Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI THỬ MÔN ĐỊA 20H NGÀY 03/05/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 22:22
tải xuống (1)
tải xuống (1)
TT Thời gian nạp bài Điểm Họ tên, ngày sinh Lớp, trường THPT Dự đoán
1 3/5/2020 20:57:21 20 / 80 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, trường THPT Yên Định 1 567
2 3/5/2020 20:57:30 14 / 80 Lê Ngọc định 12B1 300
3 3/5/2020 20:57:36 18 / 80 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 THPT yên định 1 3100
4 3/5/2020 20:57:53 16 / 80 Nguyễn hữu kiên 12b3 thpt yên định 1 1000
5 3/5/2020 20:58:06 10 / 80 Nguyễn quang huy 12A10 Trường THPT yên định 1 500
6 3/5/2020 20:58:17 26 / 80 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 trường thpt yên định 1 100
7 3/5/2020 20:58:30 24 / 80 lê Văn Hùng ,12-11-2002 12b3, yên định 1 1
8 3/5/2020 20:58:38 20 / 80 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 650
9 3/5/2020 20:59:33 20 / 80 Bùi Văn Trường  21/04/2002 12B2  THPT Yên Định 1 789
10 3/5/2020 20:59:34 14 / 80 Lê thị hoa , 21/03/2002 12b2, THPT yên định 1 983
11 3/5/2020 20:59:40 14 / 80 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định 1 686
12 3/5/2020 20:59:58 20 / 80 Nguyễn thị thương30/6/2002. 12a11 thpt yên định 1 1000
13 3/5/2020 21:00:44 24 / 80 Lê thị tú hà 03112002 12A6 thpt Yên Định 1 1
14 3/5/2020 21:00:52 26 / 80 Đỗ Văn Tùng,27/11/2002 12B3, THPT Yên Định 1 600
15 3/5/2020 21:00:53 20 / 80 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 300
16 3/5/2020 21:00:55 30 / 80 TRỊNH BÁ DUY Lớp 12B3 1000
17 3/5/2020 21:01:08 36 / 80 Hoàng Ngọc Ánh ,12 /09/2002 12B2, THPT Yên Định 1 321
18 3/5/2020 21:01:32 18 / 80 Đinh Thị Hoa 12b2, THPT YÊN ĐỊNH 1 550
19 3/5/2020 21:01:33 16 / 80 Nguyễn Thị Tuyết 20/06/2002 12a9 trường THPT yên định 1 545
20 3/5/2020 21:01:51 20 / 80 Cao Văn Phúc 23.03.20p2 12b5 Trường THPT Yên Định 1 23032002
21 3/5/2020 21:01:56 20 / 80 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  700
22 3/5/2020 21:02:50 18 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 13B5,THPT Yên Định 1 350
23 3/5/2020 21:02:54 18 / 80 nấy mờ :v yên định 1 1
24 3/5/2020 21:03:17 16 / 80 Trịnh Văn Hùng 1/12/2002 12B5  THPT Yên Định 1 708
25 3/5/2020 21:03:22 24 / 80 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1  777
26 3/5/2020 21:03:30 24 / 80 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12b5 thpt yđ1 300
27 3/5/2020 21:03:58 30 / 80 Trịnh Hữu Nhân 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 999
28 3/5/2020 21:04:21 18 / 80 Nguyễn thị lệ giang  Yên định 1 5000
29 3/5/2020 21:05:03 24 / 80 Nguyễn Nhật Linh THPT Yên Diinhj 1 1
30 3/5/2020 21:05:15 14 / 80 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 598
31 3/5/2020 21:05:37 20 / 80 Trịnh Hồng Quân Lớp 12 b7 THPT Yên Định 2 500
32 3/5/2020 21:05:55 22 / 80 Ngô văn tuấn 20 10 2002 12b3 thpt yd1 300
33 3/5/2020 21:06:09 18 / 80 Hoàng Thị Quỳnh. 02/03/2002 Lớp 12 B5. Trường THPT Yên Định 1 2000000000
34 3/5/2020 21:07:07 22 / 80 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002 12b7,THPT Yên Định 1 100
35 3/5/2020 21:08:01 14 / 80 Ngô thị thuỳ dung 12b1 600
36 3/5/2020 21:08:22 20 / 80 Dương việt hưng 12a9 234
37 3/5/2020 21:08:25 22 / 80 Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 12A9 THPT Yên Định 1 799
38 3/5/2020 21:09:48 32 / 80 Lê thị dung 12a9 thptyd1 399
39 3/5/2020 21:10:38 18 / 80 Ngô thị thảo, 25/01/2002 12b5, THPT YÊN ĐINH 1 848
40 3/5/2020 21:10:53 24 / 80 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5, THPT Yên Định 1 300
41 3/5/2020 21:11:27 20 / 80 Trịnh Thị Thanh Yên định 1 500
42 3/5/2020 21:12:19 24 / 80 Nguyễn Thị Hoà 12b3 THPT Yên Định 1 500
43 3/5/2020 21:13:03 48 / 80 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10, thpt yên định 1 1
44 3/5/2020 21:13:17 10 / 80 Trịnh thị thanh 12a5 100
45 3/5/2020 21:13:55 20 / 80 Lê Thị Yên  12b4 TTHPT Yên Định 1 3000
46 3/5/2020 21:13:56 18 / 80 Phạm Ngọc Ân Lớp 12B5, THPT Yên Định 2 1000
47 3/5/2020 21:14:18 24 / 80 Hoàng Thị Thảo THPT Yên Định 1 50
48 3/5/2020 21:14:28 28 / 80 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 12A6,thpt yên định 1 40
49 3/5/2020 21:15:13 32 / 80 Vũ Thương Huyền 28/8/2002 12A11 THPT Yên Định 1 1000
50 3/5/2020 21:15:32 62 / 80 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 12a8 795
51 3/5/2020 21:15:50 28 / 80 Lương Hoàng Anh 09092001 12b3 Yên Định 1 589
52 3/5/2020 21:16:31 18 / 80 Trần Công Minh 12B3, THPT Yên Định 1 43
53 3/5/2020 21:16:58 64 / 80 Trịnh thị ánh 12b7 500
54 3/5/2020 21:17:22 16 / 80 Nguyễn Duy Thanh,28/11/2002 12b5, trường thpt yên định 1 600
55 3/5/2020 21:17:32 66 / 80 Trịnh Thị Thuý Lớp 12a9 trường thpt yên định 1 430
56 3/5/2020 21:17:34 68 / 80 Trịnh Thị Tuyên 12A8 1
57 3/5/2020 21:18:26 64 / 80 Khương Ngọc Anh, 15/03/2002 12B1,THPT Yên Định 1 450
58 3/5/2020 21:18:26 12 / 80 Trịnh xuân duy 12a4 800
59 3/5/2020 21:18:42 68 / 80 Khương Thị Hào 26/10/2002 12A8, THPT Yên Định 1 470
60 3/5/2020 21:19:06 28 / 80 Trần thị linh,04/01/2002 12b5, yd1 500
61 3/5/2020 21:19:08 64 / 80 Nguyễn thị thắm  12a8 590
62 3/5/2020 21:19:16 64 / 80 Trịnh Thị Hằng 12B3 435
63 3/5/2020 21:19:53 68 / 80 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 300
64 3/5/2020 21:19:57 24 / 80 Nguyễn quốc chiến  12b5 thpt yên định 1 560
65 3/5/2020 21:20:03 24 / 80 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yđ1  520
66 3/5/2020 21:20:26 54 / 80 Lưu Khánh Huyền 12A7, THPT Yên Định 1 479
67 3/5/2020 21:20:36 28 / 80 VŨ THỊ DUYÊN, 29/07/2002 12a9, Trường THPT Yên Định I  888
68 3/5/2020 21:20:36 48 / 80 Ngô Thanh Hà 12A7 345
69 3/5/2020 21:20:37 52 / 80 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 799
70 3/5/2020 21:20:54 70 / 80 Trần Thị Hồng Thắm 12a8, thpt yen dinh 1 666
71 3/5/2020 21:21:45 10 / 80 Bùi Tuấn Anh Lớp 12b1 190
72 3/5/2020 21:22:13 22 / 80 Vũ Thị Hiền  12B2,THPT Yên Định 1 1200
73 3/5/2020 21:22:22 62 / 80 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
74 3/5/2020 21:22:34 48 / 80 Lê Thị Hồng 12A11 THPT YD1 747
75 3/5/2020 21:23:02 60 / 80 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 Thpt yên định 1 1000
76 3/5/2020 21:23:10 52 / 80 Trịnh Thị Thảo Diệp 12a9 356
77 3/5/2020 21:23:14 54 / 80 Trương Thị Lan Anh 12a9 1000
78 3/5/2020 21:23:17 32 / 80 Hoàng Thị Minh Anh  12a7-thpt yên định 1 56
79 3/5/2020 21:23:31 20 / 80 Hoàng Thị Hương Giang 12b5 265
80 3/5/2020 21:23:50 68 / 80 Lê Xuân Hiếu Yên Định 1 12b3 777
81 3/5/2020 21:24:03 52 / 80 Phạm Thị Nhung 12A9 Trường THPT Yên Định 1 890
82 3/5/2020 21:24:03 24 / 80 Trịnh khánh ly,27/09/2002 12b7 ,THPT YÊN ĐỊNH 1 132
83 3/5/2020 21:24:09 52 / 80 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 12a8, THPT Yên Định 1 555555
84 3/5/2020 21:24:12 52 / 80 Trinh thi hòa 12a9 721
85 3/5/2020 21:24:15 62 / 80 Lê Tiến Thành 26 05 2001 Lớp 12b3 1000
86 3/5/2020 21:24:34 52 / 80 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 1234
87 3/5/2020 21:24:36 36 / 80 Lê thị hà,16/09/2002 Lớp 12b3 thpt yên định 1 200
88 3/5/2020 21:25:01 50 / 80 giáp trịnh đời loan  12a9 600
89 3/5/2020 21:25:07 62 / 80 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 780
90 3/5/2020 21:25:18 54 / 80 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 636
91 3/5/2020 21:25:28 38 / 80 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12b5 trường THPT Yên Định 1 708
92 3/5/2020 21:25:38 64 / 80 Trịnh thị khánh ly.22-3-2002 12b3, THPT Yên định 1 1345
93 3/5/2020 21:25:43 62 / 80 Ngô Yến Quỳnh Lớp 12a6 250
94 3/5/2020 21:25:49 58 / 80 Nguyễn Đình Đại  Lớp 12B3 THPT YÊN ĐỊNH 1 735
95 3/5/2020 21:25:50 40 / 80 Trần Công Hiếu 12a8 2009
96 3/5/2020 21:25:58 64 / 80 Nguyễn Thị Thu 23072002 12B3 THPT Yên Định 1 60000
97 3/5/2020 21:26:21 48 / 80 Bùi Quang Thắng  12B1 Yên định 1 280
98 3/5/2020 21:26:36 28 / 80 lê xuân hà,22 12b5,yên định1 600
99 3/5/2020 21:26:37 64 / 80 Nguyễn Phương Thảo 12A10, Yên định 1 638
100 3/5/2020 21:26:52 56 / 80 Phạm Thị Thảo, 10\12\2002 12A9 ,THPT Yên Định 1 679
101 3/5/2020 21:27:05 52 / 80 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 150
102 3/5/2020 21:27:15 68 / 80 Vũ thị hạnh, 23/03 12B3 thpt yên đijnh 1 1682
103 3/5/2020 21:27:16 66 / 80 Nguyễn Tiến Dũng 12A8, THPT Yên Đinh 1 333
104 3/5/2020 21:27:18 28 / 80 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12a11 THPT Yên Định 1 1500
105 3/5/2020 21:27:31 26 / 80 Đào thị bình , 19052002 12b7, trường thpt yên định 1 100
106 3/5/2020 21:27:41 66 / 80 Đinh Quang Hoàng ngày 14 tháng 9 năm 2002 Lớp 12b3 trường THPT Yên Định 1 1000
107 3/5/2020 21:27:53 60 / 80 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3. THPT Yên Định 1 295
108 3/5/2020 21:27:58 62 / 80 Nguyễn Thị Bình  12b3 70000
109 3/5/2020 21:28:14 60 / 80 Trịnh Quốc Thắng  12B3 562
110 3/5/2020 21:28:36 26 / 80 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 283684
111 3/5/2020 21:28:55 16 / 80 Lâm văn chung 12a11 300
112 3/5/2020 21:29:03 64 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 1500
113 3/5/2020 21:29:20 46 / 80 Ins: _lth_1212 11 500
114 3/5/2020 21:29:21 36 / 80 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 780
115 3/5/2020 21:29:24 14 / 80 Thái 02 04 2002 12a10 yên định 1 2389
116 3/5/2020 21:29:25 48 / 80 Nguyễn Thị Phương Anh , 02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 460
117 3/5/2020 21:29:30 44 / 80 Nguyễn Thị Hạnh 28082002 12A11 yên định 1 500
118 3/5/2020 21:29:48 52 / 80 Lê Thị Thương, 27/04/2002 12b2,Yên Định 1 300
119 3/5/2020 21:30:18 48 / 80 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1  430
120 3/5/2020 21:30:22 36 / 80 nguyễn thị ngọc hà 20102002 12b7 thpt yên định 1 700000000
121 3/5/2020 21:30:31 62 / 80 Lê Minh Đức 16/01/2002 12b3 Yên Định 1 735
122 3/5/2020 21:30:35 30 / 80 Vũ Thị Tú ,19/08/2002 12b2, yên  định 1 500
123 3/5/2020 21:30:37 28 / 80 Nguyễn Thị Thảo, 08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 500
124 3/5/2020 21:30:42 58 / 80 Lê Ngọc Quý, 15/09/2002 12A10, THPT yên định 1 1
125 3/5/2020 21:30:52 60 / 80 Lê Thị Ngọc Thư 12A11 THPT Yên Định 1 800
126 3/5/2020 21:31:08 58 / 80 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 Lớp 12b3 Trường Trung Học Phổ Thông Yên Định 1  12345
127 3/5/2020 21:31:10 28 / 80 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 500
128 3/5/2020 21:31:12 36 / 80 NGUYỄN HOÀNG THÁI  12a11 900
129 3/5/2020 21:31:30 62 / 80 Lê Thị Thúy Nga 12A7 275
130 3/5/2020 21:31:32 42 / 80 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 12a11 380
131 3/5/2020 21:31:40 42 / 80 Trần thị thu huyền 09022002 12a6,  thpt yên định 1 300
132 3/5/2020 21:31:53 58 / 80 Lê Thị Nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1  587
133 3/5/2020 21:32:10 48 / 80 Vũ Xuân Thành 10 01 2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
134 3/5/2020 21:32:14 40 / 80 Lê Văn Đạt 12b1 685
135 3/5/2020 21:32:33 48 / 80 Đào thị khánh linh 12a10 300
136 3/5/2020 21:32:50 48 / 80 LÊ VĂN TUÂN,30/11/2002 12B1/Yên Định 1 772828
137 3/5/2020 21:32:53 48 / 80 Đinh Thị Trà My 8/7/2002 12A11 THPT Yên Định 1 600
138 3/5/2020 21:33:09 58 / 80 Mai Thị Nguyệt 12A7 500
139 3/5/2020 21:33:12 40 / 80 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,THPT yên định 1 789
140 3/5/2020 21:33:27 48 / 80 Nguyễn Văn Hải 12B1 700
141 3/5/2020 21:33:33 26 / 80 Hoàng Thị Thùy linh Lớp12b4 Trường THPT Yên Định 1 345
142 3/5/2020 21:33:34 50 / 80 Trịnh Đình Nam 12A10 10000
143 3/5/2020 21:33:36 52 / 80 Vũ Thị Hải Yến  12a8 450
144 3/5/2020 21:34:14 52 / 80 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 500
145 3/5/2020 21:34:27 10 / 80 Trịnh Thị Hằng 12a7 256
146 3/5/2020 21:34:29 50 / 80 Lê  N.Anh 12a11 345
147 3/5/2020 21:34:30 44 / 80 Trinh thu hoài  12b1 500
148 3/5/2020 21:34:40 42 / 80 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
149 3/5/2020 21:34:43 44 / 80 Mai thị lan 12/08/2002 12a9 thpt yên định 1 300
150 3/5/2020 21:34:46 42 / 80 Lê An Duy 12A10, THPT yên định 1 01910109191
151 3/5/2020 21:34:47 34 / 80 Trịnh Thị Hồng Yên Định 1 700
152 3/5/2020 21:35:05 72 / 80 Lê Thị Hương 12A10- THPT Yên Định 1 557
153 3/5/2020 21:35:06 54 / 80 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1700
154 3/5/2020 21:35:10 46 / 80 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 800
155 3/5/2020 21:35:44 24 / 80 Ngô thị thùy trang ,23/03/2002 12b2,thpt yên định 1 200
156 3/5/2020 21:35:46 62 / 80 Lê Thị Hồng Giang, 8/12/2002 12a11 222
157 3/5/2020 21:35:50 38 / 80 Hoàng Thị Thảo 06102002 12a6 THPT yên Định I 300000
158 3/5/2020 21:35:51 58 / 80 Lưu Thị Kim Chi 12A8 741
159 3/5/2020 21:36:13 28 / 80 Nguyễn thị tuyết 21-05-2002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 120
160 3/5/2020 21:36:16 64 / 80 Trịnh Thị Hồng Duyên 12b2 200
161 3/5/2020 21:36:39 40 / 80 Lưu Thị Thu Thảo  12A10 400
162 3/5/2020 21:36:43 52 / 80 Trịnh Thanh Hằng 12A7 512
163 3/5/2020 21:36:44 60 / 80 Vũ Duy Cườn , 02/02/2002 12B4 , trương THPT Yên Định 1 650
164 3/5/2020 21:37:01 50 / 80 Nguyễn Thị Thu An 12a10 450
165 3/5/2020 21:37:01 64 / 80 Lê Thị Quỳnh Liên, 30-09-2002 12A8, THPT Yên Định 1 621
166 3/5/2020 21:37:05 42 / 80 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 THPT yên định 1 500
167 3/5/2020 21:37:06 58 / 80 Nguyễn Hà Linh 12A10 - Yên Định 1 8339
168 3/5/2020 21:37:09 56 / 80 Trịnh Quỳnh Trang 12a7 333
169 3/5/2020 21:37:26 56 / 80 Hoàng Thị Yến  12A10 600
170 3/5/2020 21:37:32 50 / 80 Phạm Thị Bích Hiền 21/03 12a7 THPTYD1 521
171 3/5/2020 21:37:39 64 / 80 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 12a9. THPT Yên Định 1 400
172 3/5/2020 21:37:52 60 / 80 Trịnh Đào Ngọc Mai 12A8 1000
173 3/5/2020 21:38:03 62 / 80 Lê Quỳnh Anh 12A11 Trường THPT Yên Định 1 800
174 3/5/2020 21:38:09 46 / 80 Trịnh thị hạnh  12a9. THPT yên định 1 350
175 3/5/2020 21:38:17 54 / 80 Vũ Minh Tâm 05/09/2002 12A10 , thpt yên định 1 700
176 3/5/2020 21:38:21 32 / 80 Nguyễn Thị Dung 16/10 12b6 233
177 3/5/2020 21:38:21 64 / 80 Ngô Thị Ngân  12A8 500
178 3/5/2020 21:38:22 50 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh 14/04 12a8 600
179 3/5/2020 21:38:25 58 / 80 Cao Việt Hoàng 27/09/2002 12a11 THPT Yên Định 1 500
180 3/5/2020 21:38:27 64 / 80 YÊN HẢI ÁNH, NS: 22/04/2002 Lớp: 12B3, Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 500
181 3/5/2020 21:38:31 58 / 80 Phạm Văn Toàn, 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 500
182 3/5/2020 21:38:31 36 / 80 Hoangtrang 12a10 603
183 3/5/2020 21:38:34 50 / 80 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 18
184 3/5/2020 21:38:42 18 / 80 Trịnh Ngọc Cường 17/03/2001 12b2 thpt yên định 1 789
185 3/5/2020 21:38:45 18 / 80 Tống Văn Hiếu 12B4  Trường THPT Yên Định 1 100
186 3/5/2020 21:38:46 30 / 80 Lê Thị Thu Hương 27072002 12a11 thpt yên định 1 800
187 3/5/2020 21:38:47 62 / 80 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 800
188 3/5/2020 21:38:59 64 / 80 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12a9 432
189 3/5/2020 21:39:01 60 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh -12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 1012
190 3/5/2020 21:39:13 64 / 80 Nguyễn Thuỳ Trang 12a9 211
191 3/5/2020 21:39:28 26 / 80 Hoàng vân anh,  23/07/2002 12B1,THPT YÊN ĐỊNH 1  700
192 3/5/2020 21:39:28 64 / 80 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12b5 Trường THPT Yên định 1 900
193 3/5/2020 21:39:29 30 / 80 Trịnh văn dương 27/07/2002 12b3. THPT YÊN ĐỊNH 1 55
194 3/5/2020 21:39:33 22 / 80 Lê đình Hùng, 24/01/2002 12a6 500
195 3/5/2020 21:39:33 44 / 80 Nguyễn thị thương 27/02/2002 12b1 trường THPT yên định 1 2702
196 3/5/2020 21:39:34 48 / 80 Lê thị nhung 12 500
197 3/5/2020 21:39:51 36 / 80 Lê Văn Quyền 12A10 100
198 3/5/2020 21:39:54 58 / 80 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
199 3/5/2020 21:39:55 68 / 80 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8 500
200 3/5/2020 21:40:01 50 / 80 Lê Hồng Diên 12a7 615
201 3/5/2020 21:40:12 64 / 80 Lê văn kiên 02/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 720
202 3/5/2020 21:40:14 46 / 80 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
203 3/5/2020 21:40:15 36 / 80 phạm thị diễn  12B1,THPT Yên Định 1 22
204 3/5/2020 21:40:16 60 / 80 Ltna 2808 12a11 thpt yd1 1
205 3/5/2020 21:40:16 62 / 80 Trịnh Thị Ngân  12A8 Trường THPT Yên Định 1 475
206 3/5/2020 21:40:20 22 / 80 Nguyễn khánh huyền 12a10, thpt yên định 1 333
207 3/5/2020 21:40:21 54 / 80 trần hải triệu 26/07/2002 12a9 trường thpt yên định 1 223
208 3/5/2020 21:40:26 66 / 80 Trịnh Thị Thương  12A6  102
209 3/5/2020 21:40:28 28 / 80 TRƯƠNG THỊ LAN .19/01/2002 12A9.THPT YÊN ĐỊNH 1 984
210 3/5/2020 21:40:33 58 / 80 Nguyễn Hương Quế 08-12-2002 12a10 thpt yên định 1 450
211 3/5/2020 21:40:35 26 / 80 Lê thị linh 20/01/2002 THPT yên định 1 1000
212 3/5/2020 21:40:35 58 / 80 Lê Thị Thu Trang 12A9 trường THPT Yên Định 1 500
213 3/5/2020 21:40:42 60 / 80 Lưu Thị Ngà 12a11,THPT Yên Định 1 300
214 3/5/2020 21:40:43 64 / 80 Nguyễn thị tuyết 10/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 600
215 3/5/2020 21:40:47 40 / 80 Pham thi diep 12a6 596
216 3/5/2020 21:40:48 40 / 80 Nguyễn Thế Anh.30/05/2002 12b6.THPT Yên Định 1 2567
217 3/5/2020 21:40:57 42 / 80 Phạm văn hiếu ,01/11/2002 12b4, trường THPT yên định 1 205
218 3/5/2020 21:41:05 48 / 80 Nguyễn Thị Loan  12A6 1000
219 3/5/2020 21:41:09 54 / 80 Nguyễn Thị Thảo 12A10,THPT Yên Định 1 999
220 3/5/2020 21:41:14 56 / 80 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 Yên Định 1 450
221 3/5/2020 21:41:17 46 / 80 Trần Thị Phượng 23/05/2002 12A9 435
222 3/5/2020 21:41:20 44 / 80 Trần vân quỳnh 12a11 thpt yđ 1 341
223 3/5/2020 21:41:21 60 / 80 Lê Thị Nhung  12A8 250
224 3/5/2020 21:41:42 34 / 80 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, Trường THPT Yên Định 1 500
225 3/5/2020 21:41:45 66 / 80 Trịnh Thị Phương Linh 12A9 350
226 3/5/2020 21:41:59 52 / 80 Lê Thị Thu Hương  12A7 525
227 3/5/2020 21:42:11 50 / 80 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8 452
228 3/5/2020 21:42:15 62 / 80 Vũ Thị Hồng 12A9, THPT Yên Định 1  345
229 3/5/2020 21:42:15 20 / 80 Phạm thu phương 12a10 300
230 3/5/2020 21:42:19 44 / 80 Phan Diễn, 12/12/2002 12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 12345
231 3/5/2020 21:42:20 54 / 80 Nguyễn Thị Tú Anh 12A10, trường THPT Yên Định 1 677
232 3/5/2020 21:42:28 52 / 80 Nguyễn Thùy Linh 12a7, THPT Yên Định 1 200
233 3/5/2020 21:42:29 62 / 80 Lê Thị Lan Anh 12/10 12a11 657
234 3/5/2020 21:42:32 52 / 80 Lê Uyên THPT Yên Định 1 270
235 3/5/2020 21:42:35 54 / 80 Nguyễn Mi Dung, 1/8/2002 Trường THPT Võ Nguyên Giáp, 12C4 100
236 3/5/2020 21:42:38 38 / 80 Trịnh Thị Hoa,23042002 Lớp 12a6, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 800
237 3/5/2020 21:42:41 56 / 80 Nguyễn Khánh Ly 12A8, THPT Yên Định 1 787
238 3/5/2020 21:42:41 48 / 80 Lê Như Quỳnh, 02/11/2002 12A10,thpt yên định 1 510
239 3/5/2020 21:42:43 46 / 80 Trịnh Thị Nhung 12a9 300
240 3/5/2020 21:42:45 56 / 80 Lê Tiểu Linh 12A7,THPT Yên Định 1 342
241 3/5/2020 21:42:48 54 / 80 BÙI THỊ HÀ, 01/07/2002 12A8, THPT YÊN ĐỊNH 1 500
242 3/5/2020 21:42:59 66 / 80 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11,THPT Yên Định 1 660
243 3/5/2020 21:43:06 62 / 80 Lê ZThij Lan Anh , 24/01/2002 12a8. THPT Yên Định 1 350
244 3/5/2020 21:43:06 56 / 80 Trịnh Thị Thắm, 21/09/2002 12A5 500
245 3/5/2020 21:43:12 58 / 80 Bùi duy đức ,30/06/2002 12b4, trường thpt yên định 1 200
246 3/5/2020 21:43:23 62 / 80 Lê Công Đạt, 32/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
247 3/5/2020 21:43:35 40 / 80 Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 12B2. THPT Yên Định 1 200
248 3/5/2020 21:43:35 40 / 80 Phạm Ngọc hùng12/7/2002 12b6 31
249 3/5/2020 21:43:38 50 / 80 Phan thùy linh 24/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 111112
250 3/5/2020 21:43:47 54 / 80 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, thpt yên định 1 400
251 3/5/2020 21:43:52 28 / 80 Trịnh Văn Long , 23/5/2002 12A9, THPT Yên Định 1 2300
252 3/5/2020 21:44:05 44 / 80 Hoàng Thị Thương 17/11/2002 12A6 THPT Yên Định 1 1000
253 3/5/2020 21:44:06 42 / 80 Nguyễn Thị lương, 08/10/2002 12b6, THPT yên định 1 500
254 3/5/2020 21:44:10 50 / 80 Kiên, 08/12/2002 12a11 450
255 3/5/2020 21:44:20 66 / 80 Phạm Thị Huyền Trang, 02/07/2002 12A8, Trường THPT Yen Định I 600
256 3/5/2020 21:44:26 52 / 80 Lê Đức Thắng,  19/12/2001 12A6 , THPT Yên Định 1 2600
257 3/5/2020 21:44:34 70 / 80 Nguyễn Thị Lan Hương,11/05/2002 Thpt Yên Định 1 898
258 3/5/2020 21:44:41 20 / 80 Nguyễn văn ba, 240202 12A11,THPT Yên Định 1 55
259 3/5/2020 21:44:42 60 / 80 Sakura😇😇 Thpt yên định 1 6 1
260 3/5/2020 21:44:53 60 / 80 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12A9, trường thpt Yên Định 1 1000
261 3/5/2020 21:44:56 68 / 80 Lê Thị Phương Thảo 07 11 2002 12A9 THPT Yên Định 1 500
262 3/5/2020 21:45:00 46 / 80 Nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT yên định 1 1000
263 3/5/2020 21:45:04 60 / 80 Trần Thị Huế 05/12/2002 12A8 THPT Yên Định 1 546
264 3/5/2020 21:45:04 36 / 80 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 Lớp 12A6 THPT Yên Định 1 700
265 3/5/2020 21:45:05 36 / 80 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
266 3/5/2020 21:45:11 22 / 80 Nguyễn Thị Trang .28-02-2002 12A9 THPT Yên Định 1 203
267 3/5/2020 21:45:18 46 / 80 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 642
268 3/5/2020 21:45:30 38 / 80 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7 , THPT Yên Định 1 1000
269 3/5/2020 21:45:41 38 / 80 Vũ văn khải 12b4 THPT yên định 1 1059
270 3/5/2020 21:45:42 50 / 80 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Định 1  154
271 3/5/2020 21:45:43 56 / 80 Lưu Thùy Trang  12A7, THPT Yên Định 1 411
272 3/5/2020 21:45:43 62 / 80 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8  trường THPT Yên Định 1 650
273 3/5/2020 21:45:46 44 / 80 Đỗ Thị Hồng Nhung 12A10, THPT Yên Định 1 400
274 3/5/2020 21:45:48 32 / 80 Lưu Quang Nhật 12B4 1
275 3/5/2020 21:45:53 44 / 80 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 1000
276 3/5/2020 21:45:54 44 / 80 Lê Phương Ly ,16-10-2002 12a10 ,THPT Yên Định 1 360
277 3/5/2020 21:46:00 52 / 80 Lê Thị Lý - 04/10/2002 12b3 - THPT Yên định 1 500
278 3/5/2020 21:46:10 44 / 80 Ngô Thị Ánh 12b4, trường thpt yên định 1 355
279 3/5/2020 21:46:10 44 / 80 Lê Thị Kiều Anh 12a11 Yên định 1 1000
280 3/5/2020 21:46:21 46 / 80 Nguyễn Văn Linh, 25/05/2002 12a6,THPT Yên Định 1  234
281 3/5/2020 21:46:28 38 / 80 Nguyễn Mỹ Duyên. 28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1 90
282 3/5/2020 21:46:31 40 / 80 Lê Thị Linh 01022002 12A8 500
283 3/5/2020 21:46:38 44 / 80 trịnh trung minh,25092002 12b666666666666666666 3688668
284 3/5/2020 21:46:52 40 / 80 Mai Thị Thanh Thuỳ  12B3,Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1530
285 3/5/2020 21:46:53 36 / 80 Lê Thị Linh,05/10/2002 12A11, trường THPT Yên Định 1 397
286 3/5/2020 21:47:04 24 / 80 Trần Quốc Tuấn 06092002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 40000
287 3/5/2020 21:47:05 42 / 80 Trần lan anh 12a7 234
288 3/5/2020 21:47:12 50 / 80 Lê Thị Hòab  12b4 400
289 3/5/2020 21:47:12 36 / 80 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 45
290 3/5/2020 21:47:13 60 / 80 Nguyễn thị Quỳnh  12a10, Thpt yên định 1 900
291 3/5/2020 21:47:33 34 / 80 Trịnh thị triệu anh 30/01/2002 12b5 THPT YÊN ĐỊNH 1 628
292 3/5/2020 21:47:38 46 / 80 Lê Thị Ánh Tuyết, 11/08/2002 12A11 , THPT Yên Định 1 299
293 3/5/2020 21:47:39 62 / 80 Lê Thu Phương_05/06/2002 12A8_THPT Yên Định 1 650
294 3/5/2020 21:47:41 42 / 80 nguyễn thị hằng  12a10 , thpt yên định 1 179
295 3/5/2020 21:47:46 60 / 80 Thiều Thị Nga  12A6 yd1 670
296 3/5/2020 21:47:51 40 / 80 Trương văn hưng 16082002 12b6 thpt yên định 1 1500
297 3/5/2020 21:47:54 38 / 80 lê Hồng Nhung  08/02/2002 12A11, thpt Yên Định 1` 2000
298 3/5/2020 21:47:56 56 / 80 Trần Trịnh Phi Long 12B3,THPT Yên Định 1  2100
299 3/5/2020 21:47:59 48 / 80 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 thpt yên định 1 10000
300 3/5/2020 21:48:01 40 / 80 Khương Thị Trang 12B2 Trường THPT Yên Đinh 1 400
301 3/5/2020 21:48:02 66 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8, thpt yên định 1 380
302 3/5/2020 21:48:02 50 / 80 Nguyễn Thị Hằng 02-08-2001 12A6 Yên Định 1 200
303 3/5/2020 21:48:09 64 / 80 Lê Đức Toàn 12a8 763
304 3/5/2020 21:48:09 50 / 80 VŨ QUỲNH 19/05 12A10 thpt Yên Định 1                             576
305 3/5/2020 21:48:18 62 / 80 Nguyễn Lan Anh 12A8 356
306 3/5/2020 21:48:27 62 / 80 Trần văn thiên 12a11 500
307 3/5/2020 21:48:32 48 / 80 Lê Anh Tuấn 12A10 Yện Định1 500
308 3/5/2020 21:48:35 48 / 80 Đàm Thị Lọc  12b1 2345
309 3/5/2020 21:48:41 62 / 80 Trịnh Hương Giang ,01/04/2002 12a6 , THPT yên định 1 600
310 3/5/2020 21:48:47 40 / 80 Lê Hồng 12A4 350
311 3/5/2020 21:49:02 64 / 80 Le thi Nga 12A8. yen dinh 1 100
312 3/5/2020 21:49:04 36 / 80 Trịnh Hông Anh,15-07_2002 12B5,THPT yên định 1 600
313 3/5/2020 21:49:06 44 / 80 Lê Thị Chinh  12b6 642
314 3/5/2020 21:49:06 66 / 80 Nguyễn Nhật Long 12a9 200
315 3/5/2020 21:49:06 60 / 80 Nguyễn Hải Anh 12a6 Yd1 600
316 3/5/2020 21:49:09 54 / 80 Lê Phương Anh - 10/11/2002 1 300
317 3/5/2020 21:49:23 36 / 80 trịnh duy tâm,16/08/2002 12b6,yên định 1 5689
318 3/5/2020 21:49:24 38 / 80 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 650
319 3/5/2020 21:49:32 48 / 80 Trịnh Thị Thu Hà 12a11 468
320 3/5/2020 21:49:41 58 / 80 Hoàng Vũ Ngọc Ánh,22-09-2002 12A7, THPT Yên Định 1 325
321 3/5/2020 21:49:47 20 / 80 Lê Thế Lương Yên Định 1 1
322 3/5/2020 21:49:55 38 / 80 Lê thị thanh thương,23/10/2002 12b6 55566
323 3/5/2020 21:50:02 26 / 80 Bùi thị linh 12/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 2000
324 3/5/2020 21:50:02 46 / 80 Lê Thị Loan  12B4  Chào 630
325 3/5/2020 21:50:11 50 / 80 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9 , trường THPT Yên Định 1 600
326 3/5/2020 21:50:29 60 / 80 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 9999
327 3/5/2020 21:50:31 32 / 80 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
328 3/5/2020 21:50:40 36 / 80 Lại Thị Phương 13 08 2002  12B5 Trường THPT Yên Định 1 400
329 3/5/2020 21:50:42 48 / 80 Khương Văn Tỵ  12B2 , THPT Yên Định 1 2222
330 3/5/2020 21:50:54 44 / 80 lê thị ngọc 22/09/2002 12A4 Trường Thpt Yên Định 1 614
331 3/5/2020 21:50:55 34 / 80 Lê thị thu an 29/7/2002 12a10 THPT YÊN ĐỊNH 1 450
332 3/5/2020 21:51:16 58 / 80 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12b6 Trường thpt yên định 1 1000
333 3/5/2020 21:51:28 62 / 80 Trịnh Trọng Minh 04/07/2002 12B6, Trường THPT Yên Định 1 1100
334 3/5/2020 21:51:53 38 / 80 Trịnh Thị Hoa  12a10 500
335 3/5/2020 21:52:26 34 / 80 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12b6,Yên Định I 1111
336 3/5/2020 21:52:39 44 / 80 Nguyễn Thị Hạnh,23/3/2002 12A11, THPT Yên Định1 1000
337 3/5/2020 21:53:15 40 / 80 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7 trường thpt yên định 1 600
338 3/5/2020 21:53:16 40 / 80 Vũ Xuân Mạnh,13/04/2002 12b6,Trường THPT Yên định 1 999
339 3/5/2020 21:53:19 56 / 80 Nguyễn Thị Thu Oanh  lớp 12A11, THPT Yên Định 1 478
340 3/5/2020 21:53:27 38 / 80 Trịnh thị phương anh 12a11 trường thpt yên định 1 200
341 3/5/2020 21:53:30 34 / 80 Trần Thị Dung 13/04/2002 12A6 THPT Yên Định 1 600
342 3/5/2020 21:53:32 34 / 80 lê thi giang , 29/06/2002 12b7,thpt yên định 1 1000
343 3/5/2020 21:53:36 56 / 80 Nguyễn Thị Bình 20 tháng 3 năm 2002 12A 7 trung học phổ thông Yên Định 1 150
344 3/5/2020 21:53:48 44 / 80 Lê Thúy Hiề 12a11 yên định 1 1638
345 3/5/2020 21:54:12 48 / 80 Lê thị tuyết chinh , 15042002 12b6 , thpt yên định 1 31
346 3/5/2020 21:54:17 46 / 80 Trịnh Q. 24/01/2020 12, trường thpt yên định 1 50
347 3/5/2020 21:54:18 52 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 trường thpt yên định 1 500
348 3/5/2020 21:54:43 48 / 80 Ngô Thị Hà 20/02 12A10 Trường THPT Yên Định 1 500
349 3/5/2020 21:54:48 30 / 80 Trịnh Thúy Hằng, 27/08/2002 12B2 , Trường THPT Yên Định 1 555
350 3/5/2020 21:54:48 26 / 80 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
351 3/5/2020 21:55:52 36 / 80 Phạm Thị Thu 12b4 20
352 3/5/2020 21:56:16 54 / 80 Trương Thị Giang 12A9 999
353 3/5/2020 21:56:42 52 / 80 Trịnh Thị Thúy  12A8 625
354 3/5/2020 21:57:34 48 / 80 trần tiến đạt 12B3, THPT yên định 1 500
355 3/5/2020 21:57:35 72 / 80 Lê thị thùy dương  Lớp 12B2 trường thpt yên định 1  500
356 3/5/2020 21:58:57 26 / 80 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12B5 THPT YÊN ĐỊNH 1 880
357 3/5/2020 21:59:11 20 / 80 Trịnh thị duyên.20/10/2001 12b6 .trhpt yên định 1 346
358 3/5/2020 21:59:57 24 / 80 Nguyễn Đức Anh 12b7, thpt yên định 1 250000
359 3/5/2020 22:00:54 52 / 80 Ngô hùng lương 12B4 450
360 3/5/2020 22:03:51 54 / 80 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 200
361 3/5/2020 22:04:46 18 / 80 Trang A10 630
362 3/5/2020 22:04:48 20 / 80 Nguyễn văn thủy,03/04/2002 12A6,yên định 1 685
363 3/5/2020 22:06:29 52 / 80 Trịnh đăng nguyên  12B1 , THPT Yên Định 1 1700
364 3/5/2020 22:07:09 50 / 80 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 200
365 3/5/2020 22:07:32 16 / 80 Vũ thị Thúy 24042002 12b5 THPT Yên Định 1 1000
366 3/5/2020 22:11:32 52 / 80 Lê Thị Thúy Ngàn 12a6 thpt yên định 1 39
367 3/5/2020 22:13:05 34 / 80 đinh ngọc lan 0y6 11 2002 12b2 thpt yên định 1 500
368 3/5/2020 22:17:10 62 / 80 Dung 15032002 Thpt yên định 1 12a11 1997
369 3/5/2020 22:17:28 34 / 80 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4,trường THPT Yên Định 1 670

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây