Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

DANH SÁCH PHÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1

Thứ hai - 02/09/2019 02:24
Căn cứ vào kết quả thi vào 10, kết quả học ở THCS (Thi HSG, điểm TBM), nguyện vọng của học sinh và điều kiện thực tế nhà trường đã xếp lớp theo các ban học sau.
- Số học sinh đăng ký ở một ban phải đủ số lượng HS theo đơn vị lớp; trường hợp số học sinh không chẵn lớp nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả thi và học tập của HS để xếp lớp.
- Lịch tập trung nhận lớp: 7h30 ngày 12/8/2019 học sinh đến trường nhận lớp, thực hiện công tác tổ chức lớp, học nội quy và nhận kế hoạch lao động đầu năm.
- Ngày tựu trường: 19/8/2019.
 
SBD Họ và tên Ngày sinh Đăng ký Xếp lớp Lớp 10 Trường THCS Ghi chú
561001 Trịnh Đăng An 04/05/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561002 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561003 Trịnh Quốc An 18/03/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tăng  
561004 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561005 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561006 Lê Thị Việt An 06/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561008 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561009 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561010 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Bình  
561011 Lê Đức Anh 30/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561012 Lê Đức Anh 13/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561013 Lê Đức Anh 23/12/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561014 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561015 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân Anh thấp
561016 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561017 Phạm Đức Anh 07/07/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561018 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561019 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561021 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561022 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561023 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561024 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561025 Trịnh Mai Anh 19/04/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561026 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561028 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561029 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561030 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561031 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tân  
561032 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561033 Lê Bùi Quang Anh 15/08/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561034 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561035 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561036 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561037 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561038 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561039 Thiều Sỹ Anh 25/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561040 Trịnh Thị Anh 02/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Long  
561041 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hải  
561043 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561044 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hoà  
561045 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561047 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561048 Trương Văn Anh 13/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561049 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hải  
561050 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 Không ĐK Cơ bản D A8   Định Hưng  
561052 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Liên  
561053 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561054 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561055 Lâm Quang Bách 23/09/2004 Cơ bản A Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561056 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561057 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Lê Đình Kiên  
561058 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561059 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561060 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561061 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561062 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561063 Cao Thị Châu 18/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561064 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561065 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561066 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561067 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561068 Lê Đình Chinh 21/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Thành  
561069 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561070 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hải  
561071 Lê Chí Chung 27/05/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tường  
561072 Trịnh Mai Chung 07/12/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561073 Lê Văn Chung 11/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561074 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561075 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561076 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561077 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561078 Phạm Văn Cường 23/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561079 Trần Thị Diện 12/01/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tăng Anh thấp
561081 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561082 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561083 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561084 Lê Thị Diệu 12/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561085 Trịnh Thị Dung 05/02/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561086 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Liên  
561087 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561088 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561089 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561090 Hoàng Đình Dũng 02/01/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Long  
561091 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561092 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561093 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561094 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561095 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561096 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tường  
561097 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Tăng Anh thấp
561098 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561099 Lê Văn Dũng 15/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561100 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Liên  
561101 Lê Đình Dương 28/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561102 Lê Đình Dương 30/11/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561103 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561104 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561105 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Thành  
561106 Lê Thị Thùy Dương 12/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561107 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561108 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561109 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Long  
561110 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561111 Lê Trí Dương 14/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561112 Lê Tùng Dương 22/10/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Thị trấn Văn,Anh thấp
561113 Trịnh Văn Tùng Dương 15/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561114 Lê Văn Dương 03/12/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Liên  
561115 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 Không ĐK Cơ bản D A12   Định Thành  
561116 Lê An Duy 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561117 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Thị trấn  
561118 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561119 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561120 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 Ban TN Ban TN A3   Định Tiến  
561121 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561122 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561123 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561124 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561125 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Long  
561126 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Long  
561128 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561130 Đinh Thị Đào 19/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561131 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hưng Anh thấp
561132 Trịnh Quốc Đạt 29/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tân  
561133 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561134 Lê Thế Đạt 10/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561135 Cao Tiến Đạt 25/05/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tiến  
561136 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 Ban TN Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561137 Nguyễn Trọng Đạt 04/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561138 Lê Văn Đạt 13/09/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tăng  
561139 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561143 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hoà  
561144 Lê Anh Đức 28/09/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Liên  
561145 Trần Anh Đức 25/01/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Tường Anh thấp
561146 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Bình  
561148 Trịnh Công Minh Đức 25/11/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Hải  
561149 Lê Minh Đức 18/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561151 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561152 Phạm Ngọc Đức 09/10/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561154 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561156 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561158 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561159 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tiến  
561160 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561162 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004 Cơ bản C Cơ bản D A12   Định Tân Điển thấp
561163 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Thị trấn  
561164 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561166 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Thị trấn  
561167 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561168 Lê Đức Hải 28/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561169 Trần Đức Hải 11/06/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561170 Lê Hồng Hải 02/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561171 Lê Thế Hải 03/02/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tường  
561172 Trần Tiến Hải 19/02/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Bình  
561173 Lê Trí Hải 11/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Liên  
561174 Dương Văn Hải 16/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Bình  
561175 Lê Văn Hải 15/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561176 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561177 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561178 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561179 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561180 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561181 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561182 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tiến  
561183 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tiến  
561184 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561185 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561186 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hoà Anh thấp
561187 Vũ Thị Hà 11/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hoà  
561188 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561189 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hoà  
561190 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561191 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561192 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561193 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561194 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561195 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561196 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561197 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561198 Tống Thúy Hằng 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561199 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Liên Anh thấp
561200 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561201 Lê Văn Hậu 24/12/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561203 Lê Thị Hiên 09/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561204 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Long  
561205 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hoà  
561206 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561207 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561208 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561209 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561210 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561211 Trịnh Thu Hiền 18/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561212 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561213 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tân  
561214 Lê Minh Hiếu 21/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Liên  
561216 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561217 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561218 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Bình  
561219 Ngô Trung Hiếu 15/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561221 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tân  
561222 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561223 Lê Thị Hoa 16/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561225 Lưu Thu Hoài 06/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561226 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561231 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561232 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561234 Lê Đình Hồng 10/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561235 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561236 Lê Thị Hồng 26/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561237 Lê Thị Hồng 05/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561238 Lê Thị Hồng 12/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561239 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561240 Trần Thị Hồng 04/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561241 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561242 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561243 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561244 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561245 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561246 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561247 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Long  
561248 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561249 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hải  
561250 Lê Thị Huệ 25/11/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hoà  
561251 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561252 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561253 Vũ Thị Huệ 12/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Hưng  
561254 Lê Thu Huệ 16/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Liên  
561256 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tiến Anh thấp
561257 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Hải  
561258 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Tiến  
561259 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 Cơ bản A Ban TN A1   Định Liên  
561260 Lê Việt Hùng 10/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561262 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561263 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Bình  
561264 Lê Văn Hưng 21/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561265 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Long  
561266 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Long  
561267 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Liên  
561268 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561269 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561270 Cao Thị Hương 07/07/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561271 Lê Thị Hương 25/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561273 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561274 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561275 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2003 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tiến  
561276 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561277 Lê Thị Hường 11/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Thành  
561278 Nguyễn Thị Hường 28/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561279 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561280 Hà Quang Huy 28/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Thị trấn  
561281 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 Ban TN Ban TN A3   Định Tân  
561282 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561283 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561284 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tiến  
561285 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Thành  
561286 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tường  
561287 Lê Thị Huyền 09/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561288 Lê Thị Huyền 18/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561289 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Liên  
561290 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tường  
561291 Lê Thị Thuý Huyền 18/11/2003 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561292 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Tiến Anh thấp
561293 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hưng  
561294 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hưng Anh thấp
561295 Lê Huy Khôi 20/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Thành  
561296 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561297 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561298 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Lạc  
561299 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561303 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561304 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561305 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tường  
561306 Bùi Thanh Lam 06/05/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561307 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Long  
561308 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561309 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561310 Lê Thị Lan 28/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561311 Lê Thị Lan 15/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561312 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561313 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Hoà  
561314 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561315 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Liên Anh thấp
561316 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561317 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561318 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561319 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561320 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561321 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561322 Phạm Thị Liên 06/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hoà  
561323 Trần Thị Liên 09/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tường  
561324 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561325 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561326 Lưu Gia Linh 30/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561327 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561328 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561329 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561330 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Thị trấn  
561331 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561332 Đào Thị Linh 04/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561333 Lê Thị Linh 05/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561334 Phạm Thị Linh 02/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561335 Phạm Thị Linh 09/11/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Thành  
561336 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561337 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561338 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561339 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Tiến  
561340 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561341 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561342 Phạm Văn Linh 04/09/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Thị trấn  
561343 Lê Kiều Loan 19/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561344 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561345 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Thành  
561346 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561347 Lê Thùy Loan 01/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561349 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561350 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561351 Bùi Quang Long 05/10/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hưng  
561352 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hải  
561353 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561355 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561356 Lê Thị Lương 19/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561358 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561359 Lê Hồng Ly 20/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561360 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561361 Lê Đình Lý 02/11/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hải  
561362 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561363 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561364 Lê Thị Mai 30/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561365 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561366 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561367 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hoà  
561368 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561369 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561370 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561371 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561372 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Thiệu Thành  
561373 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Hưng  
561374 Lê Văn Mạnh 05/03/2004 Không ĐK Cơ bản D A9   Định Liên  
561376 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561377 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561378 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561379 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Long  
561380 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561381 Trần Nhật Minh 05/02/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tân  
561382 Đinh Quang Minh 15/07/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561383 Lê Thị Minh 19/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561384 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hưng  
561386 Lê Xuân Minh 05/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561387 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hưng  
561388 Khương Trà My 08/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561390 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Tường  
561392 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561393 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hoà  
561394 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hải  
561396 Lê Văn Nam 09/05/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561397 Ngô Văn Nam 21/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561398 Phạm Văn Nam 21/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561399 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561400 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561401 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561402 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561403 Hoàng Việt Nga 10/11/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Liên  
561404 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561405 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561406 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561407 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561408 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561409 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Liên  
561410 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561412 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hải  
561413 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tiến  
561415 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561416 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561417 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 Không ĐK Cơ bản D A7   Thị trấn  
561418 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tường  
561419 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Thị trấn  
561420 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561421 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561422 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561423 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Long  
561424 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Long  
561425 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Long  
561426 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561427 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561428 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Bình  
561429 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561430 Lê Thị Nhung 06/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561431 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561433 Trần Doãn Như 10/12/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tăng  
561434 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561435 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Bình Anh thấp
561438 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561439 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tân  
561440 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561441 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561442 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Hoà  
561443 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Liên  
561445 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561447 Trần Phú 02/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tân  
561448 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tiến  
561449 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561450 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561451 Trần Minh Phương 01/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561452 Đào Thị Phương 23/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561453 Lê Thị Phương 13/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561454 Lê Thị Phương 22/04/2004 Cơ bản C Cơ bản D A12   Định Thành Điển thấp
561455 Ngô Thị Phương 10/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561456 Quản Thị Phương 05/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561457 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561458 Đặng Thu Phương 19/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561459 Nguyễn Thị Thu Phương 02/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561460 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Yên Lạc  
561461 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 Cơ bản C Cơ bản D A13   Định Hoà Điển thấp
561462 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 Cơ bản C Cơ bản D A13   Định Long Điển thấp
561463 Lê Thị Phượng 01/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561464 Trần Thị Phượng 14/08/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561465 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Liên Anh thấp
561466 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561467 Khương Minh Quang 13/08/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561468 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 Không ĐK Cơ bản D A9   Định Bình  
561469 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561470 Lê Xuân Quang 16/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561471 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561472 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561474 Vũ Minh Quân 10/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561475 Vũ Trung Quân 11/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561476 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Hưng  
561477 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561478 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561479 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561480 Lê Thị Quyên 09/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561481 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Bình  
561482 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Thị trấn  
561483 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561484 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561485 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561486 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561487 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561488 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561489 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Bình  
561490 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561491 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561492 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Bình  
561493 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561494 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Tân  
561495 Lê Đình Sâm 26/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561496 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561497 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Lê Đình Kiên Nhì sinh huyện
561498 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561499 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561500 Lê Hồng Sơn 11/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Lạc  
561501 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tăng  
561502 Lê Minh Sơn 08/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561503 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561504 Lê Thị Sương 14/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561505 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561506 Lê Anh Tài 08/08/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hải  
561507 Lê Bá Tài 17/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561508 Lê Thế Tài 22/10/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561509 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561510 Đào Văn Tài 14/03/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561511 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Bình  
561512 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561513 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561514 Vũ Văn Tài 25/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561515 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 Cơ bản D Ban TN A3   Định Tường Giải KK hoá
561516 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 Không ĐK Cơ bản D A13   Định Tiến  
561517 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561518 Lê Thị Tâm 17/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561519 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561520 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hưng  
561521 Trịnh Thị Tâm 16/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561522 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561523 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561524 Trịnh Đình Thái 16/02/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561525 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561527 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Thành  
561528 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Thiệu Vũ  
561529 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561530 Lê Quang Thành 08/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561532 Bùi Văn Thành 18/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561533 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tân  
561534 Lê Phương Thảo 28/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561535 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561536 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561537 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561538 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Hải  
561539 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Liên Anh thấp
561540 Lê Thị Thảo 20/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561541 Mai Thị Thảo 29/06/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561542 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561544 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561545 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561546 Trương Văn Thảo 23/11/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561548 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561549 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561550 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 Cơ bản Cơ bản D A11   Định Bình  
561552 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tiến  
561553 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561554 Mai Văn Thắng 16/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561556 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561557 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561558 Trần Văn Thắng 28/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561559 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561560 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561561 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561562 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561564 Lê Đức Thiện 06/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561565 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561566 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Lạc  
561567 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561568 Lê Hoàng Thông 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561569 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561570 Lê Văn Thơm 03/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561572 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561573 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân Anh thấp
561574 Lê Thị Thu 21/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561575 Lê Thị Thu 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561576 Lê Thị Thu 14/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561577 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tân  
561578 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561579 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561580 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Long  
561581 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561582 Lê Hoài Thương 02/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tường  
561583 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 Cơ bản C Cơ bản D A11   Định Bình Điển thấp
561584 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561585 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Thành  
561586 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 Ban TN Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561587 Phạm Thị Thương 01/10/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tân  
561588 Vũ Thị Thương 25/04/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hoà Anh thấp
561589 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561590 Lê Thị Thuý 05/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561592 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 Cơ bản D Ban TN A1   Định Tân Giải 3 lý huyện
561593 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561594 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561595 Đào Thị Thủy 16/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Yên Lạc  
561596 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 Ban TN Ban TN A4   Thị trấn  
561598 Lê Đức Tiến 05/05/2003 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561599 Trần Lê Tiến 23/03/2004 Ban TN Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561601 Trần Văn Tiến 30/04/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561602 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hải  
561603 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561605 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561606 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561607 Ngô Văn Toan 08/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Long  
561608 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561610 Trịnh Quốc Toàn 10/04/2003 Cơ bản Cơ bản  A15   Thị trấn  
561611 Lê Văn Toàn 11/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561612 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561613 Lê Huyền Trang 24/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561615 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561616 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561617 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561618 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tiến  
561619 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561620 Lê Kiều Trang 02/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561621 Lê Thị Trang 09/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561622 Lê Thị Trang 29/12/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561623 Lưu Thị Trang 06/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561624 Lê Thu Trang 19/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561625 Mai Thu Trang 04/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561626 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561627 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561628 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561629 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561630 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561631 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Bình Anh thấp
561632 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561633 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hưng  
561634 Trần Thị Trúc 23/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tường  
561637 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Thái  
561638 Lê Văn Trường 03/09/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tăng  
561639 Phạm Văn Trường 09/11/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561640 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hưng Anh thấp
561641 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 Ban TN Ban TN A4   Thị trấn  
561642 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561643 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Lê Đình Kiên  
561644 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561645 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561646 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Bình  
561647 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hoà  
561648 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561649 Trịnh Đình Tuấn 13/11/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561650 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Long  
561651 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Hoà  
561652 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561653 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tăng Anh thấp
561654 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Bình  
561655 Trần Anh Tùng 11/06/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561656 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hải Anh thấp
561657 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561660 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân Anh thấp
561661 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561662 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561663 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561664 Luyện Thị Tú 09/10/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Bình  
561666 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Long  
561667 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561668 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561669 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tiến  
561670 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561671 Trịnh Hải Vân 27/09/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561673 Lê Thảo Vân 10/02/2004 Ban TN Ban TN A1  Cành Nàng  
561674 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thiệu Thành  
561675 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561676 Bùi Thị Vân 03/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Thành  
561677 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561678 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tường  
561679 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561680 Lê Thảo Vi 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561681 Lê Bá Việt 01/10/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Tường  
561682 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tiến  
561684 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561685 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561686 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561687 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 Không ĐK Cơ bản D A11   Định Tiến  
561688 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561689 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Lê Đình Kiên  
561690 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561691 Trần Long Vũ 11/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Bình  
561692 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561693 Lê Quang Vũ 05/11/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hải  
561694 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tiến  
561695 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561696 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561697 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561698 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
Bảo lưu Lưu Tiến Lâm 18/03/2003 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
Kh.tật Trịnh Thị Dung 14/09/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân HL TB
Kh.tật Hà Văn Thuận 23/01/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Thị trấn  

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây