Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI THỬ MÔN TOÁN 20H NGÀY 30/04/2020

Thứ năm - 30/04/2020 22:13
TT Thời gian nạp bài Điểm số Họ tên, ngày sinh: Lớp trường THPT Dự đoán
1 4/30/2020 19:55:36 34 / 100 Đinh thanh trung 12a9 657
2 4/30/2020 20:00:15 34 / 100 Lê Thị Tha 12A3 1000
3 4/30/2020 20:00:30 20 / 100 Nguyễn Đình Đại 10-10-2002 Lớp 12B3 - Trường THPT Yên Định 1 500
4 4/30/2020 20:01:48 30 / 100 Nguyễn Xuân Điệp 12A4 2000
5 4/30/2020 20:01:56 30 / 100 Bùi Văn Trường (21/04/2002) 12B2, THPT Yên Định 1 2412
6 4/30/2020 20:02:23 22 / 100 Hoàng Duy, 18-10 12a7, THPT Yên Định 1 20
7 4/30/2020 20:02:51 22 / 100 anh nè  12a10 50
8 4/30/2020 20:04:20 26 / 100 Lê Hoàng Nam 12b2 5000
9 4/30/2020 20:04:35 26 / 100 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 100
10 4/30/2020 20:05:22 20 / 100 Lê Thị Thu Hương,27072002 12A11,THPT Yên Định 1 2000
11 4/30/2020 20:06:33 38 / 100 Lê Anh Thắng 12A5,THPT Yên Định 1 300
12 4/30/2020 20:07:03 20 / 100 Lê Ngọc Định 12B1 500
13 4/30/2020 20:07:42 30 / 100 Lưu Văn An , 23/12/2002 12A6,THPT Yên Định 1 400
14 4/30/2020 20:08:10 34 / 100 Nguyễn Thị Tuyết .20/6/2002 Lớp 12a9  356
15 4/30/2020 20:08:18 34 / 100 . . 100
16 4/30/2020 20:08:23 26 / 100 Trần Công Minh 12B3, THPT Yên Định 1 43
17 4/30/2020 20:08:55 26 / 100 Trịnh Anh Dũng 12a4, THPT Yên Định 1 1000
18 4/30/2020 20:09:11 26 / 100 Trịnh thị ánh 12B7 THPT YÊN ĐỊNH 1 500
19 4/30/2020 20:09:12 28 / 100 Lê Hữu Thanh 12A4 1000
20 4/30/2020 20:09:39 32 / 100 Trịnh Thị Hằng 23032002 12B3 Trường THPT YÊN ĐINH 1 550
21 4/30/2020 20:11:29 30 / 100 Nguyễn Văn Thắng 12A5 1875
22 4/30/2020 20:11:43 50 / 100 Chấm Từng học tại 12a1, thpt yên định 1 200
23 4/30/2020 20:12:23 30 / 100 Nguyễn hữu kiên 12b3. Thpt yên định 1 500
24 4/30/2020 20:12:53 34 / 100 Trịnh thì lan 12b3 5000
25 4/30/2020 20:13:36 28 / 100 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 12A6, THPT Yên Định 1 628
26 4/30/2020 20:14:53 26 / 100 Nguyễn Đức Anh 12b7, thpt yên định 1 2000
27 4/30/2020 20:15:27 16 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 23/3/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1000
28 4/30/2020 20:15:48 20 / 100 Phạm thị ngọc  12b1,THPT yên định 1 450
29 4/30/2020 20:16:37 36 / 100 Lê đình thắng  12b7 609
30 4/30/2020 20:17:07 28 / 100 Đỗ Văn Tùng 12B3, THPT Yên Định 1 500
31 4/30/2020 20:17:18 20 / 100 Trần Khánh Sơn 12A11 1
32 4/30/2020 20:17:37 80 / 100 Trịnh Tiến Dũng 12A3 1234
33 4/30/2020 20:18:28 20 / 100 Lê thị hoạ 12A3 1000
34 4/30/2020 20:18:32 38 / 100 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định1 234
35 4/30/2020 20:18:45 18 / 100 Nguyễn Minh Tài 24/12/2002 12a10,THPT yên định 1 900
36 4/30/2020 20:18:56 28 / 100 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12B5, THPT Yên Định 1 700
37 4/30/2020 20:18:56 26 / 100 Nguyễn thị lệ giang  17-03-2002 5000
38 4/30/2020 20:18:57 24 / 100 Lê Thị Dung , 20/102003 11A6,THPT Yên Định 1 459
39 4/30/2020 20:18:58 34 / 100 Hoàng Thị Thảo THPT Yên Định 1 100
40 4/30/2020 20:19:18 30 / 100 Nguyễn Quốc Chiến  12B5, THPT Yên Định 1 2500
41 4/30/2020 20:19:34 28 / 100 Trịnh Bá Duy 12B3 550
42 4/30/2020 20:19:41 28 / 100 Nguyễn Thị Hoà 12b3,THPT Yên Định 1 100
43 4/30/2020 20:20:03 42 / 100 nguyễn thị ngọc hà 12b7 , THPT Yên Định 1 1800
44 4/30/2020 20:20:07 24 / 100 Trịnh thị Hồng Duyên  12b2,THPT Yên Định 1 365
45 4/30/2020 20:20:12 52 / 100 Lê văn giang 12b4 5002
46 4/30/2020 20:21:46 28 / 100 Hoàng Phi Hùng 12b5 2000
47 4/30/2020 20:22:21 18 / 100 Trần Bá 12A2 1
48 4/30/2020 20:22:29 22 / 100 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 , THPT Yên Định 1 700
49 4/30/2020 20:24:18 30 / 100 đinh ngọc lan 06/11/2002 12b2 thpt yên định 1 500
50 4/30/2020 20:23:06 28 / 100 Trần thị linh, 04/01/2002 12b5,THPT Yên Định1 100
51 4/30/2020 20:24:49 46 / 100 Trịnh Hữu Nhân.  11/10/2002 12B5, THPT Yên Định 1 99999
52 4/30/2020 20:24:56 20 / 100 Đinh Thị Hoa ,18-03-2002 12b2,THPT Yên Định 1 500
53 4/30/2020 20:25:06 32 / 100 Trịnh Đình Nam 12A10,THPT YÊN ĐỊNH 1 500
54 4/30/2020 20:25:33 38 / 100 Nguyễn Thị Ánh , 10/12/2002 12A6 , Trường THPT Yên Định 1 452
55 4/30/2020 20:25:42 44 / 100 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4 ,THPT Yên Định 1  980
56 4/30/2020 20:25:57 44 / 100 Hoàng Thị Thùy Linh 12B4, THPT Yên Định 1 57
57 4/30/2020 20:26:03 32 / 100 Test thư 12A1 869
58 4/30/2020 20:27:13 80 / 100 Nguyễn Thị cảnh 12b4 5003
59 4/30/2020 20:27:29 34 / 100 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, THPT Yên Định 1 500
60 4/30/2020 20:27:51 26 / 100 Ngô Thị Kiều Oanh, 30/03/2002 12B5, THPT YÊN ĐỊNH 1 100
61 4/30/2020 20:27:59 28 / 100 Trịnh Văn Hùng 12B5 THPT Yên Định 1 800
62 4/30/2020 20:28:04 14 / 100 Trịnh Hữu Quốc  24/01/2002 12A6, THPT Yên Định 1 400
63 4/30/2020 20:28:12 26 / 100 Đinh Thị Hoa  12b2, THPT Yên Định 1 550
64 4/30/2020 20:28:33 26 / 100 Lê Ngọc sáng 12B5 THPT Yên Định 1 3100
65 4/30/2020 20:28:46 20 / 100 trịnh ngọc cường 12b2 thpt yển định 1 321
66 4/30/2020 20:28:59 36 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,THPT Yên Định 1 1500
67 4/30/2020 20:29:40 22 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, THPT Yên Định 1 500
68 4/30/2020 20:29:40 50 / 100 Lê Đức Công 19-10-2002 12b5,THPT YÊN ĐỊNH 1 30
69 4/30/2020 20:30:20 44 / 100 Lê Thị Hường  12b6, THPT yên định 1 350
70 4/30/2020 20:30:26 24 / 100 Trịnh Hữu Lợi 12 B1 583
71 4/30/2020 20:30:35 32 / 100 Lê thị linh,28/1/2002 Lớp 12b7,thpt yên định 1 2309
72 4/30/2020 20:30:46 40 / 100 Lê Thị Thương  12B2,THPT Yên Định 1 500
73 4/30/2020 20:30:53 36 / 100 Trịnh Thúy Hằng, 28/08/2002 12B2, THPT Yên Định 1 455
74 4/30/2020 20:30:56 40 / 100 Ngô Minh Tuấn 12A5 THPT Yên Dịnh 1 410
75 4/30/2020 20:31:10 40 / 100 Nguyễn Thanh Sang 12A10 THPT Yên Định 1 100
76 4/30/2020 20:31:28 32 / 100 Lê Tiến Thành 26/05/2001 12b3 trường thpt yên định 1 3000
77 4/30/2020 20:32:00 18 / 100 Khương Văn Tỵ 12B2, THPT Yên Định 1 2000
78 4/30/2020 20:32:21 34 / 100 Lê Thị Hoa, 12/12/2003 11A9, THPT Yên Định 1 3000
79 4/30/2020 20:32:24 30 / 100 Nguyen B  11a1 200
80 4/30/2020 20:32:27 28 / 100 Nguyễn Thị Xuân 10A9 ,THPT Yên Định 1 1000
81 4/30/2020 20:33:16 50 / 100 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10, thpt yên định 1 1
82 4/30/2020 20:33:26 26 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, THPT Yên Định 1 1000
83 4/30/2020 20:33:30 28 / 100 Hoàng Ngọc Ánh ,12/09/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 210
84 4/30/2020 20:33:41 44 / 100 Nguyễn Thị Ánh , 02/01,2002 12a5, THPT Yên Định 1 600
85 4/30/2020 20:33:57 36 / 100 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 10000
86 4/30/2020 20:34:23 40 / 100 Hoàng Thị Hương Giang 01_01_2002 12B5 ,THPT Yên Định 1 287
87 4/30/2020 20:34:35 36 / 100 Lê Hoàng Nam 12C7 200
88 4/30/2020 20:34:47 40 / 100 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12B5, THPT Yên Định 1 600
89 4/30/2020 20:34:51 42 / 100 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12B5, THPHT Yên Định 1 865
90 4/30/2020 20:35:17 52 / 100 hồng nhung. 26-03-2002 12a7, thpt yên định 1 200
91 4/30/2020 20:35:25 36 / 100 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3, THPT Yên Định 1 400
92 4/30/2020 20:36:02 58 / 100 Nguyễn Văn Hải 12B1 400
93 4/30/2020 20:36:12 38 / 100 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 12A6,THPT Yên Định 1 500
94 4/30/2020 20:36:15 30 / 100 Hà Ngọc Trâm 11a7 400
95 4/30/2020 20:36:23 46 / 100 Lê thị nhung 12A11,THPT Yên Định 1 550
96 4/30/2020 20:36:39 34 / 100 Hoàng thị hằng nga 12B5  THPT yên định 1 37
97 4/30/2020 20:37:41 40 / 100 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12B6 1155
98 4/30/2020 20:38:32 36 / 100 lê Văn Hùng 12b3,THPT Yên Định 1 1803
99 4/30/2020 20:38:57 38 / 100 Trịnh Minh Anh, 26/11/2003 11A7, THPT Yên Định 1 1000
100 4/30/2020 20:39:37 40 / 100 Trịnh Quốc Thắng 12B3. THPT Yên Định 1 467
101 4/30/2020 20:39:40 26 / 100 Nguyễn Nhật vy 12a6 1
102 4/30/2020 20:39:47 54 / 100 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5, THPT Yên Định 1 565
103 4/30/2020 20:40:04 38 / 100 Trịnh văn Thành  12b3 THPT Yên Định 1 500
104 4/30/2020 20:40:17 38 / 100 Lê Xuân Hiếu 12B3 THPT Yên Định 1 500
105 4/30/2020 20:40:34 34 / 100 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5,THPT Yên Định 1 200
106 4/30/2020 20:40:37 92 / 100 Trịnh ngọc sơn .22/9/2002 12a9 620
107 4/30/2020 20:41:05 28 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4 ,THPT Yên Định 1 1000
108 4/30/2020 20:41:09 48 / 100 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 1155
109 4/30/2020 20:41:13 36 / 100 Nguyễn Văn Dũng 09/11/2002 12B7, THPT Yên Định 1 1000
110 4/30/2020 20:41:16 46 / 100 Nguyễn Thế Anh, 30/05/2002 12b6,THPT Yên Định 1 2573
111 4/30/2020 20:41:25 36 / 100 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12B5,THPT Yên Định 1 2000
112 4/30/2020 20:41:26 50 / 100 Bùi Thị Linh 12/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 100
113 4/30/2020 20:41:36 28 / 100 Vũ thị hạnh 12b3 1568
114 4/30/2020 20:42:04 32 / 100 Vũ văn khải 12b4 THPT Yên định 1 1056
115 4/30/2020 20:42:06 54 / 100 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 1155
116 4/30/2020 20:42:08 48 / 100 trịnh thị duyên 12b6 ,thpt yên định 1 567
117 4/30/2020 20:42:17 46 / 100 Nguyễn Thị Dung , 16/10/2002 THPT yên định 1  2000
118 4/30/2020 20:42:29 48 / 100 Đào Thị Trang 12A5 600
119 4/30/2020 20:42:29 28 / 100 Trịnh Thị Thanh Tâm, 19/09/2003 11a9, thpt yên định 1 109839
120 4/30/2020 20:42:49 52 / 100 Lê công đạt,31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
121 4/30/2020 20:43:14 54 / 100 Trịnh Trọng Minh 04/072002 12B6,THPT Yên Định 1 2000
122 4/30/2020 20:43:19 54 / 100 Lê An Duy, 09-09-2002 12A10,  THPT Yên Định 1 900
123 4/30/2020 20:43:23 34 / 100 Lưu thiện hoàng 12b2 trường thpt yên định 1 300
124 4/30/2020 20:43:29 24 / 100 Khương Văn Tỵ 12B2, THPT, Yên Định 1 222
125 4/30/2020 20:43:34 44 / 100 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 1 1600
126 4/30/2020 20:43:48 40 / 100 Hoàng thị hằng nga 12b5 THPT YÊn định 1 37
127 4/30/2020 20:43:53 22 / 100 Phạm Thu Phương 30-01 12A10,THPT Yên Định1 300
128 4/30/2020 20:43:53 40 / 100 Nguyễn Văn dũng 03/01/2001 12B6, THPT YÊN ĐỊNH 1 10000
129 4/30/2020 20:44:11 32 / 100 Lê Trọng Nghĩa 12B6, THPT Yên Định 1 20
130 4/30/2020 20:44:13 32 / 100 Lê Đức Anh  12a3 790
131 4/30/2020 20:44:36 42 / 100 Bùi Duy Đức , 30/06/2002 12B4,THPT Yên Định 1 1200
132 4/30/2020 20:44:39 40 / 100 Lê thị chinh 12b6 ,thpt yên  định1 2020
133 4/30/2020 20:44:41 40 / 100 Lại Thị Phương 13082002 12B5, THPT Yên Định 1 300
134 4/30/2020 20:44:46 30 / 100 Nguyễn Văn Linh, 25/05/2002 12A6, THPT Yên Định 1 400
135 4/30/2020 20:44:49 54 / 100 Phạm Thị Thùy Linh  12A9 200
136 4/30/2020 20:44:52 38 / 100 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12b5 trường thpt yên định 1 978
137 4/30/2020 20:44:59 34 / 100 Lê Văn Đạt, 29-01-2002 12B1,THPT Yên Định 1 755
138 4/30/2020 20:45:02 40 / 100 Lê Xuân Vũ 12B3 THPT Yên Định 1 937
139 4/30/2020 20:45:29 28 / 100 Nguyễn ngọc hoa 12b 700
140 4/30/2020 20:45:30 34 / 100 Trần Quốc Tuấn 6/9/2002 12A6.THPT Yên Định 1 3999
141 4/30/2020 20:45:37 70 / 100 Lê văn lê 18/08/2002 12A2, THPT Yên Định 1 3
142 4/30/2020 20:45:39 48 / 100 Lâm anh Tuấn 12B5 1000
143 4/30/2020 20:45:43 46 / 100 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 700
144 4/30/2020 20:45:44 82 / 100 Trọng Nhĩa, 20/5 12a, THPT Yên Định 1 200
145 4/30/2020 20:45:56 28 / 100 Trương Văn Hưng 16/08/2002 12B6, THPT Yên Định 1 1240
146 4/30/2020 20:46:01 24 / 100 Nguyễn quốc tuấn 12b2 THPTyeen định 1 590
147 4/30/2020 20:46:10 38 / 100 Lê thị ngọc anh,28/08/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1234
148 4/30/2020 20:46:13 28 / 100 Nguyễn đức thắng  12b7 31
149 4/30/2020 20:46:28 32 / 100 Nguyên huy đức  12A8 thpt yên định 1 600
150 4/30/2020 20:46:29 20 / 100 Lê Thị Linh, 01/02/2002 12A8, THPT Yên Định1 1470
151 4/30/2020 20:46:44 28 / 100 Hoa 12 750
152 4/30/2020 20:46:53 48 / 100 Trịnh Văn Tuấn,21/09/2002 12A6 700
153 4/30/2020 20:47:39 24 / 100 Nguyễn văn an 06 02  12b6 thpt yên định 1 10000
154 4/30/2020 20:47:39 44 / 100 Trịnh thị khánh ly,22-3-2002 12b3 ,THPT Yên Định 1 10000000
155 4/30/2020 20:47:46 44 / 100 Phạm thị Phương Thảo  12B6, THPT Yên Định 1 678
156 4/30/2020 20:47:46 96 / 100 Lê Thanh Thảo 12A11 10
157 4/30/2020 20:48:11 42 / 100 Hoang B 10a1 5
158 4/30/2020 20:48:26 48 / 100 Ngô Thị Thùy Trang 23 03 2002 12b2, THPT Yên Định 1 200
159 4/30/2020 20:48:49 26 / 100 Lê Thị Mai Phương, 6/12/2003 11A7,THPT Yên Định 1 412
160 4/30/2020 20:48:52 26 / 100 Trần Thị Dung 12A6, THPT Yên Định 1 700
161 4/30/2020 20:48:52 28 / 100 Lâm văn chung 12a11, THPT YÊN ĐỊNH 1 300
162 4/30/2020 20:49:42 30 / 100 Lê thị tuyết chinh , 15042002 12b6, thpt yên định 1 31
163 4/30/2020 20:49:42 42 / 100 Phùng Mai Nhi, 22/10/2003 11A7, THPT Yên Định 1 456
164 4/30/2020 20:49:45 56 / 100 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8, THPT yên định 1 100
165 4/30/2020 20:49:52 36 / 100 Tuyết Linh 24/1/2003 a7,  THPT Yên Định 1 972
166 4/30/2020 20:49:57 36 / 100 Lê Thị Hà Lớp 12B3, THPT Yên Định 1 100
167 4/30/2020 20:50:00 56 / 100 Đào Thị Khánh Linh 17/10/2002 12A10, THPT Yên Định 1 400
168 4/30/2020 20:50:09 22 / 100 vũ văn cao  12b7 ,THPT Yên định 1  2000
169 4/30/2020 20:50:52 20 / 100 Ngô Tuấn Anh 11-10-2002 Lớp 12b6 Trường THPT Yên Định 1 6866
170 4/30/2020 20:50:59 38 / 100 Ngô Thanh Nam 12A5,THPT Yên Định 1 100
171 4/30/2020 20:51:04 42 / 100 Trinh thu hoài  12b1 840
172 4/30/2020 20:51:18 20 / 100 Nguyễn Thị Nhung  20/12/2002 12B2,THPT Yên Định 1 1000
173 4/30/2020 20:51:44 50 / 100 Nguyễn quốc chiến  12b5 THPT yên định 1 2500
174 4/30/2020 20:51:57 28 / 100 Trịnh Thị Hoa, 23/4/2002 12A6, THPT YÊN ĐỊNH 1 50
175 4/30/2020 20:52:01 44 / 100 Hoàng Thị Dung.14/04/2002 12B1  750
176 4/30/2020 20:52:34 38 / 100 Lê thị hoa , 21/03/2002 12b2,THPT Yên Định 1 834
177 4/30/2020 20:52:41 48 / 100 nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6, THPT yên định 1 3000
178 4/30/2020 20:52:51 42 / 100 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1500
179 4/30/2020 20:53:03 46 / 100 Lê Thị Thanh Thương. 23/102002 12B6 ,THPT Yên Định 1 1000
180 4/30/2020 20:53:08 28 / 100 Lê Thị Yên  12b4 THPT Yên Định 1 300
181 4/30/2020 20:53:34 44 / 100 Trịnh Nhật Vy 12a4 1000
182 4/30/2020 20:54:33 58 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, THPT Yên Định 1 1500
183 4/30/2020 20:54:48 18 / 100 Trịnh văn ba 12b8 trường THPT THIỆU HOÁ 500
184 4/30/2020 20:54:50 46 / 100 Lê Thị Tú Hà, 03/11/2002 12A6, THPT Yên Định 1 1E+29
185 4/30/2020 20:55:17 84 / 100 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 12A9, THPT Yên Định 1 500
186 4/30/2020 20:55:17 34 / 100 Vũ Thị Hiền 12B2, THPT Yên Định 1 2000
187 4/30/2020 20:55:24 22 / 100 Bùi Tuấn Anh 07_11_2002 Lớp 12b1 Thớt yên định 1 6866
188 4/30/2020 20:55:26 36 / 100 Trịnh Thị Tuyết Nhung 11A7, THPT Yên Định 1 340
189 4/30/2020 20:55:55 62 / 100 Lê Văn Tuân /30-11-2002 12B1 ,THPT Yên Định 1 700
190 4/30/2020 20:55:56 40 / 100 Lê Thị Hồng , 04-07-2002 12A11, THPT Yên Định 1 847
191 4/30/2020 20:55:59 76 / 100 Trần Lan Anh 12a7 703
192 4/30/2020 20:56:06 54 / 100 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 12A8,THPT Yên Định 1 555
193 4/30/2020 20:56:07 22 / 100 TrƯơng Thi Lan.19/01/2002 12A9, THPT Yên Định 1 1025
194 4/30/2020 20:56:16 52 / 100 Lê đình đức 20/06/2002 12B5, THPT YÊN ĐỊNH 1 1100
195 4/30/2020 20:56:21 46 / 100 Nguyễn thị thu 23072002 12B3 THPT Yên Định 1 50000
196 4/30/2020 20:56:25 30 / 100 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,Yên Định 1 800
197 4/30/2020 20:56:37 66 / 100 Trịnh Thanh Tùng  12A3 420
198 4/30/2020 20:56:44 56 / 100 Lê Thị Minh Ngọc  12A5 200
199 4/30/2020 20:56:45 28 / 100 nguyễn lê tuấn anh 12A4, thpt yên định 1 503
200 4/30/2020 20:56:55 30 / 100 Nguyễn Văn Đạt,10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 8888
201 4/30/2020 20:56:58 50 / 100 Ngô Thị Ngân 10/04/2002  12A8, THPT yên định 1 500
202 4/30/2020 20:57:20 38 / 100 Lê Vũ Yến Phương   04/12/2003 11A7 456
203 4/30/2020 20:57:33 64 / 100 Trịnh Đào Ngọc Mai 12A8 1000
204 4/30/2020 20:57:42 36 / 100 Hoàng Thị Yến 12A10,THPT Yên Định 1 600
205 4/30/2020 20:57:52 80 / 100 Nguyễn quang huy 23/10/2002 12A10 THPT Yên Định 1 2
206 4/30/2020 20:58:03 78 / 100 Lưu Thị Lý 13/06/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 600
207 4/30/2020 20:58:06 28 / 100 Ngô hải duy 11/7/2001 12b7 100
208 4/30/2020 20:58:13 68 / 100 Lý Văn Hùng, 22/08//2002 THPT Yên Định 1 2
209 4/30/2020 20:58:19 32 / 100 Ngô Thị Hà 20/02/2002 12A10 800
210 4/30/2020 20:58:34 44 / 100 Trịnh Hà Trang 12a10 THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
211 4/30/2020 20:58:46 30 / 100 Vũ Xuân Thành. 10/01/2002 12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 1
212 4/30/2020 20:59:03 38 / 100 Trịnh Trọng Quyền 25/10/2003 11A7, THPT Yên Định 1 400
213 4/30/2020 20:59:11 48 / 100 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
214 4/30/2020 20:59:16 44 / 100 Nguyễn Đức Hoàng (10-12-2002) 12A3 THPT Yên Định 1 500
215 4/30/2020 20:59:23 38 / 100 Lê Ngọc Quý 15/08/2002 12A19, THPT Yên Định 1 1
216 4/30/2020 20:59:39 30 / 100 Trịnh khánh ly,27/09/2002 12b7,THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
217 4/30/2020 20:59:44 68 / 100 Nguyễn Tiến Dũng, 27/06/2002 12A8 333
218 4/30/2020 20:59:46 44 / 100 lê văn đông 12b2 365
219 4/30/2020 21:00:03 56 / 100 Phạm Ngọc hùng 12/7 /2002 12b6 68
220 4/30/2020 21:00:20 34 / 100 Nguyễn thị thương 12a11 3000
221 4/30/2020 21:00:21 26 / 100 Nguyễn Thị Nhung 20/12/2002 12B2.THPT Yên Định 1 500
222 4/30/2020 21:00:34 48 / 100 cao tây nguyên 12a3, trường thpt yên định 1 579
223 4/30/2020 21:00:35 32 / 100 Trần thị thu huyền,  09022002 12a6, THPT Yên Định 1 300
224 4/30/2020 21:00:39 44 / 100 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 1700
225 4/30/2020 21:00:47 58 / 100 Nguyễn Thị Giang, 21/08/2002 12B1,THPT Yên Định 1 400
226 4/30/2020 21:00:59 42 / 100 Trần Thị Huyền Trang ,5/7/2002 12a11, THPT Yên Định 1 1000
227 4/30/2020 21:01:00 24 / 100 Lê Văn Đạo 12b1 736774
228 4/30/2020 21:01:22 100 / 100 Lưu Việt Đức 12A2 300
229 4/30/2020 21:01:31 40 / 100 Nguyễn Phương Thảo  12A10 , THPT Yên Định 1 800
230 4/30/2020 21:01:38 62 / 100 Phạm Thị Lan Anh , 22/03/2002 12A5 , THPT Yên Định 1 464
231 4/30/2020 21:02:00 64 / 100 Lê huy cao 12B6 200
232 4/30/2020 21:02:03 78 / 100 Trịnh Văn long , 23/5/2002 12A9 , THPT Yên Định 1 2300
233 4/30/2020 21:02:07 76 / 100 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8 500
234 4/30/2020 21:02:09 24 / 100 Nguyễn Anh Tuấn 12/11/2002 12b6 6666
235 4/30/2020 21:02:20 38 / 100 Lê Đức Thắng 12A6, THPT Yên Định 1 400
236 4/30/2020 21:02:22 62 / 100 Ngô Văn Hùng 13/8/2002 12A4 ,THPT Yên Định 1 99
237 4/30/2020 21:02:35 20 / 100 Trịnh Thị Hà Vy 06/08/2002 12b7 400
238 4/30/2020 21:02:35 42 / 100 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 thpt yên định 1 500
239 4/30/2020 21:02:37 38 / 100 Mai thị lan 12a9 12a9 THPT Yên định 1 100
240 4/30/2020 21:02:38 28 / 100 Ngô thị thuỳ dung 12b1 70
241 4/30/2020 21:02:40 60 / 100 Hoàng Thị Dung  12B1  650
242 4/30/2020 21:02:41 70 / 100 Bùi Thị Hà, 01/07/2002 12A8, THPT Yên Định 1 350
243 4/30/2020 21:02:57 32 / 100 Nguyễn Thị Loan  12A6, THPT Yên Định 1 500
244 4/30/2020 21:02:59 58 / 100 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 12A8 Thpt yên định 1 678
245 4/30/2020 21:03:20 70 / 100 Trịnh Thanh Tùng  12A3 420
246 4/30/2020 21:03:36 58 / 100 Trịnh Tiến Dũng, 15/06/2002 12A3, THPT Yên Định 1 990
247 4/30/2020 21:03:38 56 / 100 Trần Hải Triệu 26/07/2002 12A9, THPT Yên Định 1 344
248 4/30/2020 21:03:40 88 / 100 Trịnh Thị Phương Linh 12A9, THPT Yên Định 1 888
249 4/30/2020 21:03:41 26 / 100 Phạm Thị Huyền 11A7,THPT Yên Định 1 500
250 4/30/2020 21:03:50 48 / 100 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 1 100
251 4/30/2020 21:03:55 40 / 100 Thí sinh tự do 18/7/200 Thí sinh tự do 15
252 4/30/2020 21:03:58 62 / 100 Vũ Đức Anh , 26-11-2002 12a3, thpt yên định 1 91
253 4/30/2020 21:04:01 22 / 100 Trịnh Thị Mỹ Xuyên, 16-02-2002 12B2,THPT Yên Định1 533
254 4/30/2020 21:04:03 28 / 100 Khương Thị Trang 12B2, THPT Yên Định 1 750
255 4/30/2020 21:04:10 28 / 100 Le thi hoà 12b4 ,RHPT Yên Định 1 38
256 4/30/2020 21:04:10 40 / 100 Nguyễn Nhật Linh 25/12/2002 12a2 1000
257 4/30/2020 21:04:17 52 / 100 Vũ thị thuý 12b5 THPT yên định 1 60
258 4/30/2020 21:04:17 62 / 100 Phan thùy linh ,24/06/2002 12B6 ,THPT yên Định 1 112222222
259 4/30/2020 21:04:18 56 / 100 Nguyễn Thị Lương. 08/10/2002 12b6 thpt yên định 1 10000
260 4/30/2020 21:04:22 48 / 100 Lưu Minh Hằng, 21/09/2003 Lớp 11a7, trường THPT Yên Định 1 21092003
261 4/30/2020 21:04:27 62 / 100 Vũ Xuân Mạnh   ,13/04/2002 12B6 ,Trường THPT Yên Định 1  999
262 4/30/2020 21:04:28 48 / 100 Lê Phương Ly,16-10-2002 12A10 , THPT Yên Định 1 680
263 4/30/2020 21:04:30 46 / 100 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6 , THPT Yên Định 1 1200
264 4/30/2020 21:04:30 76 / 100 Nguyễn Trần Diệu Anh 12A7 227
265 4/30/2020 21:04:31 62 / 100 Đại 12A4 721
266 4/30/2020 21:04:34 62 / 100 Phan Diễn,12/12/2002 12b6,THPT Yên Định 1 1000
267 4/30/2020 21:04:41 34 / 100 Trịnh Thị Trang  23/07/2002 12B1 237
268 4/30/2020 21:04:44 58 / 100 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 12A8 Thpt yên định 1 678
269 4/30/2020 21:04:52 30 / 100 Hoàng Kỳ Anh 12A4, THPT Yên Định 2 1000
270 4/30/2020 21:04:57 62 / 100 Trinh duy tâm 12b6 6000
271 4/30/2020 21:04:58 38 / 100 .. .. 700
272 4/30/2020 21:05:02 60 / 100 Lưu Thị Châm Anh 12a10 THPT Yên Định 1 700
273 4/30/2020 21:05:14 70 / 100 Trịnh Thị Ngân 05/11/2002 12A8, THPT Yên Định 1 575
274 4/30/2020 21:05:18 34 / 100 Nguyễn Thanh Sang 12a10 thpt Yên Định 1
275 4/30/2020 21:05:33 58 / 100 Trịnh quốc cường Lớp 12a6, THPT Yên Định 1 300
276 4/30/2020 21:05:39 100 / 100 Trịnh Huyền Ly 12A1, THPT Yên Định 1 658
277 4/30/2020 21:05:42 70 / 100 Nguyễn Thuỳ Trang (14/07/2002) 12a9 trường THPT Yên định 1 562
278 4/30/2020 21:05:42 64 / 100 Trịnh xuân duy 2-1-2002 12a4 yd1 800
279 4/30/2020 21:05:44 100 / 100 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1,THPT Yên Định 1 300
280 4/30/2020 21:05:53 84 / 100 Vũ Phương Hoa, 10/06/2002 12A7, THPT Yên Định 1 245
281 4/30/2020 21:05:53 38 / 100 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7, THPT Yên Định 1 900
282 4/30/2020 21:05:58 62 / 100 Lê Quốc Anh 4-8-2002 12A3 THPT Yên Định 1 1
283 4/30/2020 21:05:59 62 / 100 Trinh duy tâm 12b6 6000
284 4/30/2020 21:06:00 70 / 100 Nguyễn Thị Thu An 12a10, THPT Yên Định 1 450
285 4/30/2020 21:06:54 28 / 100 Trịnh Thị Hồng 1/10/2002 12a10 , THPT Yên Định 1 312
286 4/30/2020 21:07:02 30 / 100 Hoàng phi Hùng  07/01/2002 12B5 800
287 4/30/2020 21:07:04 72 / 100 Bánh Bao  11A1 THPT YD1 511
288 4/30/2020 21:07:21 52 / 100 Nguyễn thị Quỳnh  12A10 , THPT yên định 1 900
289 4/30/2020 21:07:21 62 / 100 Lê minh hiền  12b5 150
290 4/30/2020 21:07:24 26 / 100 Nguyễn Thị Hằng 02-08-2001 12A6, THPT Yên Định 1 300
291 4/30/2020 21:07:28 58 / 100 Nguyễn thị thắm  12a8 200
292 4/30/2020 21:07:33 64 / 100 Le Thi Nga 12A8 200
293 4/30/2020 21:07:39 48 / 100 Lê Thị Hiếu 12A10, THPT Yên Định 1 450
294 4/30/2020 21:07:50 56 / 100 Nguyễn thị mai 12A8, THPT Yên Định 1 300
295 4/30/2020 21:08:03 48 / 100 Nguyễn Thị Tâm Anh 26/04/2002 12A10 45
296 4/30/2020 21:08:04 46 / 100 Vũ Nhật Vy 12A7 19900
297 4/30/2020 21:08:14 30 / 100 Nguyễn Văn Hùng 12b6 THPT Yên Định 1 1000
298 4/30/2020 21:08:21 62 / 100 Trịnh Đức Chung 12A5, THPT Yên Định 1 254
299 4/30/2020 21:08:36 46 / 100 Lê Minh Hiếu 12A5,THPT Yên Định 1 100
300 4/30/2020 21:08:41 42 / 100 Bùi Đại Dương, 20/3/2002 12A3, THPT Yên Định 1 700
301 4/30/2020 21:08:51 72 / 100 Lưu Thị Kim Chi, 23/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 760
302 4/30/2020 21:08:56 80 / 100 Nguyễn Hà Linh -27/04/2002 12A10- THPT Yên Định 1 473
303 4/30/2020 21:09:37 34 / 100  Ngô thị thùy trang 12b2,Thpt Yên định1⁶ 200
304 4/30/2020 21:09:56 66 / 100 Trang. 12a10,thpt yên định 1 500
305 4/30/2020 21:10:04 72 / 100 Hoàng Lê Mai Linh  12A2 890
306 4/30/2020 21:10:07 40 / 100 Vũ Thương Huyền, 28/8/2002 12A11, THOT Yên Định 1 489
307 4/30/2020 21:10:08 26 / 100 Hoàng Thị Thương, 17/11/2002 12A6, THPT Yên Định 1 1000
308 4/30/2020 21:10:14 98 / 100 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 70000000000
309 4/30/2020 21:10:23 56 / 100 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8 , THPT Yên Định 1 500
310 4/30/2020 21:10:27 26 / 100 Nguyễn khánh huyền  12A10, THPT yên định 1 500
311 4/30/2020 21:10:32 56 / 100 Nguyễn văn Hoàng, 26/03/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 39
312 4/30/2020 21:10:43 48 / 100 Lê Thị Nam 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
313 4/30/2020 21:10:50 78 / 100 Bùi Kim Tấn 12A3, THPT Yên Định 1 500
314 4/30/2020 21:11:04 72 / 100 Lê Như Quỳnh , 02/11/2002 12A10, THPT Yên Định 1 510
315 4/30/2020 21:11:11 64 / 100 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9, THPT Yên Định 1 600
316 4/30/2020 21:11:15 64 / 100 Lê Thi Hương  12A10. THPT Yên Định 1 354
317 4/30/2020 21:11:18 64 / 100 Phạm thị chiên  12A5 ,THPT yên định 1 230
318 4/30/2020 21:11:34 54 / 100 Lê Thị Diễm Quỳnh  12A8, THPT Yên Định 1 600
319 4/30/2020 21:11:43 66 / 100 Nguyễn Thị Thảo 12A10,THPT Yên Định 1 1000
320 4/30/2020 21:11:56 82 / 100 Lê Thị Kim Dung. Ngày sinh: 02/09/2002  12A2, THPT Yên Định 1 725
321 4/30/2020 21:11:58 42 / 100 Đinh Thị Trà My  12A11, THPT Yên Định 1 700
322 4/30/2020 21:12:02 50 / 100 Trịnh Hữu Toàn 12B1, THPT Yên Định 1 269
323 4/30/2020 21:12:04 26 / 100 Hoàng Phi Hùng  12b5 600
324 4/30/2020 21:12:13 56 / 100 Khương Thị Hào 26/10/2002 12A8 THPT Yên Định 1 707
325 4/30/2020 21:12:25 54 / 100 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 450
326 4/30/2020 21:12:28 74 / 100 Nguyễn Thị Lan Hương , 11/05/2002 12A9 750
327 4/30/2020 21:12:37 64 / 100 Le Anh Tu (25-04-2002 12A2, THPT Yên Định 1 378
328 4/30/2020 21:12:43 48 / 100 Lê Văn Dũng 24-09-2002 12B1 825
329 4/30/2020 21:12:48 72 / 100 Hoàng Lê Mai Linh  12A2 890
330 4/30/2020 21:12:49 62 / 100 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 500
331 4/30/2020 21:12:52 60 / 100 Luu Thanh Hồng, 21/09/2002 12A8, THPT Yên Định 1 400
332 4/30/2020 21:13:04 32 / 100 Lê Hồng 12A4, THPT Yên Định 1 1500
333 4/30/2020 21:13:05 48 / 100 Lê Thị Quỳnh Liên 12A8, THOT Yên Định 1 721
334 4/30/2020 21:13:05 60 / 100 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7, THPT Yên Định 1 1000
335 4/30/2020 21:13:22 72 / 100 Trần Thị Phượng 12A9,THPT Yên Định 1 950
336 4/30/2020 21:13:27 44 / 100 Hoàng Thị Phương Dung 15/03/2002 12A11 Thpt yên định 1 1997
337 4/30/2020 21:13:27 80 / 100 Nguyễn Thị Lan Annh 20/4/2002 12A8, THPT Yên Định 1 367
338 4/30/2020 21:13:27 58 / 100 Nguyễn Nhật Long 18-03-2002 12a9 1000
339 4/30/2020 21:13:46 98 / 100 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 12A2 THPT Yên Định 1 700
340 4/30/2020 21:13:47 48 / 100 Lê Phương Linh 11A7, THPT Yên Định 1 700
341 4/30/2020 21:13:51 28 / 100 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4, THPT Yên Định 1 30
342 4/30/2020 21:14:12 60 / 100 Nguyễn Thương( 27/02/2002) 12B1,THPT Yên Định 1 270
343 4/30/2020 21:14:20 98 / 100 Trần Thị Hồng Thắm 12A8 500
344 4/30/2020 21:14:20 42 / 100 Lê thanh xuân , 29/11/2003 11A7, thpt yên định 1 300
345 4/30/2020 21:14:24 78 / 100 Vũ Thị Hải Yến 29/3/2002 12A8 THPT Yên Định 1 450
346 4/30/2020 21:14:31 56 / 100 Nguyễn Xuân Điệp 12a4 thpt yd1 600
347 4/30/2020 21:14:38 42 / 100 Trinh thu hoài  12b1 840
348 4/30/2020 21:15:06 62 / 100 Trịnh Thị Nhung 12a9 336
349 4/30/2020 21:15:33 66 / 100 Trịnh Thị Sáng 12A3 20000
350 4/30/2020 21:15:34 50 / 100 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 , thpt yên định 1 1000
351 4/30/2020 21:15:34 60 / 100 Lê hồng thái  02 04 2002 12a10 THPT Yên Định 1 459
352 4/30/2020 21:15:39 70 / 100 Lê Thị Lan Anh, 24/01/20024 12A8, THPT Yên Định 1 465
353 4/30/2020 21:15:42 98 / 100 Đào Ngọc Anh  12A1, THPT Yên Định 1 300
354 4/30/2020 21:15:45 50 / 100 Trịnh văn Thắng  12b1 THPT Yên Định 1  2000
355 4/30/2020 21:15:52 52 / 100 Bùi văn kiên 08/12/2002 12a11,thpt yên định 1 435
356 4/30/2020 21:15:57 92 / 100 Lê Thị Nguyệt 12A1 800
357 4/30/2020 21:15:57 76 / 100 Trịnh Quốc Hưng 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
358 4/30/2020 21:15:58 32 / 100 TRỊNH THỊ TRIỆU ANH (30/01/2002 12B5, THPT Yên Định1 500
359 4/30/2020 21:16:05 48 / 100 Lê thị thùy dương 21/07/2002 12B2, thpt yên định 1  500
360 4/30/2020 21:16:15 60 / 100 Ngô Yến Quỳnh 26/10/2002 12a6 Trường THPT Yên Định 1 300
361 4/30/2020 21:16:18 100 / 100 Lê Thị Hoài Linh, 29/05/2002 12A1, THPT Yên Định 1 695
362 4/30/2020 21:16:24 30 / 100 Nguyễn Văn Trường 17 09 2002 B7 2000
363 4/30/2020 21:16:29 52 / 100 Lê Đình Minh, 14/8/2002 12A3, THPT Yên Định 1 200
364 4/30/2020 21:16:30 54 / 100 Đào Thị Duyên,09/10/2002 12A5, THPT Yên Định 1 450
365 4/30/2020 21:16:43 86 / 100 Phạm Thị Lan Anh. Sn 19/09/2002 12A5, THPT Yên Định 1 450
366 4/30/2020 21:16:55 90 / 100 Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 12A1, THPT Yên Định 1 420
367 4/30/2020 21:17:13 24 / 100 Dương Văn Hải ,23/9/2002 12B6, THPT Yên Định 1  1000000
368 4/30/2020 21:18:09 20 / 100 Trịnh Hồng Quân , 29/1/2002 12b7 500
369 4/30/2020 21:18:12 30 / 100 Trương Thị Hạnh 12b1 10
370 4/30/2020 21:18:16 72 / 100 Lê Thị Minh Yến,15/4/2002 12A5 15004
371 4/30/2020 21:18:22 68 / 100 Nguyễn Thị Khánh Ly 12A8,THPT Yên Định 1 576
372 4/30/2020 21:18:22 54 / 100 Nguyễn Thị Trang, 28-02-2002 12A9,THPT Yên Định 1 102
373 4/30/2020 21:18:24 32 / 100 Lê Thị Lan Anh THPT Yên Định 1 302
374 4/30/2020 21:18:24 38 / 100 Nguyễn Thị Bình 21/02/2002 12b3 THPT yên định1 700
375 4/30/2020 21:18:43 54 / 100 Nguyễn Thị Hương Quế 08-12-2002 12a10 THPT yên định 1 450
376 4/30/2020 21:18:44 58 / 100 Lê Công Nguyên 12A5, THPT Yên Định 1 576
377 4/30/2020 21:18:52 96 / 100 Hách Hải Dương 12A1, THPT Yên Định  731
378 4/30/2020 21:19:07 52 / 100 Ngô Hùng Phúc 12A3, THPT Yên Định 1 1000
379 4/30/2020 21:19:12 78 / 100 Nguyễn Thị Huệ 12A5 Có THPT Yên Định 1 2045
380 4/30/2020 21:19:15 68 / 100 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8 , THPT Yên Định 1 1700
381 4/30/2020 21:19:23 34 / 100 Trần văn thiên 12A11 1000
382 4/30/2020 21:19:28 66 / 100 Phạm Đức Anh ,2002 12A2 THPT Yên Định 1 100
383 4/30/2020 21:19:34 78 / 100 Lê Thị Phương Thảo, 07-11-2002 12A9, THPT Yên Định 1 800
384 4/30/2020 21:19:51 68 / 100 Lưu Thị Ngà  12A11, THPT Yên Định 1 179
385 4/30/2020 21:19:51 48 / 100 Phạm Văn Tiệp, 14/08/2002 12A9,THPT Yên Định 1 100
386 4/30/2020 21:20:01 100 / 100 Nguyễn Đặng Dũng 31/07/2002 12A1, THPT Yên Định 1 400
387 4/30/2020 21:20:08 68 / 100 VŨ THỊ DUYÊN, 29/07/2002 12a9, Trường THPT Yên Định I 777
388 4/30/2020 21:20:10 100 / 100 Bùi Thanh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 543
389 4/30/2020 21:20:14 72 / 100 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12A9 THPT Yên Định 1  828
390 4/30/2020 21:20:16 86 / 100 Hoàng Minh Đức  12A11 77777
391 4/30/2020 21:20:25 44 / 100 YEN HAI ANH, NS: 22/04/2002 Lop: 12B3, Truong THPT Yen Dinh 1 1000
392 4/30/2020 21:20:35 66 / 100 Lê Thị Linh Lam 24032002 12A9 THPT yên Định 1 830
393 4/30/2020 21:20:37 42 / 100 Vũ Minh Tâm , 05/09/2002 12A10, THPT Yên Định 1 900
394 4/30/2020 21:20:49 94 / 100 Lê Thanh Hải 31/01/2002 12A1, THPT Yên Định 1 2254
395 4/30/2020 21:20:57 74 / 100 Phạm đình thiện  12a5  628
396 4/30/2020 21:21:05 58 / 100 Nguyễn Thị Tú Anh, 15/05/2002 12A10, THPT Yên Định 1) 567
397 4/30/2020 21:21:06 32 / 100 Trịnh Hồng Anh 12B5, THPT yên định 1 800
398 4/30/2020 21:21:09 24 / 100 Lê Thị Thu An , 29/7/2002 12a10 , THPT yên định 1 450
399 4/30/2020 21:21:10 86 / 100 Nguyễn Thị Thu Huyền 12A7 THPT Yên Định 1 50
400 4/30/2020 21:21:13 70 / 100 Nguyễn Thuỳ trang 12a9 562
401 4/30/2020 21:21:32 62 / 100 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 4
402 4/30/2020 21:21:32 50 / 100 Lê Hồng Nhung,  08/02/2002 12A11, THPT Yên Định 1 2000
403 4/30/2020 21:21:33 92 / 100 Ngô Thị Loan, 26/09_/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
404 4/30/2020 21:21:33 30 / 100 Trịnh thị thanh 12b2 500
405 4/30/2020 21:21:36 64 / 100 Vũ Tuấn Anh 12A2 THPT Yên Định 1 700
406 4/30/2020 21:21:41 28 / 100 Ngô văn tuấn 12b3 thpt yd1 300
407 4/30/2020 21:21:42 72 / 100 Hồ Thanh Ngân. 11/7/2002 12A7 - THPT Yên Định I 388
408 4/30/2020 21:21:45 80 / 100 Trương Thắng Yd1 820
409 4/30/2020 21:21:57 44 / 100 Lê Thị Lý 12B3 500
410 4/30/2020 21:21:58 100 / 100 Phạm Thị Thanh Loan 12A1 400
411 4/30/2020 21:22:00 56 / 100 Nguyễn Hà Chang 12A4, THPT Yên Định 1 150
412 4/30/2020 21:22:03 38 / 100 Mai Thị Thanh Thuỳ  12B3.THPT Yên Định 1 2300
413 4/30/2020 21:22:05 94 / 100 LÊ CÔNG HOÀNG . 27/05/2002 12A1, THPT Yên Định 1 456
414 4/30/2020 21:22:06 62 / 100 Nguyễn thị khánh ly,20/08/2002 12A9, THPT yên định 1 700
415 4/30/2020 21:22:06 52 / 100 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002 12B7,THPT Yên Định 1 100
416 4/30/2020 21:22:20 92 / 100 Nguyễn Đức Huynh ,20/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1 564
417 4/30/2020 21:22:21 76 / 100 Lệ Thị Hồng Diên . 09/06/2002 12A7, THPT Yên Định 1 470
418 4/30/2020 21:22:26 48 / 100 Nguyễn Thị Phương Anh , 02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 382
419 4/30/2020 21:22:28 50 / 100 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
420 4/30/2020 21:22:30 88 / 100 Lê Công Thành 23-9-2002 12A4, THPT Yên Định 1 239
421 4/30/2020 21:22:30 56 / 100 Trần Trịnh Phi Long,15/10/2002 12B3,THPT Yên Định 1 300
422 4/30/2020 21:22:38 88 / 100 Hoàng Thị Minh Anh 27-09-2002 12A7-THPT Yên Định I 1143
423 4/30/2020 21:22:40 70 / 100 Lê Thu Phương 12A8, THPT Yên Định 1 760
424 4/30/2020 21:22:41 82 / 100 Phạm văn hiếu , 01/11/2002 12B4, THPT Yên Định 1 50
425 4/30/2020 21:23:03 52 / 100 Lê Thị Linh ,05/10/2002 12A11 538
426 4/30/2020 21:23:06 34 / 100 Ngô Thị Ánh, 04/10/2002 12b4, THPT Yên Định 1 304
427 4/30/2020 21:23:10 58 / 100 Lê Văn Kiên- SN: 02/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 590
428 4/30/2020 21:23:11 66 / 100 Nguyễn Văn Đức 18/03/2002 12A3,THPT Yên Định 1 267
429 4/30/2020 21:23:11 56 / 100 Nguyễn Hà Chang 12A4, THPT Yên Định 1 150
430 4/30/2020 21:23:11 72 / 100 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 780
431 4/30/2020 21:23:20 90 / 100 Lê Phương Thanh , 09/09/2002 12A1 , THPT Yên Định 1 7428
432 4/30/2020 21:23:34 76 / 100 Lê Thị Lâm,04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
433 4/30/2020 21:23:35 72 / 100 giáp trịnh đời loan 29/12/2002 12A9 thpt yên định 1 600
434 4/30/2020 21:23:39 100 / 100 Vũ Văn Mạnh 12A1,THPT Yên Định 1 386
435 4/30/2020 21:23:43 74 / 100 Khương Ngọc Anh, 15/03/2002 12B1,THPT Yên Định 1 75000
436 4/30/2020 21:23:58 48 / 100 Nguyễn Thị Thảo 12b7, THPT Yên Định 1 50
437 4/30/2020 21:23:58 64 / 100 Đỗ Anh Tuấn 12a3/ trường THPT Yên Định 1 300
438 4/30/2020 21:23:59 88 / 100 trinh anh van 12a1 121
439 4/30/2020 21:24:05 44 / 100 Nguyễn Thị Hải Anh, 26/10/2002 12A6, THPT Yên Định 1 680
440 4/30/2020 21:24:09 78 / 100 Ngô Thanh Hà, 28/08/2002 12A7, THPT Yên Định 1 189
441 4/30/2020 21:24:11 76 / 100 Nguyễn Quốc Cường 12A2 563
442 4/30/2020 21:24:21 78 / 100 Trịnh Thanh Hằng, 12/10/2002 12A7, THPT Yên Định 1 512
443 4/30/2020 21:24:28 28 / 100 Phạm Văn Thanh 12A1, THPT Yên Định 1 300
444 4/30/2020 21:24:38 68 / 100 lê thu hương - 1/10/2002 12a5 300
445 4/30/2020 21:24:42 60 / 100 Lê Đức Toàn , 21/07/2002 Lớp 12a8, THPT Yên Định 1 2341
446 4/30/2020 21:24:42 66 / 100 Vũ Thị Quỳnh, 19/05/2002 12A10 ,THPT Yên Định 1 658
447 4/30/2020 21:24:55 78 / 100 Trịnh thị thanh - 29\10\2002 12A5, THPT Yên Định 1 300
448 4/30/2020 21:25:03 86 / 100 Lưu Khánh Huyền 12A7, THPT Yên Định 1 523
449 4/30/2020 21:25:04 84 / 100 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 , THPT Yên Định 1 120
450 4/30/2020 21:25:16 74 / 100 Nguyễn thị quỳnh trang, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 729
451 4/30/2020 21:25:23 80 / 100 Đỗ Thị Yến  12a2, thpt yên định 1 760
452 4/30/2020 21:25:47 74 / 100 Nguyễn Thị Tố Uyên 12a3,THPT Yên Định 1 300
453 4/30/2020 21:26:00 86 / 100 Lê Thị Vân Anh, 10/05/2002 12A7, THPT Yên Định 1 299
454 4/30/2020 21:26:03 82 / 100 Lê Quyền Giang 12A7, THPT Yên Định 1 358
455 4/30/2020 21:26:09 46 / 100 Lê Tuấn Anh  12A5 200
456 4/30/2020 21:26:45 46 / 100 phạm Thị Diễn 12B1 , THPT Yên Định 1 400
457 4/30/2020 21:26:46 62 / 100 trần tiến đạt 12B3 . THPT yên định 1 500
458 4/30/2020 21:26:49 94 / 100 Nguyen Xuan Duong 15/10/2002 12A7 THPT YEN DINH 1 326
459 4/30/2020 21:26:50 42 / 100 lê thị giang, 29/06/2002 12b7,thpt yđ1 296
460 4/30/2020 21:26:51 76 / 100 Bùi thị Nguyệt , 10/06/2002 12A4, THPT YÊN ĐỊNH 1 300
461 4/30/2020 21:27:00 98 / 100 Đệ Stark Evos 100
462 4/30/2020 21:27:03 70 / 100 Hoàng Minh Quang 12A3, THPT Yên Định 1 650
463 4/30/2020 21:27:05 68 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 12A11, THPT yên định 1 500
464 4/30/2020 21:27:10 92 / 100 Trịnh Tiến Lực 12A1, THPT Yên Định 1 346
465 4/30/2020 21:27:23 96 / 100 Trịnh Đức Minh 12A1 400
466 4/30/2020 21:27:28 88 / 100 Hồ Quỳnh Anh - 29/08/2002 12A7, THPT Yên Định 1 548
467 4/30/2020 21:27:34 84 / 100 Trịnh Thị Hoa 12/4/2002 12a10 thpt yên định 1 450
468 4/30/2020 21:27:45 86 / 100 lê tuấn việt trường yd1 1000
469 4/30/2020 21:27:46 82 / 100 Lê Thị Thu Hương, 19/06/2002 12A7, THPT Yên Định 1 500
470 4/30/2020 21:27:50 84 / 100 Vũ Hồng Minh 12A2 621
471 4/30/2020 21:27:51 80 / 100 Lê Văn Tiến 12A11,THPT Yên Định 1 1145
472 4/30/2020 21:28:02 76 / 100 Trinh Ngọc Sơn 12A3 Yên Định 1 1000
473 4/30/2020 21:28:03 58 / 100 Lê Hồng Quân 12a3 116
474 4/30/2020 21:28:07 64 / 100 Vũ Nhật Vy 12A7 757575
475 4/30/2020 21:28:18 40 / 100 Trịnh Thị Thương  02-07-2002 12A6 , THPT Yên Định 1 1001
476 4/30/2020 21:28:19 56 / 100 Trịnh thị hạnh  26_07_2002 12A9,THPT Yên Định 1 700
477 4/30/2020 21:28:20 72 / 100 Lê Hồng Phong 11 / 07/ 2002 12A3, THPT Yên Định 1 400
478 4/30/2020 21:28:22 50 / 100 Lê Anh Tuấn 12A10.thpt Yên Định 1 100
479 4/30/2020 21:28:23 30 / 100 Lê Thị Quỳnh Linh  13b4,THPT yên định 1 10
480 4/30/2020 21:28:30 48 / 100 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1400
481 4/30/2020 21:28:34 92 / 100 Nguyễn Thị Thu Trang   6/2/2002 12A2,THPT Yên Định 1 720
482 4/30/2020 21:28:46 56 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 632
483 4/30/2020 21:28:47 76 / 100 Nguyễn Thanh Tâm, 19/10/2002 12A3, THPT Yên Định 1 429
484 4/30/2020 21:28:52 24 / 100 Trịnh quốc nhật minh 12a4,THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
485 4/30/2020 21:28:53 84 / 100 Nguyễn Thị Quỳnh 12B5,THPT yên định 1 600
486 4/30/2020 21:29:02 92 / 100 Nguyễn Hồng Sơn,1/8/2002 12A1, THPT Yên Định 1 333
487 4/30/2020 21:29:16 74 / 100 Ngô  Thùy Dung 12a2 780
488 4/30/2020 21:29:16 88 / 100 Nguyễn Bảo Khánh 5/11/2002 12A1,THPT Yên Định 1 602
489 4/30/2020 21:29:20 90 / 100 Nguyễn Việt An - 12/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 151
490 4/30/2020 21:29:24 78 / 100 Cao Anh Quân ,19/02/2002 Lớp 12A5, Trường THPT Yên Định 1 1000
491 4/30/2020 21:29:24 80 / 100 Lê Thị Hiền  .  17/10/2002 12A3, THPT Yên Định 1 780
492 4/30/2020 21:29:27 84 / 100 nguyễn thị hồng,10/10/2002 12A3, THPT Yên ĐỊnh 1 814
493 4/30/2020 21:29:31 90 / 100 Lê Văn Thắng 12A1, Yên Định 1 345
494 4/30/2020 21:29:42 90 / 100 Trần Thị Thanh Huyền 14/04/2002 12A1, THPT Yên Định 1 700
495 4/30/2020 21:29:43 72 / 100 Lê Thắng TD 700
496 4/30/2020 21:29:43 72 / 100 Nguyễn Thị Thu 06/07/2002 12A2, THPT Yên Định 1  1055
497 4/30/2020 21:29:43 90 / 100 Lê ThịKim Ngân 12A1, THPT Yên Định 1 456
498 4/30/2020 21:29:56 94 / 100 Quỷ Kiếm Sầu, 08/06/2002 12A3,THPT Yên Định 1 340
499 4/30/2020 21:29:58 76 / 100 Bùi Hồng Nhung 12A3 888
500 4/30/2020 21:29:59 66 / 100 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 12A11 THPT Yên Định 1 612
501 4/30/2020 21:30:02 88 / 100 Lưu Trần Mạnh 8/6/2002 12A1 870
502 4/30/2020 21:30:05 54 / 100 Trương Thị Trang Thơ 12A2 400
503 4/30/2020 21:30:05 76 / 100 Nguyênc thị hoa , 25-03-2002 Lớp 12a9 trường Thpt yên định 1 100000
504 4/30/2020 21:30:06 74 / 100 Trịnh Thị Thúy 12A8, THPT Yên Định 1 495
505 4/30/2020 21:30:09 84 / 100 Trịnh Thị Hồng Vân 12A2 THPT Yên Định 1 356
506 4/30/2020 21:30:09 94 / 100 Nguyễn Thùy Linh 12A7 935
507 4/30/2020 21:30:17 76 / 100 bùi thị huyền trang 12A2, THPT Yên Định 1 10
508 4/30/2020 21:30:24 86 / 100 lê Thị Mai 12A2 Tường thpt yên định 1 900
509 4/30/2020 21:30:24 86 / 100 Lê Trí Đức, 22-05-2002 12a3,THPT Yên Định 1 470
510 4/30/2020 21:30:30 78 / 100 Trinh Thị Tình 12a4 thpt yên định 1 1000
511 4/30/2020 21:30:47 44 / 100 Hoàng Thị Quỳnh 12B5, THPT Yên Định 1 2000000000
512 4/30/2020 21:30:55 74 / 100 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8, THPT Yên Định 1 300
513 4/30/2020 21:30:57 84 / 100 Nguyễn Thị Lan Hương, 17/02/2002 12A1, THPT Yên Định 1 357
514 4/30/2020 21:30:59 84 / 100 Nguyễn Đình Hùng      17/08/2002 12A3/THPT yên định 1 300
515 4/30/2020 21:31:08 64 / 100 Lý Mai Hạnh 12A7, THPT Yên Định 1 189
516 4/30/2020 21:31:09 72 / 100 Lưu Thị Thu Thảo 09-03-2002 12A10 400
517 4/30/2020 21:31:15 86 / 100 Cao Hải Dương 12a3 387
518 4/30/2020 21:31:16 98 / 100 Nguyễn Văn Tiến 12A1,THPT Yên Định 1 150
519 4/30/2020 21:31:23 54 / 100 Trương Thị Trang Thơ 12A2 400
520 4/30/2020 21:31:27 86 / 100 Trịnh Thị Nguyệt  06/09/2002 12A2 THPT Yên Định 1 756
521 4/30/2020 21:31:30 68 / 100 lê thị phương thảo 12A4,THPT Yên Định 1 300
522 4/30/2020 21:31:33 70 / 100 Lê Thị Nhung, 30/01/2002 12A8, THPT Yên Định 1 800
523 4/30/2020 21:31:33 70 / 100 Trịnh Văn Tùng 18-10-2002 12A2 , THPT Yên Định 1 700
524 4/30/2020 21:31:38 86 / 100 Phạm Hồng Anh  12A7, THPT Yên Định 1 687
525 4/30/2020 21:31:39 80 / 100 Trịnh Quỳnh Trang 12a7 670
526 4/30/2020 21:31:39 94 / 100 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 12A1 THPT Yên ĐỊnh 1 386
527 4/30/2020 21:31:47 98 / 100 Evos UnderBap Evos, VCS 700
528 4/30/2020 21:31:49 98 / 100 Lê Thị Thanh Tâm lớp 12A5 Trường THPT Yên Định 1 2355
529 4/30/2020 21:31:50 82 / 100 lê thị ngọc thư 12a11 900
530 4/30/2020 21:31:56 88 / 100 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 12A1, THPT Yên Định 1 304
531 4/30/2020 21:31:56 92 / 100 Lê Vĩnh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 600
532 4/30/2020 21:32:01 66 / 100 Lê liên , 2/5/2001 12a5 THPT Yên Định 1  1000
533 4/30/2020 21:32:07 82 / 100 Lê Huyền Trang 05/09/2002 12a3, THPT Yên Định 1 700
534 4/30/2020 21:32:13 40 / 100 Trương Thị Giang 12A9 900
535 4/30/2020 21:32:39 70 / 100 Lê Thị Ánh Tuyết ( 11/ 08/ 2002) 12A11, THPT Yên Định 1 300
536 4/30/2020 21:32:45 70 / 100 Lê Xuân Hoàng  12A2, THPT Yên Định 1 650
537 4/30/2020 21:32:50 70 / 100 Vũ Thị Hồng , 14/6/2002 lớp 12A9 , Trường Thpt Yên Định 1 579
538 4/30/2020 21:33:08 82 / 100 Ngô Phương Linh 12A7 785
539 4/30/2020 21:33:13 52 / 100 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9,THPT Yên Định 1 500
540 4/30/2020 21:33:13 72 / 100 Vũ Hồng Nhung 12A2, THPT yên định 1 440
541 4/30/2020 21:33:16 84 / 100 ĐỖ Thị Thúy  12a4 122
542 4/30/2020 21:33:28 76 / 100 Trịnh Thị Hằng 12a7, trường THPT Yên Định 1 968
543 4/30/2020 21:33:30 54 / 100 Trương Thị Lan Anh (12/12/2002) 12A9 THPT yên định 1 1000
544 4/30/2020 21:33:37 34 / 100 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 15
545 4/30/2020 21:33:52 88 / 100 trần thị chinh , 03/10/2002 12a4, thpt yên định 1 89
546 4/30/2020 21:33:52 78 / 100 Dương Việt Hưng 12A9, THPT Yên định 1 244
547 4/30/2020 21:33:55 54 / 100 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 450
548 4/30/2020 21:33:58 86 / 100 Trịnh Thị Thắm, 21/09/2002 12A5, THPT Yên Định 1 650
549 4/30/2020 21:34:00 80 / 100 Phạm văn toàn , 06/12/2002 12b5, THPT Yên Định 1 1500
550 4/30/2020 21:34:03 44 / 100 Phạm Thị Thu 12b4 10
551 4/30/2020 21:34:04 34 / 100 Nguyễn Thanh Thảo 12A10, THPT YÊN ĐỊNH 1 1500
552 4/30/2020 21:34:05 48 / 100 Trịnh Thị Ngọc, ngày sinh 07082002 12A4, THPT Yên Định 1 200
553 4/30/2020 21:34:06 82 / 100 Lê Thị Nga - 04.04.2002 12a7, THPT Yên Định 1  642
554 4/30/2020 21:34:11 86 / 100 04/08/2002 12a1, thpt Yên Định 1 748
555 4/30/2020 21:34:15 38 / 100 Ngô Thảo Ngân, 02 12A4, THPT Yên Định 1 600
556 4/30/2020 21:34:16 32 / 100 Lê Thị Linh 01/02/2002 12A8 THPT yên định1 1470
557 4/30/2020 21:34:16 70 / 100 Hoàng Diệu Anh 12a7 550
558 4/30/2020 21:34:36 84 / 100 lưu thanh tâm  12a4 ,thpt yên định 1 450
559 4/30/2020 21:34:46 68 / 100 Lê Thị Tố Uyên  12A7, THPT Yên Định 1 137
560 4/30/2020 21:34:55 70 / 100 Đỗ Nguyễn Mình Trung 12A2 100
561 4/30/2020 21:35:02 80 / 100 Cao Việt Hoàng , 27/09/2002 12a11, THPT Yên Định 1100
562 4/30/2020 21:35:10 74 / 100 LTH 12a3 1500
563 4/30/2020 21:35:14 82 / 100 Cao Văn Phúc . 23 - 03 - 2002 12B5 , THPT Yên Định 1 1300
564 4/30/2020 21:35:16 62 / 100  Mai thị sen  12a4 100
565 4/30/2020 21:35:16 74 / 100 nguyễn thị hằng 12a10 ,thpt yên định 1 567
566 4/30/2020 21:35:19 56 / 100 Lê Ngọc Quý  Lớp12A10,THPT yên định 1 1
567 4/30/2020 21:35:24 76 / 100 Mai Thị Nguyệt, 08/06/2002 12A7 450
568 4/30/2020 21:35:26 78 / 100 Trịnh Linh 12A7,THPT Yên Định 1 80
569 4/30/2020 21:35:33 42 / 100 Lê Thị Huyền 12a11 1000
570 4/30/2020 21:35:45 98 / 100 Nguyễn Văn Tuấn yeah 274
571 4/30/2020 21:35:46 94 / 100 Phạm Trịnh Nhật Thành,30/8/2002 12A1, THPT Yên Định 1 251
572 4/30/2020 21:35:48 76 / 100 Nguyễn Thị Tuyết 10/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 500
573 4/30/2020 21:35:56 84 / 100 Hoàng Vũ Ngọc Ánh 12A7, THPT Yên Định 1 402
574 4/30/2020 21:35:57 82 / 100 Lê Thị Lan Phương 12A2 THPT Yên Định 1 255
575 4/30/2020 21:35:59 82 / 100 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 14/02/2002 12A9,THPT YÊN ĐỊNH 1 735
576 4/30/2020 21:36:04 38 / 100 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 12A11 THPT Yên Định 1 2500
577 4/30/2020 21:36:08 74 / 100 Lê Minh Đức  12b3 736
578 4/30/2020 21:36:08 82 / 100 Lê Thị Hồng Giang, 8/12/2002 12A11,THPT Yên Định 1 800
579 4/30/2020 21:36:15 98 / 100 Iron Bắp Marvel studio 1
580 4/30/2020 21:36:19 60 / 100 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 2100
581 4/30/2020 21:36:20 84 / 100 Trịnh Đức Minh sinh 8/4/2002 12A3,THPT Yên Định 1 300
582 4/30/2020 21:36:43 84 / 100 Lê thị tuyết 12a5 500
583 4/30/2020 21:36:44 56 / 100 lê văn dũng lớp 12A5, THPT Yên Định 1 850
584 4/30/2020 21:36:55 28 / 100 Lê Thị Thu Hương 11A2, THPT Yên Định 1 10002
585 4/30/2020 21:36:56 84 / 100 Đinh Thị Hồng Vân , 08/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 188
586 4/30/2020 21:36:58 42 / 100 Đàm Thị Lọc 12B1 29
587 4/30/2020 21:36:59 82 / 100 Nguyễn Hoàng Thái 22/04/2002 12A11 THPT Yên Định 1 800
588 4/30/2020 21:37:07 96 / 100 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12A1, THPT Yên Định 1 777
589 4/30/2020 21:37:08 86 / 100 Hoàng Phúc Hiếu, 25/4/2002 12A1, THPT Yên Định 1 524
590 4/30/2020 21:37:14 38 / 100 Lê Văn Hoàng ,3/12/2003 11A5,THPT Yên Định 1 2003
591 4/30/2020 21:37:22 66 / 100 Trinh thi hoa 12a9 700
592 4/30/2020 21:37:33 64 / 100 Phạm Thị Nhung, ngày sinh 29-03-2002 12A9, THPT Yên Định 1 700
593 4/30/2020 21:37:40 70 / 100 Vũ Thị Kim Oanh,  29/07/2002 12A3,THPT Yên Định 1 838
594 4/30/2020 21:37:44 68 / 100 Trần Thị Huế 12A8, THPT Yên Định 1 496
595 4/30/2020 21:37:44 68 / 100 Nguyễn Thị Quỳnh-12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 1120
596 4/30/2020 21:37:49 56 / 100 Lưu Anh Tuấn 12A4,THPT Yên Định 1 820
597 4/30/2020 21:37:59 72 / 100 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3,THPT Yên Định 1 500
598 4/30/2020 21:38:01 88 / 100 Nguyễn thị tố uyên  12a7 thpt yên định 1 260
599 4/30/2020 21:38:04 52 / 100 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 39
600 4/30/2020 21:38:06 80 / 100 Lưu Thùy Trang , 11/07/2002 12A7, THPT Yên Định 1 710
601 4/30/2020 21:38:14 66 / 100 Tuấn Tú THPT Yên Định 1 400
602 4/30/2020 21:38:17 84 / 100 Lê Văn Đức, 21/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1 790
603 4/30/2020 21:38:25 84 / 100 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 750
604 4/30/2020 21:38:28 88 / 100 Lê Nguyệt Minh 12A7, THPT Yên Định 1 456
605 4/30/2020 21:38:30 80 / 100 Lê Thị Tú, 08-07-2002 12A4, THPT Yên Định 1 700
606 4/30/2020 21:38:33 40 / 100 trinh van duong      27/7/2002 12B3, THPT Yen dinh 1 21927
607 4/30/2020 21:38:43 72 / 100 Vũ Xuân Dương , 17/04/2002 12A1, THPT Yên Định 1 650
608 4/30/2020 21:38:45 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
609 4/30/2020 21:38:47 94 / 100 Phạm Thị Huyền, 15/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 695
610 4/30/2020 21:38:49 76 / 100 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 12B3,THPT Yên Định 1  10000
611 4/30/2020 21:38:56 60 / 100 Lê Văn Dương 12A3, THPT Yên Định1 1000
612 4/30/2020 21:38:59 64 / 100 Trịnh Thị Thảo Diệp 12a9 1234
613 4/30/2020 21:39:00 44 / 100 Bùi văn Đức, 12/03/2002 Lớp 12b7, Trường THPT Yên Định 1 2000
614 4/30/2020 21:39:07 76 / 100 Nguyen phuong Thpt thiệu hóa 150
615 4/30/2020 21:39:09 74 / 100 Nguyễn Thị Dung Nhi, 08/11/2001 12A7, THPT Yên Định 1 320
616 4/30/2020 21:39:19 84 / 100 Lê thị hương, 11-03-2002 12A5, thpt yên định 1 500
617 4/30/2020 21:39:21 62 / 100 Lê thị Ngọc Anh b  12a11 364
618 4/30/2020 21:39:23 64 / 100 Lưu Văn Kiên 12A2 300
619 4/30/2020 21:39:29 74 / 100 Phạm Lê Tiến, 16/062002 12A2, THPT Yên Định 1 180
620 4/30/2020 21:39:38 72 / 100 Họ tên: Nguyễn Mỹ Duyên .Ngày sinh: 28/06/2002 Lớp: 12B4. Trường: THPT Yên Định 1  55
621 4/30/2020 21:39:45 74 / 100 LÊ THỊ LÀ, 28/01/2002 12a3, THPT yên định 1 800
622 4/30/2020 21:40:02 88 / 100 Trịnh Thị Quỳnh Trang 26/10/2002 12A7 THPT Yên Định 1 326
623 4/30/2020 21:40:04 64 / 100 Lê Thị Thu Hương 12a4 450
624 4/30/2020 21:40:12 50 / 100 Lê thị nhung 12A11 600
625 4/30/2020 21:40:16 48 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
626 4/30/2020 21:40:30 40 / 100 Phạm Văn Thường, 14/10/2002 Lớp 12B7, THPT Yên Định 1 1500
627 4/30/2020 21:40:31 64 / 100 Trần Công Hiếu 12a8, thpt yên định 1 450
628 4/30/2020 21:40:36 20 / 100 Lê hoàng anh 22/10/2002 12A3 THPT yên Định 1 1000
629 4/30/2020 21:40:39 48 / 100 Lê Thị Hoa 12/12/2003 11A9, THPT Yên Định 1 20000
630 4/30/2020 21:40:39 94 / 100 Phạm Hồng Đức 12A2, THPT Yên Định 1 1400
631 4/30/2020 21:40:47 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
632 4/30/2020 21:40:47 28 / 100 Lê Thúy Hiền 12a11 1346
633 4/30/2020 21:40:51 34 / 100 Nguyễn Hữu Lâm  12B4 38
634 4/30/2020 21:40:53 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
635 4/30/2020 21:40:58 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
636 4/30/2020 21:41:05 28 / 100 Phạm Thị Hằng 11/07/2002 12B2,THPT Yên Định 1 1000
637 4/30/2020 21:41:21 66 / 100 Vũ yến nhi 11a7 757589
638 4/30/2020 21:41:58 76 / 100 Lưu Huyền Trang , 18-07-2002 12A2, THPT Yên Định 1 820
639 4/30/2020 21:42:00 72 / 100 Trịnh Xuân Minh 12a2 720
640 4/30/2020 21:42:13 82 / 100 Nguyễn Thị Bình (20/03/2002) 12a7( THPT Yên Định 1) 720
641 4/30/2020 21:42:45 44 / 100 Nguyễn Văn Đức 30 12N THPT Kim Liên 700
642 4/30/2020 21:42:50 56 / 100 Nguyễn Thị Thu Oanh , 04/09/2002 12A11,THPT Yên Định 1 794
643 4/30/2020 21:43:00 64 / 100 Trịnh Xuân Thái 12 a4 _Trường THPT Yên Định 1 253
644 4/30/2020 21:43:09 80 / 100 Lê Thị Nhung, 30/01/2002 12A8, Yên Định 1 800
645 4/30/2020 21:43:38 48 / 100 Lê Thị Phương Thảo  12A11 1
646 4/30/2020 21:44:25 70 / 100 Lê Văn Tiến,19-2-2002 12A11,THPT Yên Định 1 1000
647 4/30/2020 21:44:27 66 / 100 Trịnh Đăng Nguyên 12B1 500
648 4/30/2020 21:44:32 66 / 100 Trinh thi hoa 12a9 700
649 4/30/2020 21:45:13 94 / 100 Lê Thị Vân 12a2 yên định 1  400
650 4/30/2020 21:45:44 76 / 100 Trinh quoc trung 12A9 700
651 4/30/2020 21:45:45 84 / 100 Quách tĩnh yeah 247
652 4/30/2020 21:46:13 62 / 100 Hoàng vân anh 12B1 , THPT Yên Định 1 700
653 4/30/2020 21:46:28 84 / 100 Đặng Thanh Hương 12A5, THPT Yên Định 1 537
654 4/30/2020 21:46:59 42 / 100 Phạm thị diệp, 23/04/2001 12A6, THPT Yên Định 1 30000000
655 4/30/2020 21:47:56 62 / 100 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1 452
656 4/30/2020 21:49:15 26 / 100 Lê thị hương 12a11 20
657 4/30/2020 21:51:14 26 / 100 Lê thị hương 12a11 20
658 4/30/2020 21:54:15 40 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12A11, THPT Yên Định 1 2000
659 4/30/2020 21:55:00 40 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12A11, THPT Yên Định 1 2000
660 4/30/2020 20:15:47 34 / 100 Lê Xuân Hà 22-6-2002 12b5 trường yên định 1 20000
661 4/30/2020 20:18:21 48 / 100 Đoàn Viết Hưng THPT Yên Định 30
662 4/30/2020 20:22:27 22 / 100 Đào thị bình , 19/05/2002 12b7(trường THPT yên định 1) 500
663 4/30/2020 20:28:56 56 / 100 Quân THPT yên định 40
664 4/30/2020 20:29:30 30 / 100 Họ tên: Nguyễn Thị Hường...Ngày sinh:22/10/2002 Trường THPT Yên Định 1 800
665 4/30/2020 20:31:50 30 / 100 Ngô thị thảo 25/01/2002 Thpt yên định 1. Lớp 12b5 263
666 4/30/2020 20:37:05 26 / 100 Cao Thanh Hùng 04/08/2002 12B5 THPT Yên Định 1 2000
667 4/30/2020 20:38:47 68 / 100 Phương Thảo THPT Yên Ddịnh, 12a7 135
668 4/30/2020 20:39:00 30 / 100 Khương Văn Tỵ 12B2 , THPT Yên Định 1 2
669 4/30/2020 20:42:44 26 / 100 Cao Thanh Hùng 04/08/2002 12B5 THPT Yên Định 1 2000
670 4/30/2020 20:44:07 30 / 100 Nguyễn Duy Thanh b5, trường thpt yên định 1 38
671 4/30/2020 20:45:53 32 / 100 Nguyễn Minh Thành,31 12A5 90
672 4/30/2020 20:50:12 36 / 100 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 1000
673 4/30/2020 20:52:59 44 / 100 Vũ Duy Cường THPT YÊN ĐỊNH 1 680
674 4/30/2020 20:57:48 26 / 100 Nguyễn Duy Thanh 12b5, trường thpt yên định 1 38
675 4/30/2020 21:01:24 54 / 100 Thiều Thị Nga 25/08/2002 Lớp 12A6 trường THPT Yên Định 1 500
676 4/30/2020 21:04:56 32 / 100 Lê Đình Hùng 12A6, THPT Yên Định 1 500
677 4/30/2020 21:05:14 58 / 100 Nghiêm Thị Trang (25/05/2002) 12a8 trường thpt yên định 1 543
678 4/30/2020 21:05:38 50 / 100 Lê Văn Dũng Lớp 12b7 thpt yđ1 600
679 4/30/2020 21:05:38 80 / 100 Trịnh Minh Tiến(16/04/2002) 12A1(THPT Yên Định I) 507
680 4/30/2020 21:05:50 58 / 100 Trịnh Thị Thúy (26/09/2002) 12A8 Trường THPT Yên Định 1 430
681 4/30/2020 21:07:42 78 / 100 Vũ Duy Cường 12B4, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 680
682 4/30/2020 21:12:49 46 / 100 Nguyễn Duy Thanh 12b5, trường thpt yên định 1 38
683 4/30/2020 21:12:54 86 / 100 Lê Thị Huyền Thương Lớp 12A3 trường THPT Yên Định 1 300
684 4/30/2020 21:15:13 98 / 100 Nguyễn thị thanh huyền 13/09/2002 thpt yên định 1 2000
685 4/30/2020 21:16:33 76 / 100 Lê Huyền Trang 06/07/2002 12A7 THPT Yên Định 1 650
686 4/30/2020 21:16:42 76 / 100 Lê thị Phương 12a3, THPT Yên Định 1 723
687 4/30/2020 21:16:47 48 / 100 Lê Thị Kiều Anh Trường Thpt yên định 1 2000
688 4/30/2020 21:17:06 72 / 100 Trịnh Thị Tuyên (08/02/2002) 12A8 Trường THPT Yên Định 1 456
689 4/30/2020 21:19:13 66 / 100 Phạm Thị Huyền Trang 02/07/2002 12A8 Trường THPT yên Định I 643
690 4/30/2020 21:22:45 48 / 100 Mai thị lan 12/08 2002 12a9. Thpt yên định. 1 100
691 4/30/2020 21:23:11 76 / 100 Lê Thị Thu Trang 20/06/2002 Lớp 12a9 trường THPT Yên Định 1 1000
692 4/30/2020 21:28:27 90 / 100 Xuân Thành Yên Định 1 274
693 4/30/2020 21:29:29 78 / 100 Lê Thị Thúy Nga 12A7 568
694 4/30/2020 21:30:30 60 / 100 Lê Minh A 30/4/2002 12A2 THPT YÊN ĐỊNH 1 615
695 4/30/2020 21:31:45 80 / 100 Vũ Thị Lan Phương - 01/09/2002 12A7 - Trường THPT Yên Định 1 596
696 4/30/2020 21:32:26 88 / 100 Nguyễn Khánh Linh - 20/10/2002 Lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Yên Định 1 629
697 4/30/2020 21:34:05 90 / 100 Phạm Thị Bích Hiền 21/03 THPT Yên định 1 850
698 4/30/2020 21:35:03 88 / 100 Trịnh Thị Hằng 5/1/2002 12A1, Trường THPT Yên Định 1 600
699 4/30/2020 21:36:57 84 / 100 Nguyễn Phương Huyền THPT Yên Định 1 1000
700 4/30/2020 21:38:53 100 / 100 thành hr 789
701 4/30/2020 21:39:50 66 / 100 Phạm Thị Thảo 12a9 , trường THPT Yên Định 1 2210
702 4/30/2020 21:41:18 58 / 100 Nguyễn Thị Giang 17/04/2002 12A3 400
703 4/30/2020 21:41:53 16 / 100 ??? Hhh 6996
704 4/30/2020 21:55:22 40 / 100 Lê Đức Anh 12a3 780
705 4/30/2020 21:55:23 86 / 100 Nguyễn Thùy Linh 12A7 753
706 4/30/2020 22:01:51 96 / 100 Lê Tiểu Linh 12A7,THPT Yên Định I  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây