KẾT QUẢ THI THỬ MÔN LỊCH SỬ 20H NGÀY 03/05/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 21:16
KẾT QUẢ THI THỬ MÔN LỊCH SỬ  20H NGÀY 03/05/2020
TT Thời gian nạp Điểm Họ tên, ngày sinh Lớp, trường THPT Dự đoán
1 3/5/2020 19:59:14 16 / 80 Công Thành A4-YD1 234
2 3/5/2020 20:00:01 18 / 80 Trần Công Minh 12B3, THPT Yên Định 1 43
3 3/5/2020 20:00:09 18 / 80 Lê Văn Hùng, 12-11-2002 12b3, Yên Định 1 2002
4 3/5/2020 20:01:02 18 / 80 Nguyễn hữu kiên 12b3 1000
5 3/5/2020 20:01:26 14 / 80 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, Trường THPT Yên Định 1 567
6 3/5/2020 20:02:37 20 / 80 Lê Ngọc Định 12B1 500
7 3/5/2020 20:02:39 16 / 80 Trịnh ngọc sơn 22/9/2002 12a9 THPT YÊN ĐỊNH 1 200
8 3/5/2020 20:03:56 24 / 80 Bùi Khắc Tuấn  12b3 Trường THPT Yên Định 1 1000
9 3/5/2020 20:04:35 22 / 80 Hi Dao 12A7 700
10 3/5/2020 20:04:48 14 / 80 Bùi Văn Trường  21/04/2002 12B2 THPT Yên Định 1 789
11 3/5/2020 20:06:08 18 / 80 Nguyễn Thị Tuyết 12a9 Trường THPT yên định 1 550
12 3/5/2020 20:06:43 14 / 80 Bùi Tuấn Anh Lớp 12b1 100
13 3/5/2020 20:06:46 22 / 80 Trịnh Hữu Nhân. 11/10/2002 12B5 THPT Yên Định 1 9999
14 3/5/2020 20:06:56 18 / 80 Trịnh Văn Dương, 27/07/2002 12B3, THPT yên định 1 5577
15 3/5/2020 20:08:03 22 / 80 Phạm văn thường,14/10/2002 12b7,trường THPT Yên Định 1 900
16 3/5/2020 20:08:15 34 / 80 Nguyễn quốc chiến  12b5 thpt yên định 1 560
17 3/5/2020 20:08:25 10 / 80 Đinh Thị Hoa 12b2 , THPT Yên Định 1 550
18 3/5/2020 20:08:50 16 / 80 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12a11, THPT Yên Định 1 1500
19 3/5/2020 20:10:35 12 / 80 Lê đình thắng 12b7 619
20 3/5/2020 20:10:57 12 / 80 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 trương thpt yên định 1 100
21 3/5/2020 20:11:26 34 / 80 Trương Thanh Phương 10/07/2002 12A6 THPT Yên Định 1 12340
22 3/5/2020 20:11:31 14 / 80 Lâm văn chung 12a11 300
23 3/5/2020 20:11:34 18 / 80 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4,THPT Yên Định 1  700
24 3/5/2020 20:11:43 26 / 80 Lê thị hoa ,21/03/2002 12b2,THPT yên định1 10000
25 3/5/2020 20:11:58 12 / 80 Hoàng thị hằng nga-01/11/2002 THPT yên định 1 100
26 3/5/2020 20:13:39 16 / 80 Trịnh Văn Long , 23/5/2002 12A9 , THPT Yên Định 1 2300
27 3/5/2020 20:13:44 18 / 80 Nguyễn Minh Tài 24/12/2002 12A10 Trường Thpt Yên định 1 900
28 3/5/2020 20:14:30 16 / 80 Nguyễn Thị Hoà 12b3 THPT Yên Định 1 500
29 3/5/2020 20:14:39 32 / 80 Cu Niên 08/01/2002 12b6 THPT Yên địn 1 1,1E+10
30 3/5/2020 20:15:02 16 / 80 Lương Hoàng Anh 09092001 12b3 Yên Định 1 599
31 3/5/2020 20:15:37 50 / 80 Lưu Thị Châm Anh  12a10 THPT Yên Định 1 790
32 3/5/2020 20:16:23 14 / 80 TRỊNH BÁ DUY Lớp 12B3,THPT YÊN ĐỊNH 1 500
33 3/5/2020 20:16:24 18 / 80 Trịnh Hồng Quân lớp 12b7 THPT Yên Định 1  500
34 3/5/2020 20:16:48 20 / 80 Đỗ Văn Tùng, 27/11/2002 12B3, THPT Yên Định 1 500
35 3/5/2020 20:17:40 20 / 80 Nguyễn thị lệ giang  Yên định 1 5000
36 3/5/2020 20:17:45 20 / 80 Trịnh Văn Hùng 01/12/2002 12b5 THPT Yên Định 1 708
37 3/5/2020 20:17:56 28 / 80 anh 12a12 20
38 3/5/2020 20:18:17 42 / 80 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10, thpt yên định 1 1
39 3/5/2020 20:19:11 36 / 80 Lê Thị Hồng  12A11, THPT Yên Định I 747
40 3/5/2020 20:19:57 16 / 80 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 1 587
41 3/5/2020 20:20:14 40 / 80 Trinh thu hoài  12b1 540
42 3/5/2020 20:20:23 10 / 80 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12a9 THPT Yên Định 1 777
43 3/5/2020 20:20:29 20 / 80 Hoàng Phi Hùng 07/01/2002  12B5 Trường THPT Yên Định1 300
44 3/5/2020 20:20:57 22 / 80 Lê Xuân Hiếu THPT Yên Định 1 12b3 777
45 3/5/2020 20:20:57 46 / 80 Nguyễn Thanh Sang  12A10 THPT Yên Định 1 150
46 3/5/2020 20:21:31 28 / 80 Lưu Việt Đức 12A2 345678910JQKA
47 3/5/2020 20:22:12 24 / 80 Ngô Thị Ánh,04/10/2002 12b4, trườnv THPT Yên Định 1 305
48 3/5/2020 20:22:36 26 / 80 Trịnh khánh ly,27/09/2002 12b7,THPT YÊN ĐỊNH 1 132
49 3/5/2020 20:22:48 16 / 80 Lê Thị Yên  12b4 THPT Yên Định 1 3000
50 3/5/2020 20:22:49 48 / 80 Nguyễn Thị Thảo 12A10,THPT Yên Định 1 1000
51 3/5/2020 20:23:06 28 / 80 Nguyễn thị hồng (31/07/2002) 12b7 thpt yên định 1 352
52 3/5/2020 20:23:35 48 / 80 Trịnh Đình Nam 12A10 1E+07
53 3/5/2020 20:23:47 32 / 80 Vũ Thương Huyền 28/8/2002 12A11 THPT Yên Định 1 1000
54 3/5/2020 20:23:47 28 / 80 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3, THPT Yên Định 1 574
55 3/5/2020 20:24:20 12 / 80 Trần thị linh, 04/01/2002 12b5, yd1 500
56 3/5/2020 20:24:30 24 / 80 Trần vân quỳnh 12a11 thpt yđ 1 531
57 3/5/2020 20:24:34 48 / 80 LÊ VĂN TUÂN,30/11/2002 12B1 ,THPT Yên Định 1 888
58 3/5/2020 20:24:47 26 / 80 Ltna 2808 12a11, thpt yên định 1 333
59 3/5/2020 20:24:55 36 / 80 Lê Xuân Vũ 30/10/2002 12B3 THPT Yên Định 1 572
60 3/5/2020 20:25:06 30 / 80 Lê Ngọc Quý 15/09/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1
61 3/5/2020 20:25:08 14 / 80 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 650
62 3/5/2020 20:25:15 24 / 80 Trịnh quốc cường 30/11/2002 Lớp 12a6 trường thpt yên định 1 500
63 3/5/2020 20:25:25 50 / 80 ngô văn hải 12A6 THPT Yên đinh 1 300
64 3/5/2020 20:25:51 32 / 80 Nguyễn Văn Hải  12B1 600
65 3/5/2020 20:26:01 46 / 80 Lê An Duy 12A10, THPT yên định 1 1E+09
66 3/5/2020 20:26:03 22 / 80 nấy mờ :v  yên định 1 1
67 3/5/2020 20:26:17 28 / 80 Lê Thị Hồng Giang, 8 /12/2002 12a11 354
68 3/5/2020 20:26:20 50 / 80 Trần Trịnh Phi Long 12B3,THPT Yên Định 1 2100
69 3/5/2020 20:26:29 12 / 80 Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 12A9 THPT Yên Định 1 888
70 3/5/2020 20:26:32 16 / 80 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định 1 686
71 3/5/2020 20:26:59 50 / 80 Vũ Xuân Thành 10/01/2002 12A10 YÊN ĐỊNH 1 1
72 3/5/2020 20:27:04 52 / 80 Trần Thị Hồng Thắm 12A8 666
73 3/5/2020 20:27:13 14 / 80 vũ văn thắng 12b3 thpt yendinh1 330
74 3/5/2020 20:27:16 52 / 80 Lê thị thu trang 02/09/2002 12a8 892
75 3/5/2020 20:27:24 16 / 80 Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 12b5 THPT yên định 1 2000
76 3/5/2020 20:27:42 32 / 80 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12b5 Trường THPT Yên Định 1 708
77 3/5/2020 20:27:55 48 / 80 Trịnh thị ánh 12b7 thpt yên định 1 500
78 3/5/2020 20:27:56 48 / 80 Nguyễn thị Quỳnh  12a10 thpt yên định 1 900
79 3/5/2020 20:27:58 50 / 80 Khương Thị Hào 26/10/2002 12A8, THPT Yên Định 1 700
80 3/5/2020 20:27:58 48 / 80 Trịnh Thị Tuyên 12a8 1
81 3/5/2020 20:27:59 26 / 80 Lê Thị Kiều Anh 12a11 yên định 1 1000
82 3/5/2020 20:28:02 48 / 80 Trịnh Thị Thuý (26/09/2002) Lớp 12a9 Trường THPT Yên Định 1 430
83 3/5/2020 20:28:27 34 / 80 Trịnh Thị Hồng 12a10 600
84 3/5/2020 20:28:33 46 / 80 Khương Ngọc Anh  12B1,THPT Yên Định 1 450
85 3/5/2020 20:28:46 26 / 80 Hoàng Ngọc Ánh ,12/09/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 128
86 3/5/2020 20:29:01 36 / 80 Nguyễn Văn Ba,240202 12A11,THPT YÊN ĐỊNH 1 55
87 3/5/2020 20:29:05 22 / 80 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 38656
88 3/5/2020 20:29:08 38 / 80 Nguyễn Hoàng Thái  12A11  THPT YÊN ĐỊNH 1  890
89 3/5/2020 20:29:27 64 / 80 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 777
90 3/5/2020 20:29:33 24 / 80 Lê Phương Ly ,16-10-2002 12A10 ,THPT Yên Định 1 550
91 3/5/2020 20:29:48 58 / 80 Lê Thị Thương, 27/04/2002 12b2, Yên Định 1 300
92 3/5/2020 20:30:07 52 / 80 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 750
93 3/5/2020 20:30:07 48 / 80 Trịnh Thị Hằng  12B3  450
94 3/5/2020 20:30:16 38 / 80 Nguyễn Thị Thu An 12a10 450
95 3/5/2020 20:30:24 46 / 80 Bùi Quang Thắng  12b1 Yên Định 1 350
96 3/5/2020 20:30:41 42 / 80 Sunflowers A8 508
97 3/5/2020 20:30:50 56 / 80 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 12a8, THPT Yên ĐỊnh 1 309
98 3/5/2020 20:30:55 34 / 80 Nguyễn Mi Dung, sinh ngày 1/8/2002 12C4, trường THPT Võ Nguyên Giáp 100
99 3/5/2020 20:31:36 56 / 80 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1600
100 3/5/2020 20:31:47 60 / 80 Lê Thị Hương 12A10- THPT Yên Định 1 424
101 3/5/2020 20:32:04 38 / 80 nhuyễn thị ngọc hà 20102002 12b7 thpt yên định 1 1800
102 3/5/2020 20:32:05 52 / 80 Vũ Thị Hải Yến 12A8 450
103 3/5/2020 20:32:07 40 / 80 Lê thị Dung 11a6, thpt yên định 1 137
104 3/5/2020 20:32:11 22 / 80 Lê Nguyễn Kiều Anh ... 500
105 3/5/2020 20:32:30 36 / 80 Lê thị thùy trang 23/01/2004 Lớp b4 trường thpt yđ2 1
106 3/5/2020 20:32:37 20 / 80 Mai th lan 12/08/2002 12a9 thpt yên định 1 100
107 3/5/2020 20:32:47 38 / 80 Lê Thị Ngọc Thư  12A11 THPT Yên Định1 800
108 3/5/2020 20:32:50 30 / 80 Trịnh thị hạnh  12a9. THPT yên định 1 700
109 3/5/2020 20:33:24 26 / 80 Nguyễn thị thương 30/6/2002 12a11 thpt yên định 1 1000
110 3/5/2020 20:33:27 30 / 80 Lại Thị Phương 13 08 2002  12B5 Trường THPT Yên Định  400
111 3/5/2020 20:33:28 54 / 80 Nguyễn Tiến Dũng 12A8, Trường THPT Yên Định 1 333
112 3/5/2020 20:33:57 32 / 80 Đào thị khánh linh 12A10 300
113 3/5/2020 20:34:16 42 / 80 Trần Công Hiếu 12a8 5000
114 3/5/2020 20:34:28 48 / 80 Lê Thị Nhung  12A8 250
115 3/5/2020 20:34:41 8 / 80 Trịnh Thị Thanh Yên định 1 500
116 3/5/2020 20:34:55 28 / 80 Lê Thị Thu Hương 27072002 12a11 thpt yên định 1 800
117 3/5/2020 20:35:03 28 / 80 Kiên, 08/12/2002 12a11 435
118 3/5/2020 20:35:07 42 / 80 Nguyễn Thị Tú Anh 12A10, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 677
119 3/5/2020 20:35:10 22 / 80 Hoàng Thị Quỳnh. 02/03/2002 Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 2E+08
120 3/5/2020 20:35:18 44 / 80 phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8 Thpt yên định 1 1000
121 3/5/2020 20:35:29 42 / 80 Lê Tiến Thành 26/05/2001 Lớp 12b3 thpt yên định 1 1000
122 3/5/2020 20:35:43 56 / 80 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8 THPT Yên Định 1 5555
123 3/5/2020 20:35:48 54 / 80 trịnh thị thảo diệp 12a9 347
124 3/5/2020 20:35:53 48 / 80 Trịnh Thị Trang 23 07 2002 12B1 305
125 3/5/2020 20:36:00 78 / 80 Nguyễn Thị Bình(20/03/2002) 12a7 (THPT Yên Định 1) 171
126 3/5/2020 20:36:03 38 / 80 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
127 3/5/2020 20:36:12 46 / 80 Nguyễn Đình Đại  Lớp 12B3 THPT YÊN ĐỊNH 1 735
128 3/5/2020 20:36:14 46 / 80 Hoàng Thị Yến  12A10 THPT Yên Định 1 600
129 3/5/2020 20:36:22 38 / 80 Nguyễn Thế Anh.30/05/2002 Nguyễn Thế Anh.12B6 2578
130 3/5/2020 20:36:24 16 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 12B5,THPT Yên Định 1 400
131 3/5/2020 20:36:36 28 / 80 Vũ thị hạnh 12b3 1682
132 3/5/2020 20:36:57 50 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh  12a8 600
133 3/5/2020 20:37:11 30 / 80 Nguyễn Mỹ Duyên.  28/06/2002 12B4. THPT Yên Định 1  95
134 3/5/2020 20:37:16 24 / 80 Hoàng Thị Thùy Linh  12b4 trường THPT Yên Định 1 274
135 3/5/2020 20:37:16 60 / 80 Ngô Thị Ngân  12A8 500
136 3/5/2020 20:37:20 34 / 80 Lê Thị Mai Anh 12 420
137 3/5/2020 20:37:21 48 / 80 YÊN HẢI ÁNH, NS: 22/04/2002 Lớp: 12B3, trường THPT Yên Định 1 500
138 3/5/2020 20:37:26 50 / 80 Nguyễn Thị Phương Anh ,02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 460
139 3/5/2020 20:37:38 26 / 80 Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 12a11,THPT Yên Định 1 1000
140 3/5/2020 20:37:52 58 / 80 Trương Thị Lan Anh 12/12/2002 12a9 1000
141 3/5/2020 20:37:54 46 / 80 Nghiêm Thị Trang 12a8 543
142 3/5/2020 20:38:03 56 / 80 Vũ minh tâm 05/09/2002 12a10, thpt yên định 1 700
143 3/5/2020 20:38:04 62 / 80 Le thi Nga 12a8, Thpt yen dinh 1 100
144 3/5/2020 20:38:08 30 / 80 Trịnh Hồng Anh,15-07-2002 12B5, trường THPT Yên Định 1 610
145 3/5/2020 20:38:18 30 / 80 Lê Xuân hà 12b5 yên định1 600
146 3/5/2020 20:38:20 52 / 80 Phạm Thị Huyền Trang, 02/07/2002 12A8, Trường THPT Yên Định I 600
147 3/5/2020 20:38:21 50 / 80 Trịnh Đào Ngọc Mai 12a8 1000
148 3/5/2020 20:38:24 40 / 80 Hoàng vân anh,  23/07/2002 12B1 , THPT Yên Định 1  700
149 3/5/2020 20:38:24 52 / 80 Nguyễn Nhật Long 12a9 350
150 3/5/2020 20:38:29 62 / 80 Giap trịnh đời loan 12a9 600
151 3/5/2020 20:38:33 50 / 80 Lê Văn Đạt,29/012002 12B1, THPT Yên Định 1 785
152 3/5/2020 20:38:34 60 / 80 Trinh thi hòa 12a9 721
153 3/5/2020 20:38:34 18 / 80 Ngô thị thùy trang Thpt Yên Định1 200
154 3/5/2020 20:38:36 58 / 80 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1 450
155 3/5/2020 20:38:38 50 / 80 Nguyễn Thị Hương Quế 08122002 12a10 thpt yên định 1 450
156 3/5/2020 20:38:38 54 / 80 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 300
157 3/5/2020 20:38:38 50 / 80 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8 500
158 3/5/2020 20:38:54 48 / 80 Lưu Thị Ngà 12A11,THPT Yên Định 1 300
159 3/5/2020 20:39:02 56 / 80 Lê Thị Quỳnh Liên, 30-09-2002 12A8, THPT Yên Định 1 621
160 3/5/2020 20:39:03 40 / 80 Nguyễn Thị Trang.28-02-2002 12A9.THPT Yên Định 1 203
161 3/5/2020 20:39:16 44 / 80 Nguyễn Thị Bình  12b3 799909
162 3/5/2020 20:39:22 22 / 80 Dương việt hưng 12a9 yên định 1 567
163 3/5/2020 20:39:27 22 / 80 Lưu thị lý  Trung học phổ thông yên định 1 lớp 12b2 500
164 3/5/2020 20:39:37 28 / 80 Phạm Văn Toàn, 06-12-2002 12B5, THPT Yên Định 1 1500
165 3/5/2020 20:39:37 62 / 80 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 1256
166 3/5/2020 20:39:57 38 / 80 Cao Việt Hoàng 27/09/2002 12a11 THPT Yên Định 1 500
167 3/5/2020 20:40:06 30 / 80 VŨ THỊ DUYÊN,29/07/2002 12a9,Trường THPT Yên Định I  888
168 3/5/2020 20:40:13 64 / 80 phạm Thị Thảo 19A9, THPT Yên Định 1 650
169 3/5/2020 20:40:19 54 / 80 Lê Thị Phương Thảo, 07-11-2002 12A9 THPT Yên Định 1 500
170 3/5/2020 20:40:22 62 / 80 Phạm Thị Nhung,29-03-2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 560
171 3/5/2020 20:40:22 34 / 80 Trịnh Thị Triệu Anh 30/01/2002 12B5 ( THPT Yên Định 1) 500
172 3/5/2020 20:40:23 48 / 80 Lê Thị Hiếu- 21/11/2002 12A10- THPT Yên Định 1 798
173 3/5/2020 20:40:25 20 / 80 Lê Thị Hương  12A5, thpt yên định 1 500
174 3/5/2020 20:40:31 56 / 80 Trần lan anh Yên Định 1 345
175 3/5/2020 20:40:45 26 / 80 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 Trường THPT Yên Định 1 642
176 3/5/2020 20:40:46 20 / 80 Nguyễn Duy Thanh,28/11/2002 12b5, trường thpt yên định 1 600
177 3/5/2020 20:40:58 60 / 80 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8 56
178 3/5/2020 20:41:06 34 / 80 Lê Anh Tuấn Yên Định 1 300
179 3/5/2020 20:41:13 14 / 80 Nguyễn Văn Hùng THPT yên định 1 1000
180 3/5/2020 20:41:20 60 / 80 Ngô Yến Quỳnh lớp 12a6 Trường THPT Yên Định 1 250
181 3/5/2020 20:41:34 52 / 80 Ngô Thanh Hà 12A7 365
182 3/5/2020 20:41:34 40 / 80 Lê Minh Đức 16/01/2002  12b3 yên định 1 735
183 3/5/2020 20:41:37 28 / 80 Nguyễn thị tuyết 21052002 Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
184 3/5/2020 20:41:58 34 / 80 Lê Quỳnh Anh 12A11 THPT Yên Định 1 800
185 3/5/2020 20:42:01 38 / 80 Nguyễn Thùy Linh 12a7 195
186 3/5/2020 20:42:07 28 / 80 Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 12b2. THPT Yên Định 1 200
187 3/5/2020 20:42:08 50 / 80 Lê Đức Toàn 12a8 763
188 3/5/2020 20:42:10 24 / 80 Nguyễn quang huy 23/10/2002 12a10 Trường THPT yên định 1 556
189 3/5/2020 20:42:14 24 / 80 Nguyễn Thị Dung 16/10 12b6  300
190 3/5/2020 20:42:19 34 / 80 Lê đình hùng,24/01/2002 12a6 500
191 3/5/2020 20:42:23 54 / 80 Lê Văn Tiến, 19/2/2002 12A11, THPT Yên Định 1 660
192 3/5/2020 20:42:30 38 / 80 Đinh Thị Trà My 8/7/2002 12A11 THPT Yên Định 1 600
193 3/5/2020 20:42:34 52 / 80 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 20
194 3/5/2020 20:42:36 52 / 80 Lê Thị Lan Anh 12/10 12a11 637
195 3/5/2020 20:42:38 52 / 80 Nguyễn văn dũng 03/01/2001 12b6 thpt yêm định 1 1000
196 3/5/2020 20:42:40 34 / 80 Lưu Thị Thu Thảo  12A10 400
197 3/5/2020 20:42:44 44 / 80 Lê thị tuyết chinh , 15042002 12b6 , thpt yên định 1 31
198 3/5/2020 20:42:45 56 / 80 Lê Thị Nga 04.04.2002 12a7 THPT Yên Định 1 548
199 3/5/2020 20:42:59 38 / 80 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 700
200 3/5/2020 20:42:59 24 / 80 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12b5 yđ1 650
201 3/5/2020 20:43:10 48 / 80 Trần Thị Phượng _ 23/05/2002  12A9 357
202 3/5/2020 20:43:12 56 / 80 Lê Thị Lan Anh, 24/01/2002 12a8 , THPT yên định 1 300
203 3/5/2020 20:43:13 28 / 80 Tống Văn Hiếu 12B4 Trường THPT Yên Định 1 100
204 3/5/2020 20:43:14 26 / 80 Lê Thị Loan  THPT Yên Định 1 720
205 3/5/2020 20:43:16 36 / 80 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, Trường THPT Yên Định 1 500
206 3/5/2020 20:43:20 44 / 80 Lê thị thùy dương  12B2 trường thpt yên định 1 500
207 3/5/2020 20:43:23 44 / 80 Nguyễn Thị Thu 2072002 12B3 THPT Yên Định 1 50000
208 3/5/2020 20:43:32 50 / 80 Lê Xuân Nam  Thpt Nguyễn Quán Nho  736
209 3/5/2020 20:43:36 30 / 80 Phạm Thị Thu 12b4 20
210 3/5/2020 20:43:36 52 / 80 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 12A6 THPT Yên Định 1 800
211 3/5/2020 20:43:37 58 / 80 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12a9 543
212 3/5/2020 20:43:47 54 / 80 Nguyễn Hà Linh 12A10 - THPT Yên Định 1 67996
213 3/5/2020 20:43:50 36 / 80 Đỗ Thị Hồng Nhung 12A10, THPT Yên Định 1 400
214 3/5/2020 20:43:54 52 / 80 Lưu Khánh Huyền THPT Yên Định 1 456
215 3/5/2020 20:44:08 20 / 80 Đào thị bình ,19052002 12b7, trường thpt yên định 1 100
216 3/5/2020 20:44:12 56 / 80 Lê Thị Thúy Nga 12A7 354
217 3/5/2020 20:44:17 26 / 80 Ngô thị thảo , 25/01/2002 125b5 ,THPT YÊN ĐINH 1 47
218 3/5/2020 20:44:24 16 / 80 Lam anh tuấn 12b5 1000
219 3/5/2020 20:44:28 40 / 80 Trịnh Thị Hoa, 23042002 Lớp 12a6, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 623
220 3/5/2020 20:44:28 22 / 80 Lê Thị Linh,05/10/2002 THPT Yên Định 1 385
221 3/5/2020 20:44:32 62 / 80 Bùi Thị Hà,01/07/2002 12A8, THPT Yên Định 1 500
222 3/5/2020 20:45:03 30 / 80 Trịnh thị yến 12b7 thpt yên định 1 11590
223 3/5/2020 20:45:07 48 / 80 Ins: _lth_1212 11 500
224 3/5/2020 20:45:12 56 / 80 Lưu Thị Kim Chi 12A8 753
225 3/5/2020 20:45:14 24 / 80 Vũ Thị Tú,19/08/2002 12b2,Yên Định 1 500
226 3/5/2020 20:45:15 60 / 80 Nguyễn Thuỳ Trang 12a9 211
227 3/5/2020 20:45:19 48 / 80 Nguyễn Văn Linh, 25/05/2002 12a6, THPT Yên Định 1 334
228 3/5/2020 20:45:37 28 / 80 Phạm Thị Hồng 12B4, Trường THPT Yên Định I 1
229 3/5/2020 20:45:38 32 / 80 trần tiến đạt , 03/07/2002 12B3,  THPT yên định 1 500
230 3/5/2020 20:45:47 16 / 80 Hoàng Thị Hương Giang 01012002 12b5 THPT Yên Định1 265
231 3/5/2020 20:45:55 14 / 80 Lê Văn Đông Lớp 12b2 yên định 1 385
232 3/5/2020 20:45:56 52 / 80 Lê Hồng Diên 12A7 620
233 3/5/2020 20:45:56 26 / 80 Nguyễn Văn Đạt, 10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 6868
234 3/5/2020 20:45:58 32 / 80 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 99999
235 3/5/2020 20:45:59 30 / 80 Lê Thị Thu Trang Lớp 12A9 trường THPT Yên Định 1 500
236 3/5/2020 20:46:11 44 / 80 Trương Hạnh 12b1 1788
237 3/5/2020 20:46:18 26 / 80 Trương Văn Hưng 16/08/2002 12B6 THPT Yên định 1 1500
238 3/5/2020 20:46:20 16 / 80 Trương Thị Lan 12a9 trường THPT Yên Định 1 694
239 3/5/2020 20:46:34 50 / 80 Nguyễn thị tuýet 10/02/2002 12a9 THPT Yên Định 1 560
240 3/5/2020 20:46:35 40 / 80 BÙI THỊ LINH 12/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 2000
241 3/5/2020 20:46:37 50 / 80 Trịnh Quỳnh Trang 12a7 444
242 3/5/2020 20:46:39 46 / 80 Phạm thị diệp 12a6, thpt yên định 1 584
243 3/5/2020 20:46:45 34 / 80 Lê Thị Phương Thảo  12A11 1
244 3/5/2020 20:46:50 40 / 80 Phạm thị Phương Thảo, 19/7/2002 12B6, THPT Yên Định 1 890
245 3/5/2020 20:46:53 44 / 80 Lê văn kiên 02/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 700
246 3/5/2020 20:46:53 42 / 80 Trịnh thị khánh ly.22-3-2002 12b3,thpt yên định 1 1245
247 3/5/2020 20:46:55 40 / 80 Vũ văn khải 12b4 THPT yên định 1 1059
248 3/5/2020 20:46:55 54 / 80 Trịnh Thanh Hằng 12A7, THPT Yên Định 1 512
249 3/5/2020 20:47:02 54 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh -12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 1012
250 3/5/2020 20:47:06 44 / 80 nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6 THPT Yên Định 1 1000
251 3/5/2020 20:47:07 26 / 80 Trần Minh Hiếu,22/072002 12B5, THPT Yên Định 1 200
252 3/5/2020 20:47:08 20 / 80 Trịnh Quốc Hưng, 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
253 3/5/2020 20:47:09 48 / 80 Lê an 12a10 450
254 3/5/2020 20:47:11 26 / 80 Trịnh thị thanh 12a5 100
255 3/5/2020 20:47:16 50 / 80 Trịnh Thị Hồng Duyên 12b2 359
256 3/5/2020 20:47:22 52 / 80 Nguyễn Lan Anh , 20/4/2002 12a8 378
257 3/5/2020 20:47:23 40 / 80 Nguyễn Thị Hạnh 28-08-2002 12A11 yên định 1 500
258 3/5/2020 20:47:27 36 / 80 Trịnh Thị Thu Hà 12a11 467
259 3/5/2020 20:47:29 36 / 80 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7 trường thpt yên định 1 600
260 3/5/2020 20:47:30 52 / 80 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8,thpt yên định 1 380
261 3/5/2020 20:47:35 36 / 80 Phạm văn hiếu 12b4, trường THPT yên định 1 350
262 3/5/2020 20:47:40 42 / 80 Lê Như Quỳnh, 02/11/2002 12A10, thpt yên định 1 510
263 3/5/2020 20:47:41 42 / 80 Trịnh xuân duy 12a4 800
264 3/5/2020 20:47:43 36 / 80 Hoàngtrang Thpt yên định 1 506
265 3/5/2020 20:47:43 32 / 80 Lưu Thanh Hồng,21/09/2002 12a8, ThPt Yên Định 1 400
266 3/5/2020 20:47:45 44 / 80 Nguyễn khánh ly 12a8,thpt yên định 1 678
267 3/5/2020 20:47:51 36 / 80 NGUYỄN THỊ Hằng 12a10, thpt yên định 1 211
268 3/5/2020 20:47:51 14 / 80 Lê Đức Công 19-10-2002 12b5,thpt YÊN ĐỊNH 1 1000
269 3/5/2020 20:47:57 50 / 80 Nguyễn Hải Anh 26/10/02 12A6 YĐ1 600
270 3/5/2020 20:48:09 34 / 80 Vũ Quỳnh 1905 12a10 thpt Yên Định 1 548
271 3/5/2020 20:48:12 34 / 80 Nguyễn khánh huyền 12a10, thpt yên định 1 333
272 3/5/2020 20:48:12 22 / 80 Phạm Ngọc Ân Lớp 12B5 1000
273 3/5/2020 20:48:13 42 / 80 Lê Thị Ánh Tuyết, 11/08/2002 12A11, THPT Yên Định 1 299
274 3/5/2020 20:48:14 30 / 80 Khương Thi Trang 12B2 Truong ThPT Yên Định 1 458
275 3/5/2020 20:48:17 56 / 80 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 800
276 3/5/2020 20:48:17 40 / 80 MAI THỊ THANH THUỲ  12B3,THPT YÊN ĐỊNH 1 1530
277 3/5/2020 20:48:17 56 / 80 Nguyễn Phương Thảo  , 12A10 . yên định 1 643
278 3/5/2020 20:48:18 48 / 80 Trịnh Thị Nhung 12a9 300
279 3/5/2020 20:48:23 50 / 80 lê thị ngọc 22/09/2002 12A4 trường THPT yên định 1 578
280 3/5/2020 20:48:24 16 / 80 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002- 12b7,THPT Yên Định 1 100
281 3/5/2020 20:48:30 40 / 80 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9 , trường THPT Yên Định 1 300
282 3/5/2020 20:48:53 36 / 80 Trịnh Quốc Thắng  12B3 543
283 3/5/2020 20:48:54 54 / 80 Vũ Thị Hồng lớp 12A9, Trường Thpt Yên Định 1 501
284 3/5/2020 20:48:55 50 / 80 Lê Công Đạt, 31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1  2100
285 3/5/2020 20:48:57 50 / 80 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,THPT Yên Định 1 800
286 3/5/2020 20:49:02 46 / 80 Trịnh Thị Ngân 12A8 Trường THPT Yên Định 1 475
287 3/5/2020 20:49:03 52 / 80 Lê Thị Thu Hương, 19/06/2002 12A7, THPT YÊN ĐỊNH 1 525
288 3/5/2020 20:49:03 62 / 80 Lê Thị Dung  12a9 THPT Yên Định 1 339
289 3/5/2020 20:49:05 50 / 80 Dung  Thpt yên định 1 1997
290 3/5/2020 20:49:06 70 / 80 Trịnh Thị Thương 02-07-2002 12A6 THPT Yên Định 1 1001
291 3/5/2020 20:49:09 38 / 80 Trịnh thị phương anh 12a11 trường thpt yên định 1 200
292 3/5/2020 20:49:10 56 / 80 Lê Thu Phương_05/06/2002 12A8_THPT Yên Định 1 650
293 3/5/2020 20:49:13 48 / 80 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12b5 trường THPT Yên định 1 900
294 3/5/2020 20:49:15 46 / 80 Lê Thúy Hiền 12a11 903
295 3/5/2020 20:49:15 60 / 80 Hồ Thanh Ngân, 11/07/2002 12A7 - THPT Yên Định 1 405
296 3/5/2020 20:49:18 54 / 80 Lê Thị Lý- 04/10/2002 12B3 - THPT yên định 1 450
297 3/5/2020 20:49:18 64 / 80 Trịnh Thị Phương Linh 12a9 350
298 3/5/2020 20:49:21 52 / 80 Lê Phương Anh - 10/11/2002 1 600
299 3/5/2020 20:49:23 52 / 80 Vũ Duy Cường, 02/01/2002 12B4, trường THPT Yên Định 1 650
300 3/5/2020 20:49:27 52 / 80 Lê Thị Nam, 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
301 3/5/2020 20:49:33 56 / 80 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8 trường THPT Yên Định 1 600
302 3/5/2020 20:49:36 30 / 80 Trần văn thiên 12a11 500
303 3/5/2020 20:49:44 24 / 80 phạm thị diễn 12B1 , THPT Yên Định 1 666
304 3/5/2020 20:49:56 30 / 80 Đào Thị Duyên , 12A5 THPT YÊN ĐỊNH 1 350
305 3/5/2020 20:50:05 56 / 80 Phạm Thị Bích Hiền 21/03 12a7 580
306 3/5/2020 20:50:15 42 / 80 Trịnh Thị Thúy 10/01/2002 12A8 THPT Yên Định 1 625
307 3/5/2020 20:50:19 44 / 80 Nguyễn Hoàng Anh 3/2/2002 12a9 trường thpt Yên Định 1 65
308 3/5/2020 20:50:19 28 / 80 Lê Hồng Nhung ( 08/02/2002) 12A11, thpt Yên Định 1 2000
309 3/5/2020 20:50:22 44 / 80 trịnh trung minh, 25/09/2002 12B66666666666 2,2E+11
310 3/5/2020 20:50:23 14 / 80 Nguyễn văn Thủy,03/04/2002 12A6,yên định1 700
311 3/5/2020 20:50:30 36 / 80 Nguyễn Thị lương, 08/10/2002 12b6,THPT yên định 1 300
312 3/5/2020 20:50:31 56 / 80 Nguyễn Thị Lan Hương,11/05/2002 Thpt Yên Định 1 888
313 3/5/2020 20:50:31 56 / 80 Hoàng Thị Thương 17/11/2002 12A6 THPT Yên Định 1 1000
314 3/5/2020 20:50:32 32 / 80 Nguyễn Nhật Linh THPT Yên Định 1 1
315 3/5/2020 20:50:33 28 / 80 Phạm Thu Phương 12a10 300
316 3/5/2020 20:50:34 66 / 80 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 759
317 3/5/2020 20:50:39 52 / 80 Nguyễn Thị Hoa, 25-03-2002 Lớp 12A9, trường thpt yên định 1 10000
318 3/5/2020 20:50:46 34 / 80 Nguyễn Thị Thương 27/02/2002 12B1, trường THPT yên định 1 370
319 3/5/2020 20:50:54 54 / 80 Trịnh Thị Phương 12A6, THPT Yên Định 1 500
320 3/5/2020 20:50:56 36 / 80 Phan Diễn , 12/12/2002 12b6, THPT YÊN ĐỊNH 1 123456
321 3/5/2020 20:51:11 44 / 80 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 12b3 Trường Trung Học Phổ Thông Yên Định 1  123456
322 3/5/2020 20:51:18 30 / 80 vũ văn cao, 10/6/2002 12b7,THPT Yên Định 1 3000
323 3/5/2020 20:51:25 56 / 80 Trần Thị Huế 05/12/2002 12A8, THPT Yên Định 1 456
324 3/5/2020 20:51:28 34 / 80 Trần Hải Triệu 26/07/2002 12a9 trường thpt yên định 1 243
325 3/5/2020 20:51:34 36 / 80 Nguyễn Thị Tâm Anh  12A10 45
326 3/5/2020 20:51:50 36 / 80 Phan thùy linh 24/06/2002 B6 THPT Yên Định 1 111121
327 3/5/2020 20:51:55 36 / 80 Phạm Ngọc hùng12/7/2002 12b6 31
328 3/5/2020 20:52:08 20 / 80 Trịnh Hữu Lợi 12B1 2020
329 3/5/2020 20:52:21 34 / 80 Lê Hồng 12A4 500
330 3/5/2020 20:52:21 40 / 80 Lê Thị Chinh  12b6 648
331 3/5/2020 20:52:28 32 / 80 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12B6 Yên Định 1 1100
332 3/5/2020 20:52:34 46 / 80 Nguyễn Thị Ánh , 10/12/2002 12A6, thpt yên định 1 89
333 3/5/2020 20:52:37 52 / 80 Ngô hùng lương 12B4 450
334 3/5/2020 20:52:41 44 / 80 Trịnh Thị Hoa  12a10 300
335 3/5/2020 20:52:47 52 / 80 Thiều Thị Nga  12A6 yd1 1000
336 3/5/2020 20:52:56 46 / 80 Nguyễn Thị Loan  12A6 1000
337 3/5/2020 20:53:04 44 / 80 Bùi Duy Đức ,30/06/2002 12b4, trường thpt yên định 1 120
338 3/5/2020 20:53:19 48 / 80 Nguyễn Thị Thu Oanh  lớp 12A11,THPT Yên Định 1 567
339 3/5/2020 20:53:27 22 / 80 Phạm Thị Hằng 11/07/2002 12B2 THPT Yên Định 1  200
340 3/5/2020 20:53:31 46 / 80 Trịnh Trọng Minh 04/07/2002 Trường THPT 1 1115
341 3/5/2020 20:53:36 40 / 80 Hoàng Thị Minh Anh  12A7-THPT Yên Định 1 98
342 3/5/2020 20:53:38 48 / 80 Phạm Thị Chi 24052002 12a6 thpt yên định 1 315
343 3/5/2020 20:53:38 38 / 80 Le N. Anh 12a11 345
344 3/5/2020 20:53:53 38 / 80 Đàm Thị Lọc  12B1 2345
345 3/5/2020 20:54:25 52 / 80 Lê Đức Thắng, 19/12/2001 12A6, THPT Yên Định 1 2500
346 3/5/2020 20:54:28 38 / 80 Lưu Thùy Trang, 11/07/2002 THPT Yên Định 1 315
347 3/5/2020 20:54:30 62 / 80 Hoàng Vũ Ngọc Ánh, 22/09/2002 12A7, THPT Yên Định 1 325
348 3/5/2020 20:54:33 44 / 80 Nguyễn Thị Dung Nhi THPT Yên Định 1 65
349 3/5/2020 20:54:37 24 / 80 Trần Thị Dung 13/04/2002 12A6 / THPT Yên Định 1 700
350 3/5/2020 20:54:38 36 / 80 Nguyễn Thị Oanh 12a11 2000
351 3/5/2020 20:54:41 38 / 80 Ngô Thị Hà 20/02 12A10 Trường THPT Yên Định 1 600
352 3/5/2020 20:54:43 50 / 80 Sakura😇😇 Thpt Yên định1 a6 300
353 3/5/2020 20:54:45 26 / 80 Nguyễn Thị Thảo, 08 11 2002 12b7, THPT Yên Định 1 500
354 3/5/2020 20:54:53 32 / 80 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 209
355 3/5/2020 20:54:54 36 / 80 06102002 THPT yên Định I 30000
356 3/5/2020 20:55:03 46 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 trường thpt yên định 1 500
357 3/5/2020 20:55:06 44 / 80 Trần thị thu huyền 09022002 12a6,  thpt yên định 1 200
358 3/5/2020 20:55:17 10 / 80 Lê thị tú hà 03112002 Thpt Yên Định 1 1111
359 3/5/2020 20:55:29 34 / 80 lê thi giang, 29/06/2002 12b7,thpt yd1 1000
360 3/5/2020 20:56:06 46 / 80 Lê Thị Thanh Thương, 23/10/2002 12B6, THPT Yên Định 1 111111
361 3/5/2020 20:56:06 36 / 80 Lê Văn Quyền 12A10 199
362 3/5/2020 20:56:13 18 / 80 Lê Thị Hòab  12b4 300
363 3/5/2020 20:56:34 30 / 80 Trịnh Thúy Hằng, 27/08/2002 12B2 , Trường THPT Yên Định 1 555
364 3/5/2020 20:56:47 30 / 80 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12b5 THPT YÊN ĐỊNH 1 880
365 3/5/2020 20:56:48 50 / 80 Trương Thị Giang 12A9 999
366 3/5/2020 20:56:50 42 / 80 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7 , THPT Yên Định 1 1000
367 3/5/2020 20:56:55 30 / 80 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 200
368 3/5/2020 20:57:00 32 / 80 Vũ Thị Hiền 12B2,THPT Yên Định 1 1000
369 3/5/2020 20:57:21 36 / 80 Le thi hoà THPT Yên Định 1 38
370 3/5/2020 20:57:39 32 / 80 Nguyễn Thị Hạnh, 23/3/2002 12A11, THPT Yên Định1 1000
371 3/5/2020 20:57:44 26 / 80 Trịnh thị duyeen20/10/2001 12b6_thpt yên định 1 345
372 3/5/2020 20:57:50 30 / 80 Trần Quốc Tuấn 06-09-2002 12A6 Trường THPT Yên Định 1 4000
373 3/5/2020 20:57:51 32 / 80 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 , THPT Yên Định 1 1000000
374 3/5/2020 20:57:59 60 / 80 Trịnh Thị Thiên Cúc yd1 356
375 3/5/2020 20:58:07 52 / 80 Nguyễn Thị Hằng 02-08-2001 12A6 Yên Định 1 200
376 3/5/2020 20:58:12 52 / 80 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6, THPT Yên Định 1 600
377 3/5/2020 20:58:42 38 / 80 Vũ Xuân Mạnh,13/04/2002 12b6 ,Trường THPT yên định 1 999
378 3/5/2020 20:59:07 18 / 80 Lê thị hà ,16/09/2002 Lớp 12b3 thptyeen định 1 200
379 3/5/2020 20:59:22 40 / 80 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12b6 trường THPT Yên Định 1 1150
380 3/5/2020 20:59:37 34 / 80 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
381 3/5/2020 21:00:28 30 / 80 trịnh duy tâm,26/08/2002 12b6, yên định 1 4567
382 3/5/2020 21:00:39 30 / 80 Lưu Quang Nhật 12B4 11
383 3/5/2020 21:00:52 48 / 80 Khương Văn Tỵ  12B2, THPT Yên Định 1 222
384 3/5/2020 21:01:49 46 / 80 Trịnh Thị Thắm 21/09/2002 12A5, trường THPT yên định 1 500
385 3/5/2020 21:02:47 20 / 80 Ngô thị thuỳ dung 12b1 400
386 3/5/2020 21:03:08 56 / 80 Lê Thị Thúy Ngàn 12a6 thpt yên định 1 39
387 3/5/2020 21:03:18 18 / 80 Ngô hải duy11/7/2001 12b7 trường thpth yên định 1 1000
388 3/5/2020 21:05:07 40 / 80 Trịnh Q 12, trường thpt yên định 1 555
389 3/5/2020 21:07:47 36 / 80 Huyền 12a11 500
390 3/5/2020 21:08:18 56 / 80 Lê Uyên 12A7 , THPT Yên Định I 270
391 5/3/2020 21:11:42 30 / 80 Trịnh Đăng Nguyên  12B1 , THPT Yên Định 1 1600
392 5/3/2020 21:14:45 38 / 80 Lê Thị Linh 01022002 12A8 THPT yên định 1 500
393 5/3/2020 21:21:21 36 / 80 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4,trường THPT Yên Định 1 670
394 5/3/2020 21:24:54 48 / 80 Đinh Quang Hoàng ngày 14/9/2002 12b3 trường THPT Yên Định 1 1000
395 5/3/2020 21:26:14 50 / 80 Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/2002 12A9 Trường THPT Yên Định 1 1500
396 5/3/2020 21:27:17 16 / 80 Nguyễn Anh Tuấn 12/11/2002 12b6 1000
397 5/3/2020 21:27:34 56 / 80 Mai Thị Nguyệt 12A7 500
398 5/3/2020 21:29:28 30 / 80 Trần Văn Toàn, 02/02/2002 12,THPT Nguyễn Quán Nho 3000
399 5/3/2020 21:32:28 16 / 80 Thái 02042002 12a10 yên định 1 3242
400 5/3/2020 21:32:57 18 / 80 Trịnh Thị Hằng 12A7. tHPT Yên Định 1 124
401 5/3/2020 21:34:36 52 / 80 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 12a9 / THPT Yên Định 1 400
402 5/3/2020 21:35:57 18 / 80 Trịnh Ngọc Cường 17/03/2001 12b2 123
403 5/3/2020 21:46:39 20 / 80 Lê Thế Lương Yên Định 1 555
404 5/3/2020 22:00:40 18 / 80 Ngô Thị Kiều Oanh, 30/03/2002 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 200
405 5/3/2020 22:02:20 22 / 80 Trang 12a10 638
406 5/3/2020 22:04:56 14 / 80 Vũ Thị Thúy 24042002 12b5 THPT Yên Định 1 1000
407 5/3/2020 22:05:27 16 / 80 Nguyễn Đức Anh 12b7,thpt yên định 1 234567
408 5/3/2020 22:06:29 64 / 80 Nguyễn Đạt Phát THPT MAT 498

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây