Thông báo lịch tập trung khối 10 năm học 2019-2020

Chủ nhật - 14/07/2019 11:18

Cong truong

Cong truong
Nhằm giúp học sinh mới tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 định hướng Ban học và khối học, nhà trường thông báo lịch tập trung như sau:
- 7h30 ngày 27/07/2019 HS đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020  trường THPT Yên Định 1 có mặt tại trường để nghe hướng dẫn và làm đơn đăng ký ban học.
- 7h30 ngày 12/8/2019 HS khối 10 xem danh sách lớp, làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch lao động. 
- Ngày 19/08/2019 HS cả 3 khối tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới.


Danh sách trúng tuyển:
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số giấy trúng tuyển Ghi chú
1 561580 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.001  
2 561335 Phạm Thị Linh 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.002  
3 561065 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.003  
4 561618 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.004  
5 561282 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.005  
6 561593 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.006  
7 561397 Ngô Văn Nam 21/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.007  
8 561623 Lưu Thị Trang 06/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.008  
9 561284 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.009  
10 561673 Lê Thảo Vân 10/02/2004 Bá Thước, Thanh Hóa 19.718.010  
11 561025 Trịnh Mai Anh 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.011  
12 561408 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.012  
13 561379 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.013  
14 561371 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.014  
15 561036 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.015  
16 561064 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.016  
17 561268 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.017  
18 561072 Trịnh Mai Chung 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.018  
19 561669 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.019  
20 561483 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.020  
21 561062 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.021  
22 561491 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.022  
23 561592 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.023  
24 561109 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.024  
25 561474 Vũ Minh Quân 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.025  
26 561527 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 Bá Thước, Thanh Hóa 19.718.026  
27 561442 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.027  
28 561625 Mai Thu Trang 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.028  
29 561118 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.029  
30 561190 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.030  
31 561306 Bùi Thanh Lam 06/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.031  
32 561670 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.032  
33 561382 Đinh Quang Minh 15/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.033  
34 561245 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.034  
35 561222 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.035  
36 561139 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.036  
37 561392 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.037  
38 561503 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.038  
39 561322 Phạm Thị Liên 06/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.039  
40 561637 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.040  
41 561135 Cao Tiến Đạt 25/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.041  
42 561304 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.042  
43 561678 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.043  
44 561201 Lê Văn Hậu 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.044  
45 561548 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.045  
46 561605 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.046  
47 561325 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 Thanh Liêm, Hà Nam 19.718.047  
48 561424 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.048  
49 561083 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.049  
50 561303 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.050  
51 561671 Trịnh Hải Vân 27/09/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.051  
52 561422 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.052  
53 561295 Lê Huy Khôi 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.053  
54 561231 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.054  
55 561508 Lê Thế Tài 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.055  
56 561666 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.056  
57 561014 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.057  
58 561313 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.058  
59 561193 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.059  
60 561499 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.060  
61 561159 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.061  
62 561685 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.062  
63 561644 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.063  
64 561034 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.064  
65 561427 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.065  
66 561500 Lê Hồng Sơn 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.066  
67 561298 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.067  
68 561646 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.068  
69 561439 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.069  
70 561634 Trần Thị Trúc 23/07/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương 19.718.070  
71 561187 Vũ Thị Hà 11/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.071  
72 561158 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.072  
73 561594 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.073  
74 561341 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.074  
75 561105 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.075  
76 561587 Phạm Thị Thương 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.076  
77 561438 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.077  
78 561281 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.078  
79 561633 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.079  
80 561037 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.080  
81 561178 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.081  
82 561285 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.082  
83 561386 Lê Xuân Minh 05/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.083  
84 561626 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.084  
85 561353 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.085  
86 561024 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.086  
87 561518 Lê Thị Tâm 17/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.087  
88 561469 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.088  
89 561565 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.089  
90 561441 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.090  
91 561339 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.091  
92 561213 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.092  
93 561274 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.093  
94 561038 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.094  
95 561055 Lâm Quang Bách 23/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.095  
96 561582 Lê Hoài Thương 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.096  
97 561002 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.097  
98 561486 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.098  
99 561023 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.099  
100 561347 Lê Thùy Loan 01/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.100  
101 561490 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.101  
102 561296 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.102  
103 561345 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.103  
104 561096 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.104  
105 561501 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.105  
106 561358 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.106  
107 561049 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 Bv Đa Khoa Đồng Nai 19.718.107  
108 561340 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.108  
109 561372 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa 19.718.109  
110 561471 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa 19.718.110  
111 561244 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.111  
112 561253 Vũ Thị Huệ 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.112  
113 561586 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.113  
114 561087 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.114  
115 561425 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 Bình Dương 19.718.115  
116 561259 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.116  
117 561151 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.117  
118 561409 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Gia Lai 19.718.118  
119 561263 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.119  
120 561182 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.120  
121 561254 Lê Thu Huệ 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.121  
122 561305 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.122  
123 561489 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.123  
124 561413 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.124  
125 561248 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.125  
126 561466 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.126  
127 561393 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.127  
128 561280 Hà Quang Huy 28/11/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.128  
129 561561 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.129  
130 561542 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.130  
131 561232 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.131  
132 561179 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.132  
133 561056 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.133  
134 561044 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.134  
135 561236 Lê Thị Hồng 26/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.135  
136 561071 Lê Chí Chung 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.136  
137 561497 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.137  
138 561538 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.138  
139 561493 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.139  
140 561120 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 Thạch Thành, Thanh Hóa 19.718.140  
141 561095 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.141  
142 561252 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.142  
143 561311 Lê Thị Lan 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.143  
144 561596 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 Bv Lê Lợi Vũng Tàu 19.718.144  
145 561509 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.145  
146 561330 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.146  
147 561221 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.147  
148 561566 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.148  
149 561569 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.149  
150 561107 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.150  
151 561528 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa 19.718.151  
152 561061 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.152  
153 561018 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 Ngọc Lặc, Thanh Hóa 19.718.153  
154 561482 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.154  
155 561004 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.155  
156 561431 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.156  
157 561185 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.157  
158 561467 Khương Minh Quang 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.158  
159 561110 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.159  
160 561032 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.160  
161 561082 Trịnh Ngọc Diệp 17/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.161  
162 561189 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.162  
163 561329 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.163  
164 561183 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.164  
165 561101 Lê Đình Dương 28/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.165  
166 561654 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.166  
167 561572 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.167  
168 561472 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.168  
169 561676 Bùi Thị Vân 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.169  
170 561655 Trần Anh Tùng 11/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.170  
171 561243 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.171  
172 561207 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.172  
173 561143 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.173  
174 561429 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.174  
175 561053 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.175  
176 561286 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.176  
177 561664 Luyện Thị Tú 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.177  
178 561663 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.178  
179 561084 Lê Thị Diệu 12/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.179  
180 561276 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.180  
181 561171 Lê Thế Hải 03/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.181  
182 561047 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.182  
183 561616 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.183  
184 561323 Trần Thị Liên 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.184  
185 561534 Lê Phương Thảo 28/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.185  
186 561173 Lê Trí Hải 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.186  
187 561237 Lê Thị Hồng 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.187  
188 561691 Trần Long Vũ 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.188  
189 561197 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.189  
190 561257 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.190  
191 561003 Trịnh Quốc An 18/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.191  
192 561417 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.192  
193 561404 Trịnh Hồng Ngát 26/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.193  
194 561608 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.194  
195 561485 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.195  
196 561630 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.196  
197 561315 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.197  
198 561681 Lê Bá Việt 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.198  
199 561433 Trần Doãn Như 10/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.199  
200 561428 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.200  
201 561288 Lê Thị Huyền 18/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.201  
202 561271 Lê Thị Hương 25/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.202  
203 561577 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.203  
204 561599 Trần Lê Tiến 23/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.204  
205 561163 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.205  
206 561434 Dương Thị Quỳnh Như 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.206  
207 561146 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.207  
208 561430 Lê Thị Nhung 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.208  
209 561696 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.209  
210 561492 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.210  
211 561463 Lê Thị Phượng 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.211  
212 561450 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 Bv Thành Phố Thanh Hóa 19.718.212  
213 561200 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.213  
214 561641 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.214  
215 561040 Trịnh Thị Anh 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.215  
216 561579 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.216  
217 561662 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.217  
218 561400 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 Tánh Linh, Bình Thuận 19.718.218  
219 561689 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 Đà Lạt, Lâm Đồng 19.718.219  
220 561403 Hoàng Việt Nga 10/11/2004 Bv Bạch Mai Hà Nội 19.718.220  
221 561041 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.221  
222 561030 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.222  
223 561695 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.223  
224 561100 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.224  
225 561195 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.225  
226 561267 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.226  
227 561108 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.227  
228 561367 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.228  
229 561421 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.229  
230 561091 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.230  
231 561326 Lưu Gia Linh 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.231  
232 561476 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.232  
233 561415 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.233  
234 561136 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.234  
235 561496 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.235  
236 561006 Lê Thị Việt An 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.236  
237 561029 Lê Ngọc Anh 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.237  
238 561250 Lê Thị Huệ 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.238  
239 561381 Trần Nhật Minh 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.239  
240 561035 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.240  
241 561617 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.241  
242 561588 Vũ Thị Thương 25/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.242  
243 561373 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.243  
244 561574 Lê Thị Thu 21/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.244  
245 561199 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.245  
246 561218 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.246  
247 561539 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.247  
248 561494 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.248  
249 561374 Lê Văn Mạnh 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.249  
250 561645 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.250  
251 561074 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.251  
252 561692 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.252  
253 561239 Nguyễn Thị Hồng 24/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.253  
254 561210 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.254  
255 561452 Đào Thị Phương 23/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.255  
256 561013 Lê Đức Anh 23/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.256  
257 561290 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.257  
258 561418 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.258  
259 561249 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.259  
260 561117 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.260  
261 561481 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.261  
262 561050 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.262  
263 561216 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.263  
264 561208 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.264  
265 561506 Lê Anh Tài 08/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.265  
266 561667 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.266  
267 561416 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.267  
268 561066 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.268  
269 561328 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.269  
270 561277 Lê Thị Hường 11/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.270  
271 561515 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.271  
272 561410 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.272  
273 561293 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.273  
274 561028 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.274  
275 561170 Lê Hồng Hải 02/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.275  
276 561258 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.276  
277 561119 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.277  
278 561511 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.278  
279 561455 Ngô Thị Phương 10/02/2004 Thiệu Hóa, Thanh Hóa 19.718.279  
280 561144 Lê Anh Đức 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.280  
281 561523 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.281  
282 561181 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.282  
283 561576 Lê Thị Thu 14/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.283  
284 561465 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.284  
285 561423 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.285  
286 561647 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.286  
287 561174 Dương Văn Hải 16/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.287  
288 561448 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 19.718.288  
289 561399 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.289  
290 561405 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.290  
291 561206 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.291  
292 561172 Trần Tiến Hải 19/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.292  
293 561351 Bùi Quang Long 05/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.293  
294 561022 Lê Thị Kim Anh 10/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.294  
295 561456 Quản Thị Phương 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.295  
296 561435 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.296  
297 561336 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.297  
298 561488 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.298  
299 561203 Lê Thị Hiên 09/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.299  
300 561246 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.300  
301 561191 Ngô Thị Thu Hà 27/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.301  
302 561680 Lê Thảo Vi 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.302  
303 561043 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.303  
304 561420 Nguyễn Trung Nguyên 10/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.304  
305 561632 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.305  
306 561554 Mai Văn Thắng 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.306  
307 561595 Đào Thị Thủy 16/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.307  
308 561388 Khương Trà My 08/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.308  
309 561320 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.309  
310 561308 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.310  
311 561346 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.311  
312 561241 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.312  
313 561104 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.313  
314 561356 Lê Thị Lương 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.314  
315 561192 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.315  
316 561674 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.316  
317 561468 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.317  
318 561453 Lê Thị Phương 13/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.318  
319 561677 Hoàng Thị Thùy Vân 12/05/2004 Thái Thụy, Thái Bình 19.718.319  
320 561568 Lê Hoàng Thông 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.320  
321 561620 Lê Kiều Trang 02/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.321  
322 561628 Ngô Thị Thuỳ Trang 16/01/2004 Ninh Thuận 19.718.322  
323 561111 Lê Trí Dương 14/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.323  
324 561601 Trần Văn Tiến 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.324  
325 561026 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.325  
326 561333 Lê Thị Linh 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.326  
327 561019 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.327  
328 561521 Trịnh Thị Tâm 16/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.328  
329 561656 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.329  
330 561275 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.330  
331 561319 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.331  
332 561643 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.332  
333 561402 Nguyễn Thị Nga 12/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.333  
334 561362 Vũ Huyền Mai 01/04/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.334  
335 561068 Lê Đình Chinh 21/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.335  
336 561567 Phạm Thị Thảo Thoan 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.336  
337 561184 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.337  
338 561343 Lê Kiều Loan 19/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.338  
339 561112 Lê Tùng Dương 22/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.339  
340 561366 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.340  
341 561318 Đỗ Thị Thanh Lê 16/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.341  
342 561205 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 Thạch Thành, Thanh Hóa 19.718.342  
343 561131 Trịnh Ngọc Đạt 16/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.343  
344 561613 Lê Huyền Trang 24/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.344  
345 561460 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.345  
346 561011 Lê Đức Anh 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.346  
347 561177 Lê Thị Hồng Hạnh 17/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.347  
348 561242 Vũ Thị Hồng 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.348  
349 561010 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.349  
350 561352 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.350  
351 561570 Lê Văn Thơm 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.351  
352 561113 Trịnh Văn Tùng Dương 15/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.352  
353 561484 Lê Như Quỳnh 31/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.353  
354 561535 Ngô Phương Thảo 24/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.354  
355 561097 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.355  
356 561458 Đặng Thu Phương 19/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.356  
357 561359 Lê Hồng Ly 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.357  
358 561058 Nguyễn Thị Băng Băng 08/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.358  
359 561292 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 Hà Trung, Thanh Hóa 19.718.359  
360 561652 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.360  
361 561115 Phạm Văn Dưỡng 05/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.361  
362 561426 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.362  
363 561098 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.363  
364 561690 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.364  
365 561114 Lê Văn Dương 03/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.365  
366 561578 Trịnh Văn Thuận 09/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.366  
367 561406 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.367  
368 561188 Đoàn Thị Thu Hà 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.368  
369 561687 Trịnh Văn Vinh 24/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.369  
370 561289 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.370  
371 561516 Nguyễn Ngọc Tâm 12/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.371  
372 561316 Hoàng Minh Lâm 08/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.372  
373 561278 Nguyễn Thị Hường 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.373  
374 561624 Lê Thu Trang 19/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.374  
375 561344 Khương Thị Mai Loan 19/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.375  
376 561009 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.376  
377 561194 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.377  
378 561552 Vũ Hùng Thắng 15/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.378  
379 561562 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.379  
380 561078 Phạm Văn Cường 23/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.380  
381 561383 Lê Thị Minh 19/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.381  
382 561631 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 Thọ Xuân, Thanh Hóa 19.718.382  
383 561627 Lê Thị Thùy Trang 30/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.383  
384 561361 Lê Đình Lý 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.384  
385 561524 Trịnh Đình Thái 16/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.385  
386 561480 Lê Thị Quyên 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.386  
387 561398 Phạm Văn Nam 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.387  
388 561640 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.388  
389 561145 Trần Anh Đức 25/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.389  
390 561622 Lê Thị Trang 29/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.390  
391 561310 Lê Thị Lan 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.391  
392 561334 Phạm Thị Linh 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.392  
393 561401 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.393  
394 561560 Vũ Xuân Thắng 08/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.394  
395 561514 Vũ Văn Tài 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.395  
396 561196 Lê Thị Thúy Hằng 29/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.396  
397 561536 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.397  
398 561124 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.398  
399 561317 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.399  
400 561615 Đoàn Thị Huyền Trang 17/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.400  
401 561133 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.401  
402 561364 Lê Thị Mai 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.402  
403 561312 Trịnh Thị Lan 04/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.403  
404 561069 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.404  
405 561581 Lưu Thị Ánh Thư 28/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.405  
406 561099 Lê Văn Dũng 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.406  
407 561309 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.407  
408 561134 Lê Thế Đạt 10/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.408  
409 561089 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.409  
410 561537 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.410  
411 561522 Hoàng Văn Tâm 09/08/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.411  
412 561176 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.412  
413 561549 Trịnh Thị Thắm 01/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.413  
414 561698 Nguyễn Thị Hải Yến 19/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.414  
415 561226 Trịnh Thị Thu Hoài 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.415  
416 561269 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.416  
417 561211 Trịnh Thu Hiền 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.417  
418 561621 Lê Thị Trang 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.418  
419 561332 Đào Thị Linh 04/10/2004 Ngọc Lặc, Thanh Hóa 19.718.419  
420 561661 Đào Thị Anh Tú 18/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.420  
421 561475 Vũ Trung Quân 11/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.421  
422 561160 Nguyễn Khắc Giang 20/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.422  
423 561686 Bùi Thị Vinh 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.423  
424 561294 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.424  
425 561443 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 Bv Phụ Sản Thanh Hóa 19.718.425  
426 561240 Trần Thị Hồng 04/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.426  
427 561544 Trịnh Thị Thảo 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.427  
428 561541 Mai Thị Thảo 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.428  
429 561264 Lê Văn Hưng 21/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.429  
430 561510 Đào Văn Tài 14/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.430  
431 561149 Lê Minh Đức 18/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.431  
432 561273 Nguyễn Thị Hương 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.432  
433 561168 Lê Đức Hải 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.433  
434 561487 Lê Thị Như Quỳnh 21/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.434  
435 561530 Lê Quang Thành 08/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.435  
436 561125 Lê Thùy Duyên 26/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.436  
437 561102 Lê Đình Dương 30/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.437  
438 561396 Lê Văn Nam 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.438  
439 561073 Lê Văn Chung 11/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.439  
440 561585 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.440  
441 561445 Lê Xuân Phúc 23/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.441  
442 561103 Trịnh Đình Dương 22/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.442  
443 561085 Trịnh Thị Dung 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.443  
444 561116 Lê An Duy 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.444  
445 561021 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.445  
446 561154 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.446  
447 561012 Lê Đức Anh 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.447  
448 561081 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.448  
449 561214 Lê Minh Hiếu 21/08/2004 Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh 19.718.449  
450 561209 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.450  
451 561219 Ngô Trung Hiếu 15/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.451  
452 561008 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.452  
453 561513 Nguyễn Văn Tài 27/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.453  
454 561060 Nguyễn Thu Chang 21/12/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.454  
455 561169 Trần Đức Hải 11/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.455  
456 561223 Lê Thị Hoa 16/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.456  
457 561186 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.457  
458 561270 Cao Thị Hương 07/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.458  
459 561327 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.459  
460 561331 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.460  
461 561378 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.461  
462 561639 Phạm Văn Trường 09/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.462  
463 561553 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.463  
464 561234 Lê Đình Hồng 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.464  
465 561419 Trần Thái Nguyên 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.465  
466 561063 Cao Thị Châu 18/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.466  
467 561629 Trịnh Thị Thùy Trang 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.467  
468 561556 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.468  
469 561039 Thiều Sỹ Anh 25/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.469  
470 561447 Trần Phú 02/05/2004 Hậu Lộc, Thanh Hóa 19.718.470  
471 561175 Lê Văn Hải 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.471  
472 561164 Nguyễn Thị Giang 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.472  
473 561054 Nguyễn Hữu Bách 14/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.473  
474 561363 Trần Ngọc Mai 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.474  
475 561697 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.475  
476 561505 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.476  
477 561321 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.477  
478 561077 Vũ Ngọc Cường 27/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.478  
479 561031 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương 19.718.479  
480 561045 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.480  
481 561459 Nguyễn Thị Thu Phương 02/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.481  
482 561558 Trần Văn Thắng 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.482  
483 561520 Phạm Thị Tâm 03/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.483  
484 561451 Trần Minh Phương 01/06/2004 Bến Lức, Long An 19.718.484  
485 561694 Lê Ngọc Xuân 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.485  
486 561540 Lê Thị Thảo 20/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.486  
487 561612 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.487  
488 561606 Trịnh Thị Tính 25/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.488  
489 561130 Đinh Thị Đào 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.489  
490 561052 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.490  
491 561519 Nguyễn Thị Tâm 13/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.491  
492 561495 Lê Đình Sâm 26/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.492  
493 561478 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.493  
494 561122 Trịnh Thị Mỹ Duyên 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.494  
495 561247 Trịnh Thị Huế 20/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.495  
496 561048 Trương Văn Anh 13/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.496  
497 561642 Trịnh Xuân Trường 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.497  
498 561557 Phạm Văn Thắng 20/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.498  
499 561512 Nguyễn Văn Tài 27/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.499  
500 561094 Đào Tiến Dũng 28/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.500  
501 561283 Lê Thị Khánh Huyền 30/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.501  
502 561279 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.502  
503 561559 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.503  
504 561059 Phạm Tiến Cao 19/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.504  
505 561603 Hoàng Xuân Tiến 11/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.505  
506 561299 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 Anh Sơn, Nghệ An 19.718.506  
507 561507 Lê Bá Tài 17/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.507  
508 561682 Trịnh Văn Việt 20/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.508  
509 561365 Nguyễn Thị Mai 03/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.509  
510 561156 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.510  
511 561679 Lê Thị Kiều Vy 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.511  
512 561550 Vũ Thị Thắm 21/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.512  
513 561180 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.513  
514 561198 Tống Thúy Hằng 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.514  
515 561338 Lê Thị Thùy Linh 21/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.515  
516 561337 Lê Thị Thùy Linh 09/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.516  
517 561251 Ngô Thị Huệ 20/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.517  
518 561407 Nguyễn Thị Ngân 09/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.518  
519 561349 Nguyễn Hoàng Long 27/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.519  
520 561517 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.520  
521 561225 Lưu Thu Hoài 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.521  
522 561619 Trịnh Thị Huyền Trang 12/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.522  
523 561266 Nguyễn Thị Mai Hương 24/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.523  
524 561498 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.524  
525 561384 Nguyễn Văn Minh 27/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.525  
526 561167 Vũ Văn Giáp 05/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.526  
527 561324 Trịnh Thị Liên 05/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.527  
528 561584 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.528  
529 561380 Phạm Nhật Minh 18/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.529  
530 561350 Trịnh Ngọc Long 10/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.530  
531 561607 Ngô Văn Toan 08/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.531  
532 561128 Nguyễn Văn Đại 28/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.532  
533 561389 Lê Anh Nam 03/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.533  
534 561123 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.534  
535 561457 Trịnh Thị Phương 04/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.535  
536 561648 Lê Đình Tuấn 29/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.536  
537 561355 Vũ Trọng Lực 24/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.537  
538 561070 Trịnh Viết Chinh 02/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.538  
539 561297 Vũ Trọng Kiên 15/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.539  
540 561376 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.540  
541 561449 Lê Thị Hoài Phương 07/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.541  
542 561589 Mai Thị Thanh Thuỳ 20/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.542  
543 561132 Trịnh Quốc Đạt 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.543  
544 561342 Phạm Văn Linh 04/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.544  
545 561260 Lê Việt Hùng 10/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.545  
546 561575 Lê Thị Thu 29/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.546  
547 561148 Trịnh Công Minh Đức 25/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.547  
548 561106 Lê Thị Thùy Dương 12/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.548  
549 561590 Lê Thị Thuý 05/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.549  
550 561684 Nguyễn Thị Hồng Vinh 30/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.550  
551 561204 Trịnh Thị Hiên 17/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.551  
552 561212 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.552  
553 561650 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.553  
554 561390 Nguyễn Đình Nam 09/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.554  
555 561611 Lê Văn Toàn 11/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.555  
556 561479 Vũ Lệ Quyên 14/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.556  
557 561470 Lê Xuân Quang 16/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.557  
558 561525 Nguyễn Quốc Thái 10/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.558  
559 561314 Hoàng Đại Lâm 27/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.559  
560 561005 Nguyễn Trọng An 07/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.560  
561 561370 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.561  
562 561287 Lê Thị Huyền 09/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.562  
563 561235 Đỗ Thị Hồng 11/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.563  
564 561693 Lê Quang Vũ 05/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.564  
565 561093 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.565  
566 561086 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.566  
567 561238 Lê Thị Hồng 12/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.567  
568 561377 Trịnh Đình Minh 11/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.568  
569 561564 Lê Đức Thiện 06/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.569  
570 561291 Lê Thị Thuý Huyền 18/11/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.570  
571 561502 Lê Minh Sơn 08/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.571  
572 561602 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.572  
573 561545 Lê Thị Thu Thảo 19/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.573  
574 561079 Trần Thị Diện 12/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.574  
575 561076 Lê Nguyễn Thành Công 10/10/2004 Lâm Đồng 19.718.575  
576 561529 Phạm Thị Thu Thanh 03/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.576  
577 561675 Ngô Thị Thảo Vân 16/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.577  
578 561668 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.578  
579 561057 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.579  
580 561504 Lê Thị Sương 14/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.580  
581 561075 Trịnh Hữu Công 15/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.581  
582 561546 Trương Văn Thảo 23/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.582  
583 561688 Trương Văn Vĩnh 05/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.583  
584 561265 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.584  
585 561121 Trịnh Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.585  
586 561166 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.586  
587 561256 Lê Ngọc Hùng 10/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.587  
588 561657 Nguyễn Sỹ Tùng 04/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.588  
589 561092 Nguyễn Quang Dũng 07/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.589  
590 561638 Lê Văn Trường 03/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.590  
591 561360 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 Bv Nhân Dân Gia Định,tp Hồ Chí Minh 19.718.591  
592 561477 Trịnh Đình Quốc 15/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.592  
593 561016 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.593  
594 561017 Phạm Đức Anh 07/07/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.594  
595 561368 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.595  
596 561387 Trịnh Xuân Minh 01/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.596  
597 561015 Nguyễn Đức Anh 09/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.597  
598 561217 Vũ Thị Hiếu 05/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.598  
599 561653 Lê Văn Tuấn 20/12/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.599  
600 561152 Phạm Ngọc Đức 09/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.600  
601 561138 Lê Văn Đạt 13/09/2004 Bệnh Viện Hùng Vương 19.718.601  
602 561067 Nguyễn Văn Chiến 16/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.602  
603 561369 Trịnh Đăng Mạnh 13/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.603  
604 561394 Trịnh Đàm Nhất Nam 03/11/2004 Bệnh Viện Tỉnh Hà Tây 19.718.604  
605 561598 Lê Đức Tiến 05/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.605  
606 561660 Nguyễn Văn Tùng 17/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.606  
607 561651 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.607  
608 561532 Bùi Văn Thành 18/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.608  
609 561137 Nguyễn Trọng Đạt 04/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.609  
610 561533 Trịnh Xuân Thành 15/09/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.610  
611 561462 Trịnh Văn Phương 27/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.611  
612 561126 Lê Thị Thùy Duyên 29/06/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.612  
613 561454 Lê Thị Phương 22/04/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.613  
614 561412 Nguyễn Mạnh Ngọc 05/02/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.614  
615 561649 Trịnh Đình Tuấn 13/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.615  
616 561464 Trần Thị Phượng 14/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.616  
617 561583 Nguyễn Hoài Thương 25/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.617  
618 561001 Trịnh Đăng An 04/05/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.618  
619 561461 Lê Thị Thùy Phương 15/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.619  
620 561162 Nguyễn Thị Giang 14/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.620  
621 561262 Vũ Xuân Hùng 11/11/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.621  
622 561573 Đoàn Thị Thu 06/10/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.622  
623 561090 Hoàng Đình Dũng 02/01/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.623  
624 561307 Lê Thị Hương Lan 29/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.624  
625 561033 Lê Bùi Quang Anh 15/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.625  
626 561440 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.626  
627 561088 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.627  
628 561610 Trịnh Quốc Toàn 10/04/2003 Yên Định, Thanh Hóa 19.718.628  
629   Trịnh Thị Dung 14/09/2004 Yên Định, Thanh Hoá 19.718.629 Học sinh khuyết tật
630   Hà Văn Thuận 23/01/2004 Yên Định, Thanh Hoá 19.718.630 Học sinh khuyết tật


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây