Danh sách số báo danh, phòng thi kì thi KTKT vào 10 Trường THPT Yên Định 1

Thứ sáu - 18/05/2018 21:26
Trường THPT Yên Định 1 tổ chức thi kiểm tra kiến thức tuyển sinh vào lớp 10 các môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh theo cấu trúc và mức độ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các năm học trước đây.
1. Lịch thi kiểm tra kiến thức:
Ngày Buổi Ca thi Môn thi Thời gian
có mặt
Thời gian
làm bài
Chủ nhật
20/5/2018
Sáng Ca 1 Toán 06h30’ 120 phút
Ca 2 Tiếng Anh 09h15’ 60 phút
Chiều Ca 1 Ngữ văn 14h00’ 120 phút
 
Thời gian học sinh có mặt tại phòng thi: 
+ Buổi sáng: 6 giờ 30 phút.            + Buổi chiều: 14 giờ 00 phút.

2. Sơ đồ phòng thi:

Untitled

3. Số báo danh, phòng thi:
TT Họ và tên Ngày sinh Trường THCS SBD Phòng Toán Anh Văn Ghi chú
1 Hoàng Minh Thư 11/9/2003 Điện Biên 591659 22 1 1 1 Tự do
2 Hoàng Văn An 26/09/2003 Định Bình 591001 1 1 1 1  
3 Hoàng Khắc Anh 07/08/2003 Định Bình 591010 1 1 1 1  
4 Nguyễn Quế Anh 9/10/2018 Định Bình 591027 1 1 1 1 Tự do
5 Nguyễn Quỳnh Anh 9/10/2018 Định Bình 591028 1 1 1 1 Tự do
6 Nguyễn Thị Lan Anh 04/10/2003 Định Bình 591033 2 1 1 1  
7 Nguyễn Tuấn Anh 19/08/2003 Định Bình 591037 2 1 1 1  
8 Nguyễn Quang Bách 29/08/2003 Định Bình 591064 3 1 1 1  
9 Nguyễn Thị Bình 26/10/2003 Định Bình 591068 3 1 1 1  
10 Vũ Thị Dung 18/12/2003 Định Bình 591117 4 1 1 1  
11 Phạm Quốc Dũng 02/12/2003 Định Bình 591122 5 1 1 1  
12 Lê Đình Hà 24/09/2003 Định Bình 591188 7 1 1 1  
13 Vũ Văn Hà 29/06/2003 Định Bình 591194 7 1 1 1  
14 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 Định Bình 591217 8 1 1 1  
15 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 Định Bình 591231 8 1 1 1  
16 Bùi Thị Hồng 27/08/2003 Định Bình 591266 9 1 1 1  
17 Thiều Thị Hồng 15/12/2003 Định Bình 591272 10 1 1 1  
18 Trịnh Đức Hùng 05/09/2003 Định Bình 591283 10 1 1 1  
19 Khương Thị Mai Hương 17/04/2003 Định Bình 591294 10 1 1 1  
20 Lê Dịu Hương 11/11/2003 Định Bình 591295 10 1 1 1  
21 Lê Thị Lan Hương 30/01/2003 Định Bình 591296 10 1 1 1  
22 Nguyễn Thị Thu Hương 05/03/2003 Định Bình 591304 11 1 1 1  
23 Phạm Thị Minh Huyền 15/10/2003 Định Bình 591323 11 1 1 1  
24 Khương Minh Khoan 02/09/2003 Định Bình 591330 11 1 1 1  
25 Nguyễn Lê Khánh Linh 18/11/2003 Định Bình 591364 13 1 1 1  
26 Phạm Thị Linh 21/02/2003 Định Bình 591369 13 1 1 1  
27 Trịnh Thị Linh 13/09/2003 Định Bình 591375 13 1 1 1  
28 Trịnh Văn Linh 26/05/2003 Định Bình 591377 13 1 1 1  
29 Ngô Thị Lĩnh 02/09/2003 Định Bình 591379 13 1 1 1  
30 Lê Thị Loan 06/12/2002 Định Bình 591381 13 1 1 1  
31 Trần Văn Luân 18/02/2003 Định Bình 591396 14 1 1 1  
32 Trần Văn Luyến 18/02/2003 Định Bình 591402 14 1 1 1  
33 Khương Thị Hương Ly 05/07/2003 Định Bình 591403 14 1 1 1  
34 Nguyễn Thị Xuân Mai 19/09/2003 Định Bình 591414 14 1 1 1  
35 Trịnh Quốc Mạnh 09/06/2003 Định Bình 591423 15 1 1 1  
36 Dương Quốc Nam 17/06/2003 Định Bình 591445 15 1 1 1  
37 Lê Thị Hà Nhi 10/11/2003 Định Bình 591493 17 1 1 1  
38 Lê Thị Oanh 03/06/2003 Định Bình 591511 18 1 1 1  
39 Thiều Thị Phan 14/10/2003 Định Bình 591512 18 1 1 1  
40 Hoàng Khánh Phương 18/04/2003 Định Bình 591525 18 1 1 1  
41 Nguyễn Thị Thu Phương 01/11/2003 Định Bình 591530 18 1 1 1  
42 Trịnh Thị Phương 25/09/2003 Định Bình 591532 18 1 1 1  
43 Vũ Hà Phương 23/04/2003 Định Bình 591534 18 1 1 1  
44 Vũ Trần Phương 26/08/2003 Định Bình 591536 18 1 1 1  
45 Phạm Công Quân 10/09/2003 Định Bình 591545 19 1 1 1  
46 Lê Việt Quang 19/08/2003 Định Bình 591549 19 1 1 1  
47 Trịnh Thị Quý 24/11/2003 Định Bình 591562 19 1 1 1  
48 Khương Văn Sao 24/12/2003 Định Bình 591578 20 1 1 1  
49 Trịnh Thị Phương Thảo 05/11/2003 Định Bình 591638 22 1 1 1  
50 Lê Thị Thu 20/02/2003 Định Bình 591652 22 1 1 1  
51 Nguyễn Thị Thu 04/01/2003 Định Bình 591654 22 1 1 1  
52 Ngô Thị Thương 22/10/2003 Định Bình 591666 23 1 1 1  
53 Nguyễn Thị Phương Thúy 23/04/2003 Định Bình 591677 23 1 1 1  
54 Nguyễn Thị Thùy 06/10/2003 Định Bình 591682 23 1 1 1  
55 Đỗ Thị Thủy 27/08/2003 Định Bình 591683 23 1 1 1  
56 Lê Đức Tiến 05/05/2003 Định Bình 591691 24 1 1 1  
57 Bùi Quốc Toàn 01/08/2003 Định Bình 591703 24 1 1 1  
58 Ngô Thế An Toàn 02/01/2003 Định Bình 591706 24 1 1 1  
59 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/04/2003 Định Bình 591717 24 1 1 1  
60 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Định Bình 591752 26 1 1 1  
61 Nguyễn Thị Tú Uyên 14/10/2003 Định Bình 591783 27 1 1 1  
62 Phạm Nam Anh 3/27/2003 Định Hải 591040 2 1 1 1  
63 Lữ Thị Huyền Diệu 1/24/2003 Định Hải 591103 4 1 1 1  
64 Lê Thị Mai Dung 10/15/2003 Định Hải 591109 4 1 1 1  
65 Nguyễn Văn Dũng 1/28/2003 Định Hải 591121 5 1 1 1  
66 Vũ Văn Dũng 15/05/2004 Định Hải 591128 5 1 1 1  
67 Nguyễn Tuấn Dương 8/22/2003 Định Hải 591131 5 1 1 1  
68 Trịnh Thị Hoa 3/13/2003 Định Hải 591252 9 1 1 1  
69 Trịnh Văn Hòa 1/10/2003 Định Hải 591258 9 1 1 1  
70 Lê Việt Hoàng 6/24/2003 Định Hải 591264 9 1 1 1  
71 Đỗ Thị Hồng 09/10/2003 Định Hải 591267 9 1 1 1  
72 Nguyễn Văn Hưng 13/05/2003 Định Hải 591291 10 1 1 1  
73 Nguyễn Thị Bích Hường 12/12/2003 Định Hải 591311 11 1 1 1  
74 Vũ Minh Lâm 6/4/2003 Định Hải 591340 12 1 1 1  
75 Phạm Thị Liên 1/30/2003 Định Hải 591347 12 1 1 1  
76 Lê Hoàng Linh 8/5/2003 Định Hải 591353 12 1 1 1  
77 Lê Nhật Linh 12/13/2003 Định Hải 591354 12 1 1 1  
78 Ngô Văn Mạnh 06/10/2003 Định Hải 591421 15 1 1 1  
79 Nguyễn Hải Nam 9/1/2003 Định Hải 591449 15 1 1 1  
80 Phạm Linh Nga 9/27/2003 Định Hải 591462 16 1 1 1  
81 Trịnh Thị NgọcA 11/6/2003 Định Hải 591479 16 1 1 1  
82 Trịnh Thị NgọcB 1/16/2003 Định Hải 591480 16 1 1 1  
83 Đoàn Lê Nguyên 5/15/2003 Định Hải 591481 17 1 1 1  
84 Đồng Thị Nguyệt 11/21/2003 Định Hải 591487 17 1 1 1  
85 Lê Thị Ngọc Phương 1/6/2003 Định Hải 591528 18 1 1 1  
86 Trịnh Hồng Thái 12/10/2003 Định Hải 591601 21 1 1 1  
87 Trịnh Hồng Thái 13/02/2003 Định Hải 591602 21 1 1 1  
88 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/20/2003 Định Hải 591634 22 1 1 1  
89 Phạm Hồng Thúy 11/12/2003 Định Hải 591679 23 1 1 1  
90 Trịnh Thị Lệ Thủy 10/15/2003 Định Hải 591687 23 1 1 1  
91 Trịnh Xuân Tiến 3/20/2003 Định Hải 591698 24 1 1 1  
92 Vũ Thị Trúc 7/22/2003 Định Hải 591733 25 1 1 1  
93 Trịnh Hoàng Tùng 14/11/2003 Định Hải 591767 26 1 1 1  
94 Hoàng Thị Kim Anh 07/08/2003 Định Hoà 591011 1 1 1 1  
95 Nguyễn Minh Anh 02/11/2003 Định Hoà 591023 1 1 1 1  
96 Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/2001 Định Hoà 591032 2 1 1 1  
97 Nguyễn Tuấn Anh 10/3/2003 Định Hoà 591036 2 1 1 1  
98 Trịnh Thị Kiều Anh 28/09/2003 Định Hoà 591051 2 1 1 1  
99 Lê Thị Ngọc Ánh 03/06/2003 Định Hoà 591055 2 1 1 1  
100 Ngô Thị Hồng Ánh 18/08/2003 Định Hoà 591057 2 1 1 1  
101 Ngô Xuân Bộ 22/09/2003 Định Hoà 591069 3 1 1 1  
102 Lê Văn Chiến 09/04/2003 Định Hoà 591079 3 1 1 1  
103 Lê Thị Thúy Dung 02/08/2003 Định Hoà 591110 4 1 1 1  
104 Nguyễn Thị Dung 02/11/2003 Định Hoà 591113 4 1 1 1  
105 Ngô Tiến Dũng 18/06/2003 Định Hoà 591120 4 1 1 1  
106 Phạm Văn Dũng 31/8/2003 Định Hoà 591123 5 1 1 1  
107 Vũ Thị Đào 28/04/2003 Định Hoà 591144 5 1 1 1  
108 Ngô Ngọc Định 10/08/2003 Định Hoà 591154 6 1 1 1  
109 Lê Duy Đức 13/08/2003 Định Hoà 591159 6 1 1 1  
110 Ngô Minh Đức 20/11/2003 Định Hoà 591165 6 1 1 1  
111 Ngô Văn Đức 19/04/2003 Định Hoà 591166 6 1 1 1  
112 Bùi Thị Thu Hà 01/11/2003 Định Hoà 591185 7 1 1 1  
113 Trịnh Thị Hạnh 20/10/2003 Định Hoà 591219 8 1 1 1  
114 Vũ Thị Hạnh 28/02/2003 Định Hoà 591220 8 1 1 1  
115 Vũ Thị Hạnh 27/09/2003 Định Hoà 591221 8 1 1 1  
116 Lê Minh Hậu 18/07/2003 Định Hoà 591223 8 1 1 1  
117 Lê Thị Ngọc Hiền 28/07/2003 Định Hoà 591230 8 1 1 1  
118 Phạm Ngô Trung Hiếu 30/05/2003 Định Hoà 591241 9 1 1 1  
119 Vũ Quang Hiếu 21/11/2003 Định Hoà 591244 9 1 1 1  
120 Nguyễn Lê Thúy Hòa 19/06/2003 Định Hoà 591257 9 1 1 1  
121 Lê Đức Minh Hoàng 25/07/2002 Định Hoà 591259 9 1 1 1  
122 Phạm Tuấn Hùng 18/08/2002 Định Hoà 591281 10 1 1 1  
123 Ngô Thúy Hương 18/03/2003 Định Hoà 591299 10 1 1 1  
124 Trương Thị Hương 07/03/2003 Định Hoà 591307 11 1 1 1  
125 Vũ Thị Hương 28/07/2003 Định Hoà 591308 11 1 1 1  
126 Vũ Thị Lan Hương 10/01/2003 Định Hoà 591309 11 1 1 1  
127 Ngô Thúy Hường 18/03/2003 Định Hoà 591310 11 1 1 1  
128 Lê Hoài Lâm 26/03/2003 Định Hoà 591334 12 1 1 1  
129 Vũ Đình Lâm 25/08/2003 Định Hoà 591339 12 1 1    
130 Nguyễn Ngọc Linh 01/11/2003 Định Hoà 591365 13 1 1 1  
131 Nguyễn Thị Phương Linh 28/06/2003 Định Hoà 591367 13 1 1 1  
132 Vũ Khánh Linh 13/11/2003 Định Hoà 591378 13 1 1 1  
133 Nguyễn Thị Loan 17/10/2003 Định Hoà 591382 13 1 1 1  
134 Lê Ngọc Long 30/12/2002 Định Hoà 591388 13 1 1 1  
135 Lê Thị Khánh Ly 04/12/2003 Định Hoà 591404 14 1 1 1  
136 Bùi Thanh Mai 14/10/2003 Định Hoà 591410 14 1 1 1  
137 Ngô Thị Ngọc Mai 12/08/2003 Định Hoà 591413 14 1 1 1  
138 Hoàng Văn Mạnh 24/11/2003 Định Hoà 591419 14 1 1 1  
139 Lê Ngọc Minh 03/12/2003 Định Hoà 591426 15 1 1    
140 Lê Quang Minh 27/02/2003 Định Hoà 591427 15 1 1    
141 Vũ Văn Minh 03/11/2003 Định Hoà 591435 15 1 1    
142 Lê Phương Nam 08/05/2003 Định Hoà 591447 15 1 1 1  
143 Phạm Văn Nam 06/07/2002 Định Hoà 591451 16 1 1 1  
144 Lê Thị Thúy Nga 16/02/2003 Định Hoà 591457 16 1 1 1  
145 Lê Tuấn Ngọc 04/08/2003 Định Hoà 591472 16 1 1 1  
146 Ngô Thị Hồng Nhung 05/11/2003 Định Hoà 591502 17 1 1    
147 Phạm Thị Nhung 05/11/2003 Định Hoà 591506 17 1 1 1  
148 Trịnh Thị Tuyết Nhung 08/10/2003 Định Hoà 591510 17 1 1 1  
149 Trương Đức Phát 12/11/2003 Định Hoà 591513 18 1 1 1  
150 Ngô Thị Hồng Phúc 20/05/2003 Định Hoà 591521 18 1 1    
151 Lê Thị Minh Phương 06/12/2003 Định Hoà 591527 18 1 1 1  
152 Hoàng Minh Quang 29/08/2003 Định Hoà 591548 19 1 1    
153 Nguyễn Tuấn Quang 7/11/2003 Định Hoà 591550 19 1 1 1  
154 Nguyễn Văn Quốc 01/11/2003 Định Hoà 591556 19 1 1 1  
155 Nguyễn Thị Quỳnh 04/09/2003 Định Hoà 591570 19 1 1 1  
156 Vũ Thị Quỳnh 13/10/2003 Định Hoà 591575 20 1 1 1  
157 Lê Văn Sinh 04/05/2003 Định Hoà 591581 20 1 1    
158 Ngô Anh Tài 15/01/2003 Định Hoà 591588 20 1 1 1  
159 Nguyễn Minh Tấn 10/10/2003 Định Hoà 591596 20 1 1 1  
160 Trịnh Văn Thắng 04/05/2003 Định Hoà 591610 21 1 1    
161 Phạm Thị Thanh 05/03/2003 Định Hoà 591616 21 1 1 1  
162 Lê Thị Thịnh 19/08/2003 Định Hoà 591645 22 1 1 1  
163 Lê Thị Thơm 24/11/2003 Định Hoà 591646 22 1 1 1  
164 Trịnh Thị Thu 15/08/2003 Định Hoà 591657 22 1 1 1  
165 Trịnh Hoài Thuận 26/10/2003 Định Hoà 591662 23 1 1 1  
166 Vũ Minh Thuận 28/10/2003 Định Hoà 591663 23 1 1 1  
167 Vũ Thị Thuý 25/10/2003 Định Hoà 591672 23 1 1 1  
168 Nguyễn Thị Thanh Thủy 06/11/2003 Định Hoà 591686 23 1 1    
169 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 Định Hoà 591690 23 1 1    
170 Lê Xuân Tiến 29/12/2003 Định Hoà 591694 24 1 1 1  
171 Nguyễn Thị Tình 20/11/2003 Định Hoà 591702 24 1 1 1  
172 Lê Phúc Toàn 12/8/2003 Định Hoà 591705 24 1 1 1  
173 Trần Văn Toàn 12/07/2003 Định Hoà 591708 24 1 1 1  
174 Ngô Thị Trang 25/10/2003 Định Hoà 591712 24 1 1 1  
175 Nguyễn Quỳnh Trang 27/10/2003 Định Hoà 591716 24 1 1 1  
176 Trịnh Thị Thu Trang 18/1/2003 Định Hoà 591723 25 1 1 1  
177 Vũ Thị Huyền Trang 14/8/2003 Định Hoà 591726 25 1 1 1  
178 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 Định Hoà 591746 25 1 1 1  
179 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 Định Hoà 591749 25 1 1 1  
180 Lê Thanh Tuấn 05/11/2003 Định Hoà 591751 26 1 1 1  
181 Phạm Minh Tuấn 15/09/2003 Định Hoà 591756 26 1 1 1  
182 Vũ Thị Tuấn 06/04/2003 Định Hoà 591761 26 1 1 1  
183 Lê Thị Kim Tuyến 13/06/2003 Định Hoà 591776 26 1 1 1  
184 Vũ Thị Ưng 21/01/2003 Định Hoà 591780 26 1 1 1  
185 Trần Văn Vinh 12/07/2003 Định Hoà 591792 27 1 1 1  
186 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 Định Hoà 591795 27 1 1 1  
187 Phạm Thị Anh 27/01/2003 Định Hưng 591042 2 1 1 1  
188 Trịnh Hữu Hoàng Anh 26/05/2003 Định Hưng 591048 2 1 1 1  
189 Bùi Mai Chi 13/02/2003 Định Hưng 591073 3 1 1 1  
190 Nguyễn Văn Chiến 30/01/2003 Định Hưng 591081 3 1 1 1  
191 Trịnh Thị Duyên 15/10/2003 Định Hưng 591141 5 1 1 1  
192 Lưu Văn Đức 06/06/2003 Định Hưng 591164 6 1 1 1  
193 Trịnh Xuân Đức 17/12/2003 Định Hưng 591174 6 1 1 1  
194 Lê Thị Lệ Giang 30/07/2003 Định Hưng 591179 6 1 1 1  
195 Trương Thị Giang 10/11/2003 Định Hưng 591184 7 1 1 1  
196 Trịnh Thu Hà 25/09/2003 Định Hưng 591192 7 1 1 1  
197 Trịnh Thu Hà 11/11/2003 Định Hưng 591193 7 1 1 1  
198 Trịnh Ngọc Hải 27/11/2003 Định Hưng 591203 7 1 1 1  
199 Trịnh Thị Hằng 30/07/2003 Định Hưng 591215 8 1 1 1  
200 Phạm Thị Mai Hiên 04/10/2003 Định Hưng 591229 8 1 1 1  
201 Nguyễn Thu Hiền 07/04/2003 Định Hưng 591234 8 1 1 1  
202 Trương Thị Hiếu 29/09/2003 Định Hưng 591243 9 1 1 1  
203 Nguyễn Thị Huệ 05/11/2003 Định Hưng 591276 10 1 1 1  
204 Trịnh Thị Huệ 20/06/2003 Định Hưng 591278 10 1 1 1  
205 Hoàng Thu Hương 26/08/2003 Định Hưng 591293 10 1 1 1  
206 Mai Lan Hương 17/06/2003 Định Hưng 591298 10 1 1 1  
207 Nguyễn Thị Huyền 12/05/2003 Định Hưng 591322 11 1 1 1  
208 Lưu Đức Huynh 12/30/2001 Định Hưng 591324 11 1 1 1  
209 Trịnh Văn Khánh 07/09/2003 Định Hưng 591328 11 1 1 1  
210 Vũ Hồng Lan 20/01/2003 Định Hưng 591344 12 1 1 1  
211 Mai Thị Hồng Liên 10/11/2003 Định Hưng 591346 12 1 1 1  
212 Bùi Khánh Linh 27/06/2003 Định Hưng 591349 12 1 1 1  
213 Mai Thị Linh 22/10/2003 Định Hưng 591363 13 1 1 1  
214 Trịnh Đình Linh 18/02/2003 Định Hưng 591371 13 1 1 1  
215 Trịnh Thị Diệu Linh 22/07/2003 Định Hưng 591374 13 1 1 1  
216 Đồng Hữu Long 24/01/2003 Định Hưng 591387 13 1 1 1  
217 Lê Đình Lực 25/12/2003 Định Hưng 591397 14 1 1 1  
218 Nguyễn Thị Thanh Nga 02/07/2003 Định Hưng 591459 16 1 1 1  
219 Trịnh Hoàng Ngân 23/10/2003 Định Hưng 591467 16 1 1 1  
220 Mai Thị Nhung 13/08/2003 Định Hưng 591500 17 1 1 1  
221 Mai Thị Nhung 13/11/2003 Định Hưng 591501 17 1 1 1  
222 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/2003 Định Hưng 591503 17 1 1 1  
223 Trịnh Thị Hồng Nhung 02/11/2003 Định Hưng 591508 17 1 1 1  
224 Bùi Ngọc Quân 10/08/2003 Định Hưng 591539 18 1 1 1  
225 Trương Minh Quân 27/09/2003 Định Hưng 591547 19 1 1 1  
226 Nguyễn Văn Quý 27/09/2003 Định Hưng 591559 19 1 1 1  
227 Trịnh Thị Quỳnh 11/11/2003 Định Hưng 591574 20 1 1 1  
228 Trương Văn Sơn 11/09/2003 Định Hưng 591586 20 1 1 1  
229 Nguyễn Thị Tâm 09/09/2003 Định Hưng 591590 20 1 1 1  
230 Trịnh Thị Tâm 04/03/2003 Định Hưng 591592 20 1 1 1  
231 Trịnh Thị Thanh Tâm 13/04/2003 Định Hưng 591594 20 1 1 1  
232 Mai Đức Thắng 11/11/2003 Định Hưng 591606 21 1 1 1  
233 Trịnh Thị Hồng Thanh 04/10/2003 Định Hưng 591618 21 1 1 1  
234 Trương Thị Thanh 11/11/2003 Định Hưng 591620 21 1 1 1  
235 Bùi Thị Phương Thảo 04/09/2003 Định Hưng 591627 21 1 1 1  
236 Trịnh Văn Thiên 24/07/2003 Định Hưng 591641 22 1 1 1  
237 Trịnh Thị Mai Thương 18/11/2003 Định Hưng 591670 23 1 1 1  
238 Nguyễn Thị Thuỷ 22/05/2003 Định Hưng 591674 23 1 1 1  
239 Mai Văn Tiến 04/08/2003 Định Hưng 591695 24 1 1 1  
240 Trịnh Đình Tiến 24/03/2003 Định Hưng 591697 24 1 1 1  
241 Trịnh Huyền Trang 17/04/2003 Định Hưng 591720 24 1 1 1  
242 Trịnh Thị Trang 24/02/2003 Định Hưng 591724 25 1 1 1  
243 Trương Thị Huyền Trang 10/11/2003 Định Hưng 591725 25 1 1 1  
244 Lê Phú Trọng 20/08/2003 Định Hưng 591732 25 1 1 1  
245 Nguyễn Hoàng Tuấn 09/11/2003 Định Hưng 591753 26 1 1 1  
246 Nguyễn Thị Vân 17/11/2003 Định Hưng 591785 27 1 1 1  
247 Trịnh Thị Xuân 02/08/2003 Định Hưng 591801 27 1 1 1  
248 Lê Thị Hải Yến 08/11/2003 Định Hưng 591803 27 1 1 1  
249 Phạm Thị Yến 02/11/2003 Định Hưng 591809 27 1 1 1  
250 Trịnh Thị An 8/11/2003 Định Liên 591006 1 1 1 1  
251 Nguyễn Mai Anh 10/11/2003 Định Liên 591022 1 1 1 1  
252 Nguyễn Minh Anh 3/28/2003 Định Liên 591024 1 1 1 1  
253 Nguyễn Tuấn Anh 3/13/2003 Định Liên 591038 2 1 1 1  
254 Phạm Thị Phương Anh 11/28/2003 Định Liên 591043 2 1 1 1  
255 Trịnh Thị Tú Anh 11/21/2003 Định Liên 591052 2 1 1 1  
256 Ngô Văn Ánh 3/12/2003 Định Liên 591058 2 1 1 1  
257 Lê Xuân Bách 8/18/2003 Định Liên 591063 3 1 1 1  
258 Trịnh Minh Chiến 5/10/2003 Định Liên 591083 3 1      
259 Lê Văn Cường 10/1/2003 Định Liên 591098 4 1 1 1  
260 Nguyễn Thị Diệp 4/16/2003 Định Liên 591102 4 1 1 1  
261 Lê Đình Dũng 9/25/2003 Định Liên 591118 4 1 1 1  
262 Nguyễn Mạnh Duy 6/13/2003 Định Liên 591135 5 1 1 1  
263 Trịnh Văn Duy 3/30/2003 Định Liên 591137 5 1 1 1  
264 Trịnh Tiến Đạt 12/7/2003 Định Liên 591150 5 1 1 1  
265 Lê Trọng Đức 12/12/2003 Định Liên 591163 6 1 1 1  
266 Nguyễn Quý Đức 8/30/2003 Định Liên 591168 6 1 1 1  
267 Trịnh Đình Đức 11/6/2003 Định Liên 591170 6 1 1 1  
268 Vũ Văn Đức 5/17/2003 Định Liên 591176 6 1 1 1  
269 Lưu Thiện Hải 10/19/2003 Định Liên 591199 7 1 1 1  
270 Trần Thiện Hải 9/15/2003 Định Liên 591202 7 1 1 1  
271 Lê Thị Hạnh 7/25/2003 Định Liên 591218 8 1 1 1  
272 Nguyễn Văn Hậu 16/20/2003 Định Liên 591226 8 1 1 1  
273 Nguyễn Thị Hiền 11/5/2003 Định Liên 591233 8 1 1 1  
274 Vũ Thu Hiền 5/28/2003 Định Liên 591238 8 1 1 1  
275 Trịnh Đình Hiểu 3/29/2003 Định Liên 591245 9 1 1 1  
276 Lê Thị Hoa 12/12/2003 Định Liên 591249 9 1 1 1  
277 Trịnh Thị Hoa 6/28/2003 Định Liên 591253 9 1 1 1  
278 Lê Thị Khánh Hòa 3/22/2003 Định Liên 591256 9 1 1 1  
279 Lê Tư Hoàng 5/5//2003 Định Liên 591262 9 1 1 1  
280 Lê Thị Hồng 11/25/2003 Định Liên 591270 9 1 1 1  
281 Lê Phương Huệ 7/10/2003 Định Liên 591274 10 1 1 1  
282 Nguyễn Văn Hùng 8/22/2003 Định Liên 591280 10 1 1 1  
283 Lê Đức Hưng 3/18/2003 Định Liên 591286 10 1 1 1  
284 Lê Ngọc Hưng 25/11//2003 Định Liên 591287 10 1 1 1  
285 Phạm Thị Thúy Hường 1/15/2003 Định Liên 591312 11 1 1 1  
286 Lê Văn Huy 7/30/2003 Định Liên 591313 11 1 1 1  
287 Lưu Tiến Lâm 3/18/2003 Định Liên 591335 12 1 1 1  
288 Lê Thị Lan 2/26/2003 Định Liên 591342 12 1 1 1  
289 Lê Thị Liên 3/30/2003 Định Liên 591345 12 1 1 1  
290 Lê Thị Linh 4/19/2003 Định Liên 591356 12 1 1 1  
291 Trịnh Thị Linh 3/25/2003 Định Liên 591376 13 1 1 1  
292 Đào Xuân Mạnh 3/18/2003 Định Liên 591418 14 1 1 1  
293 Lưu Thiện Mạnh 9/12/2003 Định Liên 591420 14 1 1 1  
294 Lưu Nhật Minh 3/25/2003 Định Liên 591429 15 1 1 1  
295 Trịnh Đức Minh 6/11/2003 Định Liên 591432 15 1 1 1  
296 Trịnh Thị Minh 10/3/2003 Định Liên 591433 15 1 1 1  
297 Đào Quang Nam 11/19/2003 Định Liên 591444 15 1 1 1  
298 Nguyễn Hoài Nam 7/30/2003 Định Liên 591450 15 1 1 1  
299 Lê Thanh Nga 1/25/2003 Định Liên 591455 16 1 1 1  
300 Lưu Quỳnh Nga 10/21/2003 Định Liên 591458 16 1 1 1  
301 Trịnh Thị Ngà 11/5/2003 Định Liên 591465 16 1 1 1  
302 Nguyễn Thị Ngọc 2/20/2003 Định Liên 591475 16 1 1 1  
303 Lê Thị Nguyệt 10/21/2003 Định Liên 591488 17 1 1 1  
304 Lê Thị Phương 1/10/2003 Định Liên 591529 18 1 1 1  
305 Hoàng Minh Quân 12/21/2003 Định Liên 591540 18 1 1 1  
306 Trịnh Xuân Quý 1/15/2003 Định Liên 591563 19 1 1 1  
307 Đặng Hương Quỳnh 12/15/2003 Định Liên 591568 19 1 1 1  
308 Lê Thị Sắc 5/16/2003 Định Liên 591576 20 1 1 1  
309 Nguyễn Phùng Sang 2/2/2002 Định Liên 591577 20 1 1 1  
310 Lưu Ngọc Tân 10/11/2002 Định Liên 591595 20 1 1 1  
311 Trịnh Đình Thái 8/13/2003 Định Liên 591600 20 1 1 1  
312 Lê Thị Thúy 12/6/2003 Định Liên 591676 23 1 1 1  
313 Nguyễn Thị Thúy 12/9/2003 Định Liên 591678 23 1 1 1  
314 Vũ Thị Thúy 11/12/2003 Định Liên 591680 23 1 1 1  
315 Nguyễn Hoàng Trang 9/7/2003 Định Liên 591714 24 1 1 1  
316 Nguyễn Huyền Trang 12/11/2003 Định Liên 591715 24 1 1 1  
317 Trịnh Huyền Trang 11/24/2003 Định Liên 591721 25 1 1 1  
318 Phạm Quang Trung 12/18/2003 Định Liên 591736 25 1 1 1  
319 Lê Quang Trường 9/22/2003 Định Liên 591741 25 1 1 1  
320 Nguyễn Quý Trường 7/7/2003 Định Liên 591742 25 1 1 1  
321 Lê Anh Tuấn 2/24/2003 Định Liên 591747 25 1 1 1  
322 Trịnh Văn Tuấn 9/30/2003 Định Liên 591760 26 1 1 1  
323 Trịnh Đình Tùng 1/10/2003 Định Liên 591766 26 1 1 1  
324 Lê Thị Tố Uyên 8/15/2003 Định Liên 591782 27 1 1 1  
325 Nguyễn Thị Vân 5/15/2003 Định Liên 591786 27 1 1 1  
326 Lưu Thế Vinh 11/19/2003 Định Liên 591791 27 1 1 1  
327 Nguyễn Trọng Vũ 4/2/2003 Định Liên 591796 27 1 1 1  
328 Lê Thị Hải Yến 1/21/2003 Định Liên 591804 27 1 1 1  
329 Lê Thị Hải Yến 9/9/2003 Định Liên 591805 27 1 1 1  
330 Trịnh Minh Bảo 17/07/2003 Định Long 591067 3 1 1 1  
331 Nguyễn Thị Châm 15/05/2003 Định Long 591070 3 1 1 1  
332 Trịnh Thị Châm 06/02/2003 Định Long 591071 3 1 1 1  
333 Trịnh Xuân Diện 27/01/2003 Định Long 591099 4 1 1 1  
334 Ngô Thị Ngọc Diệp 17/10/2003 Định Long 591101 4 1 1 1  
335 Hoàng Quỳnh Dương 22/10/2003 Định Long 591130 5 1 1 1  
336 Hoàng Văn Đức 20/07/2003 Định Long 591158 6 1 1 1  
337 Lê Thị Đức 28/12/2003 Định Long 591162 6 1 1 1  
338 Phạm Thị Hương Giang 16/10/2003 Định Long 591182 7 1 1 1  
339 Dương Thu Hà 10/10/2003 Định Long 591187 7 1 1 1  
340 Trịnh Thị Hằng 17/07/2003 Định Long 591216 8 1 1 1  
341 Hoàng Thị Hậu 20/07/2003 Định Long 591222 8 1 1 1  
342 Trịnh Thị Hậu 19/10/2003 Định Long 591227 8 1 1 1  
343 Nguyễn Văn Hùng 02/05/2003 Định Long 591279 10 1 1 1  
344 Trịnh Thị Hương 11/08/2003 Định Long 591305 11 1 1 1  
345 Nguyễn Duy Khánh 11/10/2003 Định Long 591326 11 1 1 1  
346 Nguyễn Văn Lâm 26/04/2003 Định Long 591337 12 1 1 1  
347 Lê Thị Lan 04/02/2003 Định Long 591341 12 1 1 1  
348 Trịnh Ngọc Liên 04/06/2003 Định Long 591348 12 1 1 1  
349 Hoàng Thị Loan 31/01/2003 Định Long 591380 13 1 1 1  
350 Bùi Thị Long 15/01/2003 Định Long 591386 13 1 1 1  
351 Nguyễn Thị Lương 17/07/2003 Định Long 591401 14 1 1 1  
352 Trịnh Duy Mạnh 21/12/2003 Định Long 591422 15 1 1 1  
353 Trịnh Thị Nga 30/10/2003 Định Long 591464 16 1 1 1  
354 Trịnh Thị Ngọc 22/02/2003 Định Long 591478 16 1 1 1  
355 Trịnh Thị Phương 02/02/2003 Định Long 591531 18 1 1 1  
356 Trịnh Huy Quang 13/07/2003 Định Long 591552 19 1 1 1  
357 Trịnh Văn Quang 08/03/2002 Định Long 591553 19 1 1 1  
358 Hoàng Văn Quý 06/02/2003 Định Long 591557 19 1 1 1  
359 Nguyễn Văn Quý 09/03/2003 Định Long 591560 19 1 1 1  
360 Trịnh Thị Tần 08/11/2003 Định Long 591597 20 1 1 1  
361 Bùi Thị Thanh 10/10/2003 Định Long 591612 21 1 1 1  
362 Trịnh Thị Thương 22/08/2003 Định Long 591671 23 1 1 1  
363 Trịnh Văn Quốc Triệu 26/02/2003 Định Long 591727 25 1 1 1  
364 Trịnh Văn Trường 17/09/2002 Định Long 591743 25 1 1 1  
365 Lê Xuân Tùng 02/03/2003 Định Long 591762 26 1 1 1  
366 Trịnh Văn Tùng 07/03/2002 Định Long 591768 26 1 1 1  
367 Nguyễn Bá Tước 28/02/2003 Định Long 591771 26 1 1 1  
368 Trịnh Thị Tươi 06/07/2003 Định Long 591772 26 1 1 1  
369 Trần Thị Thu An 02/04/2003 Định Tân 591004 1 1 1 1  
370 Trịnh Văn An 29/5/2003 Định Tân 591007 1 1 1 1  
371 Trần Văn Anh 12/06/2003 Định Tân 591046 2 1   1  
372 Trịnh Thị Minh Ánh 12/07/2003 Định Tân 591060 2 1 1 1  
373 Trần Xuân Bách 13/12/2003 Định Tân 591065 3 1 1 1  
374 Trịnh Văn Công 11/04/2003 Định Tân 591093 4 1 1 1  
375 Lê Văn Cường 26/09/2003 Định Tân 591097 4 1 1 1  
376 Đỗ Thị Thùy Dung 18/03/2003 Định Tân 591106 4 1 1 1  
377 Lê Thị Kim Dung 11/08/2003 Định Tân 591108 4 1 1 1  
378 Ngô Anh Dũng 13/10/2003 Định Tân 591119 4 1   1  
379 Vũ Tiến Dũng 20/4/2003 Định Tân 591127 5 1 1 1  
380 Đoàn Trọng Dương 08/09/2003 Định Tân 591129 5 1 1 1  
381 Trịnh Đại Dương 08/05/2003 Định Tân 591133 5 1 1 1  
382 Lê Anh Tiến Đạt 01/09/2003 Định Tân 591145 5 1 1 1  
383 Vũ Văn Đạt 30/09/2003 Định Tân 591151 6 1 1 1  
384 Phạm Quang Định 20/11/2002 Định Tân 591155 6 1 1 1  
385 Trịnh Minh Đức 02/03/2003 Định Tân 591171 6 1 1 1  
386 Đoàn Thị Giang 20/11/2003 Định Tân 591177 6 1 1 1  
387 Trịnh Thị Giang 31/10/2003 Định Tân 591183 7 1 1 1  
388 Nguyễn Thị Thanh Hà 07/05/2003 Định Tân 591191 7 1 1 1  
389 Nguyễn Hồng Hải 26/10/2003 Định Tân 591200 7 1 1 1  
390 Dương Thị Thanh Hằng 12/10/2003 Định Tân 591205 7 1 1 1  
391 Lê Thị Hằng 05/09/2003 Định Tân 591208 7 1 1 1  
392 Lê Ngọc Hậu 15/01/2003 Định Tân 591224 8 1 1    
393 Phạm Thị Hiên 21/10/2003 Định Tân 591228 8 1 1 1  
394 Trịnh Thị Hiền 14/8/2003 Định Tân 591236 8 1 1 1  
395 Trịnh Thị Phương Hồng 10/05/2003 Định Tân 591273 10 1 1 1  
396 Trịnh Thị Huệ 01/09/2003 Định Tân 591277 10 1 1 1  
397 Nguyễn Thị Hương 27/12/2003 Định Tân 591301 11 1 1 1  
398 Nguyễn Thị Lan Hương 10/12/2003 Định Tân 591302 11 1   1  
399 Cao Thị Thùy Linh 17/01/2003 Định Tân 591350 12 1 1 1  
400 Lê Thảo Linh 06/11/2003 Định Tân 591355 12 1 1 1  
401 Nguyễn Thùy Linh 04/04/2003 Định Tân 591368 13 1 1 1  
402 Trịnh Ngọc Linh 30/08/2003 Định Tân 591373 13 1 1 1  
403 Vũ Thị Loan 28/06/2003 Định Tân 591383 13 1   1  
404 Nguyễn Văn Long 15/11/2003 Định Tân 591392 14 1   1  
405 Nguyễn Vũ Bảo Long 14/9/2003 Định Tân 591393 14 1 1 1  
406 Vũ Tiến Long 28/05/2003 Định Tân 591395 14 1 1 1  
407 Trịnh Thị Hương Ly 22/10/2003 Định Tân 591406 14 1 1 1  
408 Lê Văn Nam 02/12/2003 Định Tân 591448 15 1 1 1  
409 Vũ Tiến Nam 14/08/2003 Định Tân 591453 16 1 1 1  
410 Nguyễn Thị Thúy Nga 02/11/2003 Định Tân 591460 16 1 1 1  
411 Nguyễn Thị Thúy Nga 02/11/2003 Định Tân 591461 16 1 1 1  
412 Trịnh Thị Nga 21/02/2003 Định Tân 591463 16 1 1 1  
413 Cao Lê Thị Tuyết Nhung 12/3/2003 Định Tân 591496 17 1 1 1 Tự do
414 Hoàng Anh Phi 02/01/2003 Định Tân 591514 18 1 1 1  
415 Trịnh Văn Phú 19/10/2003 Định Tân 591517 18 1 1 1  
416 Trịnh Thị Thu Phương 08/11/2003 Định Tân 591533 18 1 1 1  
417 Vũ Thị Phượng 28/06/2003 Định Tân 591538 18 1   1  
418 Phạm Thị Quyên 18/02/2003 Định Tân 591565 19 1 1 1  
419 Phạm Thị Xuân Quỳnh 29/12/2002 Định Tân 591572 20 1 1 1  
420 Trần Thị Như Quỳnh 16/10/2003 Định Tân 591573 20 1 1 1  
421 Lê Như Sơn 15/12/2003 Định Tân 591584 20 1 1 1  
422 Trịnh Thị Thu Thảo 12/10/2003 Định Tân 591639 22 1 1 1  
423 Lê Thị Hoài Thu 18/03/2003 Định Tân 591650 22 1   1  
424 Trịnh Ngọc Thu 10/03/2003 Định Tân 591655 22 1 1 1  
425 Vũ Thị Anh Thư 21/9/2003 Định Tân 591660 22 1 1 1  
426 Trần Đức Tính 02/07/2003 Định Tân 591700 24 1 1 1  
427 Trần Ngọc Thùy Trang 29/6/2003 Định Tân 591719 24 1 1 1  
428 Trịnh Thị Hợp Trang 01/05/2003 Định Tân 591722 25 1 1 1  
429 Vũ Trường Trinh 23/11/2003 Định Tân 591730 25 1 1 1  
430 Lê Ngọc Trường 27/10/2003 Định Tân 591740 25 1   1  
431 Lê Thị Tú 20/03/2003 Định Tân 591744 25 1   1  
432 Phạm Anh Tuấn 11/07/2003 Định Tân 591754 26 1 1 1  
433 Phạm Quang Tuấn 26/02/2003 Định Tân 591757 26 1 1    
434 Trịnh Văn Tuấn 23/05/2003 Định Tân 591759 26 1 1 1  
435 Nguyễn Thị Yến 18/05/2003 Định Tân 591807 27 1 1 1  
436 Đặng Thế Anh 17/10/2003 Định Tăng 591009 1 1 1 1  
437 Lê Tuấn Anh 21/07/2003 Định Tăng 591020 1 1 1 1  
438 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 10/9/2003 Định Tăng 591021 1 1 1 1  
439 Nguyễn Thị Kim Anh 16/11/2003 Định Tăng 591031 2 1 1 1  
440 Nguyễn Thị Lan Anh 1/10/2003 Định Tăng 591034 2 1 1 1  
441 Phùng Thế Anh 6/9/2003 Định Tăng 591044 2 1 1 1  
442 Lê Thị Hồng Ánh 28/09/2003 Định Tăng 591054 2 1 1 1  
443 Lê Văn Chiến 9/8/2003 Định Tăng 591080 3 1 1 1  
444 Lưu Xuân Chung 3/9/2003 Định Tăng 591086 3 1 1 1  
445 Lê Văn Do 30/08/2003 Định Tăng 591104 4 1 1 1  
446 Lê Thùy Dung 17/11/2003 Định Tăng 591111 4 1 1 1  
447 Lưu Thị Dung 30/06/2003 Định Tăng 591112 4 1 1 1  
448 Trần Doãn Dũng 25/09/2003 Định Tăng 591124 5 1 1 1  
449 Nguyễn Văn Dương 18/07/2003 Định Tăng 591132 5 1 1 1  
450 Trịnh Văn Đại 15/03/2003 Định Tăng 591142 5 1 1 1  
451 Trịnh Thành Đạt 26/10/2003 Định Tăng 591148 5 1 1 1  
452 Trịnh Thị Hân 21/11/2003 Định Tăng 591204 7 1 1 1  
453 Nguyễn Văn Hậu 2/7/2003 Định Tăng 591225 8 1 1 1  
454 Nguyễn Thị Hiền 8/9/2003 Định Tăng 591232 8 1 1 1  
455 Ngô Văn Hiệu 25/12/2003 Định Tăng 591246 9 1 1 1  
456 Nguyễn Thị Mai Hoa 17/10/2003 Định Tăng 591251 9 1 1 1  
457 Trịnh Văn Hùng 25/11/2003 Định Tăng 591284 10 1 1 1  
458 Lưu Ngọc Huyền 4/5/2003 Định Tăng 591319 11 1 1 1  
459 Lê Ngọc Khánh 3/4/2003 Định Tăng 591325 11 1 1 1  
460 Trịnh Quốc Lâm 23/11/2003 Định Tăng 591338 12 1 1 1  
461 Hách Kiều Linh 12/8/2003 Định Tăng 591352 12 1 1 1  
462 Lưu Thị Linh 14/02/2003 Định Tăng 591361 13 1 1 1  
463 Lưu Thị Ngọc Linh 10/9/2003 Định Tăng 591362 13 1 1 1  
464 Nguyễn Hữu Long 24/03/2003 Định Tăng 591391 14 1 1 1  
465 Lưu Thị Lý 18/08/2003 Định Tăng 591408 14 1 1 1  
466 Bùi Văn Nam 14/10/2003 Định Tăng 591442 15 1 1 1  
467 Lê Hải Nam 19/09/2003 Định Tăng 591446 15 1 1 1  
468 Trịnh Văn Nam 29/04/2003 Định Tăng 591452 16 1 1 1  
469 Lê Tuấn Nghĩa 5/9/2003 Định Tăng 591469 16 1 1 1  
470 Nguyễn Văn Nguyên 13/01/2003 Định Tăng 591484 17 1 1 1  
471 Lưu Thị Nguyệt 4/10/2003 Định Tăng 591489 17 1 1 1  
472 Trịnh Thị Nhung 29/04/2003 Định Tăng 591509 17 1 1 1  
473 Hách Nguyễn Diệu Phương 6/11/2003 Định Tăng 591524 18 1 1 1  
474 Lại Hồng Quân 17/02/2003 Định Tăng 591541 19 1 1 1  
475 Lê Thị Quế 3/8/2003 Định Tăng 591555 19 1 1 1  
476 Lê Văn Quý 7/8/2003 Định Tăng 591558 19 1 1 1  
477 Phạm Thị Quỳnh 18/11/2003 Định Tăng 591571 20 1 1 1  
478 Lê Hữu Sơn 29/10/2003 Định Tăng 591583 20 1 1 1  
479 Trịnh Mỹ Tâm 23/03/2003 Định Tăng 591591 20 1 1 1  
480 Lê Thị Thắm 2/12/2003 Định Tăng 591603 21 1 1 1  
481 Lê Văn Thanh 24/09/2003 Định Tăng 591615 21 1 1 1  
482 Ngô Văn Thành 5/6/2003 Định Tăng 591622 21 1 1 1  
483 Cao Ngọc Thiên 20/05/2003 Định Tăng 591640 22 1 1 1  
484 Lê Thị Thu 3/9/2003 Định Tăng 591653 22 1 1 1  
485 Lê Minh Thương 9/1/2003 Định Tăng 591664 23 1 1 1  
486 Lưu Thị Huyền Thương 13/12/2003 Định Tăng 591665 23 1 1 1  
487 Nguyễn Thị Thương 29/04/2003 Định Tăng 591667 23 1 1 1  
488 Phùng Minh Thuyết 3/8/2003 Định Tăng 591688 23 1 1 1  
489 Lê Huy Tiến 18/09/2003 Định Tăng 591692 24 1 1 1  
490 Trần Ngọc Tiến 16/12/2003 Định Tăng 591696 24 1 1 1  
491 Lê Đức Trường 16/12/2003 Định Tăng 591739 25 1 1 1  
492 Lê Đình Tuấn 15/08/2003 Định Tăng 591748 25 1 1 1  
493 Trịnh Văn Tường 9/3/2003 Định Tăng 591774 26 1 1 1  
494 Phạm Thị Hải Yến 29/09/2003 Định Tăng 591808 27 1 1 1  
495 Nguyễn Tuấn Anh   Định Tiến 591035 2 1 1 1  
496 Nguyễn Thị Ánh   Định Tiến 591059 2 1 1 1  
497 Lê Văn Bắc   Định Tiến 591062 3 1 1 1  
498 Trần Thị Chi   Định Tiến 591076 3 1 1 1  
499 Phạm Lê Chí Công   Định Tiến 591090 3 1 1 1  
500 Lê Thi Duyên   Định Tiến 591139 5 1 1 1  
501 Nguyễn Văn Đông   Định Tiến 591157 6 1 1 1  
502 Trương Huỳnh Đức   Định Tiến 591175 6 1 1 1  
503 Lê Tiến Hải   Định Tiến 591197 7 1 1 1  
504 Lê Thị Thu Hằng   Định Tiến 591209 7 1 1 1  
505 Nguyễn Thị Thu Hằng   Định Tiến 591212 8 1 1 1  
506 Khương Thị Hoa   Định Tiến 591247 9 1 1 1  
507 Trương Mỹ Hoa   Định Tiến 591254 9 1 1 1  
508 Lê Minh Hồng   Định Tiến 591268 9 1 1 1  
509 Lê Văn Hưng   Định Tiến 591288 10 1 1 1  
510 Nguyễn Thị Hương   Định Tiến 591300 10 1 1 1  
511 Vũ Văn Khôi   Định Tiến 591331 12 1 1 1  
512 Lê Thị Trúc Linh   Định Tiến 591359 12 1 1 1  
513 Phạm Văn Long   Định Tiến 591394 14 1 1 1  
514 Ngô Văn Lương   Định Tiến 591400 14 1 1 1  
515 Trịnh Thị Mai   Định Tiến 591416 14 1 1 1  
516 Nguyễn Thị Hồng May   Định Tiến 591424 15 1 1 1  
517 Vũ Nhật Minh   Định Tiến 591434 15 1 1 1  
518 Vũ Thị Trà My   Định Tiến 591438 15 1 1 1  
519 Vũ Thị Thanh Mỹ   Định Tiến 591439 15 1 1 1  
520 Cao Hoài Nam   Định Tiến 591443 15 1 1 1  
521 Lê Thị Nga   Định Tiến 591456 16 1 1 1  
522 Nguyễn Trung Nghĩa   Định Tiến 591470 16 1 1 1  
523 Khương Uyển Nhi   Định Tiến 591492 17 1 1 1  
524 Lê Quang Phúc   Định Tiến 591520 18 1 1 1  
525 Lê Hồng Quân   Định Tiến 591542 19 1 1 1  
526 Trịnh Ngọc Quý   Định Tiến 591561 19 1 1 1  
527 Lê Ngọc Thắng   Định Tiến 591605 21 1 1 1  
528 Khương Thị Thanh   Định Tiến 591613 21 1 1 1  
529 Lê Hải Thanh   Định Tiến 591614 21 1 1 1  
530 Lê Thiị Phương Thảo   Định Tiến 591631 22 1 1 1  
531 Trịnh Mai Thương   Định Tiến 591669 23 1 1 1  
532 Nguyễn Thị Biên Thùy   Định Tiến 591681 23 1 1 1  
533 Lê Thị Thu Thủy   Định Tiến 591685 23 1 1 1  
534 Đỗ Quốc Tiến   Định Tiến 591689 23 1 1 1  
535 Lê Minh Tiến   Định Tiến 591693 24 1 1 1  
536 Nguyễn Thị Thu Trang   Định Tiến 591718 24 1 1 1  
537 Lê Văn Trung   Định Tiến 591734 25 1 1 1  
538 Khương Huy Trường   Định Tiến 591738 25 1 1 1  
539 Vũ Đào Mai Tú   Định Tiến 591745 25 1 1 1  
540 Vũ Văn Tùng   Định Tiến 591770 26 1 1 1  
541 Lê Văn Tuyên   Định Tiến 591775 26 1 1 1  
542 Trịnh Ngọc Tuyến   Định Tiến 591777 26 1 1 1  
543 Nguyễn Thị Tuyền   Định Tiến 591778 26 1 1 1  
544 Nguyến Thị Hải Yến   Định Tiến 591806 27 1 1 1  
545 Lê Đình Anh 06/01/2003 Định Tường 591012 1 1 1 1  
546 Lưu Thị Ngọc Ánh 14/05/2003 Định Tường 591056 2 1 1 1  
547 Trần Thị Hà Châu 25/04/2003 Định Tường 591072 3 1 1 1  
548 Lê Văn Chung 13/04/2003 Định Tường 591085 3 1 1 1  
549 Nguyễn Đình Chung 14/11/2003 Định Tường 591087 3 1 1 1  
550 Phạm Minh Chương 23/10/2003 Định Tường 591088 3 1 1 1  
551 Trịnh Hữu Công 09/04/2003 Định Tường 591091 4 1 1 1  
552 Lê Ngọc Diệp 07/08/2003 Định Tường 591100 4 1 1 1  
553 Lê Đình Du 23/08/2003 Định Tường 591105 4 1 1 1  
554 Lê Đình Định 11/08/2003 Định Tường 591153 6 1 1 1  
555 Lê Hồng Đức 10/09/2003 Định Tường 591160 6 1 1 1  
556 Lê Minh Đức 27/02/2003 Định Tường 591161 6 1 1 1  
557 Tống Văn Đức 25/06/2003 Định Tường 591169 6 1 1 1  
558 Trịnh Viết Đức 13/04/2003 Định Tường 591173 6 1 1 1  
559 Lê Công Hà Giang 19/07/2003 Định Tường 591178 6 1 1 1  
560 Nguyễn Thị Kiều Giang 08/03/2003 Định Tường 591181 7 1 1 1  
561 Lê Thu Hà 06/04/2003 Định Tường 591189 7 1 1 1  
562 Lê Thị Hằng 01/11/2003 Định Tường 591207 7 1 1 1  
563 Lê Thị Thúy Hằng 19/09/2003 Định Tường 591210 7 1 1 1  
564 Trần Thị Hằng 14/06/2003 Định Tường 591213 8 1 1 1  
565 Lê Thế Hiệp 18/06/2003 Định Tường 591239 8 1 1 1  
566 Trần Đức Hiếu 20/10/2003 Định Tường 591242 9 1 1 1  
567 Đinh Thị Hòa 23/03/2003 Định Tường 591255 9 1 1 1  
568 Lê Ngọc Hoàng 23/07/2003 Định Tường 591261 9 1 1 1  
569 Lê Văn Hoàng 03/12/2003 Định Tường 591263 9 1 1 1  
570 Nguyễn Thị Hồng 18/03/2003 Định Tường 591271 10 1 1 1  
571 Lê Đức Hưng 24/03/2003 Định Tường 591285 10 1 1 1  
572 Nguyễn Thị Huyền 15/04/2003 Định Tường 591321 11 1 1 1  
573 Lưu Thị Ngọc Lam 12/01/2003 Định Tường 591332 12 1 1 1  
574 Trịnh Thị Lan 12/11/2003 Định Tường 591343 12 1 1 1  
575 Lưu Văn Long 02/07/2003 Định Tường 591390 13 1 1 1  
576 Lê Thị Mai 10/02/2003 Định Tường 591412 14 1 1 1  
577 Lê Xuân Năm 29/10/2003 Định Tường 591454 16 1 1 1  
578 Đăng Minh Nhật 15/07/2003 Định Tường 591490 17 1 1 1  
579 Lê Thị Hồng Nhung 15/09/2003 Định Tường 591499 17 1 1 1  
580 Hà Văn Phúc 20/04/2003 Định Tường 591518 18 1 1 1  
581 Trịnh Ngọc Phúc 27/02/2003 Định Tường 591523 18 1 1 1  
582 Vũ Đình Quang 16/09/2003 Định Tường 591554 19 1 1 1  
583 Lê Thị Quyên 25/01/2003 Định Tường 591564 19 1 1 1  
584 Lê Văn Quyền 18/01/2003 Định Tường 591566 19 1 1 1  
585 Trịnh Thị Thanh Tâm 19/09/2003 Định Tường 591593 20 1 1 1  
586 Lưu Văn Thái 12/12/2003 Định Tường 591599 20 1 1 1  
587 Lê Đình Thắng 06/05/2003 Định Tường 591604 21 1 1 1  
588 Trần Thị Tuyết Thanh 22/09/2003 Định Tường 591617 21 1 1 1  
589 Lê Xuân Thành 15/07/2003 Định Tường 591621 21 1 1 1  
590 Đinh Thị Thanh Thảo 02/06/2003 Định Tường 591628 21 1 1 1  
591 Lưu Phương Thảo 11/11/2003 Định Tường 591633 22 1 1 1  
592 Lê Như Thịnh 01/11/2003 Định Tường 591644 22 1 1 1  
593 Lê Thị Thu 02/11/2003 Định Tường 591651 22 1 1 1  
594 Trịnh Thị Thu 21/02/2003 Định Tường 591656 22 1 1 1  
595 Đỗ Như Thuận 07/06/2003 Định Tường 591661 23 1 1 1  
596 Thiều Hoài Thương 16/08/2003 Định Tường 591668 23 1 1 1  
597 Lê Thị Thúy 04/10/2003 Định Tường 591675 23 1 1 1  
598 Lê Thị Thu Thủy 21/12/2003 Định Tường 591684 23 1 1 1  
599 Lê Đình Toàn 13/10/2003 Định Tường 591704 24 1 1 1  
600 Lê Thị Thu Trà 25/12/2003 Định Tường 591709 24 1 1 1  
601 Lưu Thị Trinh 22/12/2003 Định Tường 591728 25 1 1 1  
602 Đinh Quang Trọng 29/10/2003 Định Tường 591731 25 1 1 1  
603 Trịnh Đăng Tuấn 02/08/2013 Định Tường 591758 26 1 1 1  
604 Trịnh Đăng Tùng 28/11/2003 Định Tường 591765 26 1 1 1  
605 Trịnh Thị Minh Tuyết 26/03/2003 Định Tường 591779 26 1 1 1  
606 Trịnh Hữu Uy 26/01/2003 Định Tường 591781 27 1 1 1  
607 Lê Thị Cẩm Vân 02/06/2003 Định Tường 591784 27 1 1 1  
608 Trịnh Thị Thảo Vân 19/09/2003 Định Tường 591788 27 1 1 1  
609 Hà Nhật Vy 07/10/2003 Định Tường 591798 27 1 1 1  
610 Nguyễn Thuận An 21/10/2003 Lê Đình Kiên 591003 1 1 1 1  
611 Đặng Ngọc Anh 07/12/2003 Lê Đình Kiên 591008 1 1 1 1  
612 Lê Hải Anh 20/12/2003 Lê Đình Kiên 591013 1 1 1 1  
613 Lê Thị Lan Anh 12/02/2003 Lê Đình Kiên 591017 1 1 1 1  
614 Lê Tuấn Anh 26/10/2003 Lê Đình Kiên 591019 1 1 1 1  
615 Nguyễn Ngọc Minh Anh 04/12/2003 Lê Đình Kiên 591025 1 1 1 1  
616 Nguyễn Phương Anh 22/8/2003 Lê Đình Kiên 591026 1 1 1 1  
617 Trịnh Minh Anh 26/11/2003 Lê Đình Kiên 591049 2 1 1 1  
618 Hoàng Minh Ánh 24/10/2003 Lê Đình Kiên 591053 2 1 1 1  
619 Trịnh Võ Hồng Ánh 07/9/2003 Lê Đình Kiên 591061 3 1 1 1  
620 Đỗ Khánh Chi 02/11/2003 Lê Đình Kiên 591074 3 1 1 1  
621 Phạm Mai Chi 16/6/2003 Lê Đình Kiên 591075 3 1 1 1  
622 Bùi Minh Chiến 01/01/2003 Lê Đình Kiên 591078 3 1 1 1  
623 Hoàng Thanh Chúc 04/09/2003 Lê Đình Kiên 591084 3 1 1 1  
624 Trịnh Văn Cơ 03/07/2003 Lê Đình Kiên 591089 3 1 1 1  
625 Trịnh Quốc Công 01/09/2003 Lê Đình Kiên 591092 4 1 1 1  
626 Lê Chí Cường 30/01/2003 Lê Đình Kiên 591096 4 1 1 1  
627 Trịnh Xuân Dũng 22/4/2003 Lê Đình Kiên 591126 5 1 1 1  
628 Yên Thế Duy 08/05/2003 Lê Đình Kiên 591138 5 1 1 1  
629 Nguyễn Thị Hồng Duyên 02/9/2003 Lê Đình Kiên 591140 5 1 1 1  
630 Trịnh Chí Đạt 21/10/2003 Lê Đình Kiên 591146 5 1 1 1  
631 Trịnh Tiến Đạt 04/03/2003 Lê Đình Kiên 591149 5 1 1 1  
632 Trịnh Tiến Đức 19/08/2003 Lê Đình Kiên 591172 6 1 1 1  
633 Lưu Thị Hương Giang 04/11/2003 Lê Đình Kiên 591180 6 1 1 1  
634 Đỗ Trần Thu Hà 05/11/2003 Lê Đình Kiên 591186 7 1 1 1  
635 Đỗ Thanh Hải 06/10/2003 Lê Đình Kiên 591195 7 1 1 1  
636 Lê Xuân Hải 19/11/2003 Lê Đình Kiên 591198 7 1 1 1  
637 Nguyễn Văn Hải 24/4/2003 Lê Đình Kiên 591201 7 1 1 1  
638 Lê Minh Hằng 20/01/2003 Lê Đình Kiên 591206 7 1 1 1  
639 Lưu Minh Hằng 21/9/2003 Lê Đình Kiên 591211 8 1 1 1  
640 Trần Thị Thúy Hằng 04/1/2003 Lê Đình Kiên 591214 8 1 1 1  
641 Trịnh Minh Hiền 16/10/2003 Lê Đình Kiên 591235 8 1 1 1  
642 Vũ Thị Hiền 04/06/2003 Lê Đình Kiên 591237 8 1 1 1  
643 Lê Hồng Hoa 03/9/2003 Lê Đình Kiên 591248 9 1 1 1  
644 Trịnh Công Hùng 29/04/2003 Lê Đình Kiên 591282 10 1 1 1  
645 Lê Việt Hưng 21/10/2003 Lê Đình Kiên 591290 10 1 1 1  
646 Nguyễn Xuân Hưng 29/01/2003 Lê Đình Kiên 591292 10 1 1 1  
647 Lê Thị Thu Hương 13/02/2003 Lê Đình Kiên 591297 10 1 1 1  
648 Nguyễn Thị Lan Hương 10/1/2003 Lê Đình Kiên 591303 11 1 1 1  
649 Nguyễn Quang Huy 30/11/2003 Lê Đình Kiên 591314 11 1 1 1  
650 Trịnh Nguyễn Huy 30/08/2003 Lê Đình Kiên 591316 11 1 1 1  
651 Trần Gia Khánh 12/08/2003 Lê Đình Kiên 591327 11 1 1 1  
652 Hoàng Phúc Lâm 23/11/2003 Lê Đình Kiên 591333 12 1 1 1  
653 Nguyễn Hải Lâm 29/10/2003 Lê Đình Kiên 591336 12 1 1 1  
654 Lê Thị Phương Linh 18/09/2003 Lê Đình Kiên 591358 12 1 1 1  
655 Trịnh Diệu Linh 16/07/2003 Lê Đình Kiên 591370 13 1 1 1  
656 Hoàng Thị Lương 06/08/2003 Lê Đình Kiên 591398 14 1 1 1  
657 Hoàng Tuyết Mai 22/3/2003 Lê Đình Kiên 591411 14 1 1 1  
658 Hoàng Nhật Minh 13/10/2003 Lê Đình Kiên 591425 15 1 1 1  
659 Lê Xuân Minh 01/04/2003 Lê Đình Kiên 591428 15 1 1 1  
660 Trần Nhật Minh 11/6/2003 Lê Đình Kiên 591431 15 1 1 1  
661 Lê Nguyễn Huyền My 08/07/2003 Lê Đình Kiên 591437 15 1 1 1  
662 Lê Na 01/3/2003 Lê Đình Kiên 591440 15 1 1 1  
663 Trịnh Lê Na 26/9/2003 Lê Đình Kiên 591441 15 1 1 1  
664 Hoàng Văn Nghĩa 02/9/2003 Lê Đình Kiên 591468 16 1 1 1  
665 Phạm Quang Ngọc 22/12/2003 Lê Đình Kiên 591476 16 1 1 1  
666 Trịnh Bảo Ngọc 25/05/2003 Lê Đình Kiên 591477 16 1 1 1  
667 Lê Bình Nguyên 29/12/2003 Lê Đình Kiên 591482 17 1 1 1  
668 Trịnh Thảo Bình Nguyên 14/1/2003 Lê Đình Kiên 591486 17 1 1 1  
669 Phùng Mai Nhi 22/10/2003 Lê Đình Kiên 591494 17 1 1 1  
670 Hoàng Cẩm Nhung 16/12/2003 Lê Đình Kiên 591497 17 1 1 1  
671 Lê Hồng Nhung 07/12/2003 Lê Đình Kiên 591498 17 1 1 1  
672 Nguyễn Hoàng Phúc 01/10/2003 Lê Đình Kiên 591522 18 1 1 1  
673 Lê Thị Mai Phương 06/12/2003 Lê Đình Kiên 591526 18 1 1 1  
674 Vũ Lê Yến Phương 04/12/2003 Lê Đình Kiên 591535 18 1 1 1  
675 Ngô Văn Quân 20/2/2003 Lê Đình Kiên 591544 19 1 1 1  
676 Trần Anh Quân 01/09/2003 Lê Đình Kiên 591546 19 1 1 1  
677 Trịnh Trọng Quyền 25/10/2003 Lê Đình Kiên 591567 19 1 1 1  
678 Nguyễn Ngọc Quỳnh 4/11/2003 Lê Đình Kiên 591569 19 1 1 1  
679 Lưu Thiện Siêu 1/10/2003 Lê Đình Kiên 591579 20 1 1 1  
680 Lê Thị Linh Tâm 01/11/2003 Lê Đình Kiên 591589 20 1 1 1  
681 Bùi Phương Thanh 13/03/2003 Lê Đình Kiên 591611 21 1 1 1  
682 Trịnh Xuân Thanh 10/10/2003 Lê Đình Kiên 591619 21 1 1 1  
683 Nguyễn Thiều Công Thành 19/08/2003 Lê Đình Kiên 591624 21 1 1 1  
684 Nguyễn Trần Tiến Thành 01/4/2003 Lê Đình Kiên 591625 21 1 1 1  
685 Lê Phương Thảo 16/06/2003 Lê Đình Kiên 591630 21 1 1 1  
686 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/11/2003 Lê Đình Kiên 591635 22 1 1 1  
687 Trịnh Thị Phương Thảo 29/12/2003 Lê Đình Kiên 591637 22 1 1 1  
688 Lê Hoài Thu 22/12/2003 Lê Đình Kiên 591648 22 1 1 1  
689 Lê Phương Thu 7/5/2003 Lê Đình Kiên 591649 22 1 1 1  
690 Đỗ Thu Thuỷ 04/09/2003 Lê Đình Kiên 591673 23 1 1 1  
691 Trần Mạnh Toàn 12/03/2003 Lê Đình Kiên 591707 24 1 1 1  
692 Nguyễn Hà Trang 11/4/2003 Lê Đình Kiên 591713 24 1 1 1  
693 Vũ Lê Phương Trinh 22/09/2003 Lê Đình Kiên 591729 25 1 1 1  
694 Phạm Minh Tuấn 22/5/2003 Lê Đình Kiên 591755 26 1 1 1  
695 Trịnh Văn Tùng 06/10/2003 Lê Đình Kiên 591769 26 1 1 1  
696 Trịnh Khánh Vân 01/5/2003 Lê Đình Kiên 591787 27 1 1 1  
697 Trịnh Văn Văn 27/03/2003 Lê Đình Kiên 591790 27 1 1 1  
698 Lưu Ngọc Minh Vũ 13/10/2003 Lê Đình Kiên 591794 27 1 1 1  
699 Trịnh Long Vũ 20/04/2003 Lê Đình Kiên 591797 27 1 1 1  
700 Trịnh Đào Lê Vy 25/04/2003 Lê Đình Kiên 591799 27 1 1 1  
701 Lê Thanh Xuân 29/11/2003 Lê Đình Kiên 591800 27 1 1 1  
702 Đào Hải Yến 24/01/2003 Lê Đình Kiên 591802 27 1 1 1  
703 Phạm Đức Anh 10/3/2003 Ngọc Lặc 591039 2 1 1 1 Tự do
704 Trịnh Lê Huy 1/10/2003 Ngọc Lặc 591315 11 1 1 1 Tự do
705 Phạm Kiên Trung 28/10/2003 Ngọc Lặc 591735 25 1 1 1 Tự do
706 Nguyễn Phú An 24/11/2003 TT Quán Lào 591002 1 1 1 1  
707 Lê Thị Lan Anh 28/06/2003 TT Quán Lào 591014 1 1 1 1  
708 Lê Thị Lan Anh 09/04/2003 TT Quán Lào 591015 1 1 1 1  
709 Nguyễn Thị Hồng Anh 16/11/2003 TT Quán Lào 591030 1 1 1 1  
710 Trịnh Hoàng Anh 09/08/2003 TT Quán Lào 591047 2 1 1 1  
711 Trịnh Phạm Đức  Anh 30/01/2003 TT Quán Lào 591050 2 1 1 1  
712 Trịnh Linh Chi 19/06/2003 TT Quán Lào 591077 3 1 1 1  
713 Trần Lê Chiến 13/05/2003 TT Quán Lào 591082 3 1 1 1  
714 Hoàng Phú Cường 12/02/2003 TT Quán Lào 591095 4 1 1 1  
715 Lê Thị Dung 20/10/2003 TT Quán Lào 591107 4 1 1 1  
716 Trịnh Phương Dung 10/06/2003 TT Quán Lào 591115 4 1 1 1  
717 Trịnh Ngọc Dũng 29/10/2003 TT Quán Lào 591125 5 1 1 1  
718 Lê Trần Hải Đăng 20/11/2003 TT Quán Lào 591143 5 1 1 1  
719 Trịnh Công Điền 03/09/2003 TT Quán Lào 591152 6 1 1 1  
720 Lê Xuân Đô 09/03/2003 TT Quán Lào 591156 6 1 1 1  
721 Lê Đình Hải 13/08/2003 TT Quán Lào 591196 7 1 1 1  
722 Hà Trung Hiếu 17/07/2003 TT Quán Lào 591240 8 1 1 1  
723 Lê Thị Phương Hoa 17/03/2003 TT Quán Lào 591250 9 1 1 1  
724 Lê Huy Hoàng 05/06/2003 TT Quán Lào 591260 9 1 1 1  
725 Hà Văn Khánh Hội 23/01/2003 TT Quán Lào 591265 9 1 1 1  
726 Lê Thị Hồng 11/01/2003 TT Quán Lào 591269 9 1 1 1  
727 Trịnh Thu Hương 26/01/2003 TT Quán Lào 591306 11 1 1 1  
728 Trịnh Văn Huy 23/10/2003 TT Quán Lào 591318 11 1 1 1  
729 Hoàng Lê Khoa 13/07/2003 TT Quán Lào 591329 11 1 1 1  
730 Lê Thị Phương Linh 17/03/2003 TT Quán Lào 591357 12 1 1 1  
731 Lê Trương Mạnh Linh 28/11/2003 TT Quán Lào 591360 12 1 1 1  
732 Trịnh Thị Bích Lọc 01/03/2003 TT Quán Lào 591384 13 1 1 1  
733 Lê Thanh Long 26/08/2003 TT Quán Lào 591389 13 1 1 1  
734 Lê Thị Thiên Lý 11/11/2003 TT Quán Lào 591407 14 1 1 1  
735 Nguyễn Nhật Minh 08/04/2003 TT Quán Lào 591430 15 1 1 1  
736 Bùi Thị Hải Ngân 30/04/2003 TT Quán Lào 591466 16 1 1 1  
737 Hà Thị Bảo Ngọc 17/10/2003 TT Quán Lào 591471 16 1 1 1  
738 Nguyễn Duy Ngọc 10/02/2003 TT Quán Lào 591473 16 1 1 1  
739 Nguyễn Thị Ngọc 22/09/2003 TT Quán Lào 591474 16 1 1 1  
740 Vũ Yến Nhi 07/05/2003 TT Quán Lào 591495 17 1 1 1  
741 NguyễnThị Hồng Nhung 09/02/2003 TT Quán Lào 591505 17 1 1 1  
742 Trần Thị Nhung 25/08/2003 TT Quán Lào 591507 17 1 1 1  
743 Lê Công Phúc 15/05/2003 TT Quán Lào 591519 18 1 1 1  
744 Trịnh  Minh Phượng 18/12/2003 TT Quán Lào 591537 18 1 1 1  
745 Ngô Hồng Quân 15/01/2003 TT Quán Lào 591543 19 1 1 1  
746 Trịnh Anh Quang 19/05/2003 TT Quán Lào 591551 19 1 1 1  
747 Lê Phú Sinh 17/02/2003 TT Quán Lào 591580 20 1 1 1  
748 Nguyễn Hoàng Sơn 06/02/2003 TT Quán Lào 591585 20 1 1 1  
749 Lê Minh Cao Tài 30/09/2003 TT Quán Lào 591587 20 1 1 1  
750 Đỗ Ngọc Thái 20/03/2003 TT Quán Lào 591598 20 1 1 1  
751 Nguyễn Quyết Thắng 20/06/2003 TT Quán Lào 591607 21 1 1 1  
752 Trịnh Hữu Thắng 05/03/2003 TT Quán Lào 591609 21 1 1 1  
753 Lưu Thị Thơm 03/03/2003 TT Quán Lào 591647 22 1 1 1  
754 Hà Ngọc Thú 21/03/2003 TT Quán Lào 591658 22 1 1 1  
755 Trương Quang Tiến 26/07/2003 TT Quán Lào 591699 24 1 1 1  
756 Hà Ngọc Trâm 23/12/2003 TT Quán Lào 591710 24 1 1 1  
757 Lê Minh  Tuấn 01/08/2003 TT Quán Lào 591750 25 1 1 1  
758 Nghiêm Thanh Tùng 28/10/2003 TT Quán Lào 591763 26 1 1 1  
759 Trịnh Hải Yến 24/12/2003 TT Quán Lào 591811 27 1 1 1  
760 Lê Anh Văn 25/03/2003 Yên Giang 591789 27 1 1 1  
761 Trịnh Đình An 13/04/2003 Yên Lạc 591005 1 1 1 1  
762 Lê Thị Lan Anh 24/10/2003 Yên Lạc 591018 1 1 1 1  
763 Trần Tuấn Anh 13/07/2003 Yên Lạc 591045 2 1 1 1  
764 Hà Văn Cường 11/08/2003 Yên Lạc 591094 4 1 1 1  
765 Trịnh Thị Dung 14/10/2003 Yên Lạc 591116 4 1 1 1  
766 Trịnh Đình Dương 28/06/2003 Yên Lạc 591134 5 1 1 1  
767 Lê Thị Huệ 25/03/2003 Yên Lạc 591275 10 1 1 1  
768 Lê Văn Hưng 01/05/2003 Yên Lạc 591289 10 1 1 1  
769 Trịnh Trung Huy 25/08/2003 Yên Lạc 591317 11 1 1 1  
770 Lưu Thu Huyền 26/05/2003 Yên Lạc 591320 11 1 1 1  
771 Đào Ngọc Linh 06/06/2003 Yên Lạc 591351 12 1 1 1  
772 Nguyễn Quang Linh 25/01/2003 Yên Lạc 591366 13 1 1 1  
773 Trịnh Hà Linh 01/01/2003 Yên Lạc 591372 13 1 1    
774 Lưu Đại Lộc 26/02/2003 Yên Lạc 591385 13 1 1 1  
775 Lưu Đình Lương 25/08/2003 Yên Lạc 591399 14 1 1 1  
776 Nguyễn Thị Thảo Ly 12/2/2003 Yên Lạc 591405 14 1 1 1 Tự do
777 Ngô Xuân Nguyên 24/08/2003 Yên Lạc 591483 17 1 1 1  
778 Lưu Đức Nhật 10/07/2003 Yên Lạc 591491 17 1 1 1  
779 Lê Hồng Phong 27/07/2003 Yên Lạc 591516 18 1 1    
780 Nguyễn Văn Sinh 27/04/2003 Yên Lạc 591582 20 1 1 1  
781 Trịnh Đình Thành 04/11/2003 Yên Lạc 591626 21 1 1 1  
782 Lê Kim Thảo 03/09/2003 Yên Lạc 591629 21 1 1 1  
783 Lê Thu Thảo 13/03/2003 Yên Lạc 591632 22 1 1 1  
784 Trịnh Phương Thảo 01/05/2003 Yên Lạc 591636 22 1 1 1  
785 Chu Văn Thiện 15/06/2002 Yên Lạc 591642 22 1 1 1  
786 Lê Thị Tình 16/10/2003 Yên Lạc 591701 24 1 1 1  
787 Lê Văn Trương 02/08/2003 Yên Lạc 591737 25 1 1 1  
788 Trần Minh Tùng 02/08/2003 Yên Lạc 591764 26 1 1 1  
789 Trịnh Thị Vinh 07/04/2003 Yên Lạc 591793 27 1 1    
790 Trần Thị Yến 10/12/2002 Yên Lạc 591810 27 1 1 1  
791 Phạm Nam Anh 4/13/2003 Yên Ninh 591041 2 1 1 1 Tự do
792 Trịnh Minh Đạt 3/1/2003 Yên Ninh 591147 5 1 1 1 Tự do
793 Trịnh Ngọc Mai 12/28/2003 Yên Ninh 591415 14 1 1 1 Tự do
794 Trịnh Thị Quỳnh Mai 9/26/2003 Yên Ninh 591417 14 1 1 1 Tự do
795 Trịnh Thị Mùi 7/25/2003 Yên Ninh 591436 15 1 1 1 Tự do
796 Trịnh Đình Quyết Thắng 10/26/2003 Yên Ninh 591608 21 1 1 1 Tự do
797 Lê Văn Tường 10/20/2003 Yên Ninh 591773 26 1 1 1 Tự do
798 Lê Thị Lan Anh 9/21/2003 Yên Thái 591016 1 1 1 1  
799 Nguyễn Thị Anh 10/24/2003 Yên Thái 591029 1 1 1 1  
800 Nguyễn Thị Kim Dung 4/26/2003 Yên Thái 591114 4 1 1 1  
801 Nguyễn Việt Hà Duy 12/21/2003 Yên Thái 591136 5 1 1 1  
802 Nguyễn Thị Hà 3/27/2003 Yên Thái 591190 7 1 1 1  
803 Nguyễn Thị Lý 10/3/2003 Yên Thái 591409 14 1 1 1  
804 Nguyễn Thị Nhung 6/21/2003 Yên Thái 591504 17 1 1 1  
805 Nguyễn Ngọc Vân Phi 9/13/2003 Yên Thái 591515 18 1 1 1  
806 Nguyễn Minh Thành 12/13/2003 Yên Thái 591623 21 1 1 1  
807 Nguyễn Khác Bảo 7/20/2003 Yên Trung 591066 3 1   1 Tự do
808 Nguyễn Minh Đức 10/19/2003 Yên Trung 591167 6 1   1 Tự do
809 Phạm Duy Phúc Nguyên 4/7/2003 Yên Trung 591485 17 1 1 1 Tự do
810 Lại Khắc Thiện 6/25/2003 Yên Trung 591643 22 1 1 1 Tự do
811 Lại Thu Trang   Yên Trung 591711 24 1 1 1  
 
Bổ sung thêm:
812 Nguyễn Thị Khánh Huyền   Ngọc Lặc 591812 26 1 1 1 Đăng kí sau
813 Nguyễn Minh Hằng   Thiệu Ngọc 591813 26 1 1 1 Đăng kí sau
814 Phạm Thị Huyền    Định Thành 591814 26 1 1 1 Đăng kí sau
815 Lê Huy Lân   Định Thành 591815 26 1 1 1 Đăng kí sau
816 Lê Thị Tuyết 24/3/2003 Định Hải 591816 27 1 1 1 Đăng kí sau
817 Trịnh Thị Mỹ Thuận 23/7/2003 Định Hải 591817 27 1 1 1 Đăng kí sau
818 Lê Hữu Huân 3/6/2003 Định Hải 591818 27 1 1 1 Đăng kí sau
819 Nguyễn Thị Hồng 11/3/2003 Định Hải 591819 27 1 1 1 Đăng kí sau
820 Nguyễn Văn Dũng 02/09/2003 Định Tân 591820 27 1 1 1 Đăng kí sau

Hoặc xem SBD, phòng thi tại đây: https://d3.violet.vn//uploads/previews/present/4/306/411/preview.html​
4. Lưu ý:
Trường THPT Yên Định 1 công bố kết quả trước ngày 25/5/2018 tại bảng tin của nhà trường và trên Website: http://yendinh1.edu.vn 
- Mọi thông tin xin liên hệ thầy Trịnh Ngọc Long - P. Hiệu trưởng, ĐT 09123.97.666; Email: Longyd1@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây