Danh sách phòng thi, Số BD khối 11 thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thứ ba - 21/12/2021 21:34
tải xuống (1)
tải xuống (1)
TT Lớp Phòng SBD Họ và tên Ngày sinh Văn Hóa Toán Sinh Địa Anh Ghi chú
1 11A1 6 135 Nguyễn Quốc An 13/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
2 11A1 25 644 Bùi Kim Anh 17/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
3 11A1 2 49 Nguyễn Vy Anh 04/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
4 11A1 6 156 Trần Phương Anh 11/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
5 11A1     Vũ Hải Anh 22/01/2005 CB NC NC NC CB CB ĐT TIN
6 11A1 22 547 Cao Nguyệt Ánh 15/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
7 11A1 6 145 Đỗ Tuấn Dũng 26/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
8 11A1     Nguyễn Anh Dũng 13/09/2005 CB NC NC NC CB CB ĐT TIN
9 11A1 20 500 Vũ Văn Duy 12/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
10 11A1 3 73 Trần Khánh Duyên 09/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
11 11A1 14 339 Phan Minh Đức 10/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
12 11A1 16 404 Lê Hương Giang 05/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
13 11A1 3 56 Đinh Thị Hà 05/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
14 11A1 24 617 Lưu Minh Hải 12/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
15 11A1 25 648 Nguyễn Sinh Hùng 10/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
16 11A1 16 409 Lê Quang Huy 26/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
17 11A1 2 50 Lưu Vũ Huy 19/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
18 11A1 25 625 Chu Ngọc Huyền 05/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
19 11A1 25 626 Chu Thanh Huyền 05/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
20 11A1 19 483 Lê Khánh Huyền 17/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
21 11A1 1 12 Trịnh Tuấn Hưng 21/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
22 11A1 1 13 Nguyễn Ngọc Khánh 12/06/2005 CB NC NC NC CB CB  
23 11A1 2 51 Lê Đình Khương 06/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
24 11A1 2 52 Lê Thế Vũ Lâm 22/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
25 11A1 2 39 Trịnh Phương Mai 01/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
26 11A1 3 57 Trịnh Phương Mai 04/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
27 11A1 25 645 Nguyễn Đình Mạnh 25/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
28 11A1 1 26 Phan Đình Minh 25/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
29 11A1 2 27 Trần Lê Minh 29/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
30 11A1 3 53 Lê Công Nam 12/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
31 11A1 24 616 Trịnh Nam 16/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
32 11A1 13 333 Trịnh Thúy Ngọc 03/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
33 11A1 13 334 Lê Phương Oanh 03/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
34 11A1 17 425 Nguyễn Văn Phú 18/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
35 11A1 25 646 Nguyễn Đình Phúc 03/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
36 11A1 19 481 Lê Minh Quyền 29/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
37 11A1 2 41 Nguyễn Minh Sơn 21/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
38 11A1 3 54 Thiều Diệu Thúy 27/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
39 11A1 17 417 Phạm Nguyệt Vân Thư 23/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
40 11A1 2 44 Nguyễn Đức Toàn 02/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
41 11A1 3 72 Trịnh Khánh Toàn 06/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
42 11A1 14 360 Ngô Thị Huyền Trang 02/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
43 11A1 3 55 Trần Huyền Trang 01/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
44 11A1 16 391 Bùi Hữu Vinh 17/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
11A1 Count 44                      
1 11A2 7 179 Trịnh Văn An 20/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
2 11A2 22 556 Lê Nam Anh 15/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
3 11A2 15 385 Lê Vũ Nam Chiến 17/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
4 11A2 11 283 Phạm Văn Cường 30/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
5 11A2 5 118 Khương Đình Dũng 06/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
6 11A2 12 294 Lê Văn Đạt 15/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
7 11A2 13 327 Trịnh Tuấn Đạt 14/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
8 11A2 1 23 Lê Đình Đức(a) 04/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
9 11A2 4 94 Lê Đình Đức(b) 08/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
10 11A2 18 467 Lê Thị Hà 19/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
11 11A2 20 514 Nguyễn Mai Hồng 10/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
12 11A2 21 530 Nguyễn Thị Hồng 30/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
13 11A2 13 313 Nguyễn Thị Liễu 16/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
14 11A2 15 372 Ngô Duy Linh 02/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
15 11A2 11 270 Nguyễn Xuân Linh 24/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
16 11A2 21 535 Trịnh Khánh Linh 16/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
17 11A2 4 93 Trương Thị Trang Linh 17/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
18 11A2 20 501 Lê Đình Lợi 09/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
19 11A2 2 37 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
20 11A2 16 415 Hoàng Nam 23/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
21 11A2 21 537 Nguyễn Thị Ngân 17/10/2004 CB NC NC NC CB CB  
22 11A2 23 593 Mai Nguyễn Như Ngọc 27/08/2004 CB NC NC NC CB CB  
23 11A2 20 508 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
24 11A2 22 566 Hoàng Đức Nhân 14/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
25 11A2 4 97 Lê Thị Yến Nhi(a) 19/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
26 11A2 21 536 Lê Thị Yến Nhi(b) 07/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
27 11A2 20 507 Lê Thị Thảo Nhung 10/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
28 11A2 19 474 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
29 11A2 23 594 Nguyễn Duy Phong 11/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
30 11A2 19 484 Lê Minh Quang 06/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
31 11A2 13 317 Lưu Thiện Quang 27/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
32 11A2 19 475 Nguyễn Văn Quang 28/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
33 11A2 12 300 Lê Anh Thắng 22/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
34 11A2 20 502 Lê Đình Thắng 09/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
35 11A2 1 22 Lê Đức Thắng 10/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
36 11A2 2 42 Nguyễn Đức Thắng 06/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
37 11A2 1 17 Lê Minh Tiến 01/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
38 11A2 9 211 Nguyễn Hữu Tiến 12/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
39 11A2 6 139 Trịnh Văn Tiến 05/06/2005 CB NC NC NC CB CB  
40 11A2 6 142 Lê Thị Ngọc Trang 19/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
41 11A2 2 45 Lê Thị Thu Trang 29/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
42 11A2 11 282 Trương Thanh Uyên 17/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
11A2 Count 42                      
1 11A3 15 384 Trịnh Đức An 14/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
2 11A3 7 176 Lê Thị Lan Anh 22/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
3 11A3 4 82 Trịnh Đăng Bảo 31/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
4 11A3 25 636 Lê Minh Chiến 03/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
5 11A3 12 307 Nguyễn Thùy Dung 08/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
6 11A3 2 32 Nguyễn Đức Dương 03/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
7 11A3 22 553 Nguyễn Trung Đạt 04/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
8 11A3 9 218 Nguyễn Ngô Hoàng Gia 06/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
9 11A3 21 546 Phạm Thị Trà Giang 07/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
10 11A3 12 308 Lưu Thị Hà 21/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
11 11A3 10 255 Trịnh Thị Thanh Hải 15/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
12 11A3 15 381 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
13 11A3 6 136 Trịnh Văn Trung Hiếu 28/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
14 11A3 25 633 Trịnh Thị Phương Hoa 22/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
15 11A3 12 310 Lưu Thị Hòa 03/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
16 11A3 7 177 Lê Thị Ánh Hồng 12/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
17 11A3 25 637 Hồ Thị Vân Huyền 14/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
18 11A3 1 5 Đào Thị Bảo Khanh 20/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
19 11A3 17 419 Ngô Duy Khánh 23/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
20 11A3 19 478 Nguyễn Tùng Lâm 07/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
21 11A3 4 84 Lê Thị Khánh Linh 27/03/2005 CB NC NC NC CB CB  
22 11A3 1 25 Nguyễn Hà Ngọc Linh 07/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
23 11A3 3 68 Nguyễn Tiến Lợi 30/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
24 11A3 14 364 Nguyễn Ngọc Minh 05/06/2005 CB NC NC NC CB CB  
25 11A3 1 15 Lê Thị Lê Na 02/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
26 11A3 8 183 Đồng Thị Thuý Nga 01/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
27 11A3 21 543 Cao Yến Nhi 23/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
28 11A3 23 581 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
29 11A3 15 376 Trịnh Viết Ninh 05/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
30 11A3 11 265 Nguyễn Trịnh Kim Oanh 25/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
31 11A3 19 485 Lê Minh Quang 02/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
32 11A3 2 29 Trịnh Đăng Quang 06/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
33 11A3 6 138 Trịnh Bảo Quốc 19/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
34 11A3 9 217 Trịnh Thị Sen 02/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
35 11A3 25 627 Lưu Thị Thanh Tâm 16/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
36 11A3 23 583 Ngô Thị Minh Tâm 21/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
37 11A3 25 629 Trịnh Hoàng Thái 11/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
38 11A3 15 378 Trịnh Tuấn Thành 24/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
39 11A3 9 215 Lê Quang Thọ 28/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
40 11A3 2 46 Trịnh Huyền Trang 24/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
41 11A3 6 143 Nguyễn Thúy Vân 05/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
42 11A3     Bùi Vũ Hà Xinh 25/08/2005 CB NC NC NC CB CB Bỏ học
11A3 Count 42                      
1 11A4 9 231 Vũ Đức Trường An 29/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
2 11A4 18 444 Trịnh Quỳnh Anh 10/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
3 11A4   651 Vũ Huy Chương 22/08/2005 CB NC NC NC CB CB Thi online
4 11A4 17 431 Nguyễn Khánh Cường 04/06/2005 CB NC NC NC CB CB  
5 11A4 12 292 Lý Văn Dũng 11/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
6 11A4 22 562 Ngô Thành Đạt 10/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
7 11A4 22 568 Nguyễn Tiến Đạt(a) 10/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
8 11A4 20 509 Nguyễn Tiến Đạt(b) 08/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
9 11A4 3 60 Trịnh Đăng Đức 01/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
10 11A4 3 65 Lê Đức Hải 17/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
11 11A4 17 434 Nguyễn Ngọc Hải 12/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
12 11A4     Trần Tiến Hiệp 10/09/2004 CB NC NC NC CB CB Bỏ học
13 11A4 3 61 Trần Thị Thu Hoài 24/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
14 11A4 4 101 Vũ Thị Hồng 22/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
15 11A4 3 78 Lê Thị Huệ 27/06/2005 CB NC NC NC CB CB  
16 11A4 10 245 Đỗ Quang Huy 03/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
17 11A4 16 396 Trịnh Ngọc Hưng 10/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
18 11A4 22 554 Trịnh Văn Hưng 01/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
19 11A4 18 445 Hoàng Thị Tú Linh 20/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
20 11A4 25 634 Trịnh Đức Lợi 26/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
21 11A4 25 640 Lưu Ngọc Mai 04/05/2005 CB NC NC NC CB CB  
22 11A4 12 299 Trịnh Anh Minh 28/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
23 11A4 24 612 Trần Thị Trà My 16/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
24 11A4 17 442 Lê Thị Ánh Nguyệt 20/07/2005 CB NC NC NC CB CB  
25 11A4 18 446 Lưu Thị Thu Nguyệt 26/11/2005 CB NC NC NC CB CB  
26 11A4 14 344 Nguyễn Thị Phương Oanh 23/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
27 11A4 4 79 Lê Hữu Phước 22/08/2005 CB NC NC NC CB CB  
28 11A4 24 622 Trịnh Trung Quỳnh 02/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
29 11A4 18 454 Lê Thị Sâm 24/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
30 11A4 10 241 Trịnh Văn Sơn 21/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
31 11A4 15 369 Trịnh Hải Tân 28/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
32 11A4 15 366 Trịnh Phương Thảo 08/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
33 11A4 14 359 Bùi Ngọc Thư 30/04/2005 CB NC NC NC CB CB  
34 11A4 24 614 Nguyễn Thị Minh Thư 09/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
35 11A4     Lò Hoài Thương 15/04/2005 CB NC NC NC CB CB Ở miền nam chưa về
36 11A4 12 301 Nguyễn Thị Thương 07/06/2005 CB NC NC NC CB CB  
37 11A4 20 516 Cao Văn Tới 25/12/2005 CB NC NC NC CB CB  
38 11A4 22 561 Nguyễn Hữu Tùng 16/01/2005 CB NC NC NC CB CB  
39 11A4 18 448 Trịnh Ngọc Tuyến 02/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
40 11A4 4 103 Vũ Thảo Vy 28/02/2005 CB NC NC NC CB CB  
41 11A4 12 303 Nguyễn Thị Yến 14/09/2005 CB NC NC NC CB CB  
42 11A4 6 132 Lê Phương Nhung 20/10/2005 CB NC NC NC CB CB  
11A4 Count 42                      
1 11A5 3 63 Lê Đình Chiến 10/07/2005 CB NC CB CB CB CB  
2 11A5 12 298 Trịnh Thị Diệp 06/01/2005 CB NC CB CB CB CB  
3 11A5 2 31 Lê Tiến Dũng 14/04/2005 CB NC CB CB CB CB  
4 11A5 14 352 Nguyễn Tấn Dũng 02/10/2005 CB NC CB CB CB CB  
5 11A5 1 2 Trịnh Duy Dũng 09/08/2005 CB NC CB CB CB CB  
6 11A5 20 512 Đào Tùng Dương 17/12/2005 CB NC CB CB CB CB  
7 11A5 3 64 Lê Đình Dương 16/11/2005 CB NC CB CB CB CB  
8 11A5 8 190 Ngô Văn Dương 03/09/2005 CB NC CB CB CB CB  
9 11A5 15 379 Trịnh Viết Dương 29/04/2005 CB NC CB CB CB CB  
10 11A5 5 108 Mạc Đăng Đại 05/12/2005 CB NC CB CB CB CB  
11 11A5 15 368 Khương Văn Việt Đức 21/09/2005 CB NC CB CB CB CB  
12 11A5 16 400 Phạm Hồng Hà 10/01/2005 CB NC CB CB CB CB  
13 11A5 18 449 Lê Thị Hằng 29/09/2005 CB NC CB CB CB CB  
14 11A5 6 147 Trịnh Văn Hiểu 02/12/2005 CB NC CB CB CB CB  
15 11A5 10 236 Ngô Thị Phương Hoa 25/09/2005 CB NC CB CB CB CB  
16 11A5 7 178 Nguyễn Huy Hoàng 31/05/2005 CB NC CB CB CB CB  
17 11A5 17 439 Lưu Thị Thu Hồng 14/10/2005 CB NC CB CB CB CB  
18 11A5 8 187 Nguyễn Huy Hùng 28/06/2005 CB NC CB CB CB CB  
19 11A5 24 619 Trịnh Mạnh Hùng 06/09/2005 CB NC CB CB CB CB  
20 11A5 10 237 Hoàng Quốc Hưng 12/07/2005 CB NC CB CB CB CB  
21 11A5 1 4 Trịnh Duy Hưng 25/02/2005 CB NC CB CB CB CB  
22 11A5 14 343 Vũ Mai Lan 29/05/2005 CB NC CB CB CB CB  
23 11A5 19 490 Lê Thị Linh 08/05/2005 CB NC CB CB CB CB  
24 11A5 24 611 Ngô Thị Linh 20/05/2005 CB NC CB CB CB CB  
25 11A5 14 349 Lê Hữu Thành Long 28/05/2005 CB NC CB CB CB CB  
26 11A5 24 621 Đỗ Văn Mạnh 20/04/2005 CB NC CB CB CB CB  
27 11A5 23 591 Mai Khắc Mạnh 12/12/2005 CB NC CB CB CB CB  
28 11A5 3 62 Đinh Thiên Phúc 08/12/2005 CB NC CB CB CB CB  
29 11A5 22 563 Ngô Thiên Phúc 01/11/2005 CB NC CB CB CB CB  
30 11A5 1 8 Lê Thị Phương 07/04/2005 CB NC CB CB CB CB  
31 11A5 10 235 Vũ Thị Phương 02/02/2005 CB NC CB CB CB CB  
32 11A5 14 357 Ngô Hào Quang 04/02/2005 CB NC CB CB CB CB  
33 11A5 16 397 Phạm Quốc Quân 19/11/2005 CB NC CB CB CB CB  
34 11A5 14 350 Trịnh Minh Quân 09/04/2005 CB NC CB CB CB CB  
35 11A5 8 202 Hoàng Văn Tài 01/07/2005 CB NC CB CB CB CB  
36 11A5 1 9 Phạm Tấn Tài 21/10/2005 CB NC CB CB CB CB  
37 11A5 5 128 Ngô Văn Thành 26/05/2005 CB NC CB CB CB CB  
38 11A5   649 Bùi Quang Thiện 20/10/2005 CB NC CB CB CB CB Thi online
39 11A5 12 291 Lê Thành Trung 02/01/2005 CB NC CB CB CB CB  
40 11A5 7 168 Đỗ Thị Hải Yến 15/01/2005 CB NC CB CB CB CB  
11A5 Count 40                      
1 11A6 18 465 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A6 7 157 Nguyễn Xuân Cường 17/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A6 8 191 Lê Thị Thùy Dung 02/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A6 3 59 Trịnh Trọng Duy 28/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A6 8 193 Vũ Đức Duy 21/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A6 3 76 Lê Thị Thùy Dương 27/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A6 9 221 Ngô Tùng Dương 05/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A6 5 110 Ngô Tiến Đạt 17/05/2004 CB CB CB CB CB CB  
9 11A6 19 493 Lê Huy Đức 17/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A6 22 565 Hoàng Thị Hiền 23/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A6 23 590 Nguyễn Thái Học 20/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A6 1 1 Vũ Thị Thanh Huyền 29/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A6 8 188 Ngô Tuấn Hưng 19/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A6 14 346 Trịnh Duy Kiên 06/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A6 3 66 Lê Thị Lam 04/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A6 8 201 Bùi Nguyễn Hương Lê 26/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A6 22 559 Ngô Thị Liên 12/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A6 6 137 Nguyễn Thị Lý 01/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A6 7 163 Lê Đức Mạnh 05/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A6 9 223 Lê Đức Minh 19/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A6 9 225 Vũ Nguyễn Trà My 28/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A6 24 620 Trần Thị Nga 19/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A6 7 164 Nguyễn Hồng Phong 26/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A6 18 468 Lưu Hồng Phúc 05/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A6 4 80 Lê Thị Phương 12/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A6 7 171 Phạm Hà Phương 07/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A6 6 134 Bùi Ẩn Sang 10/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A6   652 Vũ Văn Tâm 08/12/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
29 11A6 21 542 Lê Thị Minh Thanh 19/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A6 14 362 Lê Văn Thành 03/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A6 12 305 Nguyễn Phùng Thắng 10/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A6 2 43 Trịnh Minh Thắng 07/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A6 8 189 Đoàn Thị Kim Thu 22/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A6 18 455 Lê Thị Thu 23/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A6 8 195 Trịnh Hoài Thư 20/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A6 3 69 Lê Thị Tình 31/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A6 7 167 Bùi Thị Minh Trang 03/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A6 8 203 Hoàng Văn Trường 20/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A6 6 140 Lê Thị Xuân 23/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A6     Hoàng Lê Như Ý 03/06/2005 CB CB CB CB CB CB Bỏ học
41 11A6 25 632 Lê Hữu Vương 16/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A6 Count 41                      
1 11A7 13 326 Bùi Lê Trâm Anh 21/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A7 1 18 Đoàn Thị Quỳnh Anh 17/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A7 19 482 Mai Quỳnh Anh 22/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A7 2 30 Phan Lê Hoàng Anh 21/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A7 17 430 Quách Phạm Lan Anh 15/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A7 8 207 Vũ Thị Hương Anh 23/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A7 9 216 Lê Thị Thùy Dung 13/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A7 4 95 Đinh Thái Hà 30/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A7 14 341 Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A7 16 405 Nguyễn Thúy Hằng 20/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A7 1 3 Trịnh Minh Hằng 07/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A7 15 374 Trịnh Thanh Hằng 13/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A7 1 19 Trịnh Thu Hằng 09/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A7 6 144 Vũ Ngọc Đức Hiếu 09/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A7 25 628 Đào Phương Hoa 03/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A7 15 389 Trịnh Thị Hoan 04/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A7 2 34 Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A7 3 77 Lê Thu Hồng 24/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A7 16 408 Nguyễn Thị Thu Huệ 25/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A7 7 160 Nguyễn Khánh Huyền 13/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A7 6 153 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A7 1 20 Nguyễn Thị Thúy Huyền 16/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A7 1 6 Nguyễn Thị Phương Liên 21/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A7 15 390 Đỗ Ngọc Linh 08/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A7 3 67 Lê Khánh Linh 16/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A7 15 387 Nguyễn Hoài Linh 05/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A7 1 7 Nguyễn Phương Linh 02/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A7 13 314 Nguyễn Thị Linh 06/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A7 2 38 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A7 16 412 Nguyễn Thị Thu Mai 06/09/2004 CB CB CB CB CB CB  
31 11A7 16 414 Trịnh Ngọc Hà My 20/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A7 16 416 Nguyễn Thúy Nga 20/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A7 17 424 Phạm Bích Ngà 30/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A7 2 28 Lê Thị Hồng Nhung 27/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A7 14 351 Trịnh Thị Thu 30/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A7 25 647 Nguyễn Huyền Trang 28/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A7 10 248 Trịnh Thị Huyền Trang 04/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A7 6 141 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A7 2 47 Lê Minh Tuấn 14/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A7 11 271 Vũ Minh Tuyết 22/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A7 17 418 Lê Thị Thu Uyên 25/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
42 11A7 16 392 Nguyễn Thị Yến Vy 11/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
43 11A7 15 383 Nguyễn Trịnh Hải Yến 28/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A7 Count 43                      
1 11A8 19 472 Đỗ Phạm Hoài An 15/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A8 3 58 Trịnh Thị Long An 07/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A8 1 10 Đỗ Ngọc Bảo Anh 01/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A8 19 476 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A8 5 129 Vũ Châm Anh 10/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A8 20 506 Nguyễn Thị Vân Anh(a) 02/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A8 7 175 Nguyễn Thị Vân Anh(b) 10/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A8 20 498 Lê Thị Chúc 31/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A8 5 130 Thiều Phương Dung 16/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A8 17 432 Phạm Tiến Dũng 29/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A8 3 70 Trịnh Thị Hà 24/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A8 5 127 Thiều Ngân Hạnh 30/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A8 4 104 Trần Thị Hồng Hạnh 16/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A8 19 486 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A8 19 494 Nguyễn Thị Hiếu 07/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A8 14 342 Đặng Thanh Thanh Hoa 05/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A8 25 638 Trịnh Ngọc Vũ Hoàng 18/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A8 25 639 Trịnh Thu Huyền 06/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A8 17 427 Lê Đức Khánh 20/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A8 1 24 Trần Lê Kiệt 18/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A8 1 14 Hà Lê Linh 11/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A8 10 249 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A8 3 71 Trần Hoàng Mai Linh 17/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A8 5 112 Lê Duy Long 20/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A8 2 36 Lê Hoàng Khánh Ly 21/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A8 17 440 Nguyễn Bùi Khánh Ly 23/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A8 9 222 Ngô Lê Phương Mai 19/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A8 2 40 Trịnh Xuân Mạnh 09/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A8 20 496 Lê Thị Thu Phương 20/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A8 9 226 Ngô Minh Quân 01/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A8 15 377 Lê Thị Quyên 07/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A8 19 491 Nguyễn Thị Tâm 24/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A8 15 365 Trần Thị Thanh Tâm 20/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A8 8 197 Vũ Thị Minh Tâm 10/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A8 6 154 Nguyễn Thị Thảo 26/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A8 18 443 Trịnh Thị Thanh Thảo 20/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A8 5 116 Lê Anh Thắng 26/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A8 15 370 Đỗ Ngọc Thuỷ Tiên 13/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A8 17 428 Lê Đức Toàn 20/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A8 3 74 Hà Thuỳ Trang 18/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A8 25 641 Nguyễn Minh Trang 07/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
42 11A8 12 296 Lê Thảo Vân 20/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
43 11A8 6 152 Lê Thị Thúy Vân 28/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
44 11A8 3 75 Trần Nguyễn Thảo Vy 11/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
45 11A8 7 169 Lê Thị Hải Yến 10/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A8 Count 45                      
1 11A9 9 232 Lê Thị Ngọc Anh 01/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A9 5 125 Trịnh Thị Lan Anh 29/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A9 14 363 Lê Ngọc Ánh 21/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A9   650 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 01/07/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
5 11A9 12 288 Lưu Thiện Bảo 09/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A9 20 517 Cao Thị Kim Chi 23/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A9 10 238 Mai Văn Chung 06/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A9 5 109 Phùng Chí Công 24/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A9 11 284 Trương Thị Hà 25/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A9 20 518 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A9   653 Đào Thuý Hằng 24/12/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
12 11A9 14 354 Nguyễn Thị Kim Hằng 24/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A9 8 198 Phạm Thị Lọc Hoa 20/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A9 17 435 Lê Thị Hòa 14/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A9 12 297 Trịnh Thị Minh Hồng 10/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A9 18 451 Trịnh Thị Thu Huệ 11/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A9 12 289 Hứa Văn Hưng 08/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A9 23 596 Lê Khả Chấn Hưng 01/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A9 20 520 Phạm Thủy Hương 26/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A9 8 206 Bùi Khánh Linh 21/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A9 12 287 Trịnh Thị Xuân Mai 01/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A9 9 224 Trương Thị Hồng Minh 08/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A9 10 240 Nguyễn Phương Ngân 03/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A9 12 293 Trịnh Thị Nguyệt 28/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A9 12 295 Trịnh Thị Oai 24/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A9 17 429 Nguyễn Thị Kim Oanh 05/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A9 14 345 Trần Thị Phương 28/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A9 5 113 Trịnh Hà Quỳnh 01/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A9 5 105 Mai Thị Sinh 09/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A9 14 358 Nguyễn Thị Sương 08/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A9 10 247 Trịnh Thị Cát Sương 10/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A9 5 117 Lê Thị Thảo 21/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A9 16 398 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A9 18 462 Trần Phương Thảo 01/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A9 5 123 Vũ Đức Thắng 01/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A9 20 515 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A9 4 102 Nguyễn Đức Toàn 22/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A9 5 107 Nguyễn Lê Anh Tú 15/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A9 5 124 Phạm Tuấn Vũ 04/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A9 12 302 Lê Thị Thanh Xuân 03/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A9 17 436 Lê Thiên Ý 02/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A9 Count 41                      
1 11A10 5 120 Khương Hoàng Gia Anh 23/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A10 1 11 Lê Phạm Lan Anh 18/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A10 22 549 Vũ Quỳnh Anh 13/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A10 22 550 Vũ Thị Khánh Chi 21/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A10 8 208 Ngô Minh Cường 04/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A10 8 205 Nguyễn Hùng Cường 24/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A10 10 253 Nguyễn Tiến Dũng 26/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A10 2 33 Bùi Minh Đạt 04/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A10     Giáp Văn Hiệp 02/12/2005 CB CB CB CB CB CB Bỏ học
10 11A10 9 213 Nguyễn Thị Hoa 28/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A10 4 89 Đinh Thị Hòa 14/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A10 25 642 Lê Văn Hoàng 05/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A10 13 328 Trịnh Thị Huế 28/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A10 2 35 Đào Quang Huy 26/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A10 9 219 Vũ Thị Thu Huyền 16/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A10 11 263 Trịnh Bùi Quỳnh Hương 19/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A10 22 551 Lê Thị Hường 26/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A10 21 541 Nguyễn Thị Hường 01/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A10 10 257 Mai Đức Khải 29/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A10 1 21 Lê Ngọc Khánh 25/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A10 9 210 Trịnh Xuân Kiệt 08/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A10 22 555 Lê Thị Lý 27/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A10 11 286 Phạm Thị Mai 21/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A10 9 214 Nguyễn Thị Nga 17/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A10 12 306 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A10 19 470 Nguyễn Lan Phương 07/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A10     Phạm Thị Phương 18/01/2005 CB CB CB CB CB CB ĐT GDCD
28 11A10 1 16 Văn Nguyễn Thảo Phương 20/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A10 14 340 Phan Thị Diễm Quỳnh 18/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A10 6 133 Vũ Thị Tâm 01/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A10 22 548 Đỗ Thị Thúy 01/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A10 10 260 Lê Thị Tình 22/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A10 9 229 Ngô Thị Đài Trang 10/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A10 4 85 Trịnh Thị Đoan Trang 28/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A10 2 48 Trịnh Ngọc Tuấn 14/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A10 4 86 Trịnh Thị Tuyết 17/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A10 13 336 Lê Thị Yến Vy 01/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A10 13 337 Lê Thị Xuân 01/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A10 6 146 Nguyễn Hoàng Yến 23/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A10 21 528 Trịnh Thị Hải Yến 24/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A10 6 151 Trịnh Nguyễn Trọng Tấn 12/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A10 Count 41                      
1 11A11 18 466 Lê Thị Hồng Ánh 17/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A11 18 464 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A11 15 367 Trịnh Ngọc Ánh 10/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A11 17 438 Lê Thị Ngọc Châm 03/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A11 18 457 Hách Xuân Công 28/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A11 8 192 Nguyễn Thùy Dung 25/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A11 14 361 Trịnh Thị Mai Duyên 02/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A11 5 126 Lê Văn Dự 10/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A11 22 564 Nguyễn Thế Dương 30/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A11 17 433 Nguyễn Mạnh Hà 05/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A11 5 121 Nguyễn Minh Hằng 29/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A11 9 209 Vũ Thị Thu Hằng 15/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A11 18 461 Lê Thị Hiền 13/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A11 5 122 Phạm Thu Hoài 28/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A11 18 458 Lê Đức Hoàng 03/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A11 5 111 Hoàng Thanh Huyền 04/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A11 18 452 Trịnh Thị Hường 27/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A11 5 119 Hoàng Thị Lý 15/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A11 6 150 Lê Thị Hồng Minh 07/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A11 4 99 Nguyễn Trà My 08/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A11 17 441 Lưu Thị Nga 09/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A11 17 437 Trần Thị Tuyết Nga 30/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A11 9 233 Hoàng Thị Ngân 21/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A11 24 613 Lê Thị Bích Ngân 07/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A11 9 234 Vũ Đức Nhân 21/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A11 18 456 Nguyễn Hà Phương 30/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A11 8 200 Nguyễn Thị Hồng Quyên 14/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A11 18 447 Trịnh Hoàng Lệ Quyên 15/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A11 18 459 Lê Thị Quỳnh 12/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A11 5 114 Nguyễn Hữu Sơn 24/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A11 9 227 Lê Phúc Tài 04/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A11 4 91 Bùi Văn Thanh 11/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A11 16 401 Lê Mai Thảo 20/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A11 9 228 Ngô Thị Phương Thảo 17/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A11 5 115 Lê Hồng Thắm 11/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A11 18 460 Lê Văn Thắng 12/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A11 18 463 Đặng Hà Thiên 19/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A11 8 194 Phạm Đức Thiện 10/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A11 5 106 Lê Thị Thuỷ 17/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A11 22 571 Nguyễn Thị Thư 21/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A11 22 572 Trịnh Thị Ngọc Trâm 01/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
42 11A11 22 567 Lê Văn Tùng 13/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
43 11A11 16 399 Trịnh Đức Việt 08/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
44 11A11 8 196 Vũ Thị Hải Yến 15/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A11 Count 44                      
1 11A12 16 393 Trịnh Quốc An 06/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A12   657 Trịnh Thiên Anh 13/11/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
3 11A12 16 403 Lê Quốc Cường 08/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A12 7 180 Trịnh Thị Thanh Dung 12/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A12 12 309 Nguyễn Công Dũng 12/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A12 14 353 Nguyễn Thị Huyền Giang 26/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A12 7 158 Phạm Thị Hương Giang 24/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A12 4 88 Lê Thị Hằng 21/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A12 4 92 Trịnh Thị Thúy Hằng 18/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A12 13 321 Lê Thị Thanh Hiền 01/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A12 6 131 Trần Thị Hiền 01/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A12 17 422 Trịnh Ngọc Hiệp 15/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A12 16 406 Lê Văn Hiếu 20/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A12 15 371 Nguyễn Thị Hoa 03/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A12 16 407 Lê Minh Hoàng 29/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A12 13 322 Nguyễn Thị Hồng 25/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A12 14 355 Phạm Thị Khánh Hồng 01/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A12 7 173 Lê Anh Kim Huệ 17/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A12 13 329 Trịnh Thị Huệ 23/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A12 12 312 Nguyễn Thị Lan Hương 25/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A12 14 356 Trịnh Thị Hương(a) 19/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A12 15 375 Trịnh Thị Hương(b) 18/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A12 13 330 Trịnh Thị Hương(c) 06/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A12 16 410 Trịnh Thị Mai Lan 24/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A12 17 423 Nguyễn Ngọc Lâm 18/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A12 16 411 Hoàng Khánh Linh 05/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A12 13 315 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A12 7 182 Nguyễn Thùy Linh 10/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A12 7 162 Cố Thị Mai 10/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A12 15 373 Trịnh Thị Minh 08/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A12 16 413 Lê Thị Hà My 28/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A12 4 90 Nguyễn Quỳnh Nga 07/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A12 4 96 Lê Thị Hồng Ngọc 01/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A12 25 643 Lê Thị Quỳnh(a) 02/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A12 13 324 Lê Thị Quỳnh(b) 18/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A12 13 319 Lê Thị Thủy 03/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A12 8 185 Trương Thị Thu Thủy 04/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A12 8 184 Trịnh Minh Thúy 16/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A12 13 325 Lê Thị Hoài Thương 18/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A12 8 186 Trịnh Thị Trang 16/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A12 Count 40                      
1 11A13 6 155 Phạm Minh An 17/12/2003 CB CB CB CB CB CB  
2 11A13 17 420 Nguyễn Đức Anh 26/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A13 19 477 Ngô Ngọc Ánh 26/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A13 14 347 Trịnh Thị Chang 19/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A13 16 394 Trịnh Thị Ngọc Châm 23/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A13 17 421 Trần Ngọc Chiến 22/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A13 13 338 Đào Văn Đạt 23/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A13 14 348 Hồ Phương Hằng 01/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A13 7 170 Vũ Thị Hậu 28/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A13 15 386 Hoàng Thị Hiền 05/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A13 16 395 Trịnh Thị Hiền 03/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A13 7 181 Trịnh Xuân Hiếu 02/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A13 18 450 Lê Thái Hoàng 02/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A13 19 473 Nguyễn Đức Hoàng 08/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A13 7 159 Nguyễn Thị Thu Hồng 18/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A13 12 311 Nguyễn Văn Hợp 09/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A13 16 402 Hoàng Thị Huệ 28/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A13 13 331 Lê Thị Thanh Huyền 13/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A13 6 148 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A13 7 161 Nguyễn Phong Lưu 21/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A13 13 316 Lưu Thị Ly 20/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A13 13 332 Lê Văn Mạnh 02/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A13 6 149 Nhữ Hồng Mạnh 15/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A13 19 479 Trịnh Xuân Minh 06/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A13 25 635 Vũ Thị Hồng Ngọc 12/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A13 13 323 Lê Thị Nguyệt 21/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A13   655 Trịnh Quốc Nhân 07/10/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
28 11A13 15 382 Phạm Thị Nhung 05/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A13 7 174 Phạm Thị Kiều Oanh 17/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A13 18 453 Lê Hoàng Phúc 28/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A13   656 Lê Văn Phước 18/03/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
32 11A13 19 469 Lưu Văn Quân 28/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A13 7 165 Phạm Thị Bảo Quyên 08/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A13 13 318 Lê Như Quỳnh 14/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A13 15 380 Nguyễn Thị Quỳnh 04/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A13 19 471 Lê Văn Sang 04/11/2004 CB CB CB CB CB CB  
37 11A13 7 166 Trần Đình Thọ 13/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A13 15 388 Hoàng Thị Huyền Trang 21/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A13 13 335 Nguyễn Kiều Trang 02/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A13 13 320 Nguyễn Việt Trang 09/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A13 Count 40                      
1 11A14 20 504 Hoàng Ngọc Anh 20/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A14 20 510 Nguyễn Thị Hoài Anh 26/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A14 25 630 Trịnh Ngọc Ánh 18/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A14 20 511 Cao Việt Chung 25/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A14 21 538 Lê Tiến Dũng 07/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A14 10 254 Trịnh Thị Thu Hà 21/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A14 21 539 Vũ Thị Hạnh 20/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A14 8 204 Vũ Việt Hiệp 02/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A14 24 618 Lê Anh Hiếu 28/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A14 19 488 Phạm Thị Hòa 28/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A14 21 540 Vũ Thị Hồng 21/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A14 21 531 Trịnh Thị Huyền 19/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A14 24 624 Trịnh Hoàng Hưng 10/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A14 19 489 Phạm Thị Hương 22/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A14 24 623 Trịnh Nhật Lệ 21/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A14 20 497 Lê Thị Khánh Linh 19/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A14 10 258 Mai Thị Diệu Linh 08/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A14 21 522 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A14 7 172 Trịnh Gia Linh 02/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A14 20 495 Lê Đình Lộc 06/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A14 20 505 Đàm Duy Minh 24/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A14 9 230 Lê Thị Thanh Nga 01/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A14 10 250 Trịnh Thị Thanh Nga 07/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A14 10 259 Hồ Thị Nhung 12/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A14 19 487 Phạm Ngọc Mai Phương 14/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A14 10 246 Bùi Kim Phượng 14/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A14 20 499 Lê Thế Thanh 14/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A14 21 533 Trịnh Thị Thanh 10/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A14 25 631 Lê Văn Thành 27/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A14 8 199 Nguyễn Huy Thành 13/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A14 11 280 Phạm Thị Thanh Thảo 27/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A14 10 251 Trịnh Thị Phương Thảo 20/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A14 12 290 Trịnh Thị Thắm 13/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A14 11 266 Lưu Thị Minh Thu 23/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A14 20 519 Lê Thị Thùy 04/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A14 10 252 Nguyễn Thị Thanh Thùy 08/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A14 9 220 Hoàng Thị Thanh Thúy 28/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
38 11A14 10 242 Trịnh Thị Thương 25/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A14 10 243 Hoàng Thị Thu Trang 11/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A14 20 503 Phạm Thị Trúc 13/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A14 19 492 Phạm Văn Trường 08/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
42 11A14 4 100 Nguyễn Lê Cẩm Tú 10/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
43 11A14 11 269 Bùi Thị Xinh 17/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A14 Count 43                      
1 11A15 11 272 Trịnh Thị Bình 19/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A15 4 81 Vũ Văn Cảnh 30/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A15 4 87 Lê Đình Dương 24/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A15 4 83 Lê Huy Dương 01/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A15 24 602 Nguyễn Đình Dương 25/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A15 24 603 Lê Tiến Đạt 19/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A15 11 273 Phạm Vũ Thu Hà 25/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A15 11 261 Trịnh Hoàng Thúy Hiền 07/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A15 11 262 Bùi Văn Hòa 02/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A15 24 604 Trịnh Đình Hòa 13/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A15   661 Trịnh Thị Hòa 06/08/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
12 11A15 23 586 Ngô Thị Hoài 02/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A15   654 Mai Văn Hợp 02/10/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
14 11A15 23 575 Nguyễn Đàm Trường Huy 22/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A15 21 525 Phạm Quang Huy 15/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A15 11 264 Bùi Thị Thanh Huyền 16/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A15 10 256 Nguyễn Thị Huyền 27/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A15 21 532 Nguyễn Thị Khánh 08/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A15 11 275 Trịnh Thị Kim Khánh 20/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
20 11A15 23 577 Ngô Thị Hoa Lan 05/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A15 11 276 Phạm Thị Loan 21/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A15 11 277 Trương Thị Loan 05/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A15 24 600 Hà Văn Nhân 19/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A15 23 579 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A15 24 605 Lê Thị Phương 16/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A15 11 278 Trịnh Đình Phương 21/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A15 23 582 Nguyễn Trường Quang 10/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A15 24 601 Phạm Ngọc Quý 08/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A15 11 279 Phạm Văn Quyến 10/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A15 21 544 Trịnh Mai Quỳnh 26/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A15 23 574 Lê Quang Tài 13/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A15 4 98 Lê Thu Thảo 26/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A15 11 281 Trịnh Thị Thảo 14/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A15 21 526 Trịnh Thị Thơm 20/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A15   660 Lê Thị Thùy Trang 26/09/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
36 11A15 21 534 Nguyễn Thị Trang 06/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A15   659 Vũ Thị Trang 01/01/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
38 11A15 23 584 Nguyễn Quang Trường 10/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
39 11A15 23 585 Nguyễn Anh Tuấn 05/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
40 11A15 24 606 Trịnh Anh Tuấn 10/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
41 11A15 11 267 Trần Lê Văn 03/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
42 11A15 11 268 Bùi Đức Vinh 24/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
43 11A15 21 527 Trịnh Phạm Tuấn Vũ 28/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
11A15 Count 43                      
1 11A16 23 573 Trần Đức Anh 18/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
2 11A16 24 615 Ngô Xuân Dũng 24/09/2005 CB CB CB CB CB CB  
3 11A16 24 610 Đàm Đức Dương 03/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
4 11A16 21 521 Khương Trùng Dương 16/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
5 11A16 10 244 Bùi Tiến Đạt 10/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
6 11A16 10 239 Nguyễn Quốc Đạt 01/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
7 11A16 23 589 Hoàng Ngọc Hà 23/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
8 11A16 23 595 Mai Thị Hà 26/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
9 11A16 17 426 Vũ Văn Hải 14/03/2005 CB CB CB CB CB CB  
10 11A16 23 588 Phạm Thị Thu Hằng 11/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
11 11A16 21 523 Nguyễn Thị Thúy Hiền 01/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
12 11A16 20 513 Lê Minh Hiếu 01/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
13 11A16 24 607 Lê Thị Hoa 03/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
14 11A16 22 557 Vũ Quỳnh Hoa 18/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
15 11A16 24 608 Đàm Thị Hợp 03/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
16 11A16 21 524 Nguyễn Mạnh Hùng 27/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
17 11A16 11 274 Phạm Thị Huyền 13/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
18 11A16 24 609 Trần Thị Huyền 03/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
19 11A16 23 598 Nguyễn Thị Hương 12/07/2004 CB CB CB CB CB CB  
20 11A16 24 599 Nguyễn Văn Khánh 10/08/2005 CB CB CB CB CB CB  
21 11A16 23 578 Nguyễn Hà Lan 24/05/2005 CB CB CB CB CB CB  
22 11A16 23 587 Phạm Thị Lan 10/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
23 11A16 11 285 Trương Thị Lan 26/02/2005 CB CB CB CB CB CB  
24 11A16 21 529 Phạm Thị Lương 19/01/2005 CB CB CB CB CB CB  
25 11A16 22 569 Vũ Đức Minh 01/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
26 11A16 9 212 Lê Đức Nhân 26/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
27 11A16 19 480 Thiều Thị Yến Nhi 29/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
28 11A16 22 570 Nguyễn Kim Nội 25/07/2005 CB CB CB CB CB CB  
29 11A16 23 576 Ngô Văn Phong 10/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
30 11A16 21 545 Lê Thị Kim Thanh 08/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
31 11A16 23 597 Nguyễn Thanh Thùy 19/06/2005 CB CB CB CB CB CB  
32 11A16 23 592 Ngô Thị Tỉnh 03/12/2005 CB CB CB CB CB CB  
33 11A16 22 552 Vũ Thị Thu Trà 25/11/2005 CB CB CB CB CB CB  
34 11A16 23 580 Bùi Thị Trang 10/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
35 11A16 12 304 Lê Thị Thu Trang 13/10/2005 CB CB CB CB CB CB  
36 11A16 22 558 Nguyễn Thị Bích Trâm 27/04/2005 CB CB CB CB CB CB  
37 11A16   658 Ngô Ngọc Văn 09/02/2005 CB CB CB CB CB CB Thi online
38 11A16 22 560 Ngô Thị Diễm Quỳnh 08/07/2005 CB CB CB CB CB CB  

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây