Danh sách lớp 10 năm học 2016-2017

Thứ năm - 11/08/2016 23:03
Căn cứ vào kết quả học tập ở THCS, kết quả tuyển sinh lớp 10 và nguyện vọng đăng ký ban học của học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017. Trường THPT Yên Định 1 phân lớp như sau:
SBD Ban, Khối ĐK Họ tên Ngày sinh  THCS Lớp 10 Ban học
601001 D Trịnh Thị An 14/07/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601002 D Nguyễn Diệu An 04/09/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601003 TN Hà Đức Anh 23/09/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601004 D Nguyễn Thị Lan Anh 27/01/01 L.Đ.Kiên A11 Cơ bản D
601005 TN Nguyễn Lê Đức Anh 27/09/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601006 TN Nguyễn Vương Anh 28/08/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601007 TN Vũ Thị Ngọc Anh 24/08/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601008 D Lê Thị Lan Anh 10/06/01 L.Đ.Kiên A10 Cơ bản D
601009 TN Lê Thị Vân Anh 07/12/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601010 TN Lê Thị Phương Anh 14/12/01 Định Hoà A4 Tự nhiên
601011 A Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/06/01 Định Hoà A6 Cơ bản A
601012 D Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/06/01 Định Hoà A11 Cơ bản D
601013 C Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601014 D Ngô Thị Quỳnh Anh 19/08/01 Định Hoà A9 Cơ bản D
601015 TN Nguyễn Thế Anh 20/08/01 Định Hưng A5 Tự nhiên
601016 D Nguyễn Thị Kim Anh 18/04/01 Định Hưng A11 Cơ bản D
601017 TN Lưu Phương Anh 15/07/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601018 TN Lê Tuấn Anh 02/01/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601019 D Lê Trí Anh 04/03/01 Định Liên A11 Cơ bản D
601020 C Đinh Thị Mai Anh 28/04/01 Định Tăng A7 Cơ bản C
601021 TN Lê Thị Lan Anh 15/01/01 Định Tường A2 Tự nhiên
601022 A Lê Hồng Anh 01/04/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601023 D Nguyễn Đức Anh 23/08/01 Định Tân A9 Cơ bản D
601024 TN Nguyễn Đức Anh 25/08/01 Định Tân A2 Tự nhiên
601025 C Lê Thị Ngọc Anh 23/05/01 Định Bình A7 Cơ bản C
601026 D Lê Thị Lan Anh 16/04/01 Định Bình A8 Cơ bản D
601027 D Vũ Thị Lan Anh 16/10/01 Định Tiến A9 Cơ bản D
601028 TN Trịnh Phương Anh 22/07/01 Định Tiến A1 Tự nhiên
601029 TN Hàn Thị Vân Anh 28/04/01 Định Tiến A5 Tự nhiên
601030 D Nguyễn Thị Anh 21/09/01 TT Q.Lào A8 Cơ bản D
601031 TN Mai Vũ Tuấn Anh 17/07/01 TT Q.Lào A3 Tự nhiên
601032 D Đinh Thị Vân Anh 13/12/01 TT Q.Lào A11 Cơ bản D
601033 D Hoàng Duy Anh 17/04/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601034 TN Nguyễn Quỳnh Anh 16/06/01 TT Q.Lào A2 Tự nhiên
601035 TN Trịnh Trung Anh 24/09/01 TT Q.Lào A5 Tự nhiên
601036 C Phạm Thị Minh Anh 17/01/01 L.Đ.Kiên A7 Cơ bản C
601037 TN Trịnh Duy Anh 25/12/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601038 C Nguyễn Thị Hồng ánh 16/02/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601039 C Trịnh Ngọc ánh 06/09/01 Định Liên A7 Cơ bản C
601040 D Nhữ Ngọc ánh 06/05/01 Định Tiến A10 Cơ bản D
601041 TN Trịnh Lâm Bằng 05/07/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601042 D Lê Thị Bình 26/08/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601043 TNA Trịnh Văn Bình 11/06/01 Định Hải A2 Tự nhiên
601044 D Phạm Thị Châm 09/06/01 Định Tân A11 Cơ bản D
601045 TN Trịnh Thị Châm 03/09/01 Định Long A2 Tự nhiên
601046 TN Ngô Thị Linh Chi 02/05/01 L.Đ.Kiên A4 Tự nhiên
601047 D Nguyễn Phương Chi 25/09/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601048 D Đinh Thị Quỳnh Chi 26/07/01 Định Tiến A10 Cơ bản D
601049 TN Nguyễn Thị Mai Chi 30/11/01 Thiệu Ngọc A5 Tự nhiên
601050 TN Bùi Văn Chiến 15/04/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601051 TN Đỗ Xuân Chiến 09/04/01 Định Bình A5 Tự nhiên
601052 D Lê Thị Chinh 23/04/01 Định Tăng A10 Cơ bản D
601053 TN Trịnh Hữu Trường Chinh 06/10/01 Định Tường A3 Tự nhiên
601054 D Trịnh Thị Vân Chính 29/06/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601055 D Trịnh Viết Chính 31/07/01 Định Long A9 Cơ bản D
601056 TN Phạm Lê Chung 12/02/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601057 TN Lê Thành Chung 10/04/01 Định Tiến A5 Tự nhiên
601058 D Trịnh Anh Chung 29/05/01 TT Q.Lào A8 Cơ bản D
601059 TN Trịnh Thế Chung 22/02/01 Thiệu Ngọc A4 Tự nhiên
601060 D Lê Bảo Chương 27/07/00 Định Tường A9 Cơ bản D
601061 TND Cao Ngọc Trương 02/03/01 Định Tân A7 Cơ bản C
601062 A Phan Thị Cúc 13/02/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601063 A Ngô Việt Cường 24/09/01 Định Tăng A6 Cơ bản A
601064 TN Trần Đức Cường 25/08/01 Định Tân A1 Tự nhiên
601065 TN Phạm Văn Cường 24/05/01 Định Tân A5 Tự nhiên
601066 D Lê Thị Diên 10/02/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601067 TN Trịnh Ngọc Diệp 25/11/01 Định Liên A5 Tự nhiên
601069 D Bùi Thị Dung 18/02/01 Định Hưng A10 Cơ bản D
601071 A Trịnh Thị Dung 16/02/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601072 D Lê Thị Phương Dung 06/07/01 Định Bình A9 Cơ bản D
601073 D Lê Xuân Hoàng Dung 08/11/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601074 D Trịnh Thị Dung 23/08/01 Định Long A9 Cơ bản D
601075 D Lê Đình Duy 02/02/01 Định Tường A11 Cơ bản D
601076 D Hoàng Thị Thùy Duyên 15/01/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601077 D Trịnh Thị Mỹ Duyên 03/12/01 Định Hưng A8 Cơ bản D
601078 TN Nguyễn Thị Duyên 28/07/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601079 D Lê Thị Duyên 13/05/01 Định Tăng A9 Cơ bản D
601080 TN Lê Thị Duyên 20/03/01 Định Thành A2 Tự nhiên
601081 D Trịnh Thị Duyên 25/08/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601082 TN Lê Đình Dũng 01/11/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601083 TN Trịnh Hùng Dũng 24/05/01 Định Tân A2 Tự nhiên
601084 D Nguyễn Văn Dũng 11/01/01 Định Bình A9 Cơ bản D
601085 TN Lê Văn Ngọc Dương 10/01/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601086 A Trịnh Ngọc Dương 15/05/01 Định Tăng A6 Cơ bản A
601087 A Lê Hoàng Dương 20/12/01 Định Tăng A6 Cơ bản A
601088 A Trần Thị Thùy Dương 22/10/01 Định Bình A2 Tự nhiên
601089 TNA Lê Tùng Dương 04/03/01 Định Bình A2 Tự nhiên
601090 TN Khương Văn Dương 25/07/01 Định Long A5 Tự nhiên
601091 TN Ngô Thị Dương 22/10/01 Định Long A2 Tự nhiên
601093 TN Phạm Văn Đài 16/02/01 L.Đ.Kiên A5 Tự nhiên
601094 C Ngô Thị Đảng 21/03/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601096 TN Trịnh Hồng Đạo 24/08/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601097 TN Hoàng Quốc Đạt 18/03/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601098 TN Nguyễn Tuấn Đạt 17/05/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601099 A Trịnh Thành Đạt 15/10/01 Định Tăng A6 Cơ bản A
601100 TN Đỗ Thành Đạt 23/12/01 Định Tăng A5 Tự nhiên
601101 TN Nguyễn Tiến Đạt 05/06/01 Định Bình A3 Tự nhiên
601103 TN Lưu Quý Đôn 02/08/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601104 TN Nguyễn Duy Đức 17/11/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601106 A Ngô Minh Đức 28/11/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601107 TN Lê Bá Anh Đức 15/09/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601108 TN Nguyễn Thành Đức 14/09/01 Định Tiến A3 Tự nhiên
601109 TN Lê Duy Đức 29/04/01 Định Tiến A4 Tự nhiên
601110 TN Lê Minh Đức 21/11/01 Định Long A1 Tự nhiên
601111 A Lê Hoàng Giang 19/06/01 Định Hưng A6 Cơ bản A
601112 D Nguyễn Thị Hương Giang 20/11/01 Định Tăng A9 Cơ bản D
601113 D Phạm Thị Giang 20/06/01 Định Tăng A8 Cơ bản D
601115 A Nguyễn Ngọc Trà Giang 09/03/01 TT Q.Lào A3 Tự nhiên
601116 D Đinh Thị Hương Giang 26/08/01 TT Q.Lào A11 Cơ bản D
601118 D Nguyễn Thị Thu Hà 27/05/01 Định Hưng A10 Cơ bản D
601119 D Trịnh Thị Hà 15/10/01 Định Hưng A10 Cơ bản D
601120 TN Lê Thị Hà 27/09/01 Định Liên A4 Tự nhiên
601121 A Đỗ Ngọc Hà 22/09/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601122 C Lê Thị Hà 07/11/00 Định Tiến A7 Cơ bản C
601123 TN Trịnh Thanh Hải 20/09/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601124 C Nguyễn Thị Hải 15/09/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601126 TN Lê Thị Hải 08/07/01 Thiệu Ngọc A4 Tự nhiên
601127 A Trịnh Thị Hảo 18/06/01 Định Hưng A6 Cơ bản A
601128 TN Trần Thị Hạ 17/02/01 Định Thành A3 Tự nhiên
601129 D Ngô Thị Hạnh 19/06/01 Định Bình A10 Cơ bản D
601130   Hoàng Thị Hạnh 15/09/01 Yên Thái A11 Cơ bản D
601131 D Nguyễn Diệu Hằng 09/10/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601132 D Ngô Thị Hằng 07/07/01 Định Hoà A12 Cơ bản D
601133 C Lương Thị Hằng 20/03/01 Định Hưng A7 Cơ bản C
601134 C Nguyễn Thị Hằng 19/03/01 Định Liên A7 Cơ bản C
601136 TN Trịnh Thị Thu Hằng 25/09/01 Định Tân A1 Tự nhiên
601137 D Lê Thị Thu Hằng 13/04/01 Định Bình A11 Cơ bản D
601138 D Trịnh Thị Hằng 13/06/01 Định Bình A9 Cơ bản D
601139 D Bùi Thu Hằng 10/02/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601140 D Lê Thị Hằng 09/01/01 Yên Lạc A12 Cơ bản D
601141 A Trịnh Thị Hằng 28/01/01 Định Long A6 Cơ bản A
601142 D Lê Thị Thúy Hằng 20/05/01 Định Thành A12 Cơ bản D
601143 D Kiều Thị Hằng 15/03/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601144 C Lê Thị Hậu 12/01/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601145 TN Nguyễn Văn Hậu 28/03/01 Định Tân A4 Tự nhiên
601146 D Lê Thị Hậu 27/07/01 Định Tiến A8 Cơ bản D
601147 D Nguyễn Thị Hiên 23/10/01 Định Tân A11 Cơ bản D
601148 TN Lê Thị Thu Hiền 19/02/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601149   Vũ Thị Hiền 11/03/01 Định Hưng A7 Cơ bản C
601150 D Phạm Thị Hiền 15/06/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601151 D Nguyễn Thị Hiền 08/08/01 Định Tân A12 Cơ bản D
601152 D Nguyễn Thị Hiền 05/01/01 Định Tiến A10 Cơ bản D
601153 D Vũ Thị Hiền 16/07/01 Định Tiến A9 Cơ bản D
601154 TN Nguyễn Thúy Hiền 14/09/01 TT Q.Lào A1 Tự nhiên
601155 TN Lê Thị Hiền 30/08/01 Yên Lạc A4 Tự nhiên
601156 TN Ngô Minh Hiếu 22/10/01 Định Hoà A5 Tự nhiên
601157 TN Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 28/05/01 Định Hoà A3 Tự nhiên
601158 TN Đỗ Văn Hiếu 17/06/01 Định Liên A5 Tự nhiên
601160 A Đào Trung Hiếu 25/08/01 Định Tiến A6 Cơ bản A
601162 D Lê Xuân Hiếu 22/06/01 L.Đ.Kiên A10 Cơ bản D
601163 TN Lê Minh Hiếu 10/10/01 Yên Ninh A5 Tự nhiên
601164 TN Lê Thiên Tuấn Hiệp 23/10/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601165 TN Lê Duy Hiệp 06/12/01 Định Tiến A4 Tự nhiên
601166 TN Nguyễn Mai Hoa 08/01/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601167 D Trịnh Thị Quỳnh Hoa 27/03/01 L.Đ.Kiên A11 Cơ bản D
601168 D Trịnh Thị Hoa 25/01/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601169 D Ngô Phương Hoa 26/02/01 Định Hoà A12 Cơ bản D
601170 D Lê Thị Thanh Hoa 21/12/01 Định Liên A11 Cơ bản D
601171 D Nguyễn Phương Hoa 07/05/01 Định Liên A10 Cơ bản D
601172 D Hoàng Thị Hoa 23/02/01 Định Tăng A10 Cơ bản D
601173 TN Lê Hồng Hoa 22/01/01 Yên Lạc A1 Tự nhiên
601174 D Trịnh Thị Hoa 03/02/01 Định Long A11 Cơ bản D
601175 TN Ngô Thị Hoa 21/01/01 Thiệu Thành A2 Tự nhiên
601176 A Trịnh Thị Hoài 12/10/01 TT Q.Lào A6 Cơ bản A
601177 D Trương Thị Thu Hoài 14/05/01 Định Hải A11 Cơ bản D
601178 TN Nghiêm Văn Hoàn 29/05/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601179 A Lê Trọng Hoàn 15/09/01 Định Liên A5 Tự nhiên
601180 TN Trịnh Cao Hoàn 11/10/01 Định Hải A3 Tự nhiên
601182 TN Nguyễn Huy Hoàng 05/08/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601183 TN Đỗ Việt Hoàng 04/02/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601184 TN Lưu Huy Hoàng 30/07/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601185 TN Lê Việt Hoàng 02/07/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601186 TN Trương Việt Hoàng 04/05/01 Định Tiến A2 Tự nhiên
601188 A Nguyễn Huy Hoàng 19/09/01 Định Hải A6 Cơ bản A
601189 D Lê Văn Hoàng 04/12/01 Định Tường A7 Cơ bản C
601190 D Vũ Huy Hoàng 21/01/01 L.Đ.Kiên A9 Cơ bản D
601191 D Hoàng Thị Hòa 28/05/01 Định Liên A10 Cơ bản D
601192 A Lê Thị Thanh Hòa 30/12/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601193 D Nguyễn Thị Hòa 06/08/01 Định Tăng A9 Cơ bản D
601194 C Vũ Trọng Hòa 30/01/01 Định Tiến A7 Cơ bản C
601195 D Lê Thị Hợp 14/09/01 Yên Lạc A7 Cơ bản C
601196 A Trần Xuân Hợp 23/07/01 Thiệu Ngọc A6 Cơ bản A
601197 D Ngô Thị Hồng 28/02/01 Định Hoà A12 Cơ bản D
601199 A Lê Thị Hồng 17/08/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601200 D Trịnh Thu Hồng 15/08/01 Định Tân A11 Cơ bản D
601201 D Lê Thị Hồng 03/11/01 Yên Lạc A8 Cơ bản D
601202 A Trịnh Thị Hồng 15/07/01 Định Long A3 Tự nhiên
601203 D Lê Thị Hồng 10/05/01 Định Thành A12 Cơ bản D
601204 D Trịnh Văn Huấn 19/01/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601205 D Lê Thu Huế 15/02/01 Định Liên A11 Cơ bản D
601206 TN Lê Minh Huế 10/07/01 Định Tường A3 Tự nhiên
601207 D Ngô Thị Huệ 05/10/01 Định Hoà A11 Cơ bản D
601208 D Nguyễn Thị Huệ 15/04/01 Định Liên A8 Cơ bản D
601209 TN Trịnh Thị Huệ 19/11/01 Định Tăng A4 Tự nhiên
601210 D Nguyễn Thị Minh Huệ 09/09/01 Định Tường A12 Cơ bản D
601211 D Lê Thị Thanh Huệ 25/12/01 Định Hải A10 Cơ bản D
601212 D Hách Quang Huy 19/05/01 Định Tăng A9 Cơ bản D
601213 TN Lê Viết Huy 20/09/00 Định Tiến A4 Tự nhiên
601214 TN Nguyễn Giang Huy 26/09/01 Định Tiến A3 Tự nhiên
601215 C Đỗ Quốc Huy 15/07/01 TT Q.Lào A7 Cơ bản C
601216 D Nguyễn Khánh Huyền 17/07/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601217 D Trịnh Lê Huyền 14/01/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601218 D Đào Thị Huyền 26/04/01 Định Liên A8 Cơ bản D
601219 TN Lê Thị Huyền 07/12/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601220 D Phạm Thị Huyền 17/10/01 Định Bình A11 Cơ bản D
601221 TN Vũ Văn Hùng 20/03/01 Định Hoà A5 Tự nhiên
601222 TN Lê Văn Hùng 31/01/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601223 TN Lê Văn Hùng 08/12/01 Định Tân A4 Tự nhiên
601224 TN Lê Mạnh Hùng 24/09/01 Định Tân A2 Tự nhiên
601225 TN Ngô Văn Hùng 10/06/01 Định Bình A5 Tự nhiên
601228 TN Lê Việt Hùng 22/09/01 Định Thành A3 Tự nhiên
601229 D Vũ Văn Hùng 25/03/01 Định Hải A8 Cơ bản D
601230 TN Trịnh Xuân Hưng 28/01/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601231 TN Lê Thị Hưng 14/12/01 Định Tăng A2 Tự nhiên
601232 A Phạm Mai Hương 11/09/01 Định Hoà A5 Tự nhiên
601233 D Trương Thị Hương 13/10/01 Định Liên A10 Cơ bản D
601234 D Lê Thị Hương 01/06/01 Định Tăng A10 Cơ bản D
601235 D Trịnh Thị Hương 06/01/01 Định Tường A9 Cơ bản D
601236 C Trịnh Thị Hương 14/09/01 Định Tân A7 Cơ bản C
601237 D Trịnh Mai Hương 04/02/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601239 D Lê Thu Hường 21/09/01 Định Liên A11 Cơ bản D
601241 TN Lê Thị Hường 18/03/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601242 TN Lê Thị Hường 25/01/01 Định Tường A5 Tự nhiên
601243 D Trần Thu Hường 11/02/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601244 D Phạm Thị Hường 09/11/01 Định Bình A11 Cơ bản D
601245 D Nguyễn Duy Kết 02/11/01 Định Tường A7 Cơ bản C
601246 A Lê Đình Khải 27/09/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601247 A Lưu Xuân Khánh 21/12/01 L.Đ.Kiên A6 Cơ bản A
601249 TN Lưu Trung Kiên 16/10/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601250 TNA Lê Trung Kiên 19/12/01 Định Hải A4 Tự nhiên
601252 D Lê Đình Kỳ 16/05/01 Định Tường A9 Cơ bản D
601253 TN Lưu Thị Lan 23/09/01 L.Đ.Kiên A5 Tự nhiên
601254 D Bùi Thị Lan 10/09/01 Định Tăng A10 Cơ bản D
601255 D Lê Thị Lan 27/04/01 Định Tân A11 Cơ bản D
601256 D Lê Thị Phương Lan 20/06/01 Yên Lạc A10 Cơ bản D
601257 D Nguyễn Thị Lan 08/03/01 Định Long A9 Cơ bản D
601258 D Lê Thị Lan 06/12/01 Định Thành A8 Cơ bản D
601259 C Nguyễn Thị Ngọc Lan 12/04/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601260 A Trịnh Thị Lài 06/10/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601261 D Lê Thị Lâm 10/06/01 Định Liên A9 Cơ bản D
601262 D Trịnh Thị Nhật Lệ 21/08/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601263   Trịnh Nhật Lệ 22/10/01 Định Tân A7 Cơ bản C
601264 D Lưu Hồng Liên 02/08/01 L.Đ.Kiên A11 Cơ bản D
601265 D Lê Thị Liên 12/01/01 Định Liên A11 Cơ bản D
601266 TN Lê Thị Phương Liên 02/05/01 Định Tường A5 Tự nhiên
601267 D Trịnh Thị Liên 12/04/01 Định Bình A10 Cơ bản D
601268 C Trịnh Thị Liên 09/10/01 Định Long A7 Cơ bản C
601269 D Mai Thùy Linh 24/04/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601270 D Nguyễn Thị Khánh Linh 26/03/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601271 D Phạm Thị Linh 01/05/01 Định Hoà A11 Cơ bản D
601274 C Trịnh Thị Mỹ Linh 26/03/01 Định Hưng A7 Cơ bản C
601276 D Trần Thị Linh 08/01/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601277 TN Nguyễn Khánh Linh 08/03/01 Định Tân A5 Tự nhiên
601278 D Ngô Khánh Linh 18/04/01 Định Tân A12 Cơ bản D
601279 D Lê Thị Linh 15/11/01 Định Bình A9 Cơ bản D
601280 D Kiều Thị Phương Linh 05/10/01 Định Bình A10 Cơ bản D
601281 TN Vũ Tuấn Linh 12/02/01 Định Bình A4 Tự nhiên
601282 D Trương Thị Linh 18/08/01 Định Hải A9 Cơ bản D
601283 TN Cố Thị Linh 12/06/01 Định Hải A4 Tự nhiên
601284 TN Lê Thùy Linh 24/11/01 Định Hải A2 Tự nhiên
601285 D Trịnh Thị Linh 15/02/01 Định Tân A8 Cơ bản D
601286 TN Nguyễn Duy Linh 02/01/01 Thiệu Thành A2 Tự nhiên
601287 TN Ngô Mỹ Linh 30/10/01 Thiệu Ngọc A4 Tự nhiên
601288 TN Ngô Thị Ngọc Linh 19/08/01 Thiệu Ngọc A5 Tự nhiên
601289 TN Phùng Thị Loan 05/07/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601290 D Trịnh Đình Long 22/12/01 Định Bình A10 Cơ bản D
601293 TN Trịnh Thông Lợi 16/03/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601295 TN Trịnh Đức Lương 15/09/01 Định Liên A4 Tự nhiên
601296 D Trịnh Thị Lương 24/01/01 Định Thành A10 Cơ bản D
601298 TNA Thiều Tiến Lưu 10/03/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601300 D Nguyễn Thị Khánh Ly 25/08/01 Định Hưng A12 Cơ bản D
601301 D Trần Thị Ly 08/09/00 Định Tường A10 Cơ bản D
601302 D Nguyễn Thị Kim Ly 14/04/01 Định Bình A8 Cơ bản D
601303 D Trần Khánh Ly 03/01/01 Định Tường A8 Cơ bản D
601304 D Vũ Thị Mai 28/08/01 Định Hoà A8 Cơ bản D
601305 D Lê Tuyết Mai 22/02/01 Định Tiến A10 Cơ bản D
601306 TN Trịnh Đức Mạnh 22/08/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601307 A Nguyễn Trường Mạnh 14/04/01 Định Hoà A6 Cơ bản A
601309 TNA Nguyễn Đức Mạnh 18/08/01 Định Hưng A3 Tự nhiên
601310 TN Mai Đức Mạnh 13/01/01 Định Hưng A3 Tự nhiên
601311 TN Bùi Hữu Mạnh 17/03/01 Định Hưng A5 Tự nhiên
601312 A Trần Văn Mạnh 02/10/01 Định Tường A5 Tự nhiên
601313   Trịnh Văn Mạnh 31/08/01 Định Tân A7 Cơ bản C
601315 TN Lê Đức Minh 20/06/01 Định Hoà A4 Tự nhiên
601316 A Vũ Hùng Minh 01/01/01 Định Hoà A6 Cơ bản A
601317 D Lê Xuân Minh 19/12/01 Định Hưng A11 Cơ bản D
601319 D Nguyễn Văn Minh 04/08/01 Định Tân A9 Cơ bản D
601320 TN Nguyễn Văn Minh 03/09/01 Định Tân A5 Tự nhiên
601321 D Trịnh Thị Minh 28/06/01 Định Tiến A10 Cơ bản D
601322 TNA Nguyễn Tài Minh 18/07/01 TT Q.Lào A2 Tự nhiên
601323 A Vũ Văn Minh 06/03/00 Định Hải A6 Cơ bản A
601324 D Trịnh Thị Minh 20/06/01 Định Hải A8 Cơ bản D
601325 C Nguyễn Thị Minh 11/05/01 Định Hải A7 Cơ bản C
601326   Lê Hoàng Minh 13/09/01 Định Tăng A11 Cơ bản D
601327 D Trịnh Thị Trà My 08/03/01 TT Q.Lào A11 Cơ bản D
601329 TN Trịnh Đăng Nam 19/05/01 Định Hưng A3 Tự nhiên
601331 TNA Trịnh Đức Nam 01/01/01 Định Liên A4 Tự nhiên
601332 D Nguyễn Thị Nga 07/02/01 Định Hưng A8 Cơ bản D
601333 TN Trịnh Thị Nga 16/02/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601334 TN Nguyễn Thị Thu Nga 19/05/01 Định Tăng A5 Tự nhiên
601336 TN Lưu Thị Nga 30/11/01 Yên Lạc A1 Tự nhiên
601337 TN Vũ Thanh Nga 10/12/01 Yên Lạc A2 Tự nhiên
601338 D Lê Thị Thảo Nga 24/01/01 Định Tường A8 Cơ bản D
601339 C Lê Thị Thúy Nga 24/01/01 Định Tường A7 Cơ bản C
601340 TN Nguyễn Duy Ngà 26/03/01 Định Thành A2 Tự nhiên
601341 C Lưu Thị Ngân 08/01/01 L.Đ.Kiên A7 Cơ bản C
601342 D Vũ Thị Ngân 09/04/01 Định Hoà A9 Cơ bản D
601344 D Lê Thị Ngân 08/04/01 Định Tăng A8 Cơ bản D
601345 A Vũ Hoàng Ngân 15/01/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601346 D Trịnh Thúy Ngân 22/11/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601347 D Phạm Thảo Ngân 10/01/01 Định Bình A11 Cơ bản D
601348 C Phạm Thị Ngân 08/11/00 Định Hoà A7 Cơ bản C
601349 A Nguyễn Thị Ngân 27/02/01 Thiệu Ngọc A2 Tự nhiên
601350 D Trịnh Minh Nghĩa 18/11/01 Định Hải A9 Cơ bản D
601351 D Hà Bích Ngọc 25/03/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601352 D Ngô Thị Ngọc 14/01/01 Định Hoà A8 Cơ bản D
601353 D Nguyễn Thị Ngọc 24/06/01 Định Hưng A8 Cơ bản D
601354 A Ngô Thị Ngọc 03/08/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601355 D Ngô Đức Nguyên 11/05/01 Định Bình A11 Cơ bản D
601356 D Trịnh Thị Nguyên 22/10/01 TT Q.Lào A9 Cơ bản D
601357 A Lê Thị Minh Nguyệt 01/10/01 Định Liên A4 Tự nhiên
601359 TN Lưu Đức Nhân 26/09/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601360 TN Lê Anh Nhật 26/12/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601361 D Ngô Thị Yến Nhi 06/09/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601362 D Nguyễn Thị Yến Nhi 02/09/01 TT Q.Lào A12 Cơ bản D
601363 TN Ngô Thị ánh Nhi 16/08/01 Thiệu Ngọc A4 Tự nhiên
601365 A Trịnh Thị Nhung 18/12/01 Định Hưng A6 Cơ bản A
601366 D Lê Thị Nhung 12/10/01 Định Hưng A10 Cơ bản D
601367 TNA Trần Thị Hồng Nhung 13/02/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601368 D Lưu Thị Nhung 29/06/01 Định Tăng A8 Cơ bản D
601370 D Lê Trang Nhung 07/02/01 Định Tân A11 Cơ bản D
601371 D Hoàng Thị Nhung 29/01/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601372 D Lê Thị Hồng Nhung 23/09/01 TT Q.Lào A9 Cơ bản D
601373 D Trịnh Thị Nhung 18/06/01 Định Long A12 Cơ bản D
601374 A Phạm Thị Nhung 25/09/01 Định Thành A6 Cơ bản A
601375 D Trần Thị Nhung 13/09/01 Định Tăng A8 Cơ bản D
601376 D Nguyễn Thị Oanh 28/07/01 Định Hải A10 Cơ bản D
601377 TN Ngô Thị Kim Oanh 24/04/01 Thiệu Ngọc A4 Tự nhiên
601380 C Vũ Thị Phúc 29/01/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601381 TN Trịnh Đình Phụng 21/04/01 Yên Lạc A3 Tự nhiên
601382 TN Nguyễn Hà Phương 01/10/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601383 D Trịnh Hoàng Trinh Phương 11/05/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601384 TN Nguyễn Trần Thanh Phương 20/09/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601385 TN Lê Hạnh Phương 29/11/01 L.Đ.Kiên A5 Tự nhiên
601386 TN Phạm Thị Phương 17/04/01 Định Tăng A4 Tự nhiên
601387 D Nguyễn Thị Bích Phượng 27/11/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601388 TN Nguyễn Thị Phượng 07/06/01 Định Hải A4 Tự nhiên
601389 TNA Lê Văn Quang 28/02/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601390 TN Trịnh Văn Quang 07/01/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601391 A Vũ Tuấn Quang 01/02/01 Định Hoà A6 Cơ bản A
601392 D Lê Văn Quang 16/04/01 Định Tiến A12 Cơ bản D
601393 TN Lưu Minh Quang 08/01/01 TT Q.Lào A1 Tự nhiên
601395 TN Trịnh Đình Quân 01/12/01 L.Đ.Kiên A2 Tự nhiên
601397 TN Trịnh Minh Quân 08/05/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601398 TN Trịnh Trần Minh Quân 04/12/01 TT Q.Lào A1 Tự nhiên
601399 D Kiều Thị Quyên 10/06/01 Định Hưng A8 Cơ bản D
601400 D Đỗ Thị Quyên 26/06/01 Định Liên A10 Cơ bản D
601402 A Vũ Thị Quyên 06/07/01 Định Hải A4 Tự nhiên
601403 TN Lưu Thị Quỳnh 19/06/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601404 C Vũ Thị Quỳnh 28/07/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601405 A Bùi Thị Như Quỳnh 16/06/01 Định Hưng A6 Cơ bản A
601406 TN Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/07/01 Định Hưng A5 Tự nhiên
601407 C Hoàng Thị Lan Quỳnh 10/04/01 Định Liên A7 Cơ bản C
601408 D Phạm Thị Quỳnh 16/01/00 Định Tiến A9 Cơ bản D
601410 D Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 09/09/01 L.Đ.Kiên A11 Cơ bản D
601411 D Vũ Văn Sang 01/02/01 Định Tiến A8 Cơ bản D
601412 TN Nguyễn Ngọc Sang 29/11/01 TT Q.Lào A1 Tự nhiên
601413 TNA Trần Việt Sơn 01/04/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601414 A Lưu Hoàng Sơn 27/06/01 Định Tăng A6 Cơ bản A
601415 TN Lê Đình Sơn 18/08/01 Định Tường A2 Tự nhiên
601416 A Lê Khắc Tài 30/11/00 Định Hoà A6 Cơ bản A
601417 TN Trương Văn Tài 29/10/01 Định Hưng A4 Tự nhiên
601418 TN Phan Thị Thanh Tâm 19/08/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601419 D Dương Thanh Tâm 15/06/00 TT Q.Lào A10 Cơ bản D
601420 TN Lưu Thị Thanh Tâm 28/08/01 Yên Lạc A2 Tự nhiên
601421 A Lê Thị Tâm 17/06/01 Định Long A6 Cơ bản A
601423 TN Đào Minh Tâm 23/06/01 Định Hải A5 Tự nhiên
601424 TNA Trịnh Minh Tân 03/03/01 Yên Lạc A2 Tự nhiên
601425 TN Lê Thị Tấm 16/06/01 Định Liên A5 Tự nhiên
601426 D Trịnh Thị Hồng Thanh 06/11/01 Định Hoà A8 Cơ bản D
601427 TN Lê Thị Thanh 25/01/01 Định Tường A1 Tự nhiên
601428 D Phạm Thị Thanh 09/09/00 Yên Lạc A8 Cơ bản D
601429 A Nguyễn Thị Thanh 03/05/01 Thiệu Ngọc A5 Tự nhiên
601430 TN Nguyễn Trung Thành 13/01/01 Định Tiến A2 Tự nhiên
601431 D Trịnh Đình Thành 13/11/00 Định Long A10 Cơ bản D
601432 TN Vũ Thị Thảo 01/05/01 Định Hoà A5 Tự nhiên
601433 TN Nguyễn Phương Thảo 15/06/01 Định Hưng A4 Tự nhiên
601435 D Lê Thị Thảo 10/08/01 Định Tường A9 Cơ bản D
601436 TNA Nguyễn Thị Thu Thảo 10/05/01 Định Tường A6 Cơ bản A
601437 D Nguyễn Thị Phương Thảo 14/11/01 Định Bình A12 Cơ bản D
601438 D Nguyễn Thị Thảo 07/11/01 Định Hải A9 Cơ bản D
601439 D Phạm Thị Thảo 24/07/01 Thiệu Ngọc A9 Cơ bản D
601440 D Lê Xuân Thái 18/06/01 Định Tân A12 Cơ bản D
601441 TN Phạm Văn Thái 01/12/01 Định Thành A2 Tự nhiên
601442 TNA Lê Minh Thăng 27/05/01 Định Bình A5 Tự nhiên
601443 D Vũ Thị Thắm 03/02/01 Định Thành A11 Cơ bản D
601444 A Nguyễn Văn Thắng 28/01/01 Định Liên A6 Cơ bản A
601445 TN Lê Văn Thắng 25/04/01 Định Tăng A5 Tự nhiên
601448 D Nguyễn Văn Thắng 11/12/01 Định Hải A9 Cơ bản D
601449 D Lê Xuân Thiên 23/03/01 Định Tân A10 Cơ bản D
601450 TNA Lê Văn Thiên 18/11/01 Định Tân A5 Tự nhiên
601451 TN Lê Văn Thiết 24/12/01 TT Q.Lào A6 Cơ bản A
601452 TN Lê Đức Thịnh 17/09/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601453 D Nguyễn Tiến Thịnh 04/06/01 Định Hải A10 Cơ bản D
601454 D Lê Thị Anh Thơ 19/12/01 Định Hưng A12 Cơ bản D
601455 D Nguyễn Thị Hoài Thu 08/04/01 L.Đ.Kiên A12 Cơ bản D
601456 TN Trịnh Thị Thu 18/02/01 Định Tường A5 Tự nhiên
601457 A Lê Thị Thu 03/01/01 TT Q.Lào A6 Cơ bản A
601458 TNA Lê Thị Phương Thu 23/11/01 TT Q.Lào A5 Tự nhiên
601459 D Lê Thị Biên Thùy 21/09/01 TT Q.Lào A11 Cơ bản D
601460 D Trịnh Thị Thùy 09/08/01 Định Thành A9 Cơ bản D
601461 D Lê Bích Thủy 20/08/01 Định Hoà A7 Cơ bản C
601462 C Đinh Thị Thủy 08/08/01 Định Tường A7 Cơ bản C
601463 D Lê Thị Thủy 28/01/01 Định Tường A12 Cơ bản D
601464 D Trần Thị Thủy 19/10/01 Định Bình A9 Cơ bản D
601465 A Ngô Thị Thủy 30/12/01 Định Hải A6 Cơ bản A
601466 D Trương Thị Thúy 14/01/01 Định Hưng A12 Cơ bản D
601467 D Nguyễn Thị Thúy 06/04/01 Định Tăng A9 Cơ bản D
601468 D Hoàng Thị Thúy 20/10/00 Định Tân A9 Cơ bản D
601469 D Lê Thị Thúy 18/02/01 Định Tiến A8 Cơ bản D
601470 TN Lê Thị Thanh Thư 30/09/01 Định Tân A4 Tự nhiên
601471 D Lê Thị Thương 15/02/01 L.Đ.Kiên A9 Cơ bản D
601472 D Lê Thị Thương 10/02/01 Định Liên A11 Cơ bản D
601473 TN Trịnh Thị Thương 23/07/01 Định Tân A3 Tự nhiên
601474 D Trịnh Thị Thương 29/07/01 Định Long A10 Cơ bản D
601475 TN Nguyễn Đình Thưởng 29/10/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601478 C Vũ Văn Tiến 06/12/01 Định Hải A7 Cơ bản C
601479 TN Trần Quang Tiến 25/09/01 Minh Khai A3 Tự nhiên
601480 TN Phạm Thị Tình 18/01/01 Định Tân A3 Tự nhiên
601481 D Lê Thị Tình 14/07/01 Yên Lạc A7 Cơ bản C
601482 TN Nguyễn Song Toàn 03/02/01 Định Tăng A3 Tự nhiên
601483 A Đỗ Ngọc Toàn 16/01/01 Định Tăng A6 Cơ bản A
601484 TN Nguyễn Quốc Toàn 27/01/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601485 D Nguyễn Thị Tới 18/07/01 Thiệu Ngọc A9 Cơ bản D
601486 D Lê Thị Hà Trang 26/04/01 L.Đ.Kiên A10 Cơ bản D
601487 D Phạm Thị Huyền Trang 13/11/01 Định Hưng A8 Cơ bản D
601488 TN Lưu Thị Hà Trang 01/02/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601489 C Lưu Thị Trang 21/04/01 Định Liên A7 Cơ bản C
601491 D Lê Thị Thùy Trang 08/05/01 Định Tường A8 Cơ bản D
601492 D Đỗ Thị Trang 06/06/01 Định Bình A11 Cơ bản D
601493 TNA Luyện Thị Trang 22/06/01 Định Bình A5 Tự nhiên
601494 C Nguyễn Thị Trang 21/06/01 Định Tiến A7 Cơ bản C
601495 C Lê Thị Trang 14/11/01 Định Tiến A7 Cơ bản C
601496 TN Đặng Thị Huyền Trang 16/12/01 TT Q.Lào A3 Tự nhiên
601497 A Trịnh Thị Huyền Trang 02/02/01 TT Q.Lào A3 Tự nhiên
601498 D Nguyễn Minh Trang 18/08/01 TT Q.Lào A11 Cơ bản D
601499 D Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/05/01 Định Long A9 Cơ bản D
601501 TN Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/08/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601502 TN Lê Thị Trâm 07/10/01 Định Liên A1 Tự nhiên
601503 TN Mai Văn Trọng 24/03/01 Định Hưng A4 Tự nhiên
601504 TNA Lê Thế Trọng 25/07/01 Định Liên A3 Tự nhiên
601505 A Trương Quốc Trung 17/02/01 Định Hưng A4 Tự nhiên
601507 TN Lê Văn Hiếu Trung 25/12/01 Định Bình A2 Tự nhiên
601508 A Trịnh Quốc Trung 24/09/01 Thiệu Ngọc A6 Cơ bản A
601509 TN Trần Ân Trúc 17/10/01 Định Tường A4 Tự nhiên
601510 A Nguyễn Thanh Trúc 12/01/01 TT Q.Lào A1 Tự nhiên
601511 TNA Trịnh Xuân Trường 27/08/01 Định Hưng A4 Tự nhiên
601512 TNA Trương Văn Trường 05/09/01 Định Hưng A5 Tự nhiên
601513 D Lê Xuân Trường 15/01/01 Định Tăng A7 Cơ bản C
601514 D Nguyễn Ngọc Trường 24/02/01 Định Tân A7 Cơ bản C
601516 TN Lê Xuân Trường 11/08/01 Yên Lạc A2 Tự nhiên
601517 TN Trịnh Văn Trường 22/10/00 Định Hải A3 Tự nhiên
601519 A Bùi Anh Tuấn 07/02/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601520 TN Bùi Quang Tuấn 09/03/01 L.Đ.Kiên A1 Tự nhiên
601521 TN Lê Anh Tuấn 14/08/01 Định Hoà A4 Tự nhiên
601522 TN Lê Anh Tuấn 12/09/01 Định Tăng A1 Tự nhiên
601523 D Nguyễn Đức Tuấn 13/12/01 Định Tăng A8 Cơ bản D
601524 A Phạm Anh Tuấn 29/10/00 Định Tiến A5 Tự nhiên
601525 A Trịnh Đăng Tuấn 11/03/01 TT Q.Lào A6 Cơ bản A
601526 TN Trịnh Lê Anh Tuấn 23/07/01 Định Long A3 Tự nhiên
601527 D Mai Xuân Tuyên 28/03/01 Định Hưng A8 Cơ bản D
601528 A Nguyễn Phùng Tuyên 19/07/01 Định Liên A6 Cơ bản A
601529 D Nguyễn Thị Tuyến 06/11/01 L.Đ.Kiên A11 Cơ bản D
601530 D Hà Hữu Tuyến 18/07/01 TT Q.Lào A7 Cơ bản C
601531 D Vũ Thị Tuyết 10/10/01 Định Hoà A12 Cơ bản D
601532 D Lưu Thị Tuyết 01/09/01 Định Tăng A11 Cơ bản D
601533 D Trịnh Thị ánh Tuyết 26/06/01 Định Bình A12 Cơ bản D
601534 TN Nguyễn Dương Tùng 16/03/01 TT Q.Lào A3 Tự nhiên
601535 TNA Nguyễn Hữu Tú 16/10/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601536 D Vũ Thị Tú 14/12/01 Định Tân A9 Cơ bản D
601537 TN Nguyễn Cẩm Tú 02/01/01 Yên Lạc A1 Tự nhiên
601538 D Hàn Hoàng Uyên 12/09/01 Định Tiến A11 Cơ bản D
601539 TN Hoàng Thị Uyên 20/07/01 TT Q.Lào A3 Tự nhiên
601540 D Thiều Thị Thu Uyên 01/04/01 Thiệu Ngọc A8 Cơ bản D
601541 D Trịnh Thị Thảo Vân 27/08/00 Định Hưng A9 Cơ bản D
601542 A Trần Thị Vân 12/03/01 Định Liên A6 Cơ bản A
601543 D Phạm Thị Vân 27/06/01 Định Thành A11 Cơ bản D
601544 TN Yên Thị Hồng Viện 26/12/01 L.Đ.Kiên A4 Tự nhiên
601545 TN Lê Bá Việt 06/10/01 L.Đ.Kiên A5 Tự nhiên
601546 D Trịnh Thị Vinh 27/12/01 L.Đ.Kiên A11 Cơ bản D
601547 D Lưu Văn Vinh 17/06/01 Định Hưng A9 Cơ bản D
601548 TN Nguyễn Quang Vinh 02/03/01 Định Tiến A6 Cơ bản A
601550 TN Lê Tuấn Vũ 19/12/01 L.Đ.Kiên A5 Tự nhiên
601551 D Trần Văn Vũ 13/04/01 Định Hưng A10 Cơ bản D
601552 TN Nguyễn Long Vũ 12/08/01 Định Liên A2 Tự nhiên
601553 TN Nguyễn Thanh Vũ 16/09/01 Định Hải A3 Tự nhiên
601554 A Hoàng Đức Vương 19/05/01 L.Đ.Kiên A3 Tự nhiên
601555 D Lê Thị Xuân 05/10/01 TT Q.Lào A8 Cơ bản D
601556 D Lê Thị Yên 20/10/01 Yên Lạc A8 Cơ bản D
601557 D Trịnh Thị Yến 19/01/01 Định Hưng A12 Cơ bản D
601558 D Trịnh Thị Yến 29/03/01 Định Liên A8 Cơ bản D
601559 TN Nghiêm Hải Yến 14/08/01 Định Long A3 Tự nhiên
601560 A Ngô Thị Yến 25/07/00 Định Hải A6 Cơ bản A
601561 TN Trịnh Thị Hải Yến 18/02/01 Yên Ninh A2 Tự nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây