Danh sách phân lớp 10 năm học 2020-2021 trường THPT Yên Định 1

Danh sách phân lớp 10 năm học 2020-2021 trường THPT Yên Định 1

Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký ban của học sinh; kết quả thi vào 10, kết quả học ở THCS (Thi HSG, điểm TBM) và số học sinh đăng ký ở một ban phải đủ số lượng HS theo đơn vị lớp. Trường THPT Yên Định 1 phân danh sách lớp 10 năm học 2020-2021 như sau. Lưu ý: Lớp đã phân đảm bảo số lượng HS theo xã, điểm bình quân các lớp ngang nhau. Các HS có đơn đổi lớp cho nhau nhà trường đã cho chuyển lớp theo nguyện vọng (màu đỏ). Một số HS có đơn nhưng không có HS khác đổi thì không được giải quyết, vì phải đảm bảo sĩ số lớp.

Xem tiếp...

Kết quả thi thử lần 1 năm học 2018-2019

Thứ năm - 17/01/2019 20:58
Kết quả những học sinh đạt điểm cao theo các khối thi
  KHỐI A            
TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Toán Hóa KA
1 Nguyễn Quốc Toàn 12A1 27/01/2001 9,00 9,50 8,75 27,25
2 Lê Văn Hiếu Trung 12A2 25/12/2001 9,00 9,50 7,75 26,25
3 Lê Văn Ngọc Dương 12A1 10/01/2001 9,20 8,75 7,50 25,45
4 Nguyễn Ngọc Sang 12A1 29/11/2001 9,20 8,50 7,75 25,45
5 Nguyễn Thúy Hiền 12A1 14/09/2001 8,80 8,00 8,25 25,05
6 Lê Mạnh Hùng 12A2 24/09/2001 8,00 8,25 8,75 25,00
7 Nguyễn Vương Anh 12A1 28/08/2001 8,60 9,00 7,25 24,85
8 Trần Đức Cường 12A1 25/08/2001 8,00 9,00 7,75 24,75
9 Trịnh Xuân Hưng 12A1 28/01/2001 8,20 8,75 7,75 24,70
10 Trịnh Thông Lợi 12A2 16/03/2001 9,00 8,50 7,00 24,50
 
  KHỐI B            
TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Toán Hóa Sinh KB
1 Lưu Thị Quỳnh 12A1 19/06/2001 9,40 9,50 7,75 26,65
2 Bùi Văn Chiến 12A1 15/04/2001 9,00 7,75 7,50 24,25
3 Trịnh Thanh Hải 12A1 20/09/2001 7,60 8,00 7,75 23,35
4 Trịnh Thị Nga 12A1 16/02/2001 7,60 8,25 7,50 23,35
5 Lê Đức Thịnh 12A3 17/09/2001 8,00 8,50 6,50 23,00
6 Trịnh Phương Anh 12A1 22/07/2001 8,00 8,75 6,00 22,75
7 Trịnh Thông Lợi 12A2 16/03/2001 9,00 7,00 6,75 22,75
8 Trịnh Lâm Bằng 12A1 05/07/2001 7,80 6,75 8,00 22,55
9 Lê Thị Lan Anh 12A2 15/01/2001 6,80 8,00 7,50 22,30
10 Nguyễn Thị Ngân 12A2 27/02/2001 7,80 7,00 7,50 22,30
 
  KHỐI A1            
TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Toán Anh KA1
1 Hoàng Kim Anh Tudo   8,60 8,40 8,75 25,75
2 Dương Bảo Anh Tudo   8,80 8,60 8,25 25,65
3 Đỗ Đức Tuấn   25/03/2001 8,40 7,80 9,00 25,20
4 Nguyễn Quốc Toàn 12A1 27/01/2001 9,00 6,60 9,50 25,10
5 Lê Mỹ Linh Tudo   7,60 9,40 7,75 24,75
6 Lê Thị Thanh 12A1 25/01/2001 6,80 8,60 8,75 24,15
7 Lê Văn Hiếu Trung 12A2 25/12/2001 9,00 5,20 9,50 23,70
8 Lê Thị Vân Anh 12A2 07/12/2001 7,60 7,80 7,75 23,15
9 Lê Văn Ngọc Dương 12A1 10/01/2001 9,20 5,00 8,75 22,95
10 Trịnh Mai Anh Tudo   6,80 8,40 7,75 22,95
 
  KHỐI C            
TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Văn Sử Địa KC
1 Nguyễn Thị Hằng 12A7 19/03/2001 7,25 7,50 7,25 22,00
2 Lê Nhật Tâm T.Nhất   6,00 7,50 8,25 21,75
3 Vũ Thị Phúc 12A7 29/01/2001 7,75 5,25 8,25 21,25
4 Vũ Trọng Hòa 12A7 30/01/2001 6,50 7,50 6,75 20,75
5 Lê Thị Thúy Nga 12A7 24/01/2001 7,00 7,25 6,50 20,75
6 Phạm Thị Hường 12A11 09/11/2001 7,25 8,00 5,50 20,75
7 Lê Thị Hậu 12A7 12/01/2001 7,00 7,50 6,00 20,50
8 Trịnh Thị Hương 12A7 14/09/2001 6,75 7,50 6,25 20,50
9 Nguyễn Thị Minh 12A7 11/05/2001 6,50 5,25 8,75 20,50
10 Lê Thị Hồng 12A12 10/05/2001 8,25 6,00 6,00 20,25
11 Vũ Thị Tuyết 12A12 10/10/2001 7,75 6,00 6,50 20,25
 
  KHỐI D            
TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Toán Văn Anh KD
1 Nguyễn Thị Hiền 12A12 08/08/2001 8,20 8,50 10,00 26,70
2 Trịnh Thị Nhung 12A12 18/06/2001 8,20 8,00 10,00 26,20
3 Mai Thùy Linh 12A12 24/04/2001 8,00 8,25 9,80 26,05
4 Nguyễn Cẩm Tú 12A12 02/01/2001 8,40 7,50 9,80 25,70
5 Lê Thị Hồng 12A12 10/05/2001 7,60 8,25 9,60 25,45
6 Ngô Khánh Linh 12A12 18/04/2001 8,20 7,75 9,40 25,35
7 Ngô Thị Hồng 12A12 28/02/2001 7,40 7,25 9,60 24,25
8 Đỗ Thị Trang 12A11 06/06/2001 7,40 6,75 9,60 23,75
9 Trịnh Lê Huyền 12A12 14/01/2001 8,00 7,50 8,20 23,70
10 Vũ Thị Tuyết 12A12 10/10/2001 6,60 7,75 9,00 23,35
 
ĐIỂM THI CỦA HỌC SINH TRONG TRƯỜNG
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Hóa Sinh Sử Địa CD KA KB KC KD KA1
1 Nguyễn Lê Đức Anh 27/09/2001 12A1 8,00 2,25 4,00 8,00 7,00 4,75       23,00 19,75   14,25 20,00
2 Nguyễn Vương Anh 28/08/2001 12A1 8,60 4,75 2,80 9,00 7,25 5,00       24,85 20,85   16,15 20,40
3 Trịnh Duy Anh 25/12/2001 12A1 7,40 3,75 4,80 6,00 7,50 3,75       20,90 18,65   15,95 18,20
4 Trịnh Phương Anh 22/07/2001 12A1 8,00 5,50 5,80 5,00 8,75 6,00       21,75 22,75   19,30 18,80
5 Trịnh Lâm Bằng 05/07/2001 12A1 7,80 5,00 3,60 6,00 6,75 8,00       20,55 22,55   16,40 17,40
6 Nguyễn Phương Chi 25/09/2001 12A1 7,80 6,00 9,20       4,75 5,00 6,00     15,75 23,00  
7 Bùi Văn Chiến 15/04/2001 12A1 9,00 5,00 3,60 5,00 7,75 7,50       21,75 24,25   17,60 17,60
8 Phạm Lê Chung 12/02/2001 12A1 6,80 5,75 3,80 7,75 5,75 4,00       20,30 16,55   16,35 18,35
9 Trần Đức Cường 25/08/2001 12A1 8,00 4,00 2,20 9,00 7,75 3,00       24,75 18,75   14,20 19,20
10 Lê Văn Ngọc Dương 10/01/2001 12A1 9,20 4,75 5,00 8,75 7,50 4,00       25,45 20,70   18,95 22,95
11 Trịnh Hồng Đạo 24/08/2001 12A1 8,40 4,50 3,80 7,75 8,00 2,75       24,15 19,15   16,70 19,95
12 Hoàng Quốc Đạt 18/03/2001 12A1 7,80 3,50 2,80 6,75 8,25 2,50       22,80 18,55   14,10 17,35
13 Lê Minh Đức 21/11/2001 12A1 8,20 4,00 4,00 8,25 7,50 3,00       23,95 18,70   16,20 20,45
14 Nguyễn Duy Đức 17/11/2001 12A1 6,00 4,00 4,00 5,50 4,25 2,50       15,75 12,75   14,00 15,50
15 Trịnh Thanh Hải 20/09/2001 12A1 7,60 5,00 2,60 6,00 8,00 7,75       21,60 23,35   15,20 16,20
16 Trịnh Thị Thu Hằng 25/09/2001 12A1 8,00 5,00 3,40 7,75 7,75 4,50       23,50 20,25   16,40 19,15
17 Lê Thị Thu Hiền 19/02/2001 12A1 8,20 5,00 2,40 3,25 7,50 6,25       18,95 21,95   15,60 13,85
18 Nguyễn Thúy Hiền 14/09/2001 12A1 8,80 6,00 5,00 8,00 8,25 4,50       25,05 21,55   19,80 21,80
19 Lê Thiên Tuấn Hiệp 23/10/2001 12A1 4,60 2,75 2,40 5,50 5,25 2,75       15,35 12,60   9,75 12,50
20 Lê Hồng Hoa 22/01/2001 12A1 8,20 5,00 6,40 8,25 8,00 3,25       24,45 19,45   19,60 22,85
21 Nguyễn Mai Hoa 08/01/2001 12A1 6,80 6,00 5,40 5,75 5,50 3,75       18,05 16,05   18,20 17,95
22 Đỗ Việt Hoàng 04/02/2001 12A1 5,60 4,75 1,40 7,00 7,00 3,75       19,60 16,35   11,75 14,00
23 Trịnh Xuân Hưng 28/01/2001 12A1 8,20 4,00 1,20 8,75 7,75 4,50       24,70 20,45   13,40 18,15
24 Trịnh Đức Mạnh 22/08/2001 12A1 6,40 4,50 3,40 4,00 5,25 5,50       15,65 17,15   14,30 13,80
25 Lưu Thị Nga 30/11/2001 12A1 7,60 4,50 4,20 3,50 8,00 5,75       19,10 21,35   16,30 15,30
26 Trịnh Thị Nga 16/02/2001 12A1 7,60 5,50 4,60 4,25 8,25 7,50       20,10 23,35   17,70 16,45
27 Lưu Đức Nhân 26/09/2001 12A1 7,00 4,75 3,40 7,00 6,25 3,25       20,25 16,50   15,15 17,40
28 Lê Anh Nhật 26/12/2001 12A1 8,80 3,75 2,80 8,50 6,50 5,00       23,80 20,30   15,35 20,10
29 Nguyễn Hà Phương 01/10/2001 12A1 6,60 4,75 6,20 4,50 6,50 3,75       17,60 16,85   17,55 17,30
30 Lê Văn Quang 28/02/2001 12A1 7,80 5,25 6,00 6,25 7,25 4,50       21,30 19,55   19,05 20,05
31 Lưu Minh Quang 08/01/2001 12A1 6,80 5,25 7,60 6,25 3,50 5,25       16,55 15,55   19,65 20,65
32 Trịnh Minh Quân 08/05/2001 12A1 7,60 4,00 5,20 7,75 7,75 4,50       23,10 19,85   16,80 20,55
33 Trịnh Trần Minh Quân 04/12/2001 12A1 7,00 5,75 8,60 7,25 3,25 5,00       17,50 15,25   21,35 22,85
34 Lưu Thị Quỳnh 19/06/2001 12A1 9,40 4,25 4,60 5,25 9,50 7,75       24,15 26,65   18,25 19,25
35 Nguyễn Ngọc Sang 29/11/2001 12A1 9,20 3,00 2,60 8,50 7,75 4,75       25,45 21,70   14,80 20,30
36 Lê Thị Thanh 25/01/2001 12A1 6,80 5,00 8,60 8,75 2,75 3,00       18,30 12,55   20,40 24,15
37 Nguyễn Đình Thưởng 29/10/2001 12A1 6,40 5,00 2,60 6,25 5,50 3,75       18,15 15,65   14,00 15,25
38 Nguyễn Quốc Toàn 27/01/2001 12A1 9,00 5,50 6,60 9,50 8,75 4,00       27,25 21,75   21,10 25,10
39 Lưu Thị Hà Trang 01/02/2001 12A1 7,00 4,75 2,20 5,50 6,00 3,25       18,50 16,25   13,95 14,70
40 Lê Thị Trâm 07/10/2001 12A1 8,00 4,25 2,40 8,00 6,25 5,50       22,25 19,75   14,65 18,40
41 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/08/2001 12A1 7,40 4,50 6,00 7,50 8,75 4,25       23,65 20,40   17,90 20,90
42 Nguyễn Thanh Trúc 12/01/2001 12A1 5,00 4,50 2,20 5,00 4,75 3,50       14,75 13,25   11,70 12,20
43 Bùi Quang Tuấn 09/03/2001 12A1 7,40 5,50 4,00 7,25 6,75 5,00       21,40 19,15   16,90 18,65
44 Lê Anh Tuấn 12/09/2001 12A1 6,40 4,75 4,00 6,50 7,00 3,50       19,90 16,90   15,15 16,90
      12A1    7,55 4,66 4,26 6,75 6,87 4,56 4,75 5,00 6,00          
1 Lê Thị Lan Anh 15/01/2001 12A2 6,80 5,75 5,80 4,50 8,00 7,50       19,30 22,30   18,35 17,10
2 Lê Thị Vân Anh 07/12/2001 12A2 7,60 4,75 7,80 7,75 3,25 3,75       18,60 14,60   20,15 23,15
3 Lưu Phương Anh 15/07/2001 12A2 6,20 4,50 7,20 3,00 2,75 3,00       11,95 11,95   17,90 16,40
4 Nguyễn Đức Anh 25/08/2001 12A2 6,60 3,25 5,60 7,75 4,25 2,25       18,60 13,10   15,45 19,95
5 Nguyễn Quỳnh Anh 16/06/2001 12A2 6,80 4,75 5,00 6,25 6,00 3,50       19,05 16,30   16,55 18,05
6 Trịnh Văn Bình 11/06/2001 12A2 5,20 6,00 5,00 5,25 4,50 4,75       14,95 14,45   16,20 15,45
7 Trịnh Thị Châm 03/09/2001 12A2 6,60 6,50 5,80 6,25 4,00 4,25       16,85 14,85   18,90 18,65
8 Trịnh Hùng Dũng 24/05/2001 12A2 5,20 5,00 3,00 6,00 4,00 3,50       15,20 12,70   13,20 14,20
9 Lê Tùng Dương 04/03/2001 12A2 6,80 4,75 2,40 6,75 5,75 4,50       19,30 17,05   13,95 15,95
10 Ngô Thị Dương 22/10/2001 12A2 5,00 5,75 4,00 5,50 6,75 6,25       17,25 18,00   14,75 14,50
11 Trần Thị Thùy Dương 22/10/2001 12A2 7,80 6,00 3,40 8,75 7,00 5,50       23,55 20,30   17,20 19,95
12 Lê Thị Duyên 20/03/2001 12A2 7,60 6,25 3,40 4,25 6,75 7,00       18,60 21,35   17,25 15,25
13 Phạm Văn Đài 16/02/2001 12A2 4,60 2,75 2,60 5,50 5,00 3,50       15,10 13,10   9,95 12,70
14 Nguyễn Tuấn Đạt 17/05/2001 12A2 6,00 2,75 2,00 5,00 4,75 3,75       15,75 14,50   10,75 13,00
15 Lê Minh Hiếu 10/10/2001 12A2 6,20 4,75 3,60 5,75 3,25 5,75       15,20 15,20   14,55 15,55
16 Ngô Thị Hoa 21/01/2001 12A2 6,40 6,25 2,60 6,75 4,25 5,75       17,40 16,40   15,25 15,75
17 Lê Thị Thanh Hòa 30/12/2001 12A2 7,40 5,75 1,80 6,25 4,75 6,50       18,40 18,65   14,95 15,45
18 Nghiêm Văn Hoàn 29/05/2001 12A2 6,20 4,00 6,80 7,00 4,75 4,75       17,95 15,70   17,00 20,00
19 Lưu Huy Hoàng 30/07/2001 12A2 5,60 4,50 2,00 6,75 5,75 5,50       18,10 16,85   12,10 14,35
20 Trương Việt Hoàng 04/05/2001 12A2 7,00 5,00 3,00 6,25 3,50 5,25       16,75 15,75   15,00 16,25
21 Lê Thị Hồng 3/11/2001 12A2 5,00 5,25 6,00 5,00 4,75 5,00       14,75 14,75   16,25 16,00
22 Trịnh Thị Huệ 19/11/2001 12A2 6,40 4,75 3,20 7,00 4,25 5,50       17,65 16,15   14,35 16,60
23 Lê Mạnh Hùng 24/09/2001 12A2 8,00 4,00 3,00 8,25 8,75 2,75       25,00 19,50   15,00 19,25
24 Lê Thị Hưng 14/12/2001 12A2 7,60 4,50 2,80 7,50 6,00 4,25       21,10 17,85   14,90 17,90
25 Lê Thị Hường 18/03/2001 12A2 6,60 5,00 2,40 6,00 5,00 3,75       17,60 15,35   14,00 15,00
26 Lê Thị Hường 25/01/2001 12A2 7,00 3,75 2,80 6,25 5,75 4,25       19,00 17,00   13,55 16,05
27 Lê Thùy Linh 24/11/2001 12A2 6,40 4,00 4,00 5,50 5,50 6,00       17,40 17,90   14,40 15,90
28 Nguyễn Duy Linh 02/01/2001 12A2 6,00 4,50 3,60 3,75 2,50 3,25       12,25 11,75   14,10 13,35
29 Phùng Thị Loan 05/07/2001 12A2 7,20 5,00 6,00 6,50 5,25 6,25       18,95 18,70   18,20 19,70
30 Trịnh Thông Lợi 16/03/2001 12A2 9,00 4,50 2,80 8,50 7,00 6,75       24,50 22,75   16,30 20,30
31 Nguyễn Tài Minh 18/07/2001 12A2 5,60 6,25 4,40       5,50 3,25 5,00     15,00 16,25  
32 Vũ Thanh Nga 10/12/2001 12A2 5,40 5,50 3,00 6,25 5,50 2,75       17,15 13,65   13,90 14,65
33 Nguyễn Thị Ngân 27/02/2001 12A2 7,80 6,00 4,40 6,00 7,00 7,50       20,80 22,30   18,20 18,20
34 Nguyễn Trần Thanh Phương 20/09/2001 12A2 7,00 3,50 6,40 7,25 4,50 3,75       18,75 15,25   16,90 20,65
35 Trịnh Đình Quân 01/12/2001 12A2 7,00 4,75 2,20 7,00 7,00 3,75       21,00 17,75   13,95 16,20
36 Lê Đình Sơn 18/08/2001 12A2 8,20 4,00 4,40 3,50 6,50 7,00       18,20 21,70   16,60 16,10
37 Lưu Thị Thanh Tâm 28/08/2001 12A2 8,20 6,50 2,80 4,50 6,75 6,75       19,45 21,70   17,50 15,50
38 Trịnh Minh Tân 03/03/2001 12A2 7,80 5,50 3,80 7,25 4,25 5,50       19,30 17,55   17,10 18,85
39 Phạm Văn Thái 01/12/2001 12A2 6,60 5,75 3,40 6,25 6,00 6,25       18,85 18,85   15,75 16,25
40 Nguyễn Trung Thành 13/01/2001 12A2 7,40 6,00 8,40 5,25 3,75 4,00       16,40 15,15   21,80 21,05
41 Lê Văn Hiếu Trung 25/12/2001 12A2 9,00 4,50 5,20 9,50 7,75 3,25       26,25 20,00   18,70 23,70
42 Lê Xuân Trường 11/08/2001 12A2 9,40 4,50 4,80 8,00 4,75 3,25       22,15 17,40   18,70 22,20
43 Nguyễn Long Vũ 12/08/2001 12A2 6,20 2,75 4,40 4,75 4,50 3,25       15,45 13,95   13,35 15,35
44 Trịnh Thị Hải Yến 18/02/2001 12A2 6,80 2,75 5,00 6,75 5,75 3,00       19,30 15,55   14,55 18,55
      12A2  6,80 4,83 4,14 6,23 5,30 4,75 5,50 3,25 5,00          
1 Hà Đức Anh 23/09/2001 12A3 5,20 3,75 2,80 5,25 4,00 1,75       14,45 10,95   11,75 13,25
2 Lê Tuấn Anh 02/01/2001 12A3 5,00 4,00 3,40 5,50 6,50 3,00       17,00 14,50   12,40 13,90
3 Mai Vũ Tuấn Anh 17/07/2001 12A3 7,40 4,75 6,00 7,75 6,00 2,75       21,15 16,15   18,15 21,15
4 Vũ Thị Minh Anh 07/10/2001 12A3 8,20 5,75 3,80 6,25 7,00 5,00       21,45 20,20   17,75 18,25
5 Trịnh Hữu Trường Chinh 06/10/2001 12A3 5,00 4,25 7,40 5,25 5,25 2,25       15,50 12,50   16,65 17,65
6 Nguyễn Thị Duyên 28/07/2001 12A3 3,80 3,25 2,20 5,00 5,00 4,25       13,80 13,05   9,25 11,00
7 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/2001 12A3 4,00 2,50 3,00 3,75 6,25 5,75       14,00 16,00   9,50 10,75
8 Lưu Quý Đôn 02/08/2001 12A3 4,20 3,50 2,80 4,75 5,00 3,25       13,95 12,45   10,50 11,75
9 Ngô Minh Đức 28/11/2001 12A3 6,00 4,25 2,40 6,25 4,50 4,00       16,75 14,50   12,65 14,65
10 Nguyễn Thành Đức 14/09/2001 12A3 5,40 4,50 3,00 5,75 6,00 3,25       17,15 14,65   12,90 14,15
11 Nguyễn Ngọc Trà Giang 09/03/2001 12A3 5,20 3,50 4,00 5,75 6,25 5,25       17,20 16,70   12,70 14,95
12 Trần Thị Hạ 17/02/2001 12A3 6,40 6,00 2,40 5,75 6,25 3,75       18,40 16,40   14,80 14,55
13 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 28/05/2001 12A3 5,00 5,00 3,00 3,75 4,75 3,25       13,50 13,00   13,00 11,75
14 Trịnh Cao Hoàn 11/10/2001 12A3 5,40 4,00 2,60 6,50 6,00 4,75       17,90 16,15   12,00 14,50
15 Lê Việt Hoàng 02/07/2001 12A3 6,00 4,25 4,20 5,50 4,75 5,75       16,25 16,50   14,45 15,70
16 Nguyễn Huy Hoàng 05/08/2001 12A3 6,00 3,75 5,40 6,75 5,50 2,75       18,25 14,25   15,15 18,15
17 Trịnh Thị Hồng 15/07/2001 12A3 4,60 5,25 6,40 7,50 3,75 4,25       15,85 12,60   16,25 18,50
18 Lê Minh Huế 10/07/2001 12A3 6,40 6,00 5,80 5,25 4,50 3,25       16,15 14,15   18,20 17,45
19 Lê Việt Hùng 22/09/2001 12A3 7,80 3,50 5,00 8,25 8,00 4,50       24,05 20,30   16,30 21,05
20 Nguyễn Giang Huy 26/09/2001 12A3 6,00 3,50 3,40 4,50 4,75 3,75       15,25 14,50   12,90 13,90
21 Lưu Trung Kiên 16/10/2001 12A3 7,00 5,00 2,60 6,00 5,00 3,50       18,00 15,50   14,60 15,60
22 Thiều Tiến Lưu 10/03/2001 12A3 6,20 4,00 3,00 6,25 5,75 5,00       18,20 16,95   13,20 15,45
23 Mai Đức Mạnh 13/01/2001 12A3 4,60 5,00 4,00 4,00 5,75 3,00       14,35 13,35   13,60 12,60
24 Nguyễn Đức Mạnh 18/08/2001 12A3 5,20 4,00 3,00 2,00 5,00 2,50       12,20 12,70   12,20 10,20
25 Trịnh Đăng Nam 19/05/2001 12A3 5,60 4,75 3,00 5,25 5,25 3,25       16,10 14,10   13,35 13,85
26 Trần Thị Hồng Nhung 13/02/2001 12A3 5,80 4,00 2,20 3,50 5,50 3,00       14,80 14,30   12,00 11,50
27 Trịnh Đình Phụng 21/04/2001 12A3 8,00 4,25 2,00 7,50 7,25 4,50       22,75 19,75   14,25 17,50
28 Trịnh Văn Quang 07/01/2001 12A3 4,80 3,50 1,80 4,75 3,50 3,75       13,05 12,05   10,10 11,35
29 Trần Việt Sơn 01/04/2001 12A3 4,60 6,25 2,20 6,50 4,25 3,25       15,35 12,10   13,05 13,30
30 Lê Đức Thịnh 17/09/2001 12A3 8,00 2,00 3,00 5,50 8,50 6,50       22,00 23,00   13,00 16,50
31 Trịnh Thị Thương 23/07/2001 12A3 6,40 4,00 5,00 8,00 5,00 3,75       19,40 15,15   15,40 19,40
32 Phạm Thị Tình 18/01/2001 12A3 4,40 4,50 3,40 3,25 6,00 3,50       13,65 13,90   12,30 11,05
33 Nguyễn Song Toàn 03/02/2001 12A3 6,80 4,25 2,60 6,25 7,75 4,50       20,80 19,05   13,65 15,65
34 Đặng Thị Huyền Trang 16/12/2001 12A3 4,40 3,00 3,00 3,50 4,25 5,25       12,15 13,90   10,40 10,90
35 Trịnh Thị Huyền Trang 02/02/2001 12A3 6,80 4,50 3,40 6,00 5,00 4,00       17,80 15,80   14,70 16,20
36 Trịnh Văn Trường 22/10/2000 12A3 5,80 2,75 3,00 5,50 4,75 3,25       16,05 13,80   11,55 14,30
37 Nguyễn Hữu Tú 16/10/2001 12A3 6,80 5,00 4,00 8,25 6,75 4,50       21,80 18,05   15,80 19,05
38 Bùi Anh Tuấn 07/02/2001 12A3 5,40 4,50 2,20 5,50 5,25 3,00       16,15 13,65   12,10 13,10
39 Trịnh Lê Anh Tuấn 23/07/2001 12A3 6,80 4,00 5,20 6,75 6,50 3,50       20,05 16,80   16,00 18,75
40 Nguyễn Dương Tùng 16/03/2001 12A3 6,20 4,75 3,60 6,00 7,00 3,75       19,20 16,95   14,55 15,80
41 Hoàng Thị Uyên 20/07/2001 12A3 4,80 6,25 3,20 4,25 5,50 4,25       14,55 14,55   14,25 12,25
42 Nguyễn Thanh Vũ 16/09/2001 12A3 5,20 1,75 3,60 5,00 5,50 3,25       15,70 13,95   10,55 13,80
43 Hoàng Đức Vương 19/05/2001 12A3 5,20 2,75 3,20 3,50 6,00 4,25       14,70 15,45   11,15 11,90
44 Nghiêm Hải Yến 14/08/2001 12A3 5,00 2,50 6,00 2,75 6,00 5,25       13,75 16,25   13,50 13,75
      12A3  5,75 4,15 3,57 5,47 5,61 3,88                
1 Lê Thị Phương Anh 14/12/2001 12A4 4,40 4,75 2,60 5,00 4,25 2,25       13,65 10,90   11,75 12,00
2 Ngô Thị Linh Chi 02/05/2001 12A4 5,60 5,00 1,60 5,25 3,25 4,00       14,10 12,85   12,20 12,45
3 Lê Đình Dũng 01/11/2001 12A4 6,20 3,50 2,40 5,50 5,25 4,00       16,95 15,45   12,10 14,10
4 Lê Bá Anh Đức 15/09/2001 12A4 6,00 1,25 3,40 5,25 3,25 4,75       14,50 14,00   10,65 14,65
5 Lê Duy Đức 29/04/2001 12A4 6,20 3,50 2,80 6,00 5,25 4,00       17,45 15,45   12,50 15,00
6 Lê Thị Hà 27/09/2001 12A4 7,40 5,50 3,40 6,00 5,00 4,00       18,40 16,40   16,30 16,80
7 Lê Thị Hải 08/07/2001 12A4 5,20 5,00 2,00 3,50 8,00 6,25       16,70 19,45   12,20 10,70
8 Nguyễn Văn Hậu 28/03/2001 12A4 6,40 5,50 2,80 3,25 4,75 6,00       14,40 17,15   14,70 12,45
9 Lê Thị Hiền 30/08/2001 12A4 5,20 6,00 2,40 4,50 5,25 5,00       14,95 15,45   13,60 12,10
10 Lê Duy Hiệp 06/12/2001 12A4 6,00 4,25 2,20 6,00 5,25 4,00       17,25 15,25   12,45 14,20
11 Trần Xuân Hợp 23/07/2001 12A4 6,20 6,00 7,40 5,00 4,00 3,75       15,20 13,95   19,60 18,60
12 Lê Văn Hùng 31/01/2001 12A4 6,40 4,75 4,60 4,75 3,25 5,00       14,40 14,65   15,75 15,75
13 Lê Văn Hùng 08/12/2001 12A4 5,00 3,75 2,00 5,00 5,00 5,50       15,00 15,50   10,75 12,00
14 Lê Viết Huy 20/09/2000 12A4 5,80 5,50 3,20 6,50 6,00 3,00       18,30 14,80   14,50 15,50
15 Lê Thị Huyền 07/12/2001 12A4 4,60 6,00 2,60 4,00 4,00 3,25       12,60 11,85   13,20 11,20
16 Lê Trung Kiên 19/12/2001 12A4 6,00 6,00 3,20 6,75 6,00 6,00       18,75 18,00   15,20 15,95
17 Cố Thị Linh 12/06/2001 12A4 5,60 4,00 2,00 2,50 2,50 3,25       10,60 11,35   11,60 10,10
18 Ngô Mỹ Linh 30/10/2001 12A4 6,40 6,00 4,60 4,25 5,00 3,75       15,65 15,15   17,00 15,25
19 Vũ Tuấn Linh 12/02/2001 12A4 5,60 4,75 5,60 2,75 3,25 5,25       11,60 14,10   15,95 13,95
20 Trịnh Đức Lương 15/09/2001 12A4 6,20 4,75 3,40 6,00 5,75 3,25       17,95 15,20   14,35 15,60
21 Lê Đức Minh 20/06/2001 12A4 3,40 4,50 3,60 4,75 4,50 3,75       12,65 11,65   11,50 11,75
22 Trịnh Đức Nam 01/01/2001 12A4 6,40 4,00 2,60 4,75 3,50 3,25       14,65 13,15   13,00 13,75
23 Vũ Hoàng Ngân 15/01/2001 12A4 4,20 6,50 3,20 5,75 5,25 3,75       15,20 13,20   13,90 13,15
24 Lê Thị Minh Nguyệt 01/10/2001 12A4 5,80 5,25 2,60 5,25 5,75 3,50       16,80 15,05   13,65 13,65
25 Phạm Thị Phương 17/04/2001 12A4 5,80 5,25 3,60 7,25 6,00 4,00       19,05 15,80   14,65 16,65
26 Nguyễn Thị Phượng 07/06/2001 12A4 5,40 3,25 2,00 3,50 5,75 4,50       14,65 15,65   10,65 10,90
27 Trịnh Thị Lệ Quyên 24/08/2001 12A4 6,60 3,25 4,80       4,75 7,25 5,50     15,25 14,65  
28 Vũ Thị Quyên 06/07/2001 12A4 5,00 6,50 3,20 7,00 4,25 3,25       16,25 12,50   14,70 15,20
29 Trương Văn Tài 29/10/2001 12A4 7,20 6,50 3,00 7,75 6,25 6,00       21,20 19,45   16,70 17,95
30 Lê Thị Thảo 27/10/2001 12A4 7,20 3,00 8,20 6,25 5,75 4,00       19,20 16,95   18,40 21,65
31 Nguyễn Tiến Thịnh 04/06/2001 12A4 6,20 5,00 3,20 4,75 4,50 5,25       15,45 15,95   14,40 14,15
32 Lê Thị Thanh Thư 30/09/2001 12A4 6,00 4,00 3,60 6,25 6,75 3,75       19,00 16,50   13,60 15,85
33 Mai Văn Trọng 24/03/2001 12A4 8,20 6,25 4,00 4,25 6,00 7,00       18,45 21,20   18,45 16,45
34 Trần Ân Trúc 17/10/2001 12A4 5,80 6,00 4,00 5,00 5,00 5,00       15,80 15,80   15,80 14,80
35 Trương Quốc Trung 17/02/2001 12A4 5,80 5,50 2,60 4,00 3,50 3,00       13,30 12,30   13,90 12,40
36 Trịnh Xuân Trường 27/08/2001 12A4 4,60 4,00 3,80 5,50 5,00 3,25       15,10 12,85   12,40 13,90
37 Lê Anh Tuấn 14/08/2001 12A4 5,20 5,00 2,60 4,00 6,50 2,75       15,70 14,45   12,80 11,80
38 Yên Thị Hồng Viện 26/12/2001 12A4 5,00 5,00 4,00 5,50 5,50 4,25       16,00 14,75   14,00 14,50
      12A4  5,79 4,86 3,39 5,11 4,97 4,23 4,75 7,25 5,50          
1 Hàn Thị Vân Anh 28/04/2001 12A5 3,80 5,00 3,60 2,75 3,75 4,25       10,30 11,80   12,40 10,15
2 Nguyễn Thế Anh 20/08/2001 12A5 3,40 5,00 3,40 2,25 4,00 4,50       9,65 11,90   11,80 9,05
3 Trịnh Trung Anh 24/09/2001 12A5 4,60 5,50 1,00 3,50 4,00 2,50       12,10 11,10   11,10 9,10
4 Nguyễn Thị Mai Chi 30/11/2001 12A5 6,40 6,75 2,20 5,00 5,75 5,50       17,15 17,65   15,35 13,60
5 Đỗ Xuân Chiến 09/04/2001 12A5 3,80 4,50 3,20       1,75 4,75 5,25     11,00 11,50  
6 Lê Thành Chung 10/04/2001 12A5 2,40 4,75 3,00       4,00 4,50 4,75     13,25 10,15  
7 Phạm Văn Cường 24/05/2001 12A5 4,20 4,50 1,60       3,25 3,75 4,25     11,50 10,30  
8 Trịnh Ngọc Diệp 25/11/2001 12A5 3,60 4,00 3,00 5,50 3,50 3,00       12,60 10,10   10,60 12,10
9 Ngô Xuân Duy 15/10/2000 12A5 5,20 4,00 2,20 6,75 5,00 4,75       16,95 14,95   11,40 14,15
10 Khương Văn Dương 25/07/2001 12A5 4,00 4,00 3,00 7,25 5,50 1,75       16,75 11,25   11,00 14,25
11 Đỗ Thành Đạt 23/12/2001 12A5 4,00 5,00 3,20 4,00 3,75 2,75       11,75 10,50   12,20 11,20
12 Lê Thị Giang 28/03/2001 12A5 3,60 3,75 1,80       4,75 4,25 5,00     12,75 9,15  
13 Đỗ Văn Hiếu 17/06/2001 12A5 5,40 3,00 2,40 7,25 5,00 4,50       17,65 14,90   10,80 15,05
14 Ngô Minh Hiếu 22/10/2001 12A5 4,40 3,25 2,40       2,25 4,00 4,25     9,50 10,05  
15 Lê Trọng Hoàn 15/09/2001 12A5 4,20 4,25 3,60       3,50 5,50 6,25     13,25 12,05  
16 Ngô Văn Hùng 10/06/2001 12A5 4,60 3,75 2,80 6,00 3,50 4,75       14,10 12,85   11,15 13,40
17 Vũ Văn Hùng 20/03/2001 12A5 5,60 3,50 3,00 3,00 3,25 5,75       11,85 14,60   12,10 11,60
18 Phạm Mai Hương 11/09/2001 12A5 5,00 6,25 4,00       6,25 4,50 8,00     17,00 15,25  
19 Lê Thị Phương Liên 02/05/2001 12A5 5,60 4,75 2,00 4,75 4,75 5,50       15,10 15,85   12,35 12,35
20 Ngô Thị Ngọc Linh 19/08/2001 12A5 3,60 5,50 3,40       4,25 4,50 5,50     14,25 12,50  
21 Nguyễn Khánh Linh 08/03/2001 12A5 6,60 4,00 2,40 4,00 2,75 2,25       13,35 11,60   13,00 13,00
22 Bùi Hữu Mạnh 17/03/2001 12A5 3,80 5,50 3,00       3,50 5,25 4,75     14,25 12,30  
23 Trần Văn Mạnh 02/10/2001 12A5 6,40 4,75 4,20 6,50 5,50 6,50       18,40 18,40   15,35 17,10
24 Nguyễn Văn Minh 03/09/2001 12A5 5,60 5,25 4,40 3,00 5,25 3,75       13,85 14,60   15,25 13,00
25 Nguyễn Thị Thu Nga 19/05/2001 12A5 4,60 4,00 3,00 4,75 3,25 2,75       12,60 10,60   11,60 12,35
26 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/07/2001 12A5 6,00 5,75 4,00 6,50 6,00 7,50       18,50 19,50   15,75 16,50
27 Đào Minh Tâm 23/06/2001 12A5 3,00 5,00 2,20 2,50 2,75 5,75       8,25 11,50   10,20 7,70
28 Lê Thị Tấm 16/06/2001 12A5 4,40 5,50 1,40 4,50 2,25 2,50       11,15 9,15   11,30 10,30
29 Nguyễn Thị Thanh 03/05/2001 12A5 6,00 6,25 4,60 6,50 3,50 4,25       16,00 13,75   16,85 17,10
30 Vũ Thị Thảo 01/05/2001 12A5 4,60 3,50 4,00 5,00 4,75 4,50       14,35 13,85   12,10 13,60
31 Lê Minh Thăng 27/05/2001 12A5 1,80 4,50 2,00       3,75 4,00 5,50     12,25 8,30  
32 Lê Văn Thắng 25/04/2001 12A5 3,80 6,00 4,20 2,50 3,50 5,25       9,80 12,55   14,00 10,50
33 Lê Văn Thiên 18/11/2001 12A5 5,20 3,25 3,60 6,25 6,00 4,00       17,45 15,20   12,05 15,05
34 Lê Thị Phương Thu 23/11/2001 12A5 5,80 3,50 4,80       5,25 3,75 5,50     12,50 14,10  
35 Trịnh Thị Thu 18/02/2001 12A5 5,60 3,00 5,20 4,75 4,50 4,75       14,85 14,85   13,80 15,55
36 Luyện Thị Trang 22/06/2001 12A5 5,40 5,25 3,20 5,00 3,00 4,00       13,40 12,40   13,85 13,60
37 Trương Văn Trường 05/09/2001 12A5 2,60 2,75 2,00       3,75 6,50 5,50     13,00 7,35  
38 Phạm Anh Tuấn 29/10/2000 12A5 6,00 4,25 2,00 3,25 4,25 2,50       13,50 12,75   12,25 11,25
39 Lê Bá Việt 06/10/2001 12A5 6,20 4,75 3,40 4,00 5,75 6,25       15,95 18,20   14,35 13,60
40 Lê Tuấn Vũ 19/12/2001 12A5 6,20 4,00 3,40 5,00 6,00 3,25       17,20 15,45   13,60 14,60
      12A5  4,68 4,54 3,05 4,71 4,31 4,26 3,85 4,60 5,38          
1 Lê Hồng Anh 01/04/2001 12A6 4,20 5,00 4,60 4,75 3,25 3,75       12,20 11,20   13,80 13,55
2 Phan Thị Cúc 13/02/2001 12A6 4,80 6,25 2,40       4,25 6,50 8,00     17,00 13,45  
3 Ngô Việt Cường 24/09/2001 12A6 1,60 4,00 2,00       2,50 3,25 3,75     9,75 7,60  
4 Trịnh Thị Dung 16/02/2001 12A6 4,80 4,50 2,40       3,25 5,00 6,25     12,75 11,70  
5 Trịnh Ngọc Dương 15/05/2001 12A6 5,20 4,25 4,20 5,25 5,00 4,25       15,45 14,45   13,65 14,65
6 Trịnh Thành Đạt 15/10/2001 12A6 4,40 3,00 2,40 2,50 3,50 2,50       10,40 10,40   9,80 9,30
7 Lê Hoàng Giang 19/06/2001 12A6 4,20 3,75 2,80       3,75 3,25 5,75     10,75 10,75  
8 Đỗ Ngọc Hà 22/09/2001 12A6 3,60 4,50 2,60 5,25 4,25 4,50       13,10 12,35   10,70 11,45
9 Trịnh Thị Hảo 18/06/2001 12A6 3,60 5,75 3,40       4,50 6,25 6,00     16,50 12,75  
10 Trịnh Thị Hằng 28/01/2001 12A6 4,20 5,00 3,80 3,00 3,50 2,50       10,70 10,20   13,00 11,00
11 Đào Trung Hiếu 25/08/2001 12A6 2,20 1,25 3,60       3,50 4,25 5,75     9,00 7,05  
12 Trịnh Thị Hoài 12/10/2001 12A6 4,40 5,50 2,60       3,75 5,75 6,00     15,00 12,50  
13 Nguyễn Huy Hoàng 19/09/2001 12A6 6,60 4,75 4,60 8,75 5,50 4,25       20,85 16,35   15,95 19,95
14 Lê Thị Hồng 17/08/2001 12A6 6,40 4,75 4,80       4,50 4,75 4,25     14,00 15,95  
15 Hách Quang Huy 19/05/2001 12A6 4,80 4,00 2,80 4,25 3,25 3,50       12,30 11,55   11,60 11,85
16 Lê Đình Khải 27/09/2001 12A6 5,40 5,00 2,60       4,00 3,50 4,50     12,50 13,00  
17 Lưu Xuân Khánh 21/12/2001 12A6 3,20 4,00 1,80       5,00 5,00 4,00     14,00 9,00  
18 Trịnh Thị Lài 06/10/2001 12A6 4,80 6,50 3,00 6,00 3,75 3,00       14,55 11,55   14,30 13,80
19 Nguyễn Trường Mạnh 14/04/2001 12A6 5,40 4,75 2,80 6,00 4,00 3,50       15,40 12,90   12,95 14,20
20 Vũ Hùng Minh 01/01/2001 12A6 3,40 3,00 2,20       3,00 3,75 6,75     9,75 8,60  
21 Ngô Thị Ngọc 03/08/2001 12A6 4,20 4,75 2,60       3,50 5,25 6,25     13,50 11,55  
22 Phạm Thị Nhung 25/09/2001 12A6 4,80 5,50 3,00 5,00 6,50 4,25       16,30 15,55   13,30 12,80
23 Trịnh Thị Nhung 18/12/2001 12A6 4,60 4,75 2,20       3,75 5,25 3,50     13,75 11,55  
24 Vũ Tuấn Quang 01/02/2001 12A6 3,40 3,00 2,00       4,25 4,50 8,00     11,75 8,40  
25 Bùi Thị Như Quỳnh 16/06/2001 12A6 6,00 3,00 3,80       3,50 6,00 6,50     12,50 12,80  
26 Lưu Hoàng Sơn 27/06/2001 12A6 2,60 6,50 2,40       5,00 4,25 6,75     15,75 11,50  
27 Lê Khắc Tài 30/11/2000 12A6 5,20 5,00 4,00       3,50 5,25 6,00     13,75 14,20  
28 Lê Thị Tâm 17/06/2001 12A6 4,40 5,50 2,80 5,00 2,75 4,00       12,15 11,15   12,70 12,20
29 Nguyễn Văn Thắng 28/01/2001 12A6 3,40 2,25 2,20       2,25 3,75 5,50     8,25 7,85  
30 Lê Thị Thu 03/01/2001 12A6 6,00 3,00 6,00 6,00 4,25 4,50       16,25 14,75   15,00 18,00
31 Ngô Thị Thủy 30/12/2001 12A6 6,00 5,50 2,40       5,25 5,50 7,25     16,25 13,90  
32 Đỗ Ngọc Toàn 16/01/2001 12A6 3,60 4,25 3,80       5,00 5,00 5,25     14,25 11,65  
33 Phạm Thị Huyền Trang 13/11/2001 12A6 3,20 3,25 2,80       4,50 3,50 6,75     11,25 9,25  
34 Trịnh Quốc Trung 24/09/2001 12A6 3,20 4,00 1,40       4,50 3,75 6,50     12,25 8,60  
35 Trịnh Đăng Tuấn 11/03/2001 12A6 2,80 2,75 3,00       1,75 4,50 4,75     9,00 8,55  
36 Nguyễn Phùng Tuyên 19/07/2001 12A6 4,00 4,00 2,60       4,25 6,75 4,50     15,00 10,60  
37 Trần Thị Vân 12/03/2001 12A6 3,60 5,25 1,80       3,25 4,00 7,00     12,50 10,65  
38 Nguyễn Quang Vinh   12A6                            
      12A6  4,28 4,37 2,98 5,15 4,13 3,71 3,85 4,74 5,82          
1 Lê Thị Ngọc Anh 23/05/2001 12A7 3,60 7,50 3,20       4,00 7,50 6,00     19,00 14,30  
2 Phạm Thị Minh Anh 17/01/2001 12A7 3,40 7,00 3,40       5,00 7,25 5,50     19,25 13,80  
3 Nguyễn Thị Hồng Ánh 16/02/2001 12A7 5,40 7,50 3,40       3,75 5,50 6,25     16,75 16,30  
4 Trịnh Ngọc Ánh 06/09/2001 12A7 5,60 7,75 3,40       3,50 5,50 6,25     16,75 16,75  
5 Ngô Thị Đảng 21/03/2001 12A7 3,40 6,75 4,60       4,50 6,75 7,00     18,00 14,75  
6 Lê Thị Hà 07/11/2000 12A7 2,60 5,25 1,80       3,50 3,75 4,00     12,50 9,65  
7 Nguyễn Thị Hải 15/09/2001 12A7 2,60 6,25 1,80       6,00 7,75 6,00     20,00 10,65  
8 Lương Thị Hằng 20/03/2001 12A7 3,00 6,25 4,00       5,75 6,50 6,25     18,50 13,25  
9 Nguyễn Thị Hằng 19/03/2001 12A7 5,00 7,25 4,60       7,50 7,25 6,50     22,00 16,85  
10 Lê Thị Hậu 12/01/2001 12A7 3,20 7,00 2,60       7,50 6,00 6,50     20,50 12,80  
11 Vũ Thị Hiền 11/03/2001 12A7 2,20 6,75 3,00       2,75 4,75 4,75     14,25 11,95  
12 Vũ Trọng Hòa 30/01/2001 12A7 4,80 6,50 3,00       7,50 6,75 5,75     20,75 14,30  
13 Lê Văn Hoàng 04/12/2001 12A7 5,80 4,00 1,60       3,50 4,25 4,50     11,75 11,40  
14 Lê Thị Hợp 14/09/2001 12A7 4,20 5,75 3,60       6,00 6,50 4,50     18,25 13,55  
15 Đỗ Quốc Huy 15/07/2001 12A7 3,60 5,50 3,60       5,50 7,25 6,50     18,25 12,70  
16 Trịnh Thị Hương 14/09/2001 12A7 1,80 6,75 3,40       7,50 6,25 6,50     20,50 11,95  
17 Nguyễn Duy Kết 02/11/2001 12A7 1,80 7,50 1,80       3,75 4,50 5,25     15,75 11,10  
18 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12/04/2001 12A7 3,00 6,50 3,00       3,25 5,00 4,00     14,75 12,50  
19 Trịnh Nhật Lệ 22/10/2001 12A7 4,00 5,50 3,40       4,25 5,00 5,75     14,75 12,90  
20 Trịnh Thị Liên 09/10/2001 12A7 3,20 6,25 2,80       4,50 6,50 4,50     17,25 12,25  
21 Trịnh Thị Mỹ Linh 26/03/2001 12A7 4,00 4,50 2,80       4,00 5,00 5,75     13,50 11,30  
22 Trịnh Văn Mạnh 31/08/2001 12A7 2,60 6,25 2,00       4,00 5,50 6,00     15,75 10,85  
23 Nguyễn Thị Minh 11/05/2001 12A7 4,60 6,50 2,40       5,25 8,75 5,25     20,50 13,50  
24 Lê Thị Thúy Nga 24/01/2001 12A7 3,80 7,00 3,20       7,25 6,50 8,00     20,75 14,00  
25 Lưu Thị Ngân 08/01/2001 12A7 2,40 6,50 1,60       5,00 6,00 6,25     17,50 10,50  
26 Phạm Thị Ngân 08/11/2000 12A7 1,80 6,50 4,00       4,50 5,25 6,25     16,25 12,30  
27 Trương Thị Nhung 20/09/2001 12A7 3,40 6,50 2,60       4,75 3,75 5,25     15,00 12,50  
28 Vũ Thị Phúc 29/01/2001 12A7 3,80 7,75 3,60       5,25 8,25 5,00     21,25 15,15  
29 Hoàng Thị Lan Quỳnh 10/04/2001 12A7 5,40 6,50 2,60       3,25 6,50 4,00     16,25 14,50  
30 Vũ Thị Quỳnh 28/07/2001 12A7 5,00 6,75 3,40       4,00 5,75 4,00     16,50 15,15  
31 Đinh Thị Thủy 08/08/2001 12A7 3,00 6,50 2,00       3,75 7,00 6,75     17,25 11,50  
32 Lê Bích Thủy 20/08/2001 12A7 3,20 6,25 3,00       2,75 5,50 5,25     14,50 12,45  
33 Vũ Văn Tiến 06/12/2001 12A7 4,40 4,00 4,60       7,25 8,00 6,50     19,25 13,00  
34 Lê Thị Tình 14/07/2001 12A7 1,80 5,75 2,20       5,00 5,25 6,50     16,00 9,75  
35 Lê Thị Trang 14/11/2001 12A7 3,60 5,75 3,00       3,25 4,75 5,00     13,75 12,35  
36 Lưu Thị Trang 21/04/2001 12A7 2,60 6,50 3,00       4,00 6,00 4,00     16,50 12,10  
37 Nguyễn Thị Trang 21/06/2001 12A7 3,40 6,50 2,20       5,00 6,25 6,00     17,75 12,10  
38 Lê Thế Trọng 25/07/2001 12A7 5,20 5,25 3,00       4,75 5,75 5,25     15,75 13,45  
39 Cao Ngọc Trương 02/03/2001 12A7 3,40 5,75 2,00       4,75 7,50 5,25     18,00 11,15  
40 Lê Xuân Trường 15/01/2001 12A7 2,80 5,00 2,60       4,75 5,75 5,75     15,50 10,40  
41 Nguyễn Ngọc Trường 24/02/2001 12A7 3,00 5,25 2,20       5,75 6,75 4,50     17,75 10,45  
42 Hà Hữu Tuyến 18/07/2001 12A7 4,20 6,25 3,20       3,75 4,00 6,50     14,00 13,65  
      12A7  3,56 6,26 2,93       4,80 6,05 5,60          
1 Lê Thị Lan Anh 16/04/2001 12A8 3,80 7,50 4,60       5,00 7,00 6,00     19,50 15,90  
2 Nguyễn Thị Anh 21/09/2001 12A8 2,80 6,75 3,20       3,25 3,50 5,25     13,50 12,75  
3 Trịnh Anh Chung 29/05/2001 12A8 3,20 6,50 1,80       5,75 5,50 4,75     17,75 11,50  
4 Lê Tiến Dũng 16/10/2000 12A8 5,00 4,75 4,00       3,50 5,00 6,00     13,25 13,75  
5 Trịnh Thị Duyên 25/08/2001 12A8 2,80 6,00 3,20       3,25 3,25 4,50     12,50 12,00  
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên 03/12/2001 12A8 5,00 6,75 5,00       5,00 5,75 6,50     17,50 16,75  
7 Phạm Thị Giang 20/06/2001 12A8 3,60 5,75 3,00       3,25 3,25 6,00     12,25 12,35  
8 Lê Thị Hậu 27/07/2001 12A8 4,40 7,00 6,20       5,25 4,75 6,00     17,00 17,60  
9 Phạm Thị Hiền   12A8                            
10 Trịnh Văn Huấn 19/01/2001 12A8 4,40 6,50 4,00       4,50 4,75 5,00     15,75 14,90  
11 Nguyễn Thị Huệ 15/04/2001 12A8 4,60 5,25 7,20       4,50 4,25 4,25     14,00 17,05  
12 Vũ Văn Hùng 25/03/2001 12A8 4,00 5,25 2,20       4,00 4,50 3,75     13,75 11,45  
13 Đào Thị Huyền 26/04/2001 12A8 3,80 8,00 5,00       4,00 4,25 5,75     16,25 16,80  
14 Lê Thị Hương 10/07/2001 12A8 4,60 6,50 3,80       4,00 3,75 6,25     14,25 14,90  
15 Trần Thị Linh 08/01/2001 12A8 4,40 6,00 5,80       4,75 4,25 6,00     15,00 16,20  
16 Trịnh Thị Linh 15/02/2001 12A8 1,80 6,00 3,80       2,75 3,50 4,75     12,25 11,60  
17 Nguyễn Thị Kim Ly 14/04/2001 12A8 2,00 7,50 4,00       4,50 2,25 5,00     14,25 13,50  
18 Trần Khánh Ly 03/01/2001 12A8 2,80 7,25 3,40       3,25 3,75 5,50     14,25 13,45  
19 Vũ Thị Mai 28/08/2001 12A8 4,20 7,50 4,20       2,75 5,25 6,25     15,50 15,90  
20 Trịnh Thị Minh 20/06/2001 12A8 4,00 6,00 5,00       3,50 4,00 5,25     13,50 15,00  
21 Lê Thị Thảo Nga 24/01/2001 12A8 3,60 7,00 4,40       5,00 5,75 6,75     17,75 15,00  
22 Nguyễn Thị Nga 07/02/2001 12A8 3,80 6,00 2,60       3,50 4,25 4,75     13,75 12,40  
23 Lê Thị Ngân 08/04/2001 12A8 4,00 6,00 4,00       5,25 5,00 6,25     16,25 14,00  
24 Ngô Thị Ngọc 14/01/2001 12A8 4,40 6,75 3,60       3,25 4,00 4,25     14,00 14,75  
25 Nguyễn Thị Ngọc 24/06/2001 12A8 4,20 6,00 4,00       3,50 5,25 6,25     14,75 14,20  
26 Lưu Thị Nhung 29/06/2001 12A8 4,40 7,25 3,00       4,25 5,50 5,50     17,00 14,65  
27 Trần Thị Nhung 13/09/2001 12A8 3,60 7,00 2,40       2,50 3,25 5,25     12,75 13,00  
28 Kiều Thị Quyên 10/06/2001 12A8 5,40 5,50 3,40       5,50 6,25 7,00     17,25 14,30  
29 Vũ Văn Sang 01/02/2001 12A8 3,20 6,25 2,60       1,75 5,00 5,00     13,00 12,05  
30 Phạm Thị Thanh 09/09/2000 12A8 4,00 5,75 3,00       3,25 4,50 5,50     13,50 12,75  
31 Trịnh Thị Hồng Thanh 06/11/2001 12A8 5,80 6,75 3,20       3,50 4,00 6,50     14,25 15,75  
32 Lê Thị Thúy 18/02/2001 12A8 2,20 6,25 4,20       3,25 4,25 5,50     13,75 12,65  
33 Lê Thị Thùy Trang 08/05/2001 12A8 4,40 6,25 7,00       4,50 7,00 6,75     17,75 17,65  
34 Trịnh Thị Trang   12A8                            
35 Mai Xuân Tuyên 28/03/2001 12A8 3,00 6,25 4,60       3,25 3,25 5,50     12,75 13,85  
36 Lê Thị Xuân 05/10/2001 12A8 3,80 5,25 3,20       3,00 4,25 5,00     12,50 12,25  
37 Lê Thị Yên 20/10/2001 12A8 4,40 6,50 4,00       4,50 5,50 7,00     16,50 14,90  
38 Trịnh Thị Yến 29/03/2001 12A8 3,40 4,00 3,20       3,50 3,25 4,25     10,75 10,60  
      12A8  3,86 6,32 3,94       3,89 4,52 5,55          
1 Nguyễn Diệu An 04/09/2001 12A9 3,80 5,75 3,20       3,50 3,25 4,00     12,50 12,75  
2 Ngô Thị Quỳnh Anh 19/08/2001 12A9 2,80 7,50 2,80       3,25 5,25 6,00     16,00 13,10  
3 Nguyễn Đức Anh 23/08/2001 12A9 4,40 7,00 2,40       2,50 4,50 4,50     14,00 13,80  
4 Vũ Thị Lan Anh 16/10/2001 12A9 3,20 7,50 1,60       3,25 4,75 5,50     15,50 12,30  
5 Trịnh Viết Chính 31/07/2001 12A9 4,60 6,00 8,00       5,00 5,00 6,00     16,00 18,60  
6 Lê Thị Phương Dung 06/07/2001 12A9 3,20 6,50 4,80       3,50 4,50 5,50     14,50 14,50  
7 Trịnh Thị Dung 23/08/2001 12A9 4,20 5,75 3,00       4,25 3,75 5,25     13,75 12,95  
8 Nguyễn Văn Dũng 11/01/2001 12A9 5,40 6,75 2,40       5,00 6,75 6,25     18,50 14,55  
9 Lê Thị Duyên 13/05/2001 12A9 2,20 6,00 3,20       2,50 4,75 7,00     13,25 11,40  
10 Nguyễn Thị Hương Giang 20/11/2001 12A9 4,20 7,00 4,00       4,00 4,50 7,25     15,50 15,20  
11 Trịnh Thị Hằng 13/06/2001 12A9 4,60 6,50 5,00       4,25 5,75 6,00     16,50 16,10  
12 Vũ Thị Hiền 16/07/2001 12A9 3,00 6,25 2,80       2,00 4,50 5,25     12,75 12,05  
13 Nguyễn Thị Hòa 06/08/2001 12A9 4,20 6,50 3,60       4,50 4,75 5,25     15,75 14,30  
14 Vũ Huy Hoàng 21/01/2001 12A9 3,00 4,50 2,40       2,75 4,25 6,25     11,50 9,90  
15 Trịnh Thị Hương 06/01/2001 12A9 3,20 6,25 2,60       3,25 3,25 5,00     12,75 12,05  
16 Lê Đình Kỳ 16/05/2001 12A9 3,20 5,00 2,60       1,50 4,00 1,75     10,50 10,80  
17 Nguyễn Thị Lan 08/03/2001 12A9 4,00 7,00 3,00       2,75 3,75 3,50     13,50 14,00  
18 Lê Thị Lâm 10/06/2001 12A9 5,00 6,50 6,20       4,25 4,00 5,75     14,75 17,70  
19 Lê Thị Linh 15/11/2001 12A9 4,40 6,00 4,00       2,50 3,50 6,25     12,00 14,40  
20 Trương Thị Linh 18/08/2001 12A9 5,00 5,50 3,80       2,75 4,75 5,25     13,00 14,30  
21 Nguyễn Văn Minh 04/08/2001 12A9 2,60 4,75 2,00       3,50 3,75 5,00     12,00 9,35  
22 Trịnh Thị Trà My 08/03/2001 12A9 4,00 5,75 3,80       4,00 4,75 4,00     14,50 13,55  
23 Vũ Thị Ngân 09/04/2001 12A9 4,60 7,00 3,40       3,25 7,75 6,00     18,00 15,00  
24 Trịnh Minh Nghĩa 18/11/2001 12A9 4,20 4,75 6,60       1,75 2,25 2,25     8,75 15,55  
25 Trịnh Thị Nguyên 22/10/2001 12A9 2,60 6,25 2,20       3,25 3,75 6,50     13,25 11,05  
26 Lê Thị Hồng Nhung 23/09/2001 12A9 2,20 6,25 3,00       3,25 2,50 3,00     12,00 11,45  
27 Lê Văn Quang 12/12/2001 12A9 4,20 5,75 3,00       3,25 4,75 5,50     13,75 12,95  
28 Phạm Thị Quỳnh 16/01/2000 12A9 3,00 5,00 3,40       2,50 5,00 4,00     12,50 11,40  
29 Lê Thị Thảo 10/08/2001 12A9 6,20 5,50 5,20       4,75 4,00 8,25     14,25 16,90  
30 Nguyễn Thị Thảo 07/11/2001 12A9 4,00 5,25 4,00       3,25 4,25 6,00     12,75 13,25  
31 Phạm Thị Thảo 24/07/2001 12A9 3,60 3,50 2,40       2,75 6,00 6,00     12,25 9,50  
32 Nguyễn Văn Thắng 11/12/2001 12A9 4,60 6,50 2,20       4,00 3,00 5,00     13,50 13,30  
33 Trịnh Thị Thùy 09/08/2001 12A9 4,20 7,25 3,80       3,50 3,50 4,50     14,25 15,25  
34 Trần Thị Thủy 19/10/2001 12A9 6,60 7,00 4,40       6,25 4,50 6,50     17,75 18,00  
35 Hoàng Thị Thúy 20/10/2000 12A9 3,40 6,00 4,60       3,50 4,00 5,50     13,50 14,00  
36 Nguyễn Thị Thúy 06/04/2001 12A9 4,40 6,25 4,20       2,75 4,00 6,00     13,00 14,85  
37 Lê Thị Thương 15/02/2001 12A9 4,80 5,75 3,00       3,25 4,50 6,75     13,50 13,55  
38 Nguyễn Thị Tới 18/07/2001 12A9 3,80 5,75 3,80       3,00 3,75 5,50     12,50 13,35  
39 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/05/2001 12A9 5,00 6,25 6,20       3,25 6,00 5,25     15,50 17,45  
40 Vũ Thị Tú 14/12/2001 12A9 4,60 5,75 2,40       4,50 5,75 6,75     16,00 12,75  
41 Trịnh Thị Thảo Vân 27/08/2000 12A9 4,60 6,25 5,20       2,25 4,50 5,75     13,00 16,05  
42 Lưu Văn Vinh 17/06/2001 12A9 7,20 5,50 7,40       4,00 5,25 5,00     14,75 20,10  
43 Ngô Thị Yến 25/07/2000 12A9 3,20 5,00 3,00       3,00 3,00 5,00     11,00 11,20  
      12A9  4,07 6,02 3,73       3,40 4,42 5,38          
1 Trịnh Thị An 14/07/2001 12A10 7,20 6,75 5,80       4,00 5,50 6,25     16,25 19,75  
2 Lê Thị Lan Anh 10/06/2001 12A10 3,20 6,25 6,00       4,50 3,75 5,75     14,50 15,45  
3 Nhữ Ngọc Ánh 06/05/2001 12A10 4,00 7,00 3,80       2,75 5,25 6,25     15,00 14,80  
4 Lê Thị Bình 26/08/2001 12A10 5,60 7,50 7,40       2,75 5,25 6,25     15,50 20,50  
5 Đinh Thị Quỳnh Chi 26/07/2001 12A10 4,60 7,00 6,20       3,25 3,75 5,50     14,00 17,80  
6 Lê Thị Chinh 23/04/2001 12A10 4,60 6,25 6,20       4,25 4,50 5,75     15,00 17,05  
7 Bùi Thị Dung 18/02/2001 12A10 5,20 7,25 4,20       4,50 6,00 5,25     17,75 16,65  
8 Lê Hà Dương 07/10/2001 12A10 3,80 6,25 3,40       2,50 3,25 3,75     12,00 13,45  
9 Đặng Phương Hà   12A10                            
10 Nguyễn Thị Thu Hà 27/05/2001 12A10 2,60 5,25 3,00       3,00 3,75 6,00     12,00 10,85  
11 Trịnh Thị Hà 15/10/2001 12A10 2,60 3,00 3,20       5,00 3,50 6,00     11,50 8,80  
12 Ngô Thị Hạnh 19/06/2001 12A10 4,60 7,50 5,20       5,75 4,75 7,75     18,00 17,30  
13 Nguyễn Thị Hiền 05/01/2001 12A10 4,00 6,00 7,40       3,25 5,25 6,00     14,50 17,40  
14 Hoàng Thị Hoa 23/02/2001 12A10 3,80 5,00 4,60       4,00 4,25 5,00     13,25 13,40  
15 Nguyễn Phương Hoa 07/05/2001 12A10 3,20 6,00 4,80       5,00 3,50 5,25     14,50 14,00  
16 Hoàng Thị Hòa 28/05/2001 12A10 3,60 5,50 2,00       5,00 4,75 6,50     15,25 11,10  
17 Lê Thị Thanh Huệ 25/12/2001 12A10 4,40 7,50 2,80       3,75 4,00 6,50     15,25 14,70  
18 Lê Thị Hương 01/06/2001 12A10 5,60 5,50 5,60       4,75 4,75 5,50     15,00 16,70  
19 Trương Thị Hương 13/10/2001 12A10 3,20 4,50 2,80       4,75 2,50 5,50     11,75 10,50  
20 Trần Thu Hường 11/02/2001 12A10 2,60 5,00 2,60       5,50 4,50 4,50     15,00 10,20  
21 Bùi Thị Lan 10/09/2001 12A10 5,20 8,00 7,20       3,75 4,50 7,25     16,25 20,40  
22 Lê Thị Phương Lan 20/06/2001 12A10 5,00 7,75 6,00       4,50 4,50 5,25     16,75 18,75  
23 Lưu Thị Lan 23/09/2001 12A10 2,20 7,00 5,60       4,75 5,00 4,75     16,75 14,80  
24 Trịnh Thị Nhật Lệ 21/08/2001 12A10 3,40 7,50 3,60       4,00 5,25 4,50     16,75 14,50  
25 Trịnh Thị Liên 12/04/2001 12A10 4,80 7,50 3,60       3,75 6,25 6,25     17,50 15,90  
26 Kiều Thị Phương Linh 05/10/2001 12A10 5,00 6,00 5,60       6,00 6,75 6,00     18,75 16,60  
27 Trịnh Đình Long 22/12/2001 12A10 6,00 3,00 4,60       4,00 4,75 4,50     11,75 13,60  
28 Trịnh Thị Lương 24/01/2001 12A10 3,60 6,25 3,00       4,00 5,00 5,50     15,25 12,85  
29 Trần Thị Ly 08/09/2000 12A10 4,20 7,50 4,80       4,50 4,25 7,25     16,25 16,50  
30 Lê Tuyết Mai 22/02/2001 12A10 2,80 6,75 2,00       5,25 4,00 5,25     16,00 11,55  
31 Trịnh Thị Minh 28/06/2001 12A10 3,20 6,00 3,00       3,00 4,50 4,25     13,50 12,20  
32 Trịnh Thúy Ngân 22/11/2001 12A10 3,60 6,00 4,40       1,75 2,25 5,25     10,00 14,00  
33 Hoàng Thị Nhung 29/01/2001 12A10 6,20 7,75 6,20       4,00 4,75 5,00     16,50 20,15  
34 Lê Thị Nhung 12/10/2001 12A10 4,60 5,50 4,60       4,00 4,75 5,50     14,25 14,70  
35 Nguyễn Thị Oanh 28/07/2001 12A10 5,40 6,50 3,40       2,75 4,50 5,50     13,75 15,30  
36 Nguyễn Thị Bích Phượng 27/11/2001 12A10 5,20 5,75 6,60       4,00 5,00 6,00     14,75 17,55  
37 Đỗ Thị Quyên 26/06/2001 12A10 3,80 7,00 4,20       3,50 4,50 6,50     15,00 15,00  
38 Dương Thanh Tâm 15/06/2000 12A10 6,60 8,00 4,20       4,25 5,75 6,00     18,00 18,80  
39 Trịnh Đình Thành 13/11/2000 12A10 5,40 4,50 5,20       2,50 5,25 5,75     12,25 15,10  
40 Lê Xuân Thiên   12A10                            
41 Trịnh Thị Thương 29/07/2001 12A10 4,80 5,00 4,80       5,00 4,25 5,00     14,25 14,60  
42 Lê Thị Hà Trang 26/04/2001 12A10 5,60 5,00 4,60       3,75 3,75 6,50     12,50 15,20  
43 Trần Văn Vũ 13/04/2001 12A10 6,00 4,00 4,40       3,00 6,00 5,50     13,00 14,40  
      12A10  4,41 6,18 4,60       4,01 4,59 5,67          
1 Đinh Thị Vân Anh 13/12/2001 12A11 4,80 6,00 6,60       5,00 4,75 6,50     15,75 17,40  
2 Lê Trí Anh 04/03/2001 12A11 4,00 2,75 7,20       3,50 4,25 6,25     10,50 13,95  
3 Nguyễn Thị Kim Anh 18/04/2001 12A11 3,40 6,00 5,20       3,00 5,75 5,25     14,75 14,60  
4 Nguyễn Thị Lan Anh 27/01/2001 12A11 4,00 6,00 4,80       2,75 3,25 5,75     12,00 14,80  
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/06/2001 12A11 4,00 6,75 5,40       4,50 5,25 6,50     16,50 16,15  
6 Phạm Thị Châm 09/06/2001 12A11 5,40 7,50 6,20       4,50 5,00 5,75     17,00 19,10  
7 Lê Bảo Chương 27/07/2000 12A11 3,00 3,50 2,80       3,25 3,75 4,50     10,50 9,30  
8 Lê Thị Diên 10/02/2001 12A11 5,80 6,25 4,40       3,75 5,50 5,25     15,50 16,45  
9 Lê Đình Duy 02/02/2001 12A11 2,40 2,75 2,60       2,50 3,00 4,75     8,25 7,75  
10 Lê Hoàng Dương 20/12/2001 12A11 3,60 4,25 2,60       2,50 4,00 5,00     10,75 10,45  
11 Đinh Thị Hương Giang 26/08/2001 12A11 3,80 5,00 3,00       3,25 4,25 4,25     12,50 11,80  
12 Lê Thị Thu Hằng 13/04/2001 12A11 6,00 6,00 6,60       4,75 5,75 6,00     16,50 18,60  
13 Hoàng Thị Hạnh 15/09/2001 12A11 6,40 7,50 8,60       6,25 5,75 7,75     19,50 22,50  
14 Nguyễn Thị Hiên 23/10/2001 12A11 6,60 6,25 7,60       3,00 5,00 6,50     14,25 20,45  
15 Lê Thị Thanh Hoa 21/12/2001 12A11 5,60 8,00 4,80       2,75 4,75 7,00     15,50 18,40  
16 Trịnh Thị Hoa 03/02/2001 12A11 4,00 8,50 7,00       2,50 4,50 6,00     15,50 19,50  
17 Trịnh Thị Quỳnh Hoa 27/03/2001 12A11 4,00 6,50 3,80       3,25 3,50 4,00     13,25 14,30  
18 Trương Thị Thu Hoài 14/05/2001 12A11 3,60 5,50 5,40       3,75 5,75 4,75     15,00 14,50  
19 Trịnh Thu Hồng 15/08/2001 12A11 6,20 6,75 7,00       3,25 7,25 7,75     17,25 19,95  
20 Lê Thu Huế 15/02/2001 12A11 5,40 7,00 7,00       4,75 5,00 6,00     16,75 19,40  
21 Ngô Thị Huệ 05/10/2001 12A11 5,40 7,00 6,00       4,50 5,25 7,25     16,75 18,40  
22 Lê Thu Hường 21/09/2001 12A11 6,40 7,00 5,80       5,50 6,25 6,75     18,75 19,20  
23 Phạm Thị Hường 09/11/2001 12A11 3,00 7,25 4,40       8,00 5,50 6,75     20,75 14,65  
24 Phạm Thị Huyền 17/10/2001 12A11 4,00 6,00 2,40       3,75 4,75 5,00     14,50 12,40  
25 Lê Thị Lan 27/04/2001 12A11 4,20 6,75 5,60       1,50 4,50 5,50     12,75 16,55  
26 Lê Thị Lan 06/12/2001 12A11 3,80 7,00 5,00       3,25 4,00 7,00     14,25 15,80  
27 Lê Thị Liên 12/01/2001 12A11 5,00 6,00 4,80       4,25 6,00 7,00     16,25 15,80  
28 Phạm Thị Linh 01/05/2001 12A11 2,20 4,00 2,00       3,75 2,50 5,00     10,25 8,20  
29 Lê Hoàng Minh 13/09/2001 12A11 2,60 3,25 2,00       1,00 2,50 3,25     6,75 7,85  
30 Lê Xuân Minh 19/12/2001 12A11 4,40 4,00 5,40       3,50 4,50 4,50     12,00 13,80  
31 Phạm Thảo Ngân 10/01/2001 12A11 3,40 4,25 3,40       2,25 3,25 5,75     9,75 11,05  
32 Lê Trang Nhung 07/02/2001 12A11 4,40 6,50 4,60       3,50 3,50 6,00     13,50 15,50  
33 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 09/09/2001 12A11 6,80 5,50 5,40       3,75 4,25 5,75     13,50 17,70  
34 Vũ Thị Thắm 03/02/2001 12A11 4,00 7,50 6,20       4,75 5,25 6,25     17,50 17,70  
35 Lê Thị Thương 10/02/2001 12A11 4,00 4,50 8,00       6,00 5,50 5,75     16,00 16,50  
36 Lê Thị Biên Thùy 21/09/2001 12A11 4,00 5,25 4,00       4,00 4,50 4,50     13,75 13,25  
37 Đỗ Thị Trang 06/06/2001 12A11 7,40 6,75 9,60       4,25 5,25 8,00     16,25 23,75  
38 Nguyễn Minh Trang 18/08/2001 12A11 4,60 7,25 5,60       4,50 3,50 5,25     15,25 17,45  
39 Nguyễn Thị Tuyến 06/11/2001 12A11 5,60 6,50 4,40       2,25 5,00 4,75     13,75 16,50  
40 Lưu Thị Tuyết 01/09/2001 12A11 5,00 6,75 8,20       2,75 2,75 5,75     12,25 19,95  
41 Hàn Hoàng Uyên 12/09/2001 12A11 3,80   6,60       3,50 6,00 5,00          
42 Phạm Thị Vân 27/06/2001 12A11 4,80 2,75 5,60       4,00 5,00 6,00     11,75 13,15  
43 Trịnh Thị Vinh 27/12/2001 12A11 4,60 4,75 4,20       2,50 5,25 6,00     12,50 13,55  
      12A11  4,54 5,84 5,30       3,72 4,67 5,77          
1 Hoàng Duy Anh 17/04/2001 12A12 4,60 5,75 4,20       4,75 4,75 5,75     15,25 14,55  
2 Vũ Thị Ngọc Anh 24/08/2001 12A12 5,60 6,75 3,90       3,25 4,50 4,00     14,50 16,25  
3 Trịnh Thị Vân Chính 29/06/2001 12A12 5,20 7,25 8,20       6,75 6,00 5,50     20,00 20,65  
4 Lê Xuân Hoàng Dung 08/11/2001 12A12 6,80 6,75 9,20       4,00 4,00 6,00     14,75 22,75  
5 Hoàng Thị Thùy Duyên 15/01/2001 12A12 3,60 6,75 3,60       5,25 3,75 5,25     15,75 13,95  
6 Bùi Thu Hằng 10/02/2001 12A12 4,20 7,50 6,80       5,50 5,00 5,50     18,00 18,50  
7 Kiều Thị Hằng 15/03/2001 12A12 3,00 6,00 7,40       6,50 4,50 6,25     17,00 16,40  
8 Lê Thị Hằng 09/01/2001 12A12 5,60 7,25 9,20       7,00 5,75 5,75     20,00 22,05  
9 Lê Thị Thúy Hằng 20/05/2001 12A12 6,20 7,50 7,00       5,75 4,75 6,50     18,00 20,70  
10 Ngô Thị Hằng 07/07/2001 12A12 5,80 7,00 6,60       6,50 5,25 5,50     18,75 19,40  
11 Nguyễn Diệu Hằng 09/10/2001 12A12 4,40 7,75 6,00       3,00 4,75 2,75     15,50 18,15  
12 Nguyễn Thị Hiền 08/08/2001 12A12 8,20 8,50 10,00       4,00 6,25 7,00     18,75 26,70  
13 Ngô Phương Hoa 26/02/2001 12A12 6,00 7,25 7,80       1,75 5,25 6,50     14,25 21,05  
14 Trịnh Thị Hoa 25/01/2001 12A12 7,20 7,50 6,00       5,00 5,50 6,25     18,00 20,70  
15 Lê Thị Hồng 10/05/2001 12A12 7,60 8,25 9,60       6,00 6,00 6,00     20,25 25,45  
16 Ngô Thị Hồng 28/02/2001 12A12 7,40 7,25 9,60       4,25 3,25 7,00     14,75 24,25  
17 Nguyễn Thị Minh Huệ 09/09/2001 12A12 2,80 6,00 4,00       4,75 4,75 4,75     15,50 12,80  
18 Nguyễn Khánh Huyền 17/07/2001 12A12 5,00 5,50 6,80       2,75 3,25 5,00     11,50 17,30  
19 Trịnh Lê Huyền 14/01/2001 12A12 8,00 7,50 8,20       3,00 3,50 4,50     14,00 23,70  
20 Trịnh Mai Hương 04/02/2001 12A12 5,00 7,00 7,40       4,25 4,50 6,25     15,75 19,40  
21 Lưu Hồng Liên 02/08/2001 12A12 6,20 7,50 6,20       3,25 5,00 5,50     15,75 19,90  
22 Mai Thùy Linh 24/04/2001 12A12 8,00 8,25 9,80       4,75 6,50 7,25     19,50 26,05  
23 Ngô Khánh Linh 18/04/2001 12A12 8,20 7,75 9,40       5,75 5,75 7,75     19,25 25,35  
24 Nguyễn Thị Khánh Linh 26/03/2001 12A12 4,80 6,75 5,80       3,75 4,50 6,00     15,00 17,35  
25 Nguyễn Thị Khánh Ly 25/08/2001 12A12 6,80 7,00 6,20       3,25 6,50 6,00     16,75 20,00  
26 Hà Bích Ngọc 25/03/2001 12A12 6,00 7,25 3,20       3,25 6,25 5,25     16,75 16,45  
27 Ngô Thị Yến Nhi 06/09/2001 12A12 6,00 7,00 6,20       4,25 3,25 5,75     14,50 19,20  
28 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/09/2001 12A12 4,40 5,75 4,00       4,75 4,75 4,75     15,25 14,15  
29 Trịnh Thị Nhung 18/06/2001 12A12 8,20 8,00 10,00       5,00 4,50 6,50     17,50 26,20  
30 Trịnh Hoàng Trinh Phương 11/05/2001 12A12 7,40 7,75 7,80       3,50 6,25 6,75     17,50 22,95  
31 Lê Văn Quang 16/04/2001 12A12 6,00 6,50 6,80       6,50 6,50 7,75     19,50 19,30  
32 Phan Thị Thanh Tâm 19/08/2001 12A12 4,80 8,00 4,20       5,25 3,50 5,50     16,75 17,00  
33 Lê Xuân Thái 18/06/2001 12A12 6,40 7,50 4,80       5,25 4,75 5,25     17,50 18,70  
34 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/11/2001 12A12 5,40 6,00 6,80       5,00 5,50 6,25     16,50 18,20  
35 Lê Thị Anh Thơ 19/12/2001 12A12 7,00 7,25 8,40       5,50 6,75 8,00     19,50 22,65  
36 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/04/2001 12A12 6,60 6,25 7,20       3,75 4,25 7,50     14,25 20,05  
37 Lê Thị Thủy 28/01/2001 12A12 6,60 7,00 8,60       2,75 4,25 5,50     14,00 22,20  
38 Trương Thị Thúy 14/01/2001 12A12 6,80 7,25 7,60       4,00 6,50 6,25     17,75 21,65  
39 Đinh Thị Kiều Trinh 11/04/2001 12A12 6,40 6,00 8,20       3,75 4,75 5,75     14,50 20,60  
40 Nguyễn Cẩm Tú 02/01/2001 12A12 8,40 7,50 9,80       5,75 5,00 7,00     18,25 25,70  
41 Trịnh Thị Ánh Tuyết 26/06/2001 12A12 3,80 5,75 6,40       5,75 3,75 5,00     15,25 15,95  
42 Vũ Thị Tuyết 10/10/2001 12A12 6,60 7,75 9,00       6,00 6,50 6,00     20,25 23,35  
43 Trịnh Thị Tú Uyên 23/10/2001 12A12 6,00 7,00 8,40       4,00 4,75 6,25     15,75 21,40  
44 Trịnh Thị Yến 19/01/2001 12A12 6,20 6,50 6,20       4,00 7,00 6,25     17,50 18,90  
      12A12  6,03 7,05 7,10       4,61 5,05 5,95          
      TB 5,15 5,43 4,12 5,71 5,43 4,31 4,05 4,87 5,66          


THÍ SINH TỰ DO
TT Họ và tên SBD Lớp Toán Văn Anh Hóa Sinh Sử Địa CD KA KB KC KD KA1
1 Trịnh Thị Phương 141586 D.ĐNghệ   6,25         6,00 6,50       18,75    
2 Phạm Ngọc Hà 141532 T.Hoá 5,80   8,40 7,25           13,05       21,45
3 Trần Tú Anh 141515 T.Nhất 5,60 5,75 9,00                   20,35  
4 Trịnh Hoàng Anh 141516 T.Nhất 4,60     4,75 6,00         15,35        
5 Nguyễn Tân Bình 141519 T.Nhất 4,60       5,75 5,50         15,85      
6 Trần Hữu Chinh 141520 T.Nhất 5,00   6,80 4,50           9,50       16,30
7 Trần Văn Chung 141521 T.Nhất 6,00     4,75 3,50         14,25        
8 Trần Văn Đức 141528 T.Nhất 5,80     5,00 5,50         16,30        
9 Lê Ngọc Hân 141534 T.Nhất 5,80       4,75 3,50         14,05      
10 Lê Mỹ Hạnh 141541 T.Nhất 6,20       4,50 5,00         15,70      
11 Nguyễn Hồng Hạnh 141542 T.Nhất 4,80       5,00 4,25         14,05      
12 Ngô Minh Hoàng 141548 T.Nhất 3,00     3,00 3,00         9,00        
13 Hoàng Thu Hường 141550 T.Nhất 7,40     6,50 6,00         19,90        
14 Đinh Xuân Kiên 141556 T.Nhất 6,40     5,50 5,00         16,90        
15 Bùi Thị Mỹ Linh 141564 T.Nhất 4,80 4,50 5,20                   14,50  
16 Trần Thanh Long 141565 T.Nhất 8,60     7,25 6,75         22,60        
17 Lê Trí Mạnh 141566 T.Nhất 6,60     5,25 4,25         16,10        
18 Lê Thị Trà Mi 141567 T.Nhất 5,20 6,50         6,00              
19 Nguyễn Văn Minh 141570 T.Nhất 5,20                          
20 Võ Thiện Nhân 141580 T.Nhất 3,40                          
21 Hoàng Thị Hồng Nhung 141583 T.Nhất 6,40 4,75         7,25              
22 Đỗ Trung Quân 141587 T.Nhất 8,00     8,25 6,50         22,75        
23 Lê Diễm Quỳnh 141589 T.Nhất   4,25         6,50 5,75       16,50    
24 Lê Nhật Tâm 141591 T.Nhất 6,40 6,00         7,50 8,25       21,75    
25 Nguyễn Thành Tâm 141592 T.Nhất 6,40 4,25         6,75 6,00       17,00    
26 Trịnh Đình Thái 141593 T.Nhất 7,20       6,75 4,75         18,70      
27 Quách phương Thảo 141597 T.Nhất 4,80 5,75 3,40                   13,95  
28 Phạm Văn Thuận 141599 T.Nhất 3,80     4,25 3,25         11,30        
29 Thái Văn Tiến 141600 T.Nhất 3,80     6,00           9,80        
30 Nguyễn Mai Trang 141606 T.Nhất 8,20     6,50 4,75         19,45        
31 Hồ Anh Tú 141608 T.Nhất 6,00       5,75 6,00         17,75      
32 Vũ Thị Yến Vi 141614 T.Nhất 7,20 6,50         7,25              
33 Vũ Thị Thảo Vi 141615 T.Nhất 8,20     7,00 6,75         21,95        
34 Lê Đức Việt 141616 T.Nhất   4,75         7,00 6,50       18,25    
35 Nguyễn Dức Vương 141617 T.Nhất       7,25 7,25                  
36 Hoàng Kim Anh 141506 Tudo 8,60   8,40 8,75           17,35       25,75
37 Dương Bảo Anh 141507 Tudo 8,80   8,60 8,25           17,05       25,65
38 Trịnh Mai Anh 141508 Tudo 6,80   8,40 7,75           14,55       22,95
39 Trịnh Ngân Anh 141509 Tudo 6,00       5,50 5,25         16,75      
40 Vũ Mai Anh 141510 Tudo 6,60   9,00 6,75           13,35       22,35
41 Phạm Ngọc Anh 141511 Tudo 7,60       7,50 6,75         21,85      
42 Cát Huyền Anh 141513 Tudo 4,60       7,00 7,25         18,85      
43 Trịnh Quỳnh Anh 141514 Tudo                            
44 Trịnh Thị Hằng 141537 Tudo 6,40   8,20 6,00           12,40       20,60
45 Nguyễn  Thị Hằng 141538 Tudo 6,00       5,50                  
46 Dương Thị Hằng 141539 Tudo 7,60     7,00           14,60        
47 Đoàn Văn Hậu 141543 Tudo   4,25         5,50 7,50       17,25    
48 Trịnh Minh Hoà 141546 Tudo 8,40   3,20                      
49 Nguyễn Hoài 141547 Tudo 6,60     6,00           12,60        
50 Đặng Thanh Huyền 141554 Tudo             6,75 6,25            
51 Lê Mỹ Linh 141562 Tudo 7,60   9,40 7,75           15,35       24,75
52 Lữ Thiên Trang 141605 Tudo 7,80 7,00 7,20                   22,00  
53 Hoàng Phương Trinh 141607 Tudo 7,80 7,25 7,00                   22,05  
54 Trịnh Ánh Tuyết 141610 Tudo 7,80     7,50 9,00         24,30        
55 Vũ Thị Thảo Vân 141613 Tudo 4,20       7,25 3,75         15,20      
56 Trịnh Đình Nam 141571 VLộc 7,80   7,60 6,25           14,05       21,65
57 Nguyễn Phương Nguyên 141578 YD1                            
58 Hà Văn Trường An 141498 YD3 5,60     6,75 4,25         16,60        
59 Nguyễn Thành Đạt 141523 YD3 8,00     8,25 5,75         22,00        
60 Nguyễn Văn Đạt 141524 YD3 5,80     6,50 6,25         18,55        
61 Chu Đình Đức 141527 YD3 7,80     8,75 6,25         22,80        
62 Nguyễn Thế Kiên 141555 YD3 7,40     7,00 5,25         19,65        
63 Phạm Thị Lan 141557 YD3 6,80     7,75           14,55        
64 Mai Nguyễn Nhất Linh 141563 YD3 6,80     5,75 5,00         17,55        
65 Nguyễn Công Minh 141569 YD3 7,00     7,25           14,25        
66 Phạm Văn Sỹ 141590 YD3 6,40     8,00 6,75         21,15        
67 Vũ Thị Hồng Thắm 141594 YD3 3,60 3,75 3,40 4,50 4,00 2,25       12,10 9,85   10,75 11,50
68 Lại Thị Thảo 141596 YD3         6,50 3,25                
69 Hồ Xuân Tùng 141609 YD3 5,20     6,00 4,75         15,95        
70 Hoàng Văn Tuấn 141618   5,20     6,50 6,25         17,95        
71 Đỗ Đức Tuấn 141619   8,40   7,80 9,00           17,40       25,20
72 Vũ An Nhi 141620   7,60     7,25 6,75         21,60        
73 Đỗ An Nhiên 141621   5,60   3,40 5,50           11,10       14,50
74 Hoàng Hà My 141622   6,00                          
75 Lê Hà My 141623   6,00                          
76 Bùi Phương linh 141624   5,20                          
77 Nguyễn Văn Tiến 141625   5,80       7,00                  
78 Nguyễn Văn Đức 141626   5,00                          
79 Hà Lê Quế Anh 141627       4,60                      
80 Nguyễn Thị Trang 141628   6,80 5,25 5,20                   17,25  
81 Lê Huy Công 141629   6,20     6,00           12,20        
82 Trịnh Diệu Linh 141631 10A2     3,40                      
83 Phạm Long Nhật 141634 YD3 7,40     7,50 5,00         19,90        
84 Lê Thành Chung 141632               2,25 3,50            
85 Lê Hồng Quang 141633           5,75 5,50                

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây