Danh sách phòng thi, SBD khối 12, thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thứ ba - 21/12/2021 21:27
tải xuống (1)
tải xuống (1)
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Phòng SBD Ban thi Ghi chú
1 12A1 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004   280602 KHTN ĐT Hóa
2 12A1 Trịnh Mai Anh 19/04/2004   280627 KHXH ĐT T.Anh
3 12A1 Lâm Quang Bách 23/09/2004 6 280140 KHTN  
4 12A1 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 5 280097 KHTN  
5 12A1 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 4 280090 KHTN  
6 12A1 Trịnh Mai Chung 07/12/2004   280586 KHTN ĐT Hóa
7 12A1 Cao Tiến Đạt 25/05/2004   280595 KHTN ĐT Hóa
8 12A1 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 2 280044 KHTN  
9 12A1 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 3 280072 KHTN  
10 12A1 Lê Văn Hậu 24/12/2004   280592 KHTN ĐT Lý
11 12A1 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 24 280561 KHXH  
12 12A1 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 4 280081 KHTN  
13 12A1 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004   280593 KHTN ĐT Toán
14 12A1 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004   280596 KHTN ĐT Lý
15 12A1 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 4 280091 KHTN  
16 12A1 Lê Huy Khôi 20/08/2004 5 280116 KHTN  
17 12A1 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 6 280135 KHTN  
18 12A1 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 24 280560 KHXH  
19 12A1 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 2 280034 KHTN  
20 12A1 Bùi Thanh Lam 06/05/2004   280598 KHTN ĐT Sinh
21 12A1 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004   280600 KHTN ĐT Lý
22 12A1 Phạm Thị Linh 09/11/2004   280584 KHTN ĐT Toán
23 12A1 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 4 280085 KHTN  
24 12A1 Đinh Quang Minh 15/07/2004 6 280142 KHTN  
25 12A1 Ngô Văn Nam 21/01/2004 6 280144 KHTN  
26 12A1 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 6 280143 KHTN  
27 12A1 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004   280590 KHTN ĐT Sinh
28 12A1 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004   280603 KHTN ĐT Lý
29 12A1 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004   280594 KHTN ĐT Toán
30 12A1 Vũ Minh Quân 10/01/2004   280601 KHTN ĐT Lý
31 12A1 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 1 280016 KHTN  
32 12A1 Lê Hồng Sơn 11/01/2004   280597 KHTN ĐT Toán
33 12A1 Lê Thế Tài 22/10/2004 4 280073 KHTN  
34 12A1 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 6 280134 KHTN  
35 12A1 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 5 280102 KHTN  
36 12A1 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 4 280089 KHTN  
37 12A1 Mai Thu Trang 04/09/2004 3 280063 KHTN  
38 12A1 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004   280606 KHXH ĐT T.Anh
39 12A1 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 6 280141 KHTN  
40 12A1 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 2 280028 KHTN  
41 12A1 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 4 280087 KHTN  
42 12A1 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004   280587 KHTN ĐT Sinh
43 12A1 Lê Thảo Vân 10/02/2004   280588 KHTN ĐT Toán
  12A1 Count   43        
1 12A2 Trịnh Quốc An 18/03/2004 5 280108 KHTN  
2 12A2 Lê Hoàng Anh 24/10/2004 5 280107 KHTN  
3 12A2 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 3 280050 KHTN  
4 12A2 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 5 280104 KHTN  
5 12A2 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 1 280001 KHTN  
6 12A2 Lê Chí Chung 27/05/2004 1 280013 KHTN  
7 12A2 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 2 280048 KHTN  
8 12A2 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 6 280131 KHTN  
9 12A2 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 1 280007 KHTN  
10 12A2 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 6 280139 KHTN  
11 12A2 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 3 280061 KHTN  
12 12A2 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 6 280125 KHTN  
13 12A2 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 3 280064 KHTN  
14 12A2 Lê Thế Hải 03/02/2004 6 280129 KHTN  
15 12A2 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 5 280098 KHTN  
16 12A2 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 5 280099 KHTN  
17 12A2 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 1 280014 KHTN  
18 12A2 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 3 280065 KHTN  
19 12A2 Hà Quang Huy 28/11/2004 1 280008 KHTN  
20 12A2 Lê Tuấn Kiên 31/08/2004 1 280002 KHTN  
21 12A2 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 6 280128 KHTN  
22 12A2 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 1 280015 KHTN  
23 12A2 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004   280585 KHTN ĐT Sinh
24 12A2 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 1 280003 KHTN  
25 12A2 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 3 280051 KHTN  
26 12A2 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 6 280121 KHTN  
27 12A2 Trần Doãn Như 10/12/2004 5 280109 KHTN  
28 12A2 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 5 280101 KHTN  
29 12A2 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 5 280119 KHTN  
30 12A2 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 2 280029 KHTN  
31 12A2 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 5 280110 KHTN  
32 12A2 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 5 280117 KHTN  
33 12A2 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 8 280186 KHXH  
34 12A2 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 3 280067 KHTN  
35 12A2 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 3 280062 KHTN  
36 12A2 Lê Hoài Thương 02/01/2004 6 280133 KHTN  
37 12A2 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 6 280137 KHTN  
38 12A2 Luyện Thị Tú 09/10/2004 2 280027 KHTN  
39 12A2 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 6 280130 KHTN  
40 12A2 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 2 280036 KHTN  
41 12A2 Trần Anh Tùng 11/06/2004   280599 KHTN ĐT Hóa
42 12A2 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 1 280017 KHTN  
43 12A2 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 2 280030 KHTN  
44 12A2 Nguyễn Văn Vỹ 11/05/2004 5 280103 KHTN  
  12A2 Count   44        
1 12A3 Lê Đức Anh 23/12/2004 1 280012 KHTN  
2 12A3 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 4 280075 KHTN  
3 12A3 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 1 280018 KHTN  
4 12A3 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 4 280093 KHTN  
5 12A3 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 4 280080 KHTN  
6 12A3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 5 280120 KHTN  
7 12A3 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 2 280033 KHTN  
8 12A3 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 1 280005 KHTN  
9 12A3 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 6 280122 KHTN  
10 12A3 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 6 280123 KHTN  
11 12A3 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 4 280077 KHTN  
12 12A3 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 2 280026 KHTN  
13 12A3 Nguyễn Văn Hợp 12/06/2004 4 280084 KHTN  
14 12A3 Vũ Thị Huệ 12/01/2004   280563 KHTN Thi online
15 12A3 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 6 280127 KHTN  
16 12A3 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 5 280100 KHTN  
17 12A3 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 5 280118 KHTN  
18 12A3 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 5 280105 KHTN  
19 12A3 Lưu Tiến Lâm 18/03/2003 4 280082 KHTN  
20 12A3 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 6 280124 KHTN  
21 12A3 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 1 280009 KHTN  
22 12A3 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004   280591 KHTN ĐT Hóa
23 12A3 Đào Kim Ngân 24/06/2004 6 280136 KHTN  
24 12A3 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 6 280126 KHTN  
25 12A3 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 3 280071 KHTN  
26 12A3 Trần Phú 02/05/2004 2 280043 KHTN  
27 12A3 Khương Minh Quang 13/08/2004 2 280031 KHTN  
28 12A3 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 4 280083 KHTN  
29 12A3 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 3 280066 KHTN  
30 12A3 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 1 280020 KHTN  
31 12A3 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 1 280021 KHTN  
32 12A3 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 1 280006 KHTN  
33 12A3 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 4 280074 KHTN  
34 12A3 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 5 280106 KHTN  
35 12A3 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 1 280004 KHTN  
36 12A3 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 3 280049 KHTN  
37 12A3 Trần Lê Tiến 23/03/2004 1 280010 KHTN  
38 12A3 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 1 280022 KHTN  
39 12A3 Lê Huyền Trang 24/09/2004 2 280035 KHTN  
40 12A3 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 1 280011 KHTN  
41 12A3 Trịnh Hải Vân 27/09/2004   280589 KHTN ĐT Sinh
42 12A3 Trần Long Vũ 11/03/2004 2 280032 KHTN  
  12A3 Count   42        
1 12A4 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 5 280113 KHTN  
2 12A4 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 2 280047 KHTN  
3 12A4 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 3 280054 KHTN  
4 12A4 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 1 280023 KHTN  
5 12A4 Lê Văn Dương 03/12/2004 4 280078 KHTN  
6 12A4 Trịnh Duy Dương 24/08/2004 4 280086 KHTN  
7 12A4 Lê Anh Đức 28/09/2004 6 280138 KHTN  
8 12A4 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 3 280052 KHTN  
9 12A4 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 3 280057 KHTN  
10 12A4 Trần Tiến Hải 19/02/2004 2 280038 KHTN  
11 12A4 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 4 280076 KHTN  
12 12A4 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 5 280115 KHTN  
13 12A4 Lê Thị Huệ 25/11/2004 3 280056 KHTN  
14 12A4 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 3 280070 KHTN  
15 12A4 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 3 280055 KHTN  
16 12A4 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 4 280079 KHTN  
17 12A4 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 2 280042 KHTN  
18 12A4 Lê Đình Lý 02/11/2004 2 280045 KHTN  
19 12A4 Trần Nhật Minh 05/02/2004 4 280095 KHTN  
20 12A4 Lê Văn Nam 09/05/2004 5 280111 KHTN  
21 12A4 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 1 280019 KHTN  
22 12A4 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 6 280132 KHTN  
23 12A4 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 2 280041 KHTN  
24 12A4 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 3 280069 KHTN  
25 12A4 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 2 280039 KHTN  
26 12A4 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 3 280060 KHTN  
27 12A4 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 3 280068 KHTN  
28 12A4 Lê Anh Tài 08/08/2004 2 280046 KHTN  
29 12A4 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 2 280037 KHTN  
30 12A4 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 2 280040 KHTN  
31 12A4 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 4 280096 KHTN  
32 12A4 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 1 280024 KHTN  
33 12A4 Phạm Thị Thương 01/10/2004 4 280094 KHTN  
34 12A4 Lê Thị Trang 29/12/2004 3 280058 KHTN  
35 12A4 Phạm Văn Trường 09/11/2004 5 280112 KHTN  
36 12A4 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 4 280088 KHTN  
37 12A4 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 3 280053 KHTN  
38 12A4 Lê Bá Việt 01/10/2004 2 280025 KHTN  
39 12A4 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 3 280059 KHTN  
40 12A4 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 5 280114 KHTN  
  12A4 Count   40        
1 12A5 Phạm Văn Cường 23/02/2004 9 280204 KHXH  
2 12A5 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 20 280473 KHXH  
3 12A5 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 9 280200 KHXH  
4 12A5 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 10 280222 KHXH  
5 12A5 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 23 280536 KHXH  
6 12A5 Lê Văn Đạt 13/09/2004 20 280474 KHXH  
7 12A5 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 9 280193 KHXH  
8 12A5 Trần Anh Đức 25/01/2004 23 280533 KHXH  
9 12A5 Lê Công Hà Giang 19/07/2003 23 280549 KHXH  
10 12A5 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 12 280285 KHXH  
11 12A5 Vũ Thị Hà 11/08/2004 12 280269 KHXH  
12 12A5 Trần Đức Hải 11/06/2004 23 280544 KHXH  
13 12A5 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 12 280270 KHXH  
14 12A5 Lê Minh Hiếu 21/08/2004   280574 KHXH Thi online
15 12A5 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2004 22 280518 KHXH  
16 12A5 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 21 280499 KHXH  
17 12A5 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 15 280339 KHXH  
18 12A5 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 9 280209 KHXH  
19 12A5 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 12 280275 KHXH  
20 12A5 Bùi Quang Long 05/10/2004 14 280324 KHXH  
21 12A5 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 12 280287 KHXH  
22 12A5 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 9 280212 KHXH  
23 12A5 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 9 280213 KHXH  
24 12A5 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 16 280376 KHXH  
25 12A5 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 9 280197 KHXH  
26 12A5 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 16 280377 KHXH  
27 12A5 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 9 280216 KHXH  
28 12A5 Lê Ngọc Sơn 15/05/2004 20 280480 KHXH  
29 12A5 Đào Văn Tài 14/03/2004 9 280206 KHXH  
30 12A5 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 9 280203 KHXH  
31 12A5 Trần Văn Thắng 28/02/2004 23 280545 KHXH  
32 12A5 Vũ Thị Thương 25/04/2004 12 280279 KHXH  
33 12A5 Trần Văn Tiến 30/04/2004 23 280546 KHXH  
34 12A5 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 10 280229 KHXH  
35 12A5 Lê Văn Toàn 11/08/2004 23 280547 KHXH  
36 12A5 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 10 280225 KHXH  
37 12A5 Lê Văn Trường 03/09/2004 20 280464 KHXH  
38 12A5 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 15 280346 KHXH  
39 12A5 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 10 280218 KHXH  
40 12A5 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 13 280293 KHXH  
41 12A5 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 17 280389 KHXH  
42 12A5 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 10 280240 KHXH  
43 12A5 Lê Quang Vũ 05/11/2004 10 280231 KHXH  
  12A5 Count   43        
1 12A6 Lê Đức Anh 13/10/2004 12 280283 KHXH  
2 12A6 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 13 280295 KHXH  
3 12A6 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 14 280316 KHXH  
4 12A6 Trịnh Thị Anh 02/01/2004   280611 KHXH ĐT Sử
5 12A6 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 8 280187 KHXH  
6 12A6 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 11 280252 KHXH  
7 12A6 Lê Văn Dũng 15/11/2004 12 280284 KHXH  
8 12A6 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 21 280487 KHXH  
9 12A6 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 7 280154 KHXH  
10 12A6 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 10 280227 KHXH  
11 12A6 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 11 280254 KHXH  
12 12A6 Nguyễn Sĩ Hùng 17/07/2003 7 280151 KHXH  
13 12A6 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004   280604 KHXH ĐT Sử
14 12A6 Lê Thị Huyền 09/02/2004 20 280459 KHXH  
15 12A6 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 23 280531 KHXH  
16 12A6 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 24 280556 KHXH  
17 12A6 Lê Văn Hưng 21/10/2004 21 280483 KHXH  
18 12A6 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 17 280393 KHXH  
19 12A6 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004   280613 KHXH ĐT Địa
20 12A6 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 21 280484 KHXH  
21 12A6 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004   280617 KHXH ĐT Địa
22 12A6 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 19 280451 KHXH  
23 12A6 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 14 280317 KHXH  
24 12A6 Lê Thị Minh 19/12/2004   280628   Bỏ học
25 12A6 Lê Thị Phương 13/03/2004   280565 KHXH Thi online
26 12A6 Lê Thị Phượng 01/01/2004   280607 KHXH ĐT Địa
27 12A6 Lê Xuân Quang 16/10/2004 21 280485 KHXH  
28 12A6 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004   280612 KHXH ĐT Địa
29 12A6 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 13 280305 KHXH  
30 12A6 Lê Thị Sương 14/02/2004 19 280453 KHXH  
31 12A6 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 13 280289 KHXH  
32 12A6 Vũ Văn Tài 25/02/2004 8 280181 KHXH  
33 12A6 Bùi Văn Thành 18/10/2004 13 280311 KHXH  
34 12A6 Mai Thị Thảo 29/06/2004 13 280306 KHXH  
35 12A6 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 13 280302 KHXH  
36 12A6 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 13 280310 KHXH  
37 12A6 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 15 280345 KHXH  
38 12A6 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 10 280237 KHXH  
39 12A6 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004   280629   Bỏ học
40 12A6 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004   280583 KHXH Thi online
41 12A6 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 14 280315 KHXH  
  12A6 Count   41        
1 12A7 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 18 280418 KHXH  
2 12A7 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 18 280419 KHXH  
3 12A7 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 18 280411 KHXH  
4 12A7 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 19 280440 KHXH  
5 12A7 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 11 280247 KHXH  
6 12A7 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004   280608 KHXH ĐT T.Anh
7 12A7 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 18 280412 KHXH  
8 12A7 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 16 280370 KHXH  
9 12A7 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 9 280207 KHXH  
10 12A7 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 10 280232 KHXH  
11 12A7 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004   280575 KHXH Thi online
12 12A7 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 20 280465 KHXH  
13 12A7 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 18 280428 KHXH  
14 12A7 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 21 280488 KHXH  
15 12A7 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 17 280386 KHXH  
16 12A7 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 7 280167 KHXH  
17 12A7 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004   280605 KHXH ĐT Văn
18 12A7 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 16 280363 KHXH  
19 12A7 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 9 280194 KHXH  
20 12A7 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 9 280208 KHXH  
21 12A7 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 19 280444 KHXH  
22 12A7 Phạm Thị Liên 06/05/2004 12 280276 KHXH  
23 12A7 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 7 280162 KHXH  
24 12A7 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 8 280173 KHXH  
25 12A7 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 17 280394 KHXH  
26 12A7 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004   280609 KHXH ĐT Văn
27 12A7 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 23 280551 KHXH  
28 12A7 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004   280620 KHXH ĐT Văn
29 12A7 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 8 280170 KHXH  
30 12A7 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 18 280424 KHXH  
31 12A7 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 7 280165 KHXH  
32 12A7 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 16 280382 KHXH  
33 12A7 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 10 280217 KHXH  
34 12A7 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 7 280158 KHXH  
35 12A7 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 18 280426 KHXH  
36 12A7 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004   280621 KHXH ĐT T.Anh
37 12A7 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 19 280447 KHXH  
38 12A7 Lưu Thị Trang 06/07/2004   280619 KHXH ĐT T.Anh
39 12A7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004   280622 KHXH ĐT Văn
40 12A7 Trần Thị Trúc 23/07/2004 8 280177 KHXH  
41 12A7 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 7 280152 KHXH  
42 12A7 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 10 280230 KHXH  
  12A7 Count   42        
1 12A8 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 20 280469 KHXH  
2 12A8 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 7 280159 KHXH  
3 12A8 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 19 280445 KHXH  
4 12A8 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 13 280296 KHXH  
5 12A8 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 14 280328 KHXH  
6 12A8 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 7 280160 KHXH  
7 12A8 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004   280610 KHXH ĐT Văn
8 12A8 Lê Đình Chinh 21/02/2004 21 280486 KHXH  
9 12A8 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 12 280277 KHXH  
10 12A8 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 22 280517 KHXH  
11 12A8 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 18 280413 KHXH  
12 12A8 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 20 280477 KHXH  
13 12A8 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 18 280422 KHXH  
14 12A8 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 14 280321 KHXH  
15 12A8 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 15 280348 KHXH  
16 12A8 Lê Thị Hồng 26/02/2004 19 280448 KHXH  
17 12A8 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 11 280251 KHXH  
18 12A8 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004   280578 KHXH Thi online
19 12A8 Trần Thị Liên 09/09/2004   280630   Bỏ học
20 12A8 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004   280624 KHXH ĐT GDCD
21 12A8 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004   280623 KHXH ĐT Sử
22 12A8 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 23 280539 KHXH  
23 12A8 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 7 280163 KHXH  
24 12A8 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 7 280155 KHXH  
25 12A8 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 22 280516 KHXH  
26 12A8 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 17 280408 KHXH  
27 12A8 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 17 280388 KHXH  
28 12A8 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 22 280519 KHXH  
29 12A8 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 9 280196 KHXH  
30 12A8 Lê Thị Nhung 06/12/2004 18 280431 KHXH  
31 12A8 Lê Thị Tâm 17/10/2004   280581 KHXH Thi online
32 12A8 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 20 280471 KHXH  
33 12A8 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004   280618 KHXH ĐT GDCD
34 12A8 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 16 280379 KHXH  
35 12A8 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 14 280318 KHXH  
36 12A8 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 19 280454 KHXH  
37 12A8 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 10 280238 KHXH  
38 12A8 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 12 280280 KHXH  
39 12A8 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 23 280541 KHXH  
40 12A8 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 18 280410 KHXH  
41 12A8 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 13 280294 KHXH  
42 12A8 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 20 280472 KHXH  
  12A8 Count   42        
1 12A9 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 14 280331 KHXH  
2 12A9 Nguyễn Thị Phương Anh 01/11/2004 7 280148 KHXH  
3 12A9 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 16 280371 KHXH  
4 12A9 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 23 280537 KHXH  
5 12A9 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 9 280205 KHXH  
6 12A9 Lê Đình Dương 28/10/2004 23 280543 KHXH  
7 12A9 Lê Tùng Dương 22/10/2004 7 280161 KHXH  
8 12A9 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 23 280548 KHXH  
9 12A9 Lê Minh Đức 18/01/2004 19 280434 KHXH  
10 12A9 Lê Trí Hải 11/03/2004 16 280373 KHXH  
11 12A9 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 20 280475 KHXH  
12 12A9 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 19 280435 KHXH  
13 12A9 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 18 280421 KHXH  
14 12A9 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004   280626 KHXH ĐT GDCD
15 12A9 Trịnh Phương Hoa 28/04/2004 24 280562 KHXH  
16 12A9 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 24 280553 KHXH  
17 12A9 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 14 280323 KHXH  
18 12A9 Lê Thu Huệ 16/02/2004 16 280374 KHXH  
19 12A9 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 20 280478 KHXH  
20 12A9 Lê Thị Huyền 18/06/2004 20 280479 KHXH  
21 12A9 Lê Thị Hường 11/02/2004 21 280494 KHXH  
22 12A9 Lê Thị Lan 15/11/2004 20 280466 KHXH  
23 12A9 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 23 280538 KHXH  
24 12A9 Lê Văn Mạnh 05/03/2004   280579 KHXH Thi online
25 12A9 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 14 280325 KHXH  
26 12A9 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 9 280214 KHXH  
27 12A9 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 9 280202 KHXH  
28 12A9 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 14 280334 KHXH  
29 12A9 Đặng Thu Phương 19/03/2004 20 280468 KHXH  
30 12A9 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 7 280164 KHXH  
31 12A9 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 9 280215 KHXH  
32 12A9 Lưu Đức Quân 10/10/2004   280576 KHXH Thi online
33 12A9 Vũ Trung Quân 11/12/2004 18 280414 KHXH  
34 12A9 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 14 280326 KHXH  
35 12A9 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 18 280415 KHXH  
36 12A9 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 23 280534 KHXH  
37 12A9 Lê Hoàng Thông 29/03/2004   280582 KHXH Thi online
38 12A9 Lê Thị Thu 21/02/2004 20 280467 KHXH  
39 12A9 Đào Thị Thủy 16/03/2004 24 280555 KHXH  
40 12A9 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 21 280497 KHXH  
41 12A9 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 14 280327 KHXH  
42 12A9 Nguyễn Thị Ngọc Trang 27/07/2004 4 280092 KHTN  
43 12A9 Bùi Thị Vân 03/03/2004 21 280498 KHXH  
44 12A9 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 14 280330 KHXH  
  12A9 Count   44        
1 12A10 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 8 280180 KHXH  
2 12A10 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 11 280248 KHXH  
3 12A10 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 10 280233 KHXH  
4 12A10 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 10 280226 KHXH  
5 12A10 Lê Thị Diệu 12/07/2004 10 280234 KHXH  
6 12A10 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 15 280351 KHXH  
7 12A10 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 7 280153 KHXH  
8 12A10 Đinh Thị Đào 19/06/2004 9 280201 KHXH  
9 12A10 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 8 280184 KHXH  
10 12A10 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 8 280182 KHXH  
11 12A10 Lê Thị Hiên 09/04/2004 13 280303 KHXH  
12 12A10 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 11 280253 KHXH  
13 12A10 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 17 280407 KHXH  
14 12A10 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 8 280185 KHXH  
15 12A10 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 17 280400 KHXH  
16 12A10 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 11 280250 KHXH  
17 12A10 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 7 280157 KHXH  
18 12A10 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 10 280223 KHXH  
19 12A10 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004   280566 KHXH Thi online
20 12A10 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 10 280228 KHXH  
21 12A10 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 8 280183 KHXH  
22 12A10 Lưu Gia Linh 30/04/2004 13 280308 KHXH  
23 12A10 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 16 280361 KHXH  
24 12A10 Lê Thùy Loan 01/09/2004   280614 KHXH ĐT Sử
25 12A10 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 17 280398 KHXH  
26 12A10 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 8 280190 KHXH  
27 12A10 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 8 280169 KHXH  
28 12A10 Lê Xuân Minh 05/09/2004 19 280452 KHXH  
29 12A10 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 12 280288 KHXH  
30 12A10 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 20 280460 KHXH  
31 12A10 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 16 280366 KHXH  
32 12A10 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 7 280156 KHXH  
33 12A10 Ngô Thị Phương 10/02/2004 7 280146 KHXH  
34 12A10 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 18 280409 KHXH  
35 12A10 Lê Phương Thảo 28/01/2004 10 280224 KHXH  
36 12A10 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 15 280354 KHXH  
37 12A10 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 15 280355 KHXH  
38 12A10 Lê Thu Trang 19/09/2004 8 280188 KHXH  
39 12A10 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 10 280221 KHXH  
40 12A10 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 8 280191 KHXH  
41 12A10 Lê Thảo Vy 29/03/2004 8 280189 KHXH  
42 12A10 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 16 280365 KHXH  
  12A10 Count   42        
1 12A11 Lê Thị Việt An 06/10/2004   280625 KHXH ĐT Sử
2 12A11 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 8 280192 KHXH  
3 12A11 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 22 280505 KHXH  
4 12A11 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 11 280263 KHXH  
5 12A11 Phạm Minh Chương 23/10/2003 8 280178 KHXH  
6 12A11 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 17 280406 KHXH  
7 12A11 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 21 280504 KHXH  
8 12A11 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 17 280390 KHXH  
9 12A11 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 12 280268 KHXH  
10 12A11 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 22 280513 KHXH  
11 12A11 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 20 280476 KHXH  
12 12A11 Lê Thị Hoa 16/03/2004 12 280278 KHXH  
13 12A11 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 17 280391 KHXH  
14 12A11 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 22 280521 KHXH  
15 12A11 Lê Thị Hương 25/10/2004 12 280271 KHXH  
16 12A11 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 9 280195 KHXH  
17 12A11 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 22 280512 KHXH  
18 12A11 Lê Thị Linh 05/02/2004 19 280449 KHXH  
19 12A11 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 17 280387 KHXH  
20 12A11 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 9 280210 KHXH  
21 12A11 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 9 280211 KHXH  
22 12A11 Lê Thị Lương 19/09/2004 19 280450 KHXH  
23 12A11 Khương Trà My 08/01/2004 22 280514 KHXH  
24 12A11 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 10 280219 KHXH  
25 12A11 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 17 280395 KHXH  
26 12A11 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 22 280510 KHXH  
27 12A11 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 10 280220 KHXH  
28 12A11 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 20 280461 KHXH  
29 12A11 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 20 280470 KHXH  
30 12A11 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 9 280198 KHXH  
31 12A11 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 22 280515 KHXH  
32 12A11 Lê Thị Thu 14/06/2004 22 280509 KHXH  
33 12A11 Lê Thị Thuý 05/06/2004 21 280481 KHXH  
34 12A11 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 20 280462 KHXH  
35 12A11 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 9 280199 KHXH  
36 12A11 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 17 280396 KHXH  
37 12A11 Lê Thị Trang 09/09/2004 21 280502 KHXH  
38 12A11 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 17 280397 KHXH  
39 12A11 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 12 280281 KHXH  
40 12A11 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 22 280506 KHXH  
41 12A11 Lê Tất Vũ 22/03/2004 7 280147 KHXH  
  12A11 Count   41        
1 12A12 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 16 280367 KHXH  
2 12A12 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 21 280491 KHXH  
3 12A12 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 17 280402 KHXH  
4 12A12 Trịnh Thị Thùy Dung 15/03/2004 18 280429 KHXH  
5 12A12 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 18 280420 KHXH  
6 12A12 Lê An Duy 17/09/2004 24 280558 KHXH  
7 12A12 Lê Trí Dương 14/04/2004 16 280372 KHXH  
8 12A12 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 21 280492 KHXH  
9 12A12 Lê Thế Đạt 10/02/2004 21 280493 KHXH  
10 12A12 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 10 280235 KHXH  
11 12A12 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 21 280489 KHXH  
12 12A12 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004   280577 KHXH Thi online
13 12A12 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004   280573 KHXH Thi online
14 12A12 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 16 280362 KHXH  
15 12A12 Lê Đức Hải 28/09/2004 10 280236 KHXH  
16 12A12 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 11 280243 KHXH  
17 12A12 Trần Thị Hồng 04/11/2004 7 280145 KHXH  
18 12A12 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 21 280490 KHXH  
19 12A12 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 19 280441 KHXH  
20 12A12 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 21 280495 KHXH  
21 12A12 Lê Văn Minh 09/07/2004 16 280375 KHXH  
22 12A12 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 19 280436 KHXH  
23 12A12 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 18 280423 KHXH  
24 12A12 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 24 280554 KHXH  
25 12A12 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 16 280364 KHXH  
26 12A12 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 24 280557 KHXH  
27 12A12 Đào Thị Phương 23/11/2004 16 280381 KHXH  
28 12A12 Quản Thị Phương 05/02/2004 19 280437 KHXH  
29 12A12 Lê Thị Quyên 09/11/2004 16 280378 KHXH  
30 12A12 Vũ Văn Quyến 08/03/2004 15 280360 KHXH  
31 12A12 Lê Đình Sâm 26/10/2004 21 280496 KHXH  
32 12A12 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 16 280383 KHXH  
33 12A12 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 18 280425 KHXH  
34 12A12 Nguyễn Đình Thái 26/08/2004 8 280171 KHXH  
35 12A12 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 19 280438 KHXH  
36 12A12 Lê Thị Thảo 20/10/2004 15 280358 KHXH  
37 12A12 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 24 280559 KHXH  
38 12A12 Lê Kiều Trang 02/10/2004 16 280369 KHXH  
39 12A12 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 19 280433 KHXH  
40 12A12 Lưu Mạnh Trường 15/11/2004 16 280380 KHXH  
41 12A12 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 18 280427 KHXH  
42 12A12 Ngô Thị Thu Uyên 11/10/2004 23 280542 KHXH  
43 12A12 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 19 280442 KHXH  
  12A12 Count   43        
1 12A13 Lê Đức Anh 30/07/2004 15 280347 KHXH  
2 12A13 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 22 280524 KHXH  
3 12A13 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004   280616 KHXH ĐT Địa
4 12A13 Trương Văn Anh 13/08/2004 22 280523 KHXH  
5 12A13 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 11 280262 KHXH  
6 12A13 Cao Thị Châu 18/04/2004 23 280529 KHXH  
7 12A13 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 14 280319 KHXH  
8 12A13 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004   280571 KHXH Thi online
9 12A13 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 22 280511 KHXH  
10 12A13 Lê Văn Hải 15/11/2004 23 280530 KHXH  
11 12A13 Lê Thị Hồng 05/03/2004   280615 KHXH ĐT GDCD
12 12A13 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 22 280520 KHXH  
13 12A13 Lê Việt Hùng 10/08/2004 12 280286 KHXH  
14 12A13 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 17 280392 KHXH  
15 12A13 Nguyễn Duy Khánh 07/07/2004 7 280149 KHXH  
16 12A13 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 12 280265 KHXH  
17 12A13 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004   280572 KHXH Thi online
18 12A13 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 15 280340 KHXH  
19 12A13 Nguyễn Thị Liên 06/12/2004 7 280150 KHXH  
20 12A13 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 22 280507 KHXH  
21 12A13 Lê Hồng Ly 20/06/2004 22 280525 KHXH  
22 12A13 Lê Thị Mai 30/07/2004 22 280526 KHXH  
23 12A13 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 12 280266 KHXH  
24 12A13 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 13 280300 KHXH  
25 12A13 Phạm Văn Nam 21/09/2004 15 280343 KHXH  
26 12A13 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 13 280304 KHXH  
27 12A13 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 13 280309 KHXH  
28 12A13 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 13 280301 KHXH  
29 12A13 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 22 280508 KHXH  
30 12A13 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 17 280399 KHXH  
31 12A13 Lê Minh Sơn 08/11/2004 22 280528 KHXH  
32 12A13 Lê Bá Tài 17/06/2004 23 280532 KHXH  
33 12A13 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 21 280501 KHXH  
34 12A13 Lê Quang Thành 08/07/2004 13 280312 KHXH  
35 12A13 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 13 280290 KHXH  
36 12A13 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 14 280313 KHXH  
37 12A13 Mai Văn Thắng 16/11/2004 14 280322 KHXH  
38 12A13 Lê Đức Thiện 06/09/2004 13 280291 KHXH  
39 12A13 Lê Văn Thơm 03/03/2004 13 280292 KHXH  
40 12A13 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 22 280527 KHXH  
41 12A13 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 13 280307 KHXH  
42 12A13 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 12 280267 KHXH  
43 12A13 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 14 280314 KHXH  
  12A13 Count   43        
1 12A14 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 19 280455 KHXH  
2 12A14 Lê Văn Chung 11/05/2004 20 280457 KHXH  
3 12A14 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 19 280456 KHXH  
4 12A14 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 17 280403 KHXH  
5 12A14 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 13 280299 KHXH  
6 12A14 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 20 280458 KHXH  
7 12A14 Tống Thúy Hằng 05/12/2004   280567 KHXH Thi online
8 12A14 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004   280568 KHXH Thi online
9 12A14 Lưu Thu Hoài 06/11/2004   280564 KHXH Thi online
10 12A14 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 7 280168 KHXH  
11 12A14 Lê Đình Hồng 10/08/2004 8 280174 KHXH  
12 12A14 Lê Thị Hồng 12/12/2004 11 280264 KHXH  
13 12A14 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 11 280241 KHXH  
14 12A14 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 17 280401 KHXH  
15 12A14 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 11 280255 KHXH  
16 12A14 Đào Thị Linh 04/10/2004 16 280384 KHXH  
17 12A14 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 8 280175 KHXH  
18 12A14 Phạm Thị Linh 02/08/2004 11 280257 KHXH  
19 12A14 Lê Kiều Loan 19/02/2004 11 280258 KHXH  
20 12A14 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 11 280259 KHXH  
21 12A14 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 15 280341 KHXH  
22 12A14 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 15 280352 KHXH  
23 12A14 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 15 280342 KHXH  
24 12A14 Trần Minh Phương 01/06/2004 11 280260 KHXH  
25 12A14 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 8 280176 KHXH  
26 12A14 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 11 280261 KHXH  
27 12A14 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 19 280446 KHXH  
28 12A14 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 15 280344 KHXH  
29 12A14 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004   280570 KHXH Thi online
30 12A14 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 21 280503 KHXH  
31 12A14 Lê Thị Thu 29/03/2004 15 280353 KHXH  
32 12A14 Ngô Văn Toan 08/09/2004   280569 KHXH Thi online
33 12A14 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 13 280297 KHXH  
34 12A14 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 13 280298 KHXH  
35 12A14 Trịnh Thị Quỳnh Trang 19/07/2004 15 280357 KHXH  
36 12A14 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 10 280239 KHXH  
37 12A14 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 17 280385 KHXH  
38 12A14 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 15 280356 KHXH  
39 12A14 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 11 280256 KHXH  
40 12A14 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 21 280500 KHXH  
41 12A14 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 15 280350 KHXH  
42 12A14 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 8 280172 KHXH  
43 12A14 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 22 280522 KHXH  
  12A14 Count   43        
1 12A15 Trịnh Đăng An 04/05/2004   280580 KHXH Thi online
2 12A15 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 19 280443 KHXH  
3 12A15 Phạm Đức Anh 07/07/2004 12 280274 KHXH  
4 12A15 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 14 280320 KHXH  
5 12A15 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 11 280242 KHXH  
6 12A15 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 23 280535 KHXH  
7 12A15 Trần Thị Diện 12/01/2004 20 280463 KHXH  
8 12A15 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 16 280368 KHXH  
9 12A15 Trịnh Thị Dunga 05/02/2004 14 280332 KHXH  
10 12A15 Trịnh Thị Dungb 14/09/2004 18 280430 KHXH  
11 12A15 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 11 280249 KHXH  
12 12A15 Lê Đình Dương 30/11/2004 23 280552 KHXH  
13 12A15 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 14 280333 KHXH  
14 12A15 Phạm Ngọc Đức 10/09/2004 18 280417 KHXH  
15 12A15 Vũ Văn Đức 19/11/2004 15 280359 KHXH  
16 12A15 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 12 280273 KHXH  
17 12A15 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 17 280404 KHXH  
18 12A15 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 12 280282 KHXH  
19 12A15 Phạm Văn Linh 04/09/2004 8 280179 KHXH  
20 12A15 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 12 280272 KHXH  
21 12A15 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 15 280349 KHXH  
22 12A15 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 14 280329 KHXH  
23 12A15 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 23 280550 KHXH  
24 12A15 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 11 280246 KHXH  
25 12A15 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 23 280540 KHXH  
26 12A15 Trần Thị Phượng 14/08/2004 11 280244 KHXH  
27 12A15 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 14 280335 KHXH  
28 12A15 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 18 280416 KHXH  
29 12A15 Trương Văn Thảo 23/11/2004 11 280245 KHXH  
30 12A15 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 14 280336 KHXH  
31 12A15 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 18 280432 KHXH  
32 12A15 Hà Văn Thuận 23/01/2004 7 280166 KHXH  
33 12A15 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 15 280337 KHXH  
34 12A15 Trịnh Quốc Toàn 10/04/2003 17 280405 KHXH  
35 12A15 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 21 280482 KHXH  
36 12A15 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 19 280439 KHXH  
37 12A15 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 15 280338 KHXH  
  12A15 Count   37        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây