Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI THỬ MÔN ANH 20H NGÀY 30/04/2020

Thứ sáu - 01/05/2020 21:29
TT Thời gian nạp Điểm số Họ và tên, ngày sinh:  Lớp, trường THPT: Dự đoán
1 01/05/2020 20:00 24 / 100 Trịnh trang 12 55
2 01/05/2020 20:01 28 / 100 Phạm nguyễn hoàng huy  12a10 111
3 01/05/2020 20:01 20 / 100 free shot GG 3000
4 01/05/2020 20:01 36 / 100 Trịnh ngọc lê 12b3 700
5 01/05/2020 20:02 26 / 100 Trịnh Tị Hằng Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 6000
6 01/05/2020 20:02 26 / 100 abcxyz abcxyz 1326
7 01/05/2020 20:02 28 / 100 Nguyễn Minh Châu tự do 450
8 01/05/2020 20:02 24 / 100 Abc 123 555555555
9 01/05/2020 20:02 34 / 100 Lê Ngọc Định 12B1 400
10 01/05/2020 20:02 26 / 100 Trịnh Tị Hằng Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 6000
11 01/05/2020 20:02 20 / 100 Đỗ Nguyễn Minh Trung 12A2 100
12 01/05/2020 20:03 18 / 100 Nguyễn hữu kiên 12b3. Thpt yên định 1 500
13 01/05/2020 20:03 20 / 100 Bùi văn trường  , 21/04/2002 12B2, THPT Yên Định 1 2134
14 01/05/2020 20:03 24 / 100 Lê Thị Hương Liên 12B6 600
15 01/05/2020 20:03 20 / 100 Bùi văn trường  , 21/04/2002 12B2, THPT Yên Định 1 2134
16 01/05/2020 20:03 20 / 100 Bùi văn trường  , 21/04/2002 12B2, THPT Yên Định 1 2134
17 01/05/2020 20:03 30 / 100 Nguyễn Thị Tuyết 20/6/2002 12a9 Trường THPT yên định 1 650
18 01/05/2020 20:03 24 / 100 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 657
19 01/05/2020 20:04 30 / 100 Lê đình thắng 12b7 609
20 01/05/2020 20:04 28 / 100 Trịnh Thanh Tùng  12A3 745
21 01/05/2020 20:04 40 / 100 Lê Ngọc Định  12B1 300
22 01/05/2020 20:04 26 / 100 Cao Nguyễn Hoàng Duy 12 FPT 1
23 01/05/2020 20:04 24 / 100 Phùng Thanh Độ 12 100
24 01/05/2020 20:04 24 / 100 Phùng Thanh Độ 12 100
25 01/05/2020 20:04 20 / 100 Lưu thị mai 12a9.  Yđ1 564
26 01/05/2020 20:05 28 / 100 Thủ khoa KTQD 12A1 871
27 01/05/2020 20:05 22 / 100 Trịnh Hữu Nhân 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 99999
28 01/05/2020 20:05 24 / 100 Lê Thị Thương, 27042002 12b2 , Yên định 1 500
29 01/05/2020 20:05 24 / 100 Lâm anh Tuấn 12b5 THPT Yên Định 1 1000
30 01/05/2020 20:06 30 / 100 Lê Anh Thắng 12A5,THPT Yên Định 1 300
31 01/05/2020 20:06 24 / 100 Nguyễn Thị Thu  10A1 700
32 01/05/2020 20:29 30 / 100 Nguyễn thị tuyết 21-05-2002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
33 01/05/2020 20:29 28 / 100 Lê Xuân Hiếu 12b3 555
34 01/05/2020 20:30 32 / 100 a a 123
35 01/05/2020 20:30 34 / 100 Trịnh Văn Tùng 18-10-2002 12A2 THPT Yên ĐỊnh 1 1000
36 01/05/2020 20:31 20 / 100 Trịnh thị ba Thiệu hoá 500
37 01/05/2020 20:31 20 / 100 Lại Thị Phương 13082002 12B5 Trường THPT Yên Định 1 300
38 01/05/2020 20:32 28 / 100 Nguyễn Đặng Dũng, 31/07/2002 12A1, Yên Định 1 731
39 01/05/2020 20:32 28 / 100 Nguyễn Thị Phương Linh 11A9, Trường THPT Yên Định 1 550
40 01/05/2020 20:32 20 / 100 best raz 11a1 thpt yd2 823
41 01/05/2020 20:32 34 / 100 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 1234
42 01/05/2020 20:32 22 / 100 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1500
43 01/05/2020 20:32 44 / 100 nguyễn thị hằng 12a10, thpt yên định 1 765
44 01/05/2020 20:32 28 / 100 lê thị phương thảo 12a4, THPT yên định 1 1000
45 01/05/2020 20:32 28 / 100 Thẩm Nguy  Yên Định 1 360
46 01/05/2020 20:32 16 / 100 Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 12B2.THPT Yên Định 1 999
47 01/05/2020 20:32 36 / 100 Vũ Thị Hiền 12B2,THPT Yên Định 1 1000
48 01/05/2020 20:32 30 / 100 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
49 01/05/2020 20:33 36 / 100 Vũ Thị Hiền 12B2,THPT Yên Định 1 1000
50 01/05/2020 20:33 24 / 100 Tuấn 12 thpt yên định 1 100
51 01/05/2020 20:33 16 / 100 Nguyễn Văn Minh 12A, Yên Định1 257
52 01/05/2020 20:33 24 / 100 Tuấn 12 thpt yên định 1 100
53 01/05/2020 20:33 60 / 100 Trịnh Thị Thảo Diệp 30/4/2002 12a9 trường THPT yên định 1 739
54 01/05/2020 20:33 20 / 100 Nguyễn Mỹ Duyên.  28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1  90
55 01/05/2020 20:33 90 / 100 Lê Phương Thu 11A7, THPT Yên Định 1 636
56 01/05/2020 20:34 38 / 100 Nguyễn Thị Lương, 08/10/2002 12b6,thpt yên định 1 2000
57 01/05/2020 20:34 38 / 100 Nguyễn Thị Lương, 08/10/2002 12b6,thpt yên định 1 2000
58 01/05/2020 20:34 20 / 100 Hoàng Thị Thảo THPT Yên Định 1 100
59 01/05/2020 20:34 88 / 100 Lê Tiểu Linh THPT Yên Định I 643
60 01/05/2020 20:34 32 / 100 Nguyễn thị thương 12a11 thpt yên định 1 2500
61 01/05/2020 20:34 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
62 01/05/2020 20:34 32 / 100 Lê phương ly , 16/10/2002 12A10, THPT Yên Định 1 300
63 01/05/2020 20:34 56 / 100 trịnh Đức Minh 8/4/2002 12A3 yên Định 1 600
64 01/05/2020 20:34 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
65 01/05/2020 20:34 38 / 100 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10 thpt yên định 1 1
66 01/05/2020 20:34 30 / 100 Trịnh Văn Thắng 12b1,THPT Yên Định 1 700
67 01/05/2020 20:35 28 / 100 Trịnh Xuân Thái  12 a4 _ Trường THPT Yên Định 1 253
68 01/05/2020 20:35 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
69 01/05/2020 20:35 22 / 100 Nguyễn Đức Huynh 12A1 500
70 01/05/2020 20:35 40 / 100 Lê Thị Lan  11A9 1220
71 01/05/2020 20:35 20 / 100 Nguyễn Văn Ba 12A11,THPT YÊN ĐINH 1 213
72 01/05/2020 20:36 60 / 100 Trịnh Thị Thảo Diệp 30/4/2002 12a9 trường THPT yên định 1 739
73 01/05/2020 20:36 28 / 100 LÊ CÔNG HOÀNG 12A1. THPT Yên Định 1 456
74 01/05/2020 20:36 26 / 100 Nguyễn Duy Thanh 12b5, trường thpt yên định 1 600
75 01/05/2020 20:36 32 / 100 Hoàng vân anh , 23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
76 01/05/2020 20:36 96 / 100 Quynh Tran 12- TH 357
77 01/05/2020 20:36 18 / 100 Lê Văn Đạt THPT Yên Định 1 953
78 01/05/2020 20:36 32 / 100 Hoàng vân anh , 23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
79 01/05/2020 20:36 26 / 100 Lê Thị Dung 12a9 555
80 01/05/2020 20:36 48 / 100 Trịnh Ngọc Sơn 17/4/2002 12A3 THPT Yên Định 1 900
81 01/05/2020 20:36 32 / 100 Nguyễn thị thương 27022002 12B1, trường THPT yên định 1 321
82 01/05/2020 20:36 32 / 100 Hoàng vân anh , 23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
83 01/05/2020 20:36 44 / 100 Ngô Thị Ánh,04/10/2002 12b4, Trường THPT Yên Định 1 150
84 01/05/2020 20:36 36 / 100 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 777
85 01/05/2020 20:36 32 / 100 Nguyễn thị thương 27022002 12B1, trường THPT yên định 1 321
86 01/05/2020 20:36 24 / 100 Vũ Duy Niên 08/01/2002 12B6 THPT Yên Định 1 500
87 01/05/2020 20:36 36 / 100 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 777
88 01/05/2020 20:37 72 / 100 Trương Thị Lan Anh (12/12/2002) 12a9 THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
89 01/05/2020 20:37 38 / 100 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 99
90 01/05/2020 20:37 70 / 100 Trinh thi hoà 12a9 721
91 01/05/2020 20:37 36 / 100 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 THPT yên định 1 123
92 01/05/2020 20:37 20 / 100 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12B5 Trường THPT Yên Định 1 2000
93 01/05/2020 20:37 32 / 100 Đào Thị Khánh Linh , 17/10/2002 12A10, THPT Yên Định 1 300
94 01/05/2020 20:37 28 / 100 Nguyễn Văn Đức  12A3 , THPT Yên Định 1 430
95 01/05/2020 20:37 34 / 100 Hoàng Ngọc Ánh ,12/09/2002 12B2,THPT Yên Định 1 121
96 01/05/2020 20:37 38 / 100 enter QX 654
97 01/05/2020 20:37 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
98 01/05/2020 20:37 60 / 100 Nguyễn Hoàng Thái  12a11 900
99 01/05/2020 20:37 0 / 100 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 12A2 , THPT Yên Định 1 400
100 01/05/2020 20:37 24 / 100 Trịnh Hồng Anh  Lớp 12B5 thpt yên định 1 650
101 01/05/2020 20:38 26 / 100 Linh 11b2  500
102 01/05/2020 20:38 38 / 100 Nguyễn Thị Dung. 02/11/2003 11a9 Trường THPT Yên Định 1 800
103 01/05/2020 20:38 24 / 100 Lê Ngọc Quý, 15-09-2002 Lớp 12A10 1
104 01/05/2020 20:38 72 / 100 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 150
105 01/05/2020 20:38 22 / 100 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1500
106 01/05/2020 20:38 26 / 100 Nguyễn Thị Hằng 02/08/2001 Yên Định 1 200
107 01/05/2020 20:38 66 / 100 Phạm Thị Nhung,ngày sinh 29-03-2002 12A9, Trường THPT Yên Định 1 700
108 01/05/2020 20:38 26 / 100 Nguyễn Thị Hằng 02/08/2001 Yên Định 1 200
109 01/05/2020 20:38 22 / 100 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5, THPT Yên Định 1 708
110 01/05/2020 20:39 22 / 100 Trịnh Văn Long ,  12A9 , THPT Yên Định 1 2300
111 01/05/2020 20:39 96 / 100 Lê Thị Mai Phương 11A7,Trường THPT Yên Định 1 360
112 01/05/2020 20:39 58 / 100 giáp trịnh đời loan 12A9 600
113 01/05/2020 20:39 66 / 100 phạm Thị Thảo 12A9, trường THPT Yên Định 1 820
114 01/05/2020 20:39 88 / 100 Lưu Minh Hằng, 21/09/2003 Lớp 11a7, trường THPT Yên Định 1 2109
115 01/05/2020 20:40 20 / 100 Cao Thanh Hùng 04/08/2002 12b5 thpt yên định 1 2000
116 01/05/2020 20:40 66 / 100 Le thị hải vân 12a9 333
117 01/05/2020 20:40 34 / 100 Vũ Quỳnh Hoa, 19/02/2002 12A9 520
118 01/05/2020 20:40 66 / 100 Le thị hải vân 12a9 333
119 01/05/2020 20:40 32 / 100 Vũ thị huyền trang 11a9 . THPT Yên Định 1 300
120 01/05/2020 20:41 34 / 100 Lê Văn Hoàng ,3/12/2003 11A5,THPT Yên Định 1 18092003
121 01/05/2020 20:41 20 / 100 Phạm Văn Thanh - 21/06/2002 12A4, THPT Yên Định 1 300
122 01/05/2020 20:41 50 / 100 Hà Ngọc Trâm 11a7 450
123 01/05/2020 20:41 36 / 100 Lê Văn Dũng 24-09-2002 12B1 Yên Định 1 710
124 01/05/2020 20:41 18 / 100 LÊ ĐỨC CÔNG 19-10-2002 12B5, THPT YÊN ĐỊNH 1 500
125 01/05/2020 20:41 66 / 100 vân anh yd1 80
126 01/05/2020 20:41 14 / 100 Vũ văn khải 12b5 THPT yên định 1 1059
127 01/05/2020 20:41 60 / 100 Lê Yến 12A5 1504
128 01/05/2020 20:41 20 / 100 Nguyễn Thị Trang, 28/02/2002 12A9,THPT Yên Định 1 307
129 01/05/2020 20:41 22 / 100 Trịnh Thị Hồng 12a10 THPT Yên Định 1 600
130 01/05/2020 20:42 22 / 100 Trịnh thị hạnh 26/07/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 706
131 01/05/2020 20:42 72 / 100 Lê Hồng Diên 12A7 692
132 01/05/2020 20:42 34 / 100 Tố như 17/10/2002 12 trường THPT Yên Định 1 1500
133 01/05/2020 20:42 68 / 100 Nguyễn thị hồng 10/10/2002 12a3 thpt yên định 1 680
134 01/05/2020 20:42 32 / 100 Lê thị Phương, 12/07/2002 12a3, thpt yên định 1 475
135 01/05/2020 20:42 24 / 100 Trần thị linh,04/01/2002 12b5, Trường THPT Yên Định 1 708
136 01/05/2020 20:42 48 / 100 Nguyễn tà giang 11a3 345
137 01/05/2020 20:42 80 / 100 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1 825
138 01/05/2020 20:42 28 / 100 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 Lớp 12B5 Trường THPT Yên Định 1 570
139 01/05/2020 20:42 26 / 100 Ngô Thị Kiều Oanh, 30/03/2002 12B5, Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 100
140 01/05/2020 20:42 32 / 100 Lê Thị Linh Lam 24032002 12A9THPT Yên Định 1 760
141 01/05/2020 20:42 32 / 100 Vũ Thị Duyên, 29/07/2002 12a9, Trường THPT Yên Định I 888
142 01/05/2020 20:43 22 / 100 Lâm văn chung 12a11 300
143 01/05/2020 20:43 18 / 100 Bùi Thị linh 12/06/2002 12b6 THPT Yên Định 1 1000
144 01/05/2020 20:43 68 / 100 Lê Hồng Phong 11/07/2002 12A3 THPT Yên Định 1 535
145 01/05/2020 20:43 46 / 100 Lê Thị Hiếu 12A10- THPT Yên Định 1 679
146 01/05/2020 20:43 28 / 100 Thí sinh tự do Thpt Yên định 1 600
147 01/05/2020 20:43 34 / 100 Lê Thê Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  1000
148 01/05/2020 20:43 34 / 100 Lê Thê Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  1000
149 01/05/2020 20:43 32 / 100 Đỗ Anh Tuấn  12a3 1000
150 01/05/2020 20:43 62 / 100 Lê Thị Nga Yên định 1 100
151 01/05/2020 20:43 26 / 100 Trần mỹ duyên, 02-08-2003 11a9, trường thpt yên định 1 288
152 01/05/2020 20:43 56 / 100 Phạm thị chiên  12A5 ,thpt yên định 1 39
153 01/05/2020 20:44 24 / 100 bb bb 2
154 01/05/2020 20:44 32 / 100 Nguyễn quốc chiến  12b5 thpt yên định 1 568
155 01/05/2020 20:44 32 / 100 Dương việt hưng 24-4-2002 12a9 yên định 1 999
156 01/05/2020 20:44 64 / 100 Lê Phương Thanh 12A1, Trường THPT Yên Định 1 345
157 01/05/2020 20:44 42 / 100 Nguyễn Huyền Trang - 11/12/2003 11A9- Trường THPT Yên Định 1 2046
158 01/05/2020 20:44 96 / 100 Nguyen Xuan Duong 15/10/2002 12A7 THPT YEN DINH 1 857
159 01/05/2020 20:44 22 / 100 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 . Lớp 12b3 Yên định 1 123456
160 01/05/2020 20:44 50 / 100 Phan thùy linh 24/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 3000
161 01/05/2020 20:44 38 / 100 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 709
162 01/05/2020 20:44 18 / 100 Trịnh ngọc sơn ;22/9/2002 12a9 ;trường THPT YÊN ĐỊNH 1 720
163 01/05/2020 20:44 32 / 100 phạm thị diễn 12B1, THPT Yên Định 1 560
164 01/05/2020 20:44 34 / 100 Đinh Thị Hoa 12b2 , THPT Yên Định 1 550
165 01/05/2020 20:45 62 / 100 Nguyễn Đình Hùng 12a3 1010
166 01/05/2020 20:45 20 / 100 Lê Văn Hoàng ,3/12/2003 11A5,THPT Yên Định 1 18092003
167 01/05/2020 20:45 18 / 100 Nguyễn Thế Anh,30/05/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2035
168 01/05/2020 20:45 82 / 100 Trịnh Minh Tiến(16/04/2002) 12A1( THPT Yên Định I ) 507
169 01/05/2020 20:45 66 / 100 Tâm 11a9 2839
170 01/05/2020 20:45 34 / 100 Lê trọng nghĩa thpt yên định 1 10
171 01/05/2020 20:45 60 / 100 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 THPT yên định 1 800
172 01/05/2020 20:45 20 / 100 Trịnh Thị Triệu Anh( 30/01/2002) 12B5( THPT Yên Định 1) 700
173 01/05/2020 20:45 60 / 100 Vũ Thị Hải Yến 12A8 450
174 01/05/2020 20:45 34 / 100 LÊ THỊ HOA,12/12/2003 11A9, THPT Yên Định 1 500
175 01/05/2020 20:45 30 / 100 hfguegdik thpt yd1 500
176 01/05/2020 20:45 40 / 100 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 600
177 01/05/2020 20:45 86 / 100 Trịnh trung minh, 25/09/2002 12b6, yên định 1 2543
178 01/05/2020 20:45 20 / 100 Nguyễn Thị Lương. 02/10/2002 Lớp 12b5 Trường THPT Yên Định 1 707
179 01/05/2020 20:45 24 / 100 Trịnh Văn Hùng 1 12 2002 12B5 Yên Định 1 708
180 01/05/2020 20:45 28 / 100 Lê Minh Đức 16/01/2002 12b3 Yên Định 1 735
181 01/05/2020 20:45 60 / 100 Vũ Thị Hải Yến 12A8 450
182 01/05/2020 20:45 20 / 100 Trịnh Thị Triệu Anh( 30/01/2002) 12B5( THPT Yên Định 1) 700
183 01/05/2020 20:45 20 / 100 Hoàng Thị Hương Giang01_01_2002 12b5 THPT yên định 1 286
184 01/05/2020 20:45 28 / 100 lê văn kiên sn 02-02-2002 12a9 , thpt yên định 1 610
185 01/05/2020 20:45 28 / 100 Nguyễn Thị Giang  THPT Yên Định 1 380
186 01/05/2020 20:46 32 / 100 ưdf evevef 3231
187 01/05/2020 20:46 62 / 100 Nguyễn Thuỳ Trang  12a9 345
188 01/05/2020 20:46 24 / 100 Bùi Tuấn Anh 12b1 Tthpt yên định 1 100
189 01/05/2020 20:46 46 / 100 Lê An Duy 12A10, THPT yên định 1 800
190 01/05/2020 20:46 20 / 100 Lê Công Nguyên 12A5. Trường THPT Yên Định 1 698
191 01/05/2020 20:46 58 / 100 Phạm Thị Lan Anh  12A5  , THPT Yên Định 1 464
192 01/05/2020 20:46 26 / 100 Nam 10 133
193 01/05/2020 20:46 36 / 100 Vũ Duy Cường 02/01/2002 12B4, Trường THPT Yên ĐỊnh 1 680
194 01/05/2020 20:46 20 / 100 Trịnh Ngọc cường 6 5 2001 12 B2 thpt yên định 1 123
195 01/05/2020 20:46 20 / 100 Đào thị bình , 19/05/2002 12b7 thpt yên định 1 100
196 01/05/2020 20:46 60 / 100 Nguyễn Thị Tố Uyên 12a3  2200
197 01/05/2020 20:47 56 / 100 Trịnh Thị Thúy (26/09/2002) Lớp 12a9 Trường THPT Yên Định 1 420
198 01/05/2020 20:47 54 / 100 Đỗ Thị Yến  12a2, thpt yên định 1 500
199 01/05/2020 20:47 30 / 100 Trịnh Hải Yến  thpt Yên Định 1 1000
200 01/05/2020 20:47 98 / 100 Trịnh Thị Hằng lớp 12a7, trường thpt Yên Định 1 821
201 01/05/2020 20:47 50 / 100 Cao Hải Dương 12a3 trường tpht yên định 1 397
202 01/05/2020 20:47 28 / 100 Trương Thị Giang 12A9 999
203 01/05/2020 20:47 26 / 100 Hoàng Lê Mai Linh  12A2 866
204 01/05/2020 20:47 90 / 100 Vũ Minh Quân A1 THPT Yên Định I 300
205 01/05/2020 20:47 24 / 100 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 thpt yên định 1 789
206 01/05/2020 20:47 80 / 100 Lê  Thanh Hải 31/01/2002 12A1, THPT Yên Định 1 1545
207 01/05/2020 20:48 90 / 100 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 500
208 01/05/2020 20:48 24 / 100 Phạm Ngọc Ân Lớp 12B5, THPT Yên Định 1 1000
209 01/05/2020 20:48 28 / 100 Trịnh Quốc Thắng  12B3 THPT Yên Định 1 468
210 01/05/2020 20:48 34 / 100 Lê Thị Mai 12A2 thpt Yên Định 1 700
211 01/05/2020 20:48 20 / 100 Trịnh Thị Ngọc 07082002 12A4, THPT YÊN ĐỊNH 1 400
212 01/05/2020 20:48 34 / 100 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
213 01/05/2020 20:48 42 / 100 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 700
214 01/05/2020 20:48 24 / 100 Trần Công Minh 12B3, trường THPt Yên Định 1 43
215 01/05/2020 20:48 66 / 100 Trịnh Tiến Dũng 12A3, THPT Yên Định 1 590
216 01/05/2020 20:49 24 / 100 Kinika Kgf 640
217 01/05/2020 20:49 84 / 100 Lê Thị Huyền Thương (17/02/2002) 12A3 trường THPT Yên Định 1  700
218 01/05/2020 20:49 24 / 100 Kinika Kgf 640
219 01/05/2020 20:49 24 / 100 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 1  500
220 01/05/2020 20:49 90 / 100 Nguyễn Việt An - 12/08/2002 12A1-THPT Yên Định I 503
221 01/05/2020 20:49 80 / 100 Ngô Thị Ngân  12A8 500
222 01/05/2020 20:49 24 / 100 Bùi Tuấn Anh Lớp 12b1 100
223 01/05/2020 20:49 26 / 100 Trịnh Thị Kiều Anh 11-trường THPT Yên Định 1 1239
224 01/05/2020 20:49 32 / 100 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 1 1000
225 01/05/2020 20:49 26 / 100 YÊN HẢI ÁNH. NS: 22/04/2002 Lớp: 12B3, trường THPT Yên Định 1 500
226 01/05/2020 20:49 62 / 100 Vũ thị hạnh 12b3 1686
227 01/05/2020 20:49 72 / 100 Nguyễn Thị Giang 17/04/2002 12A3 thpt yên định 1 400
228 01/05/2020 20:49 80 / 100 Mai Thị Nguyệt, 08/06/2002 12A7 850
229 01/05/2020 20:50 22 / 100 Nguyễn Thế Anh,30/05/2002 12b6,THPT Yên Định 1 2543
230 01/05/2020 20:50 52 / 100 nguyen thi to uyên 12a3 220
231 01/05/2020 20:50 30 / 100 Trịnh Hữu Lợi 12B1 , THPT Yên Định 1 673
232 01/05/2020 20:50 26 / 100 Ngô Thị Hà 20/02/2002 12A10 Trường THPT Yên Định 1 900
233 01/05/2020 20:50 38 / 100 Vth Yên định 1 1120
234 01/05/2020 20:50 44 / 100 Nguyễn Đức Thắng 12 555
235 01/05/2020 20:50 40 / 100 Lê thị nhung 12 800
236 01/05/2020 20:50 16 / 100 Lê công đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
237 01/05/2020 20:50 90 / 100 Thu Hà 11a1 511
238 01/05/2020 20:50 20 / 100 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 THPT Yên Định 1 650
239 01/05/2020 20:50 96 / 100 Bao yd1 800
240 01/05/2020 20:50 56 / 100 Nguyễn Thị Quỳnh -12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 995
241 01/05/2020 20:50 24 / 100 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 1 100
242 01/05/2020 20:50 22 / 100 Mai Thị Thanh Thuỳ  12B3 trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1230
243 01/05/2020 20:51 54 / 100 Trịnh thị khánh ly,22-3-2002 12b3, trường thpt Yên Định 1  954
244 01/05/2020 20:51 30 / 100 Long 12 300
245 01/05/2020 20:51 86 / 100 Nguyễn Trần Diệu Anh 12a7 750
246 01/05/2020 20:51 62 / 100 Trịnh Thị Tuyên 12A8 234
247 01/05/2020 20:51 50 / 100 Trần Thị Phượng 23/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 659
248 01/05/2020 20:51 76 / 100 Nguyễn Thị Thắm  12a8 400
249 01/05/2020 20:51 34 / 100 Le lan Hương 11 500
250 01/05/2020 20:51 86 / 100 Lý Mai Hạnh 12A7, THPT Yên Định 1 700
251 01/05/2020 20:51 72 / 100 Onestar❤ 12a7 640
252 01/05/2020 20:51 50 / 100 Trần Thị Phượng 23/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 659
253 01/05/2020 20:51 32 / 100 Nguyễn Thị Hoà  12b3 THPT Yên Định 1  100
254 01/05/2020 20:51 88 / 100 Đào Ngọc Anh,20/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 400
255 01/05/2020 20:51 32 / 100 nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT Yên Định 1 1000
256 01/05/2020 20:52 86 / 100 Trịnh Linh 12A7,THPT Yên Định 1 674
257 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
258 01/05/2020 20:52 28 / 100 Trịnh Trọng Minh 04/07/2002 12B6, Trường THPT Yên Định 1 2000
259 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
260 01/05/2020 20:52 30 / 100 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 707
261 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
262 01/05/2020 20:52 28 / 100 Trịnh xuân duy 2-1-2002 12a4 yd1 800
263 01/05/2020 20:52 98 / 100 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 08/10/2001 THPT Yên Định 1 5555
264 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
265 01/05/2020 20:52 90 / 100 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 500
266 01/05/2020 20:52 52 / 100 Trịnh Thị Hoa ( 13/03/2003) 11a9( THPT Yên Định 1) 100
267 01/05/2020 20:52 60 / 100 Mai thị lan 12/08/2002 12a9 thpt yên định 1 50
268 01/05/2020 20:52 30 / 100 Trương Văn Hưng 16/08/2002 12B6 THPT Yên Định 1 1111
269 01/05/2020 20:52 34 / 100 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 737
270 01/05/2020 20:52 44 / 100 Nguyễn Đình Đại. 10/10/2002 THPT Yên Định 1 735
271 01/05/2020 20:52 22 / 100 huy an  abc 352
272 01/05/2020 20:52 56 / 100 lê Hồng quân  12 a3 111
273 01/05/2020 20:52 36 / 100 Pikachu1606 11A9 - THPT Yên Định I  1
274 01/05/2020 20:52 22 / 100 Trịnh Thị Thuỳ Linh 12B2 THPT Yên Định 1 209
275 01/05/2020 20:52 68 / 100 Nguyễn Tiến Dũng, 27/06/2002 12A8, THPT Yên Định 1 333
276 01/05/2020 20:52 86 / 100 Bùi Thị Hà, 01/07/2002 12A8, THPT Yên Định 1 450
277 01/05/2020 20:52 64 / 100 Nguyễn Thị Ánh ,02-01-2002 12a5 500
278 01/05/2020 20:52 80 / 100 Lưu Đức Minh 12A9 Trường THPT Yên Định 1 500
279 01/05/2020 20:53 58 / 100 Lê Thị Mai Dung Thpt yên định 1 420
280 01/05/2020 20:53 88 / 100 Nguyễn Thị Mai Lớp 12A8 trường THPT Yên Định 1 400
281 01/05/2020 20:53 16 / 100 Đào thị  bình ,19/05/2002 12b7, thpt yên định 1 100
282 01/05/2020 20:53 34 / 100 Ngô văn hùng Yên đinh 1 750
283 01/05/2020 20:53 16 / 100 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 700
284 01/05/2020 20:53 74 / 100 Nguyễn Thu Thuý 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 750
285 01/05/2020 20:53 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
286 01/05/2020 20:53 84 / 100 Bùi Kim Tấn 26/9 12A3 THPT Yên Định 1 500
287 01/05/2020 20:53 80 / 100 Lê Thị Quỳnh Liên Lớp 12A8, THPT Yên Định 1 621
288 01/05/2020 20:53 76 / 100 Nguyễn Thị Khánh Ly 12A8, THPT yên định 1 567
289 01/05/2020 20:53 74 / 100 Nguyễn Thu Thuý 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 750
290 01/05/2020 20:53 60 / 100 Nguyễn Thị Khánh Ly,20/08/2002 12a9,THPT Yên Định 1 580
291 01/05/2020 20:53 22 / 100 Trịnh thị yến13/02/2002 12b7 thpt yđ1 12502
292 01/05/2020 20:53 82 / 100 Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 12A1, THPT Yên Định 1 420
293 01/05/2020 20:53 72 / 100 Trịnh Trọng Quyền, 25/10/2003 11A7, THPT Yên Định 1 900
294 01/05/2020 20:53 88 / 100 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1, THPT Yên Định 1 350
295 01/05/2020 20:53 26 / 100 Ngô thị thảo, 25/01/2002 12b5 , THPT YÊN ĐỊNH 1 759
296 01/05/2020 20:53 42 / 100 Trịnh Thị Mai Hồng 25/05/2002 12B3. THPT Yên Định 1 500
297 01/05/2020 20:53 42 / 100 Hoàng Thị Yến 10/05/2002 12A10,THPT Yên Định 1 600
298 01/05/2020 20:54 30 / 100 Lê thị ngọc anh 28/08/2002 12a11 thpt yên định 1 123
299 01/05/2020 20:54 16 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
300 01/05/2020 20:54 34 / 100 Vũ Hồng Nhung 21-07-2002 Lớp 12A2 trường THPT Yên Định 1 440
301 01/05/2020 20:54 40 / 100 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 700
302 01/05/2020 20:54 66 / 100 Lê Thị Thu Trang 20/06/2002 Lớp 12A9 THPT Yên Định 1 600
303 01/05/2020 20:54 66 / 100 Lê Huyền Trang 12A3, THPT Yên Định 1 679
304 01/05/2020 20:54 18 / 100 Dương văn hải . 23/9/2002 12B6. Yên định 1  10000
305 01/05/2020 20:54 72 / 100 Đinh thị hồng vân ,08082002 12a1 yên định 1 188
306 01/05/2020 20:54 16 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
307 01/05/2020 20:54 62 / 100 Hoàng Minh Quang 12a3 500
308 01/05/2020 20:54 68 / 100 Nguyễn Thị Bình  Lớp 12b3 7000
309 01/05/2020 20:54 36 / 100 Vũ Xuân Mạnh  12B6,Trường THPT Yên Định 1 999
310 01/05/2020 20:54 30 / 100 Duyên 12 310
311 01/05/2020 20:54 72 / 100 Lê Thị Nhung 12a8 600
312 01/05/2020 20:54 88 / 100 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12a1, thpt yên định 1 710
313 01/05/2020 20:54 80 / 100 Trịnh Tiến Luc, 9/1/2002 12A1, THPT Yên Định 1 450
314 01/05/2020 20:54 44 / 100 Vũ Thị Quỳnh19/05 12a10,thpt Yên Định 1 680
315 01/05/2020 20:54 66 / 100 Trần Thị Như Quỳnh, 16-10-2003 Lớp 11A9, Trường THPT Yên Định I 2806
316 01/05/2020 20:54 40 / 100 Nguyễn Thị Thu  06/07/2002 12A2 THPT yên Định 1  495
317 01/05/2020 20:55 62 / 100 Ngô Thị Hồng Ánh, 18-08-2003 Lớp 11a9, trường thpt yên định1 400
318 01/05/2020 20:55 36 / 100 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1500
319 01/05/2020 20:55 50 / 100 Tuyết Linh a7 Yên Định 1 782
320 01/05/2020 20:55 76 / 100 Trịnh Thanh Hằng, 12/10/2002 12A7, THPT Yên Định 1 512
321 01/05/2020 20:55 34 / 100 bùi thị huyền trang,18/4/2002 12a2, thpt yên định 1 10
322 01/05/2020 20:55 70 / 100 Trịnh Thị Phương Linh 12A9 THPT Yên Định 1 620
323 01/05/2020 20:55 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
324 01/05/2020 20:55 84 / 100 Hoàng Diệu Anh 12A7 430
325 01/05/2020 20:55 74 / 100 Trịnh Thị Ngân 12A8 525
326 01/05/2020 20:55 76 / 100 Vũ Thị Kim Oanh,  29/07/2002 12A3 638
327 01/05/2020 20:55 88 / 100 Lê Phương Linh 11A7 700
328 01/05/2020 20:55 60 / 100 Cao Văn Phúc ,  23-3-2002 12b5 THPT Yên Định 1 708
329 01/05/2020 20:55 36 / 100 Lê Hồng Nhung (08/02/2002) 12A11, thpt Yên Định 1 2000
330 01/05/2020 20:55 68 / 100 Trịnh Thị Nguyệt 12A2 379
331 01/05/2020 20:55 18 / 100 Lê nhật vy 12a3 1000
332 01/05/2020 20:55 90 / 100 Hoàng Vũ Ngọc Ánh 12A7, THPT Yên Định 1 707
333 01/05/2020 20:55 36 / 100 Trần Đức Giang  Yên Định 1 200
334 01/05/2020 20:55 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
335 01/05/2020 20:55 66 / 100 Phạm Văn Toàn , 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 708
336 01/05/2020 20:55 28 / 100 Trịnh Thị Thương 02-07-2002 12A6 thpt Yên Định 1 1001
337 01/05/2020 20:55 92 / 100 PHẠM HỒNG ANH - 18/8/2002  12A7 - THPT Yên Định 1  785
338 01/05/2020 20:55 74 / 100 Lưu Thị Kim Chi 12A8, Yên Định 1 756
339 01/05/2020 20:55 68 / 100 Lê Thị Linh  12a8 THPT yên định 1  500
340 01/05/2020 20:55 56 / 100 Watermelon A8, Trường THPT Yên Định 1 508
341 01/05/2020 20:56 30 / 100 Lê Thị Lan Phương 12A2 Yên Định 1 555
342 01/05/2020 20:56 28 / 100 Nguyễn Thị Huệ 12A5 989
343 01/05/2020 20:56 40 / 100 Lê Thị Hà Nhi 11a9 trường thpt Yên Định 1 250
344 01/05/2020 20:56 66 / 100 Lê Thị Hồng 12A11, THPT Yên Định 1 747
345 01/05/2020 20:56 50 / 100 Cao Thuỳ linh 11a9 1000
346 01/05/2020 20:56 18 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
347 01/05/2020 20:56 72 / 100 Nguyễn Thị Lan Hương, 11/05/2002 Thpt Yên Định 1 790
348 01/05/2020 20:56 52 / 100 Phan Diễn  12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 2800
349 01/05/2020 20:56 72 / 100 Trịnh Đào Ngọc Mai 12a8 1000
350 01/05/2020 20:56 72 / 100 Lê Hoàng Linh 11A7. Trường THPT Yên Định 1 700
351 01/05/2020 20:56 28 / 100 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12B5 THPT YÊN ĐỊNH 1 800
352 01/05/2020 20:56 30 / 100 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 THPT YÊN ĐỊNH 1 100
353 01/05/2020 20:56 20 / 100 Hoàng Thị Quỳnh. 02/03/2002 Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 200000000
354 01/05/2020 20:56 18 / 100 Phạm thu phuong 12a10 350
355 01/05/2020 20:56 88 / 100 Nguyễn Thị Thu Huyền 12A7 THPT Yên Định 1 527
356 01/05/2020 20:56 40 / 100 Lê Thị Cẩm Vân 11A9, THPT Yên Định 1 2000
357 01/05/2020 20:57 58 / 100 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5, THPT Yên Định 1 39
358 01/05/2020 20:57 42 / 100 Hoàng Phúc Hiếu, 25/4/2002 12a1, thpt Yên Định 1 524
359 01/05/2020 20:57 64 / 100 Nguyễn Thị Thu An 12a10 400
360 01/05/2020 20:57 32 / 100 NTT 12 671
361 01/05/2020 20:57 94 / 100 Nguyễn Thị Bình (20/03/2002) 12A7, THPT Yên Định 1 706
362 01/05/2020 20:57 88 / 100 Lê Thị Thu Hương 19/06 12A7, THPT Yên Định 1  720
363 01/05/2020 20:57 52 / 100 Phạm Ngọc hùng 12/7/2002 12b6 31
364 01/05/2020 20:57 50 / 100 Nguyễn Thị Hương 11A9  100
365 01/05/2020 20:57 90 / 100 Lê Nguyệt Minh, 26/08/2002 12a7, THPT Yên Định 1 515
366 01/05/2020 20:57 22 / 100 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 706
367 01/05/2020 20:57 80 / 100 Lê Thị Vân Anh, 10/05/2002 12A7, THPT Yên Định 1 697
368 01/05/2020 20:57 66 / 100 Lê Phương Anh, 10/11/2002 1 600
369 01/05/2020 20:57 64 / 100 Nguyễn văn Hoàng THPT YÊN ĐỊNH 1 524
370 01/05/2020 20:57 62 / 100 Lê Thị Hương  11/10/2002 12A10 THPT Yên Định 1 535
371 01/05/2020 20:57 90 / 100 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 350
372 01/05/2020 20:57 92 / 100 Hoàng Thị Minh Anh  12A7 -THPT Yên Định 1 652
373 01/05/2020 20:57 32 / 100 Lưu thiện hoàng 12b2 1
374 01/05/2020 20:57 38 / 100 Lê Thị Mai Anh 12a11 400
375 01/05/2020 20:57 64 / 100 Nguyễn văn Hoàng THPT YÊN ĐỊNH 1 524
376 01/05/2020 20:58 26 / 100 Bùi thị nguyệt, 10/06/2002 12A4-YÊN ĐỊNH 1 600
377 01/05/2020 20:58 32 / 100 hoàng thị phương dung 15/03/2002 12a11 thpt yên định 1 1997
378 01/05/2020 20:58 12 / 100 Lê Thị Thanh Thương, 23102002 12B6 THPT Yên Đinh 1 1000
379 01/05/2020 20:58 28 / 100 Nguyễn Sơn yd1 333
380 01/05/2020 20:58 34 / 100 Lê Thị Kiều Anh 12a 11 thpt yên định 1 2000
381 01/05/2020 20:58 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
382 01/05/2020 20:58 76 / 100 Nguyễn Bảo Khánh 12a1, thpt Yên Định 1 204
383 01/05/2020 20:58 38 / 100 Trịnh Thị Trang 23/07/2002 Yên Định 1 1997
384 01/05/2020 20:58 70 / 100 Lưu Thị Ngà,17/09/2002 12A11, THPT Yên Định 1 200
385 01/05/2020 20:58 82 / 100 Vũ Thị Hồng Lớp 12A9 , Trường THPT Yên Định 1 550
386 01/05/2020 20:58 16 / 100 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 Lớp 12B6 Trường THPT Yên Định 1 1150
387 01/05/2020 20:58 84 / 100 Lê Thị Thúy Nga 12A7 694
388 01/05/2020 20:58 88 / 100 Nguyễn quang huy 23/10/2002 Trường thpt yên định 1 1500
389 01/05/2020 20:58 32 / 100 Đàm Thị Lọc  12B1 35
390 01/05/2020 20:58 76 / 100 Lê Thị Ngọc Thư 31/10/2002 12a11 THPT Yên Định 1 800
391 01/05/2020 20:58 58 / 100 Nguyễn Xuân Điệp 12a4 thpt yên định 1 600
392 01/05/2020 20:59 94 / 100 Phạm Thị Bích Hiền 21/3 12a7 710
393 01/05/2020 20:59 42 / 100 Nguyễn Thị Yến THPT Yên Định 1 124582
394 01/05/2020 20:59 70 / 100 Vũ thị Thu Hồng 10/02/2002 12a3 yên định 1 1200
395 01/05/2020 20:59 50 / 100 Nguyễn thị phương thúy /23-4-2003 Lớp 11A9 - Trường THPT Yên Định 1 800 người 
396 01/05/2020 20:59 52 / 100 Phạm đình thiện 13/6/2002 12a5 THPT yên định 1 534
397 01/05/2020 20:59 70 / 100 Vũ thị Thu Hồng 10/02/2002 12a3 yên định 1 1200
398 01/05/2020 20:59 28 / 100 Vũ thị Thuý 24/04/2002 12b5 THPT yên định 1 789
399 01/05/2020 20:59 36 / 100 Lê Thị Linh ,05/10/2002 12A11 , trường THPT Yên Định 1 546
400 01/05/2020 20:59 58 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 12A11 500
401 01/05/2020 20:59 24 / 100 Nguyễn khánh huyền 12a10, yên định 1 300
402 01/05/2020 20:59 62 / 100 Lê Trí Đức 12a3, THPT YÊN ĐỊNH 1 1200
403 01/05/2020 20:59 66 / 100 Vũ Thương Huyền  12A11, THPT Yên Định 1 829
404 01/05/2020 20:59 60 / 100 Ngô Thị Loan, 26/09/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
405 01/05/2020 20:59 92 / 100 Lê Đình Hùng, 24/01/2002 12a6 500
406 01/05/2020 20:59 66 / 100 Lê Thị Hương, 11-03-2002 12A5, THPT yên định 1 850
407 01/05/2020 21:00 24 / 100 Lê công đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
408 01/05/2020 21:00 56 / 100 Khương Ngọc Anh(15/03/2002) Lớp 12B1, trường THPT Yên Định 1 450
409 01/05/2020 21:00 44 / 100 Lên Thị Thu An 29/7/2002 12a10 TTHPT yên định 1  450
410 01/05/2020 21:00 24 / 100 Vũ Xuân Thành 10/01/2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
411 01/05/2020 21:00 90 / 100 Nguyễn Thùy Linh 12A7-THPT Yên Định 1 706
412 01/05/2020 21:00 56 / 100 lê Minh Hiếu 12A5,Trường THPT Yên Đinh 1 100
413 01/05/2020 21:00 48 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
414 01/05/2020 21:00 22 / 100 Lê thị tuyết chinh,15042002 12b6,thpt yên định 1 31
415 01/05/2020 21:00 30 / 100 Lại Thị Thu Dung THPT Yên Định 1 800
416 01/05/2020 21:00 16 / 100 LVT Yên ĐỊnh 1 234
417 01/05/2020 21:00 24 / 100 Vũ Xuân Thành 10/01/2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
418 01/05/2020 21:00 80 / 100 Trịnh Đức Chung 12A5, THPT Yên Định 1 5000
419 01/05/2020 21:00 42 / 100 Vũ Minh Tâm 05/09/2002 12a10, trường thpt yên định 1 700
420 01/05/2020 21:00 20 / 100 Lưu thiện hoàng 27122002 12b2 yên định 1 2
421 01/05/2020 21:00 72 / 100 Đào Thị Duyên , 09/10/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 450
422 01/05/2020 21:00 26 / 100 Trịnh Đăng Nguyên 03/04/2002 12b1 500
423 01/05/2020 21:00 88 / 100 Lê Minh Hiếu 20/4/2002 12A1, THPT Yên Định 1 410
424 01/05/2020 21:00 34 / 100 p 12a 100
425 01/05/2020 21:00 72 / 100 Đào Thị Duyên , 09/10/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 450
426 01/05/2020 21:00 44 / 100 Lên Thị Thu An 29/7/2002 12a10 TTHPT yên định 1  450
427 01/05/2020 21:00 56 / 100 Lê Thị Hồng Giang, 8 /12 /2002 12A11, THPT Yên Định 1 800
428 01/05/2020 21:00 60 / 100 Lê hoàng anh 22/10/2002 Lớp 12A3 THPT YÊN ĐỊNH 1 700
429 01/05/2020 21:00 62 / 100 Lê Tuấn Anh  12A5 568
430 01/05/2020 21:01 74 / 100 Nguyễn Thị Thu 23072002 12B3 THPT Yên Định1 50000
431 01/05/2020 21:01 46 / 100 Nguyễn Thị Thu Trang 6/2/2002 12A2, THPT Yên Định 1 680
432 01/05/2020 21:01 20 / 100 Nguyễn văn Ngọc,04-09-2002 12b7. THPT Yên Định 1 100
433 01/05/2020 21:01 48 / 100 Hoàng Thị Dung  12B1  500
434 01/05/2020 21:01 56 / 100 Bùi Duy Đức,30/06/2002 12B4, Trường THPT Yên Định 1 900
435 01/05/2020 21:01 18 / 100 Lê Thị Chinh 30/05/2002 12b6 THPT Yên Định 1 890
436 01/05/2020 21:01 56 / 100 ngọc san  THPTyên định 1  590
437 01/05/2020 21:01 22 / 100 Lê Thúy Hiền 12a11 234
438 01/05/2020 21:01 64 / 100 lth 12a3 1500
439 01/05/2020 21:01 92 / 100 Phạm Thị bích Hiền 21/03 12a7 yd1 710
440 01/05/2020 21:01 20 / 100 Nguyễn văn Ngọc,04-09-2002 12b7. THPT Yên Định 1 100
441 01/05/2020 21:01 14 / 100 Nguyễn khánh huyền 12a10, thpt yên định 1 333
442 01/05/2020 21:01 58 / 100 Lê Thị Lâm, 04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
443 01/05/2020 21:01 32 / 100 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 12a11 2500
444 01/05/2020 21:01 78 / 100 Lê Vĩnh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 600
445 01/05/2020 21:01 52 / 100 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8 THPT Yên Định 1 2000
446 01/05/2020 21:01 14 / 100 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
447 01/05/2020 21:01 38 / 100 Trịnh Thị Mỹ Xuyên, 16/02/2002 12B2,trường THPT Yên Định 1 533
448 01/05/2020 21:01 22 / 100 Lê Thúy Hiền 12a11 234
449 01/05/2020 21:01 32 / 100 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 12a11 2500
450 01/05/2020 21:01 68 / 100 Trịnh Quỳnh Trang 6/4/2002 12a7  720
451 01/05/2020 21:01 54 / 100 Trần Thị Thanh Huyền THPT Yên Định 1 300
452 01/05/2020 21:01 78 / 100 Lê Thị Ánh Tuyết, 11/08/2002 12A11, Trường THPT Yên Định 1 489
453 01/05/2020 21:01 36 / 100 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
454 01/05/2020 21:01 88 / 100 Trịnh Thị Quỳnh Trang 26/10/2002 12A7 THPT Yên Định 1 326
455 01/05/2020 21:01 48 / 100 Trần vân quỳnh 12a11 trườngTHPT yên định 1 346
456 01/05/2020 21:01 26 / 100 Ngô hải duy 11/7/2001 12b7, trường thpt yên định 1 500
457 01/05/2020 21:02 70 / 100 Ngô Thùy Dung 12a2 659
458 01/05/2020 21:02 48 / 100 Trịnh Thị Tươi Trường Trung học phổ thông Yên Định I 1000000
459 01/05/2020 21:02 24 / 100 Thành 10 111
460 01/05/2020 21:02 24 / 100 Hoàng Thị Quỳnh 02/3/2002 Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 2000000
461 01/05/2020 21:02 82 / 100 Quỳnh 12a7 146
462 01/05/2020 21:02 60 / 100 Đặng Thanh Hương 12A5- THPT Yên Định 1 444
463 01/05/2020 21:02 28 / 100 Trinh Duy Tâm ,16/08/2002 12B6,Trường THPT Yên Định 1 999
464 01/05/2020 21:02 76 / 100 Nguyễn Ngọc Quỳnh, 4/11/2003 11A7, THPT Yên Định 1  995
465 01/05/2020 21:02 14 / 100 Đào Thị Trang 12A5 Trường THPT Yên Định 1 600
466 01/05/2020 21:02 70 / 100 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 710
467 01/05/2020 21:02 26 / 100 Lê Tiến Thành 26 05 2001 Lớp 12b3 thpt yên định 1 100
468 01/05/2020 21:02 88 / 100 Lê Văn Đức, 21/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1   600
469 01/05/2020 21:02 36 / 100 Nguyễn Quỳnh  Thpt yên định 1 900
470 01/05/2020 21:02 18 / 100 lê thị giang, 29/06/2002 12b7,thpt yên định 1 296
471 01/05/2020 21:02 50 / 100 lê thu hương -1/10/2002 12a5 - THPT YÊN ĐỊNH 1 200
472 01/05/2020 21:02 74 / 100 Nguyễn Thin Hương Quế 08-12-2002 12a10 THPT yên định 1 450
473 01/05/2020 21:02 72 / 100 Khương Thị Hào 12A8 THPT Yên Định 1 700
474 01/05/2020 21:02 66 / 100 Trịnh Thị Hoa  12a10  700
475 01/05/2020 21:03 74 / 100 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 THPT Yên Định 1 45
476 01/05/2020 21:03 66 / 100 Trịnh Diệp Linh Yên Định 1 100
477 01/05/2020 21:03 46 / 100 Nguễn Thị Thu Oanh lớp 12A11, THPT Yên Định 1. 709
478 01/05/2020 21:03 52 / 100 Ngô thị ngọc Mai Thpt yên định 1 800
479 01/05/2020 21:03 72 / 100 Trịnh Mai Hoa , 7/9/2002 12a7 THPT Yên Định 1 1000
480 01/05/2020 21:03 24 / 100 Trịnh Hà Trang 24/06/2002 12a10 THPT YÊN ĐỊNH 1 580
481 01/05/2020 21:03 34 / 100 Lê Thị Minh Ngọc 12A5a 1200
482 01/05/2020 21:03 68 / 100 Lê Huyền Trang  12A7 THPT Yên Định 1 1200
483 01/05/2020 21:03 34 / 100 Khương Thị Trang 12B2 Trường THPT Yên Định 1 759
484 01/05/2020 21:03 86 / 100 Lưu Khánh Huyền  12A7, THPT Yên Định 1 699
485 01/05/2020 21:03 60 / 100 Bui văn kiên 07/12/2002 12a11 800
486 01/05/2020 21:03 70 / 100 Lê Thị Là  12A3 700
487 01/05/2020 21:03 24 / 100 Nguyễn huy hoàng 22/1/2002 12C9 THPT Yên định 2 700
488 01/05/2020 21:04 28 / 100 lê Văn Hùng 12b3 , Yên Định 1 1211
489 01/05/2020 21:04 70 / 100 Lưu Thanh Hồng, 21/092002 12a8, THPT Yên Định 1 400
490 01/05/2020 21:04 60 / 100 Phương Thảo  12A9 700
491 01/05/2020 21:04 58 / 100 Trần Thị Huế 12A8, THPT Yên Định 1 386
492 01/05/2020 21:04 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 632
493 01/05/2020 21:04 16 / 100 trịnh thị duyên 20/10/2001 12b6 thpt yên định 1 456
494 01/05/2020 21:04 80 / 100 ha anh 12, thpt yên định 1 357
495 01/05/2020 21:04 88 / 100 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1  450
496 01/05/2020 21:04 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
497 01/05/2020 21:04 76 / 100 Nguyễn Thị Tú Anh, 15-05-2002 12A10, trường THPT Yên Định 1 567
498 01/05/2020 21:04 44 / 100 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12a9, trường THPT Yên Định 1 1000
499 01/05/2020 21:04 28 / 100 lê Văn Hùng 12b3 , Yên Định 1 1211
500 01/05/2020 21:04 82 / 100 Ngô Phương Linh  12A7 THPT Yên Định I 865
501 01/05/2020 21:04 64 / 100 Hoàng Bảo An26-10-2003 11a9 thpt Yên định 1 30
502 01/05/2020 21:04 48 / 100 Cao Việt Hoàng 27/09/2002 12a11 THPT Yên Định 1 500
503 01/05/2020 21:05 64 / 100 Lê Thị Tuyết 12A5-15/04-2002-THPT Yên Định 1 754
504 01/05/2020 21:05 24 / 100 Trịnh Xuân Thái 12 A 4 _ THPT Yên Định 1 253
505 01/05/2020 21:05 46 / 100 Nguyễn Thị Thu Trang 6/2 12A2, THPT Yên Định 1 680
506 01/05/2020 21:05 70 / 100 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 749
507 01/05/2020 21:05 20 / 100 Lê Thi Chinh 12b6 THPT Yên Định 1 890
508 01/05/2020 21:05 92 / 100 Lê Thu Phương 12A8_THPT Yên Định 1 650
509 01/05/2020 21:05 30 / 100 nguyễn hoàng minh. 16-6-2003 10a9- trường thpt yên định 1 1222
510 01/05/2020 21:05 18 / 100 Nguyễn Thị Dung 12b6, THPT yên định 1 333
511 01/05/2020 21:05 72 / 100 Phạm Thị Hồng Nhung, 1/4/2002 12, THPT DTNT NGỌC LẶC 259748
512 01/05/2020 21:05 60 / 100 Lê Văn Dương THPT Yên Định1 10000
513 01/05/2020 21:05 54 / 100 Nguyễn A 22-08-2003 a7, trường thpt Yên Định 1 800
514 01/05/2020 21:05 80 / 100 Manila Mu awaken 60
515 01/05/2020 21:05 38 / 100 Lê Thị Lý - 04/10/2002 12b3 - THPT Yên Định 1 710
516 01/05/2020 21:05 60 / 100 Nguyễn Thị Tuyết 10/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 800
517 01/05/2020 21:06 72 / 100 Trịnh Thị Thúy 10/01/2002 12A8 THPT Yên Định 1 700
518 01/05/2020 21:06 66 / 100 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 500
519 01/05/2020 21:06 32 / 100 Hummm tự do 789
520 01/05/2020 21:06 54 / 100 Nguyễn thị quỳnh trang, 06/12/2002 12A5 , THOT YÊN ĐỊNH 1 59
521 01/05/2020 21:06 32 / 100 Hoangtrang 12a10 0
522 01/05/2020 21:06 48 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
523 01/05/2020 21:06 80 / 100 Lê Đức Toàn 21-07-2002 12a8 764
524 01/05/2020 21:06 62 / 100 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11,THPT Yên Định 1 1500
525 01/05/2020 21:06 90 / 100 Hồ Quỳnh Anh (29/08/2002) 12A7, Yên ĐỊnh 1 700
526 01/05/2020 21:06 24 / 100 Lê liên  Yên định 1 800
527 01/05/2020 21:06 76 / 100 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8, trường THPT Yên Định 1 550
528 01/05/2020 21:07 68 / 100 Lê Anh Tú  12a2 Yên định 1 666
529 01/05/2020 21:07 84 / 100 Lưu Thùy Trang, 11/07/2002 THPT Yên Định 1 709
530 01/05/2020 21:07 90 / 100 Phạm thị lan anh ,19/09/2002 12a5, tht yên định 1 650
531 01/05/2020 21:07 30 / 100 TRƯƠNG THỊ LAN  12a9 THPT YÊN ĐỊNH 1  980
532 01/05/2020 21:07 84 / 100 Nguyễn thị tố uyên  12a7 thpt yên định 1 710
533 01/05/2020 21:07 14 / 100 Trần Quốc Tuấn 06-09-2002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 4000
534 01/05/2020 21:07 54 / 100 Thiều Thị Nga 25/08/2002 Lớp 12A6 Trường THPT Yên Định1  705
535 01/05/2020 21:07 82 / 100 Trịnh Tiến Lực 12A1 THPT Yên Định 1 300
536 01/05/2020 21:07 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 trường THPT yên định 1 632
537 01/05/2020 21:07 74 / 100 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Đinh 1+ 703
538 01/05/2020 21:07 34 / 100 Nguyễn Thị Thảo 08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 500
539 01/05/2020 21:07 74 / 100 Lê Quyền Giang, 19/11/2002 12A7, THPT Yên Định 1 653
540 01/05/2020 21:07 40 / 100 Lê Hồng Thái  02 04 2002 12a10 THPT Yên Định 1 398
541 01/05/2020 21:08 40 / 100 Lê Hồng Thái  02 04 2002 12a10 THPT Yên Định 1 398
542 01/05/2020 21:08 22 / 100 Văn thắng  Đại học giao thông vận tải  100
543 01/05/2020 21:08 78 / 100 TRỊNH THỊ THIÊN CÚC 12A7,THPT YÊN ĐỊNH I 598
544 01/05/2020 21:08 30 / 100 Nguyễn Phương Thảo _ 20/08/2002 12A10 , THPT Yên Định 1 800
545 01/05/2020 21:08 56 / 100 Trịnh Đức Mạnh 07/06/2002 12A3 THPT Yên Định 1 1593
546 01/05/2020 21:08 48 / 100 Hoàng Minh Đức  12A1 1
547 01/05/2020 21:08 44 / 100 Đinh Thị Trà My  12A11  600
548 01/05/2020 21:08 24 / 100 Lê.liên  Yên định 1 800
549 01/05/2020 21:09 22 / 100 Mizuuu 11 trường thpt yendinh 1 12345
550 01/05/2020 21:09 52 / 100 Lê Như Quỳnh,02/11/2002 12A10,thpt yên định 1 510
551 01/05/2020 21:09 74 / 100 Le Diu Huong,11/11/2003 11a7, Yen Dinh 1 4556
552 01/05/2020 21:09 36 / 100 Nvt 12 1
553 01/05/2020 21:09 88 / 100 Lê Thị Lâm, 04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
554 01/05/2020 21:09 84 / 100 Trần Công Hiếu 12a8 480
555 01/05/2020 21:09 48 / 100 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3, THPT Yên Định 1 500
556 01/05/2020 21:09 76 / 100 Lê Thị Kim Dung  12A2 THPT Yên Định 1  723
557 01/05/2020 21:10 36 / 100 Trần văn thiên 12a11 500
558 01/05/2020 21:10 68 / 100 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 710
559 01/05/2020 21:10 68 / 100 Vũ Xuân Dương, 17/4/2002 12A1, trường THPT Yên Định 1 300
560 01/05/2020 21:10 80 / 100 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, THPT Yên Định 1 400
561 01/05/2020 21:10 48 / 100 Le thi linh 20/01/2002 THPT yên định 1 1000
562 01/05/2020 21:10 84 / 100 Trần Thị Hồng Thắm 12a8, tpht yen dinh 1 460
563 01/05/2020 21:10 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 trường THPT Yên Định 1 600
564 01/05/2020 21:10 60 / 100 Nguyễn Quốc Cường 12A2 723
565 01/05/2020 21:11 74 / 100 Trịnh Thị Ngân 12A8 525
566 01/05/2020 21:11 14 / 100 Trịnh Thị Nhung 12a9 300
567 01/05/2020 21:11 18 / 100 Trần Hải Triệu 12A9 , Yên Định 1 234
568 01/05/2020 21:11 80 / 100 lê thị nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1 684
569 01/05/2020 21:11 94 / 100 Phạm Thị Huyền Trang  12A8  750
570 01/05/2020 21:11 28 / 100 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6, THPT Yên Định 1 600
571 01/05/2020 21:11 36 / 100 Mộc Thảo cutecute  12a2 yên định 1 :> 69
572 01/05/2020 21:11 68 / 100 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
573 01/05/2020 21:11 56 / 100 Lê Thị Diễm Quỳnh  12a8, trường THPT Yên Định 1 600
574 01/05/2020 21:11 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
575 01/05/2020 21:12 32 / 100 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12b6,Yên Định 1 1155
576 01/05/2020 21:12 32 / 100 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2 , Trường THPT Yên Định 1 20
577 01/05/2020 21:12 88 / 100 Trịnh Thị Thắm, 21/09/2002 12A5, trường THPT Yên Định 1 705
578 01/05/2020 21:12 64 / 100 Cao Anh Quân 19/02/2002 Lớp 12A5 trường THPT Yên Định 1 1000
579 01/05/2020 21:12 80 / 100 Lê THị Lan Anh , 24/-1/2002 12A8 THPT Yên Định 1 400
580 01/05/2020 21:12 26 / 100 Lê Thị Hà - Ngày sinh: 16/09/2002 Lớp 12B3 trường THPT Yên Định 1 190
581 01/05/2020 21:12 26 / 100 Aaa Aaasdsđfg. THPT Yên Định  1 889
582 01/05/2020 21:13 28 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 23/3/2002 THPT Yên Định 1 100
583 01/05/2020 21:13 72 / 100 Vũ phương hoa,10/6/2002 12a7,thpt yên định 1 422
584 01/05/2020 21:13 70 / 100 Lưu Thị Kim Chi 12A8 756
585 01/05/2020 21:13 94 / 100 Trịnh Huyền Ly 12A1 Thpt Yên định 1 500
586 01/05/2020 21:13 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 632
587 01/05/2020 21:13 50 / 100 Trịnh Thị Hương 12A8 THPT Yên Định 1 100
588 01/05/2020 21:13 30 / 100 Văn Thắng  Thpt cẩm thuỷ  450
589 01/05/2020 21:13 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
590 01/05/2020 21:13 86 / 100 Ling  06/11 A7 999
591 01/05/2020 21:13 42 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,trường THPT Yên Định 1 1250
592 01/05/2020 21:14 42 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,trường THPT Yên Định 1 1250
593 01/05/2020 21:14 62 / 100 Nguyễn Hà Linh -27/04/2002 12a10 Yên Định 1  300
594 01/05/2020 21:14 90 / 100 Ngô Thanh Hà 12A7 654
595 01/05/2020 21:14 42 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,trường THPT Yên Định 1 1250
596 01/05/2020 21:14 22 / 100 Lê Thị Tú, 08/8/2002 12a4 thpt yên định 1 700
597 01/05/2020 21:15 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
598 01/05/2020 21:15 36 / 100 Lê Đức Hùng 12A4, THPT Yên Định 1 1000
599 01/05/2020 21:15 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
600 01/05/2020 21:15 36 / 100 Lê Đức Hùng 12A4, THPT Yên Định 1 1000
601 01/05/2020 21:15 44 / 100 Lưu Thị Lý 13/06/2002 12B2 THPT Yên Định 1 500
602 01/05/2020 21:16 32 / 100 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2 , Trường THPT Yên Định 1 20
603 01/05/2020 21:16 94 / 100 Trịnh Huyền Ly 28082002 12A1 THPT Yên Định I 500
604 01/05/2020 21:16 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 632
605 01/05/2020 21:17 74 / 100 Trịnh thị thanh-29\10\2002 12a5, THPT yên định 1 39
606 01/05/2020 21:17 24 / 100 Ttt Rrr 2223
607 01/05/2020 21:17 80 / 100 Phạm Hương Giang 11A7 THPT Yên Định 1 750
608 01/05/2020 21:17 80 / 100 Trịnh Đức Chung 12A5, THPT Yên Định 1 5000
609 01/05/2020 21:18 90 / 100 Lê Thị Lâm,04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
610 01/05/2020 21:18 82 / 100 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, THPT YÊN ĐỊNH 1 400
611 01/05/2020 21:18 90 / 100 Lê Thị Tú 08-08-2002 12a4 thpt yên định 1 700
612 01/05/2020 21:18 36 / 100 Huyền 12a11 1000
613 01/05/2020 21:18 96 / 100 Lê thị diễm quỳnh, 28/02/2002 12A8, thpt yên định 1 700
614 01/05/2020 21:19 50 / 100 Lê Đức Anh 12a3 700
615 01/05/2020 21:19 42 / 100 Trịnh Thị Thu Hà 12a11,trường THPT Yên Định1 2400
616 01/05/2020 21:20 16 / 100 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,Yên Định 1 550
617 01/05/2020 21:20 88 / 100 Lê Phương Linh 11A7 700
618 01/05/2020 21:20 34 / 100 Nguyễn Hải Anh 26/10/2002 12a6 Yên Định 1 600
619 01/05/2020 21:20 50 / 100 11111 1,11111E+13 764
620 01/05/2020 21:21 20 / 100 Hưng 12A11.THPT Yên Định 1 9889
621 01/05/2020 21:21 92 / 100 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
622 01/05/2020 21:21 32 / 100 Nguyễn Thị Phương Anh ,02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 382
623 01/05/2020 21:21 26 / 100 Lê Văn Dũng Thpt yđ1 666
624 01/05/2020 21:21 26 / 100 Đỗ Thị Thúy  12a4 500
625 01/05/2020 21:22 16 / 100 Ngô văn hùng Yên đinh 1 500

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây