Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè 2019.

Thứ ba - 07/05/2019 09:58
Kính gửi:
- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giao thông - Vận tải;
- Công an tỉnh; Tỉnh đoàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian qua, công tác phòng chống tai nạn đuối nước (PCTNĐN) đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp quyết liệt. Tuy nhiên, tình trang đuối nước vẫn còn xảy ra tại một số đơn vị gây tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất đối với gia đình và xã hội.
          Để khắc phục, phòng chống, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh đặc biệt trong dịp nghỉ hè năm 2019. Thực hiện Công văn số 1564/BGDĐT-GDTC ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 4724/UBND-VX ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước HSSV dịp hè 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
          1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
          - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch liên ngành số 71/KHLN/LĐTBXH-YT-GTVT-CA-VHTTDL-GDĐT-ĐTN-HLHPN-HND ngày 26/12/2018 về tăng cường phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
            - Tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em; xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn cho trẻ em”.
            2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
            - Phối hợp với các sở , ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức lồng nghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong việc xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá; tăng cường quản lý các công trình văn hoá, thể dục, thể thao, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, nhất là phối hợp tổ chức dạy bơi cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
            - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về bơi cho đội ngũ giáo viên thể dục tại các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh; khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao trên địa bàn, trong đó có các bể bơi, có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được học bơi; đồng thời khuyến khích, vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.
            3. Sở Thông tin và Truyền thông
            Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình đặc biệt trong thời gian nghỉ hè; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em và mọi người dân.
            4. Sở Giao thông - Vận tải
            Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông  đường bộ và đường thủy nội địa. Rà soát, cảnh báo nguy hiểm tại những công trình giao thông xuống cấp, hệ thống cầu, cống bắc qua sông, suối ở các vùng khó khăn. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nhất là giao thông đường thuỷ.
            5. Công an tỉnh
            - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nhiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm ở trẻ em và các hành vi khác về trật tự xã hội.
            - Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.
            6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá
            Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với các nhà trường tổ chức bàn giao học sinh nghỉ hè tại địa phương. Phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi, giải trí bổ ích, sinh động và hiệu quả.
          7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
          Rà soát cơ sở vật chất, điều kiện rèn luyện sức khoẻ, thể chất cho học sinh, trẻ em, đặc biệt về điều kiện hướng dẫn tập luyện kỹ năng bơi lội.
          Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, những khu vực vắng người qua lại để cảnh báo và có các biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời.
          Bố trí nguồn kinh phí hợp lý, đồng thời tăng cường công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực của xã hội để xây dựng hệ thống các công trình thể thao có bể bơi để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng PCTNĐN cho học sinh.
          8. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc
          Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 782/SGDĐT-CTTT ngày 10/4/2019 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác PCTNĐN.
          Chỉ đạo giáo viên duy trì việc hàng ngày dành từ 3 - 5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, khuyến cáo học sinh trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thời gian được nghỉ học, nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; tuyệt đối không rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng; khuyến khích các nhà trường huy động các nguồn lực để mở các lớp dạy bơi cho học sinh.
          Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng PCTNĐN trong thời gia học sinh nghỉ hè. Kịp thời có phương án ứng phó trước hiện thượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ..., nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.
          Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác PCTNĐN tại đơn vị, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc công tác PCTNĐN đối với học sinh.    
          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Thông tin chi tiết liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua đồng chí: Lê Quang Huy, Phòng Chính trị tư tưởng, số điện thoại 0915.871.181) để phối hợp./.
                                                                                                     
Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- VP Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                         (Đã ký)
- Phòng GDĐT các huyện, thị, TP (để t/h);
- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);                                                                                                                                                                 
- Lưu VT, CTTT.                   
                                                                                         
                                                                                          Phạm Thị Hằng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây