẾU MINH 028009258 4.75   5.5  3.25 2.6 03/03/1998 Nam 175040419
23 NGUYỄN THANH VÂN 028016537 6      5.75 6    3.93 06/05/1998 Nam 175040424
24 TỐNG XUÂN TRƯỜNG 028015410 5      5    7.25 2.13 19/11/1997 Nam 175040425
25 TRỊNH HỒNG SƠN 028012131 3.5    5    6.5  2.13 21/07/1998 Nam 175040431
26 HOÀNG THỊ TRANG 028014797 3.25   5.5  5    3.05 10/05/1998 Nữ 175040433
27 TRỊNH THỊ KIM TUYẾN 028016239 6      5    4    4.3 26/03/1998 Nữ 175040437
28 TRƯƠNG VĂN HIỀN 028004734 4      5.5  6.75 5.63 29/01/1998 Nam 175040446
29 LÊ VĂN HOÀNG 028005422 5.25   5.25 8    4.1 22/03/1998 Nam 175040448
30 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 028005470 6      6    7.75 4.95 18/08/1998 Nam 175040449
31 LÊ THẾ BẰNG 028000843 5.25   4.75 6.5  2 01/07/1998 Nam 175040453
32 TRƯƠNG THỊ THÚY AN 028000058 5.5    6.25 7.5  2.88 18/08/1998 Nữ 175040454
33 PHẠM THỊ CHÂM 028001110 5      5.5  6.5  2.25 26/02/1998 Nữ 175040456
34 TRỊNH TRUNG DŨNG 028002381 5.5    3.5  7.5  4.25 15/06/1998 Nam 175040457
35 TRẦN VĂN DƯƠNG 028002700 4.5    3.25 6.25 3.13 03/08/1998 Nam 175040459
36 TRỊNH MINH ĐỨC 028003475 3.5    3.5  6.25 4.88 23/11/1998 Nam 175040461
37 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRANG 028014808 5.75 5.4  4      3 09/10/1998 Nữ 175040470
38 LÊ THỊ PHƯỢNG 028011092 6.25   6    7.5  1.88 18/09/1998 Nữ 175040479
39 LÊ THỊ NHUNG 028010350 4      4.75 4.5  2.43 16/06/1998 Nữ 175040482
40 NGUYỄN THỊ HẰNG 028004385 5.5  6.8  5.75   4.75 02/07/1998 Nữ 175040487
41 PHÙNG THỊ THU TRÀ 028014733 3.75   7    6    2.13 14/02/1998 Nữ 175040489
42 NGUYỄN TUẤN VŨ 028016739 6      5    5.75 5.15 08/12/1998 Nam 175040502
43 NGUYỄN VĂN TIẾN 028014454 4.75   5.25 7.75 2.75 21/07/1998 Nam 175040507
44 LÊ VĂN TRỌNG 028015190 4.5    5    6    3 18/11/1998 Nam 175040515
45 NGUYỄN THỊ HÒA 028005191 2.5    4.75 7    2.25 08/08/1997 Nữ 175040516
46 TRỊNH THỊ YẾN 028017030 6      6.75 6    4.38 16/03/1998 Nữ 175040520
47 LÊ PHƯƠNG NAM 028009421 3.25   6.25 7.25 2.33 29/10/1997 Nam 175040523
48 ĐÀO THỊ HOAN 028005296 5.5    6.5  6.5  5.05 23/06/1998 Nữ 175040535
49 HOÀNG MINH TUẤN 028015643 4      5.25 6    2 14/09/1998 Nam 175040540
50 LÊ THỊ THƠM 028013584 4.75   4    7    3.75 18/07/1998 Nữ 175040545
51 NGUYỄN VĂN BẮC 028000825 5.25   5.5  6    2.13 12/05/1998 Nam 175040546
52 LÊ ĐỨC TUẤN 028015680 4.5    5.25 6    2.63 27/07/1998 Nam 175040552
53 NGUYỄN THỊ TRANG 028014998 4.75   7    8.25 2.25 29/07/1998 Nữ 175040571
54 TRỊNH VĂN HOÀNG 028005503 6.25   6.75 8.25 5.08 22/04/1998 Nam 175040576
55 NGUYỄN THỊ HÀ 028003827 5      6.5  7.25 2.48 19/08/1998 Nữ 175040577
56 MAI THỊ GIANG 028003575 3      5.75 7.5  4.25 03/06/1998 Nữ 175040578
57 YÊN THỊ CHINH 028001309 4.25   6.5  7    1.75 02/05/1998 Nữ 175040583
58 LÊ THỊ MINH 028009131 4      6.25 4.25 2.33 07/12/1998 Nữ 175040587
59 NGUYỄN VĂN PHÁT 028010641 5      5.75 7.25 2.5 21/08/1998 Nam 175040589
60 LÊ THỊ PHƯỢNG 028011081 5      6.75 8    2.13 07/12/1998 Nữ 175040591
61 NGÔ THỊ NHUNG 028010380 2.75     8    2.5 14/01/1998 Nữ 175040592
62 LÊ HỒNG ĐỨC 028003292 2      4.5  6    4.63 06/07/1998 Nam 175040594
63 VŨ VĂN DŨNG 028002392 5      5    7.5  3.38 11/01/1998 Nam 175040596
64 NGÔ LÝ CƯỜNG 028001755 5      6.5  6.5  3.25 04/07/1998 Nam 175040597
65 TRỊNH THỊ THẮM 028013088 5      6.75 6.25 2 02/08/1998 Nữ 175040604
66 LÊ THỊ THANH 028012603 4.5    7    5.5  2.13 15/12/1998 Nữ 175040612
67 LÊ THỊ HUỆ 028005806 6      5    5.25 5.8 13/09/1998 Nữ 175040621
68 TRỊNH THỊ HOA 028005123 4      6.25 8    4.33 19/06/1998 Nữ 175040622
69 NGUYỄN ĐỨC ANH 028000379 5.25   7    5.5  3 26/11/1998 Nam 175040630
70 LÊ TIẾN MẠNH 028008965 4.25   6.5  4.5  3.08 18/02/1998 Nam 175040636
71 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 028008624 3.25   5.75 5.5  2.63 27/10/1998 Nam 175040637
72 HÁCH PHƯƠNG YẾN 028016971 6      6    4.75 4.75 09/09/1998 Nữ 175040643
73 TRỊNH ĐĂNG TUẤN 028015919 6      6.5  5.75 5.8 22/06/1998 Nam 175040644
74 NGUYỄN THỊ HẠNH 028004190 2.75   5.5  7.5  6.25 08/09/1998 Nữ 175040650
75 NGÔ THỊ HÒA 028005180 2.75   5.75 7.25 2.13 15/12/1998 Nữ 175040654
76 PHẠM THỊ HOÀI LINH 028008101 4.25   6.25 4.75 2 04/10/1998 Nữ 175040657
77 LÊ VĂN TRÍ 028015126 4.25   5.5  8    2.13 16/01/1998 Nam 175040662
78 TRỊNH ĐÌNH SANG 028011783 5.75   4.75 7    5.63 19/07/1997 Nam 175040703
79 ĐINH QUANG TRƯỜNG 028015326 3.5    3.25 4    1.5 03/01/1997 Nam 175043629

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây