KẾT QUẢ THI THỬ MÔN TOÁN 20H NGÀY 30/04/2020

Thứ năm - 30/04/2020 22:13
TT Thời gian nạp bài Điểm số Họ tên, ngày sinh: Lớp trường THPT Dự đoán
1 4/30/2020 19:55:36 34 / 100 Đinh thanh trung 12a9 657
2 4/30/2020 20:00:15 34 / 100 Lê Thị Tha 12A3 1000
3 4/30/2020 20:00:30 20 / 100 Nguyễn Đình Đại 10-10-2002 Lớp 12B3 - Trường THPT Yên Định 1 500
4 4/30/2020 20:01:48 30 / 100 Nguyễn Xuân Điệp 12A4 2000
5 4/30/2020 20:01:56 30 / 100 Bùi Văn Trường (21/04/2002) 12B2, THPT Yên Định 1 2412
6 4/30/2020 20:02:23 22 / 100 Hoàng Duy, 18-10 12a7, THPT Yên Định 1 20
7 4/30/2020 20:02:51 22 / 100 anh nè  12a10 50
8 4/30/2020 20:04:20 26 / 100 Lê Hoàng Nam 12b2 5000
9 4/30/2020 20:04:35 26 / 100 Phạm nguyễn hoàng huy 12a10 100
10 4/30/2020 20:05:22 20 / 100 Lê Thị Thu Hương,27072002 12A11,THPT Yên Định 1 2000
11 4/30/2020 20:06:33 38 / 100 Lê Anh Thắng 12A5,THPT Yên Định 1 300
12 4/30/2020 20:07:03 20 / 100 Lê Ngọc Định 12B1 500
13 4/30/2020 20:07:42 30 / 100 Lưu Văn An , 23/12/2002 12A6,THPT Yên Định 1 400
14 4/30/2020 20:08:10 34 / 100 Nguyễn Thị Tuyết .20/6/2002 Lớp 12a9  356
15 4/30/2020 20:08:18 34 / 100 . . 100
16 4/30/2020 20:08:23 26 / 100 Trần Công Minh 12B3, THPT Yên Định 1 43
17 4/30/2020 20:08:55 26 / 100 Trịnh Anh Dũng 12a4, THPT Yên Định 1 1000
18 4/30/2020 20:09:11 26 / 100 Trịnh thị ánh 12B7 THPT YÊN ĐỊNH 1 500
19 4/30/2020 20:09:12 28 / 100 Lê Hữu Thanh 12A4 1000
20 4/30/2020 20:09:39 32 / 100 Trịnh Thị Hằng 23032002 12B3 Trường THPT YÊN ĐINH 1 550
21 4/30/2020 20:11:29 30 / 100 Nguyễn Văn Thắng 12A5 1875
22 4/30/2020 20:11:43 50 / 100 Chấm Từng học tại 12a1, thpt yên định 1 200
23 4/30/2020 20:12:23 30 / 100 Nguyễn hữu kiên 12b3. Thpt yên định 1 500
24 4/30/2020 20:12:53 34 / 100 Trịnh thì lan 12b3 5000
25 4/30/2020 20:13:36 28 / 100 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 12A6, THPT Yên Định 1 628
26 4/30/2020 20:14:53 26 / 100 Nguyễn Đức Anh 12b7, thpt yên định 1 2000
27 4/30/2020 20:15:27 16 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 23/3/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1000
28 4/30/2020 20:15:48 20 / 100 Phạm thị ngọc  12b1,THPT yên định 1 450
29 4/30/2020 20:16:37 36 / 100 Lê đình thắng  12b7 609
30 4/30/2020 20:17:07 28 / 100 Đỗ Văn Tùng 12B3, THPT Yên Định 1 500
31 4/30/2020 20:17:18 20 / 100 Trần Khánh Sơn 12A11 1
32 4/30/2020 20:17:37 80 / 100 Trịnh Tiến Dũng 12A3 1234
33 4/30/2020 20:18:28 20 / 100 Lê thị hoạ 12A3 1000
34 4/30/2020 20:18:32 38 / 100 Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 12b5 Trường THPT Yên Định1 234
35 4/30/2020 20:18:45 18 / 100 Nguyễn Minh Tài 24/12/2002 12a10,THPT yên định 1 900
36 4/30/2020 20:18:56 28 / 100 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12B5, THPT Yên Định 1 700
37 4/30/2020 20:18:56 26 / 100 Nguyễn thị lệ giang  17-03-2002 5000
38 4/30/2020 20:18:57 24 / 100 Lê Thị Dung , 20/102003 11A6,THPT Yên Định 1 459
39 4/30/2020 20:18:58 34 / 100 Hoàng Thị Thảo THPT Yên Định 1 100
40 4/30/2020 20:19:18 30 / 100 Nguyễn Quốc Chiến  12B5, THPT Yên Định 1 2500
41 4/30/2020 20:19:34 28 / 100 Trịnh Bá Duy 12B3 550
42 4/30/2020 20:19:41 28 / 100 Nguyễn Thị Hoà 12b3,THPT Yên Định 1 100
43 4/30/2020 20:20:03 42 / 100 nguyễn thị ngọc hà 12b7 , THPT Yên Định 1 1800
44 4/30/2020 20:20:07 24 / 100 Trịnh thị Hồng Duyên  12b2,THPT Yên Định 1 365
45 4/30/2020 20:20:12 52 / 100 Lê văn giang 12b4 5002
46 4/30/2020 20:21:46 28 / 100 Hoàng Phi Hùng 12b5 2000
47 4/30/2020 20:22:21 18 / 100 Trần Bá 12A2 1
48 4/30/2020 20:22:29 22 / 100 Trịnh Thu Hồng Lớp 12a6 , THPT Yên Định 1 700
49 4/30/2020 20:24:18 30 / 100 đinh ngọc lan 06/11/2002 12b2 thpt yên định 1 500
50 4/30/2020 20:23:06 28 / 100 Trần thị linh, 04/01/2002 12b5,THPT Yên Định1 100
51 4/30/2020 20:24:49 46 / 100 Trịnh Hữu Nhân.  11/10/2002 12B5, THPT Yên Định 1 99999
52 4/30/2020 20:24:56 20 / 100 Đinh Thị Hoa ,18-03-2002 12b2,THPT Yên Định 1 500
53 4/30/2020 20:25:06 32 / 100 Trịnh Đình Nam 12A10,THPT YÊN ĐỊNH 1 500
54 4/30/2020 20:25:33 38 / 100 Nguyễn Thị Ánh , 10/12/2002 12A6 , Trường THPT Yên Định 1 452
55 4/30/2020 20:25:42 44 / 100 Lê Thế Dũng, 05/01/2002 12b4 ,THPT Yên Định 1  980
56 4/30/2020 20:25:57 44 / 100 Hoàng Thị Thùy Linh 12B4, THPT Yên Định 1 57
57 4/30/2020 20:26:03 32 / 100 Test thư 12A1 869
58 4/30/2020 20:27:13 80 / 100 Nguyễn Thị cảnh 12b4 5003
59 4/30/2020 20:27:29 34 / 100 Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 12A6, THPT Yên Định 1 500
60 4/30/2020 20:27:51 26 / 100 Ngô Thị Kiều Oanh, 30/03/2002 12B5, THPT YÊN ĐỊNH 1 100
61 4/30/2020 20:27:59 28 / 100 Trịnh Văn Hùng 12B5 THPT Yên Định 1 800
62 4/30/2020 20:28:04 14 / 100 Trịnh Hữu Quốc  24/01/2002 12A6, THPT Yên Định 1 400
63 4/30/2020 20:28:12 26 / 100 Đinh Thị Hoa  12b2, THPT Yên Định 1 550
64 4/30/2020 20:28:33 26 / 100 Lê Ngọc sáng 12B5 THPT Yên Định 1 3100
65 4/30/2020 20:28:46 20 / 100 trịnh ngọc cường 12b2 thpt yển định 1 321
66 4/30/2020 20:28:59 36 / 100 Lê Thị Thùy Dung, 22-06-2002 12A6,THPT Yên Định 1 1500
67 4/30/2020 20:29:40 22 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, THPT Yên Định 1 500
68 4/30/2020 20:29:40 50 / 100 Lê Đức Công 19-10-2002 12b5,THPT YÊN ĐỊNH 1 30
69 4/30/2020 20:30:20 44 / 100 Lê Thị Hường  12b6, THPT yên định 1 350
70 4/30/2020 20:30:26 24 / 100 Trịnh Hữu Lợi 12 B1 583
71 4/30/2020 20:30:35 32 / 100 Lê thị linh,28/1/2002 Lớp 12b7,thpt yên định 1 2309
72 4/30/2020 20:30:46 40 / 100 Lê Thị Thương  12B2,THPT Yên Định 1 500
73 4/30/2020 20:30:53 36 / 100 Trịnh Thúy Hằng, 28/08/2002 12B2, THPT Yên Định 1 455
74 4/30/2020 20:30:56 40 / 100 Ngô Minh Tuấn 12A5 THPT Yên Dịnh 1 410
75 4/30/2020 20:31:10 40 / 100 Nguyễn Thanh Sang 12A10 THPT Yên Định 1 100
76 4/30/2020 20:31:28 32 / 100 Lê Tiến Thành 26/05/2001 12b3 trường thpt yên định 1 3000
77 4/30/2020 20:32:00 18 / 100 Khương Văn Tỵ 12B2, THPT Yên Định 1 2000
78 4/30/2020 20:32:21 34 / 100 Lê Thị Hoa, 12/12/2003 11A9, THPT Yên Định 1 3000
79 4/30/2020 20:32:24 30 / 100 Nguyen B  11a1 200
80 4/30/2020 20:32:27 28 / 100 Nguyễn Thị Xuân 10A9 ,THPT Yên Định 1 1000
81 4/30/2020 20:33:16 50 / 100 Lê văn trung 12/6/2002 Lớp 12a10, thpt yên định 1 1
82 4/30/2020 20:33:26 26 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, THPT Yên Định 1 1000
83 4/30/2020 20:33:30 28 / 100 Hoàng Ngọc Ánh ,12/09/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 210
84 4/30/2020 20:33:41 44 / 100 Nguyễn Thị Ánh , 02/01,2002 12a5, THPT Yên Định 1 600
85 4/30/2020 20:33:57 36 / 100 Đỗ Viết Trường 12B3,THPT Yên Định1 10000
86 4/30/2020 20:34:23 40 / 100 Hoàng Thị Hương Giang 01_01_2002 12B5 ,THPT Yên Định 1 287
87 4/30/2020 20:34:35 36 / 100 Lê Hoàng Nam 12C7 200
88 4/30/2020 20:34:47 40 / 100 Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 12B5, THPT Yên Định 1 600
89 4/30/2020 20:34:51 42 / 100 Vũ Thị Phương 02/01/2002 12B5, THPHT Yên Định 1 865
90 4/30/2020 20:35:17 52 / 100 hồng nhung. 26-03-2002 12a7, thpt yên định 1 200
91 4/30/2020 20:35:25 36 / 100 Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 12B3, THPT Yên Định 1 400
92 4/30/2020 20:36:02 58 / 100 Nguyễn Văn Hải 12B1 400
93 4/30/2020 20:36:12 38 / 100 Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 12A6,THPT Yên Định 1 500
94 4/30/2020 20:36:15 30 / 100 Hà Ngọc Trâm 11a7 400
95 4/30/2020 20:36:23 46 / 100 Lê thị nhung 12A11,THPT Yên Định 1 550
96 4/30/2020 20:36:39 34 / 100 Hoàng thị hằng nga 12B5  THPT yên định 1 37
97 4/30/2020 20:37:41 40 / 100 Lê Thị Hồng Nhung 07-05-2001 12B6 1155
98 4/30/2020 20:38:32 36 / 100 lê Văn Hùng 12b3,THPT Yên Định 1 1803
99 4/30/2020 20:38:57 38 / 100 Trịnh Minh Anh, 26/11/2003 11A7, THPT Yên Định 1 1000
100 4/30/2020 20:39:37 40 / 100 Trịnh Quốc Thắng 12B3. THPT Yên Định 1 467
101 4/30/2020 20:39:40 26 / 100 Nguyễn Nhật vy 12a6 1
102 4/30/2020 20:39:47 54 / 100 Lê Hữu Đại, 30-1-2002 12A5, THPT Yên Định 1 565
103 4/30/2020 20:40:04 38 / 100 Trịnh văn Thành  12b3 THPT Yên Định 1 500
104 4/30/2020 20:40:17 38 / 100 Lê Xuân Hiếu 12B3 THPT Yên Định 1 500
105 4/30/2020 20:40:34 34 / 100 Trần Minh Hiếu,22/07/2002 12B5,THPT Yên Định 1 200
106 4/30/2020 20:40:37 92 / 100 Trịnh ngọc sơn .22/9/2002 12a9 620
107 4/30/2020 20:41:05 28 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4 ,THPT Yên Định 1 1000
108 4/30/2020 20:41:09 48 / 100 Trịnh Văn Mạnh 10/10/2002 12b6,THPT YÊN ĐỊNH 1 1155
109 4/30/2020 20:41:13 36 / 100 Nguyễn Văn Dũng 09/11/2002 12B7, THPT Yên Định 1 1000
110 4/30/2020 20:41:16 46 / 100 Nguyễn Thế Anh, 30/05/2002 12b6,THPT Yên Định 1 2573
111 4/30/2020 20:41:25 36 / 100 Lê Hồng Sơn 15/03/2002 12B5,THPT Yên Định 1 2000
112 4/30/2020 20:41:26 50 / 100 Bùi Thị Linh 12/06/2002 12B6 THPT Yên Định 1 100
113 4/30/2020 20:41:36 28 / 100 Vũ thị hạnh 12b3 1568
114 4/30/2020 20:42:04 32 / 100 Vũ văn khải 12b4 THPT Yên định 1 1056
115 4/30/2020 20:42:06 54 / 100 trịnh đăng khoa 17052002 12b6 1155
116 4/30/2020 20:42:08 48 / 100 trịnh thị duyên 12b6 ,thpt yên định 1 567
117 4/30/2020 20:42:17 46 / 100 Nguyễn Thị Dung , 16/10/2002 THPT yên định 1  2000
118 4/30/2020 20:42:29 48 / 100 Đào Thị Trang 12A5 600
119 4/30/2020 20:42:29 28 / 100 Trịnh Thị Thanh Tâm, 19/09/2003 11a9, thpt yên định 1 109839
120 4/30/2020 20:42:49 52 / 100 Lê công đạt,31/03/2002 12B6, THPT Yên Định 1 2100
121 4/30/2020 20:43:14 54 / 100 Trịnh Trọng Minh 04/072002 12B6,THPT Yên Định 1 2000
122 4/30/2020 20:43:19 54 / 100 Lê An Duy, 09-09-2002 12A10,  THPT Yên Định 1 900
123 4/30/2020 20:43:23 34 / 100 Lưu thiện hoàng 12b2 trường thpt yên định 1 300
124 4/30/2020 20:43:29 24 / 100 Khương Văn Tỵ 12B2, THPT, Yên Định 1 222
125 4/30/2020 20:43:34 44 / 100 Trịnh Đức Trọng 12B5,THPT Yên Định 1 1600
126 4/30/2020 20:43:48 40 / 100 Hoàng thị hằng nga 12b5 THPT YÊn định 1 37
127 4/30/2020 20:43:53 22 / 100 Phạm Thu Phương 30-01 12A10,THPT Yên Định1 300
128 4/30/2020 20:43:53 40 / 100 Nguyễn Văn dũng 03/01/2001 12B6, THPT YÊN ĐỊNH 1 10000
129 4/30/2020 20:44:11 32 / 100 Lê Trọng Nghĩa 12B6, THPT Yên Định 1 20
130 4/30/2020 20:44:13 32 / 100 Lê Đức Anh  12a3 790
131 4/30/2020 20:44:36 42 / 100 Bùi Duy Đức , 30/06/2002 12B4,THPT Yên Định 1 1200
132 4/30/2020 20:44:39 40 / 100 Lê thị chinh 12b6 ,thpt yên  định1 2020
133 4/30/2020 20:44:41 40 / 100 Lại Thị Phương 13082002 12B5, THPT Yên Định 1 300
134 4/30/2020 20:44:46 30 / 100 Nguyễn Văn Linh, 25/05/2002 12A6, THPT Yên Định 1 400
135 4/30/2020 20:44:49 54 / 100 Phạm Thị Thùy Linh  12A9 200
136 4/30/2020 20:44:52 38 / 100 Nguyễn Thị Lương 02/10/2002 Lớp 12b5 trường thpt yên định 1 978
137 4/30/2020 20:44:59 34 / 100 Lê Văn Đạt, 29-01-2002 12B1,THPT Yên Định 1 755
138 4/30/2020 20:45:02 40 / 100 Lê Xuân Vũ 12B3 THPT Yên Định 1 937
139 4/30/2020 20:45:29 28 / 100 Nguyễn ngọc hoa 12b 700
140 4/30/2020 20:45:30 34 / 100 Trần Quốc Tuấn 6/9/2002 12A6.THPT Yên Định 1 3999
141 4/30/2020 20:45:37 70 / 100 Lê văn lê 18/08/2002 12A2, THPT Yên Định 1 3
142 4/30/2020 20:45:39 48 / 100 Lâm anh Tuấn 12B5 1000
143 4/30/2020 20:45:43 46 / 100 Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 12B2,THPT yên định 1 700
144 4/30/2020 20:45:44 82 / 100 Trọng Nhĩa, 20/5 12a, THPT Yên Định 1 200
145 4/30/2020 20:45:56 28 / 100 Trương Văn Hưng 16/08/2002 12B6, THPT Yên Định 1 1240
146 4/30/2020 20:46:01 24 / 100 Nguyễn quốc tuấn 12b2 THPTyeen định 1 590
147 4/30/2020 20:46:10 38 / 100 Lê thị ngọc anh,28/08/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1234
148 4/30/2020 20:46:13 28 / 100 Nguyễn đức thắng  12b7 31
149 4/30/2020 20:46:28 32 / 100 Nguyên huy đức  12A8 thpt yên định 1 600
150 4/30/2020 20:46:29 20 / 100 Lê Thị Linh, 01/02/2002 12A8, THPT Yên Định1 1470
151 4/30/2020 20:46:44 28 / 100 Hoa 12 750
152 4/30/2020 20:46:53 48 / 100 Trịnh Văn Tuấn,21/09/2002 12A6 700
153 4/30/2020 20:47:39 24 / 100 Nguyễn văn an 06 02  12b6 thpt yên định 1 10000
154 4/30/2020 20:47:39 44 / 100 Trịnh thị khánh ly,22-3-2002 12b3 ,THPT Yên Định 1 10000000
155 4/30/2020 20:47:46 44 / 100 Phạm thị Phương Thảo  12B6, THPT Yên Định 1 678
156 4/30/2020 20:47:46 96 / 100 Lê Thanh Thảo 12A11 10
157 4/30/2020 20:48:11 42 / 100 Hoang B 10a1 5
158 4/30/2020 20:48:26 48 / 100 Ngô Thị Thùy Trang 23 03 2002 12b2, THPT Yên Định 1 200
159 4/30/2020 20:48:49 26 / 100 Lê Thị Mai Phương, 6/12/2003 11A7,THPT Yên Định 1 412
160 4/30/2020 20:48:52 26 / 100 Trần Thị Dung 12A6, THPT Yên Định 1 700
161 4/30/2020 20:48:52 28 / 100 Lâm văn chung 12a11, THPT YÊN ĐỊNH 1 300
162 4/30/2020 20:49:42 30 / 100 Lê thị tuyết chinh , 15042002 12b6, thpt yên định 1 31
163 4/30/2020 20:49:42 42 / 100 Phùng Mai Nhi, 22/10/2003 11A7, THPT Yên Định 1 456
164 4/30/2020 20:49:45 56 / 100 Phạm thị cẩm vân 14/02/2002 12a8, THPT yên định 1 100
165 4/30/2020 20:49:52 36 / 100 Tuyết Linh 24/1/2003 a7,  THPT Yên Định 1 972
166 4/30/2020 20:49:57 36 / 100 Lê Thị Hà Lớp 12B3, THPT Yên Định 1 100
167 4/30/2020 20:50:00 56 / 100 Đào Thị Khánh Linh 17/10/2002 12A10, THPT Yên Định 1 400
168 4/30/2020 20:50:09 22 / 100 vũ văn cao  12b7 ,THPT Yên định 1  2000
169 4/30/2020 20:50:52 20 / 100 Ngô Tuấn Anh 11-10-2002 Lớp 12b6 Trường THPT Yên Định 1 6866
170 4/30/2020 20:50:59 38 / 100 Ngô Thanh Nam 12A5,THPT Yên Định 1 100
171 4/30/2020 20:51:04 42 / 100 Trinh thu hoài  12b1 840
172 4/30/2020 20:51:18 20 / 100 Nguyễn Thị Nhung  20/12/2002 12B2,THPT Yên Định 1 1000
173 4/30/2020 20:51:44 50 / 100 Nguyễn quốc chiến  12b5 THPT yên định 1 2500
174 4/30/2020 20:51:57 28 / 100 Trịnh Thị Hoa, 23/4/2002 12A6, THPT YÊN ĐỊNH 1 50
175 4/30/2020 20:52:01 44 / 100 Hoàng Thị Dung.14/04/2002 12B1  750
176 4/30/2020 20:52:34 38 / 100 Lê thị hoa , 21/03/2002 12b2,THPT Yên Định 1 834
177 4/30/2020 20:52:41 48 / 100 nguyễn văn tuấn 05/10/2002 12b6, THPT yên định 1 3000
178 4/30/2020 20:52:51 42 / 100 Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 12A11, THPT Yên Định 1 1500
179 4/30/2020 20:53:03 46 / 100 Lê Thị Thanh Thương. 23/102002 12B6 ,THPT Yên Định 1 1000
180 4/30/2020 20:53:08 28 / 100 Lê Thị Yên  12b4 THPT Yên Định 1 300
181 4/30/2020 20:53:34 44 / 100 Trịnh Nhật Vy 12a4 1000
182 4/30/2020 20:54:33 58 / 100 Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 12B4, THPT Yên Định 1 1500
183 4/30/2020 20:54:48 18 / 100 Trịnh văn ba 12b8 trường THPT THIỆU HOÁ 500
184 4/30/2020 20:54:50 46 / 100 Lê Thị Tú Hà, 03/11/2002 12A6, THPT Yên Định 1 1E+29
185 4/30/2020 20:55:17 84 / 100 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 12A9, THPT Yên Định 1 500
186 4/30/2020 20:55:17 34 / 100 Vũ Thị Hiền 12B2, THPT Yên Định 1 2000
187 4/30/2020 20:55:24 22 / 100 Bùi Tuấn Anh 07_11_2002 Lớp 12b1 Thớt yên định 1 6866
188 4/30/2020 20:55:26 36 / 100 Trịnh Thị Tuyết Nhung 11A7, THPT Yên Định 1 340
189 4/30/2020 20:55:55 62 / 100 Lê Văn Tuân /30-11-2002 12B1 ,THPT Yên Định 1 700
190 4/30/2020 20:55:56 40 / 100 Lê Thị Hồng , 04-07-2002 12A11, THPT Yên Định 1 847
191 4/30/2020 20:55:59 76 / 100 Trần Lan Anh 12a7 703
192 4/30/2020 20:56:06 54 / 100 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 12A8,THPT Yên Định 1 555
193 4/30/2020 20:56:07 22 / 100 TrƯơng Thi Lan.19/01/2002 12A9, THPT Yên Định 1 1025
194 4/30/2020 20:56:16 52 / 100 Lê đình đức 20/06/2002 12B5, THPT YÊN ĐỊNH 1 1100
195 4/30/2020 20:56:21 46 / 100 Nguyễn thị thu 23072002 12B3 THPT Yên Định 1 50000
196 4/30/2020 20:56:25 30 / 100 Lê Thị Dung, 12-03-2002 12A6,Yên Định 1 800
197 4/30/2020 20:56:37 66 / 100 Trịnh Thanh Tùng  12A3 420
198 4/30/2020 20:56:44 56 / 100 Lê Thị Minh Ngọc  12A5 200
199 4/30/2020 20:56:45 28 / 100 nguyễn lê tuấn anh 12A4, thpt yên định 1 503
200 4/30/2020 20:56:55 30 / 100 Nguyễn Văn Đạt,10/01/2002 12B1,THPT Yên Định 1 8888
201 4/30/2020 20:56:58 50 / 100 Ngô Thị Ngân 10/04/2002  12A8, THPT yên định 1 500
202 4/30/2020 20:57:20 38 / 100 Lê Vũ Yến Phương   04/12/2003 11A7 456
203 4/30/2020 20:57:33 64 / 100 Trịnh Đào Ngọc Mai 12A8 1000
204 4/30/2020 20:57:42 36 / 100 Hoàng Thị Yến 12A10,THPT Yên Định 1 600
205 4/30/2020 20:57:52 80 / 100 Nguyễn quang huy 23/10/2002 12A10 THPT Yên Định 1 2
206 4/30/2020 20:58:03 78 / 100 Lưu Thị Lý 13/06/2002 12B2 ,THPT Yên Định 1 600
207 4/30/2020 20:58:06 28 / 100 Ngô hải duy 11/7/2001 12b7 100
208 4/30/2020 20:58:13 68 / 100 Lý Văn Hùng, 22/08//2002 THPT Yên Định 1 2
209 4/30/2020 20:58:19 32 / 100 Ngô Thị Hà 20/02/2002 12A10 800
210 4/30/2020 20:58:34 44 / 100 Trịnh Hà Trang 12a10 THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
211 4/30/2020 20:58:46 30 / 100 Vũ Xuân Thành. 10/01/2002 12A10 THPT YÊN ĐỊNH 1 1
212 4/30/2020 20:59:03 38 / 100 Trịnh Trọng Quyền 25/10/2003 11A7, THPT Yên Định 1 400
213 4/30/2020 20:59:11 48 / 100 Trịnh Diệp Linh 12A10 100
214 4/30/2020 20:59:16 44 / 100 Nguyễn Đức Hoàng (10-12-2002) 12A3 THPT Yên Định 1 500
215 4/30/2020 20:59:23 38 / 100 Lê Ngọc Quý 15/08/2002 12A19, THPT Yên Định 1 1
216 4/30/2020 20:59:39 30 / 100 Trịnh khánh ly,27/09/2002 12b7,THPT YÊN ĐỊNH 1 5000
217 4/30/2020 20:59:44 68 / 100 Nguyễn Tiến Dũng, 27/06/2002 12A8 333
218 4/30/2020 20:59:46 44 / 100 lê văn đông 12b2 365
219 4/30/2020 21:00:03 56 / 100 Phạm Ngọc hùng 12/7 /2002 12b6 68
220 4/30/2020 21:00:20 34 / 100 Nguyễn thị thương 12a11 3000
221 4/30/2020 21:00:21 26 / 100 Nguyễn Thị Nhung 20/12/2002 12B2.THPT Yên Định 1 500
222 4/30/2020 21:00:34 48 / 100 cao tây nguyên 12a3, trường thpt yên định 1 579
223 4/30/2020 21:00:35 32 / 100 Trần thị thu huyền,  09022002 12a6, THPT Yên Định 1 300
224 4/30/2020 21:00:39 44 / 100 Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 12B1, THPT Yên Định 1 1700
225 4/30/2020 21:00:47 58 / 100 Nguyễn Thị Giang, 21/08/2002 12B1,THPT Yên Định 1 400
226 4/30/2020 21:00:59 42 / 100 Trần Thị Huyền Trang ,5/7/2002 12a11, THPT Yên Định 1 1000
227 4/30/2020 21:01:00 24 / 100 Lê Văn Đạo 12b1 736774
228 4/30/2020 21:01:22 100 / 100 Lưu Việt Đức 12A2 300
229 4/30/2020 21:01:31 40 / 100 Nguyễn Phương Thảo  12A10 , THPT Yên Định 1 800
230 4/30/2020 21:01:38 62 / 100 Phạm Thị Lan Anh , 22/03/2002 12A5 , THPT Yên Định 1 464
231 4/30/2020 21:02:00 64 / 100 Lê huy cao 12B6 200
232 4/30/2020 21:02:03 78 / 100 Trịnh Văn long , 23/5/2002 12A9 , THPT Yên Định 1 2300
233 4/30/2020 21:02:07 76 / 100 Lê Thị Thuỳ Linh 12A8 500
234 4/30/2020 21:02:09 24 / 100 Nguyễn Anh Tuấn 12/11/2002 12b6 6666
235 4/30/2020 21:02:20 38 / 100 Lê Đức Thắng 12A6, THPT Yên Định 1 400
236 4/30/2020 21:02:22 62 / 100 Ngô Văn Hùng 13/8/2002 12A4 ,THPT Yên Định 1 99
237 4/30/2020 21:02:35 20 / 100 Trịnh Thị Hà Vy 06/08/2002 12b7 400
238 4/30/2020 21:02:35 42 / 100 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12a10 thpt yên định 1 500
239 4/30/2020 21:02:37 38 / 100 Mai thị lan 12a9 12a9 THPT Yên định 1 100
240 4/30/2020 21:02:38 28 / 100 Ngô thị thuỳ dung 12b1 70
241 4/30/2020 21:02:40 60 / 100 Hoàng Thị Dung  12B1  650
242 4/30/2020 21:02:41 70 / 100 Bùi Thị Hà, 01/07/2002 12A8, THPT Yên Định 1 350
243 4/30/2020 21:02:57 32 / 100 Nguyễn Thị Loan  12A6, THPT Yên Định 1 500
244 4/30/2020 21:02:59 58 / 100 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 12A8 Thpt yên định 1 678
245 4/30/2020 21:03:20 70 / 100 Trịnh Thanh Tùng  12A3 420
246 4/30/2020 21:03:36 58 / 100 Trịnh Tiến Dũng, 15/06/2002 12A3, THPT Yên Định 1 990
247 4/30/2020 21:03:38 56 / 100 Trần Hải Triệu 26/07/2002 12A9, THPT Yên Định 1 344
248 4/30/2020 21:03:40 88 / 100 Trịnh Thị Phương Linh 12A9, THPT Yên Định 1 888
249 4/30/2020 21:03:41 26 / 100 Phạm Thị Huyền 11A7,THPT Yên Định 1 500
250 4/30/2020 21:03:50 48 / 100 Hoàng Thị Quỳnh Trang, 08/05/2002 12B1, THPT Yên Định 1 100
251 4/30/2020 21:03:55 40 / 100 Thí sinh tự do 18/7/200 Thí sinh tự do 15
252 4/30/2020 21:03:58 62 / 100 Vũ Đức Anh , 26-11-2002 12a3, thpt yên định 1 91
253 4/30/2020 21:04:01 22 / 100 Trịnh Thị Mỹ Xuyên, 16-02-2002 12B2,THPT Yên Định1 533
254 4/30/2020 21:04:03 28 / 100 Khương Thị Trang 12B2, THPT Yên Định 1 750
255 4/30/2020 21:04:10 28 / 100 Le thi hoà 12b4 ,RHPT Yên Định 1 38
256 4/30/2020 21:04:10 40 / 100 Nguyễn Nhật Linh 25/12/2002 12a2 1000
257 4/30/2020 21:04:17 52 / 100 Vũ thị thuý 12b5 THPT yên định 1 60
258 4/30/2020 21:04:17 62 / 100 Phan thùy linh ,24/06/2002 12B6 ,THPT yên Định 1 112222222
259 4/30/2020 21:04:18 56 / 100 Nguyễn Thị Lương. 08/10/2002 12b6 thpt yên định 1 10000
260 4/30/2020 21:04:22 48 / 100 Lưu Minh Hằng, 21/09/2003 Lớp 11a7, trường THPT Yên Định 1 21092003
261 4/30/2020 21:04:27 62 / 100 Vũ Xuân Mạnh   ,13/04/2002 12B6 ,Trường THPT Yên Định 1  999
262 4/30/2020 21:04:28 48 / 100 Lê Phương Ly,16-10-2002 12A10 , THPT Yên Định 1 680
263 4/30/2020 21:04:30 46 / 100 Trịnh Hương Giang , 01/04/2002 12A6 , THPT Yên Định 1 1200
264 4/30/2020 21:04:30 76 / 100 Nguyễn Trần Diệu Anh 12A7 227
265 4/30/2020 21:04:31 62 / 100 Đại 12A4 721
266 4/30/2020 21:04:34 62 / 100 Phan Diễn,12/12/2002 12b6,THPT Yên Định 1 1000
267 4/30/2020 21:04:41 34 / 100 Trịnh Thị Trang  23/07/2002 12B1 237
268 4/30/2020 21:04:44 58 / 100 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 12A8 Thpt yên định 1 678
269 4/30/2020 21:04:52 30 / 100 Hoàng Kỳ Anh 12A4, THPT Yên Định 2 1000
270 4/30/2020 21:04:57 62 / 100 Trinh duy tâm 12b6 6000
271 4/30/2020 21:04:58 38 / 100 .. .. 700
272 4/30/2020 21:05:02 60 / 100 Lưu Thị Châm Anh 12a10 THPT Yên Định 1 700
273 4/30/2020 21:05:14 70 / 100 Trịnh Thị Ngân 05/11/2002 12A8, THPT Yên Định 1 575
274 4/30/2020 21:05:18 34 / 100 Nguyễn Thanh Sang 12a10 thpt Yên Định 1
275 4/30/2020 21:05:33 58 / 100 Trịnh quốc cường Lớp 12a6, THPT Yên Định 1 300
276 4/30/2020 21:05:39 100 / 100 Trịnh Huyền Ly 12A1, THPT Yên Định 1 658
277 4/30/2020 21:05:42 70 / 100 Nguyễn Thuỳ Trang (14/07/2002) 12a9 trường THPT Yên định 1 562
278 4/30/2020 21:05:42 64 / 100 Trịnh xuân duy 2-1-2002 12a4 yd1 800
279 4/30/2020 21:05:44 100 / 100 Đào Thị Ngọc Ánh 12A1,THPT Yên Định 1 300
280 4/30/2020 21:05:53 84 / 100 Vũ Phương Hoa, 10/06/2002 12A7, THPT Yên Định 1 245
281 4/30/2020 21:05:53 38 / 100 Lê Văn Toàn 02/02/2002 12B7, THPT Yên Định 1 900
282 4/30/2020 21:05:58 62 / 100 Lê Quốc Anh 4-8-2002 12A3 THPT Yên Định 1 1
283 4/30/2020 21:05:59 62 / 100 Trinh duy tâm 12b6 6000
284 4/30/2020 21:06:00 70 / 100 Nguyễn Thị Thu An 12a10, THPT Yên Định 1 450
285 4/30/2020 21:06:54 28 / 100 Trịnh Thị Hồng 1/10/2002 12a10 , THPT Yên Định 1 312
286 4/30/2020 21:07:02 30 / 100 Hoàng phi Hùng  07/01/2002 12B5 800
287 4/30/2020 21:07:04 72 / 100 Bánh Bao  11A1 THPT YD1 511
288 4/30/2020 21:07:21 52 / 100 Nguyễn thị Quỳnh  12A10 , THPT yên định 1 900
289 4/30/2020 21:07:21 62 / 100 Lê minh hiền  12b5 150
290 4/30/2020 21:07:24 26 / 100 Nguyễn Thị Hằng 02-08-2001 12A6, THPT Yên Định 1 300
291 4/30/2020 21:07:28 58 / 100 Nguyễn thị thắm  12a8 200
292 4/30/2020 21:07:33 64 / 100 Le Thi Nga 12A8 200
293 4/30/2020 21:07:39 48 / 100 Lê Thị Hiếu 12A10, THPT Yên Định 1 450
294 4/30/2020 21:07:50 56 / 100 Nguyễn thị mai 12A8, THPT Yên Định 1 300
295 4/30/2020 21:08:03 48 / 100 Nguyễn Thị Tâm Anh 26/04/2002 12A10 45
296 4/30/2020 21:08:04 46 / 100 Vũ Nhật Vy 12A7 19900
297 4/30/2020 21:08:14 30 / 100 Nguyễn Văn Hùng 12b6 THPT Yên Định 1 1000
298 4/30/2020 21:08:21 62 / 100 Trịnh Đức Chung 12A5, THPT Yên Định 1 254
299 4/30/2020 21:08:36 46 / 100 Lê Minh Hiếu 12A5,THPT Yên Định 1 100
300 4/30/2020 21:08:41 42 / 100 Bùi Đại Dương, 20/3/2002 12A3, THPT Yên Định 1 700
301 4/30/2020 21:08:51 72 / 100 Lưu Thị Kim Chi, 23/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 760
302 4/30/2020 21:08:56 80 / 100 Nguyễn Hà Linh -27/04/2002 12A10- THPT Yên Định 1 473
303 4/30/2020 21:09:37 34 / 100  Ngô thị thùy trang 12b2,Thpt Yên định1⁶ 200
304 4/30/2020 21:09:56 66 / 100 Trang. 12a10,thpt yên định 1 500
305 4/30/2020 21:10:04 72 / 100 Hoàng Lê Mai Linh  12A2 890
306 4/30/2020 21:10:07 40 / 100 Vũ Thương Huyền, 28/8/2002 12A11, THOT Yên Định 1 489
307 4/30/2020 21:10:08 26 / 100 Hoàng Thị Thương, 17/11/2002 12A6, THPT Yên Định 1 1000
308 4/30/2020 21:10:14 98 / 100 Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 12A1, THPT Yên Định 1 70000000000
309 4/30/2020 21:10:23 56 / 100 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 12A8 , THPT Yên Định 1 500
310 4/30/2020 21:10:27 26 / 100 Nguyễn khánh huyền  12A10, THPT yên định 1 500
311 4/30/2020 21:10:32 56 / 100 Nguyễn văn Hoàng, 26/03/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 39
312 4/30/2020 21:10:43 48 / 100 Lê Thị Nam 6/7/2002 12A6,THPT Yên Định 1 1000
313 4/30/2020 21:10:50 78 / 100 Bùi Kim Tấn 12A3, THPT Yên Định 1 500
314 4/30/2020 21:11:04 72 / 100 Lê Như Quỳnh , 02/11/2002 12A10, THPT Yên Định 1 510
315 4/30/2020 21:11:11 64 / 100 Lưu Đức Minh 29/11/2002 12A9, THPT Yên Định 1 600
316 4/30/2020 21:11:15 64 / 100 Lê Thi Hương  12A10. THPT Yên Định 1 354
317 4/30/2020 21:11:18 64 / 100 Phạm thị chiên  12A5 ,THPT yên định 1 230
318 4/30/2020 21:11:34 54 / 100 Lê Thị Diễm Quỳnh  12A8, THPT Yên Định 1 600
319 4/30/2020 21:11:43 66 / 100 Nguyễn Thị Thảo 12A10,THPT Yên Định 1 1000
320 4/30/2020 21:11:56 82 / 100 Lê Thị Kim Dung. Ngày sinh: 02/09/2002  12A2, THPT Yên Định 1 725
321 4/30/2020 21:11:58 42 / 100 Đinh Thị Trà My  12A11, THPT Yên Định 1 700
322 4/30/2020 21:12:02 50 / 100 Trịnh Hữu Toàn 12B1, THPT Yên Định 1 269
323 4/30/2020 21:12:04 26 / 100 Hoàng Phi Hùng  12b5 600
324 4/30/2020 21:12:13 56 / 100 Khương Thị Hào 26/10/2002 12A8 THPT Yên Định 1 707
325 4/30/2020 21:12:25 54 / 100 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 450
326 4/30/2020 21:12:28 74 / 100 Nguyễn Thị Lan Hương , 11/05/2002 12A9 750
327 4/30/2020 21:12:37 64 / 100 Le Anh Tu (25-04-2002 12A2, THPT Yên Định 1 378
328 4/30/2020 21:12:43 48 / 100 Lê Văn Dũng 24-09-2002 12B1 825
329 4/30/2020 21:12:48 72 / 100 Hoàng Lê Mai Linh  12A2 890
330 4/30/2020 21:12:49 62 / 100 Nguyễn Ngọc Sơn 12A8,THPT Yên Định 1 500
331 4/30/2020 21:12:52 60 / 100 Luu Thanh Hồng, 21/09/2002 12A8, THPT Yên Định 1 400
332 4/30/2020 21:13:04 32 / 100 Lê Hồng 12A4, THPT Yên Định 1 1500
333 4/30/2020 21:13:05 48 / 100 Lê Thị Quỳnh Liên 12A8, THOT Yên Định 1 721
334 4/30/2020 21:13:05 60 / 100 Hoàng Văn Huy, 1/5/2002 12b7, THPT Yên Định 1 1000
335 4/30/2020 21:13:22 72 / 100 Trần Thị Phượng 12A9,THPT Yên Định 1 950
336 4/30/2020 21:13:27 44 / 100 Hoàng Thị Phương Dung 15/03/2002 12A11 Thpt yên định 1 1997
337 4/30/2020 21:13:27 80 / 100 Nguyễn Thị Lan Annh 20/4/2002 12A8, THPT Yên Định 1 367
338 4/30/2020 21:13:27 58 / 100 Nguyễn Nhật Long 18-03-2002 12a9 1000
339 4/30/2020 21:13:46 98 / 100 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 12A2 THPT Yên Định 1 700
340 4/30/2020 21:13:47 48 / 100 Lê Phương Linh 11A7, THPT Yên Định 1 700
341 4/30/2020 21:13:51 28 / 100 Vũ Đình Trọng 11/04/2002 12B4, THPT Yên Định 1 30
342 4/30/2020 21:14:12 60 / 100 Nguyễn Thương( 27/02/2002) 12B1,THPT Yên Định 1 270
343 4/30/2020 21:14:20 98 / 100 Trần Thị Hồng Thắm 12A8 500
344 4/30/2020 21:14:20 42 / 100 Lê thanh xuân , 29/11/2003 11A7, thpt yên định 1 300
345 4/30/2020 21:14:24 78 / 100 Vũ Thị Hải Yến 29/3/2002 12A8 THPT Yên Định 1 450
346 4/30/2020 21:14:31 56 / 100 Nguyễn Xuân Điệp 12a4 thpt yd1 600
347 4/30/2020 21:14:38 42 / 100 Trinh thu hoài  12b1 840
348 4/30/2020 21:15:06 62 / 100 Trịnh Thị Nhung 12a9 336
349 4/30/2020 21:15:33 66 / 100 Trịnh Thị Sáng 12A3 20000
350 4/30/2020 21:15:34 50 / 100 Lê thành chung 12/05/2002 12a6 , thpt yên định 1 1000
351 4/30/2020 21:15:34 60 / 100 Lê hồng thái  02 04 2002 12a10 THPT Yên Định 1 459
352 4/30/2020 21:15:39 70 / 100 Lê Thị Lan Anh, 24/01/20024 12A8, THPT Yên Định 1 465
353 4/30/2020 21:15:42 98 / 100 Đào Ngọc Anh  12A1, THPT Yên Định 1 300
354 4/30/2020 21:15:45 50 / 100 Trịnh văn Thắng  12b1 THPT Yên Định 1  2000
355 4/30/2020 21:15:52 52 / 100 Bùi văn kiên 08/12/2002 12a11,thpt yên định 1 435
356 4/30/2020 21:15:57 92 / 100 Lê Thị Nguyệt 12A1 800
357 4/30/2020 21:15:57 76 / 100 Trịnh Quốc Hưng 25-09-2002 12A10, THPT Yên Định 1 550
358 4/30/2020 21:15:58 32 / 100 TRỊNH THỊ TRIỆU ANH (30/01/2002 12B5, THPT Yên Định1 500
359 4/30/2020 21:16:05 48 / 100 Lê thị thùy dương 21/07/2002 12B2, thpt yên định 1  500
360 4/30/2020 21:16:15 60 / 100 Ngô Yến Quỳnh 26/10/2002 12a6 Trường THPT Yên Định 1 300
361 4/30/2020 21:16:18 100 / 100 Lê Thị Hoài Linh, 29/05/2002 12A1, THPT Yên Định 1 695
362 4/30/2020 21:16:24 30 / 100 Nguyễn Văn Trường 17 09 2002 B7 2000
363 4/30/2020 21:16:29 52 / 100 Lê Đình Minh, 14/8/2002 12A3, THPT Yên Định 1 200
364 4/30/2020 21:16:30 54 / 100 Đào Thị Duyên,09/10/2002 12A5, THPT Yên Định 1 450
365 4/30/2020 21:16:43 86 / 100 Phạm Thị Lan Anh. Sn 19/09/2002 12A5, THPT Yên Định 1 450
366 4/30/2020 21:16:55 90 / 100 Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 12A1, THPT Yên Định 1 420
367 4/30/2020 21:17:13 24 / 100 Dương Văn Hải ,23/9/2002 12B6, THPT Yên Định 1  1000000
368 4/30/2020 21:18:09 20 / 100 Trịnh Hồng Quân , 29/1/2002 12b7 500
369 4/30/2020 21:18:12 30 / 100 Trương Thị Hạnh 12b1 10
370 4/30/2020 21:18:16 72 / 100 Lê Thị Minh Yến,15/4/2002 12A5 15004
371 4/30/2020 21:18:22 68 / 100 Nguyễn Thị Khánh Ly 12A8,THPT Yên Định 1 576
372 4/30/2020 21:18:22 54 / 100 Nguyễn Thị Trang, 28-02-2002 12A9,THPT Yên Định 1 102
373 4/30/2020 21:18:24 32 / 100 Lê Thị Lan Anh THPT Yên Định 1 302
374 4/30/2020 21:18:24 38 / 100 Nguyễn Thị Bình 21/02/2002 12b3 THPT yên định1 700
375 4/30/2020 21:18:43 54 / 100 Nguyễn Thị Hương Quế 08-12-2002 12a10 THPT yên định 1 450
376 4/30/2020 21:18:44 58 / 100 Lê Công Nguyên 12A5, THPT Yên Định 1 576
377 4/30/2020 21:18:52 96 / 100 Hách Hải Dương 12A1, THPT Yên Định  731
378 4/30/2020 21:19:07 52 / 100 Ngô Hùng Phúc 12A3, THPT Yên Định 1 1000
379 4/30/2020 21:19:12 78 / 100 Nguyễn Thị Huệ 12A5 Có THPT Yên Định 1 2045
380 4/30/2020 21:19:15 68 / 100 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 12A8 , THPT Yên Định 1 1700
381 4/30/2020 21:19:23 34 / 100 Trần văn thiên 12A11 1000
382 4/30/2020 21:19:28 66 / 100 Phạm Đức Anh ,2002 12A2 THPT Yên Định 1 100
383 4/30/2020 21:19:34 78 / 100 Lê Thị Phương Thảo, 07-11-2002 12A9, THPT Yên Định 1 800
384 4/30/2020 21:19:51 68 / 100 Lưu Thị Ngà  12A11, THPT Yên Định 1 179
385 4/30/2020 21:19:51 48 / 100 Phạm Văn Tiệp, 14/08/2002 12A9,THPT Yên Định 1 100
386 4/30/2020 21:20:01 100 / 100 Nguyễn Đặng Dũng 31/07/2002 12A1, THPT Yên Định 1 400
387 4/30/2020 21:20:08 68 / 100 VŨ THỊ DUYÊN, 29/07/2002 12a9, Trường THPT Yên Định I 777
388 4/30/2020 21:20:10 100 / 100 Bùi Thanh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 543
389 4/30/2020 21:20:14 72 / 100 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 12A9 THPT Yên Định 1  828
390 4/30/2020 21:20:16 86 / 100 Hoàng Minh Đức  12A11 77777
391 4/30/2020 21:20:25 44 / 100 YEN HAI ANH, NS: 22/04/2002 Lop: 12B3, Truong THPT Yen Dinh 1 1000
392 4/30/2020 21:20:35 66 / 100 Lê Thị Linh Lam 24032002 12A9 THPT yên Định 1 830
393 4/30/2020 21:20:37 42 / 100 Vũ Minh Tâm , 05/09/2002 12A10, THPT Yên Định 1 900
394 4/30/2020 21:20:49 94 / 100 Lê Thanh Hải 31/01/2002 12A1, THPT Yên Định 1 2254
395 4/30/2020 21:20:57 74 / 100 Phạm đình thiện  12a5  628
396 4/30/2020 21:21:05 58 / 100 Nguyễn Thị Tú Anh, 15/05/2002 12A10, THPT Yên Định 1) 567
397 4/30/2020 21:21:06 32 / 100 Trịnh Hồng Anh 12B5, THPT yên định 1 800
398 4/30/2020 21:21:09 24 / 100 Lê Thị Thu An , 29/7/2002 12a10 , THPT yên định 1 450
399 4/30/2020 21:21:10 86 / 100 Nguyễn Thị Thu Huyền 12A7 THPT Yên Định 1 50
400 4/30/2020 21:21:13 70 / 100 Nguyễn Thuỳ trang 12a9 562
401 4/30/2020 21:21:32 62 / 100 Nguyễn Thị Huyền My 12a4 thpt yên định 1 4
402 4/30/2020 21:21:32 50 / 100 Lê Hồng Nhung,  08/02/2002 12A11, THPT Yên Định 1 2000
403 4/30/2020 21:21:33 92 / 100 Ngô Thị Loan, 26/09_/2002 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 754
404 4/30/2020 21:21:33 30 / 100 Trịnh thị thanh 12b2 500
405 4/30/2020 21:21:36 64 / 100 Vũ Tuấn Anh 12A2 THPT Yên Định 1 700
406 4/30/2020 21:21:41 28 / 100 Ngô văn tuấn 12b3 thpt yd1 300
407 4/30/2020 21:21:42 72 / 100 Hồ Thanh Ngân. 11/7/2002 12A7 - THPT Yên Định I 388
408 4/30/2020 21:21:45 80 / 100 Trương Thắng Yd1 820
409 4/30/2020 21:21:57 44 / 100 Lê Thị Lý 12B3 500
410 4/30/2020 21:21:58 100 / 100 Phạm Thị Thanh Loan 12A1 400
411 4/30/2020 21:22:00 56 / 100 Nguyễn Hà Chang 12A4, THPT Yên Định 1 150
412 4/30/2020 21:22:03 38 / 100 Mai Thị Thanh Thuỳ  12B3.THPT Yên Định 1 2300
413 4/30/2020 21:22:05 94 / 100 LÊ CÔNG HOÀNG . 27/05/2002 12A1, THPT Yên Định 1 456
414 4/30/2020 21:22:06 62 / 100 Nguyễn thị khánh ly,20/08/2002 12A9, THPT yên định 1 700
415 4/30/2020 21:22:06 52 / 100 Nguyễn Văn Ngọc,04-09-2002 12B7,THPT Yên Định 1 100
416 4/30/2020 21:22:20 92 / 100 Nguyễn Đức Huynh ,20/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1 564
417 4/30/2020 21:22:21 76 / 100 Lệ Thị Hồng Diên . 09/06/2002 12A7, THPT Yên Định 1 470
418 4/30/2020 21:22:26 48 / 100 Nguyễn Thị Phương Anh , 02/04/2002 12A9, THPT Yên Định 1 382
419 4/30/2020 21:22:28 50 / 100 Phạm Văn Hoàng  12b1 1000
420 4/30/2020 21:22:30 88 / 100 Lê Công Thành 23-9-2002 12A4, THPT Yên Định 1 239
421 4/30/2020 21:22:30 56 / 100 Trần Trịnh Phi Long,15/10/2002 12B3,THPT Yên Định 1 300
422 4/30/2020 21:22:38 88 / 100 Hoàng Thị Minh Anh 27-09-2002 12A7-THPT Yên Định I 1143
423 4/30/2020 21:22:40 70 / 100 Lê Thu Phương 12A8, THPT Yên Định 1 760
424 4/30/2020 21:22:41 82 / 100 Phạm văn hiếu , 01/11/2002 12B4, THPT Yên Định 1 50
425 4/30/2020 21:23:03 52 / 100 Lê Thị Linh ,05/10/2002 12A11 538
426 4/30/2020 21:23:06 34 / 100 Ngô Thị Ánh, 04/10/2002 12b4, THPT Yên Định 1 304
427 4/30/2020 21:23:10 58 / 100 Lê Văn Kiên- SN: 02/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 590
428 4/30/2020 21:23:11 66 / 100 Nguyễn Văn Đức 18/03/2002 12A3,THPT Yên Định 1 267
429 4/30/2020 21:23:11 56 / 100 Nguyễn Hà Chang 12A4, THPT Yên Định 1 150
430 4/30/2020 21:23:11 72 / 100 Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 12A8 THPT Yên Định 1 780
431 4/30/2020 21:23:20 90 / 100 Lê Phương Thanh , 09/09/2002 12A1 , THPT Yên Định 1 7428
432 4/30/2020 21:23:34 76 / 100 Lê Thị Lâm,04_08_2002 12A5, THPT Yên Định 1 720
433 4/30/2020 21:23:35 72 / 100 giáp trịnh đời loan 29/12/2002 12A9 thpt yên định 1 600
434 4/30/2020 21:23:39 100 / 100 Vũ Văn Mạnh 12A1,THPT Yên Định 1 386
435 4/30/2020 21:23:43 74 / 100 Khương Ngọc Anh, 15/03/2002 12B1,THPT Yên Định 1 75000
436 4/30/2020 21:23:58 48 / 100 Nguyễn Thị Thảo 12b7, THPT Yên Định 1 50
437 4/30/2020 21:23:58 64 / 100 Đỗ Anh Tuấn 12a3/ trường THPT Yên Định 1 300
438 4/30/2020 21:23:59 88 / 100 trinh anh van 12a1 121
439 4/30/2020 21:24:05 44 / 100 Nguyễn Thị Hải Anh, 26/10/2002 12A6, THPT Yên Định 1 680
440 4/30/2020 21:24:09 78 / 100 Ngô Thanh Hà, 28/08/2002 12A7, THPT Yên Định 1 189
441 4/30/2020 21:24:11 76 / 100 Nguyễn Quốc Cường 12A2 563
442 4/30/2020 21:24:21 78 / 100 Trịnh Thanh Hằng, 12/10/2002 12A7, THPT Yên Định 1 512
443 4/30/2020 21:24:28 28 / 100 Phạm Văn Thanh 12A1, THPT Yên Định 1 300
444 4/30/2020 21:24:38 68 / 100 lê thu hương - 1/10/2002 12a5 300
445 4/30/2020 21:24:42 60 / 100 Lê Đức Toàn , 21/07/2002 Lớp 12a8, THPT Yên Định 1 2341
446 4/30/2020 21:24:42 66 / 100 Vũ Thị Quỳnh, 19/05/2002 12A10 ,THPT Yên Định 1 658
447 4/30/2020 21:24:55 78 / 100 Trịnh thị thanh - 29\10\2002 12A5, THPT Yên Định 1 300
448 4/30/2020 21:25:03 86 / 100 Lưu Khánh Huyền 12A7, THPT Yên Định 1 523
449 4/30/2020 21:25:04 84 / 100 Trịnh Thị Thuỳ Dung 12A1 , THPT Yên Định 1 120
450 4/30/2020 21:25:16 74 / 100 Nguyễn thị quỳnh trang, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 729
451 4/30/2020 21:25:23 80 / 100 Đỗ Thị Yến  12a2, thpt yên định 1 760
452 4/30/2020 21:25:47 74 / 100 Nguyễn Thị Tố Uyên 12a3,THPT Yên Định 1 300
453 4/30/2020 21:26:00 86 / 100 Lê Thị Vân Anh, 10/05/2002 12A7, THPT Yên Định 1 299
454 4/30/2020 21:26:03 82 / 100 Lê Quyền Giang 12A7, THPT Yên Định 1 358
455 4/30/2020 21:26:09 46 / 100 Lê Tuấn Anh  12A5 200
456 4/30/2020 21:26:45 46 / 100 phạm Thị Diễn 12B1 , THPT Yên Định 1 400
457 4/30/2020 21:26:46 62 / 100 trần tiến đạt 12B3 . THPT yên định 1 500
458 4/30/2020 21:26:49 94 / 100 Nguyen Xuan Duong 15/10/2002 12A7 THPT YEN DINH 1 326
459 4/30/2020 21:26:50 42 / 100 lê thị giang, 29/06/2002 12b7,thpt yđ1 296
460 4/30/2020 21:26:51 76 / 100 Bùi thị Nguyệt , 10/06/2002 12A4, THPT YÊN ĐỊNH 1 300
461 4/30/2020 21:27:00 98 / 100 Đệ Stark Evos 100
462 4/30/2020 21:27:03 70 / 100 Hoàng Minh Quang 12A3, THPT Yên Định 1 650
463 4/30/2020 21:27:05 68 / 100 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 12A11, THPT yên định 1 500
464 4/30/2020 21:27:10 92 / 100 Trịnh Tiến Lực 12A1, THPT Yên Định 1 346
465 4/30/2020 21:27:23 96 / 100 Trịnh Đức Minh 12A1 400
466 4/30/2020 21:27:28 88 / 100 Hồ Quỳnh Anh - 29/08/2002 12A7, THPT Yên Định 1 548
467 4/30/2020 21:27:34 84 / 100 Trịnh Thị Hoa 12/4/2002 12a10 thpt yên định 1 450
468 4/30/2020 21:27:45 86 / 100 lê tuấn việt trường yd1 1000
469 4/30/2020 21:27:46 82 / 100 Lê Thị Thu Hương, 19/06/2002 12A7, THPT Yên Định 1 500
470 4/30/2020 21:27:50 84 / 100 Vũ Hồng Minh 12A2 621
471 4/30/2020 21:27:51 80 / 100 Lê Văn Tiến 12A11,THPT Yên Định 1 1145
472 4/30/2020 21:28:02 76 / 100 Trinh Ngọc Sơn 12A3 Yên Định 1 1000
473 4/30/2020 21:28:03 58 / 100 Lê Hồng Quân 12a3 116
474 4/30/2020 21:28:07 64 / 100 Vũ Nhật Vy 12A7 757575
475 4/30/2020 21:28:18 40 / 100 Trịnh Thị Thương  02-07-2002 12A6 , THPT Yên Định 1 1001
476 4/30/2020 21:28:19 56 / 100 Trịnh thị hạnh  26_07_2002 12A9,THPT Yên Định 1 700
477 4/30/2020 21:28:20 72 / 100 Lê Hồng Phong 11 / 07/ 2002 12A3, THPT Yên Định 1 400
478 4/30/2020 21:28:22 50 / 100 Lê Anh Tuấn 12A10.thpt Yên Định 1 100
479 4/30/2020 21:28:23 30 / 100 Lê Thị Quỳnh Linh  13b4,THPT yên định 1 10
480 4/30/2020 21:28:30 48 / 100 Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 1400
481 4/30/2020 21:28:34 92 / 100 Nguyễn Thị Thu Trang   6/2/2002 12A2,THPT Yên Định 1 720
482 4/30/2020 21:28:46 56 / 100 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 12A11 632
483 4/30/2020 21:28:47 76 / 100 Nguyễn Thanh Tâm, 19/10/2002 12A3, THPT Yên Định 1 429
484 4/30/2020 21:28:52 24 / 100 Trịnh quốc nhật minh 12a4,THPT YÊN ĐỊNH 1 1000
485 4/30/2020 21:28:53 84 / 100 Nguyễn Thị Quỳnh 12B5,THPT yên định 1 600
486 4/30/2020 21:29:02 92 / 100 Nguyễn Hồng Sơn,1/8/2002 12A1, THPT Yên Định 1 333
487 4/30/2020 21:29:16 74 / 100 Ngô  Thùy Dung 12a2 780
488 4/30/2020 21:29:16 88 / 100 Nguyễn Bảo Khánh 5/11/2002 12A1,THPT Yên Định 1 602
489 4/30/2020 21:29:20 90 / 100 Nguyễn Việt An - 12/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 151
490 4/30/2020 21:29:24 78 / 100 Cao Anh Quân ,19/02/2002 Lớp 12A5, Trường THPT Yên Định 1 1000
491 4/30/2020 21:29:24 80 / 100 Lê Thị Hiền  .  17/10/2002 12A3, THPT Yên Định 1 780
492 4/30/2020 21:29:27 84 / 100 nguyễn thị hồng,10/10/2002 12A3, THPT Yên ĐỊnh 1 814
493 4/30/2020 21:29:31 90 / 100 Lê Văn Thắng 12A1, Yên Định 1 345
494 4/30/2020 21:29:42 90 / 100 Trần Thị Thanh Huyền 14/04/2002 12A1, THPT Yên Định 1 700
495 4/30/2020 21:29:43 72 / 100 Lê Thắng TD 700
496 4/30/2020 21:29:43 72 / 100 Nguyễn Thị Thu 06/07/2002 12A2, THPT Yên Định 1  1055
497 4/30/2020 21:29:43 90 / 100 Lê ThịKim Ngân 12A1, THPT Yên Định 1 456
498 4/30/2020 21:29:56 94 / 100 Quỷ Kiếm Sầu, 08/06/2002 12A3,THPT Yên Định 1 340
499 4/30/2020 21:29:58 76 / 100 Bùi Hồng Nhung 12A3 888
500 4/30/2020 21:29:59 66 / 100 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 12A11 THPT Yên Định 1 612
501 4/30/2020 21:30:02 88 / 100 Lưu Trần Mạnh 8/6/2002 12A1 870
502 4/30/2020 21:30:05 54 / 100 Trương Thị Trang Thơ 12A2 400
503 4/30/2020 21:30:05 76 / 100 Nguyênc thị hoa , 25-03-2002 Lớp 12a9 trường Thpt yên định 1 100000
504 4/30/2020 21:30:06 74 / 100 Trịnh Thị Thúy 12A8, THPT Yên Định 1 495
505 4/30/2020 21:30:09 84 / 100 Trịnh Thị Hồng Vân 12A2 THPT Yên Định 1 356
506 4/30/2020 21:30:09 94 / 100 Nguyễn Thùy Linh 12A7 935
507 4/30/2020 21:30:17 76 / 100 bùi thị huyền trang 12A2, THPT Yên Định 1 10
508 4/30/2020 21:30:24 86 / 100 lê Thị Mai 12A2 Tường thpt yên định 1 900
509 4/30/2020 21:30:24 86 / 100 Lê Trí Đức, 22-05-2002 12a3,THPT Yên Định 1 470
510 4/30/2020 21:30:30 78 / 100 Trinh Thị Tình 12a4 thpt yên định 1 1000
511 4/30/2020 21:30:47 44 / 100 Hoàng Thị Quỳnh 12B5, THPT Yên Định 1 2000000000
512 4/30/2020 21:30:55 74 / 100 Trịnh Thị Thùy Trang 12A8, THPT Yên Định 1 300
513 4/30/2020 21:30:57 84 / 100 Nguyễn Thị Lan Hương, 17/02/2002 12A1, THPT Yên Định 1 357
514 4/30/2020 21:30:59 84 / 100 Nguyễn Đình Hùng      17/08/2002 12A3/THPT yên định 1 300
515 4/30/2020 21:31:08 64 / 100 Lý Mai Hạnh 12A7, THPT Yên Định 1 189
516 4/30/2020 21:31:09 72 / 100 Lưu Thị Thu Thảo 09-03-2002 12A10 400
517 4/30/2020 21:31:15 86 / 100 Cao Hải Dương 12a3 387
518 4/30/2020 21:31:16 98 / 100 Nguyễn Văn Tiến 12A1,THPT Yên Định 1 150
519 4/30/2020 21:31:23 54 / 100 Trương Thị Trang Thơ 12A2 400
520 4/30/2020 21:31:27 86 / 100 Trịnh Thị Nguyệt  06/09/2002 12A2 THPT Yên Định 1 756
521 4/30/2020 21:31:30 68 / 100 lê thị phương thảo 12A4,THPT Yên Định 1 300
522 4/30/2020 21:31:33 70 / 100 Lê Thị Nhung, 30/01/2002 12A8, THPT Yên Định 1 800
523 4/30/2020 21:31:33 70 / 100 Trịnh Văn Tùng 18-10-2002 12A2 , THPT Yên Định 1 700
524 4/30/2020 21:31:38 86 / 100 Phạm Hồng Anh  12A7, THPT Yên Định 1 687
525 4/30/2020 21:31:39 80 / 100 Trịnh Quỳnh Trang 12a7 670
526 4/30/2020 21:31:39 94 / 100 Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 12A1 THPT Yên ĐỊnh 1 386
527 4/30/2020 21:31:47 98 / 100 Evos UnderBap Evos, VCS 700
528 4/30/2020 21:31:49 98 / 100 Lê Thị Thanh Tâm lớp 12A5 Trường THPT Yên Định 1 2355
529 4/30/2020 21:31:50 82 / 100 lê thị ngọc thư 12a11 900
530 4/30/2020 21:31:56 88 / 100 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 12A1, THPT Yên Định 1 304
531 4/30/2020 21:31:56 92 / 100 Lê Vĩnh Tùng 12A1 THPT Yên Định 1 600
532 4/30/2020 21:32:01 66 / 100 Lê liên , 2/5/2001 12a5 THPT Yên Định 1  1000
533 4/30/2020 21:32:07 82 / 100 Lê Huyền Trang 05/09/2002 12a3, THPT Yên Định 1 700
534 4/30/2020 21:32:13 40 / 100 Trương Thị Giang 12A9 900
535 4/30/2020 21:32:39 70 / 100 Lê Thị Ánh Tuyết ( 11/ 08/ 2002) 12A11, THPT Yên Định 1 300
536 4/30/2020 21:32:45 70 / 100 Lê Xuân Hoàng  12A2, THPT Yên Định 1 650
537 4/30/2020 21:32:50 70 / 100 Vũ Thị Hồng , 14/6/2002 lớp 12A9 , Trường Thpt Yên Định 1 579
538 4/30/2020 21:33:08 82 / 100 Ngô Phương Linh 12A7 785
539 4/30/2020 21:33:13 52 / 100 Vũ Quỳnh Hoa , 19/02/2002 12A9,THPT Yên Định 1 500
540 4/30/2020 21:33:13 72 / 100 Vũ Hồng Nhung 12A2, THPT yên định 1 440
541 4/30/2020 21:33:16 84 / 100 ĐỖ Thị Thúy  12a4 122
542 4/30/2020 21:33:28 76 / 100 Trịnh Thị Hằng 12a7, trường THPT Yên Định 1 968
543 4/30/2020 21:33:30 54 / 100 Trương Thị Lan Anh (12/12/2002) 12A9 THPT yên định 1 1000
544 4/30/2020 21:33:37 34 / 100 Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 15
545 4/30/2020 21:33:52 88 / 100 trần thị chinh , 03/10/2002 12a4, thpt yên định 1 89
546 4/30/2020 21:33:52 78 / 100 Dương Việt Hưng 12A9, THPT Yên định 1 244
547 4/30/2020 21:33:55 54 / 100 Đỗ Thị Hồng Nhung, 26/04/2002 12A10, THPT Yên Định 1 450
548 4/30/2020 21:33:58 86 / 100 Trịnh Thị Thắm, 21/09/2002 12A5, THPT Yên Định 1 650
549 4/30/2020 21:34:00 80 / 100 Phạm văn toàn , 06/12/2002 12b5, THPT Yên Định 1 1500
550 4/30/2020 21:34:03 44 / 100 Phạm Thị Thu 12b4 10
551 4/30/2020 21:34:04 34 / 100 Nguyễn Thanh Thảo 12A10, THPT YÊN ĐỊNH 1 1500
552 4/30/2020 21:34:05 48 / 100 Trịnh Thị Ngọc, ngày sinh 07082002 12A4, THPT Yên Định 1 200
553 4/30/2020 21:34:06 82 / 100 Lê Thị Nga - 04.04.2002 12a7, THPT Yên Định 1  642
554 4/30/2020 21:34:11 86 / 100 04/08/2002 12a1, thpt Yên Định 1 748
555 4/30/2020 21:34:15 38 / 100 Ngô Thảo Ngân, 02 12A4, THPT Yên Định 1 600
556 4/30/2020 21:34:16 32 / 100 Lê Thị Linh 01/02/2002 12A8 THPT yên định1 1470
557 4/30/2020 21:34:16 70 / 100 Hoàng Diệu Anh 12a7 550
558 4/30/2020 21:34:36 84 / 100 lưu thanh tâm  12a4 ,thpt yên định 1 450
559 4/30/2020 21:34:46 68 / 100 Lê Thị Tố Uyên  12A7, THPT Yên Định 1 137
560 4/30/2020 21:34:55 70 / 100 Đỗ Nguyễn Mình Trung 12A2 100
561 4/30/2020 21:35:02 80 / 100 Cao Việt Hoàng , 27/09/2002 12a11, THPT Yên Định 1100
562 4/30/2020 21:35:10 74 / 100 LTH 12a3 1500
563 4/30/2020 21:35:14 82 / 100 Cao Văn Phúc . 23 - 03 - 2002 12B5 , THPT Yên Định 1 1300
564 4/30/2020 21:35:16 62 / 100  Mai thị sen  12a4 100
565 4/30/2020 21:35:16 74 / 100 nguyễn thị hằng 12a10 ,thpt yên định 1 567
566 4/30/2020 21:35:19 56 / 100 Lê Ngọc Quý  Lớp12A10,THPT yên định 1 1
567 4/30/2020 21:35:24 76 / 100 Mai Thị Nguyệt, 08/06/2002 12A7 450
568 4/30/2020 21:35:26 78 / 100 Trịnh Linh 12A7,THPT Yên Định 1 80
569 4/30/2020 21:35:33 42 / 100 Lê Thị Huyền 12a11 1000
570 4/30/2020 21:35:45 98 / 100 Nguyễn Văn Tuấn yeah 274
571 4/30/2020 21:35:46 94 / 100 Phạm Trịnh Nhật Thành,30/8/2002 12A1, THPT Yên Định 1 251
572 4/30/2020 21:35:48 76 / 100 Nguyễn Thị Tuyết 10/02/2002 12A9, THPT Yên Định 1 500
573 4/30/2020 21:35:56 84 / 100 Hoàng Vũ Ngọc Ánh 12A7, THPT Yên Định 1 402
574 4/30/2020 21:35:57 82 / 100 Lê Thị Lan Phương 12A2 THPT Yên Định 1 255
575 4/30/2020 21:35:59 82 / 100 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 14/02/2002 12A9,THPT YÊN ĐỊNH 1 735
576 4/30/2020 21:36:04 38 / 100 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 12A11 THPT Yên Định 1 2500
577 4/30/2020 21:36:08 74 / 100 Lê Minh Đức  12b3 736
578 4/30/2020 21:36:08 82 / 100 Lê Thị Hồng Giang, 8/12/2002 12A11,THPT Yên Định 1 800
579 4/30/2020 21:36:15 98 / 100 Iron Bắp Marvel studio 1
580 4/30/2020 21:36:19 60 / 100 Lê thị hải vân 12a9 yên định 1 2100
581 4/30/2020 21:36:20 84 / 100 Trịnh Đức Minh sinh 8/4/2002 12A3,THPT Yên Định 1 300
582 4/30/2020 21:36:43 84 / 100 Lê thị tuyết 12a5 500
583 4/30/2020 21:36:44 56 / 100 lê văn dũng lớp 12A5, THPT Yên Định 1 850
584 4/30/2020 21:36:55 28 / 100 Lê Thị Thu Hương 11A2, THPT Yên Định 1 10002
585 4/30/2020 21:36:56 84 / 100 Đinh Thị Hồng Vân , 08/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 188
586 4/30/2020 21:36:58 42 / 100 Đàm Thị Lọc 12B1 29
587 4/30/2020 21:36:59 82 / 100 Nguyễn Hoàng Thái 22/04/2002 12A11 THPT Yên Định 1 800
588 4/30/2020 21:37:07 96 / 100 trịnh hữu tùng 31/3/2002 12A1, THPT Yên Định 1 777
589 4/30/2020 21:37:08 86 / 100 Hoàng Phúc Hiếu, 25/4/2002 12A1, THPT Yên Định 1 524
590 4/30/2020 21:37:14 38 / 100 Lê Văn Hoàng ,3/12/2003 11A5,THPT Yên Định 1 2003
591 4/30/2020 21:37:22 66 / 100 Trinh thi hoa 12a9 700
592 4/30/2020 21:37:33 64 / 100 Phạm Thị Nhung, ngày sinh 29-03-2002 12A9, THPT Yên Định 1 700
593 4/30/2020 21:37:40 70 / 100 Vũ Thị Kim Oanh,  29/07/2002 12A3,THPT Yên Định 1 838
594 4/30/2020 21:37:44 68 / 100 Trần Thị Huế 12A8, THPT Yên Định 1 496
595 4/30/2020 21:37:44 68 / 100 Nguyễn Thị Quỳnh-12/04/2002 12A9,THPT Yên Định 1 1120
596 4/30/2020 21:37:49 56 / 100 Lưu Anh Tuấn 12A4,THPT Yên Định 1 820
597 4/30/2020 21:37:59 72 / 100 Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 12A3,THPT Yên Định 1 500
598 4/30/2020 21:38:01 88 / 100 Nguyễn thị tố uyên  12a7 thpt yên định 1 260
599 4/30/2020 21:38:04 52 / 100 Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 12A5, THPT Yên Định 1 39
600 4/30/2020 21:38:06 80 / 100 Lưu Thùy Trang , 11/07/2002 12A7, THPT Yên Định 1 710
601 4/30/2020 21:38:14 66 / 100 Tuấn Tú THPT Yên Định 1 400
602 4/30/2020 21:38:17 84 / 100 Lê Văn Đức, 21/10/2002 12A1, THPT Yên Định 1 790
603 4/30/2020 21:38:25 84 / 100 Lê Thị Diễm Quỳnh, 28/02/2002 12A8, THPT Yên Định 1 750
604 4/30/2020 21:38:28 88 / 100 Lê Nguyệt Minh 12A7, THPT Yên Định 1 456
605 4/30/2020 21:38:30 80 / 100 Lê Thị Tú, 08-07-2002 12A4, THPT Yên Định 1 700
606 4/30/2020 21:38:33 40 / 100 trinh van duong      27/7/2002 12B3, THPT Yen dinh 1 21927
607 4/30/2020 21:38:43 72 / 100 Vũ Xuân Dương , 17/04/2002 12A1, THPT Yên Định 1 650
608 4/30/2020 21:38:45 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
609 4/30/2020 21:38:47 94 / 100 Phạm Thị Huyền, 15/08/2002 12A1, THPT Yên Định 1 695
610 4/30/2020 21:38:49 76 / 100 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/2002 12B3,THPT Yên Định 1  10000
611 4/30/2020 21:38:56 60 / 100 Lê Văn Dương 12A3, THPT Yên Định1 1000
612 4/30/2020 21:38:59 64 / 100 Trịnh Thị Thảo Diệp 12a9 1234
613 4/30/2020 21:39:00 44 / 100 Bùi văn Đức, 12/03/2002 Lớp 12b7, Trường THPT Yên Định 1 2000
614 4/30/2020 21:39:07 76 / 100 Nguyen phuong Thpt thiệu hóa 150
615 4/30/2020 21:39:09 74 / 100 Nguyễn Thị Dung Nhi, 08/11/2001 12A7, THPT Yên Định 1 320
616 4/30/2020 21:39:19 84 / 100 Lê thị hương, 11-03-2002 12A5, thpt yên định 1 500
617 4/30/2020 21:39:21 62 / 100 Lê thị Ngọc Anh b  12a11 364
618 4/30/2020 21:39:23 64 / 100 Lưu Văn Kiên 12A2 300
619 4/30/2020 21:39:29 74 / 100 Phạm Lê Tiến, 16/062002 12A2, THPT Yên Định 1 180
620 4/30/2020 21:39:38 72 / 100 Họ tên: Nguyễn Mỹ Duyên .Ngày sinh: 28/06/2002 Lớp: 12B4. Trường: THPT Yên Định 1  55
621 4/30/2020 21:39:45 74 / 100 LÊ THỊ LÀ, 28/01/2002 12a3, THPT yên định 1 800
622 4/30/2020 21:40:02 88 / 100 Trịnh Thị Quỳnh Trang 26/10/2002 12A7 THPT Yên Định 1 326
623 4/30/2020 21:40:04 64 / 100 Lê Thị Thu Hương 12a4 450
624 4/30/2020 21:40:12 50 / 100 Lê thị nhung 12A11 600
625 4/30/2020 21:40:16 48 / 100 Lê Văn Quyền 12A10 1000
626 4/30/2020 21:40:30 40 / 100 Phạm Văn Thường, 14/10/2002 Lớp 12B7, THPT Yên Định 1 1500
627 4/30/2020 21:40:31 64 / 100 Trần Công Hiếu 12a8, thpt yên định 1 450
628 4/30/2020 21:40:36 20 / 100 Lê hoàng anh 22/10/2002 12A3 THPT yên Định 1 1000
629 4/30/2020 21:40:39 48 / 100 Lê Thị Hoa 12/12/2003 11A9, THPT Yên Định 1 20000
630 4/30/2020 21:40:39 94 / 100 Phạm Hồng Đức 12A2, THPT Yên Định 1 1400
631 4/30/2020 21:40:47 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
632 4/30/2020 21:40:47 28 / 100 Lê Thúy Hiền 12a11 1346
633 4/30/2020 21:40:51 34 / 100 Nguyễn Hữu Lâm  12B4 38
634 4/30/2020 21:40:53 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
635 4/30/2020 21:40:58 58 / 100 Lê Đức Hùng,25/6/2002 12A4, THPT Yên Định 1 1000
636 4/30/2020 21:41:05 28 / 100 Phạm Thị Hằng 11/07/2002 12B2,THPT Yên Định 1 1000
637 4/30/2020 21:41:21 66 / 100 Vũ yến nhi 11a7 757589
638 4/30/2020 21:41:58 76 / 100 Lưu Huyền Trang , 18-07-2002 12A2, THPT Yên Định 1 820
639 4/30/2020 21:42:00 72 / 100 Trịnh Xuân Minh 12a2 720
640 4/30/2020 21:42:13 82 / 100 Nguyễn Thị Bình (20/03/2002) 12a7( THPT Yên Định 1) 720
641 4/30/2020 21:42:45 44 / 100 Nguyễn Văn Đức 30 12N THPT Kim Liên 700
642 4/30/2020 21:42:50 56 / 100 Nguyễn Thị Thu Oanh , 04/09/2002 12A11,THPT Yên Định 1 794
643 4/30/2020 21:43:00 64 / 100 Trịnh Xuân Thái 12 a4 _Trường THPT Yên Định 1 253
644 4/30/2020 21:43:09 80 / 100 Lê Thị Nhung, 30/01/2002 12A8, Yên Định 1 800
645 4/30/2020 21:43:38 48 / 100 Lê Thị Phương Thảo  12A11 1
646 4/30/2020 21:44:25 70 / 100 Lê Văn Tiến,19-2-2002 12A11,THPT Yên Định 1 1000
647 4/30/2020 21:44:27 66 / 100 Trịnh Đăng Nguyên 12B1 500
648 4/30/2020 21:44:32 66 / 100 Trinh thi hoa 12a9 700
649 4/30/2020 21:45:13 94 / 100 Lê Thị Vân 12a2 yên định 1  400
650 4/30/2020 21:45:44 76 / 100 Trinh quoc trung 12A9 700
651 4/30/2020 21:45:45 84 / 100 Quách tĩnh yeah 247
652 4/30/2020 21:46:13 62 / 100 Hoàng vân anh 12B1 , THPT Yên Định 1 700
653 4/30/2020 21:46:28 84 / 100 Đặng Thanh Hương 12A5, THPT Yên Định 1 537
654 4/30/2020 21:46:59 42 / 100 Phạm thị diệp, 23/04/2001 12A6, THPT Yên Định 1 30000000
655 4/30/2020 21:47:56 62 / 100 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 12A8 THPT Yên Định 1 452
656 4/30/2020 21:49:15 26 / 100 Lê thị hương 12a11 20
657 4/30/2020 21:51:14 26 / 100 Lê thị hương 12a11 20
658 4/30/2020 21:54:15 40 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12A11, THPT Yên Định 1 2000
659 4/30/2020 21:55:00 40 / 100 Nguyễn Thị Oanh 12A11, THPT Yên Định 1 2000
660 4/30/2020 20:15:47 34 / 100 Lê Xuân Hà 22-6-2002 12b5 trường yên định 1 20000
661 4/30/2020 20:18:21 48 / 100 Đoàn Viết Hưng THPT Yên Định 30
662 4/30/2020 20:22:27 22 / 100 Đào thị bình , 19/05/2002 12b7(trường THPT yên định 1) 500
663 4/30/2020 20:28:56 56 / 100 Quân THPT yên định 40
664 4/30/2020 20:29:30 30 / 100 Họ tên: Nguyễn Thị Hường...Ngày sinh:22/10/2002 Trường THPT Yên Định 1 800
665 4/30/2020 20:31:50 30 / 100 Ngô thị thảo 25/01/2002 Thpt yên định 1. Lớp 12b5 263
666 4/30/2020 20:37:05 26 / 100 Cao Thanh Hùng 04/08/2002 12B5 THPT Yên Định 1 2000
667 4/30/2020 20:38:47 68 / 100 Phương Thảo THPT Yên Ddịnh, 12a7 135
668 4/30/2020 20:39:00 30 / 100 Khương Văn Tỵ 12B2 , THPT Yên Định 1 2
669 4/30/2020 20:42:44 26 / 100 Cao Thanh Hùng 04/08/2002 12B5 THPT Yên Định 1 2000
670 4/30/2020 20:44:07 30 / 100 Nguyễn Duy Thanh b5, trường thpt yên định 1 38
671 4/30/2020 20:45:53 32 / 100 Nguyễn Minh Thành,31 12A5 90
672 4/30/2020 20:50:12 36 / 100 Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 12b5 THPT Yên Định 1 1000
673 4/30/2020 20:52:59 44 / 100 Vũ Duy Cường THPT YÊN ĐỊNH 1 680
674 4/30/2020 20:57:48 26 / 100 Nguyễn Duy Thanh 12b5, trường thpt yên định 1 38
675 4/30/2020 21:01:24 54 / 100 Thiều Thị Nga 25/08/2002 Lớp 12A6 trường THPT Yên Định 1 500
676 4/30/2020 21:04:56 32 / 100 Lê Đình Hùng 12A6, THPT Yên Định 1 500
677 4/30/2020 21:05:14 58 / 100 Nghiêm Thị Trang (25/05/2002) 12a8 trường thpt yên định 1 543
678 4/30/2020 21:05:38 50 / 100 Lê Văn Dũng Lớp 12b7 thpt yđ1 600
679 4/30/2020 21:05:38 80 / 100 Trịnh Minh Tiến(16/04/2002) 12A1(THPT Yên Định I) 507
680 4/30/2020 21:05:50 58 / 100 Trịnh Thị Thúy (26/09/2002) 12A8 Trường THPT Yên Định 1 430
681 4/30/2020 21:07:42 78 / 100 Vũ Duy Cường 12B4, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 680
682 4/30/2020 21:12:49 46 / 100 Nguyễn Duy Thanh 12b5, trường thpt yên định 1 38
683 4/30/2020 21:12:54 86 / 100 Lê Thị Huyền Thương Lớp 12A3 trường THPT Yên Định 1 300
684 4/30/2020 21:15:13 98 / 100 Nguyễn thị thanh huyền 13/09/2002 thpt yên định 1 2000
685 4/30/2020 21:16:33 76 / 100 Lê Huyền Trang 06/07/2002 12A7 THPT Yên Định 1 650
686 4/30/2020 21:16:42 76 / 100 Lê thị Phương 12a3, THPT Yên Định 1 723
687 4/30/2020 21:16:47 48 / 100 Lê Thị Kiều Anh Trường Thpt yên định 1 2000
688 4/30/2020 21:17:06 72 / 100 Trịnh Thị Tuyên (08/02/2002) 12A8 Trường THPT Yên Định 1 456
689 4/30/2020 21:19:13 66 / 100 Phạm Thị Huyền Trang 02/07/2002 12A8 Trường THPT yên Định I 643
690 4/30/2020 21:22:45 48 / 100 Mai thị lan 12/08 2002 12a9. Thpt yên định. 1 100
691 4/30/2020 21:23:11 76 / 100 Lê Thị Thu Trang 20/06/2002 Lớp 12a9 trường THPT Yên Định 1 1000
692 4/30/2020 21:28:27 90 / 100 Xuân Thành Yên Định 1 274
693 4/30/2020 21:29:29 78 / 100 Lê Thị Thúy Nga 12A7 568
694 4/30/2020 21:30:30 60 / 100 Lê Minh A 30/4/2002 12A2 THPT YÊN ĐỊNH 1 615
695 4/30/2020 21:31:45 80 / 100 Vũ Thị Lan Phương - 01/09/2002 12A7 - Trường THPT Yên Định 1 596
696 4/30/2020 21:32:26 88 / 100 Nguyễn Khánh Linh - 20/10/2002 Lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Yên Định 1 629
697 4/30/2020 21:34:05 90 / 100 Phạm Thị Bích Hiền 21/03 THPT Yên định 1 850
698 4/30/2020 21:35:03 88 / 100 Trịnh Thị Hằng 5/1/2002 12A1, Trường THPT Yên Định 1 600
699 4/30/2020 21:36:57 84 / 100 Nguyễn Phương Huyền THPT Yên Định 1 1000
700 4/30/2020 21:38:53 100 / 100 thành hr 789
701 4/30/2020 21:39:50 66 / 100 Phạm Thị Thảo 12a9 , trường THPT Yên Định 1 2210
702 4/30/2020 21:41:18 58 / 100 Nguyễn Thị Giang 17/04/2002 12A3 400
703 4/30/2020 21:41:53 16 / 100 ??? Hhh 6996
704 4/30/2020 21:55:22 40 / 100 Lê Đức Anh 12a3 780
705 4/30/2020 21:55:23 86 / 100 Nguyễn Thùy Linh 12A7 753
706 4/30/2020 22:01:51 96 / 100 Lê Tiểu Linh 12A7,THPT Yên Định I  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây