KẾT QUẢ THI THỬ MÔN ĐỊA 20H NGÀY 03/05/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 22:22
tải xuống (1)
tải xuống (1)
TT Thời gian nạp bài Điểm Họ tên, ngày sinh Lớp, trường THPT Dự đoán
1 3/5/2020 20:57:21 20 / 80 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, trường THPT Yên Định 1 567
2 3/5/2020 20:57:30 14 / 80 Lê Ngọc định 12B1 300
3 3/5/2020 20:57:36 18 / 80 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 THPT yên định 1 3100
4 3/5/2020 20:57:53 16 / 80 Nguyễn hữu kiên 12b3 thpt yên định 1 1000
5 3/5/2020 20:58:06 10 / 80 Nguyễn quang huy 12A10 Trường THPT yên định 1 500
6 3/5/2020 20:58:17 26 / 80 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 trường thpt yên định 1 100
7 3/5/2020 20:58:30 24 / 80 lê Văn Hùng ,12-11-2002 12b3, yên định 1 1
8 3/5/2020 20:58:38 20 / 80 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 650
9 3/5/2020 20:59:33 20 / 80 Bùi Văn Trường  21/04/2002 12B2  THPT Yên Định 1 789
10 3/5/2020 20:59:34 14 / 80 Lê thị hoa , 21/03/2002 12b2, THPT yên định 1 983
11 3/5/2020 20:59:40 14 / 80 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định 1 686
12 3/5/2020 20:59:58 20 / 80 Nguyễn thị thương30/6/2002. 12a11 thpt yên định 1 1000
13 3/5/2020 21:00:44 24 / 80 Lê thị tú hà 03112002 12A6 thpt Yên Định 1 1
14 3/5/2020 21:00:52 26 / 80 Đỗ Văn Tùng,27/11/2002 12B3, THPT Yên Định 1 600
15 3/5/2020 21:00:53 20 / 80 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 300
16 3/5/2020 21:00:55 30 / 80 TRỊNH BÁ DUY Lớp 12B3 1000
17 3/5/2020 21:01:08 36 / 80 Hoàng Ngọc Ánh ,12 /09/2002 12B2, THPT Yên Định 1 321
18 3/5/2020 21:01:32 18 / 80 Đinh Thị Hoa 12b2, THPT YÊN ĐỊNH 1 550
19 3/5/2020 21:01:33 16 / 80 Nguyễn Thị Tuyết 20/06/2002 12a9 trường THPT yên định 1 545
20 3/5/2020 21:01:51 20 / 80 Cao Văn Phúc 23.03.20p2 12b5 Trường THPT Yên Định 1 23032002
21 3/5/2020 21:01:56 20 / 80 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  700
22 3/5/2020 21:02:50 18 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 13B5,THPT Yên Định 1 350
23 3/5/2020 21:02:54 18 / 80 nấy mờ :v yên định 1 1
24 3/5/2020 21:03:17 16 / 80 Trịnh Văn Hùng 1/12/2002 12B5  THPT Yên Định 1 708
25 3/5/2020 21:03:22 24 / 80 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1  777
26 3/5/2020 21:03:30 24 / 80 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12b5 thpt yđ1 300
27 3/5/2020 21:03:58 30 / 80 Trịnh Hữu Nhân 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 999
28 3/5/2020 21:04:21 18 / 80 Nguyễn thị lệ giang  Yên định 1 5000
29 3/5/2020 21:05:03 24 / 80 Nguyễn Nhật Linh THPT Yên Diinhj 1 1
30 3/5/2020 21:05:15 14 / 80 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 598
31 3/5/2020 21:05:37 20 / 80 Trịnh Hồng Quân Lớp 12 b7 THPT Yên Định 2 500
32 3/5/2020 21:05:55 22 / 80 Ngô văn tuấn 20 10 2002 12b3 thpt yd1 300
33 3/5/2020 21:06:09 18 / 80 Hoàng Thị Quỳnh. 02/03/2002 Lớp 12 B5. Trường THPT Yên Định 1 2000000000
34 3/5/2020 21:07:07 22 / 80 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002 12b7,THPT Yên Định 1 100
35 3/5/2020 21:08:01 14 / 80 Ngô thị thuỳ dung 12b1 600
36 3/5/2020 21:08:22 20 / 80 Dương việt hưng 12a9 234
37 3/5/2020 21:08:25 22 / 80 Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 12A9 THPT Yên Định 1 799
38 3/5/2020 21:09:48 32 / 80 Lê thị dung 12a9 thptyd1 399
39 3/5/2020 21:10:38 18 / 80 Ngô thị thảo, 25/01/2002 12b5, THPT YÊN ĐINH 1 848
40 3/5/2020 21:10:53 24 / 80 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5, THPT Yên Định 1 300
41 3/5/2020 21:11:27 20 / 80 Trịnh Thị Thanh Yên định 1 500
42 3/5/2020 21:12:19 24 / 80 Nguyễn Thị Hoà 12b3 THPT Yên Định 1 500
43 3/5/2020 21:13:03 48 / 80 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10, thpt yên định 1 1
44 3/5/2020 21:13:17 10 / 80 Trịnh thị thanh 12a5 100
45 3/5/2020 21:13:55 20 / 80 Lê Thị Yên  12b4 TTHPT Yên Định 1 3000
46 3/5/2020 21:13:56 18 / 80 Phạm Ngọc Ân Lớp 12B5, THPT Yên Định 2 1000
47 3/5/2020 21:14:18 24 / 80 Hoàng Thị Thảo THPT Yên Định 1 50
48 3/5/2020 21:14:28 28 / 80 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 12A6,thpt yên định 1 40
49 3/5/2020 21:15:13 32 / 80 Vũ Thương Huyền 28/8/2002 12A11 THPT Yên Định 1 1000
50 3/5/2020 21:15:32 62 / 80 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 12a8 795
51 3/5/2020 21:15:50 28 / 80 Lương Hoàng Anh 09092001 12b3 Yên Định 1 589
52 3/5/2020 21:16:31 18 / 80 Trần Công Minh 12B3, THPT Yên Định 1 43
53 3/5/2020 21:16:58 64 / 80 Trịnh thị ánh 12b7 500
54 3/5/2020 21:17:22 16 / 80 Nguyễn Duy Thanh,28/11/2002 12b5, trường thpt yên định 1 600
55 3/5/2020 21:17:32 66 / 80 Trịnh Thị Thuý Lớp 12a9 trường thpt yên định 1 430
56 3/5/2020 21:17:34 68 / 80 Trịnh Thị Tuyên 12A8 1
57 3/5/2020 21:18:26 64 / 80 Khương Ngọc Anh, 15/03/2002 12B1,THPT Yên Định 1 450
58 3/5/2020 21:18:26 12 / 80 Trịnh xuân duy 12a4 800
59 3/5/2020 21:18:42 68 / 80 Khương Thị Hào 26/10/2002 12A8, THPT Yên Định 1 470
60 3/5/2020 21:19:06 28 / 80 Trần thị linh,04/01/2002 12b5, yd1 500
61 3/5/2020 21:19:08 64 / 80 Nguyễn thị thắm  12a8 590
62 3/5/2020 21:19:16 64 / 80 Trịnh Thị Hằng 12B3 435
63 3/5/2020 21:19:53 68 / 80 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 300
64 3/5/2020 21:19:57 24 / 80 Nguyễn quốc chiến  12b5 thpt yên định 1 560
65 3/5/2020 21:20:03 24 / 80 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yđ1  520
66 3/5/2020 21:20:26 54 / 80 Lưu Khánh Huyền 12A7, THPT Yên Định 1 479
67 3/5/2020 21:20:36 28 / 80 VŨ THỊ DUYÊN, 29/07/2002 12a9, Trường THPT Yên Định I  888
68 3/5/2020 21:20:36 48 / 80 Ngô Thanh Hà 12A7 345
69 3/5/2020 21:20:37 52 / 80 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 799
70 3/5/2020 21:20:54 70 / 80 Trần Thị Hồng Thắm 12a8, thpt yen dinh 1 666
71 3/5/2020 21:21:45 10 / 80 Bùi Tuấn Anh Lớp 12b1 190
72 3/5/2020 21:22:13 22 / 80 Vũ Thị Hiền  12B2,THPT Yên Định 1 1200
73 3/5/2020 21:22:22 62 / 80 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
74 3/5/2020 21:22:34 48 / 80 Lê Thị Hồng 12A11 THPT YD1 747
75 3/5/2020 21:23:02 60 / 80 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 Thpt yên định 1 1000
76 3/5/2020 21:23:10 52 / 80 Trịnh Thị Thảo Diệp 12a9 356
77 3/5/2020 21:23:14 54 / 80 Trương Thị Lan Anh 12a9 1000
78 3/5/2020 21:23:17 32 / 80 Hoàng Thị Minh Anh  12a7-thpt yên định 1 56
79 3/5/2020 21:23:31 20 / 80 Hoàng Thị Hương Giang 12b5 265
80 3/5/2020 21:23:50 68 / 80 Lê Xuân Hiếu Yên Định 1 12b3 777
81 3/5/2020 21:24:03 52 / 80 Phạm Thị Nhung 12A9 Trường THPT Yên Định 1 890
82 3/5/2020 21:24:03 24 / 80 Trịnh khánh ly,27/09/2002 12b7 ,THPT YÊN ĐỊNH 1 132
83 3/5/2020 21:24:09 52 / 80 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 12a8, THPT Yên Định 1 555555
84 3/5/2020 21:24:12 52 / 80 Trinh thi hòa 12a9 721
85 3/5/2020 21:24:15 62 / 80 Lê Tiến Thành 26 05 2001 Lớp 12b3 1000
86 3/5/2020 21:24:34 52 / 80 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 1234
87 3/5/2020 21:24:36 36 / 80 Lê thị hà,16/09/2002 Lớp 12b3 thpt yên định 1 200
88 3/5/2020 21:25:01 50 / 80 giáp trịnh đời loan  12a9 600
89 3/5/2020 21:25:07 62 / 80 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 780
90 3/5/2020 21:25:18 54 / 80 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 636
91 3/5/2020 21:25:28 38 / 80 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12b5 trường THPT Yên Định 1 708
92 3/5/2020 21:25:38 64 / 80 Trịnh thị khánh ly.22-3-2002 12b3, THPT Yên định 1 1345
93 3/5/2020 21:25:43 62 / 80 Ngô Yến Quỳnh Lớp 12a6 250
94 3/5/2020 21:25:49 58 / 80 Nguyễn Đình Đại  Lớp 12B3 THPT YÊN ĐỊNH 1 735
95 3/5/2020 21:25:50 40 / 80 Trần Công Hiếu 12a8 2009
96 3/5/2020 21:25:58 64 / 80 Nguyễn Thị Thu 23072002 12B3 THPT Yên Định 1 60000
97 3/5/2020 21:26:21 48 / 80 Bùi Quang Thắng  12B1 Yên định 1 280
98 3/5/2020 21:26:36 28 / 80 lê xuân hà,22 12b5,yên định1 600
99 3/5/2020 21:26:37 64 / 80 Nguyễn Phương Thảo 12A10, Yên định 1 638
100 3/5/2020 21:26:52 56 / 80 Phạm Thị Thảo, 10\12\2002 12A9 ,THPT Yên Định 1 679
101 3/5/2020 21:27:05 52 / 80 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 150
102 3/5/2020 21:27:15 68 / 80 Vũ thị hạnh, 23/03 12B3 thpt yên đijnh 1 1682
103 3/5/2020 21:27:16 66 / 80 Nguyễn Tiến Dũng 12A8, THPT Yên Đinh 1 333
104 3/5/2020 21:27:18 28 / 80 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12a11 THPT Yên Định 1 1500
105 3/5/2020 21:27:31 26 / 80 Đào thị bình , 19052002 12b7, trường thpt yên định 1 100
106 3/5/2020 21:27:41 66 / 80 Đinh Quang Hoàng ngày 14 tháng 9 năm 2002 Lớp 12b3 trường THPT Yên Định 1 1000
107 3/5/2020 21:27:53 60 / 80 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3. THPT Yên Định 1 295
108 3/5/2020 21:27:58 62 / 80 Nguyễn Thị Bình  12b3 70000
109 3/5/2020 21:28:14 60 / 80 Trịnh Quốc Thắng  12B3 562
110 3/5/2020 21:28:36 26 / 80 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 283684
111 3/5/2020 21:28:55 16 / 80 Lâm văn chung 12a11 300
112 3/5/2020 21:29:03 64 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 1500
113 3/5/2020 21:29:20 46 / 80 Ins: _lth_1212 11 500
114 3/5/2020 21:29:21 36 / 80 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 780
115 3/5/2020 21:29:24 14 / 80 Thái 02 04 2002 12a10 yên định 1 2389
116 3/5/2020 21:29:25 48 / 80 Nguyễn Thị Phương Anh , 02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 460
117 3/5/2020 21:29:30 44 / 80 Nguyễn Thị Hạnh 28082002 12A11 yên định 1 500
118 3/5/2020 21:29:48 52 / 80 Lê Thị Thương, 27/04/2002 12b2,Yên Định 1 300
119 3/5/2020 21:30:18 48 / 80 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1  430
120 3/5/2020 21:30:22 36 / 80 nguyễn thị ngọc hà 20102002 12b7 thpt yên định 1 700000000
121 3/5/2020 21:30:31 62 / 80 Lê Minh Đức 16/01/2002 12b3 Yên Định 1 735
122 3/5/2020 21:30:35 30 / 80 Vũ Thị Tú ,19/08/2002 12b2, yên  định 1 500
123 3/5/2020 21:30:37 28 / 80 Nguyễn Thị Thảo, 08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 500
124 3/5/2020 21:30:42 58 / 80 Lê Ngọc Quý, 15/09/2002 12A10, THPT yên định 1 1
125 3/5/2020 21:30:52 60 / 80 Lê Thị Ngọc Thư 12A11 THPT Yên Định 1 800
126 3/5/2020 21:31:08 58 / 80 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 Lớp 12b3 Trường Trung Học Phổ Thông Yên Định 1  12345
127 3/5/2020 21:31:10 28 / 80 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 500
128 3/5/2020 21:31:12 36 / 80 NGUYỄN HOÀNG THÁI  12a11 900
129 3/5/2020 21:31:30 62 / 80 Lê Thị Thúy Nga 12A7 275
130 3/5/2020 21:31:32 42 / 80 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 12a11 380
131 3/5/2020 21:31:40 42 / 80 Trần thị thu huyền 09022002 12a6,  thpt yên định 1 300
132 3/5/2020 21:31:53 58 / 80 Lê Thị Nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1  587
133 3/5/2020 21:32:10 48 / 80 Vũ Xuân Thành 10 01 2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
134 3/5/2020 21:32:14 40 / 80 Lê Văn Đạt 12b1 685
135 3/5/2020 21:32:33 48 / 80 Đào thị khánh linh 12a10 300
136 3/5/2020 21:32:50 48 / 80 LÊ VĂN TUÂN,30/11/2002 12B1/Yên Định 1 772828
137 3/5/2020 21:32:53 48 / 80 Đinh Thị Trà My 8/7/2002 12A11 THPT Yên Định 1 600
138 3/5/2020 21:33:09 58 / 80 Mai Thị Nguyệt 12A7 500
139 3/5/2020 21:33:12 40 / 80 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,THPT yên định 1 789
140 3/5/2020 21:33:27 48 / 80 Nguyễn Văn Hải 12B1 700
141 3/5/2020 21:33:33 26 / 80 Hoàng Thị Thùy linh Lớp12b4 Trường THPT Yên Định 1 345
142 3/5/2020 21:33:34 50 / 80 Trịnh Đình Nam 12A10 10000
143 3/5/2020 21:33:36 52 / 80 Vũ Thị Hải Yến  12a8 450
144 3/5/2020 21:34:14 52 / 80 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 500
145 3/5/2020 21:34:27 10 / 80 Trịnh Thị Hằng 12a7 256
146 3/5/2020 21:34:29 50 / 80 Lê  N.Anh 12a11 345
147 3/5/2020 21:34:30 44 / 80 Trinh thu hoài  12b1 500
148 3/5/2020 21:34:40 42 / 80 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
149 3/5/2020 21:34:43 44 / 80 Mai thị lan 12/08/2002 12a9 thpt yên định 1 300
150 3/5/2020 21:34:46 42 / 80 Lê An Duy 12A10, THPT yên định 1 01910109191
151 3/5/2020 21:34:47 34 / 80 Trịnh Thị Hồng Yên Định 1 700
152 3/5/2020 21:35:05 72 / 80 Lê Thị Hương 12A10- THPT Yên Định 1 557
153 3/5/2020 21:35:06 54 / 80 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1700
154 3/5/2020 21:35:10 46 / 80 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 800
155 3/5/2020 21:35:44 24 / 80 Ngô thị thùy trang ,23/03/2002 12b2,thpt yên định 1 200
156 3/5/2020 21:35:46 62 / 80 Lê Thị Hồng Giang, 8/12/2002 12a11 222
157 3/5/2020 21:35:50 38 / 80 Hoàng Thị Thảo 06102002 12a6 THPT yên Định I 300000
158 3/5/2020 21:35:51 58 / 80 Lưu Thị Kim Chi 12A8 741
159 3/5/2020 21:36:13 28 / 80 Nguyễn thị tuyết 21-05-2002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 120
160 3/5/2020 21:36:16 64 / 80 Trịnh Thị Hồng Duyên 12b2 200
161 3/5/2020 21:36:39 40 / 80 Lưu Thị Thu Thảo  12A10 400
162 3/5/2020 21:36:43 52 / 80 Trịnh Thanh Hằng 12A7 512
163 3/5/2020 21:36:44 60 / 80 Vũ Duy Cườn , 02/02/2002 12B4 , trương THPT Yên Định 1 650
164 3/5/2020 21:37:01 50 / 80 Nguyễn Thị Thu An 12a10 450
165 3/5/2020 21:37:01 64 / 80 Lê Thị Quỳnh Liên, 30-09-2002 12A8, THPT Yên Định 1 621
166 3/5/2020 21:37:05 42 / 80 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 THPT yên định 1 500
167 3/5/2020 21:37:06 58 / 80 Nguyễn Hà Linh 12A10 - Yên Định 1 8339
168 3/5/2020 21:37:09 56 / 80 Trịnh Quỳnh Trang 12a7 333
169 3/5/2020 21:37:26 56 / 80 Hoàng Thị Yến  12A10 600
170 3/5/2020 21:37:32 50 / 80 Phạm Thị Bích Hiền 21/03 12a7 THPTYD1 521
171 3/5/2020 21:37:39 64 / 80 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 12a9. THPT Yên Định 1 400
172 3/5/2020 21:37:52 60 / 80 Trịnh Đào Ngọc Mai 12A8 1000
173 3/5/2020 21:38:03 62 / 80 Lê Quỳnh Anh 12A11 Trường THPT Yên Định 1 800
174 3/5/2020 21:38:09 46 / 80 Trịnh thị hạnh  12a9. THPT yên định 1 350
175 3/5/2020 21:38:17 54 / 80 Vũ Minh Tâm 05/09/2002 12A10 , thpt yên định 1 700
176 3/5/2020 21:38:21 32 / 80 Nguyễn Thị Dung 16/10 12b6 233
177 3/5/2020 21:38:21 64 / 80 Ngô Thị Ngân  12A8 500
178 3/5/2020 21:38:22 50 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh 14/04 12a8 600
179 3/5/2020 21:38:25 58 / 80 Cao Việt Hoàng 27/09/2002 12a11 THPT Yên Định 1 500
180 3/5/2020 21:38:27 64 / 80 YÊN HẢI ÁNH, NS: 22/04/2002 Lớp: 12B3, Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 500
181 3/5/2020 21:38:31 58 / 80 Phạm Văn Toàn, 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 500
182 3/5/2020 21:38:31 36 / 80 Hoangtrang 12a10 603
183 3/5/2020 21:38:34 50 / 80 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 18
184 3/5/2020 21:38:42 18 / 80 Trịnh Ngọc Cường 17/03/2001 12b2 thpt yên định 1 789
185 3/5/2020 21:38:45 18 / 80 Tống Văn Hiếu 12B4  Trường THPT Yên Định 1 100
186 3/5/2020 21:38:46 30 / 80 Lê Thị Thu Hương 27072002 12a11 thpt yên định 1 800
187 3/5/2020 21:38:47 62 / 80 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 800
188 3/5/2020 21:38:59 64 / 80 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12a9 432
189 3/5/2020 21:39:01 60 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh -12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 1012
190 3/5/2020 21:39:13 64 / 80 Nguyễn Thuỳ Trang 12a9 211
191 3/5/2020 21:39:28 26 / 80 Hoàng vân anh,  23/07/2002 12B1,THPT YÊN ĐỊNH 1  700
192 3/5/2020 21:39:28 64 / 80 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12b5 Trường THPT Yên định 1 900
193 3/5/2020 21:39:29 30 / 80 Trịnh văn dương 27/07/2002 12b3. THPT YÊN ĐỊNH 1 55
194 3/5/2020 21:39:33 22 / 80 Lê đình Hùng, 24/01/2002 12a6 500
195 3/5/2020 21:39:33 44 / 80 Nguyễn thị thương 27/02/2002 12b1 trường THPT yên định 1 2702
196 3/5/2020 21:39:34 48 / 80 Lê thị nhung 12 500
197 3/5/2020 21:39:51 36 / 80 Lê Văn Quyền 12A10 100
198 3/5/2020 21:39:54 58 / 80 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
199 3/5/2020 21:39:55 68 / 80 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8 500
200 3/5/2020 21:40:01 50 / 80 Lê Hồng Diên 12a7 615
201 3/5/2020 21:40:12 64 / 80 Lê văn kiên 02/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 720
202 3/5/2020 21:40:14 46 / 80 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
203 3/5/2020 21:40:15 36 / 80 phạm thị diễn  12B1,THPT Yên Định 1 22
204 3/5/2020 21:40:16 60 / 80 Ltna 2808 12a11 thpt yd1 1
205 3/5/2020 21:40:16 62 / 80 Trịnh Thị Ngân  12A8 Trường THPT Yên Định 1 475
206 3/5/2020 21:40:20 22 / 80 Nguyễn khánh huyền 12a10, thpt yên định 1 333
207 3/5/2020 21:40:21 54 / 80 trần hải triệu 26/07/2002 12a9 trường thpt yên định 1 223
208 3/5/2020 21:40:26 66 / 80 Trịnh Thị Thương  12A6  102
209 3/5/2020 21:40:28 28 / 80 TRƯƠNG THỊ LAN .19/01/2002 12A9.THPT YÊN ĐỊNH 1 984
210 3/5/2020 21:40:33 58 / 80 Nguyễn Hương Quế 08-12-2002 12a10 thpt yên định 1 450
211 3/5/2020 21:40:35 26 / 80 Lê thị linh 20/01/2002 THPT yên định 1 1000
212 3/5/2020 21:40:35 58 / 80 Lê Thị Thu Trang 12A9 trường THPT Yên Định 1 500
213 3/5/2020 21:40:42 60 / 80 Lưu Thị Ngà 12a11,THPT Yên Định 1 300
214 3/5/2020 21:40:43 64 / 80 Nguyễn thị tuyết 10/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 600
215 3/5/2020 21:40:47 40 / 80 Pham thi diep 12a6 596
216 3/5/2020 21:40:48 40 / 80 Nguyễn Thế Anh.30/05/2002 12b6.THPT Yên Định 1 2567
217 3/5/2020 21:40:57 42 / 80 Phạm văn hiếu ,01/11/2002 12b4, trường THPT yên định 1 205
218 3/5/2020 21:41:05 48 / 80 Nguyễn Thị Loan  12A6 1000
219 3/5/2020 21:41:09 54 / 80 Nguyễn Thị Thảo 12A10,THPT Yên Định 1 999
220 3/5/2020 21:41:14 56 / 80 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 Yên Định 1 450
221 3/5/2020 21:41:17 46 / 80 Trần Thị Phượng 23/05/2002 12A9 435
222 3/5/2020 21:41:20 44 / 80 Trần vân quỳnh 12a11 thpt yđ 1 341
223 3/5/2020 21:41:21 60 / 80 Lê Thị Nhung  12A8 250
224 3/5/2020 21:41:42 34 / 80 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, Trường THPT Yên Định 1 500
225 3/5/2020 21:41:45 66 / 80 Trịnh Thị Phương Linh 12A9 350
226 3/5/2020 21:41:59 52 / 80 Lê Thị Thu Hương  12A7 525
227 3/5/2020 21:42:11 50 / 80 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8 452
228 3/5/2020 21:42:15 62 / 80 Vũ Thị Hồng 12A9, THPT Yên Định 1  345
229 3/5/2020 21:42:15 20 / 80 Phạm thu phương 12a10 300
230 3/5/2020 21:42:19 44 / 80 Phan Diễn, 12/12/2002 12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 12345
231 3/5/2020 21:42:20 54 / 80 Nguyễn Thị Tú Anh 12A10, trường THPT Yên Định 1 677
232 3/5/2020 21:42:28 52 / 80 Nguyễn Thùy Linh 12a7, THPT Yên Định 1 200
233 3/5/2020 21:42:29 62 / 80 Lê Thị Lan Anh 12/10 12a11 657
234 3/5/2020 21:42:32 52 / 80 Lê Uyên THPT Yên Định 1 270
235 3/5/2020 21:42:35 54 / 80 Nguyễn Mi Dung, 1/8/2002 Trường THPT Võ Nguyên Giáp, 12C4 100
236 3/5/2020 21:42:38 38 / 80 Trịnh Thị Hoa,23042002 Lớp 12a6, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 800
237 3/5/2020 21:42:41 56 / 80 Nguyễn Khánh Ly 12A8, THPT Yên Định 1 787
238 3/5/2020 21:42:41 48 / 80 Lê Như Quỳnh, 02/11/2002 12A10,thpt yên định 1 510
239 3/5/2020 21:42:43 46 / 80 Trịnh Thị Nhung 12a9 300
240 3/5/2020 21:42:45 56 / 80 Lê Tiểu Linh 12A7,THPT Yên Định 1 342
241 3/5/2020 21:42:48 54 / 80 BÙI THỊ HÀ, 01/07/2002 12A8, THPT YÊN ĐỊNH 1 500
242 3/5/2020 21:42:59 66 / 80 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11,THPT Yên Định 1 660
243 3/5/2020 21:43:06 62 / 80 Lê ZThij Lan Anh , 24/01/2002 12a8. THPT Yên Định 1 350
244 3/5/2020 21:43:06 56 / 80 Trịnh Thị Thắm, 21/09/2002 12A5 500
245 3/5/2020 21:43:12 58 / 80 Bùi duy đức ,30/06/2002 12b4, trường thpt yên định 1 200
246 3/5/2020 21:43:23 62 / 80 Lê Công Đạt, 32/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
247 3/5/2020 21:43:35 40 / 80 Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 12B2. THPT Yên Định 1 200
248 3/5/2020 21:43:35 40 / 80 Phạm Ngọc hùng12/7/2002 12b6 31
249 3/5/2020 21:43:38 50 / 80 Phan thùy linh 24/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 111112
250 3/5/2020 21:43:47 54 / 80 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, thpt yên định 1 400
251 3/5/2020 21:43:52 28 / 80 Trịnh Văn Long , 23/5/2002 12A9, THPT Yên Định 1 2300
252 3/5/2020 21:44:05 44 / 80 Hoàng Thị Thương 17/11/2002 12A6 THPT Yên Định 1 1000
253 3/5/2020 21:44:06 42 / 80 Nguyễn Thị lương, 08/10/2002 12b6, THPT yên định 1 500
254 3/5/2020 21:44:10 50 / 80 Kiên, 08/12/2002 12a11 450
255 3/5/2020 21:44:20 66 / 80 Phạm Thị Huyền Trang, 02/07/2002 12A8, Trường THPT Yen Định I 600
256 3/5/2020 21:44:26 52 / 80 Lê Đức Thắng,  19/12/2001 12A6 , THPT Yên Định 1 2600
257 3/5/2020 21:44:34 70 / 80 Nguyễn Thị Lan Hương,11/05/2002 Thpt Yên Định 1 898
258 3/5/2020 21:44:41 20 / 80 Nguyễn văn ba, 240202 12A11,THPT Yên Định 1 55
259 3/5/2020 21:44:42 60 / 80 Sakura😇😇 Thpt yên định 1 6 1
260 3/5/2020 21:44:53 60 / 80 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12A9, trường thpt Yên Định 1 1000
261 3/5/2020 21:44:56 68 / 80 Lê Thị Phương Thảo 07 11 2002 12A9 THPT Yên Định 1 500
262 3/5/2020 21:45:00 46 / 80 Nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT yên định 1 1000
263 3/5/2020 21:45:04 60 / 80 Trần Thị Huế 05/12/2002 12A8 THPT Yên Định 1 546
264 3/5/2020 21:45:04 36 / 80 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 Lớp 12A6 THPT Yên Định 1 700
265 3/5/2020 21:45:05 36 / 80 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
266 3/5/2020 21:45:11 22 / 80 Nguyễn Thị Trang .28-02-2002 12A9 THPT Yên Định 1 203
267 3/5/2020 21:45:18 46 / 80 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 642
268 3/5/2020 21:45:30 38 / 80 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7 , THPT Yên Định 1 1000
269 3/5/2020 21:45:41 38 / 80 Vũ văn khải 12b4 THPT yên định 1 1059
270 3/5/2020 21:45:42 50 / 80 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Định 1  154
271 3/5/2020 21:45:43 56 / 80 Lưu Thùy Trang  12A7, THPT Yên Định 1 411
272 3/5/2020 21:45:43 62 / 80 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8  trường THPT Yên Định 1 650
273 3/5/2020 21:45:46 44 / 80 Đỗ Thị Hồng Nhung 12A10, THPT Yên Định 1 400
274 3/5/2020 21:45:48 32 / 80 Lưu Quang Nhật 12B4 1
275 3/5/2020 21:45:53 44 / 80 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 1000
276 3/5/2020 21:45:54 44 / 80 Lê Phương Ly ,16-10-2002 12a10 ,THPT Yên Định 1 360
277 3/5/2020 21:46:00 52 / 80 Lê Thị Lý - 04/10/2002 12b3 - THPT Yên định 1 500
278 3/5/2020 21:46:10 44 / 80 Ngô Thị Ánh 12b4, trường thpt yên định 1 355
279 3/5/2020 21:46:10 44 / 80 Lê Thị Kiều Anh 12a11 Yên định 1 1000
280 3/5/2020 21:46:21 46 / 80 Nguyễn Văn Linh, 25/05/2002 12a6,THPT Yên Định 1  234
281 3/5/2020 21:46:28 38 / 80 Nguyễn Mỹ Duyên. 28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1 90
282 3/5/2020 21:46:31 40 / 80 Lê Thị Linh 01022002 12A8 500
283 3/5/2020 21:46:38 44 / 80 trịnh trung minh,25092002 12b666666666666666666 3688668
284 3/5/2020 21:46:52 40 / 80 Mai Thị Thanh Thuỳ  12B3,Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1530
285 3/5/2020 21:46:53 36 / 80 Lê Thị Linh,05/10/2002 12A11, trường THPT Yên Định 1 397
286 3/5/2020 21:47:04 24 / 80 Trần Quốc Tuấn 06092002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 40000
287 3/5/2020 21:47:05 42 / 80 Trần lan anh 12a7 234
288 3/5/2020 21:47:12 50 / 80 Lê Thị Hòab  12b4 400
289 3/5/2020 21:47:12 36 / 80 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 45
290 3/5/2020 21:47:13 60 / 80 Nguyễn thị Quỳnh  12a10, Thpt yên định 1 900
291 3/5/2020 21:47:33 34 / 80 Trịnh thị triệu anh 30/01/2002 12b5 THPT YÊN ĐỊNH 1 628
292 3/5/2020 21:47:38 46 / 80 Lê Thị Ánh Tuyết, 11/08/2002 12A11 , THPT Yên Định 1 299
293 3/5/2020 21:47:39 62 / 80 Lê Thu Phương_05/06/2002 12A8_THPT Yên Định 1 650
294 3/5/2020 21:47:41 42 / 80 nguyễn thị hằng  12a10 , thpt yên định 1 179
295 3/5/2020 21:47:46 60 / 80 Thiều Thị Nga  12A6 yd1 670
296 3/5/2020 21:47:51 40 / 80 Trương văn hưng 16082002 12b6 thpt yên định 1 1500
297 3/5/2020 21:47:54 38 / 80 lê Hồng Nhung  08/02/2002 12A11, thpt Yên Định 1` 2000
298 3/5/2020 21:47:56 56 / 80 Trần Trịnh Phi Long 12B3,THPT Yên Định 1  2100
299 3/5/2020 21:47:59 48 / 80 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 thpt yên định 1 10000
300 3/5/2020 21:48:01 40 / 80 Khương Thị Trang 12B2 Trường THPT Yên Đinh 1 400
301 3/5/2020 21:48:02 66 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8, thpt yên định 1 380
302 3/5/2020 21:48:02 50 / 80 Nguyễn Thị Hằng 02-08-2001 12A6 Yên Định 1 200
303 3/5/2020 21:48:09 64 / 80 Lê Đức Toàn 12a8 763
304 3/5/2020 21:48:09 50 / 80 VŨ QUỲNH 19/05 12A10 thpt Yên Định 1                             576
305 3/5/2020 21:48:18 62 / 80 Nguyễn Lan Anh 12A8 356
306 3/5/2020 21:48:27 62 / 80 Trần văn thiên 12a11 500
307 3/5/2020 21:48:32 48 / 80 Lê Anh Tuấn 12A10 Yện Định1 500
308 3/5/2020 21:48:35 48 / 80 Đàm Thị Lọc  12b1 2345
309 3/5/2020 21:48:41 62 / 80 Trịnh Hương Giang ,01/04/2002 12a6 , THPT yên định 1 600
310 3/5/2020 21:48:47 40 / 80 Lê Hồng 12A4 350
311 3/5/2020 21:49:02 64 / 80 Le thi Nga 12A8. yen dinh 1 100
312 3/5/2020 21:49:04 36 / 80 Trịnh Hông Anh,15-07_2002 12B5,THPT yên định 1 600
313 3/5/2020 21:49:06 44 / 80 Lê Thị Chinh  12b6 642
314 3/5/2020 21:49:06 66 / 80 Nguyễn Nhật Long 12a9 200
315 3/5/2020 21:49:06 60 / 80 Nguyễn Hải Anh 12a6 Yd1 600
316 3/5/2020 21:49:09 54 / 80 Lê Phương Anh - 10/11/2002 1 300
317 3/5/2020 21:49:23 36 / 80 trịnh duy tâm,16/08/2002 12b6,yên định 1 5689
318 3/5/2020 21:49:24 38 / 80 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 650
319 3/5/2020 21:49:32 48 / 80 Trịnh Thị Thu Hà 12a11 468
320 3/5/2020 21:49:41 58 / 80 Hoàng Vũ Ngọc Ánh,22-09-2002 12A7, THPT Yên Định 1 325
321 3/5/2020 21:49:47 20 / 80 Lê Thế Lương Yên Định 1 1
322 3/5/2020 21:49:55 38 / 80 Lê thị thanh thương,23/10/2002 12b6 55566
323 3/5/2020 21:50:02 26 / 80 Bùi thị linh 12/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 2000
324 3/5/2020 21:50:02 46 / 80 Lê Thị Loan  12B4  Chào 630
325 3/5/2020 21:50:11 50 / 80 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9 , trường THPT Yên Định 1 600
326 3/5/2020 21:50:29 60 / 80 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 9999
327 3/5/2020 21:50:31 32 / 80 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
328 3/5/2020 21:50:40 36 / 80 Lại Thị Phương 13 08 2002  12B5 Trường THPT Yên Định 1 400
329 3/5/2020 21:50:42 48 / 80 Khương Văn Tỵ  12B2 , THPT Yên Định 1 2222
330 3/5/2020 21:50:54 44 / 80 lê thị ngọc 22/09/2002 12A4 Trường Thpt Yên Định 1 614
331 3/5/2020 21:50:55 34 / 80 Lê thị thu an 29/7/2002 12a10 THPT YÊN ĐỊNH 1 450
332 3/5/2020 21:51:16 58 / 80 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12b6 Trường thpt yên định 1 1000
333 3/5/2020 21:51:28 62 / 80 Trịnh Trọng Minh 04/07/2002 12B6, Trường THPT Yên Định 1 1100
334 3/5/2020 21:51:53 38 / 80 Trịnh Thị Hoa  12a10 500
335 3/5/2020 21:52:26 34 / 80 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12b6,Yên Định I 1111
336 3/5/2020 21:52:39 44 / 80 Nguyễn Thị Hạnh,23/3/2002 12A11, THPT Yên Định1 1000
337 3/5/2020 21:53:15 40 / 80 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7 trường thpt yên định 1 600
338 3/5/2020 21:53:16 40 / 80 Vũ Xuân Mạnh,13/04/2002 12b6,Trường THPT Yên định 1 999
339 3/5/2020 21:53:19 56 / 80 Nguyễn Thị Thu Oanh  lớp 12A11, THPT Yên Định 1 478
340 3/5/2020 21:53:27 38 / 80 Trịnh thị phương anh 12a11 trường thpt yên định 1 200
341 3/5/2020 21:53:30 34 / 80 Trần Thị Dung 13/04/2002 12A6 THPT Yên Định 1 600
342 3/5/2020 21:53:32 34 / 80 lê thi giang , 29/06/2002 12b7,thpt yên định 1 1000
343 3/5/2020 21:53:36 56 / 80 Nguyễn Thị Bình 20 tháng 3 năm 2002 12A 7 trung học phổ thông Yên Định 1 150
344 3/5/2020 21:53:48 44 / 80 Lê Thúy Hiề 12a11 yên định 1 1638
345 3/5/2020 21:54:12 48 / 80 Lê thị tuyết chinh , 15042002 12b6 , thpt yên định 1 31
346 3/5/2020 21:54:17 46 / 80 Trịnh Q. 24/01/2020 12, trường thpt yên định 1 50
347 3/5/2020 21:54:18 52 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 trường thpt yên định 1 500
348 3/5/2020 21:54:43 48 / 80 Ngô Thị Hà 20/02 12A10 Trường THPT Yên Định 1 500
349 3/5/2020 21:54:48 30 / 80 Trịnh Thúy Hằng, 27/08/2002 12B2 , Trường THPT Yên Định 1 555
350 3/5/2020 21:54:48 26 / 80 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
351 3/5/2020 21:55:52 36 / 80 Phạm Thị Thu 12b4 20
352 3/5/2020 21:56:16 54 / 80 Trương Thị Giang 12A9 999
353 3/5/2020 21:56:42 52 / 80 Trịnh Thị Thúy  12A8 625
354 3/5/2020 21:57:34 48 / 80 trần tiến đạt 12B3, THPT yên định 1 500
355 3/5/2020 21:57:35 72 / 80 Lê thị thùy dương  Lớp 12B2 trường thpt yên định 1  500
356 3/5/2020 21:58:57 26 / 80 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12B5 THPT YÊN ĐỊNH 1 880
357 3/5/2020 21:59:11 20 / 80 Trịnh thị duyên.20/10/2001 12b6 .trhpt yên định 1 346
358 3/5/2020 21:59:57 24 / 80 Nguyễn Đức Anh 12b7, thpt yên định 1 250000
359 3/5/2020 22:00:54 52 / 80 Ngô hùng lương 12B4 450
360 3/5/2020 22:03:51 54 / 80 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 200
361 3/5/2020 22:04:46 18 / 80 Trang A10 630
362 3/5/2020 22:04:48 20 / 80 Nguyễn văn thủy,03/04/2002 12A6,yên định 1 685
363 3/5/2020 22:06:29 52 / 80 Trịnh đăng nguyên  12B1 , THPT Yên Định 1 1700
364 3/5/2020 22:07:09 50 / 80 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 200
365 3/5/2020 22:07:32 16 / 80 Vũ thị Thúy 24042002 12b5 THPT Yên Định 1 1000
366 3/5/2020 22:11:32 52 / 80 Lê Thị Thúy Ngàn 12a6 thpt yên định 1 39
367 3/5/2020 22:13:05 34 / 80 đinh ngọc lan 0y6 11 2002 12b2 thpt yên định 1 500
368 3/5/2020 22:17:10 62 / 80 Dung 15032002 Thpt yên định 1 12a11 1997
369 3/5/2020 22:17:28 34 / 80 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4,trường THPT Yên Định 1 670

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây