Một số điểm HS lưu ý thi THPT Quốc gia 2017

Thứ bảy - 17/06/2017 00:00
(Trích Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(Trích Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
1. Điều 14: Trách nhiệm của thí sinh
1. Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 13 Quy chế này và theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi THPTQG hằng năm của Bộ GD&ĐT.
2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi:
a) Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Giấy chứng minh nhân dân) và nhận Thẻ dự thi;
b) Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên; khu vực ưu tiên, phải báo cáo ngay cho cán bộ của Điểm thi để kịp thời xử lý;
c) Trong trường hợp bị mất Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.
3. Mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi (CBCT). Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
4. Khi vào phòng thi phải tuân thủ các quy định sau dây:
a) Trình Thẻ dự thi cho CBCT;
b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi (theo quy định dưới đây); Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì); các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác;
c) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
5. Trong phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:
a) Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;
b) Trước khi làm bài phải ghi đầy đủ SBD vào đề, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;
c) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi phát đề;
d) Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình;
đ) Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ);
e) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;
g) Bảo quản bài thi nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý;
h) Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu TLTN (đối với bài thi trắc nghiệm);
i) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;
k) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát (CBGS); trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng Điểm thi quyết định.
6. Khi dự thi các môn trắc nghiệm, ngoài các quy định tại khoản 5 Điều này, thí sinh phải tuân thủ Các quy định dưới đây:
a) Phải làm bài thi trên Phiếu TLTN được in sẵn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chỉ được  tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn;
b) Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi;
c) Khi nhận đề thi cần phải lưu ý: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi KHTN hoặc KHXH có cùng một mã đề thi, nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi thí sinh nhận đề thi. Phải để đề thi dưới tờ Phiếu TLTN; không được xem nội dung đề thi khi CBCT chưa cho phép;
d) Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;
đ) Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT và ký tên vào hai phiếu thu bài thi;
e) Chỉ được rời phòng thi sau khi CBCT đã kiểm tra đủ số phiếu TLTN của cả phòng thi và cho phép ra về.
7. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT.
2. Danh sách máy tính được mang vào phòng thi
Theo quy chế thi THPTQG các máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi, là máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu. Cụ thể:
- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500VNPlus.
- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II.
- Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN 570 ES, VN-570 ES Plus.
- Sharp EL 124A, EL 2505, EL 506W, EL 509WM.
- Canon F-788G, F-789GA.
Và các máy tính tương đương.
3. Các lưu ý khi làm bài thi tổ hợp
- Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.
- Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi.
- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới đúng Lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của CBGS.
- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của CBCT, thí sinh này phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT; thí sinh ra ngoài phòng thi dưới sự hướng dẫn của CBGS.
- Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của CBGS.
4. Điều 49. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi
Mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.
1. Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập.
2. Cảnh cáo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;
b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;
c) Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).
3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
b) Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi;
c) Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
d) Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;
đ) Có hành động gây gỗ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.
CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.
Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.
4. Trừ điểm bài thi
a) Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.
b) Thí sinh bị cảnh cáo trongkhi thimoon nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.
c) Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.
d) Cho điểm 0 (không):
- Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;
- Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần;
- Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;
- Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.
đ) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi hoặc môn thi thành phần nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi hoặc môn thi thành phần đó; không được tiếp tục dự thi các bài thi hoặc môn thi thành phần tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
e) Việc trừ điểm bài thi nêu tại điểm c và d khoản 4 của Điều này do Trưởng ban Chấm thi quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của Trưởng môn chấm thi.
5. Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:
- Có hai bài thi trở lên bị điểm o (không) do phạm lỗi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;
- Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;
- Để người khác th thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.
Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.
6. Tước quyền vào học ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
a) Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;
b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;
c) Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;
d) Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác;
đ) Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp;
e) Có bằng chứng về vi phạm quy chế thi mà không thực hiện đúng quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 47 Quy chế này.
Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền dự thi trong hai năm tiếp theo.
7. Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Điều này.
6. Lịch thi 
Ngày Buổi Bài thi/
Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
21/6/2017 SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)
22/6/2017 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
23/6/2017 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 40
Hóa học 50 phút 08 giờ 40 08 giờ 50
Sinh học 50 phút 09 giờ 50 10 giờ 00
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
24/6/2017 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 40
Địa lí 50 phút 08 giờ 40 08 giờ 50
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 50 10 giờ 00
CHIỀU Dự phòng
                   
  
6. Thời gian biểu từng buổi thi- Hiệu lệnh trống
6.1. Bài thi Ngữ văn (sáng 22/6)
 
Thời gian Nhiệm vụ của CBCT Hiệu lệnh trống
6h15-6h40 Họp Điểm thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Điểm thi; … 1 hồi 9 tiếng
6h40-7h05 - Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
1 hồi 3 tiếng
7h05-7h25 - CBCT số 1 đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng;
- CBCT số 2 ký tên vào giấy thi, giấy nháp;
- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.
 
7h25-7h30 Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.  
7h30-7h35 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.
9 tiếng
7h35 Bắt đầu tính giờ làm bài 6 tiếng
7h50 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho Thư ký Điểm thi  
9h20 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài 1 tiếng
9h35 Hết giờ làm bài thi. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi). 1 hồi dài
 
6.2. Bài thi môn Toán (chiều 22/6)
 
Thời gian Nhiệm vụ của CBCT Hiệu lệnh trống
13h15-13h35 Họp Điểm thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Điểm thi; … 1 hồi 9 tiếng
13h35-14h00 - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
1 hồi 3 tiếng
14h00-14h15 - CBCT số 1 đi nhận đề thi tại phòng HĐ;
- CBCT số 2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;
- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.
 
14h15-14h20 Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.  
14h20-14h30 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
9 tiếng
14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài. 6 tiếng
14h45 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho Thư ký Điểm thi.  
15h45 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 1 tiếng
16h00 Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi). 1 hồi dài
 
            6.3. Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều 23/6)
 
Thời gian Nhiệm vụ của CBCT Hiệu lệnh trống
13h15-13h35 Họp Điểm thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Điểm thi; … 1 hồi 9 tiếng
13h35-14h00 - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
1 hồi 3 tiếng
14h00-14h15 - CBCT số 1 đi nhận đề thi tại phòng HĐ;
- CBCT số 2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;
- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.
 
14h15-14h20 Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.  
14h20-14h30 - Bóc túi đựngđề thi và phát đề thi cho thí sinh;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
9 tiếng
14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài. 6 tiếng
14h45 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho Thư ký Điểm thi.  
15h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 1 tiếng
15h30 Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi). 1 hồi dài
6.4. Bài thi tổ hợp (sáng 23/6, sáng 24/6)
Thời gian Nhiệm vụ của CBCT Hiệu lệnh trống
6h15-6h40 Họp Điểm thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Điểm thi; … 1 hồi 9 tiếng
6h40-7h05 - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
1 hồi 3 tiếng
7h05-7h25 - CBCT số 1 đi nhận đề thi tại phòng HĐ;
- CBCT số 2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;
- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.
 
7h25-7h30 Cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi,lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 TS.  
7h30-7h40 - Bóc túi đựng đề thi môn Vật lý (Lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
9 tiếng
7h40 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lý (Lịch sử). 6 tiếng
7h55 Nộp đề thi thừa môn Vật lý (Lịch sử) đã được niêm phong cho Thư ký Điểm thi.  
8h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Vật lý (Lịch sử). 1 tiếng
8h30 - Hết giờ làm bài thi môn Vật lý (Lịch sử).
- CBCT thu đề thi môn Vật lý (Lịch sử), giấy nháp của thí sinh.
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Hóa học (Địa lý), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
3 tiếng
8h40-8h50 - Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học (Địa lý) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
9 tiếng
8h50 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học (Địa lý). 6 tiếng
9h05 Nộp đề thi thừa môn Hóa học (Địa lý); đề thi môn Vật lý (Lịch sử) và giấy nháp đã thu của thí sinh, đã được niêm phong cho Thư ký Điểm thi.  
9h25 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học (Địa lý). 1 tiếng
9h40 - Hết giờ làm bài thi môn Hóa học (Địa lý).
- CBCT thu đề thi môn Hóa học (Địa lý), giấy nháp của thí sinh.
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Sinh học (GDCD), sự phù hợp môn thi với lịch thi, lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
3 tiếng
9h50-10h00 - Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học (GDCD) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
9 tiếng
10h00 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học (GDCD). 6 tiếng
10h15 Nộp đề thi thừa môn Sinh học (GDCD); đề thi môn Hóa học (Địa lý) và giấy nháp đã thu của thí sinh, đã được niêm phong cho Thư ký Điểm thi.  
10h35 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân). 1 tiếng
10h50 - Hết giờ làm bài thi.
- CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).
1 hồi dài
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
 
                    
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây