KẾT QUẢ THI THỬ MÔN HÓA 20H NGÀY 02/05/2020

Thứ bảy - 02/05/2020 22:43
TT Thời gian nap Điểm Họ tên, ngày sinh Lớp, trường THPT Dự đoán
1 2/5/2020 21:07:58 20 / 80 nguyễn thị hằng  12a10,trường thpt yên định 1 395
2 2/5/2020 21:13:17 34 / 80 Trịnh Minh Tiến 12A1 507
3 2/5/2020 21:18:49 70 / 80 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 400
4 2/5/2020 21:19:40 24 / 80 Huấn Hoa Hồng THPT Bắc Ninh 20
5 2/5/2020 21:20:14 48 / 80 Lê Hồng Phong 11/07/2002 12A3 THPT Yên Định 1 358
6 2/5/2020 21:21:20 26 / 80 Độc Công Tử Đệ thầy ba 465
7 2/5/2020 21:21:37 52 / 80 Đỗ Thành Công  THPT Thống Nhất 300
8 2/5/2020 21:21:46 38 / 80 Lục quốc cường Thpt Thống Nhất 250
9 2/5/2020 21:21:53 24 / 80 nấy mờ :v yên định 1 1
10 2/5/2020 21:22:00 48 / 80 Tạ Gia Trường THPT Thống Nhất 200
11 2/5/2020 21:22:45 38 / 80 Nguyễn Bảo Khánh, 5/11/2002 12a1, THPT YÊN ĐỊNH 1 252
12 2/5/2020 21:23:53 42 / 80 Trần Dần  . 696
13 2/5/2020 21:24:52 54 / 80 1412 Thpttn 120
14 2/5/2020 21:24:58 44 / 80 Bùi Kim Tấn 26/9 12A3 THPT Yên Định 1 500
15 2/5/2020 21:26:48 72 / 80 Lê Vĩnh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 206
16 2/5/2020 21:27:08 66 / 80 Liên  TH 400
17 2/5/2020 21:28:12 76 / 80 Lê Thị Hoài Linh, 29/05/2002 12a1, THPT Yên Định 1 333
18 2/5/2020 21:28:44 64 / 80 Đào Ngọc Anh 12A1,THPT Yên Định 1 1,235E+10
19 2/5/2020 21:29:06 60 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 trường thpt yên định 1 500
20 2/5/2020 21:29:16 60 / 80 Trịnh Đức Minh 12A1 THPT Yên Định 1 360
21 2/5/2020 21:29:44 56 / 80 Trịnh Tiến Lực 12A1 THPT Yên Định1 360
22 2/5/2020 21:29:55 42 / 80 Lê Quốc Anh  12A3 Yên Định 1 100
23 2/5/2020 21:30:04 48 / 80 Trịnh Huyền Ly 12A1 300
24 2/5/2020 21:30:10 48 / 80 Lê Thị Huyền Thương (17/02/2002) 12A3 trường THPT Yên Định 1 300
25 2/5/2020 21:30:42 74 / 80 Bùi Thanh Tùng 12a1 thpt yên định 1 453
26 2/5/2020 21:31:12 62 / 80 Vũ Thị thủ hồng.  12a3 1200
27 2/5/2020 21:31:14 70 / 80 Nguyễn Đức Huynh 20/10/2002 12A1 THPT yên định 1 476
28 2/5/2020 21:31:50 62 / 80 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1, THPT Yên Định 1 300
29 2/5/2020 21:31:51 34 / 80 Đỗ Anh Tuấn 12a3 2323
30 2/5/2020 21:32:07 66 / 80 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 70
31 2/5/2020 21:32:11 50 / 80 Đào Thị Trang 12a5 Trường THPT Yên Định 1 555
32 2/5/2020 21:32:37 52 / 80 Trịnh Văn Thắng 12b1,THPT Yên Định 1 300
33 2/5/2020 21:33:10 54 / 80 Xuân Thành Lớp 12a1 Yên Định 1 247
34 2/5/2020 21:33:36 40 / 80 Nguyễn Nhật Linh THPT Yên Định 1 5
35 2/5/2020 21:34:13 30 / 80 nguyễn lê tuấn anh 12a4,thpt yên định 1 503
36 2/5/2020 21:34:13 50 / 80 Trịnh Thị Nguyệt 06 09 2002 12A2 Yên Định 1 245
37 2/5/2020 21:34:34 74 / 80 Phạm Thi Thanh Loan 12A1 456
38 2/5/2020 21:34:45 50 / 80 MH, 20/11/02 THPT YĐ II 146
39 2/5/2020 21:34:51 36 / 80 Lê Thị Lâm,04/08/2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
40 2/5/2020 21:35:09 44 / 80 Lê Thắng (16_06) TD 700
41 2/5/2020 21:35:14 54 / 80 lth 12a3 350
42 2/5/2020 21:35:25 76 / 80 Hách Hải Dương, 28/3/2002 Lớp 12A1, trường THPT Yên Định 1 320
43 2/5/2020 21:36:01 44 / 80 Lê Văn Dũng 24-09-2002 12b1 THPT Yên Định 1 350
44 2/5/2020 21:36:01 48 / 80 Nguyễn quốc Cường 23/06/2002 12A2  253
45 2/5/2020 21:36:11 44 / 80 lê thu hương -1/10/2002 12a5 -THPT YÊN ĐỊNH 1 350
46 2/5/2020 21:36:23 68 / 80 Trịnh Tiến Dũng 12A3, THPT Yên Định 1 460
47 2/5/2020 21:36:37 44 / 80 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5, THPT Yên Định 1 9999
48 2/5/2020 21:36:38 68 / 80 Trịnh Thị Hằng 5/1/2002 12A1 THPT Yên Định 1 456
49 2/5/2020 21:36:40 66 / 80 Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 12A1, THPT Yên Định 1 420
50 2/5/2020 21:36:40 54 / 80 Lê Thị Thanh Tâm  12A5 yên định 1 542
51 2/5/2020 21:36:52 50 / 80 nguyễn thị hồng 10/10/2002 12a3 thpt yên định 1 205
52 2/5/2020 21:36:54 50 / 80 Trịnh xuân Minh 12a2 410
53 2/5/2020 21:37:20 70 / 80 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 THPT Yên Định 1 567
54 2/5/2020 21:37:31 62 / 80 Cao Hải Dương 12a3 trường thpt yên định 1 243
55 2/5/2020 21:37:32 62 / 80 Nguyễn Thiện Quý A1. Trường THPT Yên Định 2 300
56 2/5/2020 21:37:35 66 / 80 Phạm thị lan anh 19,09,2002 12a5 thpt Yên Định 1 660
57 2/5/2020 21:37:52 54 / 80 Lê thị Phương, 12/07/2002 12a3, thpt yên định 1 425
58 2/5/2020 21:38:15 72 / 80 Nguyễn Đặng Dũng, 31/07/2002 12A1, Yên Định 1 371
59 2/5/2020 21:38:33 70 / 80 Trần Thị Hồng Thắm YD1 750
60 2/5/2020 21:39:27 48 / 80 Oanh 12A3 393
61 2/5/2020 21:39:30 32 / 80 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 700
62 2/5/2020 21:39:33 40 / 80 Trịnh Minh Thư Yên Định 1 300
63 2/5/2020 21:39:42 68 / 80 Hoàng Phúc Hiếu, 25/04/2002 12a1 thpt Yên ĐỊnh 1 524
64 2/5/2020 21:39:54 62 / 80 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3, THPT Yên Định 1 500
65 2/5/2020 21:40:04 72 / 80 LÊ CÔNG HOÀNG 12A1 THPT Yên Định 1 456
66 2/5/2020 21:40:05 40 / 80 Lê thị phương thảo 12A4, yên định 1 625
67 2/5/2020 21:40:13 54 / 80 Lê Thị Là 12a3 300
68 2/5/2020 21:40:30 40 / 80 Phạm đình thiện 13/6/2002 12a5thpt yên định 1 402
69 2/5/2020 21:40:31 40 / 80 Trương Thắng Yd1 820
70 2/5/2020 21:40:37 70 / 80 lê trí đức 12a3-THPT YÊN ĐỊNH 1 700
71 2/5/2020 21:40:43 52 / 80 Nguyễn Xuân Điệp 12a4 thpt yên định 1 600
72 2/5/2020 21:40:45 62 / 80 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12a1 1000
73 2/5/2020 21:40:50 66 / 80 Nguyễn Văn Tiến 06/01/2002 12A1 trường THPT Yên Định 1 400
74 2/5/2020 21:40:53 44 / 80 Lê Minh Hiếu 12A5 100
75 2/5/2020 21:40:54 60 / 80 Lê Huyền Trang 12A3 200
76 2/5/2020 21:40:58 46 / 80 Lê thị na 12 trường THPT yên định 1  250
77 2/5/2020 21:41:01 50 / 80 Lê Thị Hiền  17/10 12A3 THPT Yên Định 1 350
78 2/5/2020 21:41:02 58 / 80 Lê hoàng anh 22/10/2002 12A3 THPT Yên Định 1 700
79 2/5/2020 21:41:04 50 / 80 Lê Thị Nguyệt 12A1 800
80 2/5/2020 21:41:11 56 / 80 Ins: _lth_1212 11 500
81 2/5/2020 21:41:24 52 / 80 Nguyễn Đức 18/03/2002 12A3,THPT Yên Định 1 150
82 2/5/2020 21:41:25 34 / 80 Nguyễn Thị Giang  12b1, THPT Yên Định 1 160
83 2/5/2020 21:41:30 64 / 80 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 195
84 2/5/2020 21:41:32 58 / 80 Phạm Văn Thuận 12A3 600
85 2/5/2020 21:41:38 56 / 80 Lê Thị Thu Hương 12a4 450
86 2/5/2020 21:41:53 52 / 80 Thẩm Nguy Yên Định 1 450
87 2/5/2020 21:41:58 62 / 80 Trịnh Thanh Tùng  12A3 356
88 2/5/2020 21:42:05 76 / 80 Lê Văn Thắng 13/02/2002 12A1, THPT Yên Định 1 199
89 2/5/2020 21:42:06 24 / 80 Mạnh THPT 40
90 2/5/2020 21:42:17 66 / 80 Minh Quân 03/10/02 C1 Yên Định 2 300
91 2/5/2020 21:42:18 58 / 80 Cao Anh Quân,19/02/2002 Lớp 12A5, Trường THPT Yên Định 1 1000
92 2/5/2020 21:42:18 56 / 80 Nguyễn Hồng Sơn,1/8/2002 12A1,THPT Yên Định 1 999
93 2/5/2020 21:42:22 58 / 80 Nguyễn Thanh Tâm  12A3 739
94 2/5/2020 21:42:32 68 / 80 Hà Duy Khánh THPT Yên Định 2 173
95 2/5/2020 21:42:38 62 / 80 Lê Thanh Hải 12A1,THPT Yên Định 1 789
96 2/5/2020 21:43:02 38 / 80 Minh 12A3 001
97 2/5/2020 21:43:05 64 / 80 đinh thị hồng vân , 08/08/2002 12a1,yên định 1 188
98 2/5/2020 21:43:11 40 / 80 mai sen  12a4 1090
99 2/5/2020 21:43:18 60 / 80 Vũ Văn Mạnh, 31/12/2002 12A1,THPT YD1 467
100 2/5/2020 21:43:19 54 / 80 Vũ Xuân Dương, 17/4/2002 12A1, THPT Yên Định 1 100
101 2/5/2020 21:43:25 64 / 80 Trịnh Đức Chung, 30/10/2002 12A5,THPT Yên Định 1--Môn Hóa 478
102 2/5/2020 21:43:32 66 / 80 Kiera 19/8 11a1 thpt yên định 1 511
103 2/5/2020 21:44:03 62 / 80 Lê Yến 12A5 1405
104 2/5/2020 21:44:03 62 / 80 lê tuấn viẹt 12a3 900
105 2/5/2020 21:44:05 26 / 80 Lê Đình Minh 12a3 Trường trung học phô thông Yên Định 1 111
106 2/5/2020 21:44:10 56 / 80 Lê Văn Đức, 21/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1 510
107 2/5/2020 21:44:26 74 / 80 Lưu Trần Mạnh 8/6/2002 12A1 THPT Yên Định 1 513
108 2/5/2020 21:44:33 42 / 80 Quang Pháp  120
109 2/5/2020 21:44:36 14 / 80 Nguy ễnvăn tiến 17/01/2002 12b1 yên định 1 8386
110 2/5/2020 21:44:37 66 / 80 Lê Phương Thanh 12A1 , trường THPT Yên Định 1 456
111 2/5/2020 21:44:47 50 / 80 Nguyễn Minh Châu ânhshs 327
112 2/5/2020 21:44:47 44 / 80 Vũ Hồng Nhung 21/07/2002 12A2 THPT Yên Định 1 440
113 2/5/2020 21:44:49 48 / 80 Lê tuyết 12a5  500
114 2/5/2020 21:44:50 50 / 80 Nguyễn Thị Huệ 12A5 THPT Yên Định 1 321
115 2/5/2020 21:44:52 56 / 80 Ngô Thùy Dung 12a2 500
116 2/5/2020 21:45:01 34 / 80 cao tây nguyên 12a3 200
117 2/5/2020 21:45:23 54 / 80 Nguyễn Thị Thu   06/07/2002 12A2 THPT Yên Định 1  390
118 2/5/2020 21:45:23 64 / 80 Nguyễn thanh trương 29 05 2002 12a4 thptyendinh1 1000
119 2/5/2020 21:45:24 44 / 80 Trịnh Huệ 12a1, thpt yên định 1 374
120 2/5/2020 21:45:24 56 / 80 Lưu Huyền Trang  12A2, THPT Yên Định 300
121 2/5/2020 21:45:24 56 / 80 Trịnh Ngọc Sơn 12A3 THPT Yên Định 1 560
122 2/5/2020 21:45:28 56 / 80 Phạm Trịnh Nhật Thành,30/8/2002 12A1,THPTYDI 111
123 2/5/2020 21:45:30 62 / 80 Trịnh Xuân Thái  12A4 - THPT Yên Định 1 253
124 2/5/2020 21:45:32 68 / 80 Nguyễn Thị Thu Trang.6/2/2002 12A2,THPT Yên Định 1 720
125 2/5/2020 21:45:36 48 / 80 Hoàng Minh Đức  12A11 7777
126 2/5/2020 21:45:37 48 / 80 Lê Công Nguyên 12A5 THPT Yên Định 1 767
127 2/5/2020 21:45:56 44 / 80 Hoàng Thị Dung  12B1  250
128 2/5/2020 21:46:01 58 / 80 Phạm Văn Minh Đức  Tự Do 730
129 2/5/2020 21:46:06 64 / 80 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12a1, thpt yên định 1 500
130 2/5/2020 21:46:07 60 / 80 Lê Tuấn Anh 19/05/2002 12A5 595
131 2/5/2020 21:46:12 32 / 80 Đỗ Đức Mạnh A1 , THPT Yên Định 1 450
132 2/5/2020 21:46:21 70 / 80 trinh anh van a1 123
133 2/5/2020 21:46:26 60 / 80 Ngô Thị Loan, 26/09/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
134 2/5/2020 21:46:27 56 / 80 Lê Minh Ngọc 12a5, thpt yên định 1 500
135 2/5/2020 21:46:30 62 / 80 Lưu Việt Đức          25042002 lớp 12A2 trường thpt Yên Định 1 120
136 2/5/2020 21:46:31 44 / 80 lưu thanh tâm  12a4 650
137 2/5/2020 21:46:35 46 / 80 Hoàng Lê Mai Linh 12A2 358
138 2/5/2020 21:46:44 64 / 80 Lê Thị Kim Dung  12A2 672
139 2/5/2020 21:46:50 36 / 80 Nguyễn văn hoàng THPT YÊN ĐỊNH 1 524
140 2/5/2020 21:46:55 58 / 80 Phạm Thị Lan Anh 12A5 , THPT Yên Định 1 464
141 2/5/2020 21:47:12 58 / 80 Bùi Văn Thu,20/7/2003 Yên Định 2 498
142 2/5/2020 21:47:17 68 / 80 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 12A2 THPT Yên Định 1 400
143 2/5/2020 21:47:23 76 / 80 Mên Ngoài 200
144 2/5/2020 21:47:30 68 / 80 Lê Đình Đức 12A, THPT Như Xuân 2 619
145 2/5/2020 21:47:39 68 / 80 Trần Thị Thanh Huyền 12A1 THPT Yên Định 1 300
146 2/5/2020 21:47:40 60 / 80 Nguyễn Đình Hùng 12A3 1010
147 2/5/2020 21:47:42 42 / 80 Bùi thị nguyệt 12a4 5643290
148 2/5/2020 21:47:43 46 / 80 Lưu Anh Tuấn 12a4 100
149 2/5/2020 21:47:55 66 / 80 Lê Thị Kim Bgaab 05/09/2002 12A1 THPT Yên Định 1 456
150 2/5/2020 21:48:02 52 / 80 Nguyễn Việt An 12A1 - THPT Yên Định 1 205
151 2/5/2020 21:48:09 64 / 80 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 12A1 THPT Yên Định 1 495
152 2/5/2020 21:48:29 62 / 80 Đặng Thanh Hương 12A5-THPT Yên Định 1 222
153 2/5/2020 21:48:30 56 / 80 Le Anh Tu 12a2- YD1 404
154 2/5/2020 21:48:50 50 / 80 Phạm Thị Huyền ,15/08/2002 12A1,THPT Yên Định 1 350
155 2/5/2020 21:48:58 48 / 80 Ngô Duy Thy THPT Yên Định 2 1000
156 2/5/2020 21:49:02 62 / 80 lan hương 17022002 12A1, thpt yên định 1 357
157 2/5/2020 21:49:23 68 / 80 Công Thành A4-YD1 737
158 2/5/2020 21:49:26 56 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh  A1-THPT Yên Định 2 400
159 2/5/2020 21:49:29 62 / 80 Lê Thị Mai 12A2 400
160 2/5/2020 21:49:47 72 / 80 Nguyễn Khánh Linh 12a1 Trường THPT Yên Định 1 555
161 2/5/2020 21:49:52 58 / 80 Lê Xuân Hoàng, 24042002 thpt Yên Định 1 650
162 2/5/2020 21:49:59 66 / 80 Trịnh Văn Tùng 18 10 12A2 THPT Yên Định 1 1000
163 2/5/2020 21:50:19 58 / 80 Trịnh Thị Tình  12a4 500
164 2/5/2020 21:50:25 66 / 80 bùi thị huyền trang,18/4/2002 12a2,yd1 10
165 2/5/2020 21:50:30 32 / 80 Hà Chang Trường thpt yên định 1 100
166 2/5/2020 21:50:39 68 / 80 Mộc Thảo  12a2 2504
167 2/5/2020 21:50:47 50 / 80 Trịnh Hoàng Thương 12a4 100
168 2/5/2020 21:51:01 44 / 80 Lưu Văn Kiên 12A2 THPT Yên Định 1 100
169 2/5/2020 21:51:06 56 / 80 Vũ Hồng Minh 12A2 292
170 2/5/2020 21:51:15 58 / 80 tran thi chinh 12a4 12
171 2/5/2020 21:51:29 58 / 80 hiếu ngô 99
172 2/5/2020 21:51:32 40 / 80 Đỗ Thị Thúy  12a4 100
173 2/5/2020 21:51:45 66 / 80 Lê minh tuấn 12a5 1
174 2/5/2020 21:52:01 48 / 80 Trịnh Manh Hùng ,12/01/2002 12C3,Yên Đinh 2 7
175 2/5/2020 21:52:19 60 / 80 Lê Thị Lan Phương 12A2 Yên định 1 555
176 2/5/2020 21:52:26 68 / 80 Ngụy anh Thpt yên định 2 200
177 2/5/2020 21:53:57 22 / 80 Nguyễn Văn Hùng 15 /1/2002 Lớp 12 b1 trường thpt yên định 1 3706
178 2/5/2020 21:58:47 34 / 80 Trinh Thi Ngoc 07082002 12A4,THPT Yen Dinh 1 780
179 2/5/2020 22:01:18 56 / 80 Nguyễn Thị Trang 28/08/2003 A1 Trường THPT YÊN ĐỊNH 2 438
180 2/5/2020 22:02:00 24 / 80 Phạm Văn Thanh - 21/06/2002 12A4 , THPT YÊN ĐỊNH 1 300
181 2/5/2020 22:04:24 66 / 80 Lê Thu Huyền 7/8/2003 Thpt yên định 2 1000
182 2/5/2020 22:06:51 62 / 80 Trịnh nguyễn trung 09/09/2003 Thpt yên định 2 1000
183 2/5/2020 22:15:02 56 / 80 Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/09/2003 11A1 Trường THPT Yên Định 2 2000
184 2/5/2020 22:15:23 30 / 80 NGô Thảo Ngân ,02/11/2002 12A4,Thpt yên định 1 700
185 2/5/2020 22:38:45 50 / 80 Phạm Thảo Huyền Thpt yên định 2 1000
186 2/5/2020 22:40:08 50 / 80 Lê Ngô Hiếu 09.10.2003 Lớp 11A1 trường THPT Yên Định 2 10000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây