KẾT QUẢ THI THỬ MÔN LÝ 20H NGÀY 02/05/2020

Thứ bảy - 02/05/2020 21:40
TT Giờ nạp bài Điểm thi Họ tên, ngày sinh Lớp, trường THPT Dự đoán
1 2/5/2020 20:00:20 24 / 80 Long Tự Do 200
2 2/5/2020 20:06:14 14 / 80 Nguyễn quốc chiến  12b5 thpt yên định 1 260
3 2/5/2020 20:06:53 26 / 80 nguyễn thị hằng  12a10, trường thpt yên định 1 389
4 2/5/2020 20:07:59 28 / 80 a bbbbbbb 22222
5 2/5/2020 20:13:24 14 / 80 Lê đình đức Lớp12B5 yên định 1 1000
6 2/5/2020 20:13:44 28 / 80 Vũ Thị Tú,19/08/2002 12b2,Yên Định 1 350
7 2/5/2020 20:15:55 28 / 80 Ngô Thanh Nam 12a5 Trường trung học phô thông Yên Định 1 100
8 2/5/2020 20:16:45 18 / 80 Luu thien hoang 27122002 12b2 thpt yên định 1 300
9 2/5/2020 20:20:11 18 / 80 Ins: _lth_1212 11 500
10 2/5/2020 20:21:58 54 / 80 Lê Hồng Phong 11/07/2002 12A3 THPT Yên Định 1 350
11 2/5/2020 20:22:03 28 / 80 Thẩm Nguy Yên Định 1 360
12 2/5/2020 20:22:37 22 / 80 abcxyz abcxyz 435
13 2/5/2020 20:26:32 36 / 80 Lê Quốc Anh  12A3 Yên Định 1 100
14 2/5/2020 20:26:45 38 / 80 Lê Thị Lan Phương 12A2 THPT Yên Định 1 555
15 2/5/2020 20:28:01 68 / 80 Vũ thị Thu hồng 12a3 1200
16 2/5/2020 20:30:35 24 / 80 Trinh ngọc sơn 22/9/2002 Lớp 12a9.THPT YÊN ĐỊNH 1 800
17 2/5/2020 20:30:40 56 / 80 Lê Thị Kim Dung  12A2 634
18 2/5/2020 20:30:41 26 / 80 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 790
19 2/5/2020 20:31:12 0 / 80 1/4 Nhân phẩm 69
20 2/5/2020 20:31:13 68 / 80 Lê Thị Huyền Thương (17/02/2002) 12A3 trường THPT Yên Định 1 300
21 2/5/2020 20:32:05 38 / 80 Lê Thị Nguyệt 12A1 800
22 2/5/2020 20:33:17 76 / 80 Trịnh Thị Nguyệt 06/09/2002 12A2 Yên Định 1 376
23 2/5/2020 20:35:08 30 / 80 Vũ Hồng Nhung 21/07/2002 12A2 THPT Yên Định 1 440
24 2/5/2020 20:35:19 66 / 80 Trịnh Tiến Dũng 12A3, THPT Yên Định 1 480
25 2/5/2020 20:35:19 70 / 80 Trịnh Tiến Lực 12A1, THPT Yên Định 1 360
26 2/5/2020 20:35:31 74 / 80 Lê Thanh Tâm 12A11 100000
27 2/5/2020 20:36:19 74 / 80 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 500
28 2/5/2020 20:36:52 48 / 80 Trịnh Thị Tình, 25/10/2002 12A4 thpt yên định 1 478
29 2/5/2020 20:37:14 38 / 80 Trịnh Thị Hằng Ydd1 300
30 2/5/2020 20:37:52 38 / 80 Trịnh Văn Thắng  12b1 THPT Yên Định 1 200
31 2/5/2020 20:38:49 28 / 80 Độc Công Tử Đệ thầy ba 2000
32 2/5/2020 20:39:09 16 / 80 nguyễn lê tuấn anh 12a4,thpt yên định 1 300
33 2/5/2020 20:39:12 76 / 80 Đào Ngọc Anh 12A1, THPT Yên Định 1 3000
34 2/5/2020 20:39:20 54 / 80 Đào Thị Trang 12a5 Trường THPT Yên Định 1 555
35 2/5/2020 20:39:25 62 / 80 Lê Hiền   17 12A3 THPT Yên Định 1 345
36 2/5/2020 20:39:37 76 / 80 Lê Vĩnh Tùng 24/11/2002 12A1 THPT Yên Định 1 200
37 2/5/2020 20:39:59 52 / 80 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5, THPT Yên Định 1 9999
38 2/5/2020 20:40:05 48 / 80 Lê thị phương thảo 12A4, Yên định 1 1000
39 2/5/2020 20:40:26 76 / 80 Phạm Thị Lan Anh 19,09,2002 12a5, thpt yên định 1 650
40 2/5/2020 20:41:17 56 / 80 Lê Văn Dũng 24-09-2002 12B1 Yên Định 1 300
41 2/5/2020 20:41:40 40 / 80 Lê thị Phương, 12/07/2002 12a3, thpt yên định 1 410
42 2/5/2020 20:42:05 50 / 80 Le Tc 500
43 2/5/2020 20:42:08 48 / 80 MH, 20/11/02 THPT YĐ II 146
44 2/5/2020 20:42:10 70 / 80 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 50
45 2/5/2020 20:42:21 10 / 80 .. .... 0
46 2/5/2020 20:42:23 78 / 80 Liên TH 500
47 2/5/2020 20:42:25 64 / 80 Nguyễn Thị Thu 06/07/2002 12A2  THPT Yên Định 1  495
48 2/5/2020 20:42:37 78 / 80 Lê Thị Hoài Linh, 29-05-2002 12a1, thpt yên định 1 454
49 2/5/2020 20:42:39 54 / 80 Lê minh ngọc 12a5, thpt yên định 1 500
50 2/5/2020 20:42:47 66 / 80 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12A1 1000
51 2/5/2020 20:43:01 72 / 80 Lê Văn Đức, 21/10/2002 THPT Yên Định 1 510
52 2/5/2020 20:43:10 78 / 80  Phạm Thị Thanh Loan 12A1 543
53 2/5/2020 20:43:17 50 / 80 kkkk 12a4 100
54 2/5/2020 20:43:34 68 / 80 Xuân Thành Yên Định 1 ,12a1 200
55 2/5/2020 20:43:50 36 / 80 Trịnh Mạnh Hùng 12C3 , Yên Định  2 5
56 2/5/2020 20:44:00 64 / 80 Ngô Thùy Dung 12a2 600
57 2/5/2020 20:44:28 24 / 80 nấy mờ :v yên định 1 1
58 2/5/2020 20:44:39 76 / 80 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1, THPT Yên Định 1 400
59 2/5/2020 20:44:40 70 / 80 Nam Khánh THPT Chuyên Lam Sơn 2000
60 2/5/2020 20:44:44 48 / 80 nguyễn thị hồng 10/10/2002 12a3 thpt yên định 1 200
61 2/5/2020 20:44:48 76 / 80 Bùi Thanh Tùng Yên định 1 12a1 400
62 2/5/2020 20:44:48 26 / 80 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12B5, trường THPT YĐ1 659
63 2/5/2020 20:45:03 32 / 80 Hoang Phúc Hiếu 25/04/2002 12a1 thpt Yên Định 1 524
64 2/5/2020 20:45:11 46 / 80 Trịnh Ngọc Sơn  12A3 THPT Yên Định 1 400
65 2/5/2020 20:45:43 54 / 80 Lê Thị Là  12a3 700
66 2/5/2020 20:45:46 24 / 80 Đỗ Anh Tuấn THPT Yên Định 1 232
67 2/5/2020 20:45:46 70 / 80 Trịnh Văn Tùng 18 10 12a2 thpt yd1 1000
68 2/5/2020 20:45:50 60 / 80 Le Anh Tu 12a2- YD1 379
69 2/5/2020 20:45:50 66 / 80 Nguyễn Đức Huynh  12A1 476
70 2/5/2020 20:45:53 60 / 80 Bùi Kim Tấn 26/9 12A3 THPT Yên Định 1 500
71 2/5/2020 20:45:54 68 / 80 LÊ CÔNG HOÀNG 12A1. THPT Yên Định 1 456
72 2/5/2020 20:46:01 46 / 80 Hoàng Lê Mai Linh 12A2 415
73 2/5/2020 20:46:04 50 / 80 Hoàng Thị Dung  12B1  200
74 2/5/2020 20:46:27 52 / 80 Tăng Phúc 12A3 600
75 2/5/2020 20:46:34 34 / 80 Trịnh Minh Thư Yên Định 1 300
76 2/5/2020 20:46:36 58 / 80 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3, THPT Yên Định 1 500
77 2/5/2020 20:46:46 40 / 80 Đức Minh 8/4/2002 12A3 001
78 2/5/2020 20:46:47 68 / 80 Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 12A1,THPT Yên Định 1 420
79 2/5/2020 20:46:49 72 / 80 Trịnh Đức Chung 30/10/2002-Môn Lý 12A5 THPT Yên định 1 40000000000
80 2/5/2020 20:47:13 70 / 80 Trịnh Đức Minh 12A1 THPT Yên Định 1 360
81 2/5/2020 20:47:14 68 / 80 Nguyễn Đặng Dũng, 31/07/2002 12A1, Yên Định 1 371
82 2/5/2020 20:47:21 58 / 80 phan minh uếih thpt ngô quyền 4444
83 2/5/2020 20:47:28 76 / 80 Trịnh Huyền Ly 12A1 300
84 2/5/2020 20:47:28 74 / 80 đinh thị hồng vân 12a1 yên định 1 188
85 2/5/2020 20:47:32 76 / 80 bùi thị huyền trang,18/4/2002 12a2, thpt yd1 10
86 2/5/2020 20:47:34 30 / 80 Nguyễn Nhật Linh THPT Yên Định 1 5
87 2/5/2020 20:47:34 68 / 80 Trần Thị Hồng Thắm 28/11/2002 THPT Yên Định 1 700
88 2/5/2020 20:47:38 26 / 80 lưu thanh tâm 12a4 650
89 2/5/2020 20:47:47 60 / 80 Nguyễn Văn Tiến 06/01/2002 12A1 500
90 2/5/2020 20:48:03 58 / 80 Minh Quân 03/10/2002 C1 Yên Định 2 300
91 2/5/2020 20:48:05 72 / 80 Lưu Việt Đức 25042002 12A2 trường thpt yên định 1 100
92 2/5/2020 20:48:06 56 / 80 Lê Huyền Trang 12A3 200
93 2/5/2020 20:48:14 70 / 80 Lê tuyết 12a5. 500
94 2/5/2020 20:48:12 56 / 80 Lê Thanh Hải 12A1,THPT Yên Định 1 400
95 2/5/2020 20:48:23 58 / 80 lê thu hương 12a5 -THPT Yên ĐỊNH 1 300
96 2/5/2020 20:48:33 70 / 80 Đặng Thanh Hương 12A5- THPT Yên Định 1 234
97 2/5/2020 20:48:33 54 / 80 Cao Hải Dương 12a3 trường thpt yên định 1 276
98 2/5/2020 20:48:35 66 / 80 Lưu Huyền Trang  12A2, THPT Yên Định 1 300
99 2/5/2020 20:48:39 76 / 80 Trịnh Thị Hằng 5/1/2002 12A1 THPT Yên Định 1 456
100 2/5/2020 20:48:41 44 / 80 Lê Văn Thắng 13/02/2002 12A1 THPT Yên Định 1 123
101 2/5/2020 20:48:46 30 / 80 Bùi thị nguyệt 12A4-yên định 1 500
102 2/5/2020 20:48:47 72 / 80 Hách Hải Dương, 28/3/2002 12A1, trường THPT Yên Định 1 523
103 2/5/2020 20:48:47 70 / 80 Lê thành chung12/05/2002 12a6 trường thpt yên định 1 500
104 2/5/2020 20:49:06 68 / 80 Ngụy anh 17/01/2002 Thpt yên định 2 238
105 2/5/2020 20:49:11 64 / 80 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 THPT Yên Định 1 567
106 2/5/2020 20:49:14 62 / 80 Nguyễn Thanh Tâm 12a3 402
107 2/5/2020 20:49:14 60 / 80 Lê Tuấn Anh 19/05/2002 12A5 585
108 2/5/2020 20:49:18 78 / 80 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 195
109 2/5/2020 20:49:28 62 / 80 Nguyễn Khánh Linh - 20/10/2002 Lớp 12A1 TrườngTHPT Yên Định 1 555
110 2/5/2020 20:49:29 66 / 80 Lưu Trần Mạnh 8/6/2002 12A1 THPT Yên Định 1 511
111 2/5/2020 20:49:31 56 / 80 Phạm đình thiện 13/6/2002 12a5 Thpt yên định 1 670
112 2/5/2020 20:49:36 68 / 80 Lê Thị Kim Ngân 05/09/2002 12A1 THPT Yên Định I 456
113 2/5/2020 20:49:39 58 / 80 Lê Minh Hiếu 12a5 100
114 2/5/2020 20:49:39 78 / 80 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 12A2  THPT Yên Định 1 500
115 2/5/2020 20:49:42 58 / 80 Bô Cao Lãnh THPT Đê La Thành 1
116 2/5/2020 20:49:52 32 / 80 Nguyễn Thị Huệ 12A5 THPT Yên Định 1 321
117 2/5/2020 20:49:59 74 / 80 Nguyễn Thị Thu Trang,6/2/2002 12A2,THPT Yên Định 1 720
118 2/5/2020 20:50:01 28 / 80 trần thị chinh, 03/10 12a4 78
119 2/5/2020 20:50:03 64 / 80 Lê Yến 12A5 1045
120 2/5/2020 20:50:06 36 / 80 Oanh 12A3 393
121 2/5/2020 20:50:12 60 / 80 Phạm Thị Lan Anh 12A5 , THPT Yên Định 1 464
122 2/5/2020 20:50:30 44 / 80 Lê Thị Lâm,04/08/2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
123 2/5/2020 20:50:33 58 / 80 nguyễn Minh Châu xyz 250
124 2/5/2020 20:50:37 56 / 80 Ngô Lam Khánh THPT Fuho 100
125 2/5/2020 20:50:38 58 / 80 Hà Duy Khánh THPT Yên Định 1 158
126 2/5/2020 20:50:43 56 / 80 Nguyễn Hồng Sơn,1/8/2002 12A1,THPT Yên Định 1 999
127 2/5/2020 20:50:45 76 / 80 lê Xuân Hoàng ,24042002 thpt Yên Định1 650
128 2/5/2020 20:50:47 36 / 80 Nguyễn Đức  12A3, THPT Yên Định 1 500
129 2/5/2020 20:51:00 54 / 80 Trịnh Thanh Tùng  12A3 352
130 2/5/2020 20:51:01 62 / 80 Cao Anh Quân,19/02/2002 Lớp 12A5, Trường THPT Yên Định 1 1000
131 2/5/2020 20:51:01 66 / 80 trinh anh van a1 122
132 2/5/2020 20:51:17 20 / 80 Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 12B2.THPT Yên Định 1 500
133 2/5/2020 20:51:17 60 / 80 Nguyễn văn Hoàng, 26/03/2002 THPT YÊN ĐỊNH 1 524
134 2/5/2020 20:51:18 30 / 80 Nguyễn Thị Giang  12B1,THPT Yên Định 1 160
135 2/5/2020 20:51:29 72 / 80 Lê Trí Đức.22-5-2002 THPT YÊN ĐỊNH 1 700
136 2/5/2020 20:51:30 64 / 80 Nguyễn Việt An - 12/08/2002 12A1 - THPT Yên Định I 255
137 2/5/2020 20:51:31 70 / 80 Vũ Văn Mạnh, 31/12/2002 12A1,THPT Yên Định 1 465
138 2/5/2020 20:51:35 74 / 80 Trần Thị Thanh Huyền 12A1 THPT Yên Định 1 300
139 2/5/2020 20:51:49 72 / 80 Lê Thị Thanh Tâm 12A5  Yên Đinh 1 479
140 2/5/2020 20:52:18 66 / 80 Lê Đình Đức 12A, THPT Như Xuân 2 619
141 2/5/2020 20:52:22 64 / 80 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 12A2 293
142 2/5/2020 20:52:44 64 / 80 lê tuấn viẹt 12a3 1000
143 2/5/2020 20:52:59 66 / 80 Mộc Thảo  12a2 2504
144 2/5/2020 20:53:02 64 / 80 hương lan 17-02-2002 lớp 12A1, thpt yên định 1 357
145 2/5/2020 20:53:04 50 / 80 Lê Thị Thu Hương 12a4 450
146 2/5/2020 20:53:21 48 / 80 Lưu Anh Tuấn 12a4 820
147 2/5/2020 20:53:31 46 / 80 Hoàng Minh Đức  12A1 77777
148 2/5/2020 20:53:36 62 / 80 Lê minh tuấn 12a5 1
149 2/5/2020 20:53:40 72 / 80 Phạm Văn Minh Đức TỰ DO 300
150 2/5/2020 20:54:07 44 / 80 Trương Thắng Yd1 820
151 2/5/2020 20:54:08 70 / 80 Công Thành A4-YD1 737
152 2/5/2020 20:54:14 60 / 80 Phạm Thị Huyền ,15/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 355
153 2/5/2020 20:54:41 72 / 80 Ngô Thị Loan, 26/09/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
154 2/5/2020 20:54:48 52 / 80 lth 12a3 350
155 2/5/2020 20:55:01 48 / 80 Trịnh  Huệ 12a1 467
156 2/5/2020 20:55:05 64 / 80 Phạm Trịnh Nhật Thành,30/8/2002 12A1,THPT Yên Định I 333
157 2/5/2020 20:55:31 76 / 80 Nguyễn quốc Cường  12A2 758
158 2/5/2020 20:55:43 58 / 80 ggg gg 0
159 2/5/2020 20:55:56 42 / 80 Nguyễn Hà Chang 12a4, trường thpt yên định 1 100
160 2/5/2020 20:56:08 62 / 80 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12a1, thpt yên định 1 556
161 2/5/2020 20:56:26 64 / 80 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 15
162 2/5/2020 20:57:53 42 / 80 Trịnh Xuân Thái 12A4 - THPT Yên Định 1 253
163 2/5/2020 20:57:53 64 / 80 Nguyễn Bảo Khánh 5/11/2002 12a1, thpt Yên Định 1 235
164 2/5/2020 20:58:51 40 / 80 Lê Công Nguyên 12A5 THPT Yên Định 1 333
165 2/5/2020 20:59:34 38 / 80 Lưu Văn Kiên 30/03/2002 12A2 THPT Yên Định 1 100
166 2/5/2020 21:00:07 48 / 80 N.Phương 12a2 280
167 2/5/2020 21:02:27 46 / 80 Trịnh Minh Tiến 12A1 507
168 2/5/2020 21:06:24 62 / 80 Vũ Xuân Dương, 17/4/2002 12A1, THPT Yên Định 1 100
169 2/5/2020 21:07:04 48 / 80 Trịnh Đức Mạnh 07/06/2002 12A3 ,THPT Yên Định 1 2078
170 2/5/2020 21:11:46 40 / 80 Đỗ Thị Thúy  12a4 100
171 5/2/2020 21:13:09 28 / 80 Huấn hoa hồng Yd1 500

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây