Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

Kết qủa thi THPT Quốc gia năm 2016

Thứ tư - 20/07/2016 08:28

Kết qủa thi THPT Quốc gia năm 2016

Kết qủa thi THPT Quốc gia năm 2016 -Địa điểm thi THPT Yên Định 1

 
TT Họ tên SBD Toán Hóa Văn Địa Anh Ngày sinh GT CMND
1 ĐÀO XUÂN TÀI 028012243 4.5    5.5  6    2.5 09/06/1997 Nam 174674766
2 NGUYỄN VĂN HOÀN 028005349 5.75   5.5  7.75 4.68 02/04/1997 Nam 174682171
3 LÊ XUÂN DỰ 028002554 5.5    4    6.75 4 06/02/1998 Nam 174682650
4 LÊ VĂN HƯNG 028006544 5.5    3.5  7.5  6.15 01/05/1997 Nam 174682672
5 LÊ CHUNG ĐỨC 028003279 6      3.5    5.28 21/11/1997 Nam 174687182
6 NGUYỄN CHÍ SƠN 028012018 5      5    4.5  5.38 19/05/1996 Nam 174736457
7 NGUYỄN HỒNG QUÂN 028011364 6.25   5.5  6.75 2.13 11/06/1998 Nam 174806136
8 LÂM THỊ THANH THỦY 028013935 4      6    5.75 1.98 23/05/1998 Nữ 175032392
9 VŨ VĂN ĐỨC 028003498 2      4    6.25 3 03/03/1997 Nam 175040035
10 TRỊNH THỊ NGỌC 028010036 4.75   5    5.75 3.25 10/01/1998 Nữ 175040234
11 LÊ HỮU THƯƠNG 028014224 5      4.75 6    2.63 28/12/1998 Nam 175040277
12 NGUYỄN THỊ THANH LINH 028008041 5.25   6    5.5  2 02/08/1998 Nữ 175040280
13 CAO HÙNG SƠN 028011893 5.5    5.5  5    4.75 16/10/1998 Nam 175040300
14 ĐINH TIẾN DŨNG 028002201 4.5    3    6.25 3.63 18/10/1996 Nam 175040383
15 NGUYỄN VĂN ANH 028000501 5.5    4.25 5.25 4.13 15/10/1998 Nam 175040385
16 NGÔ THÙY DUNG 028002108 5.5    4.5  7.25 4 14/08/1998 Nữ 175040388
17 NGUYỄN NHẬT MINH 028009188 4      3.5  3.75 1.98 01/05/1998 Nam 175040394
18 VÕ VIẾT SƠN 028012157 4.75   5.5  6    2 05/12/1998 Nam 175040402
19 TRỊNH ĐÌNH QUÂN 028011411 5.25   5    7    2.38 24/08/1997 Nam 175040403
20 HÀN QUỐC ĐẠT 028002872 4.25   5    7.5  4.88 27/05/1998 Nam 175040411
21 LÊ VĂN HÒA 028005170 3.5    4.25 6.75 3.5 01/01/1998 Nam 175040415
22 VŨ HIẾU MINH 028009258 4.75   5.5  3.25 2.6 03/03/1998 Nam 175040419
23 NGUYỄN THANH VÂN 028016537 6      5.75 6    3.93 06/05/1998 Nam 175040424
24 TỐNG XUÂN TRƯỜNG 028015410 5      5    7.25 2.13 19/11/1997 Nam 175040425
25 TRỊNH HỒNG SƠN 028012131 3.5    5    6.5  2.13 21/07/1998 Nam 175040431
26 HOÀNG THỊ TRANG 028014797 3.25   5.5  5    3.05 10/05/1998 Nữ 175040433
27 TRỊNH THỊ KIM TUYẾN 028016239 6      5    4    4.3 26/03/1998 Nữ 175040437
28 TRƯƠNG VĂN HIỀN 028004734 4      5.5  6.75 5.63 29/01/1998 Nam 175040446
29 LÊ VĂN HOÀNG 028005422 5.25   5.25 8    4.1 22/03/1998 Nam 175040448
30 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 028005470 6      6    7.75 4.95 18/08/1998 Nam 175040449
31 LÊ THẾ BẰNG 028000843 5.25   4.75 6.5  2 01/07/1998 Nam 175040453
32 TRƯƠNG THỊ THÚY AN 028000058 5.5    6.25 7.5  2.88 18/08/1998 Nữ 175040454
33 PHẠM THỊ CHÂM 028001110 5      5.5  6.5  2.25 26/02/1998 Nữ 175040456
34 TRỊNH TRUNG DŨNG 028002381 5.5    3.5  7.5  4.25 15/06/1998 Nam 175040457
35 TRẦN VĂN DƯƠNG 028002700 4.5    3.25 6.25 3.13 03/08/1998 Nam 175040459
36 TRỊNH MINH ĐỨC 028003475 3.5    3.5  6.25 4.88 23/11/1998 Nam 175040461
37 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRANG 028014808 5.75 5.4  4      3 09/10/1998 Nữ 175040470
38 LÊ THỊ PHƯỢNG 028011092 6.25   6    7.5  1.88 18/09/1998 Nữ 175040479
39 LÊ THỊ NHUNG 028010350 4      4.75 4.5  2.43 16/06/1998 Nữ 175040482
40 NGUYỄN THỊ HẰNG 028004385 5.5  6.8  5.75   4.75 02/07/1998 Nữ 175040487
41 PHÙNG THỊ THU TRÀ 028014733 3.75   7    6    2.13 14/02/1998 Nữ 175040489
42 NGUYỄN TUẤN VŨ 028016739 6      5    5.75 5.15 08/12/1998 Nam 175040502
43 NGUYỄN VĂN TIẾN 028014454 4.75   5.25 7.75 2.75 21/07/1998 Nam 175040507
44 LÊ VĂN TRỌNG 028015190 4.5    5    6    3 18/11/1998 Nam 175040515
45 NGUYỄN THỊ HÒA 028005191 2.5    4.75 7    2.25 08/08/1997 Nữ 175040516
46 TRỊNH THỊ YẾN 028017030 6      6.75 6    4.38 16/03/1998 Nữ 175040520
47 LÊ PHƯƠNG NAM 028009421 3.25   6.25 7.25 2.33 29/10/1997 Nam 175040523
48 ĐÀO THỊ HOAN 028005296 5.5    6.5  6.5  5.05 23/06/1998 Nữ 175040535
49 HOÀNG MINH TUẤN 028015643 4      5.25 6    2 14/09/1998 Nam 175040540
50 LÊ THỊ THƠM 028013584 4.75   4    7    3.75 18/07/1998 Nữ 175040545
51 NGUYỄN VĂN BẮC 028000825 5.25   5.5  6    2.13 12/05/1998 Nam 175040546
52 LÊ ĐỨC TUẤN 028015680 4.5    5.25 6    2.63 27/07/1998 Nam 175040552
53 NGUYỄN THỊ TRANG 028014998 4.75   7    8.25 2.25 29/07/1998 Nữ 175040571
54 TRỊNH VĂN HOÀNG 028005503 6.25   6.75 8.25 5.08 22/04/1998 Nam 175040576
55 NGUYỄN THỊ HÀ 028003827 5      6.5  7.25 2.48 19/08/1998 Nữ 175040577
56 MAI THỊ GIANG 028003575 3      5.75 7.5  4.25 03/06/1998 Nữ 175040578
57 YÊN THỊ CHINH 028001309 4.25   6.5  7    1.75 02/05/1998 Nữ 175040583
58 LÊ THỊ MINH 028009131 4      6.25 4.25 2.33 07/12/1998 Nữ 175040587
59 NGUYỄN VĂN PHÁT 028010641 5      5.75 7.25 2.5 21/08/1998 Nam 175040589
60 LÊ THỊ PHƯỢNG 028011081 5      6.75 8    2.13 07/12/1998 Nữ 175040591
61 NGÔ THỊ NHUNG 028010380 2.75     8    2.5 14/01/1998 Nữ 175040592
62 LÊ HỒNG ĐỨC 028003292 2      4.5  6    4.63 06/07/1998 Nam 175040594
63 VŨ VĂN DŨNG 028002392 5      5    7.5  3.38 11/01/1998 Nam 175040596
64 NGÔ LÝ CƯỜNG 028001755 5      6.5  6.5  3.25 04/07/1998 Nam 175040597
65 TRỊNH THỊ THẮM 028013088 5      6.75 6.25 2 02/08/1998 Nữ 175040604
66 LÊ THỊ THANH 028012603 4.5    7    5.5  2.13 15/12/1998 Nữ 175040612
67 LÊ THỊ HUỆ 028005806 6      5    5.25 5.8 13/09/1998 Nữ 175040621
68 TRỊNH THỊ HOA 028005123 4      6.25 8    4.33 19/06/1998 Nữ 175040622
69 NGUYỄN ĐỨC ANH 028000379 5.25   7    5.5  3 26/11/1998 Nam 175040630
70 LÊ TIẾN MẠNH 028008965 4.25   6.5  4.5  3.08 18/02/1998 Nam 175040636
71 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 028008624 3.25   5.75 5.5  2.63 27/10/1998 Nam 175040637
72 HÁCH PHƯƠNG YẾN 028016971 6      6    4.75 4.75 09/09/1998 Nữ 175040643
73 TRỊNH ĐĂNG TUẤN 028015919 6      6.5  5.75 5.8 22/06/1998 Nam 175040644
74 NGUYỄN THỊ HẠNH 028004190 2.75   5.5  7.5  6.25 08/09/1998 Nữ 175040650
75 NGÔ THỊ HÒA 028005180 2.75   5.75 7.25 2.13 15/12/1998 Nữ 175040654
76 PHẠM THỊ HOÀI LINH 028008101 4.25   6.25 4.75 2 04/10/1998 Nữ 175040657
77 LÊ VĂN TRÍ 028015126 4.25   5.5  8    2.13 16/01/1998 Nam 175040662
78 TRỊNH ĐÌNH SANG 028011783 5.75   4.75 7    5.63 19/07/1997 Nam 175040703
79 ĐINH QUANG TRƯỜNG 028015326 3.5    3.25 4    1.5 03/01/1997 Nam 175043629

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây