DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

Thứ ba - 01/06/2021 15:12
Để phòng chống dịch Covid-19, tránh tụ tập đông người, để an toàn cho kỳ thi TS vào lớp 10, trường THPT Yên Định 1 công bố Phòng thi, SBD qua Web này. Đúng 14h00 ngày 03/06 Thí sinh đến phòng thi để làm thủ tục và học qui chế thi
=>Lưu ý: Trong suốt buổi làm thủ tục và các buổi thi Thí sinh, CB coi thi cần đeo khẩu trang
tải xuống
tải xuống
Trường THCS Họ và tên Ngày sinh Phòng SBD Địa điểm thi
TH&THCS Yên Ninh Lê Hữu Đỉnh 21/06/2006 8 561185 Cơ sở 1(YĐ1)
TH&THCS Yên Ninh Đỗ Công Giang 26/07/2006 9 561205 Cơ sở 1(YĐ1)
TH&THCS Yên Ninh Trịnh Đình Giang 27/11/2006 9 561206 Cơ sở 1(YĐ1)
TH&THCS Yên Ninh Trịnh Quỳnh Hoa 31/12/2006 12 561281 Cơ sở 1(YĐ1)
TH&THCS Yên Ninh Trịnh Thị Lan 16/01/2006 17 561407 Cơ sở 1(YĐ1)
TH&THCS Yên Ninh Đỗ Thị Kim Ngân 06/09/2006 24 561553 Cơ sở 1(YĐ1)
TH&THCS Yên Ninh Trịnh Bách Quý 04/09/2006 28 562064 Cơ sở 2(TAC)
TH&THCS Yên Ninh Nguyễn Thu Trang 18/03/2006 35 562236 Cơ sở 2(TAC)
TH&THCS Yên Ninh Trịnh Hoàng Tuấn 08/03/2006 37 562277 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Vũ Bình An 14/11/2006 1 561001 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trần Lê Đức An 09/11/2006 1 561002 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Phan Bảo Anh 22/11/2006 1 561010 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Nguyễn Hoàng Anh 26/07/2006 2 561025 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Vũ Hồng Anh 15/02/2006 2 561031 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Lê Phương Anh 05/09/2006 2 561036 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Hoàng Văn Anh 10/03/2006 3 561056 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Lê Ngọc Ánh 29/09/2006 3 561063 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Ngô Ngọc Ánh 12/10/2006 3 561064 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Lê Văn Bách 25/05/2006 3 561072 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Phạm Minh Chung 25/03/2006 4 561094 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Phạm Quốc Chung 24/10/2006 4 561095 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Thiều Văn Dương 27/06/2006 7 561151 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Vũ Minh Đức 06/01/2006 9 561195 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Thị Ngọc Hà 18/09/2006 10 561232 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Bùi Thị Hà 23/08/2006 10 561235 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Phạm Thu Hà 04/09/2006 10 561238 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Vũ Nguyệt Hằng 30/07/2006 11 561243 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Thiều Thị Hiền 11/03/2006 11 561261 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Thị Hiền 30/09/2006 11 561262 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Phạm Thị Hoài 06/05/2006 12 561286 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Vũ Huy Hoàng 05/09/2006 13 561294 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Phạm Thị Hồng 17/11/2006 13 561310 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Thị Hồng 05/07/2006 13 561312 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Nguyễn Thị Huệ 25/12/2006 14 561315 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Luyện Mạnh Hùng 01/10/2006 14 561318 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Ngô Thị Huyền 02/06/2006 16 561376 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Xuân Khánh 24/01/2006 17 561389 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Ngọc Lâm 07/06/2006 18 561412 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Bùi Thị Lan Linh 07/12/2006 19 561439 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Nguyễn Phương Linh 16/07/2006 19 561446 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Thị Linh 06/12/2006 19 561454 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Bùi Đức Lương 06/11/2006 20 561478 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Hàn Thị Cẩm Ly 10/03/2006 21 561481 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Trịnh Thị Xuân Mai 29/12/2006 22 561505 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Thiều Sỹ Minh 01/12/2006 23 561529 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Lê Hà My 27/10/2006 23 561535 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Vũ Thị Kim Ngân 20/12/2006 24 561554 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Kiều Yến Nhi 11/01/2006 25 561586 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Nguyễn Yến Nhi 23/11/2006 25 561587 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Bình Kiều Quỳnh Như 04/01/2006 26 562003 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Phạm Thị Tố Như 14/03/2006 26 562005 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Dương Đức Phương 25/08/2006 27 562025 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Khương Thị Thu Phương 06/12/2006 27 562038 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Bích Phượng 04/02/2006 27 562042 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Hùng Sâm 24/10/2006 28 562068 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Phạm Hoàng Sơn 04/10/2006 29 562076 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Đình Sỹ 10/03/2006 29 562080 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Đức Thành 19/12/2006 30 562101 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Quốc Thành 09/03/2006 30 562104 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Ngọc Thao 15/05/2006 30 562115 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Thanh Thảo 10/10/2006 31 562123 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Văn Thạo 04/09/2006 31 562131 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Phạm Thị Hoài Thu 10/08/2006 32 562154 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Duy Thuận 16/03/2005 32 562160 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Ngọc Thực 23/04/2006 33 562170 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Thiều Thị Thương 27/10/2005 33 562178 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Phương Thúy 06/11/2006 33 562186 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Thị Thu Thủy 11/09/2006 34 562195 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Anh Tiến 05/11/2006 34 562198 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Hoàng Văn Toàn 26/06/2006 34 562208 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Thị Đào Trang 31/08/2006 34 562212 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Thị Huyền Trang 21/08/2006 35 562222 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Hữu Trọng 09/12/2006 36 562250 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Văn Trường 23/01/2006 37 562266 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Văn Anh Tuấn 01/03/2006 37 562273 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Vũ Anh Tuấn 25/09/2006 37 562275 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Ngọc Tuấn 13/01/2006 37 562281 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Huy Tú 07/06/2005 38 562293 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Thị Tú 21/01/2006 38 562295 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Nguyễn Thế Tuyên 08/12/2006 38 562303 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Phạm Thị Kim Tuyến 01/06/2006 38 562306 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Thành Vinh 25/04/2006 39 562327 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Ngô Thế Vinh 26/04/2006 39 562328 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Lê Tiến Vũ 25/09/2005 39 562333 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Trịnh Nguyễn Tường Vy 31/07/2006 40 562340 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Bình Dương Thị Hải Yến 27/07/2006 40 562348 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Công Đỗ Thùy Nhung 02/11/2006 26 562001 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Ngô Đức Anh 16/09/2006 1 561013 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Trịnh Đức Anh 03/08/2006 1 561016 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Đào Hoàng Anh 13/09/2006 1 561019 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Cố Văn Công 08/05/2006 5 561101 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Trịnh Thị Thùy Dung 16/12/2006 5 561120 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Lê Văn Dũng 13/03/2006 6 561131 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Lê Hải Dương 02/11/2006 6 561137 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Trịnh Thị Dương 27/09/2006 6 561143 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Phạm Thị Thùy Dương 27/12/2003 7 561146 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Lê Văn Đại 16/03/2006 8 561172 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Lê Hữu Đạt 10/04/2006 8 561176 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Minh Đức 25/12/2006 9 561193 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Hương Giang 03/12/2006 9 561210 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Trường Giang 02/02/2006 9 561216 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/01/2006 11 561256 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Thu Hiền 07/03/2006 12 561265 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Vũ Văn Hưng 12/03/2006 14 561332 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Lê Thu Hường 16/06/2006 15 561350 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Trương Ngọc Huyền 03/06/2006 16 561371 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Trịnh Phạm Thu Huyền 10/12/2006 16 561378 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Phạm Trung Kiên 10/03/2006 17 561395 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Lê Thị Khánh Linh 05/02/2006 18 561430 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/01/2006 19 561440 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Nhật Linh 28/08/2006 19 561442 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Quang Minh 22/02/2006 22 561525 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Minh 10/05/2006 23 561531 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Phạm Hải Nam 30/06/2006 23 561542 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Trương Thành Nam 25/10/2006 23 561544 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Vũ Thị Thúy Nga 26/03/2006 23 561551 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Yến Nhi 11/04/2006 25 561594 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/04/2006 28 562061 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Trịnh Thi Quý 12/02/2006 28 562066 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Lê Minh Sơn 17/04/2006 29 562077 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Trịnh Quyết Thắng 14/07/2006 31 562140 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Nguyễn Đức Thịnh 22/12/2006 32 562149 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Trần Đức Toàn 03/06/2006 34 562203 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Phạm Quốc Toàn 04/01/2006 34 562207 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Lê Thị Huyền Trang 27/04/2006 35 562217 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Huyền Trang 21/11/2006 35 562220 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Lê Ngọc Kiên Trung 29/06/2006 36 562253 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Lê Xuân Trường 07/07/2006 37 562267 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Lê Thúy Vân 02/05/2006 39 562321 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Nguyễn Thị Thúy Vân 04/07/2006 39 562322 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hải Ngô Đình Xuân 30/04/2006 40 562342 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Ngô Tuấn An 21/10/2006 1 561009 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Đức Anh 22/04/2006 1 561012 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Đức Anh 15/08/2006 1 561014 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Trần Đức Anh 24/02/2006 1 561015 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Hoàng Anh 28/10/2006 1 561021 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Hoàng Anh 26/12/2006 1 561022 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thị Lan Anh 02/12/2006 2 561032 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Thị Vân Anh 20/11/2006 3 561058 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Thị Ngọc Ánh 28/10/2006 3 561065 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Trương Thị Ngọc Ánh 28/07/2006 3 561067 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Đức Vũ Bảo 27/02/2006 4 561073 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Phạm Thị Bình 10/08/2006 4 561076 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Hoàng Việt Cường 04/04/2006 5 561109 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Thùy Dung 17/03/2006 5 561117 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Bùi Đức Dương 18/11/2006 6 561136 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Bùi Lê Nhật Dương 30/09/2006 6 561141 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Đức Duy 22/11/2006 7 561153 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Huy Đại 17/05/2006 8 561170 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Minh Đức 20/11/2006 9 561196 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Mỹ Hạnh 20/05/2006 10 561227 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Ngô Thị Ngọc Hạnh 11/07/2006 10 561228 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thị Ngọc Hà 28/05/2006 10 561233 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Thị Thanh Hà 03/06/2006 10 561234 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Thị Thu Hà 17/04/2006 10 561240 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Thị Thu Hà 16/06/2006 11 561241 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thị Kim Hiền 01/01/2006 11 561254 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Hoàng Hiệp 03/07/2006 12 561268 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Văn Hiếu 04/11/2006 12 561275 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Bùi Thị Thu Hoài 06/09/2006 12 561287 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Huy Hoàng 24/03/2005 13 561291 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Hữu Học 25/05/2006 13 561305 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Hoàng Thị Hồng 04/04/2006 13 561306 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Chí Hùng 02/06/2006 14 561317 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Phạm Văn Hùng 17/07/2006 14 561325 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Văn Hùng 20/10/2006 14 561326 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Ngô Thị Lan Hương 08/09/2006 14 561335 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Phạm Thị Hương 16/02/2006 15 561344 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Ngô Gia Kiệt 04/09/2006 17 561399 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Lê Hoàng Lâm 19/03/2006 18 561411 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Bùi Anh Linh 02/05/2006 18 561418 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Ngô Phương Linh 20/03/2006 19 561444 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thị Linh 18/11/2006 19 561455 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thành Long 28/12/2006 20 561475 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Trịnh Thị Thủy Lợi 23/05/2006 20 561477 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Khánh Ly 30/11/2006 21 561486 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Hoàng Lê Ngọc Mai 10/09/2006 21 561494 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thành Minh 06/10/2006 23 561530 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Vũ Thị Yến Nhi 24/08/2006 25 561597 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hoà Nguyễn Duy Phúc 02/07/2006 26 562017 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Vũ Văn Phúc 06/09/2006 26 562021 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Hoàng Cao Sơn 01/03/2006 28 562071 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Lê Thị Thanh Tâm 15/07/2006 29 562085 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Trịnh Vũ Trọng Tần 16/04/2006 29 562091 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Nguyễn Tất Thành 10/05/2006 30 562106 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Trịnh Thị Phương Thảo 09/10/2006 31 562121 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Nguyễn Hữu Tiến 13/03/2006 34 562199 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Bùi Thùy Trang 15/05/2006 36 562241 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Ngô Quang Trung 02/08/2006 36 562255 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Phạm Văn Trường 08/06/2006 37 562265 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Nguyễn Thanh Tùng 01/09/2006 37 562285 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Vũ Lê Văn Tú 27/04/2006 38 562296 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Nguyễn Long Vũ 20/09/2006 39 562331 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hoà Nguyễn Thị Hải Yến 05/05/2006 40 562350 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Đường Minh An 30/07/2006 1 561003 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Tuấn Anh 29/07/2006 3 561055 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Ngọc Chiến 19/09/2006 4 561088 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trương Văn Chiến 08/05/2006 4 561089 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Thị Dung 06/12/2006 5 561114 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Lê Tiến Dũng 02/12/2006 6 561127 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Mai Trung Dũng 09/08/2006 6 561130 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trương Văn Dũng 06/01/2006 6 561133 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Văn Duy 21/03/2006 7 561159 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Bùi Quang Đạt 20/08/2006 8 561178 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Quốc Đạt 21/07/2006 8 561179 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Văn Đạt 27/05/2006 8 561183 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Quốc Định 05/10/2006 8 561186 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Minh Đức 03/02/2006 9 561194 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Văn Đức 13/01/2006 9 561201 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Đình Hải 20/04/2006 10 561219 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Lưu Đức Hải 10/12/2006 10 561220 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Bùi Thị Hải 05/03/2006 10 561224 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Hoàng Thu Hoa 16/01/2006 12 561285 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Lê Thị Lan Hương 21/09/2006 14 561334 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Thị Hương 12/10/2006 15 561345 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Bùi Thu Hường 20/12/2006 15 561349 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Bùi Gia Huy 28/02/2006 15 561356 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Mai Nhật Huy 13/12/2006 15 561358 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Quang Huy 05/07/2006 15 561360 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Quang Huy 30/11/2006 16 561363 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Cao Khánh Huyền 22/12/2006 16 561367 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Đình Khánh 14/12/2006 17 561385 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Mai Quốc Khánh 11/07/2006 17 561388 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Văn Khoa 02/09/2006 17 561390 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Mai Thị Ngọc Lan 15/01/2006 17 561403 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trương Thị Lan 30/09/2006 17 561408 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Phạm Thị Liên 02/08/2006 18 561416 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Đỗ Thùy Linh 09/06/2006 19 561456 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trương Văn Linh 26/11/2006 20 561469 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Đình Minh 19/11/2006 22 561519 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Trịnh Đình Minh 24/12/2006 22 561520 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Thị Minh 16/07/2006 23 561532 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/12/2006 25 561598 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Hưng Mai Thị Tâm Như 04/09/2006 26 562004 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Mai Thị Kim Oanh 06/04/2006 26 562011 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Văn Phương 23/09/2006 27 562041 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trịnh Đình Sơn 13/08/2006 29 562074 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trương Văn Sơn 08/05/2006 29 562079 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Lê Thị Thanh Tâm 28/10/2006 29 562086 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Minh Thành 13/03/2006 30 562103 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Phạm Thị Thành 14/12/2006 30 562107 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Thị Thắm 23/06/2006 31 562133 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Mai Văn Bảo Thắng 01/06/2006 31 562135 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Phạm Văn Thắng 28/09/2006 31 562144 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trịnh Xuân Thắng 15/10/2006 32 562146 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trịnh Thị Anh Thơ 09/08/2006 32 562153 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Thị Thương 06/08/2006 33 562175 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Thị Huyền Trang 14/09/2006 35 562219 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trần Thị Huyền Trang 02/08/2006 35 562221 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Quốc Trung 26/09/2006 36 562256 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trịnh Xuân Trường 15/10/2006 37 562269 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trịnh Văn Tuấn 08/03/2006 37 562284 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Đỗ Văn Tùng 09/01/2006 37 562287 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trương Văn Tùng 06/01/2006 37 562288 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Bùi Thị Cẩm Tú 03/07/2006 38 562292 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Nguyễn Văn Tú 01/01/2005 38 562297 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Hoàng Thị Vân 28/02/2006 39 562317 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Hưng Trịnh Bảo Yến 29/09/2006 40 562345 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Thúy An 09/11/2006 1 561006 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lưu Thúy An 11/09/2006 1 561007 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Hoàng Anh 24/11/2006 2 561026 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Việt Anh 30/10/2006 3 561060 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trần Văn Bình 20/01/2005 4 561079 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Trí Công 06/06/2006 5 561100 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Đình Cường 15/01/2006 5 561105 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Mạnh Cường 10/06/2006 5 561106 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Thị Thùy Dung 24/09/2006 5 561118 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Đức Dũng 26/10/2006 6 561122 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Văn Dũng 22/08/2006 6 561132 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lưu Hùng Dương 08/10/2006 6 561138 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Tùng Dương 05/05/2006 7 561149 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Quốc Duy 09/09/2006 7 561157 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Thị Duyên 16/05/2005 7 561166 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Phạm Đăng Đạt 02/07/2006 8 561175 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Minh Đạt 28/01/2006 8 561177 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Hải Đăng 21/08/2006 8 561184 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Anh Đức 08/07/2006 8 561188 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Thắng Đức 18/09/2006 9 561199 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Văn Đức 21/01/2006 9 561202 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Hương Giang 08/03/2006 9 561208 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Văn Giang 31/03/2006 10 561217 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Phạm Thị Hải 09/04/2006 10 561225 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Thị Thúy Hằng 21/03/2006 11 561249 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Văn Hiếu 22/10/2006 12 561276 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Quỳnh Hoa 25/02/2006 12 561280 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Văn Hoàng 20/01/2006 13 561297 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Việt Hoàn 15/05/2006 13 561303 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Phi Hùng 27/06/2006 14 561319 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Đào Quang Hùng 14/11/2006 14 561320 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Tuấn Hùng 06/04/2006 14 561322 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Văn Hưng 10/06/2006 14 561331 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Đinh Thị Hương 09/04/2006 15 561341 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Quang Huy 20/03/2006 16 561362 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Bùi Thị Thảo Huyền 14/02/2006 16 561375 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Trọng Khôi 06/11/2006 17 561391 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Trang Khánh Linh 02/08/2006 19 561436 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Phương Linh 02/12/2006 19 561443 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Thị Linh 27/11/2006 19 561450 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Thị Linh 24/03/2006 19 561453 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Thị Thùy Linh 22/02/2006 20 561464 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Trịnh Thúy Linh 29/08/2006 20 561466 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Đào Quỳnh Mai 07/12/2006 21 561496 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Thị Quỳnh Mai 12/11/2006 21 561497 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Thị Thanh Mai 19/12/2006 21 561498 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Thị Mai 12/02/2006 21 561502 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lưu Quang Mạnh 06/09/2006 22 561511 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Thị Trà My 04/02/2006 23 561538 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Trịnh Đình Nam 24/08/2006 23 561539 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Thị Nga 01/03/2006 23 561550 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Thị Thảo Nguyên 18/04/2006 24 561571 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Văn Nguyên 19/08/2006 24 561572 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Minh Nguyệt 11/09/2006 24 561574 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Nguyễn Văn Nhân 29/03/2006 25 561578 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Liên Lê Văn Phúc 19/01/2006 26 562019 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Thế Phương 14/08/2006 27 562033 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Thị Phượng 01/04/2006 27 562043 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Minh Quân 22/05/2006 27 562048 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Thị Mỹ Tâm 24/12/2006 29 562084 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Phạm Quốc Thái 12/10/2006 29 562093 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Phương Thanh 19/07/2006 29 562096 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Trung Thành 06/01/2006 30 562108 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Văn Thành 29/06/2006 30 562110 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Phương Thảo 16/12/2006 30 562117 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lưu Thiện Thảo 08/12/2006 31 562125 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Thị Thảo 16/07/2006 31 562129 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Ngọc Thiện 31/10/2006 32 562148 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Thị Phương Thu 02/01/2006 32 562155 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Thị Thu 20/01/2006 32 562159 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Hiền Thương 10/06/2006 33 562171 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Thị Thương 01/09/2006 33 562176 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Phương Thùy 01/09/2006 33 562184 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Thị Hồng Tình 22/02/2006 34 562200 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Đức Tĩnh 02/01/2006 34 562202 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Đào Xuân Toàn 20/01/2006 34 562209 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Huyền Trang 17/08/2006 34 562214 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Thùy Trang 07/07/2006 36 562242 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Thị Thanh Trà 23/11/2006 36 562243 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Văn Trọng 05/10/2006 36 562251 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Đào Văn Trường 28/01/2006 36 562263 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Lê Thị Vân 02/09/2006 39 562318 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Thị Vân 20/04/2006 39 562320 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Trịnh Đình Vinh 13/11/2006 39 562324 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Hoàng Tiến Vinh 13/03/2006 39 562329 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Phùng Vượng 09/02/2006 39 562330 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Liên Nguyễn Phùng Vũ 19/08/2006 39 562332 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Viết Ánh 25/11/2006 3 561070 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Khương Văn Bình 15/11/2006 4 561077 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Viết Chiến 02/03/2006 4 561090 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Khương Việt Chinh 18/03/2006 4 561091 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Văn Chung 23/11/2006 4 561096 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Lê Thị Dinh 27/10/2006 5 561110 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Viết Do 01/11/2006 5 561111 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Lê Tiến Dũng 12/04/2006 6 561126 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Nguyễn Tiến Dũng 30/06/2006 6 561128 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Lê Văn Đại 07/03/2006 8 561171 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Anh Đức 11/04/2006 8 561189 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Phạm Thị Hà 24/09/2006 10 561236 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Thị Quỳnh Hậu 24/09/2006 11 561251 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Ngô Ngọc Hiệp 09/10/2004 12 561270 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Yên Đức Hiếu 07/08/2006 12 561272 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Nguyễn Huy Hoàng 16/01/2006 13 561292 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Nghiêm Hải Hưng 22/08/2006 14 561328 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Nguyễn Khánh Hưng 08/02/2006 14 561329 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Lê Thị Mai Hương 23/10/2006 15 561337 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Nguyễn Thanh Hương 22/02/2006 15 561339 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Lê Thị Thu Huyền 14/08/2006 16 561379 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Hùng Lai 10/12/2006 17 561401 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Lê Thị Liên 26/05/2006 18 561415 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Nguyễn Thị Diệu Linh 06/02/2006 18 561420 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Phạm Đức Linh 28/01/2006 18 561422 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Thị Khánh Linh 27/09/2006 19 561435 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Hoàng Văn Linh 27/02/2006 20 561467 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Thị Loan 24/01/2006 20 561470 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Duy Long 12/03/2006 20 561471 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Quách Thị Cẩm Ly 09/04/2006 21 561482 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Ngô Văn Mạnh 26/04/2006 22 561512 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Đình Nam 26/09/2006 23 561540 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Phương Bảo Nhi 14/06/2006 25 561581 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Phùng Yến Nhi 24/01/2006 25 561589 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Long Trịnh Minh Phương 20/11/2006 27 562031 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Hoàng Thị Phương 28/01/2006 27 562034 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Viết Quân 01/01/2006 28 562053 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Nguyễn Quang Anh Tài 30/07/2006 29 562081 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Phạm Văn Thành 15/02/2006 30 562113 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Đức Thắng 16/01/2006 31 562137 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Thị Anh Thư 03/06/2006 32 562164 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Nguyễn Văn Thức 12/01/2006 33 562169 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Thị Thương 08/04/2006 33 562179 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Thị Thúy 15/01/2006 33 562189 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Thị Thúy 28/11/2006 33 562190 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Thị Thủy 30/10/2006 34 562194 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Ngô Văn Toản 11/07/2006 34 562211 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Nguyễn Thị Trang 18/12/2006 35 562234 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Thanh Tùng 25/07/2006 37 562286 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Nguyễn Quang Anh Tú 30/07/2006 38 562290 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Minh Tú 08/09/2006 38 562294 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Văn Tường 27/03/2006 38 562300 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Nguyễn Thị Tuyền 04/06/2006 38 562305 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Trịnh Mai Uyên 18/07/2006 38 562311 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Ngô Thị Thanh Vân 29/05/2006 39 562316 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Nguyễn Hải Yến 26/01/2006 40 562347 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Long Khương Thị Hải Yến 27/11/2006 40 562349 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Nguyễn Thị Phương Anh 30/10/2006 2 561038 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trần Thảo Anh 06/11/2006 2 561043 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Hoàng Tuấn Anh 02/06/2006 2 561047 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Tuấn Anh 01/12/2006 3 561051 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Tuấn Anh 25/01/2006 3 561053 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Lê Trần Ngọc Ánh 24/08/2006 3 561068 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Văn Quốc Ân 17/04/2006 3 561071 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Ngô Thị Bích 23/06/2006 4 561074 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Lê Minh Chiến 28/02/2006 4 561087 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Mạnh Chí 16/09/2006 4 561093 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Thùy Dương 28/11/2006 7 561145 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Phạm Hồng Duyên 25/07/2006 7 561161 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Lê Xuân Đại 18/07/2006 8 561173 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Lê Quỳnh Giang 07/11/2006 9 561213 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Mai Trúc Giang 04/03/2006 9 561215 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Xuân Hậu 30/11/2006 11 561253 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Thu Hiền 15/06/2006 12 561267 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Hoàng Minh Hiệp 21/03/2006 12 561269 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Văn Hoàng 30/10/2006 13 561298 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Thị Hồng 23/06/2006 13 561309 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trần Thị Hồng 04/01/2006 13 561311 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Văn Hùng 13/01/2006 14 561323 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Tô Nữ Thị Hương 10/01/2006 15 561343 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Vũ Thị Thu Hường 23/06/2006 15 561352 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Đức Huy 17/05/2006 15 561355 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Trung Kiên 06/10/2006 17 561394 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Hoàng Gia Kiệt 28/12/2006 17 561398 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Phạm Thị Diệu Linh 13/11/2006 18 561421 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Khánh Linh 25/05/2006 18 561426 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Thị Khánh Linh 13/09/2006 19 561434 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Thị Linh 01/03/2006 19 561452 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Thị Mai Ly 17/03/2006 21 561489 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Hoàng Mạnh 16/09/2006 22 561510 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Cao Thị Nam 10/05/2006 23 561545 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Lê Trần Bảo Ngọc 01/07/2006 24 561564 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Thị Như Ngọc 10/01/2006 24 561568 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Nguyễn Thị Nhung 17/01/2006 25 561599 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tân Trịnh Thị Thùy Nương 26/08/2006 26 562007 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Nguyễn Gia Phú 04/01/2007 26 562022 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Lê Anh Quân 23/05/2006 27 562045 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Lê Anh Quân 04/07/2006 27 562046 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trịnh Hoàng Quân 03/11/2006 27 562047 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Nguyễn Minh Quân 14/05/2006 28 562049 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Phạm Mai Quỳnh 01/09/2005 28 562058 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trịnh Thị Sâm 27/07/2006 28 562069 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trần Thái Sơn 26/10/2006 29 562078 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trần Quang Thắng 27/01/2006 31 562138 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trịnh Văn Thắng 29/09/2006 32 562145 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Lê Thanh Thu 08/08/2006 32 562156 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Nguyễn Đức Thuận 14/07/2006 32 562161 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trịnh Anh Thư 05/07/2006 32 562165 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Phạm Hoài Thương 08/08/2006 33 562172 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Quản Hồng Thương 21/09/2006 33 562173 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Lê Thị Phương Thùy 08/08/2006 33 562185 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trần Linh Trang 29/06/2006 35 562226 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Nguyễn Mai Trang 03/08/2006 35 562227 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Vũ Đăng Trường 20/02/2006 36 562260 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Phạm Quốc Tuấn 23/09/2006 37 562282 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/05/2006 38 562309 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Trịnh Tố Uyên 25/05/2006 39 562313 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tân Đỗ Tuấn Vũ 15/07/2006 39 562335 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trịnh Đức Anh 30/09/2006 1 561017 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Hồng Anh 24/10/2006 2 561030 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Minh Anh 04/11/2006 2 561034 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Tuấn Anh 04/10/2006 3 561052 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Sỹ Bình 03/06/2006 4 561075 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Thị Thanh Châm 23/03/2006 4 561080 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Quỳnh Chi 24/06/2005 4 561086 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thành Công 17/02/2006 5 561099 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Mai Cương 19/07/2006 5 561102 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Thị Dung 17/04/2006 5 561115 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Tiến Dũng 08/08/2006 6 561129 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Minh Dương 19/03/2006 6 561140 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Thị Thùy Dương 30/11/2006 7 561147 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Văn Dương 17/08/2006 7 561150 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Minh Duy 06/09/2006 7 561156 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Đào Thị Mỹ Duyên 03/05/2005 7 561162 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Thị Mỹ Duyên 28/03/2006 7 561164 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lưu Thị Duyên 23/10/2006 7 561167 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Minh Đức 12/07/2006 8 561192 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Văn Đức 14/12/2006 9 561200 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Minh Hải 15/09/2006 10 561223 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Thu Hà 21/05/2006 11 561242 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Phúc Hậu 11/07/2006 11 561250 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Thị Hiền 17/02/2006 11 561259 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lưu Thị Hoa 15/08/2006 12 561284 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Văn Hoan 05/04/2006 12 561288 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lại Quốc Hoàn 24/01/2006 13 561299 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thị Lan Hương 09/07/2006 14 561333 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thị Hương 04/07/2006 15 561342 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Hách Công Huy 06/12/2006 15 561353 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thanh Huyền 15/01/2006 16 561372 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Doãn Lăng 04/09/2006 18 561409 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Doãn Lâm 03/07/2006 18 561410 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/07/2006 20 561461 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Thị Thùy Linh 17/10/2006 20 561463 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Quang Long 14/12/2006 20 561473 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trần Thị Ly 01/12/2006 21 561491 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Quang Minh 22/12/2006 22 561528 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Văn Minh 18/12/2006 23 561533 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Ninh Văn Nam 19/02/2006 23 561546 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thị Nga 15/10/2006 23 561548 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Trịnh Minh Nghĩa 12/10/2006 24 561560 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thùy Nhâm 11/09/2006 24 561576 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Nguyễn Yến Nhi 27/12/2006 25 561588 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thị Yến Nhi 23/04/2006 25 561591 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tăng Lê Thị Kim Oanh 27/08/2006 26 562010 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lưu Thị Phương 08/08/2006 27 562035 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trần Thị Phương 23/09/2006 27 562036 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Bùi Minh Sáng 25/06/2006 28 562067 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Văn Tài 10/01/2006 29 562082 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trần Thanh Tâm 17/07/2006 29 562087 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Thị Tâm 19/10/2006 29 562088 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Văn Thành 26/04/2006 30 562109 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lưu Văn Thành 05/10/2006 30 562111 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Thị Thanh Thảo 28/10/2006 31 562124 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trịnh Thị Thắm 24/10/2006 31 562134 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Nguyễn Thị Thu 28/10/2006 32 562158 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trịnh Thị Minh Thư 20/11/2006 32 562167 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Thị Thương 22/11/2006 33 562174 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trần Thị Thu Thương 25/02/2006 33 562180 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trịnh Thị Thủy 20/07/2006 34 562193 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Trịnh Doanh Tĩnh 14/09/2006 34 562201 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Thị Huyền Trang 14/12/2006 35 562218 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Thị Kiều Trang 17/11/2006 35 562224 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Hách Thị Mai Trang 10/11/2006 35 562228 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Đỗ Thị Thu Trang 25/07/2006 35 562237 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Thị Thu Trang 04/03/2006 35 562238 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Đức Trọng 01/07/2006 36 562248 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Lê Văn Trung 27/10/2006 36 562258 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Nguyễn Hà Vy 09/12/2006 39 562336 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tăng Bùi Thị Xuân 15/12/2006 40 562343 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Thành Trịnh Thị Quỳnh Anh 01/05/2006 2 561041 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Thế Anh 06/05/2006 2 561044 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Huy Ánh 26/05/2006 3 561062 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Ngô Văn Bình 08/05/2006 4 561078 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Nguyễn Văn Chính 06/02/2006 4 561092 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Thế Dương 01/06/2006 6 561142 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Thị Đào 10/05/2006 8 561174 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Phạm Văn Đông 02/06/2006 8 561187 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Công Đức 11/08/2005 8 561190 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Trịnh Thị Hà 05/10/2006 10 561237 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Nguyễn Thu Hậu 06/09/2006 11 561252 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Nguyễn Thị Hiếu 07/10/2006 12 561274 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Hoàng Thị Hồng 12/05/2006 13 561307 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Mạnh Hưng 17/12/2006 14 561330 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Thị Thanh Huyền 20/12/2006 16 561374 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Nguyễn Thế Khải 29/10/2006 16 561383 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Văn Khải 10/07/2006 16 561384 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Nguyễn Hữu Kiên 19/11/2006 17 561392 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Thị Lan 22/06/2006 17 561406 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Trần Thị Ngọc Mai 04/10/2006 21 561495 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Đình Mạnh 21/05/2006 22 561507 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Đình Mạnh 08/11/2006 22 561508 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Vũ Đình Nghĩa 07/10/2006 24 561558 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Trần Văn Ngọc 26/10/2006 24 561569 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Lê Thị Ánh Nguyệt 04/09/2006 24 561573 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Thành Nguyễn Thị Nụ 27/01/2006 26 562008 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Thành Lê Thị Hải Quỳnh 22/10/2006 28 562057 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Thành Lê Xuân Tâm 22/04/2006 29 562090 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Thành Nguyễn Thị Thương 27/11/2005 33 562177 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Thành Phạm Như Trường 25/10/2006 36 562262 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Hoàng Anh 30/06/2006 1 561024 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Thái Anh 18/01/2006 2 561042 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Tuấn Anh 25/02/2006 2 561048 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Phạm Cao Vân Anh 26/10/2006 3 561057 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Kim Chi 26/07/2006 4 561082 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Ngọc Chi 22/01/2006 4 561084 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Hữu Chữ 19/10/2006 5 561097 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thùy Dung 14/03/2006 5 561116 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Vũ Kim Dũng 10/03/2006 6 561123 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trương Tấn Dũng 03/11/2006 6 561125 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Trịnh Hoàng Duy 19/12/2006 7 561154 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Văn Duy 26/12/2006 7 561160 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Mỹ Duyên 16/10/2006 7 561163 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Đào Tiến Đạt 08/02/2006 8 561182 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Phát Đức 17/01/2006 9 561197 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Hồng Hảo 01/02/2006 10 561229 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Ngọc Hà 04/04/2006 10 561231 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Thị Thu Hằng 02/12/2006 11 561248 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Hiền 01/04/2006 11 561260 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Thu Hiền 06/12/2006 11 561264 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Quốc Hiệu 12/11/2006 12 561278 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Cao Huy Hoàng 28/10/2006 13 561289 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trương Quốc Hoàn 20/10/2006 13 561301 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Hồng 08/11/2005 13 561308 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Huế 21/05/2006 14 561314 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Khánh Huyền 27/03/2006 16 561369 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Bùi Trung Kiên 22/08/2005 17 561393 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Hồng Lê 01/02/2006 18 561413 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Hoàng Hà Linh 23/03/2006 18 561424 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Đoàn Khánh Linh 05/07/2006 18 561425 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Vũ Khánh Linh 21/03/2006 19 561437 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Ngô Thị Linh 22/09/2006 19 561451 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Cao Thị Thùy Linh 08/01/2006 20 561459 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Phạm Thị Thùy Linh 22/10/2006 20 561462 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Mai Vĩnh Long 10/02/2006 20 561476 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Vũ Đức Lương 06/02/2006 20 561479 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Trần Thanh Mai 01/03/2006 21 561499 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Thảo Mai 22/01/2006 21 561500 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Thị Mai 13/03/2006 21 561503 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Đào Duy Minh 17/06/2006 22 561518 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Vũ Hùng Nam 01/07/2006 23 561543 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Ngân 30/12/2006 24 561557 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh An Bảo Ngọc 30/07/2006 24 561563 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Hoài Nhi 29/03/2006 25 561582 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Lê Thị Yến Nhi 09/11/2006 25 561593 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Yến Nhi 18/10/2006 25 561596 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tiến Trịnh Hoài Oanh 21/12/2006 26 562009 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Trịnh Thị Kim Oanh 11/02/2006 26 562012 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Duy Phát 17/06/2006 26 562014 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Đào Thị Anh Phương 14/08/2006 26 562023 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Quỳnh Phương 25/12/2006 27 562032 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Vũ Duy Quang 06/01/2006 27 562044 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Văn Quân 23/03/2005 28 562052 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Khương Như Quỳnh 08/03/2006 28 562059 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Quỳnh 15/03/2006 28 562062 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Đào Thị Thúy Quỳnh 20/09/2006 28 562063 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Trịnh Phạm Cao Sơn 23/05/2006 28 562072 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Phương Thanh 18/11/2006 30 562097 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Quyết Thắng 08/05/2006 31 562139 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Quang Thế 20/11/2005 32 562147 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Thu 24/07/2006 32 562157 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Trịnh Thái Anh Thư 28/08/2006 32 562163 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Bùi Hoàng Thượng 06/10/2006 33 562181 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Vũ Thị Hồng Thuyên 18/05/2006 33 562183 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Thủy 14/07/2006 33 562191 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Xuân Toàn 13/10/2006 34 562210 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Thị Trang 19/01/2006 35 562233 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Thu Trang 01/12/2006 35 562239 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Vũ Minh Trí 20/10/2006 36 562246 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Đan Trường 21/08/2006 36 562259 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Vũ Anh Tuấn 10/08/2006 37 562274 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Vũ Châu Tuấn 09/01/2006 37 562276 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Nguyễn Minh Tuấn 05/02/2006 37 562279 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Vũ Xuân Tùng 29/11/2006 38 562289 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Tứ 24/10/2006 38 562302 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Trịnh Văn Tuyên 29/09/2006 38 562304 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Tuyển 22/10/2006 38 562307 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tiến Lê Thị Ánh Tuyết 02/12/2006 38 562308 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Đình Tuấn An 30/06/2006 1 561008 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Viết Hoàng Anh 15/08/2006 2 561028 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Vân Anh 04/03/2006 3 561059 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Thị Thùy Châm 29/01/2006 4 561081 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Quý Cường 15/10/2006 5 561107 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Thùy Dương 22/12/2006 7 561148 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Đình Duy 05/02/2006 7 561152 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Văn Duy 13/03/2006 7 561158 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Duyên 31/03/2006 7 561165 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Viết Thành Đạt 04/10/2006 8 561180 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Đinh Quang Đức 17/12/2005 9 561198 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Việt Đức 28/11/2006 9 561204 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Bá Hải 10/07/2006 10 561218 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Thị Thanh Hằng 04/01/2006 11 561244 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Hằng 21/04/2006 11 561245 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Thu Hằng 25/10/2006 11 561246 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Quang Hiền 25/11/2006 11 561255 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Thị Hiền 14/10/2006 11 561263 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trần Thị Ngọc Hoa 20/11/2006 12 561279 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Hoa 21/10/2006 12 561283 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Hà Văn Hoàng 04/08/2006 13 561296 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lưu Thiên Hương 25/12/2006 15 561340 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Dương Huy 14/07/2006 15 561354 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Xuân Huy 09/02/2006 16 561366 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Hà Thị Thanh Huyền 16/04/2006 16 561373 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thu Huyền 06/02/2006 16 561377 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Đinh Quang Huỳnh 09/08/2006 16 561382 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Thị Hương Lan 29/09/2006 17 561402 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Mai Quỳnh Lan 22/09/2006 17 561405 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Thu Liên 16/01/2007 18 561417 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Đỗ Thị Khánh Linh 06/11/2006 18 561429 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Khánh Linh 15/06/2006 19 561433 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Quản Thị Phương Linh 02/07/2006 19 561447 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Thùy Linh 06/06/2006 20 561460 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Đăng Hoàng Lương 07/07/2006 20 561480 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Bùi Thị Hồng Ly 19/07/2006 21 561484 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Đinh Thị Hồng Mai 18/08/2006 21 561492 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trần Thị Mai 26/05/2006 21 561501 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trần Thị Xuân Mai 04/07/2006 21 561504 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Mến 28/06/2006 22 561513 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Quang Minh 09/12/2006 22 561526 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Trịnh Thị Nguyệt 09/04/2006 24 561575 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Lê Thị Yến Nhi 16/05/2006 25 561592 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Nguyễn Thị Nhung 30/11/2006 25 561600 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Định Tường Đinh Thị Hoài Ninh 24/08/2006 26 562006 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Ngọc Phong 10/02/2006 26 562016 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Trịnh Văn Phúc 01/02/2006 26 562020 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Thị Mai Phương 15/08/2006 27 562029 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Cao Thụy Quân 06/04/2006 28 562051 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Đức Quý 05/12/2006 28 562065 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Đình Thái 28/05/2006 29 562092 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Trịnh Đăng Thanh 11/01/2006 29 562094 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Công Thành 20/02/2006 30 562099 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Đình Thành 12/05/2006 30 562100 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Thị Phương Thảo 29/05/2006 30 562118 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Thị Thảo 04/01/2006 31 562126 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Trần Thị Thu Thủy 15/06/2006 34 562196 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Trịnh Hữu Toàn 02/06/2006 34 562204 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Trịnh Thị Hiền Trang 10/12/2006 34 562213 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Đỗ Thị Huyền Trang 30/03/2006 34 562216 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Trần Huyền Trang 13/11/2006 35 562223 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Nguyễn Thị Kiều Trang 21/12/2006 35 562225 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Đình Trường 27/07/2006 36 562261 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Nguyễn Văn Trường 28/12/2006 36 562264 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Anh Tuấn 09/09/2006 37 562270 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Đỗ Khắc Tuấn 06/01/2006 37 562278 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Phạm Văn Tú 16/04/2006 38 562298 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Hoàng Mai Vy 04/11/2006 40 562337 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Hải Yến 08/11/2006 40 562346 Cơ sở 2(TAC)
THCS Định Tường Lê Thị Hồng Yến 30/10/2006 40 562351 Cơ sở 2(TAC)
THCS Đông Tiến Kiều Thị Quyết 27/01/2006 28 562055 Cơ sở 2(TAC)
THCS Hà Tông Huân Lê Thị Thu Hương 06/09/2006 15 561346 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trần Thu An 15/02/2006 1 561005 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Hoàng Anh 08/05/2006 1 561020 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Ngô Hoàng Anh 25/10/2006 1 561023 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Phan Hoàng Anh 14/05/2006 2 561027 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Mai Anh 04/12/2006 2 561033 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Phương Anh 19/02/2006 2 561037 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trần Quốc Anh 27/12/2006 2 561040 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Tuấn Anh 30/01/2006 3 561054 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Việt Anh 22/11/2006 3 561061 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lưu Mạnh Dũng 29/09/2006 6 561124 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Thị Duyên 26/04/2006 7 561168 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Hoàng Ngọc Hà 28/08/2006 10 561230 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Thu Hằng 13/08/2006 11 561247 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Huy Hoàng 13/04/2006 13 561290 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Quốc Hoàn 11/07/2006 13 561300 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lưu Thị Mai Hương 08/10/2006 15 561338 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Phạm Ngọc Huy 09/10/2006 15 561357 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Quang Huy 24/02/2006 15 561359 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Khánh Huyền 27/09/2006 16 561368 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Thương Huyền 03/09/2006 16 561380 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lưu Đức Kiệt 25/03/2006 17 561397 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Diệu Linh 24/11/2006 18 561419 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Phạm Khánh Linh 01/05/2006 18 561427 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Thị Khánh Linh 03/03/2006 18 561431 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Kiều Linh 10/10/2006 19 561438 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Khánh Ly 26/05/2006 21 561488 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Lê Mai 02/08/2006 21 561493 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Anh Minh 30/12/2006 22 561515 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Đức Minh 20/05/2006 22 561521 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Minh 25/08/2006 22 561523 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lưu Hải Nam 03/04/2006 23 561541 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Khánh Ngân 13/01/2006 23 561552 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Vũ Bùi Mai Ngân 03/08/2006 24 561555 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Thị Ngân 09/01/2006 24 561556 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Trọng Nghĩa 20/01/2006 24 561562 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Thị Bích Ngọc 06/08/2006 24 561565 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trần Thị Minh Ngọc 09/02/2006 24 561567 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trần Khôi Nguyên 13/11/2006 24 561570 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Lê Đình Nhân 26/10/2006 25 561577 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Thị Linh Nhi 29/06/2006 25 561583 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Đỗ Thị Trang Nhi 17/12/2006 25 561584 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Yến Nhi 11/08/2006 25 561595 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Lê Đình Kiên Kiều Trang Nhung 06/06/2006 26 562002 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Ngyễn Thị Oanh 08/11/2006 26 562013 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Huyền Phương 01/11/2006 27 562027 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Hoàng Khánh Phương 07/11/2006 27 562028 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Lê Minh Phương 17/02/2006 27 562030 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Thu Phương 15/10/2006 27 562037 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Hùng Bách Sơn 13/06/2006 28 562070 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Hoàng Sơn 04/02/2006 29 562075 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Minh Tâm 30/01/2006 29 562083 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Kiều Thanh 16/08/2006 29 562095 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Vân Thanh 26/11/2006 30 562098 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Thị Phương Thảo 06/12/2006 30 562119 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Phương Thảo 06/11/2006 31 562122 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Thị Thảo 12/01/2006 31 562127 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Khắc Đức Thắng 02/01/2006 31 562136 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Ninh Toàn Thắng 04/06/2006 31 562142 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Khánh Toàn 04/06/2006 34 562205 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Long Toàn 17/11/2006 34 562206 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lưu Huyền Trang 30/05/2006 34 562215 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Minh Trang 11/02/2006 35 562230 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Phạm Ngọc Bảo Trân 27/05/2006 36 562245 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Hồng Trọng 04/01/2006 36 562249 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Ngọc Trung 06/05/2006 36 562254 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Xuân Trường 06/12/2006 37 562268 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Anh Tuấn 22/12/2006 37 562272 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Phạm Ngọc Tuấn 05/10/2006 37 562280 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Cẩm Tú 28/04/2006 38 562291 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Trịnh Thị Phương Uyên 07/06/2006 38 562312 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Nguyễn Đăng Vinh 28/03/2006 39 562323 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Đinh Quang Vinh 03/07/2006 39 562325 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lê Văn Trương Vũ 08/08/2006 39 562334 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Lưu Thị Phương Vy 02/10/2006 40 562339 Cơ sở 2(TAC)
THCS Lê Đình Kiên Trần Thị Mai Yến 07/10/2006 40 562352 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Nguyễn Thanh An 11/03/2006 1 561004 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Hoài Anh 25/01/2006 1 561018 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Vũ Hoàng Anh 17/02/2006 2 561029 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Ngô Ngọc Anh 21/09/2006 2 561035 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Quốc Anh 16/09/2006 2 561039 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Thế Anh 18/11/2006 2 561045 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Đức Tuấn Anh 25/12/2006 2 561046 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Phạm Thị Ngọc Ánh 13/04/2006 3 561066 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Linh Chi 15/07/2006 4 561083 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Hoàng Thị Dung 16/07/2006 5 561113 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Ngô Việt Dũng 12/09/2006 6 561134 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Phạm Thị Ánh Dương 30/10/2006 6 561135 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Bá Tiến Đạt 03/10/2006 8 561181 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Hà Minh Đức 20/04/2006 8 561191 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Thị Minh Giang 07/11/2006 9 561211 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Thị Giang 03/08/2006 9 561214 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Lê Hải 28/05/2006 10 561222 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Duy Hiếu 22/01/2006 12 561271 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Huy Hoàng 15/07/2006 13 561293 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Việt Hùng 18/05/2006 14 561327 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Mai Hương 27/01/2006 14 561336 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Thị Thu Hương 06/12/2006 15 561347 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Quang Huy 20/12/2006 16 561364 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trần Khánh Huyền 05/08/2006 16 561370 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Ngô Huy Khánh 01/10/2006 17 561386 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Nam Khánh 21/01/2006 17 561387 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Bùi Tuấn Kiệt 26/11/2006 17 561400 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Hồng Liên 20/01/2006 18 561414 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Vũ Quỳnh Linh 11/10/2006 19 561449 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Hoàng Thùy Linh 31/12/2006 20 561457 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trần Gia Long 20/12/2006 20 561472 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Nguyễn Thị Khánh Ly 21/08/2006 21 561487 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Chu Bảo Minh 21/04/2006 22 561516 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Trần Bình Minh 11/10/2006 22 561517 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Hải Minh 20/06/2006 22 561522 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Hà Quang Minh 08/07/2006 22 561524 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Quang Minh 21/12/2006 22 561527 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Đặng Hà My 12/12/2006 23 561534 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Hà Thị Trà My 17/05/2006 23 561536 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Minh Nghĩa 24/08/2006 24 561559 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Ngô Ngọc Thiện Nghĩa 04/10/2006 24 561561 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Trịnh Hữu Ngọc 11/08/2006 24 561566 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Thị Tuyết Nhi 30/01/2006 25 561585 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thị trấn Lê Hữu Phong 29/11/2006 26 562015 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Lê Xuân Trọng Phúc 05/12/2006 26 562018 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Lê Trịnh Đăng Phương 12/10/2006 26 562024 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Trịnh Thị Thu Phương 28/04/2006 27 562039 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Lê Thế Minh Quân 16/04/2006 28 562050 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Nguyễn Hà Thành 16/02/2006 30 562102 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Lang Tấn Thành 18/03/2006 30 562105 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Lê Xuân Thành 06/05/2006 30 562114 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Lưu Phương Thảo 12/11/2006 30 562116 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Nguyễn Thị Thảo 13/05/2006 31 562128 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Hà Thị Thắm 22/02/2006 31 562132 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Phạm Thị Trang 13/09/2006 35 562235 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Nguyễn Thị Thu Trang 01/08/2006 35 562240 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Ngô Ngọc Bảo Trâm 09/11/2006 36 562244 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Nguyễn Thành Trung 18/04/2006 36 562257 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Nguyễn Hùng Tường 12/07/2006 38 562299 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Trịnh Tố Uyên 03/08/2006 39 562314 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thị trấn Hồ Như Ý 01/04/2006 40 562353 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Lê Thị Diệp Anh 04/09/2006 1 561011 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Ngô Bùi Quỳnh Chi 02/08/2006 4 561085 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Thùy Dung 02/03/2006 5 561119 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Ngô Kim Dương 19/05/2006 6 561139 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Thùy Dương 15/05/2006 6 561144 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/2006 10 561239 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Xuân Hiếu 11/05/2006 12 561277 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Phương Linh 30/04/2006 19 561445 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Hoàng Khánh Ly 02/09/2006 21 561485 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Ly 28/08/2006 21 561490 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Ngô Thị Nga 06/08/2006 23 561549 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Trịnh Quốc Nhật 01/02/2006 25 561579 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Ngọc Thiều Thị Hồng Phương 07/03/2006 27 562026 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Ngô Văn Thành 06/08/2006 30 562112 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Ngô Thị Phương Thảo 05/04/2006 30 562120 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Thu Thảo 22/11/2006 31 562130 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Lê Thị Thủy 16/09/2006 33 562192 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Lê Thị Quỳnh Trang 11/05/2006 35 562231 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Ngô Anh Tuấn 06/06/2006 37 562271 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Đỗ Thanh Tuấn 28/08/2006 37 562283 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Ngọc Trịnh Thị Vân 23/01/2006 39 562319 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Phan Thanh Cương 04/02/2006 5 561103 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Bá Cường 11/06/2006 5 561104 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Hương Giang 03/06/2006 9 561209 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Hoàng Hải 30/07/2006 10 561221 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/07/2006 12 561282 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thúy Hồng 15/12/2006 14 561313 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Lê Quốc Hùng 08/01/2006 14 561321 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Văn Hùng 16/05/2006 14 561324 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Trịnh Thị Hường 03/01/2006 15 561348 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thu Hường 07/09/2006 15 561351 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Anh Huynh 02/01/2006 16 561381 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Phương Lan 07/03/2006 17 561404 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thùy Linh 07/10/2006 20 561458 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Trịnh Thùy Linh 14/01/2006 20 561465 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thành Long 10/05/2006 20 561474 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Lê Duy Mạnh 11/04/2006 22 561506 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thị Trà My 26/10/2006 23 561537 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Bảo Nhi 11/10/2006 25 561580 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Thành Hoàng Văn Phương 03/09/2006 27 562040 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Trịnh Công Sơn 23/03/2006 29 562073 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Hoàng Văn Thắng 24/02/2006 31 562143 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Đình Thông 17/09/2006 32 562151 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Văn Thông 21/05/2006 32 562152 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Mai Anh Thư 09/01/2006 32 562162 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Lê Thị Phương Thúy 03/09/2006 33 562187 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thị Thúy 25/09/2006 33 562188 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Thị Phương Thụy 27/05/2006 34 562197 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Thành Nguyễn Quang Vinh 10/12/2006 39 562326 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Đàm Thị Ánh 29/07/2006 3 561069 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Tiến Cường 15/12/2006 5 561108 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Khánh Duy 15/01/2006 7 561155 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Đăng Đại 08/12/2006 8 561169 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Văn Đức 13/05/2005 9 561203 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Đức Giang 09/06/2006 9 561207 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Thị Phương Giang 26/09/2006 9 561212 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Tiến Hải 07/06/2006 10 561226 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Thị Hiền 01/02/2006 11 561257 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Ngô Thị Hiền 05/07/2006 11 561258 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Thị Hòa 18/02/2006 13 561304 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Quang Huy 27/08/2006 16 561361 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Trịnh Phương Linh 11/07/2006 19 561448 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Lê Thị Hoa Ly 20/06/2006 21 561483 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Đình Mạnh 07/04/2006 22 561509 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Quang Quyền 04/01/2005 28 562054 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/03/2006 28 562060 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Lê Tiến Thắng 12/05/2006 31 562141 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Trần Thanh Thư 26/09/2006 32 562168 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Ngô Văn Thượng 23/01/2006 33 562182 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Hoàng Thị Trang 01/12/2005 35 562232 Cơ sở 2(TAC)
THCS Thiệu Vũ Nguyễn Thị Xuân 05/02/2006 40 562344 Cơ sở 2(TAC)
THCS Vĩnh Thịnh Phạm Phan Công 22/11/2006 5 561098 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Lê Tuấn Anh 23/04/2006 3 561049 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Nguyễn Tuấn Anh 11/03/2006 3 561050 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Trung Doanh 15/08/2006 5 561112 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Thị Thu Hiền 29/08/2006 12 561266 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Đào Ngọc Hiếu 02/01/2006 12 561273 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Trung Hoàng 09/09/2006 13 561295 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Trung Hoàn 10/09/2006 13 561302 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Lê Thị Thu Huệ 18/10/2006 14 561316 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Trung Huy 15/12/2006 16 561365 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Trung Kiên 21/11/2006 17 561396 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Đào Thị Khánh Linh 01/12/2006 18 561428 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Lê Thị Khánh Linh 09/05/2006 18 561432 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Nguyễn Nhật Linh 05/02/2006 19 561441 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trịnh Thị Mến 12/07/2006 22 561514 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Trần Văn Nam 05/02/2006 23 561547 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Lạc Lưu Thị Diễm Quỳnh 27/05/2006 28 562056 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Lê Thị Tâm 15/11/2006 29 562089 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Trịnh Trung Thịnh 13/03/2006 32 562150 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Trịnh Khánh Thư 20/09/2006 32 562166 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Trịnh Mai Trang 15/11/2006 35 562229 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Trịnh Viết Trọng 13/10/2006 36 562252 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Lê Ngọc Tưởng 06/10/2006 38 562301 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Trịnh Thị Ánh Tuyết 16/09/2006 38 562310 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Lê Thanh Vân 28/12/2006 39 562315 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Lạc Lê Thị Xinh 07/07/2006 40 562341 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Thái Lê Bá Dũng 05/09/2006 6 561121 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Thái Nguyễn Lê Hải Linh 02/09/2006 18 561423 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Thái Nguyễn Văn Linh 23/08/2005 20 561468 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Thái Lê Thị Yến Nhi 03/04/2006 25 561590 Cơ sở 1(YĐ1)
THCS Yên Thái Lê Đình Trọng 12/08/2006 36 562247 Cơ sở 2(TAC)
THCS Yên Thái Trương Thị Mỹ Vy 29/04/2006 40 562338 Cơ sở 2(TAC)

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây