Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ vào nguyện vọng của HS đăng ký môn học tự chọn; căn cứ vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả học ở THCS (giải tỉnh, huyện và điểm TBM học lớp 9). Trường THPT Yên Định 1 phân HS về các lớp sau. Lưu ý: HS đã phân lớp không được tự ý chuyển lớp học

Xem tiếp...

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Thứ hai - 13/06/2022 10:59
- Thí sinh có phòng thi từ phòng 1 đến phòng 24 thi tại Hội đồng THPT Yên Định 1A (Cơ sở 1 tại trường THPT Yên Định 1)
- Thí sinh có phòng thi từ phòng 25 đến phòng 37 thi tại Hội đồng thi THPT Yên Định 1B (Cơ sở 2 tại trường THPT Trần Ân Chiêm cũ)
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
Trường THCS Phòng Họ và tên Ngày sinh Nguyện vọng 2 Nơi sinh
Yên Ninh 03 Lê Thị Quỳnh Anh 04/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 04 Lê Trọng Việt Anh 22/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 04 Trịnh Tuyết Chinh 10/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 05 Trịnh Minh Cường 27/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 07 Bùi Văn Duy 29/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 07 Trịnh Đình Đại 18/10/2006 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 07 Trần Văn Đại 30/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 07 Trịnh Bá Quốc Đạt 02/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 14 Nguyễn Thị Hương 19/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 18 Trịnh Thùy Linh 09/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 22 Trịnh Bá Ngọc 15/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 23 Vũ Lâm Nhật 06/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 28 Nguyễn Phạm Hoài Thanh 14/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 28 Quách Công Thành 14/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh 35 Nguyễn Quang Tuyển 18/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Ninh   15      
Định Bình 01 Lê Thế An 21/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 02 Thiều Thị Hồng Anh 05/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 02 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 02 Trịnh Nguyễn Quang Anh 17/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 04 Hoàng Gia Bảo 04/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 06 Hoàng Ngọc Dương 19/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 06 Đỗ Tùng Dương 07/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 08 Hoàng Quốc Đạt 22/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 08 Nguyễn Tiến Đạt 06/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 08 Nguyễn Văn Đạt 03/04/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 08 Khương Hải Đăng 27/09/2007 THPT Lê Lai Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 08 Lê Anh Đức 09/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 10 Ngô Thị Hải 15/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 10 Nguyễn Thị Hải 06/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 10 Vũ Thị Ngọc Hà 31/12/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 11 Lê Huy Hiếu 15/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 12 Nguyễn Xuân Hiếu 10/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 12 Lê Nhật Hoàng 27/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 13 Khương Thị Ánh Hồng 06/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 13 Dương Văn Huấn 03/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 14 Vũ Thị Huệ 02/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 14 Luyện Mạnh Hùng 01/10/2006 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 15 Phạm Lê Khánh Huyền 11/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 15 Hoàng Thị Huyền 21/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 16 Thiều Quốc Khánh 19/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 16 Trịnh Đăng Lâm 21/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 16 Cao Thanh Lâm 21/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 17 Nguyễn Mai Linh 16/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 17 Phạm Mạnh Linh 22/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 18 Lê Thị Thuỳ Linh 16/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 18 Trịnh Hồng Loan 05/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 19 Lê Văn Luyến 13/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 19 Trịnh Nguyễn Vân Ly 03/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 19 Trịnh Bông Mai 27/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 21 Hứa Thị Diễm My 12/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 21 Lê Huy Nam 08/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 22 Nguyễn Thu Ngân 11/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 22 Nguyễn Thị Bích Ngọc 07/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 23 Trần Thị Ngọc 24/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 24 Lê Thị Yến Nhi 22/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 24 Trịnh Thị Yến Nhi 02/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 24 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 26 Nguyễn Thị Phượng 10/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 26 Ngô Ngọc Quang 01/11/2007 THPT Hàm Rồng Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 28 Nguyễn Tấn Tài 05/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 30 Trịnh Thị Ngọc Thiện 03/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 30 Phạm Anh Thư 04/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 31 Phạm Hoài Thương 05/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 31 Nguyễn Anh Tiến 19/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 32 Nguyễn Thị Hà Trang 16/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 32 Lê Thị Trang 01/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 32 Nguyễn Thị Trang 01/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 33 Hoàng Thị Trinh 20/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 33 Trịnh Đình Trọng 15/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 34 Phạm Anh Tuấn 15/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 34 Ngô Minh Tuấn 06/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 34 Nguyễn Minh Tuấn 25/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 35 Phạm Thanh Tùng 14/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 36 Lê Hồng Vinh 29/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 36 Phạm Quang Vinh 08/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 37 Lữ Yến Vy 20/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 37 Hoàng Thị Hải Yến 20/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình 37 Trịnh Thị Hải Yến 28/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Bình   63      
Định Công 05 Ngô Văn Cường 04/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Định Công 19 Nguyễn Khánh Ly 14/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Công   2      
Định Hải 01 Trịnh Khánh An 04/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 03 Lê Tuấn Anh 20/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 03 Nguyễn Thị Vân Anh 14/11/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Định Hải 03 Nguyễn Thị Vân Anh 18/12/2007 THPT Tống Duy Tân Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Định Hải 04 Trịnh Hồng Ánh 08/09/2007 THPT Tống Duy Tân Bảo Lâm, Lâm Đồng
Định Hải 04 Lê Hải Chi 19/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 05 Bùi Thị Phương Dung 19/11/2007 THPT Tống Duy Tân Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Định Hải 05 Nguyễn Thị Dung 06/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 06 Vũ Minh Dũng 08/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 13 Lê Trung Hòa 27/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 13 Lê Thị Xuân Hồng 25/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 13 Nguyễn Thị Kim Huệ 17/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 15 Đỗ Quang Huy 01/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 15 Trịnh Văn Huy 21/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 15 Trương Ngọc Huyền 03/06/2006 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 15 Nguyễn Thị Huyền 08/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 16 Trịnh Thị Mai Lan 09/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 17 Lê Khánh Linh 26/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 18 Trịnh Thị Ngọc Linh 09/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 18 Trịnh Thị Thùy Linh 21/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 19 Trịnh Thị Mai Ly 13/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 19 Trịnh Thị Mai Ly 18/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 20 Phạm Ngọc Mạnh 22/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 21 Nguyễn Thị Trà My 23/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 21 Nguyễn Thị Tú Nga 04/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 23 Phạm Kỷ Nguyên 10/10/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Hồ Chí Minh
Định Hải 23 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 16/07/2007 THPT Tống Duy Tân Cưmgar, Đắk Lắk
Định Hải 24 Lê Quỳnh Như 18/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 25 Bùi Bích Phương 27/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/04/2006 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 32 Trịnh Mạnh Toàn 04/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 32 Đào Xuân Toàn 18/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 33 Trịnh Thị Trang 28/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 34 Nguyễn Xuân Trường 21/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 34 Nguyễn Mạnh Tuấn 22/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải 34 Đỗ Hồng Tùng 27/07/2007 THPT Tống Duy Tân Bình Dương
Định Hải 35 Ngô Thị Thanh Tú 29/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hải   37      
Định Hoà 01 Phạm Thái An 10/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 02 Ngô Thị Ngọc Anh 20/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 03 Trịnh Quốc Anh 14/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 03 Ngô Tuấn Anh 06/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 04 Ngô Việt Anh 25/04/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 04 Vũ Việt Anh 02/01/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 04 Nguyễn Bùi Văn Ba 21/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 05 Lê Hoàng Ngọc Chúc 16/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 06 Vũ Tiến Dũng 15/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 07 Trịnh Đức Duy 28/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 07 Nguyễn Văn Đức Duy 05/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 07 Lê Thị Duyên 15/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Định Hoà 08 Trịnh Quốc Đạt 27/11/2006 THPT Yên Định 2 Tp Hồ Chí Minh
Định Hoà 08 Vũ Tiến Đạt 16/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 08 Ngô Minh Điệp 14/12/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 09 Lê Hoàng Giang 19/05/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 10 Hoàng Nguyễn Hải 27/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 10 Trịnh Nhĩ Hào 04/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 10 Lê Thị Hồng Hà 01/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 10 Nguyễn Khánh Hằng 19/02/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 11 Đoàn Thị Thúy Hằng 26/06/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 11 Vũ Thị Thanh Hiền 19/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 Ngô Minh Hiếu 10/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 Lê Ngọc Hiếu 23/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 Hoàng Phạm Ngọc Hiếu 06/12/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 Ngô Thị Hoa 23/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 Ngô Minh Hoàng 08/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 12 Phạm Việt Hoàng 09/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 13 Trịnh Việt Hoàng 20/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 14 Ngô Mạnh Hùng 25/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 15 Lê Thị Khánh Huyền 06/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 16 Trịnh Ngọc Khánh 12/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 16 Vũ Quốc Lập 13/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 17 Vũ Diệu Linh 24/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 17 Nguyễn Ngô Hoàng Linh 31/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 17 Nguyễn Hoàng Linh 30/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 18 Lê Tiến Ngọc Linh 10/06/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 18 Trịnh Cao Phương Linh 01/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 18 Lê Thị Loan 08/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 21 Lê Tuấn Minh 05/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 21 Lê Thị Thúy Nga 05/05/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 22 Phạm Thị Ái Ngân 13/12/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 22 Lê Thị Thảo Ngân 04/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Hòa Bình
Định Hoà 22 Vũ Thị Thảo Ngân 10/09/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 22 Trịnh Thị Hồng Ngọc 10/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 22 Đoàn Thị Minh Ngọc 15/08/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 23 Vũ Văn Ngọc 19/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 23 Ngô Thảo Nguyên 22/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 23 Nguyễn Thị Út Nhàn 20/05/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 23 Ngô Minh Nhi 24/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 24 Hoàng Thị Yến Nhi 27/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 24 Ngô Thị Hồng Nhung 13/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 26 Lê Thị Hồng Phượng 13/09/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 27 Phạm Thị Như Quỳnh 14/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 27 Nguyễn Cao Sơn 06/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 27 Trịnh Văn Sơn 13/08/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 27 Vũ Văn Sự 21/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 28 Lê Mạnh Tân 01/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 28 Ngô Thị Kim Thanh 18/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 28 Lê Thị Phương Thanh 23/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 28 Nguyễn Thị Thanh 07/02/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 29 Vũ Duy Thành 08/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 29 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/10/2007 THPT Yên Định 2 Bình Dương
Định Hoà 29 Ngô Thị Thanh Thảo 02/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 29 Trịnh Thị Thu Thảo 29/01/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Trạm Y Tế Bến Đức
Định Hoà 30 Vũ Thị Anh Thư 02/02/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 31 Vũ Thị Thanh Thúy 01/01/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 31 Vũ Thị Thúy 24/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 32 Vũ Lê Anh Toàn 04/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 32 Lê Thị Quỳnh Trang 13/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 32 Lê Thị Trang 21/01/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 33 Lê Thùy Trang 31/05/2007 THPT Yên Định 2 Tp Hồ Chí Minh
Định Hoà 33 Lê Văn Tráng 03/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 33 Lê Minh Trí 13/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 34 Lê Anh Tuấn 23/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 34 Nguyễn Minh Tuấn 13/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 34 Phạm Đức Tùng 13/06/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 35 Lê Xuân Tùng 30/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 35 Nguyễn Tiến Tú 28/10/2007   Quảng Ninh
Định Hoà 36 Lê Thị Tuyết 13/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 36 Lê Thị Kim Vi 15/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà 37 Nguyễn Thị Kim Xuân 27/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Hoà   82      
Định Hưng 01 Trịnh Hải Anh 20/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 03 Lê Thị Vân Anh 15/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 03 Trương Viết Anh 23/07/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 04 Nguyễn Thị Bình 14/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 04 Trương Văn Bình 05/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 05 Mai Quốc Cường 06/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 06 Bùi Đức Dũng 17/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 08 Trịnh Văn Điệp 03/11/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 09 Trịnh Văn Đức 13/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 10 Trịnh Thị Hà 04/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 11 Lê Thị Hằng 27/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 11 Phạm Thị Thu Hằng 23/10/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 11 Trịnh Thị Thúy Hằng 15/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 11 Hoàng Phạm Thy Hạ 24/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 12 Vũ Huy Hoàng 03/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 13 Trương Thị Hồng 07/07/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 15 Nguyễn Văn Huy 24/10/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 15 Mai Diệu Huyền 17/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 16 Trịnh Thị Lan 26/06/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 Phạm Hoàng Linh 12/04/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 Phạm Huyền Linh 20/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 Bùi Thị Mai Linh 04/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 Trịnh Thị Mai Linh 01/09/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23/03/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 20 Bùi Thị Tuyết Mai 30/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 20 Bùi Khắc Minh 03/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 21 Nguyễn Quang Nam 06/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 21 Nguyễn Thị Hằng Nga 08/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 22 Lê Thị Bảo Ngọc 10/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 22 Lê Thị Thái Ngọc 04/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 23 Trịnh Hữu Trung Nguyên 19/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 24 Lê Yến Nhi 20/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 24 Lê Thị Kim Oanh 18/08/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 25 Phạm Văn Phong 16/04/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 25 Nguyễn Thị Phương 15/02/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 26 Lê Thị Thu Phương 23/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 27 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 29/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 27 Nguyễn Trịnh Bảo Sơn 01/08/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 28 Nguyễn Thị Thanh 18/01/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 29 Nguyễn Thị Thảo 18/01/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 29 Phạm Thị Thảo 02/09/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 31 Trương Văn Thức 26/01/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 31 Mai Thanh Thùy 06/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 31 Trịnh Đình Tiến 06/10/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 32 Trịnh Hữu Tiến 06/12/2007 THPT Tống Duy Tân Dĩ An, Bình Dương
Định Hưng 32 Trịnh Thị Quỳnh Trang 24/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 33 Mai Thùy Trang 23/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 33 Nguyễn Thành Trung 26/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 33 Lê Quang Trường 20/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 34 Hoàng Xuân Trường 01/07/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 35 Nguyễn Anh Tú 02/11/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 36 Trịnh Thành Vinh 30/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 37 Mai Ca Ngọc Xuân 24/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng 37 Bùi Thị Xuân 22/02/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Hưng   54      
Định Liên 01 Trịnh Ngọc An 13/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 01 Nguyễn Thị An 02/10/2007 THPT Yên Định 2 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Định Liên 01 Lê Văn An 29/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 01 Nguyễn Lê Châm Anh 04/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 02 Phạm Kim Anh 17/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 02 Lê Thị Kim Anh 20/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 02 Trịnh Mai Anh 16/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 02 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 02 Nguyễn Phương Anh 17/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 03 Lê Trí Thế Anh 23/11/2007 THPT Lê Hoàn Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 03 Trịnh Khắc Tuấn Anh 28/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 04 Nguyễn Ngọc Ánh 23/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 04 Trịnh Ngọc Ánh 15/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 04 Trịnh Khắc Chiến 13/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 05 Nguyễn Lê Cường 05/02/2007 THPT Yên Định 2 Trạm Y Tế Ngọc Trạo
Định Liên 06 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/12/2007 THPT Tống Duy Tân Bình Long, Bình Phước
Định Liên 06 Lưu Quốc Dũng 23/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 06 Lê Trí Dương 12/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 06 Nguyễn Tùng Dương 06/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 07 Phan Văn Dương 18/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 07 Nguyễn Đức Duy 24/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 07 Nguyễn Trọng Vũ Duy 20/06/2007 THPT Yên Định 2 Hàm Tân, Bình Thuận
Định Liên 08 Trịnh Quốc Đạt 04/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 08 Lưu Thiện Đạt 04/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 08 Lê Tiến Đạt 24/11/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 08 Nguyễn Văn Độ 10/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 09 Trịnh Minh Đức 12/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 09 Lê Cẩm Giang 06/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 09 Lê Trường Giang 29/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 09 Nguyễn Trường Giang 02/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 10 Lưu Minh Hải 11/08/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 10 Lê Thị Hồng Hạnh 18/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 11 Nguyễn Thị Hằng 29/10/2007 THPT Tống Duy Tân Đồng Nai
Định Liên 11 Lê Minh Hiếu 18/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 12 Nguyễn Minh Hiếu 07/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 12 Lưu Thiện Hoàng 03/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 13 Đào Lê Hoàn 02/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 13 Trịnh Thị Thu Hồng 27/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 13 Lê Thị Tuyết Hồng 26/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 14 Trịnh Gia Hưng 27/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 14 Lê Thị Quỳnh Hương 16/09/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 14 Lê Thị Hường 04/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 16 Lê Trung Kiên 29/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 18 Lưu Phương Linh 21/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 18 Nguyễn Tú Linh 22/07/2007 THPT Thạch Thành 4 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 18 Lưu Thị Diệu Loan 22/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 19 Lê Khánh Ly 18/12/2007 THPT Yên Định 2 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Định Liên 20 Trịnh Ngọc Mai 15/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 20 Lê Đức Mạnh 27/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 20 Nguyễn Đức Minh 23/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 20 Lê Thiện Minh 24/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 20 Lê Trí Minh 24/05/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 Trần Xuân Minh 24/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 Lưu Thiện Nam 25/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 21 Trịnh Thị Ngà 25/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 Lê Thị Ngọc 16/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 Nguyễn Thị Ngọc 24/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 Trịnh Minh Nguyệt 25/02/2007 THPT Tống Duy Tân Đồng Nai
Định Liên 23 Lê Thị Nguyệt 01/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 Vũ Long Nhật 24/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 23 Lê Minh Nhật 22/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 24 Ngô Thị Nhung 23/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 24 Lê Quỳnh Như 17/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 24 Lê Thị Oanh 20/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 24 Nguyễn Trâm Oanh 22/11/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Định Liên 25 Trịnh Duy Phong 16/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 25 Nguyễn Thị Lan Phương 14/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 25 Nguyễn Thị Minh Phương 11/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 26 Nguyễn Thu Phương 24/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 26 Nguyễn Duy Quang 27/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 26 Nguyễn Văn Quyến 11/02/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 26 Hà Lưu Quỳnh 24/10/2007 THPT Bá Thước Bá Thước, Thanh Hóa
Định Liên 26 Hà Như Quỳnh 24/10/2007 THPT Bá Thước Bá Thước, Thanh Hóa
Định Liên 26 Lê Như Quỳnh 22/01/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 27 Trương Thị Quỳnh 01/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 28 Lê Thị Tâm 26/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 28 Lê Mạnh Tân 17/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 28 Vũ Văn Thái 25/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 28 Lê Văn Thanh 27/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 29 Lê Thị Thảo 07/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 30 Trịnh Ngọc Thiện 22/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 31 Trần Nguyệt Thương 31/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 33 Lê Kiều Trinh 29/09/2007 THPT Tống Duy Tân Đồng Nai
Định Liên 34 Lê Anh Tuấn 29/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 34 Lê Văn Tuấn 11/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 35 Lê Hoàng Tú 15/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 35 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/12/2007 THPT Yên Định 2 Gia Lai
Định Liên 36 Nguyễn Hà Vi 12/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 36 Lê Quang Vinh 01/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 36 Lưu Thiện Vũ 03/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên 37 Lê Hải Yến 15/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Liên   91      
Định Long 01 Lê Đức Anh 17/06/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 01 Nguyễn Huy Hoàng Anh 13/03/2007 THCS&THPT Thống Nhất Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Định Long 02 Lê Hoàng Lan Anh 17/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 03 Nguyễn Tuấn Anh 19/12/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 06 Hoàng Mạnh Dũng 08/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 07 Bùi Xuân Dương 20/05/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 09 Lê Minh Đức 25/11/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 09 Trinh Xuân Đức 07/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 10 Phạm Phong Hải 10/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 10 Nguyễn Thị Minh Hằng 30/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 11 Trịnh Đức Hiếu 23/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 14 Trịnh Đình Hùng 05/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 14 Phạm Thị Lan Hương 25/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 15 Yên Việt Huy 27/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 16 Trịnh Viết Khương 28/05/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 17 Trịnh Thị Liên 13/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 18 Trịnh Phương Loan 27/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 21 Ngô Hoàng Nam 15/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 23 Phạm Uyên Nhi 05/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 25 Trịnh Gia Phong 06/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 26 Lê Thị Thu Phương 24/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 26 Trịnh Trọng Quyền 04/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 27 Trịnh Thị Quỳnh 13/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 27 Khương Ngọc Quý 29/05/2007 THPT Yên Định 2 Biên Hòa - Đồng Nai
Định Long 28 Hoàng Thị Tâm 18/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 29 Kiều Thị Thanh Thảo 20/05/2007 THPT Yên Định 2 Mường Tè - Lai Châu
Định Long 30 Nguyễn Hữu Thắng 16/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 30 Trịnh Văn Thiện 03/08/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 31 Trịnh Viết Thức 27/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 31 Lê Thị Thương 24/03/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 31 Ngô Thị Thanh Thùy 25/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 33 Trịnh Bảo Trâm 26/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 35 Trần Quang Tùng 31/08/2006 THPT Yên Định 3 Tp Hồ Chí Minh
Định Long 35 Trịnh Quang Tùng 05/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 35 Trịnh Văn Tú 10/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 35 Trịnh Hoàng Ánh Tuyết 20/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 37 Trịnh Tuyết Vy 12/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 37 Nguyễn Hải Yến 02/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long 37 Nguyễn Thị Hải Yến 21/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Long   39      
Định Tân 01 Nguyễn Hoàng Anh 06/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 02 Trịnh Thị Mai Anh 08/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 02 Lê Quốc Anh 01/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 03 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 03 Nguyễn Thế Anh 16/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 03 Hoàng Trung Anh 19/10/2007 THPT Tống Duy Tân Bà Rịa - Vũng Tàu
Định Tân 03 Nguyễn Tuấn Anh 17/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 04 Trần Vũ Hải Châu 31/03/2007 THPT Tống Duy Tân Thị Xã Vĩnh Long
Định Tân 05 Trịnh Hùng Cường 31/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 05 Đỗ Ngọc Quốc Cường 25/05/2007 THPT Tống Duy Tân Thọ Xuân, Thanh Hóa
Định Tân 05 Ngô Thị Ngọc Diệp 20/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 05 Trịnh Thị Linh Dung 01/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 06 Nguyễn Tiến Dũng 08/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 06 Trịnh Hoàng Dương 22/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 07 Nguyễn Lê Duy 09/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 08 Nguyễn Thành Đạt 29/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 09 Trịnh Văn Đức 22/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 09 Nguyễn Lê Hương Giang 06/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 09 Nguyễn Thị Hương Giang 25/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 10 Trịnh Thị Hạnh 25/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 11 Trịnh Huy Hiệp 25/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 12 Trịnh Huy Hoàng 25/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 13 Nguyễn Thị Hồng 02/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 14 Trần Thị Thu Hương 08/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 15 Nguyễn Quốc Huy 09/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 15 Vũ Văn Huy 11/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 15 Trịnh Ngọc Huyền 18/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 16 Trần Duy Khánh 05/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 16 Lê Anh Khoa 24/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 16 Vũ Ngọc Lâm 09/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 16 Trịnh Quang Lâm 29/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 17 Lê Thị Khánh Linh 15/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 18 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 18/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 18 Lê Thị Phương Linh 13/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 18 Trịnh Thị Thuỳ Linh 11/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 18 Trịnh Thị Mai Loan 18/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 19 Vũ Ngọc Lực 26/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 19 Lê Xuân Lực 07/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 Trịnh Minh Mạnh 30/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 Trịnh Lê Minh 12/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 20 Lê Quang Minh 15/10/2006 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 21 Lê Xuân Nam 17/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 21 Nguyễn Thị Yến Nga 18/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 22 Lê Bảo Ngọc 14/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 22 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 08/07/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 24 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/09/2006 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 24 Lê Vũ Yến Nhi 12/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 24 Phạm Hồng Nhung 14/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 24 Trần Thị Hồng Nhung 18/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 24 Nguyễn Thị Nhung 04/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 24 Nguyễn Thị Nhung 07/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 26 Đỗ Minh Phượng 28/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 27 Lê Văn Sâm 27/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 28 Lê Anh Tài 04/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 28 Hoàng Ngọc Thạch 19/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 28 Trịnh Hồng Thái 29/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 29 Đồng Hữu Thành 13/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 29 Phạm Thanh Thảo 22/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 29 Lê Thị Thu Thảo 22/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 30 Trịnh Thị Thắm 07/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 30 Hoàng Đức Thiện 01/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 30 Nguyễn Văn Thơm 20/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 31 Nguyễn Hoài Thương 02/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 31 Mai Thị Thương 21/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 31 Lê Thanh Thúy 08/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 31 Nguyễn Huy Xuân Thủy 07/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 31 Phạm Anh Tiến 15/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 32 Nguyễn Đức Tiến 03/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 32 Lê Thị Huyền Trang 23/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 33 Phạm Thùy Trang 26/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 34 Mai Quốc Tuấn 13/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 35 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 35 Phạm Anh Tú 26/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 35 Nguyễn Thị Kim Tuyến 17/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 35 Lê Thị Ánh Tuyết 07/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 35 Trịnh Thị Ánh Tuyết 07/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 36 Đỗ Thị Thúy Vân 04/02/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 36 Nguyễn Thị Hà Vy 15/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 36 Vũ Thị Khánh Vy 16/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 37 Nguyễn Văn Vỹ 14/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân 37 Nguyễn Thị Bảo Yến 05/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tân   81      
Định Tăng 01 Trịnh Nguyễn Đức Anh 11/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 02 Đỗ Quốc Anh 01/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 03 Trần Quốc Anh 30/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 03 Lê Hữu Tuấn Anh 04/08/2007 THPT Yên Định 3 Thạch Hà, Hà Tĩnh
Định Tăng 03 Lê Tuấn Anh 06/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 04 Nguyễn Quỳnh Châm 29/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 05 Lê Quang Chính 22/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 06 Lê Xuân Dũng 16/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 08 Lê Văn Đạt 18/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 08 Lê Văn Định 20/03/2007 THPT Yên Định 3 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Định Tăng 08 Lê Văn Đông 20/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 08 Lưu Văn Đông 10/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 09 Lê Văn Đức 13/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 09 Lê Thị Giang 26/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 11 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 11 Đỗ Thị Mỹ Hậu 07/06/2007 THPT Yên Định 3 Định Quán, Đồng Nai
Định Tăng 12 Trịnh Nam Hoàng 03/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 13 Phạm Văn Hoàn 01/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 13 Lê Thị Hòa 23/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 13 Lê Thị Bích Hồng 15/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 14 Hách Văn Hùng 23/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 14 Lê Thị Lan Hương 02/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 15 Lưu Văn Huy 22/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 15 Lê Xuân Huy 01/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 16 Nguyễn Ngọc Khánh 23/01/2007 THPT Yên Định 3 Bình Dương
Định Tăng 16 Lưu Văn Khánh 18/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 17 Trịnh Thị Ngọc Liên 08/12/2007 THPT Yên Định 3 Lâm Đồng
Định Tăng 19 Cao Ngọc Long 26/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 19 Lưu Quang Long 17/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 19 Lê Thị Lý 21/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 19 Nguyễn Thị Huyền Mai 29/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 20 Trịnh Thị Tuyết Mai 11/12/2007 THPT Yên Định 3 Dĩ An, Bình Dương
Định Tăng 20 Nguyễn Thị Thùy Minh 24/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 23 Lưu Minh Nhật 08/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 23 Lưu Thị Minh Nhật 22/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 24 Lưu Thị Nương 04/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 25 Lê Ngô Trí Phi 06/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 25 Lưu Thị Hồng Phương 10/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 25 Lê Minh Phương 20/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 26 Trịnh Ngọc Quang 10/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 27 Trần Thị Thanh Quỳnh 19/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 29 Trần Ngân Thảo 30/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 30 Lê Văn Thắng 24/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 30 Lưu Thị Anh Thơ 06/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 31 Nguyễn Thị Thương 01/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 31 Nguyễn Thị Phương Thùy 02/07/2007 THPT Yên Định 3 Đô Lương, Nghệ An
Định Tăng 32 Trịnh Văn Tiến 30/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 32 Trần Thị Huyền Trang 01/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 32 Nguyễn Thị Trang 01/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 33 Ngô Thùy Trang 22/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 33 Trịnh Ngọc Tuyết Trang 15/05/2007 THPT Yên Định 3 Hậu Lộc, Thanh Hóa
Định Tăng 33 Lưu Văn Trương 14/09/2007 THPT Yên Định 3 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Định Tăng 34 Trịnh Ngọc Tuấn 22/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 35 Trịnh Xuân Tú 14/02/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 36 Nguyễn Văn Viên 14/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng 37 Lê Thị Yến 12/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tăng   56      
Định Thành 02 Đỗ Thị Phương Anh 27/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 03 Trần Đoàn Quỳnh Anh 06/06/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 04 Lê Gia Bảo 20/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 06 Lê Đình Dương 14/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 09 Phạm Xuân Đức 09/01/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 10 Nguyễn Hoàng Hải 22/05/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Định Thành 10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 08/09/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Bệnh Viện 4
Định Thành 14 Lê Thị Lan Hương 20/02/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 21 Nguyễn Hoàng Nam 04/12/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 25 Trần Văn Phúc 12/09/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 29 Phạm Như Thành 14/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 30 Nguyễn Thị Thuận 08/09/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành 32 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Định Thành   13      
Định Tiến 02 Vũ Thị Phương Anh 06/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 04 Nguyễn Quốc Ánh 20/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 05 Lê Văn Doanh 08/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 06 Vũ Tiến Dũng 04/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 06 Trịnh Văn Dũng 28/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 07 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 07 Nguyễn Bá Đại 26/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 07 Lê Mạnh Đạt 14/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 08 Nguyễn Anh Đức 06/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 09 Lê Minh Đức 10/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 09 Nguyễn Minh Đức 05/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 09 Nguyễn Lê Hương Giang 06/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 10 Lê Thị Hạnh 22/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 12 Nguyễn Trung Hiếu 01/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 12 Lê Viết Hoan 14/05/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 13 Trịnh Thu Huế 15/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 14 Lê Văn Hùng 10/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 14 Đào Duy Hưng 28/11/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 15 Lê Quốc Huy 20/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 17 Trịnh Thị Khánh Linh 06/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 17 Trịnh Khánh Linh 02/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 18 Trịnh Thị Linh 25/09/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 20 Trương Thị Thanh Mai 15/10/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 20 Khương Thị Tuyết Mai 16/02/2007 THPT Yên Định 2 Bình Dương
Định Tiến 21 Nguyễn Bảo Nam 09/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 22 Lê Thị Thu Ngân 13/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 22 Vũ Thị Như Ngọc 01/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 24 Nguyễn Thị Nhung 21/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 25 Nguyễn Hùng Phúc 09/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 26 Nguyễn Văn Quân 23/03/2005 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 26 Trịnh Văn Quân 21/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 26 Trịnh Thị Quyên 30/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 27 Trịnh Như Quỳnh 18/08/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 27 Vũ Minh Sáng 05/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 28 Lê Tiến Tài 17/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 28 Trịnh Thị Thu Tâm 15/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 28 Phạm Phương Thanh 04/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 30 Nguyễn Quốc Thắng 16/12/2007 THPT Tống Duy Tân Dĩ An, Bình Dương
Định Tiến 32 Lê Thị Huyền Trang 16/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 32 Nguyễn Thị Trang 06/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 33 Nguyễn Thu Trang 16/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 33 Nguyễn Tố Trân 19/12/2007 THPT Tống Duy Tân Cưm'gar, Đắk Lắk
Định Tiến 33 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 34 Trịnh Anh Tuấn 29/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 36 Lê Thị Tuyết 30/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 37 Trịnh Thị Thanh Xuân 04/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến 37 Trịnh Thị Hải Yến 26/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tiến   47      
Định Tường 01 Lê Thị An 02/06/2007 THPT Tống Duy Tân Triệu Sơn, Thanh Hóa
Định Tường 01 Lê Văn An 18/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 02 Trịnh Hữu Anh 30/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 02 Nguyễn Minh Anh 16/11/2007   Châu Thành, Tây Ninh
Định Tường 03 Cầm Vũ Tiến Anh 24/03/2007 THPT Tống Duy Tân Thị Xã Sơn La, Sơn La
Định Tường 03 Lê Tuấn Anh 01/08/2007 THPT Tống Duy Tân Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Định Tường 03 Lê Vân Anh 04/06/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 04 Lê Thị Ngọc Ánh 17/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 05 Trịnh Hữu Chung 01/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 05 Lê Xuân Cơ 02/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 05 Lê Thùy Dung 16/01/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 06 Lưu Thị Thùy Dung 17/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 06 Lê Mạnh Dũng 01/09/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 06 Lê Văn Dũng 08/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 07 Đỗ Thị Thảo Duyên 17/06/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 07 Ngô Thùy Duyên 16/01/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 08 Lê Anh Đức 22/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 08 Lê Công Đức 13/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 08 Trịnh Hữu Đức 07/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 09 Đỗ Đức Hải 11/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 10 Lê Thị Thu Hà 03/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Lưu Thị Hằng 15/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Trần Thu Hằng 02/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Trịnh Thị Hậu 03/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Lê Thị Hiền 03/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Lưu Thị Thu Hiền 20/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Lê Huy Hiệp 28/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 11 Đinh Quang Hiệp 08/05/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 12 Trịnh Thị Hoa 31/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 12 Lê Văn Hoàng 15/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 13 Lê Thị Hồng 21/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 13 Lê Thị Tuyết Hồng 29/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 13 Lê Thị Huệ 02/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 14 Tống Duy Huy 12/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 15 Ngô Thị Thu Huyền 11/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 16 Lê Đình Khôn 26/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 16 Lê Chung Kiên 18/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 18 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 19 Trần Tuấn Long 23/08/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 19 Lê Thị Khánh Ly 17/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 20 Trịnh Thị Ngọc Mai 19/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 21 Lê Văn Minh 02/05/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 21 Trịnh Lê Na 01/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 21 Trịnh Thúy Nga 15/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 22 Trịnh Bảo Ngọc 05/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 25 Trịnh Trọng Phong 14/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 25 Đinh Quang Huy Phước 03/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 25 Nguyễn Minh Phương 23/12/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 25 Trịnh Thị Phương 17/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 26 Trịnh Đăng Quang 18/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 26 Nguyễn Minh Quang 18/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 27 Lưu Thị Như Quỳnh 02/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 27 Lê Bá Hồng Sơn 11/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 27 Trịnh Hữu Sơn 19/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 28 Lê Ngọc Thái 17/08/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 29 Nguyễn Hữu Thành 19/03/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 29 Lê Thị Thanh Thảo 31/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 30 Lưu Văn Thắng 25/07/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 30 Đinh Thị Thơm 26/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 31 Đỗ Thị Thùy 13/05/2007 THPT Thiệu Hoá Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 32 Trần Đức Toàn 07/06/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 33 Lê Đình Trọng 24/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 34 Nguyễn Văn Trường 28/12/2006 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 34 Lê Đình Quang Tuấn 15/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 35 Lê Thanh Tùng 17/11/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 35 Trương Văn Tùng 28/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 35 Lê Thị Tuyến 26/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 36 Hồ Thị Hồng Vân 02/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 36 Nguyễn Hồng Hà Vy 18/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường 37 Đinh Hải Yến 18/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Định Tường   70      
Hoằng Quang 14 Nguyễn Thị Hương 28/06/2007 THPT Yên Định 2 Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Hoằng Quang   1      
Lê Đình Kiên 01 Lưu Đức An 22/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Đỗ Thị Khánh An 01/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Lê Trương Thiên An 02/02/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Lê Diệp Anh 15/09/2007 THPT Yên Định 2 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Trịnh Đức Anh 10/03/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Trịnh Hải Anh 20/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Nguyễn Hiền Anh 09/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 01 Lê Hoàng Anh 17/03/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 02 Vũ Hoàng Anh 24/03/2007 THPT Yên Định 3 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 02 Nguyễn Hồng Anh 31/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 02 Trịnh Thị Ngọc Anh 09/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 02 Trịnh Ngọc Anh 15/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 02 Nguyễn Phương Anh 13/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 03 Phan Quỳnh Anh 21/09/2007 THPT Yên Định 3 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 03 Nguyễn Thị Trâm Anh 20/08/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 04 Trịnh Nguyệt Ánh 06/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 04 Lê Quang Bách 05/06/2007 THPT Yên Định 3 Mường Lát, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 05 Trịnh Anh Cường 09/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 05 Trịnh Ngọc Diệp 26/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 05 Trịnh Thị Phương Dung 20/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 06 Trịnh Đình Dũng 22/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 06 Ngô Thị Thùy Dương 08/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 07 Hà Thị Mỹ Duyên 20/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 08 Lưu Thành Đạt 10/09/2007 THPT Yên Định 3 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 09 Lưu Hương Giang 04/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 10 Lê Thị Thu Hà 17/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 10 Đinh Thanh Hằng 24/11/2007 THPT Quảng Xương 1 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 11 Nguyễn Thị Hiền 06/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 12 Lê Trung Hiếu 08/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 12 Nguyễn Duy Hoàng 29/08/2007 THPT Yên Định 3 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 14 Lê Việt Hùng 01/10/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 14 Trịnh Ngọc Gia Hưng 17/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 14 Lê Đình Huy 21/02/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 14 Vũ Đình Huy 11/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 15 Trịnh Minh Huyền 06/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 16 Lê Hữu Gia Khánh 29/03/2007 THPT Tống Duy Tân Hà Đông, Hà Nội
Lê Đình Kiên 16 Lê Trần Nam Khánh 27/04/2007 THCS&THPT Thống Nhất Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 18 Đỗ Thị Thùy Linh 16/01/2007 THPT Yên Định 3 Bình Dương
Lê Đình Kiên 18 Lê Vũ Thùy Linh 02/11/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 19 Lê Thành Long 08/09/2007 THPT Cẩm Thuỷ 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
Lê Đình Kiên 19 Dương Hoàng Lộc 15/06/2007 THPT Yên Định 3 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 19 Hoàng Hải Ly 10/08/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 19 Trịnh Khánh Ly 10/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 20 Trịnh Thảo Mai 15/12/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 20 Nguyễn Hồng Minh 18/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 20 Nguyễn Quang Minh 24/05/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 Nguyễn Bùi Bảo Ngọc 13/06/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 Hoàng Thị Bảo Ngọc 10/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 22 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/09/2007 THPT Tống Duy Tân Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 Trịnh Thảo Nguyên 26/12/2007 THPT Yên Định 2 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 23 Lê Minh Nhật 27/09/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 24 Trịnh Thị Yến Nhi 14/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 25 Lê Minh Phát 07/12/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 25 Trịnh Xuân Phát 24/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 25 Lê Nhật Phong 11/05/2007 THPT Tống Duy Tân Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 25 Trần Doãn Phú 31/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 26 Lê Bá Minh Quang 29/12/2007 THCS&THPT Thống Nhất Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 26 Nguyễn Ngọc Quân 18/10/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 26 Trịnh Hữu Vũ Quân 04/07/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 27 Ngô Ngọc Sơn 29/05/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 28 Thiều Dương Đức Thanh 01/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 29 Lưu Minh Thành 26/03/2007 THPT Yên Định 3 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 29 Hoàng Diệu Thảo 31/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 29 Phạm Lê Phương Thảo 24/04/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 29 Lê Thanh Thảo 28/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 30 Nguyễn Thị Anh Thư 04/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 30 Trịnh Anh Thư 07/02/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 31 Lê Lệ Thương 20/01/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 32 Hồ Quỳnh Trang 12/12/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 33 Bùi Thu Trang 21/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 33 Lê Đình Trường 01/01/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 33 Trịnh Đức Trường 25/12/2007 THPT Yên Định 2 Đồng Nai
Lê Đình Kiên 34 Bùi Xuân Trường 03/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 34 Lê Anh Tuấn 13/06/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 34 Trịnh Anh Tuấn 18/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 34 Phạm Minh Tuấn 19/10/2007 THPT Yên Định 2 Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 35 Trịnh Nam Lan Tường 24/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 36 Trịnh Lê Duy Vũ 02/01/2007 THPT Tống Duy Tân Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên 37 Nguyễn Thị Hải Yến 15/12/2007 THPT Tống Duy Tân Thành Phố Hồ Chí Minh
Lê Đình Kiên 37 Đỗ Hoàng Yến 28/09/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Lê Đình Kiên   81      
Quang Trung 32 Nguyễn Đức Toàn 10/12/2007 THPT Tô Hiến Thành Thành Phố Thanh Hóa
Quang Trung   1      
Thị trấn 01 Trần Thái An 09/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 02 Phạm Ngọc Anh 12/12/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 04 Lê Trần Linh Chi 24/09/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 05 Trịnh Huyền Diệu 18/11/2007 THPT Yên Định 3 Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 07 Lê Công Duy 04/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Thị trấn 07 Trịnh Thị Mỹ Duyên 18/11/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 07 Hà Quốc Đạt 01/08/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 09 Trịnh Minh Đức 24/08/2006   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 09 Lê Văn Minh Đức 21/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 09 Trịnh Thị Đức 15/01/2007 THPT Yên Định 3 Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 10 Nguyễn Hoàng Hải 27/06/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Thị trấn 10 Nguyễn Ngọc Hải 01/12/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 10 Nguyễn Thu Hà 03/12/2007   Yên Định, Thanh Hóa
Thị trấn 11 Nguyễn Lê Thanh Hiền 23/08/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 12 Lê Trung Hiếu 03/05/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 12 Lê Ngô Việt Hoàng 24/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 13 Trịnh Việt Hoàng 02/02/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 13 Đinh Lê Hoàn 16/08/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Thị trấn 13 Trịnh Xuân Hợi 09/06/2007   Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 14 Lưu Tuấn Hùng 24/10/2007   Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 15 Nguyễn Ngọc Huy 16/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 15 Bùi Thị Khánh Huyền 13/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 15 Nguyễn Phú Khang 14/10/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 16 Trịnh Gia Khánh 16/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 16 Hà Trung Kiên 02/10/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 17 Nguyễn Diệu Linh 08/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 17 Bùi Vi Diệu Linh 05/09/2007   Bù Đăng, Bình Phước
Thị trấn 17 Lê Ngô Hồng Linh 23/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 17 Hồ Khánh Linh 28/09/2007 THCS&THPT Thống Nhất Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 18 Lưu Thị Phương Linh 08/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 18 Ngô Thùy Linh 08/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 19 Nguyễn Thị Hải Lương 08/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 19 Ngô Đan Ly 07/09/2007   Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 20 Hà Vũ Xuân Mai 03/12/2007 THPT Yên Định 3 Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 20 Dương Nhật Minh 17/08/2007 THPT Yên Định 2 Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 21 Lê Nhật Nam 23/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 21 Trịnh Phương Nam 05/03/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 21 Trần Thiên Nga 28/10/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 22 Trịnh An Ngọc 30/09/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 22 Trịnh Ánh Ngọc 07/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 23 Lưu Quang Hiểu Nguyên 01/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 23 Nguyễn Long Nhật 11/12/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 24 Nguyễn Yến Nhi 23/12/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 25 Phạm Mai Phương 04/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 27 Nguyễn Quang Quý 05/09/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 27 Trịnh Ngọc Sang 25/02/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 27 Phạm Thiên Sáng 03/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 28 Lê Khắc Minh Thái 15/12/2007 THCS&THPT Thống Nhất Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 28 Lê Văn Thanh 02/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 29 Đỗ Phương Thảo 04/12/2007 THPT Thiệu Hoá Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 30 Lê Phú Thắng 12/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 30 Trịnh Văn Thắng 01/04/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 30 Nguyễn Hoàng Thọ 10/02/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 31 Trịnh Thị Thu Thủy 27/06/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 31 Nguyễn Lê Thủy Tiên 17/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 32 Ngô Thị Huyền Trang 20/02/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 32 Trần Thị Mai Trang 12/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 33 Lê Hoàng Bảo Trâm 08/09/2007   Tp.thanh Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn 34 Trịnh Quốc Tuấn 05/07/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 34 Trịnh Đăng Tùng 12/06/2007   Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 36 Trịnh Thị Hải Vân 06/07/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 36 Hoàng Khánh Vũ 01/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hoá
Thị trấn 36 Lê Tuấn Vũ 20/01/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thị trấn   63      
Thiệu Ngọc 04 Ngô Quỳnh Chi 21/08/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 05 Nguyễn Quốc Cường 05/01/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 07 Ngô Anh Duy 21/05/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 10 Ngô Thị Thu Hà 20/01/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 15 Phạm Quang Huy 08/08/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 15 Phan Văn Huyên 27/02/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 17 Nguyễn Thị Hiếu Linh 04/07/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 20 Bùi Thị Thu Minh 12/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/11/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 29 Ngô Thị Phương Thảo 23/02/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 31 Lê Gia Thương 22/05/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 31 Ngô Nguyễn Huyền Thương 22/05/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 35 Lê Thị Ánh Tuyết 18/05/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc 37 Ngô Yến Vy 14/11/2007 THPT Lê Hoàn Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thiệu Ngọc   14      
Thiệu Thành 06 Lê Thùy Dung 20/09/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 07 Nguyễn Đức Duy 06/08/2007 THPT Thiệu Hoá Đồng Nai
Thiệu Thành 13 Nguyễn Văn Hôn 08/04/2007 THPT Thiệu Hoá Bệnh Viện Đa Khoa Phước Long
Thiệu Thành 14 Trịnh Thu Hường 20/11/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 18 Mai Thùy Linh 09/06/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 19 Lê Văn Lợi 22/05/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 21 Trịnh Phương Nam 22/02/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 22 Nguyễn Hoàng Ngân 25/03/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 22 Trịnh Thị Thúy Ngân 02/04/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/12/2007 THPT Thiệu Hoá Đồng Nai
Thiệu Thành 24 Nguyễn Hữu Phát 26/08/2007 THPT Thiệu Hoá Yên Định, Thanh Hóa
Thiệu Thành 25 Trịnh Mai Phương 12/02/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 26 Lê Như Quỳnh 08/12/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 28 Lê Quốc Tài 12/10/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 30 Nguyễn Đức Thắng 19/10/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 32 Hoàng Văn Toàn 11/02/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành 36 Lê Thị Hồng Vân 11/07/2007 THPT Thiệu Hoá Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Thành   17      
Thiệu Vũ 01 Hoàng Văn An 02/07/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 04 Lê Thị Bình 24/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 05 Trịnh Đình Chung 08/08/2007 THPT Lê Văn Hưu Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 05 Hoàng Ngọc Diệp 28/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 05 Lê Thị Huyền Diệu 20/08/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 06 Hoàng Thái Dương 07/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 12 Nguyễn Minh Hiếu 02/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 12 Nguyễn Thị Hoa 27/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 12 Mai Huy Hoàng 19/02/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 16 Phạm Ngọc Khánh 20/04/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 16 Phạm Ngọc Kiên 27/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 16 Lê Thị Thúy Kiều 22/11/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 17 Nguyễn Huy Linh 03/03/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 20 Lê Ngọc Minh 10/09/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ 23 Ngô Văn Ngọc 18/10/2007 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Thiệu Vũ   15      
Yên Hùng 06 Lê Anh Dũng 22/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Hùng   1      
Yên Lạc 08 Nguyễn Anh Đức 28/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 09 Lê Đức Hải 01/08/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 15 Đào Thị Thu Huyền 16/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 17 Lê Đan Linh 17/05/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 17 Hà Khánh Linh 22/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 21 Lê Văn Nam 16/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 23 Trịnh Diễm Nhi 23/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 25 Lê Hùng Phong 05/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 25 Trịnh Viết Phong 03/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 27 Nguyễn Thị Sang 24/12/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 29 Đào Thanh Thảo 12/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 29 Lê Thanh Thảo 26/10/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 30 Trịnh Lê Đức Thắng 15/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 30 Lê Ngọc Mai Thư 03/11/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 30 Nguyễn Minh Thư 24/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 33 Lê Văn Trường 05/03/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 34 Trịnh Đức Tuấn 30/08/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 35 Nguyễn Tuấn Tú 24/06/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 36 Trịnh Mai Vân 01/09/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 36 Lê Thảo Vân 28/08/2007 THCS&THPT Thống Nhất Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 36 Lê Thảo Vy 12/11/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc 37 Trịnh Thị Hải Yến 23/12/2007 THPT Yên Định 3 Tp Hồ Chí Minh
Yên Lạc 37 Trịnh Hoàng Yến 06/03/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lạc   23      
Yên Lâm 13 Trịnh Bích Hồng 02/01/2007 THPT Yên Định 3 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Lâm 18 Lê Thùy Linh 19/04/2007 THPT Yên Định 3 Thái Nguyên
Yên Lâm   2      
Yên Thái 02 Hoàng Kỳ Anh 03/03/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 04 Lê Thị Ngọc Ánh 03/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 07 Nguyễn Thị Anh Đào 09/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 09 Lê Thị Giang 06/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 10 Nguyễn Thị Hạnh 13/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 11 Trịnh Thị Thanh Hằng 03/01/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 11 Trịnh Thu Hiền 27/04/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 13 Nguyễn Thị Xuân Hồng 25/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 14 Lê Thị Thu Hương 25/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 19 Trịnh Xuân Long 07/08/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 19 Ngô Trọng Lợi 06/07/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 20 Bùi Lê Hoàng Minh 01/03/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 24 Lê Thị Kim Oanh 05/11/2007 THPT Yên Định 2 Thái Bình
Yên Thái 26 Đào Mạnh Quân 02/11/2007 THPT Yên Định 2 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Yên Thái 27 Trịnh Trường Sinh 13/06/2007 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 29 Lê Thị Thắm 26/02/2007 THPT Tống Duy Tân Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái 36 Nguyễn Thị Thu Uyên 27/12/2006 THPT Yên Định 2 Yên Định, Thanh Hóa
Yên Thái   17      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây