DANH SÁCH THÍ SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1

Chủ nhật - 30/05/2021 21:50
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trường THPT Yên Định 1 được tuyển 714 thí sinh. Tổng số nguyện vọng xét tuyển là 959, tham gia dự thi là 953 với 40 phòng thi. Do cơ sở 1 (Yên Định 1) không đủ phòng để bố trí cho tất cả các thí sinh dự thi. Vi vậy tại cơ sở 1 (Yên Định 1) sẽ có 25 phòng thi, tại cơ sở 2 (trường Trần Ân Chiêm cũ) sẽ có 15 phòng thi.
Nhà trường thông báo cho Thí sinh biết địa điểm thi, đúng 14h00 ngày 03/06/2021 thí sinh có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục và học qui chế thi tại phòng thi
Lưu ý: Nếu danh sách sai sót thí sinh sẽ báo lại cho CB coi thi đính chính vào chiều 03/06/2021
tải xuống
tải xuống
STT Nơi thi Họ tên Ngày sinh Giới tính Học sinh trường Tên HĐ thi
1 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hữu Đỉnh 21/06/2006 Nam TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1A
2 Cơ sở 1 (YĐ1) Đỗ Công Giang 26/07/2006 Nam TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1A
3 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Giang 27/11/2006 Nam TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1A
4 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quỳnh Hoa 31/12/2006 Nữ TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1A
5 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Lan 16/01/2006 Nữ TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1A
6 Cơ sở 1 (YĐ1) Đỗ Thị Kim Ngân 06/09/2006 Nữ TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1A
7 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Bách Quý 04/09/2006 Nam TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1B
8 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thu Trang 18/03/2006 Nữ TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1B
9 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Hoàng Tuấn 08/03/2006 Nam TH&THCS Yên Ninh Yên Định 1B
10 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Bình An 14/11/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
11 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Lê Đức An 09/11/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
12 Cơ sở 1 (YĐ1) Phan Bảo Anh 22/11/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
13 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hoàng Anh 26/07/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
14 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Hồng Anh 15/02/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
15 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Phương Anh 05/09/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
16 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Văn Anh 10/03/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
17 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Ngọc Ánh 29/09/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
18 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Ngọc Ánh 12/10/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
19 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Bách 25/05/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
20 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Minh Chung 25/03/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
21 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Quốc Chung 24/10/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
22 Cơ sở 1 (YĐ1) Thiều Văn Dương 27/06/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
23 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Minh Đức 06/01/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
24 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Ngọc Hà 18/09/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
25 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thị Hà 23/08/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
26 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thu Hà 04/09/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
27 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Vũ Nguyệt Hằng 30/07/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
28 Cơ sở 1 (YĐ1) Thiều Thị Hiền 11/03/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
29 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hiền 30/09/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
30 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Hoài 06/05/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
31 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Huy Hoàng 05/09/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
32 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Hồng 17/11/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
33 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hồng 05/07/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
34 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Huệ 25/12/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
35 Cơ sở 1 (YĐ1) Luyện Mạnh Hùng 01/10/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
36 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Huyền 02/06/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
37 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Xuân Khánh 24/01/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
38 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Ngọc Lâm 07/06/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
39 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thị Lan Linh 07/12/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
40 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Phương Linh 16/07/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
41 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Linh 06/12/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
42 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Đức Lương 06/11/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
43 Cơ sở 1 (YĐ1) Hàn Thị Cẩm Ly 10/03/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
44 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Xuân Mai 29/12/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
45 Cơ sở 1 (YĐ1) Thiều Sỹ Minh 01/12/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1A
46 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hà My 27/10/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
47 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Kim Ngân 20/12/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
48 Cơ sở 1 (YĐ1) Kiều Yến Nhi 11/01/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
49 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Yến Nhi 23/11/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1A
50 Cơ sở 2 (TAC cũ) Kiều Quỳnh Như 04/01/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
51 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Thị Tố Như 14/03/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
52 Cơ sở 2 (TAC cũ) Dương Đức Phương 25/08/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
53 Cơ sở 2 (TAC cũ) Khương Thị Thu Phương 06/12/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
54 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Bích Phượng 04/02/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
55 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Hùng Sâm 24/10/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
56 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Hoàng Sơn 04/10/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
57 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Đình Sỹ 10/03/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
58 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đức Thành 19/12/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
59 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Quốc Thành 09/03/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
60 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Ngọc Thao 15/05/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
61 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thanh Thảo 10/10/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
62 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Thạo 04/09/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
63 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Thị Hoài Thu 10/08/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
64 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Duy Thuận 16/03/2005 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
65 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Ngọc Thực 23/04/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
66 Cơ sở 2 (TAC cũ) Thiều Thị Thương 27/10/2005 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
67 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Phương Thúy 06/11/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
68 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thu Thủy 11/09/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
69 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Anh Tiến 05/11/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
70 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Văn Toàn 26/06/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
71 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Đào Trang 31/08/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
72 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Huyền Trang 21/08/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
73 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Hữu Trọng 09/12/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
74 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Văn Trường 23/01/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
75 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Anh Tuấn 01/03/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
76 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Anh Tuấn 25/09/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
77 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Ngọc Tuấn 13/01/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
78 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Huy Tú 07/06/2005 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
79 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Tú 21/01/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
80 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thế Tuyên 08/12/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
81 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Thị Kim Tuyến 01/06/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
82 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thành Vinh 25/04/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
83 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Thế Vinh 26/04/2006 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
84 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Tiến Vũ 25/09/2005 Nam THCS Định Bình Yên Định 1B
85 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Nguyễn Tường Vy 31/07/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
86 Cơ sở 2 (TAC cũ) Dương Thị Hải Yến 27/07/2006 Nữ THCS Định Bình Yên Định 1B
87 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Thùy Nhung 02/11/2006 Nữ THCS Định Công Yên Định 1B
88 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Đức Anh 16/09/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
89 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đức Anh 03/08/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
90 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Hoàng Anh 13/09/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
91 Cơ sở 1 (YĐ1) Cố Văn Công 08/05/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
92 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thùy Dung 16/12/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
93 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Dũng 13/03/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
94 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hải Dương 02/11/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
95 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Dương 27/09/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
96 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Thùy Dương 27/12/2003 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
97 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Đại 16/03/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
98 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hữu Đạt 10/04/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
99 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Minh Đức 25/12/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
100 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hương Giang 03/12/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
101 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Trường Giang 02/02/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
102 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/01/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
103 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thu Hiền 07/03/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
104 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Văn Hưng 12/03/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
105 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thu Hường 16/06/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
106 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Ngọc Huyền 03/06/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
107 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Phạm Thu Huyền 10/12/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
108 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Trung Kiên 10/03/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
109 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Khánh Linh 05/02/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
110 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/01/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
111 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Nhật Linh 28/08/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
112 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Quang Minh 22/02/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
113 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Minh 10/05/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
114 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Hải Nam 30/06/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
115 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Thành Nam 25/10/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1A
116 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Thúy Nga 26/03/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
117 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Yến Nhi 11/04/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1A
118 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/04/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1B
119 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thi Quý 12/02/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
120 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Minh Sơn 17/04/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
121 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Quyết Thắng 14/07/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
122 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Đức Thịnh 22/12/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
123 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Đức Toàn 03/06/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
124 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Quốc Toàn 04/01/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
125 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Huyền Trang 27/04/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1B
126 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Huyền Trang 21/11/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1B
127 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Ngọc Kiên Trung 29/06/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
128 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Xuân Trường 07/07/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
129 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thúy Vân 02/05/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1B
130 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thúy Vân 04/07/2006 Nữ THCS Định Hải Yên Định 1B
131 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Đình Xuân 30/04/2006 Nam THCS Định Hải Yên Định 1B
132 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Tuấn An 21/10/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
133 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đức Anh 22/04/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
134 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Đức Anh 15/08/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
135 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Đức Anh 24/02/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
136 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Anh 28/10/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
137 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Anh 26/12/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
138 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Lan Anh 02/12/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
139 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Vân Anh 20/11/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
140 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Ngọc Ánh 28/10/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
141 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Thị Ngọc Ánh 28/07/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
142 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Đức Vũ Bảo 27/02/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
143 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Bình 10/08/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
144 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Việt Cường 04/04/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
145 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thùy Dung 17/03/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
146 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Đức Dương 18/11/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
147 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Lê Nhật Dương 30/09/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
148 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Đức Duy 22/11/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
149 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Huy Đại 17/05/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
150 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Minh Đức 20/11/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
151 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Mỹ Hạnh 20/05/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
152 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Ngọc Hạnh 11/07/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
153 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Ngọc Hà 28/05/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
154 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thanh Hà 03/06/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
155 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thu Hà 17/04/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
156 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thu Hà 16/06/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
157 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Kim Hiền 01/01/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
158 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Hiệp 03/07/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
159 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Hiếu 04/11/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
160 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thị Thu Hoài 06/09/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
161 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Huy Hoàng 24/03/2005 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
162 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hữu Học 25/05/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
163 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Thị Hồng 04/04/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
164 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Chí Hùng 02/06/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
165 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Văn Hùng 17/07/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
166 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Văn Hùng 20/10/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
167 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Lan Hương 08/09/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
168 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Hương 16/02/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
169 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Gia Kiệt 04/09/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
170 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Lâm 19/03/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
171 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Anh Linh 02/05/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
172 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Phương Linh 20/03/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
173 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Linh 18/11/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
174 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thành Long 28/12/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
175 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thủy Lợi 23/05/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
176 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Khánh Ly 30/11/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
177 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Lê Ngọc Mai 10/09/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
178 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thành Minh 06/10/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1A
179 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Yến Nhi 24/08/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1A
180 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Duy Phúc 02/07/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
181 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Văn Phúc 06/09/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
182 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Cao Sơn 01/03/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
183 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thanh Tâm 15/07/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1B
184 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Vũ Trọng Tần 16/04/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
185 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Tất Thành 10/05/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
186 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Phương Thảo 09/10/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1B
187 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Hữu Tiến 13/03/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
188 Cơ sở 2 (TAC cũ) Bùi Thùy Trang 15/05/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1B
189 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Quang Trung 02/08/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
190 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Văn Trường 08/06/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
191 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thanh Tùng 01/09/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
192 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Lê Văn Tú 27/04/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
193 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Long Vũ 20/09/2006 Nam THCS Định Hoà Yên Định 1B
194 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Hải Yến 05/05/2006 Nữ THCS Định Hoà Yên Định 1B
195 Cơ sở 1 (YĐ1) Đường Minh An 30/07/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
196 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Tuấn Anh 29/07/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
197 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Ngọc Chiến 19/09/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
198 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Văn Chiến 08/05/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
199 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Dung 06/12/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
200 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tiến Dũng 02/12/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
201 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Trung Dũng 09/08/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
202 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Văn Dũng 06/01/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
203 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Duy 21/03/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
204 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Quang Đạt 20/08/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
205 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quốc Đạt 21/07/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
206 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Văn Đạt 27/05/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
207 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Quốc Định 05/10/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
208 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Minh Đức 03/02/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
209 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Đức 13/01/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
210 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Hải 20/04/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
211 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Đức Hải 10/12/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
212 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thị Hải 05/03/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
213 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Thu Hoa 16/01/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
214 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Lan Hương 21/09/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
215 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hương 12/10/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
216 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thu Hường 20/12/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
217 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Gia Huy 28/02/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
218 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Nhật Huy 13/12/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
219 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Quang Huy 05/07/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
220 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quang Huy 30/11/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
221 Cơ sở 1 (YĐ1) Cao Khánh Huyền 22/12/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
222 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Khánh 14/12/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
223 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Quốc Khánh 11/07/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
224 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Văn Khoa 02/09/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
225 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Thị Ngọc Lan 15/01/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
226 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Thị Lan 30/09/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
227 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Liên 02/08/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
228 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Đỗ Thùy Linh 09/06/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
229 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Văn Linh 26/11/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
230 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Minh 19/11/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
231 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Minh 24/12/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1A
232 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Minh 16/07/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
233 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/12/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1A
234 Cơ sở 2 (TAC cũ) Mai Thị Tâm Như 04/09/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
235 Cơ sở 2 (TAC cũ) Mai Thị Kim Oanh 06/04/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
236 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Phương 23/09/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
237 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Đình Sơn 13/08/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
238 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trương Văn Sơn 08/05/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
239 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thanh Tâm 28/10/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
240 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Minh Thành 13/03/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
241 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Thị Thành 14/12/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
242 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thắm 23/06/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
243 Cơ sở 2 (TAC cũ) Mai Văn Bảo Thắng 01/06/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
244 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Văn Thắng 28/09/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
245 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Xuân Thắng 15/10/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
246 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Anh Thơ 09/08/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
247 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thương 06/08/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
248 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Huyền Trang 14/09/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
249 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thị Huyền Trang 02/08/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
250 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Quốc Trung 26/09/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
251 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Xuân Trường 15/10/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
252 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Văn Tuấn 08/03/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
253 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Văn Tùng 09/01/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
254 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trương Văn Tùng 06/01/2006 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
255 Cơ sở 2 (TAC cũ) Bùi Thị Cẩm Tú 03/07/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
256 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Tú 01/01/2005 Nam THCS Định Hưng Yên Định 1B
257 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Thị Vân 28/02/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
258 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Bảo Yến 29/09/2006 Nữ THCS Định Hưng Yên Định 1B
259 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thúy An 09/11/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
260 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Thúy An 11/09/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
261 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hoàng Anh 24/11/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
262 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Việt Anh 30/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
263 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Văn Bình 20/01/2005 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
264 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trí Công 06/06/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
265 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đình Cường 15/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
266 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Mạnh Cường 10/06/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
267 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thùy Dung 24/09/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
268 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đức Dũng 26/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
269 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Dũng 22/08/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
270 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Hùng Dương 08/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
271 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Tùng Dương 05/05/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
272 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quốc Duy 09/09/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
273 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Duyên 16/05/2005 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
274 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Đăng Đạt 02/07/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
275 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Minh Đạt 28/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
276 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hải Đăng 21/08/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
277 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Anh Đức 08/07/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
278 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thắng Đức 18/09/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
279 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Đức 21/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
280 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hương Giang 08/03/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
281 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Giang 31/03/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
282 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Hải 09/04/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
283 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thúy Hằng 21/03/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
284 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Hiếu 22/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
285 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quỳnh Hoa 25/02/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
286 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Hoàng 20/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
287 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Việt Hoàn 15/05/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
288 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Phi Hùng 27/06/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
289 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Quang Hùng 14/11/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
290 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tuấn Hùng 06/04/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
291 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Hưng 10/06/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
292 Cơ sở 1 (YĐ1) Đinh Thị Hương 09/04/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
293 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quang Huy 20/03/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
294 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thị Thảo Huyền 14/02/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
295 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Trọng Khôi 06/11/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
296 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trang Khánh Linh 02/08/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
297 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Phương Linh 02/12/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
298 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Linh 27/11/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
299 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Linh 24/03/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
300 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thùy Linh 22/02/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
301 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trịnh Thúy Linh 29/08/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
302 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Quỳnh Mai 07/12/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
303 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Quỳnh Mai 12/11/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
304 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thanh Mai 19/12/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
305 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Mai 12/02/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
306 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Quang Mạnh 06/09/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
307 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Trà My 04/02/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
308 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Nam 24/08/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
309 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Nga 01/03/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
310 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thảo Nguyên 18/04/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
311 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Nguyên 19/08/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
312 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Minh Nguyệt 11/09/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1A
313 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Nhân 29/03/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1A
314 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Phúc 19/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
315 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thế Phương 14/08/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
316 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Phượng 01/04/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
317 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Minh Quân 22/05/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
318 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Mỹ Tâm 24/12/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
319 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Quốc Thái 12/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
320 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Phương Thanh 19/07/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
321 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Trung Thành 06/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
322 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Thành 29/06/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
323 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Phương Thảo 16/12/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
324 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Thiện Thảo 08/12/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
325 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thảo 16/07/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
326 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Ngọc Thiện 31/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
327 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Phương Thu 02/01/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
328 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thu 20/01/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
329 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Hiền Thương 10/06/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
330 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thương 01/09/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
331 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Phương Thùy 01/09/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
332 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Hồng Tình 22/02/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
333 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đức Tĩnh 02/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
334 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đào Xuân Toàn 20/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
335 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Huyền Trang 17/08/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
336 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thùy Trang 07/07/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
337 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thanh Trà 23/11/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
338 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Trọng 05/10/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
339 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đào Văn Trường 28/01/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
340 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Vân 02/09/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
341 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Vân 20/04/2006 Nữ THCS Định Liên Yên Định 1B
342 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Đình Vinh 13/11/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
343 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Tiến Vinh 13/03/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
344 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Phùng Vượng 09/02/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
345 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Phùng Vũ 19/08/2006 Nam THCS Định Liên Yên Định 1B
346 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Viết Ánh 25/11/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
347 Cơ sở 1 (YĐ1) Khương Văn Bình 15/11/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
348 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Viết Chiến 02/03/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
349 Cơ sở 1 (YĐ1) Khương Việt Chinh 18/03/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
350 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Văn Chung 23/11/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
351 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Dinh 27/10/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
352 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Viết Do 01/11/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
353 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tiến Dũng 12/04/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
354 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Tiến Dũng 30/06/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
355 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Đại 07/03/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
356 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Anh Đức 11/04/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
357 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Hà 24/09/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
358 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Quỳnh Hậu 24/09/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
359 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Ngọc Hiệp 09/10/2004 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
360 Cơ sở 1 (YĐ1) Yên Đức Hiếu 07/08/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
361 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Huy Hoàng 16/01/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
362 Cơ sở 1 (YĐ1) Nghiêm Hải Hưng 22/08/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
363 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Khánh Hưng 08/02/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
364 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Mai Hương 23/10/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
365 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thanh Hương 22/02/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
366 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thu Huyền 14/08/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
367 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Hùng Lai 10/12/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
368 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Liên 26/05/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
369 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Diệu Linh 06/02/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
370 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Đức Linh 28/01/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
371 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Khánh Linh 27/09/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
372 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Văn Linh 27/02/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
373 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Loan 24/01/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
374 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Duy Long 12/03/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
375 Cơ sở 1 (YĐ1) Quách Thị Cẩm Ly 09/04/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
376 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Văn Mạnh 26/04/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
377 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đình Nam 26/09/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1A
378 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Phương Bảo Nhi 14/06/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
379 Cơ sở 1 (YĐ1) Phùng Yến Nhi 24/01/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1A
380 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Minh Phương 20/11/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
381 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Thị Phương 28/01/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
382 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Viết Quân 01/01/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
383 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Quang Anh Tài 30/07/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
384 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Văn Thành 15/02/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
385 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Đức Thắng 16/01/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
386 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Anh Thư 03/06/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
387 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Thức 12/01/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
388 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thương 08/04/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
389 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thúy 15/01/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
390 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thúy 28/11/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
391 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thủy 30/10/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
392 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Văn Toản 11/07/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
393 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Trang 18/12/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
394 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thanh Tùng 25/07/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
395 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Quang Anh Tú 30/07/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
396 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Minh Tú 08/09/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
397 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Văn Tường 27/03/2006 Nam THCS Định Long Yên Định 1B
398 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Tuyền 04/06/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
399 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Mai Uyên 18/07/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
400 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Thị Thanh Vân 29/05/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
401 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Hải Yến 26/01/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
402 Cơ sở 2 (TAC cũ) Khương Thị Hải Yến 27/11/2006 Nữ THCS Định Long Yên Định 1B
403 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Phương Anh 30/10/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
404 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thảo Anh 06/11/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
405 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Tuấn Anh 02/06/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
406 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Tuấn Anh 01/12/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
407 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Tuấn Anh 25/01/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
408 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trần Ngọc Ánh 24/08/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
409 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Văn Quốc Ân 17/04/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
410 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Bích 23/06/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
411 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Minh Chiến 28/02/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
412 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Mạnh Chí 16/09/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
413 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thùy Dương 28/11/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
414 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Hồng Duyên 25/07/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
415 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Xuân Đại 18/07/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
416 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Quỳnh Giang 07/11/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
417 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Trúc Giang 04/03/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
418 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Xuân Hậu 30/11/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
419 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thu Hiền 15/06/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
420 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Minh Hiệp 21/03/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
421 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Văn Hoàng 30/10/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
422 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hồng 23/06/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
423 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Hồng 04/01/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
424 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Hùng 13/01/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
425 Cơ sở 1 (YĐ1) Tô Nữ Thị Hương 10/01/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
426 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Thị Thu Hường 23/06/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
427 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Đức Huy 17/05/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
428 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Trung Kiên 06/10/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
429 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Gia Kiệt 28/12/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
430 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Diệu Linh 13/11/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
431 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Khánh Linh 25/05/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
432 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Khánh Linh 13/09/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
433 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Linh 01/03/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
434 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Mai Ly 17/03/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
435 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Hoàng Mạnh 16/09/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
436 Cơ sở 1 (YĐ1) Cao Thị Nam 10/05/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
437 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trần Bảo Ngọc 01/07/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1A
438 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Như Ngọc 10/01/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
439 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Nhung 17/01/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1A
440 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thùy Nương 26/08/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
441 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Gia Phú 04/01/2007 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
442 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Anh Quân 23/05/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
443 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Anh Quân 04/07/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
444 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Hoàng Quân 03/11/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
445 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Minh Quân 14/05/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
446 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Mai Quỳnh 01/09/2005 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
447 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Sâm 27/07/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
448 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thái Sơn 26/10/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
449 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Quang Thắng 27/01/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
450 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Văn Thắng 29/09/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
451 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thanh Thu 08/08/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
452 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Đức Thuận 14/07/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
453 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Anh Thư 05/07/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
454 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Hoài Thương 08/08/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
455 Cơ sở 2 (TAC cũ) Quản Hồng Thương 21/09/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
456 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Phương Thùy 08/08/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
457 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Linh Trang 29/06/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
458 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Mai Trang 03/08/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
459 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Đăng Trường 20/02/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
460 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Quốc Tuấn 23/09/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
461 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/05/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
462 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Tố Uyên 25/05/2006 Nữ THCS Định Tân Yên Định 1B
463 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Tuấn Vũ 15/07/2006 Nam THCS Định Tân Yên Định 1B
464 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đức Anh 30/09/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
465 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hồng Anh 24/10/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
466 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Minh Anh 04/11/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
467 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Tuấn Anh 04/10/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
468 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Sỹ Bình 03/06/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
469 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thanh Châm 23/03/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
470 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quỳnh Chi 24/06/2005 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
471 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thành Công 17/02/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
472 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Mai Cương 19/07/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
473 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Dung 17/04/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
474 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Tiến Dũng 08/08/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
475 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Minh Dương 19/03/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
476 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Thùy Dương 30/11/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
477 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Dương 17/08/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
478 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Minh Duy 06/09/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
479 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Thị Mỹ Duyên 03/05/2005 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
480 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Mỹ Duyên 28/03/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
481 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Thị Duyên 23/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
482 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Minh Đức 12/07/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
483 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Đức 14/12/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
484 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Minh Hải 15/09/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
485 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thu Hà 21/05/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
486 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Phúc Hậu 11/07/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
487 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hiền 17/02/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
488 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Thị Hoa 15/08/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
489 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Hoan 05/04/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
490 Cơ sở 1 (YĐ1) Lại Quốc Hoàn 24/01/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
491 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Lan Hương 09/07/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
492 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hương 04/07/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
493 Cơ sở 1 (YĐ1) Hách Công Huy 06/12/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
494 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thanh Huyền 15/01/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
495 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Doãn Lăng 04/09/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
496 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Doãn Lâm 03/07/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
497 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/07/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
498 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Thùy Linh 17/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
499 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Quang Long 14/12/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
500 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Ly 01/12/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
501 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quang Minh 22/12/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
502 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Minh 18/12/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
503 Cơ sở 1 (YĐ1) Ninh Văn Nam 19/02/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
504 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Nga 15/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
505 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Minh Nghĩa 12/10/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1A
506 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thùy Nhâm 11/09/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
507 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Yến Nhi 27/12/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
508 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Yến Nhi 23/04/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1A
509 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Kim Oanh 27/08/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
510 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Thị Phương 08/08/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
511 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thị Phương 23/09/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
512 Cơ sở 2 (TAC cũ) Bùi Minh Sáng 25/06/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
513 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Tài 10/01/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
514 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thanh Tâm 17/07/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
515 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Tâm 19/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
516 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Thành 26/04/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
517 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Văn Thành 05/10/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
518 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thanh Thảo 28/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
519 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thắm 24/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
520 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thu 28/10/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
521 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Minh Thư 20/11/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
522 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thương 22/11/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
523 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thị Thu Thương 25/02/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
524 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thủy 20/07/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
525 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Doanh Tĩnh 14/09/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
526 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Huyền Trang 14/12/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
527 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Kiều Trang 17/11/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
528 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hách Thị Mai Trang 10/11/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
529 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Thị Thu Trang 25/07/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
530 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thu Trang 04/03/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
531 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đức Trọng 01/07/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
532 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Trung 27/10/2006 Nam THCS Định Tăng Yên Định 1B
533 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Hà Vy 09/12/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
534 Cơ sở 2 (TAC cũ) Bùi Thị Xuân 15/12/2006 Nữ THCS Định Tăng Yên Định 1B
535 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Quỳnh Anh 01/05/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
536 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thế Anh 06/05/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
537 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Huy Ánh 26/05/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
538 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Văn Bình 08/05/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
539 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Chính 06/02/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
540 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thế Dương 01/06/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
541 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Đào 10/05/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
542 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Văn Đông 02/06/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
543 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Công Đức 11/08/2005 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
544 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hà 05/10/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
545 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thu Hậu 06/09/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
546 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hiếu 07/10/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
547 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Thị Hồng 12/05/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
548 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Mạnh Hưng 17/12/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
549 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thanh Huyền 20/12/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
550 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thế Khải 29/10/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
551 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Khải 10/07/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
552 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hữu Kiên 19/11/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
553 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Lan 22/06/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
554 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Ngọc Mai 04/10/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
555 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đình Mạnh 21/05/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
556 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đình Mạnh 08/11/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
557 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Đình Nghĩa 07/10/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
558 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Văn Ngọc 26/10/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1A
559 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Ánh Nguyệt 04/09/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1A
560 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Nụ 27/01/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1B
561 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Hải Quỳnh 22/10/2006 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1B
562 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Xuân Tâm 22/04/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1B
563 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thương 27/11/2005 Nữ THCS Định Thành Yên Định 1B
564 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Như Trường 25/10/2006 Nam THCS Định Thành Yên Định 1B
565 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hoàng Anh 30/06/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
566 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thái Anh 18/01/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
567 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tuấn Anh 25/02/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
568 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Cao Vân Anh 26/10/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
569 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Kim Chi 26/07/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
570 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Ngọc Chi 22/01/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
571 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Hữu Chữ 19/10/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
572 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thùy Dung 14/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
573 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Kim Dũng 10/03/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
574 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Tấn Dũng 03/11/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
575 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trịnh Hoàng Duy 19/12/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
576 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Duy 26/12/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
577 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Mỹ Duyên 16/10/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
578 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Tiến Đạt 08/02/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
579 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Phát Đức 17/01/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
580 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hồng Hảo 01/02/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
581 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Ngọc Hà 04/04/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
582 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thu Hằng 02/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
583 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hiền 01/04/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
584 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thu Hiền 06/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
585 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Quốc Hiệu 12/11/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
586 Cơ sở 1 (YĐ1) Cao Huy Hoàng 28/10/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
587 Cơ sở 1 (YĐ1) Trương Quốc Hoàn 20/10/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
588 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hồng 08/11/2005 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
589 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Huế 21/05/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
590 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Khánh Huyền 27/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
591 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Trung Kiên 22/08/2005 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
592 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hồng Lê 01/02/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
593 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Hà Linh 23/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
594 Cơ sở 1 (YĐ1) Đoàn Khánh Linh 05/07/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
595 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Khánh Linh 21/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
596 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Linh 22/09/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
597 Cơ sở 1 (YĐ1) Cao Thị Thùy Linh 08/01/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
598 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Thùy Linh 22/10/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
599 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Vĩnh Long 10/02/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
600 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Đức Lương 06/02/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
601 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Trần Thanh Mai 01/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
602 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thảo Mai 22/01/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
603 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Mai 13/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
604 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Duy Minh 17/06/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
605 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Hùng Nam 01/07/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1A
606 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Ngân 30/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
607 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh An Bảo Ngọc 30/07/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
608 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Hoài Nhi 29/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
609 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Yến Nhi 09/11/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
610 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Yến Nhi 18/10/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1A
611 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Hoài Oanh 21/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
612 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Kim Oanh 11/02/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
613 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Duy Phát 17/06/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
614 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đào Thị Anh Phương 14/08/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
615 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Quỳnh Phương 25/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
616 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Duy Quang 06/01/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
617 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Quân 23/03/2005 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
618 Cơ sở 2 (TAC cũ) Khương Như Quỳnh 08/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
619 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Quỳnh 15/03/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
620 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đào Thị Thúy Quỳnh 20/09/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
621 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Phạm Cao Sơn 23/05/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
622 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Phương Thanh 18/11/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
623 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Quyết Thắng 08/05/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
624 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Quang Thế 20/11/2005 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
625 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thu 24/07/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
626 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thái Anh Thư 28/08/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
627 Cơ sở 2 (TAC cũ) Bùi Hoàng Thượng 06/10/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
628 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Thị Hồng Thuyên 18/05/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
629 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thủy 14/07/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
630 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Xuân Toàn 13/10/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
631 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Trang 19/01/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
632 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thu Trang 01/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
633 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Minh Trí 20/10/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
634 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Đan Trường 21/08/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
635 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Anh Tuấn 10/08/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
636 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Châu Tuấn 09/01/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
637 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Minh Tuấn 05/02/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
638 Cơ sở 2 (TAC cũ) Vũ Xuân Tùng 29/11/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
639 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Tứ 24/10/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
640 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Văn Tuyên 29/09/2006 Nam THCS Định Tiến Yên Định 1B
641 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Tuyển 22/10/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
642 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Ánh Tuyết 02/12/2006 Nữ THCS Định Tiến Yên Định 1B
643 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đình Tuấn An 30/06/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
644 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Viết Hoàng Anh 15/08/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
645 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Vân Anh 04/03/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
646 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thùy Châm 29/01/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
647 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Quý Cường 15/10/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
648 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thùy Dương 22/12/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
649 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đình Duy 05/02/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
650 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Văn Duy 13/03/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
651 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Duyên 31/03/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
652 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Viết Thành Đạt 04/10/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
653 Cơ sở 1 (YĐ1) Đinh Quang Đức 17/12/2005 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
654 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Việt Đức 28/11/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
655 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Bá Hải 10/07/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
656 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thanh Hằng 04/01/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
657 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hằng 21/04/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
658 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thu Hằng 25/10/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
659 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Quang Hiền 25/11/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
660 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hiền 14/10/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
661 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Ngọc Hoa 20/11/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
662 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hoa 21/10/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
663 Cơ sở 1 (YĐ1) Hà Văn Hoàng 04/08/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
664 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Thiên Hương 25/12/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
665 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Dương Huy 14/07/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
666 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Xuân Huy 09/02/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
667 Cơ sở 1 (YĐ1) Hà Thị Thanh Huyền 16/04/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
668 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thu Huyền 06/02/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
669 Cơ sở 1 (YĐ1) Đinh Quang Huỳnh 09/08/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
670 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hương Lan 29/09/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
671 Cơ sở 1 (YĐ1) Mai Quỳnh Lan 22/09/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
672 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thu Liên 16/01/2007 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
673 Cơ sở 1 (YĐ1) Đỗ Thị Khánh Linh 06/11/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
674 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Khánh Linh 15/06/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
675 Cơ sở 1 (YĐ1) Quản Thị Phương Linh 02/07/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
676 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thùy Linh 06/06/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
677 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Đăng Hoàng Lương 07/07/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
678 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Thị Hồng Ly 19/07/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
679 Cơ sở 1 (YĐ1) Đinh Thị Hồng Mai 18/08/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
680 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Mai 26/05/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
681 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Xuân Mai 04/07/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
682 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Mến 28/06/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
683 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quang Minh 09/12/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1A
684 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Nguyệt 09/04/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
685 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Yến Nhi 16/05/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
686 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Nhung 30/11/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1A
687 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đinh Thị Hoài Ninh 24/08/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
688 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Ngọc Phong 10/02/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
689 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Văn Phúc 01/02/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
690 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Mai Phương 15/08/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
691 Cơ sở 2 (TAC cũ) Cao Thụy Quân 06/04/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
692 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đức Quý 05/12/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
693 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đình Thái 28/05/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
694 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Đăng Thanh 11/01/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
695 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Công Thành 20/02/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
696 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đình Thành 12/05/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
697 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Phương Thảo 29/05/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
698 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thảo 04/01/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
699 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thị Thu Thủy 15/06/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
700 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Hữu Toàn 02/06/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
701 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Hiền Trang 10/12/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
702 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Thị Huyền Trang 30/03/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
703 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Huyền Trang 13/11/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
704 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Kiều Trang 21/12/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
705 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đình Trường 27/07/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
706 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Trường 28/12/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
707 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Anh Tuấn 09/09/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
708 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Khắc Tuấn 06/01/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
709 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Văn Tú 16/04/2006 Nam THCS Định Tường Yên Định 1B
710 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Mai Vy 04/11/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
711 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Hải Yến 08/11/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
712 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Hồng Yến 30/10/2006 Nữ THCS Định Tường Yên Định 1B
713 Cơ sở 2 (TAC cũ) Kiều Thị Quyết 27/01/2006 Nữ THCS Đông Tiến Yên Định 1B
714 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thu Hương 06/09/2006 Nữ THCS Hà Tông Huân Yên Định 1A
715 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thu An 15/02/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
716 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Anh 08/05/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
717 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Hoàng Anh 25/10/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
718 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Phan Hoàng Anh 14/05/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
719 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Mai Anh 04/12/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
720 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Phương Anh 19/02/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
721 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Quốc Anh 27/12/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
722 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Tuấn Anh 30/01/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
723 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Việt Anh 22/11/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
724 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Mạnh Dũng 29/09/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
725 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Duyên 26/04/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
726 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Ngọc Hà 28/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
727 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thu Hằng 13/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
728 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Huy Hoàng 13/04/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
729 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Quốc Hoàn 11/07/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
730 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Thị Mai Hương 08/10/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
731 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Ngọc Huy 09/10/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
732 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Quang Huy 24/02/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
733 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Khánh Huyền 27/09/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
734 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thương Huyền 03/09/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
735 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Đức Kiệt 25/03/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
736 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Diệu Linh 24/11/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
737 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Khánh Linh 01/05/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
738 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Khánh Linh 03/03/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
739 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Kiều Linh 10/10/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
740 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Khánh Ly 26/05/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
741 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Lê Mai 02/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
742 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Anh Minh 30/12/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
743 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đức Minh 20/05/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
744 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Ngọc Minh 25/08/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
745 Cơ sở 1 (YĐ1) Lưu Hải Nam 03/04/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
746 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Khánh Ngân 13/01/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
747 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Bùi Mai Ngân 03/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
748 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Ngân 09/01/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
749 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trọng Nghĩa 20/01/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
750 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Bích Ngọc 06/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
751 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Thị Minh Ngọc 09/02/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
752 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Khôi Nguyên 13/11/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
753 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đình Nhân 26/10/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
754 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Linh Nhi 29/06/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
755 Cơ sở 1 (YĐ1) Đỗ Thị Trang Nhi 17/12/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
756 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Yến Nhi 11/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1A
757 Cơ sở 2 (TAC cũ) Kiều Trang Nhung 06/06/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
758 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngyễn Thị Oanh 08/11/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
759 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Huyền Phương 01/11/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
760 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Khánh Phương 07/11/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
761 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Lê Minh Phương 17/02/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
762 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thu Phương 15/10/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
763 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Hùng Bách Sơn 13/06/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
764 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Hoàng Sơn 04/02/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
765 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Minh Tâm 30/01/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
766 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Kiều Thanh 16/08/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
767 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Vân Thanh 26/11/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
768 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Phương Thảo 06/12/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
769 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Phương Thảo 06/11/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
770 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thảo 12/01/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
771 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Khắc Đức Thắng 02/01/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
772 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Ninh Toàn Thắng 04/06/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
773 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Khánh Toàn 04/06/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
774 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Long Toàn 17/11/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
775 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Huyền Trang 30/05/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
776 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Minh Trang 11/02/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
777 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Ngọc Bảo Trân 27/05/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
778 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Hồng Trọng 04/01/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
779 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Ngọc Trung 06/05/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
780 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Xuân Trường 06/12/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
781 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Anh Tuấn 22/12/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
782 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Ngọc Tuấn 05/10/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
783 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Cẩm Tú 28/04/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
784 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Phương Uyên 07/06/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
785 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Đăng Vinh 28/03/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
786 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đinh Quang Vinh 03/07/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
787 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Văn Trương Vũ 08/08/2006 Nam THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
788 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Thị Phương Vy 02/10/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
789 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thị Mai Yến 07/10/2006 Nữ THCS Lê Đình Kiên Yên Định 1B
790 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thanh An 11/03/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
791 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hoài Anh 25/01/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
792 Cơ sở 1 (YĐ1) Vũ Hoàng Anh 17/02/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
793 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Ngọc Anh 21/09/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
794 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Quốc Anh 16/09/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
795 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thế Anh 18/11/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
796 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đức Tuấn Anh 25/12/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
797 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Ngọc Ánh 13/04/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
798 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Linh Chi 15/07/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
799 Cơ sở 1 (YĐ1) Hoàng Thị Dung 16/07/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
800 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Việt Dũng 12/09/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
801 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Thị Ánh Dương 30/10/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
802 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Bá Tiến Đạt 03/10/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
803 Cơ sở 1 (YĐ1) Hà Minh Đức 20/04/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
804 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Minh Giang 07/11/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
805 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Giang 03/08/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
806 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Lê Hải 28/05/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
807 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Duy Hiếu 22/01/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
808 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Huy Hoàng 15/07/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
809 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Việt Hùng 18/05/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
810 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Mai Hương 27/01/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
811 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thu Hương 06/12/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
812 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quang Huy 20/12/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
813 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Khánh Huyền 05/08/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
814 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Huy Khánh 01/10/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
815 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Nam Khánh 21/01/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
816 Cơ sở 1 (YĐ1) Bùi Tuấn Kiệt 26/11/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
817 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hồng Liên 20/01/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
818 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Vũ Quỳnh Linh 11/10/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
819 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hoàng Thùy Linh 31/12/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
820 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Gia Long 20/12/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
821 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Khánh Ly 21/08/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
822 Cơ sở 1 (YĐ1) Chu Bảo Minh 21/04/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
823 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Trần Bình Minh 11/10/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
824 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Hải Minh 20/06/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
825 Cơ sở 1 (YĐ1) Hà Quang Minh 08/07/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
826 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quang Minh 21/12/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
827 Cơ sở 1 (YĐ1) Đặng Hà My 12/12/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
828 Cơ sở 1 (YĐ1) Hà Thị Trà My 17/05/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
829 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Minh Nghĩa 24/08/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
830 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Ngọc Thiện Nghĩa 04/10/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
831 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Hữu Ngọc 11/08/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1A
832 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Tuyết Nhi 30/01/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1A
833 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Hữu Phong 29/11/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
834 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Xuân Trọng Phúc 05/12/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
835 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Trịnh Đăng Phương 12/10/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
836 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Thu Phương 28/04/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
837 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thế Minh Quân 16/04/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
838 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Hà Thành 16/02/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
839 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lang Tấn Thành 18/03/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
840 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Xuân Thành 06/05/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
841 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Phương Thảo 12/11/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
842 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thảo 13/05/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
843 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hà Thị Thắm 22/02/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
844 Cơ sở 2 (TAC cũ) Phạm Thị Trang 13/09/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
845 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thu Trang 01/08/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
846 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Ngọc Bảo Trâm 09/11/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
847 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thành Trung 18/04/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
848 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Hùng Tường 12/07/2006 Nam THCS Thị trấn Yên Định 1B
849 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Tố Uyên 03/08/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
850 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hồ Như Ý 01/04/2006 Nữ THCS Thị trấn Yên Định 1B
851 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Diệp Anh 04/09/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
852 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Bùi Quỳnh Chi 02/08/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
853 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thùy Dung 02/03/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
854 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Kim Dương 19/05/2006 Nam THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
855 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thùy Dương 15/05/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
856 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
857 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Xuân Hiếu 11/05/2006 Nam THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
858 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Phương Linh 30/04/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
859 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hoàng Khánh Ly 02/09/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
860 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Ly 28/08/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
861 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Nga 06/08/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
862 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Quốc Nhật 01/02/2006 Nam THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1A
863 Cơ sở 2 (TAC cũ) Thiều Thị Hồng Phương 07/03/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
864 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Văn Thành 06/08/2006 Nam THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
865 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Thị Phương Thảo 05/04/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
866 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thu Thảo 22/11/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
867 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Thủy 16/09/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
868 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Quỳnh Trang 11/05/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
869 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Anh Tuấn 06/06/2006 Nam THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
870 Cơ sở 2 (TAC cũ) Đỗ Thanh Tuấn 28/08/2006 Nam THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
871 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Vân 23/01/2006 Nữ THCS Thiệu Ngọc Yên Định 1B
872 Cơ sở 1 (YĐ1) Phan Thanh Cương 04/02/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
873 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Bá Cường 11/06/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
874 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hương Giang 03/06/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
875 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Hoàng Hải 30/07/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
876 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/07/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
877 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thúy Hồng 15/12/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
878 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Quốc Hùng 08/01/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
879 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Hùng 16/05/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
880 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Hường 03/01/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
881 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thu Hường 07/09/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
882 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Anh Huynh 02/01/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
883 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Phương Lan 07/03/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
884 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thùy Linh 07/10/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
885 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thùy Linh 14/01/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
886 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thành Long 10/05/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
887 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Duy Mạnh 11/04/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
888 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Trà My 26/10/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
889 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Bảo Nhi 11/10/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1A
890 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Văn Phương 03/09/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
891 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Công Sơn 23/03/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
892 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Văn Thắng 24/02/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
893 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Đình Thông 17/09/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
894 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Văn Thông 21/05/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
895 Cơ sở 2 (TAC cũ) Mai Anh Thư 09/01/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
896 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Phương Thúy 03/09/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
897 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Thúy 25/09/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
898 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Phương Thụy 27/05/2006 Nữ THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
899 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Quang Vinh 10/12/2006 Nam THCS Thiệu Thành Yên Định 1B
900 Cơ sở 1 (YĐ1) Đàm Thị Ánh 29/07/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
901 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tiến Cường 15/12/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
902 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Khánh Duy 15/01/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
903 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đăng Đại 08/12/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
904 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Đức 13/05/2005 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
905 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Đức Giang 09/06/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
906 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Thị Phương Giang 26/09/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
907 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tiến Hải 07/06/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
908 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hiền 01/02/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
909 Cơ sở 1 (YĐ1) Ngô Thị Hiền 05/07/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
910 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hòa 18/02/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
911 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Quang Huy 27/08/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
912 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Phương Linh 11/07/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
913 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Hoa Ly 20/06/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
914 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Đình Mạnh 07/04/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1A
915 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Quang Quyền 04/01/2005 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
916 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/03/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
917 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Tiến Thắng 12/05/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
918 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trần Thanh Thư 26/09/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
919 Cơ sở 2 (TAC cũ) Ngô Văn Thượng 23/01/2006 Nam THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
920 Cơ sở 2 (TAC cũ) Hoàng Thị Trang 01/12/2005 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
921 Cơ sở 2 (TAC cũ) Nguyễn Thị Xuân 05/02/2006 Nữ THCS Thiệu Vũ Yên Định 1B
922 Cơ sở 1 (YĐ1) Phạm Phan Công 22/11/2006 Nam THCS Vĩnh Thịnh Yên Định 1A
923 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Tuấn Anh 23/04/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
924 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Tuấn Anh 11/03/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
925 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Trung Doanh 15/08/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
926 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Thu Hiền 29/08/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1A
927 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Ngọc Hiếu 02/01/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
928 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Trung Hoàng 09/09/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
929 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Trung Hoàn 10/09/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
930 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Thu Huệ 18/10/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1A
931 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Trung Huy 15/12/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
932 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Trung Kiên 21/11/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
933 Cơ sở 1 (YĐ1) Đào Thị Khánh Linh 01/12/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1A
934 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Khánh Linh 09/05/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1A
935 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Nhật Linh 05/02/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1A
936 Cơ sở 1 (YĐ1) Trịnh Thị Mến 12/07/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1A
937 Cơ sở 1 (YĐ1) Trần Văn Nam 05/02/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1A
938 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lưu Thị Diễm Quỳnh 27/05/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
939 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Tâm 15/11/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
940 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Trung Thịnh 13/03/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1B
941 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Khánh Thư 20/09/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
942 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Mai Trang 15/11/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
943 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Viết Trọng 13/10/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1B
944 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Ngọc Tưởng 06/10/2006 Nam THCS Yên Lạc Yên Định 1B
945 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trịnh Thị Ánh Tuyết 16/09/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
946 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thanh Vân 28/12/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
947 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Thị Xinh 07/07/2006 Nữ THCS Yên Lạc Yên Định 1B
948 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Bá Dũng 05/09/2006 Nam THCS Yên Thái Yên Định 1A
949 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Lê Hải Linh 02/09/2006 Nữ THCS Yên Thái Yên Định 1A
950 Cơ sở 1 (YĐ1) Nguyễn Văn Linh 23/08/2005 Nam THCS Yên Thái Yên Định 1A
951 Cơ sở 1 (YĐ1) Lê Thị Yến Nhi 03/04/2006 Nữ THCS Yên Thái Yên Định 1A
952 Cơ sở 2 (TAC cũ) Lê Đình Trọng 12/08/2006 Nam THCS Yên Thái Yên Định 1B
953 Cơ sở 2 (TAC cũ) Trương Thị Mỹ Vy 29/04/2006 Nữ THCS Yên Thái Yên Định 1B

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây