Công văn hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú (THPT DTNT) năm học 2018 - 2019

Chủ nhật - 08/04/2018 16:31
Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú (THPT DTNT) năm học 2018 - 2019 như sau:
       UBND TỈNH THANH HOÁ
       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 667/SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2018 - 2019
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 05  tháng 4 năm 2018
 
                 Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT), ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ GD&ĐT; công văn số 3561/UBDN-VX ngày 04 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án tổ chức các kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú (THPT DTNT) năm học 2018 - 2019 như sau:
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP VÀ LỚP 10 THPT DTNT
1. Phương thức tuyển sinh
Thi tuyển.
2. Ngày thi, môn thi, hình thức thi, đề thi
a) Ngày thi: ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2018.
b) Môn  thi: Học sinh thi 3 môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) và môn Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1).
c) Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận.
d) Đề thi: Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 9. Đề thi in tới từng thí sinh.
3. Lịch thi
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho TS Giờ bắt đầu làm bài
8/6/2018 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Ngữ văn 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
9/6/2018 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
a) Thi vào lớp 10 THPT
- Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ;
- Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS.
            b) Thi vào lớp 10 THPT DTNT
- Học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
- Học sinh người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú ở vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc được UBND tỉnh quy định.
- Trường THPT DTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành;
- Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ;
- Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS.
5. Đăng ký dự thi
a) Thi vào lớp 10 THPT
Học sinh được đăng ký và dự thi tại một trường THPT công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (lưu ý: học sinh chọn trường phù hợp với khu vực địa lý theo hướng dẫn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và phù hợp với học lực của mình).
- Thí sinh thi và tuyển thẳng vào lớp 10 THPT: Nộp hồ sơ tại trường THPT công lập nơi thí sinh đăng ký thi và tuyển thẳng.
b) Thi vào lớp 10 THPT DTNT
Học sinh có nguyện vọng học tại một trong hai trường THPT DTNT Tỉnh, THPT DTNT Ngọc Lặc thì trong đơn dự thi được đăng ký 2 nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào học một trong hai trường THPT DTNT nói trên, nguyện vọng 2 vào một trường THPT công lập theo địa bàn cư trú.
Học sinh nạp hồ sơ tại phòng GD&ĐT hoặc trường THPT DTNT nơi đăng ký thi và dự thi tại trường THPT trung tâm (trường số 1) của huyện, được xếp phòng thi riêng. Mỗi trường THPT DTNT tập hợp toàn bộ hồ sơ thí sinh dự thi vào trường, lập danh sách thí sinh từng huyện và gửi về trường THPT trung tâm (trường số 1) của mỗi huyện; đồng thời lập danh sách nguyện vọng 2 của học sinh gửi về từng trường học sinh đăng ký. Trường THPT trung tâm mỗi huyện có trách nhiệm bố trí cho số thí sinh đăng ký thi vào trường THPT DTNT thi theo quy định.
- Thí sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT DTNT: Nộp hồ sơ tại trường THPT DTNT nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.
Lưu ý: Các đơn vị thu nhận hồ sơ dự thi phải kiểm tra đối chiếu các giấy tờ của thí sinh (Giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, hồ sơ ưu tiên, ...) đảm bảo thống nhất ngày tháng năm sinh, họ, tên, tên đệm, tên lót, nơi sinh. Sở GD&ĐT không chịu trách nhiệm sửa chữa những sai sót các thông tin nói trên khi duyệt kết quả thi và cấp các loại giấy tờ có liên quan trong kỳ thi tuyển sinh cho thí sinh.
            6. Đối tượng tuyển thẳng
            a) Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (chỉ áp dụng với những học sinh chính thức đã được Sở GD&ĐT phê duyệt);
- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (Thanh Hóa không có 9 dân tộc này);
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.
b) Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT DTNT
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Thanh Hóa không có 9 dân tộc này);
- Học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc được UBND tỉnh quy định, đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.
7. Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích
            a)  Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên
Sở GD&ĐT quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên cụ thể như sau:
- Nhóm đối tượng 1: cộng 3,0 điểm (gồm: con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”).
- Nhóm đối tượng 2: cộng 2,0 điểm (gồm: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”).
- Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm (gồm: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).
            b) Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích
Học sinh được cấp Giấy chứng nhận nghề PT do Sở GD&ĐT tổ chức, cụ thể:
- Loại giỏi: cộng 1,5 điểm.
- Loại khá: cộng 1,0 điểm.
- Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
            8. Hồ sơ dự thi
a) Thi vào lớp 10 THPT
- Đơn xin dự thi vào lớp 10 THPT (theo mẫu Sở quy định);
- Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS  xác nhận);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (cấp Huyện) cấp (nếu có);
- Giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở GD&ĐT cấp;
Những người tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi.
b) Thi vào lớp 10 THPT DTNT
- Đơn xin dự thi vào lớp 10 THPT DTNT (theo mẫu Sở quy định);
- Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS  xác nhận);
- Học bạ THCS;
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (cấp Huyện) cấp (nếu có);
- Giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở GD&ĐT cấp;
- Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);
Những người tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi.
9. Hồ sơ tuyển thẳng
            a) Đối với vào lớp 10 THPT
- Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (theo mẫu Sở quy định);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
- Hồ sơ học sinh khuyết tật (nếu có);
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (nếu có).
b) Đối với vào lớp 10 THPT DTNT
- Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT DTNT (theo mẫu Sở quy định);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
- Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (nếu có).
10. Tổ chức thi
            a) Thành lập Hội đồng thi
- Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập tại mỗi trường THPT công lập một số Hội đồng thi (HĐT). Mỗi HĐT không quá 25 phòng thi, mỗi phòng thi không quá 24 học sinh.
- Thành phần HĐT gồm: 1 Chủ tịch (đến từ ĐV khác), 2 phó Chủ tịch, 2 Thư ký; trong đó 01 Phó chủ tịch, 01 Thư ký là của trường sở tại.
+ Chủ tịch (CT) là Hiệu trưởng (HT) trường THPT, trường hợp HT có lý do đặc biệt muốn nghỉ, phải báo cáo Sở để cử Phó hiệu trưởng (PHT) thay;
+ Phó chủ tịch (PCT) và Thư ký (TK) là PHT, TK Hội đồng hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường THPT (TK HĐT là người khác chuyên môn với môn có thi).
+ Cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS): Trong 1 phòng thi có 2 CBCT, từ 3 đến 4 phòng thi bố trí 1 CBGS (tùy địa hình và an ninh cụ thể của mỗi điểm thi). CBCT, CBGS là giáo viên trường THPT hoặc trường THCS (không có học sinh trong vùng tuyển sinh của HĐT) do đơn vị phối hợp với phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố điều động; là những người không có con, em ruột; con, em ruột của vợ hoặc chồng, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự thi và không trong thời gian bị kỷ luật về thi; không điều động giáo viên dạy môn thi làm CBCT, CBGS.
            b) Mã của HĐT và cách ghép số báo danh
- Sở quy định mã các HĐT của các trường THPT tại phụ lục kèm theo công văn này. Nếu số HĐT ít hơn số mã do Sở quy định thì bỏ đi những mã phía sau trong bảng mã của Sở.
- Ghép số báo danh (SBD) cho thí sinh thực hiện theo quy định sau:
+ Những HĐT có thí sinh dự thi vào trường THPT DTNT  thì xếp riêng số thí sinh này vào các phòng thi cuối cùng theo thứ tự  A,B,C...
+ SBD của thí sinh là một số gồm 06 chữ số, trong đó ba chữ số đầu là mã HĐT, ba chữ số sau là thứ tự của thí sinh từ số 001đến thí sinh cuối cùng của mỗi hội đồng. Ví dụ: Trường THPT Đào Duy Từ: Mã số của trường là 01, HĐT Đào Duy Từ A có mã số là 011 và có 340 thí sinh thì các SBD của HĐT đó là: 011001, 011002, 011003,......011340.
            c) Tổ chức coi thi
- Trước khi thi, Chủ tịch HĐT phải hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên nghiệp vụ làm thi, học quy chế thi tuyển sinh, tích cực phòng ngừa và ngăn chặn tiêu cực trong thi cử. Niêm yết danh sách và nội quy phòng thi tại Bảng tin chung và từng phòng thi;
-  Phân công và tổ chức bốc thăm coi thi:
+ Trước giờ phát đề thi 30 phút, CT HĐT phân CBCT thành 3 nhóm: CBCT1, CBCT2 và CBGS;
+ CT HĐT đếm công khai số thăm của từng nhóm, đảo nhiều lần số thăm đó trước toàn thể hội đồng. Tổ chức cho CBCT2 và CBGS bốc thăm ngẫu nhiên để nhận phòng thi. CBCT2 và CBGS lên phòng thi, đánh SBD, đối chiếu với thẻ dự thi để kiểm tra gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh học nội quy, quy chế và hướng dẫn thí sinh ký vào 3 Bảng ghi tên, ghi điểm (lưu ý nhắc thí sinh kiểm tra thông tin ghi trong bảng ghi tên, ghi điểm. Nếu có sai sót gì về ngày tháng năm sinh, nơi sinh…thì yêu cầu trường sửa chữa trực tiếp vào bảng ghi tên ghi điểm; sau đó trường làm văn bản thống kê báo cáo xin sửa chữa về Sở;
+ Trước giờ phát đề thi 20 phút: CT HĐT tổ chức cho CBCT1 bốc thăm ngẫu nhiên tương tự  như trên để nhận phòng thi. CT làm thủ tục mở bì đựng đề thi của buổi thi theo quy định, sau đó giao bì đề phòng thi cho CBCT1 tại phòng hội đồng. CBCT1 nhận bì đề thi, ký nhận vào biên bản của CT HĐT và lên phòng thi cùng CBCT2 tiếp tục hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ coi thi trên phòng thi.
Lưu ý:
Nếu việc bốc thăm các buổi thi tiếp theo xảy ra trường hợp CBCT gặp lại phòng thi đã coi thì Chủ tịch cho CBCT đó bốc lại thăm khác.
Chủ tịch HĐT quy định cách đánh SBD trước khi CBCT lên phòng thi, đảm bảo nguyên tắc các buổi thi khác nhau bố trí cách ngồi khác nhau.
- Thu bài thi:
+ Hết giờ làm bài, CBCT yêu cầu thí sinh dừng bút chấm dứt việc làm bài thi và giữ trật tự. CBCT2 bao quát phòng thi, CBCT1 lần lượt gọi thí sinh lên nộp bài, kiểm tra SBD của thí sinh, chữ kí của hai CBCT trên tờ giấy thi, yêu cầu thí sinh ghi đúng số tờ giấy thi đã nộp, ký vào phiếu thu bài thi (2 bản), kiểm tra đủ chữ kí của thí sinh trong 3 Bảng ghi tên, ghi điểm. Chỉ khi kiểm đủ số bài, số tờ thực tế và khớp với số bài, số tờ ghi trong phiếu thu bài mới cho thí sinh ra khỏi phòng thi;
+ Trong mỗi phòng thi, bài thi được thu thành tập xếp lần lượt theo thứ tự SBD nhỏ xếp ngoài, SBD lớn xếp vào trong. Trong một bài thi, tờ 1 xếp ngoài tờ 2 (nếu có) xếp trong;
+ Phiếu thu bài thi: 1 bản bỏ vào túi niêm phong cùng bài thi của phòng thi, 1 bản (ghim theo môn) nộp cùng bảng ghi tên, ghi điểm và hồ sơ thi khác về Sở;
+ Bài thi của những thí sinh vi phạm quy chế bị kỷ luật ở mức hủy kết quả bài thi phải được thu lại, niêm phong riêng và đính kèm biên bản xử lý kỷ luật. CT HĐT lưu tại trường các tang vật vi phạm có ghi rõ họ tên và SBD của thí sinh. Nếu tang vật là máy tính, điện thoại di động thì lập biên bản trả lại sau giờ thi (có biên bản trả lại, xác nhận của công an bảo vệ thi, của thí sinh, lưu biên bản tại trường).
            d) Niêm phong bài thi và hồ sơ thi
- Chủ tịch HĐT (hoặc PCT được CT ủy quyền thu bài) trực tiếp kiểm tra, ký vào phiếu thu bài thi và niêm phong túi bài thi cùng hai CBCT1, CBCT2;
- Ngay khi xong việc thu bài từng phòng thi, các túi bài phải được xếp theo thứ tự phòng thi (nhỏ dưới, lớn trên), buộc chặt, đóng gói và niêm phong (theo mẫu) trước toàn thể hội đồng, có chữ ký niêm phong của CT, TK và 2 đại diện CBCT;
- Niêm phong gói bài thi môn thứ 3 xong, Chủ tịch HĐT buộc chặt 3 gói bài thi của 3 môn, kèm theo 1 bộ Bảng ghi tên ghi điểm, đóng thành gói số 1 và niêm phong (trên tờ niêm phong chỉ ghi duy nhất Mã HĐT, không dùng dấu nhà trường để niêm phong);
- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thi: đủ chữ ký của Chủ tịch HĐT, dấu trong các danh sách, biên bản (dấu của HĐT là dấu của trường nơi đặt điểm thi) sau đó đóng gói và niêm phong thành 2 gói (gói số 2, gói số 3) như sau:
            + Gói số 2 gồm: 1 bộ Bảng ghi tên ghi điểm, Phiếu thu bài thi (mỗi môn 1 túi), Biên bản tổng hợp của HĐT, các biên bản bất thường, biên bản vi phạm quy chế thi và các bài vi phạm quy chế bị hủy kết quả bài thi, bảng thống kê sai sót xin sửa chữa (nếu có), mỗi loại bỏ riêng 1 túi, bên ngoài gói số 2 ghi rõ tên chủng loại;
+ Gói số 3 gồm: Đề thừa, hoặc đề hư hỏng.
Lưu ý:
+ Tất cả các nhãn niêm phong theo mẫu quy định mua tại xưởng in, Sở GD&ĐT.
+ Mỗi HĐT giao cho HT trường sở tại lưu tại trường các hồ sơ sau (để theo dõi): 1 bộ Bảng ghi tên ghi điểm; Danh sách thí sinh vắng thi, vi phạm quy chế và tang vật vi phạm (nếu có), tập biên bản ghi chép trình tự công việc tổ chức thi.
+ Các vấn đề không nêu tại văn bản này, thực hiện như quy chế thi tuyển sinh và quy chế thi THPT quốc gia hiện hành của Bộ GD&ĐT.
            11. Làm phách bài thi
- Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập tại mỗi huyện, thị, thành phố 01 đến 2 HĐ làm phách bài thi (có danh sách kèm theo), thành phần HĐ gồm:
+ Chủ tịch: là HT trường THPT nơi đặt HĐ làm phách;
+ PCT (1 đến 2 người): là HT hoặc PHT trường THPT (không cùng trường với Chủ tịch);
+ Thư ký (1 đến 3 người): Là PHT hoặc TK Hội đồng trường THPT;
+ Các thành viên: TK Hội đồng, một số Tổ trưởng bộ môn, giáo viên có nghiệp vụ tốt; số lượng đảm bảo để việc làm phách hoàn thành trong 01 ngày (người dạy môn có thi không tham gia làm phách).
- Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn làm phách bài thi riêng.
            12. Chấm thi
- Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập tại mỗi huyện, thị, thành phố một số HĐ chấm thi (có danh sách kèm theo), thành phần HĐ gồm:
+ Chủ tịch: là HT trường THPT nơi đặt HĐ chấm;
+ PCT (1 đến 2 người): là HT, PHT trường THPT khác;
+ 3 Thư ký: là PHT hoặc TK Hội đồng trường THPT;
+ 3 Tổ trưởng: là Tổ trưởng hoặc giáo viên giỏi các môn thi của trường THPT;
+ Cán bộ chấm thi (CBChT): là giáo viên các môn thi của các trường THPT, có chuyên môn, nghiệp vụ tốt; số lượng đảm bảo để hoàn thành việc chấm thi trong thời gian quy định.
- Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chấm thi riêng.
- Lưu ý:
Các trường THPT thuộc các huyện miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Như xuân ... nếu xét thấy khó khăn trong việc làm phách, chấm thi thì báo cáo Sở xem xét giải quyết.
Hiệu trưởng trường THPT nơi đặt HĐ làm phách, chấm thi có trách nhiệm phối hợp với các trường trong HĐ làm phách và chấm thi để chọn cử PCT, TK, tổ trưởng, cán bộ làm phách và CBChT. Đối với các trường không đặt HĐ chấm thi và HĐ làm phách bài thi, HT có trách nhiệm lập danh sách cử người làm phách và chấm thi đúng thành phần, gửi danh sách cho HT trường đặt địa điểm làm phách, chấm thi để kịp lập danh sách toàn bộ HĐ gửi về Sở theo lịch công tác thi.
HT các trường THPT có trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn quy chế, nghiệp vụ làm phách, chấm thi cho cán bộ giáo viên của trường mình, ý thức kỷ luật trong chấm thi, tuân thủ quy trình chấm hai vòng độc lập. Nếu có cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi, HT cùng chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT.
            13. Tổ chức xét tuyển
            a) Hội đồng tuyển sinh
Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập tại mỗi trường THPT công lập và THPT DTNT một HĐ tuyển sinh, HĐ có nhiệm vụ tổ chức xét tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và kế hoạch được giao. Thành phần HĐ gồm:
- Chủ tịch: là HT trường THPT;
- Phó chủ tịch: là các PHT nhà trường;
- Thư ký: là TK HĐ nhà trường;
- Uỷ viên: Một số tổ trưởng bộ môn, đại diện các đoàn thể trong nhà trường.
b) Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả tuyển thẳng bằng văn bản cho học sinh chậm nhất trước ngày HĐT chốt nạp hồ sơ 1 ngày.
c) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển (ĐXT): là tổng điểm các bài thi (đã nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường, dự  thi đủ 3 môn, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào bị điểm 0.
Sau khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập và THPT DTNT trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển theo quy định. Trường THPT chuyên Lam Sơn có trách nhiệm gửi kết quả thi (gửi bản mềm qua hộp thư điện tử) của những thí sinh dự thi tại trường Lam Sơn nhưng không trúng tuyển đến trường THPT công lập mà thí sinh có nguyện vọng học tại trường để làm căn cứ xét tuyển (những học sinh này sẽ nạp bổ sung hồ sơ theo quy định cho trường THPT sau khi đã trúng tuyển).
d) Xét tuyển
* Đối với các trường THPT công lập
- Sau khi có kết quả chấm thi, Hiệu trưởng các trường THPT phôtô bảng điểm để thông báo công khai cho thí sinh.
- Căn cứ vào kết quả thi, kế hoạch được giao và quy chế tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của trường xác định điểm chuẩn tuyển sinh. Điểm chuẩn phải được báo cáo Sở, được công bố công khai bằng văn bản tại bảng tin nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương theo quy định lịch công tác thi tuyển sinh.
- Lập danh sách thí sinh trúng tuyển: Lấy thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao (đã trừ số chỉ tiêu học sinh được tuyển thẳng theo Quy chế). Nếu chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh cùng có ĐXT bằng nhau thì xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau: xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; tổng điểm trung bình môn Ngữ văn và môn Toán năm học lớp 9.
Không đ­­ưa vào danh sách xét tuyển những thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn, THPT DTNT Tỉnh, THPT DTNT Ngọc Lặc (những thí sinh này sau khi nhập học nếu có nguyện vọng chuyển trường sẽ đ­­ược xem xét cụ thể).
* Đối với trường THPT DTNT tỉnh, THPT DTNT Ngọc Lặc
Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào kết quả thi của những thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường (kết quả thi do các trường THPT nơi thí sinh dự thi gửi đến), căn cứ quy chế và kế hoạch được giao để tuyển:
- Tuyển 50% kế hoạch đ­­ược giao: Những thí sinh có đủ điều kiện và lấy điểm từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Tuyển 50% kế hoạch đ­­ược giao: Những thí sinh có đủ điều kiện, ư­­­u tiên theo vùng, miền, dân tộc.
            14. Kinh phí thi
Theo quy định của UBND tỉnh.
            II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NGOÀI CÔNG LẬP
Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển (thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1272/SGD&ĐT-QLT&ĐGCLGD ngày 20/7/2012 của Sở GD&ĐT).
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10 tháng 8 năm 2018.
III. LỊCH CÔNG TÁC THI VÀ TUYỂN SINH
Thay cho giấy triệu tập.
Ngày Nội dung công việc
Trước ngày 13/4/2018 Các đơn vị báo cáo số liệu CB-GV làm nhiệm vụ coi thi vào lớp 10  (theo Mẫu 1) 
 
 
25/5/2018
- Các đơn vị nhận kế hoạch điều động coi thi Sở gửi qua hộp thư; căn cứ vào bảng điều động, các đơn vị lập danh sách CB-GV tham gia coi thi (theo Mẫu 3) gửi cho các Hội đồng thi;
- Các HĐT dự kiến số phòng thi để có phương án xin tăng cường giám thị từ Phòng GD&ĐT.
 
 
26-29/5/2018
- Từ 26/5 các trường THPT công lập, Trường THPT DTNT thu hồ sơ đăng ký dự thi, tuyển thẳng của học sinh.
- Ngày 28/5: Các trường thông báo công khai tổng số thí sinh đã đăng kí dự thi tính đến thời điểm hiện tại, số học sinh tuyển thẳng, chỉ tiêu được tuyển trên các phương tiện thông tin của huyện, thị xã, thành phố và bảng tin của trường. Những HS cần thay đổi nguyện vọng thì rút hồ sơ và ĐKDT tại trường khác.
- 17h00 ngày 29/5: Chấm dứt việc thu hồ sơ.
- Hoàn tất việc lập danh sách ĐKDT tại trường.
 
 
 
 
 
30-31/5/2018
- Các đơn vị báo cáo Sở số lượng phòng thi của đơn vị mình (Mẫu 2) qua Email tannm.ktdg@thanhhoa.edu.vn trước 12 giờ ngày 30/5.
- Các HĐT hoàn thành việc lập danh sách CB-GV tham gia coi thi từ các Đoàn gửi đến (kể cả của ĐV mình)- theo Mẫu 4.
* Các trường THPT công lập nộp Hồ sơ và Lệ phí TS về Sở (Đ/C Nguyễn Minh Tân - CV phòng KT-KĐCLGD), gồm:
- Đăng ký số học sinh dự thi (mẫu 2);
- Danh sách Hội đồng coi thi đầy đủ tại đơn vị mình (Mẫu 4);
- Danh sách Hội đồng tuyển sinh (mẫu 7).
* Hiệu trưởng  trường THPT nơi đặt Hội đồng làm phách và Hội đồng chấm thi có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng các trường trong HĐ làm phách và HĐ chấm thi (nếu thiếu đề nghị phòng GDĐT địa phương) để lập các danh sách gửi về Sở (Đ/C Nguyễn Minh Tân - CV phòng KT-KĐCLGD):
- Danh sách lãnh đạo, giáo viên của toàn bộ hội đồng làm phách bài thi (Mẫu 5);
- Danh sách lãnh đạo, giáo viên của toàn bộ hội đồng chấm thi (Mẫu 6);
*  Đĩa CD dữ liệu ĐKDT vào lớp 10 THPT nạp Đ/C Âu Anh Tuấn CV phòng KT-KĐCLGD.
Yêu cầu: Hồ sơ làm đúng mẫu (Sở không thu hồ sơ làm sai mẫu) và nạp đúng ngày quy định (Chiều 30/5: HĐT các huyện miền núi, sáng 31/5 HĐT các huyện miền xuôi).
 
 
06/6/2017
+ 7h30: Tại hội trường tầng 3 nhà B Sở GD&ĐT, Họp Chủ tịch các HĐ coi thi, phát quyết định thành lập Hội đồng coi thi.
+ 9h00: Tại tầng 1 nhà B Sở GD&ĐT, phát đề thi. Các HĐ đi nhận đề thi bằng phương tiện ôtô, có công an bảo vệ.
+ 15h00: Tại HĐ coi thi, họp lãnh đạo Hội đồng.
 
07/6/2018
+ 7h30: Họp toàn thể Hội đồng coi thi, học qui chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ làm thi; Kiểm tra hồ sơ thi, cơ sở vật chất, điều kiện làm thi của Hội đồng thi.
 + 14h00: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi học quy chế, nhận phòng thi.
08/6/2018 Thi theo lịch của Sở.
 
 
09/6/2018
+ Sáng: Thi theo lịch của Sở.
+ Chiều: 14 giờ các trường THPT nộp bài thi, hồ sơ thi về phòng KT&KĐCLGD Sở (Quy định tại mục 8.e).
+ 16 giờ Hiệu trưởng các trường THPT đặt HĐ làm phách nhận Quyết định hội đồng làm phách, bài thi để làm phách,..
10/6/2018 7h30: Họp toàn thể Hội đồng làm phách, tiến hành làm phách bài thi.
 
 
11/6/2018
+ 7h30: Chủ tịch HĐ làm phách nạp về Sở (Phòng KT&KĐCLGD) toàn bộ bài thi đã rọc phách, đầu phách, các hồ sơ của HĐ coi thi, BB bất thường khi làm phách.
+ 10h00: Chủ tịch Hội đồng chấm thi nhận Quyết định hội đồng chấm thi, bài thi đã rọc phách, đầu mã phách, hồ sơ coi thi và hồ sơ làm phách.
+ 13h 30:  Học Quy chế chấm thi, đáp án biểu chấm.
12 - 13/6/2018 Chấm thi vào lớp 10 THPT.
 
 
14/6/2018
Từ 7 giờ 30: Hồi phách lên điểm;
Từ 14 giờ: Chủ tịch Hội đồng chấm  nộp về Sở:
- Bảng ghi tên ghi điểm;
- Toàn bộ hồ sơ thi, bài thi.
 
 
 
15 -18 /6/2018
- Sở GD&ĐT gửi dữ liệu điểm thi (của học sinh không trúng tuyển chuyên Lam Sơn) về các trường THPT học sinh đã đăng ký nguyện vọng để xét tuyển theo quy định.
- Các trường THPT công lập Xét trúng tuyển công bố điểm chuẩn trúng tuyển (chậm nhất 18/6).
- Gửi Báo cáo tuyển sinh (theo mẫu bên dưới) để Sở tổng hợp (gửi vào địa chỉ hộp thư: tannm.ktdg@thanhhoa.edu.vn)
10-12/7/2018  Trường THPT: Nhận đơn xin phúc khảo, khiếu nại bài thi.
 
13/7/2018
Các trường THPT nộp về Sở (Đ/C Nguyễn Minh Tân - CV phòng KT-KĐCLGD): đơn phúc khảo, khiếu nại điểm bài thi và danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, khiếu nại điểm bài thi (theo mẫu PK 1,2).
Lưu ý: Đối với Danh sách PK, nhà trường nạp bản dấu đỏ trực tiếp, đồng thời gửi bản điện tử qua Email: tannm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
 
 
 
 
 
17-25/7/2018
 
 
 
- Các trường THPT công lập duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10  theo lịch sau:
+ Ngày 17/7: các trường thuộc huyện: Quảng Xương, Thọ Xuân, Đông Sơn, Triệu Sơn, Hà Trung, TP Thanh Hóa;
+ Ngày 18/7: các trường thuộc huyện: Nông Cống, Hậu Lộc, Bỉm Sơn, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Nga Sơn;
+ Ngày 19/7:  các trường thuộc huyện Thạch Thành, Như Thanh, Ngọc Lặc, Thường Xuân,  Sầm Sơn, Yên Định;
+ Ngày 20/7: các trường thuộc huyện Quan Hóa, Tĩnh Gia, Mường Lát, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Quan Sơn.
- Từ ngày 24 – 25/7: duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT cho các trường ngoài công lập.
- Hồ sơ duyệt gồm:
+ Quyết định thành lập Hội đồng TS,
+ Biên bản hội đồng TS;
+ 3 bản Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT (xếp thứ tự điểm thấp dần, theo mẫu).
Yêu cầu các trường chuẩn bị  đủ hồ sơ trên và thực hiện đúng lịch.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- UBND tỉnh, ban tuyên giáo Tỉnh ủy (để BC);
- Ban giám đốc Sở (để chỉ đạo);                                    
- Trực CĐ ngành (để phối hợp);
- Các phòng ban cơ quan sở  (để phối hợp);
- Lưu VT, KT&KĐCL
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thị Hằng
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây