Thông báo tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 06/04/2018 08:25
Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 - 2019 thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, ban hành bởi Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; công văn số 3561/UBDN-VX ngày 04 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án tổ chức các kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào THPT năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2018-2019, trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 11 lớp với số lượng học 385 em, gồm các lớp chuyên Toán (2 lớp: 70 học sinh), chuyên Tiếng Anh (2 lớp: 70 học sinh), chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tin học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý mỗi chuyên 1 lớp (35 học sinh).
2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
3. Ngày thi: 08 và 09 tháng 6 năm 2018 (chung cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT DTNT năm học 2018 – 2019).
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
- Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ;
- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, nếu hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở sẽ xem xét, quyết định;
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
5. Hình thức thi, môn thi
- Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.
- Thí sinh thi 4 môn, gồm: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh gọi là các môn không chuyên (tính điểm hệ số 1) và môn chuyên (tính điểm hệ số 2), trong đó các môn không chuyên thi cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT DTNT.  
- Quy định thi môn chuyên như sau:
Lớp Thi môn Lớp Thi môn
Chuyên Toán Toán học Chuyên Văn Ngữ văn
Chuyên Lý Vật lý Chuyên Sử Lịch sử
Chuyên Hóa Hóa học Chuyên Địa Địa lý
Chuyên Sinh Sinh học Chuyên Tiếng Anh Tiếng Anh
Chuyên Tin Toán học    
 
6. Lịch thi
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho TS Giờ bắt đầu làm bài
08/6/2018 Sáng Toán 120 p
hút
7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Ngữ văn 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
09/6/2018 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Môn chuyên (đối với thi vào THPT Lam Sơn) 150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
7.  Đề thi:
- Thành lập Tại Sở GD&ĐT một Hội đồng ra đề thi, HĐ làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để.
- Đề thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT DTNT; trong đề có sự phân hóa để chọn học sinh thi vào chuyên Lam Sơn. Các môn chuyên thi vào THPT chuyên Lam Sơn thi theo đề thi riêng.
8. Tổ chức coi thi và chấm thi:
- Giám đốc Sở quyết định thành lập một Hội đồng coi thi riêng cho học sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn, gồm 3 điểm thi: THPT chuyên Lam Sơn, THCS Trần Mai Ninh, THCS Minh Khai, TP Thanh Hóa.
- Giám đốc Sở quyết định thành lập một Hội đồng chấm thi riêng cho học sinh đăng ký thi vào THPT chuyên Lam Sơn.
9. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu thống nhất, do Sở GD&ĐT quy định);
- Thẻ dự thi có dán ảnh và có dấu giáp lai trên ảnh, trường THCS xác nhận và đóng dấu.
- Bản photo kết quả học tập rèn luyện cả năm các lớp cấp THCS;
- Bản photo giấy khai sinh;
- Bản photo Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp);
- Bản photo giấy chứng nhận Học sinh đạt giải chính thức kỳ thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh (nếu có).
- Bản pho to giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Bản pho to giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở GD&ĐT cấp;
- Hai phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ ngư­ời nhận (địa chỉ của thí sinh hoặc gia đình thí sinh).
Các bản photo không yêu cầu công chứng, khi được vào học yêu cầu học sinh nộp bản photo công chứng hoặc bản chính.
10. Đăng ký dự thi và lệ phí thi
- Học sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn nạp hồ sơ tại trường THPT chuyên Lam Sơn, được đăng ký dự tuyển vào học THPT chuyên Lam Sơn và một nguyện vọng học tại một trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định.
- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, đăng ký thi vào lớp 10 chuyên Lam Sơn thì được đăng ký thêm 2 nguyện vọng (NV) theo thứ tự ưu tiên: NV1 học tại một trường THPT DTNT (DTNT tỉnh hoặc DTNT Ngọc Lặc), NV2 học tại một trường công lập THPT trên địa bàn cư trú theo quy định.
- Trường THPT chuyên Lam Sơn chịu trách nhiệm thu hồ sơ và cập nhật chính xác việc đăng ký NV của thí sinh; tách danh sách và đơn đăng ký NV theo từng trường THPT nộp Sở GD&ĐT; gửi vào hộp thư điện tử từng trường bản danh sách tách theo NV để các trường triển khai công tác tuyển sinh theo quy định.
- Trường THPT chuyên Lam Sơn có trách nhiệm thông báo văn bản tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Thanh Hoá trước ngày thi theo quy định để phụ huynh học sinh được biết kịp thời; thu và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ thí sinh; lập danh sách phòng thi; Bảng ghi tên dự thi.
- Lệ phí thi: Theo quy định của UBND tỉnh.
11. Xét trúng tuyển
            - Giám đốc Sở quyết định thành lập tại tr­ường THPT chuyên Lam Sơn Hội đồng tuyển sinh, gồm:
+  Chủ tịch: Hiệu trư­ởng;
+ Các Phó chủ tịch: Các Phó Hiệu trư­ởng;
+ Thư­ ký: Th­ư ký Hội đồng;
+ Ủy viên: Một số tổ trư­ởng chuyên môn, đại diện các đoàn thể.
- Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và kế hoạch đ­­ược giao. 
- Sau khi có kết quả thi, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức xét tuyển theo quy định. Sau khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh mới tổ chức xét tuyển. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả ba môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) để xét tuyển vào lớp 10 THPT mà thí sinh đó đã đăng ký.
- Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, xét trúng tuyển:
+ Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên + điểm bài thi môn chuyên (tương ứng với lớp chuyên) × 2.
+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn không chuyên đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm trở lên.
           + Xét trúng tuyển: Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; đạt giải cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có giải thi HSG cấp tỉnh cùng môn chuyên đăng ký dự thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có điểm TB môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm TB các môn năm học lớp 9 cao hơn.
12. Lịch công tác thi và tuyển sinh (thay cho giấy triệu tập)
Ngày Nội dung công việc
16/5/2018 Thí sinh liên hệ với trường THPT chuyên Lam Sơn để mua hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể về đăng kỳ thi
21-24/5/2018 - Học sinh nạp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi tại trường THPT chuyên Lam Sơn; nhà trường tiến hành nhập dữ liệu đăng ký thi.
- 23/5: Nhà trường thông báo công khai số thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên, chỉ tiêu được tuyển, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT (trên các phương tiện thông tin và bảng tin nhà trường) và cho những thí sinh cần thay đổi nguyện vọng rút đơn, nạp đơn khác để thay đổi nguyện vọng
- 24/5: Trường chuyên Lam Sơn thống nhất với Phòng Khảo thí & KĐCLGD để xếp phòng thi, hoàn thành việc nhập dữ liệu thi, in danh sách học sinh đăng ký dự thi, kiểm tra, thống kê số thí sinh đăng ký thi, đăng ký nguyện vọng…
- 17 giờ ngày 24/5: chấm dứt việc thu hồ sơ.
- Hoàn tất việc lập danh sách ĐKDT tại trường
25/5/2018 Trường chuyên Lam Sơn nạp về Sở (Phòng Khảo thí & KĐCLGD) đĩa CD dữ liệu, bản danh sách tổng hợp, bản danh sách nguyện vọng và đơn dự thi tách theo trường THPT (học sinh đăng ký tại mục C); đồng thời gửi bản danh sách học sinh đăng ký nguyện vọng về địa chỉ hộp thư theo trường để các đơn vị thực hiện triển khai công tác tuyển sinh theo quy định
 
 
06/6/2018
+ 7 giờ 30: Tại hội trường tầng 3 nhà B Sở GD&ĐT, họp Chủ tịch, phó Chủ tịch phụ trách Điểm thi, phát quyết định thành lập Hội đồng coi thi.
 + Từ 9 giờ 00: Tại tầng 1 nhà B Sở GD&ĐT phát đề thi. Các HĐ đi nhận đề thi bằng phương tiện ôtô, có công an bảo vệ.
07/6/2018 + 7 giờ 30: Các Điểm thi họp Hội đồng, triển khai học qui chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ làm thi; Kiểm tra hồ sơ thi, cơ sở vật chất, điều kiện làm thi của Hội đồng thi.
 + 14h00: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi học quy chế, nhận phòng thi.
08-09/6/2018 Thi theo lịch
10-13/6/2018 Làm phách, chấm thi
14/6/2018 Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Lam Sơn xét trúng tuyển
 
 
 
15/6/2018
- Trường THPT chuyên Lam Sơn duyệt kết quả trúng tuyển tại Sở (gồm Biên bản làm việc của Hội đồng truyển sinh, bảng điểm, 03 tập Danh sách học sinh trúng tuyển) và thông báo kết quả trúng tuyển cho học sinh.
- Những học sinh không trúng tuyển vào chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT gửi dữ liệu điểm thi về các trường THPT học sinh đã đăng ký để xét tuyển theo quy định
- Sở cấp Phiếu báo kết quả thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) để những học sinh không trúng tuyển chuyên Lam Sơn xét tuyển tại các trường THPT đã đăng ký
10 – 13/7/2018 Trường THPT chuyên Lam Sơn nhận đơn Phúc khảo bài thi, nạp Danh sách phúc khảo (theo mẫu) về Sở.
Giám đốc Sở yêu cầu trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trư­ờng THPT tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trên. Các vấn đề chưa rõ liên hệ với Sở GD&ĐT qua Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để được giải đáp./.
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây