DANH SÁCH PHÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1

Thứ hai - 02/09/2019 02:24
Căn cứ vào kết quả thi vào 10, kết quả học ở THCS (Thi HSG, điểm TBM), nguyện vọng của học sinh và điều kiện thực tế nhà trường đã xếp lớp theo các ban học sau.
- Số học sinh đăng ký ở một ban phải đủ số lượng HS theo đơn vị lớp; trường hợp số học sinh không chẵn lớp nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả thi và học tập của HS để xếp lớp.
- Lịch tập trung nhận lớp: 7h30 ngày 12/8/2019 học sinh đến trường nhận lớp, thực hiện công tác tổ chức lớp, học nội quy và nhận kế hoạch lao động đầu năm.
- Ngày tựu trường: 19/8/2019.
 
SBD Họ và tên Ngày sinh Đăng ký Xếp lớp Lớp 10 Trường THCS Ghi chú
561001 Trịnh Đăng An 04/05/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561002 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561003 Trịnh Quốc An 18/03/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tăng  
561004 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561005 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561006 Lê Thị Việt An 06/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561008 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561009 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561010 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Bình  
561011 Lê Đức Anh 30/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561012 Lê Đức Anh 13/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561013 Lê Đức Anh 23/12/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561014 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561015 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân Anh thấp
561016 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561017 Phạm Đức Anh 07/07/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561018 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561019 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561021 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561022 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561023 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561024 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561025 Trịnh Mai Anh 19/04/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561026 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561028 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561029 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561030 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561031 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tân  
561032 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561033 Lê Bùi Quang Anh 15/08/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561034 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561035 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561036 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561037 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561038 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561039 Thiều Sỹ Anh 25/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561040 Trịnh Thị Anh 02/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Long  
561041 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hải  
561043 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561044 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hoà  
561045 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561047 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561048 Trương Văn Anh 13/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561049 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hải  
561050 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 Không ĐK Cơ bản D A8   Định Hưng  
561052 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Liên  
561053 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561054 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561055 Lâm Quang Bách 23/09/2004 Cơ bản A Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561056 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561057 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Lê Đình Kiên  
561058 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561059 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561060 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561061 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561062 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561063 Cao Thị Châu 18/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561064 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561065 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561066 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561067 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561068 Lê Đình Chinh 21/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Thành  
561069 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561070 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hải  
561071 Lê Chí Chung 27/05/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tường  
561072 Trịnh Mai Chung 07/12/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561073 Lê Văn Chung 11/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561074 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561075 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561076 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561077 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561078 Phạm Văn Cường 23/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561079 Trần Thị Diện 12/01/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tăng Anh thấp
561081 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561082 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561083 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561084 Lê Thị Diệu 12/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561085 Trịnh Thị Dung 05/02/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561086 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Liên  
561087 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561088 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561089 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561090 Hoàng Đình Dũng 02/01/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Long  
561091 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561092 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561093 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561094 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561095 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561096 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tường  
561097 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Tăng Anh thấp
561098 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561099 Lê Văn Dũng 15/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561100 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Liên  
561101 Lê Đình Dương 28/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561102 Lê Đình Dương 30/11/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tường  
561103 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561104 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561105 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Thành  
561106 Lê Thị Thùy Dương 12/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561107 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561108 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561109 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Long  
561110 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561111 Lê Trí Dương 14/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561112 Lê Tùng Dương 22/10/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Thị trấn Văn,Anh thấp
561113 Trịnh Văn Tùng Dương 15/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561114 Lê Văn Dương 03/12/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Liên  
561115 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 Không ĐK Cơ bản D A12   Định Thành  
561116 Lê An Duy 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561117 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Thị trấn  
561118 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561119 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561120 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 Ban TN Ban TN A3   Định Tiến  
561121 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561122 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561123 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561124 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561125 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Long  
561126 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Long  
561128 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561130 Đinh Thị Đào 19/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561131 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hưng Anh thấp
561132 Trịnh Quốc Đạt 29/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tân  
561133 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561134 Lê Thế Đạt 10/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561135 Cao Tiến Đạt 25/05/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tiến  
561136 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 Ban TN Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561137 Nguyễn Trọng Đạt 04/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561138 Lê Văn Đạt 13/09/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tăng  
561139 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561143 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hoà  
561144 Lê Anh Đức 28/09/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Liên  
561145 Trần Anh Đức 25/01/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Tường Anh thấp
561146 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Bình  
561148 Trịnh Công Minh Đức 25/11/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Hải  
561149 Lê Minh Đức 18/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561151 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561152 Phạm Ngọc Đức 09/10/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561154 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561156 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561158 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561159 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tiến  
561160 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561162 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004 Cơ bản C Cơ bản D A12   Định Tân Điển thấp
561163 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Thị trấn  
561164 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561166 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Thị trấn  
561167 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561168 Lê Đức Hải 28/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561169 Trần Đức Hải 11/06/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561170 Lê Hồng Hải 02/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561171 Lê Thế Hải 03/02/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tường  
561172 Trần Tiến Hải 19/02/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Bình  
561173 Lê Trí Hải 11/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Liên  
561174 Dương Văn Hải 16/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Bình  
561175 Lê Văn Hải 15/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561176 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561177 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561178 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561179 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561180 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561181 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561182 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tiến  
561183 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tiến  
561184 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561185 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561186 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hoà Anh thấp
561187 Vũ Thị Hà 11/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hoà  
561188 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561189 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hoà  
561190 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561191 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561192 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561193 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561194 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561195 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561196 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561197 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561198 Tống Thúy Hằng 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561199 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Liên Anh thấp
561200 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561201 Lê Văn Hậu 24/12/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561203 Lê Thị Hiên 09/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561204 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Long  
561205 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hoà  
561206 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561207 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561208 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561209 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561210 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561211 Trịnh Thu Hiền 18/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561212 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561213 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tân  
561214 Lê Minh Hiếu 21/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Liên  
561216 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561217 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561218 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Bình  
561219 Ngô Trung Hiếu 15/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561221 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tân  
561222 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561223 Lê Thị Hoa 16/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561225 Lưu Thu Hoài 06/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tăng  
561226 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561231 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561232 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561234 Lê Đình Hồng 10/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561235 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561236 Lê Thị Hồng 26/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561237 Lê Thị Hồng 05/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561238 Lê Thị Hồng 12/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561239 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561240 Trần Thị Hồng 04/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561241 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561242 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561243 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561244 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561245 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561246 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561247 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Long  
561248 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561249 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hải  
561250 Lê Thị Huệ 25/11/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hoà  
561251 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561252 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561253 Vũ Thị Huệ 12/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Hưng  
561254 Lê Thu Huệ 16/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Liên  
561256 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tiến Anh thấp
561257 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Hải  
561258 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Tiến  
561259 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 Cơ bản A Ban TN A1   Định Liên  
561260 Lê Việt Hùng 10/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561262 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561263 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Bình  
561264 Lê Văn Hưng 21/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561265 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Long  
561266 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Long  
561267 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Liên  
561268 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561269 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561270 Cao Thị Hương 07/07/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561271 Lê Thị Hương 25/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561273 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561274 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561275 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2003 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tiến  
561276 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561277 Lê Thị Hường 11/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Thành  
561278 Nguyễn Thị Hường 28/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561279 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561280 Hà Quang Huy 28/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Thị trấn  
561281 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 Ban TN Ban TN A3   Định Tân  
561282 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561283 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561284 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tiến  
561285 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Thành  
561286 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tường  
561287 Lê Thị Huyền 09/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561288 Lê Thị Huyền 18/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561289 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Liên  
561290 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tường  
561291 Lê Thị Thuý Huyền 18/11/2003 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Hải  
561292 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Tiến Anh thấp
561293 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hưng  
561294 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hưng Anh thấp
561295 Lê Huy Khôi 20/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Thành  
561296 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561297 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561298 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Lạc  
561299 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561303 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561304 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561305 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tường  
561306 Bùi Thanh Lam 06/05/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561307 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Long  
561308 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561309 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561310 Lê Thị Lan 28/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561311 Lê Thị Lan 15/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561312 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561313 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Hoà  
561314 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561315 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Liên Anh thấp
561316 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561317 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561318 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561319 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561320 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561321 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Hải  
561322 Phạm Thị Liên 06/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hoà  
561323 Trần Thị Liên 09/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tường  
561324 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561325 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561326 Lưu Gia Linh 30/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561327 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561328 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561329 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561330 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Thị trấn  
561331 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561332 Đào Thị Linh 04/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561333 Lê Thị Linh 05/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561334 Phạm Thị Linh 02/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561335 Phạm Thị Linh 09/11/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Thành  
561336 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561337 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561338 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561339 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Tiến  
561340 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561341 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561342 Phạm Văn Linh 04/09/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Thị trấn  
561343 Lê Kiều Loan 19/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561344 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561345 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Thành  
561346 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561347 Lê Thùy Loan 01/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561349 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561350 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561351 Bùi Quang Long 05/10/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hưng  
561352 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hải  
561353 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561355 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hoà  
561356 Lê Thị Lương 19/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561358 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561359 Lê Hồng Ly 20/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561360 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561361 Lê Đình Lý 02/11/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hải  
561362 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561363 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561364 Lê Thị Mai 30/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561365 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561366 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561367 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hoà  
561368 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561369 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561370 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561371 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561372 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Thiệu Thành  
561373 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Hưng  
561374 Lê Văn Mạnh 05/03/2004 Không ĐK Cơ bản D A9   Định Liên  
561376 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561377 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561378 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561379 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Long  
561380 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561381 Trần Nhật Minh 05/02/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tân  
561382 Đinh Quang Minh 15/07/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561383 Lê Thị Minh 19/12/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tiến  
561384 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hưng  
561386 Lê Xuân Minh 05/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561387 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hưng  
561388 Khương Trà My 08/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561390 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Tường  
561392 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561393 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hoà  
561394 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hải  
561396 Lê Văn Nam 09/05/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561397 Ngô Văn Nam 21/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561398 Phạm Văn Nam 21/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561399 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561400 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561401 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561402 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561403 Hoàng Việt Nga 10/11/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Liên  
561404 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Lê Đình Kiên  
561405 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561406 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561407 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561408 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561409 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Liên  
561410 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561412 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hải  
561413 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tiến  
561415 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561416 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561417 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 Không ĐK Cơ bản D A7   Thị trấn  
561418 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tường  
561419 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Thị trấn  
561420 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561421 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561422 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561423 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Long  
561424 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Long  
561425 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Long  
561426 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561427 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tiến  
561428 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Bình  
561429 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Bình  
561430 Lê Thị Nhung 06/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561431 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561433 Trần Doãn Như 10/12/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tăng  
561434 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561435 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Bình Anh thấp
561438 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561439 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tân  
561440 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561441 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561442 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Hoà  
561443 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Liên  
561445 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561447 Trần Phú 02/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Tân  
561448 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Tiến  
561449 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561450 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561451 Trần Minh Phương 01/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561452 Đào Thị Phương 23/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561453 Lê Thị Phương 13/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561454 Lê Thị Phương 22/04/2004 Cơ bản C Cơ bản D A12   Định Thành Điển thấp
561455 Ngô Thị Phương 10/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Lê Đình Kiên  
561456 Quản Thị Phương 05/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561457 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tiến  
561458 Đặng Thu Phương 19/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561459 Nguyễn Thị Thu Phương 02/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561460 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Yên Lạc  
561461 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 Cơ bản C Cơ bản D A13   Định Hoà Điển thấp
561462 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 Cơ bản C Cơ bản D A13   Định Long Điển thấp
561463 Lê Thị Phượng 01/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561464 Trần Thị Phượng 14/08/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561465 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Liên Anh thấp
561466 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561467 Khương Minh Quang 13/08/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561468 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 Không ĐK Cơ bản D A9   Định Bình  
561469 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561470 Lê Xuân Quang 16/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Thành  
561471 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561472 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561474 Vũ Minh Quân 10/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tân  
561475 Vũ Trung Quân 11/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561476 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Hưng  
561477 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561478 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561479 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561480 Lê Thị Quyên 09/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561481 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Bình  
561482 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Thị trấn  
561483 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Liên  
561484 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561485 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561486 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561487 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561488 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561489 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Bình  
561490 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tường  
561491 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561492 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Bình  
561493 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561494 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Tân  
561495 Lê Đình Sâm 26/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Thành  
561496 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561497 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Lê Đình Kiên Nhì sinh huyện
561498 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561499 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561500 Lê Hồng Sơn 11/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Lạc  
561501 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tăng  
561502 Lê Minh Sơn 08/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561503 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561504 Lê Thị Sương 14/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561505 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561506 Lê Anh Tài 08/08/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hải  
561507 Lê Bá Tài 17/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561508 Lê Thế Tài 22/10/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Liên  
561509 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561510 Đào Văn Tài 14/03/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561511 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Bình  
561512 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561513 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561514 Vũ Văn Tài 25/02/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561515 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 Cơ bản D Ban TN A3   Định Tường Giải KK hoá
561516 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 Không ĐK Cơ bản D A13   Định Tiến  
561517 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561518 Lê Thị Tâm 17/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561519 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561520 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hưng  
561521 Trịnh Thị Tâm 16/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Thị trấn  
561522 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561523 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Lê Đình Kiên  
561524 Trịnh Đình Thái 16/02/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561525 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561527 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Thành  
561528 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Thiệu Vũ  
561529 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561530 Lê Quang Thành 08/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561532 Bùi Văn Thành 18/10/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561533 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Tân  
561534 Lê Phương Thảo 28/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561535 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561536 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561537 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hoà  
561538 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Hải  
561539 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Liên Anh thấp
561540 Lê Thị Thảo 20/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561541 Mai Thị Thảo 29/06/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561542 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561544 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561545 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561546 Trương Văn Thảo 23/11/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hải Anh thấp
561548 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561549 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561550 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 Cơ bản Cơ bản D A11   Định Bình  
561552 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tiến  
561553 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561554 Mai Văn Thắng 16/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hưng  
561556 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Bình  
561557 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561558 Trần Văn Thắng 28/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561559 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561560 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561561 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tân  
561562 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561564 Lê Đức Thiện 06/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561565 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561566 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Lạc  
561567 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561568 Lê Hoàng Thông 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tân  
561569 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561570 Lê Văn Thơm 03/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561572 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tân  
561573 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân Anh thấp
561574 Lê Thị Thu 21/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Tăng  
561575 Lê Thị Thu 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561576 Lê Thị Thu 14/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561577 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tân  
561578 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Tường  
561579 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Tăng  
561580 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Long  
561581 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561582 Lê Hoài Thương 02/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Tường  
561583 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 Cơ bản C Cơ bản D A11   Định Bình Điển thấp
561584 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561585 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Thành  
561586 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 Ban TN Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561587 Phạm Thị Thương 01/10/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tân  
561588 Vũ Thị Thương 25/04/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hoà Anh thấp
561589 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561590 Lê Thị Thuý 05/06/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tăng  
561592 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 Cơ bản D Ban TN A1   Định Tân Giải 3 lý huyện
561593 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561594 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Hưng  
561595 Đào Thị Thủy 16/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Yên Lạc  
561596 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 Ban TN Ban TN A4   Thị trấn  
561598 Lê Đức Tiến 05/05/2003 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Bình  
561599 Trần Lê Tiến 23/03/2004 Ban TN Ban TN A3   Lê Đình Kiên  
561601 Trần Văn Tiến 30/04/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561602 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hải  
561603 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hoà  
561605 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561606 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 Cơ bản Cơ bản  A15   Định Hưng  
561607 Ngô Văn Toan 08/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Long  
561608 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561610 Trịnh Quốc Toàn 10/04/2003 Cơ bản Cơ bản  A15   Thị trấn  
561611 Lê Văn Toàn 11/08/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tường  
561612 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Tăng  
561613 Lê Huyền Trang 24/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Bình  
561615 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561616 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561617 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561618 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tiến  
561619 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561620 Lê Kiều Trang 02/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Liên  
561621 Lê Thị Trang 09/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Tiến  
561622 Lê Thị Trang 29/12/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561623 Lưu Thị Trang 06/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561624 Lê Thu Trang 19/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561625 Mai Thu Trang 04/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Lê Đình Kiên  
561626 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561627 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561628 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Long  
561629 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561630 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561631 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 Cơ bản D Ban TN A4   Định Bình Anh thấp
561632 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561633 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Hưng  
561634 Trần Thị Trúc 23/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tường  
561637 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 Ban TN Ban TN A1   Yên Thái  
561638 Lê Văn Trường 03/09/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Tăng  
561639 Phạm Văn Trường 09/11/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561640 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hưng Anh thấp
561641 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 Ban TN Ban TN A4   Thị trấn  
561642 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hải  
561643 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Lê Đình Kiên  
561644 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561645 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Lê Đình Kiên  
561646 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Bình  
561647 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 Cơ bản A Ban TN A4   Định Hoà  
561648 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
561649 Trịnh Đình Tuấn 13/11/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561650 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Long  
561651 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 Không ĐK Cơ bản  A15   Định Hoà  
561652 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 Ban TN Ban TN A3   Thị trấn  
561653 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tăng Anh thấp
561654 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Định Bình  
561655 Trần Anh Tùng 11/06/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561656 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 Cơ bản D Cơ bản A A5   Định Hải Anh thấp
561657 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561660 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân Anh thấp
561661 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561662 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thị trấn  
561663 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561664 Luyện Thị Tú 09/10/2004 Cơ bản A Ban TN A2   Định Bình  
561666 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Long  
561667 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Định Hoà  
561668 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hải  
561669 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004 Ban TN Ban TN A1   Định Tiến  
561670 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 Ban TN Ban TN A2   Lê Đình Kiên  
561671 Trịnh Hải Vân 27/09/2004 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
561673 Lê Thảo Vân 10/02/2004 Ban TN Ban TN A1  Cành Nàng  
561674 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A8   Thiệu Thành  
561675 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Hoà  
561676 Bùi Thị Vân 03/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Thành  
561677 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A11   Định Hoà  
561678 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Định Tường  
561679 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tường  
561680 Lê Thảo Vi 29/03/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Bình  
561681 Lê Bá Việt 01/10/2004 Cơ bản A Ban TN A4   Định Tường  
561682 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tiến  
561684 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Liên  
561685 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A7   Lê Đình Kiên  
561686 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 Cơ bản D Cơ bản D A13   Định Hưng  
561687 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 Không ĐK Cơ bản D A11   Định Tiến  
561688 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Hưng Anh thấp
561689 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Lê Đình Kiên  
561690 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 Ban TN Ban TN A4   Định Tăng  
561691 Trần Long Vũ 11/03/2004 Cơ bản A Ban TN A3   Định Bình  
561692 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 Ban TN Ban TN A4   Định Hoà  
561693 Lê Quang Vũ 05/11/2004 Cơ bản A Cơ bản A A5   Định Hải  
561694 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 Cơ bản D Cơ bản D A14   Định Tiến  
561695 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 Cơ bản D Cơ bản D A9   Định Hưng  
561696 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 Cơ bản D Cơ bản D A10   Định Liên  
561697 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 Cơ bản C Cơ bản C A6   Định Hưng  
561698 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 Cơ bản D Cơ bản D A12   Định Tân  
Bảo lưu Lưu Tiến Lâm 18/03/2003 Ban TN Ban TN A3   Định Liên  
Kh.tật Trịnh Thị Dung 14/09/2004 Cơ bản D Cơ bản  A15   Định Tân HL TB
Kh.tật Hà Văn Thuận 23/01/2004 Không ĐK Cơ bản  A15   Thị trấn  

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây