KẾT QUẢ THI THỬ MÔN SINH 20H NGÀY 02/05/2020

Thứ bảy - 02/05/2020 23:06
tải xuống (1)
tải xuống (1)
TT Thời gian nạp bài Điểm số Họ và tên Lớp- Trường Dự đoán
1 5/2/2020 21:57:03 30 / 80 nấy mờ :v yên định 1 1
2 5/2/2020 22:04:09 16 / 80 Độc Công Tử Đệ thầy Ba 1413
3 5/2/2020 22:04:12 30 / 80 Trịnh Minh Tiến 12A1 507
4 5/2/2020 22:04:26 36 / 80 Lê Quốc Anh  12A3 THPT Yên Định 1 100
5 5/2/2020 22:05:51 36 / 80 Nguyễn Minh Châu fdshhd 156
6 5/2/2020 22:07:12 50 / 80 Cao Hải Dương  12a3 132
7 5/2/2020 22:07:34 10 / 80 nguyễn thị hằng  12a10 , trường thpt yên định 1 350
8 5/2/2020 22:08:08 62 / 80 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3, THPT Yên Định 1 500
9 5/2/2020 22:09:00 38 / 80 Lê Thị Là  12a3 150
10 5/2/2020 22:09:10 44 / 80 minh 12a3 001
11 5/2/2020 22:10:38 52 / 80 Lê Huyền Trang 12a3 100
12 5/2/2020 22:11:01 12 / 80 Trịnh Mịnh Thư Yên Định 1 300
13 5/2/2020 22:11:32 52 / 80 NTT 12A3 100
14 5/2/2020 22:12:13 32 / 80 Hoàng Thị Dung  12B1 250
15 5/2/2020 22:13:18 62 / 80 Nguyễn Đình Hùng 12a3 871
16 5/2/2020 22:13:28 36 / 80 Lê Hồng Phong 11/07/2002 12A3 THPT Yên Định 1 358
17 5/2/2020 22:14:33 56 / 80 Vũ thị Thu hồng 12a3 1200
18 5/2/2020 22:15:45 34 / 80 Hoàng Lê Mai Linh 12A2 266
19 5/2/2020 22:16:04 34 / 80 Nguyễn Thị Thu  06/07/2002 12A2  THPT Yên Định 1 390
20 5/2/2020 22:16:09 40 / 80 Ins: _lth_1212 11 500
21 5/2/2020 22:16:45 54 / 80 Trịnh Tiến Dũng 12A3 THPT Yên Định 1 490
22 5/2/2020 22:17:40 54 / 80 Trịnh Tiến Lực 12A1 THPT Yên Định 1 360
23 5/2/2020 22:17:53 34 / 80 MH, 20/11/02 THPT YĐ II 148
24 5/2/2020 22:17:59 30 / 80 Trịnh Huệ 12a1, thpt yên định 1 357
25 5/2/2020 22:18:12 34 / 80 Lê Văn Dũng  12B1 THPt Yên Định 1 350
26 5/2/2020 22:18:14 60 / 80 Lê Thị Huyền Thương (17/02/2002) 12A3 trường THPT Yên Định 1 300
27 5/2/2020 22:18:45 32 / 80 Huấn Hoa Hòe 12A3 600
28 5/2/2020 22:19:03 58 / 80 Trịnh Thị Nguyệt 06 09 2002 12A2 Yên Định 1 234
29 5/2/2020 22:19:51 28 / 80 Nguyễn thị hồng 12a3 214
30 5/2/2020 22:19:54 44 / 80 Xuân Thành Yên Định 1 12 a1 247
31 5/2/2020 22:20:09 56 / 80 viết tên xấu hổ lắm :V thpt 358
32 5/2/2020 22:21:26 66 / 80 Trịnh Đức Minh 12A1 THPT Yên Định 1 300
33 5/2/2020 22:21:38 56 / 80 Lê Thanh Hải 12a1,THPT Yên Định 1 456
34 5/2/2020 22:22:24 58 / 80 Nguyễn quốc Cường 23 06 2002 12A2  578
35 5/2/2020 22:23:08 46 / 80 nguyễn lê tuấn anh 12a4,thpt yên định 1 503
36 5/2/2020 22:23:31 50 / 80 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12a1, thpt yên định 1 555
37 5/2/2020 22:23:34 42 / 80 trinh anh van a1 -○○
38 5/2/2020 22:23:50 20 / 80 Hà Duy khánh THPT Yên Định 2 103
39 5/2/2020 22:23:51 14 / 80 Nguyễn Nhật Linh THPT Yên Định 1 5
40 5/2/2020 22:23:57 46 / 80 Nguyễn Thị Thu Trang,6/2/2002 12A2,THPT Yên Định 1 100
41 5/2/2020 22:24:20 34 / 80 Đỗ Thị Thúy  12a4 100
42 5/2/2020 22:24:36 40 / 80 Oanh 12A3 238
43 5/2/2020 22:24:41 36 / 80 Đỗ Anh Tuấn 12a3 2323
44 5/2/2020 22:24:57 42 / 80 Lê thị phương thảo 12a4-yên định 1 625
45 5/2/2020 22:25:05 58 / 80 Trịnh Văn Tùng  12A2 THPT Yê n ĐỊnh 1 1000
46 5/2/2020 22:25:38 44 / 80 Nguyễn Bảo Khánh 12a1, thpt Yên Định 1 123
47 5/2/2020 22:26:26 48 / 80 Nguyễn thanh trường 12 a4 thptyendinh1 1000
48 5/2/2020 22:26:37 42 / 80 Nguyễn Thị Giang  12b1,THPT Yên Định 1 160
49 5/2/2020 22:26:56 48 / 80 Lê Công Nguyên 12A5 THPT Yên Định 1 453
50 5/2/2020 22:27:19 60 / 80 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 90
51 5/2/2020 22:27:39 50 / 80 Phạm Thị Lan Anh 12A5 - THPT Yên Định 1 464
52 5/2/2020 22:27:53 60 / 80 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1 THPT Yên Định 1 200
53 5/2/2020 22:28:09 52 / 80 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5 - THPT Yên Định 1 777
54 5/2/2020 22:28:51 58 / 80 Lê Thị Thanh Tâm 12A5 yên định 1 325
55 5/2/2020 22:29:55 40 / 80 Đào Thị Trang 12a5 Trường THPT Yên Định 1 555
56 5/2/2020 22:30:04 32 / 80 Phạm Lê Tiến 12A2 180
57 5/2/2020 22:30:28 68 / 80 Nguyễn Văn Tiến 12A1 trường THPT Yên Định 1 450
58 5/2/2020 22:30:52 64 / 80 Lê Văn Đức, 21/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1 510
59 5/2/2020 22:31:25 38 / 80 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 600
60 5/2/2020 22:31:45 72 / 80 Phạm Thị Thanh Loan 12A1 345
61 5/2/2020 22:31:46 68 / 80 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 THPT Yên Định 1 567
62 5/2/2020 22:32:03 66 / 80 Bùi Thanh Tùng 12a1 thpt yên định 1 345
63 5/2/2020 22:32:09 60 / 80 Trần Thị Thanh Huyền 12A1 THPT Yên Định 1 300
64 5/2/2020 22:32:30 46 / 80 Trịnh văn Thắng 12b1,THPT Yên Định 1 400
65 5/2/2020 22:32:41 58 / 80 Trịnh Xuân Thái 12A4 - THPT Yên Định 1 253
66 5/2/2020 22:32:45 46 / 80 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12A1 120
67 5/2/2020 22:33:00 40 / 80 Sasuke🤩🤩 Thpt yên định 1 500
68 5/2/2020 22:33:06 56 / 80 Phạm đình thiện 13/6/2002 12a5 thpt yên định 1 378
69 5/2/2020 22:33:19 54 / 80 lê thu hương 12a5 -THPT YÊN ĐỊNH 1 200
70 5/2/2020 22:33:28 66 / 80 Hách Hải Dương 12A1- Trường THPT Yên Định 1 225
71 5/2/2020 22:33:28 66 / 80 Nguyễn Khánh Linh 12A1 Trường THPT Yên Định 1 292
72 5/2/2020 22:33:45 56 / 80 Ngô Thùy Dung 12a2 200
73 5/2/2020 22:34:54 56 / 80 Lê Yến 12a5 1250
74 5/2/2020 22:34:55 56 / 80 Lê tuyết 12a5 500
75 5/2/2020 22:34:55 72 / 80 Nguyễn Đức Huynh 20/10/2002 12A1 THPT yên định 1 476
76 5/2/2020 22:35:02 54 / 80 Lê Thị Lâm,04/08/2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
77 5/2/2020 22:35:08 44 / 80 Lê minh tuấn 12a5 1
78 5/2/2020 22:35:13 52 / 80 Nguyễn Văn Đưc  12A3-THPT Yên Định 1 500
79 5/2/2020 22:35:25 58 / 80 mai sen 12a4 200
80 5/2/2020 22:35:29 32 / 80 Minh Quân 03/10/02 C1-YĐ2 300
81 5/2/2020 22:35:48 32 / 80 trang thơ 12 100
82 5/2/2020 22:36:30 28 / 80 Nguyễn Thị Huệ 12A5 THPT Yên Định 1 321
83 5/2/2020 22:36:42 66 / 80 Trịnh Huyền Ly 12A1 300
84 5/2/2020 22:36:55 72 / 80 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12a1/THPT Yên Định 1 100
85 5/2/2020 22:37:08 56 / 80 Lê Thị Lan Phương 12A2 Yên Định 1 555
86 5/2/2020 22:37:13 64 / 80 Bùi Kim Tấn 26/9 12A3 THPT Yên Định 1 500
87 5/2/2020 22:37:15 68 / 80 Lưu Trần Mạnh  12A1 THPT Yên Định 1 401
88 5/2/2020 22:37:31 30 / 80 Phạm Thị Huyền 12A1-THPT Yên Định 1 333
89 5/2/2020 22:37:51 26 / 80 Vũ Văn Mạnh, 31/12/2002 12A1, THPT Yên Định 1 434
90 5/2/2020 22:38:01 60 / 80 Le Anh Tu 12a2-YD1 197
91 5/2/2020 22:38:10 52 / 80 Phạm Văn Minh Đức  Tự Do 753
92 5/2/2020 22:38:10 60 / 80 Trịnh Thị Tuyết A1 136
93 5/2/2020 22:38:22 62 / 80 Hà Lê Quế Anh 12A1- THPT Yên Định 1 120
94 5/2/2020 22:38:29 44 / 80 Bùi thị nguyệt. 12a4 456789
95 5/2/2020 22:38:31 58 / 80 Nguyễn Việt An 12A1 - THPT Yên Định I 123
96 5/2/2020 22:38:53 54 / 80 Ngô Thị Loan 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
97 5/2/2020 22:38:58 68 / 80 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 12A1 THPT Yên Định 1 145
98 5/2/2020 22:39:17 56 / 80 lưu thanh tâm  12a4-thpt yên định 1 550
99 5/2/2020 22:39:18 52 / 80 Lê minh ngọc 12a5, thpt yên định 2 560
100 5/2/2020 22:39:37 64 / 80 Đặng Thanh Hương 12A5-THPT Yên Định 1 171
101 5/2/2020 22:39:45 60 / 80 Nguyễn Hồng Sơn 12A1-THPT Yên Định1 999
102 5/2/2020 22:39:46 58 / 80 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 trường thpt yên định 1 500
103 5/2/2020 22:39:47 66 / 80 lan hương 17022002 12a1,thpt yên định 1 357
104 5/2/2020 22:39:51 50 / 80 Lê Trí Đức 12a3-THPÊN ĐỊNH 1 700
105 5/2/2020 22:40:09 52 / 80 Nguyễn Xuân Điệp 12a4 thpt yên định 1 600
106 5/2/2020 22:40:57 58 / 80 Lê Thắng01 TD 700
107 5/2/2020 22:41:08 36 / 80 Phạm Trịnh Nhật Thành,30/8/2002 12A1,THPTYDI 1111
108 5/2/2020 22:41:23 66 / 80 Lê Thị Hiền 17/10 12A3 THPT Yên Định 1 250
109 5/2/2020 22:41:25 60 / 80 Lê Thị Kim Dung  12A2  654
110 5/2/2020 22:41:30 66 / 80 Mộc Thảo  12a2 2504
111 5/2/2020 22:41:35 62 / 80 Lê Thị Kim Ngân 12A1 THPT Yên Định 1 234
112 5/2/2020 22:41:56 54 / 80 Nguyễn văn Hoàng, 26/03/2002 THPT YÊN ĐỊNH 1 524
113 5/2/2020 22:42:04 70 / 80 Trịnh Đức Chung--Môn Sinh 12A5 , THPT Yên Định 1 456
114 5/2/2020 22:42:13 72 / 80 Lê Thị Hoài Linh 12a1- thớt yên định 1 150
115 5/2/2020 22:42:34 56 / 80 Vũ Hồng Nhung 12A2 THPT Yên Định 1 440
116 5/2/2020 22:42:45 60 / 80 Mai Thị Thảo  12a4 150
117 5/2/2020 22:42:52 58 / 80 Lê Tuấn Anh 19/05/2002 12A5 585
118 5/2/2020 22:42:55 52 / 80 Ngô Duy Thy THPT Yên Định 2 1210
119 5/2/2020 22:43:06 74 / 80 Lê Vĩnh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 150
120 5/2/2020 22:43:11 62 / 80 Trịnh thị Tình  12a4 400
121 5/2/2020 22:43:22 58 / 80 Phạm thị lan anh 19,09,2002 12a5, thpt Yên Định 1 700
122 5/2/2020 22:43:24 52 / 80 Cao Anh Quân Lớp 12A5 - Trường THPT Yên Định 1 1000
123 5/2/2020 22:43:36 58 / 80 Nguyễn Văn Dũng 12A5, THPT Yên Định 1 195
124 5/2/2020 22:43:41 34 / 80 ledinhminh lớp 12 thpt yên định 1 111
125 5/2/2020 22:44:18 58 / 80 Vũ Xuân Dương 12A1, THPT Yên Định 1 100
126 5/2/2020 22:44:22 18 / 80 sss sss 165
127 5/2/2020 22:44:30 72 / 80 LÊ CÔNG HOÀNG 12A1. THPT Yên Định 1 288
128 5/2/2020 22:44:43 74 / 80 Trịnh Thị Hằng 5/1/2002 12A1 THPT Yên Định 1  456
129 5/2/2020 22:44:56 66 / 80 Lê Phương Thanh 12A1 , Trường THPT Yên Định 1bbb    456
130 5/2/2020 22:45:02 66 / 80 bùi thị huyền trang 12a2, yd1 10
131 5/2/2020 22:45:05 58 / 80 Thẩm Nguy Yên Định 1 250
132 5/2/2020 22:45:11 56 / 80 Lê thị Phương 12a3, thpt yên định 1 390
133 5/2/2020 22:45:21 60 / 80 đinh thị hồng vân  12a1-thpt yên định 1 188
134 5/2/2020 22:45:22 62 / 80 Kiera 19/8 11a1 thpt yd1 511
135 5/2/2020 22:45:24 74 / 80 Lê Văn Thắng, 13/02/2002 12A1, THPT Yên Định 1 132
136 5/2/2020 22:45:25 60 / 80 le tuan viet 12a2 900
137 5/2/2020 22:45:27 72 / 80 Hoàng Phúc Hiếu, 25/04/2002 12a1 thpt Yên Định 1 524
138 5/2/2020 22:45:32 72 / 80 Nguyễn Đặng Dũng, 31/07/2002 12A1, Yên Định 1 150
139 5/2/2020 22:45:49 52 / 80 tran thi chinh 12a4 22
140 5/2/2020 22:45:53 66 / 80 Đào Ngọc Anh 12A1, THPT Yên Định 1 33445566
141 5/2/2020 22:46:20 56 / 80 Trương Thắng 12a4 yd1 820
142 5/2/2020 22:46:29 50 / 80 Lê Thị Thu Hương 12a4 450
143 5/2/2020 22:47:11 60 / 80 Công Thành A4-YD1 737
144 5/2/2020 22:47:12 22 / 80 Bùi Quốc  khánh 10/10/2002 Lớp 12c1 Trường THPT Yên Định  2 100
145 5/2/2020 22:47:27 64 / 80 Lưu Việt Đức             25042002 12A2 Thpt Yên Định 1 100
146 5/2/2020 22:47:35 38 / 80 Trinh Thi Ngoc 782002 12A4, THPT Yen Dinh 1 780
147 5/2/2020 22:47:40 66 / 80 Lê Thị Mai 12A2 400
148 5/2/2020 22:48:00 64 / 80 Nguyễn Thị Như Quỳnh  12A2 THPT Yên Định 1 200
149 5/2/2020 22:48:56 60 / 80 Lê Thị Nguyệt 12A1 yd1 800
150 5/2/2020 22:49:13 70 / 80 Mên Ngoài 200
151 5/2/2020 22:49:23 54 / 80 Lưu Anh Tuấn 12a4 820
152 5/2/2020 22:49:37 46 / 80 Hà Chang Trường THPT yên định 1, 12a4 120
153 5/2/2020 22:53:10 52 / 80 Trịnh Hoàng Thương 12a4 100
154 5/2/2020 22:54:15 28 / 80 Ngô Thảo Ngân,02/11/2002 12A4,THPT yên định 1 707

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây