Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão lụt

Thứ bảy - 21/10/2017 16:46
Nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 10-2017 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Yên Định nói riêng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng. Hàng nghìn gia đình chịu cảnh "màn trời chiếu đất" vì nhà bị đổ sập, tốc mái, ngập lụt; hàng nghìn héc-ta hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản... bị hủy hoại

    Để góp phần giúp đỡ học sinh quê nhà vượt qua khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra, Hội Chữ thập đỏ, hội Cha mẹ học sinh cùng với cựu học sinh khóa học 1992-1995, khóa học 1998-2001 Trường THPT Yên Định 1 đã phát động quyên góp ủng hộ các học sinh có gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão lụt vừa qua. Phần quà hỗ trợ học sinh bao gồm tiền mặt  (24.000.000 đ ) và hiện vật (áo, vở, bút...)
Danh sách HS nhận quà:

TT Họ và tên Lớp Quê quán Hoàn cảnh gia đình Tiền nhận Hiện vật Tổ chức trao
1 Lê Huyền Trang 10A7 Thiệu Thành Nước ngập vào nhà, gia súc gia cầm bị chết, hoa màu mất trắng, gia đình thuộc diện hộ nghèo. 500,000    Hội CTĐ nhà trường
2 Lê Thị Hòa 12A4 Yên Lạc Hộ nghèo, khó khăn, ngập lụt nặng 500,000    Hội CTĐ nhà trường
3 Vũ Việt Hoàng 12A5 Định Hòa Hộ nghèo, ngập lụt gây mất hết mùa màng 500,000    Hội CTĐ nhà trường
4 Lê Thị Xuân 11A8 Định Tăng Hộ nghèo mất nông sản toàn bộ 500,000    Hội CTĐ nhà trường
5 Trịnh Thị Ánh 12A9 Thiệu Thành Hộ nghèo, ngập lụt nặng mất hết hoa màu. 500,000    Hội CTĐ nhà trường
6 Phạm Thị Chi 10A6 Định Thành Nước ngập vào nhà, gia súc gia cầm bị chết, hoa màu mất trắng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm 500,000   Ban ĐDCMHS
7 Lê Thị Thu Phương 10A8 Định Tăng Nước ngập nhà làm hư hòng nhà cửa, gia cầm chết hết. 500,000   Ban ĐDCMHS
8 Lê Bá Việt 11A5 Định Tăng Hộ nghèo, ngập lụt nặng, nhà đông con,bố ốm đau thường xuyên 500,000   Ban ĐDCMHS
9 Lê Thị Hương 11A8 Yên Lạc Gia đình khó khăn, mất nông sản, thủy sản toàn bộ 500,000   Ban ĐDCMHS
10 Nguyễn Thị Hoa 12A11 Định Tiến Mồ côi cha mẹ, mất mùa vì lụt 500,000   Ban ĐDCMHS
11 Nguyễn Khánh Linh 10A1 Đinh Liên Lũ lụt gây thiệt hại lớn kinh tế gia đình. Mất 1 ao cá, 1 sào cây cảnh, 1 sào hoa 500,000   CA Hà Nội
12 Lê Thị Mai 10A2 Định Hòa Lũ lụt gây thiệt hại nặng hoa màu và ao cá; gia đình kinh tế rất khó khăn. 500,000   CA Hà Nội
13 Hoàng Thị Thảo 10A6 Thiệu Thành Nước ngập vào nhà, hoa màu bị mất trắng, hộ cận nghèo 500,000   CA Hà Nội
14 Trịnh Thị Thanh Thủy 10A8 Định Thành Ngập nhà, bị tai nạn xe đang nằm viện 500,000   CA Hà Nội
15 Lê Thị Diễm Quỳnh 10A8 Thiệu Thành Ngập trang trại, mất toàn bộ tài sản 500,000   CA Hà Nội
16 Trịnh Thị Hòa 10A9 Định Hưng Hộ nghèo, nước ngập hết vào nhà 500,000   CA Hà Nội
17 Lê Thị Thu Quỳnh 10A11 Định Tường Hộ nghèo, bị ngập lụt nặng mất hết hoa màu. 500,000   CA Hà Nội
18 Nguyễn Ngọc Sang 11A1 Định Tường Hộ nghèo, vụ đông mất hết do ngập lụt 500,000   CA Hà Nội
19 Trần Ân Trúc 11A4 Định Tường Lụt vào nhà, mất 4 tạ lúa, cha mất 500,000   CA Hà Nội
20 Cố Thị Linh 11A4 Định Hải Lụt vào nhà, mất 3 tạ lúa 500,000   CA Hà Nội
21 Bùi Thị Lan 11A10 Định Tăng Hộ cận  nghèo,nhà  ngập lụt, mất vật nuôi nông sản 500,000   CA Hà Nội
22 Lê Thị Lan Anh 11A10 Định Tăng Hộ nghèo, nhà cửa hư hại, thiệt hại nông thủy sản 500,000   CA Hà Nội
23 Đỗ Thu Hoài 12A3 Định Tăng Gia đình bị lụt nặng, thiệt hại nặng về tài sản 500,000   CA Hà Nội
24 Phùng Anh Tuấn 12A4 Định Tiến Khó khăn, mất mát lớn trong đợt lũ 500,000   CA Hà Nội
25 Lê Thị Nhật 12A5 Định Tân Hộ nghèo, ngập lụt gây mất hết mùa màng 500,000   CA Hà Nội
26 Lê Thị Minh Thủy 12A7 Định Tăng Lũ lụt gây thiệt hại lớn, gia đình gần như mất hết tài sản. 500,000   CA Hà Nội
27 Nguyễn Thị Huệ 12A8 Định Tân Gia đình bị thiệt hại rất lớn trong đợt lũ, ao hồ, khó khăn 500,000   CA Hà Nội
28 Lê Thanh Hải 10A1 TTQL Lũ lụt gây thiệt hại 1 ao cá 500,000   CA Hà Nội
29 Lê Thị hồng Giang 10A11 Định Tăng Bị ngập lụt nặng 500,000   CA Hà Nội
30 Lê Thị Lan Anh 11A8 Định Bình Hộ nghèo mất nông sản toàn bộ 500,000   CA Hà Nội
31 Đinh Quang Thái 12A4 Định Tường Khó khăn chồng chất khó khăn, ngập lụt nặng 500,000    Khóa 1998-2001
32 Phạm Thị Thanh Loan 10A1 Định Hòa Lũ lụt gây thiệt hại mất hết hoa màu, bố bị ốm nặng; gia đình kinh tế rất khó khăn. 500,000    Khóa 1998-2001
33 Phạm Văn Trung 10A4 Định Tăng Hộ cận  nghèo, mất hoa màu, ao cá do bị ngập lụt 500,000    Khóa 1998-2001
34 Trịnh Thị Hạnh 10A9 Định Hưng Hộ nghèo, nước ngập ao cá và lũ cuốn trôi 500,000    Khóa 1998-2001
35 Lưu Thị Thu Thảo 10A10 Đinh Liên Nước ngập ngang nhà chua rút, mất hết tài sản 500,000    Khóa 1998-2001
36 Lê Thị Trâm 11A1 Đinh Liên Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng mía mất hết, ớt cà chuẩn bị thu hoạch mất hết, gia đình bố mẹ làm xa và đông con nhỏ 500,000    Khóa 1998-2001
37 Nguyễn Song Toàn 11A3 Định Tăng Gia đình khó khăn bị ngập lụt nặng mất hết hoa màu 500,000    Khóa 1998-2001
38 Lê Thị Hiền 11A4 Yên Lạc Lụt vào nhà, mất 1 tấn lúa,1 đàn gà, hoa màu 500,000    Khóa 1998-2001
39 Lê Thị Tình 11A7 Yên Lạc Nhà hộ cận nghèo, 3 ao nuôi cá bị mất hết 500,000    Khóa 1998-2001
40 Lê Thị Phương Lan 11A10 Yên Lạc Hộ cận nghèo, hư hỏng nhà cửa, mất nông thủy sản 500,000    Khóa 1998-2001
41 Lê Hoàng Dương 11A11 Định Tăng Hộ nuôi cá bị ngập lụt sâu, tràn ao cá, mất thiệt hại nặng nề 500,000    Khóa 1998-2001
42 Lê Đức Hoàng Long 12A4 Yên Ninh Đặc biệt khó khăn, ngập lụt nặng, mất hết không còn gì 500,000    Khóa 1998-2001
43 Trương Huyền Trang 12A8 Đinh Liên Gia đình bị thiệt hại rất lớn trong đợt lũ, ao hồ, chuồng trại, cây cối 500,000    Khóa 1998-2001
44 Nguyễn Thị Tâm 12A9 Đinh Liên Kinh tế khó khăn, ngập lụt nặng 500,000    Khóa 1998-2001
45 Cao Hải Dương 10A3 Định Bình Gia đình khó khăn, nước ngập nhà 500,000    Khóa 1998-2001
46 Lê Thị Hải Vân 10A9 Định Hải Hộ cận nghèo, nước ngập hết vào nhà 500,000    Khóa 1998-2001
47 Lê Văn Quang 11A1 Yên Lạc Nhà nuôi cá ở gần cầu khải và làm trang trại nuôi gà nhưng bị ngập lụt nặng 500,000    Khóa 1998-2001
48 Phạm Thị Thảo 12A8 Đinh Liên Gia đình khó khăn bị thiệt hại rất lớn trong đợt lũ 500,000    Khóa 1998-2001
49 Lê Phương Thanh 10A1 Yên Lạc Lũ lụt gây thiệt hại 1 trang trại   x CA Hà Nội
50 Lê Văn Kiên 10A2 Đinh Liên Hộ nghèo, thiệt hại nặng do lũ lụt   x CA Hà Nội
51 Đỗ Thị Yến 10A2 Định Tường Hộ cận  nghèo, thiệt hại do lũ lụt   x CA Hà Nội
52 Vũ Thị Hương 10A4 Định Hòa Hộ cận  nghèo, mất nhiều hoa màu   x CA Hà Nội
53 Trịnh Thị Thiên Cúc 10A7 Yên Ninh Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt   x CA Hà Nội
54 Trịnh Thị Hằng 10A7 Định Tăng Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt   x CA Hà Nội
55 Hoàng Thị Minh Anh 10A7 Định Hòa Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt   x CA Hà Nội
56 Lê Thị Hồng Diên 10A7 Định Tăng Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt   x CA Hà Nội
57 Nguyễn Thị Trang 10A9 Yên Lạc Hộ cận nghèo, nước cuốn trôi hoa màu   x CA Hà Nội
58 Lê Thị Hương 10A11 Định Tăng Hộ cận nghèo, bị ngập lụt   x CA Hà Nội
59 Trịnh Thị Thu Hà 10A11 Định Tăng Hộ cận nghèo, bị ngập lụt   x CA Hà Nội
60 Đinh Thị Trà My 10A11 Định Hòa Hộ cận nghèo, bị ngập lụt   x CA Hà Nội
61 Đỗ Thành Đạt 11A5 Định Tăng Nhà ngập lụt nặng   x CA Hà Nội
62 Đỗ Xuân Chiến 11A5 Định Bình Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng   x CA Hà Nội
63 Lê Thị Giang 11A5 Định Tăng Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng   x CA Hà Nội
64 Vũ Thị Thảo 11A5 Định Hòa Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng   x CA Hà Nội
65 Trịnh Ngọc Ánh 11A7 Yên Ninh Hộ cận  nghèo, ngập lụt hoa màu   x CA Hà Nội
66 Lê Thị Hậu 11A7 Định Hòa Hộ nghèo, hoa màu bị ngập lụt   x CA Hà Nội
67 Trịnh Thị Hoa 11A12 Yên Ninh Hộ cận nghèo   x CA Hà Nội
68 Lê Huy Hoàng 12A1 Định Tăng Bị mất tài sản trong đợt lũ lụt   x CA Hà Nội
69 Lưu Văn Trường 12A4 Đinh Liên Đặc biệt khó khăn, ngập lụt   x CA Hà Nội
70 Trần Thị Quỳnh 12A5 Định Tiến Hộ nghèo, lụt ao cá   x CA Hà Nội
71 Khương Thị Quỳnh 12A6 Định Tiến Hộ nghèo   x CA Hà Nội
72 Đào Đại Phát 12A6 Định Hòa Thiệt hại mùa màng   x CA Hà Nội
73 Khương Minh Đức 12A6 Định Bình Thiệt hại mùa màng   x CA Hà Nội
74 Trịnh Đình Chiến 12A6 Đinh Liên Thiệt hại mùa màng   x CA Hà Nội
75 Lưu Thị Ngọc Trâm 12A6 Đinh Liên Thiệt hại mùa màng   x CA Hà Nội
76 Hà Ngọc Anh 12A7 Yên Lạc Lũ lụt gây nhiều thiệt hại    x CA Hà Nội
77 Đào Kim Ngọc 12A7 Yên Lạc Lũ lụt gây nhiều thiệt hại    x CA Hà Nội
78 Trịnh Hồng Nam 12A7 Định Bình Lũ lụt gây nhiều thiệt hại    x CA Hà Nội
79 Đinh Thị Phương 12A8 Định Tường Hộ cận nghèo, gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ   x CA Hà Nội
80 Trịnh Thị Hương 12A9 Yên Lạc Hộ nghèo, ngập lụt nặng.   x CA Hà Nội
81 Trịnh Hiền Trang 12A9 Yên Lạc Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng   x CA Hà Nội
82 Hoàng Thị Thu 12A9 Định Tân Hộ nghèo, ngập lụt nặng.   x CA Hà Nội
83 Nguyễn Thị Tâm 10A3 Định Bình Gia đình cận nghèo, bị lũ lụt   x CA Hà Nội
84 Lê Thị Hiền 10A3 Định Tăng Gia đình khó khăn, nước ngập nhà   x CA Hà Nội
        TỔNG CỘNG 24.000.000    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây