KẾT QUẢ THI THỬ MÔN ANH 20H NGÀY 30/04/2020

Thứ sáu - 01/05/2020 21:29
TT Thời gian nạp Điểm số Họ và tên, ngày sinh:  Lớp, trường THPT: Dự đoán
1 01/05/2020 20:00 24 / 100 Trịnh trang 12 55
2 01/05/2020 20:01 28 / 100 Phạm nguyễn hoàng huy  12a10 111
3 01/05/2020 20:01 20 / 100 free shot GG 3000
4 01/05/2020 20:01 36 / 100 Trịnh ngọc lê 12b3 700
5 01/05/2020 20:02 26 / 100 Trịnh Tị Hằng Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 6000
6 01/05/2020 20:02 26 / 100 abcxyz abcxyz 1326
7 01/05/2020 20:02 28 / 100 Nguyễn Minh Châu tự do 450
8 01/05/2020 20:02 24 / 100 Abc 123 555555555
9 01/05/2020 20:02 34 / 100 Lê Ngọc Định 12B1 400
10 01/05/2020 20:02 26 / 100 Trịnh Tị Hằng Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 6000
11 01/05/2020 20:02 20 / 100 Đỗ Nguyễn Minh Trung 12A2 100
12 01/05/2020 20:03 18 / 100 Nguyễn hữu kiên 12b3. Thpt yên định 1 500
13 01/05/2020 20:03 20 / 100 Bùi văn trường  , 21/04/2002 12B2, THPT Yên Định 1 2134
14 01/05/2020 20:03 24 / 100 Lê Thị Hương Liên 12B6 600
15 01/05/2020 20:03 20 / 100 Bùi văn trường  , 21/04/2002 12B2, THPT Yên Định 1 2134
16 01/05/2020 20:03 20 / 100 Bùi văn trường  , 21/04/2002 12B2, THPT Yên Định 1 2134
17 01/05/2020 20:03 30 / 100 Nguyễn Thị Tuyết 20/6/2002 12a9 Trường THPT yên định 1 650
18 01/05/2020 20:03 24 / 100 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 657
19 01/05/2020 20:04 30 / 100 Lê đình thắng 12b7 609
20 01/05/2020 20:04 28 / 100 Trịnh Thanh Tùng  12A3 745
21 01/05/2020 20:04 40 / 100 Lê Ngọc Định  12B1 300
22 01/05/2020 20:04 26 / 100 Cao Nguyễn Hoàng Duy 12 FPT 1
23 01/05/2020 20:04 24 / 100 Phùng Thanh Độ 12 100
24 01/05/2020 20:04 24 / 100 Phùng Thanh Độ 12 100
25 01/05/2020 20:04 20 / 100 Lưu thị mai 12a9.  Yđ1 564
26 01/05/2020 20:05 28 / 100 Thủ khoa KTQD 12A1 871
27 01/05/2020 20:05 22 / 100 Trịnh Hữu Nhân 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 99999
28 01/05/2020 20:05 24 / 100 Lê Thị Thương, 27042002 12b2 , Yên định 1 500
29 01/05/2020 20:05 24 / 100 Lâm anh Tuấn 12b5 THPT Yên Định 1 1000
30 01/05/2020 20:06 30 / 100 Lê Anh Thắng 12A5,THPT Yên Định 1 300
31 01/05/2020 20:06 24 / 100 Nguyễn Thị Thu  10A1 700
32 01/05/2020 20:29 30 / 100 Nguyễn thị tuyết 21-05-2002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
33 01/05/2020 20:29 28 / 100 Lê Xuân Hiếu 12b3 555
34 01/05/2020 20:30 32 / 100 a a 123
35 01/05/2020 20:30 34 / 100 Trịnh Văn Tùng 18-10-2002 12A2 THPT Yên ĐỊnh 1 1000
36 01/05/2020 20:31 20 / 100 Trịnh thị ba Thiệu hoá 500
37 01/05/2020 20:31 20 / 100 Lại Thị Phương 13082002 12B5 Trường THPT Yên Định 1 300
38 01/05/2020 20:32 28 / 100 Nguyễn Đặng Dũng, 31/07/2002 12A1, Yên Định 1 731
39 01/05/2020 20:32 28 / 100 Nguyễn Thị Phương Linh 11A9, Trường THPT Yên Định 1 550
40 01/05/2020 20:32 20 / 100 best raz 11a1 thpt yd2 823
41 01/05/2020 20:32 34 / 100 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 1234
42 01/05/2020 20:32 22 / 100 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1500
43 01/05/2020 20:32 44 / 100 nguyễn thị hằng 12a10, thpt yên định 1 765
44 01/05/2020 20:32 28 / 100 lê thị phương thảo 12a4, THPT yên định 1 1000
45 01/05/2020 20:32 28 / 100 Thẩm Nguy  Yên Định 1 360
46 01/05/2020 20:32 16 / 100 Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 12B2.THPT Yên Định 1 999
47 01/05/2020 20:32 36 / 100 Vũ Thị Hiền 12B2,THPT Yên Định 1 1000
48 01/05/2020 20:32 30 / 100 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
49 01/05/2020 20:33 36 / 100 Vũ Thị Hiền 12B2,THPT Yên Định 1 1000
50 01/05/2020 20:33 24 / 100 Tuấn 12 thpt yên định 1 100
51 01/05/2020 20:33 16 / 100 Nguyễn Văn Minh 12A, Yên Định1 257
52 01/05/2020 20:33 24 / 100 Tuấn 12 thpt yên định 1 100
53 01/05/2020 20:33 60 / 100 Trịnh Thị Thảo Diệp 30/4/2002 12a9 trường THPT yên định 1 739
54 01/05/2020 20:33 20 / 100 Nguyễn Mỹ Duyên.  28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1  90
55 01/05/2020 20:33 90 / 100 Lê Phương Thu 11A7, THPT Yên Định 1 636
56 01/05/2020 20:34 38 / 100 Nguyễn Thị Lương, 08/10/2002 12b6,thpt yên định 1 2000
57 01/05/2020 20:34 38 / 100 Nguyễn Thị Lương, 08/10/2002 12b6,thpt yên định 1 2000
58 01/05/2020 20:34 20 / 100 Hoàng Thị Thảo THPT Yên Định 1 100
59 01/05/2020 20:34 88 / 100 Lê Tiểu Linh THPT Yên Định I 643
60 01/05/2020 20:34 32 / 100 Nguyễn thị thương 12a11 thpt yên định 1 2500
61 01/05/2020 20:34 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
62 01/05/2020 20:34 32 / 100 Lê phương ly , 16/10/2002 12A10, THPT Yên Định 1 300
63 01/05/2020 20:34 56 / 100 trịnh Đức Minh 8/4/2002 12A3 yên Định 1 600
64 01/05/2020 20:34 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
65 01/05/2020 20:34 38 / 100 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10 thpt yên định 1 1
66 01/05/2020 20:34 30 / 100 Trịnh Văn Thắng 12b1,THPT Yên Định 1 700
67 01/05/2020 20:35 28 / 100 Trịnh Xuân Thái  12 a4 _ Trường THPT Yên Định 1 253
68 01/05/2020 20:35 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
69 01/05/2020 20:35 22 / 100 Nguyễn Đức Huynh 12A1 500
70 01/05/2020 20:35 40 / 100 Lê Thị Lan  11A9 1220
71 01/05/2020 20:35 20 / 100 Nguyễn Văn Ba 12A11,THPT YÊN ĐINH 1 213
72 01/05/2020 20:36 60 / 100 Trịnh Thị Thảo Diệp 30/4/2002 12a9 trường THPT yên định 1 739
73 01/05/2020 20:36 28 / 100 LÊ CÔNG HOÀNG 12A1. THPT Yên Định 1 456
74 01/05/2020 20:36 26 / 100 Nguyễn Duy Thanh 12b5, trường thpt yên định 1 600
75 01/05/2020 20:36 32 / 100 Hoàng vân anh , 23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
76 01/05/2020 20:36 96 / 100 Quynh Tran 12- TH 357
77 01/05/2020 20:36 18 / 100 Lê Văn Đạt THPT Yên Định 1 953
78 01/05/2020 20:36 32 / 100 Hoàng vân anh , 23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
79 01/05/2020 20:36 26 / 100 Lê Thị Dung 12a9 555
80 01/05/2020 20:36 48 / 100 Trịnh Ngọc Sơn 17/4/2002 12A3 THPT Yên Định 1 900
81 01/05/2020 20:36 32 / 100 Nguyễn thị thương 27022002 12B1, trường THPT yên định 1 321
82 01/05/2020 20:36 32 / 100 Hoàng vân anh , 23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
83 01/05/2020 20:36 44 / 100 Ngô Thị Ánh,04/10/2002 12b4, Trường THPT Yên Định 1 150
84 01/05/2020 20:36 36 / 100 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 777
85 01/05/2020 20:36 32 / 100 Nguyễn thị thương 27022002 12B1, trường THPT yên định 1 321
86 01/05/2020 20:36 24 / 100 Vũ Duy Niên 08/01/2002 12B6 THPT Yên Định 1 500
87 01/05/2020 20:36 36 / 100 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 777
88 01/05/2020 20:37 72 / 100 Trương Thị Lan Anh (12/12/2002) 12a9 THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
89 01/05/2020 20:37 38 / 100 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 99
90 01/05/2020 20:37 70 / 100 Trinh thi hoà 12a9 721
91 01/05/2020 20:37 36 / 100 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 THPT yên định 1 123
92 01/05/2020 20:37 20 / 100 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12B5 Trường THPT Yên Định 1 2000
93 01/05/2020 20:37 32 / 100 Đào Thị Khánh Linh , 17/10/2002 12A10, THPT Yên Định 1 300
94 01/05/2020 20:37 28 / 100 Nguyễn Văn Đức  12A3 , THPT Yên Định 1 430
95 01/05/2020 20:37 34 / 100 Hoàng Ngọc Ánh ,12/09/2002 12B2,THPT Yên Định 1 121
96 01/05/2020 20:37 38 / 100 enter QX 654
97 01/05/2020 20:37 28 / 100 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 678
98 01/05/2020 20:37 60 / 100 Nguyễn Hoàng Thái  12a11 900
99 01/05/2020 20:37 0 / 100 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 12A2 , THPT Yên Định 1 400
100 01/05/2020 20:37 24 / 100 Trịnh Hồng Anh  Lớp 12B5 thpt yên định 1 650
101 01/05/2020 20:38 26 / 100 Linh 11b2  500
102 01/05/2020 20:38 38 / 100 Nguyễn Thị Dung. 02/11/2003 11a9 Trường THPT Yên Định 1 800
103 01/05/2020 20:38 24 / 100 Lê Ngọc Quý, 15-09-2002 Lớp 12A10 1
104 01/05/2020 20:38 72 / 100 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 150
105 01/05/2020 20:38 22 / 100 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1500
106 01/05/2020 20:38 26 / 100 Nguyễn Thị Hằng 02/08/2001 Yên Định 1 200
107 01/05/2020 20:38 66 / 100 Phạm Thị Nhung,ngày sinh 29-03-2002 12A9, Trường THPT Yên Định 1 700
108 01/05/2020 20:38 26 / 100 Nguyễn Thị Hằng 02/08/2001 Yên Định 1 200
109 01/05/2020 20:38 22 / 100 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5, THPT Yên Định 1 708
110 01/05/2020 20:39 22 / 100 Trịnh Văn Long ,  12A9 , THPT Yên Định 1 2300
111 01/05/2020 20:39 96 / 100 Lê Thị Mai Phương 11A7,Trường THPT Yên Định 1 360
112 01/05/2020 20:39 58 / 100 giáp trịnh đời loan 12A9 600
113 01/05/2020 20:39 66 / 100 phạm Thị Thảo 12A9, trường THPT Yên Định 1 820
114 01/05/2020 20:39 88 / 100 Lưu Minh Hằng, 21/09/2003 Lớp 11a7, trường THPT Yên Định 1 2109
115 01/05/2020 20:40 20 / 100 Cao Thanh Hùng 04/08/2002 12b5 thpt yên định 1 2000
116 01/05/2020 20:40 66 / 100 Le thị hải vân 12a9 333
117 01/05/2020 20:40 34 / 100 Vũ Quỳnh Hoa, 19/02/2002 12A9 520
118 01/05/2020 20:40 66 / 100 Le thị hải vân 12a9 333
119 01/05/2020 20:40 32 / 100 Vũ thị huyền trang 11a9 . THPT Yên Định 1 300
120 01/05/2020 20:41 34 / 100 Lê Văn Hoàng ,3/12/2003 11A5,THPT Yên Định 1 18092003
121 01/05/2020 20:41 20 / 100 Phạm Văn Thanh - 21/06/2002 12A4, THPT Yên Định 1 300
122 01/05/2020 20:41 50 / 100 Hà Ngọc Trâm 11a7 450
123 01/05/2020 20:41 36 / 100 Lê Văn Dũng 24-09-2002 12B1 Yên Định 1 710
124 01/05/2020 20:41 18 / 100 LÊ ĐỨC CÔNG 19-10-2002 12B5, THPT YÊN ĐỊNH 1 500
125 01/05/2020 20:41 66 / 100 vân anh yd1 80
126 01/05/2020 20:41 14 / 100 Vũ văn khải 12b5 THPT yên định 1 1059
127 01/05/2020 20:41 60 / 100 Lê Yến 12A5 1504
128 01/05/2020 20:41 20 / 100 Nguyễn Thị Trang, 28/02/2002 12A9,THPT Yên Định 1 307
129 01/05/2020 20:41 22 / 100 Trịnh Thị Hồng 12a10 THPT Yên Định 1 600
130 01/05/2020 20:42 22 / 100 Trịnh thị hạnh 26/07/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 706
131 01/05/2020 20:42 72 / 100 Lê Hồng Diên 12A7 692
132 01/05/2020 20:42 34 / 100 Tố như 17/10/2002 12 trường THPT Yên Định 1 1500
133 01/05/2020 20:42 68 / 100 Nguyễn thị hồng 10/10/2002 12a3 thpt yên định 1 680
134 01/05/2020 20:42 32 / 100 Lê thị Phương, 12/07/2002 12a3, thpt yên định 1 475
135 01/05/2020 20:42 24 / 100 Trần thị linh,04/01/2002 12b5, Trường THPT Yên Định 1 708
136 01/05/2020 20:42 48 / 100 Nguyễn tà giang 11a3 345
137 01/05/2020 20:42 80 / 100 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1 825
138 01/05/2020 20:42 28 / 100 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 Lớp 12B5 Trường THPT Yên Định 1 570
139 01/05/2020 20:42 26 / 100 Ngô Thị Kiều Oanh, 30/03/2002 12B5, Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 100
140 01/05/2020 20:42 32 / 100 Lê Thị Linh Lam 24032002 12A9THPT Yên Định 1 760
141 01/05/2020 20:42 32 / 100 Vũ Thị Duyên, 29/07/2002 12a9, Trường THPT Yên Định I 888
142 01/05/2020 20:43 22 / 100 Lâm văn chung 12a11 300
143 01/05/2020 20:43 18 / 100 Bùi Thị linh 12/06/2002 12b6 THPT Yên Định 1 1000
144 01/05/2020 20:43 68 / 100 Lê Hồng Phong 11/07/2002 12A3 THPT Yên Định 1 535
145 01/05/2020 20:43 46 / 100 Lê Thị Hiếu 12A10- THPT Yên Định 1 679
146 01/05/2020 20:43 28 / 100 Thí sinh tự do Thpt Yên định 1 600
147 01/05/2020 20:43 34 / 100 Lê Thê Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  1000
148 01/05/2020 20:43 34 / 100 Lê Thê Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  1000
149 01/05/2020 20:43 32 / 100 Đỗ Anh Tuấn  12a3 1000
150 01/05/2020 20:43 62 / 100 Lê Thị Nga Yên định 1 100
151 01/05/2020 20:43 26 / 100 Trần mỹ duyên, 02-08-2003 11a9, trường thpt yên định 1 288
152 01/05/2020 20:43 56 / 100 Phạm thị chiên  12A5 ,thpt yên định 1 39
153 01/05/2020 20:44 24 / 100 bb bb 2
154 01/05/2020 20:44 32 / 100 Nguyễn quốc chiến  12b5 thpt yên định 1 568
155 01/05/2020 20:44 32 / 100 Dương việt hưng 24-4-2002 12a9 yên định 1 999
156 01/05/2020 20:44 64 / 100 Lê Phương Thanh 12A1, Trường THPT Yên Định 1 345
157 01/05/2020 20:44 42 / 100 Nguyễn Huyền Trang - 11/12/2003 11A9- Trường THPT Yên Định 1 2046
158 01/05/2020 20:44 96 / 100 Nguyen Xuan Duong 15/10/2002 12A7 THPT YEN DINH 1 857
159 01/05/2020 20:44 22 / 100 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 . Lớp 12b3 Yên định 1 123456
160 01/05/2020 20:44 50 / 100 Phan thùy linh 24/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 3000
161 01/05/2020 20:44 38 / 100 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 709
162 01/05/2020 20:44 18 / 100 Trịnh ngọc sơn ;22/9/2002 12a9 ;trường THPT YÊN ĐỊNH 1 720
163 01/05/2020 20:44 32 / 100 phạm thị diễn 12B1, THPT Yên Định 1 560
164 01/05/2020 20:44 34 / 100 Đinh Thị Hoa 12b2 , THPT Yên Định 1 550
165 01/05/2020 20:45 62 / 100 Nguyễn Đình Hùng 12a3 1010
166 01/05/2020 20:45 20 / 100 Lê Văn Hoàng ,3/12/2003 11A5,THPT Yên Định 1 18092003
167 01/05/2020 20:45 18 / 100 Nguyễn Thế Anh,30/05/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2035
168 01/05/2020 20:45 82 / 100 Trịnh Minh Tiến(16/04/2002) 12A1( THPT Yên Định I ) 507
169 01/05/2020 20:45 66 / 100 Tâm 11a9 2839
170 01/05/2020 20:45 34 / 100 Lê trọng nghĩa thpt yên định 1 10
171 01/05/2020 20:45 60 / 100 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 THPT yên định 1 800
172 01/05/2020 20:45 20 / 100 Trịnh Thị Triệu Anh( 30/01/2002) 12B5( THPT Yên Định 1) 700
173 01/05/2020 20:45 60 / 100 Vũ Thị Hải Yến 12A8 450
174 01/05/2020 20:45 34 / 100 LÊ THỊ HOA,12/12/2003 11A9, THPT Yên Định 1 500
175 01/05/2020 20:45 30 / 100 hfguegdik thpt yd1 500
176 01/05/2020 20:45 40 / 100 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 600
177 01/05/2020 20:45 86 / 100 Trịnh trung minh, 25/09/2002 12b6, yên định 1 2543
178 01/05/2020 20:45 20 / 100 Nguyễn Thị Lương. 02/10/2002 Lớp 12b5 Trường THPT Yên Định 1 707
179 01/05/2020 20:45 24 / 100 Trịnh Văn Hùng 1 12 2002 12B5 Yên Định 1 708
180 01/05/2020 20:45 28 / 100 Lê Minh Đức 16/01/2002 12b3 Yên Định 1 735
181 01/05/2020 20:45 60 / 100 Vũ Thị Hải Yến 12A8 450
182 01/05/2020 20:45 20 / 100 Trịnh Thị Triệu Anh( 30/01/2002) 12B5( THPT Yên Định 1) 700
183 01/05/2020 20:45 20 / 100 Hoàng Thị Hương Giang01_01_2002 12b5 THPT yên định 1 286
184 01/05/2020 20:45 28 / 100 lê văn kiên sn 02-02-2002 12a9 , thpt yên định 1 610
185 01/05/2020 20:45 28 / 100 Nguyễn Thị Giang  THPT Yên Định 1 380
186 01/05/2020 20:46 32 / 100 ưdf evevef 3231
187 01/05/2020 20:46 62 / 100 Nguyễn Thuỳ Trang  12a9 345
188 01/05/2020 20:46 24 / 100 Bùi Tuấn Anh 12b1 Tthpt yên định 1 100
189 01/05/2020 20:46 46 / 100 Lê An Duy 12A10, THPT yên định 1 800
190 01/05/2020 20:46 20 / 100 Lê Công Nguyên 12A5. Trường THPT Yên Định 1 698
191 01/05/2020 20:46 58 / 100 Phạm Thị Lan Anh  12A5  , THPT Yên Định 1 464
192 01/05/2020 20:46 26 / 100 Nam 10 133
193 01/05/2020 20:46 36 / 100 Vũ Duy Cường 02/01/2002 12B4, Trường THPT Yên ĐỊnh 1 680
194 01/05/2020 20:46 20 / 100 Trịnh Ngọc cường 6 5 2001 12 B2 thpt yên định 1 123
195 01/05/2020 20:46 20 / 100 Đào thị bình , 19/05/2002 12b7 thpt yên định 1 100
196 01/05/2020 20:46 60 / 100 Nguyễn Thị Tố Uyên 12a3  2200
197 01/05/2020 20:47 56 / 100 Trịnh Thị Thúy (26/09/2002) Lớp 12a9 Trường THPT Yên Định 1 420
198 01/05/2020 20:47 54 / 100 Đỗ Thị Yến  12a2, thpt yên định 1 500
199 01/05/2020 20:47 30 / 100 Trịnh Hải Yến  thpt Yên Định 1 1000
200 01/05/2020 20:47 98 / 100 Trịnh Thị Hằng lớp 12a7, trường thpt Yên Định 1 821
201 01/05/2020 20:47 50 / 100 Cao Hải Dương 12a3 trường tpht yên định 1 397
202 01/05/2020 20:47 28 / 100 Trương Thị Giang 12A9 999
203 01/05/2020 20:47 26 / 100 Hoàng Lê Mai Linh  12A2 866
204 01/05/2020 20:47 90 / 100 Vũ Minh Quân A1 THPT Yên Định I 300
205 01/05/2020 20:47 24 / 100 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 thpt yên định 1 789
206 01/05/2020 20:47 80 / 100 Lê  Thanh Hải 31/01/2002 12A1, THPT Yên Định 1 1545
207 01/05/2020 20:48 90 / 100 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 500
208 01/05/2020 20:48 24 / 100 Phạm Ngọc Ân Lớp 12B5, THPT Yên Định 1 1000
209 01/05/2020 20:48 28 / 100 Trịnh Quốc Thắng  12B3 THPT Yên Định 1 468
210 01/05/2020 20:48 34 / 100 Lê Thị Mai 12A2 thpt Yên Định 1 700
211 01/05/2020 20:48 20 / 100 Trịnh Thị Ngọc 07082002 12A4, THPT YÊN ĐỊNH 1 400
212 01/05/2020 20:48 34 / 100 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
213 01/05/2020 20:48 42 / 100 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 700
214 01/05/2020 20:48 24 / 100 Trần Công Minh 12B3, trường THPt Yên Định 1 43
215 01/05/2020 20:48 66 / 100 Trịnh Tiến Dũng 12A3, THPT Yên Định 1 590
216 01/05/2020 20:49 24 / 100 Kinika Kgf 640
217 01/05/2020 20:49 84 / 100 Lê Thị Huyền Thương (17/02/2002) 12A3 trường THPT Yên Định 1  700
218 01/05/2020 20:49 24 / 100 Kinika Kgf 640
219 01/05/2020 20:49 24 / 100 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 1  500
220 01/05/2020 20:49 90 / 100 Nguyễn Việt An - 12/08/2002 12A1-THPT Yên Định I 503
221 01/05/2020 20:49 80 / 100 Ngô Thị Ngân  12A8 500
222 01/05/2020 20:49 24 / 100 Bùi Tuấn Anh Lớp 12b1 100
223 01/05/2020 20:49 26 / 100 Trịnh Thị Kiều Anh 11-trường THPT Yên Định 1 1239
224 01/05/2020 20:49 32 / 100 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 1 1000
225 01/05/2020 20:49 26 / 100 YÊN HẢI ÁNH. NS: 22/04/2002 Lớp: 12B3, trường THPT Yên Định 1 500
226 01/05/2020 20:49 62 / 100 Vũ thị hạnh 12b3 1686
227 01/05/2020 20:49 72 / 100 Nguyễn Thị Giang 17/04/2002 12A3 thpt yên định 1 400
228 01/05/2020 20:49 80 / 100 Mai Thị Nguyệt, 08/06/2002 12A7 850
229 01/05/2020 20:50 22 / 100 Nguyễn Thế Anh,30/05/2002 12b6,THPT Yên Định 1 2543
230 01/05/2020 20:50 52 / 100 nguyen thi to uyên 12a3 220
231 01/05/2020 20:50 30 / 100 Trịnh Hữu Lợi 12B1 , THPT Yên Định 1 673
232 01/05/2020 20:50 26 / 100 Ngô Thị Hà 20/02/2002 12A10 Trường THPT Yên Định 1 900
233 01/05/2020 20:50 38 / 100 Vth Yên định 1 1120
234 01/05/2020 20:50 44 / 100 Nguyễn Đức Thắng 12 555
235 01/05/2020 20:50 40 / 100 Lê thị nhung 12 800
236 01/05/2020 20:50 16 / 100 Lê công đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
237 01/05/2020 20:50 90 / 100 Thu Hà 11a1 511
238 01/05/2020 20:50 20 / 100 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 THPT Yên Định 1 650
239 01/05/2020 20:50 96 / 100 Bao yd1 800
240 01/05/2020 20:50 56 / 100 Nguyễn Thị Quỳnh -12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 995
241 01/05/2020 20:50 24 / 100 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 1 100
242 01/05/2020 20:50 22 / 100 Mai Thị Thanh Thuỳ  12B3 trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1230
243 01/05/2020 20:51 54 / 100 Trịnh thị khánh ly,22-3-2002 12b3, trường thpt Yên Định 1  954
244 01/05/2020 20:51 30 / 100 Long 12 300
245 01/05/2020 20:51 86 / 100 Nguyễn Trần Diệu Anh 12a7 750
246 01/05/2020 20:51 62 / 100 Trịnh Thị Tuyên 12A8 234
247 01/05/2020 20:51 50 / 100 Trần Thị Phượng 23/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 659
248 01/05/2020 20:51 76 / 100 Nguyễn Thị Thắm  12a8 400
249 01/05/2020 20:51 34 / 100 Le lan Hương 11 500
250 01/05/2020 20:51 86 / 100 Lý Mai Hạnh 12A7, THPT Yên Định 1 700
251 01/05/2020 20:51 72 / 100 Onestar❤ 12a7 640
252 01/05/2020 20:51 50 / 100 Trần Thị Phượng 23/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 659
253 01/05/2020 20:51 32 / 100 Nguyễn Thị Hoà  12b3 THPT Yên Định 1  100
254 01/05/2020 20:51 88 / 100 Đào Ngọc Anh,20/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 400
255 01/05/2020 20:51 32 / 100 nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT Yên Định 1 1000
256 01/05/2020 20:52 86 / 100 Trịnh Linh 12A7,THPT Yên Định 1 674
257 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
258 01/05/2020 20:52 28 / 100 Trịnh Trọng Minh 04/07/2002 12B6, Trường THPT Yên Định 1 2000
259 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
260 01/05/2020 20:52 30 / 100 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 707
261 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
262 01/05/2020 20:52 28 / 100 Trịnh xuân duy 2-1-2002 12a4 yd1 800
263 01/05/2020 20:52 98 / 100 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 08/10/2001 THPT Yên Định 1 5555
264 01/05/2020 20:52 30 / 100 Nguyễn thị lệ giang 17-03-2002 12b7 THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
265 01/05/2020 20:52 90 / 100 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 500
266 01/05/2020 20:52 52 / 100 Trịnh Thị Hoa ( 13/03/2003) 11a9( THPT Yên Định 1) 100
267 01/05/2020 20:52 60 / 100 Mai thị lan 12/08/2002 12a9 thpt yên định 1 50
268 01/05/2020 20:52 30 / 100 Trương Văn Hưng 16/08/2002 12B6 THPT Yên Định 1 1111
269 01/05/2020 20:52 34 / 100 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 737
270 01/05/2020 20:52 44 / 100 Nguyễn Đình Đại. 10/10/2002 THPT Yên Định 1 735
271 01/05/2020 20:52 22 / 100 huy an  abc 352
272 01/05/2020 20:52 56 / 100 lê Hồng quân  12 a3 111
273 01/05/2020 20:52 36 / 100 Pikachu1606 11A9 - THPT Yên Định I  1
274 01/05/2020 20:52 22 / 100 Trịnh Thị Thuỳ Linh 12B2 THPT Yên Định 1 209
275 01/05/2020 20:52 68 / 100 Nguyễn Tiến Dũng, 27/06/2002 12A8, THPT Yên Định 1 333
276 01/05/2020 20:52 86 / 100 Bùi Thị Hà, 01/07/2002 12A8, THPT Yên Định 1 450
277 01/05/2020 20:52 64 / 100 Nguyễn Thị Ánh ,02-01-2002 12a5 500
278 01/05/2020 20:52 80 / 100 Lưu Đức Minh 12A9 Trường THPT Yên Định 1 500
279 01/05/2020 20:53 58 / 100 Lê Thị Mai Dung Thpt yên định 1 420
280 01/05/2020 20:53 88 / 100 Nguyễn Thị Mai Lớp 12A8 trường THPT Yên Định 1 400
281 01/05/2020 20:53 16 / 100 Đào thị  bình ,19/05/2002 12b7, thpt yên định 1 100
282 01/05/2020 20:53 34 / 100 Ngô văn hùng Yên đinh 1 750
283 01/05/2020 20:53 16 / 100 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 700
284 01/05/2020 20:53 74 / 100 Nguyễn Thu Thuý 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 750
285 01/05/2020 20:53 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
286 01/05/2020 20:53 84 / 100 Bùi Kim Tấn 26/9 12A3 THPT Yên Định 1 500
287 01/05/2020 20:53 80 / 100 Lê Thị Quỳnh Liên Lớp 12A8, THPT Yên Định 1 621
288 01/05/2020 20:53 76 / 100 Nguyễn Thị Khánh Ly 12A8, THPT yên định 1 567
289 01/05/2020 20:53 74 / 100 Nguyễn Thu Thuý 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 750
290 01/05/2020 20:53 60 / 100 Nguyễn Thị Khánh Ly,20/08/2002 12a9,THPT Yên Định 1 580
291 01/05/2020 20:53 22 / 100 Trịnh thị yến13/02/2002 12b7 thpt yđ1 12502
292 01/05/2020 20:53 82 / 100 Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 12A1, THPT Yên Định 1 420
293 01/05/2020 20:53 72 / 100 Trịnh Trọng Quyền, 25/10/2003 11A7, THPT Yên Định 1 900
294 01/05/2020 20:53 88 / 100 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1, THPT Yên Định 1 350
295 01/05/2020 20:53 26 / 100 Ngô thị thảo, 25/01/2002 12b5 , THPT YÊN ĐỊNH 1 759
296 01/05/2020 20:53 42 / 100 Trịnh Thị Mai Hồng 25/05/2002 12B3. THPT Yên Định 1 500
297 01/05/2020 20:53 42 / 100 Hoàng Thị Yến 10/05/2002 12A10,THPT Yên Định 1 600
298 01/05/2020 20:54 30 / 100 Lê thị ngọc anh 28/08/2002 12a11 thpt yên định 1 123
299 01/05/2020 20:54 16 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
300 01/05/2020 20:54 34 / 100 Vũ Hồng Nhung 21-07-2002 Lớp 12A2 trường THPT Yên Định 1 440
301 01/05/2020 20:54 40 / 100 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 700
302 01/05/2020 20:54 66 / 100 Lê Thị Thu Trang 20/06/2002 Lớp 12A9 THPT Yên Định 1 600
303 01/05/2020 20:54 66 / 100 Lê Huyền Trang 12A3, THPT Yên Định 1 679
304 01/05/2020 20:54 18 / 100 Dương văn hải . 23/9/2002 12B6. Yên định 1  10000
305 01/05/2020 20:54 72 / 100 Đinh thị hồng vân ,08082002 12a1 yên định 1 188
306 01/05/2020 20:54 16 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
307 01/05/2020 20:54 62 / 100 Hoàng Minh Quang 12a3 500
308 01/05/2020 20:54 68 / 100 Nguyễn Thị Bình  Lớp 12b3 7000
309 01/05/2020 20:54 36 / 100 Vũ Xuân Mạnh  12B6,Trường THPT Yên Định 1 999
310 01/05/2020 20:54 30 / 100 Duyên 12 310
311 01/05/2020 20:54 72 / 100 Lê Thị Nhung 12a8 600
312 01/05/2020 20:54 88 / 100 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12a1, thpt yên định 1 710
313 01/05/2020 20:54 80 / 100 Trịnh Tiến Luc, 9/1/2002 12A1, THPT Yên Định 1 450
314 01/05/2020 20:54 44 / 100 Vũ Thị Quỳnh19/05 12a10,thpt Yên Định 1 680
315 01/05/2020 20:54 66 / 100 Trần Thị Như Quỳnh, 16-10-2003 Lớp 11A9, Trường THPT Yên Định I 2806
316 01/05/2020 20:54 40 / 100 Nguyễn Thị Thu  06/07/2002 12A2 THPT yên Định 1  495
317 01/05/2020 20:55 62 / 100 Ngô Thị Hồng Ánh, 18-08-2003 Lớp 11a9, trường thpt yên định1 400
318 01/05/2020 20:55 36 / 100 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1500
319 01/05/2020 20:55 50 / 100 Tuyết Linh a7 Yên Định 1 782
320 01/05/2020 20:55 76 / 100 Trịnh Thanh Hằng, 12/10/2002 12A7, THPT Yên Định 1 512
321 01/05/2020 20:55 34 / 100 bùi thị huyền trang,18/4/2002 12a2, thpt yên định 1 10
322 01/05/2020 20:55 70 / 100 Trịnh Thị Phương Linh 12A9 THPT Yên Định 1 620
323 01/05/2020 20:55 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
324 01/05/2020 20:55 84 / 100 Hoàng Diệu Anh 12A7 430
325 01/05/2020 20:55 74 / 100 Trịnh Thị Ngân 12A8 525
326 01/05/2020 20:55 76 / 100 Vũ Thị Kim Oanh,  29/07/2002 12A3 638
327 01/05/2020 20:55 88 / 100 Lê Phương Linh 11A7 700
328 01/05/2020 20:55 60 / 100 Cao Văn Phúc ,  23-3-2002 12b5 THPT Yên Định 1 708
329 01/05/2020 20:55 36 / 100 Lê Hồng Nhung (08/02/2002) 12A11, thpt Yên Định 1 2000
330 01/05/2020 20:55 68 / 100 Trịnh Thị Nguyệt 12A2 379
331 01/05/2020 20:55 18 / 100 Lê nhật vy 12a3 1000
332 01/05/2020 20:55 90 / 100 Hoàng Vũ Ngọc Ánh 12A7, THPT Yên Định 1 707
333 01/05/2020 20:55 36 / 100 Trần Đức Giang  Yên Định 1 200
334 01/05/2020 20:55 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
335 01/05/2020 20:55 66 / 100 Phạm Văn Toàn , 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 708
336 01/05/2020 20:55 28 / 100 Trịnh Thị Thương 02-07-2002 12A6 thpt Yên Định 1 1001
337 01/05/2020 20:55 92 / 100 PHẠM HỒNG ANH - 18/8/2002  12A7 - THPT Yên Định 1  785
338 01/05/2020 20:55 74 / 100 Lưu Thị Kim Chi 12A8, Yên Định 1 756
339 01/05/2020 20:55 68 / 100 Lê Thị Linh  12a8 THPT yên định 1  500
340 01/05/2020 20:55 56 / 100 Watermelon A8, Trường THPT Yên Định 1 508
341 01/05/2020 20:56 30 / 100 Lê Thị Lan Phương 12A2 Yên Định 1 555
342 01/05/2020 20:56 28 / 100 Nguyễn Thị Huệ 12A5 989
343 01/05/2020 20:56 40 / 100 Lê Thị Hà Nhi 11a9 trường thpt Yên Định 1 250
344 01/05/2020 20:56 66 / 100 Lê Thị Hồng 12A11, THPT Yên Định 1 747
345 01/05/2020 20:56 50 / 100 Cao Thuỳ linh 11a9 1000
346 01/05/2020 20:56 18 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
347 01/05/2020 20:56 72 / 100 Nguyễn Thị Lan Hương, 11/05/2002 Thpt Yên Định 1 790
348 01/05/2020 20:56 52 / 100 Phan Diễn  12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 2800
349 01/05/2020 20:56 72 / 100 Trịnh Đào Ngọc Mai 12a8 1000
350 01/05/2020 20:56 72 / 100 Lê Hoàng Linh 11A7. Trường THPT Yên Định 1 700
351 01/05/2020 20:56 28 / 100 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12B5 THPT YÊN ĐỊNH 1 800
352 01/05/2020 20:56 30 / 100 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 THPT YÊN ĐỊNH 1 100
353 01/05/2020 20:56 20 / 100 Hoàng Thị Quỳnh. 02/03/2002 Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 200000000
354 01/05/2020 20:56 18 / 100 Phạm thu phuong 12a10 350
355 01/05/2020 20:56 88 / 100 Nguyễn Thị Thu Huyền 12A7 THPT Yên Định 1 527
356 01/05/2020 20:56 40 / 100 Lê Thị Cẩm Vân 11A9, THPT Yên Định 1 2000
357 01/05/2020 20:57 58 / 100 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5, THPT Yên Định 1 39
358 01/05/2020 20:57 42 / 100 Hoàng Phúc Hiếu, 25/4/2002 12a1, thpt Yên Định 1 524
359 01/05/2020 20:57 64 / 100 Nguyễn Thị Thu An 12a10 400
360 01/05/2020 20:57 32 / 100 NTT 12 671
361 01/05/2020 20:57 94 / 100 Nguyễn Thị Bình (20/03/2002) 12A7, THPT Yên Định 1 706
362 01/05/2020 20:57 88 / 100 Lê Thị Thu Hương 19/06 12A7, THPT Yên Định 1  720
363 01/05/2020 20:57 52 / 100 Phạm Ngọc hùng 12/7/2002 12b6 31
364 01/05/2020 20:57 50 / 100 Nguyễn Thị Hương 11A9  100
365 01/05/2020 20:57 90 / 100 Lê Nguyệt Minh, 26/08/2002 12a7, THPT Yên Định 1 515
366 01/05/2020 20:57 22 / 100 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 706
367 01/05/2020 20:57 80 / 100 Lê Thị Vân Anh, 10/05/2002 12A7, THPT Yên Định 1 697
368 01/05/2020 20:57 66 / 100 Lê Phương Anh, 10/11/2002 1 600
369 01/05/2020 20:57 64 / 100 Nguyễn văn Hoàng THPT YÊN ĐỊNH 1 524
370 01/05/2020 20:57 62 / 100 Lê Thị Hương  11/10/2002 12A10 THPT Yên Định 1 535
371 01/05/2020 20:57 90 / 100 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 350
372 01/05/2020 20:57 92 / 100 Hoàng Thị Minh Anh  12A7 -THPT Yên Định 1 652
373 01/05/2020 20:57 32 / 100 Lưu thiện hoàng 12b2 1
374 01/05/2020 20:57 38 / 100 Lê Thị Mai Anh 12a11 400
375 01/05/2020 20:57 64 / 100 Nguyễn văn Hoàng THPT YÊN ĐỊNH 1 524
376 01/05/2020 20:58 26 / 100 Bùi thị nguyệt, 10/06/2002 12A4-YÊN ĐỊNH 1 600
377 01/05/2020 20:58 32 / 100 hoàng thị phương dung 15/03/2002 12a11 thpt yên định 1 1997
378 01/05/2020 20:58 12 / 100 Lê Thị Thanh Thương, 23102002 12B6 THPT Yên Đinh 1 1000
379 01/05/2020 20:58 28 / 100 Nguyễn Sơn yd1 333
380 01/05/2020 20:58 34 / 100 Lê Thị Kiều Anh 12a 11 thpt yên định 1 2000
381 01/05/2020 20:58 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
382 01/05/2020 20:58 76 / 100 Nguyễn Bảo Khánh 12a1, thpt Yên Định 1 204
383 01/05/2020 20:58 38 / 100 Trịnh Thị Trang 23/07/2002 Yên Định 1 1997
384 01/05/2020 20:58 70 / 100 Lưu Thị Ngà,17/09/2002 12A11, THPT Yên Định 1 200
385 01/05/2020 20:58 82 / 100 Vũ Thị Hồng Lớp 12A9 , Trường THPT Yên Định 1 550
386 01/05/2020 20:58 16 / 100 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 Lớp 12B6 Trường THPT Yên Định 1 1150
387 01/05/2020 20:58 84 / 100 Lê Thị Thúy Nga 12A7 694
388 01/05/2020 20:58 88 / 100 Nguyễn quang huy 23/10/2002 Trường thpt yên định 1 1500
389 01/05/2020 20:58 32 / 100 Đàm Thị Lọc  12B1 35
390 01/05/2020 20:58 76 / 100 Lê Thị Ngọc Thư 31/10/2002 12a11 THPT Yên Định 1 800
391 01/05/2020 20:58 58 / 100 Nguyễn Xuân Điệp 12a4 thpt yên định 1 600
392 01/05/2020 20:59 94 / 100 Phạm Thị Bích Hiền 21/3 12a7 710
393 01/05/2020 20:59 42 / 100 Nguyễn Thị Yến THPT Yên Định 1 124582
394 01/05/2020 20:59 70 / 100 Vũ thị Thu Hồng 10/02/2002 12a3 yên định 1 1200
395 01/05/2020 20:59 50 / 100 Nguyễn thị phương thúy /23-4-2003 Lớp 11A9 - Trường THPT Yên Định 1 800 người 
396 01/05/2020 20:59 52 / 100 Phạm đình thiện 13/6/2002 12a5 THPT yên định 1 534
397 01/05/2020 20:59 70 / 100 Vũ thị Thu Hồng 10/02/2002 12a3 yên định 1 1200
398 01/05/2020 20:59 28 / 100 Vũ thị Thuý 24/04/2002 12b5 THPT yên định 1 789
399 01/05/2020 20:59 36 / 100 Lê Thị Linh ,05/10/2002 12A11 , trường THPT Yên Định 1 546
400 01/05/2020 20:59 58 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 12A11 500
401 01/05/2020 20:59 24 / 100 Nguyễn khánh huyền 12a10, yên định 1 300
402 01/05/2020 20:59 62 / 100 Lê Trí Đức 12a3, THPT YÊN ĐỊNH 1 1200
403 01/05/2020 20:59 66 / 100 Vũ Thương Huyền  12A11, THPT Yên Định 1 829
404 01/05/2020 20:59 60 / 100 Ngô Thị Loan, 26/09/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
405 01/05/2020 20:59 92 / 100 Lê Đình Hùng, 24/01/2002 12a6 500
406 01/05/2020 20:59 66 / 100 Lê Thị Hương, 11-03-2002 12A5, THPT yên định 1 850
407 01/05/2020 21:00 24 / 100 Lê công đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
408 01/05/2020 21:00 56 / 100 Khương Ngọc Anh(15/03/2002) Lớp 12B1, trường THPT Yên Định 1 450
409 01/05/2020 21:00 44 / 100 Lên Thị Thu An 29/7/2002 12a10 TTHPT yên định 1  450
410 01/05/2020 21:00 24 / 100 Vũ Xuân Thành 10/01/2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
411 01/05/2020 21:00 90 / 100 Nguyễn Thùy Linh 12A7-THPT Yên Định 1 706
412 01/05/2020 21:00 56 / 100 lê Minh Hiếu 12A5,Trường THPT Yên Đinh 1 100
413 01/05/2020 21:00 48 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
414 01/05/2020 21:00 22 / 100 Lê thị tuyết chinh,15042002 12b6,thpt yên định 1 31
415 01/05/2020 21:00 30 / 100 Lại Thị Thu Dung THPT Yên Định 1 800
416 01/05/2020 21:00 16 / 100 LVT Yên ĐỊnh 1 234
417 01/05/2020 21:00 24 / 100 Vũ Xuân Thành 10/01/2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
418 01/05/2020 21:00 80 / 100 Trịnh Đức Chung 12A5, THPT Yên Định 1 5000
419 01/05/2020 21:00 42 / 100 Vũ Minh Tâm 05/09/2002 12a10, trường thpt yên định 1 700
420 01/05/2020 21:00 20 / 100 Lưu thiện hoàng 27122002 12b2 yên định 1 2
421 01/05/2020 21:00 72 / 100 Đào Thị Duyên , 09/10/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 450
422 01/05/2020 21:00 26 / 100 Trịnh Đăng Nguyên 03/04/2002 12b1 500
423 01/05/2020 21:00 88 / 100 Lê Minh Hiếu 20/4/2002 12A1, THPT Yên Định 1 410
424 01/05/2020 21:00 34 / 100 p 12a 100
425 01/05/2020 21:00 72 / 100 Đào Thị Duyên , 09/10/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 450
426 01/05/2020 21:00 44 / 100 Lên Thị Thu An 29/7/2002 12a10 TTHPT yên định 1  450
427 01/05/2020 21:00 56 / 100 Lê Thị Hồng Giang, 8 /12 /2002 12A11, THPT Yên Định 1 800
428 01/05/2020 21:00 60 / 100 Lê hoàng anh 22/10/2002 Lớp 12A3 THPT YÊN ĐỊNH 1 700
429 01/05/2020 21:00 62 / 100 Lê Tuấn Anh  12A5 568
430 01/05/2020 21:01 74 / 100 Nguyễn Thị Thu 23072002 12B3 THPT Yên Định1 50000
431 01/05/2020 21:01 46 / 100 Nguyễn Thị Thu Trang 6/2/2002 12A2, THPT Yên Định 1 680
432 01/05/2020 21:01 20 / 100 Nguyễn văn Ngọc,04-09-2002 12b7. THPT Yên Định 1 100
433 01/05/2020 21:01 48 / 100 Hoàng Thị Dung  12B1  500
434 01/05/2020 21:01 56 / 100 Bùi Duy Đức,30/06/2002 12B4, Trường THPT Yên Định 1 900
435 01/05/2020 21:01 18 / 100 Lê Thị Chinh 30/05/2002 12b6 THPT Yên Định 1 890
436 01/05/2020 21:01 56 / 100 ngọc san  THPTyên định 1  590
437 01/05/2020 21:01 22 / 100 Lê Thúy Hiền 12a11 234
438 01/05/2020 21:01 64 / 100 lth 12a3 1500
439 01/05/2020 21:01 92 / 100 Phạm Thị bích Hiền 21/03 12a7 yd1 710
440 01/05/2020 21:01 20 / 100 Nguyễn văn Ngọc,04-09-2002 12b7. THPT Yên Định 1 100
441 01/05/2020 21:01 14 / 100 Nguyễn khánh huyền 12a10, thpt yên định 1 333
442 01/05/2020 21:01 58 / 100 Lê Thị Lâm, 04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
443 01/05/2020 21:01 32 / 100 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 12a11 2500
444 01/05/2020 21:01 78 / 100 Lê Vĩnh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 600
445 01/05/2020 21:01 52 / 100 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8 THPT Yên Định 1 2000
446 01/05/2020 21:01 14 / 100 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
447 01/05/2020 21:01 38 / 100 Trịnh Thị Mỹ Xuyên, 16/02/2002 12B2,trường THPT Yên Định 1 533
448 01/05/2020 21:01 22 / 100 Lê Thúy Hiền 12a11 234
449 01/05/2020 21:01 32 / 100 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 12a11 2500
450 01/05/2020 21:01 68 / 100 Trịnh Quỳnh Trang 6/4/2002 12a7  720
451 01/05/2020 21:01 54 / 100 Trần Thị Thanh Huyền THPT Yên Định 1 300
452 01/05/2020 21:01 78 / 100 Lê Thị Ánh Tuyết, 11/08/2002 12A11, Trường THPT Yên Định 1 489
453 01/05/2020 21:01 36 / 100 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
454 01/05/2020 21:01 88 / 100 Trịnh Thị Quỳnh Trang 26/10/2002 12A7 THPT Yên Định 1 326
455 01/05/2020 21:01 48 / 100 Trần vân quỳnh 12a11 trườngTHPT yên định 1 346
456 01/05/2020 21:01 26 / 100 Ngô hải duy 11/7/2001 12b7, trường thpt yên định 1 500
457 01/05/2020 21:02 70 / 100 Ngô Thùy Dung 12a2 659
458 01/05/2020 21:02 48 / 100 Trịnh Thị Tươi Trường Trung học phổ thông Yên Định I 1000000
459 01/05/2020 21:02 24 / 100 Thành 10 111
460 01/05/2020 21:02 24 / 100 Hoàng Thị Quỳnh 02/3/2002 Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 2000000
461 01/05/2020 21:02 82 / 100 Quỳnh 12a7 146
462 01/05/2020 21:02 60 / 100 Đặng Thanh Hương 12A5- THPT Yên Định 1 444
463 01/05/2020 21:02 28 / 100 Trinh Duy Tâm ,16/08/2002 12B6,Trường THPT Yên Định 1 999
464 01/05/2020 21:02 76 / 100 Nguyễn Ngọc Quỳnh, 4/11/2003 11A7, THPT Yên Định 1  995
465 01/05/2020 21:02 14 / 100 Đào Thị Trang 12A5 Trường THPT Yên Định 1 600
466 01/05/2020 21:02 70 / 100 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 710
467 01/05/2020 21:02 26 / 100 Lê Tiến Thành 26 05 2001 Lớp 12b3 thpt yên định 1 100
468 01/05/2020 21:02 88 / 100 Lê Văn Đức, 21/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1   600
469 01/05/2020 21:02 36 / 100 Nguyễn Quỳnh  Thpt yên định 1 900
470 01/05/2020 21:02 18 / 100 lê thị giang, 29/06/2002 12b7,thpt yên định 1 296
471 01/05/2020 21:02 50 / 100 lê thu hương -1/10/2002 12a5 - THPT YÊN ĐỊNH 1 200
472 01/05/2020 21:02 74 / 100 Nguyễn Thin Hương Quế 08-12-2002 12a10 THPT yên định 1 450
473 01/05/2020 21:02 72 / 100 Khương Thị Hào 12A8 THPT Yên Định 1 700
474 01/05/2020 21:02 66 / 100 Trịnh Thị Hoa  12a10  700
475 01/05/2020 21:03 74 / 100 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 THPT Yên Định 1 45
476 01/05/2020 21:03 66 / 100 Trịnh Diệp Linh Yên Định 1 100
477 01/05/2020 21:03 46 / 100 Nguễn Thị Thu Oanh lớp 12A11, THPT Yên Định 1. 709
478 01/05/2020 21:03 52 / 100 Ngô thị ngọc Mai Thpt yên định 1 800
479 01/05/2020 21:03 72 / 100 Trịnh Mai Hoa , 7/9/2002 12a7 THPT Yên Định 1 1000
480 01/05/2020 21:03 24 / 100 Trịnh Hà Trang 24/06/2002 12a10 THPT YÊN ĐỊNH 1 580
481 01/05/2020 21:03 34 / 100 Lê Thị Minh Ngọc 12A5a 1200
482 01/05/2020 21:03 68 / 100 Lê Huyền Trang  12A7 THPT Yên Định 1 1200
483 01/05/2020 21:03 34 / 100 Khương Thị Trang 12B2 Trường THPT Yên Định 1 759
484 01/05/2020 21:03 86 / 100 Lưu Khánh Huyền  12A7, THPT Yên Định 1 699
485 01/05/2020 21:03 60 / 100 Bui văn kiên 07/12/2002 12a11 800
486 01/05/2020 21:03 70 / 100 Lê Thị Là  12A3 700
487 01/05/2020 21:03 24 / 100 Nguyễn huy hoàng 22/1/2002 12C9 THPT Yên định 2 700
488 01/05/2020 21:04 28 / 100 lê Văn Hùng 12b3 , Yên Định 1 1211
489 01/05/2020 21:04 70 / 100 Lưu Thanh Hồng, 21/092002 12a8, THPT Yên Định 1 400
490 01/05/2020 21:04 60 / 100 Phương Thảo  12A9 700
491 01/05/2020 21:04 58 / 100 Trần Thị Huế 12A8, THPT Yên Định 1 386
492 01/05/2020 21:04 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 632
493 01/05/2020 21:04 16 / 100 trịnh thị duyên 20/10/2001 12b6 thpt yên định 1 456
494 01/05/2020 21:04 80 / 100 ha anh 12, thpt yên định 1 357
495 01/05/2020 21:04 88 / 100 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1  450
496 01/05/2020 21:04 78 / 100 Dương Hồng Ánh K59, THPT Hà Trung 650
497 01/05/2020 21:04 76 / 100 Nguyễn Thị Tú Anh, 15-05-2002 12A10, trường THPT Yên Định 1 567
498 01/05/2020 21:04 44 / 100 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12a9, trường THPT Yên Định 1 1000
499 01/05/2020 21:04 28 / 100 lê Văn Hùng 12b3 , Yên Định 1 1211
500 01/05/2020 21:04 82 / 100 Ngô Phương Linh  12A7 THPT Yên Định I 865
501 01/05/2020 21:04 64 / 100 Hoàng Bảo An26-10-2003 11a9 thpt Yên định 1 30
502 01/05/2020 21:04 48 / 100 Cao Việt Hoàng 27/09/2002 12a11 THPT Yên Định 1 500
503 01/05/2020 21:05 64 / 100 Lê Thị Tuyết 12A5-15/04-2002-THPT Yên Định 1 754
504 01/05/2020 21:05 24 / 100 Trịnh Xuân Thái 12 A 4 _ THPT Yên Định 1 253
505 01/05/2020 21:05 46 / 100 Nguyễn Thị Thu Trang 6/2 12A2, THPT Yên Định 1 680
506 01/05/2020 21:05 70 / 100 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 749
507 01/05/2020 21:05 20 / 100 Lê Thi Chinh 12b6 THPT Yên Định 1 890
508 01/05/2020 21:05 92 / 100 Lê Thu Phương 12A8_THPT Yên Định 1 650
509 01/05/2020 21:05 30 / 100 nguyễn hoàng minh. 16-6-2003 10a9- trường thpt yên định 1 1222
510 01/05/2020 21:05 18 / 100 Nguyễn Thị Dung 12b6, THPT yên định 1 333
511 01/05/2020 21:05 72 / 100 Phạm Thị Hồng Nhung, 1/4/2002 12, THPT DTNT NGỌC LẶC 259748
512 01/05/2020 21:05 60 / 100 Lê Văn Dương THPT Yên Định1 10000
513 01/05/2020 21:05 54 / 100 Nguyễn A 22-08-2003 a7, trường thpt Yên Định 1 800
514 01/05/2020 21:05 80 / 100 Manila Mu awaken 60
515 01/05/2020 21:05 38 / 100 Lê Thị Lý - 04/10/2002 12b3 - THPT Yên Định 1 710
516 01/05/2020 21:05 60 / 100 Nguyễn Thị Tuyết 10/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 800
517 01/05/2020 21:06 72 / 100 Trịnh Thị Thúy 10/01/2002 12A8 THPT Yên Định 1 700
518 01/05/2020 21:06 66 / 100 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 500
519 01/05/2020 21:06 32 / 100 Hummm tự do 789
520 01/05/2020 21:06 54 / 100 Nguyễn thị quỳnh trang, 06/12/2002 12A5 , THOT YÊN ĐỊNH 1 59
521 01/05/2020 21:06 32 / 100 Hoangtrang 12a10 0
522 01/05/2020 21:06 48 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
523 01/05/2020 21:06 80 / 100 Lê Đức Toàn 21-07-2002 12a8 764
524 01/05/2020 21:06 62 / 100 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11,THPT Yên Định 1 1500
525 01/05/2020 21:06 90 / 100 Hồ Quỳnh Anh (29/08/2002) 12A7, Yên ĐỊnh 1 700
526 01/05/2020 21:06 24 / 100 Lê liên  Yên định 1 800
527 01/05/2020 21:06 76 / 100 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8, trường THPT Yên Định 1 550
528 01/05/2020 21:07 68 / 100 Lê Anh Tú  12a2 Yên định 1 666
529 01/05/2020 21:07 84 / 100 Lưu Thùy Trang, 11/07/2002 THPT Yên Định 1 709
530 01/05/2020 21:07 90 / 100 Phạm thị lan anh ,19/09/2002 12a5, tht yên định 1 650
531 01/05/2020 21:07 30 / 100 TRƯƠNG THỊ LAN  12a9 THPT YÊN ĐỊNH 1  980
532 01/05/2020 21:07 84 / 100 Nguyễn thị tố uyên  12a7 thpt yên định 1 710
533 01/05/2020 21:07 14 / 100 Trần Quốc Tuấn 06-09-2002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 4000
534 01/05/2020 21:07 54 / 100 Thiều Thị Nga 25/08/2002 Lớp 12A6 Trường THPT Yên Định1  705
535 01/05/2020 21:07 82 / 100 Trịnh Tiến Lực 12A1 THPT Yên Định 1 300
536 01/05/2020 21:07 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 trường THPT yên định 1 632
537 01/05/2020 21:07 74 / 100 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Đinh 1+ 703
538 01/05/2020 21:07 34 / 100 Nguyễn Thị Thảo 08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 500
539 01/05/2020 21:07 74 / 100 Lê Quyền Giang, 19/11/2002 12A7, THPT Yên Định 1 653
540 01/05/2020 21:07 40 / 100 Lê Hồng Thái  02 04 2002 12a10 THPT Yên Định 1 398
541 01/05/2020 21:08 40 / 100 Lê Hồng Thái  02 04 2002 12a10 THPT Yên Định 1 398
542 01/05/2020 21:08 22 / 100 Văn thắng  Đại học giao thông vận tải  100
543 01/05/2020 21:08 78 / 100 TRỊNH THỊ THIÊN CÚC 12A7,THPT YÊN ĐỊNH I 598
544 01/05/2020 21:08 30 / 100 Nguyễn Phương Thảo _ 20/08/2002 12A10 , THPT Yên Định 1 800
545 01/05/2020 21:08 56 / 100 Trịnh Đức Mạnh 07/06/2002 12A3 THPT Yên Định 1 1593
546 01/05/2020 21:08 48 / 100 Hoàng Minh Đức  12A1 1
547 01/05/2020 21:08 44 / 100 Đinh Thị Trà My  12A11  600
548 01/05/2020 21:08 24 / 100 Lê.liên  Yên định 1 800
549 01/05/2020 21:09 22 / 100 Mizuuu 11 trường thpt yendinh 1 12345
550 01/05/2020 21:09 52 / 100 Lê Như Quỳnh,02/11/2002 12A10,thpt yên định 1 510
551 01/05/2020 21:09 74 / 100 Le Diu Huong,11/11/2003 11a7, Yen Dinh 1 4556
552 01/05/2020 21:09 36 / 100 Nvt 12 1
553 01/05/2020 21:09 88 / 100 Lê Thị Lâm, 04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
554 01/05/2020 21:09 84 / 100 Trần Công Hiếu 12a8 480
555 01/05/2020 21:09 48 / 100 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3, THPT Yên Định 1 500
556 01/05/2020 21:09 76 / 100 Lê Thị Kim Dung  12A2 THPT Yên Định 1  723
557 01/05/2020 21:10 36 / 100 Trần văn thiên 12a11 500
558 01/05/2020 21:10 68 / 100 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 710
559 01/05/2020 21:10 68 / 100 Vũ Xuân Dương, 17/4/2002 12A1, trường THPT Yên Định 1 300
560 01/05/2020 21:10 80 / 100 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, THPT Yên Định 1 400
561 01/05/2020 21:10 48 / 100 Le thi linh 20/01/2002 THPT yên định 1 1000
562 01/05/2020 21:10 84 / 100 Trần Thị Hồng Thắm 12a8, tpht yen dinh 1 460
563 01/05/2020 21:10 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 trường THPT Yên Định 1 600
564 01/05/2020 21:10 60 / 100 Nguyễn Quốc Cường 12A2 723
565 01/05/2020 21:11 74 / 100 Trịnh Thị Ngân 12A8 525
566 01/05/2020 21:11 14 / 100 Trịnh Thị Nhung 12a9 300
567 01/05/2020 21:11 18 / 100 Trần Hải Triệu 12A9 , Yên Định 1 234
568 01/05/2020 21:11 80 / 100 lê thị nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1 684
569 01/05/2020 21:11 94 / 100 Phạm Thị Huyền Trang  12A8  750
570 01/05/2020 21:11 28 / 100 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6, THPT Yên Định 1 600
571 01/05/2020 21:11 36 / 100 Mộc Thảo cutecute  12a2 yên định 1 :> 69
572 01/05/2020 21:11 68 / 100 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
573 01/05/2020 21:11 56 / 100 Lê Thị Diễm Quỳnh  12a8, trường THPT Yên Định 1 600
574 01/05/2020 21:11 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
575 01/05/2020 21:12 32 / 100 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12b6,Yên Định 1 1155
576 01/05/2020 21:12 32 / 100 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2 , Trường THPT Yên Định 1 20
577 01/05/2020 21:12 88 / 100 Trịnh Thị Thắm, 21/09/2002 12A5, trường THPT Yên Định 1 705
578 01/05/2020 21:12 64 / 100 Cao Anh Quân 19/02/2002 Lớp 12A5 trường THPT Yên Định 1 1000
579 01/05/2020 21:12 80 / 100 Lê THị Lan Anh , 24/-1/2002 12A8 THPT Yên Định 1 400
580 01/05/2020 21:12 26 / 100 Lê Thị Hà - Ngày sinh: 16/09/2002 Lớp 12B3 trường THPT Yên Định 1 190
581 01/05/2020 21:12 26 / 100 Aaa Aaasdsđfg. THPT Yên Định  1 889
582 01/05/2020 21:13 28 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 23/3/2002 THPT Yên Định 1 100
583 01/05/2020 21:13 72 / 100 Vũ phương hoa,10/6/2002 12a7,thpt yên định 1 422
584 01/05/2020 21:13 70 / 100 Lưu Thị Kim Chi 12A8 756
585 01/05/2020 21:13 94 / 100 Trịnh Huyền Ly 12A1 Thpt Yên định 1 500
586 01/05/2020 21:13 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 632
587 01/05/2020 21:13 50 / 100 Trịnh Thị Hương 12A8 THPT Yên Định 1 100
588 01/05/2020 21:13 30 / 100 Văn Thắng  Thpt cẩm thuỷ  450
589 01/05/2020 21:13 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
590 01/05/2020 21:13 86 / 100 Ling  06/11 A7 999
591 01/05/2020 21:13 42 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,trường THPT Yên Định 1 1250
592 01/05/2020 21:14 42 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,trường THPT Yên Định 1 1250
593 01/05/2020 21:14 62 / 100 Nguyễn Hà Linh -27/04/2002 12a10 Yên Định 1  300
594 01/05/2020 21:14 90 / 100 Ngô Thanh Hà 12A7 654
595 01/05/2020 21:14 42 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,trường THPT Yên Định 1 1250
596 01/05/2020 21:14 22 / 100 Lê Thị Tú, 08/8/2002 12a4 thpt yên định 1 700
597 01/05/2020 21:15 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
598 01/05/2020 21:15 36 / 100 Lê Đức Hùng 12A4, THPT Yên Định 1 1000
599 01/05/2020 21:15 76 / 100 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12a2 329
600 01/05/2020 21:15 36 / 100 Lê Đức Hùng 12A4, THPT Yên Định 1 1000
601 01/05/2020 21:15 44 / 100 Lưu Thị Lý 13/06/2002 12B2 THPT Yên Định 1 500
602 01/05/2020 21:16 32 / 100 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2 , Trường THPT Yên Định 1 20
603 01/05/2020 21:16 94 / 100 Trịnh Huyền Ly 28082002 12A1 THPT Yên Định I 500
604 01/05/2020 21:16 42 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 632
605 01/05/2020 21:17 74 / 100 Trịnh thị thanh-29\10\2002 12a5, THPT yên định 1 39
606 01/05/2020 21:17 24 / 100 Ttt Rrr 2223
607 01/05/2020 21:17 80 / 100 Phạm Hương Giang 11A7 THPT Yên Định 1 750
608 01/05/2020 21:17 80 / 100 Trịnh Đức Chung 12A5, THPT Yên Định 1 5000
609 01/05/2020 21:18 90 / 100 Lê Thị Lâm,04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
610 01/05/2020 21:18 82 / 100 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, THPT YÊN ĐỊNH 1 400
611 01/05/2020 21:18 90 / 100 Lê Thị Tú 08-08-2002 12a4 thpt yên định 1 700
612 01/05/2020 21:18 36 / 100 Huyền 12a11 1000
613 01/05/2020 21:18 96 / 100 Lê thị diễm quỳnh, 28/02/2002 12A8, thpt yên định 1 700
614 01/05/2020 21:19 50 / 100 Lê Đức Anh 12a3 700
615 01/05/2020 21:19 42 / 100 Trịnh Thị Thu Hà 12a11,trường THPT Yên Định1 2400
616 01/05/2020 21:20 16 / 100 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,Yên Định 1 550
617 01/05/2020 21:20 88 / 100 Lê Phương Linh 11A7 700
618 01/05/2020 21:20 34 / 100 Nguyễn Hải Anh 26/10/2002 12a6 Yên Định 1 600
619 01/05/2020 21:20 50 / 100 11111 1,11111E+13 764
620 01/05/2020 21:21 20 / 100 Hưng 12A11.THPT Yên Định 1 9889
621 01/05/2020 21:21 92 / 100 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
622 01/05/2020 21:21 32 / 100 Nguyễn Thị Phương Anh ,02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 382
623 01/05/2020 21:21 26 / 100 Lê Văn Dũng Thpt yđ1 666
624 01/05/2020 21:21 26 / 100 Đỗ Thị Thúy  12a4 500
625 01/05/2020 21:22 16 / 100 Ngô văn hùng Yên đinh 1 500

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây