Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 năm học 2020-2021

Thứ năm - 30/07/2020 16:32
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-201, trường THPT Yên Định 1 được UBND tỉnh cho tuyển: 672 HS. Tổng số HS đăng ký là 884 HS; Số HS khuyết tật được tuyển thẳng: 08 HS; Số HS không đỗ Lam Sơn có nguyện vọng 2 về Yên Định 1 là: 01 HS. Số HS có điểm từ 16,0 điểm trở lên là: 663 HS. Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Yên Định 1 năm học 2020-2021 để trình Sở xét duyệt như sau:
Hình ảnh khai giảng năm học 2019-2020
Hình ảnh khai giảng năm học 2019-2020
STT Hoten Ngaysinh SBD Trường THCS Ghi chú
1 Cao Nguyệt Ánh 15/01/2005 861240 NV2 Lam Sơn Lam sơn về
2 Trịnh Thị Phương Hoa 22/07/2005 561267 TH&THCS Yên Ninh  
3 Trịnh Thu Huyền 06/01/2005 561375 TH&THCS Yên Ninh  
4 Hồ Thị Vân Huyền 14/07/2005 561377 TH&THCS Yên Ninh  
5 Trịnh Đức Lợi 26/05/2005 561454 TH&THCS Yên Ninh  
6 Lưu Ngọc Mai 04/05/2005 561466 TH&THCS Yên Ninh  
7 Lê Minh Quang 06/09/2005 561613 THCS Cao Ngọc  
8 Vũ Châm Anh 10/08/2005 561013 THCS Định Bình  
9 Trịnh Thị Lan Anh 29/11/2005 561029 THCS Định Bình  
10 Phùng Chí Công 24/04/2005 561088 THCS Định Bình  
11 Thiều Phương Dung 16/12/2005 561099 THCS Định Bình  
12 Khương Đình Dũng 06/01/2005 561111 THCS Định Bình  
13 Đỗ Tuấn Dũng 26/02/2005 561119 THCS Định Bình  
14 Lê Văn Dự 10/01/2005 561143 THCS Định Bình  
15 Mạc Đăng Đại 05/12/2005 561150 THCS Định Bình  
16 Ngô Tiến Đạt 17/05/2004 561161 THCS Định Bình  
17 Trần Thị Hồng Hạnh 16/03/2005 561201 THCS Định Bình  
18 Thiều Ngân Hạnh 30/12/2005 561202 THCS Định Bình  
19 Nguyễn Minh Hằng 29/01/2005 561225 THCS Định Bình  
20 Trần Thị Hiền 01/06/2005 561247 THCS Định Bình  
21 Phạm Thu Hoài 28/04/2005 561274 THCS Định Bình  
22 Vũ Thị Hồng 22/11/2005 561304 THCS Định Bình  
23 Hoàng Thanh Huyền 04/10/2005 561366 THCS Định Bình  
24 Vũ Thị Thanh Huyền 29/06/2005 561369 THCS Định Bình  
25 Lê Duy Long 20/01/2005 561446 THCS Định Bình  
26 Hoàng Thị Lý 15/05/2005 561463 THCS Định Bình  
27 Nguyễn Thị Lý 01/05/2005 561465 THCS Định Bình  
28 Lê Văn Nam 12/05/2005 561518 THCS Định Bình  
29 Phạm Thị Phương 18/01/2005 561604 THCS Định Bình  
30 Kiều Đức Quân 26/08/2005 561617 THCS Định Bình  
31 Bùi Ẩn Sang 10/07/2005 561639 THCS Định Bình  
32 Mai Thị Sinh 09/05/2005 561646 THCS Định Bình  
33 Nguyễn Hữu Sơn 24/01/2005 561647 THCS Định Bình  
34 Vũ Thị Tâm 01/02/2005 561665 THCS Định Bình  
35 Ngô Văn Thành 26/05/2005 561684 THCS Định Bình  
36 Lê Hồng Thắm 11/06/2005 561699 THCS Định Bình  
37 Lê Anh Thắng 26/09/2005 561703 THCS Định Bình  
38 Vũ Đức Thắng 01/01/2005 561708 THCS Định Bình  
39 Lò Hoài Thương 15/04/2005 561736 THCS Định Bình  
40 Lê Thị Thuỷ 17/10/2005 561750 THCS Định Bình  
41 Nguyễn Đức Toàn 22/02/2005 561766 THCS Định Bình  
42 Bùi Thị Minh Trang 03/12/2005 561786 THCS Định Bình  
43 Lê Thị Ngọc Trang 19/04/2005 561787 THCS Định Bình  
44 Nguyễn Thúy Vân 05/05/2005 561848 THCS Định Bình  
45 Phạm Tuấn Vũ 04/12/2005 561856 THCS Định Bình  
46 Vũ Thảo Vy 28/02/2005 561859 THCS Định Bình  
47 Lê Thị Xuân 23/01/2005 561866 THCS Định Bình  
48 Nguyễn Hoàng Yến 23/03/2005 561873 THCS Định Bình  
49 Phạm Minh An 17/12/2003 561006 THCS Định Hải  
50 Lê Đức Anh 24/03/2005 561014 THCS Định Hải  
51 Lê Thị Lan Anh 22/08/2005 561028 THCS Định Hải  
52 Trần Phương Anh 11/10/2005 561041 THCS Định Hải  
53 Nguyễn Xuân Cường 17/05/2005 561097 THCS Định Hải  
54 Trịnh Thị Thanh Dung 12/05/2005 561100 THCS Định Hải  
55 Phạm Thị Hương Giang 24/10/2005 561186 THCS Định Hải  
56 Vũ Thị Hậu 28/11/2005 561239 THCS Định Hải  
57 Trịnh Xuân Hiếu 02/01/2005 561262 THCS Định Hải  
58 Trịnh Văn Hiểu 02/12/2005 561263 THCS Định Hải  
59 Lê Thị Ánh Hồng 12/11/2005 561294 THCS Định Hải  
60 Nguyễn Thị Thu Hồng 18/02/2005 561307 THCS Định Hải  
61 Lê Anh Kim Huệ 17/12/2005 561311 THCS Định Hải  
62 Nguyễn Huy Hùng 28/06/2005 561320 THCS Định Hải  
63 Ngô Tuấn Hưng 19/01/2005 561332 THCS Định Hải  
64 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18/12/2005 561364 THCS Định Hải  
65 Nguyễn Thùy Linh 10/10/2005 561435 THCS Định Hải  
66 Nguyễn Phong Lưu 21/08/2005 561457 THCS Định Hải  
67 Cố Thị Mai 10/10/2005 561473 THCS Định Hải  
68 Lê Đức Mạnh 05/01/2005 561481 THCS Định Hải  
69 Nhữ Hồng Mạnh 15/06/2005 561483 THCS Định Hải  
70 Đồng Thị Thuý Nga 01/12/2005 561528 THCS Định Hải  
71 Nguyễn Hồng Phong 26/01/2005 561575 THCS Định Hải  
72 Phạm Hà Phương 07/08/2005 561595 THCS Định Hải  
73 Phạm Thị Bảo Quyên 08/12/2005 561623 THCS Định Hải  
74 Nguyễn Thị Thảo 26/08/2005 561696 THCS Định Hải  
75 Trần Đình Thọ 13/03/2005 561721 THCS Định Hải  
76 Trịnh Minh Thúy 16/12/2005 561745 THCS Định Hải  
77 Trương Thị Thu Thủy 04/10/2005 561752 THCS Định Hải  
78 Trịnh Thị Trang 16/12/2005 561792 THCS Định Hải  
79 Đỗ Thị Hải Yến 15/01/2005 561868 THCS Định Hải  
80 Lê Thị Hải Yến 10/07/2005 561869 THCS Định Hải  
81 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2005 Khuyết tật THCS Định Hải Tuyển thẳng
82 Vũ Đức Trường An 29/10/2005 561009 THCS Định Hòa  
83 Vũ Thị Hương Anh 23/07/2005 561023 THCS Định Hòa  
84 Lê Thị Ngọc Anh 01/10/2005 561036 THCS Định Hòa  
85 Vũ Thị Vân Anh 03/09/2005 561055 THCS Định Hòa  
86 Vũ Huy Chương 22/08/2005 561087 THCS Định Hòa  
87 Nguyễn Hùng Cường 24/09/2005 561092 THCS Định Hòa  
88 Ngô Minh Cường 04/11/2005 561094 THCS Định Hòa  
89 Nguyễn Thùy Dung 25/08/2005 561102 THCS Định Hòa  
90 Lê Thị Thùy Dung 13/01/2005 561103 THCS Định Hòa  
91 Lê Thị Thùy Dung 02/05/2005 561104 THCS Định Hòa  
92 Ngô Tùng Dương 05/12/2005 561139 THCS Định Hòa  
93 Ngô Văn Dương 03/09/2005 561141 THCS Định Hòa  
94 Vũ Đức Duy 21/10/2005 561145 THCS Định Hòa  
95 Nguyễn Ngô Hoàng Gia 06/11/2005 561184 THCS Định Hòa  
96 Vũ Thị Thu Hằng 15/11/2005 561233 THCS Định Hòa  
97 Vũ Việt Hiệp 02/08/2005 561254 THCS Định Hòa  
98 Phạm Thị Lọc Hoa 20/04/2005 561264 THCS Định Hòa  
99 Ngô Thị Phương Hoa 25/09/2005 561266 THCS Định Hòa  
100 Nguyễn Thị Hoa 28/09/2005 561272 THCS Định Hòa  
101 Hoàng Quốc Hưng 12/07/2005 561331 THCS Định Hòa  
102 Vũ Thị Thu Huyền 16/05/2005 561374 THCS Định Hòa  
103 Trịnh Xuân Kiệt 08/10/2005 561393 THCS Định Hòa  
104 Bùi Nguyễn Hương Lê 26/11/2005 561405 THCS Định Hòa  
105 Bùi Khánh Linh 21/11/2005 561415 THCS Định Hòa  
106 Ngô Lê Phương Mai 19/01/2005 561469 THCS Định Hòa  
107 Lê Đức Minh 19/12/2005 561494 THCS Định Hòa  
108 Trương Thị Hồng Minh 08/11/2005 561498 THCS Định Hòa  
109 Vũ Nguyễn Trà My 28/11/2005 561510 THCS Định Hòa  
110 Lê Thị Thanh Nga 01/06/2005 561520 THCS Định Hòa  
111 Nguyễn Thị Nga 17/05/2005 561524 THCS Định Hòa  
112 Hoàng Thị Ngân 21/08/2005 561533 THCS Định Hòa  
113 Vũ Đức Nhân 21/10/2005 561548 THCS Định Hòa  
114 Vũ Thị Phương 02/02/2005 561606 THCS Định Hòa  
115 Ngô Minh Quân 01/01/2005 561618 THCS Định Hòa  
116 Nguyễn Thị Hồng Quyên 14/12/2005 561624 THCS Định Hòa  
117 Trịnh Thị Sen 02/12/2005 561645 THCS Định Hòa  
118 Lê Phúc Tài 04/10/2005 561655 THCS Định Hòa  
119 Hoàng Văn Tài 01/07/2005 561658 THCS Định Hòa  
120 Vũ Văn Tâm 08/12/2005 561666 THCS Định Hòa  
121 Nguyễn Huy Thành 13/10/2005 561680 THCS Định Hòa  
122 Ngô Thị Phương Thảo 17/03/2005 561688 THCS Định Hòa  
123 Phạm Đức Thiện 10/08/2005 561717 THCS Định Hòa  
124 Lê Quang Thọ 28/10/2005 561723 THCS Định Hòa  
125 Đoàn Thị Kim Thu 22/09/2005 561725 THCS Định Hòa  
126 Trịnh Hoài Thư 20/09/2005 561731 THCS Định Hòa  
127 Hoàng Thị Thanh Thúy 28/11/2005 561747 THCS Định Hòa  
128 Nguyễn Hữu Tiến 12/02/2005 561756 THCS Định Hòa  
129 Ngô Thị Đài Trang 10/11/2005 561774 THCS Định Hòa  
130 Hoàng Văn Trường 20/07/2005 561814 THCS Định Hòa  
131 Nguyễn Lê Anh Tú 15/07/2005 561834 THCS Định Hòa  
132 Vũ Thị Hải Yến 15/09/2005 561871 THCS Định Hòa  
133 Hoàng Lê Như Ý 03/06/2005 561875 THCS Định Hòa  
134 Lê Đức Nhân 26/11/2005 Khuyết tật THCS Định Hòa Tuyển thẳng
135 Trịnh Văn An 20/02/2005 561010 THCS Định Hưng  
136 Trịnh Thị Bình 19/04/2005 561070 THCS Định Hưng  
137 Mai Văn Chung 06/03/2005 561085 THCS Định Hưng  
138 Phạm Văn Cường 30/12/2005 561096 THCS Định Hưng  
139 Nguyễn Tiến Dũng 26/12/2005 561117 THCS Định Hưng  
140 Nguyễn Quốc Đạt 01/05/2005 561156 THCS Định Hưng  
141 Bùi Tiến Đạt 10/06/2005 561158 THCS Định Hưng  
142 Trịnh Thị Thanh Hải 15/04/2005 561195 THCS Định Hưng  
143 Trương Thị Hà 25/05/2005 561218 THCS Định Hưng  
144 Bùi Thị Thu Hà 20/01/2005 561220 THCS Định Hưng  
145 Trịnh Thị Thu Hà 21/05/2005 561222 THCS Định Hưng  
146 Phạm Vũ Thu Hà 25/06/2005 561223 THCS Định Hưng  
147 Trịnh Hoàng Thúy Hiền 07/07/2005 561249 THCS Định Hưng  
148 Trịnh Thị Hòa 06/08/2005 561290 THCS Định Hưng  
149 Bùi Văn Hòa 02/09/2005 561291 THCS Định Hưng  
150 Mai Văn Hợp 02/10/2005 561309 THCS Định Hưng  
151 Trịnh Bùi Quỳnh Hương 19/07/2005 561338 THCS Định Hưng  
152 Đỗ Quang Huy 03/11/2005 561351 THCS Định Hưng  
153 Bùi Thị Thanh Huyền 16/03/2005 561367 THCS Định Hưng  
154 Nguyễn Thị Huyền 27/02/2005 561370 THCS Định Hưng  
155 Phạm Thị Huyền 13/10/2005 561371 THCS Định Hưng  
156 Mai Đức Khải 29/04/2005 561379 THCS Định Hưng  
157 Trịnh Thị Kim Khánh 20/05/2005 561383 THCS Định Hưng  
158 Trương Thị Lan 26/02/2005 561400 THCS Định Hưng  
159 Mai Thị Diệu Linh 08/08/2005 561411 THCS Định Hưng  
160 Trịnh Gia Linh 02/09/2005 561413 THCS Định Hưng  
161 Phạm Thị Loan 21/12/2005 561443 THCS Định Hưng  
162 Trương Thị Loan 05/07/2005 561444 THCS Định Hưng  
163 Phạm Thị Mai 21/12/2005 561474 THCS Định Hưng  
164 Trịnh Thị Xuân Mai 01/11/2005 561476 THCS Định Hưng  
165 Trịnh Thị Thanh Nga 07/06/2005 561521 THCS Định Hưng  
166 Nguyễn Phương Ngân 03/08/2005 561532 THCS Định Hưng  
167 Hồ Thị Nhung 12/08/2005 561560 THCS Định Hưng  
168 Nguyễn Trịnh Kim Oanh 25/05/2005 561569 THCS Định Hưng  
169 Trịnh Đình Phương 21/01/2005 561592 THCS Định Hưng  
170 Bùi Kim Phượng 14/02/2005 561609 THCS Định Hưng  
171 Trịnh Văn Sơn 21/04/2005 561650 THCS Định Hưng  
172 Trịnh Thị Cát Sương 10/10/2005 561651 THCS Định Hưng  
173 Trịnh Thị Phương Thảo 20/07/2005 561689 THCS Định Hưng  
174 Phạm Thị Thanh Thảo 27/01/2005 561693 THCS Định Hưng  
175 Trịnh Thị Thảo 14/06/2005 561697 THCS Định Hưng  
176 Bùi Quang Thiện 20/10/2005 561719 THCS Định Hưng  
177 Lưu Thị Minh Thu 23/09/2005 561726 THCS Định Hưng  
178 Trịnh Thị Thương 25/12/2005 561739 THCS Định Hưng  
179 Nguyễn Thị Thanh Thùy 08/11/2005 561742 THCS Định Hưng  
180 Lê Thị Tình 22/01/2005 561761 THCS Định Hưng  
181 Trịnh Thị Huyền Trang 04/08/2005 561780 THCS Định Hưng  
182 Hoàng Thị Thu Trang 11/09/2005 561794 THCS Định Hưng  
183 Vũ Minh Tuyết 22/09/2005 561841 THCS Định Hưng  
184 Trương Thanh Uyên 17/02/2005 561843 THCS Định Hưng  
185 Trần Lê Văn 03/02/2005 561845 THCS Định Hưng  
186 Bùi Đức Vinh 24/06/2005 561851 THCS Định Hưng  
187 Bùi Thị Xinh 17/02/2005 561864 THCS Định Hưng  
188 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/09/2005 Khuyết tật THCS Định Hưng Tuyển thẳng
189 Trịnh Thiên Anh 13/11/2005 561048 THCS Định Liên  
190 Bùi Lê Trâm Anh 21/08/2005 561049 THCS Định Liên  
191 Lưu Thiện Bảo 09/11/2005 561067 THCS Định Liên  
192 Trịnh Thị Diệp 06/01/2005 561098 THCS Định Liên  
193 Nguyễn Thùy Dung 08/02/2005 561101 THCS Định Liên  
194 Nguyễn Công Dũng 12/10/2005 561108 THCS Định Liên  
195 Lý Văn Dũng 11/05/2005 561120 THCS Định Liên  
196 Lê Quốc Đạt 08/12/2005 561155 THCS Định Liên  
197 Trịnh Tuấn Đạt 14/03/2005 561167 THCS Định Liên  
198 Đào Văn Đạt 23/08/2005 561168 THCS Định Liên  
199 Lê Văn Đạt 15/01/2005 561169 THCS Định Liên  
200 Phan Minh Đức 10/05/2005 561179 THCS Định Liên  
201 Lưu Thị Hà 21/08/2005 561214 THCS Định Liên  
202 Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/2005 561221 THCS Định Liên  
203 Lê Thị Thanh Hiền 01/09/2005 561242 THCS Định Liên  
204 Đặng Thanh Thanh Hoa 05/05/2005 561269 THCS Định Liên  
205 Lê Văn Hoàng 05/09/2005 561283 THCS Định Liên  
206 Lưu Thị Hòa 03/05/2005 561288 THCS Định Liên  
207 Trịnh Thị Minh Hồng 10/02/2005 561298 THCS Định Liên  
208 Nguyễn Thị Hồng 25/12/2005 561302 THCS Định Liên  
209 Trịnh Thị Huế 28/01/2005 561310 THCS Định Liên  
210 Trịnh Thị Huệ 23/09/2005 561315 THCS Định Liên  
211 Hứa Văn Hưng 08/10/2005 561335 THCS Định Liên  
212 Nguyễn Thị Lan Hương 25/05/2005 561337 THCS Định Liên  
213 Trịnh Thị Hương 06/11/2005 561343 THCS Định Liên  
214 Lê Thị Thanh Huyền 13/11/2005 561368 THCS Định Liên  
215 Vũ Mai Lan 29/05/2005 561398 THCS Định Liên  
216 Nguyễn Thị Liễu 16/01/2005 561409 THCS Định Liên  
217 Lê Thị Diệu Linh 02/05/2005 561410 THCS Định Liên  
218 Lê Khánh Linh 16/03/2005 561417 THCS Định Liên  
219 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/07/2005 561429 THCS Định Liên  
220 Nguyễn Thị Linh 06/02/2005 561434 THCS Định Liên  
221 Lưu Thị Ly 20/09/2005 561462 THCS Định Liên  
222 Lê Văn Mạnh 02/05/2005 561487 THCS Định Liên  
223 Trịnh Anh Minh 28/01/2005 561490 THCS Định Liên  
224 Vũ Thị Hồng Ngọc 12/01/2005 561537 THCS Định Liên  
225 Trịnh Thúy Ngọc 03/02/2005 561538 THCS Định Liên  
226 Lê Thị Nguyệt 21/09/2005 561542 THCS Định Liên  
227 Trịnh Thị Nguyệt 28/08/2005 561543 THCS Định Liên  
228 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/10/2005 561554 THCS Định Liên  
229 Trịnh Viết Ninh 05/05/2005 561564 THCS Định Liên  
230 Trịnh Thị Oai 24/01/2005 561566 THCS Định Liên  
231 Lê Phương Oanh 03/09/2005 561570 THCS Định Liên  
232 Nguyễn Thị Phương Oanh 23/02/2005 561571 THCS Định Liên  
233 Lê Văn Phước 18/03/2005 561591 THCS Định Liên  
234 Trần Thị Phương 28/02/2005 561605 THCS Định Liên  
235 Nguyễn Văn Phương 02/12/2005 561608 THCS Định Liên  
236 Lưu Thiện Quang 27/07/2005 561614 THCS Định Liên  
237 Phan Thị Diễm Quỳnh 18/03/2005 561630 THCS Định Liên  
238 Lê Thị Quỳnh 02/01/2005 561633 THCS Định Liên  
239 Lê Thị Quỳnh 18/10/2005 561634 THCS Định Liên  
240 Lê Anh Thắng 22/08/2005 561702 THCS Định Liên  
241 Nguyễn Phùng Thắng 10/09/2005 561712 THCS Định Liên  
242 Lê Thị Hoài Thương 18/12/2005 561737 THCS Định Liên  
243 Nguyễn Thị Thương 07/06/2005 561738 THCS Định Liên  
244 Lê Thị Thủy 03/01/2005 561749 THCS Định Liên  
245 Nguyễn Kiều Trang 02/05/2005 561784 THCS Định Liên  
246 Nguyễn Việt Trang 09/07/2005 561801 THCS Định Liên  
247 Lê Thành Trung 02/01/2005 561810 THCS Định Liên  
248 Lê Thảo Vân 20/08/2005 561847 THCS Định Liên  
249 Bùi Hữu Vinh 17/12/2005 561852 THCS Định Liên  
250 Lê Thị Yến Vy 01/03/2005 561861 THCS Định Liên  
251 Lê Thị Thanh Xuân 03/02/2005 561865 THCS Định Liên  
252 Lê Thị Xuân 01/02/2005 561867 THCS Định Liên  
253 Nguyễn Thị Yến 14/09/2005 561874 THCS Định Liên  
254 Nguyễn Văn Hợp 09/12/2005 Khuyết tật THCS Định Liên Tuyển thẳng
255 Trịnh Ngọc Ánh 10/11/2005 561063 THCS Định Long  
256 Trịnh Thị Chang 19/01/2005 561073 THCS Định Long  
257 Nguyễn Tấn Dũng 02/10/2005 561114 THCS Định Long  
258 Trịnh Viết Dương 29/04/2005 561142 THCS Định Long  
259 Khương Văn Việt Đức 21/09/2005 561183 THCS Định Long  
260 Nguyễn Thị Huyền Giang 26/08/2005 561187 THCS Định Long  
261 Nguyễn Thị Kim Hằng 24/05/2005 561224 THCS Định Long  
262 Hồ Phương Hằng 01/10/2005 561227 THCS Định Long  
263 Hoàng Thị Hiền 05/08/2005 561244 THCS Định Long  
264 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/2005 561259 THCS Định Long  
265 Nguyễn Thị Hoa 03/07/2005 561271 THCS Định Long  
266 Trịnh Thị Hoan 04/04/2005 561276 THCS Định Long  
267 Phạm Thị Khánh Hồng 01/01/2005 561295 THCS Định Long  
268 Trịnh Thị Hương 19/01/2005 561341 THCS Định Long  
269 Trịnh Thị Hương 18/10/2005 561342 THCS Định Long  
270 Nguyễn Hoài Linh 05/03/2005 561414 THCS Định Long  
271 Trịnh Thị Anh Minh 28/04/2005 561489 THCS Định Long  
272 Trịnh Thị Minh 08/10/2005 561503 THCS Định Long  
273 Phạm Thị Nhung 05/04/2005 561562 THCS Định Long  
274 Ngô Hào Quang 04/02/2005 561611 THCS Định Long  
275 Trịnh Minh Quân 09/04/2005 561619 THCS Định Long  
276 Nguyễn Thị Quỳnh 04/06/2005 561636 THCS Định Long  
277 Nguyễn Thị Sương 08/12/2005 561652 THCS Định Long  
278 Trần Thị Thanh Tâm 20/11/2005 561663 THCS Định Long  
279 Trịnh Phương Thảo 08/10/2005 561691 THCS Định Long  
280 Trịnh Thị Thu 30/07/2005 561729 THCS Định Long  
281 Bùi Ngọc Thư 30/04/2005 561733 THCS Định Long  
282 Hoàng Thị Huyền Trang 21/11/2005 561778 THCS Định Long  
283 Ngô Thị Huyền Trang 02/09/2005 561779 THCS Định Long  
284 Phạm Anh Tuấn 09/09/2005 561820 THCS Định Long  
285 Nguyễn Trịnh Hải Yến 28/10/2005 561872 THCS Định Long  
286 Trịnh Quốc An 06/01/2005 561008 THCS Định Tân  
287 Vũ Hải Anh 22/01/2005 561019 THCS Định Tân  
288 Quách Phạm Lan Anh 15/09/2005 561027 THCS Định Tân  
289 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/04/2005 561061 THCS Định Tân  
290 Trịnh Thị Ngọc Châm 23/03/2005 561075 THCS Định Tân  
291 Trần Ngọc Chiến 22/10/2005 561082 THCS Định Tân  
292 Nguyễn Khánh Cường 04/06/2005 561093 THCS Định Tân  
293 Lê Quốc Cường 08/11/2005 561095 THCS Định Tân  
294 Phạm Tiến Dũng 29/09/2005 561118 THCS Định Tân  
295 Lê Hương Giang 05/05/2005 561185 THCS Định Tân  
296 Nguyễn Ngọc Hải 12/02/2005 561194 THCS Định Tân  
297 Vũ Văn Hải 14/03/2005 561198 THCS Định Tân  
298 Phạm Hồng Hà 10/01/2005 561207 THCS Định Tân  
299 Nguyễn Mạnh Hà 05/05/2005 561208 THCS Định Tân  
300 Nguyễn Thúy Hằng 20/04/2005 561236 THCS Định Tân  
301 Trịnh Thị Hiền 03/08/2005 561248 THCS Định Tân  
302 Trịnh Ngọc Hiệp 15/01/2005 561251 THCS Định Tân  
303 Lê Văn Hiếu 20/05/2005 561261 THCS Định Tân  
304 Lê Minh Hoàng 29/06/2005 561281 THCS Định Tân  
305 Lê Thị Hòa 14/07/2005 561287 THCS Định Tân  
306 Hoàng Thị Huệ 28/09/2005 561312 THCS Định Tân  
307 Nguyễn Thị Thu Huệ 25/08/2005 561317 THCS Định Tân  
308 Trịnh Ngọc Hưng 10/11/2005 561330 THCS Định Tân  
309 Lê Quang Huy 26/12/2005 561352 THCS Định Tân  
310 Ngô Duy Khánh 23/11/2005 561381 THCS Định Tân  
311 Lê Đức Khánh 20/05/2005 561382 THCS Định Tân  
312 Trịnh Duy Kiên 06/09/2005 561390 THCS Định Tân  
313 Trịnh Thị Mai Lan 24/10/2005 561397 THCS Định Tân  
314 Nguyễn Ngọc Lâm 18/07/2005 561401 THCS Định Tân  
315 Hoàng Khánh Linh 05/08/2005 561416 THCS Định Tân  
316 Nguyễn Thị Thu Mai 06/09/2004 561475 THCS Định Tân  
317 Lê Thị Hồng Minh 07/09/2005 561497 THCS Định Tân  
318 Trịnh Ngọc Hà My 20/04/2005 561507 THCS Định Tân  
319 Lê Thị Hà My 28/06/2005 561508 THCS Định Tân  
320 Hoàng Nam 23/05/2005 561515 THCS Định Tân  
321 Nguyễn Thúy Nga 20/04/2005 561527 THCS Định Tân  
322 Trần Thị Tuyết Nga 30/03/2005 561529 THCS Định Tân  
323 Phạm Bích Ngà 30/05/2005 561530 THCS Định Tân  
324 Phạm Thị Kiều Oanh 17/09/2005 561567 THCS Định Tân  
325 Nguyễn Thị Kim Oanh 05/09/2005 561568 THCS Định Tân  
326 Nguyễn Văn Phú 18/04/2005 561587 THCS Định Tân  
327 Phạm Quốc Quân 19/11/2005 561620 THCS Định Tân  
328 Lê Mai Thảo 20/05/2005 561687 THCS Định Tân  
329 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/11/2005 561692 THCS Định Tân  
330 Phạm Nguyệt Vân Thư 23/08/2005 561735 THCS Định Tân  
331 Lê Đức Toàn 20/05/2005 561764 THCS Định Tân  
332 Lê Thị Thu Uyên 25/06/2005 561844 THCS Định Tân  
333 Trịnh Đức Việt 08/06/2005 561850 THCS Định Tân  
334 Lê Thiên Ý 02/03/2005 561876 THCS Định Tân  
335 Nguyễn Đức Anh 26/07/2005 Khuyết tật THCS Định Tân Tuyển thẳng
336 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/06/2005 561038 THCS Định Tăng  
337 Mai Quỳnh Anh 22/08/2005 561043 THCS Định Tăng  
338 Lê Thị Hồng Ánh 17/10/2005 561057 THCS Định Tăng  
339 Ngô Ngọc Ánh 26/11/2005 561059 THCS Định Tăng  
340 Lê Thị Ngọc Châm 03/05/2005 561074 THCS Định Tăng  
341 Hách Xuân Công 28/08/2005 561091 THCS Định Tăng  
342 Lê Thị Hằng 29/09/2005 561230 THCS Định Tăng  
343 Lê Thị Hiền 13/04/2005 561245 THCS Định Tăng  
344 Lê Đức Hoàng 03/06/2005 561279 THCS Định Tăng  
345 Nguyễn Đức Hoàng 08/01/2005 561280 THCS Định Tăng  
346 Lê Thái Hoàng 02/11/2005 561282 THCS Định Tăng  
347 Lưu Thị Thu Hồng 14/10/2005 561306 THCS Định Tăng  
348 Trịnh Thị Hường 27/07/2005 561347 THCS Định Tăng  
349 Nguyễn Tùng Lâm 07/04/2005 561402 THCS Định Tăng  
350 Ngô Thị Linh 20/05/2005 561433 THCS Định Tăng  
351 Hoàng Thị Tú Linh 20/10/2005 561439 THCS Định Tăng  
352 Nguyễn Bùi Khánh Ly 23/10/2005 561460 THCS Định Tăng  
353 Trịnh Xuân Minh 06/11/2005 561506 THCS Định Tăng  
354 Lê Thị Ánh Nguyệt 20/07/2005 561541 THCS Định Tăng  
355 Lưu Thị Thu Nguyệt 26/11/2005 561544 THCS Định Tăng  
356 Thiều Thị Yến Nhi 29/10/2005 561555 THCS Định Tăng  
357 Lê Hoàng Phúc 28/09/2005 561578 THCS Định Tăng  
358 Nguyễn Hà Phương 30/07/2005 561593 THCS Định Tăng  
359 Nguyễn Lan Phương 07/10/2005 561597 THCS Định Tăng  
360 Lưu Văn Quân 28/03/2005 561621 THCS Định Tăng  
361 Lê Thị Quỳnh 12/12/2005 561635 THCS Định Tăng  
362 Lê Văn Sang 04/11/2004 561641 THCS Định Tăng  
363 Lê Thị Sâm 24/10/2005 561644 THCS Định Tăng  
364 Lê Văn Thắng 12/09/2005 561714 THCS Định Tăng  
365 Đặng Hà Thiên 19/09/2005 561716 THCS Định Tăng  
366 Lê Thị Thu 23/01/2005 561727 THCS Định Tăng  
367 Trịnh Ngọc Tuyến 02/02/2005 561840 THCS Định Tăng  
368 Hoàng Ngọc Anh 20/03/2005 561034 THCS Định Thành  
369 Nguyễn Thị Vân Anh 02/01/2005 561053 THCS Định Thành  
370 Lê Thị Chúc 31/03/2005 561084 THCS Định Thành  
371 Vũ Văn Duy 12/12/2005 561147 THCS Định Thành  
372 Lê Huy Đức 17/09/2005 561178 THCS Định Thành  
373 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/11/2005 561231 THCS Định Thành  
374 Lê Thị Hiền 24/05/2005 561246 THCS Định Thành  
375 Phạm Thị Hòa 28/02/2005 561289 THCS Định Thành  
376 Phạm Thị Hương 22/09/2005 561340 THCS Định Thành  
377 Lê Thị Khánh Linh 19/12/2005 561419 THCS Định Thành  
378 Lê Thị Linh 08/05/2005 561432 THCS Định Thành  
379 Lê Đình Lộc 06/02/2005 561451 THCS Định Thành  
380 Lê Đình Lợi 09/07/2005 561453 THCS Định Thành  
381 Đàm Duy Minh 29/08/2005 561492 THCS Định Thành  
382 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30/03/2005 561545 THCS Định Thành  
383 Lê Thị Thảo Nhung 10/02/2005 561559 THCS Định Thành  
384 Phạm Ngọc Mai Phương 19/10/2005 561598 THCS Định Thành  
385 Lê Thị Thu Phương 20/04/2005 561607 THCS Định Thành  
386 Nguyễn Thị Tâm 24/10/2005 561664 THCS Định Thành  
387 Lê Thế Thanh 14/12/2005 561673 THCS Định Thành  
388 Lê Đình Thắng 09/07/2005 561704 THCS Định Thành  
389 Lê Thị Thu 28/09/2004 561728 THCS Định Thành  
390 Phạm Thị Trúc 13/12/2005 561809 THCS Định Thành  
391 Phạm Văn Trường 08/06/2005 561815 THCS Định Thành  
392 Nguyễn Thị Hoài Anh 26/10/2005 561020 THCS Định Tiến  
393 Vũ Quỳnh Anh 13/08/2005 561046 THCS Định Tiến  
394 Vũ Thị Khánh Chi 21/04/2005 561076 THCS Định Tiến  
395 Cao Thị Kim Chi 23/08/2005 561077 THCS Định Tiến  
396 Cao Việt Chung 25/03/2005 561086 THCS Định Tiến  
397 Lê Tiến Dũng 07/03/2005 561115 THCS Định Tiến  
398 Khương Trùng Dương 16/12/2005 561136 THCS Định Tiến  
399 Đào Tùng Dương 17/12/2005 561137 THCS Định Tiến  
400 Nguyễn Tiến Đạt 08/08/2005 561163 THCS Định Tiến  
401 Nguyễn Trung Đạt 04/01/2005 561166 THCS Định Tiến  
402 Phạm Thị Trà Giang 07/02/2005 561189 THCS Định Tiến  
403 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/10/2005 561199 THCS Định Tiến  
404 Vũ Thị Hạnh 20/09/2005 561204 THCS Định Tiến  
405 Nguyễn Thị Thúy Hiền 01/08/2005 561250 THCS Định Tiến  
406 Lê Minh Hiếu 01/02/2005 561258 THCS Định Tiến  
407 Nguyễn Mai Hồng 10/09/2005 561296 THCS Định Tiến  
408 Nguyễn Thị Hồng 30/09/2005 561301 THCS Định Tiến  
409 Vũ Thị Hồng 21/10/2005 561303 THCS Định Tiến  
410 Nguyễn Mạnh Hùng 27/06/2005 561321 THCS Định Tiến  
411 Trịnh Văn Hưng 01/01/2005 561336 THCS Định Tiến  
412 Phạm Thủy Hương 26/07/2005 561344 THCS Định Tiến  
413 Lê Thị Hường 26/01/2005 561345 THCS Định Tiến  
414 Nguyễn Thị Hường 01/02/2005 561346 THCS Định Tiến  
415 Phạm Quang Huy 15/10/2005 561353 THCS Định Tiến  
416 Trịnh Thị Huyền 19/09/2005 561373 THCS Định Tiến  
417 Nguyễn Thị Khánh 08/03/2005 561386 THCS Định Tiến  
418 Trịnh Khánh Linh 16/09/2005 561423 THCS Định Tiến  
419 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/11/2005 561436 THCS Định Tiến  
420 Lê Thị Lý 27/11/2005 561464 THCS Định Tiến  
421 Nguyễn Thị Ngân 17/10/2004 561534 THCS Định Tiến  
422 Cao Yến Nhi 23/12/2005 561551 THCS Định Tiến  
423 Lê Thị Yến Nhi 07/09/2005 561553 THCS Định Tiến  
424 Trịnh Mai Quỳnh 26/10/2005 561632 THCS Định Tiến  
425 Lê Thị Kim Thanh 08/11/2005 561670 THCS Định Tiến  
426 Lê Thị Minh Thanh 19/03/2005 561671 THCS Định Tiến  
427 Trịnh Thị Thanh 10/10/2005 561675 THCS Định Tiến  
428 Trịnh Thị Thơm 20/02/2005 561724 THCS Định Tiến  
429 Lê Thị Thùy 04/11/2005 561743 THCS Định Tiến  
430 Đỗ Thị Thúy 01/09/2005 561748 THCS Định Tiến  
431 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/08/2005 561754 THCS Định Tiến  
432 Cao Văn Tới 25/12/2005 561772 THCS Định Tiến  
433 Nguyễn Thị Trang 06/01/2005 561791 THCS Định Tiến  
434 Vũ Thị Thu Trà 25/11/2005 561802 THCS Định Tiến  
435 Trịnh Phạm Tuấn Vũ 28/06/2005 561857 THCS Định Tiến  
436 Trịnh Thị Hải Yến 24/02/2005 561870 THCS Định Tiến  
437 Phạm Thị Lương 19/01/2005 Khuyết tật THCS Định Tiến Tuyển thẳng
438 Trịnh Thị Long An 07/02/2005 561005 THCS Định Tường  
439 Trịnh Quỳnh Anh 10/08/2005 561045 THCS Định Tường  
440 Vũ Văn Cảnh 30/09/2005 561071 THCS Định Tường  
441 Lê Đình Chiến 10/07/2005 561078 THCS Định Tường  
442 Lê Đình Dương 16/11/2005 561126 THCS Định Tường  
443 Lê Đình Dương 24/11/2005 561127 THCS Định Tường  
444 Lê Huy Dương 01/09/2005 561132 THCS Định Tường  
445 Lê Thị Thùy Dương 27/12/2005 561135 THCS Định Tường  
446 Trịnh Trọng Duy 28/09/2005 561146 THCS Định Tường  
447 Lê Đình Đức 08/09/2005 561177 THCS Định Tường  
448 Lê Đức Hải 17/10/2005 561192 THCS Định Tường  
449 Đinh Thị Hà 05/02/2005 561211 THCS Định Tường  
450 Trịnh Thị Hà 24/02/2005 561217 THCS Định Tường  
451 Lê Thị Hằng 21/01/2005 561229 THCS Định Tường  
452 Trịnh Thị Thúy Hằng 18/02/2005 561237 THCS Định Tường  
453 Đinh Thị Hòa 14/04/2005 561286 THCS Định Tường  
454 Lê Thu Hồng 24/06/2005 561305 THCS Định Tường  
455 Lê Thị Huệ 27/06/2005 561314 THCS Định Tường  
456 Lê Khánh Huyền 06/09/2005 561360 THCS Định Tường  
457 Lê Thị Lam 04/09/2005 561394 THCS Định Tường  
458 Lê Thế Vũ Lâm 22/09/2005 561403 THCS Định Tường  
459 Lê Thị Khánh Linh 27/03/2005 561418 THCS Định Tường  
460 Nguyễn Quỳnh Nga 07/11/2005 561519 THCS Định Tường  
461 Lê Thị Hồng Ngọc 01/01/2005 561536 THCS Định Tường  
462 Lê Thị Yến Nhi 19/08/2005 561552 THCS Định Tường  
463 Lê Thị Phương 12/10/2005 561603 THCS Định Tường  
464 Lê Thu Thảo 26/11/2005 561698 THCS Định Tường  
465 Lê Thị Tình 31/03/2005 561762 THCS Định Tường  
466 Trịnh Thị Đoan Trang 28/04/2005 561775 THCS Định Tường  
467 Hà Thuỳ Trang 18/08/2005 561797 THCS Định Tường  
468 Lê Thị Thùy Trang 26/09/2005 561800 THCS Định Tường  
469 Trịnh Thị Tuyết 17/02/2005 561842 THCS Định Tường  
470 Trần Nguyễn Thảo Vy 11/07/2005 561858 THCS Định Tường  
471 Lê Đình Bộ 17/02/2005 Khuyết tật THCS Định Tường Tuyển thẳng
472 Đỗ Phạm Hoài An 15/08/2005 561003 THCS Lê Đình Kiên  
473 Đỗ Ngọc Bảo Anh 01/09/2005 561012 THCS Lê Đình Kiên  
474 Phan Lê Hoàng Anh 21/07/2005 561022 THCS Lê Đình Kiên  
475 Lê Nam Anh 15/01/2005 561033 THCS Lê Đình Kiên  
476 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/03/2005 561037 THCS Lê Đình Kiên  
477 Đoàn Thị Quỳnh Anh 17/12/2005 561044 THCS Lê Đình Kiên  
478 Nguyễn Thị Vân Anh 10/12/2005 561054 THCS Lê Đình Kiên  
479 Nguyễn Vy Anh 04/08/2005 561056 THCS Lê Đình Kiên  
480 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 01/07/2005 561060 THCS Lê Đình Kiên  
481 Nguyễn Anh Dũng 13/09/2005 561107 THCS Lê Đình Kiên  
482 Trần Khánh Duyên 09/01/2005 561148 THCS Lê Đình Kiên  
483 Trịnh Thị Mai Duyên 02/08/2005 561149 THCS Lê Đình Kiên  
484 Trịnh Đăng Đức 01/11/2005 561175 THCS Lê Đình Kiên  
485 Lê Đình Đức 04/07/2005 561176 THCS Lê Đình Kiên  
486 Phạm Thị Trà Giang 20/10/2005 561190 THCS Lê Đình Kiên  
487 Đinh Thái Hà 30/10/2005 561210 THCS Lê Đình Kiên  
488 Trịnh Minh Hằng 07/02/2005 561226 THCS Lê Đình Kiên  
489 Trịnh Thanh Hằng 13/08/2005 561228 THCS Lê Đình Kiên  
490 Trịnh Thu Hằng 09/10/2005 561234 THCS Lê Đình Kiên  
491 Trịnh Văn Trung Hiếu 28/08/2005 561260 THCS Lê Đình Kiên  
492 Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2005 561284 THCS Lê Đình Kiên  
493 Trịnh Thị Thu Huệ 11/08/2005 561318 THCS Lê Đình Kiên  
494 Nguyễn Sinh Hùng 10/10/2005 561323 THCS Lê Đình Kiên  
495 Lê Khả Chấn Hưng 01/05/2005 561327 THCS Lê Đình Kiên  
496 Trịnh Duy Hưng 25/02/2005 561328 THCS Lê Đình Kiên  
497 Lưu Vũ Huy 19/07/2005 561357 THCS Lê Đình Kiên  
498 Lê Khánh Huyền 17/03/2005 561359 THCS Lê Đình Kiên  
499 Nguyễn Khánh Huyền 13/07/2005 561361 THCS Lê Đình Kiên  
500 Nguyễn Ngọc Khánh 12/06/2005 561385 THCS Lê Đình Kiên  
501 Lê Đình Khương 06/07/2005 561389 THCS Lê Đình Kiên  
502 Nguyễn Thị Phương Liên 21/08/2005 561407 THCS Lê Đình Kiên  
503 Ngô Duy Linh 02/01/2005 561412 THCS Lê Đình Kiên  
504 Nguyễn Hà Ngọc Linh 07/10/2005 561426 THCS Lê Đình Kiên  
505 Nguyễn Phương Linh 02/06/2005 561431 THCS Lê Đình Kiên  
506 Nguyễn Tiến Lợi 30/08/2005 561455 THCS Lê Đình Kiên  
507 Trịnh Phương Mai 01/04/2005 561470 THCS Lê Đình Kiên  
508 Trịnh Phương Mai 04/07/2005 561471 THCS Lê Đình Kiên  
509 Lê Tiến Mạnh 10/07/2005 561485 THCS Lê Đình Kiên  
510 Phan Đình Minh 25/08/2005 561493 THCS Lê Đình Kiên  
511 Trần Lê Minh 29/08/2005 561501 THCS Lê Đình Kiên  
512 Nguyễn Trà My 08/04/2005 561509 THCS Lê Đình Kiên  
513 Lê Công Nam 12/01/2005 561513 THCS Lê Đình Kiên  
514 Trịnh Nam 16/01/2005 561517 THCS Lê Đình Kiên  
515 Lưu Thị Nga 09/12/2005 561522 THCS Lê Đình Kiên  
516 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/02/2005 561558 THCS Lê Đình Kiên  
517 Nguyễn Đình Phúc 03/04/2005 561577 THCS Lê Đình Kiên  
518 Lê Minh Quang 02/05/2005 561612 THCS Lê Đình Kiên  
519 Nguyễn Văn Quang 28/12/2005 561616 THCS Lê Đình Kiên  
520 Trịnh Bảo Quốc 19/07/2005 561622 THCS Lê Đình Kiên  
521 Trịnh Hoàng Lệ Quyên 15/10/2005 561625 THCS Lê Đình Kiên  
522 Lê Minh Quyền 29/05/2005 561627 THCS Lê Đình Kiên  
523 Trịnh Hà Quỳnh 01/09/2005 561631 THCS Lê Đình Kiên  
524 Vũ Thị Minh Tâm 10/05/2005 561661 THCS Lê Đình Kiên  
525 Trịnh Tuấn Thành 24/01/2005 561681 THCS Lê Đình Kiên  
526 Trần Phương Thảo 01/06/2005 561690 THCS Lê Đình Kiên  
527 Trịnh Thị Thanh Thảo 20/07/2005 561694 THCS Lê Đình Kiên  
528 Lê Thị Thảo 21/06/2005 561695 THCS Lê Đình Kiên  
529 Lê Đức Thắng 10/01/2005 561705 THCS Lê Đình Kiên  
530 Nguyễn Đức Thắng 06/02/2005 561706 THCS Lê Đình Kiên  
531 Thiều Diệu Thúy 27/04/2005 561744 THCS Lê Đình Kiên  
532 Trịnh Văn Tiến 05/06/2005 561759 THCS Lê Đình Kiên  
533 Nguyễn Đức Toàn 02/11/2005 561767 THCS Lê Đình Kiên  
534 Trịnh Khánh Toàn 06/08/2005 561769 THCS Lê Đình Kiên  
535 Trần Huyền Trang 01/09/2005 561782 THCS Lê Đình Kiên  
536 Trịnh Huyền Trang 24/09/2005 561783 THCS Lê Đình Kiên  
537 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/01/2005 561808 THCS Lê Đình Kiên  
538 Lê Minh Tuấn 14/03/2005 561825 THCS Lê Đình Kiên  
539 Nguyễn Thị Yến Vy 11/06/2005 561862 THCS Lê Đình Kiên  
540 Bùi Vũ Hà Xinh 25/08/2005 561863 THCS Lê Đình Kiên  
541 Trịnh Đức An 14/09/2005 561002 THCS Thị trấn  
542 Nguyễn Quốc An 13/08/2005 561007 THCS Thị trấn  
543 Lê Phạm Lan Anh 18/05/2005 561026 THCS Thị trấn  
544 Lê Ngọc Ánh 21/03/2005 561058 THCS Thị trấn  
545 Trịnh Đăng Bảo 31/07/2005 561066 THCS Thị trấn  
546 Lê Vũ Nam Chiến 17/11/2005 561081 THCS Thị trấn  
547 Trịnh Duy Dũng 09/08/2005 561110 THCS Thị trấn  
548 Lê Tiến Dũng 14/04/2005 561116 THCS Thị trấn  
549 Nguyễn Đức Dương 03/10/2005 561130 THCS Thị trấn  
550 Bùi Minh Đạt 04/02/2005 561153 THCS Thị trấn  
551 Lê Thị Hà 19/05/2005 561213 THCS Thị trấn  
552 Giáp Văn Hiệp 02/12/2005 561253 THCS Thị trấn  
553 Trần Thị Thu Hoài 24/08/2005 561275 THCS Thị trấn  
554 Trịnh Tuấn Hưng 21/01/2005 561333 THCS Thị trấn  
555 Đào Quang Huy 26/10/2005 561350 THCS Thị trấn  
556 Nguyễn Thị Thúy Huyền 16/06/2005 561376 THCS Thị trấn  
557 Đào Thị Bảo Khanh 20/11/2005 561380 THCS Thị trấn  
558 Lê Ngọc Khánh 25/03/2005 561384 THCS Thị trấn  
559 Trần Lê Kiệt 18/01/2005 561392 THCS Thị trấn  
560 Hà Lê Linh 11/06/2005 561424 THCS Thị trấn  
561 Đỗ Ngọc Linh 08/10/2005 561425 THCS Thị trấn  
562 Trương Thị Trang Linh 17/11/2005 561438 THCS Thị trấn  
563 Nguyễn Xuân Linh 24/04/2005 561440 THCS Thị trấn  
564 Lê Hoàng Khánh Ly 21/02/2005 561461 THCS Thị trấn  
565 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/05/2005 561468 THCS Thị trấn  
566 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/2005 561472 THCS Thị trấn  
567 Lê Hoàng Mạnh 23/05/2005 561482 THCS Thị trấn  
568 Trịnh Xuân Mạnh 09/10/2005 561488 THCS Thị trấn  
569 Hoàng Lê Minh 27/10/2005 561500 THCS Thị trấn  
570 Lê Thị Lê Na 02/07/2005 561512 THCS Thị trấn  
571 Lê Thị Hồng Nhung 27/09/2005 561556 THCS Thị trấn  
572 Lưu Hồng Phúc 05/02/2005 561580 THCS Thị trấn  
573 Đinh Thiên Phúc 08/12/2005 561581 THCS Thị trấn  
574 Văn Nguyễn Thảo Phương 20/11/2005 561600 THCS Thị trấn  
575 Trịnh Đăng Quang 06/11/2005 561610 THCS Thị trấn  
576 Lê Thị Quyên 07/11/2005 561626 THCS Thị trấn  
577 Nguyễn Minh Sơn 21/11/2005 561648 THCS Thị trấn  
578 Phạm Tấn Tài 21/10/2005 561657 THCS Thị trấn  
579 Trịnh Hải Tân 28/09/2005 561667 THCS Thị trấn  
580 Lê Văn Thành 03/12/2005 561683 THCS Thị trấn  
581 Trịnh Minh Thắng 07/07/2005 561710 THCS Thị trấn  
582 Lê Minh Tiến 01/12/2005 561757 THCS Thị trấn  
583 Lê Thị Thu Trang 29/09/2005 561795 THCS Thị trấn  
584 Trịnh Ngọc Tuấn 14/08/2005 561826 THCS Thị trấn  
585 Lê Thị Thúy Vân 28/09/2005 561849 THCS Thị trấn  
586 Trần Mai Linh 17/10/2005 Khuyết tật THCS Thị trấn Tuyển thẳng
587 Trần Đức Anh 18/04/2005 561016 THCS Thiệu Ngọc  
588 Mỵ Duy Dũng 10/10/2005 561109 THCS Thiệu Ngọc  
589 Ngô Xuân Dũng 24/09/2005 561124 THCS Thiệu Ngọc  
590 Nguyễn Thế Dương 30/08/2005 561134 THCS Thiệu Ngọc  
591 Ngô Thành Đạt 10/12/2005 561157 THCS Thiệu Ngọc  
592 Nguyễn Tiến Đạt 10/01/2005 561162 THCS Thiệu Ngọc  
593 Phạm Thị Thu Hằng 11/10/2005 561232 THCS Thiệu Ngọc  
594 Hoàng Thị Hiền 23/04/2005 561243 THCS Thiệu Ngọc  
595 Ngô Thị Hoài 02/10/2005 561273 THCS Thiệu Ngọc  
596 Nguyễn Đàm Trường Huy 22/10/2005 561355 THCS Thiệu Ngọc  
597 Nguyễn Hà Lan 24/05/2005 561395 THCS Thiệu Ngọc  
598 Ngô Thị Hoa Lan 05/01/2005 561396 THCS Thiệu Ngọc  
599 Phạm Thị Lan 10/06/2005 561399 THCS Thiệu Ngọc  
600 Ngô Thị Liên 12/07/2005 561408 THCS Thiệu Ngọc  
601 Trần Khánh Linh 15/02/2005 561422 THCS Thiệu Ngọc  
602 Nguyễn Hà Phương Linh 14/09/2005 561430 THCS Thiệu Ngọc  
603 Vũ Đức Minh 01/07/2005 561495 THCS Thiệu Ngọc  
604 Trần Thị Trà My 16/10/2005 561511 THCS Thiệu Ngọc  
605 Lê Thị Bích Ngân 07/01/2005 561531 THCS Thiệu Ngọc  
606 Hoàng Đức Nhân 14/10/2005 561547 THCS Thiệu Ngọc  
607 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/01/2005 561557 THCS Thiệu Ngọc  
608 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2005 561563 THCS Thiệu Ngọc  
609 Nguyễn Kim Nội 25/07/2005 561565 THCS Thiệu Ngọc  
610 Ngô Văn Phong 10/11/2005 561576 THCS Thiệu Ngọc  
611 Ngô Thiên Phúc 01/11/2005 561582 THCS Thiệu Ngọc  
612 Nguyễn Trường Quang 10/02/2005 561615 THCS Thiệu Ngọc  
613 Lê Quang Tài 13/01/2005 561656 THCS Thiệu Ngọc  
614 Ngô Thị Minh Tâm 21/05/2005 561660 THCS Thiệu Ngọc  
615 Nguyễn Thị Thư 21/04/2005 561734 THCS Thiệu Ngọc  
616 Bùi Thị Trang 10/10/2005 561789 THCS Thiệu Ngọc  
617 Vũ Thị Trang 01/01/2005 561793 THCS Thiệu Ngọc  
618 Nguyễn Thị Bích Trâm 27/04/2005 561803 THCS Thiệu Ngọc  
619 Trịnh Thị Ngọc Trâm 01/01/2005 561804 THCS Thiệu Ngọc  
620 Nguyễn Quang Trường 10/02/2005 561812 THCS Thiệu Ngọc  
621 Nguyễn Anh Tuấn 05/10/2005 561819 THCS Thiệu Ngọc  
622 Nguyễn Hữu Tùng 16/01/2005 561828 THCS Thiệu Ngọc  
623 Thiều Ngọc Tùng 25/11/2005 561829 THCS Thiệu Ngọc  
624 Lê Văn Tùng 13/10/2005 561832 THCS Thiệu Ngọc  
625 Hoàng Ngọc Hà 23/11/2005 561209 THCS Thiệu Thành  
626 Lê Văn Hậu 04/07/2005 561240 THCS Thiệu Thành  
627 Trần Tiến Hiệp 10/09/2004 561252 THCS Thiệu Thành  
628 Nguyễn Thái Học 20/08/2005 561292 THCS Thiệu Thành  
629 Mai Khắc Mạnh 12/12/2005 561484 THCS Thiệu Thành  
630 Nguyễn Duy Phong 11/05/2005 561573 THCS Thiệu Thành  
631 Ngô Thị Tỉnh 03/12/2005 561763 THCS Thiệu Thành  
632 Ngô Thị Thùy Dung 01/11/2005 561105 THCS Thiệu Vũ  
633 Nguyễn Đình Dương 25/06/2005 561128 THCS Thiệu Vũ  
634 Đàm Đức Dương 03/02/2005 561129 THCS Thiệu Vũ  
635 Lê Tiến Đạt 19/08/2005 561160 THCS Thiệu Vũ  
636 Mai Thị Hà 26/03/2005 561215 THCS Thiệu Vũ  
637 Lê Thị Hoa 03/08/2005 561270 THCS Thiệu Vũ  
638 Trịnh Đình Hòa 13/09/2005 561285 THCS Thiệu Vũ  
639 Đàm Thị Hợp 03/05/2005 561308 THCS Thiệu Vũ  
640 Nguyễn Thị Hương 12/07/2004 561339 THCS Thiệu Vũ  
641 Trần Thị Huyền 03/12/2005 561372 THCS Thiệu Vũ  
642 Nguyễn Văn Khánh 10/08/2005 561387 THCS Thiệu Vũ  
643 Hà Văn Nhân 19/10/2005 561549 THCS Thiệu Vũ  
644 Lê Thị Phương 16/08/2005 561602 THCS Thiệu Vũ  
645 Phạm Ngọc Quý 08/07/2005 561638 THCS Thiệu Vũ  
646 Nguyễn Thị Minh Thư 09/12/2005 561732 THCS Thiệu Vũ  
647 Nguyễn Thanh Thùy 19/06/2005 561741 THCS Thiệu Vũ  
648 Trịnh Anh Tuấn 10/10/2005 561821 THCS Thiệu Vũ  
649 Nguyễn Đình Tuấn 06/05/2005 561823 THCS Thiệu Vũ  
650 Đỗ Ngọc Thuỷ Tiên 13/12/2005 561753 THCS Thuý Sơn  
651 Trịnh Ngọc Ánh 18/09/2005 561062 THCS Yên Lạc  
652 Lê Minh Chiến 03/08/2005 561080 THCS Yên Lạc  
653 Lưu Minh Hải 12/09/2005 561193 THCS Yên Lạc  
654 Lê Anh Hiếu 28/05/2005 561255 THCS Yên Lạc  
655 Đào Phương Hoa 03/10/2005 561265 THCS Yên Lạc  
656 Trịnh Mạnh Hùng 06/09/2005 561322 THCS Yên Lạc  
657 Trịnh Hoàng Hưng 10/11/2005 561329 THCS Yên Lạc  
658 Chu Ngọc Huyền 05/03/2005 561363 THCS Yên Lạc  
659 Chu Thanh Huyền 05/03/2005 561365 THCS Yên Lạc  
660 Trịnh Nhật Lệ 21/06/2005 561406 THCS Yên Lạc  
661 Đỗ Văn Mạnh 20/04/2005 561486 THCS Yên Lạc  
662 Trần Thị Nga 19/11/2005 561525 THCS Yên Lạc  
663 Lê Thị Phương 07/04/2005 561601 THCS Yên Lạc  
664 Trịnh Trung Quỳnh 02/10/2005 561637 THCS Yên Lạc  
665 Lưu Thị Thanh Tâm 16/01/2005 561662 THCS Yên Lạc  
666 Trịnh Hoàng Thái 11/07/2005 561669 THCS Yên Lạc  
667 Lê Văn Thành 27/03/2005 561682 THCS Yên Lạc  
668 Nguyễn Minh Trang 07/05/2005 561785 THCS Yên Lạc  
669 Bùi Kim Anh 17/03/2005 561024 THCS Yên Thái  
670 Đào Thuý Hằng 24/12/2005 561235 THCS Yên Thái  
671 Nguyễn Đình Mạnh 25/10/2005 561479 THCS Yên Thái  
672 Nguyễn Huyền Trang 28/05/2005 561776 THCS Yên Thái  

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây