Danh sách trúng tuyển vọng 1 vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 (năm học 2022-2023)

Danh sách trúng tuyển vọng 1 vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 (năm học 2022-2023)

Chiều ngày 26/06/2022 Hội đồng tuyển sinh họp chính thức công bố điểm chuẩn, sau khi có dữ liệu của thí sinh không đỗ trường Dân tộc nội trú có NV1 về trường Yên Định 1. - Tổng số được tuyển vào lớp 10 là 672 chỉ tiêu- Nguyện vọng 1 xét 90% chỉ tiêu là 605 chỉ tiêu- HS khuyết tật tuyển thẳng là 5 HS- HS dân tội nội trú NV1 về Yên Định 1 là 2 HS=> Số chỉ tiêu nguyện vọng 1 còn lại là 598 chỉ tiêu=> Điểm từ 22,80 trở lên là 598 thí sinh=> Vậy điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Định 1 là 22,80 điểm

Xem tiếp...

Danh sách phòng thi, SBD khối 12, thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thứ tư - 22/12/2021 09:27
tải xuống (1)
tải xuống (1)
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Phòng SBD Ban thi Ghi chú
1 12A1 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004   280602 KHTN ĐT Hóa
2 12A1 Trịnh Mai Anh 19/04/2004   280627 KHXH ĐT T.Anh
3 12A1 Lâm Quang Bách 23/09/2004 6 280140 KHTN  
4 12A1 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 5 280097 KHTN  
5 12A1 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 4 280090 KHTN  
6 12A1 Trịnh Mai Chung 07/12/2004   280586 KHTN ĐT Hóa
7 12A1 Cao Tiến Đạt 25/05/2004   280595 KHTN ĐT Hóa
8 12A1 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 2 280044 KHTN  
9 12A1 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 3 280072 KHTN  
10 12A1 Lê Văn Hậu 24/12/2004   280592 KHTN ĐT Lý
11 12A1 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 24 280561 KHXH  
12 12A1 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 4 280081 KHTN  
13 12A1 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004   280593 KHTN ĐT Toán
14 12A1 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004   280596 KHTN ĐT Lý
15 12A1 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 4 280091 KHTN  
16 12A1 Lê Huy Khôi 20/08/2004 5 280116 KHTN  
17 12A1 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 6 280135 KHTN  
18 12A1 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 24 280560 KHXH  
19 12A1 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 2 280034 KHTN  
20 12A1 Bùi Thanh Lam 06/05/2004   280598 KHTN ĐT Sinh
21 12A1 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004   280600 KHTN ĐT Lý
22 12A1 Phạm Thị Linh 09/11/2004   280584 KHTN ĐT Toán
23 12A1 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 4 280085 KHTN  
24 12A1 Đinh Quang Minh 15/07/2004 6 280142 KHTN  
25 12A1 Ngô Văn Nam 21/01/2004 6 280144 KHTN  
26 12A1 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 6 280143 KHTN  
27 12A1 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004   280590 KHTN ĐT Sinh
28 12A1 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004   280603 KHTN ĐT Lý
29 12A1 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004   280594 KHTN ĐT Toán
30 12A1 Vũ Minh Quân 10/01/2004   280601 KHTN ĐT Lý
31 12A1 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 1 280016 KHTN  
32 12A1 Lê Hồng Sơn 11/01/2004   280597 KHTN ĐT Toán
33 12A1 Lê Thế Tài 22/10/2004 4 280073 KHTN  
34 12A1 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 6 280134 KHTN  
35 12A1 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 5 280102 KHTN  
36 12A1 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 4 280089 KHTN  
37 12A1 Mai Thu Trang 04/09/2004 3 280063 KHTN  
38 12A1 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004   280606 KHXH ĐT T.Anh
39 12A1 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 6 280141 KHTN  
40 12A1 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 2 280028 KHTN  
41 12A1 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 4 280087 KHTN  
42 12A1 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004   280587 KHTN ĐT Sinh
43 12A1 Lê Thảo Vân 10/02/2004   280588 KHTN ĐT Toán
  12A1 Count   43        
1 12A2 Trịnh Quốc An 18/03/2004 5 280108 KHTN  
2 12A2 Lê Hoàng Anh 24/10/2004 5 280107 KHTN  
3 12A2 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 3 280050 KHTN  
4 12A2 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 5 280104 KHTN  
5 12A2 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 1 280001 KHTN  
6 12A2 Lê Chí Chung 27/05/2004 1 280013 KHTN  
7 12A2 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 2 280048 KHTN  
8 12A2 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 6 280131 KHTN  
9 12A2 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 1 280007 KHTN  
10 12A2 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 6 280139 KHTN  
11 12A2 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 3 280061 KHTN  
12 12A2 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 6 280125 KHTN  
13 12A2 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 3 280064 KHTN  
14 12A2 Lê Thế Hải 03/02/2004 6 280129 KHTN  
15 12A2 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 5 280098 KHTN  
16 12A2 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 5 280099 KHTN  
17 12A2 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 1 280014 KHTN  
18 12A2 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 3 280065 KHTN  
19 12A2 Hà Quang Huy 28/11/2004 1 280008 KHTN  
20 12A2 Lê Tuấn Kiên 31/08/2004 1 280002 KHTN  
21 12A2 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 6 280128 KHTN  
22 12A2 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 1 280015 KHTN  
23 12A2 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004   280585 KHTN ĐT Sinh
24 12A2 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 1 280003 KHTN  
25 12A2 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 3 280051 KHTN  
26 12A2 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 6 280121 KHTN  
27 12A2 Trần Doãn Như 10/12/2004 5 280109 KHTN  
28 12A2 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 5 280101 KHTN  
29 12A2 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 5 280119 KHTN  
30 12A2 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 2 280029 KHTN  
31 12A2 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 5 280110 KHTN  
32 12A2 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 5 280117 KHTN  
33 12A2 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 8 280186 KHXH  
34 12A2 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 3 280067 KHTN  
35 12A2 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 3 280062 KHTN  
36 12A2 Lê Hoài Thương 02/01/2004 6 280133 KHTN  
37 12A2 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 6 280137 KHTN  
38 12A2 Luyện Thị Tú 09/10/2004 2 280027 KHTN  
39 12A2 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 6 280130 KHTN  
40 12A2 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 2 280036 KHTN  
41 12A2 Trần Anh Tùng 11/06/2004   280599 KHTN ĐT Hóa
42 12A2 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 1 280017 KHTN  
43 12A2 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 2 280030 KHTN  
44 12A2 Nguyễn Văn Vỹ 11/05/2004 5 280103 KHTN  
  12A2 Count   44        
1 12A3 Lê Đức Anh 23/12/2004 1 280012 KHTN  
2 12A3 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 4 280075 KHTN  
3 12A3 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 1 280018 KHTN  
4 12A3 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 4 280093 KHTN  
5 12A3 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 4 280080 KHTN  
6 12A3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 5 280120 KHTN  
7 12A3 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 2 280033 KHTN  
8 12A3 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 1 280005 KHTN  
9 12A3 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 6 280122 KHTN  
10 12A3 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 6 280123 KHTN  
11 12A3 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 4 280077 KHTN  
12 12A3 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 2 280026 KHTN  
13 12A3 Nguyễn Văn Hợp 12/06/2004 4 280084 KHTN  
14 12A3 Vũ Thị Huệ 12/01/2004   280563 KHTN Thi online
15 12A3 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 6 280127 KHTN  
16 12A3 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 5 280100 KHTN  
17 12A3 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 5 280118 KHTN  
18 12A3 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 5 280105 KHTN  
19 12A3 Lưu Tiến Lâm 18/03/2003 4 280082 KHTN  
20 12A3 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 6 280124 KHTN  
21 12A3 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 1 280009 KHTN  
22 12A3 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004   280591 KHTN ĐT Hóa
23 12A3 Đào Kim Ngân 24/06/2004 6 280136 KHTN  
24 12A3 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 6 280126 KHTN  
25 12A3 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 3 280071 KHTN  
26 12A3 Trần Phú 02/05/2004 2 280043 KHTN  
27 12A3 Khương Minh Quang 13/08/2004 2 280031 KHTN  
28 12A3 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 4 280083 KHTN  
29 12A3 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 3 280066 KHTN  
30 12A3 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 1 280020 KHTN  
31 12A3 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 1 280021 KHTN  
32 12A3 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 1 280006 KHTN  
33 12A3 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 4 280074 KHTN  
34 12A3 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 5 280106 KHTN  
35 12A3 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 1 280004 KHTN  
36 12A3 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 3 280049 KHTN  
37 12A3 Trần Lê Tiến 23/03/2004 1 280010 KHTN  
38 12A3 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 1 280022 KHTN  
39 12A3 Lê Huyền Trang 24/09/2004 2 280035 KHTN  
40 12A3 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 1 280011 KHTN  
41 12A3 Trịnh Hải Vân 27/09/2004   280589 KHTN ĐT Sinh
42 12A3 Trần Long Vũ 11/03/2004 2 280032 KHTN  
  12A3 Count   42        
1 12A4 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 5 280113 KHTN  
2 12A4 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 2 280047 KHTN  
3 12A4 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 3 280054 KHTN  
4 12A4 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 1 280023 KHTN  
5 12A4 Lê Văn Dương 03/12/2004 4 280078 KHTN  
6 12A4 Trịnh Duy Dương 24/08/2004 4 280086 KHTN  
7 12A4 Lê Anh Đức 28/09/2004 6 280138 KHTN  
8 12A4 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 3 280052 KHTN  
9 12A4 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 3 280057 KHTN  
10 12A4 Trần Tiến Hải 19/02/2004 2 280038 KHTN  
11 12A4 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 4 280076 KHTN  
12 12A4 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 5 280115 KHTN  
13 12A4 Lê Thị Huệ 25/11/2004 3 280056 KHTN  
14 12A4 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 3 280070 KHTN  
15 12A4 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 3 280055 KHTN  
16 12A4 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 4 280079 KHTN  
17 12A4 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 2 280042 KHTN  
18 12A4 Lê Đình Lý 02/11/2004 2 280045 KHTN  
19 12A4 Trần Nhật Minh 05/02/2004 4 280095 KHTN  
20 12A4 Lê Văn Nam 09/05/2004 5 280111 KHTN  
21 12A4 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 1 280019 KHTN  
22 12A4 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 6 280132 KHTN  
23 12A4 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 2 280041 KHTN  
24 12A4 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 3 280069 KHTN  
25 12A4 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 2 280039 KHTN  
26 12A4 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 3 280060 KHTN  
27 12A4 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 3 280068 KHTN  
28 12A4 Lê Anh Tài 08/08/2004 2 280046 KHTN  
29 12A4 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 2 280037 KHTN  
30 12A4 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 2 280040 KHTN  
31 12A4 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 4 280096 KHTN  
32 12A4 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 1 280024 KHTN  
33 12A4 Phạm Thị Thương 01/10/2004 4 280094 KHTN  
34 12A4 Lê Thị Trang 29/12/2004 3 280058 KHTN  
35 12A4 Phạm Văn Trường 09/11/2004 5 280112 KHTN  
36 12A4 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 4 280088 KHTN  
37 12A4 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 3 280053 KHTN  
38 12A4 Lê Bá Việt 01/10/2004 2 280025 KHTN  
39 12A4 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 3 280059 KHTN  
40 12A4 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 5 280114 KHTN  
  12A4 Count   40        
1 12A5 Phạm Văn Cường 23/02/2004 9 280204 KHXH  
2 12A5 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 20 280473 KHXH  
3 12A5 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 9 280200 KHXH  
4 12A5 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 10 280222 KHXH  
5 12A5 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 23 280536 KHXH  
6 12A5 Lê Văn Đạt 13/09/2004 20 280474 KHXH  
7 12A5 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 9 280193 KHXH  
8 12A5 Trần Anh Đức 25/01/2004 23 280533 KHXH  
9 12A5 Lê Công Hà Giang 19/07/2003 23 280549 KHXH  
10 12A5 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 12 280285 KHXH  
11 12A5 Vũ Thị Hà 11/08/2004 12 280269 KHXH  
12 12A5 Trần Đức Hải 11/06/2004 23 280544 KHXH  
13 12A5 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 12 280270 KHXH  
14 12A5 Lê Minh Hiếu 21/08/2004   280574 KHXH Thi online
15 12A5 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2004 22 280518 KHXH  
16 12A5 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 21 280499 KHXH  
17 12A5 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 15 280339 KHXH  
18 12A5 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 9 280209 KHXH  
19 12A5 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 12 280275 KHXH  
20 12A5 Bùi Quang Long 05/10/2004 14 280324 KHXH  
21 12A5 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 12 280287 KHXH  
22 12A5 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 9 280212 KHXH  
23 12A5 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 9 280213 KHXH  
24 12A5 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 16 280376 KHXH  
25 12A5 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 9 280197 KHXH  
26 12A5 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 16 280377 KHXH  
27 12A5 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 9 280216 KHXH  
28 12A5 Lê Ngọc Sơn 15/05/2004 20 280480 KHXH  
29 12A5 Đào Văn Tài 14/03/2004 9 280206 KHXH  
30 12A5 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 9 280203 KHXH  
31 12A5 Trần Văn Thắng 28/02/2004 23 280545 KHXH  
32 12A5 Vũ Thị Thương 25/04/2004 12 280279 KHXH  
33 12A5 Trần Văn Tiến 30/04/2004 23 280546 KHXH  
34 12A5 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 10 280229 KHXH  
35 12A5 Lê Văn Toàn 11/08/2004 23 280547 KHXH  
36 12A5 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 10 280225 KHXH  
37 12A5 Lê Văn Trường 03/09/2004 20 280464 KHXH  
38 12A5 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 15 280346 KHXH  
39 12A5 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 10 280218 KHXH  
40 12A5 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 13 280293 KHXH  
41 12A5 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 17 280389 KHXH  
42 12A5 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 10 280240 KHXH  
43 12A5 Lê Quang Vũ 05/11/2004 10 280231 KHXH  
  12A5 Count   43        
1 12A6 Lê Đức Anh 13/10/2004 12 280283 KHXH  
2 12A6 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 13 280295 KHXH  
3 12A6 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 14 280316 KHXH  
4 12A6 Trịnh Thị Anh 02/01/2004   280611 KHXH ĐT Sử
5 12A6 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 8 280187 KHXH  
6 12A6 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 11 280252 KHXH  
7 12A6 Lê Văn Dũng 15/11/2004 12 280284 KHXH  
8 12A6 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 21 280487 KHXH  
9 12A6 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 7 280154 KHXH  
10 12A6 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 10 280227 KHXH  
11 12A6 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 11 280254 KHXH  
12 12A6 Nguyễn Sĩ Hùng 17/07/2003 7 280151 KHXH  
13 12A6 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004   280604 KHXH ĐT Sử
14 12A6 Lê Thị Huyền 09/02/2004 20 280459 KHXH  
15 12A6 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 23 280531 KHXH  
16 12A6 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 24 280556 KHXH  
17 12A6 Lê Văn Hưng 21/10/2004 21 280483 KHXH  
18 12A6 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 17 280393 KHXH  
19 12A6 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004   280613 KHXH ĐT Địa
20 12A6 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 21 280484 KHXH  
21 12A6 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004   280617 KHXH ĐT Địa
22 12A6 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 19 280451 KHXH  
23 12A6 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 14 280317 KHXH  
24 12A6 Lê Thị Minh 19/12/2004   280628   Bỏ học
25 12A6 Lê Thị Phương 13/03/2004   280565 KHXH Thi online
26 12A6 Lê Thị Phượng 01/01/2004   280607 KHXH ĐT Địa
27 12A6 Lê Xuân Quang 16/10/2004 21 280485 KHXH  
28 12A6 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004   280612 KHXH ĐT Địa
29 12A6 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 13 280305 KHXH  
30 12A6 Lê Thị Sương 14/02/2004 19 280453 KHXH  
31 12A6 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 13 280289 KHXH  
32 12A6 Vũ Văn Tài 25/02/2004 8 280181 KHXH  
33 12A6 Bùi Văn Thành 18/10/2004 13 280311 KHXH  
34 12A6 Mai Thị Thảo 29/06/2004 13 280306 KHXH  
35 12A6 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 13 280302 KHXH  
36 12A6 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 13 280310 KHXH  
37 12A6 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 15 280345 KHXH  
38 12A6 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 10 280237 KHXH  
39 12A6 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004   280629   Bỏ học
40 12A6 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004   280583 KHXH Thi online
41 12A6 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 14 280315 KHXH  
  12A6 Count   41        
1 12A7 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 18 280418 KHXH  
2 12A7 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 18 280419 KHXH  
3 12A7 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 18 280411 KHXH  
4 12A7 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 19 280440 KHXH  
5 12A7 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 11 280247 KHXH  
6 12A7 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004   280608 KHXH ĐT T.Anh
7 12A7 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 18 280412 KHXH  
8 12A7 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 16 280370 KHXH  
9 12A7 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 9 280207 KHXH  
10 12A7 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 10 280232 KHXH  
11 12A7 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004   280575 KHXH Thi online
12 12A7 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 20 280465 KHXH  
13 12A7 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 18 280428 KHXH  
14 12A7 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 21 280488 KHXH  
15 12A7 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 17 280386 KHXH  
16 12A7 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 7 280167 KHXH  
17 12A7 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004   280605 KHXH ĐT Văn
18 12A7 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 16 280363 KHXH  
19 12A7 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 9 280194 KHXH  
20 12A7 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 9 280208 KHXH  
21 12A7 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 19 280444 KHXH  
22 12A7 Phạm Thị Liên 06/05/2004 12 280276 KHXH  
23 12A7 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 7 280162 KHXH  
24 12A7 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 8 280173 KHXH  
25 12A7 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 17 280394 KHXH  
26 12A7 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004   280609 KHXH ĐT Văn
27 12A7 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 23 280551 KHXH  
28 12A7 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004   280620 KHXH ĐT Văn
29 12A7 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 8 280170 KHXH  
30 12A7 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 18 280424 KHXH  
31 12A7 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 7 280165 KHXH  
32 12A7 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 16 280382 KHXH  
33 12A7 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 10 280217 KHXH  
34 12A7 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 7 280158 KHXH  
35 12A7 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 18 280426 KHXH  
36 12A7 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004   280621 KHXH ĐT T.Anh
37 12A7 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 19 280447 KHXH  
38 12A7 Lưu Thị Trang 06/07/2004   280619 KHXH ĐT T.Anh
39 12A7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004   280622 KHXH ĐT Văn
40 12A7 Trần Thị Trúc 23/07/2004 8 280177 KHXH  
41 12A7 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 7 280152 KHXH  
42 12A7 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 10 280230 KHXH  
  12A7 Count   42        
1 12A8 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 20 280469 KHXH  
2 12A8 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 7 280159 KHXH  
3 12A8 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 19 280445 KHXH  
4 12A8 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 13 280296 KHXH  
5 12A8 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 14 280328 KHXH  
6 12A8 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 7 280160 KHXH  
7 12A8 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004   280610 KHXH ĐT Văn
8 12A8 Lê Đình Chinh 21/02/2004 21 280486 KHXH  
9 12A8 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 12 280277 KHXH  
10 12A8 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 22 280517 KHXH  
11 12A8 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 18 280413 KHXH  
12 12A8 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 20 280477 KHXH  
13 12A8 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 18 280422 KHXH  
14 12A8 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 14 280321 KHXH  
15 12A8 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 15 280348 KHXH  
16 12A8 Lê Thị Hồng 26/02/2004 19 280448 KHXH  
17 12A8 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 11 280251 KHXH  
18 12A8 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004   280578 KHXH Thi online
19 12A8 Trần Thị Liên 09/09/2004   280630   Bỏ học
20 12A8 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004   280624 KHXH ĐT GDCD
21 12A8 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004   280623 KHXH ĐT Sử
22 12A8 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 23 280539 KHXH  
23 12A8 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 7 280163 KHXH  
24 12A8 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 7 280155 KHXH  
25 12A8 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 22 280516 KHXH  
26 12A8 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 17 280408 KHXH  
27 12A8 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 17 280388 KHXH  
28 12A8 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 22 280519 KHXH  
29 12A8 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 9 280196 KHXH  
30 12A8 Lê Thị Nhung 06/12/2004 18 280431 KHXH  
31 12A8 Lê Thị Tâm 17/10/2004   280581 KHXH Thi online
32 12A8 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 20 280471 KHXH  
33 12A8 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004   280618 KHXH ĐT GDCD
34 12A8 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 16 280379 KHXH  
35 12A8 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 14 280318 KHXH  
36 12A8 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 19 280454 KHXH  
37 12A8 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 10 280238 KHXH  
38 12A8 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 12 280280 KHXH  
39 12A8 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 23 280541 KHXH  
40 12A8 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 18 280410 KHXH  
41 12A8 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 13 280294 KHXH  
42 12A8 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 20 280472 KHXH  
  12A8 Count   42        
1 12A9 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 14 280331 KHXH  
2 12A9 Nguyễn Thị Phương Anh 01/11/2004 7 280148 KHXH  
3 12A9 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 16 280371 KHXH  
4 12A9 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 23 280537 KHXH  
5 12A9 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 9 280205 KHXH  
6 12A9 Lê Đình Dương 28/10/2004 23 280543 KHXH  
7 12A9 Lê Tùng Dương 22/10/2004 7 280161 KHXH  
8 12A9 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 23 280548 KHXH  
9 12A9 Lê Minh Đức 18/01/2004 19 280434 KHXH  
10 12A9 Lê Trí Hải 11/03/2004 16 280373 KHXH  
11 12A9 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 20 280475 KHXH  
12 12A9 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 19 280435 KHXH  
13 12A9 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 18 280421 KHXH  
14 12A9 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004   280626 KHXH ĐT GDCD
15 12A9 Trịnh Phương Hoa 28/04/2004 24 280562 KHXH  
16 12A9 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 24 280553 KHXH  
17 12A9 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 14 280323 KHXH  
18 12A9 Lê Thu Huệ 16/02/2004 16 280374 KHXH  
19 12A9 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 20 280478 KHXH  
20 12A9 Lê Thị Huyền 18/06/2004 20 280479 KHXH  
21 12A9 Lê Thị Hường 11/02/2004 21 280494 KHXH  
22 12A9 Lê Thị Lan 15/11/2004 20 280466 KHXH  
23 12A9 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 23 280538 KHXH  
24 12A9 Lê Văn Mạnh 05/03/2004   280579 KHXH Thi online
25 12A9 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 14 280325 KHXH  
26 12A9 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 9 280214 KHXH  
27 12A9 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 9 280202 KHXH  
28 12A9 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 14 280334 KHXH  
29 12A9 Đặng Thu Phương 19/03/2004 20 280468 KHXH  
30 12A9 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 7 280164 KHXH  
31 12A9 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 9 280215 KHXH  
32 12A9 Lưu Đức Quân 10/10/2004   280576 KHXH Thi online
33 12A9 Vũ Trung Quân 11/12/2004 18 280414 KHXH  
34 12A9 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 14 280326 KHXH  
35 12A9 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 18 280415 KHXH  
36 12A9 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 23 280534 KHXH  
37 12A9 Lê Hoàng Thông 29/03/2004   280582 KHXH Thi online
38 12A9 Lê Thị Thu 21/02/2004 20 280467 KHXH  
39 12A9 Đào Thị Thủy 16/03/2004 24 280555 KHXH  
40 12A9 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 21 280497 KHXH  
41 12A9 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 14 280327 KHXH  
42 12A9 Nguyễn Thị Ngọc Trang 27/07/2004 4 280092 KHTN  
43 12A9 Bùi Thị Vân 03/03/2004 21 280498 KHXH  
44 12A9 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 14 280330 KHXH  
  12A9 Count   44        
1 12A10 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 8 280180 KHXH  
2 12A10 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 11 280248 KHXH  
3 12A10 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 10 280233 KHXH  
4 12A10 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 10 280226 KHXH  
5 12A10 Lê Thị Diệu 12/07/2004 10 280234 KHXH  
6 12A10 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 15 280351 KHXH  
7 12A10 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 7 280153 KHXH  
8 12A10 Đinh Thị Đào 19/06/2004 9 280201 KHXH  
9 12A10 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 8 280184 KHXH  
10 12A10 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 8 280182 KHXH  
11 12A10 Lê Thị Hiên 09/04/2004 13 280303 KHXH  
12 12A10 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 11 280253 KHXH  
13 12A10 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 17 280407 KHXH  
14 12A10 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 8 280185 KHXH  
15 12A10 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 17 280400 KHXH  
16 12A10 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 11 280250 KHXH  
17 12A10 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 7 280157 KHXH  
18 12A10 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 10 280223 KHXH  
19 12A10 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004   280566 KHXH Thi online
20 12A10 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 10 280228 KHXH  
21 12A10 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 8 280183 KHXH  
22 12A10 Lưu Gia Linh 30/04/2004 13 280308 KHXH  
23 12A10 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 16 280361 KHXH  
24 12A10 Lê Thùy Loan 01/09/2004   280614 KHXH ĐT Sử
25 12A10 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 17 280398 KHXH  
26 12A10 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 8 280190 KHXH  
27 12A10 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 8 280169 KHXH  
28 12A10 Lê Xuân Minh 05/09/2004 19 280452 KHXH  
29 12A10 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 12 280288 KHXH  
30 12A10 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 20 280460 KHXH  
31 12A10 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 16 280366 KHXH  
32 12A10 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 7 280156 KHXH  
33 12A10 Ngô Thị Phương 10/02/2004 7 280146 KHXH  
34 12A10 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 18 280409 KHXH  
35 12A10 Lê Phương Thảo 28/01/2004 10 280224 KHXH  
36 12A10 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 15 280354 KHXH  
37 12A10 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 15 280355 KHXH  
38 12A10 Lê Thu Trang 19/09/2004 8 280188 KHXH  
39 12A10 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 10 280221 KHXH  
40 12A10 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 8 280191 KHXH  
41 12A10 Lê Thảo Vy 29/03/2004 8 280189 KHXH  
42 12A10 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 16 280365 KHXH  
  12A10 Count   42        
1 12A11 Lê Thị Việt An 06/10/2004   280625 KHXH ĐT Sử
2 12A11 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 8 280192 KHXH  
3 12A11 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 22 280505 KHXH  
4 12A11 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 11 280263 KHXH  
5 12A11 Phạm Minh Chương 23/10/2003 8 280178 KHXH  
6 12A11 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 17 280406 KHXH  
7 12A11 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 21 280504 KHXH  
8 12A11 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 17 280390 KHXH  
9 12A11 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 12 280268 KHXH  
10 12A11 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 22 280513 KHXH  
11 12A11 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 20 280476 KHXH  
12 12A11 Lê Thị Hoa 16/03/2004 12 280278 KHXH  
13 12A11 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 17 280391 KHXH  
14 12A11 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 22 280521 KHXH  
15 12A11 Lê Thị Hương 25/10/2004 12 280271 KHXH  
16 12A11 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 9 280195 KHXH  
17 12A11 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 22 280512 KHXH  
18 12A11 Lê Thị Linh 05/02/2004 19 280449 KHXH  
19 12A11 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 17 280387 KHXH  
20 12A11 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 9 280210 KHXH  
21 12A11 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 9 280211 KHXH  
22 12A11 Lê Thị Lương 19/09/2004 19 280450 KHXH  
23 12A11 Khương Trà My 08/01/2004 22 280514 KHXH  
24 12A11 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 10 280219 KHXH  
25 12A11 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 17 280395 KHXH  
26 12A11 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 22 280510 KHXH  
27 12A11 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 10 280220 KHXH  
28 12A11 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 20 280461 KHXH  
29 12A11 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 20 280470 KHXH  
30 12A11 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 9 280198 KHXH  
31 12A11 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 22 280515 KHXH  
32 12A11 Lê Thị Thu 14/06/2004 22 280509 KHXH  
33 12A11 Lê Thị Thuý 05/06/2004 21 280481 KHXH  
34 12A11 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 20 280462 KHXH  
35 12A11 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 9 280199 KHXH  
36 12A11 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 17 280396 KHXH  
37 12A11 Lê Thị Trang 09/09/2004 21 280502 KHXH  
38 12A11 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 17 280397 KHXH  
39 12A11 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 12 280281 KHXH  
40 12A11 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 22 280506 KHXH  
41 12A11 Lê Tất Vũ 22/03/2004 7 280147 KHXH  
  12A11 Count   41        
1 12A12 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 16 280367 KHXH  
2 12A12 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 21 280491 KHXH  
3 12A12 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 17 280402 KHXH  
4 12A12 Trịnh Thị Thùy Dung 15/03/2004 18 280429 KHXH  
5 12A12 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 18 280420 KHXH  
6 12A12 Lê An Duy 17/09/2004 24 280558 KHXH  
7 12A12 Lê Trí Dương 14/04/2004 16 280372 KHXH  
8 12A12 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 21 280492 KHXH  
9 12A12 Lê Thế Đạt 10/02/2004 21 280493 KHXH  
10 12A12 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 10 280235 KHXH  
11 12A12 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 21 280489 KHXH  
12 12A12 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004   280577 KHXH Thi online
13 12A12 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004   280573 KHXH Thi online
14 12A12 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 16 280362 KHXH  
15 12A12 Lê Đức Hải 28/09/2004 10 280236 KHXH  
16 12A12 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 11 280243 KHXH  
17 12A12 Trần Thị Hồng 04/11/2004 7 280145 KHXH  
18 12A12 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 21 280490 KHXH  
19 12A12 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 19 280441 KHXH  
20 12A12 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 21 280495 KHXH  
21 12A12 Lê Văn Minh 09/07/2004 16 280375 KHXH  
22 12A12 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 19 280436 KHXH  
23 12A12 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 18 280423 KHXH  
24 12A12 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 24 280554 KHXH  
25 12A12 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 16 280364 KHXH  
26 12A12 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 24 280557 KHXH  
27 12A12 Đào Thị Phương 23/11/2004 16 280381 KHXH  
28 12A12 Quản Thị Phương 05/02/2004 19 280437 KHXH  
29 12A12 Lê Thị Quyên 09/11/2004 16 280378 KHXH  
30 12A12 Vũ Văn Quyến 08/03/2004 15 280360 KHXH  
31 12A12 Lê Đình Sâm 26/10/2004 21 280496 KHXH  
32 12A12 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 16 280383 KHXH  
33 12A12 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 18 280425 KHXH  
34 12A12 Nguyễn Đình Thái 26/08/2004 8 280171 KHXH  
35 12A12 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 19 280438 KHXH  
36 12A12 Lê Thị Thảo 20/10/2004 15 280358 KHXH  
37 12A12 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 24 280559 KHXH  
38 12A12 Lê Kiều Trang 02/10/2004 16 280369 KHXH  
39 12A12 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 19 280433 KHXH  
40 12A12 Lưu Mạnh Trường 15/11/2004 16 280380 KHXH  
41 12A12 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 18 280427 KHXH  
42 12A12 Ngô Thị Thu Uyên 11/10/2004 23 280542 KHXH  
43 12A12 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 19 280442 KHXH  
  12A12 Count   43        
1 12A13 Lê Đức Anh 30/07/2004 15 280347 KHXH  
2 12A13 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 22 280524 KHXH  
3 12A13 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004   280616 KHXH ĐT Địa
4 12A13 Trương Văn Anh 13/08/2004 22 280523 KHXH  
5 12A13 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 11 280262 KHXH  
6 12A13 Cao Thị Châu 18/04/2004 23 280529 KHXH  
7 12A13 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 14 280319 KHXH  
8 12A13 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004   280571 KHXH Thi online
9 12A13 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 22 280511 KHXH  
10 12A13 Lê Văn Hải 15/11/2004 23 280530 KHXH  
11 12A13 Lê Thị Hồng 05/03/2004   280615 KHXH ĐT GDCD
12 12A13 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 22 280520 KHXH  
13 12A13 Lê Việt Hùng 10/08/2004 12 280286 KHXH  
14 12A13 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 17 280392 KHXH  
15 12A13 Nguyễn Duy Khánh 07/07/2004 7 280149 KHXH  
16 12A13 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 12 280265 KHXH  
17 12A13 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004   280572 KHXH Thi online
18 12A13 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 15 280340 KHXH  
19 12A13 Nguyễn Thị Liên 06/12/2004 7 280150 KHXH  
20 12A13 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 22 280507 KHXH  
21 12A13 Lê Hồng Ly 20/06/2004 22 280525 KHXH  
22 12A13 Lê Thị Mai 30/07/2004 22 280526 KHXH  
23 12A13 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 12 280266 KHXH  
24 12A13 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 13 280300 KHXH  
25 12A13 Phạm Văn Nam 21/09/2004 15 280343 KHXH  
26 12A13 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 13 280304 KHXH  
27 12A13 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 13 280309 KHXH  
28 12A13 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 13 280301 KHXH  
29 12A13 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 22 280508 KHXH  
30 12A13 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 17 280399 KHXH  
31 12A13 Lê Minh Sơn 08/11/2004 22 280528 KHXH  
32 12A13 Lê Bá Tài 17/06/2004 23 280532 KHXH  
33 12A13 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 21 280501 KHXH  
34 12A13 Lê Quang Thành 08/07/2004 13 280312 KHXH  
35 12A13 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 13 280290 KHXH  
36 12A13 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 14 280313 KHXH  
37 12A13 Mai Văn Thắng 16/11/2004 14 280322 KHXH  
38 12A13 Lê Đức Thiện 06/09/2004 13 280291 KHXH  
39 12A13 Lê Văn Thơm 03/03/2004 13 280292 KHXH  
40 12A13 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 22 280527 KHXH  
41 12A13 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 13 280307 KHXH  
42 12A13 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 12 280267 KHXH  
43 12A13 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 14 280314 KHXH  
  12A13 Count   43        
1 12A14 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 19 280455 KHXH  
2 12A14 Lê Văn Chung 11/05/2004 20 280457 KHXH  
3 12A14 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 19 280456 KHXH  
4 12A14 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 17 280403 KHXH  
5 12A14 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 13 280299 KHXH  
6 12A14 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 20 280458 KHXH  
7 12A14 Tống Thúy Hằng 05/12/2004   280567 KHXH Thi online
8 12A14 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004   280568 KHXH Thi online
9 12A14 Lưu Thu Hoài 06/11/2004   280564 KHXH Thi online
10 12A14 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 7 280168 KHXH  
11 12A14 Lê Đình Hồng 10/08/2004 8 280174 KHXH  
12 12A14 Lê Thị Hồng 12/12/2004 11 280264 KHXH  
13 12A14 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 11 280241 KHXH  
14 12A14 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 17 280401 KHXH  
15 12A14 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 11 280255 KHXH  
16 12A14 Đào Thị Linh 04/10/2004 16 280384 KHXH  
17 12A14 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 8 280175 KHXH  
18 12A14 Phạm Thị Linh 02/08/2004 11 280257 KHXH  
19 12A14 Lê Kiều Loan 19/02/2004 11 280258 KHXH  
20 12A14 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 11 280259 KHXH  
21 12A14 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 15 280341 KHXH  
22 12A14 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 15 280352 KHXH  
23 12A14 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 15 280342 KHXH  
24 12A14 Trần Minh Phương 01/06/2004 11 280260 KHXH  
25 12A14 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 8 280176 KHXH  
26 12A14 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 11 280261 KHXH  
27 12A14 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 19 280446 KHXH  
28 12A14 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 15 280344 KHXH  
29 12A14 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004   280570 KHXH Thi online
30 12A14 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 21 280503 KHXH  
31 12A14 Lê Thị Thu 29/03/2004 15 280353 KHXH  
32 12A14 Ngô Văn Toan 08/09/2004   280569 KHXH Thi online
33 12A14 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 13 280297 KHXH  
34 12A14 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 13 280298 KHXH  
35 12A14 Trịnh Thị Quỳnh Trang 19/07/2004 15 280357 KHXH  
36 12A14 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 10 280239 KHXH  
37 12A14 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 17 280385 KHXH  
38 12A14 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 15 280356 KHXH  
39 12A14 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 11 280256 KHXH  
40 12A14 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 21 280500 KHXH  
41 12A14 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 15 280350 KHXH  
42 12A14 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 8 280172 KHXH  
43 12A14 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 22 280522 KHXH  
  12A14 Count   43        
1 12A15 Trịnh Đăng An 04/05/2004   280580 KHXH Thi online
2 12A15 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 19 280443 KHXH  
3 12A15 Phạm Đức Anh 07/07/2004 12 280274 KHXH  
4 12A15 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 14 280320 KHXH  
5 12A15 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 11 280242 KHXH  
6 12A15 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 23 280535 KHXH  
7 12A15 Trần Thị Diện 12/01/2004 20 280463 KHXH  
8 12A15 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 16 280368 KHXH  
9 12A15 Trịnh Thị Dunga 05/02/2004 14 280332 KHXH  
10 12A15 Trịnh Thị Dungb 14/09/2004 18 280430 KHXH  
11 12A15 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 11 280249 KHXH  
12 12A15 Lê Đình Dương 30/11/2004 23 280552 KHXH  
13 12A15 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 14 280333 KHXH  
14 12A15 Phạm Ngọc Đức 10/09/2004 18 280417 KHXH  
15 12A15 Vũ Văn Đức 19/11/2004 15 280359 KHXH  
16 12A15 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 12 280273 KHXH  
17 12A15 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 17 280404 KHXH  
18 12A15 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 12 280282 KHXH  
19 12A15 Phạm Văn Linh 04/09/2004 8 280179 KHXH  
20 12A15 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 12 280272 KHXH  
21 12A15 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 15 280349 KHXH  
22 12A15 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 14 280329 KHXH  
23 12A15 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 23 280550 KHXH  
24 12A15 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 11 280246 KHXH  
25 12A15 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 23 280540 KHXH  
26 12A15 Trần Thị Phượng 14/08/2004 11 280244 KHXH  
27 12A15 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 14 280335 KHXH  
28 12A15 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 18 280416 KHXH  
29 12A15 Trương Văn Thảo 23/11/2004 11 280245 KHXH  
30 12A15 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 14 280336 KHXH  
31 12A15 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 18 280432 KHXH  
32 12A15 Hà Văn Thuận 23/01/2004 7 280166 KHXH  
33 12A15 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 15 280337 KHXH  
34 12A15 Trịnh Quốc Toàn 10/04/2003 17 280405 KHXH  
35 12A15 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 21 280482 KHXH  
36 12A15 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 19 280439 KHXH  
37 12A15 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 15 280338 KHXH  
  12A15 Count   37        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây