Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa): 55 năm xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai - 18/06/2018 20:55
Ngày 18/6/2018 Hội đồng TS vào lớp 10 Trường THPT Yên Định 1 năm học 2018-2019 đã họp và thông báo chính hức như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh và đăng kí dự thi:
 - Số lượng học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT trường THPT Yên Định 1 trong năm học 2018 – 2018: 462 học sinh
- Số thí sinh đăng kí dự thi: 603 thí sinh
- Số HS không đỗ Lam Sơn có nguyện vọng 2 đăng kí thi vào Trường THPT Yên Định 1:  3 học sinh
2. Kết quả thi tuyển:
 - Số thí sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng 29,0 điểm459 thí sinh
 - Số học sinh có điểm bằng 28,9 điểm: 04 học sinh 
3. Hội đồng tuyển sinh trường THPT Yên Định 1 đã đi đến thống nhất:
    Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10  trường THPT Yên Định 1 năm học 2018-2019 là 29,0 điểm. Tổng số thí sinh được tuyển gồm 8 HS đậu thẳng thuộc diện khuyết tật, 459 HS có điểm lớn hơn hoặc bằng 29,0 điểm và 3 HS điểm bằng 28,9 điểm (theo thứ tự ưu tiên xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; tổng điểm trung bình môn Ngữ văn và môn Toán năm học lớp 9)
   * Ghi chú: 
   - Phúc khảo bài thi: HS nào cần phúc khảo bài thi đến đến trường nhận mẫu đơn phúc khảo bài thi và nạp đơn từ ngày 10 -11/7
   - Lịch tập trung HS trúng tuyển: Nhà trường sẽ thông báo vào cuối tháng 7​

   - Danh sách một số HS đạt điểm cao nhất:
TT SBD Trường Họ và tên Ngày sinh KK Toán Văn Anh Tổng
1 591339 Định Liên Lê Thanh Nga 1/25/2003 1.5 9.50 8.00 8.80 45.30
2 591186 TT Quán Lào Lê Thị Phương Hoa 3/17/2003 1.5 9.25 8.50 8.20 45.20
3 591138 Lê Đình Kiên Đỗ Trần Thu Hà 11/5/2003 1.5 9.25 8.00 8.80 44.80
4 591160 Lê Đình Kiên Lưu Minh Hằng 9/21/2003 1.5 8.50 8.50 9.20 44.70
5 591463 Lê Đình Kiên Nguyễn Thiều Công Thành 8/19/2003 1.5 9.50 8.00 8.20 44.70
6 591033 Định Liên Phạm Thị Phương Anh 11/23/2003 1.5 10.00 7.25 8.60 44.60
7 591124 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đức 8/19/2003 1.5 9.50 8.25 7.60 44.60
8 591227 Lê Đình Kiên Trịnh Công Hùng 4/29/2003 1.5 9.50 8.00 8.00 44.50
9 591476 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Phương Thảo 12/29/2003 1.5 8.50 8.50 9.00 44.50
10 591042 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Anh 11/26/2003 1.5 8.50 8.25 9.40 44.40
11 591064 Lê Đình Kiên Phạm Mai Chi 6/16/2003 1.5 8.75 8.50 8.40 44.40
12 591121 Định Liên Nguyễn Quý Đức 8/30/2003 1.5 9.50 7.75 8.40 44.40
13 591271 Định Tân Nguyễn Vũ Khánh Linh 8/13/2003 1.5 8.75 8.00 9.20 44.20
14 591312 Lê Đình Kiên Hoàng Tuyết Mai 3/22/2003 1.5 9.00 7.50 9.00 43.50
15 591346 Lê Đình Kiên Hoàng Văn Nghĩa 9/2/2003 1.0 9.00 7.75 9.00 43.50

   - Danh sách HS thuộc diện tuyển thẳng:
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Điểm TBCN Ghi chú
HK HL Toán Văn
1 Lê Thị Thanh Hiền 19/8/2003 Yên Định T G 8.0 8.7 Khuyết tật
2 Lê Thành Công 19/11/2003 Yên Định T K 6.8 7.1 Khuyết tật
3 Lê Thế Tiến 13/9/2002 Yên Định T TB 5.8 5.7 Khuyết tật
4 Lương Văn Tùng 17/01/2003 Yên Định T TB 5.8 4.8 Khuyết tật
5 Trịnh Thị Duyên 15/10/2003 Yên Định T TB 5.1 5.4 Khuyết tật
6 Trịnh Thị Bình 23/01/2003 Yên Định T TB 5.1 5.2 Khuyết tật
7 Nguyễn Phùng Sang 2/2/2002 Yên Định T TB 5.1 5.0 Khuyết tật
8 Bùi Văn Thắng 10/3/2003 Yên Định K TB 5.1 4.8 Khuyết tật

- Danh sách HS thi đạt từ 29,0 điểm trở lên
Phòng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
1 591028 Định Bình Nguyễn Quế Anh 10/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
2 591029 Định Bình Nguyễn Quỳnh Anh 10/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
3 591544 Định Bình Lê Thị Quế Trâm 8/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
4 591526 Định Bình Ngô Thế An Toàn 2/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
5 591393 Định Bình Vũ Hà Phương 23/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
6 591243 Định Bình Lê Dịu Hương 11/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
7 591394 Định Bình Hoàng Khánh Phương 18/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
8 591405 Định Bình Lê Việt Quang 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
9 591284 Định Bình Nguyễn Lê Khánh Linh 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
10 591367 Định Bình Lê Thị Hà Nhi 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
11 591504 Định Bình Nguyễn Thị Phương Thúy 23/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
12 591241 Định Bình Lê Thị Lan Hương 30/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
13 591137 Định Bình Vũ Văn Hà 29/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
14 591382 Định Bình Thiều Thị Phan 14/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
15 591472 Định Bình Trịnh Thị Phương Thảo 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
16 591487 Định Bình Nguyễn Thị Thu 4/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
17 591495 Định Bình Nguyễn Thị Thùy 6/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
18 591409 Định Bình Phạm Công Quân 10/9/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
19 591392 Định Bình Nguyễn Thị Thu Phương 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
20 591381 Định Bình Lê Thị Oanh 3/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
21 591026 Định Bình Nguyễn Thị Lan Anh 4/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
22 591027 Định Bình Nguyễn Tuấn Anh 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
23 591244 Định Bình Nguyễn Thị Thu Hương 5/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
24 591025 Định Bình Hoàng Khắc Anh 7/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
25 591513 Định Bình Ngô Thị Thương 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
26 591538 Định Bình Nguyễn Thị Huyền Trang 10/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
27 591220 Định Bình Phạm Thị Minh Huyền 15/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
28 591281 Định Bình Trịnh Thị Linh 13/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
29 591056 Định Bình Nguyễn Thị Bình 26/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
30 591095 Định Bình Phạm Quốc Dũng 2/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
31 591242 Định Bình Khương Thị Mai Hương 17/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
32 591282 Định Bình Trịnh Văn Linh 26/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
33 591205 Định Bình Bùi Thị Hồng 27/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
34 591204 Định Bình Thiều Thị Hồng 15/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
35 591427 Định Công Nguyễn Diễm Quỳnh 1/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
36 591287 Định Hải Lê Hoàng Linh 5/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
37 591353 Định Hải Trịnh Thị Ngọc 6/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
38 591263 Định Hải Phạm Thị Liên 30/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
39 591084 Định Hải Lê Thị Mai Dung 15/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
40 591288 Định Hải Lê Nhật Linh 13/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
41 591519 Định Hải Trịnh Xuân Tiến 20/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
42 591498 Định Hải Trịnh Thị Lệ Thủy 15/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
43 591341 Định Hải Phạm Linh Nga 27/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
44 591358 Định Hải Đoàn Lê Nguyên 15/5/2003 Hữu Lũng, Lạng Sơn
45 591352 Định Hải Trịnh Thị Ngọc 16/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
46 591473 Định Hải Nguyễn Thị Phương Thảo 20/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
47 591362 Định Hải Đồng Thị Nguyệt 21/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
48 591191 Định Hải Trịnh Thị Hoa 13/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
49 591248 Định Hoà Ngô Thúy Hường 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
50 591024 Định Hoà Nguyễn Minh Anh 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
51 591376 Định Hoà Trịnh Thị Tuyết Nhung 8/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
52 591525 Định Hoà Lê Phúc Toàn 12/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
53 591237 Định Hoà Vũ Thị Lan Hương 10/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
54 591179 Định Hoà Vũ Quang Hiếu 21/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
55 591167 Định Hoà Lê Minh Hậu 18/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
56 591046 Định Hoà Ngô Thị Hồng ánh 18/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
57 591240 Định Hoà Ngô Thúy Hương 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
58 591022 Định Hoà Nguyễn Thị Lan Anh 6/11/2001 Yên Định, Thanh Hóa
59 591310 Định Hoà Bùi Thanh Mai 14/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
60 591047 Định Hoà Lê Thị Ngọc ánh 3/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
61 591536 Định Hoà Vũ Thị Huyền Trang 14/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
62 591391 Định Hoà Lê Thị Minh Phương 6/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
63 591311 Định Hoà Ngô Thị Ngọc Mai 12/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
64 591176 Định Hoà Lê Thị Ngọc Hiền 28/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
65 591239 Định Hoà Trương Thị Hương 7/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
66 591279 Định Hoà Nguyễn Thị Phương Linh 28/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
67 591503 Định Hoà Vũ Thị Thúy 25/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
68 591080 Định Hoà Nguyễn Thị Dung 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
69 591023 Định Hoà Trịnh Thị Kiều Anh 28/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
70 591278 Định Hoà Nguyễn Ngọc Linh 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
71 591485 Định Hoà Lê Thị Thơm 24/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
72 591559 Định Hoà Vũ Thị Tuấn 6/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
73 591557 Định Hoà Lê Thanh Tuấn 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
74 591148 Định Hoà Trịnh Thị Hạnh 20/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
75 591447 Định Hưng Trịnh Thị Thanh Tâm 13/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
76 591599 Định Hưng Phạm Thị Yến 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
77 591533 Định Hưng Trịnh Huyền Trang 17/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
78 591598 Định Hưng Lê Thị Hải Yến 8/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
79 591135 Định Hưng Trịnh Thu Hà 11/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
80 591211 Định Hưng Nguyễn Thị Huệ 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
81 591276 Định Hưng Bùi Khánh Linh 27/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
82 591375 Định Hưng Mai Thị Nhung 13/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
83 591262 Định Hưng Mai Thị Hồng Liên 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
84 591373 Định Hưng Mai Thị Nhung 13/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
85 591454 Định Hưng Trương Thị Thanh 11/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
86 591212 Định Hưng Trịnh Thị Huệ 20/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
87 591178 Định Hưng Trương Thị Hiếu 29/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
88 591534 Định Hưng Trịnh Thị Trang 24/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
89 591236 Định Hưng Mai Lan Hương 17/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
90 591306 Định Hưng Lê Đình Lực 25/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
91 591235 Định Hưng Hoàng Thu Hương 26/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
92 591497 Định Hưng Nguyễn Thị Thủy 22/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
93 591374 Định Hưng Trịnh Thị Hồng Nhung 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
94 591063 Định Hưng Bùi Mai Chi 13/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
95 591453 Định Hưng Trịnh Thị Hồng Thanh 4/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
96 591020 Định Hưng Trịnh Hữu Hoàng Anh 26/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
97 591535 Định Hưng Trương Thị Huyền Trang 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
98 591556 Định Hưng Nguyễn Hoàng Tuấn 9/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
99 591130 Định Hưng Trương Thị Giang 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
100 591275 Định Hưng Mai Thị Linh 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
101 591345 Định Hưng Trịnh Hoàng Ngân 23/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
102 591129 Định Hưng Lê Thị Lệ Giang 30/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
103 591372 Định Hưng Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
104 591157 Định Hưng Trịnh Thị Hằng 30/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
105 591446 Định Hưng Nguyễn Thị Tâm 9/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
106 591277 Định Hưng Trịnh Thị Diệu Linh 22/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
107 591408 Định Hưng Bùi Ngọc Quân 10/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
108 591421 Định Hưng Trịnh Thị Quỳnh 11/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
109 591170 Định Hưng Phạm Thị Mai Hiên 4/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
110 591339 Định Liên Lê Thanh Nga 25/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
111 591033 Định Liên Phạm Thị Phương Anh 23/11/2003 BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa
112 591121 Định Liên Nguyễn Quý Đức 30/8/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
113 591249 Định Liên Phạm Thị Thúy Hường 15/1/2003 BV phụ sản Thanh Hóa
114 591194 Định Liên Trịnh Thị Hoan 18/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
115 591547 Định Liên Phạm Quang Trung 18/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
116 591319 Định Liên Lưu Nhật Minh 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
117 591213 Định Liên Lê Phương Huệ 10/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
118 591552 Định Liên Nguyễn Quý Trường 7/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
119 591590 Định Liên Nguyễn Trọng Vũ 2/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
120 591032 Định Liên Trịnh Thị Tú Anh 21/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
121 591258 Định Liên Lưu Tiến Lâm 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
122 591351 Định Liên Nguyễn Thị Ngọc 20/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
123 591256 Định Liên Lê Thị Lan 26/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
124 591030 Định Liên Nguyễn Mai Anh 10/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
125 591031 Định Liên Nguyễn Minh Anh 28/3/2003 Bệnh viện E - Hà Nội
126 591199 Định Liên Lê Thị Khánh Hòa 22/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
127 591424 Định Liên Đặng Hương Quỳnh 15/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
128 591173 Định Liên Vũ Thu Hiền 28/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
129 591540 Định Liên Trịnh Huyền Trang 24/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
130 591229 Định Liên Lê Đức Hưng 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
131 591435 Định Liên Lê Thị Sắc 16/5/2003 Hậu Lộc, Thanh Hóa
132 591188 Định Liên Lê Thị Hoa 12/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
133 591285 Định Liên Trịnh Thị Linh 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
134 591539 Định Liên Nguyễn Huyền Trang 11/12/2003 Bỉm Sơn, Thanh Hóa
135 591601 Định Liên Lê Thị Hải Yến 21/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
136 591085 Định Liên Nguyễn Mạnh Duy 13/6/2003 Ngọc Lặc, Thanh Hóa
137 591073 Định Liên Lê Văn Cường 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
138 591086 Định Liên Trịnh Văn Duy 30/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
139 591215 Định Liên Lê Văn Huy 30/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
140 591318 Định Liên Trịnh Đức Minh 11/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
141 591602 Định Liên Lê Thị Hải Yến 9/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
142 591142 Định Liên Trần Thiện Hải 15/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
143 591588 Định Liên Lưu Thế Vinh 19/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
144 591168 Định Liên Nguyễn Văn Hậu 16/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
145 591055 Định Liên Lê Xuân Bách 18/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
146 591430 Định Liên Trịnh Xuân Quý 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
147 591361 Định Liên Lê Thị Nguyệt 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
148 591396 Định Liên Lê Thị Phương 10/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
149 591252 Định Long Nguyễn Duy Khánh 11/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
150 591074 Định Long Trịnh Xuân Diện 27/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
151 591403 Định Long Trịnh Huy Quang 13/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
152 591126 Định Long Phạm Thị Hương Giang 16/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
153 591076 Định Long Ngô Thị Ngọc Diệp 17/10/2003 An Lão, Hải Phòng
154 591060 Định Long Nguyễn Thị Châm 15/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
155 591511 Định Long Trịnh Thị Thương 22/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
156 591575 Định Long Trịnh Thị Tươi 6/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
157 591335 Định Long Trịnh Thị Nga 30/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
158 591576 Định Long Nguyễn Bá Tước 28/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
159 591257 Định Long Nguyễn Văn Lâm 26/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
160 591296 Định Long Bùi Thị Long 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
161 591052 Định Long Trịnh Minh Bảo 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
162 591150 Định Long Trịnh Thị Hằng 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
163 591390 Định Long Trịnh Thị Phương 2/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
164 591304 Định Long Nguyễn Thị Lương 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
165 591115 Định Long Hoàng Văn Đức 20/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
166 591271 Định Tân Nguyễn Vũ Khánh Linh 13/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
167 591452 Định Tân Nguyễn Thị Như Thanh 6/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
168 591079 Định Tân Nguyễn Thị Dung 16/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
169 591269 Định Tân Lê Thảo Linh 6/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
170 591270 Định Tân Lê Thị Linh 19/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
171 591586 Định Tân Nguyễn Thành Vinh 4/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
172 591413 Định Tân Nguyễn Thị Thục Quyên 2/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
173 591272 Định Tân Nguyễn Thùy Linh 4/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
174 591328 Định Tân Lê Văn Nam 2/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
175 591273 Định Tân Nguyễn Thúy Linh 8/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
176 591045 Định Tân Trịnh Thị Minh ánh 12/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
177 591307 Định Tân Trịnh Thị Hương Ly 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
178 591597 Định Tân Nguyễn Thị Yến 18/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
179 591210 Định Tân Trịnh Thị Huệ 1/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
180 591134 Định Tân Nguyễn Thị Thanh Hà 7/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
181 591166 Định Tân Lê Ngọc Hậu 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
182 591300 Định Tân Nguyễn Vũ Bảo Long 14/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
183 591419 Định Tân Trần Thị Như Quỳnh 16/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
184 591267 Định Tân Cao Thị Thùy Linh 17/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
185 591274 Định Tân Trần Khánh Linh 2/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
186 591154 Định Tân Hoàng Thúy Hằng 6/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
187 591127 Định Tân Trịnh Thị Giang 31/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
188 591366 Định Tân Lê Thị Tuyết Nhi 8/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
189 591532 Định Tân Hoàng Thị Trang 30/4/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
190 591268 Định Tân Trịnh Ngọc Linh 30/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
191 591233 Định Tân Nguyễn Thị Hương 27/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
192 591555 Định Tân Phạm Quang Tuấn 26/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
193 591336 Định Tân Nguyễn Thị Thúy Nga 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
194 591502 Định Tân Lê Hồng Thúy 10/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
195 591371 Định Tân Cao Lê Thị Tuyết Nhung 3/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
196 591093 Định Tân Vũ Tiến Dũng 20/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
197 591156 Định Tân Lê Thị Hằng 5/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
198 591470 Định Tân Trịnh Thị Thu Thảo 12/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
199 591002 Định Tân Trịnh Văn An 29/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
200 591299 Định Tân Nguyễn Văn Long 15/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
201 591019 Định Tân Trần Văn Anh 12/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
202 591128 Định Tân Đoàn Thị Giang 20/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
203 591155 Định Tân Dương Thị Thanh Hằng 12/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
204 591001 Định Tân Trần Thị Thu An 2/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
205 591337 Định Tân Nguyễn Thị Thúy Nga 14/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
206 591420 Định Tân Phạm Thị Xuân Quỳnh 29/12/2002 Yên Định, Thanh Hóa
207 591523 Định Tân Trần Đức Tính 2/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
208 591551 Định Tân Lê Ngọc Trường 27/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
209 591600 Định Tăng Phạm Thị Hải Yến 29/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
210 591048 Định Tăng Lê Thị Hồng ánh 28/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
211 591330 Định Tăng Trịnh Văn Nam 29/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
212 591082 Định Tăng Lê Thùy Dung 17/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
213 591329 Định Tăng Lê Hải Nam 19/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
214 591462 Định Tăng Ngô Văn Thành 5/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
215 591224 Định Tăng Trịnh Văn Hùng 28/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
216 591083 Định Tăng Lưu Thị Dung 30/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
217 591034 Định Tăng Nguyễn Thị Lan Anh 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
218 591514 Định Tăng Lưu Thị Huyền Thương 13/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
219 591357 Định Tăng Nguyễn Văn Nguyên 13/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
220 591425 Định Tăng Phạm Thị Quỳnh 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
221 591221 Định Tăng Lưu Ngọc Huyền 4/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
222 591189 Định Tăng Nguyễn Thị Mai Hoa 17/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
223 591515 Định Tăng Nguyễn Thị Thương 29/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
224 591182 Định Thành Lê Thị Hiệp 14/2/2003 Yên Định, Thanh Hoá
225 591380 Định Thành Nguyễn Thị Tố Như 8/4/2003 Yên Định, Thanh Hoá
226 591438 Định Thành Nguyễn Văn Sơn 20/2/2003 Yên Định, Thanh Hoá
227 591201 Định Thành Lê Thị Hồng 5/5/2003 Yên Định, Thanh Hoá
228 591444 Định Thành Nguyễn Thị Thu Tâm 10/10/2003 Yên Định, Thanh Hoá
229 591113 Định Thành Lê Đình Đức 6/1/2003 Yên Định, Thanh Hoá
230 591509 Định Thành Phạm Thị Thương 4/3/2003 Yên Định, Thanh Hoá
231 591450 Định Thành Nguyễn Thị Thanh 14/6/2003 Yên Định, Thanh Hoá
232 591069 Định Thành Nguyễn Thị Thuỳ Chinh 31/10/2003 Yên Định, Thanh Hoá
233 591007 Định Thành Lê Thị Quỳnh Anh 26/9/2003 Yên Định, Thanh Hoá
234 591185 Định Thành Lê Thị Hoa 8/8/2003 Yên Định, Thanh Hoá
235 591549 Định Thành Phạm Như Tiến Trường 7/2/2003 Yên Định, Thanh Hoá
236 591169 Định Thành Lê Thị Hiên 3/7/2003 Yên Định, Thanh Hoá
237 591218 Định Thành Phạm Thị Huyền 14/3/2003 Yên Định, Thanh Hoá
238 591006 Định Thành Lê Thị Anh 10/7/2003 Yên Định, Thanh Hoá
239 591459 Định Thành Nguyễn Công Thành 23/11/2003 Yên Định, Thanh Hoá
240 591057 Định Thành Lê Đức Bình 25/11/2003 Hoài Đức, Hà Tây
241 591254 Định Thành Nguyễn Thị Lan 29/6/2003 Yên Định, Thanh Hoá
242 591342 Định Thành Phạm Hoàng Như Ngà 8/1/2003 Yên Định, Thanh Hoá
243 591314 Định Tiến Nguyễn Thị Hồng May 5/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
244 591151 Định Tiến Lê Thị Thu Hằng 11/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
245 591572 Định Tiến Vũ Đào Mai Tú 28/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
246 591565 Định Tiến Nguyễn Thị Tuyền 5/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
247 591187 Định Tiến Trương Mỹ Hoa 2/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
248 591232 Định Tiến Nguyễn Thị Hương 14/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
249 591512 Định Tiến Trịnh Mai Thương 27/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
250 591202 Định Tiến Lê Minh Hồng 3/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
251 591327 Định Tiến Cao Hoài Nam 13/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
252 591365 Định Tiến Khương Uyển Nhi 3/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
253 591044 Định Tiến Nguyễn Thị Ngọc ánh 17/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
254 591494 Định Tiến Nguyễn Thị Biên Thùy 9/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
255 591596 Định Tiến Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
256 591152 Định Tiến Nguyễn Thị Thu Hằng 19/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
257 591298 Định Tiến Phạm Lê Long 12/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
258 591451 Định Tiến Lê Hải Thanh 13/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
259 591116 Định Tiến Trương Huỳnh Đức 2/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
260 591141 Định Tiến Lê Tiến Hải 2/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
261 591548 Định Tiến Trịnh Thị Thanh Trúc 7/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
262 591431 Định Tiến Trịnh Ngọc Quý 6/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
263 591089 Định Tiến Lê Thị Duyên 14/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
264 591566 Định Tiến Trịnh Ngọc Tuyến 28/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
265 591550 Định Tiến Khương Huy Trường 12/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
266 591496 Định Tiến Lê Thị Thu Thủy 27/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
267 591516 Định Tiến Đỗ Quốc Tiến 1/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
268 591139 Định Tường Lê Thu Hà 6/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
269 591163 Định Tường Trần Thị Hằng 14/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
270 591075 Định Tường Lê Ngọc Diệp 7/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
271 591414 Định Tường Lê Thị Quyên 25/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
272 591542 Định Tường Lê Thị Thu Trà 25/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
273 591164 Định Tường Lê Thị Hằng 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
274 591222 Định Tường Nguyễn Thị Huyền 15/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
275 591449 Định Tường Trịnh Thị Thanh Tâm 19/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
276 591061 Định Tường Trần Thị Hà Châu 25/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
277 591123 Định Tường Lê Minh Đức 27/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
278 591416 Định Tường Lê Văn Quyền 18/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
279 591200 Định Tường Đinh Thị Hòa 23/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
280 591492 Định Tường Trịnh Thị Thu 21/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
281 591198 Định Tường Lê Văn Hoàng 3/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
282 591491 Định Tường Lê Thị Thu 2/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
283 591206 Định Tường Nguyễn Thị Hồng 18/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
284 591132 Định Tường Nguyễn Thị Kiều Giang 8/3/2003 Hải Châu, Đà Nẵng
285 591302 Định Tường Lưu Văn Long 2/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
286 591389 Định Tường Hà Văn Phúc 20/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
287 591564 Định Tường Trịnh Đăng Tuấn 2/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
288 591499 Định Tường Lê Thị Thu Thủy 21/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
289 591162 Định Tường Lê Thị Thúy Hằng 19/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
290 591138 Lê Đình Kiên Đỗ Trần Thu Hà 5/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
291 591160 Lê Đình Kiên Lưu Minh Hằng 21/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
292 591463 Lê Đình Kiên Nguyễn Thiều Công Thành 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
293 591124 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đức 19/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
294 591227 Lê Đình Kiên Trịnh Công Hùng 29/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
295 591476 Lê Đình Kiên Trịnh Thị Phương Thảo 29/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
296 591042 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Anh 26/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
297 591064 Lê Đình Kiên Phạm Mai Chi 16/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
298 591312 Lê Đình Kiên Hoàng Tuyết Mai 22/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
299 591346 Lê Đình Kiên Hoàng Văn Nghĩa 2/9/2003 TP Thanh Hóa
300 591475 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
301 591291 Lê Đình Kiên Lê Thị Phương Linh 18/9/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
302 591090 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Hồng Duyên 2/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
303 591397 Lê Đình Kiên Lê Thị Mai Phương 6/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
304 591038 Lê Đình Kiên Đặng Ngọc Anh 7/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
305 591087 Lê Đình Kiên Yên Thế Duy 8/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
306 591603 Lê Đình Kiên Đào Hải Yến 24/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
307 591251 Lê Đình Kiên Trần Gia Khánh 12/8/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
308 591594 Lê Đình Kiên Lê Thanh Xuân 29/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
309 591458 Lê Đình Kiên Bùi Phương Thanh 13/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
310 591039 Lê Đình Kiên Nguyễn Phương Anh 22/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
311 591230 Lê Đình Kiên Lê Việt Hưng 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
312 591415 Lê Đình Kiên Trịnh Trọng Quyền 25/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
313 591500 Lê Đình Kiên Đỗ Thu Thủy 4/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
314 NV2 Lê Đình Kiên Lª Ph­¬ng Thu 07/05/2003 TP Thanh Hóa
315 591161 Lê Đình Kiên Lê Minh Hằng 28/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
316 591068 Lê Đình Kiên Bùi Minh Chiến 1/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
317 591145 Lê Đình Kiên Lê Xuân Hải 19/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
318 591527 Lê Đình Kiên Trần Mạnh Toàn 12/3/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
319 591065 Lê Đình Kiên Đỗ Khánh Chi 2/11/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
320 591322 Lê Đình Kiên Lê Xuân Minh 1/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
321 591379 Lê Đình Kiên Hoàng Cẩm Nhung 16/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
322 591131 Lê Đình Kiên Lưu Thị Hương Giang 4/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
323 591260 Lê Đình Kiên Hoàng Phúc Lâm 23/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
324 591247 Lê Đình Kiên Lê Thị Thu Hương 13/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
325 591231 Lê Đình Kiên Nguyễn Xuân Hưng 29/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
326 591320 Lê Đình Kiên Trần Nhật Minh 11/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
327 591378 Lê Đình Kiên Lê Hồng Nhung 7/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
328 591355 Lê Đình Kiên Phạm Quang Ngọc 22/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
329 591410 Lê Đình Kiên Trần Anh Quân 1/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
330 591036 Lê Đình Kiên Lê Tuấn Anh 26/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
331 591040 Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Minh Anh 4/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
332 591259 Lê Đình Kiên Nguyễn Hải Lâm 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
333 591545 Lê Đình Kiên Vũ Lê Phương Trinh 22/9/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
334 591305 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Lương 6/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
335 591368 Lê Đình Kiên Phùng Mai Nhi 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
336 591217 Lê Đình Kiên Trịnh Nguyễn Huy 30/8/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
337 591436 Lê Đình Kiên Lưu Thiện Siêu 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
338 NV2 Lê Đình Kiên Lª ThÞ Lan Anh 12/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa
339 591049 Lê Đình Kiên Hoàng Minh ánh 24/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
340 591290 Lê Đình Kiên Trịnh Diệu Linh 16/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
341 591037 Lê Đình Kiên Lê Hải Anh 20/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
342 591050 Lê Đình Kiên Trịnh Võ Hồng ánh 7/9/2003 Lang Chánh, Thanh Hóa
343 591563 Lê Đình Kiên Phạm Minh Tuấn 22/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
344 591448 Lê Đình Kiên Lê Thị Linh Tâm 1/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
345 591193 Lê Đình Kiên Lê Hồng Hoa 3/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
346 591359 Lê Đình Kiên Lê Bình Nguyên 29/12/2003 Hậu Lộc, Thanh Hóa
347 591426 Lê Đình Kiên Nguyễn Ngọc Quỳnh 4/11/2003 Thọ Xuân, Thanh Hóa
348 591174 Lê Đình Kiên Trịnh Minh Hiền 16/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
349 591490 Lê Đình Kiên Lê Hoài Thu 22/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
350 591321 Lê Đình Kiên Hoàng Nhật Minh 13/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
351 591104 Lê Đình Kiên Trịnh Chí Đạt 21/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
352 591398 Lê Đình Kiên Lê Vũ Yến Phương 4/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
353 591541 Lê Đình Kiên Nguyễn Hà Trang 14/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
354 591175 Lê Đình Kiên Vũ Thị Hiền 4/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
355 591144 Lê Đình Kiên Đỗ Thanh Hải 6/10/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
356 591411 Lê Đình Kiên Ngô Văn Quân 20/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
357 591070 Lê Đình Kiên Hoàng Thị Thanh Chúc 4/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
358 591159 Lê Đình Kiên Trần Thị Thúy Hằng 4/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
359 591143 Lê Đình Kiên Nguyễn Văn Hải 24/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
360 591097 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Dũng 22/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
361 591360 Lê Đình Kiên Trịnh Thảo Bình Nguyên 14/1/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
362 591005 Lê Đình Kiên Nguyễn Thuận An 21/10/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
363 591474 Lê Đình Kiên Lê Phương Thảo 16/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
364 591593 Lê Đình Kiên Trịnh Đào Lê Vy 25/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
365 591216 Lê Đình Kiên Nguyễn Quang Huy 30/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
366 591325 Lê Đình Kiên Trịnh Lê Na 26/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
367 591246 Lê Đình Kiên Nguyễn Thị Lan Hương 10/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
368 591326 Lê Đình Kiên Lê Na 1/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
369 591591 Lê Đình Kiên Lưu Ngọc Minh Vũ 13/10/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
370 591324 Lê Đình Kiên Lê Nguyễn Huyền My 8/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
371 591457 Lê Đình Kiên Trịnh Xuân Thanh 10/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
372 591464 Lê Đình Kiên Nguyễn Trần Tiến Thành 1/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
373 591354 Lê Đình Kiên Trịnh Bảo Ngọc 25/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
374 591103 Lê Đình Kiên Trịnh Tiến Đạt 4/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
375 591581 Lê Đình Kiên Trịnh Văn Văn 27/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
376 591510 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Hoài Thương 27/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
377 591466 Thiệu Ngọc Ngô Thị Thu Thảo 15/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
378 591059 Thiệu Ngọc Ngô Văn Cảnh 19/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
379 591101 Thiệu Ngọc Lê Văn Đạt 25/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
380 591091 Thiệu Ngọc Trịnh Thế Dũng 2/11/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
381 NV2 Thiệu Ngọc §ç ThÕ D­¬ng 14/07/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
382 591009 Thiệu Ngọc Nguyễn Mai Anh 20/12/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
383 591114 Thiệu Ngọc Bùi Văn Đức 23/4/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
384 591445 Thiệu Ngọc Đỗ Trung Tâm 12/3/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
385 591295 Thiệu Ngọc Lê Như Long 21/2/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
386 591402 Thiệu Ngọc Lê Việt Quang 6/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
387 591010 Thiệu Ngọc Ngô Nguyễn Quỳnh Anh 2/12/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
388 591011 Thiệu Ngọc Nguyễn Thị Kiều Anh 13/1/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
389 591226 Thiệu Thành Lê Công Hùng 23/5/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
390 591521 Thiệu Thành Hoàng Huy Tiến 13/1/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
391 591004 Thiệu Thành Hoàng Tiến An 21/9/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
392 591245 Thiệu Thành Hồ Thị Hương 17/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
393 591387 Thiệu Thành Nguyễn Văn Phúc 24/2/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
394 591568 Thiệu Thành Lê Thị Thúy Tuyến 22/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
395 591289 Thiệu Thành Lê Thùy Linh 1/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
396 591225 Thiệu Thành Nguyễn Sỹ Hùng 17/7/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
397 591184 Thiệu Thành Ngô Văn Hiệu 1/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
398 591192 Thiệu Thành Lê Thị Hoa 29/7/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
399 591219 Thiệu Vũ Nguyễn Thị ánh Huyền 16/11/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
400 591507 Thiệu Vũ Hoàng Lê Anh Thư 26/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
401 591008 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Thu Anh 21/10/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
402 591574 Thiệu Vũ Nguyễn Đình Tư 2/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
403 591315 Thiệu Vũ Nguyễn Hoàng Minh 16/6/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
404 591171 Thiệu Vũ Nguyễn Thị Hiền 28/11/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
405 591316 Thiệu Vũ Hoàng Văn Minh 29/4/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
406 591186 TT Quán Lào Lê Thị Phương Hoa 17/3/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
407 591317 TT Quán Lào Nguyễn Nhật Minh 8/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
408 591106 TT Quán Lào Lê Trần Hải Đăng 20/11/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
409 591543 TT Quán Lào Hà Ngọc Trâm 23/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
410 591407 TT Quán Lào Ngô Hồng Quân 15/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
411 591264 TT Quán Lào Lê Thị Phương Linh 17/3/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
412 591297 TT Quán Lào Lê Thanh Long 26/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
413 591595 TT Quán Lào Trịnh Hải Yến 24/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
414 591364 TT Quán Lào Vũ Yến Nhi 7/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
415 591180 TT Quán Lào Hà Trung Hiếu 17/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
416 591399 TT Quán Lào Trịnh Minh Phượng 18/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
417 591072 TT Quán Lào Hoàng Phú Cường 12/2/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
418 591265 TT Quán Lào Lê Trương Mạnh Linh 28/11/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
419 591480 TT Quán Lào Trịnh Hữu Thắng 5/3/2003 TP Thanh Hóa
420 591344 TT Quán Lào Bùi Thị Hải Ngân 30/4/2003 Yên Định, Thanh Hóa
421 591197 TT Quán Lào Lê Huy Hoàng 5/6/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
422 591062 TT Quán Lào Trịnh Linh Chi 19/6/2003 BV Phụ Sản Thanh Hóa
423 591078 TT Quán Lào Lê Thị Dung 20/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
424 591479 TT Quán Lào Nguyễn Quyết Thắng 20/6/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
425 591077 TT Quán Lào Trịnh Phương Dung 10/6/2003 Yên Định, Thanh Hóa
426 591111 TT Quán Lào Lê Xuân Đô 9/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
427 591013 TT Quán Lào Lê Thị Lan Anh 9/4/2003 TP Vũng Tàu
428 591014 TT Quán Lào Trịnh Hoàng Anh 9/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
429 591385 TT Quán Lào Lê Công Phúc 15/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
430 591108 TT Quán Lào Trịnh Công Điền 3/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
431 591440 TT Quán Lào Nguyễn Hoàng Sơn 6/2/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
432 591349 TT Quán Lào Nguyễn Thị Ngọc 22/9/2003 Đông Sơn, Thanh Hóa
433 591580 Yên Giang Lê Anh Văn 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hoá
434 591356 Yên Lạc Ngô Xuân Nguyên 24/8/2003 Yên Định, Thanh Hóa
435 591370 Yên Lạc Trịnh Hồng Nhung 1/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
436 591266 Yên Lạc Nguyễn Quang Linh 25/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
437 591303 Yên Lạc Lưu Đại Lộc 26/2/2003 Yên Định, Thanh Hóa
438 591363 Yên Lạc Lưu Đức Nhật 10/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
439 591418 Yên Lạc Hoàng Như Quỳnh 10/11/2003 Đắk Lắk
440 591468 Yên Lạc Trịnh Phương Thảo 1/5/2003 TP Hồ Chí Minh
441 591209 Yên Lạc Lê Thị Huệ 25/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
442 591460 Yên Lạc Trịnh Đình Thành 4/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa
443 591183 Yên Lạc Lê Thị Hiệp 6/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
444 591018 Yên Lạc Lê Thị Lan Anh 24/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
445 591467 Yên Lạc Lê Kim Thảo 3/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
446 591228 Yên Lạc Lê Văn Hưng 1/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
447 591125 Yên Ninh Trịnh Xuân Anh Đức 24/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
448 591323 Yên Ninh Trịnh Thị Mùi 25/7/2003 Yên Định, Thanh Hóa
449 591012 Yên Ninh Phạm Nam Anh 13/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
450 591309 Yên Ninh Trịnh Ngọc Mai 28/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
451 591481 Yên Ninh Trịnh Đình Quyết Thắng 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa
452 591313 Yên Ninh Trịnh Thị Quỳnh Mai 26/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
453 591102 Yên Ninh Trịnh Minh Đạt 1/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa
454 591465 Yên Thái Nguyễn Minh Thành 13/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa
455 591043 Yên Thái Lê Thị Lan Anh 21/9/2003 Yên Định, Thanh Hóa
456 591401 Yên Thái Nguyễn Thị Bích Phượng 1/5/2003 Yên Định, Thanh Hóa
457 591292 Yên Thái Nguyễn Thị Linh 3/1/2003 Yên Định, Thanh Hóa
458 591088 Yên Thái Nguyễn Việt Hà Duy 21/12/2003 BV Phụ sản Thanh Hóa
459 591140 Yên Thái Nguyễn Thị Hà 27/3/2003 Yên Định, Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây