THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai - 18/06/2018 20:55
Ngày 18/6/2018 Hội đồng TS vào lớp 10 Trường THPT Yên Định 1 năm học 2018-2019 đã họp và thông báo chính hức như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh và đăng kí dự thi:
 - Số lượng học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT trường THPT Yên Định 1 trong năm học 2018 – 2018: 462 học sinh
- Số thí sinh đăng kí dự thi: 603 thí sinh
- Số HS không đỗ Lam Sơn có nguyện vọng 2 đăng kí thi vào Trường THPT Yên Định 1:  3 học sinh
2. Kết quả thi tuyển:
 - Số thí sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng 29,0 điểm459 thí sinh
 - Số học sinh có điểm bằng 28,9 điểm: 04 học sinh 
3. Hội đồng tuyển sinh trường THPT Yên Định 1 đã đi đến thống nhất:
    Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10  trường THPT Yên Định 1 năm học 2018-2019 là 29,0 điểm. Tổng số thí sinh được tuyển gồm 8 HS đậu thẳng thuộc diện khuyết tật, 459 HS có điểm lớn hơn hoặc bằng 29,0 điểm và 3 HS điểm bằng 28,9 điểm (theo thứ tự ưu tiên xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; tổng điểm trung bình môn Ngữ văn và môn Toán năm học lớp 9)
   * Ghi chú: 
   - Phúc khảo bài thi: HS nào cần phúc khảo bài thi đến đến trường nhận mẫu đơn phúc khảo bài thi và nạp đơn từ ngày 10 -11/7
   - Lịch tập trung HS trúng tuyển: Nhà trường sẽ thông báo vào cuối tháng 7​

   - Danh sách một số HS đạt điểm cao nhất:
TT SBD Trường Họ và tên Ngày sinh KK Toán Văn Anh Tổng
1 591339 Định Liên Lê Thanh Nga 1/25/2003 1.5 9.50 8.00 8.80 45.30
2 591186 TT Quán Lào Lê Thị Phương Hoa 3/17/2003 1.5 9.25 8.50 8.20 45.20
3 591138 Lê Đình Kiên Đỗ Trần Thu Hà 11/5/2003 1.5 9.25 8.00 8.80 44.80
4 591160 Lê Đình Kiên Lưu Minh Hằng 9/21/2003 1.5 8.50 8.50 9.20 44.70
5 591463 Lê Đình Kiên Nguyễn Thiều Công Thành 8/19/2003 1.5 9.50 8.00 8.20 44.70
6 591033 Định Liên Phạm Thị Phương Anh 11/23/2003 1.5 10.00 7.25 8.60 44.60
7 591124 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đức 8/19/2003 1.5 9.50 8.25 7.60 44.60
8 591227 Lê Đình Kiên Trịnh Công Hùng 4/29/2003 1.5 9.50 8.00 8.00 44.50
9 591476 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Phương Thảo 12/29/2003 1.5 8.50 8.50 9.00 44.50
10 591042 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Anh 11/26/2003 1.5 8.50 8.25 9.40 44.40
11 591064 Lê Đình Kiên Phạm Mai Chi 6/16/2003 1.5 8.75 8.50 8.40 44.40
12 591121 Định Liên Nguyễn Quý Đức 8/30/2003 1.5 9.50 7.75 8.40 44.40
13 591271 Định Tân Nguyễn Vũ Khánh Linh 8/13/2003 1.5 8.75 8.00 9.20 44.20
14 591312 Lê Đình Kiên Hoàng Tuyết Mai 3/22/2003 1.5 9.00 7.50 9.00 43.50
15 591346 Lê Đình Kiên Hoàng Văn Nghĩa 9/2/2003 1.0 9.00 7.75 9.00 43.50

   - Danh sách HS thuộc diện tuyển thẳng:
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Điểm TBCN Ghi chú
HK HL Toán Văn
1 Lê Thị Thanh Hiền 19/8/2003 Yên Định T G 8.0 8.7 Khuyết tật
2 Lê Thành Công 19/11/2003 Yên Định T K 6.8 7.1 Khuyết tật
3 Lê Thế Tiến 13/9/2002 Yên Định T TB 5.8 5.7 Khuyết tật
4 Lương Văn Tùng 17/01/2003 Yên Định T TB 5.8 4.8 Khuyết tật
5 Trịnh Thị Duyên 15/10/2003 Yên Định T TB 5.1 5.4 Khuyết tật
6 Trịnh Thị Bình 23/01/2003 Yên Định T TB 5.1 5.2 Khuyết tật
7 Nguyễn Phùng Sang 2/2/2002 Yên Định T TB 5.1 5.0 Khuyết tật
8 Bùi Văn Thắng 10/3/2003 Yên Định K TB 5.1 4.8 Khuyết tật

- Danh sách HS thi đạt từ 29,0 điểm trở lên
Phòng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
1 591028 Định Bình Nguyễn Quế Anh 10/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
2 591029 Định Bình Nguyễn Quỳnh Anh 10/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
3 591544 Định Bình Lê Thị Quế Trâm 8/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
4 591526 Định Bình Ngô Thế An Toàn 2/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
5 591393 Định Bình Vũ Hà Phương 23/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
6 591243 Định Bình Lê Dịu Hương 11/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
7 591394 Định Bình Hoàng Khánh Phương 18/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
8 591405 Định Bình Lê Việt Quang 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
9 591284 Định Bình Nguyễn Lê Khánh Linh 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
10 591367 Định Bình Lê Thị Hà Nhi 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
11 591504 Định Bình Nguyễn Thị Phương Thúy 23/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
12 591241 Định Bình Lê Thị Lan Hương 30/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
13 591137 Định Bình Vũ Văn Hà 29/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
14 591382 Định Bình Thiều Thị Phan 14/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
15 591472 Định Bình Trịnh Thị Phương Thảo 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
16 591487 Định Bình Nguyễn Thị Thu 4/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
17 591495 Định Bình Nguyễn Thị Thùy 6/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
18 591409 Định Bình Phạm Công Quân 10/9/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
19 591392 Định Bình Nguyễn Thị Thu Phương 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
20 591381 Định Bình Lê Thị Oanh 3/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
21 591026 Định Bình Nguyễn Thị Lan Anh 4/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
22 591027 Định Bình Nguyễn Tuấn Anh 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
23 591244 Định Bình Nguyễn Thị Thu Hương 5/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
24 591025 Định Bình Hoàng Khắc Anh 7/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
25 591513 Định Bình Ngô Thị Thương 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
26 591538 Định Bình Nguyễn Thị Huyền Trang 10/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
27 591220 Định Bình Phạm Thị Minh Huyền 15/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
28 591281 Định Bình Trịnh Thị Linh 13/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
29 591056 Định Bình Nguyễn Thị Bình 26/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
30 591095 Định Bình Phạm Quốc Dũng 2/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
31 591242 Định Bình Khương Thị Mai Hương 17/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
32 591282 Định Bình Trịnh Văn Linh 26/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
33 591205 Định Bình Bùi Thị Hồng 27/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
34 591204 Định Bình Thiều Thị Hồng 15/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
35 591427 Định Công Nguyễn Diễm Quỳnh 1/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
36 591287 Định Hải Lê Hoàng Linh 5/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
37 591353 Định Hải Trịnh Thị Ngọc 6/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
38 591263 Định Hải Phạm Thị Liên 30/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
39 591084 Định Hải Lê Thị Mai Dung 15/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
40 591288 Định Hải Lê Nhật Linh 13/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
41 591519 Định Hải Trịnh Xuân Tiến 20/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
42 591498 Định Hải Trịnh Thị Lệ Thủy 15/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
43 591341 Định Hải Phạm Linh Nga 27/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
44 591358 Định Hải Đoàn Lê Nguyên 15/5/2003 Hữu Lũng, Lạng Sơn
45 591352 Định Hải Trịnh Thị Ngọc 16/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
46 591473 Định Hải Nguyễn Thị Phương Thảo 20/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
47 591362 Định Hải Đồng Thị Nguyệt 21/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
48 591191 Định Hải Trịnh Thị Hoa 13/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
49 591248 Định Hoà Ngô Thúy Hường 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
50 591024 Định Hoà Nguyễn Minh Anh 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
51 591376 Định Hoà Trịnh Thị Tuyết Nhung 8/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
52 591525 Định Hoà Lê Phúc Toàn 12/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
53 591237 Định Hoà Vũ Thị Lan Hương 10/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
54 591179 Định Hoà Vũ Quang Hiếu 21/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
55 591167 Định Hoà Lê Minh Hậu 18/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
56 591046 Định Hoà Ngô Thị Hồng ánh 18/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
57 591240 Định Hoà Ngô Thúy Hương 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
58 591022 Định Hoà Nguyễn Thị Lan Anh 6/11/2001 Yên Định, Thanh Hóa
59 591310 Định Hoà Bùi Thanh Mai 14/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
60 591047 Định Hoà Lê Thị Ngọc ánh 3/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
61 591536 Định Hoà Vũ Thị Huyền Trang 14/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
62 591391 Định Hoà Lê Thị Minh Phương 6/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
63 591311 Định Hoà Ngô Thị Ngọc Mai 12/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
64 591176 Định Hoà Lê Thị Ngọc Hiền 28/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
65 591239 Định Hoà Trương Thị Hương 7/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
66 591279 Định Hoà Nguyễn Thị Phương Linh 28/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
67 591503 Định Hoà Vũ Thị Thúy 25/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
68 591080 Định Hoà Nguyễn Thị Dung 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
69 591023 Định Hoà Trịnh Thị Kiều Anh 28/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
70 591278 Định Hoà Nguyễn Ngọc Linh 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
71 591485 Định Hoà Lê Thị Thơm 24/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
72 591559 Định Hoà Vũ Thị Tuấn 6/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
73 591557 Định Hoà Lê Thanh Tuấn 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
74 591148 Định Hoà Trịnh Thị Hạnh 20/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
75 591447 Định Hưng Trịnh Thị Thanh Tâm 13/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
76 591599 Định Hưng Phạm Thị Yến 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
77 591533 Định Hưng Trịnh Huyền Trang 17/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
78 591598 Định Hưng Lê Thị Hải Yến 8/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
79 591135 Định Hưng Trịnh Thu Hà 11/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
80 591211 Định Hưng Nguyễn Thị Huệ 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
81 591276 Định Hưng Bùi Khánh Linh 27/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
82 591375 Định Hưng Mai Thị Nhung 13/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
83 591262 Định Hưng Mai Thị Hồng Liên 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
84 591373 Định Hưng Mai Thị Nhung 13/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
85 591454 Định Hưng Trương Thị Thanh 11/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
86 591212 Định Hưng Trịnh Thị Huệ 20/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
87 591178 Định Hưng Trương Thị Hiếu 29/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
88 591534 Định Hưng Trịnh Thị Trang 24/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
89 591236 Định Hưng Mai Lan Hương 17/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
90 591306 Định Hưng Lê Đình Lực 25/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
91 591235 Định Hưng Hoàng Thu Hương 26/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
92 591497 Định Hưng Nguyễn Thị Thủy 22/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
93 591374 Định Hưng Trịnh Thị Hồng Nhung 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
94 591063 Định Hưng Bùi Mai Chi 13/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
95 591453 Định Hưng Trịnh Thị Hồng Thanh 4/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
96 591020 Định Hưng Trịnh Hữu Hoàng Anh 26/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
97 591535 Định Hưng Trương Thị Huyền Trang 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
98 591556 Định Hưng Nguyễn Hoàng Tuấn 9/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
99 591130 Định Hưng Trương Thị Giang 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
100 591275 Định Hưng Mai Thị Linh 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
101 591345 Định Hưng Trịnh Hoàng Ngân 23/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
102 591129 Định Hưng Lê Thị Lệ Giang 30/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
103 591372 Định Hưng Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
104 591157 Định Hưng Trịnh Thị Hằng 30/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
105 591446 Định Hưng Nguyễn Thị Tâm 9/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
106 591277 Định Hưng Trịnh Thị Diệu Linh 22/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
107 591408 Định Hưng Bùi Ngọc Quân 10/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
108 591421 Định Hưng Trịnh Thị Quỳnh 11/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
109 591170 Định Hưng Phạm Thị Mai Hiên 4/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
110 591339 Định Liên Lê Thanh Nga 25/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
111 591033 Định Liên Phạm Thị Phương Anh 23/11/2003 BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa
112 591121 Định Liên Nguyễn Quý Đức 30/8/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
113 591249 Định Liên Phạm Thị Thúy Hường 15/1/2003 BV phụ sản Thanh Hóa
114 591194 Định Liên Trịnh Thị Hoan 18/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
115 591547 Định Liên Phạm Quang Trung 18/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
116 591319 Định Liên Lưu Nhật Minh 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
117 591213 Định Liên Lê Phương Huệ 10/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
118 591552 Định Liên Nguyễn Quý Trường 7/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
119 591590 Định Liên Nguyễn Trọng Vũ 2/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
120 591032 Định Liên Trịnh Thị Tú Anh 21/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
121 591258 Định Liên Lưu Tiến Lâm 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
122 591351 Định Liên Nguyễn Thị Ngọc 20/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
123 591256 Định Liên Lê Thị Lan 26/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
124 591030 Định Liên Nguyễn Mai Anh 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
125 591031 Định Liên Nguyễn Minh Anh 28/3/2003 Bệnh viện E - Hà Nội
126 591199 Định Liên Lê Thị Khánh Hòa 22/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
127 591424 Định Liên Đặng Hương Quỳnh 15/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
128 591173 Định Liên Vũ Thu Hiền 28/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
129 591540 Định Liên Trịnh Huyền Trang 24/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
130 591229 Định Liên Lê Đức Hưng 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
131 591435 Định Liên Lê Thị Sắc 16/5/2003 Hậu Lộc, Thanh Hóa
132 591188 Định Liên Lê Thị Hoa 12/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
133 591285 Định Liên Trịnh Thị Linh 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
134 591539 Định Liên Nguyễn Huyền Trang 11/12/2003 Bỉm Sơn, Thanh Hóa
135 591601 Định Liên Lê Thị Hải Yến 21/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
136 591085 Định Liên Nguyễn Mạnh Duy 13/6/2003 Ngọc Lặc, Thanh Hóa
137 591073 Định Liên Lê Văn Cường 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
138 591086 Định Liên Trịnh Văn Duy 30/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
139 591215 Định Liên Lê Văn Huy 30/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
140 591318 Định Liên Trịnh Đức Minh 11/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
141 591602 Định Liên Lê Thị Hải Yến 9/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
142 591142 Định Liên Trần Thiện Hải 15/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
143 591588 Định Liên Lưu Thế Vinh 19/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
144 591168 Định Liên Nguyễn Văn Hậu 16/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
145 591055 Định Liên Lê Xuân Bách 18/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
146 591430 Định Liên Trịnh Xuân Quý 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
147 591361 Định Liên Lê Thị Nguyệt 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
148 591396 Định Liên Lê Thị Phương 10/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
149 591252 Định Long Nguyễn Duy Khánh 11/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
150 591074 Định Long Trịnh Xuân Diện 27/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
151 591403 Định Long Trịnh Huy Quang 13/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
152 591126 Định Long Phạm Thị Hương Giang 16/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
153 591076 Định Long Ngô Thị Ngọc Diệp 17/10/2003 An Lão, Hải Phòng
154 591060 Định Long Nguyễn Thị Châm 15/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
155 591511 Định Long Trịnh Thị Thương 22/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
156 591575 Định Long Trịnh Thị Tươi 6/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
157 591335 Định Long Trịnh Thị Nga 30/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
158 591576 Định Long Nguyễn Bá Tước 28/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
159 591257 Định Long Nguyễn Văn Lâm 26/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
160 591296 Định Long Bùi Thị Long 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
161 591052 Định Long Trịnh Minh Bảo 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
162 591150 Định Long Trịnh Thị Hằng 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
163 591390 Định Long Trịnh Thị Phương 2/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
164 591304 Định Long Nguyễn Thị Lương 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
165 591115 Định Long Hoàng Văn Đức 20/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
166 591271 Định Tân Nguyễn Vũ Khánh Linh 13/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
167 591452 Định Tân Nguyễn Thị Như Thanh 6/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
168 591079 Định Tân Nguyễn Thị Dung 16/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
169 591269 Định Tân Lê Thảo Linh 6/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
170 591270 Định Tân Lê Thị Linh 19/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
171 591586 Định Tân Nguyễn Thành Vinh 4/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
172 591413 Định Tân Nguyễn Thị Thục Quyên 2/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
173 591272 Định Tân Nguyễn Thùy Linh 4/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
174 591328 Định Tân Lê Văn Nam 2/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
175 591273 Định Tân Nguyễn Thúy Linh 8/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
176 591045 Định Tân Trịnh Thị Minh ánh 12/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
177 591307 Định Tân Trịnh Thị Hương Ly 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
178 591597 Định Tân Nguyễn Thị Yến 18/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
179 591210 Định Tân Trịnh Thị Huệ 1/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
180 591134 Định Tân Nguyễn Thị Thanh Hà 7/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
181 591166 Định Tân Lê Ngọc Hậu 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
182 591300 Định Tân Nguyễn Vũ Bảo Long 14/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
183 591419 Định Tân Trần Thị Như Quỳnh 16/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
184 591267 Định Tân Cao Thị Thùy Linh 17/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
185 591274 Định Tân Trần Khánh Linh 2/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
186 591154 Định Tân Hoàng Thúy Hằng 6/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
187 591127 Định Tân Trịnh Thị Giang 31/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
188 591366 Định Tân Lê Thị Tuyết Nhi 8/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
189 591532 Định Tân Hoàng Thị Trang 30/4/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
190 591268 Định Tân Trịnh Ngọc Linh 30/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
191 591233 Định Tân Nguyễn Thị Hương 27/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
192 591555 Định Tân Phạm Quang Tuấn 26/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
193 591336 Định Tân Nguyễn Thị Thúy Nga 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
194 591502 Định Tân Lê Hồng Thúy 10/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
195 591371 Định Tân Cao Lê Thị Tuyết Nhung 3/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
196 591093 Định Tân Vũ Tiến Dũng 20/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
197 591156 Định Tân Lê Thị Hằng 5/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
198 591470 Định Tân Trịnh Thị Thu Thảo 12/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
199 591002 Định Tân Trịnh Văn An 29/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
200 591299 Định Tân Nguyễn Văn Long 15/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
201 591019 Định Tân Trần Văn Anh 12/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
202 591128 Định Tân Đoàn Thị Giang 20/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
203 591155 Định Tân Dương Thị Thanh Hằng 12/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
204 591001 Định Tân Trần Thị Thu An 2/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
205 591337 Định Tân Nguyễn Thị Thúy Nga 14/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
206 591420 Định Tân Phạm Thị Xuân Quỳnh 29/12/2002 Yên Định, Thanh Hóa
207 591523 Định Tân Trần Đức Tính 2/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
208 591551 Định Tân Lê Ngọc Trường 27/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
209 591600 Định Tăng Phạm Thị Hải Yến 29/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
210 591048 Định Tăng Lê Thị Hồng ánh 28/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
211 591330 Định Tăng Trịnh Văn Nam 29/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
212 591082 Định Tăng Lê Thùy Dung 17/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
213 591329 Định Tăng Lê Hải Nam 19/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
214 591462 Định Tăng Ngô Văn Thành 5/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
215 591224 Định Tăng Trịnh Văn Hùng 28/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
216 591083 Định Tăng Lưu Thị Dung 30/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
217 591034 Định Tăng Nguyễn Thị Lan Anh 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
218 591514 Định Tăng Lưu Thị Huyền Thương 13/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
219 591357 Định Tăng Nguyễn Văn Nguyên 13/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
220 591425 Định Tăng Phạm Thị Quỳnh 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
221 591221 Định Tăng Lưu Ngọc Huyền 4/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
222 591189 Định Tăng Nguyễn Thị Mai Hoa 17/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
223 591515 Định Tăng Nguyễn Thị Thương 29/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
224 591182 Định Thành Lê Thị Hiệp 14/2/2003 Yên Định, Thanh Hoá
225 591380 Định Thành Nguyễn Thị Tố Như 8/4/2003 Yên Định, Thanh Hoá
226 591438 Định Thành Nguyễn Văn Sơn 20/2/2003 Yên Định, Thanh Hoá
227 591201 Định Thành Lê Thị Hồng 5/5/2003 Yên Định, Thanh Hoá
228 591444 Định Thành Nguyễn Thị Thu Tâm 10/10/2003 Yên Định, Thanh Hoá
229 591113 Định Thành Lê Đình Đức 6/1/2003 Yên Định, Thanh Hoá
230 591509 Định Thành Phạm Thị Thương 4/3/2003 Yên Định, Thanh Hoá
231 591450 Định Thành Nguyễn Thị Thanh 14/6/2003 Yên Định, Thanh Hoá
232 591069 Định Thành Nguyễn Thị Thuỳ Chinh 31/10/2003 Yên Định, Thanh Hoá
233 591007 Định Thành Lê Thị Quỳnh Anh 26/9/2003 Yên Định, Thanh Hoá
234 591185 Định Thành Lê Thị Hoa 8/8/2003 Yên Định, Thanh Hoá
235 591549 Định Thành Phạm Như Tiến Trường 7/2/2003 Yên Định, Thanh Hoá
236 591169 Định Thành Lê Thị Hiên 3/7/2003 Yên Định, Thanh Hoá
237 591218 Định Thành Phạm Thị Huyền 14/3/2003 Yên Định, Thanh Hoá
238 591006 Định Thành Lê Thị Anh 10/7/2003 Yên Định, Thanh Hoá
239 591459 Định Thành Nguyễn Công Thành 23/11/2003 Yên Định, Thanh Hoá
240 591057 Định Thành Lê Đức Bình 25/11/2003 Hoài Đức, Hà Tây
241 591254 Định Thành Nguyễn Thị Lan 29/6/2003 Yên Định, Thanh Hoá
242 591342 Định Thành Phạm Hoàng Như Ngà 8/1/2003 Yên Định, Thanh Hoá
243 591314 Định Tiến Nguyễn Thị Hồng May 5/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
244 591151 Định Tiến Lê Thị Thu Hằng 11/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
245 591572 Định Tiến Vũ Đào Mai Tú 28/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
246 591565 Định Tiến Nguyễn Thị Tuyền 5/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
247 591187 Định Tiến Trương Mỹ Hoa 2/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
248 591232 Định Tiến Nguyễn Thị Hương 14/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
249 591512 Định Tiến Trịnh Mai Thương 27/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
250 591202 Định Tiến Lê Minh Hồng 3/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
251 591327 Định Tiến Cao Hoài Nam 13/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
252 591365 Định Tiến Khương Uyển Nhi 3/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
253 591044 Định Tiến Nguyễn Thị Ngọc ánh 17/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
254 591494 Định Tiến Nguyễn Thị Biên Thùy 9/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
255 591596 Định Tiến Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
256 591152 Định Tiến Nguyễn Thị Thu Hằng 19/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
257 591298 Định Tiến Phạm Lê Long 12/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
258 591451 Định Tiến Lê Hải Thanh 13/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
259 591116 Định Tiến Trương Huỳnh Đức 2/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
260 591141 Định Tiến Lê Tiến Hải 2/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
261 591548 Định Tiến Trịnh Thị Thanh Trúc 7/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
262 591431 Định Tiến Trịnh Ngọc Quý 6/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
263 591089 Định Tiến Lê Thị Duyên 14/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
264 591566 Định Tiến Trịnh Ngọc Tuyến 28/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
265 591550 Định Tiến Khương Huy Trường 12/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
266 591496 Định Tiến Lê Thị Thu Thủy 27/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
267 591516 Định Tiến Đỗ Quốc Tiến 1/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
268 591139 Định Tường Lê Thu Hà 6/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
269 591163 Định Tường Trần Thị Hằng 14/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
270 591075 Định Tường Lê Ngọc Diệp 7/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
271 591414 Định Tường Lê Thị Quyên 25/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
272 591542 Định Tường Lê Thị Thu Trà 25/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
273 591164 Định Tường Lê Thị Hằng 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
274 591222 Định Tường Nguyễn Thị Huyền 15/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
275 591449 Định Tường Trịnh Thị Thanh Tâm 19/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
276 591061 Định Tường Trần Thị Hà Châu 25/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
277 591123 Định Tường Lê Minh Đức 27/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
278 591416 Định Tường Lê Văn Quyền 18/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
279 591200 Định Tường Đinh Thị Hòa 23/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
280 591492 Định Tường Trịnh Thị Thu 21/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
281 591198 Định Tường Lê Văn Hoàng 3/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
282 591491 Định Tường Lê Thị Thu 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
283 591206 Định Tường Nguyễn Thị Hồng 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
284 591132 Định Tường Nguyễn Thị Kiều Giang 8/3/2003 Hải Châu, Đà Nẵng
285 591302 Định Tường Lưu Văn Long 2/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
286 591389 Định Tường Hà Văn Phúc 20/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
287 591564 Định Tường Trịnh Đăng Tuấn 2/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
288 591499 Định Tường Lê Thị Thu Thủy 21/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
289 591162 Định Tường Lê Thị Thúy Hằng 19/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
290 591138 Lê Đình Kiên Đỗ Trần Thu Hà 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
291 591160 Lê Đình Kiên Lưu Minh Hằng 21/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
292 591463 Lê Đình Kiên Nguyễn Thiều Công Thành 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
293 591124 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đức 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
294 591227 Lê Đình Kiên Trịnh Công Hùng 29/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
295 591476 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Phương Thảo 29/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
296 591042 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Anh 26/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
297 591064 Lê Đình Kiên Phạm Mai Chi 16/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
298 591312 Lê Đình Kiên Hoàng Tuyết Mai 22/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
299 591346 Lê Đình Kiên Hoàng Văn Nghĩa 2/9/2003 TP Thanh Hóa
300 591475 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
301 591291 Lê Đình Kiên Lê Thị Phương Linh 18/9/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
302 591090 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Hồng Duyên 2/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
303 591397 Lê Đình Kiên Lê Thị Mai Phương 6/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
304 591038 Lê Đình Kiên Đặng Ngọc Anh 7/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
305 591087 Lê Đình Kiên Yên Thế Duy 8/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
306 591603 Lê Đình Kiên Đào Hải Yến 24/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
307 591251 Lê Đình Kiên Trần Gia Khánh 12/8/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
308 591594 Lê Đình Kiên Lê Thanh Xuân 29/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
309 591458 Lê Đình Kiên Bùi Phương Thanh 13/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
310 591039 Lê Đình Kiên Nguyễn Phương Anh 22/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
311 591230 Lê Đình Kiên Lê Việt Hưng 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
312 591415 Lê Đình Kiên Trịnh Trọng Quyền 25/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
313 591500 Lê Đình Kiên Đỗ Thu Thủy 4/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
314 NV2 Lê Đình Kiên Lª Ph­¬ng Thu 07/05/2003 TP Thanh Hóa
315 591161 Lê Đình Kiên Lê Minh Hằng 28/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
316 591068 Lê Đình Kiên Bùi Minh Chiến 1/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
317 591145 Lê Đình Kiên Lê Xuân Hải 19/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
318 591527 Lê Đình Kiên Trần Mạnh Toàn 12/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
319 591065 Lê Đình Kiên Đỗ Khánh Chi 2/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
320 591322 Lê Đình Kiên Lê Xuân Minh 1/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
321 591379 Lê Đình Kiên Hoàng Cẩm Nhung 16/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
322 591131 Lê Đình Kiên Lưu Thị Hương Giang 4/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
323 591260 Lê Đình Kiên Hoàng Phúc Lâm 23/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
324 591247 Lê Đình Kiên Lê Thị Thu Hương 13/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
325 591231 Lê Đình Kiên Nguyễn Xuân Hưng 29/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
326 591320 Lê Đình Kiên Trần Nhật Minh 11/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
327 591378 Lê Đình Kiên Lê Hồng Nhung 7/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
328 591355 Lê Đình Kiên Phạm Quang Ngọc 22/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
329 591410 Lê Đình Kiên Trần Anh Quân 1/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
330 591036 Lê Đình Kiên Lê Tuấn Anh 26/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
331 591040 Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Minh Anh 4/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
332 591259 Lê Đình Kiên Nguyễn Hải Lâm 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
333 591545 Lê Đình Kiên Vũ Lê Phương Trinh 22/9/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
334 591305 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Lương 6/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
335 591368 Lê Đình Kiên Phùng Mai Nhi 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
336 591217 Lê Đình Kiên Trịnh Nguyễn Huy 30/8/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
337 591436 Lê Đình Kiên Lưu Thiện Siêu 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
338 NV2 Lê Đình Kiên Lª ThÞ Lan Anh 12/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa
339 591049 Lê Đình Kiên Hoàng Minh ánh 24/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
340 591290 Lê Đình Kiên Trịnh Diệu Linh 16/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
341 591037 Lê Đình Kiên Lê Hải Anh 20/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
342 591050 Lê Đình Kiên Trịnh Võ Hồng ánh 7/9/2003 Lang Chánh, Thanh Hóa
343 591563 Lê Đình Kiên Phạm Minh Tuấn 22/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
344 591448 Lê Đình Kiên Lê Thị Linh Tâm 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
345 591193 Lê Đình Kiên Lê Hồng Hoa 3/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
346 591359 Lê Đình Kiên Lê Bình Nguyên 29/12/2003 Hậu Lộc, Thanh Hóa
347 591426 Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Quỳnh 4/11/2003 Thọ Xuân, Thanh Hóa
348 591174 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Hiền 16/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
349 591490 Lê Đình Kiên Lê Hoài Thu 22/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
350 591321 Lê Đình Kiên Hoàng Nhật Minh 13/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
351 591104 Lê Đình Kiên Trịnh Chí Đạt 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
352 591398 Lê Đình Kiên Lê Vũ Yến Phương 4/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
353 591541 Lê Đình Kiên Nguyễn Hà Trang 14/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
354 591175 Lê Đình Kiên Vũ Thị Hiền 4/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
355 591144 Lê Đình Kiên Đỗ Thanh Hải 6/10/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
356 591411 Lê Đình Kiên Ngô Văn Quân 20/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
357 591070 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Thanh Chúc 4/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
358 591159 Lê Đình Kiên Trần Thị Thúy Hằng 4/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
359 591143 Lê Đình Kiên Nguyễn Văn Hải 24/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
360 591097 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Dũng 22/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
361 591360 Lê Đình Kiên Trịnh Thảo Bình Nguyên 14/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
362 591005 Lê Đình Kiên Nguyễn Thuận An 21/10/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
363 591474 Lê Đình Kiên Lê Phương Thảo 16/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
364 591593 Lê Đình Kiên Trịnh Đào Lê Vy 25/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
365 591216 Lê Đình Kiên Nguyễn Quang Huy 30/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
366 591325 Lê Đình Kiên Trịnh Lê Na 26/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
367 591246 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Lan Hương 10/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
368 591326 Lê Đình Kiên Lê Na 1/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
369 591591 Lê Đình Kiên Lưu Ngọc Minh Vũ 13/10/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
370 591324 Lê Đình Kiên Lê Nguyễn Huyền My 8/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
371 591457 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Thanh 10/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
372 591464 Lê Đình Kiên Nguyễn Trần Tiến Thành 1/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
373 591354 Lê Đình Kiên Trịnh Bảo Ngọc 25/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
374 591103 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đạt 4/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
375 591581 Lê Đình Kiên Trịnh Văn Văn 27/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
376 591510 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Hoài Thương 27/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
377 591466 Thiệu Ngọc Ngô Thị Thu Thảo 15/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
378 591059 Thiệu Ngọc Ngô Văn Cảnh 19/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
379 591101 Thiệu Ngọc Lê Văn Đạt 25/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
380 591091 Thiệu Ngọc Trịnh Thế Dũng 2/11/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
381 NV2 Thiệu Ngọc §ç ThÕ D­¬ng 14/07/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
382 591009 Thiệu Ngọc Nguyễn Mai Anh 20/12/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
383 591114 Thiệu Ngọc Bùi Văn Đức 23/4/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
384 591445 Thiệu Ngọc Đỗ Trung Tâm 12/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
385 591295 Thiệu Ngọc Lê Như Long 21/2/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
386 591402 Thiệu Ngọc Lê Việt Quang 6/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
387 591010 Thiệu Ngọc Ngô Nguyễn Quỳnh Anh 2/12/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
388 591011 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Kiều Anh 13/1/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
389 591226 Thiệu Thành Lê Công Hùng 23/5/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
390 591521 Thiệu Thành Hoàng Huy Tiến 13/1/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
391 591004 Thiệu Thành Hoàng Tiến An 21/9/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
392 591245 Thiệu Thành Hồ Thị Hương 17/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
393 591387 Thiệu Thành Nguyễn Văn Phúc 24/2/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
394 591568 Thiệu Thành Lê Thị Thúy Tuyến 22/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
395 591289 Thiệu Thành Lê Thùy Linh 1/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
396 591225 Thiệu Thành Nguyễn Sỹ Hùng 17/7/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
397 591184 Thiệu Thành Ngô Văn Hiệu 1/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
398 591192 Thiệu Thành Lê Thị Hoa 29/7/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
399 591219 Thiệu Vũ Nguyễn Thị ánh Huyền 16/11/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
400 591507 Thiệu Vũ Hoàng Lê Anh Thư 26/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
401 591008 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Thu Anh 21/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
402 591574 Thiệu Vũ Nguyễn Đình Tư 2/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
403 591315 Thiệu Vũ Nguyễn Hoàng Minh 16/6/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
404 591171 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Hiền 28/11/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
405 591316 Thiệu Vũ Hoàng Văn Minh 29/4/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
406 591186 TT Quán Lào Lê Thị Phương Hoa 17/3/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
407 591317 TT Quán Lào Nguyễn Nhật Minh 8/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
408 591106 TT Quán Lào Lê Trần Hải Đăng 20/11/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
409 591543 TT Quán Lào Hà Ngọc Trâm 23/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
410 591407 TT Quán Lào Ngô Hồng Quân 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
411 591264 TT Quán Lào Lê Thị Phương Linh 17/3/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
412 591297 TT Quán Lào Lê Thanh Long 26/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
413 591595 TT Quán Lào Trịnh Hải Yến 24/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
414 591364 TT Quán Lào Vũ Yến Nhi 7/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
415 591180 TT Quán Lào Hà Trung Hiếu 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
416 591399 TT Quán Lào Trịnh Minh Phượng 18/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
417 591072 TT Quán Lào Hoàng Phú Cường 12/2/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
418 591265 TT Quán Lào Lê Trương Mạnh Linh 28/11/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
419 591480 TT Quán Lào Trịnh Hữu Thắng 5/3/2003 TP Thanh Hóa
420 591344 TT Quán Lào Bùi Thị Hải Ngân 30/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
421 591197 TT Quán Lào Lê Huy Hoàng 5/6/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
422 591062 TT Quán Lào Trịnh Linh Chi 19/6/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
423 591078 TT Quán Lào Lê Thị Dung 20/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
424 591479 TT Quán Lào Nguyễn Quyết Thắng 20/6/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
425 591077 TT Quán Lào Trịnh Phương Dung 10/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
426 591111 TT Quán Lào Lê Xuân Đô 9/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
427 591013 TT Quán Lào Lê Thị Lan Anh 9/4/2003 TP Vũng Tàu
428 591014 TT Quán Lào Trịnh Hoàng Anh 9/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
429 591385 TT Quán Lào Lê Công Phúc 15/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
430 591108 TT Quán Lào Trịnh Công Điền 3/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
431 591440 TT Quán Lào Nguyễn Hoàng Sơn 6/2/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
432 591349 TT Quán Lào Nguyễn Thị Ngọc 22/9/2003 Đông Sơn, Thanh Hóa
433 591580 Yên Giang Lê Anh Văn 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hoá
434 591356 Yên Lạc Ngô Xuân Nguyên 24/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
435 591370 Yên Lạc Trịnh Hồng Nhung 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
436 591266 Yên Lạc Nguyễn Quang Linh 25/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
437 591303 Yên Lạc Lưu Đại Lộc 26/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
438 591363 Yên Lạc Lưu Đức Nhật 10/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
439 591418 Yên Lạc Hoàng Như Quỳnh 10/11/2003 Đắk Lắk
440 591468 Yên Lạc Trịnh Phương Thảo 1/5/2003 TP Hồ Chí Minh
441 591209 Yên Lạc Lê Thị Huệ 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
442 591460 Yên Lạc Trịnh Đình Thành 4/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
443 591183 Yên Lạc Lê Thị Hiệp 6/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
444 591018 Yên Lạc Lê Thị Lan Anh 24/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
445 591467 Yên Lạc Lê Kim Thảo 3/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
446 591228 Yên Lạc Lê Văn Hưng 1/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
447 591125 Yên Ninh Trịnh Xuân Anh Đức 24/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
448 591323 Yên Ninh Trịnh Thị Mùi 25/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
449 591012 Yên Ninh Phạm Nam Anh 13/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
450 591309 Yên Ninh Trịnh Ngọc Mai 28/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
451 591481 Yên Ninh Trịnh Đình Quyết Thắng 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
452 591313 Yên Ninh Trịnh Thị Quỳnh Mai 26/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
453 591102 Yên Ninh Trịnh Minh Đạt 1/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
454 591465 Yên Thái Nguyễn Minh Thành 13/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
455 591043 Yên Thái Lê Thị Lan Anh 21/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
456 591401 Yên Thái Nguyễn Thị Bích Phượng 1/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
457 591292 Yên Thái Nguyễn Thị Linh 3/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
458 591088 Yên Thái Nguyễn Việt Hà Duy 21/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
459 591140 Yên Thái Nguyễn Thị Hà 27/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây