Kiểm tra thông tin HS đăng kí dự thi TS vào 10 tại Trường THPT Yên Định 1

Thứ sáu - 01/06/2018 08:53
Các em học sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân, mọi thông tin sai sót xin liên hệ thầy Cường - ĐT 0977280911
(Lưu ý: Nếu xem bằng điện thoại chọn chế độ xem ngang để hiển thị đầy đủ thông tin)
TT THCS Họ và tên Ngày sinh GT XL TN HL HK TBM9 Toán9 Văn9 ƯT KK Ghi chú Nơi sinh Dân tộc
1 Định Bình Hoàng Văn An 26/09/03 Nam TB TB T 5.7 6 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
2 Định Bình Hoàng Khắc Anh 07/08/03 Nam K K T 6.7 6.6 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
3 Định Bình Nguyễn Thị Lan Anh 04/10/03 Nữ K K T 7.8 7.4 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
4 Định Bình Nguyễn Tuấn Anh 19/08/03 Nam K K T 6.7 6.6 5.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
5 Định Bình Nguyễn Quế Anh 10/09/03 Nữ G G T 8.2 8.6 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
6 Định Bình Nguyễn Quỳnh Anh 10/09/03 Nữ G G T 8.4 8.7 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
7 Định Bình Nguyễn Quang Bách 29/08/03 Nam TB TB T 6.8 6.4 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
8 Định Bình Nguyễn Thị Bình 26/10/03 Nữ TB TB T 6.5 6.2 6.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
9 Định Bình Vũ Thị Dung 18/12/03 Nữ K K T 7.5 6.8 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
10 Định Bình Phạm Quốc Dũng 02/12/03 Nam TB TB T 6.3 6.4 5.4   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
11 Định Bình Vũ Văn Hà 29/06/03 Nam K K T 7.4 7.8 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
12 Định Bình Trịnh Thị Hằng 01/03/03 Nữ K K T 6.7 6.5 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
13 Định Bình Ngô Thị Thu Hiền 05/02/03 Nữ K K T 7.2 6.3 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
14 Định Bình Thiều Thị Hồng 15/12/03 Nữ K K T 7.5 8.1 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
15 Định Bình Bùi Thị Hồng 27/08/03 Nữ TB TB T 6.3 5.7 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
16 Định Bình Phạm Thị Minh Huyền 15/10/03 Nữ K K T 6.9 7.5 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
17 Định Bình Lê Thị Lan Hương 30/01/03 Nữ K K T 7.9 8.4 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
18 Định Bình Khương Thị Mai Hương 17/04/03 Nữ K K T 7.4 7.1 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
19 Định Bình Lê Dịu Hương 11/11/03 Nữ G G T 8.2 8.5 7.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
20 Định Bình Nguyễn Thị Thu Hương 05/03/03 Nữ K K T 6.9 6.9 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
21 Định Bình Trịnh Thị Linh 13/09/03 Nữ K K T 7.5 7.4 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
22 Định Bình Trịnh Văn Linh 26/05/03 Nam TB TB T 6.4 5.9 5.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
23 Định Bình Phạm Thị Linh 21/02/03 Nữ TB TB T 5.9 5.9 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
24 Định Bình Nguyễn Lê Khánh Linh 18/11/03 Nữ G G T 8.1 8 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
25 Định Bình Dương Quốc Nam 17/06/03 Nam TB TB T 5.7 6.4 5.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
26 Định Bình Lê Thị Hà Nhi 10/11/03 Nữ G G T 8 8.3 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
27 Định Bình Lê Thị Oanh 03/06/03 Nam K K T 6.5 7.5 6.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
28 Định Bình Thiều Thị Phan 14/10/03 Nữ K K T 7.8 8 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
29 Định Bình Nguyễn Thị Thu Phương 01/11/03 Nữ K K T 7.5 7.4 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
30 Định Bình Vũ Hà Phương 23/04/03 Nữ G G T 8.1 8.4 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
31 Định Bình Hoàng Khánh Phương 18/04/03 Nam G G T 8.1 7.4 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
32 Định Bình Vũ Trần Phương 26/08/03 Nam TB TB T 6.1 6.4 5.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
33 Định Bình Lê Việt Quang 19/08/03 Nam G G T 8.2 8.4 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
34 Định Bình Phạm Công Quân 10/09/03 Nam K K T 7.4 8.7 7.1   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
35 Định Bình Khương Văn Sao 24/12/03 Nam TB TB T 5.8 5.6 5.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
36 Định Bình Trịnh Thị Phương Thảo 05/11/03 Nữ K K T 7.9 8.2 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
37 Định Bình Nguyễn Thị Thu 04/01/03 Nữ G G T 8.3 8.5 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
38 Định Bình Nguyễn Thị Thùy 06/10/03 Nữ K K T 7.6 8.1 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
39 Định Bình Nguyễn Thị Phương Thúy 23/04/03 Nữ K K T 7.6 7.2 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
40 Định Bình Ngô Thị Thương 22/10/03 Nữ K K T 7.5 7.2 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
41 Định Bình Lê Đức Tiến 05/05/03 Nam TB TB T 5.9 5.7 5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
42 Định Bình Ngô Thế An Toàn 02/01/03 Nam G G T 8.3 8.2 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
43 Định Bình Nguyễn Thị Huyền Trang 10/04/03 Nữ K K T 7.6 8.1 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
44 Định Bình Lê Thị Quế Trâm 08/05/03 Nữ G G T 8.3 8.7 7.4   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
45 Định Bình Nguyễn Anh Tuấn 01/11/03 Nam TB TB T 6.4 6.9 6.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
46 Định Bình Nguyễn Thị Tú Uyên 14/10/03 Nữ TB TB T 6.5 6.2 5.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
47 Định Công Nguyễn Diễm Quỳnh 01/01/03 Nữ K K T 7.5 7.1 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
48 Định Hải Lê Thị Mai Dung 15/10/03 Nữ G G T 8.3 8 9.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
49 Định Hải Trịnh Thị Hoa 13/03/03 Nữ K K T 7.6 6.4 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
50 Định Hải Lê Việt Hoàng 24/06/03 Nam K K T 6.6 6.3 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
51 Định Hải Lê Hữu Huân 03/06/03 Nam TB TB K 5.6 5.4 5.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
52 Định Hải Phạm Thị Liên 30/01/03 Nữ G G T 8.6 8.7 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
53 Định Hải Lê Hoàng Linh 03/08/03 Nữ G G T 9.1 9.2 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
54 Định Hải Lê Nhật Linh 13/12/03 Nữ G G T 8.3 8.2 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
55 Định Hải Nguyễn Hải Nam 01/09/03 Nam K K T 6.5 6.2 6.9   1.0 N.Khá Thuận An, Bình Dương Kinh
56 Định Hải Bùi Hoài Nam 06/11/03 Nam TB TB K 5.4 4.7 5.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
57 Định Hải Phạm Linh Nga 27/09/03 Nữ K K T 7.5 6.9 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
58 Định Hải Trịnh Thị Ngọc 16/01/03 Nữ K K T 8.1 7.4 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
59 Định Hải Trịnh Thị Ngọc 06/11/03 Nữ G G T 8.6 9 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
60 Định Hải Đoàn Lê Nguyên 15/05/03 Nữ K K T 7.9 7.5 7.9   1.5 N.Giỏi Hữu Lũng, Lạng Sơn Kinh
61 Định Hải Đồng Thị Nguyệt 21/11/03 Nữ K K T 8.3 7.9 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
62 Định Hải Nguyễn Thị Phương Thảo 20/09/03 Nữ K K T 7.7 6.6 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
63 Định Hải Trịnh Thị Lệ Thủy 15/10/03 Nữ G G T 8.6 8.2 9.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
64 Định Hải Phạm Hồng Thúy 12/11/03 Nữ K K T 6.7 5.7 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
65 Định Hải Trịnh Xuân Tiến 20/03/03 Nam G G T 8.5 9 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
66 Định Hoà Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/01 Nữ K K T 7.1 6.6 7.8       Yên Định, Thanh Hóa Kinh
67 Định Hoà Trịnh Thị Kiều Anh 28/09/03 Nữ K K T 6.6 7 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
68 Định Hoà Nguyễn Minh Anh 02/11/03 Nữ G G T 8.4 8.6 9.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
69 Định Hoà Ngô Thị Hồng ánh 18/08/03 Nữ K K T 7.9 7.5 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
70 Định Hoà Lê Thị Ngọc ánh 03/06/03 Nữ G G T 8 8.2 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
71 Định Hoà Ngô Xuân Bộ 22/09/03 Nam TB TB T 5.9 6 5.9   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
72 Định Hoà Nguyễn Thị Dung 02/11/03 Nữ G G T 8.3 7.4 9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
73 Định Hoà Ngô Tiến Dũng 18/06/03 Nam TB TB T 5.9 6.2 5.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
74 Định Hoà Ngô Ngọc Định 10/08/03 Nam TB TB T 5.8 6 5.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
75 Định Hoà Ngô Minh Đức 20/11/03 Nam TB TB T 5.8 5.5 5.7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
76 Định Hoà Ngô Văn Đức 19/04/03 Nam TB TB T 6.1 6.4 6.1   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
77 Định Hoà Vũ Thị Hạnh 28/02/03 Nữ TB TB T 6.4 6.5 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
78 Định Hoà Vũ Thị Hạnh 27/09/03 Nữ K K T 6.5 6.3 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
79 Định Hoà Trịnh Thị Hạnh 20/01/03 Nữ G G T 8.1 7.8 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
80 Định Hoà Lê Minh Hậu 18/07/03 Nam K K T 7.6 9.1 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
81 Định Hoà Lê Thị Ngọc Hiền 28/07/03 Nữ K K T 7.2 7.7 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
82 Định Hoà Vũ Quang Hiếu 21/11/03 Nam G G T 8.4 9.6 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
83 Định Hoà Vũ Thị Lan Hương 10/01/03 Nữ G G T 8.5 9 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
84 Định Hoà Vũ Thị Hương 28/07/03 Nữ K K T 6.8 6.3 6.6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
85 Định Hoà Trương Thị Hương 07/03/03 Nữ K K T 7.6 7.6 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
86 Định Hoà Ngô Thúy Hương 18/03/03 Nữ G G T 8.4 8.9 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
87 Định Hoà Ngô Thúy Hường 18/03/03 Nữ G G T 8.8 9.2 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
88 Định Hoà Nguyễn Ngọc Linh 01/11/03 Nữ K K T 6.9 6.2 6.7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
89 Định Hoà Nguyễn Thị Phương Linh 28/06/03 Nữ G G T 8 8.4 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
90 Định Hoà Vũ Khánh Linh 13/11/03 Nữ TB TB T 6.4 5.9 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
91 Định Hoà Lê Thị Khánh Ly 04/12/03 Nữ TB TB T 6.3 5.6 5.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
92 Định Hoà Bùi Thanh Mai 14/10/03 Nữ K K T 7.7 8.4 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
93 Định Hoà Ngô Thị Ngọc Mai 12/08/03 Nữ G G T 8.1 8.4 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
94 Định Hoà Lê Thị Thúy Nga 16/02/03 Nữ K K T 7 6.4 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
95 Định Hoà Trịnh Thị Tuyết Nhung 08/10/03 Nữ G G T 8.7 9.2 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
96 Định Hoà Trương Đức Phát 12/11/03 Nam TB TB K 6.1 6.2 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
97 Định Hoà Lê Thị Minh Phương 06/12/03 Nữ G G T 8 7.9 8.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
98 Định Hoà Nguyễn Thị Quỳnh 04/09/03 Nữ K K T 6.5 6.4 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
99 Định Hoà Vũ Thị Quỳnh 13/10/03 Nữ K K T 6.5 5.9 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
100 Định Hoà Phạm Thị Thanh 05/03/03 Nam K K T 7.2 7.4 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
101 Định Hoà Lê Thị Thơm 24/11/03 Nữ K K T 6.9 7 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
102 Định Hoà Trịnh Thị Thu 15/08/03 Nữ TB TB T 6.4 6.2 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
103 Định Hoà Vũ Thị Thúy 25/10/03 Nữ K K T 7.5 7.6 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
104 Định Hoà Trần Văn Toàn 12/07/03 Nam TB TB T 6.2 6 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
105 Định Hoà Lê Phúc Toàn 12/08/03 Nam G G T 8.7 9.6 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
106 Định Hoà Vũ Thị Huyền Trang 14/08/03 Nữ G G T 8 7.4 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
107 Định Hoà Trịnh Thị Thu Trang 18/01/03 Nữ K K T 6.8 6.6 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
108 Định Hoà Lê Thanh Tuấn 05/11/03 Nam K K T 6.5 6.9 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
109 Định Hoà Đỗ Đình Tuấn 23/09/03 Nam TB TB T 5.8 5.6 5.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
110 Định Hoà Vũ Thị Tuấn 06/04/03 Nữ K K T 7.4 7.1 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
111 Định Hoà Lê Thị Kim Tuyến 13/06/03 Nữ K K T 7.7 7.5 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
112 Định Hoà Vũ Thị Ưng 21/01/03 Nữ K K T 7.6 6.4 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
113 Định Hoà Trần Văn Vinh 12/07/03 Nam TB TB T 6 5.6 5.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
114 Định Hoà Ngô Ngọc Vũ 14/02/03 Nam K K T 7.3 8 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
115 Định Hưng Trịnh Hữu Hoàng Anh 26/05/03 Nam K K T 7.3 8.2 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
116 Định Hưng Phạm Thị Anh 27/01/03 Nữ K K T 6.8 6 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
117 Định Hưng Bùi Mai Chi 13/02/03 Nữ K K T 7.5 6.8 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
118 Định Hưng Nguyễn Văn Chiến 30/01/03 Nam TB TB K 5.4 5.1 5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
119 Định Hưng Lưu Văn Đức 06/06/03 Nam K K T 6.7 6 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
120 Định Hưng Bùi Văn Đức 19/11/03 Nam TB TB K 5.4 5 4.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
121 Định Hưng Lê Thị Lệ Giang 30/07/03 Nữ K K T 7.3 7 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
122 Định Hưng Trương Thị Giang 10/11/03 Nữ K K T 7.7 6.9 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
123 Định Hưng Trịnh Thu Hà 11/11/03 Nữ G G T 8.4 8.3 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
124 Định Hưng Trịnh Thu Hà 25/09/03 Nữ TB TB T 6.4 5.8 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
125 Định Hưng Trịnh Thị Hằng 30/07/03 Nữ K K T 7.4 6.7 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
126 Định Hưng Phạm Thị Mai Hiên 04/10/03 Nữ K K T 7 6.5 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
127 Định Hưng Trương Thị Hiếu 29/09/03 Nữ K K T 7.6 7 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
128 Định Hưng Nguyễn Văn Hoàng 06/07/03 Nam TB TB K 5.4 4.8 5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
129 Định Hưng Nguyễn Thị Huệ 05/11/03 Nữ G G T 8.8 8.5 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
130 Định Hưng Trịnh Thị Huệ 20/06/03 Nữ K K T 7.9 7.2 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
131 Định Hưng Hoàng Thu Hương 26/08/03 Nữ K K T 7.6 7.7 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
132 Định Hưng Mai Lan Hương 17/06/03 Nữ K K T 7.8 7 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
133 Định Hưng Trịnh Văn Khánh 07/09/03 Nam TB TB T 6.2 6.1 5.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
134 Định Hưng Vũ Hồng Lan 20/01/03 Nữ K K T 7.4 6.7 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
135 Định Hưng Mai Thị Hồng Liên 10/11/03 Nữ G G T 8.1 9.2 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
136 Định Hưng Mai Thị Linh 22/10/03 Nữ K K T 8.1 7.6 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
137 Định Hưng Bùi Khánh Linh 27/06/03 Nữ G G T 8.5 8.8 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
138 Định Hưng Trịnh Thị Diệu Linh 22/07/03 Nữ TB TB T 6.5 6 6.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
139 Định Hưng Lê Đình Lực 25/12/03 Nam K K T 7.1 7.1 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
140 Định Hưng Trịnh Hoàng Ngân 23/10/03 Nữ K K T 7.3 6.5 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
141 Định Hưng Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/03 Nữ K K T 7.6 7.6 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
142 Định Hưng Mai Thị Nhung 13/08/03 Nữ G G T 8.2 8.2 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
143 Định Hưng Trịnh Thị Hồng Nhung 02/11/03 Nữ K K T 7.4 6.9 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
144 Định Hưng Mai Thị Nhung 13/11/03 Nữ K K T 7.9 7.1 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
145 Định Hưng Bùi Ngọc Quân 10/08/03 Nam K K T 6.8 5.9 6.6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
146 Định Hưng Trịnh Thị Quỳnh 11/11/03 Nữ K K T 6.8 6.1 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
147 Định Hưng Nguyễn Văn Quý 27/09/03 Nam TB TB T 6.1 6.7 5.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
148 Định Hưng Trương Văn Sơn 11/09/03 Nam TB TB T 5.9 5.3 5.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
149 Định Hưng Nguyễn Thị Tâm 09/09/03 Nữ K K T 7.7 7.3 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
150 Định Hưng Trịnh Thị Thanh Tâm 13/04/03 Nữ G G T 8.8 8.9 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
151 Định Hưng Trịnh Thị Hồng Thanh 04/10/03 Nữ K K T 7.3 6.9 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
152 Định Hưng Trương Thị Thanh 11/11/03 Nữ G G T 8.3 8.3 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
153 Định Hưng Bùi Thị Phương Thảo 04/09/03 Nữ K K T 7 6 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
154 Định Hưng Trịnh Văn Thiên 24/07/03 Nam K K T 7.2 6.2 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
155 Định Hưng Nguyễn Thị Thủy 22/05/03 Nữ K K T 7.8 7.1 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
156 Định Hưng Trịnh Huyền Trang 17/04/03 Nữ G G T 8.8 9.1 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
157 Định Hưng Trịnh Thị Trang 24/02/03 Nữ G G T 8.3 7.8 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
158 Định Hưng Trương Thị Huyền Trang 10/11/03 Nữ K K T 7.8 7.3 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
159 Định Hưng Lê Phú Trọng 20/08/03 Nam TB TB T 6.1 5.3 5.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
160 Định Hưng Nguyễn Hoàng Tuấn 09/11/03 Nam K K T 7 5.7 6.5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
161 Định Hưng Lê Thị Hải Yến 08/11/03 Nữ G G T 8.4 9 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
162 Định Hưng Phạm Thị Yến 02/11/03 Nữ G G T 8.7 8.7 9.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
163 Định Liên Nguyễn Mai Anh 10/11/03 Nữ G G T 8.1 8 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
164 Định Liên Nguyễn Minh Anh 28/03/03 Nam K K T 6.9 6.7 6.7   1.0 N.Khá Bệnh viện E - Hà Nội Kinh
165 Định Liên Trịnh Thị Tú Anh 21/11/03 Nữ K K T 7.3 7.7 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
166 Định Liên Phạm Thị Phương Anh 23/11/03 Nữ G G T 8.7 9 8.1   1.5 N.Giỏi BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa Kinh
167 Định Liên Lê Đức Anh 14/01/03 Nam TB TB T 5.7 5.2 5.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
168 Định Liên Lê Xuân Bách 18/08/03 Nam K K T 7.2 7.6 6.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
169 Định Liên Trịnh Minh Chiến 10/05/03 Nam TB TB T 6.1 5.6 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
170 Định Liên Lê Văn Cường 01/10/03 Nam K K T 7 5.9 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
171 Định Liên Nguyễn Mạnh Duy 13/06/03 Nam K K T 6.9 7 6   1.5 N.Giỏi Ngọc Lặc, Thanh Hóa Kinh
172 Định Liên Trịnh Văn Duy 30/03/03 Nam TB TB T 6.5 6.2 5.7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
173 Định Liên Nguyễn Quý Đức 30/08/03 Nam G G T 8.2 9 7.4   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
174 Định Liên Lê Trọng Đức 12/12/03 Nam TB TB T 6.1 6.3 5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
175 Định Liên Trần Thiện Hải 15/09/03 Nam K K T 6.7 6.9 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
176 Định Liên Nguyễn Văn Hậu 16/02/03 Nam K K T 7.3 7 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
177 Định Liên Vũ Thu Hiền 28/05/03 Nữ K K T 7.8 7.1 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
178 Định Liên Trịnh Đình Hiểu 29/03/03 Nam TB TB T 6.6 6.1 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
179 Định Liên Lê Thị Hoa 12/12/03 Nữ K K T 7.8 8 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
180 Định Liên Trịnh Thị Hoa 28/06/03 Nữ K K T 6.7 5.5 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
181 Định Liên Trịnh Thị Hoan 18/10/03 Nữ G G T 8.8 9 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
182 Định Liên Lê Thị Khánh Hòa 22/03/03 Nữ K K T 7.6 7.7 8.7   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
183 Định Liên Lê Phương Huệ 10/07/03 Nữ G G T 8.4 8.4 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
184 Định Liên Lê Văn Huy 30/07/03 Nam K K T 7.2 7.6 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
185 Định Liên Lê Đức Hưng 18/03/03 Nam K K T 7.1 7.2 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
186 Định Liên Phạm Thị Thúy Hường 15/01/03 Nữ G G T 8.6 8.8 8.8 1 1.5 N.Giỏi BV phụ sản Thanh Hóa Mường
187 Định Liên Lê Thị Lan 26/02/03 Nữ K K T 7.6 7.4 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
188 Định Liên Lưu Tiến Lâm 18/03/03 Nam G G T 8.3 8.7 7.6       Yên Định, Thanh Hóa Kinh
189 Định Liên Trịnh Thị Linh 25/03/03 Nữ G G T 8 7.9 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
190 Định Liên Lê Thị Linh 19/04/03 Nữ K K T 7 5.6 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
191 Định Liên Trịnh Đức Minh 11/06/03 Nam TB TB T 6.4 6 5.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
192 Định Liên Lưu Nhật Minh 25/03/03 Nữ G G T 8.3 8.9 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
193 Định Liên Lê Thanh Nga 25/01/03 Nữ G G T 9 9.1 8.8   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
194 Định Liên Lê Thị Nga 27/09/03 Nữ K K T 7.1 6.8 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
195 Định Liên Trịnh Thị Ngà 05/11/03 Nữ K K T 7.3 6.6 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
196 Định Liên Nguyễn Thị Ngọc 20/02/03 Nữ K K T 7.8 8.4 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
197 Định Liên Lê Thị Nguyệt 21/10/03 Nữ K K T 7 6.1 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
198 Định Liên Lê Thị Phương 10/01/03 Nữ K K T 7.5 6.8 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
199 Định Liên Đặng Hương Quỳnh 15/12/03 Nữ K K T 7.8 8.1 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
200 Định Liên Trịnh Xuân Quý 15/01/03 Nam K K T 7 7.1 6.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
201 Định Liên Lê Thị Sắc 16/05/03 Nữ K K T 7.3 7.8 7.5   1.5 N.Giỏi Hậu Lộc, Thanh Hóa Kinh
202 Định Liên Vũ Thị Thúy 12/11/03 Nữ K K T 6.5 5.6 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
203 Định Liên Nguyễn Huyền Trang 11/12/03 Nữ G G T 8.1 8 8.4   1.5 N.Giỏi Bỉm Sơn, Thanh Hóa Kinh
204 Định Liên Trịnh Huyền Trang 24/11/03 Nữ K K T 7.8 7.8 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
205 Định Liên Phạm Quang Trung 18/12/03 Nam G G T 8.9 9 8.5   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
206 Định Liên Nguyễn Quý Trường 07/07/03 Nam K K T 7.4 8.8 5.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
207 Định Liên Lê Quang Trường 22/09/03 Nam K K T 6.6 6.8 5.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
208 Định Liên Lê Anh Tuấn 24/02/03 Nam K K T 7 7.1 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
209 Định Liên Trịnh Văn Tuấn 30/09/03 Nam TB TB T 5.6 5.4 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
210 Định Liên Trịnh Đình Tùng 10/01/03 Nam TB TB T 6.5 6.3 5.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
211 Định Liên Lê Thị Tố Uyên 15/08/03 Nữ K K T 7.3 6.7 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
212 Định Liên Nguyễn Thị Vân 15/05/03 Nữ K K T 7 5.8 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
213 Định Liên Lưu Thế Vinh 19/11/03 Nam K K T 7.3 8.5 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
214 Định Liên Nguyễn Trọng Vũ 02/04/03 Nam K K T 7.7 8.9 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
215 Định Liên Lê Đình Vương 10/02/03 Nam K K T 7 6.4 7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
216 Định Liên Lê Thị Hải Yến 21/01/03 Nữ K K T 7.6 7 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
217 Định Liên Lê Thị Hải Yến 09/09/03 Nữ K K T 7.6 6.6 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
218 Định Long Trịnh Minh Bảo 17/07/03 Nam G G T 8 8.8 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
219 Định Long Nguyễn Thị Châm 15/05/03 Nữ G G T 8.1 8.8 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
220 Định Long Trịnh Xuân Diện 27/01/03 Nam G G T 8.1 9.6 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
221 Định Long Lê Thị Ngọc Diệp 17/10/03 Nữ K K T 7.7 7.5 7.4   1.5 N.Giỏi An Lão, Hải Phòng Kinh
222 Định Long Hoàng Quỳnh Dương 22/10/03 Nữ TB TB T 6.3 5.4 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
223 Định Long Hoàng Văn Đức 20/07/03 Nam G G T 8 8.9 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
224 Định Long Phạm Thị Hương Giang 16/10/03 Nữ G G T 8.7 9.2 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
225 Định Long Trịnh Thị Hằng 17/07/03 Nữ K K T 7.8 8.5 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
226 Định Long Trịnh Thị Hậu 19/10/03 Nữ K K T 7.5 7.1 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
227 Định Long Nguyễn Văn Hùng 02/05/03 Nam K K T 7.8 8.8 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
228 Định Long Nguyễn Duy Khánh 11/10/03 Nam G G T 8.1 9.5 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
229 Định Long Nguyễn Văn Lâm 26/04/03 Nam K K T 7.8 8.5 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
230 Định Long Trịnh Ngọc Liên 04/06/03 Nữ TB TB T 6.4 5.5 6.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
231 Định Long Hoàng Thị Loan 13/01/03 Nữ TB TB T 6.1 5.3 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
232 Định Long Bùi Thị Long 15/01/03 Nữ K K T 7.7 8 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
233 Định Long Nguyễn Thị Lương 17/07/03 Nữ K K T 7.2 7 6.5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
234 Định Long Trịnh Thị Nga 30/10/03 Nữ G G T 8.2 8.2 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
235 Định Long Trịnh Thị Ngọc 22/02/03 Nữ G G T 8.1 8.8 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
236 Định Long Trịnh Thị Phương 02/02/03 Nữ G G T 8.3 9.1 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
237 Định Long Trịnh Huy Quang 13/07/03 Nam G G T 8.5 9.4 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
238 Định Long Nguyễn Văn Quý 09/03/03 Nam K K T 7.7 8.2 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
239 Định Long Hoàng Văn Quý 06/02/03 Nam K K T 6.5 6.6 5.9   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
240 Định Long Trịnh Thị Thương 22/08/03 Nữ G G T 8.2 8.9 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
241 Định Long Trịnh Thị Tươi 06/07/03 Nữ G G T 8.1 8 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
242 Định Long Nguyễn Bá Tước 28/02/03 Nam K K T 7.7 8.8 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
243 Định Tân Trần Thị Thu An 02/04/03 Nữ K K T 7.3 7.2 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
244 Định Tân Trịnh Văn An 29/05/03 Nam K K T 6.8 6.3 7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
245 Định Tân Trần Văn Anh 12/06/03 Nam K K T 6.6 7 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
246 Định Tân Trịnh Thị Minh ánh 12/07/03 Nữ G G T 8 7.9 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
247 Định Tân Trần Xuân Bách 13/12/03 Nam K K T 6.6 7.4 6.7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
248 Định Tân Nguyễn Thị Dung 16/03/03 Nữ G G T 8.8 9.5 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
249 Định Tân Ngô Anh Dũng 13/10/03 Nam TB TB T 6.1 5.9 6.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
250 Định Tân Vũ Tiến Dũng 20/04/03 Nam K K T 7.2 7.9 7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
251 Định Tân Nguyễn Văn Dũng 02/09/03 Nam TB TB T 6.4 5.7 6.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
252 Định Tân Lê Anh Tiến Đạt 01/09/03 Nam TB TB K 5.8 6.1 5.6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
253 Định Tân Trịnh Thị Giang 31/10/03 Nữ K K T 7.6 7.7 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
254 Định Tân Đoàn Thị Giang 20/11/03 Nữ K K T 7.3 8 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
255 Định Tân Nguyễn Thị Thanh Hà 07/05/03 Nữ G G T 8.4 8.5 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
256 Định Tân Hoàng Thúy Hằng 06/02/03 Nữ G G T 8.2 8 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
257 Định Tân Dương Thị Thanh Hằng 12/10/03 Nữ K K T 7.5 7.4 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
258 Định Tân Lê Thị Hằng 05/09/03 Nữ K K T 7.2 7 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
259 Định Tân Lê Ngọc Hậu 15/01/03 Nam G G T 8.2 7.8 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
260 Định Tân Trịnh Thị Phương Hồng 10/05/03 Nữ K K T 6.9 6.7 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
261 Định Tân Trịnh Thị Huệ 01/09/03 Nữ G G T 8 7.7 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
262 Định Tân Nguyễn Thị Hương 27/12/03 Nữ K K T 7.4 7.6 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
263 Định Tân Nguyễn Thị Lan Hương 19/12/03 Nữ K K T 7.1 6.3 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
264 Định Tân Cao Thị Thùy Linh 17/01/03 Nữ K K T 7.5 7.3 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
265 Định Tân Trịnh Ngọc Linh 30/08/03 Nữ K K T 7.5 6.8 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
266 Định Tân Lê Thảo Linh 06/11/03 Nữ G G T 8.6 8.3 8.9   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
267 Định Tân Lê Thị Linh 19/10/03 Nữ G G T 8.8 8.5 8.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
268 Định Tân Nguyễn Vũ Khánh Linh 13/08/03 Nữ G G T 9 9.5 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
269 Định Tân Nguyễn Thùy Linh 04/04/03 Nữ G G T 8.1 8.5 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
270 Định Tân Nguyễn Thúy Linh 08/08/03 Nữ G G T 8.8 8.8 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
271 Định Tân Trần Khánh Linh 02/08/03 Nữ G G T 8.5 8.1 8.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
272 Định Tân Vũ Thị Loan 28/06/03 Nữ K K T 6.6 6.1 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
273 Định Tân Nguyễn Văn Long 15/11/03 Nam K K T 6.8 6.3 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
274 Định Tân Nguyễn Vũ Bảo Long 14/09/03 Nam K K T 7.4 8.3 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
275 Định Tân Trần Thị Hương Ly 22/10/03 Nữ K K T 7.8 7.6 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
276 Định Tân Lê Văn Nam 02/12/03 Nam K K T 7.9 7.9 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
277 Định Tân Nguyễn Thị Thúy Nga 02/11/03 Nữ K K T 7.5 7.6 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
278 Định Tân Nguyễn Thị Thúy Nga 14/08/03 Nữ K K T 6.7 6.2 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
279 Định Tân Lê Thị Tuyết Nhi 08/01/03 Nữ G G T 8.2 7.8 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
280 Định Tân Cao Lê Thị Tuyết Nhung 03/12/03 Nữ K K T 7.2 7.9 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
281 Định Tân Vũ Thị Phượng 28/06/03 Nữ K K T 6.7 6.5 6.6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
282 Định Tân Nguyễn Thị Thục Quyên 02/06/03 Nữ G G T 8.6 9.4 8.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
283 Định Tân Trần Thị Như Quỳnh 16/10/03 Nữ G G T 8.2 7.9 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
284 Định Tân Phạm Thị Xuân Quỳnh 29/12/02 Nữ K K T 7.1 6.9 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
285 Định Tân Nguyễn Thị Như Thanh 06/02/03 Nữ G G T 8.8 8.8 8.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
286 Định Tân Trịnh Thị Thu Thảo 12/10/03 Nữ G G T 8.1 7.6 9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
287 Định Tân Trịnh Ngọc Thu 10/03/03 Nam TB TB K 5.8 5.5 5.5   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
288 Định Tân Lê Hồng Thúy 10/08/03 Nữ G G T 8.2 8.1 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
289 Định Tân Vũ Thị Anh Thư 21/09/03 Nữ K K T 7.2 6.8 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
290 Định Tân Trần Đức Tính 02/07/03 Nam K K T 6.8 7.9 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
291 Định Tân Trịnh Thị Hợp Trang 01/05/03 Nữ TB TB T 5.4 5.4 5.1   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
292 Định Tân Trần Ngọc Thùy Trang 28/07/03 Nữ K K T 6.5 5.9 6.6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
293 Định Tân Hoàng Thị Trang 30/04/03 Nữ K K T 7.8 8.4 7.4   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
294 Định Tân Lê Ngọc Trường 27/10/03 Nam TB TB T 6.3 5.6 6.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
295 Định Tân Phạm Quang Tuấn 26/02/03 Nam K K T 7.6 7.6 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
296 Định Tân Lê Thị Tú 20/03/03 Nữ K K T 6.9 6.1 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
297 Định Tân Nguyễn Thành Vinh 04/01/03 Nam G G T 8.3 8.7 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
298 Định Tân Nguyễn Thị Yến 18/05/03 Nữ G G T 8.3 8.1 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
299 Định Tăng Nguyễn Thị Lan Anh 01/10/03 Nữ K K T 7.5 7.1 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
300 Định Tăng Lê Thị Hồng ánh 28/09/03 Nữ K K T 7.9 8 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
301 Định Tăng Lê Thùy Dung 17/11/03 Nữ K K T 7.7 7.6 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
302 Định Tăng Lưu Thị Dung 30/06/03 Nữ G G T 8 7.9 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
303 Định Tăng Nguyễn Thị Mai Hoa 17/10/03 Nữ K K T 7.5 7 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
304 Định Tăng Lưu Ngọc Huyền 04/05/03 Nữ K K K 7 6.2 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
305 Định Tăng Trịnh Văn Hùng 28/04/03 Nam TB TB TB 6.6 6.2 6.3   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
306 Định Tăng Nguyễn Hữu Long 24/03/03 Nam K K T 7 7.7 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
307 Định Tăng Lê Hải Nam 19/09/03 Nam K K TB 6.5 6.2 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
308 Định Tăng Trịnh Văn Nam 29/04/03 Nam K K T 7 7.7 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
309 Định Tăng Bùi Văn Nam 14/10/03 Nam K K T 7.1 7.5 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
310 Định Tăng Nguyễn Văn Nguyên 13/01/03 Nam K K T 6.7 7.7 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
311 Định Tăng Trịnh Thị Nhung 29/04/03 Nữ K K T 7.1 6.5 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
312 Định Tăng Lê Thị Quế 03/08/03 Nữ K K T 6.7 7 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
313 Định Tăng Phạm Thị Quỳnh 18/11/03 Nữ K K T 7.2 7.2 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
314 Định Tăng Lê Hữu Sơn 29/10/03 Nam K K K 7.2 6.5 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
315 Định Tăng Trần Duy Thành 26/11/03 Nam TB TB TB 6.4 5.6 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
316 Định Tăng Ngô Văn Thành 05/06/03 Nam K K T 7.5 8.1 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
317 Định Tăng Lê Thị Thắm 02/12/03 Nữ K K T 7.9 7.9 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
318 Định Tăng Lê Thị Thu 03/09/03 Nữ K K T 7.1 6.9 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
319 Định Tăng Lưu Thị Huyền Thương 13/12/03 Nữ K K K 7.2 6.3 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
320 Định Tăng Nguyễn Thị Thương 29/04/03 Nữ K K T 7.2 6.9 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
321 Định Tăng Trần Ngọc Tiến 16/12/03 Nam TB TB K 6.7 5.3 6.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
322 Định Tăng Lê Huy Tiến 18/09/03 Nam K K T 7 7.5 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
323 Định Tăng Phạm Thị Hải Yến 29/09/03 Nữ G G T 8.2 7.9 8.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
324 Định Thành Lê Thị Anh 10/07/03 Nữ K K T 6.5 6.5 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
325 Định Thành Lê Thị Quỳnh Anh 26/09/03 Nữ K K T 6.9 7.7 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
326 Định Thành Lê Đức Bình 25/11/03 Nam TB TB T 6.2 7.7 6.3   1.5 N.Giỏi Hoài Đức, Hà Tây Kinh
327 Định Thành Nguyễn Thị Thuỳ Chinh 31/10/03 Nữ G G T 8 8.8 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
328 Định Thành Lê Huy Đằng 16/08/03 Nam TB TB T 5.6 5.7 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
329 Định Thành Lê Đình Đồng 03/05/03 Nam TB TB T 5.9 5.3 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
330 Định Thành Lê Đình Đức 06/01/03 Nam K K T 7.8 9 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
331 Định Thành Lê Thị Hiên 03/07/03 Nữ TB TB T 6.4 6.3 6.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
332 Định Thành Lê Thị Hiệp 14/02/03 Nữ G G T 8.2 9.1 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
333 Định Thành Lê Thị Hoa 08/08/03 Nữ G G T 8.1 8.5 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
334 Định Thành Lê Thị Hồng 05/05/03 Nữ K K T 7.4 8.3 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
335 Định Thành Phạm Thị Huyền 14/03/03 Nữ K K T 7 6.8 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
336 Định Thành Nguyễn Thị Lan 29/06/03 Nữ K K T 6.8 6.5 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
337 Định Thành Phạm Hoàng Như Ngà 08/01/03 Nam K K T 6.9 6.5 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
338 Định Thành Nguyễn Thị Tố Như 08/04/03 Nữ G G T 8.2 9.5 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
339 Định Thành Nguyễn Văn Sơn 20/02/03 Nam G G T 8.3 9.2 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
340 Định Thành Nguyễn Thị Thu Tâm 10/10/03 Nữ G G T 8.1 8.8 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
341 Định Thành Nguyễn Thị Thanh 14/06/03 Nữ K K T 7 7.5 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
342 Định Thành Lê Thị Thanh 30/07/03 Nữ K K T 6.6 6.4 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
343 Định Thành Nguyễn Công Thành 23/11/03 Nam K K T 6.9 7.1 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
344 Định Thành Phạm Thị Thương 04/03/03 Nữ G G T 8.1 8.8 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
345 Định Thành Phạm Như Tiến Trường 07/02/03 Nam K K T 7 8.1 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
346 Định Tiến Nguyễn Thị Ngọc ánh 17/09/03 Nữ G G T 8.4 8.3 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
347 Định Tiến Lê Thị Duyên 14/10/03 Nữ K K T 7.5 6.5 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
348 Định Tiến Trương Huỳnh Đức 02/06/03 Nam K K T 7.4 7.7 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
349 Định Tiến Lê Tiến Hải 02/10/03 Nam K K T 7 7.1 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
350 Định Tiến Lê Thị Thu Hằng 11/03/03 Nữ G G T 8.8 9.1 8.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
351 Định Tiến Nguyễn Thị Thu Hằng 19/12/03 Nữ K K T 7.7 7.2 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
352 Định Tiến Khương Thị Thu Hằng 22/06/03 Nữ K K T 7.5 8.4 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
353 Định Tiến Trương Mỹ Hoa 02/10/03 Nữ G G T 8.2 7.7 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
354 Định Tiến Lê Minh Hồng 03/03/03 Nữ G G T 8.3 8.5 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
355 Định Tiến Nguyễn Thị Hương 14/05/03 Nữ G G T 8.3 7.8 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
356 Định Tiến Phạm Lê Long 12/01/03 Nam K K T 7.4 7.9 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
357 Định Tiến Nguyễn Thị Hồng May 05/05/03 Nữ G G T 8.5 9.1 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
358 Định Tiến Cao Hoài Nam 13/02/03 Nam K K T 7.5 8 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
359 Định Tiến Khương Uyển Nhi 03/02/03 Nữ G G T 8 6.9 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
360 Định Tiến Lê Quang Phúc 06/12/03 Nam K K T 6.8 6.5 6.5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
361 Định Tiến Trịnh Ngọc Quý 06/11/03 Nam K K T 7 6.5 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
362 Định Tiến Lê Hải Thanh 13/03/03 Nam K K T 7.3 6.3 7.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
363 Định Tiến Lê Thị Phương Thảo 15/09/03 Nữ K K T 7.4 6.3 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
364 Định Tiến Nguyễn Thị Biên Thùy 09/09/03 Nữ G G T 8.1 8.1 8.6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
365 Định Tiến Lê Thị Thu Thủy 27/05/03 Nữ K K T 7.7 6.9 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
366 Định Tiến Trịnh Mai Thương 27/05/03 Nữ K K T 7.7 7.2 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
367 Định Tiến Đỗ Quốc Tiến 01/12/03 Nam K K T 7.3 8.4 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
368 Định Tiến Trịnh Thị Thanh Trúc 07/09/03 Nữ K K T 7.6 7.4 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
369 Định Tiến Khương Huy Trường 12/10/03 Nam K K T 7.5 6.3 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
370 Định Tiến Nguyễn Thị Tuyền 05/01/03 Nữ G G T 8.3 8.5 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
371 Định Tiến Trịnh Ngọc Tuyến 28/01/03 Nam K K T 6.8 7.7 5.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
372 Định Tiến Vũ Đào Mai Tú 28/09/03 Nữ G G T 8.4 9.1 8   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
373 Định Tiến Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/03 Nữ K K T 7.9 7 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
374 Định Tường Lê Đình Anh 06/01/03 Nam TB TB T 6.4 5.5 5.4   1.0 N.Khá BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
375 Định Tường Lưu Thị Ngọc ánh 14/05/03 Nữ K K T 7.6 6.9 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
376 Định Tường Trần Thị Hà Châu 25/04/03 Nữ G G T 8.4 8.2 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
377 Định Tường Lê Ngọc Diệp 07/08/03 Nữ G G T 8.6 8.4 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
378 Định Tường Lê Đình Định 11/08/03 Nam TB TB T 6.5 5.6 5.4   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
379 Định Tường Lê Minh Đức 27/02/03 Nam K K T 7.7 7.3 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
380 Định Tường Nguyễn Thị Kiều Giang 08/03/03 Nữ K K T 7.3 6.4 6.6   1.5 N.Giỏi Hải Châu, Đà Nẵng Kinh
381 Định Tường Lê Thu Hà 06/04/03 Nữ G G T 8.8 9.5 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
382 Định Tường Lê Thị Thúy Hằng 19/09/03 Nữ K K T 8.1 7.5 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
383 Định Tường Trần Thị Hằng 14/06/03 Nữ G G T 8.4 8.6 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
384 Định Tường Lê Thị Hằng 01/11/03 Nữ G G T 8.2 8.4 8.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
385 Định Tường Trần Đức Hiếu 20/10/03 Nam K K T 6.7 6.7 6.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
386 Định Tường Lê Văn Hoàng 03/12/03 Nam K K T 6.9 6.1 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
387 Định Tường Đinh Thị Hòa 23/03/03 Nữ G G T 8.3 8.1 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
388 Định Tường Nguyễn Thị Hồng 18/03/03 Nữ K K T 7.3 5.9 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
389 Định Tường Nguyễn Thị Huyền 15/04/03 Nữ K K T 7.7 7.1 8.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
390 Định Tường Lưu Văn Long 02/07/03 Nam K K T 7.4 8.6 6.9   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
391 Định Tường Hà Văn Phúc 20/04/03 Nam K K T 7.4 7.5 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
392 Định Tường Vũ Đình Quang 16/09/03 Nam K K T 6.9 7 6   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
393 Định Tường Lê Thị Quyên 25/01/03 Nữ G G T 8.3 8.7 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
394 Định Tường Lê Văn Quyền 18/01/03 Nam G G T 8.2 9.2 6.8   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
395 Định Tường Lưu Quang Sang 14/06/03 Nam TB TB T 6.5 5.6 5.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
396 Định Tường Trịnh Thị Thanh Tâm 19/09/03 Nữ G G T 8.3 9 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
397 Định Tường Lê Như Thịnh 01/11/03 Nam TB TB T 6 5.3 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
398 Định Tường Lê Thị Thu 02/11/03 Nữ K K T 7.5 6.6 6.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
399 Định Tường Trịnh Thị Thu 21/02/03 Nữ G G T 8 8.1 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
400 Định Tường Đỗ Như Thuận 07/06/03 Nam TB TB T 6.8 6.2 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
401 Định Tường Lê Thị Thu Thủy 21/12/03 Nữ K K T 7.7 6.6 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
402 Định Tường Lê Đình Toàn 13/12/03 Nam K K T 7.4 8 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
403 Định Tường Lê Thị Thu Trà 25/12/03 Nữ G G T 8.3 8.6 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
404 Định Tường Trịnh Đăng Tuấn 02/08/03 Nam TB TB T 6.6 6.1 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
405 Định Tường Trịnh Đăng Tùng 28/11/03 Nam TB TB T 6.2 5.5 5.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
406 Định Tường Lê Thị Cẩm Vân 02/06/03 Nữ K K T 7.9 7.6 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
407 Định Tường Trịnh Thị Thảo Vân 19/09/03 Nữ K K T 7.7 6.4 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
408 Lê Đình Kiên Nguyễn Thuận An 21/10/03 Nam G G T 8.1 8.1 7   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
409 Lê Đình Kiên Lê Tuấn Anh 26/10/03 Nam G G T 8.3 8.5 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
410 Lê Đình Kiên Lê Hải Anh 20/12/03 Nam G G T 8.1 8.3 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
411 Lê Đình Kiên Đặng Ngọc Anh 07/12/03 Nam G G T 8.5 9.2 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
412 Lê Đình Kiên Nguyễn Phương Anh 22/08/03 Nữ G G T 8.2 7.3 8   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
413 Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Minh Anh 04/12/03 Nam G G T 8.1 8 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
414 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Anh 26/11/03 Nữ G G T 8.9 9.2 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
415 Lê Đình Kiên Hoàng Minh ánh 24/10/03 Nam G G T 8.4 8.7 7.8   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
416 Lê Đình Kiên Trịnh Võ Hồng ánh 07/09/03 Nữ G G T 8 8 7.4   1.0 N.Khá Lang Chánh, Thanh Hóa Kinh
417 Lê Đình Kiên Phạm Mai Chi 16/06/03 Nữ G G T 9.1 9.8 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
418 Lê Đình Kiên Đỗ Khánh Chi 02/11/03 Nữ G G T 8.1 8.5 7.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
419 Lê Đình Kiên Bùi Minh Chiến 01/01/03 Nam G G T 8 8.1 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
420 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Thanh Chúc 04/09/03 Nữ K K T 7.7 7 7.5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
421 Lê Đình Kiên Trịnh Quốc Công 01/09/03 Nam K K T 7.6 7.3 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
422 Lê Đình Kiên Yên Thế Duy 08/05/03 Nam G G T 8.4 8.9 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
423 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Hồng Duyên 02/09/03 Nữ G G T 9 9.4 8.1   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
424 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Dũng 22/04/03 Nam G G T 8 8 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
425 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đạt 04/03/03 Nam K K T 7.3 7.3 6.7   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
426 Lê Đình Kiên Trịnh Chí Đạt 21/10/03 Nam K K T 7.6 6.4 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
427 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đức 19/08/03 Nam G G T 8.6 9.8 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
428 Lê Đình Kiên Lưu Thị Hương Giang 04/11/03 Nữ G G T 8 6.6 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
429 Lê Đình Kiên Đỗ Trần Thu Hà 05/11/03 Nữ G G T 9 9.7 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
430 Lê Đình Kiên Nguyễn Văn Hải 24/04/03 Nam K K T 7.3 6.9 6.5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
431 Lê Đình Kiên Đỗ Thanh Hải 06/10/03 Nam K K T 7.8 7.8 7.7   1.0 N.Khá BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
432 Lê Đình Kiên Lê Xuân Hải 19/11/03 Nam G G T 8.3 9.1 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
433 Lê Đình Kiên Trần Thị Thúy Hằng 04/01/03 Nữ K K T 7.4 7.3 6.9   1.0 N.Khá BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
434 Lê Đình Kiên Lưu Minh Hằng 21/09/03 Nữ G G T 8.8 9.2 8.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
435 Lê Đình Kiên Lê Minh Hằng 28/10/03 Nữ G G T 8.8 8.9 8.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
436 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Hiền 16/10/03 Nữ G G T 8 8.4 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
437 Lê Đình Kiên Vũ Thị Hiền 04/06/03 Nữ G G T 8 7.2 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
438 Lê Đình Kiên Lê Hồng Hoa 03/09/03 Nữ G G T 8.1 7.3 8.1   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
439 Lê Đình Kiên Nguyễn Quang Huy 30/11/03 Nam G G T 8.1 8.7 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
440 Lê Đình Kiên Trịnh Nguyễn Huy 30/08/03 Nam G G T 8 8.6 7   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
441 Lê Đình Kiên Trịnh Công Hùng 29/04/03 Nam G G T 8.8 9.9 8.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
442 Lê Đình Kiên Lê Việt Hưng 21/10/03 Nam G G T 8.2 8.7 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
443 Lê Đình Kiên Nguyễn Xuân Hưng 29/01/03 Nam G G T 8.1 8.6 7.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
444 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Lan Hương 10/01/03 Nữ K K T 7.3 6.5 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
445 Lê Đình Kiên Lê Thị Thu Hương 13/02/03 Nữ G G T 8.4 9 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
446 Lê Đình Kiên Trần Gia Khánh 12/08/03 Nam G G T 8.1 9.4 7.4   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
447 Lê Đình Kiên Nguyễn Hải Lâm 29/10/03 Nam K K T 7.8 8.7 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
448 Lê Đình Kiên Hoàng Phúc Lâm 23/11/03 Nam G G T 8.3 8.5 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
449 Lê Đình Kiên Trịnh Diệu Linh 16/07/03 Nữ G G T 8.8 8.7 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
450 Lê Đình Kiên Lê Thị Phương Linh 18/09/03 Nữ G G T 8.7 8.9 8.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
451 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Lương 06/08/03 Nữ K K T 7.8 7.7 7.4   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
452 Lê Đình Kiên Hoàng Tuyết Mai 22/03/03 Nữ G G T 8.8 9.5 8.2   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
453 Lê Đình Kiên Trần Nhật Minh 11/06/03 Nam G G T 8 8.8 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
454 Lê Đình Kiên Hoàng Nhật Minh 13/10/03 Nam G G T 8 8.1 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
455 Lê Đình Kiên Lê Xuân Minh 01/04/03 Nam G G T 8.4 9 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
456 Lê Đình Kiên Lê Nguyễn Huyền My 08/07/03 Nữ G G T 8 6.6 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
457 Lê Đình Kiên Trịnh Lê Na 26/09/03 Nữ G G T 8.1 8.3 7.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
458 Lê Đình Kiên Lê Na 01/03/03 Nữ K K T 7.1 7 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
459 Lê Đình Kiên Hoàng Văn Nghĩa 02/09/03 Nam G G T 8.3 9.1 8.1   1.0 N.Khá TP Thanh Hóa Kinh
460 Lê Đình Kiên Trịnh Bảo Ngọc 25/05/03 Nữ K K T 7.7 7.5 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
461 Lê Đình Kiên Phạm Quang Ngọc 22/12/03 Nam G G T 8.5 9.3 8.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
462 Lê Đình Kiên Lê Bình Nguyên 29/12/03 Nam K K T 6.5 6 6.5   1.5 N.Giỏi Hậu Lộc, Thanh Hóa Kinh
463 Lê Đình Kiên Trịnh Thảo Bình Nguyên 14/01/03 Nam K K T 6.9 6.9 7   1.0 N.Khá BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
464 Lê Đình Kiên Phùng Mai Nhi 22/10/03 Nữ K K T 7.8 7.4 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
465 Lê Đình Kiên Lê Hồng Nhung 07/12/03 Nữ G G T 8 7.6 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
466 Lê Đình Kiên Hoàng Cẩm Nhung 16/12/03 Nữ G G T 8.4 7.7 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
467 Lê Đình Kiên Nguyễn Hoàng Phúc 01/10/03 Nam TB TB T 6.7 6 6.3   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
468 Lê Đình Kiên Lê Thị Mai Phương 06/12/03 Nữ G G T 8.6 8.5 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
469 Lê Đình Kiên Lê Vũ Yến Phương 04/12/03 Nữ G G T 8 6.9 8.1   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
470 Lê Đình Kiên Trần Anh Quân 01/09/03 Nam G G T 8.1 8.6 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
471 Lê Đình Kiên Ngô Văn Quân 20/02/03 Nam K K T 7.7 7.5 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
472 Lê Đình Kiên Trịnh Trọng Quyền 25/10/03 Nam G G T 8.5 8.5 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
473 Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/11/03 Nữ G G T 8.1 8.9 7.9   1.5 N.Giỏi Thọ Xuân, Thanh Hóa Kinh
474 Lê Đình Kiên Lưu Thiện Siêu 01/10/03 Nam G G T 8 8.5 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
475 Lê Đình Kiên Lê Thị Linh Tâm 01/11/03 Nữ G G T 8 8 8.4   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
476 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Thanh 10/10/03 Nam K K T 7.2 6.8 6.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
477 Lê Đình Kiên Bùi Phương Thanh 13/03/03 Nữ G G T 8.7 9.3 8.1   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
478 Lê Đình Kiên Nguyễn Thiều Công Thành 19/08/03 Nam G G T 8.8 9.9 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
479 Lê Đình Kiên Nguyễn Trần Tiến Thành 01/04/03 Nam G G T 8 8.4 7.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
480 Lê Đình Kiên Lê Phương Thảo 16/06/03 Nữ G G T 8 7.3 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
481 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/11/03 Nữ G G T 8.6 8.9 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
482 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Phương Thảo 29/12/03 Nữ G G T 8.6 9.1 7.9   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
483 Lê Đình Kiên Lê Hoài Thu 22/12/03 Nữ G G T 8 8 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
484 Lê Đình Kiên Đỗ Thu Thủy 04/09/03 Nữ G G T 8.6 9.1 8.1   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
485 Lê Đình Kiên Trần Mạnh Toàn 12/03/03 Nam G G T 8.2 9.2 7.7   1.0 N.Khá BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
486 Lê Đình Kiên Nguyễn Hà Trang 14/01/03 Nữ K K T 7.9 7 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
487 Lê Đình Kiên Vũ Lê Phương Trinh 22/09/03 Nam K K T 7.7 7.9 7.4   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
488 Lê Đình Kiên Phạm Minh Tuấn 22/05/03 Nam G G T 8 8.5 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
489 Lê Đình Kiên Trịnh Văn Văn 27/03/03 Nam K K T 7.1 6.2 6.5   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
490 Lê Đình Kiên Trịnh Khánh Vân 01/05/03 Nữ G G T 8.1 8.2 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
491 Lê Đình Kiên Lưu Ngọc Minh Vũ 13/10/03 Nam K K T 6.5 6.8 5.3   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
492 Lê Đình Kiên Trịnh Đào Lê Vy 25/04/03 Nữ G G T 8.1 7.2 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
493 Lê Đình Kiên Lê Thanh Xuân 29/11/03 Nữ G G T 8.2 8.1 7.9   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
494 Lê Đình Kiên Đào Hải Yến 24/01/03 Nữ G G T 8.9 9.4 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
495 Thiệu Ngọc Nguyễn Mai Anh 20/12/03 Nữ K K T 7 6.1 7.7   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
496 Thiệu Ngọc Ngô Nguyễn Quỳnh Anh 02/12/03 Nữ K K T 7.1 6.5 7.7   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
497 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Kiều Anh 13/01/03 Nữ K K T 7.3 6.5 8   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
498 Thiệu Ngọc Ngô Văn Cảnh 19/03/03 Nam K K T 7.3 7.2 7.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
499 Thiệu Ngọc Trịnh Thế Dũng 02/11/03 Nam K K T 7.2 6.2 7.4   1.0 N.Khá Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
500 Thiệu Ngọc Lê Văn Đạt 25/03/03 Nam K K T 7.8 7.4 8.2   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
501 Thiệu Ngọc Bùi Văn Đức 23/04/03 Nam K K T 7.8 7.9 7.8   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
502 Thiệu Ngọc Nguyễn Minh Hằng 14/12/03 Nữ K K T 6.7 6 7.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
503 Thiệu Ngọc Lê Như Long 21/02/03 Nam K K T 7.1 7.2 7.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
504 Thiệu Ngọc Lê Việt Quang 06/10/03 Nam K K T 7.7 7.8 8.3   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
505 Thiệu Ngọc Vũ Công Sơn 10/03/03 Nam K K T 6.9 6.2 7.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
506 Thiệu Ngọc Đỗ Trung Tâm 12/03/03 Nam G G T 8.3 8.1 8   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
507 Thiệu Ngọc Ngô Thị Thu Thảo 15/08/03 Nữ G G T 8.9 8.4 9   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
508 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Hoài Thương 27/03/03 Nữ G G T 8.7 8.7 9.1   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
509 Thiệu Ngọc Nguyễn Anh Tuấn 08/07/03 Nam K K T 6.8 6.2 7.3   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
510 Thiệu Thành Hoàng Tiến An 21/09/03 Nam G G T 8.3 8.7 7.7   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
511 Thiệu Thành Ngô Văn Hiệu 01/10/03 Nam K K T 7.6 7.7 7.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
512 Thiệu Thành Lê Thị Hoa 29/07/03 Nữ K K T 7.4 6.5 7.5   1.0 N.Khá Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
513 Thiệu Thành Nguyễn Sỹ Hùng 17/07/03 Nam K K T 7.3 7.1 6.8   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
514 Thiệu Thành Lê Công Hùng 23/05/03 Nam G G T 8.5 8.3 8.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
515 Thiệu Thành Hồ Thị Hương 17/10/03 Nữ G G T 8.2 8.2 8.7   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
516 Thiệu Thành Lê Thùy Linh 01/01/03 Nữ K K T 7.5 7.6 7.2   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
517 Thiệu Thành Nguyễn Văn Phúc 24/02/03 Nam K K T 7.5 8.1 7   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
518 Thiệu Thành Hoàng Huy Tiến 13/01/03 Nam G G T 8 8.6 7.1   1.0 N.Khá Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
519 Thiệu Thành Lê Thị Thúy Tuyến 22/08/03 Nữ K K T 7.7 7.3 7.8   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
520 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Thu Anh 21/10/03 Nữ K K T 7.3 7.3 6.7   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
521 Thiệu Vũ Nguyễn Đức Dương 13/03/03 Nam TB TB T 5.8 5.2 5.1   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
522 Thiệu Vũ Hoàng Thị Hà 30/04/03 Nữ TB TB T 6.5 5.1 6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
523 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Hiền 28/11/03 Nữ TB TB T 6.8 5.9 6.4   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
524 Thiệu Vũ Hoàng Văn Huy 14/07/03 Nam TB TB T 6.4 5.5 6.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
525 Thiệu Vũ Nguyễn Thị ánh Huyền 16/11/03 Nữ K K T 8.2 7.9 7.5   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
526 Thiệu Vũ Nguyễn Hoàng Minh 16/06/03 Nam K K T 6.9 5.8 7.1   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
527 Thiệu Vũ Hoàng Văn Minh 29/04/03 Nam K K T 6.5 6.5 6.1   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
528 Thiệu Vũ Trịnh Thị Như Quỳnh 01/09/03 Nữ TB TB T 6.2 5 6.6   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
529 Thiệu Vũ Hoàng Lê Anh Thư 26/10/03 Nữ G G T 8 8 7.4   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
530 Thiệu Vũ Nguyễn Đình Tư 02/08/03 Nam K K T 7.5 7.2 6.8   1.5 N.Giỏi Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh
531 TT Quán Lào Lê Thị Lan Anh 09/04/03 Nữ K K T 7.3 6.8 7.2   1.5 N.Giỏi TP Vũng Tàu Kinh
532 TT Quán Lào Trịnh Hoàng Anh 09/08/03 Nam K K T 7.3 7.4 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
533 TT Quán Lào Nguyễn Thị Hồng Anh 16/11/03 Nữ K K T 7.4 7 6.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
534 TT Quán Lào Trịnh Phạm Đức Anh 30/11/03 Nam TB TB T 6.5 6.4 6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
535 TT Quán Lào Lê Thị Lan Anh 28/06/03 Nữ TB TB T 6.7 5.9 5.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
536 TT Quán Lào Trịnh Linh Chi 19/06/03 Nữ K K T 7.4 7.9 6.7   1.5 N.Giỏi BV Phụ Sản Thanh Hóa Kinh
537 TT Quán Lào Hoàng Phú Cường 12/02/03 Nam G G T 8 8.3 7.4   1.5 N.Giỏi BV Phụ Sản Thanh Hóa Kinh
538 TT Quán Lào Trịnh Phương Dung 10/06/03 Nữ K K T 6.8 6.8 6.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
539 TT Quán Lào Lê Thị Dung 20/10/03 Nữ K K T 7.6 6.7 7.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
540 TT Quán Lào Lê Trần Hải Đăng 20/11/03 Nam G G T 8 8.1 7.1   1.5 N.Giỏi BV Phụ Sản Thanh Hóa Kinh
541 TT Quán Lào Trịnh Công Điền 03/09/03 Nam K K T 7.7 7.8 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
542 TT Quán Lào Lê Xuân Đô 09/03/03 Nam K K T 7.3 7.3 6.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
543 TT Quán Lào Hà Trung Hiếu 17/07/03 Nam K K T 7.5 7.7 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
544 TT Quán Lào Lê Thị Phương Hoa 17/03/03 Nữ G G T 8.6 9.3 8.7   1.5 N.Giỏi BV Phụ Sản Thanh Hóa Kinh
545 TT Quán Lào Lê Huy Hoàng 05/06/03 Nam K K T 6.7 6.9 6   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
546 TT Quán Lào Hà Văn Khánh Hội 23/01/03 Nam TB TB T 6.1 5 5.8   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
547 TT Quán Lào Hoàng Lê Khoa 13/07/03 Nam K K T 7.4 7.2 6.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
548 TT Quán Lào Lê Thị Phương Linh 17/03/03 Nữ K K T 7.6 7.6 8   1.5 N.Giỏi BV Phụ Sản Thanh Hóa Kinh
549 TT Quán Lào Lê Trương Mạnh Linh 28/11/03 Nữ G G T 8 8.1 8.1   1.5 N.Giỏi BV Phụ Sản Thanh Hóa Kinh
550 TT Quán Lào Lê Thanh Long 26/08/03 Nam K K T 6.6 6.4 6.5 2 1.5 N.Giỏi, Con TB Yên Định, Thanh Hóa Kinh
551 TT Quán Lào Nguyễn Nhật Minh 08/04/03 Nam G G T 8.4 8.8 7.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
552 TT Quán Lào Bùi Thị Hải Ngân 30/04/03 Nữ G G T 8.2 8.7 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
553 TT Quán Lào Nguyễn Duy Ngọc 10/02/03 Nam K K T 7.2 7.6 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
554 TT Quán Lào Nguyễn Thị Ngọc 22/09/03 Nữ K K T 7.6 7.7 7.5   1.5 N.Giỏi Đông Sơn, Thanh Hóa Kinh
555 TT Quán Lào Hà Thị Bảo Ngọc 17/10/03 Nữ K K T 6.9 6.6 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
556 TT Quán Lào Vũ Yến Nhi 07/05/03 Nữ K K T 7.6 7.8 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
557 TT Quán Lào Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/02/03 Nữ TB TB T 6.4 5.3 5.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
558 TT Quán Lào Lê Công Phúc 15/05/03 Nam K K T 7.3 7.7 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
559 TT Quán Lào Trịnh Minh Phượng 18/12/03 Nữ K K T 7.5 7.6 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
560 TT Quán Lào Trịnh Anh Quang 19/05/03 Nam K K T 7.8 7.4 7.7   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
561 TT Quán Lào Ngô Hồng Quân 15/01/03 Nam G G T 8.2 8.4 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
562 TT Quán Lào Lê Phú Sinh 17/02/03 Nam G G T 8 8 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
563 TT Quán Lào Nguyễn Hoàng Sơn 06/02/03 Nam G G T 8 8.8 7   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
564 TT Quán Lào Lê Minh Cao Tài 30/09/03 Nam K K T 6.9 6.1 7.1   1.5 N.Giỏi TP Hồ Chí Minh Kinh
565 TT Quán Lào Đỗ Ngọc Thái 20/03/03 Nam K K T 7 6.8 5.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
566 TT Quán Lào Nguyễn Quyết Thắng 20/06/03 Nam G G T 8 7.6 8   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
567 TT Quán Lào Trịnh Hữu Thắng 05/03/03 Nam G G T 8.1 8.1 7.6   1.5 N.Giỏi TP Thanh Hóa Kinh
568 TT Quán Lào Lưu Thị Thơm 03/03/03 Nữ K K T 7.5 7.3 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
569 TT Quán Lào Hà Ngọc Thú 21/03/03 Nam K K T 7.7 7.5 6.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
570 TT Quán Lào Hà Ngọc Trâm 23/12/03 Nữ G G T 8.1 8.1 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
571 TT Quán Lào Nghiêm Thanh Tùng 28/10/03 Nam TB TB T 5.9 6.2 6.1   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
572 TT Quán Lào Trịnh Hải Yến 24/12/03 Nữ G G T 8 8.2 7.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
573 Yên Giang Lê Anh Văn 25/03/03 Nam G G T 8.6 8.8 8.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hoá Kinh
574 Yên Lạc Lê Thị Lan Anh 24/10/03 Nữ G G T 8.1 8.1 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
575 Yên Lạc Trịnh Đình Dương 28/06/03 Nam K K T 7.6 8.8 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
576 Yên Lạc Lê Thị Hiệp 06/07/03 Nữ G G T 8 8.3 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
577 Yên Lạc Lê Thị Huệ 25/03/03 Nữ K K T 7.3 7.6 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
578 Yên Lạc Lê Văn Hưng 01/05/03 Nam K K T 6.6 7.9 6.4   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
579 Yên Lạc Nguyễn Quang Linh 25/01/03 Nam G G T 8 9 6.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
580 Yên Lạc Lưu Đại Lộc 26/02/03 Nam K K T 7.4 8.2 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
581 Yên Lạc Ngô Xuân Nguyên 24/08/03 Nam G G T 8.1 9.4 7.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
582 Yên Lạc Lưu Đức Nhật 10/07/03 Nam G G T 8 9 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
583 Yên Lạc Trịnh Hồng Nhung 01/10/03 Nữ G G T 8.1 8.5 7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
584 Yên Lạc Lê Hồng Phong 27/07/03 Nam K K T 7.4 8 7.1   1.0 N.Khá Yên Định, Thanh Hóa Kinh
585 Yên Lạc Hoàng Như Quỳnh 10/11/03 Nữ K K T 7.8 8.1 7.2       Đắk Lắk Kinh
586 Yên Lạc Trịnh Đình Thành 04/11/03 Nam K K T 7.1 8.5 5.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
587 Yên Lạc Lê Kim Thảo 03/09/03 Nữ G G T 8 8 7.5   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
588 Yên Lạc Trịnh Phương Thảo 01/05/03 Nữ G G T 8.2 8.4 7.7   1.5 N.Giỏi TP Hồ Chí Minh Kinh
589 Yên Lạc Lê Thị Tình 16/10/03 Nữ K K T 6.9 6.9 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
590 Yên Lạc Lưu Thị Huyền Trang 19/10/03 Nữ K K T 6.6 6.5 6.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
591 Yên Ninh Phạm Nam Anh 13/03/03 Nam K K T 7.9 8.3 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
592 Yên Ninh Trịnh Minh Đạt 01/03/03 Nam K K T 7.2 7.9 7.3   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
593 Yên Ninh Trịnh Xuân Anh Đức 24/05/03 Nam G G T 8.2 8.8 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
594 Yên Ninh Trịnh Ngọc Mai 28/12/03 Nữ K K T 7.1 8.5 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
595 Yên Ninh Trịnh Thị Quỳnh Mai 26/09/03 Nữ K K T 7.1 8.1 6.8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
596 Yên Ninh Trịnh Thị Mùi 25/07/03 Nữ K K T 7.7 8.3 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
597 Yên Ninh Trịnh Đình Quyết Thắng 29/10/03 Nam G G T 8.2 8.8 8   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
598 Yên Thái Lê Thị Lan Anh 21/09/03 Nữ K K T 7.8 8.3 7.6   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
599 Yên Thái Nguyễn Việt Hà Duy 21/12/03 Nam K K T 7.6 8.5 7   1.5 N.Giỏi BV Phụ sản Thanh Hóa Kinh
600 Yên Thái Nguyễn Thị Hà 27/03/03 Nữ K K T 7.3 7.2 7.1   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
601 Yên Thái Nguyễn Thị Linh 03/01/03 Nữ K K T 7.4 7.4 6.9   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
602 Yên Thái Nguyễn Thị Bích Phượng 01/05/03 Nữ G G T 8.2 7.6 8.7   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
603 Yên Thái Nguyễn Minh Thành 13/12/03 Nam G G T 8.5 9 8.2   1.5 N.Giỏi Yên Định, Thanh Hóa Kinh
604 Yên Lâm Trương Phương Hòa 11/08/03 Nữ K T K 7.1 6.6 7.2 1 1.5 N.Giỏi (TS đăng kí thi vào trường DTNT) Mường

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây