Thông báo kết quả tuyển sinh vào 10 năm học 2017-2018

Thứ tư - 19/07/2017 10:05
Ngày 18/7/2017 Hội đồng tuyển sinh vào 10 THPT Yên Định 1 năm học 2017-2018 đã làm việc và thống nhất: Điểm trúng tuyển: 15.30 điểm. Những học sinh trúng tuyển tập trung tại trường để nghe phổ biến, hướng dẫn làm đơn đăng ký ban học.(Lịch tập trung nhà trường thông báo sau)
- Danh sách trúng tuyển (462 học sinh):
TT Trường Phòng SBD Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú
1 Định Long (Tuyển thẳng) Hoàng Thị Hà Trang 27/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hóa Khuyết tật
2 Định Bình (Tuyển thẳng) Lê Tuấn Anh 19/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hóa Khuyết tật
3 TT Quán Lào (Tuyển thẳng) Lê Đình Minh 14/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hóa Đạt giải QG
4 Định Tân 1 601001 Nguyễn Việt An 12/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
5 Lê Đình Kiên 1 601002 Nguyễn Thị Thu An 30/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
6 Định Liên 1 601003 Lê Thị Thu An 29/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
7 Định Bình 1 601004 Hoàng Diệu Anh 09/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
8 Định Bình 1 601005 Phạm Thị Lan Anh 22/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
9 Định Bình 1 601006 Nguyễn Thị Tâm Anh 26/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
10 Định Tường 1 601007 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
11 Định Tường 1 601008 Trần Thị Lan Anh 21/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
12 Định Tường 1 601009 Trịnh Thị Phương Anh 11/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
13 Định Hoà 1 601010 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
14 Định Hoà 1 601011 Vũ Đức Anh 26/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
15 Định Hoà 1 601012 Lê Thị Kiều Anh 06/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
16 Định Hoà 1 601013 Lê Quỳnh Anh 04/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
17 Định Tân 1 601014 Nguyễn Hoàng Anh 03/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
18 Lê Đình Kiên 1 601015 Lê Đức Anh 18/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
19 Lê Đình Kiên 1 601016 Lê Thị Lan Anh 24/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
20 Lê Đình Kiên 1 601017 Lưu Thị Châm Anh 11/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
21 Lê Đình Kiên 1 601018 Nguyễn Thị Tú Anh 15/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
22 Lê Đình Kiên 1 601019 Hồ Quỳnh Anh 29/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
23 Lê Đình Kiên 1 601020 Hoàng Thị Minh Anh 27/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
24 TT Quán Lào 1 601021 Lê Hoàng Anh 27/11/2001 Nam Hà Nội  
25 TT Quán Lào 1 601022 Lê Quốc Anh 04/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
26 TT Quán Lào 1 601023 Hách Công Việt Anh 10/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
27 TT Quán Lào 1 601024 Lê Phương Anh 10/11/2002 Nữ TP Thanh Hoá  
28 TT Quán Lào 2 601025 Nguyễn Trần Diệu Anh 22/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
29 TT Quán Lào 2 601026 Phạm Hồng Anh 18/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
30 Định Hưng 2 601027 Nguyễn Thị Phương Anh 02/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
31 Định Tiến 2 601028 Nguyễn Lê Tuấn Anh 03/04/2002 Nam TP Hồ Chí Minh  
32 Định Tiến 2 601029 Vũ Tuấn Anh 12/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
33 Định Tiến 2 601030 Lê Thị Ngọc Anh 30/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
34 Định Tiến 2 601031 Nguyễn Tú Anh 21/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
35 Định Thành 2 601032 Phạm Thị Lan Anh 19/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
36 Định Thành 2 601033 Nguyễn Thị Hải Anh 26/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
37 Yên Lạc 2 601034 Lê Thị Vân Anh 10/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
38 Yên Lạc 2 601035 Hà Lê Quế Anh 20/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
39 Yên Lạc 2 601036 Đào Ngọc Anh 20/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
40 Thiệu Ngọc 2 601037 Lê Thị Ngọc Anh 28/08/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
41 Định Hải 2 601038 Trương Thị Lan Anh 12/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
42 Định Bình 2 601039 Lê Tuấn Anh 30/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
43 Định Hoà 2 601040 Nguyễn Thị ánh 10/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
44 Định Liên 2 601041 Nguyễn Thị ánh 02/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
45 Lê Đình Kiên 2 601042 Lưu Thị Minh ánh 24/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
46 Định Tiến 2 601043 Đào Thị Ngọc ánh 29/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
47 Định Thành 2 601044 Hoàng Vũ Ngọc ánh 22/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
48 Định Tăng 2 601045 Nguyễn Văn Ba 24/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
49 Định Liên 2 601046 Nguyễn Thị Bình 20/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
50 Định Bình 2 601048 Nguyễn Hà Chang 02/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
51 Định Thành 3 601049 Phạm Thị Chi 24/05/2002 Nữ Krông Búk, Đắk Lắk  
52 Định Tăng 3 601050 Lưu Thị Kim Chi 23/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
53 Định Bình 3 601051 Phạm Thị Chiên 05/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
54 Lê Đình Kiên 3 601052 Trần Thị Chinh 03/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
55 Định Tân 3 601054 Trịnh Đức Chung 30/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
56 Lê Đình Kiên 3 601055 Lê Thành Chung 12/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
57 Định Tường 3 601056 Lâm Văn Chung 22/08/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
58 Lê Đình Kiên 3 601057 Trịnh Thị Thiên Cúc 01/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
59 Định Tân 3 601058 Nguyễn Quốc Cường 23/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
60 TT Quán Lào 3 601059 Trịnh Quốc Cường 30/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
61 Lê Đình Kiên 3 601060 Lê Thị Hồng Diên 09/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
62 Định Bình 3 601061 Phạm Thị Diệp 23/04/2001 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
63 Định Hải 3 601062 Trịnh Thị Thảo Diệp 30/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
64 Định Hoà 3 601063 Lê Thị Thuỳ Dung 22/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
65 Định Tân 3 601064 Ngô Thuỳ Dung 05/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
66 Lê Đình Kiên 3 601065 Trịnh Thị Thuỳ Dung 05/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
67 TT Quán Lào 3 601066 Hoàng Thị Phương Dung 15/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
68 Định Tiến 3 601067 Lê Ngọc Kim Dung 08/11/2002 Nữ Bà Rịa Vũng Tàu  
69 Định Tăng 3 601068 Lê Thị Dung 12/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
70 Yên Lạc 3 601069 Lê Thị Dung 07/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
71 Định Tường 3 601070 Trần Thị Dung 13/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
72 Định Liên 3 601071 Lê An Duy 09/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
73 Lê Đình Kiên 3 601072 Trịnh Xuân Duy 02/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
74 Định Tân 4 601073 Vũ Thị Duyên 29/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
75 Định Liên 4 601074 Đào Thị Duyên 09/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
76 Định Tường 4 601075 Trịnh Tiến Dũng 15/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
77 Định Tân 4 601076 Nguyễn Văn Dũng 06/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
78 Định Liên 4 601077 Nguyễn Đặng Dũng 31/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
79 Định Hưng 4 601078 Nguyễn Tiến Dũng 27/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
80 Định Bình 4 601079 Cao Hải Dương 08/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
81 Định Tường 4 601080 Lê Văn Dương 05/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
82 Định Tân 4 601081 Vũ Xuân Dương 17/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
83 Lê Đình Kiên 4 601082 Hách Hải Dương 28/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
84 Lê Đình Kiên 4 601083 Nguyễn Xuân Dương 15/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
85 Định Hưng 4 601084 Bùi Đại Dương 20/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
86 Định Tăng 4 601085 Lê Hữu Đại 30/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
87 Định Hải 4 601087 Nguyễn Xuân Điệp 23/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
88 Định Tường 4 601088 Bùi Văn Anh Đức 29/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
89 Định Tân 4 601089 Nguyễn Văn Đức 12/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
90 Định Liên 4 601090 Nguyễn Văn Đức 18/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
91 Định Liên 4 601091 Lê Văn Đức 21/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
92 Định Liên 4 601092 Lê Trí Đức 22/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
93 Yên Lạc 4 601093 Lưu Việt Đức 25/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
94 Yên Thái 4 601094 Phạm Hồng Đức 02/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
95 Định Liên 4 601096 Lê Quyền Giang 19/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
96 Lê Đình Kiên 5 601097 Nguyễn Thị Giang 17/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
97 TT Quán Lào 5 601098 Ngô Ngân Giang 04/05/2002 Nữ TP Thanh Hoá  
98 Định Hưng 5 601099 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
99 Định Hưng 5 601100 Trương Thị Giang 15/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
100 Định Tăng 5 601101 Lê Thị Hồng Giang 08/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
101 Định Tường 5 601102 Ngô Thanh Hà 28/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
102 Định Hưng 5 601103 Bùi Thị Hà 01/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
103 Định Thành 5 601104 Lê Thị Tú Hà 03/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
104 Định Tăng 5 601105 Trịnh Thị Thu Hà 02/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
105 Thiệu Vũ 5 601106 Ngô Thị Hà 20/02/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
106 Định Long 5 601107 Khương Thị Hào 26/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
107 TT Quán Lào 5 601108 Lê Thanh Hải 31/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
108 Định Tăng 5 601109 Ngô Văn Hải 17/10/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
109 Định Hải 5 601110 Vũ Thị Hồng Hải 22/11/2001 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
110 TT Quán Lào 5 601111 Lý Mai Hạnh 12/10/2002 Nữ TP Thanh Hoá  
111 Định Hưng 5 601112 Trịnh Thị Hạnh 26/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
112 Định Tiến 5 601113 Nguyễn Thị Hạnh 23/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
113 Định Tăng 5 601114 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
114 Định Tường 5 601115 Nguyễn Thị Hằng 02/08/2001 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
115 Lê Đình Kiên 5 601116 Trịnh Thị Hằng 16/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
116 Lê Đình Kiên 5 601117 Trịnh Thị Hằng 05/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
117 TT Quán Lào 5 601118 Trịnh Thanh Hằng 12/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
118 Định Tăng 5 601119 Trịnh Thị Hằng 23/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
119 Thiệu Vũ 5 601120 Nguyễn Thị Hằng 21/09/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
120 Định Tân 6 601121 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
121 Lê Đình Kiên 6 601122 Phạm Thị Bích Hiền 21/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
122 Định Tăng 6 601124 Lê Thuý Hiền 14/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
123 Định Tăng 6 601125 Lê Thị Hiền 17/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
124 Định Liên 6 601126 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
125 Định Liên 6 601127 Lê Minh Hiếu 09/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
126 Lê Đình Kiên 6 601128 Trần Công Hiếu 07/06/2002 Nam Đông Sơn, Thanh Hoá  
127 Lê Đình Kiên 6 601129 Hoàng Phúc Hiếu 25/04/2002 Nam TP Thanh Hoá  
128 Lê Đình Kiên 6 601130 Lê Thị Hiếu 21/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
129 Định Bình 6 601131 Trịnh Thị Hoa 23/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
130 Định Tân 6 601132 Nguyễn Thị Hoa 25/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
131 Định Liên 6 601133 Trịnh Thị Hoa 12/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
132 Lê Đình Kiên 6 601134 Vũ Phương Hoa 10/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
133 Yên Thái 6 601135 Đào Thị Hoa 14/02/2002 Nữ Đăk Lăk  
134 Định Hải 6 601136 Vũ Quỳnh Hoa 19/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
135 Định Hưng 6 601137 Trịnh Thị Hoà 07/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
136 Định Tường 6 601138 Lê Xuân Hoàng 24/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
137 Định Tường 6 601139 Lê Công Hoàng 27/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
138 Định Tường 6 601140 Lê Bá Hoàng 20/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
139 Lê Đình Kiên 6 601141 Nguyễn Đức Hoàng 10/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
140 Lê Đình Kiên 6 601142 Lưu Trung Hoàng 06/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
141 Định Tiến 6 601143 Cao Việt Hoàng 27/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
142 Thiệu Vũ 6 601144 Nguyễn Văn Hoàng 26/03/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
143 Định Bình 7 601145 Ngô Thị Hồng 10/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
144 Định Tường 7 601146 Lưu Thanh Hồng 21/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
145 Định Tường 7 601147 Vũ Thị Thu Hồng 10/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
146 Định Hoà 7 601148 Lê Thị Hồng 04/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
147 Định Tân 7 601149 Vũ Thị Hồng 14/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
148 Định Liên 7 601150 Trịnh Thị Hồng 01/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
149 Định Liên 7 601151 Lê Thị Hồng 21/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
150 Định Liên 7 601152 Nguyễn Thị Hồng 10/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
151 Thiệu Thành 7 601153 Trịnh Thu Hồng 24/12/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
152 Định Tân 7 601154 Trần Thị Huế 05/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
153 Lê Đình Kiên 7 601155 Trịnh Thị Huệ 04/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
154 Định Hưng 7 601156 Nguyễn Thị Huệ 15/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
155 Định Liên 7 601157 Nguyễn Quang Huy 23/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
156 Lê Đình Kiên 7 601158 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 03/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
157 Định Bình 7 601159 Phạm Thị Huyền 15/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
158 Định Hoà 7 601160 Vũ Thương Huyền 28/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
159 Định Tân 7 601161 Trần Thị Thanh Huyền 14/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
160 Lê Đình Kiên 7 601162 Nguyễn Thị Phương Huyền 01/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
161 Lê Đình Kiên 7 601163 Nguyễn Khánh Huyền 22/08/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
162 Lê Đình Kiên 7 601164 Nguyễn Thị Thu Huyền 05/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
163 Định Tiến 7 601165 Lê Thị Huyền 01/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
164 Định Tiến 7 601166 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
165 Yên Lạc 7 601167 Lưu Khánh Huyền 26/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
166 Thiệu Thành 7 601168 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/08/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
167 Thiệu Ngọc 8 601169 Trần Thị Thu Huyền 09/02/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
168 Lê Đình Kiên 8 601170 Nguyễn Đức Huynh 20/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
169 Định Bình 8 601171 Ngô Văn Hùng 13/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
170 Định Hoà 8 601172 Lê Đức Hùng 25/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
171 Lê Đình Kiên 8 601173 Nguyễn Đình Hùng 17/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
172 Định Tường 8 601174 Lê  Đình Hùng 24/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
173 Lê Đình Kiên 8 601175 Nguyễn Quốc Hưng 17/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
174 Định Tường 8 601177 Đặng Thanh Hương 23/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
175 Định Tường 8 601178 Lê Thị Thu Hương 05/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
176 Định Hoà 8 601179 Lê Thị Thu Hương 27/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
177 Định Hoà 8 601180 Vũ Thị Hương 18/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
178 Định Tân 8 601181 Nguyễn Thị Lan Hương 11/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
179 Định Liên 8 601182 Lê Thị Hương 11/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
180 Định Liên 8 601183 Lê Thị Hương 11/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
181 Định Liên 8 601184 Lê Thu Hương 01/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
182 Định Liên 8 601185 Lê Thị Thu Hương 19/06/2002 Nữ Quan Sơn, Thanh Hoá  
183 Lê Đình Kiên 8 601186 Nguyễn Thị Lan Hương 17/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
184 Định Tăng 8 601187 Lê Thị Hương 23/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
185 Yên Lạc 8 601188 Trịnh Thị Hương 19/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
186 Định Tân 8 601189 Trần Thị Hướng 07/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
187 Định Bình 8 601190 Lê Xi Ka 15/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
188 Yên Phong 8 601191 Nguyễn Bảo Khánh 05/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
189 Định Liên 8 601192 Lưu Văn Kiên 30/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
190 Định Hưng 9 601193 Lê Văn Kiên 02/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
191 Định Tăng 9 601194 Bùi Văn Kiên 08/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
192 Định Hưng 9 601195 Vũ Thế Kiệt 04/09/2002 Nam TP Buôn Ma Thuật  
193 Định Tân 9 601196 Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
194 Định Hưng 9 601197 Lê Thị Lan 19/06/2002 Nữ Triệu Sơn, Thanh Hoá  
195 Định Hưng 9 601198 Trương Thị Lan 19/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
196 Định Tân 9 601199 Mai Thị Lan 12/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
197 Định Bình 9 601200 Lê Thị Là 28/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
198 Định Tường 9 601201 Trịnh Trọng Lâm 20/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
199 Định Liên 9 601202 Lê Thị Lâm 04/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
200 Định Liên 9 601203 Hoàng Thị Lâm 02/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
201 Định Tường 9 601204 Lê Thị Quỳnh Liên 30/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
202 Định Tường 9 601205 Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
203 Định Bình 9 601206 Đào Thị Khánh Linh 17/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
204 Định Bình 9 601207 Trịnh Diệp Linh 14/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
205 Định Bình 9 601208 Ngô Phương Linh 04/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
206 Định Bình 9 601209 Nguyễn Hà Linh 27/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
207 Định Tân 9 601210 Nguyễn Văn Linh 25/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
208 Định Tân 9 601211 Trịnh Thị Phương Linh 22/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
209 Định Liên 9 601212 Nguyễn Khánh Linh 20/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
210 Lê Đình Kiên 9 601213 Lê Tiểu Linh 30/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
211 Lê Đình Kiên 9 601214 Lê Thị Hoài Linh 29/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
212 TT Quán Lào 9 601215 Nguyễn Nhật Linh 25/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
213 TT Quán Lào 9 601216 Trịnh Văn Linh 12/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
214 TT Quán Lào 10 601217 Hoàng Lê Mai Linh 22/09/2002 Nữ TP Thanh Hoá  
215 Định Hưng 10 601218 Lê Thị Thuỳ Linh 06/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
216 Định Tiến 10 601219 Lê Thị Linh 05/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
217 Định Tiến 10 601220 Lê Thị Linh 20/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
218 Định Tăng 10 601221 Nguyễn Thuỳ Linh 28/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
219 Yên Thái 10 601222 Lê Thị Linh 01/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
220 Định Hoà 10 601223 Phạm Thị Thanh Loan 01/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
221 Định Liên 10 601224 Nguyễn Thị Loan 20/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
222 Định Hưng 10 601225 Giáp Trịnh Đời Loan 29/12/2002 Nữ TT Y Tế Bù Đăng  
223 Thiệu Vũ 10 601226 Ngô Thị Loan 26/09/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
224 Định Hưng 10 601227 Trịnh Văn Long 23/05/2002 Nam Ngọc Lặc, Thanh Hoá  
225 Định Long 10 601228 Trịnh Thị Long 12/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
226 Yên Thái 10 601229 Nguyễn Văn Long 06/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
227 Thiệu Ngọc 10 601230 Nguyễn Nhật Long 18/03/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
228 TT Quán Lào 10 601231 Trịnh Tiến Lực 09/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
229 Định Bình 10 601232 Luyện Sỹ Lực 08/08/2001 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
230 Định Bình 10 601233 Lê  Phương Ly 16/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
231 Định Tường 10 601234 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
232 Định Tân 10 601235 Nguyễn Thị Khánh Ly 20/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
233 Lê Đình Kiên 10 601236 Trịnh Huyền Ly 28/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
234 Lê Đình Kiên 10 601237 Lê Thị Mai 21/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
235 TT Quán Lào 10 601238 Trịnh Đào Ngọc Mai 03/04/2002 Nữ TP Hồ Chí Minh  
236 Định Hưng 10 601239 Nguyễn Thị Mai 09/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
237 Định Liên 10 601240 Lưu Trần Mạnh 08/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
238 Định Liên 11 601241 Trịnh Đức Mạnh 07/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
239 Định Thành 11 601242 Vũ Văn Mạnh 31/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
240 Định Bình 11 601243 Trịnh Xuân Minh 02/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
241 Định Liên 11 601244 Trịnh Đức Minh 08/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
242 TT Quán Lào 11 601245 Lê Nguyệt Minh 26/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
243 Định Hưng 11 601246 Lưu Đức Minh 29/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
244 Định Tiến 11 601247 Vũ Hồng Minh 30/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
245 Yên Lạc 11 601248 Trịnh Đức Minh 20/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
246 TT Quán Lào 11 601249 Trịnh Quốc Nhật Minh 07/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
247 Định Hoà 11 601250 Đinh Thị Trà My 08/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
248 Định Hưng 11 601251 Nguyễn Thị Huyền My 23/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
249 Định Bình 11 601252 Trịnh Đình Nam 30/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
250 TT Quán Lào 11 601253 Ngô Thanh Nam 22/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
251 Định Hải 11 601254 Lê Thị Nam 06/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
252 Lê Đình Kiên 11 601256 Lê Thị Thuý Nga 02/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
253 Định Tăng 11 601257 Lê Thị Nga 04/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
254 Định Tăng 11 601258 Lê Thị Nga 27/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
255 Định Tăng 11 601259 Thiều Thị Nga 25/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
256 Định Tường 11 601260 Lưu Thị Ngà 17/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
257 Định Bình 11 601261 Lê Thị Thuý Ngàn 16/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
258 Định Tường 11 601262 Trịnh Thị Ngân 05/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
259 Định Hoà 11 601263 Ngô Thị Ngân 10/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
260 Định Hoà 11 601264 Ngô Thảo Ngân 02/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
261 Lê Đình Kiên 12 601265 Hồ Thanh Ngân 11/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
262 Định Tường 12 601266 Trần Thị Kim Ngân 01/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
263 Định Tường 12 601267 Lê Thị Minh Ngọc 13/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
264 Định Liên 12 601268 Trịnh Thị Ngọc 07/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
265 TT Quán Lào 12 601269 Lê Thị Ngọc 22/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
266 TT Quán Lào 12 601270 Lê Công Nguyên 21/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
267 Định Tiến 12 601271 Cao Tây Nguyên 24/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
268 Định Bình 12 601272 Bùi Thị Nguyệt 10/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
269 Định Tường 12 601273 Lê Thị Nguyệt 16/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
270 Định Liên 12 601274 Trịnh Thị Nguyệt 06/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
271 Lê Đình Kiên 12 601275 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 13/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
272 Định Hưng 12 601276 Mai Thị Nguyệt 08/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
273 Định Thành 12 601277 Nguyễn Thị Dung Nhi 08/11/2001 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
274 Định Hoà 12 601278 Trịnh Thị Nhung 21/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
275 Định Tân 12 601279 Vũ Hồng Nhung 21/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
276 Lê Đình Kiên 12 601280 Lê Thị Hồng Nhung 26/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
277 Lê Đình Kiên 12 601281 Đỗ Thị Hồng Nhung 26/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
278 Lê Đình Kiên 12 601282 Bùi Hồng Nhung 31/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
279 TT Quán Lào 12 601283 Lê Hồng Nhung 08/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
280 Định Hưng 12 601284 Phạm Thị Nhung 29/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
281 Định Tăng 12 601285 Lê Thị Nhung 30/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
282 Yên Lạc 12 601286 Trịnh Thị Nhung 14/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
283 Định Tường 12 601287 Lê Thị Nhung 08/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
284 Định Hoà 12 601288 Vũ Thị Kim Oanh 29/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
285 Định Tiến 13 601289 Nguyễn Thị Oanh 18/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
286 Định Tiến 13 601290 Nguyễn Thị Thu Oanh 04/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
287 Yên Lạc 13 601291 Lê  Hồng Phong 11/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
288 Yên Lạc 13 601292 Lê Nam Phong 14/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
289 Định Hoà 13 601293 Ngô Minh Phúc 14/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
290 Lê Đình Kiên 13 601294 Ngô Hùng Phúc 08/11/2002 Nam TP Thanh Hoá  
291 Định Bình 13 601295 Phạm Thu Phương 30/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
292 Định Tường 13 601296 Trịnh Thị Phương 20/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
293 Định Hoà 13 601297 Lê Ngọc Phương 22/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
294 Định Hoà 13 601298 Lê Thị Phương 12/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
295 Lê Đình Kiên 13 601299 Lê Thị Lan Phương 09/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
296 Lê Đình Kiên 13 601300 Lê Thị Thu Phương 05/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
297 Lê Đình Kiên 13 601301 Nghiêm Thị Phương 26/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
298 Lê Đình Kiên 13 601302 Vũ Thị Lan Phương 01/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
299 Định Tường 13 601303 Trương Thanh Phương 10/07/2002 Nữ Bá Thước, Thanh Hoá  
300 Định Tường 13 601304 Lê Thị Hồng Phượng 22/05/2001 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
301 Định Tân 13 601305 Trần Thị Phượng 23/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
302 Định Hưng 13 601306 Phạm Thị Phượng 13/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
303 Định Tăng 13 601307 Lê Thị Phượng 19/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
304 Định Hoà 13 601308 Hoàng Minh Quang 27/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
305 Định Tân 13 601309 Lê Hồng Quân 14/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
306 Định Tăng 13 601310 Trịnh Minh Quân 25/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
307 Định Tăng 13 601311 Cao Anh Quân 19/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
308 Lê Đình Kiên 13 601312 Nguyễn Thị Hương Quế 08/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
309 Định Tường 14 601313 Trịnh Hữu Quốc 24/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
310 Thiệu Thành 14 601314 Lê Văn Quyền 18/04/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
311 Định Bình 14 601315 Vũ Thị Quỳnh 19/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
312 Định Tường 14 601316 Lê Thị Thu Quỳnh 28/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
313 Định Hoà 14 601317 Ngô Yến Quỳnh 26/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
314 Định Tân 14 601318 Lê Thị Diễm Quỳnh 14/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
315 Định Liên 14 601319 Nguyễn Thị Quỳnh 22/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
316 Định Liên 14 601320 Lê Như Quỳnh 02/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
317 TT Quán Lào 14 601321 Dương Diễm Quỳnh 16/04/2002 Nữ TP Thanh Hoá  
318 Định Tăng 14 601322 Trần Vân Quỳnh 25/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
319 Định Long 14 601323 Nguyễn Thị Quỳnh 24/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
320 Thiệu Thành 14 601324 Lê Thị Diễm Quỳnh 28/02/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
321 Định Hải 14 601325 Nguyễn Thị Quỳnh 12/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
322 Định Hải 14 601326 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
323 Lê Đình Kiên 14 601327 Lê Ngọc Quý 15/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
324 Định Thành 14 601328 Nguyễn Hoài Quý 08/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
325 Thiệu Vũ 14 601329 Nguyễn Thanh Sang 12/04/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
326 Thiệu Thành 14 601330 Trịnh Thị Sáng 16/11/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
327 Định Bình 14 601331 Mai Thị Sen 17/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
328 Định Bình 14 601332 Nguyễn Ngọc Sơn 07/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
329 Định Liên 14 601333 Trịnh Ngọc Sơn 17/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
330 Lê Đình Kiên 14 601334 Nguyễn Hồng Sơn 01/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
331 Định Hưng 14 601335 Trịnh Ngọc Sơn 22/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
332 Định Liên 14 601336 Nguyễn Minh Tài 24/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
333 Định Bình 15 601337 Nguyễn Thanh Tâm 19/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
334 Lê Đình Kiên 15 601338 Vũ Minh Tâm 05/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
335 Lê Đình Kiên 15 601339 Lê Thị Thanh Tâm 14/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
336 TT Quán Lào 15 601340 Nguyễn Thanh Tâm 07/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
337 Yên Lạc 15 601341 Lưu Thanh Tâm 26/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
338 Định Hưng 15 601342 Bùi Kim Tấn 26/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
339 Định Bình 15 601343 Phạm Văn Thanh 21/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
340 Yên Lạc 15 601344 Lê Phương Thanh 09/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
341 Định Liên 15 601345 Trịnh Thị Thanh 29/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
342 Định Bình 15 601346 Lê Công Thành 23/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
343 TT Quán Lào 15 601347 Đào Xuân Thành 01/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
344 TT Quán Lào 15 601348 Phạm Trịnh Nhật Thành 30/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
345 Định Liên 15 601349 Vũ Xuân Thành 10/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
346 Định Hoà 15 601350 Nguyễn Minh Thành 31/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
347 Định Bình 15 601351 Nguyễn Thị Thảo 13/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
348 Định Bình 15 601352 Nguyễn Phương Thảo 20/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
349 Định Tường 15 601353 Lê Thị Phương Thảo 20/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
350 Định Tường 15 601354 Lê Thị Phương Thảo 06/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
351 Định Liên 15 601355 Lưu Thị Thu Thảo 09/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
352 Lê Đình Kiên 15 601356 Nguyễn Thanh Thảo 07/08/2002 Nữ Nhơn Trạch, Đồng Nai  
353 Định Hưng 15 601357 Mai Thị Thảo 03/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
354 Định Hưng 15 601358 Phạm Thị Thảo 10/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
355 Định Long 15 601359 Lê Thị Phương Thảo 07/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
356 Thiệu Thành 15 601360 Hoàng Thị Thảo 06/10/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
357 Định Liên 16 601361 Trịnh Xuân Thái 25/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
358 Lê Đình Kiên 16 601362 Lê Hồng Thái 02/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
359 Định Tiến 16 601363 Nguyễn Hoàng Thái 22/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
360 Định Bình 16 601364 Trần Thị Hồng Thắm 02/11/2002 Nữ Bảo Lộc, Lâm Đồng  
361 Định Bình 16 601365 Nguyễn Thị Thắm 26/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
362 Định Tường 16 601366 Trịnh Thị Thắm 21/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
363 Định Tường 16 601367 Lê Anh Thắng 23/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
364 Định Tường 16 601368 Lê Đức Thắng 19/12/2001 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
365 Lê Đình Kiên 16 601369 Lê Văn Thắng 13/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
366 Định Hải 16 601370 Nguyễn Đức Thắng 14/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
367 Định Hải 16 601371 Trương Văn Thắng 28/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
368 Định Tường 16 601373 Trần Văn Thiên 17/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
369 Lê Đình Kiên 16 601374 Vũ Minh Thọ 18/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
370 Lê Đình Kiên 16 601375 Trương Trị Trang Thơ 25/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
371 Định Liên 16 601376 Nguyễn Thị Thu 06/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
372 Định Tiến 16 601378 Nguyễn Thị Kim Thu 20/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
373 Định Thành 16 601379 Trịnh Thị Thanh Thuỷ 28/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
374 Thiệu Ngọc 16 601380 Nguyễn Văn Thuỷ 03/04/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
375 Định Hoà 16 601381 Nguyễn Thu Thuý 06/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
376 Định Tân 16 601382 Đỗ Thị Thuý 15/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
377 Định Liên 16 601383 Trịnh Thị Thuý 10/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
378 Định Long 16 601384 Trịnh Thị Thuý 26/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
379 Định Tiến 17 601385 Lê Thị Ngọc Thư 31/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
380 Định Bình 17 601386 Trịnh Thị Thương 02/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
381 Định Hoà 17 601387 Hoàng Thị Thương 17/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
382 Lê Đình Kiên 17 601388 Lê Thị Huyền Thương 17/02/2002 Nữ Quan Hoá, Thanh Hoá  
383 Định Hưng 17 601389 Trịnh Hoàng Thương 27/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
384 Thiệu Ngọc 17 601391 Nguyễn Thị Thương 30/06/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
385 Định Tân 17 601392 Nguyễn Văn Tiến 06/01/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
386 Định Thành 17 601393 Phạm Lê Tiến 16/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
387 Định Tăng 17 601394 Lê Văn Tiến 19/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
388 Định Tân 17 601397 Phạm Văn Tiệp 14/08/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
389 Định Tường 17 601398 Trịnh Thị Tình 25/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
390 Định Hải 17 601399 Lê Đức Toàn 21/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
391 Định Bình 17 601400 Lê Anh Tôn 21/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
392 Định Hoà 17 601401 Lê Huyền Trang 05/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
393 Định Hoà 17 601402 Trần Thị Huyền Trang 05/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
394 Định Liên 17 601403 Đào Thị Trang 13/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
395 Định Liên 17 601404 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/12/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
396 Định Liên 17 601405 Nguyễn Thị Thu Trang 06/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
397 Định Liên 17 601406 Lưu Huyền Trang 18/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
398 Định Liên 17 601407 Lưu Thuỳ Trang 11/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
399 Lê Đình Kiên 17 601408 Lê Thị Thu Trang 02/09/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
400 TT Quán Lào 18 601409 Trịnh Quỳnh Trang 06/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
401 TT Quán Lào 18 601410 Trịnh Thị Thuỳ Trang 11/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
402 Định Hưng 18 601411 Phạm Thị Huyền Trang 02/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
403 Định Hưng 18 601412 Trịnh Thị Quỳnh Trang 26/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
404 Định Long 18 601413 Nghiêm Thị Trang 25/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
405 Định Long 18 601414 Bùi Thị Huyền Trang 18/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
406 Yên Lạc 18 601415 Nguyễn Thuỳ Trang 14/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
407 Yên Lạc 18 601416 Nguyễn Thị Trang 28/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
408 Yên Lạc 18 601417 Lê Thị Thu Trang 20/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
409 Thiệu Thành 18 601418 Lê Huyền Trang 06/07/2002 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
410 Định Liên 18 601419 Trịnh Hà Trang 24/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
411 Lê Đình Kiên 18 601420 Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 Nữ Vĩnh Long  
412 Định Hải 18 601421 Trần Hải Triệu 26/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
413 Định Tân 18 601422 Trịnh Quốc Trung 17/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
414 Lê Đình Kiên 18 601423 Phạm Văn Trung 19/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
415 Lê Đình Kiên 18 601424 Đỗ Nguyễn Minh Trung 02/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
416 Định Liên 18 601425 Lê Văn Trung 12/06/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
417 Định Tường 18 601426 Lê Nguyễn Văn Trường 21/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
418 Lê Đình Kiên 18 601427 Nguyễn Thanh Trường 29/05/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
419 Định Bình 18 601428 Ngô Anh Tuấn 15/02/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
420 Định Tường 18 601429 Trịnh Văn Tuấn 21/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
421 Định Hoà 18 601430 Ngô Minh Tuấn 25/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
422 Định Tân 18 601431 Đỗ Anh Tuấn 12/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
423 Định Liên 18 601432 Lưu Anh Tuấn 02/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
424 Định Liên 19 601433 Lê Anh Tuấn 22/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
425 Lê Đình Kiên 19 601434 Lê Minh Tuấn 15/11/2002 Nam Long Biên, Hà Nội  
426 Lê Đình Kiên 19 601435 Phạm Văn Tuấn 08/07/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
427 Thiệu Ngọc 19 601436 Phạm Trần Anh Tuấn 06/12/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
428 Thiệu Vũ 19 601437 Trịnh Anh Tuấn 16/02/2002 Nam Thiệu Hoá, Thanh Hoá  
429 Định Hải 19 601438 Trần Quốc Tuấn 06/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
430 Định Long 19 601439 Trịnh Thị Tuyên 08/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
431 Định Hoà 19 601440 Lê Thị ánh Tuyết 11/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
432 Định Tân 19 601441 Nguyễn Thị Tuyết 10/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
433 TT Quán Lào 19 601442 Lê Thị Tuyết 15/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
434 Định Hưng 19 601443 Nguyễn Thị Tuyết 20/06/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
435 Định Bình 19 601444 Lê Vĩnh Tùng 24/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
436 Lê Đình Kiên 19 601445 Trịnh Hữu Tùng 31/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
437 Lê Đình Kiên 19 601446 Bùi Thanh Tùng 13/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
438 Định Tiến 19 601448 Trịnh Thanh Tùng 24/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
439 Định Tiến 19 601449 Trịnh Văn Tùng 18/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
440 Định Liên 19 601450 Lê Thị Tú 08/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
441 TT Quán Lào 19 601451 Lê Anh Tú 25/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
442 Định Bình 19 601452 Trịnh Văn Tú 24/12/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
443 Định Tân 19 601453 Nguyễn Thị Tố Uyên 31/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
444 Định Liên 19 601454 Lê Thị Tố Uyên 11/01/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
445 Lê Đình Kiên 19 601455 Nguyễn Thị Tố Uyên 26/10/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
446 Định Long 19 601456 Trịnh Anh Văn 15/09/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
447 Định Tường 20 601457 Đinh Thị Hồng Vân 08/08/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
448 Định Hoà 20 601458 Phạm Thị Cẩm Vân 14/02/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
449 Lê Đình Kiên 20 601459 Lê Thị Vân 20/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
450 Lê Đình Kiên 20 601460 Trịnh Thị Hồng Vân 19/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
451 Định Hải 20 601461 Lê Thị Hải Vân 02/11/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
452 Định Liên 20 601462 Lê Tuấn Việt 20/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
453 Định Hoà 20 601463 Ngô Ngọc Vinh 14/10/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
454 Định Tân 20 601464 Trần Đức Vinh 05/03/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
455 Định Liên 20 601465 Nguyễn Quang Vũ 04/04/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
456 Định Tiến 20 601466 Trịnh Long Vũ 26/11/2002 Nam Yên Định, Thanh Hoá  
457 Định Tiến 20 601467 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 08/10/2001 Nữ TP Hồ Chí Minh  
458 Định Bình 20 601468 Hoàng Thị Yến 10/05/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
459 Định Bình 20 601469 Nguyễn Thị Hải Yến 29/07/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
460 Định Tường 20 601470 Đỗ Thị Yến 01/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
461 Định Hoà 20 601471 Vũ Thị Hải Yến 29/03/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  
462 Lê Đình Kiên 20 601472 Lê Thị Minh Yến 15/04/2002 Nữ Yên Định, Thanh Hoá  

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây