KẾT QUẢ THI THỬ MÔN GDCD 20H NGÀY 03/05/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 22:55
KẾT QUẢ THI THỬ MÔN GDCD 20H NGÀY 03/05/2020
TT Thời gian nạp Điểm GDCD Họ tên, ngày sinh: Lớp, trường THPT: Dự đoán
1 5/3/2020 21:52:14 22 / 80 Trịnh Thị  Hằng 12A7,THPT Yên Định 1 365
2 5/3/2020 21:52:32 24 / 80 Trịnh Hữu Nhân 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 999
3 5/3/2020 21:53:33 32 / 80 a a 254
4 5/3/2020 21:54:14 20 / 80 Nguyễn quang huy 23/10/2002 12A10 trường thpt yên định 1 565
5 5/3/2020 21:54:35 14 / 80 Bùi duy đức ,30/06/2002 12b4, trường thpt yên định 1 120
6 5/3/2020 21:55:11 22 / 80 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 trường thpt yên định 1 100
7 5/3/2020 21:55:16 14 / 80 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 650
8 5/3/2020 21:55:17 10 / 80 Dương việt hưng 12a9 yên định 1 789
9 5/3/2020 21:55:19 20 / 80 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 3100
10 5/3/2020 21:55:33 24 / 80 Nguyễn Duy Thanh,28/11/2002 12b5, trường thpt yên định 1 600
11 5/3/2020 21:55:50 20 / 80 Lê thị hoa,21/03/2002 12b2,THPT YÊN ĐỊNH1 1111
12 5/3/2020 21:55:58 16 / 80 Trịnh Văn Hùng 1/12/2002 12B5 THPT Yên Định 1 708
13 5/3/2020 21:56:02 20 / 80 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2092 12B4 ,Trường THPT Yên Định 1 567
14 5/3/2020 21:56:04 34 / 80 Trịnh Ngọc Cường 17/03/2001 12b2 thpt yên định 1 879
15 5/3/2020 21:56:08 26 / 80 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định 1 686
16 5/3/2020 21:56:21 18 / 80 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 300
17 5/3/2020 21:56:30 24 / 80 Trịnh Văn Dương 27/07/2002 12B3. THPT yên định 1 219277
18 5/3/2020 21:56:42 24 / 80 Bùi  Văn Trường  21/04/2002 12B2 THPT Yên Định 1 789
19 5/3/2020 21:57:34 24 / 80 nguyễn hữu kiên 12b3 thpt yên định 1 1000
20 5/3/2020 21:57:37 18 / 80 Trịnh xuân duy 12a4 800
21 5/3/2020 21:58:07 16 / 80 Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 12A9 THPT Yên Định 1 890
22 5/3/2020 21:58:59 26 / 80 Trịnh Thúy Hằng, 27/08/2002 12B2 , Trường THPT Yên Định 1 555
23 5/3/2020 21:59:05 20 / 80 vũ văn thắng 12b3 yendinh1 335
24 5/3/2020 21:59:17 22 / 80 Nguyễn Thị Tuyết 20/06/2002 12a9 trường THPT yên định 1 540
25 5/3/2020 21:59:37 28 / 80 Lê thị hà,16/09/2002 Lớp 12b3,thpt yên định 1 200
26 5/3/2020 21:59:54 16 / 80 Vũ thị Thúy_ 24042002 12b5 THPT Yên Định 1 100
27 5/3/2020 21:59:58 24 / 80 Lê thị thùy dương  Lớp 12B2 trường thpt yên định 1  500
28 5/3/2020 22:01:34 22 / 80 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  700
29 5/3/2020 22:01:46 16 / 80 Trần Công Minh, 01/03/2002 12B3, THPT Yên Định 1 43
30 5/3/2020 22:01:54 24 / 80 Hoàng Ngọc Ánh ,22/08/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 231
31 5/3/2020 22:02:37 12 / 80 Lê Thị Yên 12b4 TTHPT Yên Định 1 100
32 5/3/2020 22:02:48 16 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 12b5 350
33 5/3/2020 22:02:54 14 / 80 Nguyễn Văn Thủy,03/04/2002 12A6,yên định 1 600
34 5/3/2020 22:03:54 24 / 80 Vũ Thị Hiền 12B2 850
35 5/3/2020 22:04:09 12 / 80 Phạm Thị Hằng 11/07/2002 12B2 THPat Yên Định1 200
36 5/3/2020 22:04:52 32 / 80 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5, THPT Yên Định 1 100
37 5/3/2020 22:05:03 24 / 80 Lê thị tú hà 03112002 12A6 0
38 5/3/2020 22:05:12 18 / 80 Ngô thị thảo, 25/01/2002 12b5, THPT YÊN ĐiNH 1 848
39 5/3/2020 22:05:30 18 / 80 Trịnh Văn Long , 23/5/2002 12A9 , THPT yên Định 1 2300
40 5/3/2020 22:05:47 14 / 80 Đào thị bình , 19052002 12b7 , trường thpt yên định 1 100
41 5/3/2020 22:06:28 18 / 80 Trang  A10 639
42 5/3/2020 22:06:59 44 / 80 Trịnh Thị Hồng Yên Định 1 600
43 5/3/2020 22:08:48 24 / 80 Nguyễn Đức Anh 12b7, thpt yên định 1 67890
44 5/3/2020 22:09:19 20 / 80 Vũ thị duyên 29 07 2002 12a9 thptyendinh1 1000
45 5/3/2020 22:10:00 44 / 80 Nguyễn hoàng Thái  12a11 900
46 5/3/2020 22:10:12 10 / 80 Nguyễn Thị Thu 12B3 100000
47 5/3/2020 22:10:56 40 / 80 Trần thị linh, 04/01/2002 12b5,yd1 300
48 5/3/2020 22:11:26 30 / 80 Lương Hoàng Anh 12b3 yên định 1 599
49 5/3/2020 22:11:50 48 / 80 Trần lan anh 12a7 123
50 5/3/2020 22:11:58 44 / 80 Nguyễn thị thắm  12a8 300
51 5/3/2020 22:12:07 46 / 80 Lê Thị Hồng 12A11 747
52 5/3/2020 22:12:20 34 / 80 Hoàng Thị Thảo 06102002 12a6 THPT yên Định I 300000
53 5/3/2020 22:12:34 36 / 80 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 thpt yên định 1 10000
54 5/3/2020 22:12:41 52 / 80 Trịnh Thị Tuyên 12A8 1
55 5/3/2020 22:12:42 54 / 80 Trịnh thị ánh 12b7 thpt yên định 1 500
56 5/3/2020 22:12:44 50 / 80 Trịnh Thị Thuý Lớp 12a9 Trường THPT Yên Định 1 430
57 5/3/2020 22:12:46 48 / 80 Trịnh Thị Hằng 12B3 390
58 5/3/2020 22:12:48 24 / 80 Lê xuân hà,22 12b5, yên định1 600
59 5/3/2020 22:13:26 52 / 80 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 12A6,thpt yên định 1 220
60 5/3/2020 22:13:26 68 / 80 Lê Thị Chinh  12b6 560
61 5/3/2020 22:13:40 44 / 80 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 300
62 5/3/2020 22:14:04 54 / 80 Lưu Khánh Huyền 12A7, THPT Yên Định 1 389
63 5/3/2020 22:14:14 50 / 80 Khương Ngọc Anh, 15/03/2002 12B1,THPT Yên Định 1 450
64 5/3/2020 22:14:29 56 / 80 Đào Thị Khánh Linh 12A10 300
65 5/3/2020 22:14:31 22 / 80 Hoàng Thị Quỳnh02/03/2002  Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 200000000
66 5/3/2020 22:14:43 58 / 80 Nguyễn Văn Hải 12B1 800
67 5/3/2020 22:14:54 44 / 80 Lê Thị Thương, 27/04/2002 12b2 , Yên Định 1 300
68 5/3/2020 22:15:06 50 / 80 Lê thị thu trang 292002 12a8 576
69 5/3/2020 22:15:18 48 / 80 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 12a11 480
70 5/3/2020 22:15:24 48 / 80 Tran Thi Hong Tham 12a8, thpt yen dinh 1 666
71 5/3/2020 22:15:27 54 / 80 Ngo Thanh Ha 12A7 275
72 5/3/2020 22:15:31 58 / 80 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1 390
73 5/3/2020 22:15:36 46 / 80 Sakura😇😇 Thpt Yên định 1 6 0
74 5/3/2020 22:15:51 46 / 80 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 337
75 5/3/2020 22:16:01 42 / 80 Trịnh thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 925
76 5/3/2020 22:16:10 38 / 80 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT Yên Định 1 300
77 5/3/2020 22:16:18 56 / 80 Lưu Thị Ngà 12a11 300
78 5/3/2020 22:16:22 58 / 80 Đinh Thị Trà My 12A11 600
79 5/3/2020 22:16:34 56 / 80 Phạm Văn Toàn, 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 500
80 5/3/2020 22:16:35 52 / 80 Lê Thị Thúy Nga 12A7 275
81 5/3/2020 22:16:49 44 / 80 nguyễn thị ngọc hà 20102002 12b7 thpt yên đụnh 1 70000000
82 5/3/2020 22:17:02 38 / 80 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 21
83 5/3/2020 22:17:03 42 / 80 Ngô Thị Ánh 12b4, trường thpt yên định 1 358
84 5/3/2020 22:17:16 30 / 80 Hoàng Thị Thùy Linh 12b4. THPT Yên Định 1 234
85 5/3/2020 22:17:28 66 / 80 Nguyễn thị tuyết 10/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 420
86 5/3/2020 22:17:44 46 / 80 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
87 5/3/2020 22:17:47 42 / 80 Nguyễn Thùy Linh 12a7 495
88 5/3/2020 22:18:03 62 / 80 Le Công Đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1  1900
89 5/3/2020 22:18:12 52 / 80 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12b5 trường THPT Yên Định 1 708
90 5/3/2020 22:18:21 50 / 80 Nguyễn Thị Bình  12b3 709988
91 5/3/2020 22:18:29 48 / 80 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yến Định 1 780
92 5/3/2020 22:18:29 54 / 80 Lê Thị Phương Thảo 07 11 2002 12A9 THPT Yên Định 1 500
93 5/3/2020 22:18:37 58 / 80 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 789
94 5/3/2020 22:18:41 62 / 80 Trịnh Thị Ngân  12A8 475
95 5/3/2020 22:18:41 60 / 80 Trinh thu hoài  12b1 500
96 5/3/2020 22:18:43 48 / 80 Nguyễn Hương Giang 16/ 07/ 2002 12a9 THPT Yên Định 1 400
97 5/3/2020 22:18:46 64 / 80 Lê Đức Toàn 12a8 763
98 5/3/2020 22:18:53 66 / 80 Lê văn kiên 02/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 420
99 5/3/2020 22:18:58 54 / 80 Lê Thị Kiều Anh 12a11 1000
100 5/3/2020 22:19:07 64 / 80 Nguyễn Lan Anh 20 04 2002 12a8 321
101 5/3/2020 22:19:10 48 / 80 Lê An Duy 12A10 THPT yên định 1 001010101010
102 5/3/2020 22:19:13 50 / 80 Nguyễn Thị Phương Anh , 02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 460
103 5/3/2020 22:19:20 56 / 80 Lê Thị Nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1 489
104 5/3/2020 22:19:22 46 / 80 Mai Thị Thanh Thuỳ  12b3 535
105 5/3/2020 22:19:24 36 / 80 Ins:_lth_1212 11 500
106 5/3/2020 22:19:26 36 / 80 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 , THPT Yên Định 1 1000000000
107 5/3/2020 22:19:37 44 / 80 Nguyễn Thị Hoà  12b3 Yên Định 1 600
108 5/3/2020 22:19:38 58 / 80 Lê Uyên 12A7, THPT Yên Định 1 277
109 5/3/2020 22:19:40 52 / 80 Trần Công Hiếu  12a8 200
110 5/3/2020 22:19:43 42 / 80 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 600
111 5/3/2020 22:19:44 56 / 80 Mai Thị Nguyệt 12A7 400
112 5/3/2020 22:19:45 32 / 80 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 2 629
113 5/3/2020 22:19:55 42 / 80 Nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT yên đinh 1 1000
114 5/3/2020 22:19:58 40 / 80 Nhật 12B4 1
115 5/3/2020 22:20:06 66 / 80 Bùi Thị Hà,01/07/2002 12A8,THPT Yên Định 1 300
116 5/3/2020 22:20:15 42 / 80 Lê thị hương 12a11 35
117 5/3/2020 22:20:19 52 / 80 lê tiến thành 26/05/2001 12b3 thpt yên định 1000
118 5/3/2020 22:20:22 42 / 80 Lại Thị Phương 13 08 2002  12B5 Trường THPT Yên Định 1 400
119 5/3/2020 22:20:32 42 / 80 Lê Xuân Hiếu 12b3 YD 1 888
120 5/3/2020 22:20:34 52 / 80 Nguyễn Đình Đại  Lớp 12B3 THPT YÊN ĐỊNH 1 735
121 5/3/2020 22:20:40 68 / 80 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
122 5/3/2020 22:20:45 52 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 1500
123 5/3/2020 22:20:45 24 / 80 Hoàng Thị Hương Giang 12b5 256
124 5/3/2020 22:20:46 10 / 80 Trần Thị Dung 13/04/2002 12a6 THPT Yên Định 1 500
125 5/3/2020 22:20:47 60 / 80 Vũ văn khải 12b4 THPT yên định 1 1059
126 5/3/2020 22:20:50 44 / 80 Ngô thị thùy trang,23/03/2002 12b2,thpt yên định 1 200
127 5/3/2020 22:20:50 44 / 80 Nguyễn Tiến Dũng 12A8, THPT Yên Định 1 333
128 5/3/2020 22:20:57 48 / 80 Bùi thị linh 12/06/2002  12B6 THPT Yên Định 1 2000
129 5/3/2020 22:21:03 52 / 80 Phạm thị Phương Thảo ,19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 780
130 5/3/2020 22:21:07 54 / 80 Lê Thị Thu Hương  12a7  245
131 5/3/2020 22:21:11 54 / 80 Trương Thị Lan Anh 12a9 1000
132 5/3/2020 22:21:12 44 / 80 Pham thi diep 12a6 563
133 5/3/2020 22:21:12 60 / 80 Kiên, 08/12/2002 12a11 420
134 5/3/2020 22:21:14 42 / 80 Trần Quốc Tuấn 06-09-2001 12A6 Trường THPT Yên Định 1 4000
135 5/3/2020 22:21:20 42 / 80 Trịnh thị hạnh 26/07/2002 12a9 thpt yên định 1 350
136 5/3/2020 22:21:21 70 / 80 Trịnh Thị Thương 02-07-2002 12A6 THPT Yên Định 1 102
137 5/3/2020 22:21:24 58 / 80 Lê Phương Ly 12A10 ,THPT Yên Định 1 360
138 5/3/2020 22:21:27 48 / 80 Vũ thị hạnh, 23/03 12b3 ,thpt yên định 1 1682
139 5/3/2020 22:21:30 58 / 80 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11,THPT Yên Định 1 660
140 5/3/2020 22:21:34 50 / 80 Đinh Quang Hoàng ngày 14 tháng 9 năm 2002 Lớp 12b3 trường THPT Yên Định 1 1000
141 5/3/2020 22:21:47 62 / 80 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, THPT Yên Định 1 400
142 5/3/2020 22:21:48 62 / 80 Nguyễn Khánh Ly 12A8, THPT Yên Định 1 500
143 5/3/2020 22:21:49 52 / 80 lê hồng nhung 08/02/2002 12A11, thpt Yên Định 1 700
144 5/3/2020 22:21:49 60 / 80 Trần Trịnh Phi Long 12B3,THPT Yên Định 1 1009
145 5/3/2020 22:21:50 30 / 80 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 10000
146 5/3/2020 22:21:43 60 / 80 Lê Thị Linh  12a11. Trường thpt yên định 1 639
147 5/3/2020 22:21:51 42 / 80 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, Trường THPT Yên Định 1 500
148 5/3/2020 22:22:02 40 / 80 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 thpt yên định 1 1000
149 5/3/2020 22:22:03 54 / 80 Trịnh thị thảo diệp 12a9 350
150 5/3/2020 22:22:07 52 / 80 Ltna2808 12a11 234
151 5/3/2020 22:22:19 60 / 80 giáp trịnh đời loan  12a9 600
152 5/3/2020 22:22:22 58 / 80 Lê Thị Ngọc Thư 12A11 THPT Yên Định 1 400
153 5/3/2020 22:22:25 44 / 80 Nguyễn văn ba,240202 12A11, THPT Yên Định 1 55
154 5/3/2020 22:22:26 46 / 80 Trịnh Đình Nam 12A10 1000
155 5/3/2020 22:22:27 58 / 80 Nguyễn Thị Loan  12A6 1000
156 5/3/2020 22:22:31 46 / 80 Nguyễn thị tuyết 21-05-2002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
157 5/3/2020 22:22:36 34 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh 14/04 12a8 600
158 5/3/2020 22:22:41 62 / 80 Nguyễn Thuỳ Trang 14072002 12a9 211
159 5/3/2020 22:22:42 54 / 80 Trịnh Quỳnh Trang Lớp 12a7 222
160 5/3/2020 22:22:46 42 / 80 nấy mờ :v  yên định 1 1
161 5/3/2020 22:22:49 26 / 80 Trương Văn Hưng 16.08.2002 12b6 thpt yên định 1 1500
162 5/3/2020 22:22:53 74 / 80 Lê Thị Hương 12A10- THPT YÊN ĐỊNH 1 321
163 5/3/2020 22:22:54 50 / 80 Lê Văn Quyền 12A10 1000000
164 5/3/2020 22:22:55 50 / 80 Trịnh thị khánh ly.22-3-2002 12b3,thpt yên định 1 1238
165 5/3/2020 22:22:56 54 / 80 Lê Văn Đạt 12b1 690
166 5/3/2020 22:23:11 60 / 80 Lê Thị Lý - 04/10/2002 12B3 350
167 5/3/2020 22:23:14 30 / 80 Nguyễn thị hồng(31/07/2002) 12b7 thpt yên định 1 233
168 5/3/2020 22:23:16 62 / 80 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12B6 , Yên Định 1 1111
169 5/3/2020 22:23:26 44 / 80 Lê Thị Ánh Tuyết 11/08/2002 12A11 THPT Yên Định 1 200
170 5/3/2020 22:23:28 52 / 80 Vũ Thương Huyền 28/8/2002 12A11 THPT Yên Định 1 1000
171 5/3/2020 22:23:30 62 / 80 Lê Thị Nhung  12A8 250
172 5/3/2020 22:23:44 64 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8, thpt yên định 1 380
173 5/3/2020 22:23:47 62 / 80 Llê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12B6 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 1900
174 5/3/2020 22:23:49 52 / 80 trịnh đăng khoa17052002 12b6 999
175 5/3/2020 22:23:50 64 / 80 Phạm văn hiếu , 01/11/2002 12b4 , trường THPT yên định 1 95
176 5/3/2020 22:23:55 46 / 80 Lê Tiểu Linh 12A7,THPT Yên Định I 242
177 5/3/2020 22:23:57 36 / 80 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,thpt yên định 1 820
178 5/3/2020 22:24:18 42 / 80 Trịnh Đào Ngọc Mai 12a8 1000
179 5/3/2020 22:24:22 48 / 80 trịnh trung minh, 25092002 12b66666666666666666 368680068
180 5/3/2020 22:24:23 12 / 80 Nguyễn kháng huyền 12a10, thpt yên định 1 333
181 5/3/2020 22:24:25 54 / 80 Khương Thị Trang  12B2 Truong THPT Yên Định 1 400
182 5/3/2020 22:24:25 62 / 80 Trịnh thị Nhung 12a9 300
183 5/3/2020 22:24:29 50 / 80 Trần Hải Triệu 26/07/2002 12a9 trường thpt yên định 1 345
184 5/3/2020 22:24:31 64 / 80 Trịnh Trọng Minh. 04/072002 12 B6, Trường THPT Yên Định 1 650
185 5/3/2020 22:24:35 52 / 80 Nguyễn Thị lương, 08/10/2002 12b6,thpt yên định 1 3456
186 5/3/2020 22:24:38 56 / 80 Phạm Thị Nhung 29-03-2002 12A9 trường THPT Yên Định 1 500
187 5/3/2020 22:24:43 54 / 80 Lê thị nhung 12a11 505
188 5/3/2020 22:24:47 62 / 80 NGUYỀN THỊ MAI Lớp 12A8 THPT Yên Định 1 555
189 5/3/2020 22:24:49 64 / 80 Hoàng Vũ Ngọc Ánh,22-9-2002 12A7, THPT Yên Định 1 285
190 5/3/2020 22:24:57 62 / 80 Ngô yến Quỳnh lớp 12a6 200
191 5/3/2020 22:25:01 58 / 80 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 799
192 5/3/2020 22:25:02 60 / 80 Trần Thị Phượng  12a9 576
193 5/3/2020 22:25:02 50 / 80 Phan Diễn, 12/12/2002 12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 12345
194 5/3/2020 22:25:02 48 / 80 Nguyễn Văn Linh,25/05/2002 12a6,THPT Yên Định 1 234
195 5/3/2020 22:25:09 54 / 80 Trần vân quỳnh 12a11 313
196 5/3/2020 22:25:18 40 / 80 Vũ Thị Hải Yến  12a8 459
197 5/3/2020 22:25:21 64 / 80 Lê Thị Hồng Giang  12A11  685
198 5/3/2020 22:25:25 40 / 80 Nguyễn Thị Thảo 12A0,THPT Yên Định 1 990
199 5/3/2020 22:25:26 40 / 80 Anh sù 12a3 650
200 5/3/2020 22:25:28 58 / 80 trần tiến đạt  12B3 , THPT yên định 1 500
201 5/3/2020 22:25:28 58 / 80 Lê Thị Phương Thảo  12A11 1
202 5/3/2020 22:25:29 66 / 80 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12a9 343
203 5/3/2020 22:25:35 50 / 80 Nguyễn Thế Anh.30/05/2002 12b6.thpt Yên Định 1 2567
204 5/3/2020 22:25:36 56 / 80 Trinh thị hòa 12a9 721
205 5/3/2020 22:25:38 52 / 80 Le thị tuyết chinh , 15042002 12b6 , thpt yên định 1 31
206 5/3/2020 22:25:39 12 / 80 Vũ Thị Tú, 19/08/2002 12b2 ,yên định 1 500
207 5/3/2020 22:25:41 44 / 80 Lê Thị Thuỳ Linh  12A8 500
208 5/3/2020 22:25:42 58 / 80 Lê Quỳnh Anh 12A11 Trường THPT Yên Định 1 600
209 5/3/2020 22:25:43 66 / 80 Lê Thị Thu Trang Lớp 12A9 trường THPT Yên Định 1 300
210 5/3/2020 22:25:46 38 / 80 Phạm Thu Phương 12a10 500
211 5/3/2020 22:25:47 40 / 80 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6,THPT yên định 1 600
212 5/3/2020 22:25:51 62 / 80 Lưu Thị Kim Chi 12A8 350
213 5/3/2020 22:25:57 44 / 80 Phạm Thị Thu 12b4 20
214 5/3/2020 22:25:57 60 / 80 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định  200
215 5/3/2020 22:26:04 50 / 80 Đàm Thị Lọc  12b1 3245
216 5/3/2020 22:26:04 64 / 80 Nguyễn Phương Thảo  12A10 yên định 1 674
217 5/3/2020 22:26:19 58 / 80 Phạm Thị Thảo, 10\12\2002 12A9 , THPT Định 1 689
218 5/3/2020 22:26:21 40 / 80 Trịnh Quốc Thắng  12b3 667
219 5/3/2020 22:26:23 52 / 80 Ngô Thị Ngân  12A8 500
220 5/3/2020 22:26:34 52 / 80 Nguyễn thị thương, 27/02/2002 12B1, trường THPT Yên Định 1 200
221 5/3/2020 22:26:42 56 / 80 Trần văn thiên 12a11 500
222 5/3/2020 22:26:46 52 / 80 Nguyễn Thị Thu Oanh lớp 12A11. THPT Yên Định 1 478
223 5/3/2020 22:26:55 46 / 80 Le Thi Nga 12A8 100
224 5/3/2020 22:26:57 54 / 80 Nguyễn Thị Thu An 12a10 450
225 5/3/2020 22:27:15 60 / 80 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 748
226 5/3/2020 22:27:16 40 / 80 Khương Văn Tỵ  12b2 , THPT YÊN ĐỊNH 1 33
227 5/3/2020 22:27:27 50 / 80 Trịnh Thị Hoa  12A10 560
228 5/3/2020 22:27:29 50 / 80 Phạm Ngọc hùng 12/7/2002 12b6 31
229 5/3/2020 22:27:30 52 / 80 Vũ Duy Cường , 02/01/2002 12B4 , trường THPT Yên Định 1 650
230 5/3/2020 22:27:30 40 / 80 Trịnh Q, 24/01/2002 12, trường thpt yên định 1 42
231 5/3/2020 22:27:47 54 / 80 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1 450
232 5/3/2020 22:27:48 48 / 80 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 205
233 5/3/2020 22:27:52 56 / 80 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 Lớp 12b3 Trường Trung học phổ thông Yên Định 1  123456
234 5/3/2020 22:28:01 50 / 80 Trịnh thị duyên.20/10/2001 12b6.thpt yên định 1 346
235 5/3/2020 22:28:05 50 / 80 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8 4452
236 5/3/2020 22:28:20 54 / 80 Lê Đức Thắng,  19/12/2001 12A6, THPT Yên Định 1 2550
237 5/3/2020 22:28:26 60 / 80 Trịnh Đăng Nguyên  12b1 , THPT Yên Định 1 1800
238 5/3/2020 22:28:27 66 / 80 Nguyễn Hải Anh 26/10/2002 12a6 YD1 600
239 5/3/2020 22:28:28 56 / 80 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 400
240 5/3/2020 22:28:30 44 / 80 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 45
241 5/3/2020 22:28:37 40 / 80 Trịnh Hồng Anh,15-07-2002 12B5,THPT yên định 1 600
242 5/3/2020 22:28:38 74 / 80 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10 , thpt yên định 1 1
243 5/3/2020 22:28:40 68 / 80 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8 5000
244 5/3/2020 22:28:44 40 / 80 trịnh duy tâm,16/08/2002 12b6,yên định 1 345
245 5/3/2020 22:28:46 36 / 80 Nguyễn Thị Dung 16/10 12b6 , THPT yên định 1 500
246 5/3/2020 22:28:50 54 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh-12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 900
247 5/3/2020 22:28:58 40 / 80 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12b5 THPT YÊN ĐỊNH 1 880
248 5/3/2020 22:29:06 64 / 80 Lê Thị Quỳnh Liên 12A8, THPT Yên Định 1 321
249 5/3/2020 22:29:07 52 / 80 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
250 5/3/2020 22:29:16 68 / 80 Lê Thu Phương 12A8_THPT Yên Định 1 391
251 5/3/2020 22:29:21 48 / 80 Phan thùy linh 24/06/2002 B6 THPT Yên Định 1 11111111
252 5/3/2020 22:29:32 52 / 80 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
253 5/3/2020 22:29:34 58 / 80 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 12A11 Yên Định 1 500
254 5/3/2020 22:29:35 24 / 80 Lê Thị Thanh Thương, 23/10/2002 12b6, thot yên định 1 1000
255 5/3/2020 22:29:41 42 / 80 Nguyễn thị thương 12a11 thpt yên định 1 1000
256 5/3/2020 22:29:56 56 / 80 Cao Việt Hoàng 27/092002 12a11 THPT Yên Định 1 500
257 5/3/2020 22:30:02 58 / 80 Lê thị Dung 12a9 thptyd1 388
258 5/3/2020 22:30:21 60 / 80 TRỊNH THỊ TRIỆU ANH  30/01/2002 12B5 THPT YÊN ĐỊNH 1 468
259 5/3/2020 22:30:40 48 / 80 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3, thpt Yên Định 1 365
260 5/3/2020 22:30:41 50 / 80 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
261 5/3/2020 22:30:48 68 / 80 Phạm Thị Huyền Trang, 02/07/2002 12A8, Trường THPT Yên Định I 600
262 5/3/2020 22:30:52 52 / 80 Khương Thị Hào 12A8, THPT Yên Định 1 470
263 5/3/2020 22:30:56 50 / 80 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6, trường THPT Yên Định 1 640
264 5/3/2020 22:30:57 50 / 80 Nguyễn Nhật Long 12a9 100
265 5/3/2020 22:31:04 36 / 80 Lê thị hiếu 21/11/2002 12a10 thpt yên định 1 798
266 5/3/2020 22:31:04 52 / 80 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 1000
267 5/3/2020 22:31:08 62 / 80 Lê Anh Tuấn 12A10 500
268 5/3/2020 22:31:09 38 / 80 Nguyễn Mỹ Duyên. 28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1  99
269 5/3/2020 22:31:11 26 / 80 Trịnh Thị Hoa, 23042002 Lớp 12a6,trường THPT YÊN ĐỊNH 1 800
270 5/3/2020 22:31:21 40 / 80 Hoàng Thị Minh Anh  12a7 85
271 5/3/2020 22:31:27 64 / 80 Lê Thị Lan Anh.24/01/2002 12a8, THPT  Yên Định 1 350
272 5/3/2020 22:31:27 66 / 80 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 800
273 5/3/2020 22:31:28 64 / 80 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
274 5/3/2020 22:31:33 62 / 80 Lê Hồng Diên 12A7 610
275 5/3/2020 22:31:40 58 / 80 Lê Ngọc Quý, 15/09/2002 12A10, THPT Yên Định 1  1
276 5/3/2020 22:31:42 44 / 80 Nguyễn Thị Thảo,08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 750
277 5/3/2020 22:31:44 58 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 1 500
278 5/3/2020 22:32:07 60 / 80 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 8/10/2001 12a8, THPT Yên Định 1 543
279 5/3/2020 22:32:08 54 / 80 Lê Thị Lan Anh 12/10 12a11 657
280 5/3/2020 22:32:14 62 / 80 Lê Thị Nga Liên  12A11 Trường THPT Yên Định 1 642
281 5/3/2020 22:32:26 60 / 80 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12B5 Trường THPT Yên định 1 987
282 5/3/2020 22:32:39 54 / 80 Hoàng Thị Thương 17/11/2002 12A6 THPT Yên Định 1 1000
283 5/3/2020 22:32:44 48 / 80 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7 , THPT Yên Định 1 1000
284 5/3/2020 22:32:45 44 / 80 Nguyễn Hà Linh 12A10 - Yên Định 1 356
285 5/3/2020 22:32:47 52 / 80 Vũ Xuân Mạnh,13/04/2002 12b6,trường thpt yên định 1 999
286 5/3/2020 22:32:55 54 / 80 nguyễn thị hằng  12a10, thpt yên định 1 165
287 5/3/2020 22:33:32 58 / 80 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12a11 1500
288 5/3/2020 22:33:37 50 / 80 phạm thị diễn 12B1 262
289 5/3/2020 22:33:43 54 / 80 Lê Minh Đức 16/01/2002 12b3 Yên Định 1 175
290 5/3/2020 22:33:47 48 / 80 Lê Hồng 12A4 400
291 5/3/2020 22:34:05 52 / 80 Vũ minh tâm 05/09/2002 12a10 thpt yên định 1 700
292 5/3/2020 22:34:16 56 / 80 Trịnh Thị Hồng Duyên 12b2 100
293 5/3/2020 22:34:19 34 / 80 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 12A6 THPT Yên Định 1 600
294 5/3/2020 22:34:26 56 / 80 Lưu Thùy Trang, 11/07/2002 12A7, THPT Yên Định 1 385
295 5/3/2020 22:34:42 58 / 80 Trịnh khánh ly 12b7,THPT YÊN ĐỊNH 1 132
296 5/3/2020 22:35:13 62 / 80 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9 , trường THPT Yên Định 1 500
297 5/3/2020 22:35:27 46 / 80 Cao Văn Phúc Lớp 12b5 Trường THPT Yên Định 1 23032002
298 5/3/2020 22:35:31 56 / 80 Lê Thị Loan  12B4  800
299 5/3/2020 22:35:42 54 / 80 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
300 5/3/2020 22:35:57 52 / 80 Nguyễn Quang Vũ, 04 /04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1800
301 5/3/2020 22:35:57 56 / 80 Vũ Quỳnh 19/05 12a10 thpt Yên Định 1 567
302 5/3/2020 22:36:08 52 / 80 Nguyễn Thị Hương Quế 08122002 12a10 thpt yên đinh 1 450
303 5/3/2020 22:36:32 50 / 80 Nguyễn Thị Hạnh ,23/3/2002 12A11, THPT Yên Định1 1000
304 5/3/2020 22:36:34 58 / 80 Vũ Thị Hồng 12a9,thpt yên định 1 213
305 5/3/2020 22:36:43 52 / 80 Lê Thúy Hiền 12a11 yên định1 657
306 5/3/2020 22:36:54 60 / 80 Nguyễn thị Quỳnh  12a10 900
307 5/3/2020 22:37:24 58 / 80 Trịnh Thị Thúy 12A8 THPT Yên Định 1 350
308 5/3/2020 22:37:26 38 / 80 Trương Thị Lan . 19/01/2002 12a9. THPT YÊN ĐỊNH 1 975
309 5/3/2020 22:37:31 66 / 80 Trịnh Thị Phương Linh 12A9 300
310 5/3/2020 22:37:45 68 / 80 Nguyễn Đạt Phát Thpt Mai Anh Tuấn 521
311 5/3/2020 22:38:07 60 / 80 Lê Như Quỳnh,02/11/2002 12A10,thpt yên định 1 510
312 5/3/2020 22:38:10 52 / 80 lê thị giang ,29/06/2002 12b7, thpt yên định 1 1000
313 5/3/2020 22:38:12 48 / 80 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4,trường THPT Yên Định 1 670
314 5/3/2020 22:38:13 62 / 80 Nguyễn Thị Lan Hương, 11/05/2002 Thpt Yên Định 1 870
315 5/3/2020 22:38:15 50 / 80 Nguyễn Thị Tú Anh 12A10, trường THPT Yên định 1 678
316 5/3/2020 22:38:32 44 / 80 Trương Thị Giang 12A9 999
317 5/3/2020 22:38:35 38 / 80 Nguyễn Thị Trang,28-02-2002 12A9,THPT YÊN ĐỊNH 1 203
318 5/3/2020 22:38:41 54 / 80 Trịnh Thanh Hằng 12A7, THPT Yên Định 1 512
319 5/3/2020 22:39:46 70 / 80 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12A9, Trường thpt Yên Định 1 1000
320 5/3/2020 22:40:27 58 / 80 Hoàng vân anh, 23/07/2002 12B1 , THPT YÊN ĐỊNH 1  7000
321 5/3/2020 22:40:43 50 / 80 Hoàng Thị Yến  12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 600
322 5/3/2020 22:41:24 52 / 80 Hoàngtrang 12a10 620
323 5/3/2020 22:42:20 42 / 80 Lê thik linh 20/01/2002 THPT yên định 1 1000
324 5/3/2020 22:42:28 54 / 80 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Định 1 405
325 5/3/2020 22:43:00 52 / 80 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7 trường thpt yên định 1 600
326 5/3/2020 22:43:25 66 / 80 Lê Phương Anh -10/11/2002 1 300
327 5/3/2020 22:43:43 36 / 80 Lê thị thu an 29/7/2002 12a10 TTHPT YÊN ĐỊNH 1 450
328 5/3/2020 22:44:21 18 / 80 nguyễn văn an 06-02-2002 12b6 thpt yên định 1 100
329 5/3/2020 22:44:33 42 / 80 Trịnh Thị Thu Hà 12a11 500
330 5/3/2020 22:44:57 48 / 80 Ngô Thị Hà 20/02 12A10 Trường THPT Yên Định 1 570
331 5/3/2020 22:45:10 70 / 80 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12a8 trường THPT Yên Định 1 700
332 5/3/2020 22:45:10 58 / 80 Trịnh Đức Trọng, 12/07/2002 12B5,THPT Yên Định 1 659
333 5/3/2020 22:45:20 74 / 80 Trần Thị Huế 05/12/2002 12A8 THPT Yên Định 1 465
334 5/3/2020 22:45:29 20 / 80 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002 12b7,THPT Yên Định 1 100
335 5/3/2020 22:45:55 62 / 80 Huyền  12a11 200
336 5/3/2020 22:46:51 38 / 80 Thiều Thị Nga  12A6 yd1 800
337 5/3/2020 22:47:07 22 / 80 Trịnh Hồng Quân Yên Định 1 500
338 5/3/2020 22:48:00 44 / 80 Trịnh thị yến 13/02/2002 12b7 yđ1 14200
339 5/3/2020 22:48:10 56 / 80 Hương 27072002 12a11 thpt yên định 1 300
340 5/3/2020 22:51:19 60 / 80 Ngô hùng lương 12b4 450

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây