Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI THỬ MÔN GDCD 20H NGÀY 03/05/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 22:55
KẾT QUẢ THI THỬ MÔN GDCD 20H NGÀY 03/05/2020
TT Thời gian nạp Điểm GDCD Họ tên, ngày sinh: Lớp, trường THPT: Dự đoán
1 5/3/2020 21:52:14 22 / 80 Trịnh Thị  Hằng 12A7,THPT Yên Định 1 365
2 5/3/2020 21:52:32 24 / 80 Trịnh Hữu Nhân 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 999
3 5/3/2020 21:53:33 32 / 80 a a 254
4 5/3/2020 21:54:14 20 / 80 Nguyễn quang huy 23/10/2002 12A10 trường thpt yên định 1 565
5 5/3/2020 21:54:35 14 / 80 Bùi duy đức ,30/06/2002 12b4, trường thpt yên định 1 120
6 5/3/2020 21:55:11 22 / 80 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 trường thpt yên định 1 100
7 5/3/2020 21:55:16 14 / 80 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 650
8 5/3/2020 21:55:17 10 / 80 Dương việt hưng 12a9 yên định 1 789
9 5/3/2020 21:55:19 20 / 80 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 3100
10 5/3/2020 21:55:33 24 / 80 Nguyễn Duy Thanh,28/11/2002 12b5, trường thpt yên định 1 600
11 5/3/2020 21:55:50 20 / 80 Lê thị hoa,21/03/2002 12b2,THPT YÊN ĐỊNH1 1111
12 5/3/2020 21:55:58 16 / 80 Trịnh Văn Hùng 1/12/2002 12B5 THPT Yên Định 1 708
13 5/3/2020 21:56:02 20 / 80 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2092 12B4 ,Trường THPT Yên Định 1 567
14 5/3/2020 21:56:04 34 / 80 Trịnh Ngọc Cường 17/03/2001 12b2 thpt yên định 1 879
15 5/3/2020 21:56:08 26 / 80 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định 1 686
16 5/3/2020 21:56:21 18 / 80 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 12B5 Trường THPT Yên Định1 300
17 5/3/2020 21:56:30 24 / 80 Trịnh Văn Dương 27/07/2002 12B3. THPT yên định 1 219277
18 5/3/2020 21:56:42 24 / 80 Bùi  Văn Trường  21/04/2002 12B2 THPT Yên Định 1 789
19 5/3/2020 21:57:34 24 / 80 nguyễn hữu kiên 12b3 thpt yên định 1 1000
20 5/3/2020 21:57:37 18 / 80 Trịnh xuân duy 12a4 800
21 5/3/2020 21:58:07 16 / 80 Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 12A9 THPT Yên Định 1 890
22 5/3/2020 21:58:59 26 / 80 Trịnh Thúy Hằng, 27/08/2002 12B2 , Trường THPT Yên Định 1 555
23 5/3/2020 21:59:05 20 / 80 vũ văn thắng 12b3 yendinh1 335
24 5/3/2020 21:59:17 22 / 80 Nguyễn Thị Tuyết 20/06/2002 12a9 trường THPT yên định 1 540
25 5/3/2020 21:59:37 28 / 80 Lê thị hà,16/09/2002 Lớp 12b3,thpt yên định 1 200
26 5/3/2020 21:59:54 16 / 80 Vũ thị Thúy_ 24042002 12b5 THPT Yên Định 1 100
27 5/3/2020 21:59:58 24 / 80 Lê thị thùy dương  Lớp 12B2 trường thpt yên định 1  500
28 5/3/2020 22:01:34 22 / 80 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  700
29 5/3/2020 22:01:46 16 / 80 Trần Công Minh, 01/03/2002 12B3, THPT Yên Định 1 43
30 5/3/2020 22:01:54 24 / 80 Hoàng Ngọc Ánh ,22/08/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 231
31 5/3/2020 22:02:37 12 / 80 Lê Thị Yên 12b4 TTHPT Yên Định 1 100
32 5/3/2020 22:02:48 16 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 12b5 350
33 5/3/2020 22:02:54 14 / 80 Nguyễn Văn Thủy,03/04/2002 12A6,yên định 1 600
34 5/3/2020 22:03:54 24 / 80 Vũ Thị Hiền 12B2 850
35 5/3/2020 22:04:09 12 / 80 Phạm Thị Hằng 11/07/2002 12B2 THPat Yên Định1 200
36 5/3/2020 22:04:52 32 / 80 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5, THPT Yên Định 1 100
37 5/3/2020 22:05:03 24 / 80 Lê thị tú hà 03112002 12A6 0
38 5/3/2020 22:05:12 18 / 80 Ngô thị thảo, 25/01/2002 12b5, THPT YÊN ĐiNH 1 848
39 5/3/2020 22:05:30 18 / 80 Trịnh Văn Long , 23/5/2002 12A9 , THPT yên Định 1 2300
40 5/3/2020 22:05:47 14 / 80 Đào thị bình , 19052002 12b7 , trường thpt yên định 1 100
41 5/3/2020 22:06:28 18 / 80 Trang  A10 639
42 5/3/2020 22:06:59 44 / 80 Trịnh Thị Hồng Yên Định 1 600
43 5/3/2020 22:08:48 24 / 80 Nguyễn Đức Anh 12b7, thpt yên định 1 67890
44 5/3/2020 22:09:19 20 / 80 Vũ thị duyên 29 07 2002 12a9 thptyendinh1 1000
45 5/3/2020 22:10:00 44 / 80 Nguyễn hoàng Thái  12a11 900
46 5/3/2020 22:10:12 10 / 80 Nguyễn Thị Thu 12B3 100000
47 5/3/2020 22:10:56 40 / 80 Trần thị linh, 04/01/2002 12b5,yd1 300
48 5/3/2020 22:11:26 30 / 80 Lương Hoàng Anh 12b3 yên định 1 599
49 5/3/2020 22:11:50 48 / 80 Trần lan anh 12a7 123
50 5/3/2020 22:11:58 44 / 80 Nguyễn thị thắm  12a8 300
51 5/3/2020 22:12:07 46 / 80 Lê Thị Hồng 12A11 747
52 5/3/2020 22:12:20 34 / 80 Hoàng Thị Thảo 06102002 12a6 THPT yên Định I 300000
53 5/3/2020 22:12:34 36 / 80 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 thpt yên định 1 10000
54 5/3/2020 22:12:41 52 / 80 Trịnh Thị Tuyên 12A8 1
55 5/3/2020 22:12:42 54 / 80 Trịnh thị ánh 12b7 thpt yên định 1 500
56 5/3/2020 22:12:44 50 / 80 Trịnh Thị Thuý Lớp 12a9 Trường THPT Yên Định 1 430
57 5/3/2020 22:12:46 48 / 80 Trịnh Thị Hằng 12B3 390
58 5/3/2020 22:12:48 24 / 80 Lê xuân hà,22 12b5, yên định1 600
59 5/3/2020 22:13:26 52 / 80 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 12A6,thpt yên định 1 220
60 5/3/2020 22:13:26 68 / 80 Lê Thị Chinh  12b6 560
61 5/3/2020 22:13:40 44 / 80 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 300
62 5/3/2020 22:14:04 54 / 80 Lưu Khánh Huyền 12A7, THPT Yên Định 1 389
63 5/3/2020 22:14:14 50 / 80 Khương Ngọc Anh, 15/03/2002 12B1,THPT Yên Định 1 450
64 5/3/2020 22:14:29 56 / 80 Đào Thị Khánh Linh 12A10 300
65 5/3/2020 22:14:31 22 / 80 Hoàng Thị Quỳnh02/03/2002  Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 200000000
66 5/3/2020 22:14:43 58 / 80 Nguyễn Văn Hải 12B1 800
67 5/3/2020 22:14:54 44 / 80 Lê Thị Thương, 27/04/2002 12b2 , Yên Định 1 300
68 5/3/2020 22:15:06 50 / 80 Lê thị thu trang 292002 12a8 576
69 5/3/2020 22:15:18 48 / 80 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 12a11 480
70 5/3/2020 22:15:24 48 / 80 Tran Thi Hong Tham 12a8, thpt yen dinh 1 666
71 5/3/2020 22:15:27 54 / 80 Ngo Thanh Ha 12A7 275
72 5/3/2020 22:15:31 58 / 80 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1 390
73 5/3/2020 22:15:36 46 / 80 Sakura😇😇 Thpt Yên định 1 6 0
74 5/3/2020 22:15:51 46 / 80 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 337
75 5/3/2020 22:16:01 42 / 80 Trịnh thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 925
76 5/3/2020 22:16:10 38 / 80 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT Yên Định 1 300
77 5/3/2020 22:16:18 56 / 80 Lưu Thị Ngà 12a11 300
78 5/3/2020 22:16:22 58 / 80 Đinh Thị Trà My 12A11 600
79 5/3/2020 22:16:34 56 / 80 Phạm Văn Toàn, 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 500
80 5/3/2020 22:16:35 52 / 80 Lê Thị Thúy Nga 12A7 275
81 5/3/2020 22:16:49 44 / 80 nguyễn thị ngọc hà 20102002 12b7 thpt yên đụnh 1 70000000
82 5/3/2020 22:17:02 38 / 80 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 21
83 5/3/2020 22:17:03 42 / 80 Ngô Thị Ánh 12b4, trường thpt yên định 1 358
84 5/3/2020 22:17:16 30 / 80 Hoàng Thị Thùy Linh 12b4. THPT Yên Định 1 234
85 5/3/2020 22:17:28 66 / 80 Nguyễn thị tuyết 10/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 420
86 5/3/2020 22:17:44 46 / 80 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
87 5/3/2020 22:17:47 42 / 80 Nguyễn Thùy Linh 12a7 495
88 5/3/2020 22:18:03 62 / 80 Le Công Đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1  1900
89 5/3/2020 22:18:12 52 / 80 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12b5 trường THPT Yên Định 1 708
90 5/3/2020 22:18:21 50 / 80 Nguyễn Thị Bình  12b3 709988
91 5/3/2020 22:18:29 48 / 80 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yến Định 1 780
92 5/3/2020 22:18:29 54 / 80 Lê Thị Phương Thảo 07 11 2002 12A9 THPT Yên Định 1 500
93 5/3/2020 22:18:37 58 / 80 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 789
94 5/3/2020 22:18:41 62 / 80 Trịnh Thị Ngân  12A8 475
95 5/3/2020 22:18:41 60 / 80 Trinh thu hoài  12b1 500
96 5/3/2020 22:18:43 48 / 80 Nguyễn Hương Giang 16/ 07/ 2002 12a9 THPT Yên Định 1 400
97 5/3/2020 22:18:46 64 / 80 Lê Đức Toàn 12a8 763
98 5/3/2020 22:18:53 66 / 80 Lê văn kiên 02/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 420
99 5/3/2020 22:18:58 54 / 80 Lê Thị Kiều Anh 12a11 1000
100 5/3/2020 22:19:07 64 / 80 Nguyễn Lan Anh 20 04 2002 12a8 321
101 5/3/2020 22:19:10 48 / 80 Lê An Duy 12A10 THPT yên định 1 001010101010
102 5/3/2020 22:19:13 50 / 80 Nguyễn Thị Phương Anh , 02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 460
103 5/3/2020 22:19:20 56 / 80 Lê Thị Nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1 489
104 5/3/2020 22:19:22 46 / 80 Mai Thị Thanh Thuỳ  12b3 535
105 5/3/2020 22:19:24 36 / 80 Ins:_lth_1212 11 500
106 5/3/2020 22:19:26 36 / 80 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 , THPT Yên Định 1 1000000000
107 5/3/2020 22:19:37 44 / 80 Nguyễn Thị Hoà  12b3 Yên Định 1 600
108 5/3/2020 22:19:38 58 / 80 Lê Uyên 12A7, THPT Yên Định 1 277
109 5/3/2020 22:19:40 52 / 80 Trần Công Hiếu  12a8 200
110 5/3/2020 22:19:43 42 / 80 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 600
111 5/3/2020 22:19:44 56 / 80 Mai Thị Nguyệt 12A7 400
112 5/3/2020 22:19:45 32 / 80 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 2 629
113 5/3/2020 22:19:55 42 / 80 Nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT yên đinh 1 1000
114 5/3/2020 22:19:58 40 / 80 Nhật 12B4 1
115 5/3/2020 22:20:06 66 / 80 Bùi Thị Hà,01/07/2002 12A8,THPT Yên Định 1 300
116 5/3/2020 22:20:15 42 / 80 Lê thị hương 12a11 35
117 5/3/2020 22:20:19 52 / 80 lê tiến thành 26/05/2001 12b3 thpt yên định 1000
118 5/3/2020 22:20:22 42 / 80 Lại Thị Phương 13 08 2002  12B5 Trường THPT Yên Định 1 400
119 5/3/2020 22:20:32 42 / 80 Lê Xuân Hiếu 12b3 YD 1 888
120 5/3/2020 22:20:34 52 / 80 Nguyễn Đình Đại  Lớp 12B3 THPT YÊN ĐỊNH 1 735
121 5/3/2020 22:20:40 68 / 80 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
122 5/3/2020 22:20:45 52 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 1500
123 5/3/2020 22:20:45 24 / 80 Hoàng Thị Hương Giang 12b5 256
124 5/3/2020 22:20:46 10 / 80 Trần Thị Dung 13/04/2002 12a6 THPT Yên Định 1 500
125 5/3/2020 22:20:47 60 / 80 Vũ văn khải 12b4 THPT yên định 1 1059
126 5/3/2020 22:20:50 44 / 80 Ngô thị thùy trang,23/03/2002 12b2,thpt yên định 1 200
127 5/3/2020 22:20:50 44 / 80 Nguyễn Tiến Dũng 12A8, THPT Yên Định 1 333
128 5/3/2020 22:20:57 48 / 80 Bùi thị linh 12/06/2002  12B6 THPT Yên Định 1 2000
129 5/3/2020 22:21:03 52 / 80 Phạm thị Phương Thảo ,19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 780
130 5/3/2020 22:21:07 54 / 80 Lê Thị Thu Hương  12a7  245
131 5/3/2020 22:21:11 54 / 80 Trương Thị Lan Anh 12a9 1000
132 5/3/2020 22:21:12 44 / 80 Pham thi diep 12a6 563
133 5/3/2020 22:21:12 60 / 80 Kiên, 08/12/2002 12a11 420
134 5/3/2020 22:21:14 42 / 80 Trần Quốc Tuấn 06-09-2001 12A6 Trường THPT Yên Định 1 4000
135 5/3/2020 22:21:20 42 / 80 Trịnh thị hạnh 26/07/2002 12a9 thpt yên định 1 350
136 5/3/2020 22:21:21 70 / 80 Trịnh Thị Thương 02-07-2002 12A6 THPT Yên Định 1 102
137 5/3/2020 22:21:24 58 / 80 Lê Phương Ly 12A10 ,THPT Yên Định 1 360
138 5/3/2020 22:21:27 48 / 80 Vũ thị hạnh, 23/03 12b3 ,thpt yên định 1 1682
139 5/3/2020 22:21:30 58 / 80 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11,THPT Yên Định 1 660
140 5/3/2020 22:21:34 50 / 80 Đinh Quang Hoàng ngày 14 tháng 9 năm 2002 Lớp 12b3 trường THPT Yên Định 1 1000
141 5/3/2020 22:21:47 62 / 80 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, THPT Yên Định 1 400
142 5/3/2020 22:21:48 62 / 80 Nguyễn Khánh Ly 12A8, THPT Yên Định 1 500
143 5/3/2020 22:21:49 52 / 80 lê hồng nhung 08/02/2002 12A11, thpt Yên Định 1 700
144 5/3/2020 22:21:49 60 / 80 Trần Trịnh Phi Long 12B3,THPT Yên Định 1 1009
145 5/3/2020 22:21:50 30 / 80 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 10000
146 5/3/2020 22:21:43 60 / 80 Lê Thị Linh  12a11. Trường thpt yên định 1 639
147 5/3/2020 22:21:51 42 / 80 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, Trường THPT Yên Định 1 500
148 5/3/2020 22:22:02 40 / 80 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 thpt yên định 1 1000
149 5/3/2020 22:22:03 54 / 80 Trịnh thị thảo diệp 12a9 350
150 5/3/2020 22:22:07 52 / 80 Ltna2808 12a11 234
151 5/3/2020 22:22:19 60 / 80 giáp trịnh đời loan  12a9 600
152 5/3/2020 22:22:22 58 / 80 Lê Thị Ngọc Thư 12A11 THPT Yên Định 1 400
153 5/3/2020 22:22:25 44 / 80 Nguyễn văn ba,240202 12A11, THPT Yên Định 1 55
154 5/3/2020 22:22:26 46 / 80 Trịnh Đình Nam 12A10 1000
155 5/3/2020 22:22:27 58 / 80 Nguyễn Thị Loan  12A6 1000
156 5/3/2020 22:22:31 46 / 80 Nguyễn thị tuyết 21-05-2002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
157 5/3/2020 22:22:36 34 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh 14/04 12a8 600
158 5/3/2020 22:22:41 62 / 80 Nguyễn Thuỳ Trang 14072002 12a9 211
159 5/3/2020 22:22:42 54 / 80 Trịnh Quỳnh Trang Lớp 12a7 222
160 5/3/2020 22:22:46 42 / 80 nấy mờ :v  yên định 1 1
161 5/3/2020 22:22:49 26 / 80 Trương Văn Hưng 16.08.2002 12b6 thpt yên định 1 1500
162 5/3/2020 22:22:53 74 / 80 Lê Thị Hương 12A10- THPT YÊN ĐỊNH 1 321
163 5/3/2020 22:22:54 50 / 80 Lê Văn Quyền 12A10 1000000
164 5/3/2020 22:22:55 50 / 80 Trịnh thị khánh ly.22-3-2002 12b3,thpt yên định 1 1238
165 5/3/2020 22:22:56 54 / 80 Lê Văn Đạt 12b1 690
166 5/3/2020 22:23:11 60 / 80 Lê Thị Lý - 04/10/2002 12B3 350
167 5/3/2020 22:23:14 30 / 80 Nguyễn thị hồng(31/07/2002) 12b7 thpt yên định 1 233
168 5/3/2020 22:23:16 62 / 80 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12B6 , Yên Định 1 1111
169 5/3/2020 22:23:26 44 / 80 Lê Thị Ánh Tuyết 11/08/2002 12A11 THPT Yên Định 1 200
170 5/3/2020 22:23:28 52 / 80 Vũ Thương Huyền 28/8/2002 12A11 THPT Yên Định 1 1000
171 5/3/2020 22:23:30 62 / 80 Lê Thị Nhung  12A8 250
172 5/3/2020 22:23:44 64 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8, thpt yên định 1 380
173 5/3/2020 22:23:47 62 / 80 Llê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12B6 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 1900
174 5/3/2020 22:23:49 52 / 80 trịnh đăng khoa17052002 12b6 999
175 5/3/2020 22:23:50 64 / 80 Phạm văn hiếu , 01/11/2002 12b4 , trường THPT yên định 1 95
176 5/3/2020 22:23:55 46 / 80 Lê Tiểu Linh 12A7,THPT Yên Định I 242
177 5/3/2020 22:23:57 36 / 80 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,thpt yên định 1 820
178 5/3/2020 22:24:18 42 / 80 Trịnh Đào Ngọc Mai 12a8 1000
179 5/3/2020 22:24:22 48 / 80 trịnh trung minh, 25092002 12b66666666666666666 368680068
180 5/3/2020 22:24:23 12 / 80 Nguyễn kháng huyền 12a10, thpt yên định 1 333
181 5/3/2020 22:24:25 54 / 80 Khương Thị Trang  12B2 Truong THPT Yên Định 1 400
182 5/3/2020 22:24:25 62 / 80 Trịnh thị Nhung 12a9 300
183 5/3/2020 22:24:29 50 / 80 Trần Hải Triệu 26/07/2002 12a9 trường thpt yên định 1 345
184 5/3/2020 22:24:31 64 / 80 Trịnh Trọng Minh. 04/072002 12 B6, Trường THPT Yên Định 1 650
185 5/3/2020 22:24:35 52 / 80 Nguyễn Thị lương, 08/10/2002 12b6,thpt yên định 1 3456
186 5/3/2020 22:24:38 56 / 80 Phạm Thị Nhung 29-03-2002 12A9 trường THPT Yên Định 1 500
187 5/3/2020 22:24:43 54 / 80 Lê thị nhung 12a11 505
188 5/3/2020 22:24:47 62 / 80 NGUYỀN THỊ MAI Lớp 12A8 THPT Yên Định 1 555
189 5/3/2020 22:24:49 64 / 80 Hoàng Vũ Ngọc Ánh,22-9-2002 12A7, THPT Yên Định 1 285
190 5/3/2020 22:24:57 62 / 80 Ngô yến Quỳnh lớp 12a6 200
191 5/3/2020 22:25:01 58 / 80 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 799
192 5/3/2020 22:25:02 60 / 80 Trần Thị Phượng  12a9 576
193 5/3/2020 22:25:02 50 / 80 Phan Diễn, 12/12/2002 12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 12345
194 5/3/2020 22:25:02 48 / 80 Nguyễn Văn Linh,25/05/2002 12a6,THPT Yên Định 1 234
195 5/3/2020 22:25:09 54 / 80 Trần vân quỳnh 12a11 313
196 5/3/2020 22:25:18 40 / 80 Vũ Thị Hải Yến  12a8 459
197 5/3/2020 22:25:21 64 / 80 Lê Thị Hồng Giang  12A11  685
198 5/3/2020 22:25:25 40 / 80 Nguyễn Thị Thảo 12A0,THPT Yên Định 1 990
199 5/3/2020 22:25:26 40 / 80 Anh sù 12a3 650
200 5/3/2020 22:25:28 58 / 80 trần tiến đạt  12B3 , THPT yên định 1 500
201 5/3/2020 22:25:28 58 / 80 Lê Thị Phương Thảo  12A11 1
202 5/3/2020 22:25:29 66 / 80 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12a9 343
203 5/3/2020 22:25:35 50 / 80 Nguyễn Thế Anh.30/05/2002 12b6.thpt Yên Định 1 2567
204 5/3/2020 22:25:36 56 / 80 Trinh thị hòa 12a9 721
205 5/3/2020 22:25:38 52 / 80 Le thị tuyết chinh , 15042002 12b6 , thpt yên định 1 31
206 5/3/2020 22:25:39 12 / 80 Vũ Thị Tú, 19/08/2002 12b2 ,yên định 1 500
207 5/3/2020 22:25:41 44 / 80 Lê Thị Thuỳ Linh  12A8 500
208 5/3/2020 22:25:42 58 / 80 Lê Quỳnh Anh 12A11 Trường THPT Yên Định 1 600
209 5/3/2020 22:25:43 66 / 80 Lê Thị Thu Trang Lớp 12A9 trường THPT Yên Định 1 300
210 5/3/2020 22:25:46 38 / 80 Phạm Thu Phương 12a10 500
211 5/3/2020 22:25:47 40 / 80 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6,THPT yên định 1 600
212 5/3/2020 22:25:51 62 / 80 Lưu Thị Kim Chi 12A8 350
213 5/3/2020 22:25:57 44 / 80 Phạm Thị Thu 12b4 20
214 5/3/2020 22:25:57 60 / 80 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định  200
215 5/3/2020 22:26:04 50 / 80 Đàm Thị Lọc  12b1 3245
216 5/3/2020 22:26:04 64 / 80 Nguyễn Phương Thảo  12A10 yên định 1 674
217 5/3/2020 22:26:19 58 / 80 Phạm Thị Thảo, 10\12\2002 12A9 , THPT Định 1 689
218 5/3/2020 22:26:21 40 / 80 Trịnh Quốc Thắng  12b3 667
219 5/3/2020 22:26:23 52 / 80 Ngô Thị Ngân  12A8 500
220 5/3/2020 22:26:34 52 / 80 Nguyễn thị thương, 27/02/2002 12B1, trường THPT Yên Định 1 200
221 5/3/2020 22:26:42 56 / 80 Trần văn thiên 12a11 500
222 5/3/2020 22:26:46 52 / 80 Nguyễn Thị Thu Oanh lớp 12A11. THPT Yên Định 1 478
223 5/3/2020 22:26:55 46 / 80 Le Thi Nga 12A8 100
224 5/3/2020 22:26:57 54 / 80 Nguyễn Thị Thu An 12a10 450
225 5/3/2020 22:27:15 60 / 80 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 748
226 5/3/2020 22:27:16 40 / 80 Khương Văn Tỵ  12b2 , THPT YÊN ĐỊNH 1 33
227 5/3/2020 22:27:27 50 / 80 Trịnh Thị Hoa  12A10 560
228 5/3/2020 22:27:29 50 / 80 Phạm Ngọc hùng 12/7/2002 12b6 31
229 5/3/2020 22:27:30 52 / 80 Vũ Duy Cường , 02/01/2002 12B4 , trường THPT Yên Định 1 650
230 5/3/2020 22:27:30 40 / 80 Trịnh Q, 24/01/2002 12, trường thpt yên định 1 42
231 5/3/2020 22:27:47 54 / 80 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1 450
232 5/3/2020 22:27:48 48 / 80 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 205
233 5/3/2020 22:27:52 56 / 80 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 Lớp 12b3 Trường Trung học phổ thông Yên Định 1  123456
234 5/3/2020 22:28:01 50 / 80 Trịnh thị duyên.20/10/2001 12b6.thpt yên định 1 346
235 5/3/2020 22:28:05 50 / 80 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8 4452
236 5/3/2020 22:28:20 54 / 80 Lê Đức Thắng,  19/12/2001 12A6, THPT Yên Định 1 2550
237 5/3/2020 22:28:26 60 / 80 Trịnh Đăng Nguyên  12b1 , THPT Yên Định 1 1800
238 5/3/2020 22:28:27 66 / 80 Nguyễn Hải Anh 26/10/2002 12a6 YD1 600
239 5/3/2020 22:28:28 56 / 80 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 400
240 5/3/2020 22:28:30 44 / 80 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 45
241 5/3/2020 22:28:37 40 / 80 Trịnh Hồng Anh,15-07-2002 12B5,THPT yên định 1 600
242 5/3/2020 22:28:38 74 / 80 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10 , thpt yên định 1 1
243 5/3/2020 22:28:40 68 / 80 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8 5000
244 5/3/2020 22:28:44 40 / 80 trịnh duy tâm,16/08/2002 12b6,yên định 1 345
245 5/3/2020 22:28:46 36 / 80 Nguyễn Thị Dung 16/10 12b6 , THPT yên định 1 500
246 5/3/2020 22:28:50 54 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh-12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 900
247 5/3/2020 22:28:58 40 / 80 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12b5 THPT YÊN ĐỊNH 1 880
248 5/3/2020 22:29:06 64 / 80 Lê Thị Quỳnh Liên 12A8, THPT Yên Định 1 321
249 5/3/2020 22:29:07 52 / 80 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
250 5/3/2020 22:29:16 68 / 80 Lê Thu Phương 12A8_THPT Yên Định 1 391
251 5/3/2020 22:29:21 48 / 80 Phan thùy linh 24/06/2002 B6 THPT Yên Định 1 11111111
252 5/3/2020 22:29:32 52 / 80 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
253 5/3/2020 22:29:34 58 / 80 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 12A11 Yên Định 1 500
254 5/3/2020 22:29:35 24 / 80 Lê Thị Thanh Thương, 23/10/2002 12b6, thot yên định 1 1000
255 5/3/2020 22:29:41 42 / 80 Nguyễn thị thương 12a11 thpt yên định 1 1000
256 5/3/2020 22:29:56 56 / 80 Cao Việt Hoàng 27/092002 12a11 THPT Yên Định 1 500
257 5/3/2020 22:30:02 58 / 80 Lê thị Dung 12a9 thptyd1 388
258 5/3/2020 22:30:21 60 / 80 TRỊNH THỊ TRIỆU ANH  30/01/2002 12B5 THPT YÊN ĐỊNH 1 468
259 5/3/2020 22:30:40 48 / 80 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3, thpt Yên Định 1 365
260 5/3/2020 22:30:41 50 / 80 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
261 5/3/2020 22:30:48 68 / 80 Phạm Thị Huyền Trang, 02/07/2002 12A8, Trường THPT Yên Định I 600
262 5/3/2020 22:30:52 52 / 80 Khương Thị Hào 12A8, THPT Yên Định 1 470
263 5/3/2020 22:30:56 50 / 80 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6, trường THPT Yên Định 1 640
264 5/3/2020 22:30:57 50 / 80 Nguyễn Nhật Long 12a9 100
265 5/3/2020 22:31:04 36 / 80 Lê thị hiếu 21/11/2002 12a10 thpt yên định 1 798
266 5/3/2020 22:31:04 52 / 80 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 1000
267 5/3/2020 22:31:08 62 / 80 Lê Anh Tuấn 12A10 500
268 5/3/2020 22:31:09 38 / 80 Nguyễn Mỹ Duyên. 28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1  99
269 5/3/2020 22:31:11 26 / 80 Trịnh Thị Hoa, 23042002 Lớp 12a6,trường THPT YÊN ĐỊNH 1 800
270 5/3/2020 22:31:21 40 / 80 Hoàng Thị Minh Anh  12a7 85
271 5/3/2020 22:31:27 64 / 80 Lê Thị Lan Anh.24/01/2002 12a8, THPT  Yên Định 1 350
272 5/3/2020 22:31:27 66 / 80 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 800
273 5/3/2020 22:31:28 64 / 80 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
274 5/3/2020 22:31:33 62 / 80 Lê Hồng Diên 12A7 610
275 5/3/2020 22:31:40 58 / 80 Lê Ngọc Quý, 15/09/2002 12A10, THPT Yên Định 1  1
276 5/3/2020 22:31:42 44 / 80 Nguyễn Thị Thảo,08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 750
277 5/3/2020 22:31:44 58 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 1 500
278 5/3/2020 22:32:07 60 / 80 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 8/10/2001 12a8, THPT Yên Định 1 543
279 5/3/2020 22:32:08 54 / 80 Lê Thị Lan Anh 12/10 12a11 657
280 5/3/2020 22:32:14 62 / 80 Lê Thị Nga Liên  12A11 Trường THPT Yên Định 1 642
281 5/3/2020 22:32:26 60 / 80 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12B5 Trường THPT Yên định 1 987
282 5/3/2020 22:32:39 54 / 80 Hoàng Thị Thương 17/11/2002 12A6 THPT Yên Định 1 1000
283 5/3/2020 22:32:44 48 / 80 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7 , THPT Yên Định 1 1000
284 5/3/2020 22:32:45 44 / 80 Nguyễn Hà Linh 12A10 - Yên Định 1 356
285 5/3/2020 22:32:47 52 / 80 Vũ Xuân Mạnh,13/04/2002 12b6,trường thpt yên định 1 999
286 5/3/2020 22:32:55 54 / 80 nguyễn thị hằng  12a10, thpt yên định 1 165
287 5/3/2020 22:33:32 58 / 80 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12a11 1500
288 5/3/2020 22:33:37 50 / 80 phạm thị diễn 12B1 262
289 5/3/2020 22:33:43 54 / 80 Lê Minh Đức 16/01/2002 12b3 Yên Định 1 175
290 5/3/2020 22:33:47 48 / 80 Lê Hồng 12A4 400
291 5/3/2020 22:34:05 52 / 80 Vũ minh tâm 05/09/2002 12a10 thpt yên định 1 700
292 5/3/2020 22:34:16 56 / 80 Trịnh Thị Hồng Duyên 12b2 100
293 5/3/2020 22:34:19 34 / 80 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 12A6 THPT Yên Định 1 600
294 5/3/2020 22:34:26 56 / 80 Lưu Thùy Trang, 11/07/2002 12A7, THPT Yên Định 1 385
295 5/3/2020 22:34:42 58 / 80 Trịnh khánh ly 12b7,THPT YÊN ĐỊNH 1 132
296 5/3/2020 22:35:13 62 / 80 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9 , trường THPT Yên Định 1 500
297 5/3/2020 22:35:27 46 / 80 Cao Văn Phúc Lớp 12b5 Trường THPT Yên Định 1 23032002
298 5/3/2020 22:35:31 56 / 80 Lê Thị Loan  12B4  800
299 5/3/2020 22:35:42 54 / 80 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
300 5/3/2020 22:35:57 52 / 80 Nguyễn Quang Vũ, 04 /04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1800
301 5/3/2020 22:35:57 56 / 80 Vũ Quỳnh 19/05 12a10 thpt Yên Định 1 567
302 5/3/2020 22:36:08 52 / 80 Nguyễn Thị Hương Quế 08122002 12a10 thpt yên đinh 1 450
303 5/3/2020 22:36:32 50 / 80 Nguyễn Thị Hạnh ,23/3/2002 12A11, THPT Yên Định1 1000
304 5/3/2020 22:36:34 58 / 80 Vũ Thị Hồng 12a9,thpt yên định 1 213
305 5/3/2020 22:36:43 52 / 80 Lê Thúy Hiền 12a11 yên định1 657
306 5/3/2020 22:36:54 60 / 80 Nguyễn thị Quỳnh  12a10 900
307 5/3/2020 22:37:24 58 / 80 Trịnh Thị Thúy 12A8 THPT Yên Định 1 350
308 5/3/2020 22:37:26 38 / 80 Trương Thị Lan . 19/01/2002 12a9. THPT YÊN ĐỊNH 1 975
309 5/3/2020 22:37:31 66 / 80 Trịnh Thị Phương Linh 12A9 300
310 5/3/2020 22:37:45 68 / 80 Nguyễn Đạt Phát Thpt Mai Anh Tuấn 521
311 5/3/2020 22:38:07 60 / 80 Lê Như Quỳnh,02/11/2002 12A10,thpt yên định 1 510
312 5/3/2020 22:38:10 52 / 80 lê thị giang ,29/06/2002 12b7, thpt yên định 1 1000
313 5/3/2020 22:38:12 48 / 80 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4,trường THPT Yên Định 1 670
314 5/3/2020 22:38:13 62 / 80 Nguyễn Thị Lan Hương, 11/05/2002 Thpt Yên Định 1 870
315 5/3/2020 22:38:15 50 / 80 Nguyễn Thị Tú Anh 12A10, trường THPT Yên định 1 678
316 5/3/2020 22:38:32 44 / 80 Trương Thị Giang 12A9 999
317 5/3/2020 22:38:35 38 / 80 Nguyễn Thị Trang,28-02-2002 12A9,THPT YÊN ĐỊNH 1 203
318 5/3/2020 22:38:41 54 / 80 Trịnh Thanh Hằng 12A7, THPT Yên Định 1 512
319 5/3/2020 22:39:46 70 / 80 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12A9, Trường thpt Yên Định 1 1000
320 5/3/2020 22:40:27 58 / 80 Hoàng vân anh, 23/07/2002 12B1 , THPT YÊN ĐỊNH 1  7000
321 5/3/2020 22:40:43 50 / 80 Hoàng Thị Yến  12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 600
322 5/3/2020 22:41:24 52 / 80 Hoàngtrang 12a10 620
323 5/3/2020 22:42:20 42 / 80 Lê thik linh 20/01/2002 THPT yên định 1 1000
324 5/3/2020 22:42:28 54 / 80 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Định 1 405
325 5/3/2020 22:43:00 52 / 80 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7 trường thpt yên định 1 600
326 5/3/2020 22:43:25 66 / 80 Lê Phương Anh -10/11/2002 1 300
327 5/3/2020 22:43:43 36 / 80 Lê thị thu an 29/7/2002 12a10 TTHPT YÊN ĐỊNH 1 450
328 5/3/2020 22:44:21 18 / 80 nguyễn văn an 06-02-2002 12b6 thpt yên định 1 100
329 5/3/2020 22:44:33 42 / 80 Trịnh Thị Thu Hà 12a11 500
330 5/3/2020 22:44:57 48 / 80 Ngô Thị Hà 20/02 12A10 Trường THPT Yên Định 1 570
331 5/3/2020 22:45:10 70 / 80 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12a8 trường THPT Yên Định 1 700
332 5/3/2020 22:45:10 58 / 80 Trịnh Đức Trọng, 12/07/2002 12B5,THPT Yên Định 1 659
333 5/3/2020 22:45:20 74 / 80 Trần Thị Huế 05/12/2002 12A8 THPT Yên Định 1 465
334 5/3/2020 22:45:29 20 / 80 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002 12b7,THPT Yên Định 1 100
335 5/3/2020 22:45:55 62 / 80 Huyền  12a11 200
336 5/3/2020 22:46:51 38 / 80 Thiều Thị Nga  12A6 yd1 800
337 5/3/2020 22:47:07 22 / 80 Trịnh Hồng Quân Yên Định 1 500
338 5/3/2020 22:48:00 44 / 80 Trịnh thị yến 13/02/2002 12b7 yđ1 14200
339 5/3/2020 22:48:10 56 / 80 Hương 27072002 12a11 thpt yên định 1 300
340 5/3/2020 22:51:19 60 / 80 Ngô hùng lương 12b4 450

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây